Page 1

Dekameron (Giovanni Boccaccio) Toto dílo je souhrnem sta příběhů rozdělených po deseti na deset dní. Děj začíná v italském městě Florencie, kde roku 1348 propuká mor. Lidé z města prchají a s nimi i deset hlavních postav Dekameronu, sedm urozených žen a tři muži. Autor ženy pojmenoval Pampinea, Fiammetta, Filomena, Emilia, Lauretta, Neifile a Elisa, muže Pamfilo, Filostratos a Dioneo. Ti se jednoho dne rozhodli opustit Florencii a utéct na jedno opuštěné venkovské sídlo, kde společně strávili čtrnáct dní. Během této doby si čas krátili tím, že si každý den v podvečer vyprávěli deset příběhů. Každý den byl vybrán král nebo královna a tato osoba vždy určila téma, na jaké se bude vypravovat. Například: první den se „vládcem“ stala Pampinea a bylo možno vyprávět o čemkoliv. Druhým dnem to byla Filomena a ta rozhodla, že se bude vyprávět o lidech, které postihly různé nehody. Třetím dnem se stala vladařem Neifile, která řekla, že se bude vyprávět o lidech, kteří něčeho dosáhli, oč předtím přišli. Čtvrtý den bylo vladaření předáno Filostratovi – námětem bylo vyprávění o lidech, kteří zhřešili v lásce, atd. Nejčastějšími tématy byly především milostné vztahy, neočekávané štěstí chudých i bohatých, kritika církevního řádu a výsměch soudobých poměrů měšťanstva. Tyto příběhy jsou velmi poutavé a napínavé, což sám oceňuji. Jsou psány srozumitelnou a odlehčenou formou jazyka, tak aby si čtenář dokázal dané situace živě představit. Většina povídek začíná zápletkou, kde určité postavě hrozí velké nebezpečí, ale nakonec se vše v dobré obrátí. Příběhy jsou často vtipnou formou a ironicky zakončeny. Někdy se objevuje i erotická tématika (například Den První, příběh čtvrtý – kdy jeden mnich zhřeší a zasluhuje nejtěžší trest, ale unikne trestu, protože vtipně vytkne svému opatovi stejné provinění). Postavy příběhů nesou rysy renesančního člověka, který je silně ovlivněn svou dobou a chováním ve společnosti. Každý příběh je vždy ukončen tak, aby symbolizoval určité poučení a zamyšlení. Vlastní hodnocení: Přestože autorovo dílo je značně propracované a zdlouhavé, vydržel jsem u něj až do samého konce. Čtení mě neomrzelo, protože mě zaujaly zajímavá témata povídek a také forma, jakou bylo dílo sepsáno. Abych pravdu řekl, nejvíce mě upoutal příběh čtvrtý Dne druhého.

Декамерон  
Декамерон  

-,-,-,-,-,-