Ondersteuningsplan - Deel 3

Page 1



TOPdossier: HGW inclusief OPP • binnen voorziening-S(B)O

• • arrangementen • HGA • overeenstemmingoverleg

• • • • • • •

HGW-(inclusief OGW) groepsbespreking leerlingbespreking ouders als partner ondersteuningsniveau 0 en 1

Toewijzingscommisie - deskundigen advies - TLV

Arrangementen: Individueel-groep/ -scholen vanuit voorziening -basisonderwijs -zorg 1 kind -1 plan -1 regiseur: TOPdossier-HGW inclusief OPP MDO

Ondersteuningsplan PPO-NK

School draagt zorg voor interne begeleiding.






Raad van toezicht Raad van bestuur

Leerkrachten

Bestuursbureau Intern begeleiders

Scholen

Directeur Ouders

Ambulante begeleiding

Ondersteuningsteam Toezicht

Consulenten PPO-NK

Netwerkgroepen

Ondersteuningsplanraad Algemeen directeur

Bestuur

Jeugdhulp coรถrdinator Collega SWV-en

Jeugdhulpinstellingen Gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk

Cluster 1 en 2 GGD Landelijke organen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad









overig ondersteuning in natura

budget werkgebied

direct naar scholen

per leerling

S(B)O


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.