Page 1

Co bůh ? Člověk ? (Bedřich Bridel) V této rozsáhlé ryze lyrické básni autor předkládá vlastní formou svůj postoj k Bohu, jak si Boha cení, co k němu cítí a jak je pro něj důležitý. Toto dílo je pojato jako projev samotného básníka k Bohu. Básník uvážlivě promlouvá nad hříšností a pomíjivostí lidské existence v kontrastu k všemohoucnosti a dokonalosti Boha. Báseň sama začíná otázkami: „Co Bůh ? Člověk ? Kdokolivěk ? Co já ? Co ty ?“. Tyto otázky reprezentují podstatu celé básně, které dává do antiteze bezvýznamnost autora a velikost Boží. Autor své postavení úmyslně co možná nejvíce snižuje a božské vyzdvihuje, aby upozornil na hluboký rozdíl mezi schopnostmi člověka a Boha a poukázal na jejich nesouměřitelnost. Básník přiznává, že člověk není ideální, že člověk chybuje a není bez hříchů. Naopak pozdvihuje Boha, který je dokonalý, věčný a spravelivý. Blahořečí Boží krásu a bezchybnost, považuje se za bezcenného, malého oproti Boží velikosti. Jakoby si autor svými oslavnými verši k Bohu chtěl vydobýt své místo v ráji a nemusel být zatracen v pekle. Ve svém díle hojně využívá přirovnání a metafory (i řetězce metafor) a různé slovní přesmyčky. Dílo je celkově pojato jako zpověď Bohu – nejvyšší bytosti, omluva svých vlastních chyb, přiznání toho, že chyboval. V podstatě stále dokola opakuje tu samou myšlenku, a to – „Přiznávám, nejsem dokonalý, Bůh je dokonalý, vedle něho jsem nic a jedině on je světlo mého života.“ Předkládá, že člověk existuje jenom z vůle Boží a že po lidské přítomnosti nezůstává v okamžiku smrti na zemi sebemenší stopa („Prach jsi a v prach se obrátíš.“). Celkově vzato je báseň pouze o přirovnávání ke krásným nebo špatným věcem jako jsou hory, slunce, radost, ale také chudoba a žebrání. Vlastní hodnocení: Co se týče mého názoru, lyrická díla a především básně nejsou můj vkus. Abych pravdu řekl, toto dílo mě vcelku zklamalo, z toho důvodu, že smysluplné jsou asi první čtyři sloky a potom se vše dokola opakuje. Na to, že je barokní skladbou, má poměrně složitou skladbu. Přiznávám, že text, v němž je užito ustavičného ponižování a snižování lidské existence, se mi nečte zrovna příjemně. Naopak oceňuji, že obsah byl víceméně srozumitelný, a tím pádem člověk nemusel tápat nad významem některých slovních obratů.

Цо Буг ? Чловек ?  

-,-,-,-,-,-

Цо Буг ? Чловек ?  

-,-,-,-,-,-