Page 1

Samen leren leven werken aan een inclusieve maatschappij

Verkenning van perspectieven Van de Proeverij 19 mei naar de conferentie 5 & 6 oktober 2017

@Astrid Ottenheym


Proeverij 19 mei Op 19 mei vond de Proeverij ‘samen leren leven, werken aan een inclusieve maatschappij’ plaats. Een logisch vervolg op de conferentie van 5 en 6 oktober 2016: ‘samen werken aan de transformatie’.

Tijdens de Proeverij werd er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de vraag hoe we aan een inclusieve maatschappij kunnen werken. Het vertrekpunt was de leefwereld van anderen en het veranderen mét betrokkenen in plaats van vóór betrokkenen. Annick de Witt en Hans Schuman hebben de aanwezigen als sprekers meegenomen langs de verschillende perspectieven. Een groot aantal maatschappelijk betrokken jongeren was aanwezig om te praten over hun toekomst. Zij hebben het gesprek over de perspectieven verbreed en verdiept...

Bekijk hier de vlog van de Proeverij


Proeven aan andere perspectieven 5 & 6 oktober gaan we verder met het verkennen en uitdiepen van het thema ‘samen leren leven, werken aan een inclusieve maatschappij’. Dit doen we via lezingen en workshops die zowel inspirerend als praktisch insteken. In aanloop van de conferentie kunt u verder proeven aan perspectieven op het samen leren leven en werken aan een inclusieve maatschappij. Ter inspiratie is er een interactieve presentatie voor u gemaakt. Klik op de links naast de plaatjes voor filmpjes en teksten. Het toont een breed scala aan perspectieven als warming-up voor de conferentie. Veel proefplezier!


▪ Joep Dohmen: Bildung ▪ Het kan ook anders: leiderschap zonder hiërarchie ▪ Doen is de beste manier van denken

▪ Moderne Bildung: de redding van ons onderwijs ▪ Filmpje Moderne Bildung: de redding van ons onderwijs

▪ Je bent een schaap!

Ontschotten en wat betekent dat voor ons denken en handelen?

▪ Presentie ▪ Presentie toegelicht ▪ Publicaties presentie

Bildung: Redding voor alle kinderen in het onderwijs?

▪ Luc Stevens: eerst het kind, dan de leerling ▪ Stichting Nivoz ▪ Stem van de leerling ▪ Prof. Luc Stevens: futureproof onderwijs Leerling in verlegenheid = leraar in verlegenheid => leerling weet de oplossing

Presentie: Kind centraal, hoe laten we het kind echt present zijn?

Mensbeeld in het onderwijs: Stem van het kind – de jongere


Nederland moet collectieve intelligentie naar een hoger plan tillen

Beter toezien

Nodale orde: veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Een lastig gesprek: advies commissie behoorlijk bestuur

Wat is goed onderwijs? Over kwalificatie, socialisatie en subjectivering

Collectieve intelligentie: de uitdaging voor de organisatie van nu

Yves Morieux: omgaan met complexiteit

Frederic Laloux: Reinventing Organisations

De zin van de collectieve intelligentie

Governance in een maatschappelijke context

Netwerkleiderschap

▪ Sociale innovatie in het onderwijs

Challenging government

▪ De wereld in transitie

Zien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld

▪ Veranderkracht: aanpassen of sneuvelen

Vijf reuzenproblemen die de decentralisaties moeten oplossen

▪ Conferentie taal en rekenen

Burgerkracht en de decentrale verzorgingsstaat

Netwerkregie vanuit publieke waarde en de stem van de mensen die het betreft

“Een verandering van tijdperk’ Rotmans 2014

Maatschappelijke – sociale innovatie transformatie


▪ Samen sterk: ouders en school ▪ Gezamenlijk beleid maken: naar een wij-cultuur

▪ Op naar een meer inclusief onderwijssysteem? Hans Schuman: Inclusief_onderwijs: dilemma's en uitdagingen

▪ State of the art, ouderbetrokkenheid in Den Haag

▪ De inclusieve stad: Doen wat nodig is – Experimenten die maatwerk mogelijk maken Doen wat nodig is

▪ De rol van ouders in het stopproces van de jeugdige veelpleger ▪ Ouders en onderwijs: de staat van de ouders

Gelijkheid door ongelijk te behandelen

De stem van de ouders

▪ Gevolgen VN- verdrag voor Nederlands onderwijssysteem ▪ Schendingen recht op inclusief onderwijs ▪ Het recht op inclusief onderwijs in de jurisprudentie ▪ The Salamanca Statement ▪ Rechten voor de mens ▪ Rechten van het kind ▪ Rechten voor kinderen met een handicap ▪ Onderwijsrecht: Katinka Slump

Juridisch perspectief

;) Onderwijsvernieuwing door de ogen van Lubach

Perspectieven op samen leren leven proeverij  
Perspectieven op samen leren leven proeverij  
Advertisement