Page 80

DaftarDonatur JUMLAH DONASI PER DESEMBER 2011

Sedekah Wakaf Zakat Sedekah Produktif Aqiqah Event Sponsor

8.965.188.067,63 555.494.082,51 379.430.247,00 2.507.399.594,00 11.200.000,00 14.280.000,00 70.100.000,00

SEDEK AH 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011

11EVYL 11EQYU 11EQYW 11ERJD 11ERJD 11ERKG 11ERKH 11ERKI 11ERHM 09EXBY 09EXFJ 09EXOA 09EXTG 10ETWE 09EXZH 09EYIK 10ESCX 10ESKZ 10ESKZ 10ESMO 10ESSK 10EZZI 07KXE 07MAP 07KUH 10ERPQ 10ESVH 10EWNB 10ERQO 03EQXF 08EUAZ 08EVAD 08EVAZ 08EQYO 07PCN 08ESIC 08ERKS 07PGU 08EREG 07PUO 07PSX 11ETXK 07MDG 07MVS 09EVLM 09EWEW 09EWEX 09EVGX 09EWGN 09EVSZ 09EVHV 09EVES 09EVBS 09EVEI 09EVBF 09EVBY 09EVBY 09EUXZ 09EUZZ 09EVAB 09EUZV 09EUSD 09EUSA 09EUSB 09ESNE 09EUOJ 09ERYB 09ESNK 09ETPQ 09ESOT 09ERAO 08EZNU 08EYMN 08EYAI 08EYGC

Siti Halimah Ratnawati binti H. Moh. Sunarto RR. Dewi Kunthi Taibah Taibah Dimas Tirta Septiadi Ulfa Afifah Radila Julianti Agus Budhianto Apria Dina Farahdian Renny Archaniawati M. Baihaqi Nurhayati Binti Kasmir Halimi Hafziardhi Mohson Burhani Maulani Sulaiman Sumiyati Reddy Bagus Asmoro, SE Reddy Bagus Asmoro, SE Budiyanti binti Rikan Witosumarno Wiyandi Wahyu Yulianto Gromiko Apriantoro Ferri Firmansyah Lanny Wijayanti Harry Mangkuto Dwi Arum Dati Muhammad Damri Ibrahim Yan Supriyanto Gelar Purnama Hasrun Maryadi Suhadi Efendi Nurhidayah Evi Susanti Wiyono Saputro Fadila Harahap (Dila) Edayu Sumani Anes Eko Setiawan Revi Rizal Desti Anggreini Mujono Abdul Haris Evan Utama Malik Fahrul Rizal Essy Binti Djanis (Collection) Muhammad Subhan Halimi Widdyanti Rini A Eny Rose Dessi Yulianda Mutiar Rahmat Aminarto Avon Testri Wibowo Fery Kurniawan Syawalina Hilda Gamarlian Tissa Febriyani Raden Tunggul Yuwono Kusumo Dwi Putri Handayani Dwi Putri Handayani Bety Sulistiowati Sudaryanti Sri Rahayu binti Sunarto Oky Mutaqin Dwinanto Heriyadi Djaya Rika Rachmawaty Raditya Suryandaru Syaefudin Prihayati Nurma Fadli Tati Kurniati Agung Prasetyo Rika Ristania Iman Bastari Taufiq Rahman Ema Jayadi Prasetyo Arie Suryo Ende Sudradjat Siti Rohanah, SE

40000 50000 20000 25000 25000 20000 20000 20000 50000 100000 250000 79750 100000 300000 100000 200000 150000 50000 50000 300000 200000 100000 100000 200000 50000 1000000 72000 200000 100000 30000 120000 50000 100099 200000 100000 100000 5000000 100000 50000 100000 100000 2300000 100000 200000 100000 100000 50000 46000 50000 11111 100000 100000 100000 500000 1500000 50000 100000 200000 100000 50000 20000 50000 50000 105000 3350000 200000 300000 20000 50000 100000 50000 100000 100000 25000 100000

Edisi: 002 Tahun V/Mei 2012/Jumadil Akhir 1433

01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011

08EXOY 08EXHM 08EXVH 08EWYO 08EWPQ 08EXBG 08FABC 08FABC 08EWHG 08EWNJ 08EVIN 07AVM 07BFD 07ACL 07ANP 07CCP 07CHO 07CRK 07BRI 07DLU 07DOZ 07EOW 07HBC 08ESCF 07FFW 07FIX 07GNY 11ETKL 07GVA 07ITY 08ESDT 08ESIR 08ESAN 08ETPU 07JRI 10ETJU 10ETLA 10ETNG 10EUET 10FAPS 10EUHH 10EUMP 10EUPB 10EWBV 10EWNN 10EWNN 10EZSS 10EVFR 10EVJU 10EVKX 10EWEH 10EYMZ 10EYYP 10FAEL 10FAHH 10FBHB 11ERKJ 11ERKK 11ERKL 11ERKL 11ERNH 11ERSE 11ERUF 11EWKC 11EWKQ 11EWMC 11ERZZ 11ETYL 11EVJP 11EVJQ 11ESQV 11ESUP 11ETTR 11EUJP 11EULO 11EWKO 11EURO 11EURP 11EVAM 11EWRF 11EWWH 11EXAG 11EXIO 11EXOE 11EXOF 11EXOH 11EXOI 11EXOO 11EXRF 12ERBQ 11EQZL 11EQZL 11EQZL

Rokiman Doras Natar Irwandi Situmeang Alfeddy Hernandy Denta Permana Rudi Hendriawan Daliyah Indria Sari Suparno Indria Sari Suparno Agus Rochimat, H Dian Andraini Eka Nurhayati Irfan Dadi Yuli Muyasarah Eka Silvia Thodas Totod Tody Meilawati Umi Sutariyah Tyas Ajeng Fitriani Prihandari Rika Krismayani Faradila Gunarto Deasy Avia Yoranty Ida Hamidiaty Lisniari Munthe Euis Sunarsih Nurochman Ulfie Hendra Widha Oktin Ningsih Ilah Karnilah Ummi Fadhilah Romsi Fanny Mulyati Yani Murdani Hardiana Trilestari Laksmi Budhi Ekaningtyas Djoko Santoso Agus Davit Effendi Ermi Juita Ika Waya Sari Syahrudin Jos Riyadi Yudiyanto Hellena Binti Helmi R, Alm Tri Sunveriyani Purnama Harki Hani Rohaningsih Wisnu Probowaskitho Wisnu Probowaskitho Supriyatno bin Kasmir Halimi Riyani Darno Fitria Rukiyana Siwi Febri Astuty Erwin Nuryadi Amril A. Burhany, Dr Mina Karmilah Rusdiana Yusup Akmal Subiyati Kasanah Budi Hartono & Tumirah Kasanah Budi Hartono & Tumirah Amaliah Agung Dwi Cahyono Tanirah Eni Trisnoasih Eti Maerita Asman Hartatik Putu Karolina Irma Dibya Ratnawati Yuspita Gendar Sari Asheif Hamidi Mubarok Mundlorin Adi Rahadian Henny Fitriati Iwan Santoso Fahrenny Anisiah Cucu Suryati Rafa Nabila Farhani Dalima Vebby Luciana Nur Prayoganingrum Tri Siswaya Dian Cahya Ningrum Nenih Binti Sujono Hena Hariyanto Rosy Aditya Rosalina Ujang Kurniawan Deany A. Rasyid Diki Fadilah Dewi Setyaningsih Dewi Setyaningsih Dewi Setyaningsih

80 200000 50000 120000 50000 100000 500000 500000 300000 200000 100000 25000 100000 80000 100000 200000 150000 20000 20000 125000 100000 20000 100000 500000 50000 100000 200000 50000 250000 100000 100000 150000 500000 50000 50000 200000 39000 39000 50000 10000 50000 40000 200000 50000 50000 500000 89000 100000 40000 50000 89000 100000 200000 50000 189000 1000000 150000 20000 20000 20000 20000 24000 200000 100000 50000 30000 250000 80000 100000 20000 100000 50000 500000 100000 50000 100000 100000 20000 20000 150150 1150000 2255555 500000 1000 100000 200000 500000 1000000 500000 1000000 9000 50000 50000 75000

02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011 02/11/2011

11EQZL 11EQZL 11EQZP 11ERBK 10ERZE 09EWTG 09EWZO 09EXLC 09EXZY 09EYAA 10EUCI 10ETWK 10ERCA 10ESSB 10ERGM 10ERGQ 10ERIV 10EZSF 07MOG 07MQS 10FBAI 07OOO 11ERYE 11ERYF 11ERYG 09EVMQ 09EWEN 09EVSZ 09EWJG 09EVTN 09EVRH 09EUVE 09EUWF 09EUQV 09EUHK 09ETQI 11ETVV 09ESVP 09ESDE 09EUMA 09EROW 09ERGQ 08EYZS 08EZJM 08EZKU 08EYJE 11EUFJ 08EXBU 09EQYB 08EUZF 07AJH 07AJZ 07AZV 07BYK 07CFS 07DMZ 07CVI 07CTX 07DAZ 07DOZ 07DFE 07FLC 07FPR 11ERYD 07FTR 07HDP 07HRY 08ESKI 08ESLX 11ETQW 08ETBF 08ETPY 07LIW 10ETRP 10EUET 10EWVV 10EVIQ 10EYZW 10EYZW 10FAAK 10EWFS 10EXUU 10EYFT 10EYIN 10EZOR 10FALF 10FANN 10FAVF 11ESNG 11ERLZ 11ERRF 11ESIN 11ESFR

Dewi Setyaningsih Dewi Setyaningsih Elin Nurlina M. Agus Supriyanto Ruyani Khamdan Ni`mah Kholisoh Donny Adiguna Sri Murniningsih Hesty Risdiarty Tati Budi Sedyowati Trisna Wahyuni Karmini Hj. Suwarni Sukrisman Awan Nugroho Pratiwi Medatama Elis Kamaliah Rohaniah Apriany Damayanti Aprida Chairani Harahap Eddy Mawardi Tasir Yuda Tama Akbar Presty Elisyia Arya Dipa Agustian Adil Nugraha Susanto Nugroho Avon Testri Wibowo Krisna Sutiadi Lilik Musrianah, Hj Linda Riana Yeyet Eny Faizatul Iffah Hendi Kurniawan Sri Hendhrayani Edhi Heriyaman Wulansari Sriwandani Fajar Sudaryanto Rita Ristiani Karbet Isworo Jajang Jatnika Nurdin Rahmanto Hadi Siswoko Barkah Sanyoto Nining Yuli Astuti Munasik Hj. Masiah Bayu Wardhani Djihad Siswanto Marlinah Dudung Abdullah, SH Lina Sulianti Panjisari Dyah Mum Dedi Aprianto Alamsyah Rasyid Eti Muliati R. Eko Purwantoro Sulistiowati Triwardani Siti Rodyatun Gunarto Mahmudah binti Moh. Chairi Muhammad Anwar Sani Ade Suryadi Rusli Sarmili Sarfiah bin H.Murtalib Fatimah Azzahra Anggi Besse Padauleng Diah Kuntarti Nandang Wahyudin Sri Minarni Lilik Wulaningtyas Siti Mucharomah Indriana Savitri Titiek Rachmiyati Syahrudin Maipa Dea Pati Muh. Arief Massi, H Tomy Noviansyah Tomy Noviansyah Eni Rustanti Endang Trimukti Yoyoh Sawiroh Arya Gading Afifatul Khal Faridatul Khoeriyah Ani Aeniwati Muhamad Daman Dina Marlina Binti Rusli Rahim Yayat Ruhiyat Bardiono Sukarsih Otto Holisoh binti Surwita Neni Suryani

130000 50000 200000 50000 100000 250000 50000 25000 100000 250000 165000 10000 200000 250000 100000 389000 300000 100000 50000 150000 50000 89000 40000 40000 40000 50000 50000 11111 150000 1000000 50000 100000 100000 89000 50000 50000 52500 50000 100000 150000 100000 300000 100000 70000 100000 500000 20000 200000 400000 100000 100000 100000 50000 10000 250000 100000 400000 150000 100000 20000 415850 100000 50000 40000 200000 20000 89000 100000 50000 200000 52000 100000 600000 300000 10000 70000 5000 20000 30000 50000 100000 100000 200000 20000 20000 700000 89000 240000 9000 50000 40000 60000 100000

www.pppa.or.id

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H  

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H terbitan PPPA Daarul Qur'an

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H  

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H terbitan PPPA Daarul Qur'an

Advertisement