Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik sierpieñ 2013

Miasta Koœciana Nr 76

strona

Powiatu Koœciañskiego

sierpień/2013

Rok 5

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Będzie pracownia kardiometryczna W piwnicach pawilonu chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie powstaje nowoczesna pracownia kardiometryczna. Pracownia będzie zajmowała 203 m2. Będą się w niej znajdować gabinety echokardiografii, prób wysiłkowych, gabinety, w których będą wykonywane badania EKG oraz spirometrii. Poza tym znajdzie się tam także pokój obserwacji pacjenta, pomieszczenie sanitarne oraz poczekalnia z rejestracją.

W ramach prac wykonane zostaną instalacje: centralnego ogrzewania, parowa, wentylacji mechanicznej, gazowa oraz wodno-kanalizacyjna. Zamontowane zostaną także wentylacja grawitacyjna oraz instalacje elektryczne (oświetlenia nocnego, oświetlenia zapasowego, oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania gniazd RTG, telefonów wewnętrznych i miejskich, piorunochronnej).

Inwestycja będzie kosztowała ponad 280 tys. złotych.

Pomieszczenia pracowni będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość przemieszczania się między kondygnacjami zapewni winda towarowo-osobowa umieszczona w szybie wybudowanym przy klatce schodowej. Całkowity koszt inwestycji w kościańskim szpitalu, której realizacja ma potrwać do końca września 2013 roku, to 283 846 zł. hg

Pracownia kardiometryczna w kościańskim szpitalu będzie miała ponad 200 m2 .

W planach Władze Powiatu Kościańskiego do końca roku - przy współpracy z samorządami gminnymi - zaplanowały kilka inwestycji drogowych. W Kościanie zostaną przeprowadzone prace remontowo - modernizacyjne na ulicy Wyzwolenia. Remont zostanie przeprowadzony na odcinku od ul. Śmigielskiej do Zespołu Szkół nr 3. W ramach prac po prawej stronie na chodniku (wraz z wjazdami) położona zostanie kostka betonowa, brukowa. Koszt tych prac to ponad 131 tys. zł. Inwestycję kwotą 54 tys. zł wesprze Miasto Kościan. Wykonawcą prac będzie Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR-BIS Marcin Marszałek, Przedsiębior-

stwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi. Prace remontowo-modernizacyjne rozpoczną się także w Nietążkowie na ul. Arciszewskiego, gdzie na jezdni od ulicy Dudycza do wiaduktu położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto z prawej strony drogi powstanie krawężnik. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 322 tys. zł, przy czym 170 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Śmigiel. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS S-ka z o.o. z Leszna.

Zaplanowano także remonty chodników. W ramach prac modernizacyjnych na chodnikach m.in. w miejscowościach: Gorzyce, Gorzyczki i Lubiń położona zostanie kostka betonowa, brukowa. Koszt tych inwestycji to: Gorzyce - ponad 143 tys. zł, Gorzyczki - prawie 64 tys. zł, Lubiń - ponad 37 tys. zł. Inwestycję w Gorzycach wykonywać będzie Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAS-BIS Marcin Marszałek, Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek. Natomiast wykonawcą prac w Gorzyczkach (prace już się rozpoczęły, potrwają do końca sierpnia) i Lubiniu będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech-Dróg Leszek Grześkowiak ze Śremu. hg

Pieniądze na melioracje Regulacja stosunków wodnych gleb to bardzo istotny problem rolniczo-przyrodniczy. Dlatego też w lipcu 2013 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego podpisał umowy ze spółkami wodnymi, w których zrzeszeni są właściciele gruntów. Umowy na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu opiewają na 80 tys. złotych. Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie w ramach zawartej na 60 tys. zł umowy zajęła się konserwacją 3120 mb rowów w Gminie Czempiń (750 mb rowu

w Borowie, 1400 mb rowu jarogniewickiego, 970 mb rowu Donatowo-Nowy Gołębin), 3180 mb rowów w gminie Krzywiń (1500 mb rowu obiegowego przy Jeziorze Łagowskim, 1680 mb rowu Wławie-Świniec-Wławie) oraz 3000 mb rowów w gminie Kościan (1500 mb Rowu Mikoszewskiego w Kawczynie oraz 1500 mb rowu Witkowskiego). Dna rowów zostaną odmulone. Wykoszona zostanie porastająca rowy roślinność, a także wycięte zostaną krzewy i odrosty drzew. Ze Spółką Wodną Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu została podpisana umo-

wa na 20 tys. zł, w ramach której ma zostać odmulone 6505 mb rowów w gminie Śmigiel (1080 mb rowu Brońsko-Ksiegniki, 1775 mb rowu w Bronikowie, 1800 mb rowu w Poladowie, 1025 mb rowu w Wonieściu oraz 825 mb rowu w Żegrówku). Tutaj także zostanie wykoszone i odmulone dno rowu, wykoszone zostaną także skarpy. W ramach zawartych z obiema spółkami umów wykoszone i odmulone zostanie łącznie 15805 mb rowów we wszystkich gminach powiatu kościańskiego. hg


miasto Koœcian

strona

2

sierpieñ 2013

W rocznicę wybuchu wojny Dudziarze w Kościanie Burmistrz Miasta Kościana wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana zapraszają do wspólnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 1 września 2013 r. o godz. 12.00 na Rynku pod Tablicami Poświęconymi Pomordowanym Kościaniakom przedstawiciele władz oraz stowarzyszeń i organizacji złożą kwiaty w hołdzie poległym. Zachęcamy do przyłączenia się uroczystości. Prezentowano w warunkach polowych współdziałanie piechoty z wozami bojowymi

Święto Wojska Polskiego

Pokazy historyczne

W czwartek 15 sierpnia 2013r. na starym cmentarzu parafialnym w Kościanie odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 93. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Przypomniane zostały wydarzenia z lat 1919-21 i poświęcenie kościaniaków biorących udział w oswobodzeniu ojczyzny. W południe przedstawiciele samorządów Miasta Kościana, Powiatu Kościańskiego i gminy, parlamentarzyści, delegacje organizacji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny, upamiętniając poległych za ojczyznę mieszkańców miasta i Ziemi Kościańskiej.

Pokazy uzbrojenia II RP podczas Pikniku Historycznego, organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kościanie, przyciągnęły w niedzielne popołudnie 18 sierpnia br. na Wały Żegockiego tłumy zwiedzających. Można było zobaczyć w akcji czołg Renault FT 17 i samochód pancerny, również we współdziałaniu z piechotą, przygotowywanie do ostrzału stanowisk dział p.panc i p.plot, wojskową kuchnię polową, pancerny wóz konny oraz stanowiska granatnika, rkm piechoty i inne. Kościańskie muzeum zaprezentowało również własne zbiory militariów z okresu II RP. Sporym zainteresowaniem cieszył się tor szermierczy, wykonany wg regulaminów piechoty wojska polskiego z okresu II RP, na którym swoich sił spróbowało wielu dorosłych, jak i młodszych uczestników. Punktem kulminacyjnym pikniku było zrekonstruowanie wydarzeń z 4 września 1939 roku „wysadzenia” mostu na ul. Strzeleckiej przez członków grup rekonstrukcyjnych w mundurach z epoki.

Modernizacja w MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie otrzyma 1 821 585 złotych z rządowego programu wieloletniego „Kultura +”, priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” na przebudowę i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Koszt całkowity remontu przewidziany jest na kwotę 2 428 780 zł, pozostała brakująca kwota 607 195 złotych wygospodarowana będzie z budżetu miasta Kościana. Remont rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Przeprowadzona zostanie gruntowna modernizacja wnętrza budynku dawnego kościoła ewangelickiego. Planuje się zainstalowanie windy, wyposażenie w system wentylacji, wymianę instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej. Przebudowa pozwoli na uzyskanie wielofunkcyjnej przestrzeni, a wyposażenie w nowe sprzęty i urządzenia podniesie poziom, i atrakcyjność usług kierowanych do użytkowników biblioteki. Prace mają potrwać do końca roku 2014.

Przerwa na pływalni Ze względu na przerwę techniczną w dniach od 213.09.2013r. Kryta Pływalnia w Kościanie będzie nieczynna. Karnety zostaną przedłużone proporcjonalnie o ten okres. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie już w sobotę14 września.

Obowiązkowa deratyzacja Od 16 września do 5 października br. mieszkańcy Kościana zobowiązani są do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie własnych nieruchomości poprzez wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania. Szczegółowe informacje na słupach ogłoszeniowych i stronie internetowej www.koscian.pl oraz Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tel. 655121838 lub 655121466 wew. 216.

III Motopiknik Kościan 2013 Tegoroczny Motopiknik Kościan 2013, organizowany już po raz trzeci, zgromadził w niedzielne popołudnie 25 sierpnia br. na placu przy krytej pływalni wiele cudów techniki motoryzacyjnej. Oprócz samorządu Kościana, współorganizował go MOSiR i Grupa Motocyklowa „Stop Śmierci” w Kościanie. Wystawione były piękne, ciekawe i zabytkowe auta oraz efektowne nowe i stare motocykle. Mogliśmy podziwiać m.in. akrobacje na quadach, popisy stuntu na motocyklach, drift oraz jazdę na trolejach w poślizgu kontrolowanym. Strażacy ochotnicy przeprowadzili pokaz ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy. Pozorowane zderzenia można było przetestować na symulatorze. O swoich osiągnięciach opowiadali: Robert Nabrdalik wielokrotny medalista mistrzostw Polski i reprezentant kraju w mistrzostwach świata w jeździe na quadach oraz Szymon Kaczmarek kościański motocyklista, startujący w mistrzostwach Europy. Młodzież do lat 18 mogła sprawdzić się w konkurencjach na skuterach, a wszyscy głosujący na najładniejszego weterana wśród motocykli, mieli okazję wylosować cenne nagrody: telewizor, kamerę lub aparat cyfrowy. Wiela darmowych atrakcji czekało też dzieci, a całe rodziny mogły interesująco spędzić niedzielne popołudnie. W tym roku Patronat Honorowy nad Motopiknikiem objął Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który w trakcie trwania imprezy udzielał informacji nt. unijnej inicjatywy JEREMIE skierowanej do przedsiębiorców MSP oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Festyn w KOK KOK zorganizował w ostatnią sobotę sierpnia Festyn z licznymi atrakcjami. Był konkurs na najlepszego przebierańca z cennymi nagrodami oraz atrakcje dla dzieci – urządzenia rekreacyjne i dmuchane, a także stoiska handlowe. Festiwalowi towarzyszyły kapele podwórkowe i kabaret.

Dodatkowe zajęcia w szkołach Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu m.in. z funduszy unijnych, uczniowie kościańskich szkół w kolejnym roku szkolnym 2013/14 będą mogli bezpłatnie uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Będą to np. zajęcia indywidualizujące nauczanie i wychowanie, zajęcia nauki pływania, ale też z zakresu bezpieczeństwa gimnazjalistów i profilaktyki uzależnień. Do końca roku kalendarzowego 2013 kontynuowane będą zajęcia z drugiego już programu indywidualizacji nauczania „Instytut Młodego Człowieka 2”, wyrównujące szanse edukacyjne najmłodszych z kl. I-III kościańskich szkół podstawowych, jak również rozwijające ich zainteresowania. Dzięki projektom udało się także doposażyć szkoły m.in. w laptopy, kserokopiarki, sprzęt do gimnastyki i oprogramowanie specjalistyczne. Łącznie programy indywidualizacji nauczania opiewają na kwotę ponad 650 tys. zł. Nadal prowadzona będzie też nauka pływania uczniów (od września kl. V) kościańskich szkół podstawowych, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 40 tys. zł. W końca 2013 roku w gimnazjach realizowane będzie zadanie pn. „Bezpieczni w szkole i poza nią” z programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i

Zapraszamy w niedzielę 22 września br. na 44. Turniej Dudziarzy Wielkopolskich. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.

wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”. W sierpniu zorganizowane zostały półkolonie letnie dla gimnazjalistów, a od września do grudnia w ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży odbędą się m.in. spotkania z pedagogami szkolnymi, pielęgniarką szkolną oraz policjantami. Dotacja w wysokości blisko 22 tys. zł przekazana została z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesienią uruchomione zostaną w szkołach także cykliczne programy profilaktyki uzależnień, jak „Przyjaciela Zippiego” dla najmłodszych oraz program „Między nami” dla młodzieży. Ponadto z unijnego programu „e-Szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Młodzieży” uczniowie „dwójki” stworzą na zajęciach encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej gminy naszego województwa. Do jej przygotowania uczniowie dostaną sprzęt multimedialny z oprogramowaniem: dwa notebooki i trzy tablety. Informacje na temat projektów i dodatkowych zajęć uzyskają Państwo w szkołach, do których uczęszczają Państwa dzieci.

Podczas Motopikniku można było obejrzeć pokazy akrobacji i wiele wyjątkowych, zabytkowych aut i motocykli

Nagrodzeni przez Burmistrza zwycięzcy Konkursu na skuterach


gmina Koœcian

sierpieñ 2013

strona

3

Gminne place zabaw W środę, 14 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego w Kurzej Górze. W uroczystości wzięli udział: Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan, Andrzej Przybyła - Zastępca Wójta Gminy Kościan, Szymon Michalak - Radny Gminy Kościan, Karolina Siejek - sołtys wsi, ksiądz kanonik Czesław Małycha, Małgorzata Sikora - Przewodnicząca Klubu Seniora, wykonawca Marek Kołodziejczyk oraz licznie zebrani mieszkańcy wsi. Budowa placu zabaw realizowana była w ramach zadania pn.”Strefa Rekreacji i Wypoczynku w Kurzej Górze” i współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wiel-

Plac zabaw w Kurzej Górze

Plac zabaw w Osieku

kopolska Odnowa Wsi”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 127.820,81 zł, zaś kwota dofinansowania to 40.000 zł. W skład placu zabaw wchodzą: domek drewniany w zestawie z dwoma wieżami, pomostami, zjeżdżalnią, drabinkami, przeplotnią, mostem wiszącym i ścianą wspinaczkową; huśtawki wahadłowe; huśtawki wagowe typu ważka pojedyncza i podwójna oraz karuzela. W ramach zadania oprócz placu zabaw wykonano drewnianą altanę, utwardzono plac do imprez terenowych i gry w koszykówkę oraz utwardzono miejsce pod ognisko. Wczesną jesienią miejsce rekreacji będzie uzupełnione o roślinność: czteroletnią katalpę, tuje oraz żywopłot z gatunku ligustr złocisty.

Zawody sikawkowe X Europejskie i XIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych odbyły się 18 sierpnia br. na śmigielskim hipodromie. Impreza, która wcześniej odbywała się w Cichowie, po raz pierwszy została zorganizowana w mieście wiatraków. Na zawody zjechały drużyny pożarnicze zagraniczne : z Czech, Węgier, Słowacji oraz z całej Polski. Konkurencje odbywały się w trzech kategoriach: kobiece drużyny pożarnicze, drużyny zagraniczne oraz męskie drużyny pożarnicze. Zwycięskie drużyny męskie i zagraniczne mogły się również ubiegać o Grand Prix Zawodów „ŚMIGIEL 2013”. Węgry reprezentowały 3 drużyny: z Sumeg, Pomaz i Budapesztu, z Czech dwie drużyny: z Litavy i Vranowa, ze Słowacji - drużyna z Senec. Zwycięzcą została węgierska drużyna z partnerskiej dla Gminy Kościan miejscowości Sumeg, która startowała na sikawce z zaprzyjaźnionej drużyny OSP Stare Oborzyska. Ponadto Gminę Kościan reprezentowała Kobieca Drużyna Pożarnicza ze Starych Oborzysk, która zajęła miejsce szóste w klasyfikacji ogólnej. Męskie grono reprezentowały drużyny ze Starych Oborzysk i Kobylnik zajmując odpowiednio miejsce ósme i osiemnaste. (mn)

Zwycięska drużyna z Sumeg

W sobotę, 17 sierpnia najmłodsi mieszkańcy Osieka otrzymali niezwykły prezent jakim było wybudowanie przez Gminę Kościan placu zabaw. Uroczystego otwarcia i poświęcenia placu zabaw dokonano przez zaproszonych gości tzn. przez zastępcę Wójta Gminy Kościan Andrzeja Przybyłę i księdza kanonika Mariana Plewę. Na placu zabaw dzieci mogą korzystać z takich urządzeń jak: zestaw zabawowy (tzw. mini wieża), huśtawki wahadłowa i wagowa oraz bujak sprężynowy. Wartość budowy placu zabaw wyniósł 10.000 zł i sfinansowany został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonawcą inwestycji była firma FORESTO Waldemar Moroz ze Środy Wielkopolskiej. (md)


gmina Koœcian

strona

4

sierpieñ 2013

Siłownia w Starych Oborzyskach W Starych Oborzyskach oddano do użytku siłownię zewnętrzną w ramach projektu „Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Starych Oborzyskach oraz festyn rodzinny”. Projekt zrealizowany Ludowy Zespół Sportowy „JunaTrans” Stare Oborzyska był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) w ramach Osi 4 PROW 20072013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Koszt całkowity zadania wyniósł 31.209,40 zł, a kwota pomocy z funduszy unijnych Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” to 24.967,52 zł. W napisaniu i realizacji całego projektu klub wsparły panie Jolanta Nowicka i Maria Bidzińska, sołtys wsi Stare Oborzyska. Podczas całej imprezy odbył się festyn rodzinny z licznymi niespodziankami i konkurencjami dla dzieci i dorosłych. Wszyscy przybyli goście na otwarcie siłowni zewnętrznej podczas festynu mogli skosztować zdrową żywność. W skład siłowni wchodzą następujące 3 urządzenia dwustanowiskowe: biegacz i orbitrek, wyciąg górny i krzesło do wyciskania, prasa nożna i wioślarz. Zainstalowany został także regulamin korzystania z w/w urządzeń. Siłownia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i osób przebywających na obiektach szkolnych. (ma)

XXVII Biegi Przyjaźni w Widziszewie W XXVII Biegach Przyjaźni w Widziszewie, które odbyły się w niedzielę 18 sierpnia br., wzięło udział ponad 150 biegaczy. Startowali oni na dystansach seniorskich 10 km (mężczyźni) i 5 km (kobiety, weterani i juniorzy) oraz młodzieżowym na dystansie 600 m, w którym wystartowało 26 młodych adeptów biegania. Biegaczom towarzyszyła jak zwykle upalna pogoda. W biegu głównym na dystansie 10 km wystartowało 95 biegaczy. Wygrał w czasie 31 minut 27 sekund reprezentujący Klub Finisz Kalisz Bogdan Semenowycz z Ukrainy wyprzedzając rodaka Aleksandra Żulińskiego (Achilles Leszno) i Adama Nowickiego z Gostynia. Najlepszymi z powiatu kościańskiego byli Mirosław Michalak z Kościana (6) oraz reprezentanci Sany Kościan Daniel Bosy (8) i Adam Majorczyk (10). W biegu na 5 km wzięło udział 32 biegaczy. Wśród kobiet wygrała Patrycja Talar z Pobiedzisk czasie 20 minut 30 sekund, pokonując Marlenę Nowacką z Piasków i Anetę Konieczek z Powodowa. W kategorii juniorów zwyciężył Sebastian Wasielew-

ski z Sany Kościan w czasie 18 minut 56 sekund, a w kategorii 70-latków wygrał Jerzy Połczyński z Poznania w czasie 23 minuty 57 sekund. Najlepsi w klasyfikacjach generalnych biegu głównego kobiet i mężczyzn otrzymali puchary i nagrody finansowe ufundowane przez „Sanę” Kościan, a najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Gminy Kościan. Wszyscy uczestnicy wyjechali z dyplomami, okolicznościowymi medalami i koszulkami. Nagrody te zostały zakupione z funduszy Gminy Kościan, Starostwa Powiatowego w Kościanie i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Zawody zostały zorganizowane przez LKS „Sana” Kościan, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan i Radę Sołecką w Widziszewie. Trasę biegów zabezpieczali członkowie Klubu Strzeleckiego z Widziszewa oraz przedstawiciele KPP w Kościanie, OSP w Bonikowie oraz ratownicy WOPR w Nowym Dębcu. (md)

Komunikat Wójt gminy Kościan przypomina, że dnia 15 września upływa termin III raty płatności: - podatku rolnego i leśnego; - podatku od nieruchomości; - podatku od środków transportowych.

Czołowi zawodnicy na czele stawki biegaczy (fot. D. Borowski)

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczelna Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie, ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 65 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl


miasto Koœcian

sierpieñ 2013

strona

5

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu pod stoiska handlowe na okres od 31 października do 3 listopada 2013r., w związku ze Świętem Wszystkich Świętych. Grunt przeznaczony do wydzierżawienia znajduje się w okolicy wejść na teren kościańskich cmentarzy (Al. Koszewskiego, ul. Bączkowskiego, ul. Dąbrowskiego) i został ukazany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 1. Łączna powierzchnia stoisk – 162 m2 /18 stanowisk x 9 m2/. 2. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 300 zł netto. 3. Czynsz obejmuje możliwość korzystania z gruntu przez 4 dni. 4. Nie przewiduje się możliwości zawierania umów na okres krótszy, z niższą ceną wywołania. 5. Do wylicytowanego czynszu uzyskanego w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 6. Dzierżawca jest zobowiązany do wywozu nieczystości stałych na swój koszt i wniesienia stosownej opłaty targowej. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. o godzinie 10.00, w budynku Urzędu Miejskiego w Kościanie, parter, salka nr 23. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych (nie mniej niż 10,00 zł). Wadium w wysokości 60 zł wpłacić należy do dnia 20 września 2013 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego Kościana, lub na konto nr: 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie. W przelewie za wpłacane wadium powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i adres firmy, numer stanowiska handlowego, lub kilka numerów w przypadku chęci dzierżawy większej ilości gruntów. UWAGA WPŁATA JEDNEGO WADIUM = UDZIAŁ W PRZETARGU NA 1 WSKAZANE STANOWISKO Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż w terminie 3 dni, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać wpis do CEiDG lub potwierdzenie prowadzenia działalności w działach specjalnych rolnictwa, dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium i ewentualnie pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, w imieniu przedsiębiorcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn. Rozmieszczenie stanowisk zostanie wytyczone od dnia 16 września 2013r. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego, pokój 202 (tel. 065 512 62 17; 65 512 11 11 wew. 303). Kościan, dnia 20.08.2013r.

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerze geodezyjnym: 394, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 o łącznej powierzchni 1.43.69 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00053570/1, zlokalizowana w Sierakowie na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej i tereny parkingów oraz zieleni urządzonej. Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Cena wywoławcza: 799 000,00 zł Wysokość wadium: 79 900,00 zł Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2013r. 2. Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 1747/25 o powierzchni 0.06.55 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00000214/2, położona w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 6, zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej określonej na 289,55 m3, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe i tereny usług. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23 Cena wywoławcza: 450 000,00 zł Wysokość wadium: 45 000,00 zł Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 05 września 2013r. Pełna treść ogłoszeń o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana oraz zamieszczona na stronie internetowej miasta pod adresem www.koscian.pl. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.

Burmistrz Miasta Kościana informuje,

że zgodnie z uchwałą nr XXII/214/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, dnia 31 sierpnia 2013 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na ww. prace dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miasta oraz w Urzędzie Miejskim – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminne-


powiat Koœciañski

strona

6

sierpieñ 2013

Wieszkowo i Poladowo Usuwanie pojazdów

Powiat Kościański wyremontował drogę w Wieszkowie.

Prace remontowo-modernizacyjne zakończono już na drodze powiatowej w Wieszkowie, gmina Krzywiń i w Poladowie, gmina Śmigiel. W ramach inwestycji na 240 metrach remontowanego odcinka drogi w Wieszkowie wyłożono nową masę bitumiczną, powstały krawężniki oraz ścieki z kostki betonowej. W ramach prac powstała również kanalizacja deszczowa, a także 10 studzienek oraz 230 metrów kanału. Ponadto oczyszczono około 200 metrów rowu, a przy przepuście ustawione zostały stalowe bariery. Całkowity koszt prac to ponad 213 tys. złotych. Inwestycję kwotą ponad 50 tys. złotych wsparła Gmina Krzywiń. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. z Leszna. Prace remontowo-budowlane zakończyły się także na drodze w Poladowie. W ramach remontu na trzystumetrowym odcinku drogi położono nową warstwę wyrównawczą i ścieralną. Powstał chodnik oraz krawężniki. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową. Całkowity koszt prac modernizacyjnych wyniósł ponad 255 tys. złotych. Wykonawcą prac było Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Remont w Poladowie był konieczny przede wszystkim ze względu na potrzebę podniesienia bezpieczeństwa pieszych. hg

Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł ponad 213 tys. złotych.

Zakończyły się prace modernizacyjne drogi powiatowej w Poladowie.

W ramach prac, które kosztowały ponad 255 tys. złotych położono m.in. nową nawierzchnię. Powstał także bezpieczny chodnik.

10 dni w Nieder - Wiesen Już po raz ósmy piętnastoosobowa grupa dzieci z powiatu kościańskiego mogła spędzić dziesięć dni wakacji razem ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Tym razem dzieci wraz z opiekunami biwakowały w malowniczej wsi Nieder-Wiesen w powiecie Alzey-Worms. Z każdej gminy powiatu kościańskiego do Niemiec pojechały 3 osoby. Była to dla nich nagroda za dobre wyniki w nauce lub wyjątkowe osiągnięcia. W Niemczech na dzieci czekało wiele atrakcji. Już pierwszego dnia obozu wykonały pamiątkowe flagi namiotowe, które potem przywiozły ze sobą do Polski. Poza tym dzieci zwiedziły Alzey, brały udział w pokazie karmienia wilków oraz orłów, odwiedziły firmę produkującą silniki elektryczne do samochodów. Miały też okazję zajrzeć do

Wakacje dla polskich i niemieckich dzieci w Nieder-Wiesen zorganizowano w ramach współpracy Powiatu Kościańskiego i Powiatu Alzey - Worms z Niemiec już po raz 8. W przyszłym roku dzieci z Niemiec przyjadą do Polski.

wiatraka wytwarzającego energię. Wyprawa na basen, gdzie polsko - niemiecka ferajna spędziła cały dzień prowadziła przez bajkowy trakt, który bardzo spodobał się dzieciom. Dużo emocji wywołała także nocna wędrówka przez las, podczas której niemal na każdym kroku można było natknąć się na jakiegoś ducha, czy zapierającego dech w piersiach leśnego stracha. Dzieci dużo czasu spędzały też na zajęciach plastycznych, w trakcie których specjalną techniką farbowały koszulki, tzw. batiki, czy wykonywały maski gipsowe. - Największą atrakcją był park rozrywki Kurpfalzparks w Wachenheim - powiedziała Daria Knoska, opiekunka polskiej grupy. - Dzieci mogły skorzystać z niezliczonej ilości zjeżdżalni, popływać po jeziorku w łódkach w kształcie łabędzi, pojeździć torem saneczkowym. Kolejnego dnia swoich sił próbowaliśmy na kręgielni - dodaje. Wiele uśmiechu wywołała także wspólna nauka języków - mówi Magdalena Kostyk - opiekunka dzieci - w trakcie której dzieci wykorzystywały przywiezione z Polski rozmówki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie. Dzieci chętnie korzystały z ich pomocy. Miłym akcentem biwaku były też odwiedziny starosty powiatu Alzey-Worms. Ernst Walter Görisch, współorganizator wakacji w Nieder - Wiesen już tradycyjnie przywiózł dzieciom lody. Na zakończenie biwaku dzieci grały w gry losowe i bawiły się na dyskotece. Wszyscy otrzymali pamiątkowe, biwakowe koszulki. Wyjazd na obóz został zorganizowany w ramach współpracy Powiatu Kościańskiego z powiatem Alzey-Worms w Niemczech. Starostowie partnerskich powiatów deklarują chęć kontynuowania tej - wakacyjnej - formy współpracy. W przyszłym roku dzieci z Niemiec spędzą czas z polskimi rówieśnikami w Śmiglu. Koszt biwaku został pokryty z budżetów obu samorządów. Organizację wypoczynku wsparła Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. bj

Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach: - pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; - nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia; - przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi określonych w przepisach ruchu drogowego; - pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu dla osób niepełnosprawnych; - pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: - kierowała nim osoba w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo innego środka odurzającego; - kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; - stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Poniżej zamieszczamy ustalone przez Radę Powiatu stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym: 1) rower lub motorower: a) za usunięcie – 110 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 17 zł; 2) motocykl: a) za usunięcie – 218 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 24 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t: a) za usunięcie – 478 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 37 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie – 597 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 49 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie – 846 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 71 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: a) za usunięcie 1247 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 132 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie – 1518 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 196 zł. Ponadto Rada Powiatu ustaliła wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w przypadku: 1) dojazdu do miejsca zdarzenia: a) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 64 zł, b) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t – 217 zł, 2) dojazdu i załadowania pojazdu: a) rower i motorower – 82 zł, b) motocykl – 163 zł, c) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 358 zł, d) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5 t – 448 zł, e) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – 634 zł, f) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 935 zł, g) pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 1138 zł. bj


powiat Koœciañski

sierpieñ 2013

strona

7

Sportowe wakacje w powiecie kościańskim „Wakacje na sportowo” to program wsparcia finansowego realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. W tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo” wsparł 56 podmiotów na łączną kwotę 34 800 złotych. Wsparcia udzielono 16 podmiotom z Gminy Kościan na kwotę 7400 zł, 10 podmiotom z Miasta Kościana na kwotę 9300 zł, 16 podmiotom z Gminy Krzywiń na kwotę 11 700 zł, 9 podmiotom z Gminy Śmigiel na kwotę 4700 zł oraz 5 podmiotom z Gminy Czempiń na kwotę 1700 zł. Organizatorzy wakacyjnych imprez w tym roku wykazali się dużą pomysłowością. Turniejem Sportowym lato zainaugurowali mieszkańcy Turwi, Kokorzyna, Spytkówek, Darnowa, Wyskoci, Rogaczewa Małego oraz Rogaczewa Wielkiego. Zawodnicy rywalizowali m.in. w rzucie workiem, biegu w workach, slalomie oraz przeciąganiu liny. Oprócz rywalizacji sportowych na dzieci czekał także szereg innych atrakcji, m.in. wesołe miasteczko, dmuchany domek, kącik smakosza, czy trampolina. Gośćmi specjalnymi V Turnieju Sportowego byli zawodnicy KSW Nokaut z Kościana oraz motocyklowa grupa Stop Śmierci. Wiele atrakcji czekało także na uczestników pikniku pod nazwą „Sportowa sobota” zorganizowanego przez Radę Sołecką Spławia oraz LKS Mas-Rol. Oprócz konkurencji sportowych czekała na nich także niespodzianka w postaci minipokazu samochodów z napędem elektrycznym. „Sportowe rozpoczęcie wakacji” to natomiast festyn zorganizowany przez strażaków ochotników oraz Radę Sołecką Łagiewnik. Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w wielu konkurencjach sportowych, takich jak tor przeszkód, rzut do tarczy, czy wyścigi. Ponadto przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci. Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych była także możliwość przejechania się bryczką. Ostatnim punktem festynu było wspólne pieczenie kiełbasek w ognisku. Rada Sołecka oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali dla mieszkańców Nowej Wsi „Festyn rodzinny na sportowo”. W trakcie festynu rozegrano mecze piłki nożnej, wyścigi rowerowe, konkursy plastyczne oraz konkurs na najsmaczniejsze ciasto z owocami. Największą atrakcją okazała się jednak zabawa w Poszukiwaczy Skarbów. Uczestnicy musieli rozwiązać kilka zagadek, które wymagały wykazania się znajomością Nowej Wsi oraz sprawnością fizyczną. Zmagania zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek w ognisku. Osoby biorące udział w konkursach otrzymały drob-

ne nagrody. Natomiast na wszystkich uczestników festynu czekał poczęstunek przy kawie i herbacie. W wakacyjnym wyjeździe uczestniczyła pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców Darnowa. Uczestnicy wycieczki odwiedzili Muzeum Regionalne im. dra H. Florkowskiego w Kościanie, gdzie zostali oprowadzeni po wystawie archeologicznej oraz Urząd Gminy w Kościanie. Wycieczkę zakończono w Nowym Dębcu, gdzie rozegrano konkurencje sportowe. Młodzi mieszkańcy Kokorzyna w ramach „Wakacji na sportowo” odwiedzili natomiast kopaszewski pałac oraz obejrzeli wystawy poświęcone pamięci Adama Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej oraz rodziny Chłapowskich. Mieli też okazję zapoznać się z pracą spółki Danko Hodowla Roślin oraz zwiedzić Klasztor Benedyktynów w Lubiniu. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Cichowie. Tam uczestnicy wyjazdu wzięli udział w kilku konkurencjach sportowych. Na jednodniową wycieczkę wybrała się także grupa dzieci i młodzieży ze Słonina. Wśród atrakcji, jakie czekały na uczestników wyjazdu w kościańskim Nenufarze były m.in.: krótki rejs tratwą po stawie, konkurencje sportowe, mini disco show na sportowo, gra w „dwa ognie” oraz możliwość wzięcia udziału w plenerze artystycznym. W projekcie pn. „Sportowo i rekreacyjnie w Gorzyczkach” wzięła natomiast udział pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży z Gorzyczek i Nowego Gołębina. Na uczestników imprezy czekał szereg zajęć sportowych, m.in. mecz piłki nożnej, przeciąganie liny, rzuty ringo, slalom oraz gra w badmintona. Na zakończenie sportowych zmagań dla uczestników imprezy przygotowano mała niespodziankę - ognisko oraz dyskotekę. Organizatorzy „Wakacji na sportowo” nie ograniczali się tylko do organizacji jednodniowych imprez. Dziewięć dni lipca na rowerach spędziła pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży. IX Rajd Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym, zorganizowany przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska, wystartował 8 lipca 2013 roku z kościańskiego rynku, a jego uczestnicy przejeżdżali codziennie kilkadziesiąt kilometrów, by bliżej poznać najciekawsze zakątki powiatu kościańskiego. Odwiedzili m.in. Kopaszewo, Turew, Racot, czy Cichowo. Trzydniowe turnieje strzeleckie dla młodzieży z powiatu kościańskiego zorganizował także Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kościanie. W dwóch turniejach, które odbyły się 3-5 lipca oraz 8-10 lipca 2013 roku na strzelni-

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada 2012 roku harmonogramu dyżurów aptek we wrześniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 1 września 2013 2. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 2 września 2013 3. Apteka Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 3 września 2013 4. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 4 września 2013 5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 5 września 2013 6. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 6 września 2013 7. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 7 września 2013 8. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 8 września 2013 9. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 9 września 2013 10. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 10 września 2013 11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 11 września 2013 12. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 12 września 2013 13. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 13 września 2013 14. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 14 września 2013 15. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 15 września 2013 16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 16 września 2013 17. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 17 września 2013 18. Apteka Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 18 września 2013 19. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 19 września 2013 20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 20 września 2013 21. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 21 września 2013 22. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 22 września 2013 23. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 23 września 2013 24. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 września 2013 25. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 25 września 2013 26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 26 września 2013 27. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 27 września 2013 28. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 28 września 2013 29. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 29 września 2013 30. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 30 września 2013 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

cach w Kościanie i Widziszewie, łącznie wzięło udział 156 osób. Czterdziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kokorzynie początek wakacji spędziła na półkoloniach, w ramach których odwiedzili m.in. park linowy w Lesznie oraz kościański basen. Jeden dzień spędzili także doskonale bawiąc się na plaży w Nowym Dębcu. Pierwszy tydzień wakacji na półkoloniach spędzili także uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Wśród atrakcji, jakie czekały na uczniów były m.in. rajdy rowerowe po okolicach Kościana oraz nad Jezioro Wonieść, gry i zabawy organizowane na plaży i w wodzie, zwiedzanie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz wycieczka po Wielkopolskim Parku Narodowym. Dzieci miały również możliwość podszkolić swoje umiejętności tenisowe na korcie. Półkolonie dla swoich podopiecznych w Lubiniu zorganizowało także Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko. Dzieci w ramach zajęć na półkoloniach rysowały, robiły wyklejanki i wycinanki oraz tworzyły gipsowe figurki. Poza tym codziennie czekało na nich także wiele zajęć sportowych. „Z Krzywinia pochodzimy i się nie nudzimy” to natomiast trzydniowy projekt, w którym uczestniczyło sześćdziesięcioro dzieci z Krzywinia. Młodzież odwiedziła kościański basen, gdzie mogła podszkolić swoje umiejętności pływackie oraz rozegrała turniej piłki nożnej na boisku Orlik w Krzywiniu. Zwycięzcy rywalizacji otrzymali nagrody oraz słodycze. Ostatniego dnia realizacji programu wszystkie dzieci, biorące w nim udział zostały zaproszone na ognisko. Dla dzieci i młodzieży z Krzywinia wakacje zorganizowała także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń. W trakcie zajęć najmłodsi mogli poznać podstawowe zwroty w języku angielskim oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych. Ich nieco starsi koledzy z zespołu tanecznego „Alemana” wzięli natomiast udział w kilkudniowych warsztatach tanecznych. W schronisku młodzieżowym w Łagowie szkolili swoje umiejętności pod okiem instruktora. Niemal każdego dnia „Wakacji na sportowo” na ich uczestników czekało także wiele zajęć sportowych. Celem programu było umożliwienie gminom, organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, związkom sportowym, klubom sportowym), szkołom, instytucjom oraz innym podmiotom posiadającym osobowość prawną organizację wakacyjnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego. hg

Szkolne remonty W związku z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia w liceum (klasa policyjna, strażacka, wojskowa) oraz związanym z tym dużym zainteresowaniem młodzieży, konieczne było przeprowadzenie prac remontowomodernizacyjnych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Na uczniów od nowego roku szkolnego w internacie będą czekały zmodernizowane łazienki. W łazienkach wymieniono całą armaturę, płytki i instalacje. W ramach remontu odświeżony został także korytarz, gdzie ułożono nową wykładzinę. Koszt prac wyniósł prawie 200 tys. złotych. W szkole został także wymalowany i wycyklinowany parkiet w sali gimnastycznej. Koszt prac to 30 tys. złotych. Z kolei w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie podczas wakacji wymieniono okna. Zakres prac obejmował m.in. wykucie starych, drewnianych okien, montaż okien PCV, wymianę parapetów zewnętrznych oraz malowanie przestrzeni wokół okien. Remont był konieczny, ponieważ stare okna były już nieszczelne i zniszczone. Wymiana okien pozwoli zaoszczędzić na kosztach ogrzewania szkoły. Koszt wymiany okien wyniósł prawie 110 tys. złotych. Środki na inwestycję pochodziły z budżetu powiatu. Wykonawcą prac była Lubelska Fabryka Okien PERFEKT. W prowadzonym przez powiat kościańskim Zespole Szkół im. M. Konopnickiej, w budynku Centrum Sportu i Rehabilitacji wymieniono cześć drzwi, a także pomalowano wszystkie korytarze. Ponadto pomalowano znajdujące się przy sali gimnastycznej szatnie chłopców. Odświeżono również kilka sal w starej i nowej części szkoły. W sali informatycznej na podłodze ułożono nową, termozgrzewalną wykładzinę, pomalowano także pomieszczenia administracyjne. Koszt prac remontowych wyniósł ponad 50 tys. złotych. bj


strona

8

sierpie単 2013

Oredownik Samorzadowy Nr 76 sierpien 2013  

Oredownik Samorzadowy Nr 76 sierpien 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you