Page 1

DESIGNED in UKRAINE MADE in UKRAINE

DESIGNED in UKRAINE

| ГАЛІТ | КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2013

MADE in UKRAINE

DESIGNED in UKRAINE MADE in UKRAINE

КАТАЛОГ продукції

2013


ДЕНТАЛЬНИЙ КОМПЮТЕРНИЙ ТОМОГРАФ

PANOURA 18S PAN 3D

Комп‘ютерний томограф найменшого розміру Ціна, грн. 1 2

3 4 5 6

Panoura 18S Panoramic

253 000, 00

Panoura 18S Panoramic/Ceph ready

284 900,00

Panoura 18S Panoramic/Cephalometric

363 000,00

Panoura 18S Panoramic 3D

583 000,00

Panoura 18S Panoramic 3D/Ceph ready

614 900,00

Panoura 18S Panoramic/Cephalometric 3D

693 000,00

тільки панорамна версія, з підготовкою для 3D

панорамна версія з підготовкою для цефалостатичних зображень та з підготовкою для 3D панорамна версія з цефалостатом та з підготовкою для 3D панорамна версія з 3D

панорамна версія з 3D та з підготовкою для цефалостатичних зображень панорамна версія з 3D та з цефалостатом

Найнижчий рівень опромінення Розмір сканування 75 мм х 55 мм 40 мм х 55 мм


Підприємство «Галіт» засновано в 2000 році. Основний вид діяльності - виробництво стоматологічних установок, компресорів та аспіраційних пристроїв. «Галіт» представляє в Україні цілий ряд відомих світових виробників стоматологічного обладнаня. На підприємстві діє міжнародна система управління якістю ISO 13485-87. Стоматологічні установки «Галлант» відповідають усім європейським стандартам і мають знак СЕ. Все обладнання, яке продає «Галіт», зареєстровано в МОЗ України, має сертифікати відповідності та санітарно-гігієнічні висновки. Підприємство має ліцензію Державного комітету ядерного регулювання, яка дає право на монтаж, технічне обслуговування та ремонт пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання. Ми забезпечуємо якісний сервіс проданого обладнання. Майже 2000 українських стоматологів працюють на установках «Галлант». Ми експортуємо обладнання більш як у 10 зарубіжних країн. Придбавши наше обладнання Ви зробите правильний вибір.

1. Ціни в каталозі подані в гривнях при середньому міжбанківському курсу валютної біржі 11,00 грн за 1 євро. При зміні курсу євро змінюється ціна товарів. 2. Умови поставки: Всі ціни в каталозі вказані на умовах EXW Тернопіль (самовивіз із Тернополя). Вартість доставки по Україні визначається додатково. 3. Термін поставки: 4-6 тижнів. 4. Умови оплати: 50% аванс при відкритті замовлення, 50% перед поставкою. 5. Знижки: на підприємстві діє система накопичувальних знижок для постійних клієнтів та дилерів.

1


GALLANT TU, TL, DU, DL


Äèçàéí â³äîìîãî ³òàë³éñüêîãî äèçàéíåðà Â. Òîíåë. Âñ³ êîðïóñí³ åëåìåíòè âèãîòîâëåíî ç ïîë³óðåòàíó дîâãîâ³÷íîãî òà íàä³éíîãî ìàòåð³àëó. Çðîáëåíî äëÿ ïðîôåñ³îíàë³â, êîòð³ âèñóâàþòü ï³äâèùåí³ âèìîãè äî ÿêîñò³.

• керамічна (6 кольорів) чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки • блок асистента DURR Comfort з великим та малим незалежними відсмоктувачами • система чистої води • стоматологічний світильник «EDI» (Італія) на пантографічній консолі • пневматична педаль керування • блок лікаря з верхньою / нижньою подачею шлангів включає: • негатоскоп • пульт управління кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією ENDO для електромотора • трьохфункційний пістолет • один турбінний пневмовихід Крісло пацієнта ECO-19 базова версія TECHNODENT Італія, включає: • електромеханічний підйом і рух спики • програма «0» позиція • позиція «промивання» • подвійний пульт управління на основі • аварійна зупинка на основі • аварійна зупинка на спинці

Ціна: 86 900 грн. 3


GALLANT AU, AL, AK


Автономна установка з вмонтованим компресором, аспіратором, ємністю для секрецій - ідеальне рішення для клінік, в котрих неможливо провести комунікації. Установка автономна і незалежна - легко монтувати та переміщати.

• стаціонарний гідлоблок • компресор DK 40 вмонтований в гідроблок з конденсатовідділювачем • відсмоктуючий агрегат з бактерицидним фільтром, вмонтований в гідроблок • поворотна керамічна плювальниця • блок асистента DURR Comfort з 1 великими та 1 маленьким відсмоктуючими шлангами • система чистої води • стоматологічний світильник «EDII» (Італія) на пантографічній консолі • пневматична педаль керування • блок лікаря з верхньою / нижньою подачею шлангів включає: • негатоскоп • пульт управління кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією ENDO для електромотора • трьохфункційний пістолет • один турбінний пневмовихід Крісло пацієнта ECO-19 базова версія TECHNODENT Італія, включає: • електромеханічний підйом і рух спики • програма «0» позиція • позиція «промивання» • подвійний пульт управління на основі • аварійна зупинка на основі • аварійна зупинка на спинці

Ціна: 87 800 грн. 5


GALLANT HU, HL, HK, FU, FL, FK


Найпопулярніша модель установки, перевірена часом. Ми обслуговуємо більше 2 000 установок даної моделі.

• стаціонарний / підвісний гідлоблок • керамічна чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки • водяний слиновідсмоктувач або повітряний слиновідсмоктувач • система чистої води • стоматологічний світильник «EDI» (Італія) на пантографічній консолі • пневматична педаль керування • блок лікаря з нижньою / верхньою подачею шлангів включає: • негатоскоп • пульт управління кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією ENDO для електромотора • трьохфункційний пістолет • один турбінний пневмовихід • Крісло пацієнта ECO-19 базова версія TECHNODENT Італія, включає: • електромеханічний підйом і рух спики • програма «0» позиція • позиція «промивання» • подвійний пульт управління на основі • аварійна зупинка на основі • аварійна зупинка на спинці

Ціна: 68 200 грн. 7


GALLANT AIR


Пневматична версія установки Галлант - проста, надійна, недорога

• стаціонарний / підвісний гідлоблок • керамічна чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки • водяний або повітряний слиновідсмоктувач ежекторного типу на поворотному ричагу • стоматологічний світильник CELIA • пневматична педаль керування • блок лікаря з нижньою подачею шлангів (max 5 інструментів), включає: • негатоскоп • пульт керування кріслом та установкою • 3-х функційний пістолет DCI • два турбінних пневмовихода (поліуретанові шланги) • крісло пацієнта STING Базова Версія

Ціна: 53 000 грн. 9


GALLANT ORTHODONTIC


• підвісний гідроблок з поворотною керамічною плювальницею • чаша плювальниці з керуванням змиву та електронним керуванням наповнення склянки • водяний або повітряний слиновідсмоктувач ежекторного типу на поворотному ричагу • система чистої води 2 л • стоматологічний світильник EDI • крісло пацієнта Стінг (базова версія)

Пам’ятка найменування стоматологічних установок

F*

H*

S*

O*

T*

D*

A*

U*

FU

HU

SU

OU

TU

DU

AU

L*

FL

HL

SL

OL

TL

DL

AL

K*

FK

HK

SK

OK

TK

DK

AK

**Блок лікаря:

Гідроблок:

U - блок лікаря з верхньою подачею L - блок лікаря з нижньою подачею K - мобільний блок лікаря

F - (floor) напольний H - (hanging) підвісний S - (surgical) хірургічний O - (orthodontal) ортодонтичний T - підвісний поліуретановий D - напольний поліуретановий A - автономний

Ціна: 48 000 грн. 11


GALLANT CART

мобільна установка на колісній рамі з антистатичними колесами, пристроями для гальмування коліс та захистом від пошкодження стін.

блок лікаря з нижньою подачею шлангів (максимально – 6 інструментів) включає: • трьохфункційний пістолет DCI • один турбінний пневмовихід (силіконовий шланг) • чотири вільні тримачі з регулюванням кута нахилу інструментів та вибором інструментів з оптичними сенсорами • колісну раму з антистатичними колесами та пристроями для запобігання пошкодження стін • систему чистої води з ємністю 2 л. • пульт керування кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією Endo для електромотора та світлодіодним негатоскопом • пневматична педаль керування

Ціна: 15 900 грн. 12


мобільна установка на колісній рамі з антистатичними колесами, пристроями для гальмування коліс та захистом від пошкодження стін.

GALLANT CART

Звукоізольований корпус для вмонтування безмасленого компресора та відсмоктуючого агрегату. блок лікаря з нижньою подачею шлангів (максимально – 8 інструментів) включає: • трьохфункційний пістолет DCI • один турбінний пневмовихід (силіконовий шланг) • чотири вільні тримачі з регулюванням кута нахилу інструментів та вибором інструментів з оптичними сенсорами • колісну раму з антистатичними колесами та пристроями для запобігання пошкодження стін • систему чистої води ємністю 2 л. • пульт керування кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією Endo для електромотора та світлодіодним негатоскопом • пневматична педаль керування

Ціна: 21 120 грн. 13


опції стоматологічних установок

Другий пневмовихід без світла

Другий пневмовихід зі світлом

Заміна пневмовиходу без світла на пневмовихід зі світлом

1 320 грн

1 815 грн

484 грн

Мікромотор МС2

Другий мікромотор МС2

Мікромотор МС2 ЛЕД

Другий мікромотор МС2 ЛЕД

5 885 грн

5 610 грн

7 942 грн

7 667 грн

Мікромотор МСХ

Другий мікромотор МСХ

Мікромотор МСХ ЛЕД Другий мікромотор МСХ ЛЕД

7 700 грн

6 600 грн

10 780 грн

Мікромотор МХ2 ЛЕД з пультом управління Оптима (40 програм) 18 073 грн

14

8 580 грн

Мікромотор МХ 2 ЛЕД 12 463 грн

Другий мікромотор МХ2 ЛЕД

П’єзоелектричний скелер ТКД, 3 насадки

П’єзоелектричний скелер Мектрон, 4 насадки

10 263 грн

4 785 грн

5 621 грн


Фотополімеризаційна лампа Мектрон

Заміна пістолета ДСІ на 3-х функційний Мінімайт

Заміна пістолета ДСі на 6-и функційний Мінібрайт з ЛЕД світлом

7 590 грн

5 335 грн

627 грн

1 914 грн

Заміна пістолета ДСі на 6-и функційний Мінілайт 1 914 грн Спеціальний великий столик Нагрівач води для всіх інз двома нержавіючими струментів блоку лікаря лотками

Високочастотний коагулятор, 4 насадки

1 375 грн

3 080 грн

2 310 грн

Заміна слиновідсмоктувача на блок асистента Дюрр Комфорт

ЕКО сепаматік Дюрр Дентал

Сепаратор Каттані

Центробіжний сепаратор безперервної дії ЦС 1 (включає клапан вибору)

2 860 грн

1 430 грн

1 430 грн

6 050 грн

Клапан вибору Дюрр Дентал

Клапан плювальниці Дюрр Дентал (включає клапан вибору)

З-х функцій ний пістолет ДСІ Фотополімеризаційна лампа Мектрон

902 грн

4 917 грн

968 грн

опції стоматологічних установок

П’єзоелектричний скелер ЕМС, 3 насадки

5 478 грн

15


опції стоматологічних установок 16

Поворотний ричаг кріплення монітора

Нагрівач води для гідроблоку

1 518 грн

2 530 грн

Столик Фаро на пантографічній консолі

Заміна білої керамічної плювальниці на кольорову

7 150 грн

770 грн

Заміна пневматичної педалі на багатофункційну педаль ФАРО

Заміна світильника ЕДІ Фаро на світлодіодний світильник МАЯ

3 411 грн

2 200 грн

Заміна світильника ЕДІ Фаро на світлодіодний світильник АЛЯ

Заміна світильника Целія на ЕДІ ФАРО

6 600 грн

1 650 грн


додатково до крісла ECO 19

Здвоєний підголовник 690 грн.

Вузька спинка - 300 грн.

Магнітна подушка С2002 1 100 грн.

Правий або лівий підлокітник 980 грн.

Широка спинка

Магнітна подушка С95 690 грн.

Додаткові 3 програми 440 грн.

17


ECO 19

СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ • Електромеханічний привід • Компенсаційний нахил спинки, синхронізований з горизонтальною позицією • Програмне повернення у «0» позицію • Позиція змиву • Подвійне ножне управління в основі • Аварійний стоп в основі • Аварійний стоп у спинці • Прозорий захист підставки для ніг • 24 кольори на вибір

Ціна: 32 500 грн. ОПЦІЇ 1.

Правий або лівий підлокітник

980 грн.

2.

Додаткові 3 програми

440 грн.

3.

Магнітна подушка

690 грн.

4.

Здвоєний підголовник

690 грн.

стоматологічні крісла

стоматологічні крісла

STING СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ • Електромеханічний привід • Компенсаційний нахил спинки, синхронізований з горизонтальною позицією • Програмне повернення у «0» позицію • Позиція змиву • Подвійне ножне управління в основі • Аварійний стоп в основі • Аварійний стоп у спинці • Прозорий захист підставки для ніг • 24 кольори на вибір

Ціна: 29 700 грн. ОПЦІЇ

18

1.

Правий або лівий підлокітник

980 грн.

2.

Додаткові 3 програми

440 грн.

3.

Магнітна подушка

690 грн.

4.

Здвоєний підголовник

690 грн.


PLUTO

EGG «IRON»

• база з 5-а колесами та кільцем для ніг • анатомічне сидіння на пневматичному підйомнику з регульованим нахилом і геометрією • анатомічна спинка крісла з регульованим нахилом і висотою

Ціна: 13 500 грн.

Ціна: 5 200 грн.

стоматологічні крісла

STING ST

стоматологічні крісла

EGG «R»

• база у вигляді «парасольки» з 5-а колесами без кільця для ніг • кругле сидіння на пневматичному підйомнику • спинка крісла з лівим підлокітником

Ціна: 6 500 грн.

Ціна: 5 400 грн.

19


Компресори Dürr DENTAL

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

77 л/хв. 20 літрів 64 Дб 66х48х37 см 32 кг

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

70 л/хв. 20 літрів 64 Дб 66х49х43 см 37 кг

Компресор Торнадо 1 з мембранним осушувачем 20 196 грн.

Компресор Торнадо 1 11 612 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

140 л/хв. 20 літрів 68 Дб 64х48х37 см 38 кг

Компресор Торнадо 2 20 700 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

125 л/хв. 20 літрів 68 Дб 64х48х37 см 43 кг

Компресор Торнадо 2 з мембранним осушувачем 20 196 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

125 л/хв. 20 літрів 56 Дб 84х63х60 см 57 кг

Компресор Торнадо 2 в шафі 67 л/хв. 20 літрів 54 Дб 84х63х60 см 49 кг

Компресор Торнадо 1 в шафі 15 652 грн. Компресор Торнадо 1 з осушувачем в шафі 24 235 грн

20

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

20 196 грн. Компресор Торнадо 2 з осушувачем в шафі 34 838 грн.


відсмоктуючі агрегати DüRR DENTAL Потужність Рівень шуму

1 кВт 63 Дб

Агрегат сухого відсмоктування V 600 (2-3 установки) 24 060 грн.

Потужність Рівень шуму

2 кВт 66 Дб

Потужність Рівень шуму

1,68 кВт 65 Дб

Агрегат сухого відсмоктування V 900 (2-5 установок) 31 185 грн.

Потужність Рівень шуму

3,3 кВт 70 Дб

Агрегат сухого відсмоктування V 1200

Агрегат сухого відсмоктування V 2400

(4-6 установок)

(8-12 установок)

34 265 грн.

Потужність Рівень шуму

0,5 кВт 64 Дб

56 560 грн.

Потужність Рівень шуму

0,58 кВт 63 Дб

Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 250S

Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 300S

(1 установка)

(1-2 установки)

7 546 грн.

Потужність Рівень шуму

1,1 кВт 63 Дб

16 055 грн.

Потужність Рівень шуму

1,68 кВт 65 Дб

Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 600S

Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 900S

(2-3 установки)

(3-5 установок)

29 450 грн.

Потужність Рівень шуму

40 810 грн.

2,0 кВт 65 Дб

Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 1200S (4-6 установок)

45 240 грн.

21


Компресори та відсмоктуючі агрегати Галіт

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

77 л/хв. 24 літри 64 Дб 42х40х66 см 34 кг

Компресор Дюрр-Галіт Торнадо 1 10 010 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

140 л/хв. 24 літри 68 Дб 43х42х64 см 40 кг

Компресор Дюрр-Галіт Торнадо 2 14 520 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

280 л/хв. 100 літрів 68 Дб 113х57х84 см 94 кг

Компресор Дюрр-Галіт Торнадо 2х2 27 500 грн. Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

280 л/хв. 100 літрів 70 Дб 113х46х85 см 88 кг

Компресор Дюрр-Галіт Квадро 32 010 грн.

Габарити

40х28х35 см

Відсмоктуючий агрегат для однієї установки В250 5 280 грн. Звукоізолююча шафа 1 980 грн.

22

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

70 л/хв. 24 літри 64 Дб 52х63х70 см 42 кг

Компресор Дюрр-Галіт Торнадо 1 з мембранним осушувачем 18 590 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

125 л/хв. 24 літри 68 Дб 52х63х70 см 48 кг

Компресор Дюрр-Галіт Торнадо 2 з мембранним осушувачем 23 100 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

260 л/хв. 100 літри 68 Дб 113х70х95 см 102 кг

Компресор Дюрр-Галіт Торнадо 2х2 з мембранним осушувачем 36 080 грн. Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

260 л/хв. 100 літри 70 Дб 113х59х95 см 96 кг

Компресор Дюрр-Галіт Квадро з мембранним осушувачем 40 590 грн. Габарити

30х22х27 см

Відсмоктуючий агрегат для однієї установки Аірматік 4 180 грн.


КОМПРЕСОРИ ЕКОМ Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

75 л/хв. 10 літрів 65 Дб 33х58х57 см 36/47 кг

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

75 л/хв. 10 літрів 45 Дб 42х53х63 см 49/64 кг

DК 50-10Z на основі DK50-10ZM з осушувачем

9 493 грн. 14 366 грн.

DK 50-10S в шафі DK50-10S/M з осушувачем в шафі

10 989 грн. 16 390 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

75 л/хв. 24 літра 66 Дб 46х52х69 см 48/58 кг

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

75 л/хв. 24 літра 47 Дб 56х66х86 см 58/63 кг

DК 50-PLUS на основі DK50-PLUS/M з осушувачем

10 395 грн. 16 775 грн.

DK 50-PLUS S в шафі DK50-PLUS S/M з осушувачем в шафі

15 147 грн. 21 967 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

140 л/хв. 24 літра 74 Дб 46х54х69 см 52/62 кг

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

140 л/хв. 24 літра 53 Дб 56х67х86 см 88/99 кг

DК 50-2V на основі DK50-2V/M з осушувачем

14 245 грн. 20 383 грн.

DK 50-2V S в шафі DK50-2V S/M з осушувачем в шафі

19 041 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага DUO DUO/M

75 л/хв. 24 літра 47 Дб 56х64х1250 см 88/99 кг 19 041 грн. 26 256 грн.

25 256 грн.

Продуктивність при 5 бар Об’єм ресивера Рівень шуму при 5 бар Габарити Вага

140 л/хв. 24 літра 51 Дб 56х64х1250 см 108/119 кг

DUO 2V в шафі DUO 2V/M з осушувачем в шафі

22 110 грн. 28 930 грн.

Хірургічний відсмоктувач Аспіна

14 267 грн. 23


МОНІТОРИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ DR-17P - це надійний монітор з розділенням 1280х1024 і діагоналлю 17 дюймів, який можна підключати до джерела постійного струму з напругою 24В при використанні із стоматологічним устаткуванням. Міцний металевий корпус і відповідність кріплення стандарту VESA дозволяє використовувати різні варіанти монтажу монітора. Забезпечений технологією AG Neovo AIP, що забезпечує високий рівень контрастності, передавання кольорів і відтворення деталей, а також функцією EcoSmart. Завдяки наявності захисного оптичного скла NeoV™ і декількох входів: аналогового, DVI, S-Video і CVBS, монітор DR-17P прекрасно підходить для демонстрації лікування пацієнтам. Функція Негатоскоп - режим підсвічування, призначений для перегляду рентгенівських знімків. Оптичне скло NeoV™ - це створене за особливою технологією загартоване скло з багатошаровим покриттям, що підвищує якість зображення, і що захищає екран від випадкових ушкоджень при експлуатації в громадських місцях та установах.

Захист від вологи та пилу

Стійкість до подряпин

Зручне обслуговування

Скло захищає екран від пилу і вологи; подовжує термін експлуатації моніторів у вологому середовищі.

Поверхня відрізняється прекрасною стійкістю до подряпин. Твердість покриття NeoV досягає 9Т - вищої категорії за шкалою Мооса.

Покриття має високу стійкість до стирання, дії кислот і лугів, тому його можна зручно очищати і дезінфікувати водою, спиртом і іншими поширеними засобами для очищення.

Антивідблискові Властивості Покриття зменшує відблиски і віддзеркалення; зручність перегляду підвищується на 77,3% в порівнянні з використанням звичайного скла.

Функція НЕГАТОСКОП • Зручна ручка для простоти пересування (комплектація ЭК-17) • Зручний доступ до регулювань • Кнопки управління вологозахищені

24

Різні входи та виходи для гнучкості підключення

Реалістичне зображення завОптичне скло Neo V™ і міцний металевий корпус, захищають від дяки світлодіодному (LED) підсвічуванню і розділенню води, пилу і подряпин високої чіткості (HD)

Ціна 6 490 грн.


Melatronic®17 і Melatronic®23 оснащені електронним управлінням. Це дозволило, окрім відображення параметрів стерилізації на цифровому дисплеї, реалізувати електронне управління роботою автоклава. Температура і час стерилізації контролюються електронікою. Таким чином, закінчення процесу знезараження у фазі стерилізації відбувається лише тоді, коли мікропроцесор, після досягнення температури стерилізації, тиску і відповідного часу дає на цей дозвіл. Відхилення від успішного процесу стерилізації відображуються на дисплеї разом з діагностикою помилок. Для ефективної сушки Melatronic®17 і Melatronic®23 оснащені функцією додаткової сушки і функцією попереднього нагріву робочої камери. У обох пристроях дистильована вода, міститься у вбудованому резервуарі і використовується за принципом замкнутого циклу. Робоча камера виготовлена з високоякісної легованої сталі, а всі паропровідні деталі – з неіржавіючих матеріалів.

зовнішні розміри: робоча камера:

51 см x 55 см x 38 см 23 x 45 см

об’єм:

19 літрів

лоток:

19 см x 42 см x 2 см

вага:

30 кг

живлення:

230 В / 50 Гц /2.000 Вт

Автоклави серії MELAtronic мають 2 програми:

ціна 27 500 грн

Універсальна програма

134°C / 2 бар

М’яка програма

121°C / 1 бар

Автоклавами серії Euroklav, MELAG пропонує економічно-вигідну альтернативу автоклавам серії Vacuklav. Автоклави серії Euroklav – повністю відповідають строгим вимогам, що пред’являються до автоклавів «класу S», відповідно до European Standard EN 13060, і призначені для використання в медичній практиці там, де стерилізація інструментів не вимагає наявності автоклавів «класу B». Автоклави MELAG серії Euroklav – це високотехнологічні пристрої, якість яких підтверджена випробуваннями в незалежній акредитованій лабораторії. Автоклави цієї серії можуть використовуватися для стерилізації упакованих інструментів, що мають прості порожнини «типу B» (відповідно до визначення, даним в EN 13060) і невеликої кількості текстильного матеріалу в упаковці. Автоклави містять в собі ефективну вакуумну помпу, яка створює вакуум на початковому етапі процесу стерилізації з метою забезпечення якіснішого видалення повітря з робочої камери, а також для створення пост-вакууму для досягнення оптимального результату сушки, що особливо важливо для предметів в упаковці.

з попереднім вакуумом зовнішні розміри: робоча камера:

42,5 см x 66 см x 48,5 см 25 x 45 см

об’єм:

22 літри

лоток:

19 см x 42 см x 2 см

вага:

43 кг

живлення:

230 В / 50 Гц /2.300 Вт

Автоклави серії Euroklav мають 4 програми:

ціна 39 600 грн

Універсальна програма

134°C / 2 бар

Швидка програма «B»

134°C / 2 бар

М’яка програма

21°C / 1 бар

Антипріонна програма

134°C / 2 бар

Та 2 контрольні програми

вакуум-тест тест «Боуі-Діка»

25


MELAquick®12+

Компактний. Швидкий. Надійний.

Використання автоклавів MELAquick12+ класу «S» – це ідеальна альтернатива стерилізації стоматологічних наконечників у звичайному автоклаві із стандартним часом роботи. MELAquick12+ може простерилізувати за один цикл до 12 стоматологічних наконечників. Сушка здійснюється за допомоги стисненого повітря : для цього необхідно підключення до стоматологічного компресора. MELAquick®12+

з підключенням до компресора

зовнішні розміри:

20,5 см x 46 см x 45 см

робоча камера:

9 x 20 см

об’єм:

1,35 літра

подача води:

демінералізована вода / дистильована вода

вага:

23 кг

робочий тиск / температура пульсуючим надлишковим тиском живлення:

220-240 В / 50-60 Гц / 2.050 Вт / 10 А

Автоклав серії MELAquick12+ має 3 програми:

Швидка програма «S»

134°C

Універсальна програма «S»

134°C

Антипріонна програма

121°C

Ціна 39 800 грн.

26


Автоклави серії Vacuklav відносяться до автоклавів класу «B» відповідно до європейського стандарту EN 13060. Вони працюють за принципом фрикційного попереднього вакууму. Це відбувається так: спочатку повітря з камери відкачується надзвичайно потужним вакуумом. Потім кілька разів впускається водяна пара, яка тут же знову відкачується. В результаті чого на початок стерилізації в камері або в упакованому пористому інструменті чи в текстильних виробах не залишається повітря, що негативно позначається на якості стерилізації. Для ефективної сушки, що є важливою умовою тривалого зберігання стерилізованого матеріалу в упаковці, Vacuklav створює вакуум в кінці процедури. Датчики і сучасні мікропроцесорні засоби контролю регулюють і контролюють параметри тиску і температури, необхідні для надійної стерилізації.

автономний зовнішні розміри: робоча камера:

42,5 см x 57 см x 48,5 см 25 x 35 см

об’єм:

18 літрів

лоток:

19 см x 29 см x 2 см

вага:

44 кг

живлення:

230 В / 50 Гц /2.100 Вт

ціна 57 750 грн

автономний зовнішні розміри: робоча камера:

42,5 см x 66 см x 48,5 см 25 x 45 см

об’єм:

22 літри

лоток:

19 см x 42 см x 2 см

вага:

49 кг

живлення:

230 В / 50 Гц /2.100 Вт

Автоклави серії Vacuklav мають 5 програм:

Універсальна програма

134°C / 2 бар

Швидка програма «B»

134°C / 2 бар

Швидка програма «S»

134°C / 2 бар

Антипріонна програма

134°C / 2 бар

М’яка програма

121°C / 1 бар

Та 2 контрольні програми:

вакуум-тест тест «Боуі-Діка»

ціна 57 400 грн

MELAdest 65 забезпечує найбільш економічне та недороге виробництво високоякісної дистильованої води для автоклавів і інших цілей медичної практики. зовнішні розміри:

25 см x 38 см

об’єм:

4 літри

вага:

4.2 кг

продуктивність:

приблизно 0,7 л/год

живлення:

230 В / 50 Гц /800 Вт

ціна 3 410 грн 27


При ручній підготовці медичних інструментів перед стерилізацією існує можливість виникнення багатьох помилок і прояву неуважності. В результаті якість підготовчих робіт сильно залежить від ретельної роботи, що виконується персоналом. Ретельне очищення інструментів перед стерилізацією завжди було вирішальною справою. Щоб задовольнити усі зростаючі строгі гігієнічні вимоги, лікарі в кабінетах повинні виконувати процедури підготовки інструментів, які можуть бути приведені у відповідність із стандартами. MELAtherm® є сучасним, високопродуктивним тепловим апаратом для дезинфекції, який відповідає вимогам нового Європейського стандарту EN 15883 повною мірою. MELAtherm® є зручним завдяки своїм короткочасним робочим циклам, простому управлінню і компактній будові. Завантаження і автоматичне дозування засобів для обробки, а також функція просушування забезпечуються вбудованими в прилад пристроями. Прилад, розташований під столом

Прилад з шафою, що знаходиться під ним

60см х 82(h) х 68см

60см х 124(h) х 68см

зовнішні розміри: робоча камера:

46,5 х 40,5 (h) х 45

вага:

79 кг

живлення:

106 кг

3 Н, змінна напруга, 400В / 50 Гц / 3 х 16 А/9,3 кВт

Програми

Тривалість циклу (без сушки)

Універсальна програма

95°C / 5 хв.

37 хвилин

Швидка програма

90°C / 5 хв.

32 хвилини

Спеціальна програма

93°C / 10 хв.

42 хвилини

Програма для ополіскування

4 хвилини

ціна 83 600 грн

Пристрій для герметичної упаковки Melaseal 100+ дозволяє надійно запаковувати простерилізований інструмент, щоб захистити його від повторного забруднення в процесі зберігання.

зовнішні розміри: вага:

41,5 см x 22 см x 15 см 5,4 кг

живлення:

230 В / 50 Гц /300 Вт

ціна 6 050 грн

28

код 502

ширина 5 см, довжина рулона 200 м

ціна 451 грн

код 752

ширина 7,5 см, довжина рулона 200 м

ціна 550 грн

код 1002

ширина 10 см, довжина рулона 200 м

ціна 616 грн

код 1502

ширина 15 см, довжина рулона 200 м

ціна 836 грн

код 2002

ширина 20 см, довжина рулона 200 м

ціна 1 056 грн

код 2502

ширина 25 см, довжина рулона 200 м

ціна 1 309 грн

Ціни вказані з ПДВ


ЗАХИСТ ВІД ІНФЕКЦІЙ • ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ НАС УСІХ Ефективний захист від інфекцій в стоматологічних клініках і лабораторіях починається із консеквентної гігієни. Віруси, бактерії і грибки постійно загрожують вашому здоров’ю. Постійне природне утворення нових мікроорганізмів вимагає безперервної боротьби з ними. У цьому ви з легкістю можете покластися на систему гігієни DÜRR. Ми постійно займаємось дослідженнями і практично працюємо над тим, щоб ввести нові досягнення в прогрес продукції. Система гігієни DÜRR пропонує відповідний напрямок для кожної сфери застосування. Очисні засоби, а також засоби для догляду повинні бути повинні бути економними, практичними і, окрім цього, приємними і щадними. Система гігієни DÜRR відрізняється приємним запахом своїх препаратів. Крім цього їхні вироби не містять альдегіду. Вони логічно продумані, відповідно до плану гігієнічних робіт. Ви знайдете відповідний засіб для кожної сфери застосування.

Чотири напрямки, чотири кольори – система гігієни фірми DÜRR Чітко сформульована система гігієни Dürr проведе Вас по сферах її використання в стоматологічних клініках і зуботехнічних лабораторіях. Кольорові дозувальні кришки посудин полегшують Вам вибір необхідного дезинфікуючого препарату. Блакитний – для інструментів Кожен інструмент, що використовується має бути ретельно очищений і продезінфікований. З препаратами Dürr ID у вас не буде жодних проблем: незалежно від того, чи використовується при цьому дезінфекційний контейнер, фрезатор чи ультразвуковий апарат. Дезінфекцію засобами Dürr також можна проводити в комбінації з стерилізаторами. Дизрозчини перевірені на сумісність з матеріалами. Зелений – для поверхонь Рухи пацієнтів і безперервний контакт з інфікованими предметами вимагає щоденної дезінфекції і очистки поверхонь та інвентаря. Починаючи із підлоги, шаф, дверей і закінчуючи стоматологічними установками, операційними світильниками і наконечниками. Препаратів Dürr FD досить для оброблення поверхонь зрошенням і протиранням. Незначний час впливу, ретельне чищення на великих і малих поверхнях. Рожевий – для шкіри рук Дезинфекція рук для інфекційної профілактики дуже важливий аспект. При цьому в центрі уваги гігієни рук є захист шкіри від шкідливих впливів, збудників алергії. Ви зможете одразу оцінити позитивні якості препаратів Dürr HD: тут ви знайдете ідеальний препарат для дезінфекції, чищення, захисту і догляду. Жовтий – для спеціального призначення Догляд за усіма відсмоктуючими системами і амальгамосепараторами в клініках, дезінфекція і очищення відтисків і зуботехнічних виробів в клініках і лабораторіях – ці два напрямки мають особливо високі вимог до дезинфікуючих і чистильних засобів. Маркова програма Orotol Yelolow пропонує Вам набір препаратів і виробів для дезінфекції, чищення і догляду за відсмоктуючими системами. Вона базується на нашому багаторічному досвіді. При дезінфекції відтисків за допомогою Dürr Hygojet і MD 520 ви зможете встановити надійний і ефективний гігієнічний шлюз для вихідних і вхідних відтисків.

Дезинфікуючі засоби системи DÜRR занесені в реєстр DGHM для того, щоб Ви були впевнені в ефективності препарату

29


дезінфекція і очищення інструментів Концентрат, який не містить альдегіду для дезінфекції і очищення загальних, хірургічних, а також чутливих до ID 212 forte лужних речовин і спиртів інструментів, що обертаються.

Із 2,5л. концентрату ви отримуєте 125 л. готового препарату. Чудова сумісність з матеріалом. Біологічно легко розкладається. При необхідності швидкодіючий (4%/30 хв.). Занесений в реєстр DGH. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, гепатиту HBV2, HCV7 і HIV3). Сучасна комбінація активних речовин: Алкіламіни і четвертинні амонієві сполуки. ємність: 2,5л.

ID 220

код CDІ212F61**

ціна 600 грн.

Готовий розчин, який не містить альдегіду, для дезінфекції і очищення інструментів, що обертаються у фрезаторі (15 хв.) або в ультразвуковому апараті (5 хв.) Сильнодіючий. Виняткова очищувальна властивість і сумісність з матеріалами. Біологічно легко розкладається. Занесений в реєстр DGHM, включаючи OGHMP. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані в тому числі гепатиту HBV1’2’, HCV7 і HIV3) Активні речовини: спирти у лужному середовищі. ємність: 2,5л.

код CDІ220С61**

ціна 400 грн.

дезінфекція і очищення рук HD 410*

Спиртовий препарат для втирання в шкіру для гігієнічної і хірургічної дезінфекції рук. Пройшов клінічне випробування. Для миттєвої довготривалої дії. Містить речовини для догляду за шкірою.­­ Занесений в реєстр DGHM, включаючи OGHMP. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіциднa, віруліцидна, проти капсульованих вірусів, (VacciniaViren), герпесу типу I6, HBV1’2’, HCV7/HIV3) Сучасна комбінація активних речовин: спирти і четвертинні амонієві сполуки. ємність: 2,5л.

код CDH410С61**

ціна 450 грн.

дезінфекція і очищення поверхонь FD312

Концентрат, який не містить альдегіду, для дезінфекції і очищення підлоги, стін, а також стоматологічного інвентаря (стоматологічних установок), медичного обладнання Виняткова очищувальна властивість. Концентрація розчину становить 1%-2,5 л. концентрату отримуєте 250л. готового препарату. Придатний для будь-якої підлоги при вологому прибиранні. Занесений в реєстр DGHM. Спектр дії: бактерицидна,туберкулоцидна, фунгіцидна, діє проти HBV1, HCV7 і HIV3­. Сучасна комбінація активних речовин: четвертинні амонієві сполуки. ємність: 2,5л.

FD322

код CDH410С61**

ціна 480 грн.

Готовий розчин, який не містить альдегіду, для швидкого знезаражування зрошенням і протиранням. Містить активні очищувальні компоненти. Виняткова сумісність з матеріалами. Термін дії: 1 хв. HBV, HCV, HIV: 30с. Занесений в реєстр DGHM включаючи OGHMP. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, гепатиту HBV1’2’, HCV7 і HIV3). Сучасна комбінація активних речовин: спирти і четвертинні амонієві сполуки. ємність: 2,5л.

код CDF322С61**

ціна 470 грн.

Dürr розпилювач для зрошення препаратів FD 322/FD 333 код CDF320С9700 ціна 100 грн.

FD360

Розчин для очищення та догляду за дорогими оббивками, зробленими з вінілу або шкіри. Термін дії: 1хв. відповідно до DGHM. Занесений в реєстр DGHM. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, гепатиту HBV1’2’, HCV7 і HIV3). Сучасна комбінація активних речовин: спирти і четвертинні амонієві сполуки. ємність: 0,5л. + 10 губок код CDF322С61**

30

Ціни вказані з ПДВ

ціна 360 грн.


Для чутливих поверхонь фірма Dürr Dental розробила особливий щадний дезінфікуючий і чистильний препарат: FD 366 sensitive для поверхонь із штучного матеріалу, плексигласу або шкірозамінника. Швидка і ефективна дія при хорошій сумісності з матеріалами. • • • •

FD366 sensitive

Для чутливих поверхонь Час впливу VAH/DGHM: всього 1 хв. Швидке висихання Широкий спектр дії: бактерицидний, туберкулоцидний, фунгіцидний, обмежено віруліцидний (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren, BVDV inkl. HBV, HCV, HIV).

ємність: 2,5 л.

код CDF366C61

ціна 450 грн.

MyMix – чудове рішення для вашої дезінфекції Ароматизатор MyMix зробить атмосферу у вашому кабінеті незабутньою

Ви можете обрати: • Lime (освіжаючий запах цитруса) • Melon (запальний аромат літа) • Silk (для людей із вишуканим смаком) • Tropical (екзотичний і фруктовий) Ви просто змішуєте 2,5 л. вашого дезінфікуючого засобу FD 322 із 1 пляшкою (10 мл) ароматизатора MyMix. Після того як ви ретельно змішали обидва засоби, дезінфекція проводиться як звичайно.

ємність: 10 мл

код CEF3MMX0150 ціна 50 грн.


дезінфекція і очищення відтисків MD 520

Готовий розчин, який не містить формальдегіду, для дезінфекції і очищення відтисків і зуботехнічних виробів, корозійностійких артикуляторів і т.д. Висока точність мастермоделей із гіпсу завдяки чудовим очищувальним властивостям. Використовується для відтисків альгінатних, силіконових, поліефірних, гідроколоідних, полісульфідних. Ніяких негативних змін розмірів і сумісності з гіпсом. Занесений в реєстр DGHM включаючи OGHMP. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, гепатиту HBV1’2’, HCV7 і HIV3). Основа активних речовин: ­­альдегіди і четвертинні амонієві сполуки. ємність: 2,5 л.

Dürr HYGOJET

код CDА520С61**

ціна 430 грн.

В апараті Hygojet разом з препаратом MD 520 проводиться надійна дезінфекція і очищення всіх відтискних матеріалів, таких як альгінатних, силіконових, поліефірних, гідроколоїдних, зберігаючи при цьому важливу стабільність розмірів і сумісність з гіпсом. Також придатний для протезів, мостів, коронок і корозійностійких артикуляторів і т.д. Замкнена система служить як дезінфекційний шлюз. Захищає від перехресної інфекції. Запобігає неприємним запахам. Науково доведений метод дезінфекції. код 6040-000-0

ціна 17 050 грн.

спеціальні очисники MD 530

Видаляч цементу. Готовий препарат для видалення кислоторозчинного цементу, зубного каменю, оксидного шару плям від нікотину і т.д., з протезів, мостів, коронок, шпателів, і т.д., крім цього, видаляє корозійний шар, залишки флюсу. Чудова сумісність з матеріалами. Ефективні чистильні властивості. Придатний для використання в ультразвуковому апараті. Містить неорганічні кислоти, тензіди, інгібітори корозії. ємність: 2,5 л.

код CCA530C61**

ціна 310 грн.

дезінфекція і очищення відсмоктуючих систем OROTOL PLUS

Концентрат, який має здатність гасити піну і не містить альдегіду, для дезінфекції, дезодорації, догляду і очищення стоматологічних установок і амальгамосепараторі. Лише 2% концентрація, - 2,5 л. концентрату отримуєте 125 л. готового препарату. Ефективні чистильні властивості і сумісність з матеріалами. Біологічно розкладається. Занесений в реєстр DGHM, включаючи OGHMP. Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, гепатиту HBV1’2’, HCV7 і HIV3). Сучасна комбінація активних речовин. ємність: 2,5 л.

MD 555

ціна 570 грн.

5 % (50 мл/літр води) спеціальний очищувальний препарат. Застосування 1 - 2 xв у тиждень, при великому завантаженні щодня перед обідом. Для попереднього очищення: аспірувати 2 літри води. –– Приготування розчину в системі догляду: для однієї установки: 50 мл (2,5 ковпачки) розчинити в 1 літрі холодної води, перемішати (для двох установок - подвійна кількість). –– Приєднати аспіраційні шланги на систему догляду, аспірувати розчин. –– Знову підготувати 1 літр розчину і розділити його на не більш ніж чотири плювальниці. –– Залишити для дії терміном від 0,5 до двох годин обідня перерва). –– Після закінчення часу дії аспірувати два літри. ємність: 2,5 л.

OroСup

код CDSA110P61**

код CCS555C61**

ціна 380 грн.

Замкнена система для промивання готового препарату Orotol Plus, Orotol Ultra або MD 555 Orotol. Комфортане використання для дезінфекції і очищення: розвести 2л. препарату • збовтати • відсмоктати • готово З’єднуючі апарати для всіх відсмоктувальних шлангів Виготовлений із поліетилену, стійкий до хімічного і механічного впливів. код 0780-350-00

32

ціна 440 грн.

Ціни вказані з ПДВ


інструменти

ПЕРЕВІРЕНА АКТИВНІСТЬ ПРОТИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗБУДНИКІВ

Наші продукти мають перевірену активність – у тому числі проти небезпечних збудників хвороб, таких як бактерії туберкульозу, бактерії MRSA, норовірусу, вірусу гепатиту і ВІЛ. Це підтверджено експертизою, і продукція занесена в реєстр Союзу прикладної гігієни (VAH)/Німецького товариства гігієни і мікробіології (DGHM) та Інституту Роберта Коха (RKI). ТАК МАЛО ПРОДУКТІВ, НА СКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО, ТАК БАГАТО, СКІЛЬКИ НЕОБХІДНО

До системи гігієни ORO® входить цілий асортимент препаратів для різних ділянок використання. Для кожного призначення відповідний продукт, просто – логічно – наочно! Таким чином, Ви докладаєте менше зусиль для підтримки гігієнічної чистоти. ЗРУЧНІ ТА БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

поверхні

Наші препарати проходять велику кількість випробовувань. Вони токсикологічно безпечні і екологічно нешкідливі. Вони відрізняються своїми щадними активними речовинами і тим самим є особливо сумісні з матеріалами. Крім економічних концентратів для розведення, також є готові препарати для швидкої дезинфекції. Ці препарати прості у використанні і володіють одночасно як чистячою так і дезинфікуючою дією. СИСТЕМА ЧОТИРЬОХ КОЛЬОРІВ

спеціальні

спеціальні

руки

інструменти поверхні

Завдяки чотирьом кольорам Ви розрізняєте ділянку використання з першого погляду. Таким чином можна уникнути помилок. Також початкова буква препарату показує Вам ділянку його використання. Логічно, просто, наочно – для виконання щоденного плану гігієнічних робіт.

А

D

Робочі інструменти = «сталь-синій»

шкіра

Інше = «сигнал-жовтий»

В

C

Поверхня = «луг-зелений»

Cutan (шкіра) = «шкіра-рожевий»

Програма продукції - orochemie • Дезинфікуючі препарати та засоби гігієни

ДОСКОНАЛА СИСТЕМА ЗАХИСТУ

Система гігієни ORO® пропонує Вам дезинфікуючі засоби та препарати гігієни з їх прекрасним поєднанням один з одним для інструментів, поверхонь, рук і спеціального призначення. Використання нашої продукції гарантує безпеку і захист від інфекції у Вашій повсякденній роботі.

33


oro® - ДЕЗИНФЕКЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ

А 20

Концентрат, що не містить альдегіду для одночасної дезинфекції і очистки загальних і хірургічних інструментів, а також чуттєвих до лугів і спиртів інструментів, що обертаються. Активний проти бактерій (вкл. MRSA і туберкульозу), грибків і всіх вірусів (віруліцидний проти капсульованих і некапсульованих вірусів, наприклад: Vaccinia – вірусу, BVDV, вкл. гепатит – В, гепатит С, ВІЛ, Adeno-, Polyoma – SV 40, Noro і Polio –вірус). Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563. ціна 10л /каністра/ 1 970 грн Час експозиції згідно VAH/DGHM: 2% розчин, 15 хв. (ультразвукова ванна 2 хв.). ціна 1л /пляшка/ 210 грн

А 30

дезинфекція інструментів, що обертаються - готовий препарат Готовий до використання і високоефективний

Не містить альдегіду готовий препарат для одночасної дезинфекції і очистки інструментів, що обертаються. Активний проти бактерій (вкл. MRSA і туберкульозу), грибків і всіх вірусів (віруліцидний, проти капсульованих і некапсульованих вірусів, наприклад: Vaccinia – вірусу, BVDV, вкл. гепатит В, гепатит С, ВІЛ, Adeno-, Polyoma – SV 40, Noro і Polio–вірус). Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563. Час експозиції згідно VAH/DGHM всього лише 1 хв. (ультразвукова ванна 30 сек.) ціна 10л /каністра/ 990 грн ціна 1л /пляшка/ 110 грн

В 15

oro® - ДЕЗИНФЕКЦІЯ ПОВЕРХНІ

дезинфекція інструментів Універсальний і швидкоактивний

дезинфекція протиранням Активний проти всіх вірусів

Не містить альдегіду концентрат для дезинфекції та очистки всіх поверхонь і предметів, які можна мити, а також захисних масок. Широкий спектр активності: активний проти бактерій (вкл.. MRSA і туберкульозу), грибків і всіх вірусів (віруліцидний, проти капсульованих і некапсульованих вірусів, наприклад: Vaccinia – вірусу, BVDV, вкл. гепатит В, гепатит С, ВІЛ, Adeno-, Polyoma – SV 40, Noro-, Polio-, Parvo - вірус). Також використовується при шлунково-кишковій епідемії, наприклад, викликаній Noro вірусом Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14563 Час експозиції згідно VAH/DGHM: 0,5% розчин – 1 год., 1 % розчин – 15 хв., 2 % розчин – 5 хв., 3% розчин – 2 хв. Активний проти всіх вірусів на протязі 15 хв при 2 % розчині. ціна 10л /каністра/ 1 930 грн ціна 1л /пляшка/ 200 грн

В 30

швидка дезинфекція Готовий до використання і високоефективний проти всіх вірусів

Не містить альдегіду, готовий розчин для високоефективної спиртової дезинфекції і ­очистки методом протирання чи зрошення малих або важкодоступних поверхонь. Широкий спектр активності: активний проти бактерій (вкл. MRSA і туберкульозу), грибків і всіх вірусів (віруліцидний проти капсульованих і некапсульованих вірусів, наприклад:Vaccinia – вірусу,BVDV, вкл. гепатит В, гепатит С, ВІЛ, SARS-Corona-, Adeno-, Polyoma – SV 40, Noro-, Polio- вірус), також знищуються усі віруси, які існують у харчовій промисловості. Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Час експозиції згідно VAH/DGHM: 2 хв., повністю віруліцидний протягом 5 хв. ціна 10л /каністра/ 1 170 грн ціна 1л /пляшка/ 130 грн

В 60

дезинфікуючі серветки Практичний для малих поверхонь

oro® ДЕЗИНФЕКЦІЯ РУК + ШКІРИ

Практичні серветки для швидкої дезинфекції та очистки малих поверхонь. Широкий спектр активності проти бактерій (вкл. MRSA і туберкульозу), грибків і багатьох вірусів (обмежено віруліцидний проти капсульованих вірусів, наприклад, Vaccinia – вірусу, BVDV, вкл. гепатит В, гепатит С, ВІЛ, а також некапсульованих вірусів, як Adeno-, Noro- і Polyoma вірус – SV 40). Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Час експозиції згідно VAH/DGHM: всього 15 сек. ціна багаторазові бокси, що закриваються /110 серветок/ 105 грн ціна економічні додаткові упаковки /110 серветок/ 65 грн

С 20

Препарат, що містить спирт для гігієнічної і хірургічної обробки рук, для дезинфекції шкіри перед ін’єкціями, пункціями периферійних судин, для дезинфекції перед операцією і перед пункцією суглобів, для дезинфекції шкіри із збільшеною сальною залозою, компресів і дезинфекцій придатних рукавичок. Активний проти бактерій (вкл. MRSA і туберкульозу), грибків і багатьох вірусів (обмежено вірулуцидний проти капсульованих вірусів, як Vaccinia – вірус, BVDV, вкл. гепатит В, гепатит С, ВІЛ і SARS-Corona вірусу, а також некапсульованих вірусів, як Rota і Nora вірус). Занесений в реєстр VAH/DGHMі RKI, досліджений згідно EN 12054,EN 1500. Готовий препарат з миттєвою активністю (30 сек.). Хороша сумісність зі шкірою навіть при частому і постійному використанні – не містить віддушки, фарбників і інших засобів, що залишаються на шкірі. ціна 10л /каністра/ 990 грн ціна 1л /пляшка/ 110 грн

оro® СПЕЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

D 10

34

без віддушки і фарбника для довготривалого захисту

Для дезинфекції аспіраційних систем Також для інгаляційних апаратів

Концентрат, що не містить альдегіду для одночасної дезинфекції, очистки і догляду за аспіраційними системами в клініках, в кабінетах. Також для дезинфекції і очистки інгаляційних апаратів. Не піниться при аспірації. Активний проти бактерій (вкл. MRSA і туберкульозу), грибків і багатьох вірусів (обмежено вірулуліцидний проти капсульованих вірусів, як Vaccinia – вірус, BVDV, вкл. гепатит В, гепатит С, ВІЛ, а також некапсульованих вірусів таких, як Adeno – і Noro- вірус). Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563, EN 14476. Час експозиції: 2 % розчин, 1 година. ціна 10л /каністра/ 1 420 грн ціна 1л /пляшка/ 150 грн

Ціни вказані з ПДВ


Турбіна Bora потужність і міцність Турбіни Bora добре відомі своєю надійністю. Сьогодні вони мають більш тривалий термін служби, підвищеною потужністю і спокійним ходом. Керамічні підшипники продовжують термін служби турбін. Кнопковий затискач, захищений від нагрівання, забезпечує легку заміну бора, що позбавить ваших пацієнтів неприємних відчуттів під час лікування.

Bora L з підсвічуванням. Для електрифікованого 4-канального перехідника Unifix.

Bora L (Black Line) з діодною підсвіткою З підсвічуванням. Для електрифікованого 4-канального перехідника Unifix. -25% ваги, збільшення терміну служби на 10 000 годин. Bora L (Galit) з 4-канальним перехідником Unifix

1700371-001 6 875 грн.

Bora L (Black Line) LED з 4-канальним перехідником Unifix

1700303-001 9 900 грн.

Bora L LED з діодною підсвіткою з 4-канальним перехідником Unifix

1700305-001 8 300 грн.

Pотор BORA

1500181-001 3 300 грн.

• 306 000 об/хв. (нормальний тиск)

• обернений клапан для води

• керамічні підшипники

• патентований кнопковий затискач із захистом від перегрівання

• 3 окремих розпилювачі для повітря/води

• з’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника Unifix

Турбіна Prestige для делікатної і тихої обробки Турбіни моделі Prestige мають маленьку головку, яка дозволяє проводити делікатну обробку у важкодоступних місцях. Вдосконалені турбіни Prestige мають дуже довгий термін служби і високу експлуатаційну надійність при дуже тихому ході. Кнопковий затискач, який має захист від нагрівання, забезпечує легку заміну бора, що позбавить ваших пацієнтів неприємних відчуттів під час лікування.

Prestige L з підсвічуванням. Для електрифікованого 4-канального перехідника Unifix

Prestige без підсвічування. Для 3- або 4-канального перехідника Unifix Prestige L з 4-канальним перехідником Unifix

1700184-001 8 750 грн.

• 315 000 об/хв.

• поворотний клапан для води

• сталеві підшипники

• патентований кнопковий затискач із захистом від перегрівання

• 3 окремих розпилювачі для повітря/води

• з’єднання за допомогою швидкозмінного перехідника Unifix

35


Турбіна Black Pearl Eco Турбіни з безпосереднім приєднанням Турбіни Black Pearl Eco виготовляються на замовлення. Термін поставки - договірний. • • • • •

307 000 об/хв. сталеві підшипники 1-канальний розпилювач з окремим виходом для повітря/води кнопковий затискач безпосереднє приєднання

Black Pearl Eco, 4-канальна Ротор

1600040-001 3 250 грн. 209.40.12

Без підсвічування. Для 3- і 4-канального перехідника Unifix

2 200 грн.

Кутові наконечники СА 10:1 Кутовий наконечник з 10-кратною редукцією має ті ж переваги, що і кутовий наконечник 1:1, якщо система обладнана мікромотором іншого виробника з редукованим діапазоном обертання. Ці наконечники є ідеальним інструментом для всіх операцій в низькому і середньому діапазоні обертання. Вони дозволяють легко і ефективно виконувати такі операції, як обробка каналів нікель-титановими інструментами, кісткова хірургія і ендотехніка по Mc Spadden. • • • • •

10-кратна редукція 10-4000 об/хв. (з мікромотором MX) 3 окремих спреї для повітря/води кнопковий затискач бора хвостовик 2,35 мм.

СА 10:1 L З підсвічуванням

СА 10:1 Без підсвічування

СА 10:1 L

1600385-001 8 965 грн.

СА 10:1

1600425-001 8 085 грн.

Кутові наконечники СА 1:5 Кутовий наконечник з п’ятикратною підвищеною передачею - це успіхи сучасної технології. Ці успіхи привели до створення дуже тихого кутового наконечника, до значно вдосконаленого кпд і зменшення тертя. Таким чином, нагрівання практично неможливе, що в свою чергу веде до подовження терміну служби інструменту. Ефективна безшумна робота створює додатковий комфорт для лікаря і пацієнтів. • • • • • •

п’ятикратна підвищена передача 500-200 000 об/хв. (з мікромотором MX ) 3 окремих спреї для повітря/води поворотний клапан для води патентований кнопковий затискач із захистом від перегрівання хвостовик 1,6 мм.

СА 1:5 L З підсвічуванням

СА 1:5 Без підсвічування

СА 1:5 L

1600386-001 7 755 грн.

СА 1:5

1600325-001 7 000 грн.

Кутові наконечники СА 1:1 Групи пристроїв, виняткової якості, що складаються із мікромоторів і пристроїв управління, роблять ці наконечники ідеальним інструментом для всіх операцій у низькому і середньому діапазоні обертання. Вони дозволяють легко і ефективно виконувати такі операції, як обробка каналів нікель-титановими інструментами, кісткова хірургія і ендотехніка по MC Spadden. • безпосередній привід • 100-40 000 об/хв. (з мікромотором MX) • 3 окремих розпилювачі для повітря/води • поворотний клапан для води • кнопковий затискач • хвостовик 2,35 мм

36

СА 1:1 L

1600384-001 6 545 грн.

СА 1:1

1600424-001 5 190 грн.

СА 1:1 зовнішній спрей, вкл. іригаційний комплект

1600200-001 5 190 грн.

Без підсвічування, зовнішній спрей. Для імплантології

СА 1:1 L З підсвічуванням

СА 1:1 Без підсвічування

СА 1:1 зовнішній спрей


Кутові наконечники Micro-Series

Маневреність і досконалий баланс, сильна потужність і керованість, а також унікальна багатофункційність Інструменти Мікро-Серій компанії Bien-Air - це комбінація мікромоторів останнього покоління зі світлодіодною підсвіткою і мініатюрних кутових і прямих наконечників з надзвичайно зручним захватом і балансом для більш точних рухів при роботі. Тепер вони стали на 30% компактніші і на 23% легші, ніж інструменти попереднього покоління.

CA 1:5 L

1600690-001

7 755 грн.

CA 1:1 L

1600691-001

6 545 грн.

CA 1:20 L

1600692-001

11 550 грн.

PM 1:1

1600693-001

3 790 грн.

Прямий наконечник РМ 1:1 тихий хід На основі наших новаторських розробок ми створили дуже тихий і безвібраційний наконечник, новий редуктор з підшипниками, попередній натяг якого сприяє переданню сили і одночасно забезпечує тихий хід і чутливість операцій. Цей комфорт зможете оцінити не лише Ви, а і Ваші пацієнти.

• • • • • • •

безпосередній привід 100-40 000 об/хв. (з мікромотором MX) прямий наконечник без підсвічування затискач з поворотним кільцем хвостовик 2,35 мм підшипники з попереднім натягом

РМ 1:1 Внутрішній розпилювач

РМ 1:1

1600383-001

3 790 грн.

РМ 1:1 зовнішній спрей

1600052-001

3 790 грн.

РМ 1:1 внутрішній спрей Внутрішній розпилювач на знімному щепленні

37


Безколекторний мікромотор MX2, MCX та MCX LED Мікромотор MX 2- провідний у світі Мотор МХ2 з регулюванням світотодіодної підсвітки - це інструмент останього покоління фірми Bien-Air з великими можливостями. Не дивлячись на мініатюрні розміри, у нього ті ж самі технічні параметри, як у мікромотора МХ: потужний, багатофукційний (на низьких обертах), оптимальний контроль частоти обертання і крутного моменту, реверс. Завдяки шарикопідшипників з довговічною змазкою, мікромотор МХ2 стерилізуюєця для дотримання гігієни і оптимального використання, при цьому він не потребує технічного обслуговування. Набір DMCX включає: ref 1700431-001 7 700 грн. • дуже великий діапазон обертання: від 100 до 1. Мікромотор MCX ref 1600780-001 40 000 об/хв. 2. DMCX електрона плата управління ref. 1600811-001 • висока привідна потужність в межах всього 3. Шланг MCX (стандартна довжина 2,1 м.) ref. 1600756-001 діапазону швидкості обертання Набір DMCX LED включає: ref 1700427-001 10 780 грн. • дуже тихий, спокійний хід 1. Мікромотор MCX LED ref 1600751-001 • нечутливість до рідин і стерилізація у відповідності 2. DMCX електрона плата управління ref. 1600811-001 з нормами ISO 7785 3. Шланг MCX (стандартна довжина 2,1 м.) ref. 1600756-001 • вбудований, швидкозмінний перехідник, що обертається на 360° MX2 1600677-001 6 050 грн. • підвищена зручність у використанні внаслідок скорочення загальної довжини конструкції «наконечник-мотор-перехідник» • повна гарантія на 24 місяці є яскравим доказом його переваг: довгий термін служби, міцність і безвібраційний хід.

MC3 LED

1600680-001

6 644 грн.

MC2 LED

1600681-001

5 900 грн.

MCX

1600780-001

4 675 грн.

MCX LED

1600751-001

5 830 грн.

Мікромотор MC3 Колекторний мікромотор Мікромотор MC3 обладнаний колектором з 11 поділками і спіральним ротором, спеціально розробленим для роботи без поштовхів і надмірного шуму при швидкості обертання від 20 до 40 000 об/хв. Електроживлення через шланг 4VR 400 з коротким, з’єднувальним гніздом, що обертається. Мікропроцесорні пристрої управління найновішого зразка керують мотором з максимальною ефективністю і додержанням приємної для користувача температури. Мотор MC3 забезпечує м’який і тихий привід прямих і кутових наконечників при усіх швидкостях обертання.

MC3 LK

1600077-001

МС3 LK Без підсвічування, внутрішній розпилювач

5 280 грн.

Мікромотор MC2 Колекторний мікромотор Електромотор з нормальним моментом обертання, з’єднання типу Е у відповідності до норм ISO 3964, внутрішній підвід охолоджуючого середовища, діапазон швидкості обертання від 60 до 40 000 об/хв. Лампочка і електричні контакти вбудовані в мотор.

MC2 IR

1600073-001

МС2 IR

4 200 грн.

Без підсвічування, внутрішній розпилювач

Повітряний мотор AQUILON Завдяки керамічному ротору мотор Aquilon невибагливий в обслуговуванні і має довгий термін служби. Напрям і швидкість руху варіюються на вибір від 5000 до 20 000 об/хв., рекомендований тиск 3 бар. Швидкозмінний перехідник, що обертається для 3- і 4-канальних з’єднувальних гнізд.

Aquilon 830 Aquilon 830

1600070-001 1600362-001

6 105 грн.

Aquilon 830 Внутрішній розпилювач

6 105 грн.

Шланг Mx2 Сірий шланг на мотор МХ2 Сірий шланг на мотор МХ2 без проворота

1600678-001

2 090 грн.

Сірий шланг на мотор МХ2 з проворотом на 400°

1600700-001

2 090 грн.

Шланги 4VLM Для турбін, повітряних моторів і електромоторів МС3, з підсвічуванням або без підсвічування. Шланги із фіксованим з’єднувальним гніздом. Стандартна довжина 1,7 м або спеціальна довжина до 3 м. Електрифіковане 4-канальне з’єднувальне гніздо. Шланг 11 мм із сірого або чорного силікону, стандартної довжини 1,7 м.

Шланг

4VLM

11 сірий

1600097-001

Електрифіковане 4-канальне з’єднувальне гніздо. 10 мм із сірого або чорного силікону, стандартної довжини 1,7 м.

1 155 грн.

Шланги для електро-мікромоторів МС2 Шланги із фіксованим гніздом для всіх електромоторів серії МС2 з підсвічуванням або без підсвічування. Разом з ними поставляється адаптер для з’єднання моторів без підсвічування, шланги з гніздом, що обертається для моторів з підсвічуванням. Прямі шланги, чорні, сірі або білі і виті шланги, чорні з фіксованим гніздом. Стандартної довжини 1,7 м або спеціальної довжини до 3 м.

38

Шланг сірий, фіксоване гніздо

1600120-001

1 155 грн.

Aquilon 830 Зовнішній розпилювач


Lubrifluid Мастильна речовина, 500 мл., 6 шт. в упаковці

Aquacare

Spraynet

Розчин для збільшення строку служби кутового наконечника 500 мл., 6 шт. в упаковці

Чистильний засіб 500 мл., 6 шт. в упаковці

Lubrifluid

1600064-006

375 грн.

Spraynet

1600036-006

375 грн.

Aquacare

1600617-006

375 грн.

Lubrimed Мастильна речовина для шарикопідшипникових турбін Інструмент для змащування Lubrimed

1000003-001

275 грн.

Lubrimed, 6 патронів в упаковці

1600037-006

264 грн.

Лампочки для мікромотора упаковка по 5 лампочок для мікромоторів

1500007-005

1 100 грн.

1500000-005

1 100 грн.

1000001-010

155 грн.

Лампочки для турбін упаковка по 5 лампочок для для турбін

Голки для аерозолі голки для аерозолі, упаковка по 10шт.

39


1700390-001

1700392-001

40

30 000 грн.

20 300 грн.


LUBRICARE ЛЕГКЕ І ЕКОНОМІЧНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Швидкість, проста і економічність - це прекрасно характеризує прилад для технічного обслуговування LUBRICARE, коли він використовується з аерозолями Bien-Air Spraynet і Lubrifluid, кожен з яких призначений для окремої стадії в циклі технічного обслуговування : Spraynet призначений для розчинення забруднень і очищення інструменту як усередині, так і зовні, а Lubrifluid призначений для ефективного змащування інструментів. LUBRICARE і аерозолі для технічного обслуговування компанії Bien-Air підтримують щоденне використання ваших інструментів, гарантуючи бездоганне технічне обслуговування, оптимальну експлуатацію і тривалий термін служби. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ОСОБЛИВОСТІ LUBRICARE Місткість

До 4 інструментів на цикл очищення

Тривалість циклу очищення

25 секунд на цикл очищення на інструмент. Вибір 2 режимів очищення/змащення: Довгий режим і Короткий режим

Тип інструменту

Турбіни, кутові наконечники і прямі наконечники

Технічне обслуговування

Очищення і змащення

Розхід

Дуже економічний, Lubricare використовує тільки 30% кількості мастила, яке використовується під час ручного змащення

Витяжна система

Витяжна система видаляє пари масла. Колектор абсорбує надлишок мастила, щоб забезпечити чисте робоче місце і покращену гігієну.

Детектор мастила

Детектор мастила контролює стан системи і виявляє низький рівень мастила

З’єднання

Сумісне з 6-штирьовим, 4-отв. або 5-отв. з’єднувачем

Напруга

Змінний струм 100-240 В, 50/60 Гц.

Потужність

18 ВА

Запобіжник

250В 2А, показати перепалений запобіжник

Тиск повітря

0,3 ~ 0,5 МПа

Рекомендований тиск повітря

0,35 МПа

Швидкість повітряного потоку

40 ~ 60 Нл/хв

Вага

Приблизно 10 кг

Розміри (включаючи колектор)

Довжина 300 х висота 370 х ширина 300 мм

Код Lubricare

1600915-001

Код Spraynet

1600036-006 пляшка 500 мл, 6 шт. в коробці

Код Lubrifluid

1600064-006 пляшка 500 мл, 6 шт. в коробці

Ціна 26 000 грн.

41


635 BR LUX

Турбіна на кнопку, зі світлом. Під швидке зєднання Quick LUX, шв.350тис.об/хв., спрей на 4 отвори, велика головка ціна 4 500 грн.

535 BP-LUX

Турбіна на кнопку, із світлом. Під швидке зєднання Quick LUX, шв.350тис.об/хв., спрей потрійний, велика головка

ціна 4 200 грн

540 AP-LUX

Турбіна на кнопку, з світлом. Під швидке зєднання Quick LUX, шв.400тис.об/хв., спрей одинарний, мала головка ціна 4 000 грн

535 BM4P

Турбіна на кнопку, без світла, під’єднання Мідвест 4, шв.350 тис.об/хв., спрей потрійний, велика головка ціна 1 900 грн

540 AM4P

Турбіна на кнопку, без світла, під’єднання Мідвест 4, шв.400 тис.об/хв., спрей одинарний, мала головка ціна 1 900 грн

Royalroad SDC1

Турбіна на кнопку, зі світлом LED. Під швидке з’єднання Quick LUX, шв. 400 тис. об/хв., спрей на 4 отвори, велика головка Гарантія на ротор - 12 місяців ціна 4 900 грн

гарантія на всі наконечники 1 рік /на ротор гарантія не розповсюджується/

2в1 очистка + змазка

LX 503 B

42

Швидке під’єднання Quick LUX

ціна 1 100 грн.

Запасний ротор турбін Ключ для заміни роторів

ціна 950 грн. ціна 400 грн.

спрей YOSHIDA 500 мл ціна 550 грн.


РЕНТГЕНІВСЬКА УСТАНОВКА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

DENT NAVI

• високочастотний рентген з мінімальним рівнем випромінювання • стілець та пристрій фіксації голови в комплекті • найменші габарити серед існуючих на ринку • автоматичний вибір часу експозиції

• генератор високої напруги: • рентгенівська трубка • розмір фокусної плями рентгенівської трубки: • напруга трубки: • струм трубки: • час експонування: • загальна фільтрація: • зона експонування: • границя фокусної плями радіаційного конуса: • джерело живлення: • • • •

споживана потужність: загальна вага: загальні розміри: хід крісла:

метод перетворення високої частоти D-0711SB 0,7 х 0,7 мм 60-70 кВ 4мА/7мА 0,01 – 3,2 сек більш, ніж 2,1 мм Al O 54 мм 200 мм 230 В змінного струму, 50/60 Гц 1,2 кВА 40 кг 406 х 451 х 1450 (2100) h мм 200 мм (437-637 мм)

Ціна: 36 700 грн. 43


Легко для Вас, легко для Ваших пацієнтів

PANOURA ULTRA

Призначені для максимального комфорту і зручності, рентгенівські установки ULTRA Pan мають вертикальний хід (положення з опорою підборіддя) від 850 мм до 1680 мм для більш комфор-табельного розташування дорослих людей, дітей або пацієнтів на інвалідних колясках. Спеціальні екрани з касетою з гнучкою плівкою, що використовуються в Panoura ULTRA, пропонують плівку з більш високою роздільною здатністю, що робить опромінення пацієнта мінімальним.

• • • • • • • • • • • •

фокусна пляма: максимальна напруга трубки: максимальний струм трубки: час експозиції (Панорама): час експозиції (Цефалометрія): загальна фільтрація: витік радіації: коефіцієнт підсилення: система аварійної зупинки: електроживлення: споживана потужність: посилюючий екран:

0,5 х 0,5 мм 90 кВп 10 мА 16 сек. 0,2 – 2,0 сек., 9 переходів більш 2,5 мм Al 14,1 μ 1 Гр/год. 1,2 – 1,29 автоматичний перемикач 230 В змінного струму, 50 Гц 1,5 кВА Lanex Regular або еквівалентний

Ціна: 140 000 грн. 44


ЦИФРОВИЙ ПАНОРАМНИЙ РЕНТГЕН З 3D ФУНКЦІЄЮ

PANOURA 18S найменування виробу модель генератор високої напруги фокальна пляма метод охолодження рентгенівської трубки напруга трубки струм трубки робочий цикл електроживлення вхід класифікація час роботи умови роботи програмне забезпечення приладу Панорама і Цефало:

Panoramic

датчик розмір пікселя розмір даних на один панорамний огляд попередній перегляд градація сірого час експозиції панорамний дитячий панорамний ВНЧС режими

Cephalometric тип зйомки датчик розмір пікселя розмір даних на один панорамний огляд активна зона час експонування режим програм

3D

датчик модифікація до 3D з панорами розмір пікселя розмір об’єму (FOB) розмір вокселя(крок шару) розмір даних на перегляд 3D програмне забезпечення для переглядових пристроїв по вихідних даним час реконструкції час експонування час сканування (час обертання) кут сканування блоку обертання

Panoura18S Xp73 постійний струм (тип попереднього запалення) 0,5 мм x 0,5 мм масляне охолодження 58,60,63,65,68,71,73,76,79,82 кВ 2.0,2.5,3.2,4.0,5.0,6.3,8.0,10 мА 1:40 AC 100 – 120 В, AC 220 – 240 В, 50 Гц/60 Гц 2,0 кВА клас І, тип B 10 років (якщо виконуються необхідне технічне обслуговування і перевірки)

температура 10-40℃ відносна вологість 30-75% (без конденсату) атмосферний тиск 700 – 1060 гПа для перегляду (Панорама та Цефало) можуть використовуватися різноманітні типи програмних забезпечень для переглядових з інтерфейсом TWAIN

CMOS датчик 100 мікрон

(детектор індикаторної панелі)

близько 900 MБ так 16-bit 8 сек., 14 сек., 16 сек. 6,4сек., 11,2 сек., 12,8 сек. 4 сек. х 2 панорама, дитяча панорама, ВНЧС

Скануючий тип CMOS датчик (детектор індикаторної панелі) 100 мікрон близько 900 MБ 226,6 мм ґ 6,4 мм 8 сек, 10 сек. LA, AP, PA, Carpus

CMOS датчик (детектор індикаторної панелі) зміною детектора 100 мікрон D 75 мм x H 55 мм, D 40 мм x H 55 мм 72 мікрона або 68 мікрон приблизно 300 MБ для пристрою можна використовувати деякі види програмних забезпечень для перегляду Dicom. менше 1 хвилини 11,5 сек (D60 мм x H37 мм), 23 сек (D90 мм x H35мм) 18 сек (D60 мм x H37мм), 44 секунди (D90 мм x H35мм) 190°

Ціна: 253 000 грн. 45


Рентгенівське комп’ютеризоване, томографічне, діагностичне обладнання для стоматології • • •

• • • •

модель генератор високої напруги фокусная пляма рентгенівської трубки метод охолодження рентгенівської трубки напруга трубки струм трубки робочий цикл час сканування

• • • • •

електричний опір направлення сканування загальна фільтрація доза витоку доза (CTDI100)*

умови скануваня: час сканування

• •

лінійність рентгенівського виходу пікселі

SID/SOD

FOV видима зона

• •

• •

метод аварійної зупинки номінальна потужність кількість фаз частота напруга змінного струму вхід класифікація термін служби

хід руху крісла

• •

вага сканера­ умови оточуючого середовища температура від відносна вологість від атмосферний тиск від рекомендовані характеристики ПК, специфікації (для клієнта сітки)

46

FINE CUBE

XP68 вирівнювання постійного струму 0.2 мм x 0.2 мм масляне охолодження 90кВ±5% 4.0 мА±8% 1:17 стандартний режим: 19 сек, режим високої плотності: 37 сек. максимально 0.8 Ом чи менше обертання проти часової стрілки 4.0мм AL еквівалентае чи більше 1.0 мГр/ч чи менше режим широкого простору, стандартний режим 5мГр (центральне значення) напруга трубки 90 кВ, струм трубки 4мА 19 сек, 4мгр (периферійне значення) співвідношення з іншою умовою сканування, (режим широкого простору використовує значення 1) режим с високим розрішенням, стандартний режим :1.6 режим широкого простору, режим з високою плотністю :1.8 режим з високим розрішенням, режим з високою плотністю :3.0 максимальне відхилення (точність) :30% ±11% 200 мікрон ізотропний/піксель12 біт матриця 608 х 616 700 мм / 468 мм (режим широкого простору) 700 мм / 322 мм (режим з високим разрішенням) режим широкого простору φ 81 мм H 75 мм режим з високим розрішенням φ 56 мм H 52 мм вмикач аварійної зупинки

Ціна: 1 360 000 грн.

одна фаза 60 Гц 120 В 1.5 кВА клас І, type В 10 років (при здійсненні необхідного технічного обслуговування і перевірок) вертикальний 200 мм горизонтальний 100 мм 390 кг 10 до 40°С (50 - 104°f) 30 до 75% (без конденсації) 700 до 1060 гПа ——Іntel Рentium 4 processor 1.5 гГц чи швидше ——відео карта мінімум 32 MБ бортової відео пам’яті ——дисплей з кольором (24-біт RGB) ——разрішення монітора мінімум 1280 х 1024 ——основна пам’ять мінімум 256 MБ ——1,000 Мбіт (1 Гбіт Еthernet)/ 100 Мбіт карта локальної сітки *10 Mбіт карта локальної сітки не рекомендується ——Microsoft Windows Xp Service Pack2 *Мicrosoft Windows Vista не підтримується ——Microsoft Word 2003 повинен бути встановлений при використанні функції протоколу. медичне обладнання відносно електричного удару та механічних ризиків тільки у відповідності з UL 2601-1, И CAN/CSA C22.2 NO.601.1


ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН MAX

70 HF/DC

технічні характеристики Живлення

230 В/50 Гц

Фокусна відстань.

20 см (коротка) 30 см (довга)

Використовувана потужність

800 Вт - мах

Тип рентгенівської трубки

TOSHIBA

Загальна вага

35 кг

Напруга трубки

MAX 70 кріплення на стіну

27 500 грн.

60-65-70 кВ

MAX 70 кріплення на стіну (подвійний пантограф)

28 600 грн.

Середня доза

4200 мкРг/сек

MAX 70 мобільний

Струм трубки

8 мА

Площа опромінення

60 мм

30 800 грн. 1 155 грн.

Фокусна точка

0,8*0,8 мм

Час витримки

0,01-3,5 сек

Загальна фільтрація

2 мм А1

У компанії CSN великий досвід в технології, яка дозволяє виробляти високоякісне рентгенівське обладнання на основі постійного струму (HF/DC). Ця технологія не була широко розповсюдженою довгий час через високу ціну, низьку надійність, проблеми з елементами живлення і проводкою. Завдяки досвіду, набутому в процесі 30–літніх досліджень і розвитку виробництва стоматологічних рентгенівських апаратів, CSN має можливість запропонувати Вашій увазі дуже надійний HF/DC, за ціною близький до стандартного апарату з частотою 50Гц (або 60Гц). Постійність подачі струму і високий рівень подачі енергії дозволяють помітно зменшити дозу опромінення під час знімання. Все управляється за допомогою вбудованого мікрокомп’ютера, що дає можливість завжди підбирати оптимальну дозу випромінювання і найбільш короткий час знімання. В залежності від виду зубів, що потребують лікування, Ви можете зменшити кількість радіації з 28 до 53% у порівняні зі звичайним приладом. Наш прилад підвищує точність діагностування проблемних зон ротової порожнини. Він сконструйований таким чином, що у випадку поломки 95% його компонентів можна легко розібрати і відремонтувати.

Захисний фартук

MAX 70 HF/DC є моделлю другого покоління, розробленого на базі попередніх версій на основі постійного струму. Він обладнаний найбільш прогресивним програмним забезпеченням, поєднує в собі ергономічність і чудовий дизайн. Це дозволить успішно використовувати його протягом довгого часу. Ви можете обирати три рівні потужності: • 60 або 65кВ використовують для ендодонтичних робіт, там де необхідний контраст; • 70кВ поляризований енергетичний рівень рентгенівських променів для парадонтології, де радіологічне обстеження вимагає повну сіру шкалу для того, щоб краще відображати здорові тканини. Нова лампа рентгенівського випромінювання ТВЗ на 10% легша попередніх моделей, це забезпечує більш легке позиціонування. Вона обладнана змінними естетичними боксами і стандартними 30–ти сантиметровими конусами (30 см – фокусна відстань). 20–см конуса поставляється додатково. MAX HF/DC – краще розроблення компанії CSN, дозволяє користувачу обирати між 60, 65, 70 кВ для досягнення оптимального результату в будь–якій ситуації, з часом витримки від 0,01 до 3,5 секунд. Доповненням до вищевказаних переваг є: коротший час, більш чіткі знімки, краще управління емісією рентгенівських променів. Можна замовити захисний фільтр від перебоїв електропостачання. Обладнаний мікрокомп’ютером, частина якого розміщена всередині настінної панелі, частина що залишилась – в пульті ручного управління. Вони з’єднуються 3–х метровим кабелем (IEC601–1–3/CE 62–69), що дозволяє відійти від пацієнта під час роботи рентгену.

47


рентгенопроявочна машина

XR 04 код 1740-01 ПРАКТИЧНА, КОМПАКТНА І НАДЗВИЧАЙНО НАДІЙНА

• •

для плівок 31х41 мм час проявки 3.5 хв.

10 340 грн.

з підігрівом

13 200 грн.

набір хімікатів

475 грн.

БОКС РУЧНОЇ ПРОЯВКИ

інтраоральних рентгенівських плівок ціна 2 750 грн.

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН MAX

70 HF/DC

МОДЕЛЬ З ОДИНАРНИМ ПАНТОГРАФОМ Доступна довжина консолі (см.): 400 800

КОНСОЛЬ

1000

МОДЕЛЬ З ПОДВІЙНИМ ПАНТОГРАФОМ Доступна довжина консолі (см.): 400 800 1000

48

КОНСОЛЬ


РАДІОВІЗІОГРАФИ Цифрова рентгенівська система для оперативного отримання рентгенівських зображень на моніторі РС-комп’ютера в умовах стоматологічного кабінету.

VistaRay7 з сенсором 1X-Ray 41 800 грн. великий набір позіціонерів DURR DENTAL

Пряме USB під’єднання сенсора

3 740 грн.

Дезинфекція за допомогою дезинфікуючих серветок

Дезинфекція методом занурювання

49


три види зображення

могутній інструмент для спілкування та мотивації

VISTAcam digital (USB) зупинка зображення пальцем, з програмним забезпеченням Захисні чохли камери (500 шт.)

інтраоральні відеокамери 50

код

2106-22

27 500 грн. 2 420 грн.


ІНТРАОРАЛЬНІ ВІДЕОКАМЕРИ

VistaCam iX являє собою внутрішньо ротову камеру, яка складається з наконечника і двох різних змінних головок. 1. Cam-головка, за допомогою якої здійснюється зйомка ротової порожнини в режимі “2-3 зуба”, збільшення в 30 разів. 2. Proof -головка, за допомогою якої здійснюється діагностика карієсу, зубного нальоту, зубного каменю. VistaCam iX містить в собі сенсорне кільце, за допомогою якого можна зупинити зображення; додатково, камера може бути оснащена педаллю. Камера передає зображення на комп’ютер за допомогою USB-під’єднання, або відразу на монітор через блок управління.

ціна 20 900 грн.

Додаткові насадки:

інтраоральні відеокамери

Макро

3 245 грн.

Фотополімеризаційна лампа

3 245 грн.

51


Запантентована ..

DURR PCS-технологія

Система сканування плівок – безпровідний радіовізіограф

Сканер з високим розрішенням сканує пластину за допомогою лазера і перетворює дані рентгенівського зображення, яке зберігається на пластині, в цифровий сигнал для подальшої обробки на комп’ютері. Пластина зображення опромінюється рентгенівськими променями так само, як ізвичайна рентгенівська плівка, але на відміну від неї може використовуватися декілька сотень разів. Після сканування пластина готова до наступного використання.

VistaScan Combi Plus Система сканування VISTASCAN дозволяє сканувати пластини зображення всіх форматів (см): 2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,6; 15x30; 12,7x30,5; 18x24. Роздільна здатність – 22 Пар ліній/мм.

ціна 143 000 грн. VistaScan MIni Easy Система сканування VISTASCAN MINI EASY дозволяє сканувати пластини зображення всіх інтраоральних форматів (см): 2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,6. Роздільна здатність – 22 Пар ліній/мм.

ціна 62 700 грн.

Пластини: Розмір Розмір Розмір Розмір Розмір

0 1 2 3 4

/2 /2 /4 /2 /1

шт./ шт./ шт./ шт./ шт/

Панорамний 12,7х30,5 вкл.чохол Панорамний 15х30 вкл.чохол пластина для Ceph 18х24 вкл.чохол

52

Захисні Захисні Захисні Захисні Захисні Захисні

1 460 грн. 1 475 грн. 2 730 грн. 1 654 грн. 1 830 грн.

9 075 грн. 9 075 грн. 6 300 грн.

чохли чохли чохли чохли чохли чохли

Розмір Розмір Розмір Розмір Розмір Розмір

0 1 2 2 3 4

/100 шт./ /100 шт./ /300 шт./ /1000 шт./ /100 шт./ /100 шт./

Серветки для очищення /10 шт./ Комплект позиціонерів для інтраоральних плівок

230 грн. 260 грн. 580 грн. 1 600 грн. 330 грн. 400 грн. 110 грн. 2 290 грн.


Радіофізіограф RX 2 HP Теоретична роздільна здатність

26,3 lp/mm

Роздільна здатність

>20 lp/mm

Розмір пікселя

19µm

Під’єднання

USB 2.0

Розмір знімка

1508х1200 пікселів

Розмір сенсора

26,3х38,7х5,7 мм

Програмне забезпечення

CSN Image (русифіковане)

Простий й легкий у використанні. Можливість використання різноманітних фільтрів в програмному забезпеченні CSN Image, в тому числі й 3D обертання.

Ціна: 33 000 грн.

53


Halo – перший світильник, в якому поєднані останні LED–технології, які забезпечують передачу кольору та сучасну енергоефективність. виріб

H1200

електронно-променева трубка

LED 100 W

сила світла

200-3000 lux/1,2 м

розміри

1200 x 600 мм

вага

13.5 кг

ціна

33 265 грн.

Halo

Denta 454 є меншою та легшою версією Denta CDP із силою світла до 4500 lux/1,2 m. виріб

T545EL

електронно-променева трубка

4 х 54 W

сила світла

4500 lux/1,2 m

розміри

1355 x 525 x 55 мм

вага

9 кг

ціна

14 405 грн.

Denta 454

Denta MIDI це ідеальна альтернатива світильнику Denta CDP за меншу ціну.

54

виріб

T5424EL

електронно-променева трубка

4 х 54 W

сила світла

4800 lux/0,6 m

розміри

755 x 525 x 55 мм

вага

7 кг

ціна

10 098 грн.

Denta MIDI


Denta Hybrid є першим світильником, який пропонує унікальну комбінацію флюоресцентних трубок та світлодіодного світла, що дозволяє змінюватись кольорам на швидкості яку ви обираєте. виріб

G6654ELI

електронно-променева трубка

4 x 54 W 2 x 54 W

сила світла

4000 lux/1,2 м

температура кольору

6500K RA93

розміри

1560 x 780 x 55 мм

вага

22 кг

ціна

25 195 грн.

опції • світлодіодне світло 9 750 грн. • сенсорний регулятор світла 4 356 грн.

Denta CDP є базовою в стоматології моделлю, яка оснащена конічною анти-осліпляючою призмою. Забезпечує м’яке та безтіньове світло. виріб

T5628EL

електронно-променева трубка

6 x 28 W

сила світла

4000 lux/1,2 м

температура кольору

6500K RA93 alt

розміри

1355 x 700 x 55 мм

вага

11 кг

ціна

16 485 грн.

Ціни вказані З ПДВ

55


• нові властивості добре відомої світлодіодної лампи для фотополімеризації. Апарат Starlight Pro зручний у використанні завдяки малій вазі і відсутності шнура. Завдяки своїй літієво-іонній батареї без ефекту пам’яті Starlight Pro може виконувати 320 10-секундних циклів, а зарядження забере не більше 90 хвилин. Його потужність можна перевірити завдяки вмонтованому радіометру. Starlight Pro гарантує надійне затвердіння шару товщиною 2 мм за 10 секунд і є надзвичайно легкою (лише 105 г). Ви можете обрати між двома режимами роботи: «швидким» і «повільним». розмір: (довжина х ) вага світлодіодна система

198 х 22,5 мм 105 г 5 Вт

довжина хвилі потужність • світловоду 8 мм • світловоду 4,5 мм середній термін служби світловипромінювального діода

440-480 нм з піком на 460 нм

із запатентованим оптичним фокусуванням

(в 10-секундних циклах)

ємність батареї час зарядження батареї гарантія (на пристрій з батареєю, не враховуючи світловод)

> 1 000 мВт/см2 > 1 400 мВт/см2 (опція) 2 500 000 320 10-секундних циклів 90 хв 3 роки

6 050 грн.

Starlight S комплексне рішення

технічні характеристики:

Апарат Starlight S може бути легко вбудований в стоматологічну установку. Ергономічний наконечник може бути захований в держаку. Його вага лише 75г і він гарантує затвердіння шару товщиною 2мм за 10 секунд. Ви можете обирати між двома робочими режимами: «швидким» і «повільним». розмір: (довжина х ) вага світлодіодна система

148 х 22,5 мм 75 г 5 Вт

довжина хвилі потужність • світловоду 8 мм • світловоду 4,5 мм середній термін служби світловипромінювального діода

440-480 нм з піком на 460 нм

(в 10-секундних циклах)

із запатентованим оптичним фокусуванням

> 1 000 мВт/см2 > 1 400 мВт/см2 (опція) 2 500 000

5 390 грн.

Starlight S sler Полімеризація з більш ніж 1400 мВт/см2. Starlight s sler® може бути легко убудований у стоматологічну установку – эргономічний наконечник може бути встановлений просто в гнізді (своєму тримачі). Starlight s sler® має 6 різних робочих режимів. розмір: (довжина х ) вага світлодіодна система

141 х 22,5 мм 122 г 5 Вт

довжина хвилі потужність • світловоду 8 мм середній термін служби світловипромінювального діода

440-480 нм з піком на 460 нм

гарантія не враховуючи світловод

3 роки

(в 10-секундних циклах)

із запатентованим оптичним фокусуванням

> 1 400 мВт/см2 2 500 000

8 690 грн.

Starlight sler Технологія sler® дає можливість стоматологічному матеріалові послабити свою усадочну напругу наприкінці полімеризаційного циклу. Це зменшує можливість утворення мікротріщин як у композитному матеріалі, так і в основі дентину. Композитні матеріали, полімеризовані з застосуванням технологія sler®, здобувають поліпшену механічну міцність, що сприяє одержанню кращих клінічних характеристик. У порівнянні зі стандартним циклом полімеризації технологія sler® показує кращий контроль температури полімеризаційного процесу. Це захищає від розпушення стиків, що може привести до маргінального витоку

9 790 грн. 56


Combi Прилад Mectron Combi дозволяє виконувати повну профілактичну обробку. Ви-

надійний і комплектний профілактичний прилад

далення над’ясеневого і під’ясеневого зубного каменю за допомогою потужних ультразвукових вставок і м’яке видалення плям і біоплівок повітряним поліруванням. Нова періо функція була розроблена спеціально для використання з гліциновим порошком. В наявності є більше 40 різноманітних вставок. Нітро-титанова обробка поверхні вставок робить їх міцнішими в порівнянні із звичайними вставками.

комплект обладнання 1 1 1 1 1 1 1 1 технічні характеристики:

Combi наконечник для полірування скелерний наконечник, голки для прочистки наконечника, пляшка профілактичного порошку Mectron, вміст 250 г, базовий набір насадок (4 насадки), ключ для регулювання обертового моменту К6, запасний фільтр для системи води, педаль з кабелем і штекером

Розмір Вага Вхід води Вхід стислого повітря Робочий тиск Ультразвукові частоти Підключення Гарантія

280 х 185 х 100 мм 3,2 кг 1-6 бар 4-8 бар 3,5 бар 24000 - 36000 Гц. енергія, вода, стисле повітря 2 роки

Combi

05020011

31 790 грн.

Micropiezo S

компактна Прилад Micropiezo S, розміром лише 120х170мм, економить ваш простір. Обладнаефективність ний автоматичною системою зворотного зв’язку для надійного виконання операцій і комплексного контролю зношеності інструментів для максимальної безпеки. Опція – світлодіодна лампa Starlight Pm

7 535 грн.

комплект обладнання: 1 установка Micropiezo • 1 ультразвуковий наконечник Micropiezo s(2) 1 інструмент для скалінга S1 1 інструмент для високоефективного скалінга • ключ К2 Micropiezo s(4) 1 установка Micropiezo • 1 ультразвуковий наконечник 1 основний набір інструментів (інструменти для скалінга S1, S2, S3 і високоефективного скалінга S6) 1 ключ з регулюванням обертового моменту К3 технічні характеристики:

розміри вага частота ультразвуку потужність ультразвуку напруга живлення джерело рідини

120 х 170 х 90 мм 0,7 кг 24.000-29.500 Гц безступенева шкала 230 В+/-10%, 50/60Гц постійне з’єднання 1.0-6.0 бар

Micropiezo S(2)

05080004

7 535 грн.

Micropiezo S(2)

05080005

8 690 грн.

Easyjet Pro

піскоструминне зручна профілактична установка: полірування для • знімна кришка резервуару для порошку турбінного розмикача • розпилювальний наконечник, що обертається, стерилізовуваний, із силіконовою захисною вставкою • унікальне розподілення порошку в резервуарі • тривалий і сильний струмінь порошку забезпечується дизайном передньої трубки • придатний для кількох турбінних розмикачів

7 590 грн.

комплект обладнання: 1 2 1 1 технічні характеристики:

запасні деталі для Easyjet Pro

установка Easyjet Pro • 1 розпилювальний наконечник Easyjet кришки резервуару для порошку • 2 захисні силіконові вставки пляшка профілактичного порошку Mectron, вміст 250г очисна голка • запасні ущільнюючі кільця

розміри тиск подачі води тиск подачі повітря вага гарантія

173 х 50 х 70 0–3.0 бар 2.3–3.2 бар 125 г 2 роки

наконечники Easyjet Pro

03020121

1 670 грн.

1 маленьке і 1 велике кільце для розпилювальної головки, 1ущільнююче кільце для кришки резервуару для порошку

02900087

70 грн.

очисна голка

02900050

90 грн.

кришка резервуару для порошку, прозора

03020122

350 грн.

кришка резервуару для порошку, блакитна

03020123

350 грн.

захисна силіконова вставка

03150033

30 грн

розпилювальна головка, захисні силіконові вставки, очисна голка, 1 маленьке ущільнююче кільце і 1 велике ущільнююче кільце

набір ущільнюючих кілець Easyjet Pro

товар тип розмикача код

Easyget Pro BIEN AIR

KAVO

SIRONA

W&H

MIDWEST

BORDEN

05150011

05150021

05150031

05150041

05150051

05150064

Ціна 7 590 грн.

57


Compact Piezo вбудована версія

технічні характеристики:

Compact Piezo ідеальний варіант для стоматологічних установок хірургічного спрямування. Органи управління вбудовані в установку, а наконечник знаходиться в держаку. Автоматична система зворотного зв’язку забезпечує надійність виконання операцій. Опція - світлодіодна лампa Starlight Pm частота ультразвуку потужність ультразвуку напруга живлення джерело рідини гарантія

комплект обладнання

Piezo smart

24.000-29.500 Гц регулюється відповідно до виробничих інструкцій установки 24В+/-10%, 50/60 Гц- 32В/-+/-10% постійне з’єднання через установку 2 роки

1 електричний модуль • 1 ультразвуковий наконечник 1 базовий набір (інструменти для скалінга S1, S2, S3і інструмент для високоефективного скалінгу S6) 1 ключ із регулюванням обертового моменту К6 05090003 6 490 грн.

ультразвуковий прилад компактний, універсальний

Новий Piezo Smart вражає, як своїм виглядом, так і функціональними характеристиками. Невеликі габарити у поєднанні із ергономічністю. –– нова система Piezo Smart: ні крапель, ні підтікань –– вміст флакону – до 300мл –– вбудована автоматична функція очищення –– помітне краще виконання операцій завдяки Системі Зворотного Зв’язку і Автоматичній Системі Захисту (АСЗ) –– гарантія 2 роки

комплект обладнання

1 piezo smart • 1 ультразвуковий наконечник • 1 набір інструментів 1 інструмент для видалення зубного каменю S6 і 3 анатомічні інструменти perio (Р10,Р11, Р12) 2 пластмасові пляшки з кришками різних кольорів для маркування типу рідини

технічні характеристики:

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПОРОШОК лимонний аромат, нова якість

розміри (д х в х ш)

228х146х146мм

вага частота ультразвуку потужність ультразвуку джерело рідини кількість води затрати води за хвилину живлення гарантія

0,92 кг 24.000-29.500 Гц шкала 9 рівнів із пляшки шкала із 10 рівнів швидкості 17-65 мл мережа 220 В 2 роки

без наконечника

05060005

17 490 грн.

Новий профілактичний порошок Mectron постачається в практичних пластикових пляшках. Кожна пляшка містить 250г порошку. Упаковка включає 2 пляшки профілактичного порошку Mectron. І смак, і якість профілактичного порошку були вдосконалені.

виріб: код: ціна:

Профілактичний порошок 2 пляшки в упаковці (250 г кожна) 03140002 308 грн.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПРИСТРОЇВ запасні деталі

запасні деталі для

Piezo Smart

58

ключ з регулюванням обертового моменту К6 ключ для Еndochuck гвинт для файлових тримачів Е1 і Е2 ультразвуковий наконечник шнур скелер наконечника ножний вимикач водний фільтр

02900074 02270004 01260003 03120016 02830022 02900001 00420004

495 грн. 130 грн. 20 грн. 2 860 грн. 1 050 грн. 430 грн. 250 грн.

пластмасова пляшка з блакитною кришкою, що закручується пластмасова пляшка із сірою кришкою, що закручується пластмасова пляшка (без кришки, що закручується) кришка, що закручується, синя кришка, що закручується, сіра набір ущильнюючих кілець для тримача пляшки перистальтичний насос, доповнений шнурами ножний вимикач piezo smart

03020066 03020067 03230007 03020081 03020082 03020068 03210007 02900055

550 грн. 550 грн. 45 грн. 510 грн. 510 грн. 30 грн. 330 грн. 440 грн.


S2

S1 призначення форма поверхня лікування продуктивність

скалінг із напівкруглим зрізом нітрат титану для видалення великих ділянок зубного каменю 0 – 100% 02960001

призначення форма поверхня лікування продуктивність

620 грн.

скалінг із трикутним зрізом і заокругленою поверхнею нітрат титану для інтерпроксимального скалінгу 0 – 100% 02960002

S4

S3 призначення форма поверхня лікування продуктивність

620 грн.

скалінг із плоским заокругленим робочим кінчиком нітрат титану для видалення великих ділянок зубного каменю 0 – 100% 02960003

призначення форма поверхня лікування продуктивність

620 грн.

скалінг напівкругла форма під кутом 45° нітрат титану для оптимального доступу до інтерпроксимальних ділянок молярів 0 – 100% 02960004

620 грн.

S6 S5 призначення форма поверхня лікування продуктивність

призначення форма скалінг схожа на S1, але довша і тонша нітрат титану для більш ніжного видалення верхнього і нижнього гінгівіту 0 – 100% 02960005

поверхня лікування

продуктивність

620 грн.

скалінг схожа на S1, але вдвічі ефективніша завдяки контркуту нітрат титану більш потужна насадка (вдвічі потужніша ніж S1) для видалення зубного каменю 0 – 100% 02960006

S8

S7 призначення форма поверхня лікування

продуктивність

750 грн.

скалінг схожа на S2, але вдвічі ефективніша завдяки контркуту нітрат титану більш потужна (в 2 рази потужніша ніж S2) для ефективного інтерпроксимального скалінга 0 – 100% 02960007

750 грн.

призначення форма поверхня лікування

продуктивність

скалінг схожа на S3, але вдвічі ефективніша завдяки контркуту нітрат титану більш потужна (в 2 рази потужніша ніж S3) для видалення ведиких ділянок зубного каменю 0 – 100% 02960008

750 грн.

59


P1

P2

призначення форма поверхня лікування продуктивність

перио пряма з круглим кінчиком нітрат титану для видалення зубних відкладень пілікули з поверхні кореня 0 – 50% 02970001

призначення форма поверхня

перио з зігнутим круглим кінчиком нітрат титану для видалення зубних відкладень пілікули з поверхні кореня 0 – 50%

лікування продуктивність

740 грн.

02970002

620 грн.

P4

P3 призначення форма поверхня лікування

продуктивність

перио з довгим прямим стержнем і коротким робочим кінчиком під кутом нітрат титану для видалення зубних відкладень пілікули в районі фуркацій 0 – 50% 02970003

призначення форма поверхня лікування

продуктивність

700 грн.

сканінг схожа на S3, але вдвічі ефективніша завдяки контркуту нітрат титану більш потужна (в два рази потужніша ніж S3) для видалення великих ділянок зубного каменю 0 – 50% 02970004

700 грн.

Насадки анатомічний періопрофіль – oптимальний доступ до поверхонь зубів

P10 03080001

1 000 грн.

Анатомічна форма насадок - анатомічний періопрофіль дозволяє видалити зубні відкладення і пілікулу в глибоких періодонтальних кишенях. Філігранна форма забезпечує ніжну і майже безболісну обробку.

призначення форма поверхня лікування продуктивність

P13

P11 визначення форма поверхня лікування продуктивність

P12 визначення форма поверхня лікування продуктивність

60

сканінг більш тонка, з прямим тонким робочим наконечником нітрат титану для видалення зубних відкладень пілікули з поверхні кореня 0 – 50%

перио з зігнутим вліво робочим наконечником 15° нітрат титану для м’якого видалення над’ясенних відкладень 0 – 50% 03080002

призначення форма

поверхня лікування

1 000 грн. продуктивність

перио з зігнутим вправо робочим наконечником 15° нітрат титану для м’якого видалення над’ясенних відкладень 0 – 50% 03080003

1 000 грн.

P14

сканінг схожа з S3, але вдвічі ефективніша завдяки контркуту нітрат титану більш потужна (потужніша ніж S3) для видалення великих ділянок зубного каменю 0 – 100% 03080004

1 000 грн.

03080005

1 000 грн.


Ендо файли Mectron дозволяють швидко обробити канал кореня до послідовної тривимірної обробки заповнення. Іригація рідини, що активізується завдяки ультразвуку, створює подвійний ефект: дезінфекція каналу кореня досягається завдяки бактерицидній дії у поєднанні з підвищенням температури вібраційних коливань і вимиванні кришиви акустичним потоком.

довжина 27 мм

ЕНДО ФАЙЛИ

(ціна за упаковку 12 шт.) ISO 15

02740001

390 грн.

ISO 15

02740002

390 грн.

ISO 20

ISO 20

02740003

390 грн.

ISO 25

ISO 25

довжина 31 мм

02730001

390 грн.

02730002

390 грн.

02730003

390 грн.

НАСАДКИ ЕНДО

Е1 назва форма поверхня лікування продуктивність

ендо тримач ендо-файла 120° нітрат титану премоляри 0 – 25% 02320001

Е2 назва форма поверхня лікування продуктивність

820 грн.

ендо тримач ендо-файла 90° нітрат титану премоляри 0 – 25% 02320002

820 грн.

насадки ендо ретро – мінімальна агресивна ретроградна підготовка каналу

R1 Насадки ендо ретро використовуються для роботи в районі кореня. Їх тонка, повернена на 90° структура дозволяє виконувати консервативне втручання через мінімально широке вікно кістки. Ці переваги сприяють швидкому загоєнню рани і забезпечують безболісне лікування. 03050001

назва форма поверхня лікування продуктивність

ендо ретро зігнутий і загострений кінчик нітрат титану чищення каналу кореня 0 – 50%

790 грн.

R3

R2 назва форма поверхня лікування продуктивність

ендо ретро прямий робочий кінчик під кутом 90° нітрат титану чищення каналу кореня 0 – 50% 03050002

790 грн.

назва форма поверхня лікування продуктивність

ендо ретро довга, пряма, кінчик з подвійним кутом нітрат титану чищення каналу кореня 0 – 50% 03050003

790 грн.

61


R5

R4 назва форма поверхня лікування продуктивність

назва форма

ендо ретро подвійний кут, робочий кінчик зігнутий вліво на 120° нітрат титану чищення кореневого каналу в районі премолярів 0 – 50% 03050004

поверхня лікування продуктивність

790 грн.

ендо ретро подвійний кут, робочий кінчик загнутий вправо на 90° нітрат титану чищення кореневого каналу в області премолярів 0 – 50% 03050005

790 грн.

НАСАДКИ суха робота

D2

D1 призначення форма поверхня лікування продуктивність

призначення форма поверхня лікування

конденсація амальгами сферичний кінчик нітрат титану конденсація амальгами 0 – 100% 02990001

продуктивність

550 грн.

конденсація амальгами цильндричний кінчик нітрат титану конденсація амальгами, видалення коронок і мостів 0 – 100% 02990002

D4

D3 призначення форма поверхня лікування продуктивність

реставрація округла форма нітрат титану видалення коронок, мостів і металевих конструкцій 0 – 100% 02990004

550 грн.

НАСАДКИ ендо ревізія

призначення форма поверхня лікування продуктивність

ендо кулеподібна нітрат титану в каналі кореня 0 – 50%

ER2

03450001

призначення форма поверхня лікування

ендо конусна нітрат титану робота на поверхні кореня і видалення інструменту 0 – 50% 03450002

продуктивність

550 грн.

ER1

62

призначення форма поверхня лікування

конденсація гуттаперчі загострений кінчик нітрат титану латеральна конденсація гуттаперчі 0 – 100% 02990003

продуктивність

550 грн.

1 170 грн.

ER2 призначення форма поверхня лікування продуктивність

ендо загострена нітрат титану видалення кришиаи кістки і інструменту 0 – 50%

1 170 грн.

03450003

1 170 грн.


ER4 призначення форма поверхня лікування продуктивність

ER5 ендо загострена нітрат титану видалення кришиви кістки і інструменту 0 – 50% 03450004

призначення форма поверхня лікування продуктивність

1 170 грн.

ендо загострена нітрат титану видалення зламаних інструментів 0 – 50% 03450005

825 грн.

НАСАДКИ для чищення

СМ1 призначення форма поверхня лікування продуктивність

СМ5 чищення (1,8 мм) алмазне напилення D91 нітрат титану коренева частина 0 – 50% 02190003

призначення форма поверхня лікування продуктивність

1 170 грн.

02190004

СМ3 призначення форма поверхня лікування продуктивність

остаточне чищення (1,8 мм) алмазне напилення D30 нітрат титану коренева частина 0 – 50% 1 170 грн.

СМ4 чищення (1,5 мм) алмазне напилення D91 нітрат титану коренева частина 0 – 50% 02190001

призначення форма поверхня лікування продуктивність

1 170 грн.

остаточне чищення (1,8 мм) алмазне напилення D30 нітрат титану коренева частина 0 – 50% 02190002

1 170 грн.

Вибір насадок дозволяє використовувати їх для різного виду роботи. Титанове покриття робить їх більш жорсткими, що збільшує термін служби, на відміну від традиційних ультразвукових насадок. Насадки поставляються в боксах, що забезпечують надійне зберігання і ефективну стерилізацію. Ультразвукові насадки зношуються так само, як і інші інструменти. Регулярно перевіряйте їх на зношеність за допомогою спеціальної карти. Якщо насадка коротша червоної лінії, її працездатність знизилась на 50%. Такі насадки потрібно замінити.

індикатор зношення насадок MECTRON

63


набір CROWN PREP

ТРИМАЧ ДЛЯ НАСАДОК І НАСАДКИ прекрасне сполучення й ергономіка

висока естетичність реставрацій • тримач насадок CROWN PREP • ключ АВ1 • динамометричний ключ K7

ТРИМАЧ НАСАДОК CROWN PREP Зігнутий для кращого доступу до зони підготовки і переміщення еліптичних насадок Elliptic Crown Prep

код 02160009 ціна 2 080 грн.

код 03570001

Тримач насадок DB1 с насадкою Crown Prep

ціна 1 270 грн.

Ключ АВ1

Використовується для кріплення насадки Crown Prep до тримача насадок DB1

Насадки Crown Prep Mectron пропонує різні насадки Crown Prep для тримача насадок DB1. Рекомендується, щоб ці насадки Crown Prep мали такий же самий діаметр бора, що використовувався для первісної підготовки.

код 02160009 Динамометричний ключ К7 Kлюч для кріплення тримача насадок DB1 до ультразвукового наконечника Mectron

Довжина 10 мм алмазне покриття D90

код

ціна

1.2 мм

TA12D90

03590004

760 грн.

1.4 мм

TA14D90

03590005

760 грн.

1.6 мм

TA16D90

03590006

760 грн.

D60

код

ціна

1.2 мм

TA12D60

03590001

760 грн.

1.4 мм

TA14D60

03590002

760 грн.

1.6 мм

TA16D60

03590003

760 грн.

ціна 540 грн.

код 02160009

ціна 495 грн.

Підготовка молярних коронок

підготовка під’ясневих країв за допомогою насадки для підготовки коронок crown prep tip

кінцевий етап підготовки

Підготовка бічної частини коронки

ре-позиціонування краю до під’ясневого рівня (D90)

остаточна обробка краю до під’ясневого рівня (D60)

премоляр після підготовки

випробування металевої структури частково знімного зубного протеза

кінцевий етап частково знімного зубного протеза

остаточна обробка краю

кінцевий етап частково знімного зубного протеза

правій міжпроксим. край

кінцевий етап частково знімного зубного протеза

Підготовка коронки з порцеляновою покривною фасеткою Випадок I

вихідне положення

після використання обертових інстр.

під’ясневе положення краю

Підготовка коронки з порцеляновою покривною фасеткою Випадок II

вихідне положення

64

насадка crown prep tip

лівий міжпроксимал. край


Перший та унікальний імплантат в світі, виготовлений за допомогою методики Прямого Лазерного Металічного Формування мікроcплавлення титанових частинок.

TIXOS – це результат клінічних випробовувань, досвіду в імплантології та унікального процес виготовлення – МІКРОПЛАВЛЕННЯ ТИТАНОВОГО ПОРОШКУ ЛАЗЕРОМ, – що приводить до отримання революційної поверхні.

65


ціна 1 540 грн.

ціна 880 грн.

ціна 561 грн.

66


ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ TIXOS ІМПЛАНТАТІВ

ціна 468 грн.

ціна 561 грн.

ціна 786 грн.

ціна 468 грн.

ціна 356 грн.

ціна 113 грн.

ціна 430 грн.

ціна 655 грн.

ціна 225 грн. ціна 206 грн.

ціна 374 грн.

67


ХІРУРГІЧНИЙ НАБІР ДЛЯ TIXOS ІМПЛАНТАТІВ

ціна 10 109 грн.

68


СИСТЕМА ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ ТА ХІРУРГІЇ

CHIROPRO L, CHIROPRO ВІДПОВІДЬ НА НАЙВИЩІ ВИМОГИ Імплантологія – важлива область медицини. Саме тому система Chiropro L, остання розробка компанії BienAir створена професіоналами для професіоналів. Нова система дуже високопродуктивна і багато-функціональна, що дозволяє виконувати різні маніпуляції. Система Chiropro L зосереджує свою увагу на таких деталях, які раніше не досягли даного рівня. Усе продумано для вашої зручності. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс керується за допомогою нової педалі. Потужний мотор MX-LED оснащений світлодіодною підсвіткою, інтенсивність якого залишається на одному рівні незалежно від швидкості обертання. Також кутовий ергономічний наконечник з внутрішнім охолодженням.

1700307-001

Chiropro L + CA 20:1L

цiна 36 300 грн. 1700387-001

Chiropro

цiна 24 400 грн. комплект: Система Chiropro L запрограмована на роботу з 7 основними моделями імплантатів, для кожної з яких створюється повна послідовність етапів операції. • Straumann • Nobel Biocare • Zimmer • Dentsply-Friadent • Biomet 3i • AstraTech • Thommen Medical • Інші моделі Система Chiropro L також може бути налагоджена відповідно до індивідуальних вимог і використовуватися декількома користувачами. Усі запрограмовані етапи операції - від підготовки ложа до встновлення імплантату - відображаються на екрані. Для вибору програми, її збереження або зміни потрібно лише кілька секунд. Спеціально для спрощення щоденної стоматологічної практики корпус Chiropro L багатофункціональний, а це значить, що його можна використовувати як для імплантології, так і для ендодонтії і хірургії.

• 1 настільний електронний пристрій управління із вбудованим перистальтичним насосом • 1 мікромотор MX LED • 1 чорний кабель для мікромотора MX LED • 1 3-х кнопкова педаль • 1 стерилізовувана підставка для мотора • 1 штатив • 10 одноразових іригаційних трубок

69


ШВИДКИЙ ШЛЯХ ДО ВАШОГО УСПІХУ

iCHIROPRO РЕВОЛЮЦІЯ BIEN–AIR

Цей новий прилад, керований за допомогою планшета iPad і оснащений самими високопродуктивними у світі інструментами, знаходиться у витоків абсолютно нового покоління медичного устаткування. Мета компанії Bien–Air – максимально полегшити роботу стоматологів за рахунок інноваційних рішень.

ВАША НОВА ІМПЛАНТОЛОГІЧНА СИСТЕМА Мікромотор MX–i LED оснащений керамічними шарикопідшипниками і не вимагає технічного обслуговування. Він забезпечує зручність в роботі як на високих, так і на низьких обертах. У новий кутовий наконечник CA 20:1 L Micro–Series для комфортної роботи встановлена внутрішня іригаційна система. Крім того, він оснащений найменшою з існуючих на ринку голівок і подвійним світлодіодним підсвічуванням, яке забезпечує рівномірне освітлення при будь–якій частоті обертання. Завдяки управлінню за допомогою iPad імплантологічна система відрізняється унікальною функціональністю і практичністю, забезпечуючи зручність у використанні.

ДОДАТОК iPAD iCHIROPRO Легкість використання за рахунок наочності і ергономічності системи управління. Доступний в інтернет–магазині App Store компанії Apple, додаток iChiropro відкриває численні можливості для індивідуального налаштування системи. Інноваційні функції постійно оновлюватимуться для ще більшої оптимізації технічних можливостей.

iCHIROPRO+CA 20:1 L MICRO-SERIES код 1700440-001

ціна 52 000 грн.

iCHIROPRO (без наконечника) код 1700439-001

ціна 37 700 грн.

Мікромотор MX-i LED код 1600755-001

ціна 8 120 грн.

Кабель для мікромотора MX-i LED код 1600606-001

ціна 3 980 грн.

ОСНАЩЕННЯ

Безколекторний мікромотор MX LED Стерилізується в автоклаві при 134°С код 1600605-001

ціна 10 560 грн.

Кутовий наконечник СА 20:1L код 1600598-001

ціна 11 550 грн.

Кутовий наконечник СА 20:1 код 1600632-001

ціна 10 450 грн.

Кабель для микромотора MX LED Стерилізується в автоклаві при 134°С код 1600605-001

ціна 4 730 грн.

Набір із 10 іригаційних трубок Одноразовий продукт, ПВХ, силікон, д­­овжина 2.3 м, 2.6 мм

70

код 1500984-001

ціна 620 грн.

• Розрахована на багато користувачів система з можливістю занесення в пам’ять налаштувань кожного користувача • База історій хвороби пацієнтів, вбудована в інтерфейс програми управління на iPad • Заздалегідь запрограмована повна послідовність етапів операцій, призначена для установки імплантатів одних з найвідоміших виробників • Запис даних, таких, що відносяться до виконаних операцій, у вигляді графіка або таблиць з приєднаними до них історіями хвороби пацієнтів • Збереження і експорт параметрів операцій разом з даними пацієнтів


PIEZOSURGERY III PIEZOSURGERY III STARTER

80 630 грн. 61 100 грн.

71


01520001

6 600 грн.

01520002

6 600 грн.

01520003

5 500 грн.

01520005

6 600 грн.

код 02170007 код 0217008 ціна 1 760 грн. ціна 1 760 грн.

01520004

5 750 грн.

01520008 15 180 грн.

01520011 21 780 грн.

код 03510007 ціна 4 560 грн.

код 03510008 ціна 3 245 грн.

72

код 03510005 ціна 3 245 грн.

код 03510008 ціна 1 850 грн.

код 03510009 ціна 1 850 грн.

Ціни вказані БЕЗ ПДВ

код 03510002 ціна 275 грн.

код 03510003 ціна 275 грн.


73


74

03510001

2 290 грн.

03510002

2 290 грн.

03510003

3 190 грн.

03510004

3 190 грн.

03370001 03370008

1 705 грн. 1 705 грн.

03370005 03370009 03370010

1 705 грн. 1 705 грн. 1 705 грн.

03370002

1 220 грн.

03370004

1 705 грн.

03370006

1 220 грн.

03370007 03370011

1 705 грн. 1 705 грн.

03370012

1 705 грн.

03370013

1 705 грн.


03380001

1 220 грн.

03380002

1 220 грн.

03380003 03380011

1 220 грн. 1 220 грн.

03380004

1 650 грн.

03380005

1 650 грн.

03380006 03380010

1 650 грн. 1 650 грн.

03380007

1 220 грн.

03390001

915 грн.

03390002

915 грн.

03390003

915 грн.

75


02170001

1 705 грн.

03400001

1 220 грн.

03180001

915 грн.

03180003

915 грн.

03180005

915 грн.

03180002

915 грн.

02170002

03400002

ПРИЛАДДЯ запасні деталі

76

1 215 грн.

03400003

915 грн.

1 215 грн.

наконечник із шнуром

03120023

10 120 грн.

хірургічний піднос

02900041

2 090 грн.

ключ із регульованим обертовим моментом К5

02900052

650 грн.

набір із 8 трубок для насосів

02900039

275 грн.

ножний вимикач

02900078

2 275 грн.

відвід

03230006

22 грн.

з’єднувач трубок

00680014

132 грн.

стержень

01380002

176 грн.

тримач наконечника

02900040

286 грн.

лоток лоя вставки

02900037

340 грн.

перистальтичний насос Ватсон-Марлоу

03210006

2 560 грн.


4 950 грн.

7 590 грн.

760 грн. 803 грн. 760 грн. 803 грн. 760 грн. 803 грн. 495 грн. 450 грн. 495 грн. 1 870 грн.

77


96 250 грн.

76 450 грн.

70 290 грн.

11 990 грн. 2 090 грн. 650 грн. 22 грн. 320 грн. 1 210 грн.

78


VC 45 ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 0670-01/001

DURR VC 45 ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ Пересувний хірургічний відсмоктуючий пристрій, 230 В, 50/60 Гц, містить канюлю і наконечник, БЕЗ КОЛЕКТОРА ДЛЯ ВИДІЛЕНЬ

26 300 грн.

0670-02/001

DURR VC 45 ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ, З НОЖНИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ. Пересувний хірургічний відсмоктуючий пристрій, 230 В, 50/60 Гц, містить канюлю, наконечник і ножний перемикач, БЕЗ КОЛЕКТОРА ДЛЯ ВИДІЛЕНЬ

29 200 грн.

0670-980-00

КОЛЕКТОР ДЛЯ ВИДІЛЕНЬ, ємність 1,5 л містить шланг і фільтр, стерилізуються.

3 750 грн.

0670-980-04

КОЛЕКТОР ДЛЯ ВИДІЛЕНЬ, ємність 3 л містить шланг і фільтр.

4 400 грн.

0670-987-00

НАБІР ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (1) 2-х літровий контейнер для одноразових пакетів, у набір входять 24 одноразових пакета і 25 одноразових шлангів, плюс деталі для кріплення

4 200 грн.

0670-987-50

НАБІР ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (2) два 2-х літрових контейнери для одноразових пакетів, у контейнер входять 24 одноразових пакета і 25 одноразових шлангів, плюс деталі для кріплення

5 500 грн.

0670-150-00

VC 45 КАРТ для переміщення

7 700 грн.

0670-982-00

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР для одноразового використання, упакування з 10 фільтрів

0670-980-06Е 0670-981-01

ОДНОРАЗОВІ ПАКЕТИ (ємністю 2 л) для одноразового використання, 24 пакета в упакуванні СИЛІКОНОВИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ШЛАНГ 6 мм, довжина 2,10 м. Можна стерилізувати.

470 грн. 1 300 грн. 285 грн.

VARIOSUC ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ

0624-100-55

DURR VARIOSUC ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ в комплекті з відсмоктуючим агрегатом VS 300 S, 230 В/50-60 Гц, шлангами Durr Comfort GFK, З КОЛЕКТОРОМ ДЛЯ РІДИНИ вага: 32 кг • габарити: 92 х 36 х 60 см рівень шуму* 54 дБ(А), ± 1.5 • І класс захисту

37 000 грн.

0624-100-56

DURR VARIOSUC ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ в комплекті з відсмоктуючим агрегатом VS 300 S, 230 В/50-60 Гц, шлангами Durr Comfort GFK, лійкою для слини. З КОЛЕКТОРОМ ДЛЯ РІДИНИ вага: 32 кг • габарити: 92 х 36 х 60 см рівень шуму* 54 дБ(А), ± 1.5 • І класс захисту

38 000 грн.

7120-143-00

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР /заміна фільтра 1 раз на рік/

1 050 грн.

79


VECTOR СИСТЕМНИЙ КОМПЛЕКТ Vector Paro Pro

2031-51

В комплект входить базовий апарат з наконечником Paro, Скелерний наконечник, педаль, полірувальна рідина Vector Fluid Polish, дезінфікуючий засіб для Vector/RinsEndo, засіб для очищення Vector, Сервісний набір, 2 коробки для стерилізації Steri-Box, набір інструментів Tool-Kit Paro. 40 700 грн. Scaler

2032-50

В комплект входить базовий апарат з Скелерним наконечником, педаль, дезінфікуючий засіб для Vector/RinsEndo, засіб для очищення Vector, Сервісний набір, коробка для стерилізації Steri-Box, Скелерний Інструмент Р1. 22 450 грн. Скелерний Наконечник Світодіодний Vector Paro

2031-200-00

Високоефективний скелер-наконечник для професійного видалення зубного каменю з одночасним поліруванням

2031-50

В комплект входить базовий апарат з наконечником Paro, педаль, полірувальна рідина Vector Fluid Polish, дезінфікуючий засіб для Vector/RinsEndo, засіб для очищення Vector, Сервісний набір, коробка для стерилізації Steri-Box та набір інструментів Tool-Kit Paro. 36 300 грн.

8 800 грн. Наконечник Paro

2031-700-00

Наконечник з патентованим резонансним кільцем 10 020 грн.

ПАРАДОНТОЛОГІЯ, ПЕРВИННА ТЕРАПІЯ Tool-Kit Paro (сріблястий)

Paro - зонд зігнутий

Набір інструментів з 5 насадками для пародонтальної терапії

Інструмент для обробки зони біфуркації

2030-150-50

1 800 грн.

вміст упаковки: 3 шт.

2030-151-03Е

440 грн.

Paro - зонд прямий

Зонд Paro Probe Plus

Пародонтальний еквівалентний зонд для обробки ясенних і над’ясенних лабіальних, буккальних і оральних поверхонь

Пародонтальний зонд - інструмент для універсального лікування апроксимальних-, оральних- та вестибулярних зон. Глибина апроксимальної зони до 5 мм.

вміст упаковки: 3 шт.

2030-151-01Е

330 грн.

2031-400-06Е

200 грн.

Paro - ланцета

Paro - кюрета

Інструмент для обробки ясенних і над’ясенних лабіальних, буккальних і оральних поверхонь у випадках, коли глибина кишені не перевищує 5мм

Інструмент у формі ключки для обробки під’ясенних і над’ясенних апроксимальних поверхонь вміст упаковки: 3 шт.

вміст упаковки: 3 шт.

2030-151-02Е

440 грн.

2030-151-04Е

530 грн.

ПАРАДОНТОЛОГІЯ, ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ І ПЕРЕІМПЛАНТИТ Tool-Kit Recall / Implant

Recall - зонд прямий

Набір інструментів, що складається з 3-х насадок для пародонтальної підтримуючої терапії і переімплантита

Гнучка насадка у формі зонду (вуглецеве волокно) для обробки під’ясенних і над’ясенних лабіальних, буккальних і оральних поверхонь

2031-460-00

1 830 грн.

вміст упаковки: 3 шт.

2030-153-02E

580 грн.

Recall - кюрета Гнучка насадка у формі ключки (вуглецеве волокно) для обробки апроксимальних поверхонь вміст упаковки: 3 шт.

80

2030-153-05E

1 000 грн.


ПАРАДОНТОЛОГІЯ, ПЕРВИННА ТЕРАПІЯ

Supra - зонд гнучкий Дуже гнучка насадка для використання флуідо-динамічного ефекту системи Vector (промивання чи полірування ділянок зубів) вміст упаковки: 3 шт.

2030-152-01E

300 грн.

ПРОФІЛАКТИКА

Скелер-інструмент P1 Прямий, чутливий інструмент для видалення під’ясневого зубного каменя в глибоких зубоясневих кишенях. 2032-411-00

1 300 грн.

Скелер-інструмент P2 Правий - зігнутий інструмент для видалення під’ясневого зубного каменя. 2032-412-00

1 400 грн.

Скелер-інструмент P3 Лівий-зігнутий інструмент для видалення під’ясневого зубного каменя. 2032-413-00

1 320 грн.

Скелер-інструмент P4 Інструмент для над’ясневих оральних зон, а також інтрадентальних зон. 2032-414-00

920 грн.

Ціни вказані БЕЗ ПДВ МАТЕРІАЛИ Полірувальна рідина Vector Fluid Polish «більш ефективна»

Засіб для очищення Vector

Полірувальна рідина з поліпшеною робочою дією, на основі гідроксилапатиту з освіжаючим ароматом м’яти. Місткість: 200 мл.

Готовий до використання розчин для видалення кислоторозчинених залишків в системі шлангів і наконечника системи Vector. Розмір упаковки: 2,5 літра

CWZ510C2350

550 грн.

CCA530C61

310 грн.

81


CAD/CAM-системи Zirkonzahn + Фрезерний станок на вибір

+ Сканер 158 000 грн.

+

+ ПК+монітор 22 000 грн.

Програмне забезпечення MODELLIER 30 800 грн.

Програмне забезпечення CAM 22 000 грн.

5х 5 осей

модульна система

автоматична заміна інструменту

Ціна 211 200 грн. Фрезерний станок М1

Фрезерний станок М1 абатмент 82

4 осі

модульна система

автоматична заміна інструменту

мокре шліфування

фрезерування металу

Pre-Mill

Ціна 237 600 грн.


6х 5 осей

модульна система

автоматична заміна інструменту

Ціна 270 600 грн.

Фрезерний станок М2

5х 5 осей

модульна система

автоматична заміна інструменту

Ціна 264 000 грн.

Фрезерний станок М3

21х 4 осі

автоматична заміна інструменту

модульна система

Ціна 336 600 грн. Додаткові опції

+

+ 5 осей

мокре шліфування

фрезерування металу

Ціна 158 400 грн.

Фрезерний станок М4 26х тримач на 4 заготовки 16 500 грн.

Pre-Mill вартість по запиту

83


5 осей

модульна система

багатофункційність

Ціна 303 600 грн. Додаткові опції

Фрезерний станок М5

+ 16х мокре шліфування

64 400 грн.

автоматична заміна інструменту

фрезерування металу

76 600 грн.

2х автоматичне фарбування вартість по запиту

лазер

Pre-Mill

19 800 грн.

вартість по запиту

до 42х 5 осей

модульна система

автоматична заміна інструменту

мокре шліфування

Фрезерний станок М6

фрезерування металу

автоматична заміна заготовок

Pre-Mill

Ціна 508 200 грн. Додаткові опції

ПК+монітор 22 000 грн.

84

Сканер S600 ARTI

Програмне забезпечення MODELLIER 30 800 грн.

Ціна 158 400 грн.


Модулі розширення програмного забезпечення MODELLIER Програмний модуль CAD/CAM вкладки та імплантати товарний номер SY0310

Ціна 3 850 грн.

Програмний модуль CAD/CAM PRETTAU (повна анатомія) товарний номер SY0320

Ціна 5 500 грн.

Програмний модуль CAD/CAM телескопічні коронки товарний номер SY0330

Ціна 3 850 грн.

Програмний модуль CAD/CAM мостові протези з оклюзійною гвинтовою фіксацією товарний номер SY0340

Ціна 7 700 грн.

Програмний модуль CAD/CAM атачменти товарний номер SY0350

Ціна 3 850 грн.

Програмний модуль CAD/CAM непресовані коронки та мости товарний номер SY0360

Ціна 5 500 грн.

Програмний модуль CAD/CAM воскові, реальні та дзеркальні моделі товарний номер SY0370

Ціна 5 500 грн.

Програмний модуль CAD/CAM балочні конструкції товарний номер SY0380

Ціна 7 150 грн.

85


Програмний модуль CAD/CAM абатменти товарний номер SY0390

Ціна 9 350 грн.

Програмний модуль CAD/CAM віртуальний артикулятор товарний номер SY0410

Ціна 8 800 грн.

Програмний модуль CAD/CAM STL-імпорт товарний номер SY0420

Ціна 15 400 грн.

Програмний модуль CAD/CAM прикраси (використання можливе лише за наявності модуля STL-імпорт) товарний номер SY0450

Ціна 2 090 грн.

Програмний модуль CAD/CAM реальний режим товарний номер SY0460

Ціна 3 850 грн.

Програмний модуль CAD/CAM Dicom Viewer товарний номер SY0470

Ціна 6 600 грн.

Програмний модуль CAD/CAM Bite Splints товарний номер SY0530

Ціна 6 600 грн.

Програмний модуль CAD/CAM Mock-up реставрації товарний номер SY0540

86

Ціна 4 950 грн.


Італійські меблі TAVOM

С3700

37 000 грн.

Alnair

Evolab

72 000 грн.

52 000 грн.

Skyline

Classic С 3000

35 000 грн.

58 000 грн.

87


запасні частини на обладнання

запасні частини на обладнання стакан для фільтра-регулятора

перемикаючий клапан VAF-483-0

N2-F3 55 грн. регулятор потоку VAF-461-01 135 грн. регулятор тиску повітря

175 грн. електропневматичнй перетворювач Faro 22433 220 грн. електромагнітний клапан включення води та повітря Sirai V165V01

М008-R00 220 грн. мінірегулятор VAF-532-01 220 грн.

275 грн. електромагнітний клапан включення води К. Р. E 2105NC240dk 165 грн.

регулятор тиску повітря з фільтром N108-D00 360 грн. регулятор тиску води з фільтром N108-D01-C01 360 грн. діатермокоагулятор.

клапан включення води VAF-492-02 198 грн.

(для вмонтування в установку)

2 860 грн.

клапан перекидаючий клапан вибору DÜRR Dental

7560-500-60

VAF-474-01 1 650 грн.

900 грн. блок соленоїдних клапанів I-01-104-01 990 грн.

стакан для фільтра-регулятора VAF-451-03 135 грн. носик пістолета Minimate RT204 110 грн.

88

плата блоку лікаря А210 1 980 грн. фітінги 1/16” FIF-617-01 5,50 грн. FIF-618-01 5,50 грн. кришка корпуса фільтра 0725-041-05 110 грн.


0700-700-06 77 грн.

трійник-з’єднувач 0700-700-08 77 грн.

з’єднувач 0700-700-21 28 грн.

з’єднувач 0700-700-13 28 грн.

трійник-з’єднувач з’єднувач 0700-700-03 28 грн.

0700-700-11 28 грн.

насадка 7600A010-08 88 грн.

обернений клапан 0700-700-14 28 грн.

тримач слиновідсмоктувача 7600G520-50 530 грн. тримач слиновідсмоктувача 7600G510-50 530 грн. тримач DÜRR Dental 7600G070-16 77 грн.

шланг слиновідсмоктувача 9000А318-59 145 грн. шланг пилевідсмоктувача 9000А317-33 145 грн.

запасні частини на обладнання

трійник-з’єднувач

шланг наконечника 4-х клапальний 4А-047-14 145 грн.

задня кришка тримача 7600G050-12 110 грн.

шланг пістолета 2А-046-14 35 грн.

шланг педалі бокова кришка тримача 7600G050-11

2А-410-14 45 грн.

35 грн. кришка корпуса фільтра під шланг пиловідсмоктувача 0725-041-07 100 грн.

фільтр грубої очистки 0700-702-52 190 грн.

кришка корпуса фільтра під шланг пиловідсмоктувача 0725-041-08 100 грн.

89


запасні частини на обладнання

пістолет трьохфункційний • верхня подача 835 грн. SYR-CSD • нижня подача 835 грн. SYR-CТSD насадка на слиновідсмоктувач DÜRR Dental

7600A020-03 65 грн. фільтр ежекторного слиновідсмоктувача VCF-323-01 15 грн. вмикач світильника EDI (Faro) 409005 165 грн.

плата гідроблоку А120 990 грн. комплектний корпус фільтра 0725-040-50 220 грн. з’єднувачі шланга

1/8х1/16х1/8” - FIF-627-03 1/8х1/8х1/8” - FIF-627-02 1/16х1/16х1/16” - FIF-627-01 1/8х1/8” - FIF-625-01 1/16х1/16” - FIF-625-02 15 грн. (за 1 шт.)

пневмопедаль FCF-215-01 795 грн. тест-манометр MIDWEST 770 грн.

вентилятор світильника EDI (Faro) 306079 375 грн.

рефлектор світильника EDI (Faro) 306001

знімний картридж до пістолета DCISYF-241-01 110 грн. гофра 40 220 грн.

770 грн. Ручка світильника EDI (Faro) 306070 л., 306072 п

гофра 60 330 грн.

365 грн.

міцна пляшка 750 мл 65 грн. ACF-543-01 2000 мл. 110 грн. ACF-543-02 сепаратор центробіжний CS1 з клапаном вибору

DÜRR Dental

7117-57 5 445 грн.

ремкомплект пістолета

фітінги DÜRR Dental 10 0700-720-10Е 28 грн. 18 0700-720-18Е 28 грн. 25 0700-720-25Е 28 грн. 30 0700-720-30Е 28 грн. термінал слиновідсмоктувача 7600А020-00 132 грн. прехідник на термінал слиновідсмоктувача 7600А020-11 35 грн.

DCISYD-031-02 110 грн. шланг без світла 495 грн. шланг зі світлом 715 грн. шланг універсальний Bien Air 1 320 грн.

90

тримач слиновідсмоктувача без регулятора VCF-311-02 200 грн. термінал пилевідсмоктувача 7600А010-00 132 грн.


7600А010-23 35 грн.

поворот на термінал пилевідсмоктувача 7600А030-00 165 грн.

насадка слиновідсмоктувача

шлан 1/4 зелений 1А-006-06 35 грн. шлан 1/8 зелений 1А-013-06 12 грн. шлан 1/4 синій 1А-006-07 35 грн. шлан 1/8 синій 1А-013-07 12 грн. Мінісепаратор ECO-Sepamatic 7150-700-50 985 грн.

VCF-321-01

запасні частини на обладнання

перехідник на термінал пилевідсмоктувача

35 грн.

з а п а с н і ч а с тин и до к о м пре с о ра електромагнітний клапан Jaksa для компресора 330 грн.

фільтр компресора TORNADO 5430-982-00 190 грн.

фільтр компресора DK50 025200126 65 грн.

фільтр, спечений до осушувача DÜRR Dental 1650-101-00 210 грн.

циліндр DK50 050000014 550 грн.

малий ремкомплект до Tornado DÜRR Dental фільтр компресора Т1, Т2 5180-982-00

5430-981-00 1 265 грн.

225 грн. ремкомплект до DK50 604041050-000 обернений клапан до Tornado DÜRR Dental 5150-040-02 88 грн.

1 045 грн. фільтр до осушувача компресора 1610-121-00 395 грн.

повний ремкомплект до Tornado DÜRR Dental 5430-984-00

вентилятор до агрегата 350 грн.

2 915 грн.

91


ЗОЛОТИЙ Володимир Петрович

ЖИЛІН В’ячеслав Костянтинович

ДЕМБОРИНСЬКА Світлана Валентинівна

директор загальне керівництво підприємством

заступник директора з виробництва керівництво виробництвом стоматологічних установок, компресорів та агрегатів

головний бухгалтер фінансові питання

director@galit.te.ua volodymyr.zolotyj@galit.te.ua

svitlana.demborynska@galit.te.ua

vjacheslav.zhylin@galit.te.ua

ДРАГАН Ілона Андріївна

КАВЧУК Марина Володимирівна

СТЕПАНЧУК Тетяна Вячеславівна

ПОПОВИЧ Ольга Ярославівна

ЗОЛОТА Ірина Володимирівна

секретар координація роботи підприємства

перекладач технічні переклади

бухгалтер розрахунки з постачальниками

бухгалтер розрахунки з постачальниками

менеджер

maryna.kavchuk@galit.te.ua

tetyana.stepanchuk@galit.te.ua

o.popovych@galit.te.ua

ira.zolota@galit.te.ua

ilona.dragan@galit.te.ua

ЮРКОВСЬКИЙ Володимир Романович

ПЕТРИШИН Ірина Степанівна

МИХАЙЛОВ Тарас Станіславович

регіональний менеджер по буту iryna.petryshyn@galit.te.ua начальник відділу збуту taras.myhajlov@galit.te.ua volodymyr.yurkovskyy@galit.te.ua

92

менеджер з продажу

СТЕПАНОВА Аліса Вікторівна

ГАРБАР Андрій Іванович

менеджер з постачання

інженер по цифровому alisa.stepanova@galit.te.ua обладнанню a.harbar@galit.te.ua

ЖЕРЕБНИЙ Тарас Ігорович інженер по цифровому обладнанню gti@galit.te.ua

МОТУРНЯК Михайло Іванович

КОТОВСЬКИЙ Петро Петрович

КЛИМКО Віктор Миронович

ШЕЛІГА Петро Васильович

НАКОНЕЧНИЙ Степан Володимирович

начальник сервісного центру керівництво сервісним центром по гарантійному та післягарантійному обслуговуванні обладнання

працівник сервісного центру гарантійне та післягарантійне обслуговування рентгенобладнання, стоматологічних установок

працівник сервісного центру гарантійне та післягарантійне обслуговування компресорів, відсмоктуючих агрегатів, наконечників та мікромоторів

працівник сервісного центру

працівник сервісного центру

misha.moturniak@galit.te.ua

petro.kotovskyj@galit.te.ua

viktor.klymko@galit.te.ua


Умови продажу............................................................................... 1 Стоматологічні установки.............................................................. 2 Стоматологічні крісла та стільці................................................... 17 Компресори та аспіратори.......................................................... 20 Монітори....................................................................................... 24 Автоклави та аксесуари для стерилізації.................................... 25 Дезінфекція та аксесуари для дезінфекції.................................. 29 Стоматологічні наконечники та мікромотори........................... 35 Рентгенівське обладнання........................................................... 43 Цифрове обладнання................................................................... 49 Освітлювальні системи................................................................. 54 Скелери та фотополімерізаційні лампи..................................... 56 Імпланти........................................................................................ 65 Обладнання для імплантології.................................................... 69 Вектор............................................................................................ 80 Продукція Zirconzahn................................................................... 82 Меблі TAVOM................................................................................ 87 Запасні частини............................................................................ 88 Персонал....................................................................................... 92

DESIGNED in UKRAINE, MADE in UKRAINE


іт ня Кв 15

бу л.

Ку лі

ш

а

ву л.

ПРЕДСТАВНИКИ

Донецьк......................................«Дентатехніка».................................... 062 3112531 Запоріжжя..................................«Лізінг Фінанс».................................... 0612 125059 Дніпропетровськ.......................«Лізінг Фінанс».................................... 056 3734383 Кіровоград.................................ПП Гончаров В.В.................................. 0522 229575 Київ.............................................«Все для стоматології»........................ 044 5012173 Миколаїв....................................ПП«Романенко».................................. 0512 478160 Полтава......................................«Родина».............................................. 0532 692911 Харків.........................................«Меридіан».......................................... 0577 149091 Дніпропетровськ.......................«Меридіан».......................................... 056 3722537 Запоріжжя..................................«Меридіан».......................................... 061 2226616 Донецьк......................................«Меридіан».......................................... 062 3869532 Маріуполь..................................«Меридіан».......................................... 0629 331291 Хмельницький...........................«УКРмед»............................................. 0382 765726 Одеса..........................................«Аврамед»........................................... 0482 496543 .................................................................................................................. 068 2538311 Одеса..........................................«ОртоДент Хамада»............................ 0482 343579 Нововолинськ............................ПП Люшин С.І....................................... 050 2656435 Кам’янець-Подільський............Хіміч В.В................................................ 097 7118166

вул. 15 Квітня, 16Є Тернопільський р-н с. Байківці 47711 tel. (0352) 43 47 38 43 70 60 43 41 38 fax (0352) 43 04 03

ву л.

15

Кв іт

ня

e-mail: office@galit.te.ua

ву л.

www.galit.te.ua Ст ус

а

Galit2013  
Galit2013  
Advertisement