Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik paŸdziernik 2013

Miasta Koœciana Nr 78

strona

Powiatu Koœciañskiego

październik/2013

Rok 5

Goœciniec Gry¿yna W sobotę, 19 października miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem oraz miejsca rekreacji dla najmłodszych w postaci placu zabaw. Uroczystość rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi, którego dokonali: Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy Kościan, Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy Kościan, Władysław Suchora – Prezes Budomont-u Kościan oraz przedstawiciele lokalnej społeczności: Żaneta Nowak – Przewodnicząca KGW Gryżyna oraz Krzysztof Stanisławiak – sołtys wsi. Poświęcenia placu zabaw i obiektu dokonał Ksiądz Marian Plewa – proboszcz miejscowej parafii. Po powitaniu zebrani goście mieli okazję do przypomnienia sobie historii o „Gryżyńskiej Brzozie”. Przedstawienie specjalnie na tą okazję przygotowali uczniowie z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie. Na zakończenie uroczystości staropolskim zwyczajem zaproszono wszystkich na poczęstunek. Były pierogi, barszcz, krokiety, domowe ciasto oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Przygotowaniem smakołyków zajęły się panie z gryżyńskiego koła gospodyń. Zakres prac nowo powstałego obiektu obejmował rozbiórkę dotychczasowego budynku, który nie nadawał się już do użytku, ani remontu. Powierzchnia zabudowy nowego budynku wynosi 200 m2, natomiast użytkowej 177 m2. Oprócz placu zabaw powstałego przy świetlicy wygospodarowano miejsce na ognisko, a cały teren został oświetlony i ogrodzony. Wartość inwestycji wyniosła 670.506 zł. Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 415.148 zł z budżetu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawcą tych inwestycji był kościański BUDOMONT, a prace wykonywano od stycznia do lipca 2013 r. Ważnym elementem realizacji inwestycji jest wystrój świetlicy nawiązujący do szlaku kulturowego „Podróże z Panem Tadeuszem” wytyczonego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna Wielkopolska. Realizacja zadania przyczynia się do wykorzystania dziedzictwa kulturowego związanego z pobytem Adama Mickiewicza na terenie Gminy Kościan oraz wpływa na rozwój funkcji turystycznych na naszym obszarze. (mn)

Pięknieje wieś Kurowo 18 października miał miejsce odbiór techniczny placu zabaw w Kurowie. Wykonawcą inwestycji była firma Marka Kołodziejczyka z Kościana, zaś adaptację terenu zaprojektowała Izabela Wrześniewska z firmy „ComplexProjekt”. Mieszkańcy Kurowa znajdą miejsce odpoczynku na specjalnie przygotowanych dla nich placach oraz boisku. W ramach inwestycji powstały: plac zabaw dla dzieci, w skład którego wchodzą domek drewniany ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy, huśtawki, sprężynowce oraz karuzela, plac taneczny wraz z altanami drewnianymi, plac rekreacyjny z miejscem na ognisko, plac do gry w koszykówkę oraz boisko trawiaste. Ponadto teren został ogrodzony oraz obsadzony krzewami ozdobnymi. Wartość prac wyniosła 114.859 zł, z czego 30.000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Województwa

Wielkopolskiego w ramach III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Jak przyznał Andrzej Przybyła – Zastępca Wójta Gminy Kościan, roześmianych i zadowolonych z inwestycji osób obecnych na odbiorze było tylu, że brakowało tylko biało - czerwonej taśmy i kilku kompletów nożyczek, by dokonać oficjalnego otwarcia. Uroczyste otwarcie i poświęcenie powstałego miejsca rekreacji i wypoczynku zaplanowano na wiosnę 2014 r. (mn)

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Świetlica w Pianowie Gmina Kościan przejęła na własność budynek świetlicy wiejskiej w Pianowie. Jest to ważne miejsce integracji społeczności lokalnej. Budynek miał już wymienione okna i częściowo odnowiony dach, jednak wymaga dalszego remontu, zwłaszcza w zakresie instalacji elektrycznej. Prace te będą podejmowane wkrótce. Odnowa świetlicy wiejskiej będzie wiązała się również z jej doposażeniem. (md)

Projekt kanalizacji w Nowych Oborzyskach Gmina Kościan dokonała wyboru firmy, która przygotuje dokumentację projektową inwestycji w Nowych Oborzyskach. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę ul. Prostej oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Dokumentacja projektowa obejmować ma swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ok. 4000 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku ok. 2.500 mb, przykanalików w ilości ok. 120 sztuk, oraz jednej lub maksymalnie dwóch przepompowni ścieków. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ciągu ul. Prostej zakłada powstanie drogi w nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 5,5-6 m, wraz z chodnikami i jej odwodnieniem za pomocą kanalizacji deszczowej. Długość przebudowywanej drogi – ok. 1.300 mb, długość kanalizacji deszczowej – ok. 1.500 mb. Dokumentacja projektowa ma obejmować również przebudowę sieci wodociągowej O 110, na odcinku ok. 1.600 mb (na tym odcinku należy przewidzieć wymianę przyłączy do granicy posesji) oraz rozbudowę sieci O 110, na odcinku ok. 1.100 mb. (md)

Ścieżka rowerowa w Kiełczewie Dobiega końca budowa traktu pieszo-jezdnego w ciągu drogi krajowej nr 5 w miejscowości Kiełczewo. Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Drogowe „Dromar Bis” Marcina Marszałka z Nowej Wsi wykonało już nawierzchnię z kostki betonowej brukowej i trwają obecnie prace wykończeniowe. Dobra pogoda oraz sprawność wykonywania zadania przyczyniły się do tego, że ścieżka rowerowa, zgodnie z oświadczeniem wykonawcy, będzie udostępniona i przejezdna już w końcówce października, przed dniem Wszystkich Świętych. (md)


miasto Koナ田ian

strona

2

paナクdziernik 2013


powiat Koœciañski

paŸdziernik 2013

strona

3

Starosta wyróżnił nauczycieli W tym roku Starosta Kościański Andrzej Jęcz wyróżnił sześciu pedagogów pracujących w szkołach i placówkach pedagogicznych podlegających Powiatowi Kościańskiemu. Spotkanie z nagrodzonymi nauczycielami oraz dyrektorami odbyło się w czwartek, 10 października 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Oprócz starosty w spotkaniu uczestniczyli także Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska. Z rąk starosty wyróżnienia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji odebrali: Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Grażyna Majchrzycka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie, Grażyna Jankowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Ewa Czuba, nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Joanna Kozak, nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Iwona Neumann-Wilk, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. - Szkoła zawsze miała wielki wpływ na życie społeczeństw. Można powiedzieć, że poziom kultury społecznej,

poziom cywilizacji w dużej mierze zawsze wynikał z poziomu edukacji, z poziomu kształcenia młodych pokoleń - powiedział starosta Andrzej Jęcz. - Wysiłek, który jest związany z działalnością szkoły, z działalnością wychowawców, nauczycieli musi być w tej chwili ogromny, ażeby podołać wszystkim wyzwaniom współczesności. Nauczycielom przychodzi pracować w uwarunkowaniach, które są rezultatem współczesnej cywilizacji i wymagają wielkiego przygotowania, wielkiej umiejętności, a przede wszystkim wielkiego serca. Starosta Jęcz wspomniał także o wynikach zeszłorocznych matur. Maturzyści z powiatu kościańskiego osiągnęli najwyższy wynik z egzaminów z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym w całej Wielkopolsce. Natomiast trzeci wynik, jeśli brać pod uwagę wszystkie przedmioty zdawane na maturze zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. - Tych wyników nie byłoby, gdyby nie państwa sumienna i rzetelna praca - podsumował starosta Andrzej Jęcz. Na zakończenie Starosta Kościański na ręce dyrektorów dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkół i placówek podlegających powiatowi przekazał najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji. hg

Zostały obudowane ściany dobudowanej do szpitala tzw. „części brudnej” bloku.

Postawione mury zostały otynkowane i zakładane jest ich opierzenie.

Chodniki na drogach powiatowych

Chodnik w Lubiniu

W tym roku w ramach inwestycji w infrastrukturę drogową samorząd powiatowy zaplanował modernizację chodników. W ramach prac remontowo - modernizacyjnych nowe chodniki z betonowej kostki brukowej powstały w miejscowościach: Bronikowo, Gorzyce, Stara Przysieka Druga, Gorzyczki, Lubiń i Czempiń. Koszt tych inwestycji to: w Bronikowie – ponad 31 tys. złotych, Gorzycach - ponad 143 tys. złotych, w Starej Przysiece Drugiej – prawie 46 tys. złotych, Gorzyczkach - prawie 64 tys. złotych, w Lubiniu - ponad 37 tys. złotych w Czempiniu – ponad 9 tys. złotych. Inwestycje w Bronikowie, Gorzycach i Starej Przysiece Drugiej wykonało Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAS-BIS Marcin Marszałek, Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek. Natomiast wykonawcą prac w Gorzyczkach, Lubiniu i Czempiniu było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech-Dróg Leszek Grześkowiak ze Śremu. bj

Chodnik w Gorzycach

Chodnik w Starej Przysiece Drugiej

Wewnątrz stawiane są ściany działowe pomieszczeń części czystej, brudnej i sterylnej.

Prace trwają Latem w kościańskim szpitalu rozpoczęły się prace przy budowie sterylizatorni na dachu „pawilonu chirurgicznego”. Zamontowano metalową konstrukcję ścian przyszłej sterylizatorni szpitala, która będzie miała 400 metrów kwadratowych powierzchni. Obecnie, postawione mury zostały otynkowane i zakładane jest ich opierzenie. Wewnątrz stawiane są ściany działowe pomieszczeń części czystej, brudnej i sterylnej. Sterylizatornia to niezbędne miejsce dla sprawnego funkcjonowania szpitala i przede wszystkim sąsiadującego z nią bloku operacyjnego. Poza pracami w pomieszczeniach sterylizatorni kontynuowane są prace na przyszłym bloku operacyjnym. Zostały obudowane ściany dobudowanej do szpitala tzw. „części brudnej” bloku. Ponadto na dachu szpitala zamontowano agregat wody lodowej, utrzymujący odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach bloku operacyjnego. W tym roku kwota przeznaczona z budżetu powiatu na inwestycje w szpitalu wynosi 2 miliony złotych. Gminy Kościan, Śmigiel i miasto Kościan wsparły szpitalne inwestycje kwotą 470 tys. złotych. bj


gmina Koœcian

strona

4

paŸdziernik 2013

WÓJT GMINY KOŚCIAN ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

Droga Kościan - Nacław

Ulica Długa w Kurzej Górze

Cienki dywanik bitumiczny na zimno jest to technologia specjalnie dostosowana do potrzeb utrzymania dróg. Nośne lecz postarzałe nawierzchnie bitumiczne pokrywa się kilku lub kilkunastomilimetrową warstwą asfaltową zapewniającą nowe, szczelne pokrycie nawierzchni. Zaprawę emulsyjną przygotowuje się na miejscu na bazie specjalnie skomponowanej mieszanki kruszywa, cementu, wody, emulsji asfaltowej z dodatkiem polimerów i regulatora czasu rozpadu. Zaprawa może tworzyć jednolity dywanik lub może służyć do wyrównania istniejących nierówności lub kolein. Duża stabilność zaprawy dzięki zastosowaniu lepiszcza modyfikowanego polimeru, zapewnia na przyszłość brak odkształceń i koleinowania, nawet pod bardzo ciężkim ruchem. Zaletami tej technologii są możliwość wznowienia ruchu już po ok. 15 minutach, łatwość i szybkość wykonania nawierzchni, duża szorstkość, niewielki zakres robót dodatkowych (regulacja studzienek bez regulacji krawężników), niska cena w stosunku do technologii na gorąco (ok. 60%). Odnowę nawierzchni asfaltowych w tej technologii wykonano w miejscowościach: Kurza Góra, na ul. Długiej o długości 1271 mb, oraz Kiełczewo, na ul. Polnej o długości 1414 mb. Wykonawcą prac była firma INTERASPHALT Sp. z o.o. z Obornik

Wielkopolskich, a koszt obu zadań zamknął się kwotą 273.578,59 zł. Zakończono także prace nad przebudową drogi gminnej Kościan - Nacław (II etap) w tym przebudowa ul. Bocznej w Kościanie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Komunalnych DRO - KOM Macieja Wolsztyńskiego z Przysieki Polskiej. Wartość wykonanego zadania wyniosła 531.587,47 brutto. Inwestycja ta realizowana była wspólnie z Gmina Miejską Kościan na podstawie zawartego porozumienia. Odcinek na terenie miasta Kościana kosztował 100.613,08 brutto (płatnikiem jest miasto), a koszt odcinka na terenie Gminy Kościan wyniósł 430.974,39 zł brutto. Inwestycja była współfinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 94.500 zł, ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacja i poprawą jakości gruntów rolnych. Nawierzchnia została wykonana w tłuczniu kamiennym układanym na w trzech kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach o różnej frakcji i łącznej grubości 29 cm. Zjazdy oraz mijanki wykonane zostały tą samą technologią, co konstrukcja drogi. Przebudowana droga może stać się alternatywnym ciągiem komunikacyjnym spinającym północne i południowe części Gminy i Miasta Kościana od strony wschodu. (md)

Nowe nawierzchnie dróg

Biegi Chłapowskiego w Turwi W XXVIII Biegach Przełajowych im. Dezyderego Chłapowskiego, które odbyły się w Turwi 5 października br., wzięło udział prawie 500 biegaczy (w tym 74 w biegu głównym na 10 km). Najliczniejszą reprezentację zapewniły Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Racocie. W klasyfikacji generalnej biegu głównego zwyciężył pochodzący z Wrześni olimpijczyk z Pekinu na 3 km z przeszkodami oraz Mistrz Polski w Biegach Przełajowych Tomasz Szymkowiak w bardzo dobrym czasie, tj. 30 minut 19 sekund wyprzedzając dwóch Ukraińców: Pavlo Olinyka oraz Oleksego Gonchara. Klasyfikację kobiet wygrała Ukrainka Svetlana Olinyk w czasie 37 minut i 40 sekund, przed Katarzyną Miedzińską z Sany Kościan i Justyną Tumko z Leszna. W poszczególnych kategoriach biegów młodzieżowych triumfowali - rocznik 2005 i młodsi: Marta Wojtkowiak i Oliwer Górny (oboje SP Racot), roczniki 2003-2004: Anna Wojtkowiak i Łukasz Górny (oboje SP Racot), roczniki 2001-2002: Zuzanna Kuta (ZS Nr4 Kościan) i Krzysztof Szymkowiak (SP Katolicka Śrem), roczniki 1999-2000: Karolina Kasprzak i Seba-

stian Wasielewski (oboje Gimnazjum Racot), rocznik 1998: Patrycja Jędroszkowiak (Gimn. Racot) i Damian Jędrzejczak (MKS MOS Śrem) i rocznik 1997 i starsi: Katarzyna Miedzińska (Sana Kościan) i Hubert Mikołajczak (I LO Kościan). Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali dyplomy, napoje i posiłek, uczestnicy biegu głównego pamiątkowe medale, a najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, LKS „Sana” Kościan oraz Gminy Kościan, Powiatu Kościańskiego, WZ LZS w Poznaniu. Imprezę zorganizowali Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie i Ludowy Klub Sportowy „Sana” w Kościanie przy wsparciu Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, Stacji Badawczej PAN w Turwi, Szkoły Filialnej w Turwi, Klubu Sportowego „Tur” Turew oraz Zakładu RzeźnickoWędliniarskiego Zbigniewa Domagały z Turwi. Zawody zabezpieczyli ponadto Komenda Powiatowa Policji w Kościanie, Ratownicy Medyczni SPZOZ w Kościanie oraz OSP w Spytkówkach. (md)

na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku byłej szkoły pobudowanej na działce Nr 47/1 o pow. 0,27.36 ha położonej w miejscowości Kobylniki przy ul. Szkolnej 4 Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW PO1K/00032162/5, będącej własnością Gminy Kościan. Gmina Kościan na teren w/w działki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin I przetargu – 18.07.2013 r. Termin II przetargu – 30.09.2013 r. Przedmiot przetargu: lokal nr 4 o pow. 112,47 m2 oraz udział w wysokości 11247/37502 części w powierzchniach wspólnych i w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości. Cena wywoławcza: 43.900,00 zł. Wadium: 2.200,00 zł. Do budynku przyłączona jest sieć: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniem do zbiornika bezodpływowego. Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2013 r. o godz. 10 00 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do 22.11.2013 r. godz. 1400 gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006. W przypadku wpłaty wadium przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu. Nabywca powinien wpłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy notarialnej, o którym zostanie pisemnie powiadomiony. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponosi kupujący. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15, pokój 21 lub telefonicznie (65) 51210-01 wew. 39 i 512-68-55. Lokal można obejrzeć po uprzednim telefonicznym powiadomieniu. Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

Komunikat Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 listopada upływa termin IV raty płatności: - podatku rolnego i leśnego; - podatku od nieruchomości; - łącznego zobowiązania podatkowego.


miasto Koœcian

paŸdziernik 2013

Święto Niepodległości Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski i Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak zapraszają na uroczyste obchody Święta Niepodległości: 9 listopada 2013r. (sobota) godz. 18.00 - Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości - Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu pod dyrekcją mjra Pawła Joksa wraz z solistami Natalią Puczniewską – sopran i Jaromirem Trafankowskim – baryton, aula I LO, Al. Kościuszki 3, wstęp wolny. 11 listopada 2013 r. (poniedziałek) Święto Niepodległości godz. 13.00 - Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Kościele farnym pw. NMP Wniebowziętej, godz. 14.00 – Uroczystości patriotyczne z udziałem Kompanii Honorowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Niepodległościowy Apel Pamięci z salwą honorową, złożenie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej, oprawa muzyczna Orkiestra Dęta „Ton”, Rynek. godz. 11.00-16.00 – Uroczystościom towarzyszyć będzie prezentacja na kościańskim Rynku sprzętu wojskowego 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”: PRWB Osa, armata ZU-23, PZR Grom oraz Chorągwi Husarskiej Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, wystawa w Ratuszu pt. „Zbroje i uzbrojenia z XVI i XVII w.”, a także wydawanie grochówki z kuchni polowej.

strona

5

Podatki na 2014 rok w Kościanie Radni Kościana na ostatniej sesji w czwartek 24 października br. podjęli uchwały określające roczne stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na 2014 rok. Podatek od gruntów wzrósł o 1 grosz za 1 m2 , natomiast od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 zwiększył się o 2 gr. W przypadku budynków związanych z działalnością stawka pozostaje na tym samym poziomie co w roku poprzednim. W 2014 roku zapłacimy za budynki mieszkalne o 2 grosze więcej za 1 m2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji. Jest płatny w ra-

tach, w terminach: do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Stawka opłaty targowej, na terenie miasta Kościana pozostaje na tym samym poziomie co zeszłoroczna, czyli 2,40 złotych za 1 m2 zajmowanej powierzchni, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 764,62 zł. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Treść uchwał jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Budżet i podatki- podatki i opłaty lokalne”. Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą rocznych stawek podatku uchwalonych na lata 2012-2014.

Dni Kultury Chrześcijańskiej 35. rocznicę rozpoczęcia Pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej oraz XIII Dzień Papieski w Kościanie uczczono podczas organizowanych przez KOK Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 19 do 21 października br. w Kościele Farnym, auli UAM i auli LO odbywały się koncerty, warsztaty i widowisko poetyckie. W sobotę w Farze z Koncertem w Roku Wiary „Ja jestem, nie bójcie się…” – mistyka dźwięku, wystąpił Dumitru Harea na fletni Pana, przy akompaniamencie organowym Marka Stefańskiego. W weekend 19-20 października odbył się I Festiwal Muzyki Chóralnej im. Ks. dra J. Surzyńskiego „Zakochani w Surzyńskim” Stowarzyszenia „Z Muzyką do Ludzi” z warsztatami, konferencją i Koncertem finałowym. W poniedziałek 21.10. w Liceum im. O. Kolberga młodzież, pod kierownictwem A. Podgórskiej, prezentowała widowisko poetyckie „Wiara – koroną godności człowieka” – słowo –muzyka-obraz.

Odpady zebrane Urząd Miejski Kościana organizuje cyklicznie akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które pomagają kościaniakom pozbyć się z gospodarstw domowych problematycznych śmieci. W dniach 16-18 października br. z terenu Kościana odbierane były odpady wielkogabarytowe, które ze względu na rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W ramach akcji zebrano 19 ton odpadów. Natomiast w sobotę 19 października br. mieszkańcy mogli bezpłatnie pozbyć się odpadów niebezpiecznych, zbieranych przez tzw. mobilny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Zebrał on blisko 3 tony odpadów niebezpiecznych, w tym m.in. 2,03 tony farb i rozpuszczalników, olejów oraz opakowań po nich, 860 kg opon samochodowych, 20 kg świetlówek oraz 10 kg baterii. Następne akcje w Kościanie wiosną przyszłego roku. Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 22 listopada 2013 r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego znajdującego się w Kościanie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 512 28 75.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga i Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz złożyli życzenia i gratulacje odznaczonym kościańskim nauczycielom

Dzień Edukacji Narodowej Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w poniedziałek 14 października br. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie odbyła się miejska uroczystość, podczas której Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem złożyli życzenia i gratulacje nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Uroczystość rozpoczął program artystyczny dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 1. Burmistrz Miasta Kościana pogratulował odznaczonym pedagogom i pracownikom. 24 osoby uzyskały

odznaczenia, 7 osób medale resortowe, a jedna osoba nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej dyrektorom i nauczycielom kościańskich szkół i przedszkoli. W uroczystości uczestniczyła również Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Koło w Kościanie Leokadia Rowińska oraz po. Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Agnieszka Czapla.

Turniej Tenisowy W piątek 27 września 2013 r. na kortach przy ul. Kościuszki 19 odbył się Turniej Tenisowy im. Władysława Radomskiego Senatora II RP. W przyjacielskim turnieju rozgrywane były gry podwójne ze zmianą partnera. Do rozgrywek przystąpiło dziewięciu zawodników. Zwyciężył Adam Ratajczak, przed Karolem Ratajczakiem i Wojciechem Radomskim, IV miejsce zajął Przemysław Seidel. Dla najlepszych organizator i sponsorzy ufundowali puchary i nagrody, a dla każdego uczestnika upominki.

Nagrodzeni zwycięzcy Turnieju Tenisowego

Imprezy kulturalne Kościański Ośrodek Kultury zaprasza na: - 7.11.2013r. (czwartek) godz. 11.00 Spotkania plastyczne dla dzieci 3-4 letnich, sala 108, ul. Bernardyńska 2, zajęcia płatne, - 14.11.2013r. (czwartek) godz. 17.00 Kabaret Moralnego Niepokoju w programie „Pogoda na suma”, aula I LO, wstęp płatny,

- 21.11.2013r. (czwartek) godz. 11.00 Spotkania plastyczne dla dzieci 3-4 letnich, sala 108, ul. Bernardyńska 2, zajęcia płatne, - 27.11.2013r. (środa) godz. 19.00 BOOK SWAP – Darmowa Wymiana Książek, sala KOK. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.


powiat Koœciañski

strona

6

paŸdziernik 2013

Mediacje Rodzinne

10 sezon Punktu Pomocy Żywnościowej Od poniedziałku, 4 listopada 2013 roku, rozpoczyna działalność Punkt Pomocy Żywnościowej w Kościanie, mieszczący się przy ulicy Szpitalnej 7a. Placówka jest finansowana ze środków powiatu i działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie już od 10 lat. Do końca marca wszystkie potrzebujące osoby mogą od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00 liczyć na ciepłą, dobrą zupę. Punkt Pomocy Żywnościowej pierwszy raz został uruchomiony w grudniu 2003 roku. Dziennie, średnio z jego pomocy korzysta od 40 do 50 osób. Odwiedzające go osoby mogą codziennie, poza zupą, liczyć na świeży chleb, którego zakup również od lat sponsorują kościańscy piekarze. bj

Internetowa rejestracja Od września 2013 roku osoby z wyprzedzeniem planujące rejestrację pojazdu mogą skorzystać z nowego udogodnienia - internetowej rejestracji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie. Dzięki temu udogodnieniu mieszkańcy powiatu mogą umówić się na konkretny dzień i godzinę. Osoba, która rezerwuje wizytę za pośrednictwem aplikacji na stronie powiatowej otrzyma na pocztę elektroniczną maila, wówczas ma pół godziny na potwierdzenie rejestracji. Po wykonaniu tej czynności system potwierdzi rezerwację wizyty w wybranym przez nas dniu i godzinie. Internetowa rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji i Dróg jest dodatkowym udogodnieniem. Stary, numerkowy system kolejkowy obowiązuje równolegle. Aplikacja „rezerwacja wizyt przy rejestracji pojazdów” znajduje się na stronie Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl w górnym, prawym rogu. bj

Od niedawna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie poszerzyło swoja ofertę o pomoc mediatora. Wsparcie to prowadzone jest w ramach Zespołu Wsparcia Rodziny. Dotychczas mieszkańcy powiatu kościańskiego mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologa, prawnika i pracownika socjalnego. W ramach Zespołu Wsparcia Rodziny dajemy Państwu możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy mediatora rodzinnego - informuje Joanna Marciniak, mediator rodzinny w ramach Zespołu Wsparcia Rodziny działającego przy PCPR w Kościanie. - Mediacja to rozmowa, ukierunkowana na rozwiązanie problemów z jakimi zgłaszają się skonfliktowane strony. Stronami w takiej sytuacji mogą być np. rozwodzący się rodzice, pary w kryzysie, spierający się sąsiedzi - wyjaśnia Joanna Marciniak. Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktów, w których bezstronny, neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień. Mediacja jest całkowicie dobrowolna, przy zachowaniu poufności informacji. Mediator pomaga stronom wypracować wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Jest przydatny, gdy trzeba określić co stanowi problem, jakie są potrzeby, oczekiwania oraz interesy stron. - Od 50-80% spraw mediacyjnych kończy się porozumieniem - podkreśla Joanna Marciniak. - Strony same je wypracowują, a nie jest narzucone z góry (np. poprzez sąd, biegłych, specjalistę). Ogranicza się nie tylko czas, w przypadku sporów sądowych, ale i redukuje koszty (w ramach Zespołu Wsparcia Rodziny mediacja jest bezpłatna) oraz stres związany z długotrwałym toczeniem się sprawy w Sądzie, czy badania przez biegłych. Mediacja jest doskonałym narzędziem w ustaleniu planu opieki nad dziećmi w

sytuacji rozwodu (warunek konieczny przy zachowaniu władzy rodzicielskiej obojga rodziców). Wartością dodaną podkreśla J. Marciniak, mediator z Zespołu Wsparcia Rodziny - jest również zachowanie dobrych relacji np. z byłym partnerem lub przynajmniej zredukowanie lub uniknięcie wrogości. W jakich sprawach mediator może być pomocny? • Uregulowanie kwestii alimentacyjnych • Uzgodnienie sposobu opieki nad dziećmi po rozwodzie (plan opieki rodzicielskiej) • Kwestie podziału majątku • Kontakty z dziećmi w sytuacji rozstania • Towarzyszenie w próbie rozwiązania innych, ważnych dla klientów kwestii Korzyści płynące z mediacji: • Oszczędność finansowa i czasowa - toczenie sporów na sali sądowej jest zdecydowanie droższe i czasochłonne • Możliwość osiągnięcia obopólnego porozumienia • Realny wpływ na losy przyszłej sytuacji • Usłyszenie o interesach i potrzebach drugiej strony oraz wypowiedzenie swoich oczekiwań, potrzeb – ostudzenie emocji • Możliwość przedłożenia gotowej ugody właściwemu Sądowi (toczy się sprawa, ma się toczyć lub kwestie są istotne dla stron) Aby się skontaktować z mediatorem wystarczy zadzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, (tel. 65 511 01 66) i umówić się na spotkanie lub skontaktować się z mediatorem bezpośrednio w siedzibie PCPR, ul. Gostyńska 38. bj

Bezpieczne także nocą Na skrzyżowaniu dróg Stary Lubosz - Stary Gołębin, w celu poprawienia bezpieczeństwa, wybudowane zostało rondo. Zbudowano je w ramach zakończonego remontu szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Rondo na skrzyżowaniu dróg Stary Lubosz - Stary Gołębin zostało dobrze oświetlone co zapewni kierowcom większe bezpieczeństwo.

Rondo jest oznakowane, na wyspie środkowej posadzone zostały krzewy, a wokół ustawiono bariery energochłonne. Ponadto - w celu poprawy bezpieczeństwa nocą rondo zostało także oświetlone. Wokół ronda, na poboczach ustawiono lampy, a na drogach wyjazdowych w asfalt wmontowano lampki ledowe. W ramach inwestycji, oprócz ronda, na całym szesnastokilometrowym odcinku wylano nową nawierzchnię bitumiczną, usunięte zostały krzewy i odtworzone rowy odwadniające, ustawiono bariery energochłonne, w Starym Gołębinie i Spytkówkach wybudowano nowe chodniki. Przebudowa drogi Kościan - Śrem wraz z rondem to najdroższa drogowa tegoroczna inwestycja Powiatu Kościańskiego. Jej koszt wyniósł blisko 6 mln złotych, przy czym samorząd powiatowy uzyskał dotację w wysokości prawie 3 mln złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Starostwo Powiatowe w Kościanie na ten cel wydatkowało z własnego budżetu 2,2 mln złotych. Wsparcie dla tej inwestycji pochodziło także z budżetu Gminy Kościan, 444 tys. złotych, z budżetu Gminy Czempiń, 180 tys. złotych oraz 41 tys. złotych z budżetu Miasta Kościana. hg

Ponad 300 tysięcy Zakończyła się przebudowa ul. Arciszewskiego w Nietążkowie, gdzie na jezdni od ulicy Dudycza do wiaduktu położona została nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach prac poło-

żono nowe krawężniki, odtworzono rowy i utwardzono pobocze. Całkowity koszt tej powiatowej inwestycji to ponad 322 tys. zł, przy czym 170 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Śmigiel.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS S-ka z o.o. z Leszna bj


powiat Koœciañski

paŸdziernik 2013

strona

7

Uroczyste ślubowanie Szkoła współpracuje W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kaspro- z Akademią wicza w Nietążkowie, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która miała miejsce 14 października Obrony Narodowej 2013 roku odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów pierwszych klas. Wyjątkowy charakter miało przyjęcie w poczet uczniów szkoły młodzieży rozpoczynającej naukę w klasie strażackiej, policyjnej i wojskowej. Osoby rozpoczynające naukę w tych klasach wychodziły parami na środek auli, po czym przyklękały na jedno kolano i wówczas następował moment ich pasowania na uczniów. Pasowania dokonali: klasy strażackiej - st. bryg. mgr inż. Jarosław Tomaszewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, klasy wojskowej -płk dypl. Mirosław Szwed, dowódca IV Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Stefana „Grota” Roweckiego, klasy policyjnej - insp. Leszek Majchrzak, Komendant Powiatowy Policji w Kościanie. bj

Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Leszek Majchrzak pasował uczniów klasy policyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Akademia Obrony Narodowej z Warszawy, najwyższa rangą cywilno - wojskowa szkoła wyższa w Polsce objęła patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Porozumienie w tej sprawie - w obecności Edwarda Strzymińskiego, Wicestarosty Kościańskiego - w poniedziałek, 14 października 2013 roku podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Nietążkowie z ramienia Akademii podpisali płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, dr Aneta Nowakowska - Krystman, a ze strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dyrektor Arleta Adamczak - Puk. Porozumienie zakłada, że uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej będą mogli korzystać z zasobów intelektualnych Akademii. Pracownicy uczelni będą pomagali w opracowaniu programu nauczania klas mundurowych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów lub studentów w siedzibie uczelni lub w szkole w Nietążkowie. Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych będą mogli brać udział w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej. Dodatkowo uczniowie będą mogli korzystać ze zbiorów biblioteki AON. Strony podpisujące Porozumienie są przekonanie, że współpraca przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Podjęte działania

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie objęła patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. przyczynią się do tego, że absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie będą promować Akademię Obrony Narodowej, a część z nich będzie kontynuować naukę na kierunkach oferowanych przez uczelnię. bj

Konferencja o współpracy na rzecz chorych dzieci „Interdyscyplinarna współpraca w obszarze pomocy dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym szansą na ich lepszą sytuację edukacyjną” to temat zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kościanie konferencji, która pod patronatem honorowym Starosty Kościańskiego i przy współpracy naukowej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyła się w poniedziałek, 21 października 2013 roku w Kościanie. Uczestników konferencji oraz prelegentów powitała dyrektor PPP w Kościanie, Grażyna Majchrzycka. - Od kilku lat kładziemy nacisk na działanie interdyscyplinarne, włączające do pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży ich rodziców, nauczycieli i przede wszystkim specjalistów, będących pracownikami innych instytucji pomocowych w regionie. Na szczególne, specjalistyczne wsparcie oczekują dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore, których odsetek wzrasta w sposób znaczący na przestrzeni lat - mówiła dyrektor G. Majchrzycka. Konferencja jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego, wynikające z coraz częściej diagnozowanej u naszych podopiecznych niepełnosprawności umysłowej, ruchowej, sprzężonej, słuchowej i wzrokowej oraz schorzeń przewlekłych, w tym onkologicznych. Konferencję otworzył Starosta Kościański Andrzej Jęcz. Starosta podziękował organizatorom konferencji za inicjatywę, która sprzyja zastanowieniu się nad sposobami zmierzającymi do stworzenia lepszych warunków rozwoju dzieci. - Nigdy nie za dużo wykładów, rozmów i dyskusji, by jak najlepiej pomóc młodym ludziom dotkniętym cierpieniem. Sensem edukacji jest dziecko, a tym bardziej dziecko cierpiące - podkreślił starosta. - Niech ta konferencja - życzył uczestnikom - przyniesie rozwiązania, które pozwolą Państwu na lepsze formy oddziaływania na dziecko, na chore dziecko w procesie edukacji. Na konferencję składało się 5 wykładów. Dr Justyna Deręgowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie

pedagogiki, adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu wygłosiła wykład pt. „Dziecko przewlekle chore w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Diagnoza. Wsparcie.” Uświadamiała w nim jak ważnym elementem i dużym wyzwaniem dla otoczenia jest zapewnienie dziecku choremu i jego rodzinie szeroko rozumianego wsparcia społecznego. O poczuciu własnej wartości jako fundamencie dla dobrego i godnego życia oraz kształtowania dojrzałej osobowości mówiła dr Marta Holeksa, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Trzeci wykład, Joanny Walczak - Padykuły, specjalisty pediatry Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, pt. „Choroba przewlekła nie musi ograniczać – pokonajmy strach i rozwiejmy wątpliwości”,

przybliżył perspektywę medyczną w pracy z dziećmi przewlekle chorymi. Pani doktor udzieliła szczegółowych wskazówek dotyczących pomocy dzieciom z konkretnymi jednostkami chorobowymi. O tym, że chore dzieci mająprawo do rozwoju i że choroba, która jest trudnym wyzwaniem ogranicza, lecz nie zamyka szansy na rozwój, mówiła, w kolejnym wykładzie pt. „Choroba nowotworowa jako sytuacja kryzysowa dla dziecka i jego rodziny na przykładzie wybranych przypadków”, Iwona Neumann – Wilk, psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie. Z kolei ostatni wykład konferencji dr Anny Klatkiewicz pt. „Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka z cukrzycą” zwrócił uwagę na liczne ograniczenia natury medycznej, społecznej i psychologicznej wynikające z choroby przewlekłej. bj


powiat Koœciañski

strona

8

paŸdziernik 2013

9 i 10 listopada - kibicujmy!

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada 2012 roku harmonogramu dyżurów aptek w listopadzie w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 1 listopada 2013 2. Apteka Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 2 listopada 2013 3. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 3 listopada 2013 4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 4 listopada 2013 5. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 5 listopada 2013 6. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 6 listopada 2013 7. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 7 listopada 2013 8. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 8 listopada 2013 9. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 9 listopada 2013 10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 10 listopada 2013 11. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 11 listopada 2013 12. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 12 listopada 2013 13. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 13 listopada 2013 14. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 14 listopada 2013 15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 15 listopada 2013 16. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 16 listopada 2013 17. Apteka Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 17 listopada 2013 18. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 18 listopada 2013 19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 19 listopada 2013 20. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 20 listopada 2013 21. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 21 listopada 2013 22. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 22 listopada 2013 23. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 23 listopada 2013 24. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 24 listopada 2013 25. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 25 listopada 2013 26. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 26 listopada 2013 27. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 27 listopada 2013 28. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 28 listopada 2013 29. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 29 listopada 2013 30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 30 listopada 2013 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Już niebawem 9 i 10 listopada zapraszamy mieszkańców Powiatu Kościańskiego do kibicowania uczestnikom organizowanych imprez, w sobotę 9 listopada Święta Biegania z Coccodrillo, a w niedzielę IX Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego oraz towarzyszącego mu 6,5 km biegu Coccdrillo. W sobotę będzie można kibicować uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, a także uczestnikom marszu Nordic Walking. Rok temu na starcie tych krótkodystansowych biegów stanęło ponad 500 uczestników. Sponsor tytularny imprezy przygotował dla młodych biegaczy koszulki. Ponadto każdy uczestnik otrzyma dyplom, ciepły napój i pakiet ze zdrową żywnością. Na kibicowanie wytrawnym biegaczom, uczestnikom niedzielnych biegów zapraszamy już od godziny 12.45. Start Półmaratonu i biegu Coccordillo będzie przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej. Obok znajdziecie Państwo plan trasy IX Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego. Trasa biegu jest wytyczona ulicami: Al. Kościuszki, Bernardyńską, Gwardii Ludowej, Kaźmierczaka, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelną, Maya, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Koszewskiego, Dąbrowskiego, Moniuszki, Mostową, Nadobrzańską, Rynek, Szewską, Piłsudskiego, Plac Niezłomnych, Plac Paderewskiego, Plac Wolności, Plac Żołnierza Polskiego, Sienkiewicza, Sierakowskiego, Św. Ducha, Strzelecką, Surzyńskiego, Traugutta, Wyszyńskiego. I Międzynarodowy Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego odbył się 12 listopada 2005 roku i od tego czasu kościańska impreza zaliczana jest do największych imprez biegowych w Polsce. Ulicami Kościana biegają amatorzy i zawodowcy z całego świata. W tym także reprezentanci m.in.: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Kenii, Węgier, Mołdawii oraz Gruzji. W I Półmaratonie wzięło udział 297 biegaczy, a w tym roku organizatorzy zamykają listę zgłoszeń na 1500 uczestnikach. Organizatorami Półmaratonu - jak co roku – są: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Ludowy Klub Sportowy „SANA” Kościan. Współorganizatorami są: Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta w Kościanie, Urząd Gminy Czempiń, Urząd Miejski w Śmiglu ,Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, PS LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS w Kościanie, oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie. Kościański Półmaraton jest jednym z dwunastu biegów zaliczanych do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonach, organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ogłoszenie wyników Grand Prix Wielkopolski oraz wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2013 roku w Kościanie. ZAPRASZAMY bj

II Turniej o Puchar Starosty Kościańskiego Już drugi raz rozegrany został Turniej o Puchar Starosty Kościańskiego w kręglarstwie. W tym roku do udziału w zawodach, które odbyły się 12 października na kręgielni Polonii w Lesznie, zgłosiło się sześćdziesięciu zawodników – 13 dzieci, 14 młodzików, 15 kobiet oraz 18 mężczyzn. Zawody, których organizatorem było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”, odbyły się m.in. dzięki dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego. Na turnieju obecny był Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński, który wręczył zwycięzcom puchary oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. hg

Oredownik Samorzadowy Nr 78 pazdziernik 2013  

Oredownik Samorzadowy Nr 78 pazdziernik 2013

Oredownik Samorzadowy Nr 78 pazdziernik 2013  

Oredownik Samorzadowy Nr 78 pazdziernik 2013

Advertisement