Page 6

hoort en het oog waarmee hij ziet en de hand waarmee hij slaat en de voet waarmee hij loopt. Als hij Mij om iets zou vragen, dan zou Ik het zeker aan hem geven. En als hij Mij om bescherming vraagt, dan zal Ik die zeker geven.� (al-Boechari) Hoe kan dan een dienaar het meest belangrijke waarmee toenadering tot Allah wordt gezocht verwaarlozen en alsnog beweren dat hij goed bezig is. Wij zouden ons dan ook zowel bezig moeten houden met de nobele gedragscode en het verrichtten van de verplichte daden van aanbidding. Wij dienen ernaar toe te werken om onze nafs te louteren, te reinigen van slechte karaktereigenschappen en anderen bewust te maken van het goede Islamitische moraal. Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

de edele gedragscode  

de edele gedragscode

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you