Page 1

IES Corbera  de  Llobregat   Departament  de  Tecnologia  

09-­‐10

Propostes de  projectes.  4t  curs.  2ª  avaluació  


PROPOSTES DE TREBALL Proposta 1 Dissenyar i construir un muntatge electrònic amb llums intermitents. Cruïlla semàfor. Condicions 1. Es podrà aplicar a la construcció que es vulgui, un semàfor, un cartell publicitari, un pas a nivell, etc 2. S'utilitzaran materials habituals, conglomerat, panels, llistons, cartró, etc 3. S'utilitzarà el/s circuits electrònics proposats pel professor. S'hauria d'afegir algun altre circuit elèctric 4. Les dimensions del treball no ha de ser molt gran (hauria de caber dins d'una capsa de sabates) Treballs a presentar Avantprojecte • Portada d'índex i plànols • Plànol 1. Disseny general del muntatge: construcció de maqueta, interruptor general, presa d'alimentació, posició de semàfor, cartell, placa de circuit imprès. • Plànol 2. Esquema electrònic del semàfor • Plànol 3. Muntatge de prova en placa protoboard • Plànol 4. Disseny de la placa de circuit imprès. Muntatge de proves. Haurà de muntar-se els components sobre la placa protoboard i fer funcionar el muntatge amb el teclat abans de començar a muntar el circuit imprès. Construcció del treball Memòria del treball. Cada component del grup presentarà un treball del disseny de la construcció, en paper amb els següents apartats: • • •

• • FEINA

Portada Index de continguts Presentació del treball Proposta de treball Condicions Descripció del projecte Planols Dibuix en perspectiva del projecte realitzat Dibuix de l'esquema electrònic Dibuix de la placa de circuit imprès, indicant on han de connectar-se els components Pressupost Confeccionar una taula amb els materials utilitzats indicant el seu cost Feines realitzades Confeccionar una taula amb els apartats indicats. EINES OBSERVACIONS DURACIÓ

Tallar la base de fusta

Serra de calar

Prèviament s'han marcat les mides

10 m.


Circuit electrònic

Avaluació del resultat Es descriu el resultat del treball Opinió de com ha quedat el treball, el seu funcionament, la seva utilitat, com s'ha treballat en grup, etc


Proposta 2 Dissenyar i construir un òrgan elèctric Condicions 5. Haurà de sonar, almenys les set notes musicals 6. S'utilitzaran materials habituals, conglomerat, panels, llistons, cartró, etc 7. S'utilitzarà el/s circuits electrònics proposats pel professor. S'hauria d'afegir algun altre circuit elèctric 8. Les dimensions del treball no ha de ser molt gran (hauria de caber dins d'una capsa de sabates) Treballs a presentar Avantprojecte • Portada d'índex i plànols • Plànol 1. Disseny general del muntatge: construcció de tecles, interruptor general, presa d'alimentació, posició de l'altaveu, posició de la placa de circuit imprès. • Plànol 2. Esquema electrònic de l'òrgan • Plànol 3. Muntatge de prova en placa protoboard • Plànol 4. Disseny de la placa de circuit imprès. Muntatge de proves. Haurà de muntar-se els components sobre la placa protoboard i fer funcionar el muntatge amb el teclat abans de començar a muntar el circuit imprès. Construcció del treball Memòria del treball. Cada component del grup presentarà un treball del disseny de la construcció, en paper amb els següents apartats: • • •

• • FEINA

Portada Index de continguts Presentació del treball Proposta de treball Condicions Descripció del projecte Planols Dibuix en perspectiva del projecte realitzat Dibuix de l'esquema electrònic Dibuix de la placa de circuit imprès, indicant on han de connectar-se els components Pressupost Confeccionar una taula amb els materials utilitzats indicant el seu cost Feines realitzades Confeccionar una taula amb els apartats indicats. EINES OBSERVACIONS DURACIÓ

Tallar la base de fusta

Serra de calar

Prèviament s'han marcat les mides

10 m.


Circuit electrònic

Avaluació del resultat Es descriu el resultat del treball Opinió de com ha quedat el treball, el seu funcionament, la seva utilitat, com s'ha treballat en grup, etc


Proposta 3 Dissenyar i construir una barrera automàtica Condicions 9. Haurà d'obrir-se quan es detecti un vehicle. 10. S'utilitzaran materials habituals, conglomerat, panels, llistons, cartró, etc 11. S'utilitzarà el/s circuits electrònics proposats pel professor. S'hauria d'afegir algun altre circuit elèctric 12. Les dimensions del treball no ha de ser molt gran (hauria de caber dins d'una capsa de sabates) Treballs a presentar 2. Avantprojecte • Portada d'índex i plànols • Plànol 1. Disseny general del muntatge: construcció maqueta, interruptor general, presa d'alimentació, posició dels components, posició de la placa de circuit imprès. • Plànol 2. Esquema electrònic del detector • Plànol 3. Muntatge de prova en placa protoboard • Plànol 4. Disseny de la placa de circuit imprès. 3. Muntatge de proves. Haurà de muntar-se els components sobre la placa protoboard i fer funcionar el muntatge amb el teclat abans de començar a muntar el circuit imprès. 4. Construcció del treball 5. Memòria del treball. Cada component del grup presentarà un treball del disseny de la construcció, en paper amb els següents apartats: • • •

• • FEINA

Portada Index de continguts Presentació del treball Proposta de treball Condicions Descripció del projecte Planols Dibuix en perspectiva del projecte realitzat Dibuix de l'esquema electrònic Dibuix de la placa de circuit imprès, indicant on han de connectar-se els components Pressupost Confeccionar una taula amb els materials utilitzats indicant el seu cost Feines realitzades Confeccionar una taula amb els apartats indicats. EINES OBSERVACIONS DURACIÓ

Tallar la base de fusta

Serra de calar

Prèviament s'han marcat les mides

10 m.


Circuit electrònic

Avaluació del resultat Es descriu el resultat del treball Opinió de com ha quedat el treball, el seu funcionament, la seva utilitat, com s'ha treballat en grup, etc

Projectes tecnologia  

Propostes de projectes de tecnologia de 4t ESO