Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik lipiec 2010

Miasta Koœciana Nr 39

lipiec/2010

strona

Powiatu Koœciañskiego Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Nowe drogi Zakończyła się budowa ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Kiełczewie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo DrogowoBudowlane SPIDBUD - Daria Krawczyk z Tłok. Budowa dróg o łącznej długości 0,546 km obejmowała wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, chodników, zjazdów do posesji wraz z odwodnieniem ulic. Inwestycja opiewała na łączna kwotę 675 022,95 zł. Wyłoniono również w drodze przetargu wykonawców na przebudowę ulicy Szkolnej w Racocie. Inwestycji podjęło się konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Kubiak i Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak z Kościana. W ramach zadania przewiduje się: 1. Przebudowę drogi gminnej na odcinku dł. 0,774 km (wykonanie nowej nawierzchni w części jezdniowej z kostki kamiennej rzędowej wysokości 18 cm, w części chodnikowej z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm wraz z odwodnieniem ulicy); 2. Przebudowę oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej nn 0,4 kV; 3. Przebudowę wejścia do szkoły w Racocie w zakresie: utwardzenie terenu, wykonanie opłotowania wokół budynku, montaż masztu flagowego. Inwestycja pochłonie kwotę 1.997.813,54 zł i ma zostać zakończona do końca listopada br. (Asz-k)

Ulica Ogrodowa w Kiełczewie.

Remont świetlic wiejskich Dwie świetlice wiejskie w Gminie Kościan zostały odnowione. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PRO-MET” H. Kobusińscy i wspólnicy s.j. z Koźmina Wlkp. wyremontowało świetlicę wiejską w Katarzyninie. Prace remontowe obejmowały wykonanie nowej elewacji świetlicy, montaż nowych opierzeń i obróbek blacharskich, remont wejścia do świetlicy

z kostki betonowej, montaż oświetlenia budynku oraz remont instalacji odgromowej. Inwestycja kosztowała 34.160,00 zł. Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak z Kościana wykonała utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowych Oborzyskach z kostki betonowej o pow. 110 m2. Koszt zadania - 17.324,00 zł. (Asz-k)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zaprasza na

XVI Maraton Pływacki na dystansie 2 km w Nowym Dębcu na J. Wonieskim, który odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00.

Świetlica w Katarzyninie

Przebudowa mostu w Bonikowie Gmina Kościan podpisała umowę na wykonanie przebudowy mostu drogowego w Bonikowie w km 50+100.00 Południowego Kanału Obry w ciągu drogi gminnej Kokorzyn –PMG Bonikowo. Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. w Wągrowcu i ABM SOLID S.A. w Tarnowie. Łączna kwota inwestycji to 804.985,29 zł. Termin realizacji zadania – 30 września br. (Asz-k)

Świetlica w Nowych Oborzyskach

Kanalizacja w Widziszewie Zakończyła się kolejna inwestycja ekologiczna w Gminie Kościan – budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Dworcowej w Widziszewie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR - Marian Iberhan z Krotoszyna. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmowała budowę kolektorów sanitarnych grawitacyjnych o długości 635 m, rurociągów tłocznych długości 177 m wraz z przepompownią ścieków przy ul. Dworcowej oraz przyłączy kanalizacyjnych. Łączna kwota robót wyniosła 512.910,64 zł. (Asz-k)

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w pomieszczeniu ratowników przy plaży głównej do godz. 14.30. W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna, klasyfikacja kobiet i dziewcząt, klasyfikacja do16 lat, powyżej 40 lat, nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.


miasto Koœcian strona

2

lipiec 2010

Święto Wojska Polskiego

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w ramach termomodernizacji wymieniono 61 okien.

W ulicach Osiedla nad Łąkami ustawiane są lampy (17 szt.), które zwiększą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

Inwestycje w Kościanie Inwestycje drogowe, oświetleniowe, budowa infrastruktury sportowej i prace termomodernizacje to główne zadania realizowane latem przez samorząd miasta. Zakończono prace budowlane na ulicy Kopernika, gdzie na długości 135 mb wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z chodnikami po obu jej stronach. Jest to już ostatnia ulica z sześciu zaplanowanych do przebudowy w tegorocznym budżecie. Roboty wykonuje firma Jacka Kubiaka z Kościana. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 179 tys. zł. W kościańskich szkołach zakończono już prace termomodernizacyjne. W Zespole Szkół nr 3 wykonano prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości 299 tys. zł. W I Liceum Ogólnokształcącym w ramach prac termomodernizacyjnych wymieniono 61 okien za 97,5 tys. zł. W okresie wakacji letnich w szkołach i przedszkolach trwają remonty niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa polegające m.in. na: malowaniu, wymianie podłóg, modernizacji oświetlenia oraz remontach pionów sanitarnych i żywieniowych. Ponadto przy Zespole Szkół nr 4 zostanie przebudowany istniejący plac zabaw, a przy Zespole Szkół nr 1 powstanie nowy. Plac zabaw będzie również na Os. Jagiellońskim. „Zależy nam na tym, aby kościańskie placówki szkolne były odpowiednio przygotowane do kolejnego roku szkolnego, a wakacje to dobry okres na przeprowadzanie remontów. Dzięki przeprowadzonym pracom w obiektach szkolnych podniesiony zostanie standard, który zapewni uczniom i nauczycielom odpowiednie warunki nauki i pracy.”- powiedział Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. W ramach inwestycji oświetleniowych na ulicy Winowicza wybudowano 8 słupów oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. Obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na budowie oświetlenia drogowego w ulicach Osiedla nad Łąkami. Wykonawcą jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ENERKON Spółka Cywilna Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak z Kościana. Wartość inwestycji to blisko 60 tys. zł. Trwa również budowa oświetlenia na ul. Wojciechowskiego i Balcera, gdzie ustawione zostaną 42 lampy oświetleniowe za 79,5 tys. zł. Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Kaczmarek

Kościańskie Dukaty Przypominamy, że na terenie miasta można płacić dukatami za towary i usługi oraz zamieniać jako równowartość 6 złotych. Promocyjne miejskie dukaty o nominale „6 dukatów” z wizerunkiem pierwszego znaku ochronnego nadanego kościańskim sukiennikom, wprowadzono do lokalnego obiegu już dwa miesiące temu i będą honorowane jako środek płatniczy w wybranych punktach handlowych do końca tego roku. Wykaz punktów, które przystąpiły do akcji znajduje się na plakatach rozwieszonych w mieście oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego Kościana www.koscian.pl i organizatora akcji Karkonoskiego Domu Numizmatycznego z Jeleniej Góry www.koscian.dukatmiejski.pl

z Grodziska Wielkopolskiego. W lipcu rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia w ulicy Składowej. Zostanie wybudowane 17 lamp oświetleniowych. Szacowana wartość inwestycji wynosi 71 tys. zł. W najbliższych dniach miasto wyłoni wykonawcę budowy drugiego już w mieście kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”. Przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie powstaną dwa boiska sportowe, boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30m x 50m z dwoma boiskami przystosowanymi do gry w siatkówkę, dwoma boiskami do koszykówki, boiskiem do tenisa oraz boisko do piłki ręcznej. Teren wokół boiska zostanie oświetlony i wyłożony kostką. W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane istniejące pomieszczenia, w których powstaną szatnie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie trenera oraz magazyn sprzętu. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września br. W trakcie postępowania przetargowego jest również inwestycja budowy sieci w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju Miasta Kościana”.

Na ulicy Kopernika wykonano nawierzchnię wraz z chodnikami

Apel o pomoc dla powodzian Na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka zwracamy się do mieszkańców miasta Kościana i Ziemi Kościańskiej o pomoc powodzianom z Gminy Gąbin (woj. mazowieckie), którzy dotkliwie ucierpieli na skutek tegorocznej powodzi. Szczegóły na temat dwukrotnie zalanej gminy Gąbin wraz z listem skierowanym do Burmistrza Miasta Kościana znajdują się na stronie internetowej miasta www.koscian.pl. Poniżej podajemy numer konta bankowego, na który można wpłacać dowolne kwoty: 79 1020 3974 0000 5402 0208 0109 PKO BP SA II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie.

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 90. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem zapraszają mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, w niedzielę 15 sierpnia br. na godz. 12.00 na Stary Cmentarz Parafialny w Kościanie. Przy pomniku Obrońców Ojczyzny 1919/ 21 zostaną złożone wiązanki kwiatów. Po południu natomiast o godz.17.00 odbędzie się koncert przy fontannie zorganizowany przez Kościański Ośrodek Kultury. W piątek 27 sierpnia br. odbędzie się sesja popularnonaukowa z cyklu „Wierni Niepodległej”, poświęcona wojnie polsko-bolszewickiej połączona z promocją najnowszej publikacji Urzędu Miejskiego Kościana, autorstwa Jana Pawickiego „Udział mieszkańców Ziemi Kościańskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919/20”. Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo w kolejnym wydaniu Orędownika Samorządowego oraz na stronie internetowej miasta Kościana www.koscian.pl.

Wakacje z KOK Kościański Ośrodek Kultury, jak co roku w okresie letnich wakacji proponuje dla mieszkańców Kościana szereg atrakcyjnych imprez kulturalnych. W piątkowy wieczór 16 lipca br. zainaugurowano cykl filmowy w ramach Kina Letniego. Na scenie plenerowej, przy ul. Bernardyńskiej 2, dla amatorów dobrego kina bezpłatnie zaprezentowano czeski film „Pupendo”, w reżyserii Jana Hřebejka. W ostatni piątek lipca tj. 30-ego o godz.20.00, przy ul. Bernardyńskiej 2, odbędzie się kolejny seans filmowy w ramach plenerowego Kina Letniego. Zostanie zaprezentowany, nagrodzony trzema Oskarami niemiecko-amerykański dramat z 2004 roku pt. „Miasto gniewu” wyreżyserowany przez Paula Haggisa. Kościański Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji akcję pod nazwą „Lato w KOK”. W dniach od 2 do 13 sierpnia br. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 10 do 14 odbywać się będą zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, gry i zabawy ruchowe oraz wyjścia na pływalnię. Zaplanowano również dwie wycieczki autokarowe: 5 sierpnia br. do kina w Poznaniu oraz 12 sierpnia br. do Skansenu Miniatur w Pobiedziskach i Parku Dinozaurów „Zaurolandia” w Rogowie. Zapisy dzieci w wieku od 7 do 13 lat, przyjmowane są do końca lipca. Odpłatność wynosi 60 zł i obejmuje wyjazdy, bilety wstępu do kina i na pływalnię oraz napoje. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej KOK-u: www.kok.koscian.pl W dniach 7 i 8 sierpnia br. w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury odbędą się warsztaty salsy, które poprowadzą Agnieszka Ostrowska i Paweł Polc. Odpłatność za pojedyncze warsztaty wynosi 25 zł, natomiast za cykl 2 zajęć - 45 zł. 15 sierpnia br. kościaniacy będą mogli miło spędzić niedzielne popołudnie podczas koncertu przy fontannie. W sobotę 21 sierpnia br. Kościański Ośrodek Kultury zorganizuje na Rynku koncert „Pociągiem do folkloru”, a w niedzielę 22 sierpnia podczas drugiego już Festiwalu „Kościan smakuje” dzieci i młodzież zaprezentują swoje umiejętności artystyczne, grupy muzyczne z miasta i powiatu zagrają koncerty, będzie można wziąć udział w Turnieju Rodzin. W sierpniu zaplanowano dla widzów Kościana kolejną projekcję seansu filmowego „pod chmurką” oraz Bajkowe Popołudnia. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Kościańskiego Ośrodka Kultury www.kok.koscian.pl oraz miasta www.koscian.pl .Wszystkich serdecznie zapraszamy. Burmistrz Miasta Kościana informuje, że 22.07.2010r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego wywieszone zostały na okres 3 tygodni następujące wykazy: 1. wykaz hali znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat 2. wykaz pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat


miasto Koœcian

lipiec 2010

strona

3

6 inwestycji za 17 milionów Samorząd Powiatu Kościańskiego realizuje obecnie 6 dużych inwestycji drogowych, na które wyda 17 milionów złotych. Największą i najdroższą inwestycją jest remont drogi Czacz – Widziszewo. W Czaczu zakończyły się prace przy układaniu chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz nowej nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwają prace na odcinku Czacz – Przysieka Polska i w Przysiece Polskiej. Koszt remontu 5 kilometrów drogi wyniesie ponad 7 milionów 603 tys. złotych. Inwestycję wsparła Gmina Kościan. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o. o. Starostwo na jej realizację pozyskało wsparcie ponad 3 milionów 766 tys. złotych. Drugą inwestycją był remont drogi powiatowej z Gryżyny do Krzywinia. To najdłuższy, 11 kilometrowy odcinek dróg powiatowych remontowany w tym roku. Na całej długości drogi położono nową nawierzchnię bitumiczną. W Osieku, Januszewie, Jurkowie i Świńcu przebudowano chodniki i pobudowano zatoczki autobusowe i bezpieczne, wyniesione przejścia dla pieszych. W miejscach niebezpiecznych zamontowano bariery energochłonne. W Jurkowie przebudowano zakręt, który teraz jest znacznie bezpieczniejszy. Koszt prac to 3 miliony 929 tys. złotych. Prace wsparły Gminy Kościan i Krzywiń. Głównym wykonawcą inwestycji był poznański oddział firmy SKANSKA S.A. Trwają intensywne prace na alei Tadeusza Kościuszki w Kościanie. Remont drogi i przebudowa mostu będą kosztowały ponad 2 miliony 154 tysiące złotych. Na realizację inwestycji powiat uzyskał wsparcie od samorządu miasta Kościana oraz Ministerstwa Infrastruktury. Ulica bę-

dzie wylana cichą nawierzchnią bitumiczną. Remont wykonuje Konsorcjum: „POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. / „POL DRÓG PIŁA” Sp. z o. o. Trwają prace remontowe na drodze Kokorzyn – Kościan, we wsi Pelikan. W ramach prac remontowych droga zostanie wyremontowana na odcinku 1200 metrów. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 6 m, będzie miała nową nawierzchnię, zostanie odwodniona i oznakowana. W terenie zabudowanym, dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów powstaną ciągi pieszo-rowerowe. Będą miały 3 m szerokości. Prace o wartości ponad 1 miliona 687 tys. złotych. wykonuje firma Skanska S. A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu. Podobnej długości odcinek remontowano w Kurowie. Nową nawierzchnię wykonała firma DROMOST Sp. z o. o. z Żabna. Koszt inwestycji ponad 175 tys. złotych. Kolejne dwie inwestycje powiat realizuje na terenie Gminy Czempiń. Na odcinku 800 metrów zostanie zmodernizowana ulica Kolejowa. Na całej ulicy, od przejazdu kolejowego do końca zabudowań, będzie nowa nawierzchnia bitumiczna i powstaną miejsca postojowe. Koszt prac wyniesie ponad 231 tys. złotych brutto. Druga część czempińskiej inwestycji to dalsza część wykonywanej w poprzednich latach modernizacji drogi powiatowej Czempiń-Borowo. Na prawie 3 kilometrowym odcinku drogi położono nową nawierzchnię bitumiczną. W okolicy gimnazjum położono chodnik i wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych. Koszt prac, wyniesie ponad 689 tys. złotych brutto. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o. o. z Żabna. bj

W Czaczu zakończono wylewanie nowej nawierzchni bitumicznej.

Zakończyły się prace na drodze Gryżyna – Krzywiń.

Bezpieczny chodnik dla pieszych w Osieku.

Droga jest bezpieczniejsza.

Aleja Kościuszki w Kościanie. Koszt jej remontu to ponad 2 miliony złotych.

W Jurkowie przebudowano zakręt.

Pomoc w likwidacji azbestu Rada Powiatu Kościańskiego na czerwcowym posiedzeniu przyjęła regulamin określający zasady udziału Powiatu w usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego. Zgodnie z Regulaminem udział Powiatu polegać będzie na pokryciu kosztów (części kosztów) związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji, a mianowicie rozbiórki pokrycia z płyt zawierających azbest, zabezpieczenia odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu i

składowania odpadów, oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego. Osoba ubiegająca się o udział Powiatu w unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, składa wniosek do Zarządu Powiatu w Kościanie. Zarząd rozpatruje wnioski w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia. Wzór wniosku można pobrać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska lub na stronie internetowej powiatu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Po złożeniu wniosku przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kościanie dokona wizji lokalnej w miejscu, w którym ma nastąpić likwidacja azbestu. Zarząd Powiatu powiadomi pisemnie wnioskodawcę

W Kurowie wyłożono nową nawierzchnię na kilometrowym odcinku.

Trwa przebudowa drogi w miejscowości Pelikan.

o decyzji. W przypadku udziału Powiatu w realizacji zadania, Powiat podpisze umowę z wykonawcą robót, którego oferta zostanie wybrana w trybie zapytania ofertowego. Wysokość środków przeznaczonych przez powiat na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu zostanie każdorazowo ustalona na podstawie łącznej powierzchni płyt zawierających azbest, objętych wnioskiem. Rada Powiatu ustaliła, że maksymalna wysokość środków przeznaczonych na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu wynosi 26 zł brutto za 1 m2 usuniętych wyrobów zawierających azbest. Kwota wsparcia dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 4 tys. złotych na rok kalendarzowy. bj


gmina Koœcian

strona

4

lipiec 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Jubileusz 75-lecia OSP Wyskoć 3 lipca br. odbyły się uroczyste obchody 75-lecia OSP Wyskoć. Straż w Wyskoci założona została w lipcu 1935 roku, a jej założycielem i pierwszym Prezesem Zarządu był urzędnik gospodarczy - Jan Ramian. Jednym z pierwszych poczynionych zakupów były trąbka alarmowa, drabina Szczerbowskiego i 15 czapek strażackich. Uroczystości obchodów 75-lecia rozpoczęła Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Odprawili ją wspólnie ks. proboszcz Wojciech Rzeźnik oraz zaproszony specjalnie na tę uroczystość kapelan diecezjalny strażaków ks. prałat Konrad Kaczmarek. Po Mszy św. wszyscy udali się w korowodzie do miejscowej strażnicy, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Na placu za remizą odbyło się powitanie oficjalnych gości wśród których byli: Andrzej Jęcz – starosta kościański, Kazimierz Król - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy Kościan, Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie, Marcin Los – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Eugeniusz Bryszak – Zastępca Komendanta Gminnego OSP, Eugeniusz Ruskowiak – Członek Zarządu Gminnego OSP oraz reprezentacje i poczty sztandarowe jednostek OSP gminy Kościan.

Po przywitaniu wszystkich zebranych krótką historię powstania jednostki przedstawił Prezes OSP Wyskoć - druh Mariusz Kaźmierczak. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów i odznaczeń wszystkim zasłużonym druhom z OSP Wyskoć. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali druh Edward Płocieniak oraz druh Mariusz Kaźmierczak. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” zawisł na piersi druha Krzysztofa Matuszkowiaka, druha Tomasza Kobusa, druha Tomasza Perza, druha Krzysztofa Żaka, druha Jana Bródki, druha Tomasza Smoczyka oraz druha Henryka Wieszczyczyńskiego. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali druh Andrzej Pachciarek, druh Arkadiusz Bugajewski, druh Patryk Kaźmierczak oraz druh Adam Kaczor. Nie zapomniano też o wyróżnieniach za wysługę lat wyskockich ochotników. Odznaczenia za 55 lat służby otrzymali druh Marek Dodot, druh Aleksander Jurga oraz druh Czesław Żak. Za 45 lat wysługi wyróżnienia odebrali druh Jerzy Żak oraz druh Stanisław Kaczor. O dziesięć lat krócej działali druh Stanisław Andrzejewski, druh Antoni Hertmanowski oraz druh Ireneusz Adamczak. Wysługą 25 lat uhonorowano druha Zenona Białasa, zaś za 20 lat służby odznaczono druha Krzysztofa Smoczyka oraz druha Kazimierza Michalaka. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości druh Marek Kalemba, który prowadził całą uroczystość zaprosił wszystkich na strażacki poczęstunek. (mn)

Twoja aktywność - Twój rozwój Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w bieżącym roku przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu „ Twoja aktywność - Twój rozwój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje swym wsparciem 48 mieszkańców Gminy Kościan - osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego celem jest podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. Po zawarciu kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym, uczestnik projektu może skorzystać z następujących form wsparcia: · warsztatów psychologiczno doradczych związanych z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, · kursu na prawo jazdy kategorii „B”, · kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, · kursu obsługi kas fiskalnych, · kursu komputerowego I stopnia, · kursu komputerowego II stopnia. Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia 2010r. Szkolenia trwają od miesiąca czerwca do października bieżącego roku. Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w firmie ATC GRUPA Sp. z o.o. w Gostyniu. Łączna wartość projektu wynosi 220 973,24 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w czerwcu bieżącego roku zakończył realizację I etapu szkolenia: warsztatów psychologiczno - doradczych związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, będącego częścią projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. W warsztatach wzięło udział 48 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na trzy grupy (łącznie 16 godzin na jednego uczestnika). Zajęcia odbywały się w restauracji „Finezja” w Kościanie i prowadzone były przez specjalistów zatrudnionych przez firmę ATC GRUPA Sp. z o.o. w Gostyniu. Celem tych warsztatów było nabycie umiejętności poszukiwania pracy, zmotywowanie do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy, radzenie sobie ze stresem, określenie własnych predyspozycji zawodowych, zachowanie się w różnych sytuacjach społecznych, a także przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kurs zakończył się egzaminem polegającym na wypełnieniu testu, obejmującego zakres wiadomości zdobytych na szkoleniu. Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia. Od 28 czerwca 12-osobowa grupa rozpoczęła kurs operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, który zakończony został egzaminem w dniu 8 lipca 2010r., a 14osobowa grupa rozpoczęła kurs prawa jazdy kategorii „B”. Zajęcia teoretyczne w liczbie 30 godzin zostały zakończone w 1 lipca. Obecnie trwają zajęcia praktyczne - nauka jazdy. (ak)

W Gminie Kościan przygotowano wiele atrakcyjnych propozycji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 35 uczniów głównie ze szkół podstawowych wzięło udział w obozie wypoczynkowo – integracyjnym w Karkonoszach. Bazą dla młodzieży była zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa w Ścięgnach. Podczas 11-dniowego pobytu uczestnicy korzystając z pięknej słonecznej pogody przecierali szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym. Zdobyli m.in. Śnieżkę i Szrenicę w Karkonoszach, podziwiali paradę motocykli Harley-Davidson w Karpaczu, wodospady Kamieńczyka, Szklarki i Podgórnej, krajobrazy Rudaw Janowickich i Gór Izerskich, zwiedzili „Western City” w Ścięgnach, Zamek „Chojnik”, „Chatę Walońską” i „Muzeum Ziemi” w Szklarskiej Porębie, Świątynię „Wang” w Karpaczu, Park Miniatur Dolnego Śląska i Sztolnie Kopalni Uranu w Kowarach, starówkę Jeleniej Góry. Korzystali z rekreacji na miejscowym kompleksie „Orlik 2012”, basenie kąpielowym w Miłkowie i zjeżdżalni „Kolorowa” w Karpaczu. W ramach wyjazdu, który sfinansowany został całkowicie z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawcy przeprowadzili szereg pogadanek i zajęć profilaktycznych dotyczących problematyki przemocy, alkoholizmu i narkomanii oraz zaprezentowali filmy „Step up”, „Skazany na bluesa” i „Piękny umysł”. W dniach 3-10 lipca 20-osobowa grupa gimnazjalistów przebywała na warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie. W warsztatach brała udział także młodzież z Gminy Przemęt. Obóz ten miał na celu, oprócz wypoczynku, przybliżenie zagadnień z zakresu turystyki i przyrody. Uczestnicy warsztatów wysłuchali również cyklu wykładów z przeciwdziałania narkomanii. Wakacyjne dni uczestników przebiegały według urozmaiconego programu. Podczas warsztatów miały miejsce między innymi: wycieczki z przewodnikiem na ścieżce dydaktycznej, przejażdżki bryczką po Sierakowskim Parku Krajobrazowym, zajęcia rekreacyjno-ruchowe Nordic Walking, warsztaty manualne z garncarstwa i kowalstwa, warsztaty przyrodnicze dotyczące zadrzewień śródpolnych oraz ziół i ich wykorzystania w życiu człowieka. Wyjazd młodzieży został sfinansowany ze środków Gminy Kościan i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W obozie rowerowym organizowanym przez Porozumienie Ziemia Kościańska w terminie 5-12 lipca wzięło udział dziesięciu gimnazjalistów z Gminy Kościan. Bazą dla 50osobowej grupy młodzieży z terenu powiatu kościańskiego było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. Młodzież aktywnie spędzała czas podczas wyjazdów rowerowych szlakami powiatu kościańskiego poznając historię i specyfikę naszej ziemi. Podczas obozu znalazł się również czas na integrację i wspólne zabawy. Podobnie młodzież gminna spędza wakacje w swoich miejscowościach w ramach organizowanych przez szkoły półkolonii. (md)


miasto Koœcian

lipiec 2010

strona

5

Pomoc dla Gminy Gorzyce Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

W ramach utworzonego Powiatowego Komitetu Pomocy Powodzianom, prowadzono zbiórkę środków dla ofiar tegorocznej powodzi, w wyniku której udało się zebrać ponad 130 tys. zł. Wszystkie środki zebrane przez Komitet trafią bezpośrednio dla potrzebujących mieszkańców podkarpackiej Gminy Gorzyce. Komitet został utworzony 27 maja br. przez Burmistrza Miasta Kościana Michała Jurgę, Starostę Kościańskiego Andrzeja Jęcza, Wicestarostę Kościańskiego Edwarda Strzymińskiego, Wójta Gminy Kościan Henryka Bartoszewskiego oraz burmistrzów miast i gmin powiatu kościańskiego. Ponadto samorządy powiatu kościańskiego na mocy uchwał zdecydowały o przekazaniu w sumie 280 tys. zł, z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury zniszczonej wskutek powodzi w Gminie Gorzyce, w tym pomoc miasta Kościana wyniosła 75 tys. zł. Wójt Gminy Gorzyce Pan Marian Grzegorzek przesłał na ręce Michała Jurgi, Burmistrza Miasta Kościana podziękowania dla mieszkańców Kościana za okazaną pomoc.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Kościana uchwały nr XLI/431/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki składającego się z działek o nr geodezyjnych gruntów 1847, 1848/1, 1848/2, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853/1, 1853/2, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1965/2, 1966, 1967, 1968, 1969/1, 1969/11, 1969/12, 1969/13, 1969/14, 1969/15, 1969/16, 1969/17, 1969/18, 1970, 1971/1, 1971/2, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979 i części działki 1964. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 w terminie do 31 sierpnia 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawców, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Burmistrz Miasta Kościana /-/ Michał Jurga

Projekt w liczbach Dobiega końca realizacja dwuletniego projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”, na który miasto Kościan uzyskało dotację ponad 2 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży kościańskich szkół. W czerwcu br. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu. Podczas spotkań podsumowujących uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz materiały promocyjne tj. koszulki, czapeczki, kubki, smycze i długopisy. Szczegółowe podsumowanie projektu nastąpi we wrześniu br., po jego ostatecznym rozliczeniu. W ramach projektu w każdym z zespołów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone były zajęcia: reedukacji, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów szkoły podstawowej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla gimnazjum, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych dla uczniów gimnazjum (angielski i niemiecki), gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, „Wesoły matematyk” – koło matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, „Mały Badacz Świata” – koło przyrodnicze dla uczniów szkoły podstawowej, „Lubię liczyć i liczę na siebie” – koło matematyczne dla uczniów gimnazjum, „Młody inżynier” – koło informatyczno-techniczne dla uczniów gimnazjum, „Szko-

Podsumowanie zajęć „Mały badacz świata” – kurs pierwszej pomocy prowadzony przez Panią Karolinę Misiurną. ła demokracji” dla uczniów gimnazjum, warsztaty techniki skutecznego uczenia się, warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej i społeczne oraz międzyszkolne kółka językowe – język hiszpański i francuski.

Liczba uczestników projektu

ok. 1350 uczniów

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć

ok. 16 500 godzin

Pomoce dydaktyczne dla uczniów i szkół zakupione w ramach projektu Nazwa Ilość Notebook z oprogramowaniem 12 szt. (po 3 dla każdego Zespołu Szkół) Laserowa drukarka kolorowa 4 szt. (po 1 dla każdego Zespołu Szkół) Projektor multimedialny 8 szt. (po 2 dla każdego Zespołu Szkół) Ekran na trójnogu 8 szt. (po 2 dla każdego Zespołu Szkół) Rzutnik na folię 4 szt. (po 1 dla każdego Zespołu Szkół) EduROM – multimedialne programy przedmiotowe 24 szt. (po 8 dla każdego Zespołu Szkół) Logopedia – oprogramowanie multimedialne do zajęć z logopedą 4 szt. (po 1 dla każdego Zespołu Szkół) Publikacje książkowe otrzymali uczestnicy i prowadzący zajęcia oraz szkoły Tablice interaktywne 4 szt. (po 1 dla każdego Zespołu Szkół) SUMA

wartość 41 160,00 zł 18 880,00 zł 26 400,00 zł 2 400,00 zł 5 934,08 zł 4 056,00 zł 15 296,60 zł 105 294,11 zł 14 240,00 zł 233 660,79 zł


powiat Koœciañski

strona

6

lipiec 2010

Obligacje – racjonalna droga do realizacji inwestycji Rok bieżący jest inwestycyjnym rekordowym rokiem w historii współczesnej administracji powiatu kościańskiego. Wynika to przede wszystkim z wielkości środków, ponad 21 milionów złotych, które powiat planuje przeznaczyć na zadania drogowe, w tym ponad 19 milionów na inwestycje. By było to możliwe powiat wyemitował obligacje na kwotę 6 mln zł. Umowy na emisję ze strony powiatu podpisali Andrzej Jęcz, starosta kościański, Edward Strzymiński, wicestarosta kościański, Grażyna Szproch, skarbnik powiatu. Emitentem obligacji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski, z którym powiat z

Emisja obligacji pozwoliła m.in. na remont ulicy Śmigielskiej w Kościanie.

Powiat wyemitował obligacje wartości 6 milionów złotych. Na zdjęciu od lewej wiceprezes GBW, Ryszard Lorek, Andrzej Jęcz, Starosta Kościański, Radosław Grygier, prezes Banku Spółdzielczego w Kościanie. arch. GBW

powodzeniem współpracuje od lat. Ze strony banku umowy podpisał jego wiceprezes Ryszard Lorek. W spotkaniu, na zaproszenie starosty, uczestniczył także Radosław Grygier, prezes Banku Spółdzielczego w Kościanie Emisja obligacji pozwoli w tym roku na realizację szeregu tegorocznych inwestycji. Planowane i realizowane zadania inwestycyjne na drogach to między innymi za kwotę 7.603 tys. zł remont ponad 5 km drogi Czacz – Widziszewo, oraz przebudowa ponad 11 km drogi powiatowej Gryżyna – Krzywiń (II etap). Na te prace zostanie przeznaczona kwota w wysokości 3.929 tys. zł. Kolejne planowane inwestycje do przebudowa drogi Kokorzyn – Kościan w miejscowości Pelikan. Koszt remontu 1.687 tys. zł. Ponadto przebudowa głównej ulicy Kościana, al. T. Kościuszki i mostu. Koszt prac realizowanych latem wyniesie 2.154 tys. zł. W tym roku są również budowane ścieżki rowerowe w ramach projektu „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej” . Na I etap prac zostanie z budżetu powiatu przeznaczona kwota 1.927 tys. zł. Łącznie na realizację wymienionych wyżej zadań, dzięki emisji obligacji powiat pozyskał prawie dziesię milionów złotych. Wieloletnim priorytetem Powiatu Kościańskiego, poza inwestycjami w infrastrukturę oświatową, szpital, policję, straż i infrastrukturę opieki społecznej jest rozłożony na kilka lat – mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański - głównie ze względów finansowych – program modernizacji dróg powiatowych. Władze powiatu kościańskiego od 2004 roku, czyli początku obecności Polski w strukturach unijnych dostrzegły szansę w możliwościach, jakie daje unijne finansowanie inwestycji. By możliwa była realizacja wielu drogowych inwestycji zdecydowaliśmy się – wyjaśnia starosta - na emisję obligacji komunalnych. Do chwili obecnej, od 2004 roku Powiat Kościański przeprowadził 5 emisji obligacji na łączną kwotę 16,5 mln zł. W kolejnych latach wyemitowano obligacje: - 2004 rok na kwotę - 2.500.000 zł - termin wykupu obligacji do 2010 roku, - 2006 rok na kwotę - 1.750.000 zł - termin wykupu obligacji do 2011 roku, - 2007 rok na kwotę - 1.250.000 zł - termin wykupu obligacji do 2012 roku, - 2009 rok na kwotę - 5.000.000 zł - termin wykupu obligacji do 2014 roku, - 2010 rok na kwotę - 6.000.000 zł - termin wykupu obligacji do 2016 roku. O znaczeniu wspomnianej pochodzącej z emisji obligacji kwoty dla rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie świadczą – podkreśla starosta Jęcz - inwestycje,

Wyraz wspólnoty i solidarności Mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Kościańskiego kolejny raz dali wyraz wyjątkowego poczucia wspólnoty i wrażliwości na losy innych. Tragedia powodzi, która dotknęła naszych rodaków na wschodzie i południu Polski, nie przeszła niezauważona. Wolontariusze działający w ramach powołanego pod koniec maja Powiatowego Komitetu Pomocy Powodzianom w Kościanie spotkali się z wyjątkową hojnością i wrażliwymi sercami mieszkańców Ziemi Kościańskiej. Łącznie w czasie półtoramiesięcznej zbiórki zebrano kwotę 129 970,76 złotych (z naliczonymi odsetkami – 130 004,33 złote). Wszystkie te środki zostaną przeznaczone dla mieszkańców Gminy Gorzyce w województwie Podkarpackim. W gminie mieszka 13 714 mieszkańców. Podczas dwóch fal powodzi zalanych zostało całkowicie 1040 domów mieszkalnych oraz budynki gospodarcze, szkoły, domy kultury, strażnice OSP, przychodnie zdrowia, obiekty sportowe, zakłady pracy oraz kościoły. Fala powodziowa zalała budynki do wysokości 2-4 metrów. Zebrana dzięki hojności darczyńców znaczna kwota zostanie uzupełniona o środki, które dla Gminy Gorzyce zdecydowały się przekazać Rady wszystkich samorządów Powiatu Kościańskiego. Łącznie Powiat Kościański, Gmina Czempiń, Miasto Kościan, Gmina Śmigiel, Gmina Krzywiń i Gmina Kościan przekazały podkarpackiej, zalanej przez 4 rzeki Gminie Gorzyce 280 tys. złotych. Środki samorządowe zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury tej gminy. Środki zebrane przez Komitet trafią bezpośrednio do potrzebujących osób. Wszystkim ofiarodawcom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel Powiatowego Komitetu Pomocy Powodzianom w Kościanie w imieniu mieszkańców Gminy Gorzyce serdecznie dziękujemy. W imieniu Komitetu: Andrzej Jęcz – Starosta Kościański, Edward Strzymiński – Wicestarosta Kościański, Dorota Lew-Pilarska – Burmistrz Czempinia, Michał Jurga – Burmistrz Kościana, Wiktor Snela – Burmistrz Śmigla, Paweł Buksalewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy Kościan.

które w całości lub częściowo udało się – przy zachowaniu bezpieczeństwa budżetowego - w ciągu minionych kilku lat z sukcesem zrealizować. W 2004 roku emisja obligacji pozwoliła na częściowe finansowanie i prefinansowanie wydatków realizowanych w ramach programu SAPARD. Zrealizowano trzy zadania inwestycyjne na drogach powiatowych : Bielewo – Bieżyń, Wydorowo-Sierpowo oraz Zgliniec-Jurkowo na kwotę 2.975.033 zł. Ponadto opracowano dokumentację do wniosków przygotowywanych w ramach ZPORR za kwotę 210.454 zł i zrealizowano kilka drobniejszych inwestycji drogowych na kwotę 444.764 zł. Na realizację tych inwestycji pozyskano środki zewnętrzne na zadania drogowe na kwotę 956.147 zł. W 2006 roku emisja obligacji na kwotę 1.750.000 zł pozwoliła zrealizować wydatki na inwestycje drogowe na poziomie 5 mln 510 tys. zł. Dzięki temu przebudowano w Kościanie ulicę Surzyńskiego za kwotę 895.671 zł oraz za kwotę 754.606 zł drugą część ulicy Śmigielskiej. Zmodernizowano dwie drogi w powiecie; za kwotę 873.549 zł - drogę Jerka-Świniec, a za kwotę 473.904 zł - drogę Brońsko – Kotusz. Łącznie pozyskano zewnętrzne środki w wysokości 647.500 zł. Rok później Powiat Kościański wyemitował obligacje na kwotę 1.250 tys. zł. Wówczas na zadania drogowe wydatkowano łącznie kwotę 10.404.554 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 8 mln 416 tys. zł. Największe, zrealizowane we wspomnianym roku inwestycje, to przebudowa ul. Poznańskiej w Kościanie. Inwestycja kosztowała 2.971 tys. zł, a także droga powiatowa w miejscowości Lubiń. Na ten remont powiat wydał kwotę 1.886 tys. zł. Mniejsze inwestycje zrealizowano na drodze Łuszkowo – Zbęchy. Modernizacja tej drogi kosztowała 1.210 tys. zł. Przebudowano także część drogi CzempińStare Borówko. Na te prace przeznaczono 288 tys. zł. Wybudowano także i zmodernizowano chodniki oraz parkingi i zatoki na kwotę 322 tys. zł. Łącznie na realizację wspomnianych zadań pozyskano ze środków zewnętrznych na zadania drogowe kwotę 2.632.987 zł. Z kolei w ubiegłym roku Powiat Kościański wyemitował obligacje na kwotę 5 mln zł. Na zadania drogowe wydatkowano znaczącą kwotę, łącznie ponad 14 mln 642 tys. zł, w tym na wydatki inwestycyjne 12 mln 295 tys. zł. Zrealizowano szereg inwestycji m.in. za kwotę 4. 145 tys. zł przebudowano drogę Kościan – Gryżyna. Ponadto przebudowano ulicę Piłsudskiego w Kościanie. Koszt prac 1.694 tys. zł. Drogę z Czempinia do granicy powiatu poznańskiego za kwotę 1.505 tys. zł, drogę Stary Gołębin – Donatowo za kwotę 1.021 tys. zł oraz drogi w Kościanie, Gryżynie, Wieszkowie i Machcinie. Na te mniejsze remonty wydano 896 tys. zł. Łącznie na wspomniane prace, zrealizowane w 2009 roku pozyskano ze środków zewnętrznych kwotę 4.040.063 zł. Uwarunkowania samorządowych budżetów – przyznaje starosta – dają ograniczone możliwości inwestycyjne. Sukces w realizacji budżetów i skala podejmowanych inwestycji jest ściśle uzależniona od umiejętności władz samorządowych i od ich skuteczności w uelastycznianiu budżetu. Uelastycznianie to należy rozumieć jako zdobywanie środków ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na inwestycje. Sześcioletnie doświadczenia Powiatu Kościańskiego wskazują na to, że racjonalne wykorzystywanie obligacji i wsparcia unijnego jako źródeł finansowania podstawowych potrzeb mieszkańców są bezpiecznym sposobem na rozwój powiatu. Działania przez nas podejmowane - mówi starosta – są tym bardziej skuteczne, że możemy przy emisji obligacji i realizacji budżetu powiatu liczyć na wsparcie dwóch banków, Gospodarczego Banku Wielkopolski i Banku Spółdzielczego w Kościanie. Wieloletnia współpraca z nimi – podkreśla Andrzej Jęcz – przynosi znakomite efekty.bj Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl


powiat Koœciañski

lipiec 2010

Smakowanie tradycji w Lubiniu Zapowiadany na sobotę i niedzielę festyn „Na szlakach tradycji” z powodu deszczowej soboty został ograniczony do jednego dnia. Dzięki niedzielnej, słonecznej aurze druga część festynu przyciągnęła wielu mieszkańców. Na festynie można było spotkać walczących rycerzy, zjeść tradycyjnie wyrabiane wędliny oraz osieckiego kiszonego ogórka. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć prace związanych z regionem artystów. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowały zespoły ludowe z Lubinia, Grodziska i Tarnowa Podgórnego, po nich wystąpiły dwie rockowe kapele ze Śremu. Podczas imprezy podsumowano także konkurs na najsmaczniejszą potrawę z Benedyktynki. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: zupa, danie główne i deser. W pierwszej zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich pod kierownictwem Renaty Gajewskiej ze swoją zupą gulaszową. Najlepszym daniem głównym okazały się gołąbki mołdawskie podane na liściach winogrona, które przygotowała Arnica Amariei. Spośród słodkości jury wybrało staropolski miodownik upieczony przez Agnieszkę Klupś. Festyn zakończył półtoragodzinny koncert Stanisława Soyki. Publiczność długo oklaskiwała wyjątkowych artystów. Imprezę zorganizowało Smak i Tradycja Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Edukacyjne MCA Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. mr

strona

7

Wspólnie o suszy i wakacyjnych zagrożeniach Z inicjatywy Starosty Kościańskiego, Andrzeja Jęcza, w czwartek 15 lipca 2010 roku odbyło się w starostwie wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównym tematem spotkania było zagrożenie pożarowe w powiecie wynikające z trwającej suszy oraz przygotowanie powiatu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku mieszkańcom w okresie wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na: wodach, drogach i w czasie podróży w środkach komunikacji masowej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Jarosław Tomaszewski przedstawił zebranym informację na temat podjętych przez straż prewencyjnych działań zapobiegających pożarom. Poinformował m.in. o tym, że w lasach naszego powiatu straż dokonała przeglądu dróg pożarowych, sprawdziła oznakowania punktów czerpania wody, prowadzi monitoring sytuacji. Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego kąpielisk strzeżonych. Dyrektor stacji Piotr Zielonka poinformował m.in., że wszystkie kąpieliska w powiecie są zdatne do kąpieli. Ponadto na wniosek starosty utworzono grupę roboczą, w skład, której wejdą przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji i Starostwa Powiatowego. Zadaniem grupy będzie opracowanie założeń

powiatowego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, którego celem będzie podniesienie u najmłodszych mieszkańców powiatu praktycznej wiedzy i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania - w związku z trwającą suszą - jego uczestnicy zapoznali się z treścią Komunikatu skierowanego do mieszkańców powiatu.

Głównym tematem posiedzenia była susza.

KOMUNIKAT Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego W związku z bardzo dużym zagrożeniem pożarowym apelujemy do mieszkańców powiatu kościańskiego o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Zwracamy się do szefów gminnych zespołów zarządzania kryzysowego o powoływanie w lokalnych środowiskac, obywatelskich służb wartowniczych w obszarach szczególnie narażonych na wystąpienie pożaru (kompleksy stogów, areały nieskoszonych zbóż itp.). Zakazuje się używania otwartego ognia (ognisk i grilowania blisko kompleksów leśnych). Prosi się również o wzmożenie czujności w przypadkach palenia papierosów. Niedopałki papierosów są częstymi przyczynami powstawania pożarów, w szczególności wyrzucanie niedopałków z pociągów, samochodów itp. Zwracamy się również do kół łowieckich o monitorowanie zagrożeń pożarowych ze stanowisk – ambon. Mimo III stopnia zagrożenia pożarowego w lasach nie wprowadza się zakazu wstępu do lasu, by zachować system kontroli społecznej. Wzywamy mieszkańców, szczególnie młodych ludzi, by korzystali z numeru telefonu 112 tylko i wyłącznie dla powiadamiania o zagrożeniu, a nie jak wielokrotnie to się zdarza, numer ten wykorzystywany jest do celów niezwiązanych z zagrożeniami. Prosimy również, by rodzice, wychowawcy kolonii, obozów informowali swoich podopiecznych o zagrożeniach , które mogą powstać w najbliższym otoczeniu oraz uświadamiali ważność posługiwania się numerem telefonu 112. O negatywnych skutkach zagrożenia pożarowego proszę informować: - komendę powiatową państwowej straży pożarnej w Kościanie – tel. 0-65 511 70 95, tel. alarmowy 998 lub 112, albo najbliższą jednotkę ochotniczej straży pożarnej, - komendę powiatową policji – tel. 0-65 511 62 00 lub tel. alarmowy 997, - Nadleśnictwo Kościan – tel. 0-65 512 02 33, - Nadleśnictwo Konstantynowo – tel. 0-61 813 77 91 Starosta Kościański Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego /-/ Andrzej Jęcz

Nowe zasady wydawania legitymacji! Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie informuje o nowych zasadach wystawiania legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności oraz wydawania kart parkingowych. Nowe uregulowania prawne nie przewidują możliwości wystawiania legitymacji oraz wydawania kart parkingowych na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe tj. KIZ, ZUS, KRUS,MON, MSWiA. . Legitymacje dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby. Natomiast legitymację dokumentującą niepełnosprawność osoby, któ-

ra nie ukończyła 16 roku życia wystawia się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Z przywileju posiadania karty parkingowej, na podstawie której osoba niepełnosprawna może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, mogą skorzystać tylko niepełnosprawni o obniżonej sprawności ruchowej posiadający wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności: · orzeczenie o niepełnosprawności, · orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, · orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zwolnienie takie obejmuje często szerszą grupę osób niepełnosprawnych, nie tylko legitymujących się kartą parkingową – w Warszawie jest to Karta N+. Posiadacz karty parkingowej może korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych w każdym kraju Unii bez względu na to czy jest jego obywatelem. Wydanie karty parkingowej jest odpłatne. Opłata za jej wydanie wynosi 25 zł. ms


powiat Koœciañski

strona

8

lipiec 2010

Pyrka rady dla rowerzystów Część 2

W Wolsztynie dzieci zwiedzały parowozownie i urokliwy skansen.

Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński spotkał się z dziećmi w kościańskim Nenufarze.

Wspólne wakacje dzieci z dwóch powiatów W Powiecie Kościańskim od 4 lipca gościły dzieci z Powiatu Alzey-Worms. Wspólnie z niemieckimi rówieśnikami na wakacjach przebywały dzieci z naszego powiatu, po trzy osoby z każdej gminy. W biwaku bierze udział 15 dzieci z powiatu kościańskiego i 14 z powiatu Alzey-Worms. Wspólne wakacje są organizowane w ramach porozumienia samorządów 5 raz. Naszym zdaniem to dobry pomysł na współpracę samorządów. Dzieci z różnych państw, środowisk mają okazję się poznać, osłuchać z językiem sąsiadów, przełamać różne stereotypy i bariery – mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. W ubiegłym roku dzieci z Polski były w Nieder-Wiesen. Tegoroczne wakacje dzieci sfinansowało Starostwo Powiatowe w Kościanie i Fundacja Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży. Podczas 10 dniowego biwaku dzieci mieszkały w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu. W programie zajęć było wiele atrakcji. Dzieci mają zajęcia sportowe, językowe i plastyczne. Program biwaku ułożony był w taki sposób, aby dzieci z Polski i Niemiec miały jak najwięcej okazji do wspólnych działań - mówi Anna Hordecka, kierownik biwaku. Na co dzień młodzi ludzie mieszkali razem w pokojach, pełnili wspólne dyżury, reprezentowali swoje grupy podczas zawodów sportowych. Można śmiało powiedzieć, że sukcesy, które osiągali, stawały się sukcesami międzynarodowymi. Każdego dnia organizatorzy przygotowali dla nich wycieczkę. Bi-

wakowicze spotkali się z XIII wiecznymi rycerzami, którzy uczyli ich strzelać z łuku, w szkole w Nietążkowie jeździli konno, odwiedzili Racot, gdzie czekały na nich bryczki. W Lesznie kąpali się na basenie i odwiedzili park linowy. Możliwość sprawdzenia swoich sił była jedną z największych atrakcji biwaku. Dzieciom bardzo podobała się wycieczka do Wolsztyna. W parowozowni mogły poznać tajniki starych pociągów, a w skansenie poznały m.in. zasady pieczenia chleba. Chętni mogli sprawdzić się w pracy z narzędziami rolniczymi. Cała grupa wspólnymi siłami przestawiła wiatrak. W kościańskim klubie Nenufar z dziećmi spotkał się Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościański. Wicestarosta życzył biwakowiczom wspaniałych wakacyjnych przygód, a gościom z Niemiec miłego pobytu na Ziemi Kościańskiej. Dzieci otrzymały od starosty foldery o powiecie. Po spotkaniu dzieci wyruszyły na wyprawę z piratami. W Poznaniu, po tradycyjnym spotkaniu z koziołkami, biwakowicze zwiedzili, znajdującą się w podziemiach klasztoru Franciszkanów makietę starego miasta. Po wizycie w stolicy Wielkopolski polsko – niemiecka grupa odwiedziła Kórnik. Spotkanie z białą damą i rejs statkiem były dodatkowymi atrakcjami dnia. Na zakończenie biwaku dzieci pojechały do cichowskiego Soplicowa. Tam spotkali się ze zwierzętami i podróżowali parkową kolejką. Biwak zakończyła wesoła dyskoteka. bj

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w sierpniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 1 sierpnia 2010 2. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 2 sierpnia 2010 3. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 3 sierpnia 2010 4. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 4 sierpnia 2010 5. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 5 sierpnia 2010 6. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 6 sierpnia 2010 7. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 7 sierpnia 2010 8. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 8 sierpnia 2010 9. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 9 sierpnia 2010 10. Medyk Kościan ul. Wolności 27 10 sierpnia 2010 11. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 11 sierpnia 2010 12. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 12 sierpnia 2010 13. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 13 sierpnia 2010 14. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 14 sierpnia 2010 15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 15 sierpnia 2010 16. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 16 sierpnia 2010 17. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 17 sierpnia 2010 18. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 18 sierpnia 2010 19. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 19 sierpnia 2010 20. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 20 sierpnia 2010 21. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 21 sierpnia 2010 22. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 22 sierpnia 2010 23. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 23 sierpnia 2010 24. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 24 sierpnia 2010 25. Medyk Kościan ul. Wolności 27 25 sierpnia 2010 26. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 26 sierpnia 2010 27. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 27 sierpnia 2010 28. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 28 sierpnia 2010 29. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 29 sierpnia 2010 30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 30 sierpnia 2010 31. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 31 sierpnia 2010 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Ostatnio omawialiśmy zasady korzystania przez rowerzystów z „przejazdu dla rowerów”. Przypomnijmy zatem, bo rzecz to niebagatelna - rowerzysta korzysta z pierwszeństwa przejazdu w poprzek jezdni tylko i wyłącznie w jednym przypadku – mianowicie, gdy znajduje się już na wyznaczonym przejeździe. Cyklista nie może wjechać/wtargnąć rozpędzonym rowerem wprost pod jadący pojazd. Pyrek często obserwuje także inne kłopoty niektórych kierujących z nową, rowerową, infrastrukturą drogową. Bywa, że zagubiony rowerzysta – kamikadze, próbuje pokonać kościańskie ronda szarżując pomiędzy poruszającymi się tam pojazdami. Przypomnijmy zatem, że rowerzysta ma obowiązek korzystać z istniejącej drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych. Większość kościańskich rond w całości lub częściowo oplatają ścieżki rowerowe i w tych przypadkach rowerzysta jest zobowiązany z nich korzystać. Na szczęście nie ma w kościanie rond o kilku pasach ruchu, dlatego nikt nie wpadł w pułapkę, która spotkała pewnego 60 latka z okolic Poznania. Kierując rowerem wjechał on na poznańską kaponierę. Mężczyzna dostał się na wewnętrzny pas ruchu ronda skąd nie umiał wyjechać. Po dwóch godzinach „kręcenia” zziajanego nieboraka, wstrzymując na chwilę ruch, uratowała miejscowa drogówka. Warto przypomnieć także jak prawidłowo powinien być wyposażony rower. Zgodnie z prawem, rower z przodu powinien mieć jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające. Dopuszcza się także umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej na pedałach roweru. Inny wymóg dotyczy posiadania co najmniej jednego skutecznie działającego hamulca oraz dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego o nieprzeraźliwym dźwięku. Ostatnim krzykiem mody na rynku gadżetów rowerowych stały się dzwonki o dźwięku przypominającym sygnał telefonu komórkowego czy trąbki na sprężone powietrze, których dźwięk przypomina raczej syrenę tira, bądź wuwuzele. Nie trudno sobie wyobrazić reakcję ostrzeganego przez rowerzystę w ten sposób przechodnia. Sięgnięcie do kieszeni, czy zakrycie głowy rękoma nie jest z pewnością oczekiwanym przez nas bezpiecznym zachowaniem. Polskie prawo nie nakazuje stosowania kamizelek odblaskowych i kasków podczas jazdy rowerem. Decyzja o ich stosowaniu pozostaje w gestii rowerzysty. Pyrek namawia, aby taką decyzję jednak podjąć. Kamizelka w jaskrawym kolorze poprawia widoczność rowerzysty w ruchu ulicznym zarówno w dzień jak i po zmroku. Wyróżnianie się z tła na drodze może zadecydować o tym, czy cyklista zostanie w porę zauważony. Stosowanie kamizelek niesie za sobą także pewne ryzyko. W warunkach nocnych na tle jaskrawego materiału i odblasków kierowca innego pojazdu może nie dostrzec sygnałów przekazywanych przez rowerzystę, np. za pomocą wyciągniętej dłoni. Dlatego, o zmroku, bądź nocą dodatkiem do kamizelki powinny być opaski odblaskowe na rękach/rękawach. Należy także pamiętać, że kamizelki takie zazwyczaj tracą swoje odblaskowe właściwości na skutek prania lub długotrwałego użytkowania. Pyrek poleca także używanie kasku ochronnego. Wypadki z udziałem samochodów nie są jedynymi, na jakie narażony jest rowerzysta. Upadek podczas przejażdżki po lesie może zakończyć się uderzeniem głową o korzeń lub pień drzewa. Kolizje z pieszymi i innymi rowerzystami mogą i przytrafiają się nam także na ścieżkach rowerowych. Wśród rad Pyrka nie może zabraknąć zakazów dotyczących rowerzystów. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy na jezdni obok innych uczestników ruchu. Czas na „ploteczki” należy zatem zarezerwować sobie na najbliższy postój. Rowerzyście zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Zabronione jest także czepianie się przez rowerzystę innych pojazdów. Oczywiście życie płata nam różne figle. Jak choćby Panu w bmw, który ambitnie ścigał się z rowerzystą do prędkości 180 km/h zanim zauważył, że przejeżdżając zbyt blisko cyklisty zahaczył lusterkiem jego szelki. Policjant Pyrek

69_os_nr_39  

Nr 39 lipiec/2010 Rok 3 ISSN 1898-0899 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zaprasza na na dystansie 2 km w Nowym Dębcu na J. Wonieskim, k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you