Page 1

Bojanowo, dn. 23.01.2013 RACHUNEK dot. umowy o dzieło z dnia 17.01.2013 Zleceniodawca: mLingua Sp z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Piejak Milena Kościuszki 16/2 63-940 Bojanowo NIP: 994-33-54-201 Praca: wykonanie tłumaczeń pisemnych ( POL -> ENG ) Liczba słów: 232913

Stawka: 0,025 EUR/słowo

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

……………………………. ……………………………...

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5822,825 EUR 2. Kwota uzysku: 2911,413 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 2911,413 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 524,054EUR 5. Kwota do wypłaty: 5298,77 EUR (słownie:) pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem i 77/100 EUR [Nauka wystawiania dokumentów księgowych]

rachunek+umowy+o+dzieło lingua