__MAIN_TEXT__

Page 1

www.powiatrawicki.pl

POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67) ISSN 1898-7397 Egzemplarz bezpłatny

DW UMI ESI ĘCZ NI K

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

ZARZĄD Z WOTUM ZAUFANIA

Po raz pierwszy w historii obrad Rady Powiatu Rawickiego sesję absolutoryjną rozpoczęto raportem o stanie powiatu, podsumowującym działalność Zarządu Powiatu Rawickiego w 2018 r. W raporcie zawarto informacje na temat: realiza-

cji polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego. Po jego odczytaniu i debacie na temat raportowanych treści, rada powiatu udzieliła zarządowi wotum zaufania oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze

POWIAT W UNIJNEJ RZECZYWISTOŚCI

BO JAK NIE MY, TO KTO? Str. 10

Ile unijnych środków udało się pozyskać Powiatowi Rawickiemu w ciągu 15 lat obecności Polski w strukturach UE?

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., jednogłośnie udzielając absolutorium zarządowi. Uroczysta IX Sesja Rady Powiatu Rawickiego odbyła się Sali Portretowej rawickiego ratusza 17 czerwca.

Tak rodziła się wolność

Str. 6

Czytaj na stronach 2-3

BOJANOWO

JUTROSIN

MIEJSKA GÓRKA

PAKOSŁAW

RAWICZ


2

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

Powiat w unijnej rzeczywistości Szanowni Mieszkańcy! 1 maja obchodziliśmy 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, natomiast 4 czerwca 30-lecie pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów. Te dwa wydarzenia znacząco wpłynęły na rozwój naszego kraju, jak również powiatu rawickiego. Z perspektywy czasu, możemy stwierdzić, że obecność w UE, przyniosła nam wiele korzyści. Dzięki środkom unijnym, powiat rawicki zmodernizował m.in. infrastrukturę drogową, szkoły czy szpital. Uczniowie naszych placówek mogli zdobywać wiedzę w krajach

członkowskich UE. Te trzydzieści lat, które dzielą nas od 1989 roku, to czas procesu zmian społecznych, gospodarczych, ale i rozwoju demokracji, czego efektem jest przywrócenie samorządu terytorialnego. Wszystkim Mieszkańcom powiatu rawickiego życzę, aby kolejne lata obecności Polski w Unii Europejskiej przyczyniały się do rozwoju gospodarczego naszej małej ojczyzny, a cel który nasi poprzednicy wyznaczyli sobie w 1989 roku, budowa silnej i demokratycznej Polski nadal był realizowany. Adam Sperzyński - Starosta Rawicki

POWIAT RAWICKI OD 2004 ROKU OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W KWOCIE

58.097.603,96 ZŁ

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SP. Z O.O. POZYSKAŁ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH KWOTĘ

14.246.384,58 ZŁ ORAZ JEST PARTNEREM W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ REALIZOWANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI - 2.114.146,63 ZŁ. www.powiatrawicki.pl


3

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

NAJWIĘKSZE POWIATOWE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH: Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

Przebudowa drogi powiatowej odcinek Jutrosin - Dubin Wartość dofinansowania 2.080.158,14 zł, wartość zadania 4.418.076,99 zł

Wartość dofinansowania 670.541,82 zł, wartość zadania 907.536,19 zł

Budowa ścieżki

Przebudowa drogi powiatowej Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu

rowerowej przy drodze powiatowej Dłoń - Paradów odc. Jutrosin - Dubin Wartość dofinansowania 702.693,16 zł, wartość zadania 1.121.964,14 zł

Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe

Wartość dofinansowania 3.468.230,03 zł, wartość zadania 4.750.069,18 zł

Powiat Rawicki podpisał umowę na realizację zadania pt. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

Wartość dofinansowania 4.382.130,62 zł, wartość zadania 6.200.742,78 zł

Wartość przyznanego dofinansowania 17.521.376,58 zł, wartość zadania 21.280.030,02 zł

Przebudowa drogi

Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Rawicz - Dubin o długości 3,442 km Wartość dofinansowania 1.036.858,87 zł, wartość zadania 1.382.478,50 zł

Wartość dofinansowania 11.473.419,00 zł, wartość zadania 14.022.423,61 zł

www.powiatrawicki.pl


4

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

Strażacy - zgrany zespół, odpowiedzialnych ludzi Tradycyjnie już strażackie świętowanie rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa, którą koncelebrowali ks. proboszcz Wojciech Rzeźnik oraz ks. Paweł Czwojdrak. Po eucharystii kolumna marszowa na czele z dowódcą uroczystości Krzysztofem Staśkiewiczem, pilotowana przez wozy pożarnicze, udała się na miejscowy stadion sportowy, aby wziąć udział w uroczystym apelu. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym apel rozpoczął się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku przedstawicielowi wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP Robertowi Klonowskiemu. Następnie poczet flagowy, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego granego przez Orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Gostyń, dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt. Rolę masztu pełnił specjalny samochód z podnośnikiem hydraulicznym. Po powitaniu strażaków i gości przez Burmistrza Bojanowa Macieja Dubiela, Komendant Powiatowy PSP w Rawiczu Marcin Wysokiński, dziękował za służbę wszystkim strażakom: - Nawet wybitny szef działający w pojedynkę, biorący odpowiedzialność za wszystkie decyzje i kontrolujący wszystko na każdym kroku, nie jest w stanie osiągnąć tyle, ile zgrany zespół odpowiedzialnych ludzi, szanujących się i dążących do wspólnego celu mówił podczas wystąpienia. - I jako taki zespół postrzegam was, drodzy strażacy. Możecie liczyć na moje wsparcie w waszej służbie, za którą tak bardzo chciałbym dziś wam podziękować. Nie zapomniano też o darczyńcach. Zarząd Oddziału Po-

Strażacy z powiatu rawickiego wspólnie z zaproszonymi gośćmi obchodzili święto swojego patrona św. Floriana. W tym roku uroczystości odbywały się w niedzielę 2 czerwca w Bojanowie.

wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rawiczu za wspieranie działalności straży pożarnych wyróżnił spókę PPHU „Sobmetal” M.K.R.P. Sobańscy S.C. z Rogożewa. Z rąk prezesa Rafała Sołtysiaka list odebrał Radosław Sobański. W trakcie uroczystości ogłoszono też wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego przez redeakcję tygodnika „Życie Rawicza” pt. „Straż Pożarna uczy, pomaga, łączy pokolenia”.

Nie zabrakło gratulacji, życzeń i podziękowań dla strażaków za ich ofiarną służbę od samorządowców i kierownictwa wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości zakończono koncertem orkiestry dętej z Gostynia pod batutą kapelmistrza Piotra Kaczora, której towarzyszyła grupa mażoretek, a uczestnicy strażackiego święta zostali zaproszeni na tradycyjną grochówkę.

www.powiatrawicki.pl

źródło i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak

WYRÓŻNIENI STRAŻACY PSP ORAZ DRUHOWIE Z OSP: „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” nadany przez Prezydenta RP: kpt. Damian Gorwa; Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: asp. Leszek Kuczyński, asp. Paweł Wolny; „Medal honorowy im. Bolesława Chomicza” nadany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP: dh Antoni Bartkowiak; Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadane przez Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu”: Złoty: dh Andrzej Bartkowiak, dh Krzysztof Błoch, dh Tomasz Guziołek, dh Jerzy Pawlak; Srebrny: dh Grzegorz Pawlak, dh Włodzimierz Siecla, dh Radosław Sobański, dh Tadeusz Stachowiak, dh Witold Stróżyk; Brązowy: dh Roman Doliński, dh Grzegorz Kacal, dh Sebastian Majnert, dh Rafał Snela; Odznaka honorowa „Semper Vigilant” nadana przez Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu: dh Stefan Mielcarek; Odznaka „Strażak Wzorowy” nadana przez Prezydium ZOP ZOSP RP w Rawiczu: dh Waldemar Fengler, dh Paweł Gierlik, dh Marek Idziak, dh Arkadiusz Łakomy, dh. Alicja Stróżyk; Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został wręczony kpt. Andrzejowi Antkowiakowi, kierownikowi działu ochrony w Zakładzie Karnym w Rawiczu. AKTY NADANIA • na stopień „młodszego brygadiera” - st. kpt. Krzysztof Staśkiewicz; • na stopień „starszego aspiranta” - asp. Marek Janowski; • na stopień „aspiranta” - mł. asp. Paweł Wolny; • na stopień „ogniomistrza” mł. ogn. Rafał Kupczyk, mł. ogn. Łukasz Lorek, mł. ogn. Przemysław Sierpowski, mł. ogn. Szymon Szwarc; • na stopień „młodszego ogniomistrza” - st. sekc. Bartosz Kordylas, st. sekc. Rafał Pazoła, st. sekc. Marcin Strecker; • na stopień „starszego strażaka” str. Krzysztof Fabisiak, str. Kamil Jurdeczka, str. Patryk Rakowski, str. Radosław Wolniczak


5

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

Od 1 stycznia do 31 maja 2019 r. strażacy Powiatu Rawickiego brali udział

w 166

zdarzeniach

42

pożarach

109

miejcowych zdarzeniach

POWIAT RAWICKI SAMORZĄDEM WDRAŻAJĄCYM KONWENCJĘ ONZ Powiat rawicki za wprowadzanie zmian na rzecz ułatwienia funkcjonowania osobom niepełnosprawnym otrzymał Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przyznany certyfikat to efekt końcowy monitoringu, jaki przeprowadzili niezależni eksperci w wybranych jednostkach powiatu, w tym także w budynkach starostwa. Nad całością projektu czuwali ich realizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide oraz Fundacja Eudajmonia. Eksperci analizowali m.in. dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obecność w budynkach takich udogodnień, jak: schodołazy czy taśmy kontrastowe na schodach.

(np. wypadki drogowe, plamy olejowe, osy, otwarcie drzwi, zdarzenia medyczne)

15

fałszywych alarmach (4 z monitoringu podłączonego z KP PSP)

Liczba strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Rawickim

44 Liczba strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Powiecie Rawickim

ok. 300 czynnych, pozostali to członkowie wspierający

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU

WIELKIE DARY WIELKIEJ ORKIESTRY Kolejny niezwykle potrzebny prezent z Fundacji Jurka Owsiaka trafił do rawickiego szpitala. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pododdział noworodkowy wzbogacił się o stanowisko do resuscytacji, które służy do obserwacji, wentylacji i tlenoterapii noworodków tuż po porodzie. Stanowisko jest podgrzewane i posiada wbudowaną wagę oraz pulsoksymetr. Sprzęt ten służyć może również jako inkubator transportowy. Dodatkowo do sprzętu dołączono kardiomonitor oraz nawilżacz. To trzeci już podarunek Fundacji WOŚP w tym roku. W marcu szpital otrzymał 10 szt. foteli rozkładanych dla opiekunów dzieci przebywających na oddziale oraz nowoczesny aparat ultrasonograficzny.

www.powiatrawicki.pl


6

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

Tak rodziła się wolność 4 czerwca obchodziliśmy 30. rocznicę przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów. By zrozumieć ich znaczenie dla transformacji ustrojowej kraju i kształtowania się suwerennej III Rzeczypospolitej, należy przypomnieć jak do nich doszło i dlaczego uważa się je za tak znaczący krok w demokratyzacji kraju i odzyskaniu suwerenności po czasach uzależnienia od Związku Radzieckiego. Jakub Moryson 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, który miał na celu złamać ruch „Solidarność” i organizującą się wokół niej opozycję. Najważniejsi jej przedstawiciele zostali osadzeni w obozach internowania bądź w więzieniach. Internowano blisko 10 tys. osób, wielu zaś zginęło, czego przykładem jest pacyfikacja kopalni Wujek. Stan wojenny został wprowadzony także dlatego, bo Kreml sprzed okresu pierestrojki nie mógł sobie pozwolić na suwerenne państwo polskie, przez które biegły szlaki komunikacyjne do NRD i dalej na Zachód. Tym samym nie był gotowy na żadne ustępstwa, podobnie jak gen. Wojciech Jaruzelski. Wprowadzony stan wojenny był Kremlowi na rękę. Wykluczał bowiem interwencję wojsk radzieckich i pozostałych sił Układu Warszawskiego. Warto też podkreślić, że Stany Zjednoczone, które wiedziały o planach wprowadzenia stanu wojennego od płk Ryszarda Kuklińskiego, nie ostrzegły „Solidarności” i tę wiedzę zachowały w tajemnicy. Do najsłynniejszych ówczesnych opozycjonistów zaliczano m.in: Henryka Wujca, Lecha Wałęsę, Adama Michnika, Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia, Bogdana Borusewicza, Władysława Frasyniuka, Zbigniewa Bujaka, Bogdana Lisa, Władysława Hardka, Kornela Morawieckiego.

Stan wojenny 22 lipca 1983 roku zakończył 16-miesięczny okres działania legalnej „Solidarności”, nazywany potocznie karnawałem. I choć wydawało się wówczas, że udało się komunistycznej władzy „Solidarność” skutecznie pogrzebać, przeprowadzając także jej delegalizację, sytuacja okazała się zgoła odmienna. Wiosną 1988 roku ponownie rozpoczęły się w Polsce strajki, wywołane m.in. podwyżkami cen. Żądano wzrostu płac, zatrudnienia robotników zwolnionych za organizację i udział w strajkach, przywrócenia „Solidarności”. Do mediacji włączył się episkopat. Od sierpnia do września ponownie ruszyła fala strajków, już znacznie groźniejsza niż te z początku roku. W 1988 roku zmieniła się także sytuacja międzynarodowa. ZSRR nie był już tak skory do interwencji zbrojnej. Był po przeprowadzonej pierestrojce Michaiła Gorbaczowa i nie wymagał od podległych jej państw satelickich przestrzegania komunistycznej ortodoksji. Moskwa sama miała kłopoty i rządząca w Polsce ekipa generałów mogła sobie pozwolić na o wiele większą swobodę działań niż osiem lat wcześniej. Po stronie władzy, na której czele stał gen. Wojciech Jaruzelski, dojrzała myśl o podjęciu dialogu z opozycją, na którą była zgoda Moskwy. Nie chciano już tłumić strajków tylko metodą konfrontacyjną - wojskiem i ZOMO. Napięcia społeczne postanowiono rozładować, dogadując

się z opozycją. Jeśli nie chciano strzelać do robotników, należało usiąść do Okrągłego Stołu i wypracować kompromis. Poproszony o zawieszenie strajków Lech Wałęsa, jako historyczny lider „Solidarności”, zaapelował do robotników o zaprzestanie protestów i ci go posłuchali. 6 lutego rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Oczywiście, część radykałów z dawnej „Solidarności” nie była za udziałem w negocjacjach z władzą, ale zwyciężyła większość, chcąca szukać porozumienia i reaktywowania NSZZ „Solidarność”. To bowiem było ich nadrzędnym celem. Obawiano się udziału w „kontraktowych” wyborach do Sejmu i ewentualnego wejścia do rządu (komuniści „gwarantowali” sobie 65% mandatów w Sejmie, by uspokoić Moskwę, że czuwać będą nad zobowiązaniami sojuszniczymi wobec Układu Warszawskiego). Podobnie rzecz się miała z drugiej strony. Władza komunistyczna obawiała się, co stanie się po powrocie „Solidarności”. Liczyła, że wciągnie do rządzenia część elity „Solidarności”, by zapobiec dalszym kryzysom i uniknąć dalszych konfliktów społecznych. Bardzo dużą rolę we wspieraniu opozycji lat 80. odegrał Kościół, który nie tylko był jednym z głównych dysponentów pomocy płynącej z Zachodu dla polskich rodzin, ale aktywnie włączał się w negocjacje z komunistami, apelując jednocześnie do opozycji o rozwagę i zachowanie spokoju. Wybory przeprowadzone

www.powiatrawicki.pl

6 czerwca 1989 roku przyniosły jednak rządzącym polityczną klęskę. PZPR porzucili jej dotychczasowi parlamentarni sojusznicy, a nawet niektórzy posłowie. Osławiony „kontrakt” dotyczący wyborów do Sejmu, mający zapewnić bezpieczną większość PZPR i jej partyjnym satelitą (ZSL, SD, Pax, ChSS i PZKS), okazał się niewystarczający. Społeczeństwo potraktowało wybory jak plebiscyt. Wybierano kandydatów „Solidarności”, którzy zdobyli 160 ze 161 możliwych miejsc w Sejmie i 92 ze 100 miejsc w Senacie. O mandat pozornie zastrzeżony dla członka PZPR mógł walczyć także kandydat poparty głosami 3 tys. podpisów na rzecz swojej kandydatury. Tym samym, kandydaci bezpartyjni, którzy mieli na plakacie wyborczym zdjęcie z Lechem Wałęsą, wygrywali także w tych okręgach (zdobyli 33 z 35 mandatów). W II turze wyborów (18 czerwca), przy bardzo niskiej frekwencji, „Solidarność” obsadziła pozostałe miejsca. Wynik wyborów był szokiem nie tylko dla władz PRL, ale także dla samej opozycji. Komuniści mieli jednak nadal za sobą resorty siłowe - wojsko, bezpiekę, milicję i aparat urzędniczy państwa. 19 lipca 1989 roku Zgromadzenie Narodowe, przewagą jednego głosu, wybrało na urząd prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Ten powierzył misję stworzenia rządu gen. Kiszczakowi. Gdy jednak generał nie zdołał sformować gabinetu, utworzenie rządu „spadło” na opozycję. Niestabilność szeregów władzy


7

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

Dokończenie ze str. 6

Upamiętniono Narodowy Dzień Zwycięstwa Plakat pochodzi ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

pozwoliła 24 sierpnia 1989 roku utworzyć pierwszy po wojnie, niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego i usunąć resztę ostatnich komunistycznych ministrów. Wkrótce po tym, odszedł, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta, Wojciech Jaruzelski, a w wyniku przeprowadzonych wyborów, w 1990 roku zastąpił go Lech Wałęsa. Komuniści, którzy objęli władzę po II wojnie światowej, utracili ją nieodwracalnie. Pomimo powrotu na scenę polityczną części członków dawnej PZPR jako SLD, nie nastąpiła już restauracja poprzedniego ustroju. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę, że pokojowe przemiany w Polsce, nie byłyby możliwe bez pozostawienia elit komunistycznych w spokoju. Nie doszłoby do pokojowego obalenia dawnego reżimu, przeprowadzając zarazem krwawą rozprawę z jego beneficjentami, jak część radykalnej opozycji postulowała. Należy pamiętać, że wojska sowieckie wycofały się z Polski dopiero w 1993 roku. Dlatego też Polska stawiana jest dziś

8 maja przypada Narodowy Dzień Zwycięstwa. Obchody zakończenia II Wojny Światowej oraz pamięć jej ofiar uczczono składając symboliczne wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Rawiczu. W uroczytości wzięli udział samorządowcy powiatowi i gminni oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

jako przykład: po raz pierwszy po II wojnie światowej do przemian w Europie doszło bez większego rozlewu krwi. Ponadto sytuacja w kraju zapoczątkowała dalsze etapy rozpadu komunizmu w tej części Europy, aż do końca samego ZSRR. Jeśli kogoś z uczestników wyborów 4 czerwca 1989 roku, spytalibyśmy dziewięć lat wcześniej, czy doczeka niezawisłej Rzeczypospolitej, która uwolni się bezkrwawo od ZSRR, byłby co najmniej sceptyczny. Dlatego dzisiaj trzeba być dumnym z tamtych wydarzeń: pomimo frustracji i poczucia zawodu w społeczeństwie, które pojawiały się w trakcie dalszej transformacji ustrojowej, tamte wydarzenia zapoczątkowały odzyskanie przez Polskę suwerenności. Żródła: Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa 2013. Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, Tysiącletnie dzieje, Wrocław 2000. Adam Dziuro, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2011.

www.powiatrawicki.pl


8

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

KUPIŁEŚ NOWY POJAZD. SPRAWDŹ, ILE ZAPŁACISZ W „KOMUNIKACJI” Tablice rejestracyjne. Obecnie funkcjonuje prawny obowiązek przerejestrowania pojazdu z jednoczesną wymianą tablic na właściwe dla powiatu. I tak: za tablice na samochód (2 sztuki) zapłacimy 80 zł, za przyczepę - 40 zł (1 sztuka), za motocykl - 40 zł (1 sztuka), motorower - 30 zł (1 sztuka). Tablice indywidualne z kolei kosztują 1.000 zł (2 sztuki). Jest jednak wyjątek: tablic wymieniać nie trzeba, gdy rejestrujący go nowy właściciel pojazd nabył już z tablicami właściwymi dla powiatu, w którym dokonywana jest rejestracja. Dowód rejestracyjny. Do

54 zł za dowód rejestracyjny należy doliczyć koszt pozwolenia czasowego (tzw. miękkego dowodu) w wysokości 13,50 zł, dzięki któremu będzie można legalnie poruszać się pojazdem już od momentu wyjścia z urzędu oraz dwie nalepki: kontrolną na przednią szybę - 18,50 zł (zwolnieni są z jej zakupu właściciele dwuśladów) oraz legalizacyjną 12,50 zł. Najmniejszymi, ale również obowiązkowymi kosztami, są opłaty ewidencyjne: za dowód rejestracyjny - 0,50 zł, za pozwolenie czasowe - 0,50 zł, za zalegalizowane tablice rejestracyjne - 0,50 zł oraz za nalepkę kontrolną

- 0,50 zł. Przykładowy łączny koszt rejestracji pojazdu zakupionego w kraju, bez pełnomocnictwa, z wydaniem nowych tablic i miękkiego dowodu, wynosi zatem 180,50 zł. Opłata za pełnomocnictwo. Nie potrzeba jej uiszczać, gdy sprawy rejestracyjne załatwiamy sami.

NIEPEŁNOSPRAWNYM BĘDZIE ŁATWIEJ ZŁOŻYĆ WNIOSEK Trwają prace nad wdrożeniem platformy internetowej, wspierającej osoby niepełnosprawne. Aby dotrzeć do urzędu, nie będą musiały angażować rodziny, czy znajomych. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku w nieskomplikowany sposób złożą wnioski do PFRON-u przez Internet. Wdrożenie systemu Sytemu Obsługi Wniosków (SOW) umożliwi aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych poprzez nowoczesną platformę informatyczną. Osoby niepełnosprawne lub jednostki działające w ich imieniu będą mogły uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie. Uruchomienie systemu będzie możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Powiatem Rawickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W powiecie e-usługę systemu SOW wdraża Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. SOW będzie obsługiwał m.in. programy: „Aktywny samorząd”, „Wyrównywanie różnic między regionami” oraz zadania dofinansowane w ramach środków przyznawanych corocznie powiatowi przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. Dostęp do systemu będzie nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z systemu wymagać będzie jednak uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł jest obowiązkowa tylko wówczas, gdy rejestracji nie możemy dokonać osobiście, a w naszym imieniu zwraca się nasz pełnomocnik. Tu pojawia się kolejny wyjątek. Z opłaty zwolnieni są nasi bliscy pełnomocnicy: małżonek, rodzic, syn bądź córka lub któreś z rodzeństwa.

SPOSÓB NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI Powiatowy Urząd Pracy to instytucja wspierająca nie tylko bezrobotnych i właścicieli firm poszukujących pracowników. Dzięki środkom Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomaga zatrudnionym i ich szefom sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającej się gospodarki poprzez dofinansowywanie kształcenia ustawicznego. Innymi słowy, wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki, finansując w całości, bądź dofinansowując częściowo szkolenia, kursy czy szkoły dla niego samego, jak i jego pracowników. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu mogą wystąpić wszyscy pracodawcy: każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. O sposobie wnioskowania i zasadach przyznawania środków pracodawca może dowiedzieć się w samym urzędzie, jak i na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczna pula środków dla powiatu rawickiego to 243.000,00 zł. Niewiele jej jednak już pozostało. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu od początku roku odbyły się 2 posiedzenia komisji oceniającej wnioski. Podczas pierwszego (14 marca) - 13 firmom przyznano łącznie 159.400,00 zł, na drugim posiedzeniu (14 maja) - 8 firm otrzymało 69.268,50 zł. Pula pieniędzy przeznaczonych na szkolenie ustawiczne odnawiana jest co roku.

www.powiatrawicki.pl


9

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

W OCZEKIWANIU NA WYNIKI

Dźwignął ciężar ze srebra i z brązu

285 maturzystów przystąpiło w tym roku do egzaminu dojrzałości w powiecie rawickim. Matury pisano w trzech placówkach: I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz bojanowskim Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już termin podania rezultatów egzaminów dojrzałości. 4 lipca 2019 r. wyznaczony jest termin przekazania szkołom i zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur. Egzaminy w powiecie, mimo wcześniejszych obaw wynikających z toczącego się jeszcze trzy dni wcześniej ogólnopolskiego strajku nauczycieli, przebiegły bez problemów i zakłóceń. Nie obyło się jednak bez stresu. Anna Piątek maturzysta, uczennica klasy IV Tlg Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu: Egzamin maturalny nie należał do najtrudniejszych. Matematyka na pewno była łatwiejsza od języka polskiego. Myślę, że język polski sprawił sporo kłopotów, ponieważ opierał się głównie na wiedzy z gimnazjum. Nie musimy ukrywać, że strajk nauczycieli wpłynął w pewien sposób na przygotowanie do matury, bo nie wiedzieliśmy do końca czy egzamin się odbędzie. Wiele osób planuje kontynuować naukę na studiach wyższych i to oni byli najbardziej zaniepokojeni sytuacją. Myślę jednak, że kto chciał, ten się do matury przygotował. Niestrajkujący nauczyciele pozostawali do naszej dyspozycji i umożliwiali nam poprawę ocen. W godzinach popołudniowych służyli nam dodatkową wiedzą i w pełni odpowiadali na nasze pytania, za co powinniśmy być im wdzięczni Iwona Samól - Biedrowska, nauczycielka matematyki: Tegoroczna matura, według niektórych uczniów, była trudna, według innych - łatwiejsza niż w zeszłym roku. Zdaniem absolwentów, najwięcej trudności na maturze sprawiała matematyka. Królowa nauk co roku przysparza wiele problemów. Niektórzy z tegorocznych abiturientów zaznaczyli, że chcieliby uzyskać chociaż minimalny próg 30% , inni z kolei cieszyli się, iż mogą osiągnąć nawet 70%. Sytuacja ze strajkiem nie wpłynęła w żaden sposób na komfort zdawania egzaminów przez maturzystów, ani też na płynność przebiegu matur. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu pracowników szkoły, maturzyści nie mieli świadomości, że szkoła dostawała maile z fałszywymi informacjami o podłożeniu bomby. Organizacja każdego egzaminu maturalnego przebiegła bez problemów.

Grzegorz Heinze - na co dzień uczeń klasy I TBH Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - zdobył brązowy oraz srebrny medal Mistrzostw Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym IPF w szwedzkim Helsingborgu. Podium zdobył dwukrotnie, pokonując ponad 970 zawodników. Wicemistrzostwo Świata Grzegorz zdobył w przysiadzie ze sztangą z wynikiem 252,5 kg w kategorii junior do 105 kg. Jedynym zawodnikiem, który zdołał go pokonać był Słoweniec Matej Skycak. Brązowy medal zawodnik z Rawicza otrzymał za wyniki: 252,5 kg w siadzie, 135 kg w wyciskaniu oraz 235 kg w martwym ciągu.

MATEMATYCZNY MISTRZ ORIGAMI

Rawicki licealista Mikołaj Zawada uzyskał tytuł laureata III miejsca podczas finału X Konkursu Matematycznego Origami „Żuraw”, odbywającego się corocznie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej i wiedzy z geometrii przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji oraz kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

www.powiatrawicki.pl


10

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

Bo jak nie my, to kto? W rawickim Domu Kultury Dom Pomocy Społecznej w Osieku zorganizował II edycję Gali Muzycznej pod hasłem „Bo jak nie my, to kto”, której tematem przewodnim była muzyka filmowa.

Uczestnicy mieli za zadanie przygotować piosenki pochodzące z wybranego przez siebie filmu i wykonać je na scenie, upodabniając się przy tym do rzeczywistego wykonawcy lub zespołu. W gali uczestniczyło ponad 130 zaproszonych gości, a na scenie zaprezentowali się przedstawiciele 8 placówek ze: Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, Domu Pomocy Społecznej w Rogowie, Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce oraz Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Wśród zaproszonych

gości byli obecni również: Wicestarosta Jakub Moryson, Sekretarz Powiatu Izabela Sarnowska, Wójt Gminy Pakosław Piotr Skrzypek, Kierownik PCPR w Rawiczu Ewa Szczepaniak, Radna Gminy Pakosław Danuta Guzikowska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce Anna Hejducka oraz dyrektorzy zaproszonych placówek. Zmagania uczestników oceniało wyjątkowe jury: Daniel Gola-Patalas, gitarzysta zespołu Lombard wraz z małżonką Agnieszką oraz Andrzej Walus z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Sandra Bujak-Gwarda - kierownik działu impresaryjnego Domu Kultury w Rawiczu oraz ks. Mirosław Wawrzyniak, proboszcz parafii pw. św.

Mikołaja Biskupa w Dubinie. Zwycięzcami tegorocznej Gali zostali: Ryszard Bacik, Dawid Ciesielski oraz Zbigniew Sobczak z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce z piosenką „Ach śpij Kochanie”. Drugie miejsce zajęła Paulina Giezek ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu (piosenka „Na dobre i na złe”), a trzecie Amelia Kaczmarek, Zenon Szwarc, Janina Habiernik, Krystyna Duniec i Sabina Okupnik z Dziennego Domu Samopomocy w Rawiczu z piosenką „Lata 20., lata 30.”. Przyznana została również nagroda publiczności. Zaproszeni na galę goście mogli głosować na wykonawcę lub zespół, który najbardziej przypadł im do gustu. Tu prym wiedli: Robert Czarnec-

www.powiatrawicki.pl

ki, Przemysław Oleszkiewicz, Roman Dreczka, Andrzej Żurek i Marek Matuszak z Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Nagrodę otrzymali za wykonanie piosenki „Szczęśliwego Nowego Jorku”. Dodatkową atrakcją gali był występ Andrzeja Walusa, który zagrał kilka utworów na saksofonie. Reprezentanci Domu Pomocy Społecznej w Osieku przygotowali też muzyczną niespodziankę, porywając publiczność do tańca. Na zakończenie, wykonana została piosenka finałowa pt. „You’re the one that I want”, pochodząca z filmu „Grease”, którą w autorskiej wersji wykonali pracownicy placówki z Osieka. fot. DPS Osiek, E.Szczepaniak


11

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

Jak stać się rodziną zastępczą? Czym jest piecza zastępcza? W rodzinie zastępczej umieszcza się dziecko, którego rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich albo władza ta została im czasowo ograniczona. Piecza zastępcza to nie adopcja. Ma charakter tymczasowy i powinna służyć powrotowi dziecka do jego rodziny. To taka forma opieki (m.in. bytowej, zdrowotnej, edukacyjnej czy rekreacyjnej), która przygotuje je do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonywania trudności życiowych. Pomoże też w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Co ważne, piecza zastępcza powinna umożliwić powrót dziecka do rodziny lub, gdy jest to niemożliwe, przygotować podopiecznego do życia w środowisku zastępczym. Kto może zostać rodzicem zastępczym? Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy: • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego, • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predys-

Mimo wysiłków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: organizowanych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego i sporej ilości zapytań zainteresowanych osób, z trudem udaje się pozyskać rodziny z powiatu rawickiego, które podjęłyby się wyzwania opieki nad dziećmi potrzebującymi wsparcia i opieki.

pozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Warunki mieszkaniowe muszą być dostosowane do potrzeb i wieku dziecka. Należy pamiętać o tym, że im starsze, tym większa u niego potrzeba intymności i autonomii. Dlatego też osobny pokój dla dziecka jest jak najbardziej wskazany. Ważne jest też, aby wszyscy mieszkańcy domu zastępczego wyrazili zgodę na pobyt dziecka, bo to właśnie oni będą uczestniczyć w codziennym, wspólnym życiu. UWAGA! Istnieją różne formy opieki zastępczej: zawodowa (np. pełniąca funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego), nieza-

wodowa (niespokrewniona z podopiecznymi, może zaopiekować się maksymalnie 3 dzieci) i rodzina zastępcza spokrewniona. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej: co najmniej jedna osoba w rodzinie musi posiadać stałe źródło dochodu. Decydując się zatem na zostanie rodziną zastępczą niezawodową, nie można zrezygnować z pracy. Gdzie uzyskać pomoc, gdy pojawią się problemy? Każda rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie w osobie koordynatora. Ponadto w PCPR można skorzystać z poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. PCPR oferuje także pomoc w uzyskaniu dostępu do specjalistów oraz udział w grupach wsparcia. Wsparcie finansowe Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje

www.powiatrawicki.pl

świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż: 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1.052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, 500 zł miesięcznie - dodatek wychowawczy 200 zł miesięcznie - jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ponadto rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.000 zł miesięcznie, a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł miesięcznie.

• Obecnie na terenie powiatu rawickiego funkcjonują 43 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 83 dzieci. • W okresie 5 lat w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 81 dzieci. • Dzieci pochodzące z powiatu rawickiego są umieszczane również w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów. Powiat rawicki także przyjmuje do swoich rodzin dzieci pochodzące z innych powiatów. Tego typu procedura wymaga zawarcia stosownego porozumienia między starostami właściwych powiatów. Na podstawie tych porozumień w 2018 r. w rawickich rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci z innych powiatów. Powiat rawicki natomias pokrył koszty utrzymania 11 rawickich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.


12

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej! PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Kontakt: Rawicz, ul. Dworcowa 1, tel. 65 5464333, sekretariat@pcprrawicz.pl

DWA ŚWIĘTA NA JEDNYM PIKNIKU

By w niecodzienny sposób uczcić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Międzynarodowy Dzień Dziecka pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowali piknikowe święto. Do Tarchalina zaproszono dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz ich rodziców, rodziny i opiekunów. Były wspólne zabawy z animatorami, spotkanie ze strażakami z OSP z Bojanowa oraz policjantami i ich psami będącymi w służbie KPP w Rawiczu. - Wspaniała pogoda i atmosfera sprzyjały dobrej zabawie. Dziękujemy wszystkim, którzy uatrakcyjnili imprezę swoją obecnością - podsumowuje Ewa Szczepaniak, kierownik PCPR.

Zamiast tablicy, nietoperz w blasku księżyca Grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu miała okazję uczestniczyć w niekonwencjonalnych zajęciach przyrodniczych. Zamiast szkolnej sali była Stacja Ekologiczna w Jeziorach w samym Wielkopolskim Parku Narodowym, zamiast tradycyjnych eksponatów - nocna obserwacja nietoperzy i sów. Uczniowie brali udział w zajęciach w ramach Laboratorium Badawczego Młodego Odkrywcy. www.powiatrawicki.pl

Tematy dotyczyły różnych zagadnień przyrodniczych, m.in. wód powierzchniowych i podziemnych, działalności człowieka na mapie sozologicznej czy mikroorganizmów jeziornych. Wycieczka przyrodnicza stanowiła drugą część projektu edukacyjnego pod nazwą „Przygoda z przyrodą” w całości finansowanego ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.


13

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

Wiosenny Gołaszyn

ZMIANY W DYŻURACH W związku ze zmianą numeru telefonu oraz godzin pracy Apteki NOVA 3 w Rawiczu, a także uruchomieniem Apteki Gemini, która zastąpiła Aptekę Cef@rm 36.6 przy ulicy Piłsudskiego 2 w Rawiczu, zmianie uległ harmonogram dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w powiecie rawickim oraz rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Sprawdź, kiedy poszczególne apteki pełnią dyżury nocne (od godz. 22.00-24.00). TERMINY DYŻURÓW

1 lipca - 7 lipca

Apteka „Lawendowa” ul. Rynek 36, Rawicz, Tel. 601 636 646

8 lipca - 14 lipca

Apteka „Grodzka” ul. Wojska Polskiego 7, Rawicz, Tel. (65) 546 45 41

15 lipca - 21 lipca

Apteka Nova 3 ul. Piłsudskiego 8a, Rawicz Tel. 513 714 129

22 lipca - 28 lipca

Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. 11 Listopada 2a, Rawicz Tel. 736 697 635

29 lipca - 4 sierpnia

5 sierpnia - 11 sierpnia

Już po raz kolejny w Gołaszynie odbywały się Regionalne Targi Rolnicze GOŁASZYN-WIOSNA 2019. Ich organizatorem były: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu wspólnie z gminą Bojanowo oraz Starostwem Powiatowym w Rawiczu. Podczas dwudniowej imprezy plenerowej można było obejrzeć sprzęt rolniczy, skorzystać ze specjalistycznego doradztwa oraz zapoznać się z ofertami firm z branży rolniczej. W ramach targów odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, natomiast część artystyczną uświetniły m.in. występy zespołu folklorystycznego. Ponadto Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu zorganizowali akcję badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera. Głównym jej celem była poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez uświadamianie o szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu.

APTEKA DYŻURNA

Apteka „W Rynku” ul. Rynek Sarnowski 13, Rawicz Tel. (65) 546 08 22 Apteka „Lawendowa” ul. Rynek 36, Rawicz Tel. 601 636 646

12 sierpnia - 18 sierpnia

„Apteka Gemini” ul. Piłsudskiego 2, Rawicz Tel. (65) 545 47 89

19 sierpnia - 25 sierpnia

Apteka „Osiedlowa” ul. Przyjemskiego 6a, Rawicz Tel. (65) 545 57 52

26 sierpnia - 1 września

Apteka „Lawendowa” ul. Rynek 36, Rawicz Tel. 601 636 646

2 września - 8 września

Apteka Nova 3 ul. Piłsudskiego 8a, Rawicz Tel. 513 714 129

9 września - 15 września

Apteka „Lawendowa” ul. Rynek 36, Rawicz Tel. 601 636 646

16 września - 22 września

Apteka „Lawendowa” ul. Rynek 36, Rawicz Tel. 601 636 646

23 września - 29 września

30 września 6 października

www.powiatrawicki.pl

Apteka „Grodzka” ul. Wojska Polskiego 7, Rawicz Tel. (65) 546 45 41 Apteka Nova 3 ul. Piłsudskiego 8a, 63-900 Rawicz Tel. 513 714 129


14

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

MŁODZI PIŁKARZE Jubileusz powstania WALCZYLI O PUCHAR STAROSTY stowarzyszenia

10-lecie istnienia obchodziło Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza. Po jubileuszowej mszy świętej w kościele parafialnym w Zielonej Wsi, członkowie stowarzyszenia wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystości podsumowującej minioną dekadę. Była to też  okazja do wręczenia odznaczeń, podziękowań i pamiątkowych medali. Z ramienia samorządu powiatowego gratulacje i życzenia na ręce Prezesa Stanisława Projsa złożył Wicestarosta Jakub Moryson. Fot. Honorata Dmeterko (Życie Rawicza)

RAWICCY LICEALIŚCI W CZOŁÓWCE KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATGURA”

Najwyższy wynik, a zarazem zaszczytny tytuł laureata uzyskał Mikołaj Zawada, natomiast tytuł finalisty Katarzyna Broczkowska i Robert Matysiak - uczniowie I Liceum Ogólnokształccego w Rawiczu. Konkurs miał na celu m.in. doskonalenie wśród uczniów umiejętności matematycznych, rozwijanie biegłości w rozwiązywaniu zadań maturalnych oraz wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.

31 maja 2019 r. odbył się XX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej ORLIK o Puchar Starosty Rawickiego. Zwycięzcami zostali: w kategorii dziewcząt - piłkarki z SP w Chojnie, w kategorii chłopców - druga drużyna SP w Sierakowie. Podczas turnieju Roman Sidor Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego i Wicestarosta Jakub Moryson wręczyli podziękowanie za 20 lat współpracy przy organizacji turnieju Tadeuszowi Błochowiakowi Prezesowi KS Sparta w Miejskiej Górce. Jednocześnie, z okazji Dnia Dziecka wśród wszystkich uczestników rozlosowano rower - przekazany przez Starostę Rawickiego oraz dwa szaliki i koszulkę Re-

www.powiatrawicki.pl

prezentacji AMP Futbol Polska podarowane przez prezesa AMP Futbol Polska Mateusza Widłaka. Klasyfikacja końcowa - dziewcząt Miejsce I - SP w Chojnie Miejsce II - SP w Jutrosinie Miejsce III - SP w Szkaradowie Miejsce IV - SP w Dubinie Klasyfikacja końcowa - chłopców Miejsce I - SP w Sierakowie druga drużyna Miejsce II - SP Nr 4 w Rawiczu Miejsce III - SP w Miejskiej Górce Miejsce IV - ZSP Nr 2 w Rawiczu Miejsce V - SP w Sierakowie pierwsza drużyna Miejsce VI - SP Nr 3 w Rawiczu


15

nr 3 (67) VI-VII 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

Rawiccy uczniowie niepokonani

Rawicka Komenda Powiatowa Policji wraz z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, ich praktycznego zastosowania oraz udzielania pierwszej pomocy. W przeprowadzenie przedsięwzięcia włączyły się także samorządy gminy Rawicz i powiatu rawickiego, a także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. W tym roku swoje reprezentacje wystawiły szkoły podstawo-

we z Jutrosina, Słupi Kapitulnej, Sobiałkowa oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Podczas turnieju uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy wiekowe. Uczniowie, by wygrać, musieli zdać test z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań, wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, pokonać sprawnościowy tor przeszkód oraz pokazać zastosowanie kodeksowych zasad w miasteczku ruchu drogowego. Zwycięzcą turnieju w młodszych kategoriach została drużyna gospodarzy w składzie: Marcelina Bołuńdź, Wiktoria Krawczyk, Mikołaj Jankowiak oraz Tomasz

Domaniecki. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słupi Kapitulnej: Martyna Pokładek, Oliwia Kossowska, Marcel Nawrot oraz Hubert Marzęcki, trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Sobiałkowie, którą reprezentowali: Weronika Juszczak, Amelia Durczewska, Krystian Hałdrzyński,Krystian Andrzejak. W kategorii starszej I miejsce także należało do reprezentantów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Oliwii Piątkowskiej, Macieja Bołuńdzia i Mateusza Waścińskiego. Drugie miejsce zdobyła drużyna z SP w Sobiałkowie w składzie: Magdalena Wróblewska, Łukasz

Jankowiak i Adrian Śmierzchała, trzecie natomiast wywalczyła SP w Słupi Kapitulnej, którą reprezentowali: Joanna Bela, Wojciech Niwczyk oraz Kornelia Kapała. Najlepszymi uczestnikami turnieju zostali Marcel Nawrot, Adrian Śmierzchała oraz Wiktoria Krawczyk i Oliwia Piątkowska. Przy okazji turniejowych zmagań policjanci poruszyli ważny temat: „Narkotyki dopalacze, zabijają”, tłumacząc uczniom podstawówki, jaki wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na zdrowie mogą mieć środki psychoaktywne zawarte w dopalaczach i narkotykach.

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU

Zastępy straży pożarnej z Rawicza, Dębna Polskiego, Izbic, Rawicza i Sarnowy brały udział w ćwiczeniach na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Trenowano ewakuację poszkodowanych w pożarze. W treningu służbom ratunkowym pomagali uczniowie klasy mundurowej rawickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu wraz z wychowawcą Tomaszem Maruwką.

Fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu

www.powiatrawicki.pl


16

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VI-VII 2019 nr 3 (67)

KWESTIONARIUSZ RADNEGO POWIATOWEGO Jestem radnym, bo: sprawia mi dużo satysfakcji W ludziach najbardziej cenię: szczerość „do bólu” - wole gorzką prawdę niż słodkie kłamstwa Najbardziej denerwuje mnie: głupota, brak wyobraźni i samokrytyki Moim bohaterem jest: osoba, która „umie przegrać”, ale dalej pozostaje w „grze” Moim największym marzeniem jest: wyjazd na mecz NBA do USA W życiu najbardziej absorbuje mnie: to co robię w życiu (nie sztuką mieć, a dać - to sprawia mi najwięcej radości) Ostatnio najbardziej mnie zaskoczyło: zachowanie przyjaciół i znajomych w sytuacji, jaka mnie spotkała Słowo, które najbardziej charakteryzuje mój charakter: osobowość Miejsce zamieszkania: Bojanowo Praca zawodowa: emeryt

WIESŁAW CEGLAREK

DOŻYNKI

POWIATOWE 24 sierpnia

KONCERT ZESPOŁU

DOM KULTURY W RAWICZU

ŁOBUZY

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

ISSN 1898-7397

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl, www.facebook.com/powiatrawicki Redagują: Marta Maćkowiak (redaktor naczelna), Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska, Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: Rynek 17, 63-900 Rawicz, e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl. Oddano do druku: 25 czerwca 2019 r.

Skład i druk: Agencja Reklamowa POWERART, ul. Poznańska 5, 63-900 Rawicz, www.power-art.pl Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). Archiwalne numery „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, opracowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

www.powiatrawicki.pl

Profile for Aneta Mazur

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 67/2019

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 67/2019

Advertisement