Page 1

december 2013

BEWONERS

KRANT

UW FRACTIE INFORMEERT // over voetbalvelden... // de jeugd doet volop mee // sociale beleid op onze schouders // en meer...

Jonge lijsttrekker gaat voor de gemeente Beek Maandagavond 30 september werd Stan Nijsten gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Met Nijsten (23) heeft Progressief Beek een jonge en energieke lijsttrekker en kiest de fractie voor vernieuwing. Wat is zijn achtergrond? Waarom de keuze door Progressief Beek? En hoe kijken partijgenoten tegen de keuze voor een jonge lijsttrekker aan? Nijsten, met zijn vriendin woonachtig in de Beekse wijk Proosdijveld, komt uit een politieke familie. Zijn grootvader en oom gingen hem voor als gemeenteraadsleden. ZELFSTANDIG Als echte Genhoutenaar moest Nijsten zijn dorp een periode missen vanwege studie en werk. Een investering die hij graag heeft gedaan. “Wonen in Tilburg en Venlo heeft me goed gedaan. Ruim 5 jaar voor jezelf zorgen als broekie zorgt ervoor dat je zelfstandig wordt en eigen opvattingen krijgt. Het heeft mij ook ontzettend geholpen dat ik op vrij jonge leeftijd (20) begon met werken in grote organisaties. Je leert met ervaren mensen omgaan en neemt hun adviezen, soms met een eigenwijze knipoog, aan.” ENTHOUSIASME De politieke keuze van Nijsten is dan ook logisch, zo licht hij toe: “Progressief Beek, de naam zegt het al, is een partij die vooruit wil en verantwoord wil investeren in onze mooie gemeente. Progressief Beek is een ervaren

groep mensen met oprecht enthousiasme maar ook zeer kritisch. Dat enthousiasme slaat aan, want we hebben inmiddels weer nieuwe (jonge) leden die zich de komende jaren graag voor de gemeente Beek willen inzetten.” LEEFBAARHEID Nijsten realiseert zich dat de komende raadsperiode het accent ligt bij de drie decentralisaties: werk, zorg en jeugd. Hij blijft zich daarnaast sterk maken voor de Beekse gemeenschap: “Naast deze grote uitdagingen in de sociale portefeuille, gaat Progressief Beek zich onder andere inzetten voor de leefbaarheid in de Beekse kernen. Een thema dat voor huidige en toekomstige Beekse burgers, ondernemers en verenigingen steeds belangrijker wordt. Zeker als we dit in relatie brengen met de toenemende vergrijzing.” STEUN Jan Bijen, inmiddels bijna acht jaar wethouder in Beek, staat ook volledig achter de keuze van de leden van Progressief Beek: “Stan is jong en werkt graag samen met ervaren mensen. Die steun krijgt hij binnen Progressief Beek van mensen die jarenlang in de gemeenteraad en commissies hebben gewerkt. Deze combinatie van jong en ervaren is een ijzersterke, zeker met het oog op de toekomst van onze partij. Hij spreekt nieuwe kiezers aan en zorgt voor verbinding en enthousiasme binnen de partij.”

JUBILEUM Jos Hennekens krijgt voor de tiende achter een volgende gemeenteraadsverkiezingen een plek op de kieslijst van Progressief Beek. Een unicum. “Ich doon nao zwoaveul jaor gaer ein stepke teruk om jòngk talent ein kans te gaeve.”, glimlacht Hennekens. Ondanks zijn afnemende ambities, wil hij betrokken blijven: “Het is belangrijk dat je iets blijft doen voor de gemeenschap. De een is materiaalverzorger bij de voetbalclub, de ander verzorgt ‘de mam en de tante’. Ik blijf graag meedoen in de Beekse politiek.” 

Nieuwe website online: www.progressiefbeek.nl Vanaf begin december is de nieuwe website van Progressief Beek online. Bent u nieuwsgierig naar het laatste nieuws en columns, de mensen achter Progressief Beek of het verkiezingsprogramma? Ga dan naar www.progressiefbeek.nl. Progressief Beek is ook actief op Facebook, Twitter en YouTube.

01


BEWONERSKRANT // december 2013

Over voetbalvelden en progressief besturen Dit jaar heeft de politiek in Beek onder andere in het teken gestaan van investeren in sportvelden: vernieuwen en nieuwe aanleg. Het kost wat. En dat moet kunnen, juist ook in deze periode van economische crisis. Maar alleen als we condities creëren die een langdurig gebruik verzekeren. Dat doen we door vanuit de gemeente de investeringskosten als gemeente in een keer voor onze rekening te nemen. De keuze voor kunstgrasvelden leidt tot een aanzienlijke vermindering van de onderhoudslasten. De gebruikers, de vereniging dus, nemen het onderhoud voor hun rekening.

De jeugd doet volop mee De jeugd doet volop mee en moet dit ook blijven doen. In een gemeente met een krimpende bevolking mag de focus zich dan verleggen naar de ouderen en passende zorg voor hen, maar een gemeente heeft ook aanwas nodig. Verenigingen, zeker in de kleine kernen zorgen voor een binding tussen de jeugd en hun dorp. Daarom zou deze ook gesteund moeten worden waar mogelijk, hetzij door de gemeente, hetzij door betrokken inwoners en vrijwilligers. Ze houden een dorp levendig en verbonden. Jonge gezinnen vragen andere voorzieningen. Dit om de simpele reden dat een dorp als Genhout al snel afvalt bij de vestigingskeuze van jonge gezinnen als daar geen basisschool staat. Ook moet er gekeken worden naar het woningaanbod. Voor starters is het moeilijk een hypotheek te verkrijgen. Er is meer vraag naar kleine en goedkope appartementen dan naar vrijstaande huizen, die juist vrijkomen

02

wanneer ouderen een andere woonruimte betrekken. Daarom maakt Progressief Beek zich sterk voor de jonge bevolking, voor sociale, levendige en bovenal leefbare kernen waar jong en oud zich thuis voelen. Beste inwoner van de Gemeente Beek, ik ben Martijn Kösters, actief binnen Progressief Beek en in maart ook te vinden op de lijst. 21 jaar jong en samen met lijsttrekker Stan Nijsten het voorbeeld dat de jeugd volop meedoet, ook in de politiek. Interesse in politiek is er altijd al geweest, van jongs af aan was ik nieuwsgierig in de letterlijke zin van het woord: ik wou weten wat er gebeurde, van Beek tot in Brazilië. Tijdens mijn Europese Studies aan de Universiteit Maastricht heb ik inzicht gekregen in de (Europese) politiek. Progressief Beek ontving mij met open armen. Een kans actief mee te doen. Een kans die ik met beide handen aangrijp.  MARTIJN KÖSTERS

Een actieve vereniging is in staat om dat te doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Met publieke middelen wordt de investering bekostigd. Door gezamenlijke inzet (lees de leden van de vereniging) wordt het onderhoud geregeld. Zo houden we ook ten tijde van krimp de voorzieningen én de leefbaarheid in stand. Een mooi voorbeeld van progressieve politiek. Immers “Iedereen doet mee”; ook bij sport en in het verenigingsleven.  CHARLES WILLEMS // MAURICE WEUSTEN

Ontspanning in tijden van recessie Als het zonnetje schijnt en je even tijd hebt, trek dan eens de wandelschoenen aan. Wandelen in het mooie buitengebied van Beek, heerlijk via de paadjes van het ene dorp naar het andere. Echt genieten wat de natuur te bieden heeft. Je hoeft niet ver te gaan om je lekker te ontspannen. Beek heeft vele wandelroutes door het buitengebied, onder andere over het Centraal Plateau, door het Levensbomenbos en het Kelmonderbos. De natuur, maar ook de geplande projecten: het centrumplan Beek en Sportlandgoed De Haamen. Allemaal mogelijkheden om te ontspannen. Progressief Beek heeft zijn bijdrage hieraan geleverd. Dit is ook politiek: investeren in de toekomst, ook in ontspanning. Beek is mooi en kan nog mooier worden. Dit alles als gevolg van een goed financieel beleid, zonder belastingverhoging. Beek is een bloeiende gemeente waar het goed toeven is! Progressief Beek gaat ervoor! Ik ben blij een bijdrage te kunnen leveren als commissielid Grondgebiedszaken en wellicht als toekomstig raadslid. 

DANY PIRSON


Het hele

sociale

beleid op onze schouders Dat wordt zwoegen voor de gemeente. Tot heden zijn grote delen van de algemene zorg en de jeugdzorg een taak geweest van het Rijk. Bovendien had de regering de verantwoordelijkheid om mensen met een handicap naar zinvolle arbeid of activiteiten te leiden. Dat gaat volledig anders worden. Al die zaken worden overgedragen aan de gemeente. Dit moet bovendien worden uitgevoerd met minder geld dan voorheen. Ga daar maar aanstaan als gemeente zonder speciale ervaring op dat gebied.

Progressief Beek heeft zich goed voorbereid. Al jaren hameren wij op de noodzaak om gemeentelijke taken op een nieuwe manier uit te voeren. Wensen van inwoners moeten niet langer worden beoordeeld volgens vaste en starre indicatieschema’s. Integendeel: de gemeente moet maatwerk leveren. Goede zorg voor wie niet zelf de oplossing kan leveren. Geen bureaucratische formulieren, maar een persoonlijk gesprek ‘aan de keukentafel’ en met vertrouwen in de mensen zelf en in de hulpverleners die zij hebben uitgezocht. De mondige burger wordt aangesproken op wat hij nog wel zelf kan. Het mag ook geen verschil maken onder welke ‘wet’ iemand valt. De grote sociale vragen overlappen elkaar. Zorg voor volwassenen is op onderdelen vergelijkbaar met zorg aan jongeren. Dezelfde hulpverleners kunnen daarbij helpen. Mogelijk maken dat iemand een zinvolle dagbesteding krijgt, is vaak de beste zorg die men krijgen kan. Mensen zonder werk kunnen goede hulpverleners zijn. Daarom vindt Progressief Beek dat in Beek de sociale wetten in onderlinge samenhang moeten worden uitgevoerd. Het bijzondere is dat het mes dan aan twee kanten snijdt: mensen worden beter geholpen en de samenleving als geheel wordt er menselijker van. De regering legt vaak de nadruk op kostenbesparing: de overheid heeft niet meer de financiële mogelijkheden om ‘elk grassprietje bij te knippen’. Bij ons staat echter centraal dat de kwaliteit van de samenleving verbetert. Eigen verantwoordelijkheid mag ook niet doorslaan naar een maatschappij waarin mensen aan hun lot worden overgelaten. De participatiesamenleving moet een samenleving worden van meedoen, maar ook van empathie en solidariteit. Daar mag u als kiezer Progressief Beek op aanspreken.  SJAAK FRENKEN // PAULINE HENDRIKS // HERMAN VAN RENS

NAAR DE VERKIEZINGEN OP 19 MAART 2014:

Bescheiden en revolutionair In maart zijn de verkiezingen, dan mag u ons beoordelen. Wijzelf zijn niet ontevreden over de resultaten in de afgelopen vier jaar. Progressief Beek heeft alle verkiezingsbeloften uit 2006 en 2010 kunnen waarmaken. De gemeente Beek is daarbij in financiële zin kerngezond gebleven. De gemeente hoort bij de tien rijkste gemeenten van Nederland en heeft geen schulden meer. Tegelijkertijd zijn de woonlasten voor burgers afgenomen tot onder het Limburgs gemiddelde.

Als gevolg van de economische crisis zullen onze beloften voor de komende vier jaar bescheiden zijn. Wij beloven weinig nieuwe dingen. Wij zeggen wel toe dat we zullen afmaken wat in gang is gezet en dat is al een heleboel. Maar wij zullen u vooral veel vragen. Wij streven ernaar de gemeente Beek op een revolutionair andere manier te gaan besturen. Onder leiding van onze lijsttrekker Stan Nijsten zullen wij met u in debat gaan en u uitdagen om zelf initiatieven te nemen.

‘Iedereen doet mee!’ is daarbij het motto. In economisch moeilijke tijden kan eenvoudig niemand zich veroorloven afwachtend aan de kant te blijven staan. Zeker nu onze bevolking ouder wordt en de gemeente nieuwe taken erbij krijgt. Wij hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Belevend Beek, weet u nog?  HERMAN VAN RENS // STAN NIJSTEN

03


BEWONERSKRANT // december 2013

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

01.

02.

Stan Nijsten Beek

Charles Willems Beek

07. Pauline Hendriks Beek 08. Samira Guerrouj Neerbeek 09. Ilias Alami Neerbeek 10. Jan Bijen Genhout 11. Renate Louis Beek 12. Harrie Vangangelt Neerbeek

03.

04.

Dany Pirson Genhout

Herman van Rens Beek

13. Jos Hennekens Neerbeek 14. Martijn Kösters Beek 15. Sjaak Frenken Spaubeek 16. Annelies van Rens-Wilms Beek 17. Peter Scheers Kelmond 18. Luck Vrancken Neerbeek 19. Rick Hillen Beek

05.

06.

20. Hans Klaasse Neerbeek

Maurice Weusten Beek

Eric Heitzer Spaubeek

21. Jan Houtermans Spaubeek 22. Toon Zwart Neerbeek 23. Gerard Bischoff Beek 24. Alexander Maatje Beek

COLOFON UITGAVE december 2013 OPLAGE 7.200 VERSPREIDING Progressief Beek REDACTIE Maurice Weusten en Annelies van Rens DRUK Drukkerij Econoom, Beek FSC-C017135FSC SKH-COC-000292

Minder en beter Voor Progressief Beek zijn vermindering van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energiebronnen belangrijk. De afgelopen raadsperioden heeft de gemeente al flink ingezet op dit thema. Zo is er de duurzaamheidslening gekomen. Tegen een lage rente kan een bedrag tot € 15.000 worden geleend van de gemeente. Stevig is er ook gewerkt aan het beschikbaar maken van een zeer grote energiebron die om de hoek ligt: de restwarmte die nu nog de lucht in wordt geblazen bij Chemelot. Voor burgers moet dit warmtenetwerk, het Groene Net, een besparing opleveren. Voor Beek wordt onderzocht of in eerste fase onder meer de Carmelflats, Makado, zwembad-sporthal en brandweerkazerne kunnen worden aangesloten. Besluitvorming wordt in de eerste helft van 2014 verwacht. Het energieverbruik in de bestaande woningbouw en mogelijkheden om daar op te besparen is in kaart gebracht. Bij nieuwbouw heeft de gemeente als

04

voorbeeldproject de Beekse Bron op het LTS terrein geïnitieerd. Dit project met energieneutrale woningen is op weg naar realisatie. Tot slot: binnenkort krijgt de Raad een nota over de verlichting van de openbare ruimte te behandelen met als inzet energiebesparing. Hoewel de gemeente bepaald niet áchter in het peloton zit, vindt Progressief Beek dat er nog veel kan en moet gebeuren. De energiemarkt is geweldig in beweging. Zo ontstaan er steeds meer lokale initiatieven voor duurzame energieopwekking en energiebesparing. Burgers die in coöperatief verband energie gaan opwekken bijvoorbeeld. Het energieakkoord dat dit jaar gesloten is, zal die tendens nog versterken. Graag ziet Progressief Beek dat de gemeente die initiatieven stimuleert. Dat zij professionele ondersteuning biedt bij de keuze van maatregelen, de installatie, de financiering en het onderhoud.  JAN BIJEN

Profile for P&P Company

Progressief Beek | Bewonerskrant, december 2013  

Progressief Beek | Bewonerskrant, december 2013  

Profile for ppcompany