Page 1

Jubileuszowa Orkiestra

Sylwester z gangsterem

W niedzielę, już po raz dwudziesty, zagra finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobacz co się będzie działo w powiecie kamiennogórskim

s.4

s.5 Bezpłatny Tygodnik

ogłoszenia

Zapytał o strefę

Poseł Henryk Kmiecik złożył zapytanie do ministra gospodarki dotyczące sytuacji finansowo- ekonomicznej Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

Poseł uważa, że zarząd strefy źle pracuje. Mają o tym świadczyć dane statystyczne dotyczące wszystkich stref ekonomicznych w Polsce. Poseł domaga się również bezstronnej kontroli w strefie oraz pyta o przyczynę wysokich wynagrodzeń zarządu oraz

kwalifikacji zawodowych członków zarządu. Poseł Kmiecik opowiada również o spotkaniu z „emisariuszem”, który w imieniu prezesa Strefy miał go przekonywać do wycofania zapytania. Iwona Krawczyk zaprzecza rewelacjom posła. Twierdzi, że nikogo o takie pośrednictwo nie prosiła. Żałuje, że poseł nigdy się z nią nie spotkał i nie rozmawiał. Według niej zapytanie posła powstało w oparciu o nieprawdziwe dane dotyczące m.in. zatrudnienia i nakładów na inwestycje. Finansowa sytuacja spółki jest coraz lepsza. Od 2010 roku rośnie poziom zatrudnienia w firmach działających w strefie. Na koniec trzeciego kwartału 2010 roku przedsiębiorstwa zatrudniały 4339 osób, na koniec trzeciego kwartału 2011- 4738. Wzrosły również nakłady na inwestycje. Wszystko to dzieje się pomimo problemów finansowych kilku firm, które działają w strefie. Wyniki finansowe strefy kontrolowane są co roku przez biegłego i nie ma do nich zastrzeżeń, trudno więc tu mówić o stronniczych kontrolach. Zarząd strefy zwołał konferencję prasową na temat zarzutów posła. Odbyła się ona po zamknięciu tego numeru, szczegóły przedstawimy za tydzień i w portalu powiatowa.info. {maja}

Hip-hopowy naturalizm W czerwcu ubiegłego roku na terenie Kamiennej Góry odbyły się zdjęcia do teledysku Krzyśka Wojtasa.

Klip powstał do utworu „Naturalizm”, który opowiada o przemocy fizycznej i psychicznej rodziców wobec dzieci. Hip-hopowy utwór jest swoistym manifestem przeciwko alkoholizmowi i przemocy wobec dzieci. -To dzieci, które płaczą

•reklama

Turecki namiot zdobyty w 1675 roku przez Jana III Sobieskiego to jeden eksponatów prezentowanych w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

s.3

czwartek 5 stycznia 2012 r. • nr 1/2012 • (16)

Zawsze aktualne informacje aktualności

Ora et labora

Polak, członek grupy Al Capone w Kamiennej Górze. Przeczytaj wspomnienia jednego z pierwszych Polaków, którzy przyjechali do Kamiennej Góry w 1945 roku.

problemami swych rodziców – usłyszymy w utworze. Teledysk powstał w wielu miejscach na terenie miasta i wzięli w nim udział aktorzy grupy teatralnej „Pod jednych dachem” oraz znajomi kamiennogórskiego muzyka. Za realizację klipu odpowiada wałbrzyska telewizja BreakTV. Klip dostępny na www.powiatowa.info {wsp}

fotorelacje

sport

Odwołany dyrektor

Zarząd powiatu podjął decyzję o odwołaniu Andrzeja Mankiewicza z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Uchwała podjęta została i wykonana 30 grudnia.

Trzydziestego grudnia sekretarka poinformowała A. Mankiewicza, że starosta Ewa Kocemba chce spotkać się z nim oraz z pracownikami szkoły aby złożyć życzenia. Dyrektor przyjechał do szkoły, w której, z powodu przerwy świątecznej, byli tylko pracownicy administracji. Do spotkania doszło, złożono sobie życzenia. Po spotkaniu starosta chciała jeszcze porozmawiać tylko z A. Mankiewiczem. Poinformowała go o podjętej w tym samym dniu uchwale zarządu. Było kilkanaście minut po godzinie 13. Tak te wydarzenia zapamiętał zwolniony dyrektor. Podstawą zwolnienia była negatywna ocena pracy A. Mankiewicza wystawiona 6 grudnia przez starostę E. Kocembę. Zarząd powiatu postanowił powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Marii Białeckiej- Polak, zastępcy dyrektora. Nowy szef placówki ma być wyłoniony w konkursie. – Uważam, że to działanie jest niezgodne z prawem samorządowym i oświatowym – mówi A. Mankiewicz. Zwolniony dyrektor zapowiada złożenie pozwu do sądu pracy. Chce się domagać przywrócenia do pracy. – Z takim traktowaniem pracownika jeszcze się nie spotkałem. Były już dyrektor ZSZiO, nie chce na razie podać, na łamanie jakiego prawa będzie wskazywał w pozwie. Można

Andrzej Mankiewicz zapowiada walkę o przywrócenie na stanowisko.

się spodziewać, że jednym z argumentów będzie brak zgody rady miasta na jego zwolnienia. A. Mankiewicz jest przewodniczącym rady miasta. Ogólna zasada mówi, że w przypadku woli zwolnienia pracownika, jednocześnie radnego, pracodawca musi zwrócić się w tej sprawie do rady. W tym przypadku takiego zapytania nie było, ale indywidualnie sprawę będą musieli rozpatrzyć prawnicy. E. Kocemba uważa bowiem, że działała zgodnie z prawem. – (…) odwołanie dyrektora ZSZiO to zagranie czysto polityczne. Mam poważne wątpliwości czy odbyło się ono w świetle prawa (…). Po czterech latach spokoju, stabilizacji i pracy na rzecz miasta i powiatu powróciła polityka w najgorszym, partyjniackim i małostkowym wydaniu. Będziemy się temu przeciwstawiać całą naszą mocą – tak sprawę, na swoim profilu na facebooku, ocenił burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek. W obronie A. Mankiewicza wypowiedział się również Cech Rzemiosł Różnych i Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Starzy Cechu, Jerzy Germata i jego zastępca Robert Wąsiołek, napisali pismo w tej sprawie do starosty. Z jednej strony protestują przeciwko odwołaniu dyrektora, – (…) w tej konkretnej decyzji nie wykazała Pani cech charakteru właściwych dla ludzi, którzy sprawują wysokie i odpowiedzialne stanowiska. Zbyt łatwo ulega Pani namowom i destrukcyjnym, zakulisowym knowaniom nieodpowiedzialnych osób „bawiących się w uprawianie polityki”. – czytamy w piśmie. Jest to również apel o zmianę decyzji. – Przyznanie się do błędu oraz co za tym idzie możliwość

dokonania korekty objętego kursu jest cechą ludzi wielkich. – piszą szefowie Cechu. Również oni doszukują się politycznego kontekstu odwołania– Nie wolno pod żadnym względem przy podejmowaniu daleko idących decyzji kierować się politycznym animozjami i doraźnymi celami. Protest napisali również nauczyciele ZSZiO. – Niepoinformowanie Rady Pedagogicznej ZSZiO w Kamiennej Górze o przeprowadzanej ocenie pracy Pana Dyrektora ZSZiO oraz niewystąpienie do Rady Pedagogicznej o przygotowanie oceny pracy dyrektora uważamy za lekceważenie przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego kompetencji ustawowych organów szkoły. – czytamy w piśmie. – Odwołanie dyrektora szkoły w trakcie trwania roku szkolnego przez Zarząd Powiatu powoduje dezorganizację pracy szkoły, a tym samym jest sprzeczne z nałożonymi na samorząd powiatowy zadaniami. – argumentują nauczyciele. – (...) uważamy, że podjęta przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego uchwała odwołująca Pana Andrzeja Mankiewicza ze stanowiska Dyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i godzi w interes szkoły. A. Mankiewicz został dyrektorem szkoły w maju 2010 roku, po wygraniu konkursu ogłoszonego przez powiat. Startował w nim jako prezes spółdzielni mieszkaniowej, były nauczyciel. W konkursie pokonał zastępcę dyrektora ZSZiO, Mariolę Jaciuk. Podpisał kontrakt do 31 sierpnia 2014 roku. {maja}


2

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

Tygodnik otrzymasz w:

• Autobusach PKS Kamienna Góra

Kamienna Góra • Kryta Pływalnia, ul. Fabryczna 6, w godz. 7.00- 22.00

Wizyty duszpasterskie Kamienna Góra parafia św. Piotra i Pawła:

• NZOZ Rodzina, ul. Papieża Jana Pawła II 8

kolęda rozpoczyna się o godzinie 15:00 (w sobotę o 9:00) • czwartek 5 stycznia – Lipowa od nr 5a do końca, Szpitalna, Fornalskiej, Wałbrzyska • sobota 7 stycznia – Ptaszków • poniedziałek 9 stycznia - Jeleniogórska po stronie numerów parzystych od 14 do 58

• NZOZ Rodzina, ul. Kościuszki 6

Krzeszów:

• Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 6a, w godz. 7.30- 15.30 • Sklep Alkohole ze Świata, Broniewskiego 1 • NZOZ Fizjoterapia, ul. Armii Ludowej 7

• Pizzeria Salamino, ul. Mickiewicza 8 • Ara sklep zoologiczny, ul. Mickiewicza

kolęda rozpoczyna się od godziny 14:30 (w sobotę od 13:00) czwartek 5 stycznia - ul. Betlejemska – ks. Mateusz - ul. Maksymiliana Brokoffa – ks. proboszcz sobota 7 stycznia - ul. Michała Wilmanna - ks. proboszcz - ul. Osiedle - ks. Mateusz poniedziałek 9 stycznia - ul. Loretańska – ks. proboszcz - ul. Sądecka cz. I – ks. Mateusz wtorek 10 stycznia - ul. Młyńska - ks. Proboszcz - ul. Sądecka cz. II – ks. Mateusz środa 11 stycznia - ul. Bernarda Rossy – ks. Mateusz - ul. Piotra Brandla – ks. proboszcz czwartek 12 stycznia - ul. Benedyktyńska – ks. Proboszcz - ul. Św. Jadwigi - ks. Mateusz piątek 13 stycznia - ul. Podklasztorna i Kalwaria - ks. Mateusz - ul. Św. Józefa - ks. proboszcz sobota 14 stycznia - ul. Św. Anny i Englera - ks. Mateusz - Uzupełnienie Kolędy – ks. Proboszcz

• Sklep ogólnospożywczy B. Bugański, W. Maik, Al. Wojska Polskiego 40

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Chełmsko Śląskie

Pisarzowice:

• SP ZOZ, ośrodek zdrowia, ul. Lubawska 26

• - czwartek 5 stycznia i sobota 7 stycznia – Raszów

• Urząd Miasta Kamienna Góra - Biuro Obsługi Klienta • sklep Euro-Cytrus, ul. Jeleniogórska • OMEGA, drukarnia, reklama – ul. Broniewskiego 16 • „Mosel Lis” Władysław Liszka, ul. Żeromskiego • Agencja Ubezpieczeniowa Arkadiusz Cieplicki, ul. Sienkiewicza 8 • Muzeum Tkactwa, Pl. Wolności 11 • Świat Zabawek, Pasaż Biedronki, ul Broniewskiego

Krzeszów • Stacja Paliw Muller • Sklep ABC

Lubawka • Dom Kultury, ul. Kamiennogórska 19 • Bibliotek Gminna, ul. Kamiennogórska 19 • Piekarnia, sklep ogólnospożywczy, PHU Łukasz Wyrostek, ul. Wojska Polskiego 6 • SP ZOZ, ośrodek zdrowia, ul. Kościuszki 19

• Sklep ABC

Przedwojów • Sklep spożywczy

Miszkowice • SP ZOZ, ośrodek zdrowia

Chcesz dołączyć do tych punktów? Zadzwoń 530 488 444 lub napisz: redakcja@powiatowa.info

Księża proszą aby na czas wizyt duszpasterskich w domach były całe rodziny. Pupile – psy, koty i inne zwierzęta należy zabezpieczyć. Dzieci i młodzież szkolna powinny przygotować „zeszyty do religii”.

WEJDŹ NA www.

Odzyskują VAT

Do tej pory miasta i gminy płaciły wykonawcom podatek VAT. Nie mogły go jednak odzyskać od państwa. Kryzys finansowy i malejące dotacje z budżetu zachęciły gminy do prób zmiany tej sytuacji. W tej grupie znalazła się również Kamienna Góra. Miasto odzyskało do tej pory 200 tysięcy złotych. Kwota ta to VAT od inwestycji z 2007 i 2008 roku. W przyszłości urzędnicy liczą na odzyskanie dużo większych kwot. Początkowo urząd samodzielnie starał się odzyskać podatek, obecnie urzędników wspiera kancelaria, zapewniająca obsługę prawną i ponosząca odpowiedzialność za ewentualne błędy. Starania mogą objąć również VAT od innych działalności miasta, nie tylko od inwestycji. {maja}

•reklama Burmistrz Kamiennej Góry informuje,

• 8 stycznia godz. 19:00 duża scena „Oleanna” Davida Mameta • Sztuka „Oleanna” inspirowana była słynną sprawą sądową Anity Hill i Clarenc’a Thomas’a. Anita F. Hill (ur. 1956) oskarżyła świeżo nominowanego na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego USA, Clarence’a Thomas’a (ur. 1948) o napastowanie seksualne w latach osiemdziesiątych, kiedy był on jej przełożonym w Komisji ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu.

Wydawca: PHU Ksoniek Jaksoń Piotr Adres redakcji: Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra tel. 530 488 444, e-mail: redakcja@powiatowa.info Zespół redagujący: Marcin Jaksoń (redaktor naczelny), Piotr Jaksoń, współpraca: Beata Tur, Agnieszka Korwel Dział reklamy: Piotr Jaksoń, e-mail: piotr.jakson@gmail.com, tel. 530 488 444 Reklama: Sławomir Antoniewski, 662 06 27 02, reklama@powiatowa.info Projekt graficzny i skład: LCG.pl , Druk: PolskaPress Nakład 2000 egz. Materiałów reklamowych i powierzonych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów reklamowych. TS – tekst sponsorowany.

Samochód prowadził dwudziestopięcioletni mieszkaniec Lubawki. Według policji jechał za szybko. Renault wpadło w poślizg i czołowo uderzyło w przydrożne drzewo. W samochodzie podróżowali również dwuletni chłopiec i trzydziestoletni mężczyzna. Obaj zabrani zo-

stali przez przypadkowego kierowcę do szpitala. Po drodze przesiedli się do karetki jadącej na miejsce zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że dziecku nic się nie stało, mężczyzna doznał niewielkiego urazu głowy.

Wypadek renault to kolejne zdarzenie do jakiego doszło na drodze z Lubawki do Chełmska Śląskiego.

Na miejscu zdarzenia został kierowca, który czekał na ratowników. Jemu też nic się nie stało. {maja}

Koncert noworoczny

Tradycyjne już Centrum Kultury w Kamiennej Górze zaprosiło mieszkańców na Koncert na dobry początek roku.

– Mamy to szczęście, że nie musimy kapeli góralskiej ściągać aż z Zakopanego – zaczął dyrektor Centrum Kultury Marek Dańczak. W tym roku na scenie zaprezentowała się Kapela Janicki z Czarnego Boru. Duża grupa wykonawców przez ponad godzinę wykonywała kolędy w wersji góralskiej.

• 12 stycznia godz. 19:00 scena studyjna „Novecento” Alessandro Baricco

• 7 stycznia godz. 19:00 duża scena „Oleanna” Davida Mameta

Do kolejnego wypadku doszło na drodze z Lubawki do Chełmska Śląskiego. Spośród trzech osób jadących renault escape nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta zostały wywieszone wykazy z dnia 27 i 29 grudnia 2011 r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

• 5 stycznia godz. 19:00 scena studyjna „Novecento” Alessandro Baricco

• 6 stycznia godz. 19:00 duża scena „Oleanna” Davida Mameta

Znowu wypadek

Kamienna Góra jest jednym z miast w Polsce, które zaczęły odzyskiwać podatek od towarów i usług płacony podczas realizacji inwestycji.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, http://www.teatrnorwida.pl/

• Niezwykła opowieść o genialnym muzyku i kompozytorze, który jako niemowlę został porzucony na statku. Tutaj dorastał pod opieką starego marynarza, który dał mu na imię Novecento - „1900”, bo w tym właśnie roku został znaleziony. W zamkniętym między burtami statku świecie dojrzewał jego niezwykły talent, który pozwolił mu osiągnąć wyżyny doskonałości kompozytorskiej i pianistycznej. Tylko jeden raz postanowił opuścić pokład i zejść na ląd. Jednak w ostatniej chwili zrezygnował – ogrom nieznanego świata przeraził go… Nigdy już nie opuścił tego miejsca, nawet wtedy, kiedy statek musiał zostać zatopiony. Ta niezwykła historia doczekała się wersji filmowej autorstwa Giuseppe Tornatore z Timem Rothem w roli głównej.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

•reklama

Kapela Janicki w całym składzie.

Kapela Janicki działa od 2003 roku i liczy 30 osób. Jako zespół rodzinny kultywuje tradycje swoich ojców, górali podhalańskich, prezentując zwyczaje ludowe i kulturę. W skład kapeli wchodzą basy góralskie, 3 do 5 skrzypiec, dodatkowo tradycyjny instrument podhalański trombit oraz fujarki. Tradycyjnie na koniec koncertu wystrzeliły korki od szampanów. Wstęp na koncert był bezpłatny. {ksoniek}


WEJDŹ NA www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

Ora et labora

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

szaty liturgiczne będące przykładem barokowych tekstyliów. Wystawa będzie stopniowo rozbudowywana m.in. o eksponaty złotnicze i koronki ołtarzowe pochodzące od baroku aż do początku XX wieku.

3

Ferie w Centrum

Turecki namiot zdobyty w 1675 roku przez Jana III Sobieskiego to jeden z eksponatów prezentowanych w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Do 10 stycznia w Centrum Kultury prowadzone będą zapisy dzieci na półkolonię organizowaną od 16 do 27 stycznia.

Namiot to część wystawy „Ora et labora – módl się i pracuj” przygotowanej w oparciu o zbiory krzeszowskich benedyktynek. Część eksponatów prezentowana jest publicznie po raz pierwszy od wielu lat. Tytuł wystawy nie jest przypadkowy. To dewiza benedyktynek, które przyjechały do Krzeszowa po II wojnie światowej ze Lwowa. Był to liczący się zakon. Jego historia sięga XVI wieku. W czasach gdy Polską rządził Jan III Sobieski, ksenią benedyktynek była jego ciotka. To stąd w zakonie pojawił się turecki namiot, zdobycz wojenna polskiego króla. Namiot zdobyty został 24 sierpnia 1675 roku, w bitwie pod Lesienicami, 7 kilometrów od Lwowa. W tej bitwie naprzeciwko sześciu tysiącom Polaków stanęła armia turecka licząca sześćdziesiąt tysięcy wojowników.

Półkolonia „Hogwarts” organizowana jest pod hasłem „Ferie z Harrym Potterem”. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9- 16. Udział mogą wziąć udział dzieci w wieku 6- 12 lat. O rg an i z ator z y z ap e w n i aj ą drugie śniadanie i obiad, zajęcia prowadzone przez pedagogów i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, wycieczki, zajęcia muzyczne i zabawy. Koszt udziału dziecka w półkolonii to 280 zł. Dzieci zgłaszać można osobiście w Centrum Kultury lub telefonicznie: 75 744 28 75 w godzinach 8- 16. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby mieć pewność zgłoszenia dziecka należy pobrać kartę kwalifikacyjną i potwierdzić dokonanie wpłaty. We wtorek (10 stycznia) o godzinie 16 odbędzie się zebranie rodziców zakwalifikowanych do udziału w półkolonii.

Legenda głosi, że przed bitwą zerwała się burza, która zrywała Turków z koni. Armia rozpierzchła się i Jan III Sobieski zebrał łupy. Podobny

namiot, najbliżej Kamiennej Góry, oglądać można na Wawelu. Na wystawie prezentowane są równie portrety kolejnych kseni, pastorał,

Gmina z budżetem Radni gminy Kamienna Góra uchwalili budżet na 2012 rok. Jeszcze na kilka minut przed sesją radni dyskutowali o projekcie na komisji. Podczas sesji nie było dyskusji. Budżet przyjęto jednogłośnie.

Dochodu gminy mają wynieść 26 124 028,75 złotego. Wydatki w 2012 roku wyniosą 25 411 680,75 zł. - To dobry budżet, innego nie dałoby się wykonać – mówił po głosowaniu wiceprzewodniczący rady Jan Łepski. Wydatki majątkowe gminy w 2012 roku mają wynieść ponad 3 miliony 145 tysięcy złotych to m.in. inwestycja w Szlak Cysterski (ok. 20 500 zł), przebudowa trzech dróg (Krzeszówek- Gorzeszów, w Przedwojowie i Leszczyńcu) na kwotę 445 528 zł, budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie (153 659zł). Prawie sto tysięcy złotych przeznaczonych ma być na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy. Budżet jednak będzie musiał być poprawiony. Część przychodów zaplanowanych na 2012 rok pochodziła ze zbycia nieruchomości, które w grudniu zostały sprzedane. Budżet, który powstawał w listopadzie nie mógł uwzględnić tych zmian.

•reklama

Namiot turecki prezentuje Michał Stołpiec

Wiele z eksponatów nie było nigdy {maja} wcześniej pokazywanych. szatni sportowej. Mniejsze sołectwa wydadzą pieniądze z budżetu, między innymi, na oświetlenie i zaprojektowanie oświetlenia wsi, tablice informacyjne i ogłoszeniowe, doposażenie świetlic i małe remonty. Część pieniędzy trafi też do strażaków ochotników. W Jawiszowie i Krzeszowie wyremontowane zostaną remizy. W ramach funduszu sołeckiego nie zaplanowano wymiany pojazdów. Wieloletnia prognoza finansowa

Skarbnik Regina Kachniarz musiała tylko odczytać projekty uchwał, dyskusje odbyły się na komisjach Wydatki w ramach sołectw

W ramach budżetu wydzielone zostały zadania realizowane z funduszu sołeckiego. Łącznie na prace przeznaczonych zostanie ponad 300 tysięcy złotych. Sołectwa bardzo szczegółowo rozpisały swoje potrzeby. W załączniku do uchwały znalazły się nawet kwoty przeznaczone na zakup paliwa i żyłki do kosiarki. W 2012 roku najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie łącznie na

przygotowywanie dokumentacji. Największymi beneficjentami zostały sołectwa Krzeszów, Pisarzowice, a zaraz po nich Przedwojów. W Pisarzowicach zaplanowano, między innymi, zrealizowanie projektu oświetlenia osiedla, w Przedwojowie wydatki dotyczą wyposażenia i uruchomienia niedawno ukończonej świetlicy. Krzeszów postawił na ukończenie oświetlenia dwóch ulic, organizację imprezy Strachy Polne czy remont

Tuż po przegłosowaniu budżetu na 2012 rok, radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Kamienna Góra. I w tym przypadku radni nie prowadzili dyskusji. Prognoza dla gminy na lata 20122022 zakłada dochody gminy na prawie niezmienionym poziomie (26 679 832 zł). Jedynie w 2013 dochody mogą wynieść mniej. Wydatki gminy będą rosły z roku na rok aż do 2019 roku. Zmiany jednak będą niewielkie. W 2022 roku wyniosą około 22 miliony 365 tysięcy złotych. RIO pozytywnie

Zarówno projekt budżetu na rok 2012, jak i projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodatkowo Izba nie wniosła zastrzeżeń. {ksoniek}

{wsp}

Nowi w komisjach Dwóch radnych powiatu kamiennogórskiego postanowiło bardziej zaangażować się w prace komisji. Odpowiednie uchwały przyjęto na ostatniej w tym roku sesji rady powiatu.

Radosław Oleksiak, który do tej pory był członkiem komisji spraw społecznych, jednogłośną decyzją rady przyjęty został do komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Będzie więc teraz pracował w dwóch komisjach. Natomiast Leszek Jaśnikowski przyjęty został do komisji budżetu i rozwoju. W przypadku tego radnego, będzie to pierwsza komisja, w której będzie pracował. Za przyjęciem L. Jaśnikowskiego do komisji było czternastu radnych, sam zainteresowany wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwko. {maja}


4

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

ma trwać do godziny 17. Impreza w Centrum Kultury rozpocznie się o godzinie 14. Program jest podobny jak w latach ubiegłych. Jako

W Kamiennej Górze Orkiestra zacznie grać już w czwartek (5 stycznia). Tego dnia Finał WOŚP organizują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Impreza w szkole odbywała się dotąd w piątki, ale w tym roku piątek, 6 stycznia to święto Trzech Króli, jest dniem wolnym. Pierwszy milion

W Kamiennej Górze Orkiestra zagra już po raz osiemnasty. Marek Dańczak, jest pewny, że w tym roku przekroczony zostanie milion złotych, zebranych na WOŚP w Kamiennej Górze, od początku istnienia tej imprezy. Kamiennogórski sztab gra nie tylko w mieście, ale i w Przedwojowie, Pisarzowicach i Marciszowie. Od rana, na ulicach pojawiać się będą wolontariusze z puszkami. W Kamiennej Górze kwestować będzie dwadzieścia sześć osób, w Pisarzowicach dwie, w Przedwojowie pięć, a w Marciszowie dziesięć. Większość wolontariuszy to gimnazjaliści i licealiści, czyli osoby, które żyją krócej niż trwa Orkiestra. Uliczna kwesta

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

Jubileuszowa Orkiestra Osoby kwestujące muszą mieć identyfikator i specjalną puszkę, przypomina M. Dańczak.

W niedzielę, już po raz dwudziesty, zagra finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w latach ubiegłych sztaby działać będą również na terenie powiatu kamiennogórskiego.

WEJDŹ NA www.

pierwsi wystąpią tancerze, następnie inne grupy prezentujące się na parkiecie. Następnie impreza przeniesie się na scenę. W programie są prezentacje przedszkoli, szkół i oczywiście licytacje. Wśród gadżetów jest m.in. książka Jurka Owsiaka wydana z okazji jubileuszu Orkiestry oraz album wydany na trzydziestolecie grupy „Dżem”. Są to cztery płyty CD i trzy DVD przygotowane po koncercie w katowickim Spodku w 2009 roku. Na scenie odbędą się również potyczki. Tym razem rywalizować mają pracownicy służby zdrowia. W sali klubowej harcerze prowadzić będą kawiarenkę, a w innych pomieszczeniach zajęcia dla dzieci. O 17.30 rozpoczną się koncerty w CK Music Box. W planie są występy grup „Pancurnik”, „Onyx” i „Zielony Groszek”. Wstęp kosztować będzie 10 zł. Prezent od mistrzyni

Duże zmiany w organizacji finału WOŚP zaszły w Lubawce. W tym mieście orkiestra grała w Domu Kultury. W tym roku w budynku trwa remont. WOŚP zagra więc na rynku. Od godziny 10 do 17 kwestować będą wolontariusze. O 15.00 rozpocznie się kiermasz na rynku. Kupić będzie można ciasta oraz grochówkę i bigos z kuchni polowej. W programie znalazł się również występ tancerzy ognia „Irrbloss” i „Orkiestry Dętej”. Wizytę

w Lubawce zapowiedział również komisarz Lew. Impreza zakończy się po godzinie 20, po Światełku do Nieba. Na rynku odbędą się również licytacje. Podobnie jak w latach ubiegłych gadżety przekazała Maja Włoszczowska, Mistrzyni Świata w kolarstwie górskim. Organizatorzy na razie nie zdradzają co to takiego. Atrakcją może być również autobiografia Bohdana Smolenia z pamiątkową dedykacją. Dwa dni

W Chełmsku Śląskim Wielka Orkiestra zagra już w sobotę. Od godziny 10 w szkole rozgrywany będzie turniej siatkówki. Natomiast o godzinie 16.00 w Domu Kultury zaplanowano prezentację jasełek, które pod

szkoły podstawowej wystawią jasełka, a gimnazjaliści kabaret „Lubię to”. Organizatorzy przewidują również możliwość udostępnienia sceny dla wszystkich chcących zaprezentować swój talent. O godzinie 19.30 na chełmskim rynku wystąpi Orkiestra Dęta, impreza zakończy się Światełkiem do Nieba.

Bez licytacji

Według innego scenariusza odbędzie się również tegoroczny finał w Miszkowicach. Podczas imprezy w szkole zrezygnowano w tym roku z licytacji. Od godziny 13 do 15 w szkole wystawiane będą jasełka, powstanie kiermasz i kawiarenka. Oczywiście pieniądze zbierać będą wolontariusze.

z komendantem powiatowym policji inspektorem Bogdanem Kujawiakiem. Oba „fanty” licytowane będą w Kamiennej Górze. Trzy dni

W Mieroszowie finał rozpocznie się już w piątek. Tego dnia w „Piwniczce” zaplanowano Jam Session. Początek o godzinie 19.00. W sobotę w sali kinowo- widowiskowej Mieroszowskiego Centrum Kultury zaplanowano cykl koncertów. Od godziny 18 zagrają: V.I.P z Danii, RED BUS z Wrocławia, FOFO z Mieroszowa, VEAL z Mieroszowa, SUFIT z Mieroszowa, TRICHOMES z Wałbrzycha, gwiazdą wieczoru będzie grupa „JAMAL”. Podczas imprezy pro-

Przed rokiem, na lubawskim rynku zaprezentowała się grupa „Almamater”, w tym roku wystąpi „Irrbloss”, który „zagra” również w Wałbrzychu.

kierunkiem Ireny Wójcik- Świtały przygotowali mieszkańcy Chełmska. W niedzielę uliczna kwesta prowadzona będzie od godziny 9. W południe, w domu kultury rozpocznie się loteria fantowa. Pod każdym losem kryć się będzie nagroda. Główna impreza rozpocznie się o godzinie 15. W Domu Kultury zaprezentują się dzieci z przedszkola. W programie mają „Bajkę o srebrnej gwiazdce” oraz piosenki o ziemi. Uczniowie klasy IIb

Marciszów, Przedwojów

Wolontariusze kwestować będą od rana. Od godziny 15 do 20 orkiestra zagra w szkolnej sali gimnastycznej w Marciszowie. W programie występy zespołów ze szkoły jak i grup spoza gminy. Finał WOŚP zagości w nowej świetlicy. Impreza trwać ma od godziny 14 do 17. W programie m.in. licytacje gadżetów, kiełbasy, ciast, wszystko przy dobrej muzyce. Zagrają mundurowi

Mieszkańcy Przedwojowa w zeszłym roku grali w małej świetlicy, teraz spotkają się w nowej świetlicy.

foto: Janusz Potoniec

Tradycyjnie udział w WOŚP w powiecie kamiennogórskim zapowiedzieli policjanci. W niedzielę wezmą udział w kweście, odwiedzą również sztaby w Kamiennej Górze, Miszkowicach, Lubawce, Marciszowie i Przedwojowie. Do zlicytowania mają maskotki komisarza Lwa, dwie duże i trzy małe. Dodatkowo pod młotek pójdzie marynarka galowa podporucznika milicji z 1970 roku wraz z czapką oraz wspólne wędkowanie z łódki na Bukówce

wadzone będą licytacje gadżetów WOŚP oraz przekazanych przez zespoły rockowe. W niedzielę finał odbędzie się w nowym obiekcie MCK na sali sportowej przy ul. Hożej. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 15.30. W programie występy grup tanecznych i muzycznych ze szkół podstawowych i gimnazjum, występy sekcji tanecznej oraz muzycznej MCK. Jacek Bodziony zagra i zaśpiewa szlagiery rocka i bluesa, będzie mnóstwo ciekawostek do licytacji. Finał w Galerii

Wałbrzyskim centrum Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie galeria „Victoria”. W niedzielę od 11 do 15 czynny będzie tam punkt krwiodawstwa. Od 15 do 17 zaplanowano występy na parterze galerii, a po 17 na parkingu. Gwiazdą wieczoru będzie Paweł Kukiz i zespół „Piersi”. Impreza zakończy się Światełkiem do Nieba”. {maja}


WEJDŹ NA www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

Sylwester z gangsterem W lipcu 1945 roku do Kamiennej Góry przyjechał, pociągiem repatrianckim, młody człowiek z Nowego Sącza. Nazywał się Romuald Cabaj. Mniej więcej po dziesięciu latach, rozpoczął karierę jako utalentowany pisarz. Sylwestra 45 roku spędził w Kamiennej Górze, w towarzystwie przyjaciół i tajemniczego gangstera przybysza z Ameryki.

Cabaj przybył do Kamiennej Góry, niejako uciekając od wojennych wspomnień o zniszczeniach, pożarach i ludzkim nieszczęściu. Z tego powodu, na swoje nowe miejsce do życia wybrał Kamienną Górę a nie zrujnowany Wrocław, z którym to miastem i tak w końcu połączył swoje losy. O jego przeżyciach z pierwszych miesięcy w Kamiennej Górze, możemy się dowiedzieć ze wspomnień jakie napisał na prośbę Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zbiorczy tom wspomnień repatriantów z 1945 roku, wydano w 1960 roku pod tytułem „Trudne dni”. Nowe miejsce

O Kamiennej Górze Cabaj słyszał jeszcze w Nowym Sączu. W pierwszych dniach po wojnie przyjechało do naszego miasta sporo osób z tamtych stron, między innymi Tadeusz Kalaman, który został starostą i funkcję tę pełnił do 48 roku.- „Jechałem do Kamiennej Góry, którą delegaci mojego rodzinnego miasta spenetrowali dokładnie i orzekli, że jest cała, zapomniana przez pożogę i nawet swoim otoczeniem krajobrazowym przypomina nasze rodzinne góry i naszą – do tej pory najpiękniejszą na świecie rzekę” – pisze we wspomnieniach „Miejsce na tej samej ziemi”. Opisuje swoje przybycie w lipcu 45 roku, dość drobiazgowo, zaczynając od tablic na dworcu z napisem „Ziemsk” i pierwszego spaceru z dworca do centrum miasta w poszukiwaniu siedziby Urzędu Repatriacyjnego czyli PUR-u. Pisze o schludnie wyglądającym mieście, po ulicach którego ciągle przemykają Niemcy. Hotelowe luksusy

5

Codzienność natomiast skrzeczy – praca w starostwie jest mało płatna, kolejna posada w zakładach „Mewa” nudna. W „Mewie” prowadzona jest właśnie inwentaryzacja, która sprawia Cabajowi mnóstwo kłopotów – „Co krok spotykałem się z niemczyzną nazywającą przedmioty techniczne, części maszyn, narzędzia, byłem bezradny, wzywałem na pomoc zapamiętane fragmenty wierszy Goethego czy Heinego.” Tak nadchodzi grudzień i czas świąt. Boże Narodzenie minęło mu jak napisał bez „(…) choinek i świecidełek, ale natomiast z autentyczną rybą, kluskami z makiem oraz kapustą z grochem.” Gangsterski Sylwester

miennej Górze, wyposażenia - (…) to nie był pokój hotelowy, ale raczej komnata, zagracona teraz dużą ilością łóżek, wśród których wiele dźwigało nad sobą czerwone, lamowane złotem, baldachimy. W przyćmionym świetle widziałem pozawieszane na ścianach obrazy mięsistych Flamandów, a przy krętych ścieżynach (…) prowadzących do poszczególnych łóżek, stały jakieś inkrustowane biureczka, sekreta-

Jako 24- letni człowiek, absolwent nowosądeckiego liceum, usiłował Cabaj znaleźć się jakoś w nowym otoczeniu, w mieście, które trzeba było udomowić, w sytuacji, której trzeba było nadać jakiś sens Drugi z lewej Romuald Cabaj, zdjęcie i kierunek na przyszłość. Opiewykonane przez jego przyjaciela ka urzędu repatriacyjnego szybEugeniusza Maurera. Zima 1945. ko się kończyła, a przydziału na mieszkanie nie dostał bo nie miał pracy. Lipiec 45 roku był podobno rzyki, serwantki pełne posążciepły, ale spanie pod gołym niebem ków kutych w zielonej miedzi czy na dworcu, nie było przyjemną per- i figurynek ze starej zżółkłej spektywą. Zwłaszcza, że po męczącej porcelany”. wielogodzinnej podróży pociągiem, który opisuje jako „podobny do Basty- Codzienność skrzeczy Jeszcze w tym samym mielii”, z powodu konieczności ciągłego szturmowania go w celu utrzymania siącu znalazł pracę w staromiejsca, marzył o wypoczynku. Pierw- stwie. W swoich wspomniesze noce w Kamiennej Górze przespał niach nie wyraża się dobrze w Hotelu PPS. „Niedaleko dworca o pracy urzędników. Opisuje w dużym, starannie utrzymanym ogro- sytuacje jasno pokazujące, że dzie stał niebrzydki budynek (…)”. pierwsze próby zorganizoNocleg zapamiętał z powodu wygody wania życia w tym mieście, i luksusowego, tak bardzo kontrastu- dokonywały się przy współjącego z tym co dotąd widział w Ka- pracy ludzi przypadkowych,

Pociąg nazwany przez Cabaja „Bastylią”. Takim transportem przyjechało do Kamiennej Góry w 1945 roku wielu repatriantów.

31 grudnia Cabaj odniósł swój mały, prywatny sukces, mianowicie skończył inwentaryzowanie sprzętu w „Mewie”. Wieczór miał spędzić z przyjaciółmi, jednak nim wyszedł, ktoś zapukał do jego drzwi. Człowiek, który stał na progu poprosił by napisał za niego podanie o przydział lokalu na sklep w Kamiennej Górze. –„Był dziwnie nieforemny, jakby pokryty naroślami i wypukłościami, tylko

Od takiego Wrocławia uciekał przyszły pisarz

bez odpowiedniej wiedzy, wykształcenia i chęci do uczenia się. Nie oszczędzał też przy tym siebie, pisał,

że szuka pracy „biurokraty”, bo tylko z maturą, właściwie nic poza bezbłędnym pisaniem, nie potrafi. Dziś nawet ta umiejętność po maturze, nie jest taka oczywista. A w lipcu 45ego roku nowe państwo miało dopiero dwa miesiące i musiało bazować na tym, co dostało, w sensie zasobów ludzkich również. Przydział na mieszkanie sprawił, że poczuł się szczęśliwy. Nie było ważne ani to, że było małe, ani to, że zdewastowane bo przeżyło najazd zwycięskich czerwonoarmistów. Dla młodego człowieka, ze specyficzną artystyczną wrażliwością i zapotrzebowaniem na literaturę, życie było znośne dzięki znajomościom z podobnymi do siebie wrażliwcami. W tym okresie, poznaje Eugeniusza Maurera i wspólnie organizują, między innymi, wieczorki literackie. Z kwiatami w ręku, bohater artykułu. Wiosna 1946.

twarz wywoływała zainteresowanie i życzliwość (…) było w niej coś iście słowiańskiego…” - pisał – „(…) kiedy skończyłem prozaiczny utwór (…) i spojrzałem na swój pokój, musiałem przetrzeć oczy. Stół był kompletnie nakryty do uczty.” Okazało się, że nieznajomy zlikwidował wypukłości i narośla spod płaszcza, przygotowując, w pełni nakryty i zaopatrzony do kolacji, stół. Zaczął się również zwierzać - A czy pan słyszał coś o Alcaponie? Nie? Proszę pana, to był dowódca! Okazało się, że kandydat na kupca spędził w Ameryce całe lata i dorobił się tam, po gangstersku, sporych pieniędzy. Do Polski przyjechał, bo przez dłuższy czas nie miał wiadomości o swojej ukochanej matce. W 45 jego matka już nie żyła, a on postanowił zostać w kraju i żyć uczciwie. Chyba przekonał o tym gospodarza, ponieważ ten zabrał go ze sobą do przyjaciół na witanie nowego roku 1946. W ten sposób zaprzyjaźniony z Cabajem, mój dziadek Eugeniusz Maurer, spędził Sylwestra 1945 roku, w towarzystwie gangstera z Ameryki. {Beata Tur}


6

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

WEJDŹ NA www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

Nierealny, ale przyjęty Po długiej dyskusji radni Kamiennej Góry przyjęli budżet miasta na 2012 rok. Wprowadzili do niego tylko jedną poprawkę. Dokument wkrótce zostanie zmieniony i to na niekorzyść miejskich finansów.

Projekt budżetu zakładał prawie 52 miliony złotych dochodów i prawie 51 milionów złotych wydatków. Dług miasta na koniec 2012 roku ma wynieść ponad 21 milionów złotych. Według burmistrza Krzysztofa Świątka budżet, podobnie jak w latach poprzednich, jest trudny. Tym razem jednak nie z powodu inwestycji, ale ograniczenia dochodów. Pracując nad budżetem, poszczególne komisje rady zaproponowały

daży w 2012 roku, które zmieniły właściciela pod koniec 2011 roku. Podobne zastrzeżenia miała Bogusława Krawiec, która dopytywała również o gwarancję opuszczenia budynków przy ul. Broniewskiego przez Sanikom. Również ta działka ma być sprzedana. Skarbnik Iwona Pazgan wyjaśniła, że projekt powstawał w połowie listopada i wtedy był aktualny. Od tego momentu część działek została sprzedana. – Dzisiaj powiem, że budżet jest nierealny – stwierdziła I. Pazgan. Powód to zmiany w projekcie budżetu państwa. Kolejne reformy lub ich wstrzymanie powodować będą zmiany wysokości dotacji i subwencji. Przykładem są tu zmiany w zasadach rozpoczynania edukacji przez sze-

również zasadność instalacji iluminacji na kamiennogórskim ratuszu, przy okazji planowanego remontu. Zamiast tego, radna chciała zobowiązać burmistrza do postawienia dwóch latarni na ul. Polnej, o co stara się od lat. – Niedopuszczalne jest wyciąganie z projektu jednego elementu i mówienie o nim jako o zbytku – tak zastrzeżenia dotyczące iluminacji ocenił J. Bruździak. Iluminacja to część remontu ratusza, który ma być dofinansowany ze środków zewnętrznych. W ratuszu m.in. powstanie winda, odświeżone zostaną polichromie. Część tych zadań wynika z nakazów odpowiednich inspekcji i straży. Wątpliwości dotyczące inwestycji na Górze Parkowej miała również M. Krzyszkowska. Radna wskazywała na

Kryzys dotknął radnych Przed uchwaleniem budżetu gminy na 2012 rok radni Lubawki zmienili zasady naliczania swoich diet.

W tegorocznym budżecie gminne placówki nie mogły liczyć na wzrost dotacji z budżetu. W kryzysowym roku radni uznali, że i oni nie powinni

Obrachunkową. Swoimi uwagami podzielił się Artur Sarzyński. Dopytywał dlaczego w budżecie nie ma zabezpieczonych pieniędzy na kontynuowanie budowy szkoły w Lubawce. Na postawionych murach nie ma dachu. Konstrukcja została zabezpieczona folią. Radny chciałby aby budowa była kontynuowana. Wiesław Osiński, za-

Dyskusję o finansach radni rozpoczęli od zamrożenia swoich diet.

trzy zmiany. Tylko jedną z nich pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju. Z gospodarki mieszkaniowej radni zaproponowali zabrać 150 tysięcy złotych i przeznaczyć te pieniądze na remont dachu Szkoły Podstawowej nr 2 (50 tysięcy złotych) i dofinansowanie sportu kwalifikowanego (100 tysięcy złotych). Zmiany takie zaakceptował burmistrz. Komisje chciały również zabrać 100 tysięcy z promocji miasta i kupić za te pieniądze sprzęt pływający na zalew, a kolejne 100 tysięcy przeznaczone na organizację Dni Kamiennej Góry, przenieść na rezerwę budżetową. Te dwie poprawki nie zostały zaakceptowane przez komisję i burmistrza. – Czy mieszkańcy będą mieli podwyżki czynszów w komunalnych mieszkaniach? – dopytywała podczas dyskusji radna Mariola Jaciuk. Oceniając projekt budżetu, Małgorzata Krzyszkowska wskazała trzy wskaźniki. Oceny formalno- prawnej dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie miała zastrzeżeń do projektu. Kolejne oceny nie były już jednoznaczne. Budżet, według radnej, powinien być realny i musi urzeczywistniać realne potrzeby mieszkańców. – Komu chcemy sprzedać budynek przy ul. Sieniewicza 3, czyli siedzibę Spółki Mieszkaniowej? – pytała M. Krzyszkowska. Wskazywała również na działki przeznaczone do sprze-

B. Krawiec krytykowała miejskie inwestycje zaplanowane na 2012 rok.

ściolatki i obcięte dotacje na pomoc społeczną. Ostateczną wysokość wpływów z budżetu państwa poznamy dopiero po uchwaleniu budżetu państwa czyli najprawdopodobniej w marcu. Według skarbniczki wtedy trzeba będzie poprawić miejski budżet, niestety na niekorzyść. B. Krawiec zażądała od burmistrza aby zobowiązał się przygotować do lutego nową sieć miejskich szkół. Przypomniała przy tym raport NIK z 2006 roku, w którym sugerowano likwidację Gimnazjum nr 2. – Kwestia oświaty wymaga spokoju, zastanowienia i refleksji - uznał Andrzej Jasiński. Budżetów szkół broniła też Zofia Kolat, która przypomniała, że szkoły nie dostały w 2011 roku pieniędzy uchwalonych w listopadzie. Szkołom brakuje pieniędzy na zakup nowoczesnych pomocy naukowych. Chciała aby te pieniądze dodać do budżetów szkół na kolejnej sesji. – Pani Krawiec jest wieloletnią radną i doskonale wie, że oświata jest skomplikowanym tematem i nie da się w miesiąc wypracować dobrego rozwiązania. – stwierdził Jacek Bruździak – Wyciąganie starego dokumentu jest teatralnym gestem – dodał oceniając powoływanie się na raport NIK. – To są zbytki. – tak o planach wybudowania parku linowego i ścieżki historycznej na Górze Parkowej mówiła B. Krawiec. Zakwestionowała

brak dojścia do planowanej atrakcji i do podziemi. ­ – Na Górę Parkową dolecimy helikopterem – oceniła. Wiesław Sobiechowski również wolałby zamiast Góry Parkowej zająć się zalewem. – Bardzo się cieszę i dziękuję, że burmistrz pomyślał o molo – stwierdził radny. Na 2012 rok zaplanowano bowiem odbudowę części mola nad zalewem. Podczas dyskusji pojawiły się wnioski o kolejne zmiany w budżecie. M. Jaciuk chciała zabrać 500 tysięcy złotych z rezerwy inwestycyjnej i przeznaczyć 400 tysięcy złotych na gospodarkę mieszkaniową, 80 tys. zł na dodatki mieszkaniowej i 20 tys. zł na bibliotekę publiczną. Skarbniczka wyjaśniła, że taka zmiana jest niezgodna z prawem i radna wycofała się z pomysłu. Natomiast B. Krawiec chciała zrezygnować z inwestycji na Górze Parkowej. Ten poprawki nie zaakceptowała większość rady. – Krok po kroku realizujemy Wieloletni Plan Inwestycyjny – przypomniał burmistrz K. Świątek. Dodał, że dokument przyjęli radni, planując inwestycje do 2015 roku. Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, trzy radne wstrzymały się od głosu (Mariola Jaciuk, Małgorzata Krzyszkowska, Bogusława Krawiec). W obradach nie uczestniczyła Celina Róg. {maja}

otrzymywać wyższych diet. Do tej pory dochody lubawskiego radnego uzależnione były od aktualnej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za każde posiedzenie, komisję czy sesję, radny otrzymywał 15% tego wskaźnika. W 2011 roku było to 210 zł. Od 1 stycznia 2012 minimalne wynagrodzenie wzrosło z 1386 zł do 1500 zł. W tej sytuacji dieta wzrosłaby do 225 zł. Radni zmienili jednak zasady naliczania swoich dochodów. W uchwale zapisali, że dieta liczona jest od stawki minimalnego wynagrodzenia w 2011 roku. W praktyce oznacza to, że nadal otrzymywać będą 210 zł za każde posiedzenie. Dietę więc zamrozili na dotychczasowym poziomie. Za takim rozwiązaniem zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji. W budżecie Lubawki na 2012 rok zapisano prawie 26 milionów złotych dochodów i ponad 26,5 miliona złotych wydatków. Podczas sesji nie było długiej dyskusji o zaproponowanym projekcie. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę

•reklama

stępca burmistrza, wyjaśnił, że miasto dysponuje ograniczonymi środkami i z czegoś trzeba było zrezygnować. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w ciągu roku w budżecie znajdą się pieniądze na kontynuację tej inwestycji. Ostatecznie przeciwko przyjęciu projektu budżetu głosowali A. Sarzyński i Marek Szota. Ten pierwszy nie krył niezadowolenia z podziału pieniędzy na inwestycję. Kością niezgody okazała się droga w Opawie, którą ma wyremontować gmina. To ostatni etap inwestycji rozpoczętej od remontu ul. Kamiennogórskiej w Lubawce. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych i ciągle ma szanse na otrzymanie tych pieniędzy. W głosowaniu nad budżetem wstrzymał się Czesław Szota. W ten sposób okazywał swoje niezadowolenie z dopłat do tzw. mieszkaniówki. Pozostali radni byli za przyjęciem budżetu. W sesji nie uczestniczył Artur Bodzek. Większością głosów budżet został więc przyjęty. {maja}


WEJDŹ NA www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

ogłoszenia drobne SPRZEDAM • Suknia ślubna firmy Gala model Makara z drobnymi przeróbkami, roz. 38/40 na wzrost 160cm. Cena 1500. Więcej informacji pod nr tel. 504 194 392.

NAUKA • Nauczyciel udzieli korepetycji z języka niemieckiego tel. 512-168-994

PRACA • Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 6a uprzejmie informuje, że w dniu 03.01.2012r. dysponuje niżej wymienionymi ofertami pracy: • 1. Robotnik leśny/drwal-operator pilarki, wozak-zrywacz • 2. Przedstawiciel Strukturalny – Reprezentant • 3. Pracownik ochrony • 4. Kucharz • 5. Kelner • 6. Sprzedawca • 7. Mechanik pojazdów samochodowych

7

Jak dodać ogłoszenie? Emisję ogłoszeń drobnych zlecać można w siedzibie redakcji, ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Biuro czynne jest w dni robocze od godziny 8 do 18. Koszt emisji ogłoszenia to 0,25 zł za słowo dla osoby fizycznej. Emisję zlecać można również wysyłając sms o treści TC.ZYCZG. tresc_ogloszenia na numer 72068. Koszt wysłania sms-a to 2,46 zł (brutto). Ogłoszenie drobne wysłane sms-em zawierać może do 120 znaków, nie może zawierać polskich liter. Musi być wysłane do godz. 15.00 we wtorek poprzedzający wydanie gazety. Ukaże się tylko raz w najbliższym wydaniu gazety. Treść ogłoszenia musi być adekwatna do rubryki, w której ma być zamieszczona. Ogłoszenia o treści nie nawiązującej do tematyki rubryki, kopiujące materiały prasowe, literackie lub inne szczególnie bez praw autorskich, nie zostaną zamieszczone. Nie zostaną zamieszczone również ogłoszenia, które naruszają dobra osobiste innych osób, są niezgodne z polskim prawem, zawierają treści erotyczne lub propagują brak tolerancji rasowej i faszyzm. Zamawiając usługę przez sms użytkownik akceptuje warunki regulaminu dostępnego na stronie http://powiatowa.info/ogloszenia_ regulamin

W owiatowym obiektywie ...I w związku z tym, że budżet i tak zmieni nam się na niekorzyść, mam pewien pomysł na uzupełnienie braków finansowych….

…ups, raczej się to im nie spodoba….

Otwórzcie się na przypływ gotówki, ze źródeł, na które już nie liczyliście. Widać niespodziankę finansową w tym tygodniu! Byk

Możecie teraz się cieszyć z małych rzeczy, planować jakieś uroczystości i spotkania rodzinne. Będzie się w tym tygodniu z czego cieszyć. Bliźnięta

Miłość na horyzoncie dla pań z tego znaku, dla wszystkich miłe spotkania w większym gronie. Nowe znajomości będą korzystne.

.. przecież w notatkach miałam skarpetki… Mianowicie wymyśliliśmy tu razem, że na każdej sesji, każdy z państwa zrobi na drutach po kilka szalików. Potem je sprzedamy. Robienie na drutach nie jest wcale trudne….

Baran

Waga

Spokojnie zacznie być teraz w waszym życiu, bo dobrze zacznie się układać osobom wam najbliższym. Skorpion

Dobre porozumienie z kobietami z rodziny. Na dużo możecie sobie pozwolić w kwestiach zawodowych, walczcie o swoje interesy. Strzelec

Dbajcie o formalną stronę własnych interesów, jak również wszelkich inicjatyw w jakie się teraz zaangażujecie. Koziorożec

Rak

Nowa praca lub przeprowadzka, a na pewno jakieś nowe, dobre perspektywy pokażą się na waszej drodze w tym tygodniu.

Stałość w interesach i finansach – nie zmieniajcie zdania o czymś, co tylko przejściowo pójdzie gorzej. Już niedługo rozwiniecie skrzydła.

Lew

Wodnik

Panna

Ryby

Czas aby zrobić dalekosiężne plany. Możecie sobie na wiele teraz pozwolić i nie ograniczać się wymyślając, przykładowo nową drogę kariery. Na razie powinniście się nie wychylać. W życiu osobistym jakieś ciężkie przejścia, ale nie poddawajcie się niedobrym nastrojom.

Narodzi się teraz nowy pomysł na zwiększenie dochodów. Wprowadzenie go zajmie nieco czasu, ale z efektu, już wkrótce będziecie bardzo zadowoleni. Na razie niewiele zmian w waszym życiu. To naprawdę dobry czas na opracowanie szczegółowych planów działania na kolejne miesiące.


8

Bezpłatny Tygodnik • czwartek 5 stycznia 2012 r.

WEJDŹ NA www.

czytaj pierwszy, oglądaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

Czwarta nagroda

Udana runda „Orła”

Zimowa przerwa w rozgrywkach piłkarskich do dobry moment na podsumowania i prezentację planów na drugą część sezonu. Runda jesienna była udana dla lubawskiego „Orła”.

Po pier wszej części sezonu 2011/2012 „Orzeł” zajmuje trzecie miejsce w rozgrywkach jeleniogórskiej klasy A. Lubawscy piłkarze zdobyli 26 punktów, czyli 66,6% możliwych do wywalczenia. – W trzyna-

„Orzeł” zakończył rundę jesienną na trzecim miejscu w lidze.

stu spotkaniach rozegranych w rundzie jesiennej, osiem razy wygraliśmy, dwa razy zremisowaliśmy i odnieśliśmy trzy porażki. – podsumowuje Marcin Trela, trener „Orła”. W rundzie jesiennej „Orzeł” zdobył 39 bramek, z tego 28 strzelili Jacek Adamowicz i Krzysztof Musiał. „Orzeł” jest niepokonany na własnym boisku. Trzy porażki lubawscy piłkarze odnieśli na wyjazdach. Po-

legli z „Pub Golem” Jelenia Góra, „Czarnymi” Strzyżowiec i „Piastem” Bolków. Remisami zakończyły się mecze z liderem rozgrywek „Pogonią” Świerzawa i „Woskarem” Szklarska Poręba, drużyną, która spadła z ligi okręgowej. – W połowie rundy drużyna musiała zostać przeorganizowana – wspomina M. Trela – Do pracy wyjechali: Pietrzykowski, Kwaśniewski, Królak,

Kurek, Kaszuba. To jeden z powodów słabszych wyników w tym okresie. Kadrowe braki doprowadziły do zaskakującego rozwiązania. Do klubu, po ośmiu latach przerwy w grze, wrócił Artur Pogwizd. W drugiej części rundy udanie zastąpił w bramce Kaszubę. Końcówka rundy jesiennej była dla „Orła” bardzo udana. Lubawscy piłkarze wygrali ostatnie pięć spotkań tego etapu rozgrywek. W rezultacie „Orzeł” zdobył w rundzie jesiennej sześć punktów więcej niż przed rokiem. Trzecie miejsce w lidze daje szansę na zajęcie dobrej pozycji na koniec sezonu. W połowie stycznia „Orzeł” rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. – Nie miałem sygnałów, aby którykolwiek z graczy chciał zmienić klub – mówi M. Trela – Mam nadzieję, że w okresie przygotowawczym pracować będę ze wszystkimi zawodnikami. Piłkarze nie rozstają się z piłką. W listopadzie ćwiczyli na Orliku, w grudni i styczniu ćwiczą w hali. Drużyna bierze również udział w rozgrywkach halowej piłki nożnej w Czarnym Borze. Turniej rozpoczął się w grudniu, trwać będzie do marca. Wcześnie, bo już 18 stycznia, drużyna rozpocznie okres przygotowawczy. Od 19 lutego mają rozpocząć się gry kontrolne. Trener planuje rozegrać pięć takich spotkań. Przygotowania zakończą się 18 marca, na tydzień przed pierwszym ligowym meczem, z „Pub Golem” Jelenia Góra. {wsp}

Do rywalizacji w grupie kadetów i kadetek udział wzięło dziesięć mikstów.

Oleksyk. Drudzy byli Olga Więcławska i Konrad Chojnowski. Na trzecim miejscu znaleźli się Michalina Antoniewska i Kamil Kiec. W najstarszej grupie grać chciało dziesięć zawodniczek, wśród nich Aleksandra Wójcik z SMS Sosnowiec, drużyny grającej w pierwszej lidze i ośmiu zawodników. W tej sytuacji w turnieju rozlosowanych zostało sześć par i dwie trójki. Również w tej

{wsp}

komentarze z portalu

http://powiatowa.info

kibicek 2012-01-01 03:23

Wielkie ukłony za godne reprezentowanie nas - maluczkich:) Wszystkim z Relaxu, dobrym ludkom - dzięki bardzo:)

sympatyk klubu 2011-12-31 20:24

wraz z żoną składamy gratulacje. Jest Pan wzorem dla młodzieży. Działacze sportowi powinni brać z Pana przykład. Staje się Pan ambasadorem miasta i powiatu !!!

Gruby 2011-12-31 15:45

Brawo trener.... super

Zawody otwarcia sezonu w biegach narciarskich rozegrane zostały w Jakuszycach. Wzięli w nich udział zawodnicy MUKS „Pod Stróżą” w Miszkowicach.

Siatkarze KS Kus-Kus Sudety Kamienna Góra nie mogli doczekać się wznowienia rozgrywek ligowych. W ramach poświątecznych treningów rozegrali więc wewnątrzklubowe turnieje.

Organizatorami turnieju byli Andrzej Cukier i Marcin Bieńkowski - trenerzy młodzików i młodziczek. Turniej kadetów i kadetek prowadzili trenerzy tych dwóch drużyn Witold Zdrojewski i Piotr Lema. W tej kategorii wystartowało dziesięć drużyn, które również rywalizację rozpoczęły od rozgrywek grupowych. Pierwsze miejsce w tym turnieju zajęli Aleksandra Druciak i Tomasz

Nagrodę przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wyróżnienie przyznane za rok 2011 to już czwarta taka nagroda, otrzymana przez I. Sobczyka. Aktualna brązowa medalistka Mistrzostw Świata, które odbyły się w Austrii, najlepsza zawodniczka KS Relax, Malwina Madejewska została wyróżniona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pamiątkowym dyplomem za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Klub Sportowy Relax od początku swojego istnienia, we wszystkich grupach wiekowych, zdobył przeszło trzy tysiące medali Mistrzostw Polski, jak również dziesiątki medali Mistrzostw Świata i Europy.

Początek sezonu

Świąteczne turnieje Siatkarze rozegrali turnieje mikstów w poszczególnych kategoriach wiekowych. O składzie par decydowało losowanie. Celem zawodów był nie tylko trening, ale również dobra zabawa i integracja poszczególnych grup wiekowych. Wśród najmłodszych siatkarzy, młodziczek i młodzików, do rywalizacji przystąpiło dwanaście duetów. Po podzieleniu na dwie grupy, miksty rywalizowały systemem każdy z każdym. W półfinale zwycięzcy grup grali z ekipami z drugiego miejsca w drugiej grupie. Na tym etapie rozgrywek Nikola Boroń i Kornel Salmanowicz pokonali Aleksandrę Druciak i Konrada Pazgana 15:13. Natomiast Marcelina Postawa i Damian Smaza wygrali z Annę Maziakowską z Piotrem Maurerem 15:10. Zawody wygrali M. Postawa i D. Smaza, którzy w finałowym spotkaniu pokonali 20:13 N. Boroń i K. Salmanowicza. Trzecie miejsce zajęli A. Druciak i K. Pazgan pokonując 15:7 A. Maziakowską z P. Maurerem.

Iwo Sobczyk, trener kamiennogórskiego „Relaxu” otrzymał nagrodę pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia trenerskie.

kategorii zawodnicy rywalizowali najpierw w dwóch grupach. Pierwsze miejsce zajęli Aleksandra Lipień z Radosławem Grzelakiem. Drugie Karolina Zegan z Danielem Wójcikiem, trzecie Aleksandra Wójcik z Krystianem Bąkiem. W najbliższy weekend (7 i 8 stycznia) siatkarze KS Kus- Kus Sudety Kamienna Góra wznawiają ligowe rozgrywki. {wsp}

Zawody rozegrane zostały w stylu dowolnym. Zawodnicy walczyli na pętli o długości 2,5 km. W zależności od kategorii wiekowej biegacze pokonywali od jednego do czterech okrążeń. Marzena Maciulewicz wygrała kategorię juniorek A. W grupie juniorów B drugie miejsce zajął Tomasz Jurczak, trzeci był Norbert Maciulewicz. Wśród juniorek B druga była Anna Kalina, trzecia Karolina Trzaska, a czwarta Natalia Surdyka. Rywalizację juniorów C wygrał Klaudiusz Kogut. Kornel Latuszek był siódmy, Mateusz Zieliński szesnasty, Karol Cieślar siedemnasty, Mateusz Rzany osiemnasty. W grupie juniorek C Paulina Trzaska wywalczyła czwarte miejsce, Agnieszka Smyk była szósta. W juniorach D siódme miejsce zajął Kacper Centlik. W juniorkach D piętnaste miejsce zajęła Patrycja Pełdiak. {maja}

komentarze z portalu

http://powiatowa.info

brawo 2012-01-01 21:50

Dobry początek

Kibice 2012-01-01 16:47

Gratulacje dla wszystkich zawodników i dla trenera!!!!!!!

powiatowa.info nr 1(16)/2012  
powiatowa.info nr 1(16)/2012  

tygodnik powiatowa.info nr 1/2012 (16)

Advertisement