Page 1

SEDIPIPE plus XL Regenwaterreiniging en olieafscheiding in ĂŠĂŠn systeem Een revolutie op het gebied van regenwaterafvoer

www.indra-infra.com


Eindelijk: preventieve bescherming van het oppervlaktewater bij ongevallen, ook bij regen! Onze maatschappij wordt steeds sneller en mobieler. Helaas nemen hierdoor ook de gevaren toe: ongevallen met een lekkende dieseltank, springende hydraulische slangen, oliehoudend bluswater bij autobranden, enzovoort!

De lichte vloeistoffen die bij dergelijke ongevallen vrijkomen zijn schadelijk voor het water en mogen in geen geval in het oppervlaktewater en in het grondwater terechtkomen. Bij droog weer kunnen traditionele bezinkbekkens soelaas bieden. Bij regen worden de grenzen van deze bekkens echter al snel bereikt.

De buizen van het SediPipe XL-Plussysteem zijn voorzien van een tweede, bovenste stromingsscheider, die lichte vloeistoffen ook bij regen betrouwbaar afscheidt. Zelfs bij hevige regenval zorgt het systeem voor een betrouwbare opvang van de afgescheiden schadelijke stoffen.

SediPipe XL-Plus-systeem voor de behandeling van regenwater – zo eenvoudig en A Startschacht

A

n

Met toevoer en onderhoudsconsole

n

Slib- en steenopvang

n

DN 1000 – desgewenst begaanbaar

n

Objectspecifiek compleet voorgefabriceerd

C

1

SediPipe XL-Plus – de buis

1 Afscheiding van lichte vloeistoffen met retentie van bezinksel door bovenste stromingsscheider

2 Sedimentatie van vaste stoffen 2

en verhindering van remobilisatie door onderste stromingsscheider

C

Regenwaterreinigingsfunctie voor het filteren van grove tot zeer fijne deeltjes en daaraan gebonden schadelijke stoffen


Een overzicht van de belangrijkste pluspunten n Hoge afscheidingscapaciteit voor

lichte vloeistoffen volgens DIN EN 858-1 (klasse 1)

n Optimale bescherming van het

oppervlaktewater bij ongevallen n Grote retentiecapaciteit voor sedi-

menten en lichte vloeistoffen (olieretentievolume tot 5 m3 per systeem)

n Getest door TÜV-Rheinland LGA

Products GmbH n Hoge reinigingscapaciteit voor

regenwater – vervangt het traditionele bezinkbekken

n Inbouw mogelijk onder zwaar

belaste verkeersgebieden

n efficiënt als nooit tevoren! B Doelschacht n

Met dompelbuis en afvoer

n

Activeert het retentievolume voor lichte vloeistoffen in het gehele systeem

n

DN 1000 – makkelijk toegankelijk voor inspectie en reiniging

n

Objectspecifiek compleet voorgefabriceerd

Olieafscheidingsfunctie ook bij regenwater of bluswater

B

n Objectspecifieke prefabricatie/lichte

bouwwijze – geringe bouwtijd n Zeer grote aansluitbare oppervlakten n Schachten DN 1000 - optimale

toegankelijkheid voor inspectie en reiniging n Minimaal onderhoud door zeer

goede doorspoelbaarheid


FRÄNKISCHE is een innovatief, op groei gericht, middelgroot familiebedrijf. Het is leidend op het gebied van de ontwikkeling, vervaardiging en vermarkting van kunststof buizen, schachten en systeemcomponenen en biedt oplossingen voor de bovengrondse en ondergrondse installatiebouw, voor de automotivesector en voor de industrie. Wereldwijd werken ca. 2000 mensen bij FRÄNKISCHE.

meer informatie Voor meer informatie over Indra BV en haar producten kijkt u op www.indra-infra.com. Hier treft u onder andere een productfolder met productspecificaties aan. U kunt deze in pdf-formaat downloaden. Voor uitvoerige informatie over het reinigen, infiltreren, opvangen en (her)gebruiken van hemelwater downloadt u ons Handboek Regenwaterbeheer.

dealer:

www.indra-infra.com info@indra-infra.com

Indra BV Nusterweg 71 6136 KT Sittard Nederland

Indra BVBA Europaplein 43 bus 1 3620 Lanaken België

T. +31 (0)46 457 59 30

T. +32 (0)89 68 06 64

INDRA_Sedipipe_XL-Plus_NL  

http://www.indrabv.nl/CMS/downloads/INDRA_Sedipipe_XL-Plus_NL.pdf

INDRA_Sedipipe_XL-Plus_NL  

http://www.indrabv.nl/CMS/downloads/INDRA_Sedipipe_XL-Plus_NL.pdf

Advertisement