Page 1

numer 11(59)/2013 ISSN 1734-2066

WIADOMOŚCI

RELACJE

KOMENTARZE

www.powiattorunski.pl

AKTUALNOŚCI

Windą do ogrodu Dom Pomocy Społecznej w Pigży to dwupiętrowy budynek. Żyje tu na co dzień 69 osób - przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i ruchowo mieszkańców powiatu toruńskiego Teraz na pewno będzie się im mieszkało bezpieczniej i wygodniej dzięki pieniądzom od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w br. budynek doczekał się wymiany windy, termomodernizacji dachu, modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, podjazdu dla niepełnosprawnych, a także wymiany posadzek oraz remontu pomieszczenia sanitarnego. Istniejąca w Domu Pomocy Społecznej winda - ze względu na długotrwałe użytkowanie, wysoką awaryjność

oraz brak możliwości naprawy - wymagała wymiany i modernizacji szybu windowego. Dziś nowa winda, dzięki czytelnym elementom sterowania i cichej pracy urządzenia, zapewnia komfort przemieszczania się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Nie tylko nowa winda poprawiła mobilność niepełnosprawnych mieszkańców w DPS w Pigży. Dzięki wykonaniu podjazdu przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zyskali oni możliwość swobodnego i samodzielnego poruszania się po złożonym z kilku budynków

habilitacyjnej oraz pokoju dziennego pobytu. Nowa instalacja, poprzez skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz wilgoci i wymianę powietrza znacznie poprawiła nie tylko warunki zdrowotne mieszkańców, ale także ich samopoczucie. Na poprawę stanu budynków, a przede wszystkim jakości życia w Domu Pomocy Społecznej w Pigży znaczny wpływ miała również wymiana pokrycia dachu polegająca na położeniu nowej warstwy ocieplającej, a także remont pomieszczenia sanitarnego znajdującego się w segmencie żywieniowym. Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców ma zamontowany w kabinie windy system głośnomówiący, system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych oraz czytniki dostępu w kasetach wezwań

Podjazd umożliwia organizację zajęć terapeutycznych w plenerze, a spacery na świeżym powietrzu stanowią miłe urozmaicenie czasu wolnego

kompleksie, a także po okalającym go terenie zielonym. Przeprowadzony w ramach zadania remont posadzek znacznie poprawił funkcjonalność pokoi mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych. Likwidacja różnic wysokości podłogi na korytarzach oraz w pokojach zwiększyła bezpieczeństwo zarówno osób niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie, jak i tych, które potrzebują pomocy balkoników lub jeżdżą na wózkach inwalidzkich. Nieodzowna dla zapewnienia zdrowia mieszkańców oraz dla utrzymania dobrego stanu technicznego budynku była także modernizacja wentylacji w pomieszczeniach stołówki, sali re-

Cieszę się, że obecnej Radzie Powiatu udało się - we współpracy z Samorządem Województwa oraz PFRON - zrealizować tak ważną dla DPS w Pigży inwestycję. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana windy tworzy nową jakość w funkcjonowaniu domu. Otwiera świat dla mieszkających tam osób jak też ułatwia ciężką pracę zatrudnionym. Bez wątpienia znacznie poprawi to jakość życia mieszkańców. Cezary Strąkowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Pigży trwały niespełna 5 miesięcy, a ich łączny koszt wyniósł ponad 441 tys. zł, z czego 200 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane w ramach umowy podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Ponad 50 % wartości zadania pokrył Powiat Toruński ze środków własnych. (MG)

INWESTYCJE

Z Rogówka do Lubicza po nowemu...

Skrzyżowanie w Jedwabnie po remoncie - nowe oznakowanie poziome poprawi bezpieczeństwo kierowców

Z końcem wakacji firma Strabag zakończyła prace przy remoncie kolejnej powiatowej drogi. Dzięki środkom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój), budżetu Powiatu Toruńskiego oraz gminy Lubicz ponad czterokilometrowa trasa Turzno–Rogówko–Lubicz Dolny uzyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię. Inwestycji towarzyszyły prace związane z umocnieniem poboczy oraz odtworzeniem rowów, które zapewnią właściwe odwodnienie

drogi. Natomiast nowe oznakowanie poziome poprawi bezpieczeństwo podróżujących, szczególnie w zbliżającym się sezonie jesiennych pluch i wczesnych zimowych zmierzchów. Przy okazji przebudowy drogi, w najbardziej niebezpiecznych miejscach odseparowano barierami ochronnymi chodniki i wymieniono bariery sprężyste przy skarpie. Remontu doczekały się także przepust oraz przystanek autobusowy w Jedwabnie. Łączny koszt modernizacji wyniósł 2 094 223 zł. (KM)

Wyremontowana droga Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny jest przykładem determinacji i skuteczności radnych powiatowych z gminy Lubicz oraz dowodem na to, że w partnerstwie można realizować inwestycje drogowe szybciej i z większym rozmachem. Wieś Jedwabno wypiękniała, bowiem wzbogaciła się o chodnik oraz zatokę dla autobusu szkolnego. Dostawione słupy i lampy oświetlają cały odcinek drogi z Lubicza Dolnego do Jedwabna. Mieszkańcom do pełni szczęścia brakuje tylko chodnika. Będzie to zadanie dla radnych na następną kadencję. Andrzej Siemianowski Przewodniczący Rady Powiatu

www.powiattorunski.pl


2 Powiat Toruński,

październik 2013

RADA POWIATU

Kierowco - uważaj, gdzie zostawiasz swoje auto!

Rada Powiatu Toruńskiego podczas XXXV Sesji 27 września 2013 r. ustaliła opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg

W myśl przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela jeśli został on np. pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch bądź zagraża bezpieczeństwu. Często o takiej ewentualności ostrzega kierowców specjalny znak. Przymusowe odholowanie pojazdu grozi także za brak dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Uważajmy również, czy podczas parkowania naszego pojazdu nie zajmujemy miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej! W takich miejscach mogą parkować tylko osoby o obni-

żonej sprawności ruchowej, które posiadają specjalne karty parkingowe. Pojazd może zostać odholowany na parking również wówczas gdy: kieruje nim osoba pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowca nie ma przy sobie dokumentów lub z powodu złego stanu technicznego. W nadchodzącym okresie Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek pamiętajmy nie tylko o bezpiecznej i spokojnej jeździe, ale także o tym, że zwłaszcza w pobliżu cmentarzy wprowadzana jest zmiana organizacji ruchu, polegająca często na dodatkowych ograniczeniach w parkowaniu i zatrzymywaniu pojazdów. Aby nie narazić się na koszty związane z odholowaniem i parkowaniem naszego samochodu, uważajmy by nie pozostawiać go w niedozwolonym miejscu. Pamiętajmy, że wprowadzane zmiany nie mają na celu uprzykrzenia nam życia, przeciwnie, są niezbędne w celu zapewnienia płynności ruchu zwłaszcza służbom ratunkowym. To od naszej odpowiedzialności, a raczej jej braku, może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Michał Ramlau Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Parking na zatrzymane w ten sposób samochody wyznacza starosta, a pojazdy są na nim przechowywane do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie

W roku 2012 Starostwo Powiatowe w Toruniu prowadziło 23 tego typu sprawy, a do września bieżącego

roku było ich już 26. Na Sesji zapadły decyzje dotyczące wysokości opłat w przyszłym roku. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiattorunski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Powiatu. Radni przyjęli również szereg zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 20132021 oraz do budżetu na 2013 rok. Uchwalone tego dnia korekty planu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegały na przeniesieniu kwoty 15785 zł na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci. Radni udzielili także gminie Czernikowo dotacji w kwocie 10 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wiśniowej w miejscowości Czernikowo, drogi gminnej nr 101119C w miejscowości Wygoda Steklinek oraz drogi gminnej nr 101143C w miejscowości Jackowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2044C i nr 2132C”. Gmina przygotowuje tę inwestycję do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp – Rozwój. Na zakończenie Starosta Toruński przedstawił informację o pracy Zarządu między Sesjami. (IW)

ZARZĄD

Nowe boiska w Chełmży już wkrótce! Zarząd Powiatu Toruńskiego w październiku podjął decyzję o opracowaniu projektu drugiego boiska dla Zespołu Szkół w Chełmży Początkowo Zarząd zakładał wykonanie dwóch boisk jeszcze w 2013 roku. Niestety, oferty złożone w ramach postępowań przetargowych znacznie przewyższały zabezpieczone w budżecie powiatu środki. Zdecydowano się więc na wybudowanie jednego z nich w tym roku, a drugiego w przyszłym. Po ogłoszeniu kolejnego przetargu udało się wyłonić wykonawcę, który zobowiązał się do zrealizowania zamówienia na boisko uniwersalne do gry w koszykówkę, tenisa i siatkówkę za kwotę 386 tys. zł do 15 listopada br. Zarząd zdecydował, iż drugie - pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną - będzie również pokryte sztuczną nawierzchnią. Ta decyzja będzie jednak wymagała wprowadzenia zmian w projekcie. Decyzją Zarządu zostanie również zagospodarowany teren przy Zespole Szkół w Chełmży. Zarząd wyraził zgodę na opracowanie dokumentacji przetargowej i uruchomienie stosownych proce-

Tzw. plac apelowy przy szkole będzie wyłożony kostką granitową. www.powiattorunski.pl

dur wyłaniających wykonawcę i wyasygnował na tę inwestycję ok. 100 tys. zł. W zasadzie nowe boiska w Zespole Szkół w Chełmży powinny już być gotowe. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. W związku z tym, że aż dwa przetargi trzeba było unieważnić, zarząd miał dodatkowy czas na przemyślenie i zmianę koncepcji. W pierwotnej wersji jedno z boisk miało posiadać sztuczną nawierzchnię, drugie zaś miało być naturalne, trawiaste. Uznaliśmy, że utrzymanie murawy będzie zdecydowanie trudniejsze, więc zmieniliśmy również jego nawierzchnię na sztuczną. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi bazę sportową chełmżyńskiej placówki, dzięki czemu lekcje wychowania fizycznego staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i efektywne (od października br. w szkole funkcjonuje również dobrze wyposażona w sprzęt siłownia). Warto dodać, że z naszych boisk będą mogli korzystać także mieszkańcy Chełmży. Wypełnią one w ten sposób lukę w infrastrukturze sportowej w centrum miasta. Ponadto, żeby całościowo dopełnić wysokich standardów estetycznych jakie już teraz prezentuje ten powiatowy obiekt, pozostałą część starego boiska chcemy wyłożyć granitową kostką pozyskaną przy okazji niedawnego remontu nawierzchni ulicy Chełmińskiej. Stary asfalt zostanie zerwany i usunięty, a zastąpi go piękna, „historyczna” chełmżyńska kostka. Dariusz Meller Wicestarosta Toruński

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014 zaplanował realizację programów zdrowotnych w partnerstwie z samorządami. Pierwszy z nich, to „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, kolejny to program edukacyjno-leczniczy mający na celu zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Ostatni z programów przeznaczony będzie dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Zarząd zadeklarował przystąpienie powiatu toruńskiego do drugiego i trzeciego programu. Członkowie Zarządu przyjęli również projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Powiatu Toruńskiego na Sesji 7 listopada będzie debatowała nad jego przyjęciem. Podczas październikowego posiedzenia Zarząd uchwalił także zmiany do budżetu na 2013 rok oraz wyraził zgodę na uruchomienie trzech procedur przetargowych: na wykonanie termomodernizacji dachu budynku szkoły ZS CKU w Gronowie, rozbudowy instalacji sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem budynku Szpitala w Chełmży z komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz na uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków oraz dystrybucję zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach. (IW)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Święto

nauczycieli Zespół Szkół w Chełmży był tegorocznym gospodarzem powiatowych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku nauczyciele i dyrektorzy, którzy w tym roku wykazali się szczególnym osiągnięciami, otrzymali Nagrodę Starosty Toruńskiego. Uroczyste spotkanie rozpoczęła dyrektor ZS w Chełmży, pani Janina Nowacka, która powitała gości ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, przedstawicieli związków zawodowych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek powiatu. Następnie głos zabrali Starosta Toruński Mirosław Graczyk oraz Wicestarosta Dariusz Meller, którzy wspólnie złożyli wszystkim pracownikom oświaty życzenia wytrwałości i satysfakcji z pracy. Wspomnieli również o inwestycjach, które w tym roku powiat toruński prowadzi w szkołach oraz o tych planowanych na najbliższe lata. Przekazali na ręce dyrektorów szkół podziękowania i życzenia dla wszystkich pedagogów i pracowników oświaty. Specjalne życzenia i podziękowania za owocną współpracę otrzymali również przedstawiciele związków zawodowych. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie Nagród Starosty Toruńskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Tegorocznymi laureatami zostali pan Zbigniew Piotrowski dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, pani Małgorzata Domalska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, pani Małgorzata Kołpa logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, pani Anita Murawska-Czapla nauczyciel Zespołu Szkół, CKU w Gronowie oraz pan Przemysław Piórkowski, nauczyciel Zespołu Szkół w Chełmży. Listy gratulacyjne otrzymali również nauczyciele którzy w tym roku awansowali na stopień nauczyciela dyplomowanego: panie Hanna Wierzbowska, Aleksandra Wierzbowska i Marlena Mikołajczyk z Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży oraz panie Beata Jasieniecka i Anna Tuczyńska z ZS, CKU w Gronowie, a także nauczyciele którzy w tym roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego - panie Luiza Kozłowska, Agnieszka Woźny, Justyna Andrynowska i pan Robert Śliwiński z ZS, CKU w Gronowie, pani Justyna Beszczyńska z ZSS w Chełmży, pani Agnieszka Nowacka i pan Sławomir Kłosiński z ZS w Chełmży oraz pan Marek Marszałek ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Chełmży. Oprócz uzdolnionych wokalistek można było podziwiać również scenki kabaretowe, które rozbawiły gości do łez. Uroczystość zakończono poczęstunkiem. (MP)

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów oraz pomyślnego roku szkolnego


3 Powiat Toruński,

październik 2013

KONKURS

Namaluj tradycję – profesor oceni Czy można narysować matematykę…? Kto jest dla dzieci wzorem i autorytetem...? Gdzie w powiecie są najpiękniejsze miejsca na jesienne spacery…? O tym dowiadywaliśmy się w ubiegłych latach z prac nadsyłanych na doroczny powiatowy konkurs plastyczny. W tym roku zachęcamy młodych artystów do poznawania naszych regionalnych zwyczajów i tradycji…

Idea powiatowego konkursu plastycznego w poprzednich latach okazała się strzałem w dziesiątkę. To, że prace dzieci i młodzieży oceniają profesorowie z Wydziału Sztuk Pięknych UMK powoduje, że udział w tej artystycznej przygodzie jest dużym i ważnym przeżyciem zarówno dla uczniów jak i dla ich opiekunów.

Postanowiliśmy wykorzystać to zainteresowanie, by dostrzec i docenić nie tylko ciekawe miejsca i interesujących ludzi, ale także wielokulturowe bogactwo naszego powiatu. Celem organizatorów piątej już edycji konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na niematerialny aspekt dziedzictwa kulturowego naszego regionu – przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje i zwyczaje. Zapraszamy więc zarówno szkoły, jaki i biblioteki oraz gminne ośrodki kultury do udziału w tegorocznej edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, w tym roku pod nazwą „Mieszkam w ciekawym miejscu – poznaję tradycje naszego regionu”. Konkurs ma na celu poznanie i pokazanie ciekawych tradycji i zwyczajów, kultywowa-

nych do dziś w naszym regionie i często stanowiących o jego wyjątkowości. Ze względu na specyfikę tematu, ważny będzie także tytuł lub kilkuzdaniowy opis: co to za zwyczaj oraz gdzie i kiedy można go jeszcze spotkać. Opis nie będzie podlegał ocenie, ale z pewności pomoże Jury, które wyłoni zwycięskie prace w czterech przedziałach wiekowych: dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych, dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Nagrody otrzymają zarówno zwycięzcy, jak i najbardziej aktywne placówki i opiekunowie. Konkurs rozpoczyna się 15 października 2013. Na prace - nadesłane pocztą lub dostarczone bezpośrednio do Starostwa Po-

Najlepszy

Rowerowa wykreślanka

Na drodze rowerowej z Torunia do Unisławia trwa planowanie punktów postojowych, tablic informacyjnych i drogowskazów. Praca wre na budowie kolejnej trasy, która połączy Złotorię z Osiekiem. Dla prawdziwych rowerzystów sezon na dwa kółka trwa cały rok, jednak jeśli któregoś dnia pogoda nie dopisze, zapraszamy do zabawy - wystarczy ołówek i spotrzegawczość :)

W I A T R P R Z Y S I E K O L E K

T U R Y S T Y K A N O W T G A K I

AUTOSTRADA BARBARKA BIDON BOCIAN DROGA DZIK EDUKACJA GMINA JEZIORO JUTA KAMIONKI KARTA KASK

J J A R K K S S P O R T A P T A Z

K E M A Z A A P A M A L I A O R D

KATEDRA KIEROWNICA KOŁO KRAJ LAS LATO LIS MAPA ODBLASKI OLEK ORLIK PARK PLECAK

A T U J A M Z O S A U A W R T T R

A K R A P I A R T A T S O K R A I

Po wykreśleniu wszystkich wyrazów, pozostałe litery, czytane w kolejności występowania rzędami, utworzą rozwiązanie. Dla 5 osób, które jako pierwsze prześlą rozwiązanie wykreślanki na zamieszczonym poniżej kuponie na adres:

M A A C J O M L A H O A P B A I K

POGODA POLE POMPKA POWIAT PRZYSIEK RAMA ROWER SARNA SPORT STAROSTWO STOP SZPITAL SZPRYCHA

I S M I E N A I R C S G R O S W S

Z K A N Z K J K O Y T O O C A L A

TRASA TURYSTYKA WIATR WIATRAK ZABYTEK ZALESIE ZAMEK ZIMA ZNAK GOPR

A Z P W I I C A S R R R R I O I L

L A O O O A A K T P A D O A W S B

Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń pokój 113 czekają atrakcyjne rowerowe nagrody! Życzymy przyjemnej zabawy! :) (DR)

E D M R R R K R W Z D Ą W N N Z D

S O P E O D U A O S A D E Ę O P O

Co roku pokonkursowa wystawa prac laureatów uprzyjemnia klientom wizyty w urzędzie

PRZYJAZNY URZĄD

POWIAT W UNII

Rozwiązanie wykreślanki polega na odnalezieniu w diagramie wszystkich podanych poniżej wyrazów. Wyrazy mogą być umieszczone w diagramie poziomo, pionowo, po przekątnych, wprost lub wspak, przy czym jedna litera może wchodzić w skład kilku słów.

wiatowego - czekamy do 15 listopada 2013 r. Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zakładce aktualności. Ciekawe nagrody czekają! (AN)

I G K I R E D B P O T S R R D I O

E O A K A T E R O A N R A S I T W

U P L E C A K A L N K E T Y B A Z

Ż R O Ł O K Y B E G M I N A E L Ą

Wolontariusz pilnie poszukiwany!

Starostwo Powiatowe w Toruniu po raz trzeci ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku Powiatu Toruńskiego”. Jego celem jest propagowanie idei wolontariatu, kształtowanie postaw prospołecznych oraz podziękowanie tym, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w sposób szczególny zasłużyli się działając na terenie powiatu toruńskiego oraz ci, którzy mieszkają na terenie naszego powiatu i wyróżniają się w pracy wolontariackiej w powiecie i poza nim. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby prywatne w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat. W każdej kategorii zostanie wyłoniony laureat oraz osoba wyróżniająca się. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę zaangażowanie w pracę wolontariacką (w tym czas realizacji działań będących przedmiotem oceny), efekt społeczny, częstotliwość i systematyczność działań, umiejętność współpracy oraz angażowania i zachęcania innych do pracy wolontariackiej, konsekwencję i wytrwałość w pokonywaniu trudności. Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu. Regulamin oraz druk formularza znajdują się na stronie www.powiattorunski.pl. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje multimedialne, poświadczone kopie dokumentów, wycinki prasowe dokumentujące pracę wolontariusza) należy przesyłać do 20 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem „Wolontariusz Roku” Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wolontariuszy, którzy Państwa zdaniem wyróżniają się szczególną wrażliwością na cudzą krzywdę, bezinteresownie pomagają potrzebującym i zawsze można liczyć na ich pomoc i wsparcie. (IK) www.powiattorunski.pl


4 Powiat Toruński,

październik 2013

ZNANE I NIEZNANE

Ruiny zamku krzyżackiego na Kujawach

W 1230 roku, 7 rycerzy ze znakiem krzyża na płaszczach pod wodzą Hermana von Balka przybyło na Kujawy, na mocy umowy z księciem Konradem Mazowieckim. Książę przekazał Krzyżakom ziemię chełmińską i szeroki na pół mili pas ziemi na Kujawach wzdłuż rzeki Wisły - od wsi Brzoza do ujścia rzeki Wierdzolewy (dzisiejszej Strugi Zielonej) do Wisły Otrzymane ziemie pozwoliły Krzyżakom na utworzenie pierwszego okręgu administracyjnego na ziemiach polskich, znanego jako komturstwo nieszawskie. Prawdopodobnie pierwszym centrum administracyjnym był gród Vogelsang, usytuowany na lewym brzegu Wisły, na wysokości dzisiejszego Torunia. Herman von Balk w latach 12301239 był pierwszym krajowym mistrzem krzyżackim i to dzięki niemu Krzyżacy prowadzili silną ekspansję na ziemi chełmińskiej. Pierwszym znanym z imienia komturem nieszawskim był wymieniany w dokumentach w latach 1255-1260 Henryk, zaś ostatnim Wilrich Breder wspomniany w 1435 r. Pomiędzy Henrykiem i Wilrichem sta-

nowisko to zajmowało ponad 30 osób m.in. znani z kart historii: Henryk von Plauen, Ludwik von Landsee czy Hans von Dobeneck. W połowie XIII w. na terenie komturstwa nieszawskiego znajdowały się Mała i Wielka Nieszawka, Gosorzyn i Vogelsang oraz Stawki. Na przełomie XIV wieku: Rudak, Kozibór, Mała i Wielka Nieszawka, Małe i Duże Stawki, dwie osady młyńskie przy Strudze Zielonej oraz cztery osady młyńskie: Eynokenműhle, Hasilműhle, Sandműhle, Herrenműhle, a także kilka kęp wiślanych. W 1394 roku do komturstwa nieszawskiego przyłączono dwie enklawy krzyżackie z Murzynnem i Orłowem na Kujawach. Na terenie komturstwa założono również parafię. Pod ko-

EDUKACJA

Stypendyści nagrodzeni!

niec XIII wieku Krzyżacy przystąpili do wznoszenia murowanej warowni na planie czworoboku z bramą wjazdową od strony północnej. Zamek posiadał znaczne przedzamcze z młynem, piekarnią, browarem, łaźnią i wozownią. Centralnym punktem warowni był dom konwentualny. Całość wzniesiono z kamienia i cegły na planie zbliżonym do kwadratu, otoczono murem obwodowym oraz szeroką, 13-metrową fosą. Przez fosę był przerzucony most, prowadzący do bramy wjazdowej. Przy zamku znajdował się folwark, w którym źródła wymieniają: obory, stodoły, stajnie, owczarnię oraz świniarnię. Zamek nieszawski pomimo faktu, że był centrum najmniejszego komturstwa krzyżackiego na ziemiach polskich, zawsze posiadał silne uzbrojenie oraz bardzo dużo zmagazynowanej żywności. Wynikało to z jego nadgranicznego położenia.

łek wypadowy i schronienie dla łupieżczych wypraw przeciwko Koronie. W latach 1431-1435 Krzyżacy trzymali w swoich rękach królewski zamek „Dybów” oraz częściowo rozebrany zamek w Nieszawie. Być może, że w tym czasie częściowo odbudowano pewne elementy obronne zamku nieszawskiego, jednak pokój brzeski z 1435 r. definitywnie przyznał oba zamki Koronie Polskiej. Krzyżacy opuścili je i od tego czasu ruiny zamku w Małej Nieszawce powoli ulegają zapomnieniu. Do dziś, około 1300 metrów w linii prostej od kościoła oraz w odległości 100 metrów od wału przeciwpowodziowego, na niewielkim wzniesieniu zachowały się szczątki krzyżackiej warowni. Gęsta roślinność kryje pozostałości jednego z pierwszych zamków krzyżackich na terenie Polski. Prace archeologiczne prowadzone

20 września 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom Powiatowego Funduszu Stypendialnego Uczniowie tłumnie przybyli na spotkanie ze Starostą. Niektórym towarzyszyli również rodzice i nauczyciele. Wśród zaproszonych gości byli także pani Agnieszka Jankierska-Wojda Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz pan Andrzej Walczyński Radny Powiatu Toruńskiego. Stypendyści odebrali listy gratulacyjne z rąk pana Mirosława Graczyka Starosty Toruńskiego, a symboliczną różę wręczał pan Dariusz Meller, Wicestarosta Toruński. Po części oficjalnej przyszła pora na pamiątkowe zdjęcia oraz słodki poczęstunek.

Tegoroczni stypendyści

Aby otrzymać stypendium trzeba było w poprzednim roku szkolnym porządnie się napracować - tak, by uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,75 i bardzo dobre zachowanie. Te wyśrubowane warunki spełniło 110 młodych mieszkańców naszego powiatu i to oni w roku szkolnym 2013/2014 będą co miesiąc odbierać naukowe stypendium w wysokości 100 zł. Kolejna szansa na taką nagrodę pojawi się w przyszłym roku, więc warto już teraz zabrać się do nauki! :) (MP) Mała Nieszawka - ruiny zamku

fot. Piotr Olkiewicz

SPORT

Józefowo - przełajowo

Posiadłości krzyżackie na lewym brzegu Wisły spędzały sen z oczu kolejnym władcom Polski. Z tego powodu przy okazji rokowań w 1414 r. w Grabowie oraz w 1416 r. w Wieluniu, występowali oni o zwrot tej części Kujaw. Dopiero traktat pokojowy z 1422 r., zawarty pomiędzy królem Władysławem Jagiełłą i wielkim mistrzem krzyżackim Pawłem von Russdorf, doprowadził do zwrotu spornych ziem. Na mocy pokoju mełneńskiego Krzyżaków zobowiązano do rozebrania zamku w Nieszawie oraz zrzeczenia się praw i pretensji do wszystkich obszarów położonych na lewym brzegu Wisły. W ten sposób Zakon krzyżacki stracił swój przyczó-

fot. Henryk Miłoszewski

w latach 1975-1980 z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Toruniu, pozwoliły odsłonić część murów obwodowych, obmurowania fosy oraz podpiwniczenia dawnych budynków zamkowych i przeprowadzić badania. Obok ruin zamkowych przebiega turystyczny szlak pieszy w kolorze niebieskim, prowadzący z Torunia, przez Małą Nieszawkę i Cierpice, do Gniewkowa. W terenie nie ma żadnej informacji o lokalizacji zamku, a wstęp na teren ruin należy koniecznie uzgodnić z właścicielem terenu. Henryk Miłoszewski Prezes Toruńskiego Oddziału PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wystartowaliśmy 24 września 2013 r.

Już od rana w pięknej scenerii józefowskiego jeziora oraz otaczającego je lasu, Sołectwo Młyniec Drugi stawiało bramkę startową dla młodych sportowców z całego powiatu toruńskiego. Organizatorzy kilka razy obeszli trasę, by mieć pewność, że wszystko zostało dokładnie przygotowane, jest bezpiecznie i można przyjąć blisko 200 uczestników Indywidualnych Biegów Przełajowych. www.powiattorunski.pl

Tradycyjne już o godzinie 10.00 witaliśmy zawodników. Chwilkę później wszyscy zapoznali się z ciekawą, choć niełatwą trasą biegową. Pierwsze wystartowały najmłodsze dziewczęta reprezentantki szkół podstawowych. W biegu na 800 m triumfowała Julia Rybicka z Lubicza Górnego. W drugim starcie 1000 m jako pierwszy pokonał Karol Wiśniewski z Turzna. Rywalizacja gimnazjalistów odbyła się na dystansie 1500 m, gdzie niepokonaną okazała się Lena Torkowska z Lubicza Górnego oraz na dystansie 2000 m, na którym do mety pierwszy dobiegł Szymon Dąbrowicz z Cierpic. Po raz pierwszy w historii Szkolnych Mistrzostw Powiatu Toruńskiego udział w zawodach wzięły również szkoły ponadgimnazjalne, w rywalizacji których złoto wywalczyli - Aleksandra Gohr z Zespołu Szkół w Chełmży oraz

Mateusz Szałecki z Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Po zakończonych zawodach biegowych młodzi sportowcy, już w formie czystej zabawy, mogli sprawdzić się w przeciąganiu liny. Chętnych tradycyjnie nie zabrakło. Dodatkową atrakcją dla uczestników zawodów było ognisko i kiełbaski, a to wszystko dzięki pomocy niezawodnych społeczników. Gorące sportowe podziękowania kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich z Młyńca Pierwszego, pana Kazimierza Poskarta Prezesa Klubu Saturn Młyniec, pana Józefa Szemraja Prezesa Klubu Jeziorak Józefowo, pana Mariusza Szymańskiego oraz zawsze wspierającego nas pana Zbigniewa Barcikowskiego. Artur Stankiewicz Powiatowy Koordynator Sportu

„POWIAT TORUŃSKI” Bezpłatny Miesięcznik Samorządowy Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89 e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Redakcja w składzie: dr Malwina Rouba - redaktor naczelny Agnieszka Niwińska - redakcja numeru Małgorzata Głowacka (MG), Izabela Kannenberg (IK), Krzysztof Melkowski (KM), Monika Paziewska (MP), Iwona Wnuczyńska (IW) Kontakt: tel. 56 662 88 52 rzecznik@powiattorunski.pl Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu Druk: Drukarnia Agora SA. w Pile, ul. Krzywa 35

Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you