Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik marzec 2012

Miasta Koœciana Nr 59

strona

Powiatu Koœciañskiego

marzec/2012

Rok 4

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Niech Święta Wielkiej Nocy przypominające mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa staną się dla Państwa symbolicznym znakiem zwycięstwa. A wiosenny poranek i dzwony rezurekcyjne pobudzają do refleksji, przynosząc nadzieję i pomyślność oraz wiarę w potęgę życia i miłości. Życzymy, aby radość Zmartwychwstania towarzyszyła Państwu w trudach życia codziennego i stała się źródłem prawdziwego szczęścia. Z wesołym Alleluja

Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Kościan

Andrzej Jęcz Starosta Kościański

Jan Szczepaniak Przewodniczący Rady Gminy Kościan

Iwona Bereszyńska Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego

Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana

„Ukrzyżowanie” scena z ołtarza Zesłania Ducha Świętego w Kościele Farnym pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej

Z prac Rady Miejskiej Na XIV sesji, która odbyła się 15 marca 2012 roku, Rada Miejska Kościana podjęła następujące uchwały: w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo – biurowym położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej

2, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja oraz w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana. Podjęto także uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na sesji uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2012 r.

Ponadto podczas sesji wysłuchano sprawozdań z działalności za 2011 rok Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie oraz z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

Przebudowa parku i wieży w Kościanie W marcu br. w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie wycięty został metalowy grzybek, którego zastąpić ma niebawem nowa konstrukcja. Przypomnijmy, iż grzybek powstał w parku miejskim w 1930 roku z inicjatywy ogrodnika miejskiego Franciszka Wawrzyniaka. Była to ozdobna konstrukcja drewniana na pniu wyschłego drzewa, otoczona ławeczkami. Pokryto go strzechą z trzciny ze stawu (tzw. oczka wodnego), który znajdował się w lasku. Miejsce to było dużą atrakcją dla najmłodszych i od tego momentu stało się orientacyjnym punktem parku. Zimą 1937 r. pod naporem śniegu kopuła grzyba zawaliła się. Wiosną 1938 r. postawiono w tym miejscu od podstaw nową konstrukcję. Przebudowa Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego jest jednym z elementów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Kościański Trakt Rekreacyjny”. Z projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trwa m.in. odnawianie terenu parku. Powstaje blisko 4 km utwardzonych masą mineralną ale-

jek parkowych, spełniających funkcje rekreacyjne. W ważnych miejscach w parku zostało zainstalowane nowe oświetlenie parkowe, które uzupełni mała architektura, pojawią się także drewniane kładki z balustradami i nowe ławki. Prace w parku trwają i mają być zakończone do czerwca br. Z tego samego projektu trwa przebudowa i rozbudowa na cele rekreacyjne zabytkowej Wieży Ciśnień. W pomieszczeniach budynku dobudowanego do wieży powstanie zaplecze sanitarno-szatniowe i salka konferencyjna, a w przeszkolonym łączniku hol, poczekalnia i punkt informacyjny. Wewnątrz budynku wieży wykonana będzie ściana wspinaczkowa składająca się z 3 części – ściany dużej, ściany dla dzieci oraz bulderingowej o łącznej powierzchni ok. 345m2 wraz z wyposażeniem. Kopuła wieży zagospodarowana zostanie na obserwatorium astronomiczne z teleskopem, kamerą i komputerem do wyświetlania projekcji nieba. Kompleks wieży ma zostać udostępniony mieszkańcom w drugiej połowie roku.

Metalowego grzybka w parku miejskim zastąpi nowa konstrukcja.


gmina Koœcian strona

2

marzec 2012

Odznaczenie dla Przewodniczącego Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie przyznane zostało przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia podczas spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Pan Jan Szczepaniak został odznaczony za szczególną działalność na niwie ochrony przeciwpożarowej. Krzyż Zasługi ustanowiony został w 1923 r. Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniających czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: I stopień Złoty Krzyż Zasługi, II stopień Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień Brązowy Krzyż Zasługi. (mn)

Turniej wiedzy pożarniczej Czym gasić pożar, jak udzielać pierwszej pomocy, kiedy powstała straż - na te i wiele innych pytań dotyczących pożarnictwa musieli odpowiedzieć uczestnicy gminnego etapu konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się we wtorek, 6 marca w Racocie. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Jak co roku, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy rywalizowali w II grupach wiekowych. Jury w składzie: Dh Grzegorz Stanisławiak - przewodniczący, Paulina Hertmanowska - sekretarz, Witold Kubiak i Daniel Franek - członkowie, oceniła prace następująco: - wśród uczniów szkół podstawowych - I miejsce – Jakub Szczepaniak (Stary Lubosz), II miejsce – Kacper Majchrzak (Stary Lubosz), III miejsce – Miłosz Kiciński (Kiełczewo);

Finaliœci turnieju gminnego

- wśród uczniów gimnazjum - I miejsce – Jakub Łukaszewski (Stare Oborzyska), II miejsce – Kamil Kasztelan (Stare Oborzyska), III miejsce – Mateusz Buchert (Racot). Uczniom, w przygotowaniach do konkursu pomagali nauczyciele. Uczniowie przyznają, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu z pewnością przyda się w codziennym życiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom i upominki. Nagrody te zostały ufundowane przez Urząd Gminy Kościan, a wręczał je Kazimierz Król – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie. Finaliści etapu gminnego zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbyły się 16 marca w Starych Oborzyskach. Wśród reprezentantów Gminy Kościan najwyższe miejsca zajęli – w kategorii szkół podstawowych: Miłosz Kiciński (IV), a wśród gimnazjalistów: Kamil Kasztelan (III). Finaly wielkopolskie Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się 28 kwietnia br. w Racocie. (md)

Laptop dla Amazonek W lutym br. miało miejsce w Urzędzie Gminy spotkanie Henryka Bartoszewskiego - Wójta Gminy Kościan i Jana Szczepaniaka - Przewodniczącego Rady Gminy Kościan z Janiną Tonder-Dymarkowską - Prezesem Zarządu oraz Iwoną Borowską - Sekretarzem Kościańskiego Stowarzyszenia Amazonek „Hipolita.” Podczas spotkania nastąpiło przekazanie laptopa, który usprawni działalność Stowarzyszenia. Zakup komputera sfinansowano z budżetu Gminy Kościan. (mn)

Nowy sołtys w Nielęgowie W środę, 7 marca 2012 r. w strażnicy OSP Gryżyna miało miejsce Zebranie Wiejskie. W zebraniu wzięli udział Andrzej Przybyła – Zastępca Wójta Gminy Kościan, Alicja Kruk – inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz mieszkańcy wsi Nielęgowo. Zebranie zwołano by wybrać nowego sołtysa Nielęgowa w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa - Krzysztofa Kasperka. Andrzej Przybyła podziękował odchodzącemu sołtysowi za wieloletnią współpracę oraz wszystkim którzy w całej jego kadencji wspierali go i pomagali mu wypełniać obowiązki. W zebraniu uczestniczyło 23 mieszkańców ze 109 uprawnionych do głosowania. Następnie dokonano wyboru komisji mandatowej. Wolę do kandydowania na stanowisko sołtysa wsi wyraziła jedna osoba - Błażej Hampel. W wyniku tajnego głosowania uzyskał 19 głosów i został sołtysem wsi Nielęgowo. (mn)


powiat Koœciañski

marzec 2012

strona

3

Młodzi ekolodzy oszczędzają wodę W światowym dniu wody, 22 marca miało miejsce rozstrzygnięcie powiatowego, plastycznego konkursu dla dzieci „Młody ekolog – świeci przykładem – oszczędza wodę”. Uroczystość z udziałem starosty i laureatów konkursu odbyła się w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. Na konkurs nadesłano trzysta prac. Wyróżniono i nagrodzono 21 osób. Ogromnie nas cieszy liczny udział dzieci w konkursie – mówił do laureatów Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Konkurs ten ma na celu przypomnieć dzieciom o znaczeniu wody – wielkiego dobra natury. Woda – przypomniał dzieciom starosta - ma kolosalne znaczenie dla naszego życia. Łatwość dostępu do wody u nas sprawia, że nie wszyscy mamy świadomość skąd się woda bierze. Z jednej strony – podkreślał A. Jęcz - światowy dzień wody ma zwrócić uwagę na to, że jest ona niezbędna w życiu człowieka, a z drugiej ma zwrócić uwagę na to, że są obszary na ziemi, gdzie tej wody jest za mało, gdzie ludzie cierpią na chroniczny jej brak i z tego powodu często umierają. Te światowe trudności w pozyskaniu wody sprawiają, że powinniśmy patrzeć na nią jako na dobro, które nie jest nieograniczone. Roztropny sposób gospodarowania wodą jest dla nas wyzwaniem. Gratuluję – mówił - wszystkim pięknych prac. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy w formacie A 4 w dowolnej technice plastycznej. Konkurs miał przede wszystkim wpłynąć na kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych, miał zwrócić uwagę na to, w jaki sposób użytkujemy wodę w szkole, w domu, oraz zachęcić do takiego jej użytkowania, aby jak najbardziej racjonalnie i oszczędnie nią gospodarować. Nadesłane prace były oceniane w trzech kategoriach: KATEGORIA I-III szkoły podstawowe I miejsce: Borys Naglik, kl. Ia, Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie, II miejsce: Roksana Trawa, kl. II, Szkoła Podstawowa w Śmiglu - Szkoła Filialna w Żegrówku III miejsce: Eryk Rybicki, kl. IIa, Szkoła Podstawowa w Starym Bojanowie wyróżnienie: - Julia Olbińska, kl. Id, Zespół Szkół nr 3 w Kościanie - Julia Cichoszewska, kl. Ia, Szkoła Podstawowa w Starym Bojanowie

- Cezary Wojciechowski, kl. Ic, Zespół Szkół nr 3 w Kościanie - Stanisław Kaźmierczak, kl. I c, Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie KATEGORIA IV-VI I miejsce: Maksymilian Menciński, kl. Va, Zespół Szkół Nr 4 w Kościanie II miejsce: Justyna Olejnik, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie - Oddz. w Kokorzynie, III miejsce: Martyna Urbanek, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach wyróżnienie: - Aneta Chudzińska, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie, Oddz. w Kokorzynie - Milena Walenciak, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Głuchowie - Mikołaj Zieliński, kl. V, Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie - Łukasz Pieśniak, kl. IV b, Zespół Szkół w Krzywiniu KATEGORIA I-III szkoły gimnazjalne I miejsce: Paulina Nowak, kl. I, Samorzadowe Gimnazjum I Szkoła Podstawowa w Bronikowie II miejsce: Izabela Fryder, kl. Ia, Zespół Szkół w Czaczu III miejsce: Patrycja Koszarek, kl. Ic, Gimnazjum w Racocie wyróżnienie: - Monika Grzelak, kl. Ia, Zespół Szkół nr 2 w Kościanie - Paulina Lester, kl. IIIb, Zespół Szkół nr 3 w Kościanie - Natalia Bajonczak, kl. III b, Zespół Szkół nr 3 w Kościanie - Agnieszka Siąkowska, kl. I c, Zespół Szkół Nr 4 w Kościanie Po wręczeniu – przez starostę – nagród, laureaci konkursu z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanej przez Magdalenę Matusiak z przedsiębiorstwa Hydroconsult Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych z Poznania prezentacji na temat “Skąd się bierze w kranie”.” Konkurs w ramach działań “Powiat Kościański dba o środowisko” zorganizował Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie. bj

Środki podzielone Rada Powiatu Kościańskiego podzieliła pieniądze przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Kościański otrzymał od PFRON – u w 2012 roku środki w wysokości 1.646.121,00 złotych. Decyzją Rady Powiatu podjętą 14 marca 2012 roku 100 tys. przeznaczone zostanie na zatrudnienie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Zadania te realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Pieniądze zostaną m.in. przeznaczone na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, na udzielanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Pozostałą kwotę - 1.546.121,00 złotych – Rada przeznaczyła na rehabilitację społeczną osób niepeł-

nosprawnych. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przyznane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. bj

Na prawie 10 kilometrowym odcinku drogi po³o¿ona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.

Na odcinku od Bronikowa do granicy powiatu koœciañskiego droga zostanie poszerzona do 5,5 metra.

Rusza przebudowa Najwiêksz¹, tegoroczn¹ inwestycj¹ drogow¹ powiatu bêdzie przebudowa drogi ze Œmigla przez Morownicê, Bronikowo do Machcina. Odcinek przewidziany do remontu ma 9 859 metrów d³ugoœci. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony 359 tys. z³otych. Na prace modernizacyjne Starostwo Powiatowe pozyska³o w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ponad 856 tys. z³otych. Inwestycje wesprze tak¿e kwot¹ ponad 670 tys. z³otych Gmina Œmigiel. Reszta œrodków bêdzie pochodzi³a z bud¿etu powiatu koœciañskiego. W ramach remontu na ca³ym odcinku przebudowywanej, prawie 10 kilometrowej drogi po³o¿ona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Na odcinku od Bronikowa do granicy powiatu koœciañskiego droga zostanie poszerzona do 5,5 metra. Bêdzie to mia³o bardzo du¿y wp³yw na poprawê warunków bezpieczeñstwa, zarówno dla u¿ytkowników drogi jak i mieszkañców poszczególnych miejscowoœci. Nowa nawierzchnia bitumiczna poprawi komfort jazdy, przyczepnoœæ, skróci drogê hamowania, podniesie noœnoœæ konstrukcji. Na ca³ej d³ugoœci remontowanego odcinka wykarczowane zostan¹ krzewy i utrudniaj¹ce widocznoœæ ga³êzie drzew. W miejscach z wysokimi skarpami, na przepustach oraz na niebezpiecznych ³ukach zamontowane zostan¹ bariery energoch³onne. £¹czna d³ugoœæ barier energoch³onnych powsta³ych w wyniku realizacji projektu to 510 mb, z kolei ³¹czna d³ugoœæ barier ochronnych dla pieszych to 72 mb. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe, a w obszarach zabudowanych wykonane zostanie oznakowanie grubowarstwowe, poziome. W miejscach niebezpiecznych wymienione zostanie zniszczone oznaczenie pionowe informuj¹ce o niebezpiecznych ³ukach. Wzd³u¿ drogi zostan¹ utwardzone pobocza i odtworzone rowy. Dla poprawy bezpieczeñstwa pieszych powstan¹ 4 wyniesione przejœcia. W Bronikowie na pocz¹tku wsi, zostanie wybudowany chodnik oraz kanalizacja deszczowa. Chodnik i zatoka postojowa powstan¹ w Morownicy. W wyniku przetargu wy³oniono wykonawcê prac, którym zosta³o Przedsiêbiorstwo Transportowo-SpedycyjnoHandlowye „PRA-MAS” S-ka z o.o. z Leszna. Zarz¹d Dróg Powiatowych w Koœcianie na pocz¹tku marca zawar³ umowê z wykonawc¹ na wykonanie przebudowy. Prace remontowe – zgodnie z umow¹ – potrwaj¹ do koñca sierpnia 2012 roku. bj


miasto Koœcian

strona

4

Wystawa „Wypędzeni 1939…” ma również akcent kościański – przybliża historię deportacji rodziny Wenskich.

„Wypędzeni” w muzeum Do 19 kwietnia br. można obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Kościanie wystawę „Wypędzeni 1939...”. Wernisażowi wystawy we wtorek 20 marca br. towarzyszyła pro-

marzec 2012 jekcja filmu dokumentalnego „Jasnowłosa prowincja” (Polska, Niemcy 2009/2010, reż. Jacek Kubiak, Klaus Salge), którą można było obejrzeć w sali KOK. To dokumentalna relacja o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy. Tłem dla historii trzech głównych bohaterów są losy setek tysięcy wysiedlanych Polaków i Żydów i setek tysięcy sprowadzanych na ich miejsce Niemców etnicznych z sowieckiej strefy wpływów w Europie wschodniej. Na wystawie prezentowanych jest kilkanaście wielkoformatowych plansz z “kolażami”, blisko 400 fotografii, plakatów oraz dokumentów, zebranych w archiwach polskich i niemieckich, dokumentujących deportacje Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy oraz inne prześladowania Polaków i Żydów na tych terenach, niemieckie kroniki filmowe z lat wojny, obrazujące nowe porządki na “ziemiach wcielonych” oraz migracje Niemców etnicznych ze Wschodu na teren Warthegau, fragmenty serialu „Wypędzeni 1939...”, realizowanego dla TVP w latach 2007-2008. „Wypędzeni 1939...” przygotował Związek Miast Polskich, a autorami wystawy są Małgorzata Schmidt i Jacek Kubiak. Znalazły się na niej również elementy kościańskie, a mianowicie historia deportacji rodziny Ludwika Wenskiego, przedwojennego kościańskiego kupca, społecznika, wielkiego patrioty, który był jednym z pierwszych rozstrzelanych osób na kościańskim rynku w październiku 1939 r. Wystawę oraz film w dniu wernisażu obejrzało blisko 80 osób. Zapraszamy do muzeum.

Drzwi Otwarte w Kolbergu

Było to pierwsze spotkanie leszczyńskich byków z kibicami w Kościanie

Leszczyńskie Byki w Kościanie Do Kościana po raz pierwszy zjechali zawodnicy klubu żużlowego Unia Leszno. Na spotkanie w piątek 2 marca 2012r. na godz. 18.00 przybył cały krajowy skład Unii: Jarosław Hampel, Damian Baliński, Przemysław i Piotr Pawliccy, Kamil Adamczewski i Tobiasz Musielak. Oprócz zawodników na pytania odpowiadali trener Roman Jankowski i dyrektor zarządzający Unii Leszno Ireneusz Igielski. Widownia Kościańskiego Ośrodka Kultury wypełniona po brzegi kibicami w różnym wieku, owacyjnie przyjęła zawodników. Szczególnie żywiołowo reagowała młodzież, gdyż specjalnie na zaproszenie uczniów klasy integracyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, przyjechali wielokrotni mistrzowie Polski. Zawodnicy leszczyńskich byków, trener i ich dyrektor odpowiadali na pytania kibiców. Opowiadali o swoich osiągnięciach, medalach w drużynowych i indywidualnych mistrzostwach Polski, sukcesach żużlowych klubu i swoich zawodników. Były pytania o ich marzenia, plany, czy wzorce do naśladowania. Niektórych młodych kibiców interesowało co się czuje w czasie jazdy na motorze, czy jak się jeździ na nowych tłumikach. Nie zabrakło też pytania o stan zdrowia byłego zawodnika Unii Leszno Leigh Adamsa. Po ogólnym spotkaniu można było zdobyć autografy, czy pstryknąć wspólną fotkę z ulubionym leszczyńskim żużlowcem.

I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie zaprasza osoby zainteresowane nauką w Kolbergu w sobotę 31.03.2012 roku o godz. 10.00 na ispirujące lekcje otwarte, barwne pokazy chemiczne, konkursy z nagrodami, itp. To tylko niektóre z atrakcji czekających na gości. Liceum pokaże się jako wciąż rozwijająca się szkoła, a pedagodzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące młodzież pytania. Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie jest odpowiedzią na potrzeby każdego ucznia, zarówno tego, który chciałby doskonalić się w dziedzinie języków obcych i korzystać z wiedzy nauczycieli lingwistów, tego który chciałby poznawać świat nauk humanistycznych, czy tego który chciałby zgłębiać nauki ścisłe i przyrodnicze - matematykę, informatykę, fizykę, geografię, chemię czy biologię. Liceum stara się proponować jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert edukacyjnych w kraju, dlatego m. in. realizuje przeróżne projekty, które dają niepowtarzalne możliwości rozwoju, bycia w globalnym świecie. W wyniku różnych przedsięwzięć szkoła otwiera uczniom drogę do sukcesów na maturze, sukcesów w konkursach i olimpiadach, umożliwia wyjazdy na staże do Bundestagu, do partnerskich szkół w Niemczech i niebawem Francji, zapewnia opiekę pracowników naukowych poprzez współpracę z wyższymi uczelniami i stowarzyszeniami, np. Memmoramusem, rozszerza ofertę edukacyjną o wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych, jak np.: warsztaty z tańca jazzowego, rysunku studyjnego, grafiki komputerowej, warsztaty teatralne, oferuje uczestnictwo w nowoczesnym chórze, czy też umożliwia uczniom przygotowanie się do zdobycia certyfikatu FCE, który jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym oraz do Zertifikat Deutsch. Liceum inwestuje w nowoczesne środki dydaktyczne w tym multimedialne. Posiada dobrze wyposażone pracownie, w każdej sali lekcyjnej znajduje się laptop, rzutnik multimedialny, ekran i głośniki. Ma na wyposażeniu trzy tablice interaktywne. Szkoła korzysta z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (Dziennik Elektroniczny). I co niezwykle istotne z pasją przekazuje wiedzę oraz doświadczenie i zawsze jest blisko swoich uczniów, by służyć im radą i pomocą. Niepowtarzalną atmosferę I Liceum im. Oskara Kolberga tworzą jej uczniowie i to oni są w niej najważniejsi.

XXVI Dni Kościana - informacja dla handlowców Zapraszamy handlowców zainteresowanych wystawieniem stoiska handlowego w trakcie tegorocznych Dni Miasta do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu pod stoiska handlowe. Na stronie internetowej www.koscian.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego Kościana znajdą Państwo pełną treść ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu pod stoiska handlowe na okres 2 dni podczas XXVI Dni Kościana, które odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2012 roku, położonych w Kościanie na Rynku i ul. Wrocławskiej. Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kościanie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji Urzędu Miejskiego Kościana, pokój 204c, tel. 65 5126217, 65 5121111 wew. 309.

Odbiór wielkich i niebezpiecznych śmieci Dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią organizowane są w Kościanie akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. W dniach od 19 do 20 kwietnia br. (tj. czwartek i piątek) z gospodarstw domowych będą odbierane odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Natomiast w sobotę 21 kwietnia br. odbędzie się akcja odbioru z gospodarstw domowych odpadów niebezpiecznych. Mobilny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, czyli samochód z pojemnikami na poszczególne odpady, oznaczony napisem „Zbiórka odpadów niebezpiecznych” objedzie miasto Kościan zatrzymując się na kilkanaście minut w wyznaczonych miejscach, gdzie zostaną odebrane odpady przyniesione przez mieszkańców. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na słupach ogłoszeniowych, na miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl oraz pod nr tel. 65 5121838.

Dofinansowanie nauki pływania Urząd Miejski Kościana kolejny już raz otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć nauki pływania dla uczniów wszystkich kościańskich szkół podstawowych. W tym roku zadanie zasili dotacja w kwocie 40 tys. zł. Dzięki temu dzieci mają zapewniony bezpłatny dojazd oraz wstęp na basen. Z pozalekcyjnych zajęć organizowanych na kościańskim basenie skorzysta ok. 400 dzieci – uczniów klas III i V. Dwudziestogodzinne zajęcia rozpoczną się w marcu br. i potrwają do końca czerwca 2012r. Projekt zakłada kontynuację pływania również jesienią tego roku od września do listopada.

Imprezy kulturalne Zapraszamy na: - 31.03.2012r. (sobota) godz. 10.00-12.00 Book swap – darmowa wymiana książek, sala KOK, - 11-13.04.2012r. Wystawa: „Ptaki i zwierzęta naszych pól i lasów”, sala KOK, wstęp wolny, - 19.04.2012r. (czwartek) godz. 18.00 „Dieta cud- komedia odchudzająca”, sala KOK, wstęp płatny, - 24.04.2012r. (wtorek) godz. 18.00 Wykład TMZK: mgr Henryka Wojciechowska – Pawełkiewicz: Zofia Morawska z Turwi i z Lasek, MBP, wstęp wolny. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl oraz www.koscian.pl.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie informuje, że w dniu 27.04.2012r. odbędzie się pierwszy ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia znajdującego się w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została na okres 30 dni w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12 oraz znajdą ją Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowych informacji udziela w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie Wicedyrektor – Waldemar Sadowski, tel. 065-512-04-90.


gmina Koœcian

marzec 2012

strona

Turniej siatkarski im. Tadeusza Krause Po raz trzynasty w Racocie zorganizowano turniej siatkarski, którego patronem był przyjaciel i animator sportu w Gminie Kościan – Tadeusz Krause. Do rywalizacji, która odbyła się 17 marca 2012 r. w hali sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, będącej jednocześnie Mistrzostwami Racotu o Puchar Wójta Gminy Kościan, zaproszono sześć drużyn. Rywalizacja odbywała się początkowo w grupach, z których wyłoniono finalistów. Grupę pierwszą wygrał zespół Relax Gorzów Wlkp. przed drużynami Racot I i Racot II, a w drugiej najlepsza okazała się KaniaSiatka Gostyń przed drużynami z Kościana: Miętą-Team i Tawerną. W meczach półfinałowych Racot I uległ drużynie z Gostynia, a Relax Gorzów pokonał Miętę-Team. W wielkim finale zespół z Gorzowa Wielkopolskiego po zaciętym pojedynku ograł Gostyń dopiero po tie-breaku. W meczu o III miejsce Mięta-Team pokonała Racot. Drużyna gości z Gorzowa, w której gra od początku brat patrona imprezy – Stefan, zrewanżowała się ubiegłorocznemu zwycięzcy i odebrała główne trofeum z rąk pani Reginy Krause i Przewodniczącego Rady Gminy Kościan – Jana Szczepaniaka. Wszystkich finalistów obdarowano nagrodami rzeczowymi ufundowanymi ze środków Gminy Kościan oraz sponsorów. Imprezie towarzyszyła wystawa zdjęć poświęcona patronowi imprezy, animatorowi życia sportowego w Racocie, wykonana przez Małgorzatę Marszewską. (md)

Futsal samorządowy W sobotę, 10 marca 2012 roku, w hali sportowej w Racocie odbył się I Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej, w którym na zaproszenie Jana Szczepaniaka - Przewodniczącego Rady Gminy Kościan, udział wzięły drużyny reprezentujące samorządy gmin powiatu kościańskiego. Wśród zawodników znaleźli się m.in. Andrzej Jęcz - Starosta Kościański, Wiktor Snela - Burmistrz Miasta Śmigla, Maciej Kasprzak - Zastępca Burmistrza Kościana, Piotr Ruszkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, radni oraz pracownicy Urzędów Gmin i Starostwa Powiatowego. Grano systemem „każdy z każdym”. Rozgrywki odbywały się w dobrej, przyjaznej atmosferze, a rywalizacja sportowa widoczna była do ostatniego gwizdka sędziego. Po emocjonujących i ciekawych meczach zwycięstwo wywalczyła drużyna reprezentująca Powiat Kościański. Drugie miejsce zajęła drużyna Gminy Śmigiel, a na trzecim miejscu uplasowała się Gmina Kościan. IV miejsce przypadło Miastu Kościan, a V - Gminie Krzywiń. Pomysłodawcami imprezy byli radni Gminy Kościan. (mn)

Reprezentacja Gminy Kościan

Szkolny Klub Sportowy „Jantar” zaprasza w imieniu organizatorów na „Wiosenne Biegi Przełajowe – Racot 2012”, które odbędą się w sobotę 14 kwietnia od godziny 11.00 na stadionie hippicznym w Racocie. Wśród uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody

Uczestnicy turnieju siatkarskiego w Racocie

5


powiat Koœciañski

strona

6

marzec 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA W KOŚCIANIE ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan tel. 65 511 41 35, fax. 65 512 64 66 e-mail: sekretariat@zsp-koscian.pl, www.zsp-koscian.pl SZKOŁA STARA SIĘ PROWADZIĆ NAUKĘ W TAKI SPOSÓB, ABY UCZNIOWIE UWAŻALI JĄ ZA CENNY DAR A NIE TYLKO ZA OBOWIĄZEK Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku pracy – kształcimy w zawodach, które gwarantują zatrudnienie. Otwieramy nowe kierunki kształcenia, które są atrakcyjne dla młodych ludzi. Współpracujemy z Urzędem Pracy w Kościanie. Posiadamy Szkolny Ośrodek Kariery. Dzięki aktywnej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami młodzież ma możliwość wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju kariery i otwarcia własnej firmy. ZSP to dobre miejsce dla młodego człowieka, jeżeli: · jest kreatywny, twórczy, lubi wyzwania · chce mieć w przyszłości ciekawą, dobrze płatną pracę · chce rozwijać swoje zainteresowania techniczne i ekonomiczne · chce chodzić do szkoły przyjaznej uczniowi

Oferta edukacyjna szkoły: TECHNIKUM – LICZY SIĘ DOBRY I ATRAKCYJNY ZAWÓD: · nauka trwa 4 lata · umożliwia zdobycie zawodu i egzaminu maturalnego · przygotowuje do studiów wyższych Kierunki kształcenia w technikum: TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK GAZOWNICTWA – patronat Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu TECHNIK GEODETA TECHNIK MECHANIK - specjalność samochodowa TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (NOWOŚĆ!) – technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania w energetycznych obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych służących do wytwarzania energii mechanicznej i elektrycznej. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – DOBRY FACH TO SZANSA NA ATRAKCYJNĄ PRACĘ: · nauka trwa 3 lata · po jej ukończeniu można kontynuować naukę w szkole średniej Kształci w następujących zawodach: · sprzedawca · kucharz · monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych · mechanik pojazdów samochodowych · ślusarz · elektryk · piekarz · cukiernik · istnieje również możliwość kształcenia się w klasie wielozawodowej – zawodowe kształcenie teoretyczne odbywa się na kursach wyjazdowych II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OTWARCIE NA ŚWIAT WIEDZY I WARTOŚCI: · profil geospołeczny · profil matematyczno-fizyczny UCZNIOM OFERUJEMY JESZCZE: · udział w Projektach Unijnych: As Kompetencji, Jestem Przedsiębiorczy, Szkoła Kluczowych Kompetencji, Leonardo da Vinci, eSzkoła Moja Wielkopolska · możliwość odbywania praktyk zagranicznych (np. technik budownictwa) · udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach · pomoc socjalną w trudnych sytuacjach

· współpracę z wyższymi uczelniami, Akademickim Centrum Informacyjnym, Mobilnym Centrum Informacyjnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół „Ratajczaka” oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI” · zajęcia pozalekcyjne np. aerobik · wolontariat i akcje charytatywne · ciekawe przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości i współczesnego biznesu · zajęcia w Klubie Filmowym · profilaktykę zdrowotną prowadzoną przez higienistkę · pomoc pedagoga szkolnego · wycieczki przedmiotowe do renomowanych zakładów pracy TRADYCJA I HISTORIA: · · ·

szkoła ma ponad 100 – letnią tradycję jest największą placówką powiatową w zakresie szkolnictwa zawodowego trwale wpisała się w historię społeczności lokalnej

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY TO: · 30 sal lekcyjnych · nowoczesne sale komputerowe · sala gimnastyczna i nowe boisko wielofunkcyjne · biblioteka i czytelnia z Centrum Multimedialnym · najnowocześniejsza pracownia gazownictwa · sale z tablicami interaktywnymi KADRA PEDAGOGICZNA: · ponad 80 nauczycieli: kreatywnych, twórczych, organizujących w nowoczesny sposób proces edukacyjny, otwartych na nowatorskie metody nauczania, wprowadzających przyjazny klimat w kontaktach z uczniami ATUTY SZKOŁY: · dobra lokalizacja i łatwy dojazd do szkoły (PKS, PKP) · doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna · nowoczesna i rozbudowująca się baza dydaktyczna · wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych · nowy i jedyny w Wielkopolsce kierunek – TECHNIK GAZOWNICTWA · szkoła bez przemocy · monitoring · posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, CERTYFIKAT INSTYTUCJI DOBRYCH KONTAKTÓW · jesteśmy szkołą pozytywnego wyboru · sekretariat przyjazny dla uczniów · przejrzyste zasady rekrutacji dla gimnazjalistów · możliwość korzystania z dobrze zaopatrzonego szkolnego punktu gastronomicznego · absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do sprawnego poruszania się po rynku pracy Z DOBRYM ZAWODEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ


powiat Koœciañski

marzec 2012

strona

Szkoła warta twojej uwagi! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie to placówka, w której nie można się nudzić. W ciągu całego roku szkolnego organizujemy różnego rodzaju akcje, które angażują i integrują młodzież. Przykładów tej integracji jest wiele otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Chłopaka, Walentynki, Święto Dyni, Dzień Wróżb i inne. Wyjątkowo atrakcyjny był tegoroczny Dzień Kobiet, który świętowaliśmy w nietypowy sposób, zorganizowanym „Pokazem mody na przestrzeni wieków”. Wyjątkowym wydarzeniem w życiu naszej szkoły jest „Targowisko talentów” organizowane przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Szkoły. Dają one możliwość zaprezentowania uczniom własnych uzdolnień. Jest to impreza bardzo lubiana przez młodych ludzi, ponieważ mają wówczas okazję podzielić się z innymi swoimi pasjami. Dzięki tego typu akcjom odkrywamy talenty, które mają szansę na dalszy rozwój. Wszystkie, pozaedukacyjne działania realizowane w szkole m.in. kółko muzyczne i teatralne mają na celu stworzenie młodzieży warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności. Nasza szkoła ciągle ewoluuje i proponuje każdego roku nowe kierunki kształcenia.

Oferta na nowy rok W roku szkolnym 2012/2013 mamy do zaoferowania gimnazjalistom następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wszystkie zawody), Technikum Hotelarstwa, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Rolnicze, Technikum Informatyczne, Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, a także Liceum Ogólnokształcące Strażacko – Ratownicze, Liceum Ogólnokształcące Językowo – Wojskowe i Liceum Ogólnokształcące Sportowe. Dobra szkoła O dobrym poziomie nauczania w naszej, który gwarantuje przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji lub wykonywania zawodu świadczy m.in. to, że w rankingu najlepszych techników w województwie wielkopolskim w roku 2011 zajęliśmy 39 miejsce. Zdawalność egzaminów maturalnych z języka polskiego w ciągu ostatnich lat oscyluje w granicach 100%. Zdawalność części teoretycznej egzaminów zawodowych w zawodach technik handlowiec oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego w ostatnim roku szkolnym wyniosła 100%. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszym technikum jest wyższa od średniej zdawalności w województwie. Uczniowie naszej szkoły biorą – z powodzeniem - udział w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych.

Kierunki Zajęcia w klasie strażacko – ratowniczej są pełne adrenaliny. Wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole uczniowie wykorzystują i utrwalają podczas zajęć praktycznych. Dodatkowo organizowane są różnego rodzaju kursy (np. nurkowania, kwalifikowanej pierwszej pomocy i inne), które mają na celu poszerzenie umiejętności praktycznych oraz podniesienie sprawności fizycznej uczniów. W powyższych kursach może wziąć udział każdy ochotnik, niezależnie od kierunku w jakim się kształci. Dzięki nim nasi uczniowie mają większe szanse na dostanie się do wymarzonych szkół wyższych, gdyż każdy kurs jest dodatkowo punktowany podczas rekrutacji, np. do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Nauka w klasie językowo – wojskowej Liceum Ogólnokształcącego jest doskonałą szkołą życia dla młodzieży. Dzięki temu kierunkowi każdy uczeń może sprawdzić czy zawód mundurowy jest dla niego, czy podoła dyscyplinie i obowiązkowości. W klasie tego typu, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie poznają również zagadnienia musztry, taktyki, umiejętności poruszania się w terenie, rozpoznania, walki wręcz i wychowania patriotycznego. Dużą dawkę ruchu i szeroką wiedzę o zdrowiu oferuje także klasa sportowa liceum ogólnokształcącego. Na lekcjach wychowania fizycznego realizowane są zajęcia

m.in. z lekkiej atletyki, gier zespołowych, ćwiczeń siłowych, nordic walking’u, ćwiczeń relaksacyjnych i stretching’u. Uczniowie mają możliwość podnosić swoje umiejętności i sprawność fizyczną na dodatkowych treningach w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior”. Ponadto oferujemy obozy sportowe w trakcie wakacji i ferii zimowych. Liceum Ogólnokształcące z klasą sportową zapewnia możliwość kontynuacji nauki na modnych dziś kierunkach studiów związanych ze sportem, rekreacją, urodą i medycyną naturalną. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowuje uczniów do pracy w zakładach gastronomicznych sieci zamkniętej i otwartej, a także do założenia i rozwinięcia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę wyjeżdżając na targi oraz na liczne wycieczki przedmiotowe. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, nasi uczniowie mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, np. do Grecji. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych bardzo prężnie działa Koło Młodego Żywieniowca. Efektami pracy młodzieży są liczne sukcesy na konkursach i wystawach. Uczniowie Technikum Rolniczego zdobywają wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, mechanizacji rolnictwa oraz przepisów ruchu drogowego. Szkoła podjęła współpracę m.in. z Fermą Bydła w Wonieściu, Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym AGROMIX w Rojęczynie. Partnerami w edukacji są także firmy: Kverneland, Weidemann oraz AGRO RAMI. Dzięki podpisanej współpracy z Středni Škola Kamenice nad Lipou w Czechach, uczniowie i nauczyciele, związani z Technikum Rolniczym oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych naszej szkoły, mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzyszkolnej. Podobna współpraca podpisana została ze szkołą CFR Gugnecourt we Francji. Właśnie dzięki niej, w październiku 2011 roku nasza młodzież miała okazję wyjechać do francuskich przyjaciół. Czteroletnie Technikum Architektury Krajobrazu przygotowuje do wykonywania zadań związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu. Zawód technik architektury krajobrazu zapewnia możliwość kontynuacji nauki na szczeblu wyższym (Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Rolnicza), a także podjęcie pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Technikum Hotelarskie kształci w zakresie obsługi konsumenta, ekonomiki, prawa, organizacji pracy w hotelarstwie oraz marketingu usług hotelarskich. U nas każdy uczeń może zdobyć umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim. Dzięki praktyce zawodowej w kraju i za granicą ma możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy. Dodatkowym atutem jest możliwość zdobycia specjalizacji concierge, czyli kompleksowej obsługi wyjątkowych gości hotelowych. Zdobyte u nas wykształcenie umożliwia prowadzenie własnej działalność gospodarczej oraz podjęcie pracy w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach. Nową propozycją dla uczniów gimnazjum oferowaną przez naszą szkołę jest Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. Nauka na tym kierunku dostarcza wiedzy zarówno z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak i z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska. Absolwenci tego typu technikum są przygotowani do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych. Technikum Informatyczne kształci między innymi w zakresie obsługi pakietów biurowych (MS Office, OpenOffice), projektowania oraz obsługi baz danych (MySQL, Access), tworzenia stron internetowych, budowy oraz obsługi sieci komputerowych, programowania strukturalnego i obiektowego, tworzenia oraz edycji grafiki rastrowej i wektorowej oraz modelowania 3D. Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie mają także do swojej dyspozycji Multimedialne Centrum Informacji.

Zapraszamy!

7


powiat Koœciañski

strona

8

marzec 2012

Zakontraktowane świadczenia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie na lata 2012-2016 zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy. W ramach leczenia szpitalnego zakontraktowano: - Oddział chirurgiczny, - Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, - Oddział reumatologiczny, - Oddział wewnętrzny, - Oddział patofizjologii noworodka, - Oddział dziecięcy, - Oddział intensywnej terapii, - Oddział ginekologiczno – położniczy, - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Nowe oddziały w budowie Trwają prace budowlane w Kościańskim szpitalu. Na drugim piętrze „pawilonu chirurgicznego” już jesienią będą nowe oddziały ortopedyczny i chirurgiczny. Prace budowlane, które większości są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Kościańskiego rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Do tej pory zainstalowano nowe okna, instalację niskoprądową, część instalacji elektrycznej i gazowej. Zainstalowano system wentylacji i założono instalacje sanitarną. Obecnie – w części pomieszczeń - trwa gipsowanie ścian. Poza pracami prowadzonymi wewnątrz

gmachu trwa ocieplanie południowej elewacji budynku oraz budowa szybu dźwigu. Nowy oddział chirurgiczny będzie miał 770 metrów powierzchni i 38 łóżek. Z kolei oddział ortopedyczny będzie zajmował 350 metrów kwadratowych i będzie miał 14 łóżek. Większość pokoi na oddziale ortopedycznym będzie jednoosobowa. Każdy z pokoi na obu oddziałach będzie miał swoją łazienkę. Pozostałe 450 metrów remontowanej powierzchni będzie służyło obu oddziałom. Znajdą się tam pomieszczenia administracyjne w tym m.in. biuro ordynatora. Prace wykonuje firma Budomont z Kościna. Koszt remontu to ponad 3 miliony 233 tys. złotych. bj

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 29 grudnia 2011 roku aptek w kwietniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 2. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 3. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 5. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 6. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 7. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 8. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 9. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 11. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 12. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 13. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 14. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 16. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 17. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 18. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 20. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 21. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 22. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 23. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 25. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 26. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 27. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 29. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,

harmonogram dyżurów 1 kwietnia 2012 2 kwietnia 2012 3 kwietnia 2012 4 kwietnia 2012 5 kwietnia 2012 6 kwietnia 2012 7 kwietnia 2012 8 kwietnia 2012 9 kwietnia 2012 10 kwietnia 2012 11 kwietnia 2012 12 kwietnia 2012 13 kwietnia 2012 14 kwietnia 2012 15 kwietnia 2012 16 kwietnia 2012 17 kwietnia 2012 18 kwietnia 2012 19 kwietnia 2012 20 kwietnia 2012 21 kwietnia 2012 22 kwietnia 2012 23 kwietnia 2012 24 kwietnia 2012 25 kwietnia 2012 26 kwietnia 2012 27 kwietnia 2012 28 kwietnia 2012 29 kwietnia 2012 30 kwietnia 2012

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

W ramach rehabilitacji leczniczej zakontraktowano świadczenia: - rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale / ośrodku dziennym - rehabilitacji kardiologicznej w oddziale / ośrodku dziennym - fizjoterapii ambulatoryjnej w Kościanie - fizjoterapii ambulatoryjnej w Śmiglu - fizjoterapii ambulatoryjnej w Krzywiniu Świadczenia realizowane w: poradni chirurgicznej w : -Czempiniu; - Kościanie. poradni chirurgii ogólnej dla dzieci poradni kardiologicznej poradni ginekologiczno- położniczej (świadczenia realizowane bez skierowania)w: - Czempiniu; - Śmiglu; - Kościanie. poradni urazowo- ortopedycznej poradni diabetologicznej poradni onkologicznej (świadczenia realizowane bez skierowania) poradni reumatologicznej w: - Kościanie; - w Śmiglu poradni preluksacyjnej (diagnostyka stawów biodrowych u niemowląt) poradni nefrologicznej poradni medycyny sportu poradni leczenia bólu poradni chorób naczyń poradni neonatologicznej poradni endokrynologicznej poradni urologicznej Ponadto zakontraktowano świadczenia Oddziału Medycyny Paliatywnej, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego; kolonoskopię i gastroskopię oraz program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu, rodzaju, zakresu oraz miejsca udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w SP ZOZ w Kościanie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Informacje takie można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 65 512 08 55 wew. 316 oraz 325 JJ Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczelna Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie, ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 65 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl

Oredownik samorzadowy nr 59 marzec 2012  

Oredownik samorzadowy nr 59 marzec 2012

Oredownik samorzadowy nr 59 marzec 2012  

Oredownik samorzadowy nr 59 marzec 2012

Advertisement