Page 1

2008 m. Nr. IV (4)

su Bernardinai

.lt

Viešpaties laukimas Sudie, Vilniau. Sveikas, Vilniau Uodo žingsneliais į Dangaus karalystę Nutylima tema. Velnias Kapitalizmas žudo demokratiją Ar Europai atėjo galas?


su Bernardinai

.lt

P R E N U M E R ATA Žurnalą galite užsiprenumeruoti: • Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje arba internetu www.post.lt, leidinio indeksas – 5470 • Redakcijoje arba el. paštu zurnalas@bernardinai.lt Prenumeratos kaina 2009 metams – 36 Lt.

Ž U R N A L U P R E K I AU J A M A „Bernardinai.lt“ radakcijoje (Maironio g.10, Vilnius) Vieno numerio kaina – 10 Lt. Užsakant 10 vnt. arba daugiau, pristatymas Lietuvoje nemokamas. Vilniuje Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g.10) ir kitose Vilniaus bažnyčiose Katalikų pasaulio knygyne (Pranciškonų g.3) Katedros knygyne (Šventaragio g. 4) Knygyne „Pas Liuteronus“ (Vokiečių g. 22 ) Knygyne „Baltos lankos“ (Ozo g. 25, „Akropolis“) Kaune Šv. Kazimiero knygyne (Vilniaus g. 3) Knygyne „Baltos lankos“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“) Klaipėdoje Knygyne „Baltos lankos“ (Taikos pr. 61, „Akropolis“) Kretingoje Arbatinėje-knygyne „Špitolė”Knygyne „Baltos lankos“ () Interneto knygyne www.patogupirkti.lt

Ačiū, kad skaitote ir esate kartu! B ernardinai.l t redakcija Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius Tel. +370 5 231 3009, faks. +370 5 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt


Redaktoriaus palydėjimas su Bernard

inai.lt

2008 m. Nr. IV (4) ISSN 1822-9611

Leidžiamas nuo 2008 metų

Leidžia VšĮ „Bernardinai.lt“ Maironio g. 10 LT-01124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 Faks. (8 ~ 5) 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt Redaktorius Andrius Navickas Viršelio nuotrauka Bertos Tilmantaitės Nuotraukos: Bertos Tilmantaitės Zenekos Jolantos Klietkutės Dmitrijaus Matvejevo Mildos Juknevičiūtės ir kt. Piešiniai: Onos Kvašytės Odetos Staponkutės-Juršėnienės Mindaugo Tendziagolskio Maketo dizainas Povilo Zaleskio Talkininkai: Gediminas Kajėnas Berta Tilmantaitė Kristina Urbaitytė Kalbos redaktorė Michalina Bočiarova

Nekantrumo demono kankinamame pasaulyje paradoksalu džiaugtis galimybe laukti. Juk daugeliui iš mūsų laukimo akimirkos – tai tarsi erzinantys reklamos intarpai gyvenimo dramoje. Visaip bandome juos sutrumpinti, kuriame įvairius gyvenimo „greitintuvus“ ir paprastai liekame nusivylę, nes sumažėjo spalvų, garsų, nes ne praturtėjome, bet nuskurdome. Viešpaties laukimas... Puošiame eglutes, vitrinas, perkame dovanas. O kaip širdys? Ar jose dar lieka vietos trapiam beginkliam Išganytojui? Kuris išvaduoja savo silpnumu, bejėgiškumu. Jei Jis, gimęs gūdžioje tamsoje ir visiškame skurde, galėjo iškęsti, tai kaip aš galiu skųstis, jog nėra jėgų? Tiesa, šėtonas šnibžda į ausį, kad nereikia lygiuotis į Išganytoją. Esą galima paprasčiau, lengviau, greičiau ir maloniau. Esą, jei eisime kitų pėdomis, mažiau pavargsime. Esą Viešpaties trapumas tėra mitas, praradęs prasmę superprotingame šių dienų pasaulyje. Į kieno žodžius dažniau įsiklausome? Ar apskritai dar sugebame įžvelgti žodžių pirmapradę kuriančią jėgą? Kol jie dar nebuvo „tik žodžiai“, kol neužsikrėtėme Poncijaus Piloto virusu ir it papūgos pradėjome ironizuoti: „O kas ta tiesa?“ Laukti, tikėti, mylėti. Ar skubėdami iš tiesų sutaupome laiko? O gal tik primename keistuolį, kuris veržiasi į lėktuvo priekį, manydamas, kad greičiau pasieks kelionės tikslą? O gal tik prarandame akimirkas, kurios jau niekad nepasikartos? Vieninteles ir nepakartojamas. Ar „išaugę“ iš tikėjimo rūbo mes dabar nestovime stingdančiame nevilties šaltyje? Ar apsisprendę tausoti savo širdį ir nesitepti rankų į kitų žmonių vargus patys netapome makabriškomis iškamšomis? Rašyti, skaityti, bendrauti. Atsivėrimo kitam rizika, žinant, kad jis niekada iki galo nesupras. Bendravimo kelionė, kai keičiasi ne tik kraštovaizdis, bet ir tie, kurie bendrauja. Susitikimo slėpinys. Bendravimo stebuklas. Sutikti savo Kūrėją elgetoje, ligonyje, kalinyje, palūžusiame ir viską praradusiame. Ar ir mums reikia tapti trapiais ir beginkliais kūdikiais, kad Dievas paimtų ant rankų, priglaustų prie krūtinės? Žurnalo palydėjimas... Žodžių palyda. Lūkesčių palyda. Pamojuoti ranka? Laukti sugrįžtant per skaitytojų akis, širdis? Ganyti naujus sumanymus? Rengtis į kelionę? O gal paprasčiausiai laukti stebint, kaip laikas noksta amžinybei.. Andrius Navickas

Tiražas 2500 egz. Spausdino

Formatas 210x280 Logistikos partneris Onos Kvašytės piešinys


Turinys Prisikėlimo kelionė. Viešpaties laukimas Adventas Frederick Buechner

Laukimas Dalia Žemaitytė

Skubėti ir/ar laukti Andrius Navickas

Adventas išnyko... Joseph Bottum

Apie žmogaus ir Dievo susitikimą Antonijus Surožietis

Civitas 5 6 7 8 10

Vilnius Sudie, Vilniau. Sveikas, Vilniau Dalia Zaleskienė

Toks Vilnius Julius Sasnauskas

Vilniau, kaime mano... Marcelijus Martinaitis

Kiekviena karta turi susikurti savo Vilnių Mindaugas Kvietkauskas

Lietuvos Jeruzalė Jovita Sandaitė

Vilnius, kuriame gyvenu Jurga Lūžaitė

Sergejus Averincevas

Robert Reich

14 16 24 30 34

Ar Europai atėjo galas? Rowan Williams

Sergate? Dėkui Dievui, vadinasi, Jis dar jūsų nepamiršo

56

Nutylima tema. Velnias Velnias krikščioniškoje pasaulėžiūroje Renzo Lavatori

Pasakojimas apie velnio planą Juozapas Marija Žukauskas OFM

68 76

Pokalbiai apie kultūrą Uodo žingsneliais į Dangaus karalystę Nekelti triukšmo, nedauginti tuštumos ir sumaišties Liudvikas Jakimavičius

Viskas, kas nauja, tik papildo pačią Muziką

40

52

Asmenybė

Piotras Mamonovas

38

48

Europa

Aleksandras Alekseičikas

Šeima Santuoka ir šeima

Kaip kapitalizmas žudo demokratiją

Artūras Chalikovas

Reikia nenustoti kalbėti apie meilę Vytautas V. Landsbergis

78 86 90 94


Gamta Kodėl mes tokie ramūs dėl visuotinio klimato atšilimo? Camilla Cavendish

98

Aštuntoji diena Laikas Peter Kreeft

Veidu į pilnatį Elvyra Kučinskaitė

New year, same shit Giedrė Kazlauskaitė

100 102 104

Atmintis Zigmas Vitkus

106

Skanaus Kun. Algirdo Šimkaus pastoracinės kulinarijos teologinės įžvalgos

Mažutėlių maldos Violeta Vilbik

112

Povilo Zaleskio piešinys

Ko Lietuva gali išmokti iš Pietų Afrikos Respublikos?

Kelionė su Bernardinai.lt Nr. IV (4)  

Bernardinai.lt ketvirtinis žurnalas.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you