Page 1

PPP-NIEUWSBRIEF Oktober 2009/10 Jaargang 3

Inleiding Onze website wordt goed bezocht door rond de 250 mensen per maand. Het dagelijks hoogtepunt ligt rond 4 uur ’s middags. Ook komt de eerste mail vanaf de website bij de redactie terecht. Tot nu toe betrof het (gelukkig) redelijk eenvoudig te beantwoorden vragen. De meeste bezoekers komen binnen via een of andere Google-methode. Heeft u de site nog niet gezien? Klik hier! Deze maand hebben we “Stadskanaal” op bezoek en zo zullen we geleidelijk alle deelnemers aan het zorgprogramma de revue laten passeren Zoals gewoonlijk is het weer een drukke tijd, waarbij we hopen dat de griep zich fatsoenlijk gedraagt. Gelukkig hebben de bladeren geen hulp nodig bij het vallen.

Hotel open voor kwetsbare gasten Het eerste Jan Arendshuis in Groningen, aan de Westersingel. Het zorghotel voor mensen met psychische problemen wordt gerund door mensen die dergelijke problemen aan den lijve hebben ondervonden.

U leest de maandelijkse nieuwsbrief van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen (kortweg: PPP). De programmagroep is een samenwerkingsverband tussen Lentis/Linis, UMCG/UCP en het RGOC. Deze samenwerking heeft als doel een gezamenlijk zorgprogramma te implementeren en te komen tot een cliëntvolgsysteem voor mensen met een psychotische stoornis. Programma Psychotische Stoornissen Programmaleider: Rob Versteden Voorzitter Provinciale Programmagroep: Rikus Knegtering Secretariaat: Ellen Klein Adres: Laan Corpus den Hoorn 102 9728 JR Groningen tel. 050 –522 35 83 www.pppgroningen.nl

Op die manier is het Jan Arendshuis een zorghotel, een activiteitencentrum en een werkervaringsplek ineen. "Kwetsbare mensen die psychische problemen hebben gehad, kunnen er werken. Van management tot schoonmaak tot nachtportier. Tegelijkertijd vangen zij lotgenoten op die Leden van de Provinciale even niet thuis kunnen zijn en die niet opgenomen willen of kunnen Programmagroep Psychotische worden. stoornissen: Mensen die deze psychische problematiek kennen en zodoende geen werk Wim Bloemers hebben, houden het Jan Arendshuis draaiende. Met name op vrijwillige Ineke Koopmans basis Henny ten Hove

Wie was Jan Arends Met de komst van een Jan Arendshuis aan de Westersingel in Groningen is het goed te weten wie Jan Arends was. Toen ik nog in Amsterdam woonde en daarna, kwam ik regelmatig op bezoek bij een oudere dame aan het Roelof Hartplein. Zij woonde in een flat aan het plein, die alleen voor ongehuwde dames was bestemd. Bij mooi weer gingen we dan naar het dak en keken we uit op de binnenplaats. Dan wees ze en zei: “daar is Jan Arends gesprongen”. Arends debuteerde in 1955 (toen hij dertig was). Hij schreef korte verhalen en gedichten, maar het meest bekend werd hij door zijn bundel “Keefman”. “Keefman” is een verzameling deels autobiografische verhalen. In het titelverhaal botst Keefman met de psychiatrie.

Hein Bokern Anita Jonkers Astrid Kuster Anne Miedema Pieter Jan Mulder Janneke Nieuwland Nynke de Boer Harald Schneider Ellen Siegert Gosse Venema Bertil Bakker Harma Peetsma E-mail: Programma Psychose/GGZGRN ppp@lentis.nl Redactie: Rob Versteden Janneke Nieuwland Ellen Klein


Arends zelf was toen al jaren klinisch behandeld, zowel voor zijn alcoholisme als voor zijn “onrustige geest”. Ook in de literaire wereld ging het Arends niet gemakkelijk af. Hij voelde zich door zijn collega’s niet serieus genomen en voordat hem de Multatuliprijs zou worden uitgereikt had hij zijn sprong (in 1974) al voltooid.

Ik schrijf gedichten als dunne bomen. Wie kan zo mager praten met de taal als ik? Misschien is mijn vader gierig geweest met het zaad. Ik heb hem nooit gekend die man. Ik heb nooit een echt woord gehoord of het deed pijn. Om pijn te schrijven heb je weinig woorden nodig. (Uit: Lunchpauzegedichten, uitgever De Bezige Bij, 1974)

Kunstig bij u in de buurt Van artistiek tot culinair “Hee, wat een mensen”, hoor ik een bezoeker zeggen. We zijn op een culturele avond in het Heerdenhoes georganiseerd op initiatief van Lentis/ Zorg Voor Beter i.s.m. Stichting Stiel en het Kunstpand 49.

VERWIJZERTJES SAMENWERKING Lentis Linis UMCG Universitair Centrum Psychiatrie Rob Giel Onderzoekcentrum

KENNISCENTRA Kenniscentrum Schizofrenie Kenniscentrum Rehabilitatie

CLIËNTEN, PATIËNTEN EN NAASTBETROKKENEN Ypsilon Anoiksis labyrint/in perspectief Tien sleutelfactoren voor herstel Stichting Recovery Nederland Meer weten over psychosen en schizofrenie? Kinderen van ouders met psychiatrische problemen Stichting Nieuw Nabuurschap Maatjesproject van Humanitas

ALGEMENE INFO Netwerk Vroege Psychose Pandora

ONDERZOEK EN WETENSCHAP medscape Richtlijn schizofrenie ZORGPROGRAMMA PSYCHOTISCHE STOORNISSEN Klik hier voor het rapport Registratie- en Volgsysteem Psychotische Stoornissen


Instromende bezoekers nemen in rap tempo de bar en de tafels van het Heerdenhoes in beslag. De meeste mensen komen hier blijkbaar niet voor het eerst. De beheerster begroet iedereen persoonlijk met 2 gratis consumptiebonnen. Koffie en thee staat al klaar. Stiel trakteert de bezoekers deze avond en de stemming is verwachtingsvol. Ruim 35 bezoekers luisteren naar de liederen met gitaarbegeleiding van Mark Kroon. Deze muziek brengt ons naar de jaren ‘80 en zorgt voor een gemoedelijke sfeer. Sijbrand Boland brengt met zijn gedichten over uiteenlopende thema’s voor elk wat wils. Het is genieten en het publiek applaudisseert enthousiast. Jan van de Berg weet de bezoekers te boeien met elektrische pianomuziek, variërend van eigen composities tot Bach. Later brengt Jacob Kleve met zijn herfstgedichten de zaal weer tot aandachtige stilte voordat de pauze gelegenheid biedt tot uitwisseling, kennismaking en natuurlijk genieten van de kleurrijke hapjes van hartig tot fruitig. Hoeveel werk heeft kleurrijk koken niet verzet om ons zo te verwennen! Het is druk aan de tafels en het publiek is verbaasd wat Beijum allemaal te bieden heeft op artistiek gebied. Marijke Langius en haar collega van Kunstpand 49 bieden ons, na de pauze, aan om vrienden van het pand te worden! Deze avond is voor hun een goede gelegenheid om kennis te maken met de dichters en musici uit Beijum die ook in pand 49 omgeven door een expositie een optreden zouden kunnen verzorgen. Behalve workshops en cursussen heeft het pand 49 nog veel meer in petto. Even binnenwippen en u bent op de hoogte! Marijke geeft zelf schilderles in het Heerdenhoes en is voor begin van de avond al in gesprek geweest met de schilderes van de mini expositie Enny ter Stege. Expressieve schilderijen sieren de muren van het leslokaal. Graag verplaatsen de bezoekers zich naar deze ruimte om het verhaal van de schilderes over haar plezier in schilderen te beluisteren. Het publiek is geïnteresseerd en stelt vragen. Dit is zeker niet de laatste expositie geweest. Jacob Kleve heeft nog meer gedichten en men luistert graag in de 2e ronde voordat beheerster Marcella Gortemaker het gehele programma van alle buurthuizen in Beijum toelicht. Ja, er zijn nog enkele plaatsten vrij. Kleurrijk koken kost maar 5,00 Euro voor 4 keer meekoken, dat is haast niet te geloven. Er komen meteen 2 aanmeldingen binnen. Bij het napraten en nog meer hapjes gaat het ook over bewegen op muziek, koken, tuinieren in een volkstuin en nog veel meer. “Dit is hopelijk geen eenmalige actie geweest”, hoor ik mensen zeggen. Voor herhaling vatbaar, want er wonen in Beijum veel talenten, zo te zien en te horen! Lentis/ Zorg Voor Beter M. Ufkes, projectleider

Gooooooooogletje Hoe hard loopt een mens gemiddeld? Bolt kan tot 44 km per uur, maar dat is maar 100 meter. Als we gewoon lopen zal dat ongeveer 0.1 hiervan zijn. We hadden geen tijd alle prestaties van Hein Bokern te onderzoeken, maar namen een representatieve steekproef, waaruit blijkt dat Hein 10 kilometer lang gemiddeld 12 kilometer per uur kan lopen. Petje af! En dat lukt hem


ook nog op de 15 km. En dan ook nog een zoekplaatje (wie is Hein)

NICE

III De komende tijd zal in de PPP-Nieuwsbrief aandacht worden besteed aan de richtlijn schizofrenie zoals die in maart 2009 in het Verenigd Koninkrijk is gepubliceerd. Zoals u in het logo kunt lezen staat NICE, de instelling die Deze NICE werd verzorgd verantwoordelijk is voor de richtlijnen, voor National Institute for Health door Rob Versteden and Clinical Excellence. Het NICE is een onderdeel van de National Health Service (NHS). We bespreken onderdelen uit de richtlijn “Schizophrenia” die in maart van dit jaar uitkwam. Vaktherapieën Onder vaktherapieën in de NICE wordt verstaan: beeldende therapie, dans en psychomotorische therapie, dramatherapie en muziektherapie. Vaktherapie is sinds 2006 de verzamelnaam voor wat creatieve therapie werd genoemd en psychomotorische therapie. Vinden we bij de Cochrane reviews van muziektherapie en creatieve therapie nog geen tot nauwelijks aanwijzingen dat deze interventies effectief zijn, in de NICE richtlijn is er duidelijk sprake van een omwenteling.


Behulpzaam bij het onderzoek is de verbeterde definiëring van de vaktherapieën. Deze kent in ieder geval de volgende uitgangspunten: § § § §

het creatieve proces heeft als doel de zelfexpressie te ondersteunen binnen een therapeutisch raamwerk de opgedane ervaringen van de patiënt krijgen betekenis en vorm door de gekozen esthetische uiting het creatieve medium wordt als brug gebruikt naar dialoog en zelfinzicht het doel is de patiënt in de gelegenheid te stellen zichzelf anders te ervaren en zijn of haar relatie tot anderen te herzien.

Het advies in de NICE richtlijn is gebaseerd op zes random controlled trials. Onderzoeken vonden zowel plaats bij patiënten die ambulant werden behandeld alsook klinisch opgenomen waren. Uiteraard betreft het alleen mensen die tot de doelgroep van deze richtlijn horen. De onderzochte therapieën werden allen uitgevoerd door geregistreerde therapeuten en vonden groepsgewijs plaats. De vaktherapieën zijn met name effectief bij mensen die lijden aan psychotische aandoeningen op het vlak van vermindering van de negatieve symptomen. Dit positieve effect wist zich ook tot zes maanden te handhaven. Naast de inhoudelijke resultaten wordt de vaktherapie ook als kosteneffectief gezien. Aldus komt de commissie tot een positief oordeel over de vaktherapieën en acht ze zowel in de acute fase van belang als in de ondersteuning bij herstel. In de acute fase om mensen te helpen bij het herdefiniëren van zichzelf en hun relaties tot anderen, maar ook om mensen te helpen hun ervaringen in een esthetische vorm te gieten. De ondersteuning bij het herstel is vooral te vinden in het verminderen van negatieve symptomen. In Nederland wordt hard gewerkt om de vaktherapieën in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn schizofrenie te krijgen. Het Rob Giel Onderzoekcentrum ondersteunt daarbij en vanuit Lentis zit Carina Visser in de klankbordgroep “Vaktherapieën” van de richtlijnorganisatie.


Even voorstellen…..     Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal 0599-692269

factstadskanaal@lentis.nl Plaats in de organisatie

: onderdeel van zorggroep Linis

Aard van de voorziening

: ambulante duurzame zorg

Doelgroep

: alle cliënten van Linis

Aanwezig disciplines: psychiatrisch verpleegkundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, irb medewerker, psychiater, secretaresse, teamleider. Aanmelding

: OGGZ, huisarts, interne verwijzing, UMCG

Interventies ROM/phamous,

: thuiszorg, multidisciplinair, medicatie, lotgenotengroep

Toekomstplannen: § § § § § §

zorg integreren in de wijk vorm en inhoud aan familiebeleid integreren ROM/Phamous vorm en inhoud aan zorgprogramma’s uitbreiden cliëntenbestand, met name de bemoeizorg uitbreiden team, met name psycholoog en ervaringswerker.

Het Fact-team in Stadskanaal is een nog jong team, maar met veelal gelouterde medewerkers. We beseffen dat we ons eigenlijk geen fact-team mogen noemen, omdat onder meer een psycholoog en een ervaringswerker ontbreken. We werken zonder wachtlijst, omdat we vinden dat dit zo hoort, of dit zo blijft ligt zoals jullie weten niet alleen in onze hand. De aard van het cliëntenbestand, het aantal cliënten en de vele processen en aandachtspunten - van registratie, tot meerdere aandachtsfunctionarissen – zorgen voor een stevige belasting, die een grote mate van soepelheid vereist; ook hiervan kunnen jullie je mogelijk een beeld vormen. Als je meer van ons wilt weten neem dan contact op. We geven graag


uitleg en vinden het boeiend dilemma’s te delen.

Anoiksis Disfunctionele perceptie syndroom' nieuwe naam voor schizofrenie

Klik op deze link voor meer informatie over Anoiksis

De patiëntenvereniging Anoiksis heeft zaterdagavond 3 oktober op een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de nieuwe naam voor de ziekte schizofrenie bekend gemaakt: disfunctionele perceptie syndroom (dps). De naam werd uit 320 inzendingen op een in april begonnen prijsvraag gekozen door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van de vereniging Anoiksis, de familievereniging Ypsilon, psychiater Jules Tielens en vanuit maatschappelijk perspectief Judith Pennarts, verslaggever NOVA. Zowel patiënten als familie ergeren zich aan het verkeerde gebruik van het woord schizofrenie in de gewone taal en willen daarom een andere naam die geen associaties oproept met de dubbele persoonlijkheid. "De kern van de ziekte is een verkeerde, disfunctionele, interpretatie van de waarneming in de hersenen van de patiënt en dat is precies wat de nieuwe naam benadrukt", aldus de jury. Belangrijk is volgens de jury ook dat de nieuwe naam niet verbasterd kan worden tot aanduiding van een persoonlijkheid van de patiënt. De schizofrene persoonlijkheid bestaat niet, ook al wordt dat in nieuwsberichten vaak wel gesuggereerd. Patiënten met het disfunctionele perceptie syndroom zijn er in allerlei vormen, met allerlei persoonlijkheden, van zachtaardig tot misdadig zoals dat ook onder gezonde mensen het geval is. De bedenkster van de nieuwe naam, Elisabeth van Aken-van Breda, won een reis voor twee personen naar Gent en een speciaal voor deze gelegenheid door Rick Bovendeert gemaakt beeldje, 'De gouden Bleuler', ter herinnering aan de uitvinder van de benaming schizofrenie, ruim honderd jaar geleden. Vereniging Anoiksis zette met deze prijsvraag een eerste stap in een nieuwe campagne voor een eerlijkere beeldvorming rond mensen met een psychotische vatbaarheid. De komende jaren zal de vereniging zich verder inzetten de bekendheid bij het algemene publiek van wat de psychiatrische diagnose ‘schizofrenie’ nu echt betekent, te vergroten. De nieuwe naam zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Ypsilon

Genomineerden Ypsilon Familiester bekend Het Utrechtse Altrecht ABC, het ACT-team van GGZ Eindhoven en het ouder/partnerwerk van Stichting De Hoop. Dat zijn de drie genomineerden voor de Ypsilon Familiester, publieksprijs voor familiebeleid in de GGZ. Vanaf vandaag kan op www.familiester.nl worden gestemd welke van de drie afdelingen familie en naasten het best betrekt bij de behandeling van clienten in de GGZ. De winnaar wordt op 23 november bekend gemaakt op

Klik op deze link voor meer informatie over Ypsilon


de Jubileumstudiedag van Ypsilon. Vanaf 1 september konden familieleden en naastbetrokkenen op www.familiester.nl hun oordeel en ervaringen achterlaten. De eerste GGZpublieksprijs leverde honderden - vaak uitgebreide - reacties op. Ypsilon selecteerde op basis van deze oordelen en ervaringen de drie genomineerden. Met de Ypsilon Familiester wil Ypsilon laten zien wie het best gebruikmaakt van wat er al bestaat om familieleden bij de zorg te betrekken. Ypsilonvoorzitter Marja Hasert: "Ons motto is: wie zorgt, praat mee! Met deze prijs willen we de instellingen in het zonnetje zetten die familieleden echt laten meedoen, in de hoop dat andere instellingen hun voorbeeld zullen volgen." De Ypsilon Familiester is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid, Fonds NutsOhra en de stichting Vrienden van Ypsilon.

Interview Mens Motto Missie met Rikus Knegtering, voorzitter van PPP MENS Wie ben je als mens.. Aan de buitenkant oog ik heel rustig, maar van binnen ben ik onrustig en zit Interview is afgenomen door vol ideeën. Janneke Nieuwland Als mens moet ik balans houden tussen mijn persoonlijke drive en de menselijke maat in hoeverre ik me ten dienst stel van de medemens. Ik ben creatief in mijn denken om dingen te veranderen/verbeteren, maar ook op het gebied van schilderen, kleien en muziek. Hoe sta je in het leven.. Ik ben graag tussen de mensen (mensenmens). Ik mag graag nieuwe dingen ontdekken en nieuwe mensen leren kennen. Ooit heb ik op een cursus geleerd dat: gezondheid te maken heeft met het feit dat een mens een ‘ontwikkelend’ wezen is. Dit betekent zelfontwikkeling, maar ook anderen laten ontwikkelen. Waar ben je trots op.. Als iets lukt, bijvoorbeeld iets maken of iets ontwikkelen en daarvan genieten. Dit kan in een team zijn, maar ook in het gezin. Waar ik ook trots op ben is dat we binnen het UCP tégen de tijdsgeest in bruggen hebben gebouwd met collega-instellingen. Waar wordt je blij van.. Het zien dat iemand nieuwe stappen zet. Wat raakt je.. Mensen die vastzitten en van de ontwikkelingsweg of organisaties zijn afgesneden door bijvoorbeeld ziekte, honger of geweld.


Wat maakt je boos.. Vakgerelateerd maak ik me boos over het overheidsbeleid, nl. concurrentie van zorginstellingen. Ik maak me boos over instellingen die dat spel meespelen vanuit kortzichtigheid en eigenbelang en niet uitgaan van het belang van de patiënt. Wat me ook boos maakt is de enorme papierwinkel (ZZP’s DBC’s enz).Veel geld wordt aan de zorg ontrokken en gaat naar administratieve processen en administratieve medewerkers.

MOTTO Wat is je motto in je werk.. Bijdragen tot groei en ontwikkeling. Wat zijn je drijfveren.. Je bent wie je bent. Het karakter heb je meegekregen. De kwetsbaarheid van je geestelijke gezondheid, die diep in je ziel kan invreten.

MISSIE Wat is je missie in je werk (PPP).. Psychotische stoornissen is de meest erge ziekte en heeft het meest impact op de kwaliteit van leven. Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en aan een betere behandeling. Van jongs af aan heb ik een wetenschappelijke belangstelling en die heeft zich gehecht aan deze groep. Wat is je doel.. Een grote groep mensen met verschillende kennis, beroep en achtergrond te inspireren het beste naar boven te laten komen, ten behoeve van de patiënten en hun familie. Hoe wil je dit bereiken (visie).. Door professionals die goed geïnformeerd (evidence-based) zijn en een vertaling maken naar de praktijk. Door talenten aansporen en bemoedigen en de kennis een enigszins gestructureerde plek geven bijvoorbeeld de PPP. Wanneer is je missie geslaagd.. In principe nooit! Omdat er steeds ontwikkeling zijn, problemen, maar ook oplossingen. Een soort missie is geslaagd als er een autonoom netwerk is die inspirerend en innovatief met elkaar doorwerken. Voorbeeld: Ik heb als tropenarts in Soedan gewerkt. We hebben het zogenaamde “blote voeten dokters systeem” nieuw leven ingeblazen, en dit systeem aan de mensen zélf geleerd. Er is een vertaling gemaakt naar de bevolking en de senioren ervan zijn nu de hulpverleners.


Congressen 3e Patiënten en betrokkenen congres. Afdeling Psychosen UMCG / UCP organiseert samen met haar partners in onderzoek en zorg (o.a. Lentis, GGz Drenthe, GGz Friesland/RGOc/NICBCN) op vrijdag 18 december 2009, een congres voor patiënten met psychosen en hun familieleden en andere betrokkenen. Locatie: UMCG Blauwe zaal en patio. In het congres vertellen onderzoekers hun bevindingen aan patiënten, hun familie en andere betrokkenen. Nadere informatie volgt.

Schizofreniecongres 2009 Op 19 november 2009 organiseert de Schizofreniestichting het vijfde Schizofreniecongres in Zwolle onder de titel 'Het alledaagse ongewoon'. Het Schizofreniecongres is tot nu toe zeer succesvol geweest met steeds 600 bezoekers. Ook dit jaar wordt in het middagprogramma ruimte gemaakt voor initiatieven uit het werkveld. 1 december 2009: symposium RGOc "Op weg naar goede zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek" Op 1 december 2009 wordt het RGOc-symposium gehouden, van 13.3017.00 uur in GGZ Drenthe, zaal De Brink. Klik hier voor de routebeschrijving. Op dit negende RGOc symposium bieden we u een aantal uiteenlopende presentaties van ons onderzoeksprogramma aan, die een beeld geven van waarmee we bezig zijn en wat het kan opleveren. In al die verscheidenheid van presentaties is een rode draad zichtbaar, namelijk het ontstaan van (mogelijk) ernstige psychopathologie en de consequenties ervan voor het dagelijkse leven van hen die dat betreft, en uiteraard hoe die problemen zo goed mogelijk kunnen worden opgelost. Het volledige programma kunt u hier lezen. Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. U kunt zich via deze link aanmelden voor dit symposium

Stichting Rehabilitatie ‘92 organiseert in samenwerking met het HEE-team, het Kenniscentrum Rehabilitatie en het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen op dinsdag 8 december 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht het symposium “Herstelondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging” Herstellen doe je zelf. Herstellen dat doe je als de persoon die je bent, maar tegelijk als de patiënt van een psychiater of als cliënt van de GGZ. Wat kunnen hulpverleners aan herstel bijdragen? Het beantwoorden van


die vraag is een grote en inspirerende uitdaging voor de komende jaren. De vraag roept meteen een aantal andere vragen op. Herstelondersteunende zorg is een populair begrip aan het worden, maar wat is het? Kan herstelondersteunende zorg eigenlijk wel? Neem je als hulpverlener de cliënt het herstelproces niet uit handen als je je ermee gaat bemoeien? Welke rol heb je als hulpverlener en welke rol heeft de cliënt? Hoe zit het met herstelondersteuning bij mensen met veel beperkingen? Hoe maak je een organisatie herstelondersteunend? Hoe geef je de basisprincipes van herstelondersteunende zorg handen en voeten? Hoe gebruik je behandeling, rehabilitatie of bemoeizorg op een herstelondersteunende manier? In de ochtend is er een plenair programma met als sprekers onder andere Wilma Boevink, Kees van Aart, Madeleine Prinsen, Judith Hasker en Jos Dröes In de middag zijn er tal van workshops waarin de vragen rond herstelondersteunende zorg, behandeling, rehabilitatie en bemoeizorg nader worden uitgewerkt en van een eerste antwoord worden voorzien. Met medewerking van oa. Dorine Bauduin, Jaap van Weeghel, Annette Plooy, Martijn Kole, Lenneke Elfers, Marianne van Bakel, Lies Korevaar Als u belangstelling hebt, wilt u dan het symposium alvast in uw agenda reserveren. Plaats: Jaarbeursgebouw, Utrecht. Kosten: € 245,-; studenten/cliënten: € 75,- U kunt uw belangstelling al kenbaar maken aan het bureau van de Stichting Rehabilitatie 92 U krijgt de symposiumbrochure dan in september toegestuurd. Inlichtingen: Stichting Rehabilitatie ’92, Mgr. Van de Weteringstraat 132b, 3581 EN Utrecht. Tel.: 030-2145002; E-mail: info@rehabilitatie92.nl; website: www.rehabilitatie92.nl

Afdeling Psychosen UMCG / UCP organiseert samen met haar partners in onderzoek en zorg (o.a. Lentis, GGz Drenthe, GGz Friesland/RGOc/NICBCN) op vrijdag 18 december 2009, een congres voor patiënten met psychosen en hun familieleden en andere betrokkenen. Locatie: UMCG Blauwe zaal en patio. In het congres vertellen onderzoekers hun bevindingen aan patiënten, hun familie en andere betrokkenen. Nadere informatie volgt.

Groepen Lotgenotengroep De afdeling Psychosen van het UCP organiseert lotgenotencontact voor patiënten die een psychose hebben meegemaakt en die graag in contact willen komen met anderen. Lotgenotencontact is voor veel patiënten een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie. Het kan ondersteuning bieden bij het verwerken van een psychotische

Klik op deze link voor meer informatie over de lotgenotengroep


stoornis en bij het leren leven met een deze stoornis. Bijeenkomsten In aanwezigheid van een hulpverlener wordt tijdens acht of meer bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gesproken over onderwerpen die door de groep worden ingebracht. Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen. Als u vooral veel wilt luisteren of juist vertellen, is dat mogelijk.

Als u het moeilijk vindt om in een groep te praten, dan wordt daar rekening mee gehouden. Waar en wanneer Eens per twee weken is er op dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in het UCP Libermanmodules Er zijn 6 Libermanmodules namelijk: Module 1: Omgaan met antipsychotische medicatie. Module 2: Omgaan met psychotische symptomen. Module 3: Omgaan met vrije tijd. Module 4: Omgaan met verslaving. Module 5: Omgaan met werk. Module 6: Omgaan met sociale relaties en intimiteit: Deel 1: het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Deel 2: het aangaan en onderhouden van een intieme relatie. Health 4U Health 4U: voor wie is het? Health 4U is speciaal ontwikkeld voor mensen die medicatie gebruiken omdat ze last hebben van psychische klachten. Vaak leiden deze klachten, in combinatie met medicatie, tot een ongezonde levensstijl waardoor mensen zwaarder worden en de lichamelijke conditie kan verslechteren. Deze training is ontwikkeld om hier wat aan te doen. Health 4U: wat is het? Health 4U is een unieke combinatie van verschillende trainingen die kunnen helpen om ongezonde gewoonten te veranderen, overgewicht te bestrijden en uw conditie te verbeteren.

Meer weten over Health 4U, klik op deze link

Informatie bij: Secretariaat Linis FACT team 5 Marian Kanon Telefoon: 050-5223349 E.mail: m.kanon@lentis.nl

Het uitgangspunt is dat overgewicht en de kans op ziekte, ook als deze ontstaan door bijwerkingen van medicatie, vooral samenhangen met eenzaamheid, negatieve gevoelens en vervelende gedachten. Deze leiden vaak tot ongezonde gewoonten zoals veel roken, teveel eten en onvoldoende beweging. Familieavonden De afdeling Psychosen van het UCP organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor familieleden van patiĂŤnten die psychotisch zijn of zijn geweest. U vindt hier meer informatie over deze bijeenkomsten.

Klik op deze link voor meer informatie over de familieavonden


Voor wie en waarom Psychotische klachten beĂŻnvloeden niet alleen het leven van de patiĂŤnt, maar ook dat van de mensen uit zijn omgeving. De psychotische klachten kunnen bij de partner, kinderen, ouders, broers en zussen bijvoorbeeld leiden tot zorg, onzekerheid, spanning en angst.

Aanmelden bij: Secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Telefoon: 050-3612132 of via e-mail psychosen@psy.umcg.nl

Voorlichting over psychosen en het uitwisselen van ervaringen met anderen, kunnen dan nuttig zijn en steun bieden. De familieavonden kunnen helpen beter met eventuele problemen om te gaan. Tijdens de familieavonden zijn er leden van Ypsilon aanwezig. Dit is de patiĂŤntenvereniging voor familieleden van psychotische patiĂŤnten. De leden houden voordrachten en beantwoorden vragen vanuit hun eigen ervaringen. Ook vertellen zij welke activiteiten de vereniging organiseert. Psycho-educatie De afdeling Psychosen van het UCP organiseert wekelijks voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de oorzaken, de behandeling en de preventie van psychosen. Voor wie De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mogelijk psychotische verschijnselen hebben of hebben gehad. De gegeven informatie helpt bij het uitzoeken of er psychotische symptomen zijn of zijn geweest. Ook helpt de informatie beter met psychische klachten om te gaan en te weten wat er aan te doen is. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor patiĂŤnten van het UCP en daarbuiten. Waar en wanneer De bijeenkomsten zijn elke vrijdagmiddag (m.u.v. van feestdagen) van 13.30 tot 14.30 in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG.

Klik op deze link voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten

Aanmelden bij: Secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Telefoon: 050-3612132 of via e-mail psychosen@psy.umcg.nl

Goldstein sociale vaardigheden Er zijn 8 verschillende trainingen namelijk: 1. Een praatje maken; 2. Luisteren; 3. Iets bespreken; 4. Opkomen voor je mening; 5. Uiten van waardering en genegenheid; 6. Reageren op waardering en genegenheid; 7. Uiten van boosheid en irritatie; 8. Reageren op boosheid en irritatie. De volgende trainingen gaan binnenkort weer van start, hiervoor kunt u nog mensen aanmelden: Module: praatje maken § 6 oktober 2009 Module: iets bespreken § 9 november 2009 Module: Uiten van genegenheid en waardering.

Informatie bij: Secretariaat Linis FACT team 4 Alda Arts Telefoon: 050-5223213

 ad.arts@lentis.nl
032 Oktober 2009  

De PPP Nieuwsbrief is een uitgave van het zorgprogramma psychotische stoornissen in Groningen en de Kop van Drenthe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you