Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik listopad 2010

Miasta Koœciana Nr 43

listopad/2010

strona

Powiatu Koœciañskiego Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego IV kadencji Na podstawie Protokołu z Wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego sporządzonego 22 listopada 2010 roku przez Powiatową Komisję Wyborcza w Kościanie przedstawiamy wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku. Dla wyboru Rady Powiatu Kościańskiego utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 radnych. Powiatowa Komisja wyborcza otrzymała 50 protokołów głosowania od 50 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła: 1. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 26 417. 2. Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych , a to jest warunek udziału list w podziale mandatów wyniosła 1321. 3. Warunek uzyskania co najmniej % głosów ważnych spełniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów wyborczych: 1) Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - 2 290 – głosów 2) Lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 4 331 – głosów 3) Lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 5 292 – głosy 4) Lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 2 216 – głosów

5) Lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 10 632 głosy Wobec niespełnienia warunku uzyskania 5 % głosów prawa do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych: 1) Lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE – 1 300 – głosy 2) Lista nr 17 KWW – SOŁTYSI DLA GMINY – 356 – głosy W okręgu wyborczym nr 1 ( miasto Kościan) - obejmującym 6 mandatów Radnymi Rady Powiatu Kościańskiego IV kadencji zostali wybrani: 1) Bereszyńska Iwona z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 778 głosów 2) Jurga Marcin Adam z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 511 głosów 3) Jurga Michał Karol z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 1085 głosów 4) Strzymiński Edward z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 520 głosów 5) Weber Grażyna Helena z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 248 głosów 6) Ziemniak Małgorzata z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 224 - głosy W okręgu wyborczym nr 2 (gmina Kościan, miasto i gmina Krzywiń ) obejmującym 6 mandatów Radnymi Rady Powiatu Kościańskiego IV kadencji zostali wybrani: 1) Bartoszewski Henryk z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 351 głosów

2) Janikowski Czesław Bogdan z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 345 - głosów 3) Jęcz Andrzej z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 1269 – głosów 4) Józefowski Kazimierz Ryszard z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 519 głosów 5) Podgórski Roman z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 379 – głosów 6) Turski Bernard z listy nr 2 KW POLSKIE DTRONNICTWO LUDOWE – 659 - głosów W okręgu wyborczym nr 3 (miasto i gmina Czempiń) obejmującym 3 mandaty Radnymi Rady Powiatu Kościańskiego IV kadencji zostali wybrani: 1) Lew – Pilarska Dorota Krystyna z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 913 głosów 2) Nowakowski Piotr Paweł z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 520 głosów 3) Wojciechowski Arkadiusz Kazimierz z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 268 głosów W okręgu wyborczym nr 4 (miasto i gmina Śmigiel )obejmującym 4 mandaty Radnymi Rady Powiatu Kościańskiego IV kadencji zostali wybrani: 1) Banasik Feliks z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA - 353 głosy 2) Snela Wiktor Roman z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 350 głosów 3) Stachowiak Stefan Eugeniusz z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - 333 głosy 4) Walachowski Krzysztof z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 572 głosy bj

Powiat – Aktywny Europejczyk Powiat Kościański – beneficjent Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 otrzymał wyróżnienie w konkursie Aktywny Europejczyk w kategorii Jednostka Samorządu Terytorialnego – Powiat. Konkurs organizował Urząd Mar-

szałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ubieganie się o zewnętrzne środki w ramach różnych unijnych funduszy to spore wyzwanie. Średnio, w ramach ogłaszanych konkursów tylko 25 % składanych wniosków otrzy-

Certyfikat starosta A. Jęcz odebrał - w obecności Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka - z rąk Waldemara Sługockiego, wiceministra Rozwoju Regionalnego

muje dofinansowanie – wyjaśnia Andrzej Jęcz, starosta kościański. By, więc można na nie liczyć, opracowany wniosek musi być perfekcyjny. To często ciężka, żmudna, długotrwała praca wykonywana przez zespół ludzi. Dobry wniosek to nie wniosek złożony w biurze konkursu, ale taki, który otrzyma najwięcej punktów. To, wbrew pozorom nie jest proste. Dzięki pozyskaniu dodatkowych 30 milionów złotych udało nam się zrealizować inwestycje o wartości 60 milionów złotych. To miłe, symboliczne wyróżnienie w konkursie urzędu marszałkowskiego bardzo nas cieszy – przyznaje starosta kościański. Potwierdza ono to, że powiat w maksymalny i skuteczny sposób wykorzystuje możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków. Przy ocenie samorządów komisja konkursu brała pod uwagę różne kryteria, m.in. to, jaki jest stan realizacji projektu i czy projekt jest prawidłowo realizowany. Oceniano także ilość realizowanych projektów i ich charakter. Inicjatywa była skierowana do wszystkich beneficjentów WRPO, którzy zakończą lub zakończyli realizację przynajmniej jednego projektu do końca 2010 roku. Mamy satysfakcję z tego - mówi A. Jęcz, starosta kościański - że realizowane przez nas inwestycje z udziałem środków unijnych spotkały się z wyróżnieniem. Uroczysta gala podsumowująca konkurs z udziałem Andrzeja Jęcza, starosty kościańskiego odbyła w się w Poznaniu, 8 listopada w auli Politechniki Poznańskiej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia podczas konferencji Wielkopolska innowacyjna – zmiana dzięki Funduszom Europejskim. Certyfikat starosta A. Jęcz odebrał - w obecności Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka - z rąk Waldemara Sługockiego, wiceministra Rozwoju Regionalnego. bj


gmina Koœcian strona

2

listopad 2010

Budowa fabryki dachówek W roku 2011 w Widziszewie planowana jest budowa jednej z najbardziej nowoczesnych w Europie fabryk dachówek. Inwestycję wartą 260 milionów złotych zrealizuje firma Creaton Polska. Pracę w zakładzie ma otrzymać 120 osób. Rozpoczęcie prac budowlanych fabryki planowane jest na wiosnę 2011 r., a zakończenie na czerwiec 2012 r. Inwestycja powstanie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Sp. z o.o. Fabryka usytuowana będzie na działce o powierzchni blisko 13 hektarów, tuż przy granicy z Przysieką Polską, w której to są złoża gliny o wysokich parametrach, znakomicie nadającej się do produkcji wyrobów ceramicznych. Roczna produkcja ma osiągać 32 mln dachówek. Warte podkreślenia jest to, że będą wytwarzane dwa nowe modele dachówki zakładkowej, opracowane wyłącznie na rynek polski, z uwzględnieniem tradycji, oczekiwań i preferencji polskich klientów. Creaton Polska stawia na dbałość o środowisko. Zmniejszy się zużycie energii z uwagi na skrócenie czasu suszenia wyrobów poprzez bezpośrednie połączenie fabryki z kopalnią gazu oraz poprzez wydłużenie czasu użytkowania dachówek, na które Creaton Polska będzie dawał 50-letnią gwarancję. Zastosowanie specjalnych filtrów ma zapewnić niską emisję zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery. Firma Creaton Polska Sp. z o. o. powstała w 2009 r., po przejęciu od niemieckiej firmy Creaton AG sprzedaży dachówek ceramicznych: Creaton, Meindl, Pfleiderer i Trost na rynku polskim. Należy do międzynarodowego koncernu Etex Group, założonego w 1905 r. w Belgii. Etex Group jest jednym ze światowych liderów w branży produkcji materiałów budowlanych. To prawdziwie międzynarodowy koncern zrzeszający obecnie 90 firm z całego świata, zatrudniający ponad 13.500 osób. Łączny przychód ze sprzedaży spółek grupy w 2009 r. wyniósł 1797 mln euro. Większość przedsiębiorstw koncernu posiada już certyfikaty zgodności z normami ISO 9000, ISO 14001 lub ich odpowiedniki, a część z nich również OHSAS J 8001. (ap)

Agencja Pocztowa w Starym Luboszu

Gościniec Choryń

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie zawiadamia, że od miesiąca grudnia 2010 r. zostanie utworzona Agencja Pocztowa Stary Lubosz. Zlokalizowana zostanie w sklepie przy ulicy Leśnej 24. Agencja realizować będzie większość usług pocztowych, sprzedaż znaczków poczto-

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych związanych z zadaniem pn. „Gościniec Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Kościana. Przedmiotem robót jest wykonanie placu z miejscem do grillowania, parkingu dla osób niepełnosprawnych z dojazdem do budynku. Wykonany będzie aneks rekreacyjny z dominantą informacyjną o ścieżkach rowerowych i regionie oraz altana ogrodowa. Modernizację przejdzie też plac przed wejściem do gościńca poprzez wykonanie chodnika i stanowiska do rowerów. Dla amatorów sportu powstanie boisko. Modyfikacji przejdzie istniejący budynek świetlicy, który zostanie ocieplony i wymieniona zostanie stolarka okienna. Wykonawcy wyremontują dach, wykonają nową elewację budynku oraz przebudują wnętrze. Remont przejdzie też instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna i c.o. Na zewnątrz urządzone zostaną tereny zielone, które wieczorami rozświetli instalacja oświetleniowa. Inwestycja w ramach programu odnowy wsi ma zostać wykonana do końca kwietnia 2011 roku i będzie kosztować 488.703,71 zł. (mn)

wych, a w szczególności przyjmować będzie przesyłki listowe zwykłe i polecone, paczki pocztowe, przesyłki pobraniowe, wpłaty na rachunki bankowe, wpłaty US i ZUS, wpłaty radiofoniczne, przekazy pocztowe. Placówka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

WÓJT G M I N Y K O Ś C I A N ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności położonych w miejscowości Kurowo gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie niżej podanych działek, będących własnością Gminy Kościan dla których w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW 32163. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/301/ 02 z dnia 21.03.2002r. działki te położone są w terenach zwartego zainwestowania wsi z dopuszczeniem realizacji inwestycji uzupełniających funkcjami nie kolidującymi. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę 7 budynków mieszkalnych. Działki są niezabudowane. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci: energetycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i telefonicznej. Lp. Nr geodezyjny Powierzchnia w m2 Cena wywoławcza w zł Wadium w zł 1. 7/4 1396 66.000 5.000 2. 57/5 716 34.000 3.500 3. 57/6 724 34.500 3.500 4. 57/7 737 35.000 3.500 5. 57/9 1044 50.000 5.000 6. 57/10 953 45.500 5.000 Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2010 r. o godz. 11.00 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15 ( wejście od ulicy Łąkowej) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do 10.12.2010 r. godz. 14.30 w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006 z podaniem numeru geodezyjnego działki, na którą wadium jest wpłacone. Koszty zawarcia umowy kupna sprzedaży ponosi kupujący. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój 21 lub telefonicznie (65) 512-10-01 wew. 39 i 512-68-55. Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

Droga Wławie – Januszewo Przebudowa drogi Januszewo - Wławie to kolejna gminna inwestycja drogowa. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1478 mb. Przebudowa będzie polegać na ułożeniu betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Na drodze zostaną wykonane mijanki oraz zjazdy na pola. Inwestycji podejmie się konsorcjum firm POLDRÓG Kościan oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o. z Wolsztyna. Koszt wykonania tego zadania to 730.591,00 zł. Droga ma być wykonana do końca grudnia br. (mn)


miasto Koナ田ian

listopad 2010

strona

3


gmina Koœcian

strona

4

listopad 2010

Olimpiada bez barier - Racot 2010 W sobotę, 6 listopada 2010 roku, w hali sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie odbyła się „Olimpiada Bez Barier”, którą zorganizował Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” w Racocie przy pomocy na-

uczycieli i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Racocie. Uczestnikami imprezy byli podopieczni stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego i

WÓJT GMINY KOŚCIAN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności położonej w miejscowości Stare Oborzyska Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie niżej podanej działki, będącej własnością Gminy Kościan dla której w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW 29532. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/266/06 z dnia 21.06.2006 r. działka ta położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest niezabudowana. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci: energetycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i telefonicznej. Lp. Nr geodezyjny Powierzchnia w m2 Cena wywoławcza w zł Wadium w zł 1. 273/52 1108 72.200 8.000

lubuskiego. W „olimpiadzie” wzięło ponad 400 osób wraz z opiekunami m.in. z Kościana, Krzywinia, Czempinia, Śmigla, Chwałkowa, Jarogniewic, Mościszek, Gębic oraz Olbrachcic. Byli także wychowankowie Domów Dziecka ze Wschowy, Bodzewa i Gościeszyna. Impreza miała na celu integrację poprzez wspólny udział w grach i zabawach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Każdy uczestnik miał do wyboru 5 konkurencji, w których liczył się tylko udział, a nie osiągnięty wynik. Wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i okolicznościowymi dyplomami. Uczestników „olimpiady” wspomagali zaproszeni goście: Senator RP Małgorzata Adamczak, Poseł RP Wojciech Ziemniak, Poseł RP Andrzej Buła, Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska, Burmistrz Kościana Michał Jurga, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kościanie Maciej Zielonka, Burmistrz Czempinia Krystyna Lew-Pilarska, Z-ca Burmistrza Krzywinia Jacek Karmiński, Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski, Z-ca Wójta Gminy Kościan Andrzej Przybyła, Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak, Urszula Wojtkowiak - członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szczególnymi gośćmi byli paraolimpijczycy oraz olimpijczycy: Krzysztof Pietryga (mistrz „Olimpiady Specjalnej” w jeździectwie w USA), Marek Łbik (dwukrotny medalista IO w Seulu), Grzegorz Nowak (brązowy medalista IO w Moskwie, wioślarz), Sławomir Mocek (olimpijczyk z Pekinu, szermierz), Zbigniew Rachwalski (olimpijczyk, hokeista na trawie), Marek Chołoj - brązowy medalista Igrzysk Głuchoniemych z Los Angeles z 1985 r., który wnosząc ogień olimpijski rozpoczął imprezę. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu 5 telewizorów, 9 rowerów, 6 radiomagnetofonów oraz innego sprzętu RTV, ufundowanych przez firmy i instytucje oraz osoby prywatne. Na koniec odbył się turniej piłkarski o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wzięły w nim udział trzy drużyny złożone z samorządowców, olimpijczyków oraz parlamentarzystów. Zwyciężyła drużyna samorządowców, która zdobyty puchar przekazała biorącej udział w „olimpiadzie” zawodniczce ze Stowarzyszenia „Jasiek” z Czempinia. Wśród grup biorących udział w „olimpiadzie” rozlosowano puchary, ufundowane przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Pomocy finansowej udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie i Urząd Gminy Kościan. (md)

Plac zabaw w Kokorzynie Przy szkole w Kokorzynie został oddany kolejny plac zabaw na terenie gminy Kościan. W skład placu wchodzą zjeżdżalnia dla najmłodszych, zestawy sprawnościowe, huśtawki dla maluchów i starszych dzieci oraz sprężynowce. Plac ten służy nie tylko dzieciom szkolnym, ale także jest dostępny po zajęciach lekcyjnych. Urządzenia na plac kosztowały ponad 20 tysięcy złotych i zostały w pełni sfinansowane przez Gminę Kościan. Ławki na placu zafundowała rada rodziców. (mn)

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %. Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2010 r. o godz. 10.00 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15 ( wejście od ulicy Łąkowej) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do 10.12.2010 r. godz. 14.30 w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006. W przypadku wpłaty wadium przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponosi kupujący. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój 21 lub telefonicznie (65) 512-10-01 wew. 39 i 512-68-55. Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zaprasza na Mistrzostwa Gminy Kościan w Tenisie Stołowym Par Deblowych które odbędą się w niedzielę 5 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w Hali Sportowej w Racocie. Prawo startu mają mieszkańcy Gminy Kościan. Zapisy w dniu zawodów od godz. 9.30.


powiat Koœciañski

listopad 2010

strona

5

Skuteczny wniosek na duży remont Starostwo Powiatowe w Kościanie opracowało i złożyło wniosek na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Czempiń – Jerka. Jest to ponad 21 kilometrowy odcinek. Otrzymaliśmy właśnie informację – mówi Andrzej Jęcz, starosta kościański - że opracowany przez nas wniosek otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 3 milionów złotych. Wniosek otrzyma wsparcie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 20082011. O skuteczności i fachowości samorządu powiatowego najlepiej świadczy fakt, że nasz wniosek został wysoko oceniony i na 49 wszystkich złożonych przez samorządy wniosków nasz, na liście rankingowej, znalazł się na 9 lokacie. Planowana przez powiat inwestycja realizowana będzie w ścisłym partnerstwie i udziale finansowym Gminy Krzywiń, Kościan i Czempiń. W ramach przyszłorocznej przebudowy, na odcinku Czempiń – Borowo – Gorzyczki – Stary Gołębin – Turew, w terenie zabudowanym, zostanie wykonane oznakowanie poziome. Główne roboty drogowe rozpoczną się w Borowie. Na drodze zostanie ułożona nowa nawierzchnia, droga będzie wyprofilowana, zostanie utwardzone pobocze i odnowione rowy. Ponadto zostaną wyremontowane istniejące przepusty, a na nich będą zamontowane bariery energochłonne. Zostaną wymienione zniszczone znaki drogowe. Na odcinku Turew – Rąbiń – Łuszkowo – Jeka również będzie położona nowa nawierzchnia. Przebudowane zostaną niebezpieczne zakręty i zamontowane będą bariery energochłonne. Podobnie jak w przypadku pierwszego odcinka, zostaną odtworzone rowy, wyremontowane przepusty i utwardzone pobocza. Dodatkowo w Turwi droga będzie poszerzona. Na jezdni zostanie wykonane oznakowanie poziome, przy wjeździe do stacji PAN zostanie utwardzony parking, także będzie przebudowana zatoka autobusowa. W miejscowości tej zaplanowano też mniejsze prace poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Również w Rąbiniu droga będzie poszerzona i oznakowana. W miejscowości - po tej stronie drogi, na której znajduje się sklep spożywczy - zostanie ułożony chodnik. Z kolei w Jerce poza poszerzeniem drogi i jej oznakowaniem zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy. Zostaną odtworzone rowy, a także wykonany próg zwalniający. W Łuszkowie droga również będzie poszerzona, odwodniona i oznakowana. Zostanie wyremontowane skrzyżowanie. W sąsiedztwie kościoła i świetlicy powstaną miejsca parkingowe oraz zatoka autobusowa. W miejscach niebezpiecznych zostaną zamontowane bariery energochłonne. bj

Mapa Powiatu Kościańskiego

Starostowie oddali hołd Gustawowi Raszewskiemu.

Hołd staroście z Jasienia Z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodległości w poniedziałek, 15 listopada Andrzej Jęcz, starosta kościański wspólnie z Edwardem Strzymińskim, wicestarostą kościańskim złożyli kwiaty i zapalili znicz na mogile Gustawa Raszewskiego, pierwszego w odrodzonej Polsce starosty kościańskiego. Gustaw Raszewski spoczywa na cmentarzu parafialnym w Starych Oborzyskach. Na cmentarzu – tradycyjnie - byli obecni uczniowie, opiekującego się mogiłą Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. Starosta przypomniał młodzieży życiorys Gustawa Raszewskiego i jego zasługi dla Polaków i odradzającej się polskiej administracji. Starosta podziękował młodzieży i dyrektorowi szkoły, Romanowi Podgórskiemu za opiekę nad mogiłą starosty. Stanowisko pierwszego polskiego starosty powiatu kościańskiego Gustaw Raszewski objął w 1919 roku i piastował je do 1921 roku. Był twórcą podstaw administracji państwowej w naszym powiecie. Raszewski urodził się 26 września 1857 roku w Jasieniu. W latach 1875 –1877 uczył się w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Wzorem innych rodzin ziemiańskich, rodzice wysłali go na studia do Niemiec. W latach 1877 – 1882 studiował rolnictwo na uniwersytetach w Halle i Monachium. Po studiach odbywał praktyki we wzorcowych majątkach Wielkopolski i równocześnie prowadził administrację Jasienia.

Raszewski zasłynął również jako publicysta rolniczy, drukował w prasie krajowej i zagranicznej wiele artykułów, najczęściej z zakresu zootechniki. Zmarł w Jasieniu 13 marca 1931 roku w wieku 74 lat. Trzy dni później został pochowany w Starych Oborzyskach Jego zasługi dla odbudowy państwa polskiego uznały polskie władze, odznaczając go krzyżem komandorskim orderu „Polonia Restituta”. bj

Gustaw Raszewski współtworzył polską administrację na Ziemi Kościańskiej. Funkcję starosty pełnił w latach 1919-1921.

Decyzja na budowę drogi

Starostwo Powiatowe w Kościanie przy wsparciu finansowym miasta Kościana, Gminy Krzywiń i Czempiń wydało mapę Powiatu Kościańskiego. Znajdziecie tam Państwo opis powiatu i wszystkich jego gmin. Poza tym informacje o szlakach rowerowych i pieszych, spis ulic i plany Kościana, Krzywinia, Czempinia i Śmigla. Mapę można kupić w kościańskich księgarniach. bj

W Widziszewie powstanie najnowocześniejsza w Polsce fabryka dachówek ceramicznych. Realizacja inwestycji rozpocznie się wiosną przyszłego roku. W racockim pałacu podczas spotkania inaugurującego realizację inwestycji firmy Creaton Polska Sp. z .o. o. starosta kościański, Andrzej Jęcz wręczył jej dyrektorowi Wimowi Messiaenowi zezwolenie na budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 z miejscowością Widziszewo. Na wniosek złożony przez Powiat Kościański Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę, w której znalazła się decyzja o wpisaniu tej powiatowej inwestycji na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oznacza to, że inwestycja została przewidziana do realizacji w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Partnerami powiatu w realizacji projektu będzie Gmina Kościan i Gmina Śmigiel. Nowobudowana droga zwiększy dostępność do terenów inwestycyjnych pod Widziszewem i zatwierdzonej decyzją Rady Ministrów Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Koszt budowy ponad dwukilometrowego odcinka nowej drogi to kwota 1,524 mln euro, czyli ponad 6 mln złotych. Montaż finansowy przewiduje, że ze środków

unijnych powiat otrzyma połowę tej kwoty. Natomiast drugą połowę kwoty potrzebnej do realizacji inwestycji otrzyma w formie darowizny na rzecz powiatu od inwestora fabryki. W kosztach będą partycypować również gminy Kościan i Śmigiel. Powiat Kościański poniesie koszty wykupu gruntów, na których powstanie droga. Właściciele gruntów otrzymają odszkodowanie. Powstała droga będzie drogą publiczną, dostępną dla wszystkich użytkowników. bj


miasto Koœcian

strona

6

Delegacja samorządu Miasta Kościana złożyła wiązanki kwiatów pod Tablicami pamięci przy ścianie śmierci Ratusza

Święto Niepodległości W 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Kościanie uroczyście uczczono pamięć poległych w walce o wolność Ojczyzny. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godz. 10.00 w Kościele Farnym. Po mszy uczestnicy udali się na kościański Rynek, gdzie pod tablicami upamiętniającymi pomordowanych mieszkańców Kościana i Ziemi Kościańskiej odbyły się główne uroczysto-

listopad 2010 ści patriotyczne. Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga zwracając się do zebranych mówił o najważniejszych wartościach jakimi są wolna Ojczyzna oraz szacunek zarówno do niej jak i jej obywateli. Podczas uroczystość prowadzący przytoczyli wspomnienia Jędrzeja Moraczewskiego, księcia Zdzisława Lubomirskiego, premiera Ignacego Daszyńskiego oraz telegram Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 r. notyfikujący powstanie państwa polskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta Kościana, powiatu kościańskiego i gminy, parlamentarzysta ziemi kościańskiej Wojciech Ziemniak, młodzież szkolna, kombatanci, przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Honorową wartę pełnili harcerze z kościańskiego hufca ZHP oraz Straż Miejska Kościana. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta „Ton” z Kościana. Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły również imprezy artystyczno-patriotyczne: dwa spektakle zaprezentowane w Kościańskim Ośrodku Kultury „ICH BIN GESUND UND ES GEHT MIR GUT”- Marian Koszewski listy z obozu oraz „Teczki” w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia i sportowe: Ogólnodostępne Zawody Strzeleckie o puchar Burmistrza Miasta Kościana na strzelnicy LOK w niedzielę 7 listopada br. oraz zorganizowany 11 listopada br. o godz. 10.00 Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości w sali KSM.

Obniżenie zadłużenia miasta

Zadłużenie miasta Kościana w latach 2006 - I półrocze 2010 r.

Sytuacja finansowa miasta od 2007 roku ulega systematycznej poprawie. Jeszcze cztery lata temu wskaźnik poziomu zadłużenia, liczony jako procent dochodów budżetowych, wynosił ponad 47 %, a Kościan znajdował się w czołówce najbardziej zadłużonych miast powiatowych w Polsce. Jednak w wyniku podjętych przez miasto działań oszczędnościowych i naprawczych udało się zredukować ten wskaźnik blisko o połowę (tj. o 22,83 %). W obecnej chwili jest na bezpiecznym poziomie i wynosi 24,79 % (stan na I półrocze 2010 r.). Na spłatę zadłużenia miasto przeznaczało co roku średnio 5 mln zł, najwięcej bo ponad 6,6 mln zł w 2008 r.

Kwoty spłat zadłużenia z budżetu miasta w latach 2006 - I półrocze 2010 r.

Burmistrz Miasta Koœciana

informuje, że w dniu 24.11.2010 roku na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego na okres 30 dni wywieszone zostało ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem na okres do 3 lat hali magazynowej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 oznaczonej numerem geodezyjnym 1846/1 i 1845/2 zapisanej w Księdze wieczystej nr 29610 i 39685.

Burmistrz Miasta Koœciana informuje, że w dniu 24.11.2010 roku na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego wywieszone zostały na okres 3 tygodni następujące wykazy: - części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, - części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 10 lat.

Publikacja o parku W poniedziałek 15 listopada br. odbyła się promocja publikacji „Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie” autorstwa dr inż. Pawła Rutkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz kościańskiego dziennikarza i regionalisty Jerzego Zielonki. W pięknie przyozdobionej zdjęciami Bogdana Ludowicza sali Kościańskiego Ośrodka Kultury prelekcje wygłosili autorzy publikacji oraz Zastępca Burmistrza Miasta Kościana, który mówił o tym co będzie się działo w Parku Miejskim w przyszłym roku. Podczas spotkania ciekawe wzmianki na temat historii parku przytoczył Jerzy Zielonka. Natomiast dr inż. Paweł Rutkowski podczas prelekcji mówił na temat charakterystyki przyrodniczej kościańskiego parku. Bogato ilustrowane wydawnictwo prezentuje historię, tradycję i walory przyrodnicze parku, który w przyszłym roku ma szansę, dzięki pozyskanym przez miasto środkom finansowym, ponownie stać się jego wizytówką. Publikację można nabyć w Kościańskim Ośrodku Kultury, w cenie 23 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych Samorząd Miasta Kościana aktywnie pozyskuje środki z funduszy zewnętrznych. W latach 2007-2010 udało się zdobyć ponad 13 milionów złotych dofinansowania na realizację wielu ważnych dla rozwoju miasta zadań, w tym 6 inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych wraz z wysokością kwot dofinansowania oraz okresem ich realizacji. Projekt Dodatkowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży: „Na miejsca! Do życia gotowi!Start!” „Veni, Vidi, Vici” „Smart kids” „Instytut Młodego Człowieka” Zajęcia nauki pływania dla dzieci „Kościański trakt rekreacyjny” „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” os. Konstytucji 3 Maja przy Zespole Szkół nr 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność Razem – możemy więcej Zakup nagłośnienia dla Kościańskiego Ośrodka Kultury Razem

Okres realizacji

2008-2010 2008 2010 2010-2011 2009

Wartość dofinansowania

2 011 580,00 59 540,00 44 780,00 317 763,30 60 000,00

zł zł zł zł zł

2011

2 942 944,58 zł

2010-2012

3 416 085,40 zł

2009 2010

666 000,00 zł 666 000,00 zł

2008

31 000,00 zł

2007-2013

2 728 368,83 zł

2008 2009

67 475,65 zł 98 218,28 zł

2008-2009

49 000,00 zł

2009

50 000,00 zł 13 208 756,04

W Parku Miejskim zmieni się również ten element infrastruktury

Konkurs ofert Burmistrz Miasta Kościana informuje, iż na stronie internetowej miasta www.koscian.pl znajdą Państwo informacje o otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana, będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej. Na realizację tych zadań zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie miasta kwotę 445 tys. zł. Termin składania ofert upływa 10 grudnia br. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana tel. (65) 512 22 23.


powiat Koœciañski

listopad 2010

Remont oddziału wewnętrznego W kościańskim szpitalu trwają intensywne prace modernizacyjne, których efektem będzie nowy oddział chorób wewnętrznych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Na nowoczesnym, 23 łóżkowym oddziale znajdzie się 10 sal chorych. Każda sala, co zdecydowanie podniesie komfort pacjentów, będzie miała swoją łazienkę. Oddział będzie się znajdował na 1 piętrze „pawilonu chirurgicznego”. Utworzenie oddziału wewnętrznego – prace remontowe, modernizacja pomieszczeń – to koszt 860 tys. złotych. Po zakończeniu modernizacji nowych pomieszczeń w miejscu, w którym obecnie funkcjonuje oddział chorób wewnętrznych zostanie uruchomiony, przeniesiony ze śmigielskiego szpitala oddział rehabilitacji. W modernizowanym budynku kościańskiego szpitala, poza pracami zmierzającymi do uruchomienia oddziału wewnętrznego, trwa remont pomieszczeń, w których będzie się znajdowała pracownia endoskopii. Pracownia ta znajdzie swoje miejsce w skrzydle diagnostycznym budynku na poziomie zerowym, w sąsiedztwie mammografii, rtg, tomografu. Koszt modernizacji pracowni to 270 tys. złotych. Koszty jej wyposażenia to kwota pół miliona złotych. W pracowni poza zabiegami o charakterze diagnostycznym będą wykonywane zabiegi lecznicze na drogach żółciowych, górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. bj

strona

7

Trwają prace przy zadrzewieniach Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na terenie powiatu w obszarze Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego rozpoczęły się prace nasadzeniowe w ramach realizacji ekologicznych Projektów: „Zadrzewienia dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego” oraz „Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego”. Jak informowaliśmy wcześniej powiat kościański na realizacje tych projektów otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013”. Zadrzewieniami objęte są drogi leżące w okolicach wsi: Wyskoć, Kopaszewo, Gorzyce, Turew, Jerka, Łuszkowo, Rąbiń, Rogaczewo, Darnowo i Choryń. Łączna długość zadrzewień to około 25 tys. metrów. Zgodnie z projektami część dróg zadrzewiona zostanie na całej długości, a w przypadku pozostałych prace będą się sprowadzały do uzupełnienia istniejących zadrzewień, alei owocowych, lipowych. Łącznie w ramach dwóch projektów zostanie zasadzonych 14 tys. drzew i krzewów m.in.: dęby, lipy, modrzewie, jarząby, wierzby, klony i drzewa owocowe. Prekursorem zadrzewień śródpolnych na ziemi kościańskiej był generał Dezydery Chłapowski. Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym pełnią szereg bardzo ważnych funkcji. Pełniąc rolę naturalnych filtrów chronią wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Ponadto powodują zwiększenie ilości wody zatrzymanej w środowisku, czyli przyczyniają się do zmniejszenia deficytu wody na terenach zagrożonych jej niedoboremi. Skutecznie przeciwdziałają erozji wodnej i wietrznej gleb, a także stwarzają możliwości ochrony licznych ga-

W ramach dwóch projektów realizowanych przez starostwo zostanie posadzonych 14 tys. drzew i krzewów. tunków roślin i zwierząt, w tym gatunków nie związanych bezpośrednio z polami uprawnymi lub związanych z polami tylko okresowo. Dodatkowo chronią uprawy przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Wszystkie te proekologiczne czynniki w ostatecznym efekcie przyniosą korzyści rolnikom uprawiającym w ich okolicy pola. Obydwa projekty realizowane są w partnerstwie z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, który przygotowywał szczegółowe projekty zadrzewień dla poszczególnych dróg. Łączna wartość realizowanych projektów to kwota ponad 300 tysięcy złotych. Zadrzewienia potrwają do końca miesiąca. bj

Nie daj szansy AIDS 12 prac napłynęło na powiatowy etap konkursu „Nie daj szansy AIDS”. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się 17 listopada w starostwie powiatowym. Edward Strzymiński, wicestarosta Kościański i dr Piotr Zielonka, dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie wyrazili radość z faktu, że młodzi mieszkańcy powiatu, mimo zmieniającej się formuły konkursu, nadal chcą w nim uczestniczyć. Podkreślili znaczenie takich inicjatyw dla szerzenia świadomości młodych osób o HIV i AIDS. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, do których adresowany był konkurs, musieli przygotować prezentację multimedialną mówiącą o problemie HIV i AIDS. Komisja konkursowa, w której byli przedstawiciele Sani-

tarno – Epidemiologicznej z Kościana oraz Starostwa Powiatowego wyróżniła pracę Anny Marii Buczek z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie i Klaudii Wojtkowiak, uczennicy Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lubiniu. Laureatem trzeciego miejsca została Bernadeta Skorupka z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lubiniu. Drugie miejsce zajęła praca Adrianny Wojciechowskiej z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Najciekawszą – w ocenie komisji - pracę i I miejsce zajął Krystian Kuczyński, uczeń Zespołu im. A. Mickiewicza w Lubiniu. Jego praca została wysłana na wojewódzki etap konkursu. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali gratulacje i nagrody z rąk Edwarda Strzymińskiego i Piotra Zielonki. bj

Skąd mamy pieniądze … Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz piąty opublikował broszurę informacyjną pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”. W publikacji tej - jak co roku - w jasny i przejrzysty sposób przedstawiono informacje o tym, na jakie cele zostały wydatkowane w 2009 roku środki z budżetu powiatu kościańskiego. Poza informacją o budżecie w broszurze zamieszczono również informacje o powiatowych inwestycjach zrealizowanych w ubiegłym roku. W związku z tym, że w tym roku kończy się III kadencja władz Powiatu Kościańskiego, w tegorocznej publikacji przedstawiono nie tylko informacje na temat finansów w 2009 roku, ale także przegląd najważniejszych inwestycji i zadań, na które były przeznaczane środki z budżetu powiatu w ciągu minionych czterech lat. Broszurka została rozkolportowana wśród mieszkańców powiatu. Można ją otrzymać w Starostwie Powiatowym w Kościanie w budynku przy Al. T. Kościuszki. Broszura znajduje się także na stronie internetowej powiatu kościańskiego. bj

Uczestnicy konkursu musieli przygotować prezentacje multimedialne.

Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa Po raz kolejny starostwo powiatowe w Kościanie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 184 prace, konkurs promujący staropolskie, bożonarodzeniowe tradycje, a jednocześnie zachęcający dzieci do twórczego spędzania czasu, będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie mogą w terminie do 1 grudnia dostarczyć swoją pracę do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych starostwa na ulicę Gostyńską 38. Szopki mogą być wykonane przy użyciu dowolnych materiałów. Więcej szczegółów o konkursie znajduje si na stronie internetowej powiatu kościańskiego. bj


powiat Koœciañski

strona

8

listopad 2010

Teresa Wiśniewska, autorka monografii Racotu.

Racot. Perła wielkopolski. W jesienne popołudnie, 9 listopada w racockim pałacu odbyła się promocja książki autorstwa Teresy Wiśniewskiej pt. „Racot. Perła Wielkopolski”. Wydawcą publikacji jest Starostwo Powiatowe w Kościanie. Prace nad książką - wspominała nie kryjąc wzruszenia witająca licznych gości autorka – trwały trzy lata. Po wielu dniach mozolnej pracy cieszę się – mówiła - że niemożliwe stało się możliwe. Teresa Wiśniewska, mieszkanka Racotu wspominała, że pierwszy raz historią swojej miejscowości zaczęła się interesować już w latach siedemdziesiątych. Ówczesne zainteresowanie nie przekładało się jednak na pisarską twórczość. Jak wspomniała, osobą, która szczególnie zachęciła ją do pisania książki o Racocie,

był Jerzy Zielonka, regionalista, redaktor Panoramy Leszczyńskiej. To jego wsparcie, a także wsparcie profesora Witolda Molika, historyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachęciło autorkę do pracy. Cieszę się – przyznała – że mąż to moje pisanie wytrzymał. Pierwsza tak obszerna monografia Racotu nie jest debiutem pisarskim Teresy Wiśniewskiej. Przed czterema laty ukazała się jej książka poświęcona sąsiadującej z Racotem Gryżynie. Bałam się, że nie dam rady – mówiła na promocji autorka argumentując, dlaczego to Gryżyna, a nie Racot była pierwszą, opisaną przez nią miejscowością. Najprzyjemniejszą częścią pracy nad książką – wspominała z nostalgią – były spotkania i rozmowy z mieszkańcami miejscowości. Mało jest – podkreślała autorka – domów, w których nie byłam. Ludzie opowiadali mi o tym, czego już nie ma – mówiła z wdzięcznością Teresa Wiśniewska. Niech ta praca będzie więc – podsumowywała świadectwem dla przyszłych pokoleń. Szczególne podziękowania za wydanie książki Teresa Wiśniewska skierowała do Andrzeja Jęcza, Starosty Kościańskiego. Starosta wręczając kwiaty i składając gratulacje autorce przyznał, że z radością przyjął propozycję wydania napisanej pięknym językiem, wyjątkowej publikacji. Praca Teresy Wiśniewskiej zaprzecza – co podkreślał obecny na promocji prof. W. Molik - stereotypowemu myśleniu o publikacjach opisujących lokalne sprawy i małe miejscowości. Tak, więc, nie znajdziemy w niej nacechowanych pozytywnymi emocjami sentymentalnych odwołań do przeszłości, wynikających z osobistych związków autora z opisywanym tematem. Znajdziemy zaś, rzeczowe, wręcz kronikarskie ujęcie tematu i w rzetelny, choć autorka nie jest zawodowym historykiem, sposób przedstawione fakty. Rzeczowe podejście do opisywanych zagadnień nie oznacza, że autorka ograniczyła się tylko do suchego przedstawienia faktografii. Wręcz przeciwnie, Teresa Wiśniewskia, wykorzystując dostępne źródła pisane i zebrane przez siebie liczne informacje w sposób przystępny, barwny i interesujący opisuje historię, miejsca i ludzi tworzących na przestrzeni wieków legendę Racotu. Bogaty i barwny język autorki sprawia, że sięgająca najodleglejszych czasów, snuta przez nią opowieść potrafi skupić uwagę czytelnika na licznych faktach i osobach w, subtelny sposób rysując przed nim malowniczy i żywy obraz miejscowości. Wydana przez Starostwo Powiatowe w Kościanie książka Teresy Wiśniewskiej: „Racot. Perła Wielkopolski” jest dostępna w kościańskich księgarniach. bj

Podwójny rekord Półmaratonu! Tegoroczna, szósta edycja Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego okazała się wyjątkowa z dwóch powodów. Pierwszy, to rekordowa liczba startujących maratończyków - 756 osób, drugi to ustanowienie przez Igora Geletija z Ukrainy, najlepszego czasu na trasie. Zawodnik pokonał ponad 21 kilometrowy dystans w godzinę trzy minuty i osiemnaście sekund. Na trasie biegu, obok Polaków znaleźli się także reprezentanci z takich krajów jak Litwa, Ukraina, Węgry i Kamerun. Podium w tegorocznych zawodach należało do reprezentantów Ukrainy. Najwyżej na podium stanął Igor Geletij - 01:03:18, drugie miejsce zdobył Witaly Shafar z czasem 01:03:24, trzeci na metę wbiegł Andrzej Toptun 01:03:27. Wśród kobiet pierwsze miejsce, z czasem 01:14:15 zdobyła Olga Salewicz z Białorusi, druga na mecie była Ukrainka Olga Kotovska - 01:14:16, trzecie miejsce także wywalczyła Ukrainka - Tatiana Gamera Shmyrk - 01:14:32. Najlepszym Polakiem okazał się Michał Kaczmarek, który z czasem 1:04:08 zajął szóstą lokatę. Wśród kobiet najlepsza okazała się Wioletta Uryga z Kluczborka, która z czasem 01:18:08 wbiegła siódma na metę. Sukces imprezy – podkreśla Edward Strzymiński, przewodniczący komitetu organizacyjnego - ma dwojaki charakter. Z jednej strony ma zdecydowany wydźwięk promocyjny. Odwiedzają nas ludzie pełni pasji i pozytywnych emocji, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji tu gościć. Dobrze jak wywożą od nas dobre wspomnienia. Z drugiej strony, liczba gości, ich pasja i radość jaką czerpią z uprawiania biegów jest doskonałym przykładem dla tych mieszkańców naszego powiatu, którzy jeszcze nie odkryli w sobie radości z uprawiania sportu. O tym, że bieganie jest zaraźliwe i, że kilka edycji półmaratonu przynosi pozytywne efekty, świadczy wzrastająca liczba dzieci i młodzieży, która bierze udział w towarzyszących półmaratonowi biegach na krótszych dystansach. To nas szczególnie cieszy. Dziękuję – mówi Edward Strzymiński - za pomoc, czas i wsparcie wszystkim osobom i sponsorom zaangażowanym w organizację półmaratonu. bj

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w grudniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 1 grudnia 2010 2. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 2 grudnia 2010 3. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 3 grudnia 2010 4. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 4 grudnia 2010 5. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 5 grudnia 2010 6. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 6 grudnia 2010 7. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 7 grudnia 2010 8. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 8 grudnia 2010 9. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 9 grudnia 2010 10. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 10 grudnia 2010 11. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 11 grudnia 2010 12. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 12 grudnia 2010 13. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 13 grudnia 2010 14. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 14 grudnia 2010 15. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 15 grudnia 2010 16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 16 grudnia 2010 17. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 17 grudnia 2010 18. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 18 grudnia 2010 19. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 19 grudnia 2010 20. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 20 grudnia 2010 21. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 21 grudnia 2010 22. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 22 grudnia 2010 23. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 23 grudnia 2010 24. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 24 grudnia 2010 25. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 25 grudnia 2010 26. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 26 grudnia 2010 27. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 27 grudnia 2010 28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 28 grudnia 2010 29. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 29 grudnia 2010 30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 30 grudnia 2010 31. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 31 grudnia 2010 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl

73_os_nr_43  

strona 1 listopad 2010 5) Lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃ- SKA – 10 632 głosy Wobec niespełnienia warunku uzyskania 5 % głosów pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you