Page 1

1 N o

PRACOWNIA

ILUSTRACJI www.ilustrationstudio.pl

WYSTAWA NA STADIONIE NARODOWYM W RAMACH WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI /////// 18-21 MAJA 2017 EXHIBITION AS PART OF THE WARSAW BOOK FAIR, WARSAW, NATIONAL STADIUM, 18-21 MAY 2017

Jacek Ambrożewski, Patricija Bliuj-Stodulska, Monika Braksal, Paulina Derecka, Zosia Frankowska, Joanna Gębal

Agnieszka Głód, Gabriela Golińska,

Olga Ivanova, Aleksandra Jamiołkowska, Rita Kaczmarska, Karwicka, Pavel Kastusik, Michał Kowalczyk, Monika Kozak, Igor Kubik Kubik,Lewandowska, Wacław Marat, Karolina Matjunin, Kalina Michałowska, Michalina Mosurek, Natalia Olbińska, Marianna Ostrowska, Katharina Reinsbach, Rafał Rudko, Zuzanna Sitarska, Justyna Sokołowska, Sylwia Sokołowska, Anna Stefańska, Agnieszka Strzeżek, Anna Szwec


Pracownia Ilustracji www.illustrationstudio.pl jest bytem o niesprecyzowanym statusie prawnym i rozmytych konturach. Sytuuje się na pograniczu historycznej Pracowni Ilustracji

Zygmunta Januszewskiego (Agata Dudek / Monika Hanulak / Jan Rusiński), Pracowni projektowania Książki i Ilustracji Błażeja Ostoja Lniskiego (Paulina Buźniak) oraz Pracowni Ilustracji Grażki Lange. Patronuje nam Fundacja ILLUSTRO im. Zygmunta Januszewskiego. W kolejnych numerach będziemy prezentować nasze dokonania. Jan Rusiński

www.illustrationstudio.pl It is located somewhere at the borders of the Zygmunt Januszewski studio (Agata Dudek / Monika Hanulak / Jan Rusiński), which became history, the book design and illustration studio of Błażej Ostoja Lniski (Paulina Buźniak) and Grażyna Lange Illustration Studio. Our patron is Zygmunt Januszewski ILLUSTRO foundation. In subsequent issues we will present our achievements.


No1  
No1  
Advertisement