Page 3

3

Menembus Pintu Langit

Bacaan Doa Sholat Dhuha:

Allaahumma innadh dhuhaa’a dhuhaa’uka, wal bahaa’a bahaa’uka wal-jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal-’ishmata ishmatuk. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assaran fayassirhu, wa in kaana haraaman fathahhirhu, wa in kaana ba’iidan faqarribu, bi haqqi dhuhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatuka wa qudratika, maa aatinii maa aataita ‘ibadakash-shaalihiin Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya waktu dluhaa adalah waktu dluhaa-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, kebagusan adalah kebagusan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, kekuasaan adalah kekuasaan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, apabila rizqi kami di atas langit, turunkanlah, bila dalam bumi, keluarkanlah, bila sukar, mudahkanlah, bila haram, sucikanlah, bila jauh, dekatkanlah, dengan hak waktu dluhaa, keagungan, kebagusan, kekuatan dan kekuasaan-Mu. Berilah kepada kami apa-apa yang telah Engkau berikan kepada hambahamba-Mu yang shalih-shalih.” www.pppa.or.id

Edisi: 002 Tahun V/Mei 2012/Jumadil Akhir 1433

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H  

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H terbitan PPPA Daarul Qur'an

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H  

Majalah DAQU, Edisi: 002 - Tahun V - Mei 2012/Jumadil Akhir 1433 H terbitan PPPA Daarul Qur'an

Advertisement