Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DWUMIESIĘCZNIK

W numerze m.in.:

Powiatowy Dzień Integracji. Targi Rolnicze w Gołaszynie. Informacje Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Kościół Św. Krzyża w Jutrosinie.

ISSN 1898-7397

NR 28

VI 2012


POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Papieskie relikwie w Zakładzie Karnym (14 V 2012).

Kurs baristy (16-19 V 2012).

Rawicki Festiwal Sportu (19-20 V 2012).

Co wiesz o samorządzie terytorialnym? (23 V 2012).

Najlepsi hodowcy w Sielinku (26-27 V 2012).

Młodzieżowe zawody strzeleckie o Puchar Starosty (27 V 2012).

Integracyjny Dzień Dziecka (1 VI 2012).

Stypendyści w Starostwie (1 VI 2012).


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych po raz kolejny zorganizowało „Powiatowy Dzień Integracji”. W tym roku w każdej gminie od 7 do 11 maja odbyły się „Dni otwarte”. Uczestniczyli w nich członkowie i podopieczni stowarzyszeń, wolontariusze, uczniowie, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy. Spotkania miały charakter informacyjno-integracyjny. Ich celem było wypromowanie różnych form działalności organizacji, a przede wszystkim zaprezentowanie dorobku artystycznego zrzeszonych w nich osób. Można było również obejrzeć pokazy multimedialne, kroniki i fotografie. 13 maja br. w Pakosławiu odbyło się podsumowanie „Powiatowego Dnia Integracji”, któremu towarzyszył przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Na scenie wystąpili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku, podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Warsztatów Terapii Zajęiowej w Miejskiej Górce, członkinie Stowarzyszenia Rawicki Klub „Amazonka”, a także wykonawcy indywidualni. Miłym akcentem było również wypuszczenie przez młodych artystów 250 kolorowych balonów symbolizujących radość i zabawę – idee przyświecające organizatorom.

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl Redagują: Marta Hamielec (redaktor naczelny), Joanna Balcer, Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska. Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl Oddano do druku: 15 czerwca 2012 r. Skład i druk: Multigraf – Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 65 546 23 57, drukarniarawicz@gmail.com Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). ARCHIWALNE NUMERY „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

Nr 28

CZERWIEC 2012

3


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

TARGI ROLNICZE W GOŁASZYNIE W dniach od 19 do 20 maja br. w Gołaszynie odbyły się Regionalne Targi Rolnicze „WIOSNA 2012”. Ich organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu oraz Gminą Bojanowo. Na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego swoją ofertę zaprezentowało około 120 wystawców. Goście mogli obejrzeć nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze, zapoznać się z nowymi technologiami produkcji roślin, a także skorzystać z porad specjalistów. Wiele osób odwiedziło kiermasz ogrodniczy oraz stoiska z wyrobami regionalnymi. Podczas targów został rozstrzygnięty regionalny etap konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Odbył się również XIV Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, który objął patronatem Starosta Rawicki. Jego laureaci wystąpili w ramach czerwcowego Święta Rawicza. Targi urozmaiciły także występy artystyczne zespołu folklorystycznego „Gołaszyniacy” oraz gości specjalnych – grupy „Milano”, wokalistki Alicji Majewskiej i kompozytora Włodzimierza Korcza.

4

Nr 28

CZERWIEC 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU XVIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO W dniu 25 kwietnia br. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu Powiatu w 2011 roku. Ponadto podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie przeznaczenia kwoty

oferty edukacyjnej o technologie odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzował również nowe projekty, opracowane i złożone przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, których celem będzie rozwijanie umiejętności uczniów oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Relacja z konferencji dostępna jest na stronie internetowej Starostwa, w zakładce PROMOCJA. POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W dniach 26 oraz 27 kwietnia br. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawicki odbyły się uroczystości wręczenia świadectw tegorocznym absolwentom. Wzięli w nich udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu ukończyło w tym roku 118 uczniów, w Zespole Szkół nr 3 – 54, w Technikum Zespołu Szkół Zawodowych – 171, natomiast w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie – 76.

umorzonej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz określenia zadań, które finansowane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Radni wysłuchali również informacji na temat stanu zaawansowania prac na budowie drogi ekspresowej S-5, przedstawionej przez Dyrektora Kontraktu Pana Waltera Wassermanna oraz jego zastępcę Pana Grzegorza Bieńka. Uchwały podjęte podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Rawickiego dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiatrawicki.pl KONFERENCJA PRASOWA STAROSTY Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 27 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu Starosta Pan Zygmunt Wolny omówił realizację budżetu Powiatu w 2011 roku. Natomiast Wicestarosta Pan Krzysztof Synoracki poinformował dziennikarzy o wdrożeniu przez Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie pilotażowego projektu przygotowującego wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia

Podczas pożegnalnych akademii wyróżnienia i nagrody odebrali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odnieśli sukcesy sportowe, reprezentowali szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także uczestniczyli w realizacji projektów edukacyjnych oraz w akcjach charytatywnych. Tradycyjnie już w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu Dyrektor przyznał honorowy tytuł Absolwenta Roku. Otrzymała go Barbara Nowak, której gratulacje złożył m.in. Starosta Rawicki. POFILOZOFUJMY … O tym, że filozofia nie jest taka trudna przekonały się Sara Konieczna i Katarzyna Staśkiewicz, uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, które wzięły udział w XXIV Olimpiadzie Filozoficznej. Obie zakwalifikowały się do etapu okręgowego, w którym pisały eseje oraz rozwiązywały test z wiedzy filozoficznej i logiki. Rozległa wiedza Sary Koniecznej pozwoliła jej zakwalifikować się wraz z trzema innymi osobami z okręgu poznańskiego do zawodów centralnych w Warszawie. Finał Olimpiady miał miejsce w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Rawiczanka otrzymała tytuł Finalistki, osiągając najlepszy wynik spośród uczniów reprezentujących Wielkopolskę. Anna Noga – nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

Nr 28

CZERWIEC 2012

5


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA LICEALISTÓW W bieżącym roku szkolnym 50 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu skorzystało z dodatkowych zajęć przygotowujących do matury, zorganizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Wzorowy uczeń”. Obejmował on pięć 60-godzinnych grantów z języka angielskiego, matematyki, fizyki, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Dodatkowo każdy uczeń brał udział w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz otrzymał zaświadczenie o ukończeniu danego grantu. Łucja Dera – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w rawickim kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Następnie jej uczestnicy wraz z or-

kiestrą i pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik Jana Pawła II, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem Burmistrza Gminy Rawicz Pana Tadeusza Pawłowskiego przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Na zakończenie członkowie rawickiego Bractwa Kurkowego oddali salwę honorową. NARADA SAMORZĄDOWCÓW W dniu 9 maja br. w Jutrosinie odbyła się cykliczna narada Starosty, Burmistrzów i Wójta Gmin Powiatu Rawickiego. Uczestnicy spotkania omówili stan zaawansowania inwestycji światłowodowych prowadzonych na terenie powiatu przez

6

Nr 28

Spółkę INEA S.A. oraz dalsze działania związane z przejęciem linii kolejowej Rawicz – Kobylin od obecnego właściciela. Ponadto w związku z tzw. „ustawą śmieciową” rozważali możliwość zawiązania międzygminnego związku, który zajmowałby się w powiecie gospodarką odpadami. DELEGACJA Z UKRAINY 11 maja br. do Starostwa Powiatowego w Rawiczu przybyła z kolejną wizytą delegacja samorządowców z Powiatu Lipowieckiego na Ukrainie. Współpraca powiatów została nawiązana w 2007 roku i ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, gospodarki, kultury oraz oświaty. Tym razem goście odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Samorządowcom towarzyszyli też nauczyciele i przedsiębiorcy z miejscowości leżących na terenie

powiatu lipowieckiego, którzy przebywali w gminach Bojanowo, Miejska Górka oraz Pakosław. Tegoroczny pobyt delegacji z Ukrainy był związany z odbywającym się w Poznaniu Festiwalem Kultury „Ukraińska Wiosna”. PAPIESKIE RELIKWIE W ZAKŁADZIE KARNYM W dniu 14 maja br. do kaplicy znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu zostały wprowadzone relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak, któremu towarzyszył kapelan więzienny ks. Wojciech Prostak. Wprowadzenie relikwii było ważnym i podniosłym wydarzeniem zarówno dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

CZERWIEC 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

KURS BARISTY W ramach projektu unijnego pn. „Jak nie zostać bezrobotnym?” grupa 30 uczniów Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu uczestniczyła w dniach od 16 do 19

Szymczak i st. asp. Rafał Kaczmarek. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu nadało st. ogn. Karolowi Kałuży złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, a srebrny kpt. Leszkowi Wojciechowskiemu. Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę oraz wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych uhonorowany został st. ogn. Andrzej Wosiek. Uroczystość była okazją do podziękowania strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a także do podsumowania działalności jednostki w minionym roku. RAWICKI „KLUB J” W KRAKOWIE Członkowie „Klubu J” działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu po raz kolejny uczestniczyli w międzyklubowym spotkaniu integracyjnym. Tym razem rawiccy klubowicze gościli w Krakowie. Wizyta była okazją do dyskusji oraz wzajemnej wymiany doświadczeń

maja br. w kursie profesjonalnego parzenia kawy. Odbył się on w warszawskiej Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce, kształcąca profesjonalnych pracowników sektora usług gastronomicznych, o rzadko spotykanych specjalnościach. Podczas zajęć uczniowie poznali historię kawy, jej gatunki, odmiany oraz sposoby ich odróżniania. Instruktorzy zaprezentowali m.in. techniki profesjonalnej obsługi klienta, metody parzenia i ozdabiania kawy. Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie kursu oraz przygotowanie do pracy w charakterze baristy. Alicja Stachowska – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

DZIEŃ STRAŻAKA Na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w dniu 18 maja br. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji współpracujących ze Strażą. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Zgodnie z postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali kpt. Hubert

Nr 28

w zakresie logopedycznych terapii zaburzeń mowy u osób jąkających się. Program wyjazdu obejmował również zwiedzanie Wawelu. CO WIESZ O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM? W dniu 23 maja br. w Gimnazjum w Sierakowie odbył się XIX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym na szczeblu powiatowym. Wzięli w nim udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, w Sierakowie oraz w Bojanowie. Podczas konkursu najlepszą znajomością tematu wykazali się oraz największą liczbę punktów zdobyli Kinga Kubiak i Bartosz Staśkiewicz,

CZERWIEC 2012

7


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Samorządowe z Konina, a współorganizatorem etapu powiatowego Starostwo Powiatowe w Rawiczu. DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W dniu 25 maja br. w Zespole Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów odbył się apel z okazji Dnia Patrona Szkoły.

Z tej okazji uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne ukazujące historię szkół kadeckich w Polsce oraz rolę korpusu w międzywojennym Rawiczu. Obchody zakończono złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą poległych wychowanków, wychowawców i dowódców Korpusów Kadetów. PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2011 W dniu 25 maja br. w Pakosławiu odbyła się XVIII Gala Największych Przedsiębiorstw Regionu Leszczyńskiego, zorganizowana przez Gazetę „ABC”. Podczas uroczystego spotkania Prezydent Leszna oraz starostowie powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego i gostyńskiego, wręczyli przedstawicielom wybranych

rycznego „Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy”, adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizował go Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim oraz Fundacją Raczyńskich. Ideą konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o historii, roli społecznej i kulturowej wielkopolskiego ziemiaństwa. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie wybranego dworu szlacheckiego w jednej z trzech kategorii: praca plastyczna, pisemna lub prezentacja multimedialna. Uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Natalia Magnus i Marta Pietrzyk z klasy IV Technikum, kształcące się w zawodzie technik logistyk, przygotowały pracę plastyczną przedstawiającą dwór w Łaszczynie wraz z opisem. Uzyskała ona najwyższą ocenę spośród 52 nadesłanych w tej kategorii. Laureatką konkursu została również Marta Komisarska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, która zajęła III miejsce, przedstawiając w formie prezentacji multimedialnej historię dworku w Skoraczewie koło Jarocina. Iwona Guzikowska – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, Jakub Moryson – nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

NAJLEPSI HODOWCY W SIELINKU W Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku w dniach od 26 do 27 maja br. odbyła się XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Zaprezentowano na niej m.in. wiele odmian bydła, koni, drobiu oraz zwierząt futerkowych. Podczas wystawy doceniono również rolników za wybitne

firm tytuły „Przedsiębiorca Roku 2011”. Starosta Pan Zygmunt Wolny uhonorował tym tytułem Zakłady Drobiarskie LANGNER Sp. z o. o. z Karolinek. W imieniu Zarządu nagrodę odebrał Pan Antoni Langner. Wyróżniona spółka znalazła się w „złotej setce” – rankingu stu największych przedsiębiorstw regionu. „WIELKOPOLSKIE DWORY I ICH MIESZKAŃCY” W siedzibie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, w dniu 25 maja br. odbył się finał Regionalnego Konkursu Histo-

8

Nr 28

CZERWIEC 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

osiągnięcia w dziedzinie hodowli. Puchar Starosty Rawickiego dla „Najlepszego Hodowcy Powiatu Rawickiego” w kategorii trzody chlewnej otrzymała Pani Renata Wciórka z Dąbrowy. „PIĄTKA DLA ŻYCIA” 27 maja br. podczas festynu szkolnego w Jutrosinie został rozstrzygnięty konkurs edukacyjny zorganizowany przez Redakcję „Życia Rawicza” przy współudziale Fundacji PKM Duda im. Maksymiliana Dudy. Akcję objął honorowym patronatem Starosta Rawicki. Zamierzeniem organizatorów było zachęcenie uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Powiatu Rawickiego do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Dzieci i młodzież wysyłały specjalne kupony,

Kopp ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, a III miejsce Magdalena Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Wyróżnienie zdobyła Emilia Tobółka ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach. W konkursie powiatowym pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę” nagrody otrzymali: za zajęcie I miejsca Magdalena Odrzywałek, II miejsca – Kamila Brzozowska oraz za zajęcie III miejsca – Laura Łysikowska. Wyróżnieni zostali Weronika Sworowska oraz Emil Mrugalski. Celem obu konkursów było kształtowanie postaw i zachowań antytytoniowych oraz przekazanie dzieciom wiedzy na temat szkodliwości nikotyny. Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

które następnie uczestniczyły w losowaniu nagród. Na konkurs wpłynęły 3854 kupony z 29 placówek oświatowych. Główną nagrodę – wycieczkę do Warszawy dla koleżanek i kolegów z klasy wylosowała Lidia Kuźnia, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu. NAŚLADOWCY PITAGORASA W dniu 30 maja br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu odbyła się szósta edycja Regionalnej Olimpiady Matematycznej „Zostań Pitagorasem”. Wzięli w niej udział uczniowie gimnazjów oraz szkół zawodowych z Leszna, Wschowy, Rydzyny, Żmigrodu, Górzna, Miejskiej Górki i Rawicza. Celem Olimpiady była przede wszystkim integracja uczniów ze wszystkich szkół specjalnych i pokazanie dzieciom, że matematyka to również zabawa. W klasyfikacji szkół zawodowych I miejsce zajął Jacek Wojciechowski ze Wschowy, II miejsce – Patryk Andrzejewski z Rydzyny, natomiast III miejsce – Maciej Niwczyk z Rawicza. Na poziomie gimnazjum zwyciężył Jakub Kowalski z Rydzyny, II miejsce zajęła Małgorzata Szymańska ze Wschowy, a III miejsce – Wojciech Wycisk z Rawicza.

STYPENDYŚCI W STAROSTWIE W dniu 1 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie stypendystów ze Starostą Panem Zygmuntem Wolnym oraz Wicestarostą Panem Krzysztofem Synorackim. Stypendium Starosty Rawickiego przyznawane jest dla najlepszych uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym. Natomiast stypendium Wicestarosty otrzymują uczniowie Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce, za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe sprawowanie. Wśród zaproszonych uczniów znaleźli się: Anna Krajka z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Angelika Specht i Paweł Handkiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, Miłosz Łysikowski z Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu, Adam Wachowski z Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie oraz Agata Gierlik, Anna Siecla i Joanna Frąckowiak

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU W ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu zorganizowała konkursy plastyczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Powiatu Rawickiego. Ich podsumowanie odbyło się w dniu 31 maja br. Konkurs pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” wyłonił trzy laureatki: I miejsce zajęła Małgorzata Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Chojnie, której praca została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego, II miejsce Dominika

Nr 28

CZERWIEC 2012

9


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO pejskich. Lokalni przedsiębiorcy, osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedstawiciele firm, jednostek samorządu terytorialnego mogli skorzystać z fachowych porad udzielanych przez konsultantów z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Spotkanie zostało zorganizowane po raz drugi w ramach funkcjonowania Mobilnego Punktu Konsultacyjnego Funduszy Europejskich.

z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem Starostwa oraz obejrzeli m.in. Punkt Obsługi Interesantów, salę Obsługi Klientów w Wydziale Komunikacji i Dróg, a także Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

INTERNETOWA SONDA STAROSTWA W maju i czerwcu internauci odpowiadali na pytanie: „Czy w 2012 roku załatwiał/a Pan/i sprawę w Starostwie Powiatowym w Rawiczu?”. Poniżej prezentujemy jej wyniki:

INTEGRACYJNY DZIEŃ DZIECKA Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w dniu 1 czerwca br. został zor-

Zachęcamy wszystkich odwiedzających stronę Powiatu Rawickiego do oddawania głosów w kolejnych sondach.

ganizowany Integracyjny Dzień Dziecka. Wzięło w nim udział około 200 osób z pięciu placówek, m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie oraz Rawiczu. Na uczestników zabawy czekało wiele ciekawych atrakcji. NOWY KOMENDANT POLICJI Z dniem 1 czerwca br. mł. insp. Pan Krzysztof Nowak rozpoczął służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. W rawickiej placówce, z którą jest związany od wielu lat, pełnił m.in. obowiązki zastępcy komendanta. Akt nominacji odebrał z rąk insp. Krzysztofa Jarosza w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

odbędą się 19 sierpnia 2012 roku w Miejskiej Górce

UNIJNE KONSULTACJE W dniu 15 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyły się bezpłatne konsultacje w zakresie dostępnych źródeł finansowania inwestycji z funduszy euro-

10

Nr 28

DOŻYNKI POWIATOWE

Serdecznie zapraszamy

CZERWIEC 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

SPORT I TURYSTYKA W POWIECIE RAWICKIM NOWY SZLAK TURYSTYCZNY – ZABYTKI SAKRALNE POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI W maju br. został otwarty nowy samochodowy szlak turystyczny pn. „Zabytki Sakralne Południowej Wielkopolski”, wytyczony na terenie powiatów: kościańskiego, gostyńskiego oraz rawickiego. Od 2011 roku w realizację projektu, mającego na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, zaangażowało się 8 samorządów – Powiat Gostyński jako lider, Powiat Rawicki oraz Gminy: Miejska Górka, Krobia, Gostyń, Piaski, Krzywiń i Kościan. Szlak wyznaczają drogowe znaki turystyczne, usytuowane w ciągu dróg wojewódzkich nr 308, 432, 434 oraz krajowych nr 12 i 36. Tablice informują o najważniejszych obiektach sakralnych w tej części Wielkopolski oraz ułatwiają do nich dojazd. Trasa liczy 90 kilometrów i łączy następujące zabytki: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kościanie, Zespół Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, Bazylikę na Świętej Górze/k. Gostynia, Kościół pw. św. Małgorzaty

w Gostyniu, Kościół pw. św. Mikołaja w Krobi, Zespół Klasztorny Franciszkanów w Miejskiej Górce, Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu-Sarnowie.

TURNIEJ PIŁKARSKI W dniu 12 maja br. został zorganizowany Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty Rawickiego. Spośród czterech

zgłoszonych do rywalizacji drużyn z Zielonej Góry, Kościana, Rawicza i Żmigrodu mecz rozegrały tylko dwie ostatnie. Wynikiem 5:4 zwyciężył „Piast” Żmigród. Zawodnicy obydwu ekip odebrali pamiątkowe puchary z rąk Wicestarosty Pana Krzysztofa Synorackiego. RAWICKI FESTIWAL SPORTU W dniach od 19 do 20 maja br. odbył się 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. Jego głównym organizatorem był Urząd Miejski Gminy Rawicz, przy współudziale Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. W imprezie uczestniczyło w sumie 767 sportowców amatorów i profesjonalistów z całego kraju. Zawodnicy rywalizowali w czterech trwających całą dobę drużynowych maratonach: w sztafecie pływackiej, turnieju piłki nożnej, koszykówki ulicznej (streetball) oraz biegu Plantami im. Jana Pawła II. Najważniejszym punktem imprezy był zorganizowany już po raz drugi bieg plantami. Wystartowało w nim 18 drużyn z: Rawicza, Krobi, Poznania, Wrocławia, Szczecina,

Nr 28

Piły, Krynicy i Rudy Śląskiej. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła ekipa Van Pur z Wrocławia, pokonując w ciągu doby około 403 km (144 okrążenia plant). Indywidualny rekord trasy pod względem liczby pętli należał do rawiczanina Artura Elinga, który przebiegł ponad 103 km (37 okrążeń). Najmłodszą rawicką drużyną startującą w biegu była 10osobowa ekipa 1LO-garytmy, reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące, której członkowie przebiegli łącznie 123 okrążenia plant i zajęli 9 miejsce (drugą lokatę wśród drużyn z Rawicza). Celem Festiwalu była promocja Rawicza, popularyzacja aktywnych form rekreacji oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play, a także integracja mieszkańców i sympatyków sportu z całego regionu. Kamil Brzozowski, Piotr Nowicki - uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, uczestnicy Rawickiego Festiwalu Sportu

TURNIEJ STRZELECKI FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W dniu 25 maja br. na Strzelnicy Sportowej w Jutrosinie odbył się VII Drużynowy i Indywidualny Turniej Strzelecki Formacji Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego o Puchar Sta-

CZERWIEC 2012

11


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

rosty Rawickiego oraz Burmistrza Bojanowa. W klasyfikacji indywidualnej najlepszym strzelcem został Pan Tadeusz Gospodarek z drużyny Urzędu Gminy w Pakosławiu oraz Pan Franciszek Motwicki z Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. W rozgrywkach zespołowych I miejsce zajęła drużyna formacji OC z Urzędu Gminy w Pakosławiu, II miejsce drużyna z Jutrosina, natomiast III miejsce – drużyna z Bojanowa. MŁODZIEŻOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY Rawicki Klub Sportowy „BOCK” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu przeprowadził w dniu 27 maja br. na

strzelnicy OSiR w Sierakowie zawody strzeleckie o Puchar Starosty. W rywalizacji uczestniczyło 46 zawodników i zawodniczek ze szkół oraz klubów z terenu Powiatu Rawickiego. Do tarcz strzelano z karabinu i pistoletu sportowego oraz pneumatycznego. Najlepszymi strzelcami w poszczególnych konkurencjach zostali Maria Sołtysiak, Patryk Neumann oraz Sonia Wojtal. Ryszard Kapłon – Prezes Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK” w Rawiczu

„POZNAJEMY WIELKOPOLSKĘ” W dniu 9 czerwca br. grupa uczniów z Rawicza i Bojanowa uczestniczyła w wycieczce autokarowej po powiecie konińskim. Jej organizatorem był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz, przy wsparciu finansowym Powiatu Rawickiego. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie zabytków Konina, tamtejszego Muzeum Okręgowego oraz zespołu klasztornego w Kazimierzu Biskupim.

12

Nr 28

Tematem przewodnim wycieczki był „Wielki przemysł Wielkopolski”, w związku z czym uczestnicy obejrzeli również tereny i obiekty należące do Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Wacław Szymczak – instruktor krajoznawstwa, Prezes rawickiego Oddziału PTTK

INAUGURACJA TURNIEJU „EUROTALENTY” W dniu 10 czerwca br. w Miejskiej Górce odbyła się inauguracja regionalnego turnieju piłkarskiego pn. „Eurotalenty”, zorganizowanego na wzór Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Rozgrywki poprzedził przemarsz uczestników

z rynku na stadion oraz prezentacja ekip symbolicznie reprezentujących państwa biorące udział w EURO 2012. Mecze eliminacyjne rozegrały drużyny „orlików” z Leszna, Rydzyny, Gostynia, Pępowa, Piasków, Pudliszek, Racotu, Krobi, Czeluścina, Krzemieniewa, Bojanowa, Pakosławia, Jutrosina, Rawicza i Miejskiej Górki. Ćwierćfinały odbędą się 24 czerwca, a półfinały i finał –1 lipca. Zwycięzca odbierze puchar podobny do tego, jaki trafi w tym samym dniu w ręce nowego Mistrza Europy.

CZERWIEC 2012


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

RAWICZANIE NA STADIONIE NARODOWYM W ramach kampanii społecznej RESPECT: Szacunek dla Niepełnosprawnych, Szacunek dla Różnorodności, Szacunek dla Kultury Kibiców, Szacunek dla Zdrowia, wspieranej przez organizatorów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska – Ukraina 2012, w dniu 21 czerwca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie został rozegrany mecz pokazowy z udziałem reprezentujących Wielkopolskę zawodników Olimpiad Specjalnych z Łęczycy i Leszna. W składzie leszczyńskiej drużyny wystąpią trzej uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu: Zbigniew Lipowicz, Mateusz Wolsztyniak i Miłosz Kapała. Rawiczanie mieli okazję zaprezentowania się kibicom także w maju, podczas rozegranego w Łodzi XIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. PUBLIKACJE POPULARYZUJĄCE DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POWIATU RAWICKIEGO Zeszyty Historyczne cz. 1. „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918 - 1919” to nowa publikacja wydana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej, sfinansowana z funduszy unijnych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jej autorem jest historyk i regionalista, Adam Grzelak. Książka ma formę słownika biograficznego, zawierającego biogramy oraz wykazy nazwisk powstańców wielkopolskich związanych z ziemią jutrosińską. Teksty wzbogacają reprodukcje fotografii i dokumentów. Spotkanie promocyjne z okazji wydania książki odbyło się 20 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie.

„Książę Olgierd Czartoryski (1888 – 1977). Życie i działalność społeczno-polityczna” to książka napisana przez historyka Jakuba Morysona, nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu poświęcona postaci wybitnego Wielkopolanina, związanego z ziemią jutrosińską przedstawiciela jednego z najznamienitszych polskich rodów arystokratycznych. Publikacja jest pokłosiem kilkuletnich badań genealogii rodziny Czartoryskich, a w szczególności jej linii wywodzącej się z południowej Wielkopolski. Autor dotarł do wielu bardzo cennych, niepublikowanych dotychczas materiałów źródłowych, zgromadzonych m.in. w Bibliotece Kórnickiej oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu. Nawiązał również kontakt z potomkami Olgierda Czartoryskiego. Wydawcą książki jest znana krakowska oficyna Universitas.

W KRĘGU RAWICKICH PODAŃ I LEGEND… W 2012 roku mija 75 rocznica wydania jednej z najważniejszych i najcenniejszych książek dokumentujących dziedzictwo kulturowe naszego regionu. „Ziemia Rawicka w legendzie i baśni” to zbiór ponad 30 podań historycznych i opowieści ludowych, spisanych przez znanego nauczyciela i działacza społecznego Józefa Miedzińskiego. Autor zbioru jest postacią ważną dla lokalnej historii, choć dziś nieco zapomnianą. Józef Miedziński urodził się w 1879 roku w Kobylinie. Zdobył wykształcenie pedagogiczne m.in. w rawickim Seminarium Nauczycielskim. Po zdaniu matury pracował w szkole w Gogolewie. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. W 1920 roku został powołany na stanowisko nauczyciela przyrody w Państwowym Gimnazjum Męskim w Rawiczu. Przez wiele lat angażował się w działalność lokalnych stowarzyszeń. Zmarł w 1940 roku w Nieparcie i tam został pochowany. Przez swoich wychowanków został zapamiętany jako postać wyjątkowa, wybitna, ciesząca się powszechnym autorytetem. Właśnie młodzieży zadedykował

Nr 28

wydany w 1937 roku zbiór podań, będący pokłosiem jego wieloletnich zainteresowań etnograficznych, a także niezliczonych wędrówek po całym powiecie. Książka ukazała się wówczas w bardzo małym nakładzie, nie została także wydana po wojnie. Cykl zawartych w niej unikalnych opowieści warto więc przywołać ponownie. Jednym z najciekawszych, opracowanych w formie literackiej przez Miedzińskiego, podań jest legenda wyjaśniająca genezę herbu „Rawicz”, którym pieczętował się m.in. ród Przyjemskich.

CZERWIEC 2012

13


ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Od Rawy otrzymał przezwisko Rawicz. Ziemia rawicka wywodzi nazwę swoją od miasta, założonego w roku 1632 przez ówczesnego dziedzica Sierakowa, możnego hrabiego Adama Olbrachta Przyjmę – Przyjemskiego, senatora i oboźnego koronnego, który od herbu swego nazwał R a w i c z e m. Herb Rawicz przedstawia w polu złotym twarzą ku widzowi zwróconą dziewicę, na czarnym niedźwiedziu siedzącą; niedźwiedź, zwrócony w lewą stronę tarczy, kroczy po zielonej murawie, prawa noga przednia jak do biegu podniesiona; dziewica w długiej do kostek sięgającej, błękitnej sukni, z nagimi, w górę podniesionymi rękoma, z rozpuszczonym, na ramiona spadającym włosem, z koroną złotą na głowie; w hełmie nad koroną, między dwoma jeleniami, sześciowypustkowymi rogami widać górną połowę drugiego niedźwiedzia siedzącego, obróconego w lewą stronę tarczy, trzymającego w podniesionej prawej łapie różę; od hełmu rycerskiego spadają długie, postrzępione zawoje, tworzące piękną ornamentową obwódkę złotej tarczy. Genezę alegorycznego tego obrazu odtwarza piękna, stara legenda, która zrodziła się w Wielkiej Brytanii. Król angielski Kanut Wielki, syn Swenona i Sygrydy, córki Mieszka i Dąbrówki, miał dwoje dzieci: syna Swenona i córkę Klotyldę. Po śmierci ojca Swenon odziedziczył tron angielski z obowiązkiem wyposażenia siostry Klotyldy. Kiedy jednak do Londynu zaczęli się zjeżdżać dziewosłęby, dopytując się o rękę Klotyldy dla swych monarchów, Swenon, kochają-cy sto razy więcej złoto niż rodzoną swą siostrę, nie chciał zezwolić na jej zamążpójście, aby nie potrzebował wypłacić ojcowskim testamentem przyznanego jej posagu. Za radą zbrodniczych swych służalców usunął siostrę wrzucając ją do klauzy głodzonego dzikiego niedźwiedzia, który już nieraz pełnić musiał rolę kata; w Londynie zaś rozszerzono wieść, że piękna Klotylda zabrawszy klejnoty opuściła Anglię. Po sześciu dniach, kiedy to Swenon był przekonany, że wygłodzony niedźwiedź pożarł Klotyldę już doszczętnie, okrutnik wysłał swego zaufanego sługę do klauzy niedźwiedziej, aby ten przyniósł mu włosy siostry, którymi dla ich piękna tak bardzo był się zachwycał, a które teraz jako perukę za-pragnął nosić na własnej głowie. Jak wielkie musiało być zdziwienie dworzanina, kiedy ten otworzywszy drzwi klauzy zobaczył dziewicę całą i zdrową, a niedźwiedzia-olbrzyma łaszącego się potulnie i przyjaźnie u jej stóp. To też przerażony porzucił klucze i pobiegł czym prędzej do króla, aby mu oznajmić, na co własnymi oczyma patrzał. Co wydarzyło się od chwili zamknięcia Klotyldy w klauzie niedźwiedziej? Otóż królewna, wepchnięta do jamy dzikiego zwierza, w strachu śmiertelnym padła bezwładnie na kolana błagając Wszechmocnego o łaskę, o litość tymi oto słowy: „Boże mój, któryś proroków wyprowadził całych z lwiej jamy i młodzieńców niewinnych wybawił z ognia toni, nie dopuść abym pod kłami tej dzikiej bestii miała skończyć moje młode życie; zabierz raczej, skoro nadszedł kres mego życia, niewinną moją duszę wprost do siebie albo, jeżeli godna jestem tego, spraw, że

14

Nr 28

przeze mnie twoje Boskie miłosierdzie na cały świat zasłynie ! ” I wysłuchał Bóg dobrotliwy gorejącej prośby niewinnej dziewicy. Dziki zwierz, mimo, że trzewia jego targał boleśnie głód dotkliwy, zamiast rzucić się na smaczny kęs jemu przeznaczony i rozedrzeć go w strzępy, jak baranek potulny kładzie się u stóp dziewicy liżąc jej przyjaźnie ręce i nogi. Po odejściu dworzanina Klotylda dosiadłszy niedźwiedzia, okiełznanego w cugle z jej złotych wstęg, zajechała przed pałac królewski w otoczeniu olbrzymiego tłumu, który w krótkim czasie był się zebrał na wieść o tak wielkim wydarzeniu. Swenon ochłonąwszy z przerażenia wyszedł z całym swoim orszakiem królewskim i padł przed siostrą swoją na kolana błagając ją o przebaczenie. Klotylda pomnąc na wielkie miłosierdzie, jakiego od Stwórcy wszechmocnego sama doznała, przebaczyła bratu wszystko wspaniałomyślnie z zastrzeżeniem jednak, że wyda ją natychmiast za drogiego jej księcia lotaryńskiego. Stało się według życzenia królewny. Szczęśliwe małżeństwo Bóg obdarzył siedmiu synami, z których kilka poszukało sobie żon i miejsca zamieszkania po różnych krajach. Dwóch synów Klotyldy przyszło również do Polski i ci pod Rawą obrawszy sobie stanowiska, od niej herbowi swojemu nadali nazwę „Rawicz”. Na wieczną pamiątkę cudownego wybawienia matki umieścili w herbie swoim dziewicę z koroną na głowie, siedzącą na czarnym niedźwiedziu. Z rodu tego, pieczętującego się herbem Rawicz, wyszło około 70 rodzin polskich, między innymi również rodzina Przyjemskich. Rawa (Mazowiecka), o której mowa, jest dzisiaj miastem powiatowym w województwie warszawskim, liczącym około dziesięć tysięcy mieszkańców. Niegdyś była Rawa słynnym grodem książąt mazowieckich, o którym wspomniano nie tylko w Polsce całej, ale i za granicą. W zamku obronnym tych książąt przechowywano skarb Rzeczypospolitej i więziono różnych mężów stanu oraz wpływowych działaczy religijnych. I tak przesiedział w tej twierdzy przeszło sześć lat Krzysztof książę Meklemburski od roku 1568, tudzież Karol Gildenhilm, syn króla szwedzkiego Karola IX, pojmany w roku 1601 w In-flantach przez Jana Zamojskiego, oraz generałowie szwedzcy i brandenburscy wzięci do niewoli w wojnach za Jana Kazimierza. Legendę związaną z herbem Rawicz do swojego herbarza przejął heraldyk polski jezuita Kasper Niesiecki, który w roku 1728 ogłosił herbarz swój pod tytułem: „Korona polska przy złotej wolności, starożytnymi wszystkich katedr, prowincji i rycerstwa klejnotami, heroicznym męstwem i odwagą najwyższymi honorami a najpierw cnotą, pobożnością i świątobliwością ozdobionych”. (…) *Ziemia rawicka w legendzie i baśni. Na podstawie zapisków i podań ludowych opracował Józef Miedziński; nauczyciel Gimnazjum Państwowego w Rawiczu, „Towarzystwo Wydawnicze Sp. z Ogr. Odp. w Rawiczu”, Rawicz 1937. Prawa do dysponowania publikacją: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Instytutu Historii UAM zrzeszone w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych; identyfikator publikacji w systemie WBC: www.wbc.poznan.pl/publication/92531

CZERWIEC 2012


KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA W JUTROSINIE Ks. profesor Józef Nowacki wysunął ongiś przypuszczenie, że ufundowany w XIII w. kościół Św. Krzyża pełnił początkowo funkcję kościoła parafialnego. Wraz z lokacją miasta w XIII w. i budową nowej świątyni farnej został zredukowany do rzędu sukursalnego. Z roku 1557 pochodzi wzmianka o kościele i szpitalu z okazji starań o przeniesienie tam z Domachowa altarii Kołaczkowskich. Sporo informacji pozostawia protokół z wizytacji biskupa Wojciecha Tholibowskiego, 18 października 1661 r. Świątynia wystawiona ku czci Św. Krzyża lub Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, choć była wiekowa, dotąd jej nie poświęcono. Wieloma zaś cudami i łaskami była przyozdobiona, o czym Grobowiec książąt Czartoryskich świadczyły tak dokumenty dawne, jak i współczesne, które przedłożono wizytującemu kościół biskupowi. W kościele tym w każdy piątek odprawiana była msza [ku czci] Poniżenia i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Kolejny protokół z wizytacji odbytej 9 października 1667 r., przyniósł dalsze, dość szczegółowe, dane o kościele Św. Krzyża. Wizytujący stwierdził, iż ostatnimi czasy odnowił go własnym sumptem burmistrz jutrosiński Jakub Kulawy. Budowla była odmalowana, otoczona płotem, posiadała solidny, sklepiony dach z belkowanym stropem, w prezbiterium rzeźbiony i malowany, w części nawowej zaś prosty. Ściany zostały częściowo ozdobione malowidłami, w części zaś świeżo wybielone; w kościele nie było posadzki. Z tak skromnym wyposażeniem kontrastowało zestawienie cudów i łask, jakie otrzymywali wierni w tejże świątyni: to miejsce modlitwy przez Chrystusa Pana zostało przyozdobione Archiwalny widok kościoła (początek XX w.) wieloma łaskami i cudami o czym świadczą napisy znajdujące się wewnątrz. W kościele znajdowały się cztery ołtarze. Wielki, pod wezwaniem Krzyża Świętego, był murowany, lecz niepoświęcony. Używano portatylu, skromnie przyozdobionego. Ołtarz ten posiada cudowny krucyfiks, przy którym stały dwie figury, Najświętszej Panny i św. Jana, zakupione 2 sierpnia 1651 r. przez szlachetnie urodzonego Zygmunta Grabowieckiego i odmalowane przez – wspomnianego już – ówczesnego burmistrza Jakuba Kulawego. W takim stanie zewnętrznym kościół na przedmieściach Jutrosina przetrwał do roku 1733, kiedy to za sprawą ówczesnego dziedzica miasta, Hieronima Ponińskiego, wystawiono nową świątynię, w innym kształcie, która przetrwała do dziś. 30 września 1869 r. reperowano wieżę kościelną i wówczas znaleziono dokument umieszczony tam przed 136 laty. Dowiadujemy się z niego, że kolatorem i fundatorem kościoła, jedynym i prawnym dziedzicem dóbr jutrosińskich, był Hieronim z Ponina Poniński, a wraz z nim jego małżonka, Konstancja z Mycielskich Ponińska (1701 – 1759). Kościół wystawili własnym sumptem, lecz słowa pochwały skierowane były również pod adresem księży: nieżyjącego Wawrzyńca Krzemieniewskiego, przez 16 lat proboszcza w Jutrosinie, jak również jego następcy, Wojciecha Mikołaja Idowskiego, wcześniej kustosza kolegiaty szamotulskiej oraz sądząc z formy zaimka wskazującego – autora tego tekstu, księdza Kazimierza Jarczewskiego, altarzysty Szkaplerza NMP w kościele farnym. W kościele tym złożono relikwie św. Fortunaty. Wizytujący parafię jutrosińską w 1742 r. Franciszek Woliński pozostawił następujący opis: Kościół ten pod wezwaniem Św. Krzyża wystawiony z drewna, w mur pruski, przez Najjaśniejszego i Wielmożnego Hieronima Ponińskiego, Podkoniuszego Koronnego z kopułą nakrytą od góry drewnianym dachem. Jak widać kościół fundacji Ponińskiego różnił się nieco od obecnego. Budowla nie była zdaje się bardzo trwała, gdyż 44 lata później wymagała gruntownej naprawy, podźwignięcia z fundamentów. Dokonał tego w 1777 r. ksiądz Józef Gogolewski, proboszcz jutrosiński, o czym informuje protokół z wizytacji Józefa Glaubicza Rokossowskiego, archidiakona śremskiego, który wizytował naszą parafię w 1780 r. Obok tego kościoła znajduje się cmentarz. Dzielił się na dwie części – starszą i nowszą. Cmentarz został poszerzony w 1853 r. – dodano część leżącą wzdłuż ulicy Polnej. Po stronie północno-wschodniej starszej części nekropoli znajdowała się kostnica w kształcie kwadratu, murowana, o wymiarach ok. 2, 7 x 2, 7 (4 x 4 łokcie) pokryta dachem szkudlanym. Obok kościoła stoi drewniana – dzwonnica. Istnienie w tym miejscu dzwonnicy jest potwierdzone źródłowo w roku 1700. Była to początkowo brama dzwonnica o konstrukcji drewnianej. Później tę pierwotną budowlę obudowano, przez co uzyskała kształt obecny. Ciekawostką jest znajdująca się wewnątrz konstrukcja rusztowania z początków XIX w., na którym wisiały trzy duże dzwony w czasach, gdy znajdujący się obok kościół pełnił funkcję świątyni parafialnej. Po pożarze miasta w Wielką Sobotę, 6 kwietnia 1805 r., w którym spłonął kościół farny, plebania i spora część miasta, kościół Św. Krzyża zaczął pełnić funkcję kościoła parafialnego. Ze spalonej świątyni przeniesiono tam bractwa i uroczystości kościelne, a także – uratowane z pożaru relikwie patronki, Św. Katarzyny w srebrnym pacyfikale. Sui generis świątynia filialna stała się zatem kontynuatorką kościoła farnego. Zwiedzając jutrosińską świątynię pw. Św. Krzyża warto zwrócić uwagę na znajdujące się wokół niej pomniki, np. grobowiec rodziny Karłowskich i Budziszewskich, gdzie m.in. pochowany jest pułkownik Franciszek Budziszewski (1745 – 1830), bohater powstania w Wielkopolsce w 1794 r. Dr Romuald Krzyżosiak

Widok kościoła – zdjęcie współczesne

Wnętrze kościoła – zdjęcie współczesne

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 28/2012

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 28/2012

Advertisement