Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik kwiecieñ 2010

Miasta Koœciana Nr 36

strona

Powiatu Koœciañskiego

kwiecień/2010

Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Budżet Gminy Kościan w 2009 roku W dniu 27.04.2010 roku radni Gminy Kościan rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Kościan. Dochody gminy w roku 2009 wyniosły 37.731.624,09 zł (w przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody wyniosły 2.460 zł). Największy udział po stronie dochodów, na które składają się między innymi podatki od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłata za wodę i ścieki, podatek rolny i podatek za środki transportowe, stanowiły dochody własne i wyniosły one 14.608.495,85 zł - 38,7 %. Subwencja ogólna zamknęła się kwotą 11.235.112,009 zł, z czego część oświatowa stanowiła 9.303.822 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zawierają głównie środki przeznaczane na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Dotacje celowe na zadania własne gminy obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowanie kosztów wyżywie-

nia dzieci i młodzieży w szkołach oraz zadania pomocy społecznej. Wydatki w roku 2009 zamknęły się kwotą 39.272.492,07 zł. Najwięcej środków w budżecie gminy tj. 15.227.553,38 zł zostało wydatkowanych na zadania związane z oświatą i wychowaniem – 38,8 %. Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 5.560.322,04 zł – 14,2 %. Zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej, w tym budowa stacji uzdatniania wody w Katarzyninie i rozbudowa oczyszczalni w Racocie, pochłonęły łącznie 5.576.468 zł. Gmina Kościan w roku 2009 udzieliła również dotacji innym jednostkom, w tym: - Powiat kościański – droga Nacław-Gryżyna i ścieżka rowerowa - 457.000 zł - Miasto Kościan – organizacja Dni Kościana – 10.000 zł - Miasto Kościan – remont Fary Kościańskiej – 40.000 zł

- SPZOZ Kościan – modernizacja szpitala – 150.000 zł - Gmina Śrem – schronisko dla zwierząt – 25.000 zł - Organizacje pozarządowe (działalność sportowa) – 160.000 zł Na wydatki inwestycyjne w roku 2009 przeznaczono łącznie 11.077.446 zł tj. 28,21 % dochodów. W roku 2009 zakończono budowę sal sportowych przy szkołach podstawowych w Kokorzynie i Turwi. Został także oddany do użytku budynek z 12 mieszkaniami socjalnymi w Kurzej Górze. W roku 2009 Gmina Kościan pozyskała łącznie 1.050.507,31 zł środków pomocowych z różnych źródeł. Ponadto została przyznana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 800 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Pelikanie i Sierakowie. Zadłużenie gminy na 31.12.2009 roku wynosiło 2.800.000 zł, co stanowi 7,42 % dochodów. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu można znaleźć na stronie internetowej Gminy Kościan. (ap)


powiat Koœciañski

strona

2

kwiecieñ 2010

Ponad 16 km dróg Rozpoczęły się prace remontowe na dwóch drogach powiatowych: Czacz-Widziszewo i Gryżyna-Kościan. Przebudowa drogi Czacz – Widziszewo to największa drogowa, tegoroczna inwestycja powiatu. Starostwo pozyskało na tą inwestycję kwotę ponad 3 miliony 766 tys. złotych. Wartość prac, które zostaną wy-

W pierwszej kolejności zostanie wyremontowany odcinek drogi w Czaczu.

W miejscowościach będą nowe chodniki.

Powiat pozyskał na remont drogi Gryżyna Krzywiń prawie dwa miliony złotych.

Droga zostanie odwodniona.

konane wyniesie ponad 7 milionów 603 tys. złotych. Inwestycje wesprze również Gmina Kościan. W ramach remontu droga zostanie przebudowana, będzie miała na całym ponad 5 km odcinku nową nawierzchnię bitumiczną, a w miejscowościach będą chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. Prace wykona wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o. o. W pierwszej kolejności remontowana będzie droga w Czaczu. Wykonawca remontu musi go przeprowadzić w trzy miesiące od daty przekazania placu budowy. Zawarta z wykonawcą umowa zakłada, że pierwszy etap prac nie może trwać dłużej niż do połowy lipca, a drugi etap prac, czyli całość remontu musi się zakończyć w połowie września. Przebudowę drogi powiatowej z Gryżyny do Krzywinia wykona poznański oddział firmy SKANSA S.A. Na przebudowę 11 kilometrów drogi starostwo pozyskało zewnętrzne wsparcie w wysokości ponad 1 milion 964 tys. złotych. Taka sama kwota będzie pochodziła z budżetu powiatu kościańskiego. Powiat wesprą gminy Kościan i Krzywiń. W ramach planowanych robót na całym odcinku zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna, zostaną odwodnione rowy, przebudowane chodniki, odnowione zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Wzmocnione zostaną pobocza, odcinkami droga zostanie poszerzona do 6 m. W Januszewie i Jurkowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, natomiast w Osieku i Jurkowie powstaną zatoki autobusowe. W miejscach niebezpiecznych zamontowane zostaną bariery energochłonne. Koszt prac to 3 miliony 929 tys. złotych. Prace podobnie jak w przypadku drogi z Czacza do Widziszewa przedsiębiorstwo wykonujące remont musi wykonać w ciągu trzech miesięcy od chwili przejęcia placu budowy. Zgodnie z umową remont nie może trwać dłużej niż do 15 września tego roku. Drogi w czasie prac budowlanych będą przejezdne, ale należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu. W związku z tym zachęcamy do omijania remontowanych odcinków .bj

Kondolencje od Ernsta Waltera Görischa Starosta partnerskiego, niemieckiego powiatu Alzey-Worms pan Ernst Walter Görisch przesłał na ręce Andrzeja Jęcza, Starosty Kościańskiego kondolencje z okazji śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób.

Szanowny Panie Starosto Jęcz, Z wielkim zaskoczeniem dowiedzieliśmy się o śmierci polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wielu wysokiej rangi polityków, jak i innych osób życia publicznego, do której doszło w wyniku katastrofy samolotu w rosyjskim Smoleńsku. Niniejszym chcielibyśmy przekazać wyrazy głębokiego współczucia oraz kondolencje. Myślami łączymy się z bliskimi wielu ofiar, z Państwem i całym narodem polskim. Wiadomość o katastrofie prezydenckiego samolotu z 96 ofiarami napełniła wielu ludzi w powiecie konsternacją i smutkiem. Zapewniam Państwa o współczuciu i solidarności naszych mieszkańców w tej trudnej dla polskiego narodu chwili. Wszystkiego dobrego dla Państwa oraz najlepsze pozdrowienia z powiatu AlzeyWorms. Ernst Walter Görisch Starosta

Początek budowy Rozpoczyna się budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Centrum będzie się mieściło na ulicy Gostyńskiej 38, w sąsiedztwie budynku starostwa. Obecna siedziba Centrum na ulicy Kaźmierczaka w Kościanie nie jest przystosowana do potrzeb ta-

kiej instytucji. Wykonanie inwestycji jest możliwe dzięki temu, że powiat kościański pozyskał w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego niezbędne środki w wysokości jednego miliona 424 tysięcy złotych. Wniosek opracowany i złożony przez starostwo został najlepiej oceniony ze wszystkich złożonych w ramach konkursu. Prace budowlane wykona Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Kościana. Koszt prac budowlanych wyniesie ponad milion 696 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji to ponad jeden milion 902 tysiące złotych. Nowa siedziba PCPR będzie parterowa. Budynek będzie miał ponad 447 metrów kwadratowych powierzchni. Wejście do budynku będzie się znajdowało od strony dzisiejszego parkingu. W gmachu – co szczególnie ważne – dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdą się m.in. przestrony pokój spotkań, duża świetlica, sala konferencyjna o powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych, pomieszczenia biurowe, w tym pokój dla pedagoga, archiwum, pomieszczenia socjalne, garaż. Niewątpliwą ozdobą nowoczesnej siedziby PCPR Budowa nowej siedziby PCPR zakończy się w sierpniu przyszłego roku. będzie zimowy ogród. bj


miasto Koœcian

kwiecieñ 2010

strona

3

Obchody Święta 3 Maja Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicza zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Poniżej przedstawiamy Państwu program imprez i uroczystości podczas weekendu majowego: 30 Kwietnia 2010 r. (piątek) godz. 17.30; 19.30 – Półfinałowy Turniej Barażowy o wejście do II Ligi Mężczyzn K.K.S. Obry Kościan (koszykówka), Hala Sportowa ZS nr 1 1 Maja 2010 r. (sobota) godz. 10.30-19.00 - XXXIX & XL Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, Hala Sportowa ZS nr 4, przy ul. 27 Stycznia 1 w Kościanie, współorganizatorzy: Burmistrz Miasta Kościana i Starosta Kościański, imprezy towarzyszące: II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kotów Norweskich Leśnych godz. 16.00; 18.30 - Półfinałowy Turniej Barażowy o wejście do II Ligi Mężczyzn K.K.S. Obry Kościan (koszykówka), Hala Sportowa ZS nr 1 2 Maja 2010 r. (niedziela) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej godz. 6.00-12.30 – Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kościana, Kanał Wojnowicki przy drodze GryżynaWojnowice godz. 9.00 - Ogólnodostępne Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – zapisy do godz. 12.00, strzelnica LOK w Kościanie, Pl. Wolności 21 godz. 10.30; 12.30 Półfinałowy Turniej Barażowy o wejście do II Ligi Mężczyzn K.K.S. Obry Kościan (koszykówka), Hala Sportowa ZS nr 1 godz. 10.30-19.00 - XXXIX & XL Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, Hala Sportowa ZS nr 4, ul. 27 Stycznia 1 w Kościanie, współorganizatorzy: Burmistrz Miasta Kościana i Starosta Kościański, impreza towarzysząca: Wystawa Specjalistyczna Kotów Brytyjskich godz. 11.00 – wręczanie mieszkańcom miasta chorągiewek w barwach narodowych, Rynek godz. 16.00 – „Rynek Chóralny” - koncert chórów, Rynek (w razie niepogody-sala KOK) godz. 19.00 –„Spotkanie z Polską - Chopin” – koncert na fortepian i wiolonczelę Wykonawcy: Maria Magdalena Kaczor-fortepian, Agnieszka Pawłowska-wiolonczela, Rynek (w razie niepogody-sala KOK) 3 maja 2010 r. (poniedziałek) Święto Narodowe Trzeciego Maja godz. 9.30-15.30 – 3-Majowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, Boisko Orlik 2012, os. Konstytucji 3 Maja godz. 10.00 – Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Klub Nauczyciela, os. Piastowskie 73 godz. 11.00 - Msza Św. w Intencji Ojczyzny, Kościół p.w. Pana Jezusa godz. 12.00 - Uroczystości 3 Majowe: wystąpienie Burmistrza Miasta Kościana, złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej, melodie patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Kościan, Plac Niezłomnych godz. 18.00 – Koncert „Ważne są tylko te dni…” – przeboje polskiej piosenki lat 60-tych, 70-tych, 80-tych w wykonaniu zespołu w składzie: Julia Stolpe, Marcin Ruszkiewicz, Michał Dolata, Mariusz Zakrzewski, Bartek Krawczyk, Rynek (w razie niepogody-sala KOK) godz. 20.00 –„Norwid nasz codzienny” – koncert zespołu „Łukaszewski Project”, Rynek (w razie niepogody-sala KOK)

Kondolencje z zagranicy Informacja o katastrofie lotniczej, w której życie stracił Prezydent RP Lech Kaczyński oraz 95 innych znaczących osób w państwie obiegła cały świat. W związku z tragedią pod Smoleńskiem na ręce Burmistrza Miasta Kościana Michał Jurgi i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Piotra Ruszkiewicza spływają kondolencje od naszych zagranicznych przyjaciół i miast partnerskich. Wyrazy głębokiego współczucia przekazali mieszkańcom Kościana: Burmistrz Miasta Rakovnik Zdeněk Nejdl „…Jest to ogromna tragedia dla wszystkich Polaków oraz Europy. Strata tych wyjątkowych osób jest niezmierna. Składamy najszczersze kondolencje Panu i wszystkim mieszkańcom miasta…”, prezes Klubu Koszykarskiego z czeskiego Zdaru Ivan Pečinka „Z wielkim smutkiem i bólem w sercach śledzimy informacje dotyczące wielkiego nieszczęścia, które spotkało Polskę w sobotę, dnia 10.04.2010r. Wiemy, że w chwili obecnej czeka Polskę bardzo trudny czas, ale pragniemy Was zapewnić, że my wszyscy tutaj w Žd’áře nad Sázavou, jesteśmy stale myślami z Wami i zawsze możecie liczyć na wszelką pomoc z naszej strony”. Równie życzliwe kondolencje otrzymaliśmy ze szkoły w czeskim Bohdalowie.

W Kościanie oddano hołd ofiarom tragedii W sobotę 10 kwietnia br., w dzień po kościańskich uroczystościach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, wydarzyła się ogromna tragedia dla całego Narodu Polskiego. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska oraz członkowie delegacji państwowej, którzy tego dnia lecieli do Katynia, aby oddać hołd tragicznie pomordowanym przed 70. laty Polskim Oficerom. Już tego samego dnia, na wielu kościańskich budynkach powiewały biało-czerwone flagi z kirem. Przez cały czas trwania żałoby narodowej na kościańskim Rynku zachowano rekwizyty stanowiące scenerię widowiska historycznego „Katyń”, zaprezentowanego podczas kościańskich uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Przed głównym wejściem do Ratusza umieszczono zdjęcie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pod którym mieszkańcy składali kwiaty i znicze. „Scenografia ta w symboliczny sposób ukazywała zbieżność tych dwóch dramatycznych wydarzeń.”- mówi Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. W niedzielę 11 kwietnia br. w Kościele Pana Jezusa w Kościanie odprawiona została specjalna Msza Św. w intencji ofiar sobotniej katastrofy lotniczej. W uroczystej Mszy Św. wzięli udział przedstawiciele kościańskich władz samorządowych, duchowni, poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, a także harcerze oraz mieszkańcy Kościana. Po uroczystości poczty sztandarowe oraz wszyscy zgro-

madzeni przeszli na kościański Rynek, aby oddać hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, którego portret wystawiono w asyście Straży Miejskiej oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Na Rynku ksiądz Czesław Bartoszewski poprowadził, krótką modlitwę. Mieszkańcy miasta Kościana oraz regionu, którzy pragnęli wyrazić współczucie rodzinom ofiar oraz wszystkim dotkniętym tą bolesną stratą polskiego społeczeństwa, składali kondolencje do księgi wystawionej w kościańskim Ratuszu, a także za pośrednictwem Elektronicznej Księgi Kondolencyjnej udostępnionej na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dla uczczenia uroczystości pogrzebowych pary prezydenckiej w sobotę 17 kwietnia w samo południe oraz w niedzielę 18 kwietnia o godz. 14.00 na terenie miasta Kościana zabrzmiały syreny alarmowe. Hołd Prezydentowi i Jego małżonce w Pałacu Prezydenckim złożył Burmistrz Miasta Kościana, który uczestniczył w pożegnaniu ofiar na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Pamięć o ofiarach katastrofy prezydenckiego samolotu uczcili także w poniedziałek, 19 kwietnia br. uczestnicy specjalnego przedstawienia artystycznego „W hołdzie ofiarom tragedii pod Smoleńskiem”, wyreżyserowanego przez Janusza Dodota- dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury. Występ został spontanicznie przygotowany przez aktorów Kościańskiego Teatru Kameralnego oraz uczniów i nauczycieli szkół z Kościana, Starej Przysieki i Starych Oborzysk.

Pod czarno-białym portretem Prezydenta RP władze samorządowe miasta, gminy i powiatu złożyły kwiaty oraz znicze.

Po Mszy Św. pod tablicą katyńską, na Placu Niezłomnych, dla upamiętnienia tragicznie zmarłych, delegacje władz samorządowych miasta, gminy i powiatu złożyły wspólnie wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze.


gmina Koœcian

strona

4

kwiecieñ 2010

Wielkopolska Odnowa Wsi Nacław i Stary Lubosz

Dni Olimpijczyka w Racocie Jak co roku w kwietniu Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie obchodziło święto swoich patronów. Tradycją już stało się, iż te obchody wiążą się z konkursami i biegami. Zainaugurowano je w czwartek 8 kwietnia finałem Szkolnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, w którym pięcioro uczniów odpowiadało na pytania dotyczące historii Igrzysk Olimpijskich oraz udziału w nich polskich sportowców. Zwycięzcą konkursu okazał się uczeń klasy IIc Hubert Mikołajczak, który wyprzedził Filipa Homskiego z IIId, Aleksandrę Michałowską z Ib, Marka Kowalczyka z Ia i Jakuba Haryka z IIIb. W tym samym dniu odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski o Tematyce Olimpijskiej. Uczestniczyło w nim 21 recytatorów, którzy zaprezentowa-

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie Koło Strzeleckie w Widziszewie zapraszają na

„Festyn Majowy VII Memoriał im. Tomasza Rusieckiego” który odbędzie się 2 maja 2010r. przy świetlicy klubu „Ogrodnik” w Widziszewie. W ramach festynu odbędą się: - turniej strzelecki (od 14.00); - imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (od 15.00); - ognisko (od 18.00); - zabawa taneczna (od 20.00);

Serdecznie zapraszamy

Rusza kolejna budowa kanalizacji W marcu br. nastąpiło podpisanie umowy na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz drugiego etapu kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji została firma Zakład Robót Inżynieryjnych Mieczysław Szczechowiak z Pniew, która zaoferowała najniższą cenę w wysokości 1.841.505,73 zł brutto – etap I oraz 150.639,83 zł brutto – etap II. Pierwszy etap kanalizacji, którego termin wykonania ustalono do dnia 31.01.2011r. obejmować będzie budowę kolektorów grawitacyjnych i rurociągu tłocznego o łącznej długości 7,1 km, trzy przepompownie ścieków oraz przyłącza kanalizacyjne mieszkańców wsi. Natomiast drugi etap, którego termin wykonania ustalono do dnia 30.06.2011 r. obejmuje budowę rurociągu tłocznego i grawitacyjnego o łącznej długości 0,64 km wraz z przepompownią. Cała inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (ASz-K)

li literackie kolaże o tematyce sportowej. Każdy z nich prezentował wysoki poziom recytatorski i wykazał się dużym zaangażowaniem. Zwyciężyła Adrianna Sałapatek z Gimnazjum w Starych Oborzyskach. Drugie miejsce zajęła Zofia Przybylska z Gimnazjum w Borowie, trzecie Agnieszka Maik z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni za swoje oryginalne interpretacje utworów. Nagrody ufundowali Starosta Powiatu Kościańskiego oraz Wójt Gminy Kościan. 9 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Igrzyska Olimpijskie w Matematyce. Do rywalizacji przystąpiło 45 uczniów reprezentujących wszystkie gimnazja powiatu kościańskiego. Przez niecałą godzinę uczniowie zmagali się z zadaniami o tematyce olimpijskiej. Konkurs przyjął charakter igrzysk, gdyż punktowane były nie tylko poprawne rozwiązania zadań, lecz także szybkość ich wykonania. Największą wiedzą wykazał się i najszybciej rozwiązał zadania zespół uczniów z Gimnazjum w Krzywiniu w składzie: Olga Bukowiecka, Wojciech Łabiński, Daria Michałowicz. II miejsce wywalczyli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Kościanie: Marta Brukiewicz,. Michalina Domagała i Wiktoria Milewska. Na miejscu III uplasował się zespół z Gimnazjum nr 4 w Kościanie w składzie: Bartosz Kram, Ewelina Niklas, Dominika Siąkowska. Z taką samą ilością punktów, lecz nieznacznie dłuższym czasem rozwiązywania zadań, IV miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum w Racocie w składzie: Albert Bajsztok, Katarzyna Miedzińska i Karolina Wolsztyńska. Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum w Racocie, Urząd Gminy Kościan oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Obchody dni Patrona Szkoły miały zakończyć Wiosenne Biegi Przełajowe, na które dotarli olimpijczycy m.in. czterystumetrowiec Robert Maćkowiak i paraolimpijczyk Andrzej Wróbel. Niestety tragiczna wiadomość o katastrofie pod Smoleńskiem zmusiła organizatorów do odwołania zawodów i uczczenia ofiar tego wypadku symbolicznym marszobiegiem na racockim hipodromie. (md)

Marszałek Marek Woźniak nagrodził dwa zadania zgłoszone przez gminę Kościan do konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, ogłoszonego pod koniec minionego roku przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski na najciekawsze projekty w zakresie przedsięwzięć dla poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Kapituła Konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi” wysoko oceniła zgłoszenia konkursowe, które gmina złożyła w imieniu wsi Nacław i Stary Lubosz. Projekt odnowy Nacławia pn. „Plac zabaw elementem odnowy wsi” znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej, uzyskując 82 punkty. Natomiast projekt pn. „Stary Lubosz – atrakcyjny dla mieszkańców w krajobrazie wsi” sklasyfikowany został na miejscu 8 (pkt. 74). Laureaci konkursu otrzymali, w ostatnich dniach grudnia, po 10 tys. zł nagrody finansowej na tzw. „rozruch” projektów. Na uwagę zasługuje fakt, że wartość w/w projektów została tak skalkulowana, by uzyskać maksymalną wysokość przewidzianego w konkursie dofinansowania, tj. 40.000 zł. na każdy z projektów. W Nacławiu zakres projektu obejmować będzie realizację placu zabaw dla najmłodszych, w skład którego wejdą domek drewniany z pomostem, huśtawka, sprężynowce, huśtawka wagowa, stanowiska stojaków z linami do wspinania. Dla dorosłych zaplanowano stworzenie elementów umożliwiających spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w postaci drewnianej altany wraz z ławkami oraz drewnianymi pergolami, aneksu wypoczynkowego wraz z ławkami, miejsce na grill lub ognisko. W Starym Luboszu zakres projektu obejmuje realizację placu zabaw dla najmłodszych, w skład którego wejdą domek drewniany, huśtawki, karuzela, sprężynowce oraz konstrukcja linek wspinaczkowych. Dorośli znajdą odpoczynek w specjalnie przygotowanym aneksie rekreacyjno wypoczynkowym w postaci altany ogrodowej wraz z zamontowanymi ławeczkami oraz stanowiskami do gry w szachy i kości. Projekt zakłada również stworzenie sieci ścieżek edukacyjnych łączących poszczególne obiekty tworzące strefy czterech pór roku. Ścieżki stanowić będą pomoc dydaktyczną dla przedmiotów realizowanych w szkołach tj. przyroda, geografia, chemia, fizyka i technika. Planowany termin zakończenia prac oraz rozliczenie obu projektów został wyznaczony na październik 2010 r. Dnia 7 kwietnia w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadań w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. W gronie 10 gmin, które tego dnia podpisywały umowę znalazła się też Gmina Kościan, którą reprezentowali Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan oraz Regina Włodarczak Skarbnik Gminy. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego stosowną umowę na dofinansowanie przedsięwzięć podpisał Leszek Wojtasiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. (mn)

Remonty świetlic wiejskich W ramach bieżących remontów budynków gminnych w kwietniu br. wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Januszewie. Wykonano również prace remontowe w świetlicy w Starym Luboszu polegające na ułożeniu nowej posadzki z płytek gresowych. (ASz-K)

Przebudowa ulic w Kiełczewie Do końca kwietnia br. zawarta zostanie umowa na przebudowę ulic Ogrodoweji Krótkiej w Kiełczewie. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk z Tłok, z najniższą ceną w wysokości 667.031,95 zł. Przebudowa obu ulic o łącznej długości 0,546 km obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betowej, chodników, zjazdów do posesji wraz z odwodnieniem ulic. Termin wykonania wyznaczono na koniec lipca br. (ASz-K)

Wójt Gminy Koœcian przypomina, ¿e 15 maja up³ywa termin II raty podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci


miasto Koœcian

kwiecieñ 2010

strona

5

Z prac Rady Miejskiej Kościana Dochody miasta w 2009 roku Dotacje celowe 14,93%

Inne dotacje w tym środki pochodzące z budżetu UE 3,57 %

Dochody własne 54,85%

Subwencje ogólne 26,65%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2009 rok

Na zakończenie uroczystości pod Krzyżem Katyńskim przybyłe delegacje władz samorządowych miasta Kościana dla upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń sprzed 70.laty oraz oddania im hołdu, złożyły wiązanki kwiatów i symbolicznie zapaliły znicze.

70. rocznica zbrodni katyńskiej 9 kwietnia br. na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej, zorganizowane wspólnie przez władze samorządowe miasta Kościana, powiatu kościańskiego i gminy Kościan, w asyście Kompanii Honorowej 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. Dywizji Stefana Roweckiego „Grota”. Starosta Kościański Andrzej Jęcz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał tragiczne zdarzenia jakie miały miejsce 70. lat temu, w wyniku których zamordowano elitę naszego społeczeństwa. Następnie Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga zaprezentował nową publikację „Kościańska Lista Katyńska” Zenona Jóźwiaka i Jerzego Zielonki, wydaną wspólnie przez miasto i gminę oraz powiat kościański. „Kościańscy historycy, jako jedni z pierwszych w Polsce, próbowali odkryć prawdę o Katyniu. Na tablicach przy Krzyżu, widnieje 62 nazwisk oficerów polskich i policjantów, których rodziny sprowadziły się po wojnie na Ziemię Kościańską lub z niej pochodziły. Po ponad dwóch latach od odsłonięcia tablic pod Krzyżem Katyńskim, kościańscy badacze odkryli kolejne nazwiska pomordowanych mieszkańców Ziemi Kościańskiej. Trzeba podkreślić, że prawda o Katyniu była przez dziesiątki lat ukrywana i zakłamywana, dlatego wydana aktualnie „Kościańska Lista Katyńska” zawiera już 128 nazwisk ofiar zbrodni sowieckiej, pochodzących z Ziemi Kościańskiej i zapewne będzie jeszcze uzupełniana” powiedział Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. Po Katyńskim Apelu Pamięci, wojskowa Kompania Honorowa oddała salwę honorową. W uroczystości wzięły udział delegacje władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji, mieszkańcy miasta oraz członkowie rodzin katyńskich, które złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Ksiądz dziekan Czesław Bartoszewski poprowadził wspólną modlitwę w intencji pomordowanych. Wszyscy zebrani otrzymali publikację pt. „Kościańska Lista Katyńska”. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta TON, która wykonała wiązankę pieśni patriotycznych. Tego samego dnia, na kościańskim Rynku wyczytano imiona i nazwiska ofiar stalinowskich zbrodni, pochodzących z Ziemi Kościańskiej. Następnie uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu zaprezentowali widowisko historyczne „Katyń”. Spektakl teatralny w reżyserii Janusza Dodota, został zorganizowany przez Kościański Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Kościanie.

Wydatki miasta w 2009 roku

Kultura Kultura fizyczna i sport i ochrona 8,73% dziedzictwa Pozostałe narodowego wydatki 3,91% 6,35% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,83%

Pomoc społeczna 19,30%

Drogi 7,12%

Gospodarka mieszkaniowa 2,10% Administracja publiczna 11,10%

Oświata i wychowanie 38,56% Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2009 rok

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się w czwartek, 15 kwietnia br. Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana. Dochody miasta w roku 2009 wyniosły 58.799.452,54 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje ok. 2.420 zł. Największy udział w dochodach miasta stanowiły dochody własne 32.254.385,68 zł, tj. 54,85 %, są to m.in. udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty lokalne, w tym głównie podatek od nieruchomości. Subwencja ogólna stanowiła 26,65 % , a dotacje celowe 14,93 % dochodów ogółem. Wydatki w roku 2009 zamknęły się kwotą 57.938.383,78 zł. Najwięcej środków w budżecie miasta zostało wydatkowanych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 22.339.592,60 zł (38,56 %). Drugą pozycję w wydatkach sta-

nowiła kwota 11.183.017,93 zł (19,30 %) przeznaczona na pomoc społeczną. Ponad 7 mln zł, czyli 8,14 % dochodów zostało przeznaczonych na zadania inwestycyjne i majątkowe. Najwięcej środków, bo ponad 3,5 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje drogowe. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 861.068,76 zł. Zadłużenie miasta w relacji do dochodów budżetu zmniejszyło się z poziomu 49,49 % (przed rozpoczęciem kadencji w 2005r.) do 25,32 % (na koniec 2009 roku) i wyniosło 14.890.506,79 zł. Niezwykle ważnym dokumentem podjętym na sesji jest uchwała w sprawie nadania kościańskiej Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 imienia Mariana Koszewskiego.

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Kościana na okres 3 tygodni wywieszone zostały następujące wykazy: - w dniu 9 kwietnia 2010 r. - części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Nad Łąkami przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, - hali magazynowej wraz z pomieszczeniem biurowym znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat. - w dniu 23 kwietnia 2010 r. - wykaz trzech nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.


powiat Koœciañski

strona

6

kwiecieñ 2010

Prace budowlane przy OIOM-ie są już na ukończeniu, ich koszt to ok. 1,9 mln złotych, a kolejny milion złotych wyposażenie oddziału.

Sporo nowego w szpitalu Kolejny rok inwestycji, zmian i planów w kościańskim szpitalu. O ostatnich zakupach i remontach z dyrektorem Piotrem Lehmannem rozmawia Michał Rydlewski. M.R. Podczas ostatniej, wrześniowej rozmowy wspominał Pan o rozporządzeniu ministra zdrowia, które nakłada na szpital konieczność spełnienia do 2012 roku wszystkich wymogów formalnych i sanitarnych. Jak wyglądają postępy prac? Czy ten restrykcyjny termin uległ zmianie? P.L. - Są pewne zmiany, ponieważ Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące dostosowania wszystkich pomieszczeń i urządzeń sanitarnych do wymogów zostały przesunięte o 3 lata, czyli do 2015 roku. Jest to dla nas bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ zyskaliśmy 3 lata na przygotowanie całej infrastruktury do wspomnianych wcześniej wymogów. Druga zmiana, z sierpnia 2009 roku, mówi o liberalizacji wymogów, szczególnie dotyczących powierzchni oraz ilości urządzeń sanitarnych przypadających na liczbę pacjentów. Dla nas jest to o tyle korzystne, że w wyniku tych zmian modernizacja szpitala będzie znacznie tańsza i prawdopodobna w miejscach, których było to niemożliwe na starych zasadach. M.R. Co udało się zrobić do tej pory? P.L. - Mammografia już funkcjonuje, mamy nowy aparat mammograficzny, który działa w szpitalu od listopada 2009 roku. Jest to wysokiej klasy sprzęt, znajdujący się już w docelowym miejscu przeznaczenia, tj. w nowym skrzydle diagnostycznym . Cała inwestycja kosztowała ok. 500 tys. złotych z czego 370 tys. złotych samo urządzenie. Zaczął także pracować cyfrowy aparat rentgenowski, który pomyślnie przeszedł wszystkie kontrole. To inwestycja finansowana z funduszy unijnych , także znajduje się w nowym skrzydle diagnostycznym. Do pełnej funkcjonalności brakuje tylko odpowiedniego oprogramowania komputerowego, które umożliwi przekazywanie cyfrowych obrazów bezpośrednio do odbiorców, czyli do oddziałów, poradni itd. M.R. Szpitalne laboratorium zyskało w międzyczasie nowoczesną platformę diagnostyczną.

Trwa remont elewacji pawilonu chirurgicznego.

P.L. - Tak, do tej pory praca laboratorium polegała na tym, że jedna osoba była zaangażowana obsługą jednego analizatora. W tej chwili laboratorium to jedna, duża sala, na której stoi platforma diagnostyczna. Osobiste starania kierownika laboratorium doprowadziły, do tego że mamy najbardziej nowoczesne zaplecze badawcze, wykonujemy szereg nowych badań dla pacjentów na bardzo wysokim poziomie i z dużą dokładnością. Całe urządzenie może obsługiwać jedna osoba. Ta inwestycja pozwoliła nam na zmniejszenie ilości pomieszczeń, a z drugiej strony na ograniczenie liczby personelu, którego część znalazła zajęcia na oddziałach.

M.R. Z daleka widać prace przy elewacji pawilonu. Domyślam się, że już niedługo zostanie tam uruchomiony oddział intensywnej opieki medycznej? P.L. - Obecnie finalizujemy tą największą inwestycję. Oddział intensywnej opieki medycznej będzie zlokalizowany na czwartej kondygnacji pawilonu chirurgicznego. Można powiedzieć, że intensywnie pracujemy by zagospodarować pawilon. Jeśli będą środki finansowe i dalsza przychylność władz samorządowych , pawilon zostanie w pełni wyposażony do końca 2013 roku. Praktycznie dwa poziomy są już prawie gotowe. Prace budowlane przy OIOM-ie są już na ukończeniu, ich koszt to ok. 1,9 mln złotych, a kolejny milion złotych wyposażenie oddziału. Jeśli prace będą przebiegać bez przeszkód, to do końca maja oddział będzie już przyjmował pacjentów. Jest to bardzo duży oddział, jego powierzchnia to ponad 500 m2. Sama sala do intensywnej terapii ma około 200 m2, będzie tam 5 stanowisk oraz jedno łóżko izolacyjne. Będzie tam także miejsce do szczególnej formy dializy – ultrafiltracji – która służy chorym, będącym w stanie skrajnej niewydolności serca, wątroby i innych, gdzie zawiodły konwencjonalne sposoby terapii. Można w ten sposób leczyć ciężki obrzęk płuc, niewydolność wątroby pochodzenia toksycznego np. po zatruciu grzybami etc. M.R. Przeprowadzka do nowej części ruszyła na dobre? P.L. - W tym roku planujemy całkowicie przenieść oddział chorób wewnętrznych, który w tej chwili jest zlokalizowany częściowo w starej, a częściowo w nowej części. Do końca roku cała interna będzie w nowym pawilonie , dzieląc poziom pierwszy z dializą. Obecnie kobiecy oddział korzysta z piękna nowej struktury. Około 800 m2 potrzeba by zmieścić część męską. Po zakończeniu przeprowadzki zostanie kilka wolnych sal, do których przeniesiemy tymczasowo ortopedie. Jest to dla nas, z logistycznego punktu widzenia, duże ułatwienie, ponieważ sala operacyjna, gdzie pracują ortopedzi mieści się w pionie pawilonu chirurgicznego. M.R. Oprócz OIOMu jakie jeszcze remonty zostaną przeprowadzone w tym roku? P.L. - Jeśli chodzi o plany, zaczynamy także modernizację oddziału opieki paliatywnej i zakładu opiekuńczo – leczniczego. Jest nam bardzo miło, ponieważ pojawiła się osoba prywatna, która chce wspomagać finansowo remont tego oddziału, ale chce pozostać anonimowa. To wspaniały gest, budujący dla nas wszystkich. Dzięki jej pomocy uda nam się wyremontować trzy sale tego, najskromniej wyposażonego, oddziału. Remont nie zakłóci w żaden sposób funkcjonowania tej komórki , będzie odbywał się stop-

niowo małymi kroczkami. Oddział rzeczywiście wymaga głębokich przeobrażeń, chcemy także spełnić wymagania, jakie nakłada na nas straż pożarna i instytucje nadzorujące. Głównie zależy nam na polepszeniu bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się na oddziale, ale również chcemy zapewnić komfort przebywającym tam pacjentom. Ponadto kończymy budowę apteki, prawdopodobnie już za dwa tygodnie będzie ona uruchomiona. Koszt to ok. 370 tys. złotych. Apteka będzie dostosowana do wszystkich wymogów sanitarnych, prawa farmaceutycznego, będzie spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa przygotowywania i transportowania leków. M.R. Cały czas mówimy o remontach, czy w tym roku w szpitalu pojawi się nowy sprzęt medyczny? P.L - Głównym zakupem w tym roku będzie kupno wierzy laparoskopowej. Jest to sprzęt najwyższej klasy, którego chirurdzy używają na co dzień. Aparatura zapewnia minimalną inwazyjność podczas operacji. M.R. Podczas ostatniej rozmowy wspominał Pan o wypożyczeniu tomografu, czy w tej kwestii wiadomo już coś więcej? P.L - Jak już wcześniej powiedziałem, na pewno nie kupimy takiego urządzenia ponieważ jego obsługa, serwisowanie oraz sam zakup jest bardzo drogi i niestety nas na to nie stać. Poszukujemy firmy, która wstawi tomograf oraz dostosuje pomieszczenie. To sprzęt niezbędny w dzisiejszej diagnostyce obrazowej, tym bardziej, że mamy sprawnie funkcjonujący Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie trafiają stany, których szybka i skuteczna diagnoza umożliwia odpowiednie leczenia. Tomograf będzie stał w skrzydle diagnostycznym SOR , obok aparatów rtg i mammografu. M.R. Patrząc na dotychczasowe prace, można się pokusić o stwierdzenie, że wszystko idzie „jak po maśle”. P.L. - Niestety, nie jest aż tak kolorowo, szpital ma kłopot z prądem, jest to problem, który znacząco ogranicza możliwości rozbudowy oddziałów. Obecna trafostacja zapewnia prąd rzędu 260 KW, z czego już teraz 190 używamy. W tej chwili jest to wystarczająca ilość energii, jednak uruchomienie nowych oddziałów i aparatury spowoduje niedostatek. I tak aby zapewnić dalszy rozwój szpitala, musimy przygotować nową trafostacje o mocy 500 KW. Ponadto musimy kupić agregat o takiej samej mocy, aby zapewnić energię w razie jakiejkolwiek awarii. Cała inwestycja będzie zakończona w czerwcu, a jej koszt wyniesie 1,1 mln złotych. Nie ukrywam, że ta inwestycja jest dla mnie bolesna, ponieważ efektów fizycznie nie widać i nie służą one bezpośrednio pacjentowi. Jednak z drugiej strony, dzięki tej inwestycji zapewnimy szpitalowi możliwość dalszego rozwoju, bez obaw, że w którymś momencie, mówiąc najogólniej, zabraknie nam prądu. M.R. Skoro rozmawiamy o rzeczach mniej miłych, proszę powiedzieć, co z pieniędzmi za nadwykonania, o których mówił Pan we wrześniu? P.L. - NFZ niestety nie ma pieniędzy. W tej chwili powinniśmy otrzymać ok. 2 mln złotych za nadwykonania. Z ostatnich informacji wynika, że tych pieniędzy najprawdopodobniej nie dostaniemy. Nie wiem, czy będziemy wchodzili w spór sądowy z NFZ, ale na pewno będziemy starali się wyegzekwować pieniądze za zabiegi ratujące życie. M.R. Taka „łyżka dziegciu w beczce miodu”, jednak słuchając Pana, można śmiało powiedzieć, że kościański szpital ambitnie realizuje swoje plany. P.L. - Myślę, że nasza sytuacja jest dość dobra. Poparcie władz samorządowych, w tym głównie Pana Starosty, z którym właściwie jestem w stałym kontakcie. Razem rozwiązujemy plany modernizacji szpitala, ich sposób finansowania, korzystam z pomocy delegowanych najlepszych pracowników i doradców Pana Starosty . Największy ciężar – konieczność inwestowania w infrastrukturę jest podyktowana wymogami. W tym roku mamy zabezpieczone pieniądze na zakupy sprzętu i modernizacje. W ubiegłym roku na inwestycje wydaliśmy ponad 2 mln złotych. Wiele rzeczy udało się zrobić dzięki współpracy z samorządem powiatu, miasta i gminy Kościan, miasta Krzywiń oraz życzliwości władz Śmigla i Czempinia. Kolejną rzeczą, którą chcę podkreślić, to fakt, że w minionych latach szpital wypracowuje zysk. To zasługa całego personelu szpitala, z którym mam przyjemność pracować, który w moim odczuciu jest największym szczęściem tego szpitala. M.R. Jeśli taka tendencja się utrzyma, to do 2015 roku w Kościanie będzie szpital na miarę XXI wieku P.L. – Dokładnie tak, przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, jednak, jak już wspominałem, dzięki dobrej współpracy z samorządami jesteśmy wstanie zrealizować nasze plany. Wszystko zmierza do tego, aby unowocześnić szpital, to niełatwe, ale wykonalne zadanie. Będę na bieżąco informował Państwa o postępach prac.


powiat Koœciañski

kwiecieñ 2010

strona

7

Spotkanie z burmistrzami

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie rozpoczął współpracę z poznańską Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii.

Szkoła ma umowę z WSHiG Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zawarł mające poparcie i akceptację władz powiatu porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Umowa podpisana w środę, 7 kwietnia 2010 roku przez dyrektor szkoły Arletę Adamczak – Puk i rektora uczelni prof. dr Roman Dawida Taubera powoduje, że uczelnia obejmie swoim patronatem dwa kierunki kształcenia w Zespole Szkół. Pierwszym z nich jest funkcjonujące już technikum żywienia i gospodarstwa domowego, a drugim, planowane od września, technikum hotelarskie. Zawarte porozumienie pozwoli na wspólną realizację wielu korzystnych dla uczniów przedsięwzięć. Przede wszystkim umożliwi realizację w szkole wybranych zajęć labolatoryjnych i wykładów prowadzonych przez pracowników uczelni. To współdziałanie dotyczy przede wszyst-

kim kierunku hotelarskiego – concierge. Najzdolniejsi uczniowie będą w myśl porozumienia mogli brać udział w pracach kół naukowych działających na uczelni. Uczniowie i studenci będą mogli realizować wspólne projekty. Pierwsze wspólne przedsięwzięcia miały już miejsce. Uczniowie Zespołu Szkół brali, z powodzeniem – zdobywając pierwsze miejsce - udział w konkursie na aranżację stołu wielkanocnego. Uczniowie nietążkowskiego technikum będą mieli także możliwość korzystania ze zbiorów uczelnianej biblioteki. Uczelnia będzie także pomagała szkole w organizacji, tak ważnych dla tego kierunku kształcenia praktyk , na terenie kraju i za granicą. Szkoła na początek współpracy otrzymała propozycję udziału 15 uczniów w praktykach na wyspie Rodos. Praktykanci będą mięli zagwarantowane przez uczelnię wyżywienie, ubezpieczenie i przelot samolotem oraz kieszonkowe. bj

„Lepsze kwalifikacje kluczem do przedsiębiorczej przyszłości” Pod takim hasłem od lutego do końca lipca 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie realizuje projekt o charakterze szkoleniowo-doradczym, przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie . Zamierzeniem podstawowym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i rozwój kompetencji 24 osób, mieszkańców powiatu, którzy do tej pory byli pod opieką lokal-

W projekcie biorą udział 24 osoby.

nych ośrodków pomocy społecznej i nie mieli stałego zatrudnienia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym spółdzielni socjalnej. Zdobywana wiedza i udzielana realna pomoc pozwoli im na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Realizowany projekt jest formą wyrównywania szans wszystkich grup społecznych oraz popularyzowania skutecznych rozwiązań walki ze zjawiskiem bezrobocia i wykluczenia społecznego. bj

W środę, 14 kwietnia Andrzej Jęcz - Starosta Kościański spotkał się z burmistrzami gmin Powiatu Kościańskiego. W spotkaniu uczestniczyła Dorota Lew - Pilarska, Burmistrz Miasta i Gminy Czempiń, Michał Jurga, Burmistrz Miasta Kościana, Paweł Buksalewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Wiktor Snela, Burmistrz Śmigla, Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan. Podczas spotkania, w którym na zaproszenie starosty uczestniczyła również Grażyna Wróblewska, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznania rozmawiano na temat nowych, budżetowych regulacji prawnych wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Zmiany w tej ustawie zakładają m.in. likwidację funduszu ochrony środowiska, likwidację gospodarstw pomocniczych, a w perspektywie likwidację funduszu geodezyjnego. W dalszej części spotkania, w której brali udział Jarosław Tomaszewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Kazimierz Król, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP rozmawiano o zasadach współpracy i współorganizacji strażackich działań w najbliższym czasie, m.in. o organizowanych w maju III Powiatowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. bj

Z prezesem RIO rozmawiano o zmianach w ustawie o finansach publicznych.

Innowacje pedagogiczne w śmigielskim liceum W nowym roku szkolnym zostaną w Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu wprowadzone ciekawe innowacje pedagogiczne. Pierwsza z nich „Biologia z promocją zdrowia i elementami kosmetologii” będzie realizowana w klasach I, II i III w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na zajęciach młodzież zapozna się z zagadnieniami promocji zdrowia, dietetyką, anatomią, fizjologią człowieka, biochemią, chemią kosmetyczną i kosmetologią. Innowacja ta umożliwi rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz przygotuje do zdobycia zawodu kosmetyczki, dietetyka oraz do kontynuowania nauki na pokrewnych kierunkach wyższych uczelni. Druga z proponowanych młodzieży innowacji „Niesiemy pomoc-program edukacyjny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” będzie realizowana w pierwszych klasach w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na tych zajęciach młodzież poszerzy i opanuje wiedzę z przysposobienia obronnego z działu bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Nabędzie również umiejętność oceny zagrożeń życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Taka wiedza i umiejętności ułatwią uczniom dalszą naukę na kierunkach związanych z ratownictwem medycznym. Szczegółowych informacji o propozycjach pedagogicznych udziela szkoła pod numerem telefonu 65 5 180 095. bj Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl


powiat Koœciañski

strona

8

kwiecieñ 2010 z naszym powiatem. Ta tragiczna lista uświadamia nam, że niemal z każdej miejscowości Ziemi Kościańskiej Ktoś zginął w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach.

„Kościańska Lista Katyńska”

127 imion i nazwisk z tej, z Kościańskiej Ziemi! W 1940 roku stalinowcy zbrodniarze skazali na śmierć tysiące Polaków. W lesie katyńskim (obóz kozielski) rozstrzelano - 4 421 osób, w Charkowie (obóz starobielski) taki los spotkał – 3 820 osób, w Twerze (obóz ostaszkowski) rozstrzelano – 6 311 osób. W innych obozach i więzieniach zginęło – 7 305 osób. Liczba zamordowanych osób jest olbrzymia, ale by zrozumieć skalę tej zbrodni powinniśmy na każdą z ofiar spojrzeć indywidualnie, w innym razie poszczególne twarze i życiorysy ludzi rozmywają się w bezmiarze tego ludobójstwa. Najnowsze informacje zebrane przez Jerzego Zielonkę i Zenona Jóźwiaka w broszurce „Kościańska Lista Katyńska” wydanej przez samorządy Ziemi Kościańskiej w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej sprawiają, że stalinowskie zbrodnie dokonane wiosną 1940 roku przestają być dla nas anonimowe. Mają nazwiska i twarze 127 osób związanych

WIĘŹNIOWIE OBOZU W KOZIELSKU, ZAMORDOWANI W KATYNIU 1. ppor. Wacław Ankiewicz z Parzęczewa; nauczyciel w Sokołowicach 2. ppor. Zbigniew Brzeziński z Kościana; prawnik 3. ppłk Jan Chylewski z Łęk Wielkich; oficer zawodowy 4. ppor. Franciszek Gałka z Czacza; nauczyciel 5. ppor. Stanisław Gidaszewski z Kiełczewa; oficer zawodowy 6. kpt. Marian Ryszard Hoffmann z Krzywinia; urzędnik 7. ppor. Józef Jakubiec, nauczyciel w Gierłachowie 8. ppor. Franciszek Jankowski z Kiełczewa; nauczyciel 9. ppor. Józef Jankowski z Nowego Dworu; oficer zawodowy 10. rtm. Stefan Jankowski z Jasienia, oficer zawodowy 11. ppor. Leon Jaworowski z Czempinia; urzędnik bankowy 12. ppor. Marian Kaźmierowski z Kościana; urzędnik 13. por. Alfons Konopiński z Wonieścia, lekarz medycyny 14. por. Stanisław Zdzisław Kozłowski z Kościana; lekarz wojskowy 15. ppor. Julian Kużdowicz z Sierakowa; sędzia 16. kpt. Stefan May z Kościana; laborant 17. ppor. Antoni Marian Meyza z Kościana; urzędnik skarbowy 18. kpt. Józef Műller z Kiełczewa; oficer zawodowy 19. ppor. Józef Nadobnik z Łubnicy; geometra 20. ppor. Alfons Olszewski ze Szczepowic; kupiec 21. ppor. Stanisław Owsianny ze Świńca; doktor medycyny 22. ppor. Kazimierz Perz z Jaskółek; prawnik 23. ppor. Marian Pruski z Kościana; prawnik 24. mjr Franciszek Rost z Wielichowa; lekarz 25. ppor. Józef Rzepka; nauczyciel ze Zglińca 26. por. Jerzy Schoen – Wroński ze Śmigla; oficer zawodowy 27. ppor. Bolesław Siciński ze Śmigla; agronom 28. ppor. Józef Skałecki z Bonikowa; nauczyciel 29. ppor. Franciszek Słominski z Wielichowa; prawnik 30. kpt. Tadeusz Szmytkowski z Krzywinia; oficer zawodowy 31. ppor. Franciszek Trąbała ze Świerczyny; nauczyciel 32. ppor. Antoni Urbaniak z Wronowa; urzędnik 33. ppor. Władysław Żak z Wyskoci; nauczyciel 34. ppor. Marceli Żółtowski z Jarogniewic; ziemianin WIĘŹNIOWIE OBOZU W OSTASZKOWIE, ZAMORDOWANI W MIEDNOJE 1. st. przod. PP Brunon Barteczko z Gorzyc 2. post. Stanisław Banaszak, policjant z Kościana 3. przod. Stanisław Bartkowiak z Kurzej Góry 4. st. post. Wojciech Bąk z Zielęcina

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w maju w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 1 maja 2010 2. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 2 maja 2010 3. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 3 maja 2010 4. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 4 maja 2010 5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 5 maja 2010 6. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 6 maja 2010 7. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 7 maja 2010 8. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 8 maja 2010 9. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 9 maja 2010 10. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 10 maja 2010 11. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 11 maja 2010 12. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 12 maja 2010 13. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 13 maja 2010 14. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 14 maja 2010 15. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 15 maja 2010 16. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 16 maja 2010 17. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 17 maja 2010 18. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 18 maja 2010 19. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 19 maja 2010 20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 20 maja 2010 21. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 21 maja 2010 22. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 22 maja 2010 23. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 23 maja 2010 24. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 24 maja 2010 25. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 25 maja 2010 26. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 26 maja 2010 27. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 27 maja 2010 28. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 28 maja 2010 29. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 29 maja 2010 30. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 30 maja 2010 31. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 31 maja 2010 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

5. st. post. Wiktor Bereszyński z Zielęcina 6. post. Piotr Bresiński z Nacławia 7. post. Zenon Brudkiewicz z Kościana 8. przod. Kazimierz Charoński z Gorzyc 9. st. post. Antoni Chwiała, policjant w Turwi 10. post. Józef Dembski z Kluczewa 11. post. Stanisław Dercz z Piotrkowic 12. st. post. Stanisław Dziewięcki z Jasienia 13. przod. Stanisław Fechner z Kluczewa, policjant w Śmiglu 14. przod. Walenty Francuszkiewicz ze Zbęch 15. post. Marcin Gertig z Żegrówka 16. post. Józef Główka z Gorzyc 17. post. Stanisław Gołosiński; policjant w Krzywiniu 18. post. Szczepan Haidrych z Rogaczewa Wielkiego 19. post. Józef Jędrowiak z Krzywinia 20. post. Stanisław John z Gradowic 21. st. post. Franciszek Juskowiak z Łęk Wielkich 22. przod. Jan Kaźmierczak z Mikoszek 23. st. przod. Edward Kiciński z Osieka 24. st. przod. Franciszek Korbik z Kościana 25. st. post. Andrzej Kotlarski z Łęk Wielkich 26. komisarz Eugeniusz Krupowicz, komendant pow. PP w Kościanie 27. st. post. Roman Kryślak z Czaczyka 28. st. post. Jan Kuśnierek z Choryni 29. st. post. Wiktor Ledziński z Wielichowa 30. st. post. Stefan Lipiński z Piotrowa 31. st. post. Wojciech Malak z Karmina 32. st. post. Stanisław Marciniak z Gradowic 33. st. post. Stanisław Marciniak z Borowa 34. st. przod. Antoni Michalczyk z Granówka 35. st. przod. Ignacy Michalczyk z Łubnicy 36. przod. Jakub Napierała z Wilanowa 37. st. post. Antoni Nowaczyk z Olszewa 38. post. Ludwik Nowaczyk z Wielichowa 39. st. post. Tomasz Nowak z Olszewa 40. st. post. Leon Ostrowski ze Śmigla 41. st. post. Franciszek Pauch z Sączkowa 42. przod. Stanisław Pauch z Sączkowa 43. post. Leon Pawlak ze Śmigla 44. post. Bolesław Piec z Sączkowa 45. post. Ignacy Piec z Sączkowa 46. st. przod. Stanisław Piotrowski z Koszanowa 47. post. Sylwester Przybylski z Jarogniewic 48. st. post. Wojciech Postaremczak z Gorzyc 49. st. post. Andrzej Ratajczak ze Spytkówek 50. przod. Marcin Słowiński z Kamieńca 51. post. Józef Smelkowski z Rogaczewa Wielkiego 52. st. przod. Andrzej Stachowski z Morownicy 53. post. Antoni Smyrski z Kościana 54. st. post. Marcin Strzelczyk z Kościana 55. st. post. Michał Szczerbal z Przysieki Starej 56. st. post. Stanisław Szwarc z Kościana 57. st. post. Wojciech Szymkowiak ze Śmigla 58. przod. Maciej Ścigacz z Cichowa 59. przod. Stanisław Scigacz z Cichowa 60. post. Stanisław Talarczyk z Łęk Wielkich 61. przod. Stanisław Tyliński z Kościana 62. st. post. Ignacy Tyrzyk z Pelikana 63. st. przod. Marcin Walkowiak z Brońska 64. st. Strażnik Piotr Waśkowiak z Głuchowa 65. przod. Andrzej Wegner z Krzywinia 66. post. Wacław Wieczorek z Dębska 67. st. post. Józef Zadoń z Wilkowa Polskiego 68. st. przod. Wojciech Zapłata z Darnowa 69. post. Adam Zieliński z Kościana WIĘŹNIOWIE OBOZU W STAROBIELSKI, ZAMORDOWANI W PIATICHATKACH 1. ppor. Bolesław Budzyński; nauczyciel z Poświętna 2. ppor. Wacław Fellmann z Kościana; urzędnik 3. ppor. Zenon Jaworowski z Czempinia; urzędnik 4. ppor. Walerian Jerzykiewicz z Kościana; urzędnik 5. ppor. Franciszek Karaśkiewicz z Kościana; urzędnik 6. ppor. Alfons Kostrzewski; nauczyciel z Dłużyny 7. ppor. Zygmunt Kurnatowski – Mielżyński z Przysieki; ziemianin 8. por. Czesław Latała z Piotrkowic; oficer zawodowy 9. por. Alfred Namysł z Gierłachowa; nauczyciel 10. por. Wincenty Pietrykowski z Gorzyc; lekarz 11. ppłk Bronisław Piniecki z Karczewa; oficer zawodowy 12. ppor. Marian Pogonowski z Gołębina Starego; urzędnik 13. ppor. Alojzy Polczyński z Czempinia; lekarz 14. ppor. Zbigniew Przybylski z Gorzyczek; urzędnik 15. ppor. Karol Pucek z Rąbinia; urzędnik 16. ppor. Czesław Ratajczak z Kościana; urzędnik 17. ppor. Stefan Rysmann z Bronikowa; nauczyciel 18. ppor. Roman Skoraszewski z Kościana; komornik sądowy 19. kpt. Alfred Tułodziecki z Rąbinia; oficer zawodowy 20. kpt. Walenty Walkowiak z Reńska; oficer zawodowy 21. kpt. Włodzimierz Wdowicki z Siekowa; oficer zawodowy 22. ppor. Roman Wolski z Kościana; nauczyciel 23. por. Aleksander Zapłata ze Śmigla; prawnik 24. ppor. Lech Zawadzki – Buthner z Kościana; prawnik bj

Orędownik Samorządowy  

Pismo Powiatu Kościańskiego

Orędownik Samorządowy  

Pismo Powiatu Kościańskiego

Advertisement