Page 1

1

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


2

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


Redaktor naczelny: Paweł Pochroń

Zespół: - Marek Rudziński - Bartłomiej Guzy - Natalia Pochroń

Wydawca: PPG Studio biuro@ppg-studio.pl www.FirmaReklamaInternet.pl Kontakt: redakcja@firmareklamainternet.pl

© Firma Reklama Internet

Wyszliśmy z inicjatywą nowego magazynu

przeznaczonego

w

szczególności dla małych przedsiębiorców i ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. W magazynie tym chcemy poruszać zagadnienia związane z firmą, reklamowaniem jej oraz także o ciągle rozwijającej się branży internetowej. Zapraszam do lektury! Redaktor naczelny Paweł Pochroń

3

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

04 12 14 17 18 21 23 25 29 31 33 36 38 41 45

Inwestycja w reklamę? To się opłaci

Nie stracisz fortuny, a zyskasz klientów

Jak powinna wyglądać dobra strona firmowa?

Test – analiza statystyk: Google Analytics

Daj się znaleźć w Internecie! Pozycjonowanie stron

Jak dodać firmę do polskiego Google Maps?

Google AdWords jako metoda zaistnienia w sieci

Reklama wśród znajomych portale społecznościowe

E-mail: tania, dobra reklama „Wszystkie” firmy w jednym miejscu, czyli katalogi firm

Blog firmowy jako sposób komunikacji z klientem

Zapomniane zasady pisania wiadomości e-mail

Wyzwanie, czyli kontakt z klientami

Historie sukcesów Newsy z branży


TEMAT NUMERU

Inwestycja w reklamę?

To się opłaci!

SKUTECZNOŚĆ REKLAMY W INTERNECIE

Reklama to temat niezwykle szeroki i zawiły, więc ciężko jest go streścić nawet w kilku artykułach tak, aby poruszyć wszystkie najważniejsze sprawy. W tej serii artykułów spróbujemy przybliżyć najważniejsze informacje i zasady dobrej reklamy w Internecie a także przedstawić największe zalety takich działań.

Wady i zalety reklamy tradycyjnej i internetowej Jak prawie wszystko co nas otacza reklama tradycyjna czyli telewizyjna, radiowa, prasowa, bilbordy i ulotki itd. oraz reklama internetowa posiadają swoje zalety, ale także i wady.

4

Reklama tradycyjna, czyli spoty telewizyjne oraz radiowe i reklamy drukowane w gazetach i czasopismach są z nami znacznie dłużej niż ciągle rozwijająca się reklama interneto-

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

wa. W obydwu typach reklamy znajdziemy zalety oraz wady jakie ze sobą niosą, ale mimo to i tak któryś z tych typów trzeba wybrać, ponieważ powszechnie wiadomo, że rekla-


ma świetnie oddziałuje na konsumentów i nie raz skłania ich do wybrania naszych usług lub produktów.

Reklama tradycyjna (telewizyjna, radiowa, prasowa itd.) Zalety

Wady

masowa widownia

reklama odbierana pasywnie

obraz, dźwięk, ruch

cena produkcji i emisji brak dokładnego wyboru grupy docelowej

Zestawienie wad i zalet reklamy tradycyjnej Do zalet tradycyjnej reklamy z pewnością możemy zaliczyć masową widownię. Wiele ludzi w prawie każdym wieku ogląda programy telewizyjne, słucha programów radiowych oraz czyta codzienną prasę oraz czasopisma. Zalet jest także to, że w reklamie telewizyjnej połączony jest obraz, dźwięk oraz ruch. Do wad tradycyjnej reklamy możemy zaliczyć to, że taka re-

krótki cykl życia reklamy klama jest odbierana pasywnie w telewizji oglądamy ją mimo woli w przerwach w emisji programów i między programami. Podczas przerwy na reklamę w telewizji często sięgamy po pilot i zmieniamy kanał, co nie ma miejsca podczas reklamy radiowej gdyż spoty reklamowe są krótsze ale za to bardziej ulotne, krótki cykl życia reklamy. Cena odgrywa także dużą rolę nie każde małe czy średnie przedsiębiorstwo stać

na to aby wydać pieniądze na spot reklamowy w TV, ale i na samą realizację takiej reklamy. Jeszcze jedną wadą jest brak dokładnego wyboru grupy docelowej do jakiej trafia nasza reklama. Inną rzeczą jest jeśli wykupujemy reklamę w czasopismach branżowych. Bilbordy oglądane są przez przypadkowe osoby podobnie jak i ulotki które po kilku metrach od otrzymania wyrzucane są do kosza.

Reklama internetowa Zalety

Wady

globalny zasięg

ograniczony dostęp do sieci

interaktywność

ograniczona grupa wiekowa

elastyczność

Zaletami reklamy internetowej jest niewątpliwie jej globalny zasięg. Reklama internetowa trafia teoretycznie na cały świat. Reklama internetowa

jej rynek ciągle rośnie możliwość dobrego wyboru grupy docelowej jest bardzo interaktywna oraz elastyczna możemy ją dowolnie dostosowywać wprowadzać do niej dzięki odpowied-

5

Zestawienie wad i zalet reklamy internetowej nim technologiom dźwięk oraz ruch. Największą chyba zaletą reklamy w Internecie jest to, że jej rynek nadal ewoluuje. Stale

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

wzrasta liczba korzystających z komputera oraz Internetu. Reklamę w Internecie można dokładnie monitorować,


sprawdzać ilość wyświetleni. Możemy także dość dokładnie obrać grupę docelową i reklamować swój produkt lub usługę na portalach hobbystycznych, specjalistycznych lub innego rodzaju stronach inter-

netowych i portalach społecznościowych.

informacji dzięki telewizji, radiu oraz prasie, przez co trafia do nich tylko reklama tradycyjna. Wadami reklamy interne- Wadą jest też to, że Internet nie towej jest to, że dużo ludzi jest jeszcze powszechny i nie w szczególnie starszych woli tra- każdym domu. dycyjne metody pozyskiwania

Ceny reklam Poniżej przedstawimy porównanie ceny reklamy tradycyjnej z reklamą internetową. Najczęściej wybierane produkty reklamy tradycyjnej:

1. Wizytówki – podstawowy element każdego przedsiębiorcy, który nosi zawsze ze sobą. Na wizytówce najczęściej podajemy dane kontaktowe. Na rynku istnieje duży wybór wizytówek – jedno stronne, dwustronne, grube, cienkie, matowe, itd. Cena: 100 zł / 1000 szt. 2. Ulotki reklamowe – najczęściej spotykany element reklamy tradycyjnej. Istnieją ulotki o różnych rozmiarach. Cena: 200 zł / 5000 szt. 3. Bannery – bardzo często spotykana forma reklamy. Ich przyrost mogliśmy zaobserwować przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Są to reklamy większego formatu, mające na celu przykuwać uwagę przechodniów. Cena: 1000 zł / 10 bannerów o wym.: 2.5m x 1m 4. Oklejenie samochodu – ciekawa wizytówka firmy. Cena: 100 zł / m2 5. Gadżety reklamowe – mowa tutaj o długopisach z logiem firmy, prezentach dla klientów, koszulkach z nadrukiem, itd. Cena niestety jest trudna do oszacowania, ze względu na różnorodność oferty.

Do powyższych cen nie zostały wliczone koszty projektu reklamy. Istnieje jeszcze wiele droższych i tańszych elementów reklamy tradycyjnej. Powyżej zostały przedstawione tylko podstawowe produkty, które są wybierane najczęściej.

6

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


Poniżej dla porównania przedstawimy ceny reklamy internetowej:

1. Strona internetowa – podstawowy element reklamy w Internecie. Cena: 400 – 2000 złotych za cały projekt 2. Pozycjonowanie – coraz częściej wybierana, bardzo skuteczna metoda promocji w Internecie. Najczęściej płacimy co miesiąc, tylko za efekty. Cena: 80 – 500 zł / miesięcznie 3. Mailing – to nic innego jak wysyłanie wiadomości e-mailowych do potencjalnych klientów. Popularna metoda, lecz nie zawsze skuteczna. Cena: 100 – 500 zł / 2000 wysłanych wiadomości 4. Kampania bannerowa – polega na wyświetlaniu naszej reklamy na stronach internetowych o dużej ilości odwiedzin. Cena: 100 – 400 zł / miesiąc wyświetlania banneru na jednej stronie

Jak odbieramy reklamę

było bardzo mało znane i była to rzecz jasna reklama. To właśnie dzięki niej ludzie poznali, Na przestrzeni ostatnich uwagi, na jakość zakupionych że na rynku nie ma tylko i wyczasów w naszym życiu zmie- produktów. Liczyło się po pro- łącznie jednego rodzaju mięsa niło się wiele. Tryb życia czy też stu to, aby kupić cokolwiek. czy kawy, bo jest ich bardzo dostępność do różnych towawiele a co najważniejsze nie rów i usług. No i z tym wiąże wszystkie są takie same. To się również to, że zmienił się zmuszało do poszukiwań, ale nasz sposób postrzegania rejednocześnie do zapoznaklamy. Warto zacząć od tego, nia się z tym, co jest zawarże jeszcze 20 lat temu pojęcie te w reklamie. Nie ma jednak reklamy było nam bardzo słarzeczy niezmiennych, więc bo znane. Przyczyna takiego również do reklamy stosunek stanu rzeczy była banalnie się zmienił, kiedyś być może prosta, bowiem zwyczajnie zdecydowanie bardziej beznie było, czego reklamować. krytycznie podchodziło się Półki sklepowe świeciły pustdo zawartych w niej informakami, więc człowiek nie zacji jednakże obecnie wiemy stanawiał się chociażby, jaką przecież, że to, co mówi nam kawę wybrać czy na jaki roreklama niekoniecznie musi dzaj mięsa się zdecydować. Jednak wraz z upadkiem so- być takie piękne w rzeczywiBrało się to, co było akurat do- cjalistycznego „dobrobytu” stości. stępne nie zwracając większej pojawiło się coś, co polakom

7

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


Badania ukazują bardzo różny stosunek do reklamy, jaki reprezentuje polskie społeczeństwo, można chyba bez cienia wątpliwości powiedzieć, że takie dane są wiarygodne, bowiem przez 20 lat na pewno wykrystalizowały się nasze opinie na temat reklamy. Jej odbiorców można podzielić na następujące grupy:

Niechętni Osoby, które uważają, że reklama jest czymś zupełnie niepotrzebnym. Są do niej bardzo mocno uprzedzeni. Nie wierzą w to, że dzięki reklamie można poznać prawdę o produkcie i nie widzą w nich nic fascynującego ani tym bardziej zabawnego. Traktują je z wysoką podejrzliwością. Warto zauważyć, że jest to zdecydowanie najliczniejsza grupa odbiorców reklamy, ponieważ liczy ona niemal 40% ich ogólnej liczby.

Entuzjaści

poprzednia i liczy około 25% dzieć, że stosunek do reklamy ogólnej liczby odbiorców rekla- jest równomiernie rozłożony my. między jej zwolenników a zadeklarowanych przeciwników. Istnieją również grupy pośredSceptyczni nie, które ciężko jest zaliczyć Ludzie, którzy nie są nastawieni do konkretnej kategorii. Warani zdecydowanie negatywnie to natomiast zwrócić uwagę ani pozytywnie. Nie odrzucają również na fakt czy odbiorcy w całości racji przedstawio- uważają, że reklamy jest za nych w reklamach, ale również dużo w mediach i w Internecie. nie wierzą w nie bezkrytycznie. Według badań 70% odbiorStarają się znaleźć jak najwię- ców uważa, że za jest jej włacej rzeczywistych informacji. śnie za dużo a 50% przyznaOdwołują się do rozsądku a nie je, że reklamy ich irytują. O ile do emocji, jakie często może podczas reklamy telewizyjnej wzbudzić dobrze zrobiona re- możemy, co najwyżej wyjść z klama. Po prostu traktują oni pokoju albo przełączyć na inny reklamę poważnie i rzeczowo. kanał to w Internecie mamy Ta grupa stanowi 22% ogółu. znacznie szersze możliwości obrony przed niechcianą reklaRozbawieni mą w postaci różnych programów blokujących. Ale jedno Inną grupą są ludzie, dla któjest pewne bez względu na to rych reklama nie jest czymś, czy reklamy lubimy czy nie ich co daje konkretne informacje, obecność w najczęściej odwieale źródłem rozrywki. Im bardzanych przez nas miejscach dziej reklama jest niezwykła i będzie niezachwiana. widowiskowa tym lepiej. Zdecydowanie najbardziej liczą Podsumowując można się w niej efekty i pojawiające stwierdzić, że prowadząc dziasię interesujące osoby. Uwa- łania reklamowe trzeba się wyżanie reklamy za rozrywkę jest kazać wielkim wyczuciem tak, dla większości z nas zapewne aby przypadkiem nie irytować dziwne, dlatego ta grypa jest odbiorców natrętnymi reklamanajmniej liczna i stanowi 14% mi, które zamiast przynosić koogółu. rzyści spowodują straty, choć

Odbiorcy reklam, którzy podchodzą do nich z entuzjazmem a co najważniejsze uważają je za godne zaufania źródło informacji i to głównie na ich podstawie dokonują decyzji o ich zakupie. Reklamy im nie Tak, więc można stwierdzić, przeszkadzają i widzą w nich coś naprawdę fascynującego, że postrzeganie reklamy jest doceniają kunszt ich twórców. bardzo różne. Na podstawie Ta grypa jest mniej liczna niż takich badań można powie-

8

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

trzeba przyznać, że odbiorcom reklamy bardzo trudno jest dogodzić. Świat bez działań reklamowych nie może istnieć.


Internet w liczbach Liczba użytkowników Internetu stale rośnie a to dzięki ciągłej ekspansji Internetu. Zgodnie z raportem firmy Gemius Polski Internet 2008/2009 z którym dokładnie zapoznać można się na stronie internetowej Gemius.pl

(http://gemius.pl/pl/raporty/2009-02/01).

Najsłabiej ma się grupa wiekowa 55 lat i więcej gdzie jedynie 11% osób korzysta z Internetu, lecz powoli i ta grupa wiekowa się zwiększa.

Z raportu tego wynika, że największą liczbę osób korzystających z sieci stanowią osoby w wieku 16-24 lat z pośród nich z sieci korzysta 87% ludzi.

Wśród mieszkańców Polski najwięcej użytkowników Internetu notuje się w miastach, Internet wciąż nie dociera do większości mieszkańców wsi, jedynie 30% osób mieszkających na wsi korzysta z Internetu. Wydłuż się również czas który Polacy spędzają w sieci. Jeszcze siedem lat temu, czyli w 2004 roku użytkownik Internetu spędzał w sieci około 30 minut dziennie, natomiast już cztery lata później bo w 2008 internauta przesiadywał już w Internecie średnio o godzinę więcej, bo prawie 1,5 h. Idąc dalej tym tokiem myślenia dzisiaj po trzech kolejnych latach internauci powinni spędzać w sieci już grubo ponad 2 h.

Najbardziej popularna forma reklamy w internecie Jeżeli chodzi o sposoby reklamowania to są one bardzo różne. Ale łączy je jedno a mianowicie chęć przyciągnięcia naszej uwagi. Podobnie jak

9

można powiedzieć klasyczne sposoby reklamy się między sobą różnią tak reklama w Internecie nie zawsze jest taka sama. W niniejszym artykule

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

przedstawię kilka rodzajów banerów reklamowych, jakie występują w Internecie wraz z krótkim objaśnieniem.


Baner Jest to najstarsza i zdecydowanie najczęściej spotykana forma reklamy w Internecie. Obecnie banery reklamowe są najczęściej wykonywane w technologii Adobe Flash, co czyni je bardziej atrakcyjnymi wizualnie niż starsze banery, które były wykonywane w formacie GIF. Ale aby użytkownik mógł zobaczyć reklamę musi on mieć zainstalowaną odpowiednią wtyczkę w swojej przeglądarce internetowej, co stanowi pewien mankament, o którym warto wiedzieć. Ciekawostką jest, że pierwszy baner internetowy powstał w 1994 roku.

Billboard (lub megabaner) Graficzna forma reklamy, która najczęściej jest umieszczana w górnej części strony internetowej, czyli tam gdzie najbardziej rzuca się w oczy. Kliknięcie na niego skutkuje przeniesieniem nas do reklamowanej strony. Kształtem najczęściej przypomina wydłużony prostokąt. Spotykane wersje to tradycyjny, pływający lub rozwijany.

Skyscraper Forma reklamy internetowej wywodząca się z billboardu. To, co odróżnia ją od pierwowzoru jest umieszczenie w płaszczyźnie pionowej. Zazwyczaj ma mniejsze rozmiary wynoszące przykładowo 120 na 600 pikseli. Jest to skuteczna forma reklamy, bowiem również zwraca uwagę.

10

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


Box śródtekstowy Jak sama nazwa wskazuje jest to forma reklamy, która pojawia się najczęściej pomiędzy nagłówkiem tekstu a jego treścią, co powoduje, że na pewno ktoś zwróci na to swoją uwagę. Ta forma reklamy jest najczęściej spotykana na portalach gdzie są umieszczone obszerne pod względem treści artykuły.

Button Forma reklamy polegająca na umieszczeniu na stronie internetowej odpowiedniego obrazka o małych wymiarach, po którego kliknięciu jesteśmy przenoszeni na stronę reklamodawcy. Jest to wygodny dla przeglądających stronę sposób reklamy przede wszystkim, dlatego że jej nie utrudnia. Przyjęto że rozmiar takiej reklamy nie powinien być większy niż 160 na 70 pikseli a miejsce które zajmuje nie powinno przekraczać 20 kilobajtów. Jednak mimo to z reguły przekracza się te ograniczenia. Buttony są wykorzystywane bardzo często przy promowaniu stron, które mają podobną tematykę.

Podsumowanie Wspomniałem już na wstępie, że tematyka reklamy w Internecie jest niezwykle szeroka. W tych artykułach przedstawiliśmy najważniejsze naszym zdaniem informacje.

11

Im lepsza jest nasza wiedza na te tematy tym większą mamy szanse na to, że reklama, jaką tworzymy w Internecie będzie skuteczna. Na zakończenie można dodać, że nie wolno się

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

zrażać początkowym brakiem sukcesów, jeżeli taki występuje, bo nawet w Internecie taka sytuacja może mieć miejsce.


STRONA FIRMOWA

KOSZTY STWORZENIA I UTRZYMANIA STRONY FIRMOWEJ

Nie stracisz fortuny, a zyskasz klientów Jedną z barier hamującą młodych przedsiębiorców przed zainwestowaniem w stronę internetową jest mit o drogim utrzymaniu strony internetowej. W tym artykule go obalamy!

J

eśli

przeczyta-

twierdzenie w wielu statysty-

Wiele firm nie skorzystało z

łeś temat główny

kach, z którym jasno wynika,

takiego rozwiązania, ponie-

naszego

maga-

że coraz więcej internautów

waż wychodzą z założenia,

zynu, na pewno

szuka odpowiedzi na swoje

że strona WWW to wydatek,

wiesz już, że coraz

pytania w globalnej sieci. Wy-

przerastający ich roczny przy-

bardziej popularne staje się

korzystajmy to! Internet to ide-

chód. Jest to błąd.

stwierdzenie „czego nie ma

alne miejsce na reklamę.

W tym artykule przekonam

w Internecie prawdopodobnie

Podstawą reklamy w Inter-

nie istnieje”. Ma to swoje po-

necie jest strona internetowa.

Wykonanie strony Stworzenie strony internetowej zlecamy firmie zajmują-

12

cej się takimi usługami. Dzięki temu mamy pewność, że na-

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Cię, że „własne miejsce w sieci” nie musi dużo kosztować.

sza strona będzie stworzona poprawnie i nie będzie miała żadnych błędów. Odradzamy zlecenie projektowania stron osobom, które na co dzień się


tym nie zajmują! Zobaczymy ile kosztuje wykonanie takiej strony. - 400 – 1500 zł – prosta e-wizytówka z głównymi informacjami o firmie. Za taką cenę dostaniemy ładnie wyglądającą stronę z kilkoma podstronami (o firmie, oferta, galeria, kontakt, itp.). - 700 – 2500 zł – strona internetowa oparta o system zarządzania treścią CMS. Za tą

cenę dostaniemy witrynę z kilkoma podstronami oraz panel administracyjny, za pomocą którego będziemy mogli zmieniać treść, dodawać nowe zdjęcia, sprawdzać statystyki odwiedzin, itp. - 1000 – 4000 zł – dość rozbudowana strona z systemem CMS, ciekawą grafiką wzbogaconą o animacje, wiele podstron, system logowania dla klientów, itd.

Hosting i domena Są to również niezbędne elementy potrzebne do istnienia strony internetowej. Dla wielu, oba terminy mogą wydawać się nieznane, dlatego postaram się je wytłumaczyć. Hosting – jest to miejsce, na którym znajdują się pliki naszej strony (pliki html, grafika). Hosting jest niezbędny, aby Internauta mógł oglądać Twoją stronę przez Internet. Rozróżniamy wiele rodzajów hostingu, ale nas interesuje tylko serwer wirtualny, czyli najtańsza opcja. Domena – jest to adres internetowy, który Internauta będzie wpisywał w swojej przeglądarce, aby trafić na Twoją stronę. Rozróżniamy kilka rodzajów domen:

13

- domena krajowa (.pl) - domena europejska (.eu) - domeny globalne (.org, .com, .net, itd.) - domeny funkcyjne (.edu.pl, com.pl, shop.pl, itd.) - domeny regionalne (waw.pl, krakow.pl, itd.) Domena krajowa (.pl) jest w Polsce najbardziej znana, dlatego zalecamy rejestrowanie takiej domeny. Domena składa się z dwóch członów – nazwy domeny oraz końcówki. Nazwa domeny jest to ciąg znaków stworzony przez Ciebie, np. nazwa firmy. Przed rejestracja domeny należy sprawdzić, czy dana nazwa nie jest zajęta. Na końcówkę składa się kilka liter w zależności od rodzaju domeny, np. .pl, .com, itd.

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

13

Każda firma reklamowa ma swoje ceny, dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertami wielu agencji interaktywnym. Pracownicy firmy na pewno doradzą nam jaka opcja będzie dla nas najlepsza. Gdy strona jest już gotowa, musimy ją opublikować. Jaki jest koszt pokazania strony w sieci?

Domenę i hosting, w odróżnieniu od strony internetowej, opłacamy raz na rok. Ceny nie są jednak wysokie: - 50 – 300 zł – jest to cena brutto hostingu wykupionego na okres jednego roku. - 60 – 130 zł – jest to cena brutto domeny .pl przedłużonej na okres jednego roku. Gdy rejestrujemy domenę na pierwszy rok cena domeny wynosi około 12 zł brutto! Pomoc w drożeniu domeny i hostingu na pewno zaproponuje nam firma, która zaprojektuje nam stronę. Jak łatwo policzyć, za niecałe 500 złotych otrzymasz ładną stronę WWW opłaconą na jeden rok. Chyba się opłaci... ;-) PP


STRONA FIRMOWA

Jak powinna wyglądać dobra

STRONA FIRMOWA? Pokaż mi swoją stronę, a powiem Ci kim jesteś. Posiadanie strony firmowej, nie powinno być zdziwieniem. Jeżeli Twoja strona nie działa tak jak powinna, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź czy spełnia wszystkie wymogi dobrej strony firmowej.

S

trona firmowa służy jako zaproszenie do współpracy. Od jej wyglądu zależy, czy Internauta zechce na niej pozostać dłużej, przeglądając jej zawartość, czy w

krótkim czasie opuścić ją i odwiedzić stronę konkurencji. O sukcesie strony internetowej decyduje wiele czynników. Zobaczmy o jakie części strony należy zadbać.

14

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


Kolorystyka Kolory na stronie nie mogą być dobierane przypadkowo. Odcienie powinny być dobierane tak, aby nie męczyły wzroku. Wśród webdesignerów krąży teoria, że strona nie powinna zawierać więcej niż pięciu kolorów. W doborze kolorów strony powinno się korzystać z specjalnych narzędzi. Większość z nich znajdziemy w Internecie. kuler.adobe.com - zaawanasowane narzędzie do tworzenia palet kolorów. W serwisie znajdziemy także gotowe próbki. Kolorystyka strony to temat bardzo obszerny, dlatego omówienie szczegółowych zagadnień znajdziesz w kolejnych numerach magazynu.

Układ strony Jeden z kluczowych elementów podczas projektowania strony Internetowej. Od poprawnego zaprojektowania struktury strony zależy czy witryna osiągnie sukces. Co musimy wiedzieć przy tworzeniu projektu strony? Badania eyetracking – pokazuje trasę ludzkiego oka po ekranie. Jest to ważne, ponie-

15

Numer telefonu możemy umieścić z prawej strony u góry.

Treść

Obraz pokazuje trasę ludzkiego oka po ekranie monitora

waż na bazie tych informacji możemy stworzyć sensowne rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie internetowej. Co możemy z tego wywnioskować? Na samym początku ludzkie oko przegląda lewą, górną część ekranu, dlatego tutaj powinny znajdować się najważniejsze informacje. Prawą stronę ekranu oko ludzkie pokonuje na samym końcu. Prosta nawigacja – najczęściej znajduje się ona w górnej części strony, bądź z lewej. Najczęściej linkami są ciekawe przyciski, które zmieniają swój wygląd po najechaniu muszką. Kontakt na każdej podstronie – krótkie informacje jak się skontaktować z naszą firmą, może to być np. numer telefonu. Jest to proste i ciekawe, udogodnienie dla Internauty.

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Tworząc treść na stronę firmową musimy pamiętać o tym, że witryna internetowa to nie drukowane czasopismo, dlatego teksty powinny być krótkie i konkretne. Na co powinniśmy również zwrócić uwagę?

Kolorystyka i rodzaj czcionki Kolor czcionki powinien być kontrastowy w stosunku do strony. Nie możemy również zbytnio przesadzać, ponieważ może męczyć wzrok. Najlepiej stosować ciemny tekst na jasnym tle. Wybierając czcionkę na stronę, musimy pamiętać o tym, aby nie używać „wymyślnych”, ponieważ w standardach HTML4 i XHTML używane są czcionki z lokalnego komputera, a więc może się okazać, że Internaucie będzie się wyświetlał inny krój pisma. Warto więc używać takich czcionek jak: Microsoft Sans Serif, Verdana, Arial, Tahoma. Więcej o treści na stronie znajdziesz już w następnym numerze naszego magazynu.


Elementy techniczne Należy pamiętać o niektórych często pomijanych częściach projektu strony Internetowej. Krótki czas wczytywania strony – dotyczy stron z dużą ilością grafiki. Webdesigner musi tworzyć grafikę, która „waży” jak najmniej. Długie wczytywanie strony często ma negatywny wpływ na niecierpliwych internautów.

Rozdzielczość strony – coraz więcej internautów korzysta z większych rozdzielczości ekranu, ale dalej zaleca się tworzenie strony o szerokości około 1000 px. Szersza strona, na niektórych monitorach może się cała nie wyświetlić, dlatego warto zadbać o ten czynnik. Kompatybilność z przeglądarkami – bardzo ważny element, który nie powinniśmy zignorować. Gotowa strona inter-

netowa może wyświetlać się inaczej na różnych przeglądarkach. Najczęściej webmasterzy mają problem z Internet Explorer, który najgorzej wyświetla strony internetowe. Aby sprawdzić jak wyświetla się nasza strona w różnych wyszukiwarkach, możemy skorzystać z serwisu browsershots.org, gdzie wpisujemy adres naszej strony i otrzymujemy zrzut ekranu z wielu przeglądarek.

Szukając inspiracji Tworząc, lub planując wygląd naszej strony, warto przyjrzeć się gotowym projektom, które możemy znaleźć w Internecie. Poniżej prezentujemy klika ciekawych propozycji:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

www.storypixel.com deanoakley.com www.thegreatbeardedreef.com toriseye.quodis.com gosummerproject.com www.jeffsarmiento.com www.ths.nu radiantplumbing.com wpcoder.com www.meomi.com

Poprawna strona internetowa działa dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Podczas gdy śpisz, jesz obiad, biegasz strona przyciąga do Ciebie nowych klientów. Na podstawie powyższych zagadnień, sprawdź czy Twoja strona spełnia wszystkie warunki poprawnej strony firmowej. Jeśli tak nie jest zmień to czym prędzej.

16

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Już w następnym numerze dowiesz się jak wybrać najlepszą dla Ciebie agencję interaktywną, która zajmie się projektowaniem Twojej strony.

PP


Google Analytics pod lupę

STRONA FIRMOWA

Test – analiza statystyk:

Google Analytics Przyjrzyjmy się jednemu z najczęściej wybieranych programów do analizy statystyk stron internetowych.

G

oogle Analytics to kolejny produkt giganta w branży internetowej cieszący się dobrą opinią. Oprogramowanie stało się jednym z najczęściej wybieranych analizatorów statystyk stron internetowych! Zobacz dlaczego.

Instalacja i użytkowanie Z pośród wielu podobnych narzędzi Google Analytics instalujemy w bardzo prosty sposób.

Funkcje Narzędzie Google Analytics oferuje masę przydatnych funkcji, dlatego omówimy tylko te najważniejsze. Po wybraniu strony, naszym oczom ukazuje się pulpit nawigacyjny, w którym znajdziemy najważniejsze informacje, m.i. wykres odwiedzin, źródła odwiedzin, najczęściej odwiedzane podstrony, regiony, z których odnotowano odwiedziny oraz kilka innych statystyk.

17

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Wystarczy wygenerować krótki kod JavaScript i wkleić go do swojej strony w sekcji body. Na jednym koncie możemy dodać wiele stron, których statystyki chcemy analizować. Odbywa się to w bardzo łatwy sposób. Dla nowicjusza obsługa narzędzia może wydać się trudna, jednak po kilku godzinnej „zabawie” z Analytics poznajemy coraz to nowsze funkcje programu.

Dzięki Google Analytics dowiemy się: - ile użytkowników odwiedza naszą stronę w danych okresach - z jakich stron wchodzą - jakie podstrony odwiedzane są najczęściej - i około 80 innych statystyk, dzięki którym zbadamy skuteczność naszej strony internetowej. PP

Ocena redakcji

9/10


REKLAMA W INTERNECIE

Reklama w wyszukiwarkach

Daj się znaleźć w Internecie! POZYCJONOWANIE STRON

Chęć zarabiania na stronie internetowej wiąże się oczywiście także z kosztami na jej promocje. Przedsiębiorcy wiedzą, że reklama jest w dzisiejszych czasach ważnym elementem, dzięki któremu możemy tworzyć markę i oczywiście zdobywać dzięki temu klientów.

Jak to jest z tą reklamą w Internecie. Jak już mamy własną stronę internetową, przydałoby się aby ktoś ją odwiedzał, zamawiał produkty, czytał, interesował się branżą, firmą, usługami itd. Potencjalni klienci muszą jakoś znaleźć naszą stronę firmową w tej całej masie wszelakich stron internetowych.

że klient tak po prostu wejdzie na naszą stronę poprzez bezpośrednie wpisanie adresu. Większość ludzi, jak nie wszyscy, korzysta po prostu z

Przykładowo nasza firma działa w branży budowlanej i zajmuje się konkretną usługą dajmy na to tynkowaniem ścian. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo,

18

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

wyszukiwarek internetowych. Gdzie poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, wyszukują strony internetowe. W przypadku naszej firmy jeśli działa-


ła by na rynku lokalnym np. w Warszawie odpowiednią frazą było by tynkowanie ścian Warszawa. Natomiast jeżeli nasza firma działała by na całą Polskę odpowiednią frazą było by: tynkowanie ścian. Zdecydowana większość użytkowników Internetu do

wyszukiwania stron używa wyszukiwarki Google. Jak widać powyżej bardzo opłacalnym jest reklamowanie swojej firmy w tejże wyszukiwarce, gdyż to właśnie ona ma „monopol”. Faktem jest, że nie raz taka reklama może nie być tania za względu na to samo robiącą konkurencję.

Za reklamę w wyszukiwarkach odpowiedzialne jest przede wszystkim pozycjonowanie stron internetowych zwane nie raz SEO (ang. Search Engine Optimization).

Co o tym rodzaju pozycjonowania stron internetowych powinien wiedzieć przedsiębiorca? Wystarczy jeżeli będzie wiedział, że: pozycjonowanie stron internetowych jest to ogólnie rzecz biorąc grupa czynności, których wykonanie ma na celu podniesienie pozycji naszej strony internetowej na dane frazy kluczowe (np. tynkowanie ścian Warszawa, tynkowanie ścian) w wynikach wyszukiwania poprzez wyszukiwarkę.

Ile to kosztuje? Na cenę pozycjonowania składa się kilka czynników. Przede wszystkim ilość oraz jakość konkurencji. Jeżeli we Warszawie jest przykładowo 20 firm zajmujących się tynkowaniem ścian i wszystkie pozycjonują swoje strony na frazę: tynkowanie ścian Warszawa to batalia o pierwszą pozycję może być długa i kosztowna a należy także pamiętać, że pozycję taką trzeba utrzymać.

nować (czy to będzie poprostu tynkowanie ścian Warszawa czy jeszcze dodatkowe takie jak tynkowanie ścian Piaseczno, tynkowanie ścian Marki). Kolejnym czynnikiem jest to, że praktycznie zawszę pozycjonerzy muszą zająć się także Twoja stroną pod względem drobnych poprawek tech-

W grę wchodzi również ilość haseł jakie chcemy pozycjo-

19

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

nicznych oraz stylistycznych w treści strony. Takie zabiegi nazywa się optymalizacją strony internetowej. Zabiegi te są konieczne, gdyż nie raz i one pomagają zdobyć wyższe pozycje. Pozycjonowanie nie jest tanie, ponieważ wymaga od osoby pozycjonującej dużego nakładu czasu spędzonego nad analizowaniem, korygowaniem strony a także nad ciągłym udoskonalaniem swojej wiedzy, ponieważ w wyszukiwarce wiele się zmienia nie raz z miesiąca na miesiąc.


Ile trwa pozycjonowanie? Można by rzec w nieskończoność. Jeśli nasza strona nie podbiła jeszcze pierwszej pozycji i prowadzimy odpowiednie starania aby tak się stało na „jedynce” może pojawić się ona za miesiąc, dwa, trzy lub nawet w ogóle. Jednak jak już się pojawi działania nadal się nie przerywa, ponieważ konkurencja także dba o swoje interesy.

Pozycjonowanie strony internetowej najlepiej powierzyć fachowcom, którzy wykonają odpowiednią analizę, wycenę i zadbają o to aby strona pneła się w górę. Nie warto zajmować się tym samodzielnie, gdyż więcej możemy zaszkodzić niż zdziałać, warto natomiast poświęcić się rozwojowi własnej firmy. mr

20

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


REKLAMA W INTERNECIE

Reklama w wyszukiwarkach

Zrób to sam:

Jak dodać firmę do polskiego Google Maps?

J

eżeli Twojej firmy nie ma jeszcze w polskim Google Maps możesz łatwo, bezpłatnie w siedmiu krokach wprowadzić swoją firmę do tej bazy używając do tego usługi Miejsca Google. Do korzystania z usługi Miejsca Google, będzie potrzebne nam konto Google, które należy założyć. Jeżeli mamy już takie konto możemy zacząć działać.

1

Pierwszym krokiem, a tych kroków jest w zasadzie osiem, będzie dodanie podstawowych informacji o firmie takich jak: • nazwę firmy • adres • numery telefonu • adres strony internetowej • kategorie (Dobrze jest wypełnić wszystkie pięć kategorii jakie mamy do dyspozycji, gdyż to dzięki tym właśnie kategoriom klienci będą wyszukiwać firmę.) • itd.

2 3

Drugim krokiem jest wybranie ustawień obsługiwanych obszarów i lokalizacji, gdzie definiujemy czy firma dojeżdża do klienta czy klient musi dojechać do firmy.

Trzecim krokiem jest wprowadzenie godzin pracy naszej firmy.

21

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


4 5 6 7 8

Czwartym krokiem jest wprowadzenie informacji o środkach płatniczych jakimi można płacić za usługi lub towary.

Piątym krokiem jest dodanie zdjęć. Możemy dodać pieć zdjęć odnośnie naszej firmy lub produktów. Zdjęcia można dodać z dysku twardego komputera lub podając ich adres internetowy.

Szóstym krokiem jest możliwość dodania do 5 filmów odnośnie naszej firmy. Filmy takie muszą zostać przesłane na serwis YouTube, a później wprowadzamy ich adresy URL.

Siódmym krokiem jest dodanie innych szczegółów dotyczących firmy. Takich jak np. oferowane marki informacje o parkingu.

Ósmym krokiem jest weryfikacja podanych danych. Zweryfikować dane można na razie jedynie drogą pocztową, gdzie na podany wcześniej adres zostanie wysłana pocztówka.

Jeśli Twojej firmy nie ma jeszcze w Google Maps, koniecznie musisz ją dodać, ponieważ każdy sposób dotarcia do klienta jest ważny tym bardziej, że nie obciąża to Twojej firmy dodatkowymi kosztami, ponieważ możesz to równie dobrze zrobić samemu bez konieczności zlecania tego zewnętrznej firmie. mr

22

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


REKLAMA W INTERNECIE

Reklama w wyszukiwarkach

Google AdWords jako metoda zaistnienia w sieci

Firmy dopiero zaczynające działać w Internecie, zastanawiają się na pewno jak szybko przejść przez fazę zdobywania pozycji w sieci i zwiększania wyświetleń witryny. Jednym z takich sposobów jest reklamowanie się za pomocą Google AdWords.

G

oogle AdWords jest to system reklamy zaproponowany przez firmę Google. Reklama taka polega na tym, że bannery reklamowe wyświetlane są w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych, które współpracują z Google w ramach programu Google AdSense.

23

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Aby rozpocząć reklamować się za pomocą tej reklamy, konieczne jest oczywiście posiadanie konta Google. W tym koncie tworzymy kolejne konto tym razem odpowiednie do kampanii reklamowej AdWords. W tym koncie konfigurujemy walutę oraz strefę czasową oraz weryfikujemy konto.


Później tworzymy kampanie reklamową, gdzie wybieramy w jakim języku będą wyświetlać się nasze reklamy. Określamy gdzie reklamy mają się wyświetlać: czy będą to wyniki wyszukiwania Google czy też wyświetlane będą na witrynach partnerskich programu AdSense. Kolejnym krokiem jest ustawienie dziennego

biorca, który kliknie na reklamę. Ważnym czynnikiem jest także przypisanie odpowiednich słów kluczowych lub wyrażeń, których potencjalny klient mógłby użyć do szukania informacji o Twoich produktach lub usługach. Słowa lub frazy powinny być blisko związane z tematyką Twojej strony internetowej.

budżetu jaki mamy zamiar przeznaczyć na wyświetlanie reklam w sieci reklamowej Google. Budżet jest to jeden z czynników, który określa ile razy dziennie będą wyświetlane Twoja reklamy. Jeszcze jedną rzeczą jest ustawienie stawki CPC. Wprowadzamy maksymalną stawkę CPC, czyli kwotę maksymalna którą jesteś gotów zapłacić za każde kliknięcie reklamy przez odbiorcę. Przykładowo jeśli dzienny budżet ustawimy na 25 zł a stawkę CPC na 0,5 zł (25/0,5=50) z czego wynika, że maksymalna dzienna ilość kliknięć w reklamę będzie wynosiła 50.

Dlaczego taka reklama jest dość skuteczna? Plusem tego rodzaju reklamy jest to, że można dość dobrze określić grupę docelową do jakiej kierujemy naszą reklamę. Dzięki czemu reklama taka wyświetlana będzie osobom, które już zainteresowane są tego typu usługami lub produktami. AdWords ma jeszcze kilka plusów takich jak szczegółowe raporty z kampanii reklamowych. AdWords to dobre rozwiązanie, gdzie każdy może odpowiednio manipulować swoim budżetem oraz stawkami i dowolnie zmieniać swoją reklamę dostosowując wszystko dla jak najlepszej skuteczności.

Reklama taka składa się z nagłówka, dwóch linijek tekstu oraz adresu URL na jaki trafi od-

24

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

mr


REKLAMA W INTERNECIE

Reklama wśród znajomych portale społecznościowe Bez wątpienia bardzo lubimy wiedzieć, co robią inni ludzie zwłaszcza, jeżeli chodzi o naszych znajomych. A i sami często mamy ochotę pochwalić się innym, co w danym momencie będziemy robić. I właśnie te nasze upodobania są jednym z głównych powodów, dla których powstały tak popularne w Internecie portale społecznościowe.

25

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Zajmiemy się teraz tymi najbardziej znanymi przez większość użytkowników Internetu portalami oraz spróbujemy się dowiedzieć, jakie efekt mogą dać odpowiednie działania reklamowe, jakie tam można podjąć.


Facebook Ogrom użytkowników a co z tym idzie ogrom możliwości reklamowych. I to nie jest żart, bo zarejestrowanych jest tam niemal 700 milionów użytkowników. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jaki to jest potencjał. Trzeba go tylko wykorzystać.

Polskich użytkowników jest niemal 10 milionów, więc jest to grupa osób, którą warto zainteresować swoimi usługami. Najbardziej innowacyjną formą reklamy na tym portalu jest Facebook Pages lepiej znane, jako fanpage. Czym jest fanpage? Jest to strona firmy, organizacji lub osoby prywatnej za pomocą, której możliwe jest kontaktowanie się z użytkownikami portalu. Fanpage umożliwia bezpośredni kontakt z klientem przez zaprezentowanie mu swojej oferty. Ale aby takie działa-

26

nia były skuteczne trzeba się nieco postarać. Na samym początku działalności dobrze jest, organizować jakieś konkursy czy inne atrakcje a jeżeli nie ma się na to funduszy(wiadomo jak to na początku bywa) to można kusić potencjalnych zainteresowanych promocjami i rabatami. Jeżeli się to zrobi dobrze to pojawią się pierwsze oznaki zainteresowania naszą stroną. To jest dane nam zaufanie, które można wykorzystać. Posiadanie fanpage wiąże się z tym, że trzeba być aktywnym, pojedyncze lakoniczne informacje, jakie się mogą pojawiać na naszej stronie spowodują, że bardzo szybko stracimy użytkowników, którzy się nimi będą interesowali. Im większa różnorodność tym lepiej. Mogą być to zwykle informacje a kiedy indziej ciekawe zdjęcia lub filmy. Jeżeli tak będziemy działać to użytkowników, którzy „lubią” naszą stronę będzie coraz więcej. Trzeba jednak pamiętać o kilku szczegółach, które mają ogromne znaczenie i pierwszym z nich jest oczywiście zamieszczanie prawdziwych informacji. Nie ma chyba nic bardziej szkodliwego niż umieszczanie niesprawdzonych lub fałszywych

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

danych. Użytkownicy prędzej czy później je wychwycą a jak wiadomo na Facebooku krytykuje się wiele rzeczy, więc z naszą stroną będzie podobnie. Dobrym działaniem jest ukazywanie naszych mocnych stron a nie brak szczerości. Opinia nam wystawiona będzie zła i zniweczy nasze starania. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby zamieszczać wiadomości związane z naszą działalnością i to jak już chyba wcześniej zaznaczyłem bardzo różnorodne, które będą przyciągały uwagę. Pojawia się również pytanie jak często umieszczać jakieś wiadomości. To zależy od tego, jakie są wymagania naszych fanów. Dobrze jest, jeżeli będziemy próbowali różne warianty aż w końcu wybierzemy ten najbardziej odpowiedni, bowiem niektórym wystarczą 2 lub 3 wiadomości na cały tydzień a inni chcą, aby była ich podobna ilość, ale umieszczana codziennie. Wiele osób zastanawia się czy nie lepiej jest przekazać swoją stronę odpowiedniej agencji zajmującej się takimi usługami. Jasno trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w takich agencjach pracują ludzie, którzy znają się na rzeczy i właśnie ich fachowość jest największym atutem takiego rozwiązania.


Więc fanpage może się okazać przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” trzeba tylko podjąć odpowiednie działania i przyłożyć się do pracy. Jeżeli będzie ona dobrze wykonana to na efekty nie będzie trzeba długo czekać.

Nk.pl Polski hit i pierwszy w naszym kraju portal społecznościowy z prawdziwego zdarzenia. Przez długi czas cieszył się ogromną popularnością i odniósł oszałamiający sukces. Najlepiej jak zwykle chyba przemawiają za tym liczby, czyli ilość użytkowników. Nk ma się, czym pochwalić, bo jest ich ponad 12 milionów i dlatego potencjał reklamowy tego portalu jest również bardzo duży. Więc każdy, kto chce się promować musi się koniecznie zainteresować tym portalem. Ale sposób reklamowania na nk różni się bez wątpienia od tego, jaki można spotkać na portalu Facebook. Bowiem tam zdecydowanie najbardziej popularne są bardziej klasyczne formy re-

klamy, czyli banery, które występują w różnych wariantach. Decydując się na taką formę reklamy trzeba się jednak liczyć ze sporymi wydatkami i

z tego powodu firmy dopiero startujące na rynku nie mogą sobie na to pozwolić. Lecz istnieją inne możliwości takie jak utworzenie fikcyjnego konta, dzięki któremu będzie się można kontaktować z innymi

użytkownikami i prezentować im swoją ofertę. Wiele osób robi to poprzez wysyłanie prywatnych wiadomości jednak jest to dość ryzykowne działanie, ponieważ istnieje opcja umożliwiająca zablokowanie wiadomości od kont fikcyjnych, czyli takie działania nie będą skuteczne. Innowacją jest natomiast pojawienie się na tym portalu reklam samoobsługowych, o których więcej postaramy się powiedzieć w kolejnych wydaniach naszego magazynu. Możliwości reklamowania się na nk są różne od tych, jakie spotykamy na Facebooku jednak fakt, że na tym portalu jest tak wielu polskich, co najważniejsze użytkowników sprawia, że reklama na nk jest również bardzo dobrym rozwiązaniem.

Podsumowanie Resumując można powiedzieć, że każdy wie jak wielki wpływ na ludzi w tym również na reklamę wywarł Internet. I dobrym przykładem tego są portale społecznościowe. Reklama na nich może być i jest

27

naprawdę bardzo skuteczna jednak musi być ona odpowiednio dobrze przeprowadzona i warto o tym pamiętać, jeżeli się to robi we własnym zakresie. Portale społecznościowe udowadniają, że Po-

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

lacy, mimo że są już bardzo nasyceni reklamą w Internecie to nadal poszukują kontaktu z poszczególnymi firmami i wykorzystanie tych skłonności może dać znakomite efekty. BG


REKLAMA W INTERNECIE

E-mail: tania, dobra reklama Co to jest mailing? Można powiedzieć, że nie można się obecnie ustrzec reklamy, która pojawia się niemal wszędzie i co łatwo zaobserwować na swojej skrzynce e-mailowej. Bowiem tam przecież niezwykle często pojawiają się reklamy a co chyba najważniejsze są one przez nas niechciane. Jednak w takiej formie reklamy nie można dostrzegać tylko czegoś złego, czegoś, co może być dla nas problemem. W każdej formie reklamy jest coś pozytywnego, co sprawia, że odbiorca może na tym skorzystać. I Mailing polega na rozsyłaniu reklamy w formie e-maila. Ta metoda może się okazać niezwykle skuteczna szczegól-

28

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


nie w sytuacji, gdy wiemy, jakie są preferencje określonych osób, do których wiadomość jest wysyłana. Informacje takie jak płeć, miejsce zamieszkania czy też wykształcenie są kluczowe, ponieważ dzięki nim można wysyłać wiadomości z ofertą do najbardziej odpowiednich osób, które się nimi na pewno w jakiś sposób zainteresują, więc nie potraktują naszej wiadomości, jako spam. Bez tego masowe wysyłanie

wiadomości naznaczone jest dużym ryzykiem, ponieważ jeżeli taką ofertę otrzyma ktoś, kogo zupełnie ona nie zainteresuje to można być pewnym, że zostanie ona uznana za spam, co poskutkuje tym, że kolejne wiadomości od tego samego nadawcy będą lądować w kategorii spam i będą usuwane, więc nikt nie zwróci na nie najmniejszej uwagi.

Niechciane wiadomości, czyli SPAM Niestety nie wszyscy podchodzą do kwestii tego jak powinno się wybierać odbiorców, bowiem dla niektórych kryteria spełniają - wszyscy i efektem takich działań są oczywiście niechciane wiadomości znane, jako spam. Już od dość dawna rozsyłanie spamu jest bardzo częstą praktyką. Cechą spamu jest to, że wiadomości tego typu są zupełnie niepotrzebne i natrętne. Ciężko się przed nimi obronić a jest to o tyle ważne, że często tego typu wiadomości mogą

zabierać jakieś szkodliwe dla naszego komputera oprogramowanie. W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych programów, które umożliwiają rozsyłanie na masową skalę wiadomości i dlatego wiele osób decyduje się na coś takiego szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że dzięki takim działaniom można szybko zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu odbiorców. Lecz to nie zmienia ogólnego oblicza spamu, jako czegoś wyjątkowo kłopotliwego.

Ceny i skuteczność mailingu Decydując się na określoną formę reklamy samo nasuwa się pytanie czy jest ona skuteczna. Przecież nie chce się wydawać pieniędzy na coś, co nie przynosi widocznych skutków. Odpowiedź jest prosta, tak mailing może być skuteczny jednak nie w wypadku, gdy się nic ku temu nie będzie podejmować żadnych działań, lub ograniczając się tylko do stworzenia bazy odbiorców i wysłaniu newslettera. Taki mailing sprawia pozory skuteczności jednak tak naprawdę jest wysoce nieefektywny. Bowiem oprócz wysyłania wiadomości trzeba jeszcze

29

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

analizować reakcję odbiorców i na ich podstawie podejmować konkretne działania, które będą już im bardziej odpowiadać. W tym celu warto skorzystać z odpowiednich programów dostępnych na rynku, dzięki którym reakcje klientów będą nam lepiej znane. Najbardziej powinny nas interesować takie dane jak: • na, co klienci najczęściej zwracali uwagę w wiadomości • jak duża liczba odbiorców otworzyła wiadomość • ilu odbiorców odpowiedziało na wiadomość


Nie trudno się domyślić, że mając takie informacje będziemy mogli określić efekty mailingu. Sugerowanie się samą ilością użytkowników, do których się wysyła wiadomości nie jest zbyt miarodajne, ponieważ można wysyłać wiadomości do miliona osób nie otrzymać żadnej odpowiedzi. Chociażby system SARE to bardzo skuteczna aplikacja jednak jej mankamentem jest wysoka cena, przez co ten system niekoniecznie może być w zasięgu małych firm. Ale jeżeli nie wysyła się wielu wiadomości do du-

żej liczby odbiorców to z powodzeniem można skorzystać z darmowych aplikacji do mailingu Simple Mailing List, PHPList czy Listawy. Natomiast, jeżeli chodzi o ceny to są one zależne głównie od ilości wysłanych wiadomości i tak za 1000 wiadomości możemy zapłacić około100 PLN. Zlecenie mailingu specjalizującym się w tym firmom można uznać ze dobre rozwiązanie szczególnie, jeżeli nie mamy czasu by się temu w pełni poświęcić. BG

Nie ma wątpliwości, że odpowiednio przeprowadzony mailing nie ustępuje w niczym innym formom reklamy jednak trzeba podkreślić, że słowo odpowiednio nie oznacza niekontrolowanego rozsyłania wiadomości, ponieważ to da odwrotne skutki niż przez nas oczekiwane.

30

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


REKLAMA W INTERNECIE

„Wszystkie” firmy w jednym miejscu, czyli katalogi firm Jedną z ciekawych form reklamy w sieci jest zgłoszenie swojej firmy do katalogów firm. Katalogi firm jest to baza danych wielu firm z różnorakich branży, rozsianych po całej Polsce.

W

sieci jest wiele różnych katalogów firm, lecz potentatami w tej branży jest z pewnością panoramafirm.pl oraz pkt.pl. Katalogi firm służą głównie temu aby potencjalny klient mógł nas odnaleźć poprzez właśnie te wielkie bazy danych, w których znajdują się nawet bardzo małe firmy.

Dodanie Dodając własną firmę do któregoś z katalogów, konieczne będzie naturalnie posiadanie odpowiednich danych takich jak NIP lub opcjonalnie REGON, KRS itd. Będziemy musieli dodać nazwę firmy, adres firmy oraz naturalnie telefon a także inne dodat-

31

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

kowe dane. Koniecznym będzie także wybrać w jakiej branży działa nasza firma. Branże musimy wybrać najdokładniej jak to tylko możliwe, gdyż naturalnie klienci będą najczęściej kierować się właśnie tą opcją. Dopiero przy szczegółowym zapoznawaniu się z firmą będą spoglądali na inne dane. Także dzięki wręcz wszechobecnym cyfrowym mapom, będziemy mogli również wskazać dojazd dla klienta by ułatwić mu kontakt z firmą, bądź obejrzenie produktów.

Korzyści Dzięki coraz to bardziej wkradającej się w życie technologii, możemy również przy użyciu telefonów komórkowych bądź innych narzędzi


multimedialnych które mają połączenie z Internetem, wyszukać poprzez takie bazy, zwane katalogami firm, firmę, produkt, bądź usługę. To jest jeden z największych plusów bycia obecnym w takim spisie firm. Warto postarać się aby firma znalazła się w takim katalogu, dzięki czemu klient po wpisaniu frazy będzie mógł otrzymać wiele informacji na temat firmy i ją odnaleźć w gąszczu budynków i ulic, a przede wszystkim otrzymać namiary do kontaktu z firmą.

Koszty Naturalnie, jak to w biznesie bywa niektóre katalogi firm za wpisanie do swojej bazy firm, pobierają drobną opłatę. Wytłumaczeniem takiego postępowania może być fakt, że dzięki opłacie nie uczciwe firmy zajmujące się głównie „wyprowadzaniem klientów w pole”, zrezygnują z reklamy w tymże właśnie katalogu przez co baza będzie wyselekcjonowana z niepewnych firm. Co oczywiście nie znaczy że bazy katalogów oferujących wpisanie firmy do bazy za darmo będą mniej atrakcyjne i sprawdzone. Być może w katalogu takim będzie więcej mniejszych firm, których ceny są równie konkurencyjne z tymi większymi. Dodanie własnej firmy do takich katalogów firm, na pewno nie przysporzy kłopotów a może pozytywnie oddziaływać na potencjalnych klientów. Im więcej będzie miejsc w którym firmą będzie widniała i będzie można coś o niej się dowiedzieć tym lepiej dla firmy.

mr

32

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


FIRMA W INTERNECIE

Blog firmowy jako sposób

komunikacji z klientem Blog przez lata był uważany za coś czym posługuje się młodzież do opisywania swoich przeżyć, jako swoisty pamiętnik, lecz ktoś dostrzegł w nim potencjał i postanowił wprowadzić go również w rynek biznesu.

R

eklama firmy w Internecie to ważna rzecz. Jedną z metod marketingu dla naszej firmy jest utworzenie i prowadzenie bloga firmowego na którym będą opisywane nowiny w firmie, wprowadzone promocje, promowane nowe projekty oraz produkty ale i co najważniejsze promowanie swojej firmy, marki a także otwarta komunikacja z czytelnikami, klientami. W Polsce w środowisku in-

33

ternetowym, które nie jest jeszcze tak rozwinięte jak na zachodzie firmy dopiero decydują się na zakładanie blogów firmowych. Blogują wielkie korporacje, ale również i małe przedsiębiorstwa. Od czego powinniśmy zacząć? Naturalnie jak to w biznesie powinniśmy utworzyć sobie odpowiedni plan. Na początek należy zabrać się za sprawy techniczne. Wykupić odpowiednią domenę, najle-

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

piej zbliżoną do nazwy firmy, bądź utworzenia blogu na subdomenie albo jako podstronę (blog.adrestwojejstrony. pl, adrestwojejstrony.pl/blog). Warto zainwestować w nowy szablon, podobny kolorystyką do kolorystki strony www, aby wyróżniać się z pośród już dość często używanych gotowych szablonów. Profesjonalny ciekawy wygląd, łatwość w poruszaniu się oraz przejrzystość czytania napisanych artykułów to zalety, które na


pewno zostaną dostrzeżone przez czytelników. W między czasie opracować plan co będzie na blogu opisywane i w jaki sposób.

przy życiu. Pisząc częste i ciekawe teksty, opisując porady, nowinki z branży jest dobrym sposobem aby pozyskać sta-

Dobry blog firmowy powinien charakteryzować się częstą aktualizacją, możliwością dyskusji w komentarzach.

łych czytelników dla bloga, którzy będą go chętnie odwiedzali, gdyż będą wiedzieli że czytając artykuł zawsze dowiedzą się czegoś ciekawego.

Teksty powinny być interesujące, łatwe do czytania. Blog powinien mieć autora osobowego, czytelnicy powinni wiedzieć kogo teksty czytają.

Prowadzenie bloga to nie jest taka łatwa sprawa jaka mogło by się to wydawać. Do prowadzenia bloga można zatrudnić odpowiednią osobę, która się tym zajmie bądź wybrać kilka osób z firmy którym pisanie przychodzi łatwo, umieją pisać przejrzyście oraz interesująco, będą się tym chciały zająć, gdyż blog musi być przyjazny dla czytelników. Osoby prowadzące blog będą odpowiedzialne za tworzenie unikalnych tekstów, nie powielanych z innych stron. Utworzenie bloga to dopiero początek, trzeba jeszcze wiele pracy aby utrzymać go

Przykładem dobrego bloga firmowego może być jeden z pierwszych polskich blogów firmowych, czyli blog mBanku (http://www.mbank.pl/ porozmawiajmy/blog/)

Na blogu tym możemy zaobserwować cechy charakterystyczne dla dobrego bloga firmowego. Blog mBanku ma przejrzyście ułożone kategorie do których dodawane są artykuły, dzięki czemu możemy bez problemowo czytać artykuły wyłącznie z tej kategorii która nas interesuje. Archiwum w postaci kalendarzu pozwala na szybka nawigację pomiędzy

34

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


odpowiednimi dniami, miesiącami, latami. Można także zauważyć, że autorami tekstów są konkretni ludzie pracujący w firmie, dzięki czemu blog zachował osobowość i dokładnie wiemy, kto jest autorem tego tekstu.

http://rupieciarnia.com. pl/blog/ Blog firmy Rupieciarnia. Oczywiście swoje blogi prowadzą również i małe przedsiębiorstwa takie jak sklep Rupieciarnia, którego blog (http://rupieciarnia.com.pl/blog/) zajął ex aequo wraz z blogiem sklepu Skrapki.pl (http://www.scrapkipl.blogspot.com/) pierwsze miejsce w kategorii „Blog Młody” (prowadzony od 3 do 6 miesięcy). W przypadku tego blogu mamy odczynienia z ciekawą kompozycją graficzna, dostrzegalny jest również panel nawigacyjny do ostatnich wpisów oraz można dostrzec również która z osób dodała tekst.

http://www.scrapkipl. blogspot.com/

Blog firmowy w Polsce jest od niedawna, lecz już firmy dostrzegają jego potencjał i powoli wdrażają go jako jedno z narzędzi public relations. mr

35

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


FIRMA W INTERNECIE

ZAPOMNIANE ZASADY pisania wiadomości

E-mail to podstawowy element kontaktu w e-biznesie. Wielu z nas zapomina o najważniejszych elementach listu internetowego. Zobaczmy co musi być zawarte w poprawnym e-mailu.

1 2

Tytuł – każda wiadomość e-mail musi mieć tytuł. Oprócz walorów estetycznych ma to również wpływ na filtry antyspamowe. Wiadomości bez tytułu często wyrzucane są do SPAM’u. Niezwykle istotne jest, aby tytuł był zgody z treścią listu! Budowa klasycznego listu – należy wiedzieć, że wiadomość e-mail musi mieć budowę przypominającą zwykły list. Dlatego nie można zapominać o klasycznych zwrotach na początku: Szanowny Panie!, Drogi Marcinie, itd. oraz wyrażeniach zakańczających list: Pozdrawiam, Z wyrazami szacunku. Istotne jest również, aby podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem. Informacje te warto zamieścić w stopce, którą posiada większość programów pocztowych.

3

Wielkość liter – zdecydowanie odradza się pisanie wiadomości e-mail kapitalikami, tj. dużymi literami. W Internecie oznaczają one bowiem KRZYK i wywołują negatywne emocje. Ważne informacje najlepiej podkreślić. Jeżeli czcionka zaś jest za mała, istnieje opcja zwiększenia jej. Należy również pamiętać o pisaniu wielkimi literami zwrotów grzecznościowych, takich jak: Twój, Pana, Ciebie itp.!

36

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


4

Treść – wiadomości e-mail powinny być krótkie i konkretne. Nie można zapominać, że służą one przekazaniu informacji, a nie pisaniu obszernych listów. Dlatego rozpisywanie się jest tutaj nie na miejscu. Wyjątek stanowi konieczność napisania obszernej wiadomości ze względu na specyfikę sprawy, którą mamy do odbiorcy.

5

Słownictwo – niedopuszczalne jest używanie w wiadomości e-mail wyrazów sloganowych lub gwaropodobnych, typu: spoko, zajefajnie, itp. Świadczą one o braku szacunku i niepoważnym traktowaniu odbiorcy. Należy również pamiętać o poprawnej ortografii i używaniu znaków polskich.

6

Czytelność – bardzo ważne jest, aby zachować czytelność wiadomości e-mail. Inaczej istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbiorca nie przeczyta wiadomości do końca. Dlatego najlepiej podzielić ją na akapity. Należy jednak pamiętać, aby odstępy pomiędzy akapitami nie były zbyt duże, gdyż również utrudnia to czytanie.

7

Załącznik – dopuszczalne jest dołączanie do wiadomości e-mail załącznika pod warunkiem, że jest to niezbędne i jest on zgodny z treścią wiadomości. Załącznik nie powinien być także zbyt duży. Załączając plik należy zapisać go w najpowszechniejszym rozszerzeniu. Nie każdy odbiorca ma bowiem zainstalowane wszystkie program umożliwiające jego odczytanie.

Powyżej opisane zostały po krótce najważniejsze zasady pisania wiadomości internetowych. Stosowanie się do nich nie stanowi dużego problemu a znacznie ułatwi i usprawni kontakt z odbiorcą.

PP & NP

37

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


FIRMA W INTERNECIE

Wyzwanie,

czyli kontakt z klientami Bez względu na to, jaką działalność się prowadzi jej nieodłączną cechą jest to, że istnieje konieczność kontaktowania się z klientami. Jeżeli chodzi o kontakt to możliwości są bardzo szerokie i warto wykorzystywać te najlepiej rokujące na przyszłość, bowiem wiadomo, że im lepszy kontakt z klientami tym lepsza przyszłość naszej firmy. Kto się kontaktuje i w jaki sposób to robi? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest trudna, bo kontaktuje się niemal 90 % badanych klientów, którzy korzystają z usług konkretnych firm. Jeśli o to chodzi to nie ma jakiś szcze-

38

gólnych podziałów między ludźmi młodszymi a starszymi. Różnice można zauważyć dopiero, gdy weźmie się pod uwagę to, jakie metody kontaktu preferowane są przez

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

młodych ludzi a jakie przez tych starszych. Ludzie starsi nie są z reguły zbyt dobrze zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi, jakie są dziś dostępne. Więc dlatego dla nich najlepszy jest kontakt osobowy, czyli


bezpośrednia rozmowa z osobą, która jest w stanie pomóc i rozwiązać jakiś mniej lub bardziej kłopotliwy problem. Inną preferowaną przez nich formą komunikacji jest rozmowa telefoniczna, dzięki niej można w równie skuteczny sposób dowiedzieć się wszystkiego, co jest nam potrzebne. No, ale z usług różnych firm nie korzystają przecież tylko i wyłącznie ludzie nieco starsi, ponieważ równie dużo jest wśród klientów młodych ludzi, którym nie obce są nowoczesne formy komunikacji takie

jak e-mail czy też e-rozmowa. Takie formy komunikacji w niczym nie ustępują tym tradycyjnym a czasami wręcz mają nad nimi sporą przewagę. Przykładowo zdecydowanie lepsza jest chyba e-rozmowa gdzie nie musimy się ruszać z domu niż konieczność udania się w miejsce gdzie możemy się porozumieć z wykonawcą usługi. Można powiedzieć, że młodzi ludzie są zwiastunem zmian, jakie będą zachodzić w kwestii kontaktu między firmą a klientem, bo szerokie wykorzystywanie nowoczesnych

sposobów komunikacji staje się coraz bardziej powszechne i niemała w tym zasługa wyżej wymienionej grupy. Jednak nie można zakładać oczywiście, że tradycyjne formy reklamy odejdą do lamusa, ponieważ młodzi ludzie również darzą je sporym zaufaniem i chętnie je wykorzystują, mimo że korzystanie z nowoczesnych form komunikacji jest bardziej związane z ich trybem życia a dzięki temu jest również powodem do zadowolenia.

Jakie są oczekiwania klientów kontaktujących się z firmą? Na to pytanie odpowiedź nasuwa się sama i brzmi, że najbardziej wymaganą rzeczą podczas kontaktów z klientem jest fachowość i szybkość obsługi. I tak faktycznie jest, ponieważ żaden problem nie jest przez nikogo akceptowalny na dłuższą metę. W mniejszym stopniu zwraca się uwagę na to czy obsługująca klienta osoba angażuje się w jego problem i wykazuje zrozumienie. Szybkie rozwiązywanie problemu umożliwiają właśnie wspomniane już wcześniej nowoczesne środki komunikacji. Oczywiście, jeżeli się pod uwagę weźmie to, że ktoś może wymagać bezpośredniego kontaktu to klasyczne

39

jak to można nazwać sposoby komunikowania się wypadają znacznie lepiej. Przecież podczas rozmowy osobowej czujemy się pewniej będąc pod opieką kogoś, kto się dobrze zna na rzeczy i sprawia wrażenie, że interesuje się

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

naszym problemem. Zawsze jest grupa ludzi, która oczekuje właśnie zaangażowania w ich problem, choć jest ona mniejszością w ogóle klientów zainteresowanych kontaktem z firmą.


Efekty dobrej komunikacji Są to oczywiście klienci, którzy czują się mocno związani z usługami konkretnej firmy i duży wpływ na podejmowanie takiej decyzji ma bez wątpienia fakt dobrej komunikacji z firmą, która stara się jak najszybciej rozwiązać ich pro-

blemy a co ważne uczynić to skutecznie tak by klient był w pełni zadowolony. Jako formę komunikacji z firmą można uznać również, co może się wydawać dziwne reklamację, świadczy ona o tym, że klient czuje się związany z konkret-

ną firmą poprzez produkt lub usługę, co powoduje, że chcą zwrócić uwagę firmy na jakieś niedociągnięcia, które się pojawiają. Jest to dla niej niezwykle cenna informacja, jaką warto wykorzystać.

Na zakończenie warto powiedzieć, że kontakt z klientem jest rzeczą bardzo ważną, ale i trudną, ponieważ trzeba się dostosować do różnych wymagań, które z reguły są jasno określone, choć czasami zdarzają się przypadki gdzie trzeba być niezwykle elastycznym. Ale skoro wysiłki mają się opłacić to warto je podjąć. BG

40

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


źródło: Wikipedia

HISTORIE SUKCESÓW

Przez trudy do gwiazd czyli ciężka praca źródłem spełniania marzeń

W

iele ludzi marzy o posiadaniu własnej, dobrze prosperującej firmy. Wówczas mogliby się uniezależnić się od innych i samemu decydować o wysokości zarobków i godzinach pracy. Wiele z nich jednak już na samym początku zniechęca się twierdząc, że aby osiągnąć sukces i spełnić swoje marzenia trzeba dużego wkładu materialnego, na co większość z nich nie może sobie pozwolić. Nie zawsze jednak tak jest. Człowiek, którego poniżej opiszę udowadnia, że nie trzeba się urodzić milionerem,

41

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

aby nim w przyszłości zostać i że warto walczyć o swoje marzenia. Milionerem, o którym wyżej wspomniałam jest Elon Musk – założyciel znanej na całym świecie firmy Paypal. Co prawda pochodził on z majętnej rodziny i w każdej chwili mógł poprosić rodziców o pomoc finansową. Nigdy jednak tego nie zrobił. Duże ambicje, którymi się charakteryzował podpowiadały mu, że może dokonać czegoś wielkiego sam, bez niczyjej pomocy. I tak też się stało. Nędzne warunki, w których zaczynał nie przeszkodziły


mu w realizacji marzeń. Tak też po upływie 4 lat sprzedał swoją firmę za ponad 300 mld dolarów. Na tym jednak nie poprzestał. Przeczuwał bowiem, że stać go na znacznie więcej. I nie mylił się. Za kolejny biznes wziął ok

1,5 mld dolarów. Dlatego tak trudno uwierzyć, że wszystkim czym miał na początku, był mały pokoik z komputerem…

Dzieciństwo i edukacja Elon Musk urodził się 28 czerwca 1971 roku w RPA. Prawdopodobnie od ojca inżyniera zaraził się umiłowaniem do przedmiotów ścisłych, zwłaszcza fizyki i matematyki, dlatego postanowił kształcić się w tym właśnie kierunku. Po ukończeniu liceum, częściowo z chęci uniknięcia obowiązkowej służby wojskowej, wyjechał do Kanady, aby tam kontynuować naukę. W międzyczasie pracował u kuzyna na farmie, przy wyrębie lasów oraz w dziale IT banku. Dzięki ciężkiej pracy i wysiłkowi udało mu się połączyć pracę z nauką, dzięki czemu z wyróżnieniem ukończył takie szkoły, jak Uniwersytet w Pensylwanii i Uczelnię Stanford w Kalifornii.

Równocześnie w swoim zabieganym świecie Elon dostrzegał, że coraz większe znaczenie zyskuje Internet. Widział w nim możliwość zarobienia dużego majątku. Dodatkowo miał już na swoim koncie pierwszy sukces. W wieku 12 lat sprzedał bowiem swoją grę komputerową za ok. 500 dolarów. Zachęcony dziecięcym powodzeniem postanowił ponownie spróbować szczęścia w branży internetowej. Udało się. W 1995 roku stworzył firmę Zip2. Przedsiębiorstwo to zajmowało się tworzeniem oprogramowania wspierającego działalność wydawców internetowych. Jego wartość firma Compaq wyceniła na 300 mln dolarów, które dała w zamian za nią po 4 latach działalności.

Paypal Zachęcony dotychczasowymi znacznymi powodzeniami, młody Musk postanowił dalej próbować swoich sił w branży internetowej. Już w 1998 roku wraz z 3 wspólnikami założył nową działalność – X.com, która z czasem zmieniła nazwę na Paypal. Bardzo szybko stała się ona pionierem płatności internetowych, o zasięgu światowym. Nic więc dziwnego, że wiele poważnych przedsiębiorstw zabiegało o jej udziały. Ostatecznie Elon Musk sprzedał swoje 11,7 % udziałów firmie eBay za 1,5 mld dolarów! Milioner postanowił zrobić pożytek z zarobionych pieniędzy przeznaczając je na realizację marzeń z dzieciństwa.

42

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


Marzenia

źródło: vipstills.blogspot.com

Elon Musk od zawsze marzył o podbiciu kosmosu. „Kiedy byłem małym chłopcem, kosmos nie schodził z pierwszych stron gazet. Dziś nikt się już tym tematem tak nie podnieca” – mówił. „Z powodu kosztów nawet zamożne państwa ograniczają plany podboju przestrzeni międzyplanetarnej. To nas cofa w rozwoju”. Sam więc postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Oczywiście znając naturę milionera, oprócz wzniosłych haseł chodziło tu również o zarobienie pieniędzy. Mężczyzna wyczuł bowiem, że jest to dobry pomysł na biznes. Również w tym przypadku miał rację. Cel, jaki postawił nowo stworzonej w 2002 roku firmie SpaceX, sprowadzał się do obniżenia kosztów wyniesienia na orbitę, z jednoczesnym

zachowaniem bezpieczeństwa. Pomimo, że inżynierowie kiwali głowami z rezygnacją, Elon dowiódł swojego. Jego firma stworzyła kilka statków z serii Falcon, co w 2008 roku zaowocowało podpisaniem kontraktu z NASA na kwotę 1,5 mld dol. Elon stał się również tematem pierwszych stron gazet a racji kolejnego przedsięwzięcia. Postanowił bowiem następnie podbić motoryzację. Jako prezes firmy Tesla Motors stworzył Model S, który na 1 ładowaniu akumulatora ma przejechać ok. 300 mil i dodatkowo kosztować poniżej 50 dolarów. Bardzo często porównywany jest do Steve’a Jobs’a.

Elon Musk swoim przykładem potwierdza, że można pożytecznie wykorzystać pieniądze. Posiadanie tak ogromnego majątku, bo ok. 400 mln dolarów, nie zawróciło mu bowiem w głowie, wręcz przeciwnie. Jest on bowiem założycielem fundacji propagującej naukę ścisłych przedmiotów i „czystą energię”. Przykład Elon’a Musk’a pokazuje, że uczciwą pracą możemy wiele osiągnąć. Wystarczy jedynie mieć pomysł oraz uparcie dążyć do jego realizacji, wbrew wszelkim przeciwnościom. Oczywiście nie gwarantuje nam to milinów na koncie, ale satysfakcję na pewno. NP

43

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad


HISTORIE SUKCESÓW

Żyrafyzszafy.pl - e-sklep z niszowymi produktami

Dobry pomysł to połowa sukcesu

W

spółcześnie znany jest wszystkim stereotyp matki Polki, która po urodzeniu dziecka rzuca pracę i opiekuje się swoją pociechą. Wówczas to ojciec odpowiedzialny jest za to, żeby utrzymać rodzinę i zapewnić jej materialny byt. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jednak stereotypy nie zawsze są wzorem, który trzeba ściśle przestrzegać. Matki nie muszą być bowiem skazane na bezczynne siedzenie w domu. Można bowiem połączyć wychowywanie dziecka z realizacją zawodową. Być

E-sklep Żyrafyzszafy.pl posiada dodatki do pokoi dziecięcych. Wbrew pozorom w Polsce nie jest dużo takich sklepów. Większość z nich bowiem to duże sieciówki lub te, które poza postaciami z Disney’a nie mają nic do zaoferowania. Założycielki dostrzegły, że w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Niemczech i Biologii, z których sprowadzają swoje produkty, jest wiele ciekawych i ładnych ozdób, których niestety brakuje na polskim rynku. Postanowiły to wykorzystać. Nowości, które oferuje sklep przedsiębiorczych mam, cieszą się uznaniem wśród rodziców. Wprawdzie sklep ma dopiero niecały rok, jednak zainteresowanie nim rośnie. Wydawać się może, że do rozkręcenia własnego biznesu trzeba wygórowanych środków materialnych i nie jest to na możliwości finansowe każdego. Nie prawda.

44

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

może jest to trudne, ale możliwe. Doskonale potwierdzają to swoim przykładem Paulina Matuszak i Marta Wronowska – założycielki sklepu internetowego – Żyrafyzszafy.pl

„Korzystałyśmy z własnych środków, które proszę mi wierzyć nie były duże. Jest to plus biznesu internetowego.” – mówią w udzielanych wywiadach. Jak wynika z ich dalszych wypowiedzi, większość środków, które zainwestowały w biznes, przeznaczyły na reklamę i rozpromowanie swojej firmy. Jak widać z ciągle wzrastającego popytu – była to dobra inwestycja. Wyżej opisany przykład doskonale pokazuje, że aby rozkręcić własny biznes nie trzeba posiadać wielce zasobnego portfela i wyszukanego pomysłu. Czasami okoliczności, które nas otaczają stwarzają idealne warunki do założenia firmy, wystarczy jedynie je dostrzec i wykazać odrobinę dobrych chęci, a sukces gwarantowany. NP


NEWSY Z BRANŻY Google zintegruje Bloggera z usługa Google+ Nowa strona przedmiotu na Allegro.pl Od niedawna serwis aukcyjny Allegro.pl wprowadził nową stronę przedmiotu. W nowej wersji zdjęcia z dołu zostały przesunięte do góry i są bardziej powiększone. Wszystkie informacje znajdują się teraz w jednym miejscu. Nie ma potrzeby przewijania strony aby uzyskać informacje na temat dostawy czy kosztów przesyłki. Wszystko jest zrobione przejrzyście i od razu wiemy co i jak.

Innowacyjna forma reklamy na nk.pl Na początku września na popularnym portalu nk.pl pojawiła się nowe formy reklamy i jedną z nich są dość dziwnie brzmiące reklamy samoobsługowe. Ich istotą jak sama nazwa wskazuje korzystając z nich można samodzielnie założyć i zarządzać modułem reklamowym nawet przy bardzo niskim budżecie na reklamę. System jest jeszcze w fazie betatestów i dlatego korzystają z niego wybrani klienci nk.pl jednakże premiera dla każdego zainteresowanego ma być jeszcze w tym roku.

45

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

W najbliższym czasie Blogger i serwis społecznościowy Google + zostaną zintegrowane. Informacje o tym można znaleźć w ustawieniach konta aplikacji, również blog Google Operating System szerzej informuje nas o zachodzących zmianach. Google informują również, że nie powinno się łączyć konta na blogu z tym na serwisie społecznościowym, bowiem osoby odwiedzające bloga będą widziały dane osobowe autora, ponieważ Google + wymaga podania prawdziwych danych.

Nowa aplikacja do sprzedaży na Facebooku Właściciele sklepów internetowych, dzięki platformie sklepowe Click Shop, będą mogli rozszerzyć kanały dystrybucji online produktów również o bardzo popularny portal społecznościowy Facebook. Opcja integracji z portalem Facebook dla klientów platformy jest bezpłatna. W pakiecie podstawowym mamy możliwość dodania słynnego przycisku „Lubię to!” oraz ponadto możliwość komentowania za pośrednictwem swojego konta na FaceBooku a także wstawić sobie FanBox na stronę własnego sklepu. W pakiecie Premium mamy możliwość utworzenia sobie sklepu na FaceBooku.


NEWSY Z BRANŻY

Nowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo na Facebooku Pierwszą z nich jest Trusted Friends. Funkcja ta umożliwia wybranie od trzech do pięciu odpowiednich i zaufanych znajomych, którzy będą nam mogli pomóc w razie utracenia przez nas konta w wyniku ataku włamywacza czy też zapomnienia hasła. Wybrani znajomi otrzymają kody, które przekazana użytkownikowi będą mogły odblokować jego konto. Drugą funkcją jest App Passwords i służy ona do tworzenia osobnych haseł do innych serwisów które mogą korzystać z uwierzytelnienia jakie daje Facebook ale czasami przydatne jest utworzenie osobnego hasła niezależnego od Facebooka. Testy nowych rozwiązań potrwają kilka tygodni.

Większe możliwości marketingowe na Youtube Serwis YouTube zasłyną parę lat temu, lecz jego możliwości były ograniczone gdyż film mógł mieć jedynie 15 minut długości lub 2 GB wielkości. Dzisiaj otwierają się nowe perspektywy, gdyż po krótkim zabiegu weryfikacji konta poprzez swój telefon komórkowy ograniczenia na koncie zostaną zniesione a długość filmów w zasadzie będzie nie ograniczona, dzięki temu powstały większe możliwość marketingowe.

46

FIRMA REKLAMA INTENRET | listopad

Google AdWords nigdy nie śpi Google wprowadza nowości do swojego systemu Google AdWords. Teraz system ten dynamicznie dopasuje reklamy do zmian w treści witryny. Gdy na stronie pojawią się nowe treści a reklamodawca nie zdoła lub zapomni uwzględnić nowych słów kluczowych na swojej liście słów kluczowych w kampanii AdWords. Będzie to szczególne ułatwienie dla sklepów internetowych, które często pod wpływem ciągle zmieniającego się asortymentu i oferty nie nadążają z aktualizacją w swojej kampanii AdWords.

Firma Reklama Internet nr 1 (prawie gotowy)  
Firma Reklama Internet nr 1 (prawie gotowy)  

Firma Reklama Internet nr 1 (prawie gotowy)

Advertisement