Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik kwiecieñ 2009

Miasta Koœciana Nr 24

strona

Powiatu Koœciañskiego

kwiecień/2009

Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Obchody Święta 3 Maja Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Podczas długiego weekendu majowego będzie można uczestniczyć w uroczystościach i imprezach:

1 Maja 2009 (piątek)

Na ulicy Reja powstaje jezdnia i chodnik z kostki betonowej

Zniszczone płyty chodnikowe na ul. Okrężnej zostały zastąpione kostką betonową

Inwestycje w Kościanie Inwestycje drogowe, oświetleniowe, budowa infrastruktury sportowej i prace termomodernizacyjne to główne zadania realizowane wiosną przez samorząd Kościana. Powstaje jezdnia i chodnik z kostki betonowej o długości 70 mb na ulicy Reja oraz 90 mb drogi i chodników z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicy 2-go Października. Trwa procedura przetargowa na budowę kolejnej jezdni z kostki betonowej z chodnikami wraz z kanalizacją deszczową o długości ok. 230 mb na ulicy Korczaka. Powstał już brakujący odcinek chodnika o długości około 386 mb w ul. Krasickiego, wymieniony został także chodnik na ul. Okrężnej na długości 180 mb, a ulica Towarowa została poszerzona o 2 m, co ułatwi parkowanie i ruch na tym odcinku. Również nawierzchnia w ulicy Maya na długości 150 mb została utwardzona ubitym i zwalcowanym gruzem. Realizowane jest także wiosenne wyrównywanie nieutwardzonych ulic gruntowych. Niebawem rozstrzygnięty będzie przetarg na przebudowę istniejącego oświetlenia parkowego na osiedlu Jagiellońskim, gdzie wymienionych na nowe będzie 110 lamp parkowych. W ciągu spacerowym na ul. Mostowej i

Zacisze wyremontowane zostały istniejące lampy, poprzez odmalowanie, zabezpieczenie fundamentów przed korozją oraz wymianę elementów szklanych w oprawach oświetleniowych. Następnie prace będą kontynuowane na osiedlach Piastowskim, Konstytucji 3 Maja i Gen. Wł. Sikorskiego. W Zespole Szkół nr 3 w Kościanie przed rozpoczęciem przyszłego roku szkolnego w ramach zadań termomodernizacyjnych, za cenę 230.452,68 zł, wymieniona będzie w budynkach B i C stolarka okienna i drzwiowa na wykonaną z PCV. Wyremontowany zostanie także dach budynku szkoły na dwóch sektorach, łącznikach oraz sali sportowej, poprzez ocieplenie wraz z pokryciem. Zadanie na kwotę 161.526,85 zł. Do połowy roku powstanie wielofunkcyjne, ogólnodostępne boisko sportowe przy Zespole Szkół nr 2, a następnie nieopodal na osiedlu Piastowskim zagospodarowany zostanie również parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych wraz z oświetleniem za cenę 293.860,12 zł. Jeszcze w tym roku na os. Konstytucji 3 Maja powstanie kompleks „Moje Boisko- Orlik 2012”, z przeznaczeniem na gry zespołowe dzieci i młodzieży oraz treningi grup sportowych.

Tiry w mieście Mimo zakazu, w Kościanie pojawiają się problemy z parkowaniem tirów i autobusów na terenie zabudowanym. Najczęstsze zgłoszenia takich zajść dotyczą miejsc na osiedlach Wolności i Wesołe Miasteczko oraz ulicy Północnej i Torowej. Przypomnijmy, iż w Kościanie na terenie całego miasta od dnia 15 lipca 2003r. wprowadzono strefę ograniczonego postoju dla pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych i autobusów w godzinach od 20.00- 6.00, poprzez ustawienie znaku B-39 z tabliczką T-23b i T-23f przed wjazdami do Kościana. Oznacza to zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach w mieście. Jednocześnie na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 58 poz.

godz. 9.00 - Ogólnodostępne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Kościana z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - zapisy do godz. 12.00 oraz Pokaz „Air soft gun”, strzelnica LOK w Kościanie, Pl. Wolności 21, godz. 16.00 - Koncert przy Fontannie w wykonaniu Orkiestry Dętej „TON”, Plac Wolności (w razie niepogody – sala KOK),

2 Maja 2009 (sobota) godz. 10.00-14.00 - Wystawa numizmatyczna „Pieniądz na ziemiach polskich od X do XX wieku”, Ekspozycja Muzeum Regionalnego, Ratusz, godz. 11.00 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wręczanie mieszkańcom flag narodowych, Rynek godz. 19.00 - Spektakl premierowy Teatru 112 pt. „Terroryści”, Scena KOK, ul. Mickiewicza 11, wstęp płatny,

3 Maja 2009 (niedziela) godz. 10.00 - Msza Św. w Intencji Ojczyzny, Kościół Farny pw. NMP Wniebowziętej, godz. 11.00 - Uroczystości 3 Majowe: złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych kościaniaków, melodie patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Kościan, Rynek, godz. 10.00-14.00 - Otwarty turniej szachowy z okazji Święta 3 Maja, Klub Nauczyciela, os. Piastowskie 73, godz. 17.00 - Koncert Anny Faber- harfa elektryczna, śpiew oraz Luizy Figiel – flet i instrumenty perkusyjne, Sala KOK, ul. Mickiewicza 11, wstęp wolny, godz. 6.00- 11.20 – Spławikowe zawody wędkarskie PZW o Puchar Burmistrza Kościana, punkt spotkań ul. Polna w Kiełczewie,

9 Maja 2009 (sobota) 515 z późn. zm.) zabroniony jest postój na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Niestety za niestosowanie się do zakazu postoju na obszarze zabudowanym, może zostać nałożona kara grzywny w postaci mandatu w wysokości nawet 300 zł i 1 pkt karny, kara nagany lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. W Kościanie zostały wyznaczone stosowne miejsca do parkowania na obrzeżach miasta: Przedsiębiorstwo PKS w Lesznie, placówka w Kościanie – Kurza Góra, ul. Racocka 3, a także PPU „Roldrew”, Czarkowo 2a, gdzie tego typu pojazdy można ustawić. Z pewnością ułatwi to poruszanie się po drogach publicznych, nie tylko mieszkańcom Kościana.

godz. 16.00 - „Rynek Chóralny” – koncert chórów, Rynek (w razie niepogody – sala KOK),

10 Maja 2009 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert „W krainie operetki i musicalu” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznania, Sala KOK, ul. Mickiewicza 11, wstęp płatny. Z uwagi na fakt, że główne uroczystości odbędą się na kościańskim Rynku, prosimy o nie parkowanie pojazdów w niedzielę 3 maja na części kościańskiego Rynku od strony głównego wejścia do Ratusza oraz tablic upamiętniających pomordowanych kościaniaków. Ograniczenie to dotyczy godzin między 8:00 a 13:00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


powiat Koœciañski strona

2

kwiecieñ 2009

Druga umowa podpisana

Uzyskanego przez Zarząd absolutorium pogratulowali Staroście Kościańskiemu Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady.

Absolutorium

Zarząd Powiatu Kościańskiego, na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu – 23 kwietnia 2009 roku – otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu powiatu w 2008 roku. Prosząc o absolutorium starosta Andrzej Jęcz przedstawił skrótową informację na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu. Mówiąc o dochodach, które wyniosły ponad 47 milionów złotych, podkreślił fakt, że prawie jedna trzecia dochodów to wpływy własne do budżetu. Jest to – zaznaczył – znaczna zmiana w stosunku do struktury budżetu powiatu w pierwszej kadencji, gdzie większość dochodów pochodziła z dotacji lub subwencji i miała określone przeznaczenie. Fakt, że mamy ponad 30% dochodów własnych – stwierdził starosta - umożliwia prowadzenie bardziej autonomicznej, samodzielnej polityki, a tym samym pozwala na wygospodarowanie środków na inwestycje w naszym powiecie. Mówiąc o najważniejszych inwestycjach, remoncie 23 km dróg, remontach w Domach Pomocy Społecznej, rozbudowie Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu, zakupach inwestycyjnych m.in. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podkreślił, że na inwestycje przeznaczono kwotę 7 milionów 772 tysięcy. Z tej kwoty 68 % przeznaczono na inwestycje drogowe, z kolei na opiekę społeczną prawie 18 %. Łącznie w budżecie przeznaczono na inwestycje, czyli na rozwój, ponad 17 % wszystkich wydatków.

Podsumowując starosta przypomniał, że łączne zadłużenie powiatu wynosi 4 miliony 500 tys. Wskaźnik zadłużenia wynosi – w stosunku do całości dochodów - 9,6 %. Zadłużenie powiatu jest bezpieczne – stwierdził A. Jęcz. Ustawa dopuszcza poziom zadłużenia do 60% . Zwracając się do Rady Andrzej Jęcz podziękował za współpracę i merytoryczną aktywność na posiedzeniach komisji rady. Podziękował za atmosferę jedności i podkreślił, że dzięki niej było możliwe tak sprawne wykonanie budżetu. Warte podkreślenia - dodał starosta - jest to ze nie tracimy czasu na kłótnie i niepotrzebne swary, a potrafimy merytorycznie pracować. Budżet – mówił A. Jęcz - wykonywaliśmy przy ścisłym współdziałaniu z władzami samorządów gminnych z burmistrzami mającymi wsparcie w radach. Wsparcie to – zaznaczył - to istotna wartość. Głęboka współpraca w wielu inicjatywach umożliwia podjęcie szerszych działań inwestycyjnych. Myślę – przyznał starosta – że ta współpraca to będzie stałe oblicze Ziemi Kościańskiej. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej przy Radzie Powiatu i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Rada Powiatu Kościańskiego udzieliła jednomyślnego absolutorium Zarządowi Powiatu. bj

Szkolenie w Akademii Obrony Narodowej

Szansa na stypendium

W pierwszych dniach kwietnia pracownicy samorządów Powiatu Kościańskiego, Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe wzięli udział w szkoleniu w Akademii Obrony Narodowej pod Warszawą. W ramach szkolenia omówiono m.in. zasady organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru oraz stanowisk kierowania w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa, organizację ćwiczeń obronnych, zasady sporządzania planów ewakuacji ludności. W ramach trzydniowego szkolenia poruszyliśmy wiele istotnych kwestii – mówi Maria Olejniczak, pełnomocnik Starosty Kościańskiego ds. ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa. Dyskutowaliśmy na temat funkcjonowania stanowisk kierowania, rozbieżności aktów prawnych w zakresie realizacji zadań stałego dyżuru oraz na temat opracowania planów ewakuacji przy uwzględnieniu wytycznych Wojewody Wielkopolskiego. Pobyt w Warszawie pozwolił nam na spotkanie i wymianę poglądów na temat realizacji zadań obronnych z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto – dodaje M. Olejniczak - zwiedziliśmy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także szczególnie interesujące Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej. O interesujące nas kwestie mieliśmy okazję spytać przedstawicieli Oddziału Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenie zorganizował Powiat Kościański. bj

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Kościański, w których nauka kończy się maturą, mają szansę na stypendium. O stypendia można się ubiegać w ramach ogłoszonego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego projektu stypendialnego o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Wnioski o stypendium mogą składać uczniowie, u których w rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 złotych netto, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota dochodu nie może przekraczać 583 złotych netto. Wnioskodawcy muszą także posiadać zameldowanie na obszarze wiejskim lub w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. Zainteresowani uczniowie wnioski na stypendium muszą złożyć do 4 maja 2009 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie na ul. Gostyńskiej 38 (pokoje 207 lub 211). Druki wniosków są także dostępne w szkołach i tam również można je złożyć. Wnioski rozpatrzy komisja stypendialna. Stypendia zostaną wypłacone do 29 maja tego roku. bj

W czwartek, 9 kwietnia władze Powiatu Kościańskiego podpisały w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego”. Jest to drugi projekt i umowa na zadrzewianie zawarta przez Powiat Kościański. Pierwsza, zawarta w grudniu zakłada dofinansowanie zadrzewień sześciu dróg śródpolnych leżących na obszarach wsi: Wyskoć, Kopaszewo, Gorzyce, Turew. Łącznie w ramach projektu zostanie zalesionych prawie 8 km dróg o powierzchni około 5 hektarów. Wartość projektu to 165 tys. złotych z czego udało się pozyskać 115 tys. złotych. Obecnie trwają prace geodezyjne umożliwiające przeprowadzenie zadrzewienia. Umowa podpisana w kwietniu pozwoli na zalesienie dróg śródpolnych o długości 16 km. Nasadzenia będą prowadzone w obrębie miejscowości Choryń, Darnowo, Wyskoć, Racot, Jerka, Łuszkowo, Rąbiń, Rogaczewo Wielkie. Łączna wartość projektu to ponad 253 tys. złotych. Powiat uzyskał wsparcie w wysokości 70 % wartości projektu, jest to ponad 177 tys. złotych. Wkład własny powiatu to ponad 76 tys. złotych. Głównym powodem dla którego powstał projekt zadrzewień jest chęć odbudowy nieleśnych siedlisk dla drobnej zwierzyny, owadów. Ponadto, zadrzewienia nawiązujące do XIX wiecznej inicjatywy Dezyderego Chłapowskiego ograniczą erozję gleby, spełniają funkcję wiatrochronów. W ramach projektu zostaną posadzone typowe aleje, po obydwu stronach dróg. Dodatkowo odbudowane będą istniejące aleje owocowe. Realizacja zadrzewień potrwa do 2011 roku. bj

Zadrzewianie potrwa do 2011 roku.

Muzyczna majówka w Lubiniu Na zakończenie długiego, majowego weekendu przygotowaliśmy dla mieszkańców powiatu muzyczną ucztę w lubińskim klasztorze. W niedzielę, 3 maja o godzinie 17.15 w kościele parafialnym zagra Wrocławski Zespół Solistów „Ricordanza”. Niedzielny koncert to początek cyklu imprez organizowanych przez Klasztor Benedyktynów w Lubiniu i Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, nad którymi honorowy patronat objął Andrzej Jęcz – Starosta Kościański. Muzyczne Cztery Pory Roku w Lubiniu otworzy wrocławska „Ricordanza”. W swym stylu muzykowania zespół godzi w sobie dwa typy gry: grę solo i grę zespołową. Z jednej strony każdy muzyk tej kameralnej orkiestry posiada kompetencje solistyczne i często realizuje partie solowe w wykonywanych na estradzie czy nagrywanych dziełach koncertowych. Z drugiej strony muzycy – nie rezygnując z własnej indywidualności i walorów swej gry – wspólnie tworzą tę wartość, jaką jest specyficzne brzmienie „Ricordanzy” i styl jej interpretacji. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do spędzenia niedzielnego popołudnia w towarzystwie Vivaldiego, Mozarta, Paganiniego i innych, znanych kompozytorów. Zapewniamy, że atmosfera lubińskiego kościoła, zbudowana przez wspaniały barokowy wystrój, pozwoli w skupieniu docenić piękno granej tam muzyki. mr


gmina Koœcian

kwiecieñ 2009

strona

3

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Na ostatniej sesji Rada Gminy Kościan podjęła uchwały o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Widziszewo i Sierakowo. Plan Widziszewa dotyczy terenów objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Teren zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) obejmuje 21 ha, a inwestor którym jest firma CREATON zamierza wybudować fabrykę dachówek. Produkcja ma ruszyć w 2011 roku, firma planuje zatrudnić około 100 osób. Kolejna podjęta uchwała dotyczy przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sierakowo. W wyniku uchwalonego planu ustanowiono ponad 8 ha gruntów przylegających bezpośrednio do drogi krajowej nr 5. Tereny te przeznaczone będą pod działalność produkcyjno – usługową. Oba te plany to wynik kilkunastomiesięcznych uzgodnień i pracy planistów. W celu utrzymania ładu przestrzennego naszej gminy radni przyjęli również uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kokorzyn i Pelikan oraz dla terenu położonego przy kopalni w Kokorzynie. Uchwała dotycząca terenów przy kopalni dotyczy gruntów położonych naprzeciwko istniejącej kopalni gazu, gdzie powstać ma instalacja do skraplania gazu ziemnego. Dla tego obszaru gmina ma już plan zagospodarowania, lecz trzeba go uaktualnić pod względem zapisów technologicznych. W oparciu o dotychczasowy plan wybudowanie wysokich wież jest niemożliwe. Plan ten przewidywał zlokalizowanie tam terenów przemysłowych, pod działalność gospodarczą, lecz określał górną wysokość urządzeń. Technologia skraplania gazu wymaga budowy 40-metrowych wież, stąd decyzja o wprowadzeniu zmian w planie. Z uchwałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej (w dziale „Plany miejscowe”). Na dzień dzisiejszy w Gminie Kościan miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają cztery miejscowości. Są to: Stare Oborzyska, Racot, Stary Lubosz i Nowy Lubosz. (ap)

Wizyta w Turcji W dniu 16 kwietnia 2009 roku. Osman Kayaer - Burmistrz miasta Pursaklar w Turcji i Andrzej Przybyła Zastępca Wójta Gminy Kościan. podpisali list intencyjny o przyjacielskiej współpracy. Do podpisania listu doszło po spotkaniu zorganizowanym w miesiącu marcu br. w Kościanie przez Senator – Małgorzatę Adamczak i Posła RP – Wojciecha Ziemniaka, na którym prezes Stowarzyszenia ATIK- TUDEIK - Aziz Sahin zaprosił naszą gminę do odwiedzenia Turcji. Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem kontaktów polsko - tureckich głównie w zakresie gospodarczo – handlowym. Naszą gminę reprezentowali również przedstawiciele sektora gospodarczego, którzy wykorzystali wyjazd do przeprowadzenia rozmów o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych. Obecnie 23 polskie gminy w Polsce podpisały umowy partnerskie z miastami i gminami w Turcji. Gminy tureckie zainteresowane są podjęciem współpracy z gminami polskimi, aby skorzystać z naszych doświadczeń w pozyskiwaniu środków przedak-

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie Rada Sołecka i Koło Strzeleckie w Widziszewie

zapraszają na „Festyn Majowy -

VI Memoriał im. Tomasza Rusieckiego” który odbędzie się 9 maja 2009r. przy świetlicy klubu „Ogrodnik” w Widziszewie.

Wójt Gminy Kościan przypomina, że 15 maja upływa termin II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W ramach festynu odbędą się: - turniej strzelecki (od 14.00); - imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (od 15.00); - ognisko (od 18.00); - zabawa taneczna (od 20.00); Serdecznie zapraszamy

cesyjnych. Podpisanie umów partnerskich pozwoli im również aplikować o środki pomocowe z UE. Pobyt w Turcji pozwolił nam poznać lepiej kulturę, tradycje i gospodarkę tego kraju. Na każdym kroku spotykaliśmy się z niezwykłą gościnnością i serdecznością gospodarzy. Historia pokazuje, że relacje pomiędzy naszymi narodami były nacechowane wzajemną sympatią od dawna. Przykładem na to jest polska osada pod Istambułem - Adampol, w której do dnia dzisiejszego żyje 6 pokolenie emigrantów z roku 1842. Prawie osiemdziesiąt osób mówi płynnie w języku polskim i kultywuje wiarę i tradycje swoich ojców. Miasto Pursaklar, które liczy ok. 100 000 mieszkańców i przylega do granic stolicy Turcji Ankary, oraz gmina Kościan na płaszczyźnie wzajemnej równości i wzajemnych korzyści chce prowadzić przyjacielską wymianę i współpracę dla zapewnienia dalszego dobrobytu i rozwoju obu samorządów w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki, kultury, edukacji i usług turystycznych. (ap)

Szanowni Państwo! Minęło pięć lat od czasu od czasu ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja dniem Flagi Narodowej. Dzień ten ma służyć popularyzacji wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Polskie barwy narodowe kształtowały się bowiem na przestrzeni wielu wieków, by obecnie przybrać barwy biały i czerwony. Zwracam się do Państwa o uczczenie tego dnia w szczególny sposób poprzez wywieszenie naszej narodowej flagi. Niech będzie to wyrazem szacunku do symboli i uznaniem naszych narodowych barw. Poprzez wywieszenie flagi pokażemy, że jesteśmy dumni z bycia Polakami i mamy własną tożsamość jako naród polski. Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Kościan


miasto Koœcian

strona

4

kwiecieñ 2009

Imprezy czerwcowe Tegoroczne „święto miasta” przypadające w dniach 5-6 czerwca, z główną atrakcją koncertem zespołu Dżem oraz prezentacją kabaretów, będzie jedną z propozycji wspólnej zabawy podczas weekendów w czerwcu. Wśród wielu ciekawych przedsięwzięć, każdy zapewne znajdzie coś dla siebie. W kolejny weekend czerwca w dniach 1214 czerwca w Kościanie będą miały miejsce Zawody Balonowe o Puchar Wielkopolski, w następny weekend od 19-21 czerwca w KOK-u i na kościańskim rynku podczas Festiwalu Aktywnego Ruchu Twórczego F-art zaprezentują się teatry plenerowe. Natomiast w piątek 26 czerwca w Kościele Farnym w Koncercie wystąpi sopranistka Elżbieta Towarnicka, a seansem „Podwójne życie Wero-

niki”, zainaugurowane zostanie kino letnie. Szczegółowy program imprez znajdą Państwo na stronie www.koscian.pl oraz www.kok.koscian.pl. Jednocześnie w trakcie czerwcowych wydarzeń kulturalnych przedsiębiorcy będą mogli ustawić stanowiska handlowe. Zainteresowanych dzierżawą działek pod stoiska handlowe w czasie uroczystości w czerwcu zapraszamy do zapoznania z Ofertą dla handlowców – imprezy czerwcowe Kościan 2009, zamieszczoną na oficjalnej witrynie internetowej miasta. Informacje w tej sprawie można uzyskać także w Wydziale Promocji i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego Kościana tel. 65 5126217 lub 65 5121111 wew. 309.

Radni miejscy uchwalili ... W dniu 23 kwietnia 2009 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej Kościana. Głównym jej punktem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2008 rok. Zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa oceniły pozytywnie wykonanie budżetu za 2008 r. Również radni pozytywnie odnieśli się do wykonania budżetu za ubiegły rok i jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Kościana za 2008 rok. Ponadto radni na sesji wyrazili wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Kościan i Schmalkalden (Niemcy), gdyż dotychczasowa niemiecka gmina partnerska Wernshausen została w wyniku przekształceń administracyjnych włączona i stała się rejonem miasta Schmalkalden. Radni podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Kościańskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, Ośrodka Rehabilitacyjnego, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród, uchwalenia Regulaminu Przyznawania i Przekazywania w roku

szkolnym 2008/2009 Stypendiów na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie umożliwiającego uzyskanie świadectw dojrzałości, a także zmian budżetu miasta Kościana oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kościan. Projekt uchwały wprowadzającej zakaz spożywania napojów alkoholowych w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, w szczególności na klatkach schodowych i innych ciągach komunikacyjnych tych budynków radni przekazali do dalszej dyskusji na komisjach Rady Miejskiej. Przed sesją odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej Kościana. Komisje opiniowały projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady. Podczas posiedzeń szczegółowo omawiano sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Członkowie Komisji Spraw Społecznych zapoznali się również z analizą zajęć dodatkowych realizowanych w miejskich szkołach. Obok przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące wykonania budżetu za 2008 rok.

Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta Kościana za 2008 rok Dochody: 59.018.068,71 zł

Wydatki: 53.609.209,79 zł

Przychody: 3.197.695,76 zł

Rozchody: 5.128.780,00 zł

Nadwyżka budżetowa: 5.409.210,59 zł Wyszczególnienie Zadłużenie

Wykonanie budżetów w latach 2005 21.650.232,00

Wskaźnik długu < 60% 49,49% Wydatki bieżące: 47.584.859,65 zł

Plan na 2009 z dn. 01.01.2009

2006 22.642.232,08

2007 23.932.232,08

2008 18.803.452,08

14.890.506,79

47,62%

46,01%

31,86%

25,24%

Wydatki inwestycyjne: 6.024.350,14 zł,

w tym: Drogi (w tym: przebudowa dróg publicznych gminnych - łącznie 8 ulic tj. 2.016 mb, sporządzenie dokumentacji dla 14 ulic oraz parkingu oraz wykonanie trzech inwestycji we współpracy z Powiatem Kościańskim oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego) – 4.247.587,88 zł - 70,50%; Gospodarka mieszkaniowa (modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska) – 104.254,04 zł - 1,73%; Administracja publiczna (w tym w szczególności: proj. modernizacji pomieszczeń Ratusza, proj. modernizacji sali konferencyjnej, wykonanie połączenia sieciowego między budynkami UM, zakup oprogramowania komputerowego, zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy, przebudowa toalet w budynku UM) – 149.210,71 zł 2,48%; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym w szczególności: zakup kserokopiarki i radaru oraz samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, zakup mikrobusu dla Straży Pożarnej, modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania miasta)– 118.598,38 zł - 1,97%; Oświata i wychowanie (w tym: termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 3) – 245.383,98 zł - 4,07%; Pomoc społeczna (w tym: hydroizolacja budynku OPS, adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy uprawnionym do alimentów) – 84.055,76 zł - 1,40%; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym w szczególności: budowa oświetlenia w ul. Nacławskiej, Kaźmierczaka, projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na os. Jagiellońskim) – 259.366,64 zł - 4,31%; Kultura fizyczna i sport (w tym w szczególności: wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2, przebudowa wewn. instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki”, projekt „Moje boisko- ORLIK 2012”, renowacja płyty boiska i remont sanitariatów stadionu miejskiego) – 745.447,75 zł - 12,37%; Pozostałe (w tym w szczególności: rozbudowa placów zabaw) – 70.445,00 zł - 1,17%.

Odbiór wielkich i niebezpiecznych śmieci W dniach od 21 do 22 kwietnia 2009 r. w Kościanie odbyła się, organizowana cyklicznie akcja odbioru z gospodarstw domowych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka tych wielkich śmieci objęła m.in.: meble, sprzęt RTV, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, itp., nie odbierane były natomiast odpady pochodzące z remontów. Odbiór śmieci, które należało wystawić w tych dniach do godziny 8.30 w miejscu wystawiania odpadów komunalnych tj. przy krawężniku lub przy kontenerze z odpadami, opłacana była w ramach umowy na odbiór odpadów z nieruchomości. W przypadającym w środę 22 kwietnia 2009 r. Dniu Ziemi z gospodarstw domowych w mieście Kościanie można było także nieodpłatnie pozbyć się odpadów niebezpiecznych. Mobilny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, czyli samochód z pojemnikami na poszczególne odpady, objechał Kościan zatrzymując się w każdym z wyznaczonych siedmiu miejsc na kilkanaście minut i odebrał odpady przyniesione przez mieszkańców. W ramach organizowanej przez Urząd Miejski Kościana akcji zebrano: 5,5 kg baterii i 1 akumulator, 0,5 kg urządzeń z rtęcią, 4,5 kg przeterminowanych leków, 24 szt. zużytych urządzeń AGD, 40 szt. opakowań po farbach i rozpuszczalnikach, 124 szt. puszek różnej wielkości z resztkami farb i 15 butelek z rozpuszczalnikami, 37 szt. butelek po oleju i 3 beczki z lepikiem, 24 kg zaolejonych szmat i plandek, 40 szt. opon samochodowych i 9 motocyklowych. Ponadto oddano 7 telewizorów i inne odpady, w tym akcesoria samochodowe. Największe zainteresowanie mieszkańców akcją odnotowano w punkcie przy ul. Powstańców Wlkp. i Sierakowskiego.

Odsłonięcie tablic pamięci W Kościanie na Starym Cmentarzu Parafialnym w sobotę 23 maja 2009r. o godz. 11.15 zostanie odsłonięta symboliczna mogiła z nagrobkiem i tablicami poświęconymi Pamięci Dzieci Kościańskich więzionych i zmarłych w latach 1940-1943 w niemieckich obozach SS w Łodzi i Konstantynowie. Inicjatywą Pana Kajetana Tomaszewskiego, który jako dziecko przeżył pobyt w tym obozie, przy wsparciu władz samorządowych miasta, gminy i powiatu kościańskiego, w Kościanie zostanie złożona ziemia przywieziona z miejsca na cmentarzu w Konstantynowie Łódzkim, gdzie pochowane były obozowe dzieci. Na tablicy upamiętniającej dzieci z powiatu kościańskiego, które straciły życie podczas II wojny światowej w niemieckich obozach przejściowych w Konstantynowie i Łodzi, widnieją 63 nazwiska dzieci, których nazwiska ustalono. Uroczystość zostanie zainaugurowana o godz. 10.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w intencji pomordowanych Dzieci Kościańskich. Burmistrz Miasta Kościana informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w dniu 20.04.2009r. wywieszony został na okres 3 tygodni wykaz nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 15 maja 2009 r. odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz znajdą ją Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 5122875.


powiat Koœciañski

kwiecieñ 2009

Stop dla „motorówek” Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę wprowadzającą ograniczenia i zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego. Zakaz nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych oraz zarejestrowanych statków spacerowych. Ponadto Rada dopuściła – pod trzema warunkami używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Jezierzyckim, Jeziorze Wonieskim i Jeziorze Cichowskim. Korzystanie na tych akwenach z jednostek pływających będzie możliwe tylko w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku, w godzinach od 18.00 do 21.00. Dodatkowo, pływanie będzie możliwe w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk. Naruszenie powyższych warunków podlega karze grzywny, określonej w prawie o wykroczeniach. bj Uzasadnienie Z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi wystąpił Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego. Wprowadzenie przedmiotowego zakazu zgodnie z wnioskiem, ma zapewnić odpowiednie warunki akustyczne oraz bezpieczeństwo na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) – art. 116, Rada Powiatu posiada kompetencje do ograniczenia bądź zakazania używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z rozwoju ruchu turystycznego oraz konieczności ochrony przyrody. Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków wypoczynku. Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. Wprowadzenie uchwały w powyższym zakresie zmierza do ograniczenia nadmiernego hałasu, spowodowanego używaniem sprzętu motorowodnego, a także do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorami. Uchwała ma na celu pogodzenie interesów zarówno mieszkańców powiatu, jak i wypoczywających nad jeziorami oraz użytkowników sprzętu motorowodnego a także ochronę środowiska przyrodniczego na tych terenach. Uchwała podaje sprecyzowany wykaz jednostek pływających, których zakazy nie dotyczą. Są to jednostki pływające, których użycie konieczne jest do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania zbiorników wodnych. Tereny nad jeziorami powiatu kościańskiego wykorzystywane są do rekreacji i wypoczynku przez mieszkańców powiatu oraz turystów w okresie całorocznym. W celu możliwości rozwoju aktywnej turystyki, jakim jest uprawianie sportów motorowodnych oraz pogodzenia interesów wszystkich korzystających z różnych form wypoczynku dopuszczono – pod warunkami określonymi w § 3 (ograniczając termin, czas oraz odległość od brzegu jeziora oraz kąpielisk) niektóre jeziora z uwagi na powierzchnię, do używania na ich wodach jednostek pływających z napędem spalinowym. Priorytetowym celem podjęcia niniejszej uchwały jest ochrona środowiska przyrodniczego głównie przed hałasem oraz zanieczyszczeniami. Dlatego na bieżąco prowadzone będą obserwacje, zbierane opinie i informacje od gmin, mieszkańców, wędkarzy, użytkowników jezior, wodnych służb ratowniczych i służb ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania oraz przestrzegania ograniczeń oraz zakazów. Niniejsza uchwała wprowadzająca ograniczenia w używaniu jednostek pływających z napędem spalinowym jest pogodzeniem interesów wszystkich korzystających ze śródlądowych wód powierzchniowych Powiatu Kościańskiego.

strona

5

Poradnia radzi Zmieniające się wymagania rynku pracy, zjawisko bezrobocia oraz towarzyszące również osobom pracującym poczucie niepewności, choćby z powodu obecnego kryzysu, sprawiają, że zwiększa się zapotrzebowanie na poradnictwo zawodowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na szybko następujące zmiany gospodarcze, społeczne czy polityczne oraz rozwój edukacji jaki się dokonuje z każdym rokiem. Dodatkowo niebagatelną rolę odgrywa również zmiana nastawienia i mentalności naszego społeczeństwa oraz wzrost odpowiedzialności za własną przyszłość, a co za tym idzie również odpowiednie przygotowanie do podjęcia nowych ról. Jedną z instytucji wspierających w szczególności młodych ludzi jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kościanie. Poradnia jest placówką udzielającą porad i pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom również w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Jako instytucja poradnia współpracuje również ze szkołami w obszarze poradnictwa zawodowego. Osobami realizującymi zadania z tego zakresu są psycholog Grażyna Gryglik - Macniak oraz pedagog Agnieszka Kubicka. Poradnictwo odbywa się najczęściej poprzez diagnozowanie, doradztwo, konsultacje, działalność informacyjną oraz opiniowanie dotyczące poziomu aktualnych możliwości i umiejętności młodzieży. Głównym zadaniem w tym zakresie jest przygotowanie uczniów do podejmowania pierwszych samodzielnych decyzji - pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu czy zaplanowaniu kariery zawodowej. Podstawą pracy doradcy jest rozmowa, uzupełniana najczęściej badaniami za pomocą metod testowych i kwestionariuszowych w celu zdiagnozowania możliwości intelektualnych, predyspozycji zawodowych czy cech osobowości. Wybór zawodu nie jest pojedynczą decyzją ale procesem rozwojowym, na który największy wpływ ma całokształt dotychczasowego życia, przede wszystkim sposobu dokonywania oceny aktualnej sytuacji oraz włączeniu ostatecznej decyzji we własny system wartości – mówi Grażyna Majchrzycka – dyrektor poradni. Aby dokonać takiego wyboru trzeba dobrze poznać siebie, swoje możliwości i predyspozycje, poznać reguły rządzące światem pracy i jego aktualne wymagania oraz nauczyć się metod realizowania marzeń, czyli zaplanować własną karierę. Nasi specjaliści w tym pomagają – zapewnia G. Majchrzycka. Zainteresowanych ofertą Poradni zapraszamy do jej siedziby przy ul. Kościelnej 7 lub pod numerem telefonu 065 512 17 60. gm

Skąd mamy pieniądze … Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz czwarty opublikował broszurę informacyjną pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”. W publikacji tej - jak co roku - w jasny i przejrzysty sposób przedstawiono informację na jakie cele zostały wydatkowane w 2008 roku środki z budżetu Powiatu Kościańskiego. Poza informacją o budżecie w broszurze zamieszczono również informacje o powiatowych inwestycjach zrealizowanych w ubiegłym roku. Broszurka zostanie rozkolportowana wśród mieszkańców powiatu. Można ją otrzymać w Starostwie Powiatowym w Kościanie w budynku przy Al. T. Kościuszki, a także będzie można pobrać, w formie pliku, ze strony internetowej powiatu kościańskiego. bj

Współautorka projektu Maria Depczyńska, nauczycielka biologii - tu z podopiecznym Ośrodka Badawczego w Stobnicy – przywiezie młodzież na spotkanie z wilkami.

Wilki i teatr po angielsku Nauczycielki z Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu przy współpracy ze Śmigielskim Towarzystwem Kulturalnym postanowiły zainteresować uczniów ekologiczno – kulturalno – językowym projektem. Nasza szkoła jest dla wielu uczniów jedynym miejscem, w którym rozwijają swoje zainteresowania językowe, biologiczne, plastyczne i teatralne – przyznaje współautorka projektu Anna Tomczak – Ruszkiewicz. Uczniowie są zapalonymi wojownikami, walczącymi o środowisko naturalne, przy okazji kochają teatr i uczą się języków. Niestety w liceum nie działa jeszcze ani sekcja teatralna ani językowa. Ponadto, nasza szkoła znajduje się w małym mieście co utrudnia młodzieży udział w wielkomiejckich akcjach ekologicznych. Aby wypełnić tą lukę, wspólnie z koleżankami postanowiłyśmy zrealizowac projekt, który połączy to co młodzieży sprawia przyjemność, a jednocześnie przyczyni się do podniesiena poziomu językowego i kulturalnego. W centrum projektu jest wilk. Ochrona wilka jest przewodnim tematem działań ekologicznych w 2010 roku. Projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu zakłada, że młodzież włączy się w ogólnopolską akcję już w tym roku. Na początku realizacji projektu przeprowadzimy konkurs na plakat o tematyce związanej z wilkiem – mówi nauczycielka biologii Maria Depczyńska. Następnie stworzymy galerię zdjęć z rezerwatu wilka w Stobnicy i opracujemy w języku polskim i angielskim kącik zawierający ciekawostki z życia wilka. By zachęcić młodzież do języka angielskiego, zaproponujemy jej warsztaty językowe, w ramach których wykorzystamy internet, tablice interaktywne. Podczas zajęć – planuje A. Tomczak – Ruszkiewicz - uczniowie będą oglądali filmy w języku angielskim, słuchali audycji radiowych i reportaży w języku angielskim. Będzie to okazja do omówienia zagrożeń i możliwych środków pomocy dla wilka. Pod koniec roku – dodaje M. Depczyńska - chcemy zaprosić na wykład o wilku Jacka Więckowskiego z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Wykłady będą zorganizowane nie tylko dla uczniów liceum w Śmiglu, ale taże gimnazjum w Śmiglu i Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Chcemy także zorganizować dla uczniów wyjazd do rezerwatu wilka w Stobnicy. Kulminacją projektu – zapewniają organizatorki – ma być stworzenie przez młodych biologów, plastyków i językowców polsko-angielskiego kalendarza na rok 2010, zawierającego motyw wilka w literaturze, kulturze, muzyce, a także w horoskopach. Ponadto, efektem rocznych działań będzie krótkie, angielskojęzyczne przedstawienie o wilku, które będzie prezentowane w 4 okolicznych przedszkolach. Realizacja wymienionych działań zaczęła się w kwietniu. Finał przewidziano na listopad 2009 roku. Nauczycielki planują, że takie połączenie różnych przedsięwzięć będzie działaniem cyklicznym. Udział w takich projektach ma podnieśc świadomość ekologiczną uczniów, ale także ma pomóc uwierzyć młodzieży we własne możliwości. bj


gmina Koœcian

strona

6

kwiecieñ 2009

Wiosenne Biegi Przełajowe – Racot 2009

Multimedialne pracownie językowe w Starych Oborzyskach W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach oddane zostały do użytku dwie profesjonalne, multimedialne pracownie językowe typu Interactiv. Jedna z nich posiada 24, a druga 16 stanowisk uczniowskich. Powstałe laboratoria dydaktyczne do nauki języków o nowoczesnych parametrach technicznych są urządzeniem wspomagającym ćwiczenia językowe. Zdecydowanie ułatwiają pracę lektora oraz mobilizują uczniów do aktywnej, samodzielnej pracy. W szkole postawiono na stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, która w dzisiejszej edukacji w dużej mierze wpływa na jakość kształcenia. W gimnazjum bardzo dużą rolę przywiązuje się do dobrej znajomości przez uczniów języków obcych jako jednego z podstawowych elementów wykształcenia. Wynika to także z konieczności odpowiedniego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z części językowej. Pracownia daje możliwość pełnego wykorzystania nowoczesnych technik dydaktycznych tj. programy multimedialne, internet, elementy elearningu, DVD, tablice interaktywne, wideokonferencje. Z tego powodu każda pracownia została dodatkowo wyposażona w projektor multimedialny i zestaw komputerowy z kamerą interaktywną wraz z dostępem do internetu, dzięki któremu nauczyciel prowadzący lekcje może korzystać z zasobów portali edukacyjnych, jako nowego środka komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Większa pracownia językowa posiada także tablicę

interaktywną typu SMART. Poza dwoma pracowniami językowymi w szkole oddana została do użytku pracownia ogólnodostępna wyposażona także w projektor multimedialny i zestaw komputerowy z dostępem do internetu oraz tablicę interaktywną SMART. W planach szkoły jest wyposażenie w najbliższym czasie kolejnych sal lekcyjnych w tego typu sprzęt. Już obecnie w każdej klasie odbierany jest internet, a nauczyciele mają do dyspozycji komputery stacjonarne lub notebooki. Pracownie językowe i pracownia ogólnodostępna zostały wyposażone w sprzęt zakupiony ze środków pozabudżetowych szkoły i pieniędzy pochodzących z Rady Rodziców. Ogólny koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 50.000 zł. Szkoła uzyskała także wsparcie ze strony organu prowadzącego, który przeznaczył 10.000 zł na pomalowanie i odnowienie pracowni. Każda pracownia językowa składa się z następujących elementów: • Pulpit nauczyciela z jednostką centralną - realizująca wszystkie funkcje pracowni • Magnetofon • Biurko nauczyciela • Dwuosobowe biurka uczniów • Słuchawki z mikrofonem dla uczniów i nauczyciela; Powstająca nowoczesna baza dydaktyczna w połączeniu z dobrze wykształconą kadrą nauczycieli daje możliwość pełnej realizacji programu e-Szkoła Wielkopolska, do którego gimnazjum przystąpiło. (rp)

Szkolenia z ochrony środowiska Ekopolis – „Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gminnych w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego z nimi związanych”. Tak brzmi nazwa programu szkoleniowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Ko-

ścian zajmujący się ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy urzędów powiatu kościańskiego. Pierwsze z trzech ośmiogodzinnych spotkań, organizowanych w kilkutygodniowych odstępach odbyło się 18 marca w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. Podstawowym celem projektu jest rozwój i podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gminnych w planowaniu strategicznym dotyczącym głównie ochrony środowiska. Kurs ten prowadzony jest przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mających odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w zakresie programowania ochrony środowiska. W trakcie kursu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ochrony środowiska w gminie. Dla zainteresowanych, w trakcie kursu istnieje możliwość pracy nad rzeczywistymi programami w celu ich opracowania, aktualizacji bądź usprawnienia. Dodatkowym aspektem jest fakt, że wszystkie koszty uczestnictwa pokrywane są przez Europejski Fundusz Społeczny. Drugie spotkanie odbyło się 22 kwietnia, a kolejne przewidziane jest na 20 maja br., również w Gimnazjum w Starych Oborzyskach. (mn)

Wspaniała słoneczna i ciepła pogoda towarzyszyła w sobotę 4 kwietnia 2009r. Gminnej Inauguracji Dni Olimpijczyka oraz Wiosennym Biegom Przełajowym na hipodromie w Racocie. Zawody zorganizował Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie we współpracy z miejscowymi szkołami oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Gminy Kościan oraz sponsorów. Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in. Mariusz Kubiak z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Andrzej Jęcz – Starosta Kościański, Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana, Leszek Szczepaniak – Dyrektor Leszczyńskiej Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Wojciech Lipoński – profesor UAM w Poznaniu, członek i wykładowca Akademii Olimpijskiej w Grecji. Tradycyjnie imprezę w Racocie otwarto ceremoniałem olimpijskim. Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wciągnęli na maszt flagi olimpijską i gminną, olimpijczyk Sławomir Mocek dokonał zapalenia znicza olimpijskiego oraz odczytano Apel Olimpijski do sportowców, trenerów i organizatorów sportu. W imieniu gości życzenia złożył oraz zawody otwarł Andrzej Przybyła, zastępca Wójta Gminy Kościan. W Wiosennych Biegach Przełajowych połączonych z Mistrzostwami Gminy Kościan wzięło udział prawie 700 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podzielonych na sześć kategorii wiekowych, zarówno wśród dziewcząt i chłopców. Poszczególne kategorie Biegów Wiosennych wygrali: rocznik 1998 – Patrycja Jędroszkowiak z SP Racot i Piotr Zamelski z SP Stara Przysieka, rocznik 1997 – Patrycja Jakubiak z SP Racot i Piotr Mróz z ZS Zimnawoda, rocznik 1996 – Sandra Ratajska z SP Książ Wlkp. i Piotr Mikołajczak z SP Racot. Wśród gimnazjalistów rocznik 1995 – Sara Burmistrzak z Wolsztyna i Hubert Mikołajczaj z Racotu, rocznik 1994 – Patrycja Wyciszkiewicz ze Śremu i Marcin Piotrowiak z Leszna, w roczniku 1993 – Julia Krysiak ze Starych Oborzysk i Marek Matyaszczyk z Leszna. Najlepsi wyjechali z Racotu z medalami, pucharami i nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy z pamiątkowymi dyplomami. Podczas imprezy przeprowadzono loterię fantową, a wśród uczestników biegów rozlosowano dwa rowery. (md)

Turniej siatkarski im. Tadeusza Krause Już po raz dziesiąty w Racocie zorganizowano turniej siatkarski, którego patronem był przyjaciel i animator sportu w Gminie Kościan – Tadeusz Krause. Pomysłodawca imprezy, która odbyła się 29 marca 2009r. w hali sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, Tadeusz Szwarc zaprosił do jubileuszowego turnieju sześć drużyn. Rywalizacja odbywała się początkowo w grupach, z których wyłoniono finalistów. Grupę pierwszą wygrał zespół Relax Gorzów Wielkopolski przed Kalos-Kagathos Kościan i drużyną Racot II, a w drugiej najlepsza okazała się Mięta-Team Kościan przed drużynami Tawerna Kościan i Racot I. Zwycięzcy grup eliminacyjnych wygrali swoje mecze półfinałowe i wielkim finale zespół z Gorzowa Wielkopolskiego dość wyrażnie ograł Mięte-Team 2:0 w setach. Podobnie w meczu o III miejsce Tawerna pokonała Kalos-Kagathos. Tym samym drużyna gości z Gorzowa powtórzyła sukces z ubiegłego roku i odebrała główne trofeum z rąk pani Reginy Krause i Wójta Gminy Kościan – Henryka Bartoszewskiego. Wszystkich finalistów obdarowano nagrodami rzeczowymi ufundowanymi ze środków Gminy Kościan oraz sponsorów. (md)


powiat Koœciañski

kwiecieñ 2009

strona

7

Kup rower! Informujemy, że 25 maja 2009 roku o godzinie 12.00 w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38 odbędzie się I licytacja ruchomości. Zlicytowane zostaną: 1. Wózek dziecięcy spacerowy – 1 szt., wartość szacunkowa 20.00 zł (Nr rej. 1/2003) 2. Rower składak– 1 szt., wartość szacunkowa 10.00 zł (Nr rej. 3/2003) 3. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 20.00 zł (Nr rej. 4/2003) 4. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 80.00 zł (Nr rej. 5/2003) 5. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 20.00 zł (Nr rej.6/2003) 6. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 40.00 zł (Nr rej. 1/2004) 7. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 2/2004) 8. Rower typu UKRAINA – 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 4/2004) 9. Rower górski– 1 szt., wartość szacunkowa 50.00 zł (Nr rej. 1/2005) 10. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 10.00 zł (Nr rej. 3/2005) 11. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 40.00 zł (Nr rej. 4/2005) 12. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 5/2005) 13. Rower górski dziecięcy – 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 7/2005) 14. Rower damski – 1 szt., wartość szacunkowa 20.00 zł (Nr rej. 8/2005) 15. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 9/2005) 16. Rower górski– 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 1/2006) 17. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 30.00 zł (Nr rej. 2/2006) 18. Rower męski – 1 szt., wartość szacunkowa 20.00 zł (Nr rej. 3/2006) 19. Rower– 1 szt., wartość szacunkowa 60.00 zł (Nr rej. 1/2007) 20. Rower – 1 szt., wartość szacunkowa 60.00 zł (Nr rej. 2/2007) 21. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 20.00 zł (Nr rej. 3/2007) 22. Rower górski – 1 szt., wartość szacunkowa 40.00 zł (Nr rej. 4/2007)

Jeżeli I licytacja w dniu 25 maja 2009 roku nie dojdzie do skutku, II licytacja odbędzie się w 19 czerwca 2009 roku również w Starostwie Powiatowym w Kościanie ul. Gostyńska 38 o godz. 12.00. Licytowane przedmioty można oglądać w dniach licytacji od godziny 11.00 do 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kościanie ul. Gostyńska 38. Bliższe informacje: telefonicznie (065) 5 12 70 67 lub osobiście pok. nr 211. br

Stan środowiska w Powiecie Przedstawiamy ogólne wnioski wynikające z kontroli stanu środowiska w Powiecie Kościańskim przeprowadzonej w 2008 roku przez leszczyńską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Stan powietrza na terenie powiatu klasyfikuje się jako dobry. Badania były prowadzone na stanowisku zlokalizowanym na obszarze pozamiejskim w Rogaczewie Małym. Poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki nie przekraczał wartości dopuszczalnych. Był jednak nieco wyższy niż odnotowany na tym samym stanowisku rok wcześniej. W przeciwieństwie do powietrza niezadowalający jest stan czystości wód. Przyczyną złego stanu wód rzek i jezior są zarówno zanieczyszczenia obszarowe i drobne, rozproszone źródła zanieczyszczeń związane z rolnictwem, jak i źródła punktowe - zrzuty z oczyszczalni ścieków. W 2008 roku rozpoczęto – pierwszy raz - badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W granicach powiatu nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowego, natomiast w roku bieżącym prowadzone będą pomiary w jednym punkcie w Machcinie w gminie Śmigiel. Zainteresowanych szczegółami informacji z raportu zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja znajduje się w uchwałach Rady Powiatu z 22 kwietnia 2009 roku. bj

Sieć ścieżek rowerowych ułatwi zwiedzanie Ziemi Kościańskiej.

Fot. R. Walerych.

Z „Panem Tadeuszem” na rower „Kopaszewo, Bielewo, Choryń i Osiek to miejscowości, w których bezsprzecznie gościł A. Mickiewicz podczas swojego pobytu w Wielkopolsce. Co do innych, takich jak, sąsiadujące z wymienionymi Lubiń, Racot, Turew, Gryżyna, można jedynie przypuszczać, że były miejscem choćby krótkiego pobytu poety”. Pobyt wieszcza w naszym powiecie stał się inspiracją do opracowania sieci tras rowerowych, pozwalających między innymi na zwiedzanie miejsc związanych z pobytem Mickiewicza na Ziemi Kościańskiej. By możliwym było powstanie 10 atrakcyjnych tras rowerowych Starostwo Powiatowe w Kościanie w partnerstwie z gminami przygotowało wniosek o dofinansowanie takiej inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomyślna ocena projektu „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Wielkopolskiej” pozwoli na wytyczenie tras rowerowych o łącznej długości 290 km już w 2010 roku. Ocena wniosku będzie znana w sierpniu. Koszt realizacji tego turystyczno - rekreacyjnego przedsięwzięcia to kwota prawie 6 milionów złotych. Samorządy w składanym wniosku ubiegają się o wsparcie w wysokości ponad 3 milionów 888 tys. złotych. Jest to 65 % wartości projektu. Pozostałe 35 % to będzie wkład własny wszystkich samorządów Ziemi Kościańskiej. bj Projektowane turystyczne trasy rowerowe Trasa rowerowa nr 1: Kościański Trójkąt Rowerowy Trasa rowerowa nr 2: Oś Trójkąta z Kościana do Krzywinia Trasa rowerowa nr 3: Drogi Mickiewiczowskie Trasa rowerowa nr 4: Kopaszewska Droga Krzyżowa Trasa rowerowa nr 5: Droga nad jeziorem Wonieść Trasa rowerowa nr 6: Droga ze Starej Przysieki do Gryżyny Trasa rowerowa nr 7: Droga Zachodnia Trasa rowerowa nr 8: Drogi do Czacza Trasa rowerowa nr 9: Droga z Kościana do Brońska Trasa rowerowa nr 10: Droga z Kościana do Kiełczewa

„Pobyt w Wielkim Księstwie Poznańskim rozpoczął Adam Mickiewicz od gościny w Kopaszewie u Honoraty Skórzewskiej i jej syna Antoniego. Kopaszewo (…) było dobrym schronieniem dla emigracyjnego gościa, którego cały pobyt w Wielkopolsce miał charakter jak najbardziej konspiracyjny. (…) Honorata Skórzewska w chwili spotkania z poetą była kobietą ponad sześćdziesięcioletnią, wdową po Józefie, który w czasach Rzeczypospolitej posiadał godność szambelana Jego Królewskiej Mości. Musiała interesować się poezją Mickiewicza, jej nazwisko znajduje się bowiem na liście prenumeratorów pierwszego poznańskiego wydania dzieł poety z 1828 r. (…) Do Kopaszewa Mickiewicz powrócił po nieudanej próbie przekroczenia granicy prusko-rosyjskiej, prawdopodobnie ten drugi pobyt okazał się dłuższym i obfitował w serdeczne wspomnienia. (…) Zapis we wspomnieniach aktorki Heleny Modrzejewskiej (…) W parku Kopaszewskim jest pewne stare drzewo, pod którym – jak głosi tradycja – nasz wielki Mickiewicz pisał Pana Tadeusza. Codziennie składałam wizyty czcigodnemu drzewu i wiele pytań dotyczących naszego wieszcza zadawałam szeroko rozpostartym gałęziom. (…) Inną miejscowością (…), w której gościł poeta była Choryń. Mickiewicz był w tej miejscowości przynajmniej dwukrotnie: raz u schyłku lata 1831 i powtórnie od ok. 20 stycznia do początku marca 1832r. Właścicielami majątku byli w tym czasie Józef Taczanowski i jego żona Katarzyna z Hersztopskich. (…) Tradycja wskazuje, że podczas zimowych tygodni spędzonych w Choryni Mickiewicz napisał Redutę Ordona ”. (cyt. za M. Lajszner, Mickiewicz w nadobrzańskich dworach, (w:) Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, red. n. Andrzej Kwilecki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. 93-101) Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; e-mail:sekretariat@gminakoscian.wokiss.pl; Internet: www.gminakoscian.wokiss.pl


powiat Koœciañski

strona

8

kwiecieñ 2009

Autor zdjecia z 7 listopada 1945 roku Czesław Ludowicz

Fot. Zbiory muzeum Regionalnego w Kościanie

Ich duchom zawdzięczać możemy … W tym roku przypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Publiczne egzekucje przeprowadzone przez Niemców w pierwszych miesiącach wojny były wstrząsem i zapowiedzią wojennego okrucieństwa. W Kościanie, 2 i 23 października oraz 7 listopada 1939 roku rozstrzelano 71 osób. Niemcy dla zatarcia śladów zbrodni kamuflowali miejsca spoczynku pomordowanych. Mimo zakazów okupanta Polacy oznakowali i pamiętali o masowych grobach. Zaraz po wojnie szczątki ofiar zostały ekshumowane. Zadanie to wykonał powołany specjalnie w tym celu Powiatowy Komitet Ekshumacyjny. W kwietniu – miesiącu pamięci – przypominamy Państwu środę 7 listopada 1945 roku. Był to dzień, w którym Kościan uroczyście żegnał swoich Bohaterów. Nastrój tamtych chwil ilustruje fotografia, znajdująca się w zbiorach Muzeum Regionalnego, która, zdaje się, nie wymaga komentarza. „Zapomnieliśmy o zburzonych mostach, wysadzonych torach kolejowych, zapomnieliśmy o spalonych osadach i

zniszczonych domostwach: zapomnieliśmy o niemieckich napisach szpecących ściany polskich domów; zapomnieliśmy … prawie wszystko. Tylko jednego nie możemy zapomnieć; tej strasznej krzywdy – zamordowania cichych, spokojnych obywateli, ojców rodzin, synów matek… za to tylko, że należeli do umęczonego Narodu Polskiego. (…) środa, dzień 7 listopada Wczesnym już rankiem liczne tłumy ciągnęły na Plac Żołnierza. Na podwyższeniu, przybranym świerkami i jedliną, widniały cztery szeregi po osiemnaście trumien ze szczątkami pomordowanych. Całkiem na przedzie stały cztery urny z prochami zamęczonych w obozach koncentracyjnych. Naprzeciw trumien był ustawiony ołtarz, przy którym ks. Mettler odprawił o godz. 10 żałobną mszę św. (…) Po mszy św. zabrał głos Starosta powiatu kościańskiego. (… ) Duch Wasz wyzwolony z cielesnej powłoki wzniósł się na najwyższy szczyt – królestwa ducha. (…) Wasz duch otoczył nas puklerzem tak mocnym, że żadne perfidne me-

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w maju w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne przyjęty przez Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą nr 79/396/08 z dnia 18 listopada 2008 roku. 1. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 1 maja 2009 2. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 2 maja 2009 3. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 3 maja 2009 4. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 4 maja 2009 5. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 5 maja 2009 6. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 6 maja 2009 7. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 7 maja 2009 8. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 8 maja 2009 9. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 9 maja 2009 10. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 10 maja 2009 11. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 11 maja 2009 12. Medyk Kościan ul. Wolności 27 12 maja 2009 13. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 13 maja 2009 14. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 14 maja 2009 15. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 15 maja 2009 16. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 16 maja 2009 17. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 17 maja 2009 18. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 18 maja 2009 19. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 19 maja 2009 20. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 20 maja 2009 21. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 21 maja 2009 22. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 22 maja 2009 23. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 23 maja 2009 24. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 24 maja 2009 25. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 25 maja 2009 26. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 26 maja 2009 27. Medyk Kościan ul. Wolności 27 27 maja 2009 28. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 28 maja 2009 29. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 29 maja 2009 30. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 30 maja 2009 31. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 31 maja 2009

tody hitlerowskiego postępowania nas złamać, ani wiary zachwiać nie zdołały! Dzięki ich śmierci myśmy dopiero żyć zaczęli. Pokonani, ale nie złamani, wznieśliśmy się duchem na ów szczyt i trwaliśmy do chwili wyzwolenia. Ich duchom zawdzięczać możemy, że przetrwaliśmy, zwyciężyliśmy i doczekaliśmy się tej chwili, gdy na miejscu ich kaźni może się wznieść pieśń nieśmiertelna „Jeszcze Polska nie zginęła” i złożyć im największy hołd, na jaki stać żyjących. Dziś cały naród kornie chyli czoła przed naszymi męczennikami i swymi duchowymi wodzami. Przez moje usta jako gospodarza powiatu, przedstawiciela Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, składa naszym bohaterom cześć i uznanie Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska, (…) oraz ta stara Ziemia Kościańska, której najlepszymi synami jesteście. Niech szczątki Wasze doczesne znajdą wieczny spokój, a ukochana Ziemia Kościańska, wierna swym synom, przytuli do siebie! (…) Naród, (mówił burmistrz Witkowski), który odważył się popełnić tyle mordów na niewinnych ofiarach, otrzymał już swoją zapłatę. Nam jednak nie wolno zapomnieć o krzywdach, jakie wyrządzili nam mordercy. Tu przed nami mamy dowód: oto 71 trumien, a ile jeszcze nieznanych nam mogił na terenie naszego miasta? Miasto Kościan jest jednym z miast w województwie poznańskim, które poniosło w roku 1939 największe ofiary krwi, ponieważ było miastem czysto polskim i pozostanie nim, bo duch tych niewinnie pomordowanych ofiar będzie nam zawsze hetmanił. Dlatego też zmienia się dziś wygląd tej ściany ratuszowej, która przez całe wieki nie uległa zmianie, gdyż nigdy w dziejach tego miasta nie rozstrzeliwano pod tymi murami jego obywateli. Niech więc tablica ta będzie trwałą pamiątką i przestrogą, aby nigdy nie powtórzył się rok 1939. (…) Po skończonych przemówieniach ruszył kondukt żałobny olbrzymim pochodem. (…) 126 delegacji z miasta i powiatu z wieńcami, 15 pocztów sztandarowych (…) 23 księży, 23 platformy z trumnami, a za tymi rodziny pomordowanych. (…) na cmentarzu ustawiono trumny w dwóch długich szeregach (…) Nie złożym was w głuchej ziemi, ale w tym oto sanktuarium, bo żyć macie (ks. proboszcz Jasiewicz) bo duch wasz promienny ma uczyć miłości najszlachetniejszej, po Bogu, miłości Ojczyzny. Gdy siły słabnąć będą, a zapał przygasać, gdy do serca wkradnie się rozterka: co dla Ojczyzny, a co dla mnie – tu przyjdziemy jak bohaterski Jeremi Wiśniowiecki, tarzać się będziemy w prochu i pyle, by zrozumieć, że dla Ojczyzny nie ma nic wielkiego, nie ma takiej ofiary, której jej trzeba odmówić. (…) Czas wam już odejść (…) Ta, dla której przelaliście ostatnią kroplę krwi serdecznej, nie zginęła… . … odeszli do krainy Wielkich Przodków … Niech odpoczywają w pokoju.” Oprac. B. Jankowski Źródło: „Z katakumb wspomnień – książka pamiątkowa z uroczystości ekshumacyjnych w Kościanie” Nakładem Powiatowego Komitetu Ekshumacyjnego w Kościanie. Odbito czcionkami Drukarni Polskiej w Kościanie 1946, ss. 23-27.

54_os_nr24  

10 Maja 2009 (niedziela) 3 Maja 2009 (niedziela) 1 Maja 2009 (piątek) Na ulicy Reja powstaje jezdnia i chodnik z kostki betono- wej Zniszczo...

54_os_nr24  

10 Maja 2009 (niedziela) 3 Maja 2009 (niedziela) 1 Maja 2009 (piątek) Na ulicy Reja powstaje jezdnia i chodnik z kostki betono- wej Zniszczo...

Advertisement