Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik maj 2010

Miasta Koœciana Nr 37

strona

Powiatu Koœciañskiego

maj/2010

Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Remonty trwają Trwają prace remontowe na dwóch drogach powiatowych: Czacz-Widziszewo i Gryżyna-Kościan. Największą tegoroczną inwestycją drogową powiatu jest przebudowa drogi Czacz – Widziszewo. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki temu, że Starostwo pozyskało na inwestycję kwotę ponad 3 milionów 766 tys. złotych. Wartość prac, które zostaną wykonane, wyniesie ponad 7 milionów 603 tys. złotych. Inwestycję wesprze również Gmina Kościan. W ramach remontu droga zostanie przebudowana, będzie miała na całym ponad 5 km odcinku nową nawierzchnię bitumiczną, a w miejscowościach będą chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. Prace wykona wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o. o. Obecnie trwają intensywne prace w Czaczu. Jest budowana kanalizacja deszczowa, bezpieczne chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Po zakończeniu tych prac zostanie wyremontowana nawierzchnia. W dalszym etapie remontu będą realizowane prace na odcinku Czacz Przysieka Polska – Widziszewo. Drugą, dużą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej z Gryżyny do Krzywinia. Na przebudowę 11 kilometrów drogi starostwo pozyskało zewnętrzne wsparcie w wysokości ponad 1 milion 964 tys. złotych. Taka sama kwota będzie pochodziła z budżetu powiatu kościańskiego. Powiat wesprą gminy Kościan i Krzywiń. Obecnie trwają prace przy odwadnianiu rowów, wzmacnianiu poboczy i poszerzaniu drogi. W ramach planowanych robót na całym odcinku zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna, zostaną przebudowane chodniki, odnowione zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Prace przy remoncie chodników trwają w Januszewie, Jurkowie i Osieku. W Januszowie i Jurkowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, natomiast w Osieku i Jurkowie powstaną zatoki autobusowe. W miejscach niebezpiecznych zamontowane zostaną bariery energochłonne. Koszt prac to 3 miliony 929 tys. złotych. Głównym wykonawcą inwestycji jest poznański oddział firmy SKANSKA S.A. bj

Na drodze z Gryżyny do Krzywinia rowy będą odwodnione, droga zostanie poszerzona.

W Czaczu w całej miejscowości będą nowe chodniki. Podobnie będzie w Przysiece Polskiej.

Pierwszy etap prac remontowych jest realizowany w Czaczu.

W ramach prac wykonywana jest kanalizacja deszczowa.

Umowa na aleje T. Kościuszki Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zawarł umowę na przebudowę mostu i alei Tadeusza Kościuszki w Kościanie. Inwestycja, na którą Starostwo Powiatowe w Kościanie pozyskało kwotę ponad 951 tys. złotych z Ministerstwa Infrastruktury, będzie kosztowała 2 miliony 154 tysiące złotych brutto. Na jej realizację powiat uzyskał także wsparcie od samorządu miasta Kościana. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany most przy ulicy Wrocławskiej oraz ulica do Ronda Solidarności. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać fundusze, i, że uda nam się w tym roku zrealizować tę inwestycję – mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Fakt ten cieszy nas tym bardziej, że kończy duży, kilkuletni realizowany przez powiat projekt remontu najważniejszych dróg w mieście Kościanie. Po realizacji tej inwestycji rdzeń najważniejszych dróg powiatowych w mieście będziemy mieli nowy, bezpieczny i ładny. To był ambitny plan zakończony sukcesem – podkreśla starosta. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe chodniki. Ulica będzie wylana cichą nawierzchnią bitumiczną. W okolicach poczty i budynku starostwa powstaną wyniesione – bezpieczne – przejścia dla pieszych. W związku z tym, że przejścia będą w innych miejscach niż obecnie, zostaną usunięte 4 drzewa. Nowe drzewa zostaną posadzone w innym miejscu. Remont rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lipca i zgodnie z umową potrwa nie dłużej niż do 30 września 2010 roku. Prace budowlane wykona Konsorcjum: „POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. / „POL DRÓG PIŁA” Sp. z o. o. Informacje o objazdach i możliwych utrudnieniach w ruchu Zarząd Dróg Powiatowych przekaże w terminie późniejszym. bj

Wizualizacja mostu po remoncie. Projekt ZDP z Kościanie


gmina Koœcian

strona

2

maj 2010

Informacja Wójta Gminy Kościan z dnia 11 maja 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku Na podstawie art.24 ust. 1 ustawy z dnia 27.09.1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz. 467) oraz uchwały Nr XXXV/ 332 / 02 Rady Gminy Kościan z dnia 8 sierpnia 2002 roku w sprawie podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i określenia ich siedzib, podaję do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku Numer obwodu głosowania 1.

Granice obwodu głosowania Bonikowo, Łagiewniki, Mikoszki, Sepienko, Tamborowo

2.

Czarkowo, Gurostwo, Nacław, Widziszewo

3. 4. 5. 6.

Gryżyna, Gryżynka, Januszewo, Nielęgowo, Nowy Dębiec, Osiek Kiełczewo Spytkówki, Witkówki, Darnowo, Mała Wyskoć, Racot Nowy Lubosz, Stary Lubosz,

7.

Ignacewo, Turew, Wronowo, Wyskoć,

8. 9. 10. 11.

Choryń, Granecznik, Katarzynin, Wławie, Kurza Góra Kokorzyn, Kobylniki, Krzan, Pelikan, Ponin, Sierakowo, Szczodrowo, Kawczyn, Kurowo, Nowe Oborzyska, Stare Oborzyska, Pianowo

Siedziba i adres oraz numer telefonu obwodowej komisji wyborczej Bonikowo, Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 3 tel. 512-95-01 Widziszewo, Wiejski Dom Kultury, ul. Podgórna 2 tel. 691 151 400 Gryżyna, Remiza OSP ul. Zielona tel. 663 176 206 Kiełczewo, Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 2 tel. 511-04-10 Racot, Gimnazjum ul. Kościanska 9e tel. 511-79-01 Stary Lubosz, Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 7 tel. 511-41-31 Turew, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 21 tel. 513-42-63 Choryń, Przedszkole Gminne Choryń 23 tel. 513-48-16 Kurza Góra, Świetlica Wiejska, ul. Leśna 31 tel. 691 73 76 70 Kokorzyn, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 tel. 511 94 43 Stare Oborzyska, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, tel.511-40-64 Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

Ponadto informuję, że: - głosowanie przeprowadza się w dniu 20 czerwca bez przerwy w godzinach od 6.oo do 20.oo - spis wyborców będzie udostępniany w Urzędzie Gminy Kościan w godzinach od 9.oo do 13.oo od dnia 07.06.2010 do 18.06.2010 Wójt Gminy Kościan /-/ Henryk Bartoszewski


miasto Koœcian

maj 2010

strona

3

3 razy Tak KOŚCIAN Tak 3 razy XXIV Dni Kościana 28-30 maja 2010

Awers przedstawia wizerunek kościańskiego ratusza, datę honorowania Dukata Miejskiego jako środka płatniczego i napis „Civitas Costen”. Na rewersie widnieje najstarszy w Rzeczpospolitej znak ochronny nadany kościańskim sukiennikom w 1472 roku.

Dukat Miejski Kościana Podczas obchodów XXIV Dni Kościana, w sobotę 29 maja br. do obiegu wprowadzone zostaną miejskie dukaty z wizerunkiem pierwszego znaku ochronnego nadanego kościańskim sukiennikom przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Monetę o nominale 6 Dukatów tj. równowartość 6 zł i średnicy 30mm wykonano w mosiądzu. Nakład dukata kościańskiego wynosi 7 500 sztuk, z czego 5 000 sztuk dukatów zostało wybitych stemplem zwykłym, a 2 500 sztuk – stemplem odwróconym (rewers „do góry nogami” względem awersu). „Dukat to nie tylko świetna pamiątka czy nietypowy podarunek, to przede wszystkim lokalny środek płatniczy, który będzie funkcjonował na terenie Kościana do końca roku. Mieszkańcy miasta będą mogli płacić nim za towary lub usługi, otrzymywać w formie reszty lub zamieniać jako równowartość 6 złotych w 26 punktach handlowych iusługowych, które przystąpiły do akcji”- mówi Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. Lista punktów dostępna jest na plakatach rozwieszonych w mieście oraz na stronach: miasta www.koscian.pl i organizatora akcji tj. Karkonoskiego Domu Numizmatycznego z Jeleniej Góry www.koscian.dukatmiejski.pl, który pokrywa wszystkie koszty emisji dukatów. Obiegowej emisji 6 Dukatów towarzyszyła będzie emisja kolekcjonerskich dukatów w wersji srebrnej (wykonanej z z najwyższej próby srebra Ag999 o średnicy 28 mm), również o nominale 6 Dukatów. Dukaty kolekcjonerskie w wersji srebrnej nie będą podlegały wymianie i nie będą nigdzie honorowane. Każdy srebrny dukat posiada ozdobne pudełko z herbem miasta oraz certyfikat. Część nakładu mosiężnych dukatów umieszczono w ozdobnych blistrach, czyli eleganckich opakowaniach wykonanych ze sztywnej lakierowanej tektury. Burmistrz Miasta Kościana informuje, że 14.05.2010r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego wywieszone zostały na okres 3 tygodni następujące 2 wykazy pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat . W dniu 14 czerwca 2010 r. odbędzie się przetarg na wynajem na okres 3 lat hali magazynowej wraz z pomieszczeniem biurowym znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana oraz zamieszczona na stronie: www.koscian.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pok. 203, 202 tel. 065 512 11 11 wew. 304,303.

Z prac Rady Miejskiej Kościana Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się 6 maja br. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miejskiej Kościan”, która stanowi istotny dokument nakreślający główne cele i kierunki rozwoju turystyki w Kościanie.

28 maja (piątek) - KOK, RYNEK, park przy KOK 8.00 Wystawa „Zwierzęta na monetach i banknotach państw świata” ze zbiorów Zygmunta Pniewskiego – Muzeum Regionalne w Kościanie (czynna w godzinach pracy muzeum do 30.09.2010) 10.00 Rozstrzygnięcie XXII Konkursu Literackiego Młodych Piór: „W świecie przyrody na Ziemi Kościańskiej” - MBP 14.00-16.00 Uroczysta sesja Rady Miejskiej Kościana połączona z inauguracją XXIV Dni Kościana – KOK - wykład popularnonaukowy Prof. dra hab. Andrzeja Stelmacha z UAM w Poznaniu na temat „Sukcesy i porażki odrodzonego samorządu terytorialnego”. - wręczenie: Nagrody Kościan Dziękuje, nagród uczniom, sportowcom, medali okolicznościowych, 16.15-16.45 Korowód przebierańców z KOK na Rynek 16.45-19.00 Przekazanie młodzieży kluczy do bram miasta, konkurs przebierańców, spektakl dla dzieci „Księga Wielkiego Maga” w wykonaniu grupy Crazy Family 21.30-23.00 Koncert zespołu Oddział Zamknięty – park przy KOK 29 maja (sobota) – RYNEK 9.00-13.00 Akcja poboru krwi – Punkt Krwiodawstwa w SP ZOZ 10.00-20.00 Promocja kościańskiej lokalnej monety – 6 Dukatów 14.00-19.00 Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z Przedszkoli Samorządowych nr 1, 4, Zespołów Szkół nr 1, 2, 3, 4, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Obrzanie”, Zespołu Tanecznego PRYZMAT, Drużyny Harcerskiej z Zespołu Szkół nr 2 17.00 Mecz Piłki Nożnej Absolwentów „Rocznik 80” - boisko I LO 19.00-20.30 BIKE SHOW – pokaz akrobacji rowerowych 20.00 KABARETON: Nowaki, Dno, Kabaret Skeczów Męczących 30 maja (niedziela) – RYNEK, Wały Żegockiego 9.00-12.00 Zawody strzeleckie w LOK z okazji XXIV Dni Kościana – Strzelnica LOK 15.00-20.00 Średniowieczny Gród – pokazy rycerskie i prezentacja rzemiosła - Wały Żegockiego przy Murach Miejskich 15.00-20.00 Klub miłośników syren i warszaw z Nekli – pokazy samochodów zabytkowych 16.00-18.00 Koncert Orkiestry Dętej TON i ich gości Orkiestra Dęta OSP Śmigiel, Orkiestra Dęta OSP Brzeziny 18.00 JUMP THE Q (Szkocja) – koncert 21.00 Ray Wilson GENESIS unplugged

Festiwal Aktywnego Ruchu Twórczego F-art. 11-13 czerwca 2010 11 czerwca (piątek) – Rynek 17.00 Koncert zespołu JAM PING PONG w składzie: Tomek Boguś – perkusja, Michał Dolata – gitara, Marcin Ruszkiewicz – bas, Julia Stolpe – śpiew, Jaromi Drażewski – gitara i harmonijka 19.00 Maciej Zembaty z zespołem - piosenki Leonarda Cohena i nie tylko 21.00 „Eksperyment Adam i Ewa” - spektakl w wykonaniu Tomasza Mędrzaka, Agnieszki Sitek i Witolda Pyrkosza 12 czerwca (sobota) – Rynek 9.00- 21.00 Festiwal Koszykówki Młodzików „Jedynka Cup 2010” – sala gimnastyczna ZS 1 10.00 Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Braci Jureckich - Kościan 2010 – sala gimnastyczna ZS 4 16.00 Festiwal Sztuk Wszelakich 17.00 Finał Konkursu Fotograficznego „Kościan (nie)znany” 18.00 Teatr ON-OFF spektakl pt: „Wesoła taksówka” 20.00 Koncert Hanny Banaszak z zespołem 13 czerwca (niedziela) – Rynek 9.00- 18.00 Festiwal Koszykówki Młodzików „Jedynka Cup 2010” – sala gimnastyczna ZS 1 18.00 ANEKE koncert zespołu rockowego 21.00 „Moja mama Janis” - piosenki Janis Joplin w wykonaniu Jolanty Litwin-Sarzyńskiej z zespołem (Spektakl zdobył Nagrodę publiczności na I Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni 2008) Kościan – Klasyka 18-19 czerwca 2010 18 czerwca (piątek) - Kościół Farny 19.15 Marek Stefański, Ryszard Haba - koncert na organy i perkusję - Kościół Farny 19 czerwca (sobota) – park przy KOK 18.00 Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Występy Zespołu Tanecznego PRYZMAT „Chopin - namiętności w dur i moll” spektakl grupy TABERNA LIBRA Organizator:


powiat Koœciañski

strona

4

maj 2010

Absolutorium jednogłośnie Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, Rada rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu powiatu z wykonania budżetu za rok 2009 i jednogłośnie udzieliła mu absolutorium. Struktura wydatków w minionym roku została zdominowana przez inwestycje. Wszystkie wydatki powiatu wyniosły prawie 56,5 mln złotych, z czego 28% czyli prawie 16 mln złotych przeznaczono na inwestycje. Miarą dobrego budżetu – mówił Andrzej Jęcz, Starosta Kościański – są właśnie wydatki inwestycyjne. To one pokazują, jaka część pieniędzy została przeznaczona na rozwój. Dochody w 2009 roku to ponad 53,2 mln złotych, to ponad

5,6 mln złotych więcej niż planowano na początku roku. Dochody własne powiatu stanowiły 32% całości, czyli ponad 17 mln złotych. Ponadto w minionym roku powiat pozyskał ponad 5,5 mln złotych środków dodatkowych. Wydatki inwestycyjne zostały zdominowane przez remonty dróg, przeznaczono na te zadania 12,4 mln zł, czyli ponad 78% całej puli. Dzięki temu wyremontowano ulicę Poznańskie Przedmieście w Czempiniu i dalej trasę w stronę Iłówca. W Kościanie gruntowny remont przeszła ul. Piłsudskiego. Koszt tych dwóch inwestycji to ponad 3,2 mln złotych. Największą inwestycją drogową była modernizacja trasy z Czarkowa do Gryżyny, której koszt

to ponad 4,1 mln złotych. Przebudowę przeszła także droga Stary Gołębin – Donatowo, gdzie wydano ponad milion złotych. Ponadto, m.in. przebudowano drogi powiatowe w Gryżynie, Wieszkowie i Machcinie oraz wybudowano parking na ul. Północnej w Kościanie. Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, za 820 tys. złotych, zbudowano boisko wielofunkcyjne oraz wyremontowano salę gimnastyczną i siłownię. Kościański szpital wzbogacił się m.in. o cyfrowy aparat rentgenowski wart 1,5 mln złotych. W Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, za prawie 1 mln złotych wyremontowano „Domek Ogrodnika” i przeprowadzono rekultywację terenów zielonych. Wykonano także termomodernizację budynku Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz zakupiono dwa samochody dla Policji. Zwracając się do Rady Andrzej Jęcz podziękował za bardzo dobrą współpracę i merytoryczną aktywność na posiedzeniach komisji. Budżet został wykonany w ścisłej współpracy z władzami samorządów gminnych – wyjaśniał – dzięki temu możliwe było podjęcie znacznie szerszych działań inwestycyjnych. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej przy Radzie Powiatu i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Rada Powiatu Kościańskiego udzieliła jednomyślnego absolutorium Zarządowi Powiatu. mr

Elewacja wyremontowana Zakończyły się prace przy remoncie elewacji pawilonu chirurgicznego kościańskiego SP ZOZ. Wewnątrz finalizowane są prace, w wyniku których powstanie, na czwartym piętrze oddział intensywnej opieki medycznej. Koszt prac budowlanych oddziału to kwota ok. 1,9 mln złotych. Kolejny milion złotych będzie przeznaczony na wyposażenie oddziału. Jeśli prace będą przebiegać bez przeszkód, to oddział będzie już niedługo przyjmował pacjentów. bj

Zawody Pożarnicze w Czaczu W niedzielę, 16 maja odbyły się w Czaczu III Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach startowało 10 drużyn dziewcząt. W sportowej rywalizacji: ćwiczeniach bojowych i sztafecie 7x50m najlepsza okazała się drużyna dziewcząt z Karśnic. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z Łuszkowa, a trzecie z Kopaszewa. Męskich drużyn również startowało 10. Wśród chłopców w tych samych konkurencjach najlepsza była drużyna z Kopaszewa. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Śmigla, a trzecie chłopcy z Turwi. Zawody zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kościanie, samorządów gmin powiatu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. bj


miasto Koœcian

maj 2010

strona

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, jednorodzinną, w zabudowie szeregowej, położonych w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i Modrzewiową, zapisanych w Księdze Wieczystej nr 34060 Sądu Rejonowego w Kościanie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan: L.p. Położenie działki

Numer działki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2972/64 2972/65 2972/66 2972/67 2972/68 2972/69 2972/70 2972/71 2972/73 2972/75 2972/77 2972/78 2972/79 2972/80

ul. Sosnowa ul. Sosnowa ul. Sosnowa w rejonie ul. Modrzewiowej ul. Sosnowa w rejonie ul. Modrzewiowej ul. Sosnowa w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej

Powierzchnia działki w m2 294 292 199 200 194 194 154 183 152 147 226 468 244 286

Cena wywoławcza netto w zł 29 400,00 29 200,00 19 900,00 20 000,00 19 400,00 19 400,00 15 400,00 18 300,00 15 200,00 14 700,00 22 600,00 46 800,00 24 400,00 28 600,00

Wadium w zł 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 600,00 900,00 600,00 500,00 300,00 700,00 500,00 900,00

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych odbył się w dniu 16 listopada 2009r., drugi w dniu 25 stycznia 2010r., a trzeci w dniu 12 kwietnia 2010r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena uzyskana w wyniku przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22 %. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla każdej działki obowiązują następujące warunki: szerokość elewacji frontowej 7,00 m, głębokość zabudowy 10,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki - 7,00 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, dach: dwuspadowy symetryczny o spadku połaci dachowych 40o, kalenica równoległa do linii zabudowy, wysokość w kalenicy 11,5 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, w dachu należy wykonać po dwa okna w każdej połaci – w formie lukarn. Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 w sali nr 23. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na jedną działkę, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Kościanie znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 28 czerwca 2010r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana, pokój 203, telefon (0*65) 512 14 66 wew. 304. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan, położonych w Kościanie: 1. Przy ul. Wiatracznej - oznaczonej numerem geodezyjnym 4342 o powierzchni 251 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr 35796, nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możliwość zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, cena wywoławcza 17 570,00 zł + podatek VAT 22 % tj. 3 865,40 zł , wadium 2 000,00 zł 2. Przy ul. Południowej – oznaczonej numerem geodezyjnym 3941/25 o powierzchni 1004 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr 36098, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przeznaczony pod działalność gospodarczą - handlu, usług i przemysłu nieuciążliwego, cena wywoławcza 120 480,00 zł + podatek VAT 22 % tj. 26 505,60 zł, wadium 20 000,00 zł Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 w pokoju nr 203, o godzinie 11.00 - nieruchomość położona przy ul. Wiatracznej, o godzinie 12.00 - nieruchomość położona przy ul. Południowej Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbył się w dniu 01 października 2009r. drugi w dniu 28 stycznia 2010r., a trzeci w dniu 15 kwietnia 2010r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Kościanie znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 30 czerwca 2010r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacone niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Kościanie, pokój 203, telefon (0*65) 512 14 66 wew. 304. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

5

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W tym roku po raz pierwszy osoby starsze (które w dniu głosowania mają ukończone 75 lat) oraz niepełnosprawne, mogą oddać swój głos w wyborach prezydenckich (20 czerwca br.) przez pełnomocnika. Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim Kościana, najpóźniej do 10 czerwca br. Szczegóły oraz wzory wniosków znajdą Państwo w internetowym Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego Kościana, w zakładce wybory. Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie tel. (65) 5 12 31 96 lub (65) 512 11 11 wew. 104.

Informacja

Od 1 czerwca 2010r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego Kościana. Urząd funkcjonować będzie: w poniedziałek w godz. 7.15 – 16.15, od wtorku do czwartku w godz. 7.1515.15 oraz w piątek w godz. 7.15-14.15.

Wiosenne inwestycje w mieście Rozstrzygnięto już wszystkie przetargi na realizację miejskich inwestycji drogowych, które zaplanowano w tegorocznym budżecie w kwocie 1.830 tys. zł. Na ulicy Klonowej wykonano już nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 141,4 tys. zł. W trakcie realizacji jest przebudowa największej miejskiej inwestycji drogowej-ulicy Niemcewicza, gdzie na długości 350 mb utwardzona zostanie, przez firmę Wilerbud z Kąkolewa, nawierzchnia z kostki betonowej i chodnikami o wartości ponad 442 tys. zł. Równocześnie, na ulicy Wschodniej prowadzone są prace polegające na przebudowie nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycję o wartości ponad 227 tys. zł, wykonuje F.U.B. Brojakowski, Tomiak z Rakoniewic. W najbliższym czasie przebudowane zostaną również ulice: Pszenna i Kopernika. Prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej z zatokami postojowymi i chodnikami na ulicy Pszennej, o wartości ponad 233 tys. zł, wykona F.U.B. Brojakowski, Tomiak z Rakoniewic. Natomiast przebudowę ulicy Kopernika wykona F.U.H. Jacek Kubiak. Koszt inwestycji obejmujący przebudowę nawierzchni z kostki betonowej to ponad 178 tys. zł. Zakończenie wszystkich zaplanowanych na ten rok remontów dróg przewidziano na połowę lipca. „Wszystkich wykonawców przebudowy dróg wyłoniono w przetargu, w formie licytacji elektronicznej. Zaoferowali oni znacznie korzystniejsze ceny dla miasta. Uzyskane w ten sposób oszczędności samorząd przeznaczy na dodatkowe miejskie inwestycje m.in. budowę oświetlenia”- powiedział Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. W ramach inwestycji oświetleniowych w mieście wybudowane zostaną nowe słupy i oprawy oświetleniowe na ulicach: Winowicza (8 szt.), prace o wartości ponad 26 tys. zł wykona Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT” Marian Rzepecki z Garzyna oraz na ulicy Składowej (17 szt.), gdzie wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELKAZ z Jarocina. Koszt inwestycji to 71 tys. zł. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Wojciechowskiego i Balcera. W ramach inwestycji wybudowane zostaną 42 słupy oświetleniowe wraz z linią kablową. Wartość inwestycji to blisko 80 tys. zł. Wykonawcą prac będzie Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Kaczmarek z Grodziska Wlkp. Do końca sierpnia potrwają prace termomodernizacyjne zaplanowane w tegorocznym budżecie w kościańskich szkołach. W Zespole Szkół nr 3, prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości 299 tys. zł wykona firma GROBUD Sp. z o.o. Grodziska Wlkp. Natomiast wymianę stolarki okiennej w I Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzi firma „OKNA KOŁODZIEJCZYK” Janusza Kołodziejczyka z Tylmanowa, za 97,5 tys. zł. Ponadto w Kościanie ukończono remont chodnika na ulicy Działkowej (na odcinku od ul. Łąkowej do Powst.Wlkp.) o wartości ok. 50 tys. zł oraz rozpoczęto remont chodnika na ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Reymonta).


gmina Koœcian

strona

6

maj 2010

Jubileusz Biblioteki

Pracownicy Biblioteki Gminy Kościan wraz z Wójtem

6 maja Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w sali wiejskiej w Widziszewie obchodziła Jubileusz 60 – lecia istnienia. Przybyłych gości, wśród których byli przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy oraz pracownicy bibliotek powiatu kościańskiego, dyrektorzy szkół, radni oraz przyjaciele biblioteki, powitała Dyrektor placówki - Katarzyna Wopińska. Mówiła, iż Biblioteka Publiczna Gminy Kościan to nie tylko samorządowa wypożyczalnia książek. Jest ona także, zgodnie ze sztuką współczesnego bibliotekarstwa, ośrodkiem promującym czytelnictwo i szeroką pojętą kulturę poprzez różnorodne formy działania, np. konkursy, spotkania autorskie, warsztaty literackie, wystawy plastyczne, zabawy z dziećmi. Żywym dowodem tego był pokaz multimedialny prezentujący działalność kulturalno – edukacyjną biblioteki, jak również wystawy lokalnych artystów towarzyszące jubileuszowi: obrazy Pani Urszuli Ciszewskiej, hafty pań ze Starego Lubosza oraz rzeźby Pana Macieja Szymczaka. Następnie Dyrektor przybliżyła gościom historię Jubilatki. Mówiła między innymi o tym, że w chwili powstania bibliotekę zlokalizowano w budynku ówczesnego wójtostwa w Kościanie przy ul. Młyńskiej (dziś to stylowy domek przy blaszanym pawilonie). Mówiła także o kolejnych przeprowadzkach biblioteki, by dotrzeć do miejsca, w którym mieści się dziś – budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie. Ponadto nakreśliła również historię pozostałych czterech bibliotek publicznych w gminie – filii bibliotecznej w Racocie, Starym Luboszu, Turwi oraz Widziszewie. Kolejnym punktem spotkania były podziękowania i czerwone róże skierowane do pracowników biblioteki: Darii Budzyn, Grażyny Laskowskiej, Agnieszki Makogon, Jadwigi Marony, Marii Mikołajczak oraz Marii Woźnej. Dyrektor podkreślała, że „na dzisiejszy wizerunek Biblioteki Publicznej Gminy Kościan pracuje dzień po dniu oddane grono pracowników, którzy w funkcjonowanie książnicy wkładają całą swoją wiedzę, serce i umiejętności.” Skierowała także słowa podziękowania do Wójta Gminy Kościan za to, że „od lat uznaje, iż warto inwestować w bibliotekę, a przez to rozwijać potrzeby kulturalne naszej społeczności.” Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kościan - Henryk Bartoszewski. Mówił między innymi o wyzwaniach przed jakimi stoją biblioteki publiczne w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Wręczył również pracownicom biblioteki listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów za ich trud i owocną pracę. Przewodniczący Rady Gminy Kościan - Jan Szczepaniak przekazał czek na kwotę tysiąca zł na zakup książek. Uczestniczący w jubileuszu goście przekazali kwiaty, prezenty i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. W części artystycznej Jubileuszu 60 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kościan swoją poezję zaprezentowała artystka z Racotu - Urszula Ciszewska. Z mini recitalem wystąpiła również laureatka wielu konkursów młodych wokalistów na arenie polskiej i zagranicznej - Katarzyna Marona. (kw)

Występ Urszuli Ciszewskiej

Dotacje unijne Kolejny sukces w staraniach o fundusze unijne osiągnęły podmioty z terenu Gminy Kościan. Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”, w ramach działania 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wysoko oceniła trzy operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów, które będą realizowane w latach 2010-2011. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” złożyło wniosek o dofinansowanie realizowanego już z tych funduszy projektu „Bliskie a nieznane” i znalazło się na drugim miejscu listy rankigowej do dofinansowania z funduszy unijnych na kwotę blisko 25 000 zł. Podobnie Szkolny Klub Sportowy „Jantar” w Racocie, którego dwa wnioski na zadania upowszechniania idei olimpijskiej („Biegaj z nami na olimpijskim szlaku – Racot 2011” oraz „Muzeum pamiątek olimpijskich w Racocie”) również znalazły wysokie uznanie Rady LGD oceniającej operacje (trzecie i ósme miejsce rankingowe). W sumie wnioski „Jantara” opiewają na kwotę 31 100 zł. (md)


powiat Koœciañski

maj 2010

strona

7

Pyrka rady ! Nie od parady!

Pyrek – najlepszy wielkopolski policjant radzi dużym i małym. Warto go posłuchać, jak nie stracić ucha.

Przepaska na oku, sztuczna noga może papuga na ramieniu? Jak rozpoznać drogowego pirata? Gdzie oni są? To osoby, które nie stosują się do drogowych reguł. Pyrek nie jest piratem, czy Ty także zatem? Mikołaj Rej nie spodziewał się najpewniej, iż tytuł jego satyry na panujące wówczas relacje społeczne wprost będzie odnieść można do wzajemnych relacji XXI wiecznych użytkowników dróg. Winni są tirowcy…, gdyby nie ci motocykliści… zróbcie coś z „świętymi krówkami” na rowerach… ci piesi chodzą jak chcą. „Ksiądz Pana wini, Pan księdza a nam prostym zewsząd nędza.” Czy owi prości to my? Czy my

sami, zawsze stosujemy się do drogowych reguł? Pracując na drodze Pyrek nie raz, nie dwa, usłyszał: „Łapcie prawdziwych piratów”. Gdzie ich znaleźć? Czy wzajemne złośliwości, oskarżenia, insynuacje, łamanie przepisów oraz brak życzliwości pomiędzy użytkownikami dróg powodują jacyś wyimaginowani piraci? Z doświadczeń Pyrka nie wynika, aby któraś z określonych kategorii uczestników ruchu drogowego w jakiś nadzwyczajny sposób generowała niebezpieczeństwo dla pozostałych. Wśród każdej tak zdefiniowanej grupy znajdują się osoby, które cechuje brak umiejętności, wiedzy, doświadczenia czy zwykła prymitywność zachowania. Jeden z portali intrnetowych przeprowadził ciekawe doświadczenie. Pod lupę wzięto statystycznego kierowcę, nazwijmy go Staszkiem Obrzańskim. Staszek nigdy nie uczestniczył w żadnej kolizji, „kółkiem kręci” ponad 17 lat, sam ma ich 37. Codziennie o 7 rano, swoim 5 letnim autem średniej klasy pokonuje kilkukilometrową drogę do pracy. Chwila zapomnienia na długiej prostej 60 km/h zamiast 40. Po chwili w mieście kolejna podobnie pokonana prosta. Przed przejściem dla pieszych czeka grupka porannych przechodniów. Zatrzymać się i pozwolić przejść im na drugą stronę? To niebezpieczne. Jadące tuż za Staszkiem auto może nie zdążyć zahamować i wpakuje mu się w bagażnik. Albo, co gorsza, zechce go ominąć tuż przed zebrą. I nieszczęście gotowe. Dlatego lepiej dodać gazu. Zresztą rano wszędzie jest pełno ludzi i gdyby chcieć ustępować im pierwszeństwa, to nigdzie nie dojechałoby się na czas. Staszek zbliża się do skrzyżowania. Na sygnalizatorze zapala się żółte światło. Trzeba przyspieszyć, wszak Staszek nie jest maruderem. Sytuacja powtarza się przed zaporami i sygnalizatorem przejazdu kolejowego. „Halo kochanie, tak kupię…” Obrzański dusi na czerwoną słuchawkę swojej komórki, po chwili musi nacisnąć klakson - jadący przed nim zawalidroga zbyt wolno wyjeżdża z podporządkowanej. Staszek dojeżdża do pracy. Bynajmniej… Staszek nie jest piratem, jest głęboko przeświadczony, że jechał całkowicie zgodnie z przepisami, przecież nie spowodował wypadku ani kolizji – a Pyrek niech łapie prawdziwych piratów. Oczywiście wszyscy wiemy, ze gdyby za naszym bohaterem jechał vide-rejestrator prawo jazdy Obrzańskiego trafiłoby tego dnia na policyjne biurko. Pyrek proponuje - zanim wsiądziesz za kierownicę auta bądź motoru, na rower, wyjdziesz na spacer - skoncentruj się. Uczestnictwo w ruchu drogowym to nie jest kolejna rywalizacja czy gra, do dyspozycji każdego z nas jest jedno zdrowie i życie. Głęboko odetchnij, pomyśl i bądź przekonany, że wszyscy tak myślą, że najważniejsze jest nasze wspólne bezpieczeństwo, uśmiechnij się - za uśmiech nie płacisz, z uśmiechem nie tracisz. Kontroluj nogę bądź rękę na gazie, zastosuje się do znaków i sygnałów drogowych. Rowerzysto przepuść pieszego, kierowco przepuść rowerzystę. Nie denerwuj się ten Pan/ ta Pani, nie potrafi prowadzić jak ty – niech włączy się do ruchu. Jutro ktoś tak samo potraktuje Twoją żonę, męża, idące do szkoły dziecko. Do następnego spotkania – zajmiemy się rowerzystami. Policjant Pyrek

W imieniu Powiatu Kościańskiego porozumienie podpisał Andrzej Jęcz - Starosta Kościański oraz Edward Strzymiński - Wicestarosta Kościański.

Z Napoleonem do Wielkopolski Włodarze sześciu wielkopolskich powiatów, w poniedziałek 10 maja, w pałacu w Witaszycach, podpisali porozumienie o wspólnej realizacji projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski”. Celem tego międzypowiatowego przedsięwzięcia jest wykreowanie nowego produktu turystycznego – Szlaku Napoleońskiego. Podpisane w poniedziałek porozumienie jest kluczem do uzyskania dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W imieniu Powiatu Kościańskiego porozumienie podpisał Andrzej Jęcz - Starosta Kościański oraz Edward Strzymiński - Wicestarosta Kościański. Bazą przedsięwzięcia jest postać Napoleona, łącząca swoją obecnością w Wielkopolsce powiat jarociński, gostyński, kościański, leszczyński, średzki i śremski. W ramach projektu najpierw zostanie opracowana strategia promocji szklaku, następnie zaplanowano wydanie przewodników, map, nakręcenie filmu promocyjnego, wizyty na targach turystycznych oraz uruchomienie portalu internetowego. Wszystko Komunikat Kierunki na kościańskim KOLEGIUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA Zainteresowanym studiami w Kościanie przedstawiamy ofertę edukacyjną kościańskiego Kolegium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w roku akademickim 2010/ 2011. STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA SAMORZADOWA, ADMINISTRACJA EUROPEJSKA MARKETING POLITYCZNY WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA SAMORZADOWA ADMINISTRACJA EUROPEJSKA MARKETING POLITYCZNY WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Więcej informacji: ul. Bernardyńska 2, 64-00 Kościan, tel./fax (65) 511-09-87.

to ma się przyczynić do promocji nowego szlaku. Ponadto w każdym powiecie odbędą się imprezy o charakterze historycznym. Mieszkańców Powiatu Kościańskiego już teraz możemy zaprosić do Soplicowa w Cichowie na „Francuskie popołudnie” oraz na „Spotkanie z gen. Chłapowskim” w Turwi. Imprezy odbędą się w 2012 i 2013 roku. Ziemia Kościańska naturalnie wpisuje się w przebieg szlaku. To z Turwi, pochodził Dezydery Chłapowski - osobisty adiutantem cesarza. Soplicowo w Cichowie, jako pełna dekoracja z filmu „Pan Tadeusz” stanowi doskonałe tło do organizacji imprezy związanej z Napoleonem. To właśnie tam, według Adama Mickiewicza, wkroczyły wojska Cesarza. Planowana wartość przedsięwzięcia to ponad 1,4 mln złotych. Samorządy złożyły wniosek i chcą pozyskać 85% tej kwoty, pozostałe 15% zabezpieczą powiaty. Przy udziale 6 powiatów kwota wkładu własnego wyniesie 36 tys. złotych. Liderem i pomysłodawcą projektu jest Powiat Jarociński.mr

Wakacje na sportowo Rusza tegoroczna edycja programu „Wakacje na sportowo”. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kościańskiego do 10 czerwca 2010 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie organizacje pozarządowe ( m. in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe ), gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną organizujące ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w formach: zawodów, festynów, mistrzostw amatorskich, rajdów pieszych, rowerowych i innych zajęć, podczas, których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej, mogą składać oferty wraz z kosztorysami i regulaminami. Po zebraniu wszystkich ofert Zarząd Powiatu podejmie decyzję o włączeniu danej imprezy do Programu, określając jednocześnie wysokość wsparcia dla imprezy. Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji imprez. Zgłaszane imprezy muszą upowszechniać aktywny sposób spędzania czasu. Muszą odbywać się na terenie Powiatu Kościańskiego w terminie 26 czerwca – 31 sierpnia 2010 roku. bj Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl


powiat Koœciañski

strona

8

maj 2010

PRZYSZŁOŚĆ Z PERSPEKTYWAMI

Przez cały tydzień pobytu nauczycielki z Niemiec brały udział w zajęciach szkolnych.

Goście z Niemiec u Marii Konopnickiej W dniach 9 – 15 maja Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie gościła delegacja trzech nauczycieli ze szkół specjalnych w Alzey. Wizyta Claudi Behringer, Katrin Beil ze szkoły Volkerschule z Alzey i Hannelore Helbig ze szkoły Rotental jest efektem zainicjowanej trzy lata temu współpracy. Nauczycielki z zaprzyjaźnionych w Niemczech szkół w trakcie pobytu uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych. Poznały metody wykorzystywane przy pracy z uczniami niepełnosprawnymi w naszej szkole. Nowością są dla nich metoda Tomatisa i terapia Biofiedbeck. Taka forma współpracy daje możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami ze szkół w Alzey i naszej szkoły – mówi Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej. Ubiegłoroczny pobyt naszych nauczycieli w Alzey zaowocował już wprowadzeniem kilku rozwiązań niemieckich do programu realizowanego w kościańskiej szkole. Wykorzystaliśmy ich doświadczenia w zakresie edukacji muzycznej i artystycznej. Bardzo podobała nam się szkoła w Kościanie – przyznały zgodnie nauczycielki. Bardzo podobają nam się panujące w szkole pozytywne relacje nauczyciela i dzieci. Co nas zaskoczyło to, to, że w Kościanie w jednej szkole uczą się dzieci z wszystkimi

stopniami niepełnosprawności. U nas dzieci te uczą się w różnych szkołach – zauważyła Claudia Behringer. W naszym systemie edukacji dzieci niepełnosprawnych nie ma nauczania indywidualnego w domach. Wszystkie dzieci, bez względu na stopień niepełnosprawności, są dowożone do szkoły – dodaje Hannelore Helbig ze szkoły Rotental. To dla nas nowość. Nie ma u nas także pielęgniarki i logopedy. Uczniowie szkół specjalnych w Niemczech nie mają obowiązkowej nauki języka. Gościom szkoły podobała się lekcja niemieckiego, w której brały udział. Obiecały, że przyślą paczkę z materiałami do nauki tego języka. W czasie tygodniowych praktyk rozmawiano także o możliwościach współpracy nie tylko nauczycieli, ale także niewielkiej wymiany uczniów między szkołami M. Konopnickiej, a szkołą Rotental z Alzey. Program wizyty gości z zaprzyjaźnionych szkół przewidywał też kilka dodatkowych atrakcji. Nauczycielki w godzinach popołudniowych – jest to ich pierwsza wizyta w Polsce - odwiedziły Poznań i Leszno, a także najciekawsze miejsca w Kościanie i na Ziemi Kościańskiej. Pobyt delegacji w Alzey był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach programu „Wspólna pasja, wspólna przyszłość – szkoła specjalna bez granic”. bj

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w czerwcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 1 czerwca 2010 2. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 2 czerwca 2010 3. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 3 czerwca 2010 4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 4 czerwca 2010 5. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 5 czerwca 2010 6. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 6 czerwca 2010 7. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 7 czerwca 2010 8. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 8 czerwca 2010 9. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 9 czerwca 2010 10. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 10 czerwca 2010 11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 11 czerwca 2010 12. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 12 czerwca 2010 13. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 13 czerwca 2010 14. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 14 czerwca 2010 15. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 15 czerwca 2010 16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 16 czerwca 2010 17. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 17 czerwca 2010 18. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 18 czerwca 2010 19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 19 czerwca 2010 20. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 20 czerwca 2010 21. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 21 czerwca 2010 22. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 22 czerwca 2010 23. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 23 czerwca 2010 24. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 24 czerwca 2010 25. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 25 czerwca 2010 26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 26 czerwca 2010 27. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 27 czerwca 2010 28. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 28 czerwca 2010 29. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 29 czerwca 2010 30. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 30 czerwca 2010 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie rozpoczyna trzeci okres wdrażania projektu systemowego „Przyszłość z perspektywami”, dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Projekt współfinansowany jest z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdrażanie projektu rozpoczęto w 2008 roku podpisując umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowę podpisano na 7 lat, do 2013 roku. W pierwszych dwóch latach wdrażania projektu na realizację zadań PUP otrzymał środki finansowe w ogólnej kwocie 3 403 656,00 złotych. Środki te pozwoliły na zaktywizowanie 688 bezrobotnych. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Uwzględniając aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zaliczono przede wszystkim: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami i bez doświadczenia zawodowego, bezrobotną młodzież i osoby powyżej 45 roku życia. Wybór takich osób wynikał stąd, że niekorzystna sytuacja na lokalnym rynku pracy, jaka miała miejsce w 2009 roku, dotknęła przede wszystkim osoby młode oraz osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym i niskim poziomem wykształcenia. To właśnie wśród tych osób odnotowano w zeszłym roku największy wzrost udziału w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Ponadto poziom wykształcenia jak również doświadczenie zawodowe przekładają się na czas poszukiwania zatrudnienia. Im niższe doświadczenie i kwalifikacje, tym bardziej okres poszukiwania zatrudnienia wydłuża się powodując niejednokrotnie długotrwałą bierność zawodową. Liczba bezrobotnych kobiet w ewidencji osób bezrobotnych świadczy o ich trudnej sytuacji na rynku. Kobiety znacznie częściej w obliczu braku zatrudnienia dobrowolnie wycofują się z rynku pracy i poświęcają się opiece nad dziećmi. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób powyżej 45 roku życia, które ze względu na swój wiek, bardzo często są stereotypowo postrzegane za mało wydajnych pracowników. W obecnej sytuacji, gdzie warunki zatrudnienia określane są przez pracodawcę, w/w osoby bez wsparcia urzędu pracy tak naprawdę nie mają szans na zatrudnienie w konfrontacji z pozostałymi osobami poszukującymi zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dlatego też, to właśnie bezrobotni, spełniający jedno z powyższych kryteriów, mogą liczyć na wsparcie w ramach projektu. Zgodnie z przyjętymi założeniami w okresie 2010 roku PUP planuje zaktywizować 236 bezrobotnych, którzy uczestnicząc w projekcie skorzystać będą mogli z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a następnie z programu staży lub szkoleń zawodowych. Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy będą mogły skorzystać z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach szkoleń urząd zorganizuje kursy dla 82 osób w dziedzinach: - operator maszyn do robót ziemnych, - operator wózków widłowych z komputerową obsługą magazynowania, - spawacz MAG -TIG z elementami czytania rysunku technicznego, - przygotowanie do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie ( w tym kadry i płace), pomoc publiczna elementy pracy w biurze rachunkowym, - kompleksowa obsługa biura (sekretariat elementy księgowości, kadry i płace archiwizacja dokumentów), - opiekun osób starszych/zależnych (opieka nad osobami chorymi, w starszym wieku, dziećmi z dysfunkcjami, osobami uzależnionymi). Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby PUP (ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan, tel. 065-512-10-55, www.pup-koscian.pl, email poks@praca.gov.pl), gdzie można uzyskać informacje na temat projektu oraz warunków uczestnictwa. Niniejszy projekt opracowany został w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” Poddziałania 6.1.3. „Poprawa zdolności do zatrudnienia przez podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. PUP

Oredownik Samorządowy  

Oredownik Samorządowy, nr37, maj 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you