Page 1

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENJALANAN PILIHAN RAYA) 1981 [P.U. (A) 386/1981] Mengandungi segala pindaan hingga 31 Oktober 2007

diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang 1968 2007

1


2

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981) UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA PILIHAN RAYA 1958 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 susunan peraturan

3


4

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

5


6

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

7


8

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

9


10

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

11


12

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

13


14

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

15


16

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

17


18

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

19


20

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

21


22

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

23


24

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

25


26

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

27


28

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

29


30

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

31


32

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

33


34

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

35


36

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

37


38

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

39


40

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

41


42

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

43


44

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

45


46

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

47


48

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

49


50

Undang-Undang Malaysia

* Hendaklah dimasukkan dalam hal suatu pilihan raya umum. †Hendaklah dimasukkan dalam hal suatu kekosongan.

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

51

* Isikan mana-mana yang terpakai dan pulangkan writ ini kepada Setiausaha Suruhanjaya Pilihan raya


52

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

53


54

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


55

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

Nama dalam huruf besar Pencadang Penyokong

No. K.P.**


56

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

57


58

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

59


60

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

61


62

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

63


64

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

65


66

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

67


68

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

69


70

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

71


72

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

73


74

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

75


76

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

77


78

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981


Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya 1981)

79


80

Undang-Undang Malaysia

P.U. (A) 386/1981

Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981  

Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan) 1981

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you