Page 1

Samorz¹dowy

Orêdownik styczeñ 2009

Miasta Koœciana Nr 21

strona

Powiatu Koœciañskiego

styczeń/2009

Rok 3

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

XXIII Kościański Koncert Noworoczny W niedzielę 18 stycznia 2009r. o godz. 18.00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie odbył się XXIII Kościański Koncert Noworoczny. Podczas tegorocznego koncertu Gościem Specjalnym był, śpiewający na światowych scenach operowych, tenor Marek Torzewski. Występował przy akompaniamencie fortepianowym Roberta Grudnia. Artysta wykonał znane pieśni m.in.: „Volare”, „Mamma”, „Santa Lucia”, „Adiago”, „Nic nie dane jest na zawsze”, „Tornero”, „Magnes dusz”, „Italiano vero” oraz w finale słynny utwór, hymn Polskiej Reprezentacji „Do

Międzynarodowej sławy tenor Marek Torzewski włączał widzów do wspólnego wykonania utworów

Publiczność dziękowała artystom za występ owacjami

przodu Polsko”. Tenorowi towarzyszyła żona Barbara, wspólnie z którą wykonał kilka utworów. Koncert rozpoczęli hejnaliści Orkiestry Dętej „TON” oraz uczniowie Szkoły Muzycznej z Kościana. Następnie Młodzieżowa Orkiestra Kameralna L’Autunno pod dyrekcją Adama Franciszka Banaszaka wprowadziła widzów w świat muzyki filmowej oraz przestawiła historię tańca w utworach. Koncertowi towarzyszył anielski wystrój auli, postaci aniołów na szczudłach, czyli aktorzy Teatru „MIT” z Wrocławia, którzy witali przed budynkiem liceum wchodzących na koncert gości oraz wewnątrz - aniołki, młodzi adepci sztuki aktorskiej. Transmisję występu można było obejrzeć również na telebimie ustawionym w holu pierwszego piętra liceum. Mieszkańcy Kościana, jak co roku, tłumnie przybyli i świetnie się bawili podczas koncertu noworocznego.

Ferie w mieście Podczas ferii zimowych, które w tym roku przypadają w dniach od 16 do 27 lutego 2009r. dzieci i młodzież będą mogli interesująco i aktywnie spędzić wolny czas. Wzorem lat ubiegłych, podczas ferii zimowych, tańszy będzie dla uczniów wstęp na basen i lodowisko. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, stacjonarnych szkół ponadgimnazjalnych, będący mieszkańcami Powiatu Kościańskiego za korzystanie z basenu, czy lodowiska od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 16.00 zapłacą jedynie 2,00 zł/h (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej). Z tańszego basenu i lodowiska mogą korzystać także dzieci od 3 do 6 lat pod opieką pełnoletniego mieszkańca Powiatu Kościańskiego, legitymującego się dokumentem tożsamości. O połowę tańsze dla uczniów będzie także wypożyczenie łyżew. W niedzielę 15 lutego o godz. 16.00 w Kościańskim Ośrodku Kultury będzie można wysłuchać Koncertu Karnawałowego w wykonaniu Orkiestry Dętej TON oraz Teatru 112. W pierwszym tygodniu ferii od 16-20 lutego 2009r. w godz. od 10.00 do 14.00 KOK przygotował dla dzieci „Zimę w KOK”, czyli cykl zajęć plastycznych, teatralnych, rucho-

wo-sportowych, kulinarnych, wyjścia na basen i lodowisko oraz kulig, a jako finał ferii w niedzielę 22 lutego o godz. 15.00 dla najmłodszych - „Balik przebierańców”. W dniach od 23-27 lutego br. od godz. 13.30 KOK zaprasza na warsztaty taneczne. Ciekawe zajęcia podczas ferii, oprócz korzystania ze zbiorów bibliotecznych, proponuje Miejska Biblioteka Publiczna. Przez całe dwa tygodnie ferii, od pn. do pt. w godz. od 10.00-13.00, będą odbywały się interesujące zajęcia dla dzieci. I tak każdego dnia można będzie wziąć udział kolejno: w Dniu z dobrymi manierami, Dniu ze zwierzętami, z Kubusiem Puchatkiem, z teatrem, w krainie Figurolandii, z Królową Śniegu, z wróżbami, z bajkami, z wyobraźnią, czy uroczystym zakończeniu ferii – baliku wakacyjnym. Również w każdej ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w drugim tygodniu ferii od pn. do pt. w godzinach przedpołudniowych uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć dodatkowych. Znajdą się wśród nich gry i zabawy ruchowe w salach gimnastycznych, czy ćwiczenia technologii komputerowej w salach multimedialnych oraz inne.

Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego Apelujemy do mieszkańców Kościana o przekazywanie 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego, działające na terenie Kościana. W tym roku oddanie 1% podatku dochodowego nastąpi w sposób uproszczony, odprowadzi go, na wskazaną przez Państwa organizację, wła-

ściwy Urząd Skarbowy, w związku z czym nie będzie potrzeby wypełniania przelewu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana www.koscian.pl znajdą Państwo wykaz i dane organizacji pożytku publicznego, działających na naszym terenie.

Nagroda „Kościan Dziękuje” Jak co roku do Urzędu Miejskiego Kościana można zgłaszać kandydatury do nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. Zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody, kandydatów do jej otrzymania mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie miasta. Wniosek może zostać złożony także przez grupę co najmniej 50 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze. Nagroda przyznawana raz w roku przez Kapitułę Nagrody, wręczana jest w formie statuetki podczas Dni Kościana. Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2009r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego Kościana. Formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Informacyjnym oraz witrynie internetowej www.koscian.pl, gdzie znajdują się również przepisy i informacje dotyczące zasad oraz sposobu przyznawania nagrody. Informacje można uzyskać także w Wydziale Promocji i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego Kościana pod nr tel. 0 65 5126217.


gmina Koœcian strona

2

styczeñ 2009 przedstawiciele stowarzyszeń i związków działających na terenie gminy, strażaków, klubów sportowych, spółdzielni rolniczych, redaktorzy lokalnej prasy oraz sympatycy gminy. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Przewodniczącego Rady Gminy Kościan – Jana Szczepaniaka, który przywitał zebranych gości oraz wzniósł noworoczny toast za pomyślność, szczęście i sukcesy, węgierskim winem wyprodukowanym własnoręcznie przez samorządowców z gminy Kościan podczas ich pobytu w partner-

Spotkanie noworoczne w Racocie Gmina Kościan każdego roku organizuje spotkanie noworoczne, podczas którego jest okazja do podsumowania minionego roku oraz podziękowań. 7 stycznia br. na zaproszenie Wójta Gminy Kościan i Przewodniczącego Rady Gminy do Hali Sportowej przy Gimnazjum w Racocie przybyło prawie 300 gości. Wśród zaproszonych byli między innymi: Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marian Poślednik, Starosta Kościański Andrzej Jęcz, burmistrzowie, radni Rad Powiatu Kościańskiego, prezesi i dyrektorzy lokalnych firm, przedstawicie rolników z terenu gminy. Swoją obecność zaznaczyli również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi z całej gminy, pracownicy urzędu gminy, kierownicy instytucji działających w powiecie kościańskim,

skiej gminie Sumeg. Po degustacji wina goście zasiedli do wspólnego obiadu. Głos zabrał także Wójt Henryk Bartoszewski. Podsumowując miniony rok jako czas szczególny, w którym obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jak i rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, gospodarz gminy podziękował wszystkim zebranym za owocną współpracę i życzył wszystkim w Nowym Roku wiele optymizmu i podejmowania pomyślnych decyzji. Podczas spotkania odbyło się również uroczyste wręczenie medalu panu Tadeuszowi Wawrzyniakowi, rolnikowi z Nacławia. Odznaczenie to nadane zostało przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wręczone przez posła Wojciecha Ziemniaka. Po oficjalnej części spotkania nastał czas na zabawę. Do tańca zachęcały rytmy latynoskich przebojów w wykonaniu zespołu Los Parados Desperados. (mn)

Budżet gminy Kościan na rok 2009 Rada Gminy ustaliła dochody Gminy Kościan na rok 2009 w wysokości 35.525.760 zł. Wydatki Gminy zostały zaplanowane w kwocie 36.710.760 zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 1.185.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne i wynoszą 12.874.580 zł, tj. 36,24 % dochodów. Na dochody własne składają się między innymi podatki od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłata za wodę i ścieki, podatek rolny, podatek za środki transportowe. Na drugiej pozycji w dochodach znajduje się subwencja ogólna, w której znajdują się środki na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Dotacje celowe na zadania zlecone zawierają środki przeznaczane na pomoc społeczną.

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 13.647.182 zł (37,17 %). Drugą pozycję w wydatkach pod względem wielkości środków stanowi pomoc społeczna, na którą przeznaczono 6.005.100 zł (16,36 %). Prawie 5 milionów zł zaplanowano na zadania związane z budową kanalizacji sanitarnych w naszej gminie. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu zabezpieczono kwotę 3.050.000 zł (8,31 %). W roku 2009 gmina planuje przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 10.212.249 zł, co stanowi 27,82 % wydatków budżetu. Jest to najwyższy wskaźnik w budżecie naszej gminy od roku 1990. Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.592.249 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 260.000 zł, pomoc finansowa

dla powiatu na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne dla szpitala SP ZOZ w Kościanie w kwocie 150.000 zł. Wykaz inwestycji gminnych na rok 2009 został zawarty w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, z którym można szczegółowo zapoznać się na stronie internetowej naszej gminy w pozycji „Budżet”. (ap)


powiat Koœciañski

styczeñ 2009

strona

3

Styczniowe spotkanie z burmistrzami W środę 14 stycznia 2009 roku Starosta Kościański, Andrzej Jęcz spotkał się z szefami gmin Powiatu Kościańskiego. W spotkaniu wzięła udział Dorota Krystyna Lew, Burmistrz Miasta i Gminy Czempiń, Michał Jurga, Burmistrz Kościana, Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan, Wiktor Snela, Burmistrz Śmigla oraz Paweł Buksalewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Pierwszą część spotkania poświęcono sprawom organizacyjnym VII Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, które odbędą się 7 lutego w Zieleńcu. W drugiej części spotkania uczestniczył, na zaproszenie starosty, Marek Kmiecik, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Omówiono stan dróg wojewódzkich w powiecie. Starosta i burmistrzowie wyrazili zadowolenie z prowadzonych w roku ubiegłym inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie. W ich odczuciu przeprowadzone modernizacje wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa podróżujących. Jednocześnie wyrazili nadzieję na kolejne udane inwestycje w roku bieżącym. Dyrektor Kmiecik przedstawił tegoroczne zamierzenia inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie powiatu kościańskiego. Planowana jest modernizacja odcinka drogi z Jerki do Wyrzeki, kontynuacja modernizacji drogi na odcinku z Choryni do Kopaszewa. W Kopaszewie zostanie wybudowany chodnik. Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje remont drogi wojewódzkiej na terenie miasta Czempinia oraz remont mostu na drodze nr 308 za miejscowością Bonikowo. Również w tym roku ZDW przeprowadzi dalsze prace inwestycyjne w Kościanie, w pobliżu ronda na ulicy Gostyńskiej. bj

Kolejne bariery pokonane Podobnie jak w latach poprzednich osoby niepełnosprawne z terenu powiatu mogły w 2008 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Z dofinansowania skorzystało 61 osób niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano ponad 377 tys. złotych. Dla porównania w 2007 roku dotacji na kwotę ponad 347 tys. złotych udzielono 64 osobom. Ubiegłoroczne dotacje zostały przede wszystkim przeznaczone na przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się. Osoby takie muszą być właścicielami nieruchomości lub jej wieczystymi użytkownikami albo muszą posiadać zgodę na remont właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią lub w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności. Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41. Wysokość dofinansowania remontu likwidującego bariery architektoniczne może wynosić nawet 80 % kosztów przedsięwzięcia. Jednak nie może być większe niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że nie można ubiegać się o refundację już zakupionego sprzętu lub wykonanej usługi. Sprzęt lub usługę można zakupić dopiero po złożeniu wniosku w PCPR, otrzymaniu decyzji o dofinansowania i podpisaniu umowy. Środki finansowe, z których udzielane jest wsparcie pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski można składać również w tym roku. Formularze i dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ulicy Kaźmierczka 41 w Kościanie lub pod numerem telefonu 065 511 01 66. bj Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl Gmina: 065 512 10 01; e-mail:sekretariat@gminakoscian.wokiss.pl; Internet: www.gminakoscian.wokiss.pl

Podczas spotkania dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawił plan tegorocznych inwestycji w Powiecie Kościańskim.

Wojsko w Nietążkowie? Oferta edukacyjna każdej szkoły to jej główna atrakcja. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie myśli o utworzeniu nowego kierunku, klasy o profilu językowo-wojskowym. Klasa taka funkcjonowałaby w ramach liceum ogólnokształcącego. Klasy o profilu wojskowym powstały pod koniec lat 90. w ramach eksperymentu pedagogicznego – wyjaśnia Arleta Puk – dyrektor szkoły w Nietążkowie. Dzisiaj takie klasy prowadzone są jako innowacja pedagogiczna. Edukacja na tym kierunku w naszej szkole będzie skupiać się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie personalnym – mówi pani dyrektor A. Puk, a tematy wojskowe będą ważnym, ale nie dominującym elementem kształcenia. Według informacji, którymi dysponujemy w Polsce, prowadzi takie klasy około 50 szkół ponadgimnazjalnych. Chętnych nie brakuje. Liczba kandydatów przewyższa kilkakrotnie liczbę miejsc, więc szkoły mogą wybierać najlepszych. Dzięki temu uczniowie klas, zwanych potocznie wojskowymi, stają się elitą szkoły. Program nauczania przewidziany dla liceum realizują przez cztery dni nauki, a jeden dzień w tygodniu poświęcają na zajęcia wojskowe. Tak będzie i u nas – zapowiada pani dyrektor. W myśl planów oprócz rozszerzonego zakresu zajęć z takich przedmiotów jak język obcy, matematyka i geografia młodzież będzie uczyła się musztry, terenoznawstwa, strzelania, walki wręcz, taktyki czy ratownictwa medycznego. Takie kształcenie wymaga wsparcia jednostek wojskowych. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z dowódcą Jednostki Wojskowej w Lesznie, który wyraża chęć patronowania tej klasie – wyjaśnia dyrektor A. Puk. Z pomocą wojska szkoła organizowałaby obozy szkoleniowe. Jak przyznaje dyrekcja szkoły, korzyści z takiej współpracy są obopólne. Młodzież – w opinii pomy-

słodawców nowego kierunku - nabierze dodatkowych umiejętności. Absolwenci takiej klasy to wreszcie potencjalny narybek do zawodowej armii, co teraz, w okresie profesjonalizacji sił zbrojnych i ich rosnących potrzeb kadrowych, jest bezcenne. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej wśród uczniów II i III klas szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce ponad 10 procent uczniów jest zainteresowanych służbą wojskową w armii. Jeszcze więcej – bo 35% - dopuszcza możliwość służby na kontrakcie przez okres 3 lub 6 lat. Według opinii ankietowanych podstawowymi walorami służby wojskowej są stałe i pewne zatrudnienie, służbowe mieszkanie, wczesne emerytury. bj

Szkoła w Nietążkowie myśli o urozmaiceniu swojej edukacyjnej oferty.

Remont ulicy Piłsudskiego Starostwo Powiatowe składa wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na remont mostu i ulicy Piłsudskiego w Kościanie. Chcemy kontynuować remonty dróg powiatowych w mieście – mówi Andrzej Jęcz – Starosta Kościański. Po ulicy Śmigielskiej, Surzyńskiego i Poznańskiej planujemy wyremontować most i ulicę Piłsudskiego. Ze względu na znajdujący się na tej ulicy most, a tym samym znaczne koszty remontu, będzie to możliwe tylko wówczas, gdy składany do Ministerstwa Infrastruktury wniosek otrzyma wsparcie. Liczymy, że tak jak w przypadku mostu na drodze powiatowej z Jurkowa do Świńca,

który wyremontowaliśmy w roku ubiegłym uda nam się otrzymać wnioskowaną kwotę. Koszt prac to około jeden milion 800 tys. złotych. Inwestycja otrzyma także wsparcie z budżetu miasta Kościana. W ramach prac poza przebudową mostu zostanie wyremontowana ulica na odcinku prawie 500 metrów, czyli od „świateł” do skrzyżowania ulic Rzemieślniczej i Szczepanowskiego. Ulica będzie miała nową nawierzchnię, zostaną również wyremontowane chodniki, na ulicy powstaną azyle dla pieszych i zostaną wyznaczone stanowiska postojowe. bj


miasto Koœcian

strona

4

Burmistrz Kościana Michał Jurga i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruszkiewicz wraz z zastępcą Maciejem Zielonką złożyli hołd poległym Powstańcom Wielkopolskim

Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego polskiego zrywu niepodległościowego, który zakończył się powodzeniem, była w Kościanie obchodzona szczególnie uroczyście. Została zapoczątkowana już we wrześniu Festynem historycznym w Racocie, którego głównym punktem była Inscenizacja Potyczki Powstańców Wielkopolskich z wojskami niemieckimi. W trakcie wydarzenia plenerowego odby-

styczeñ 2009 wały się również pokazy ułańskie oraz konny kadryl Amazonek i ekspozycje zabytkowego sprzętu wojskowego. W dniu wybuchu powstania o godz. 11.00 na Placu Ignacego Paderewskiego złożono kwiaty pod odnowionym pomnikiem z tablicami upamiętniającymi poległych Powstańców Wielkopolskich pochodzących z Ziemi Kościańskiej. Obchodom towarzyszyło wydanie okolicznościowego folderu „Do ostatniej kropli krwi” o wydarzeniach powstańczych w Kościanie oraz życiu i ofierze poległych Powstańców Wielkopolskich, synów Ziemi Kościańskiej. W uroczystościach wzięli udział kościańscy parlamentarzyści, delegacje władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, delegacje oraz poczty sztandarowe instytucji, organizacji i kościańskich szkół. Oprawę melodii patriotycznych zapewniła Orkiestra Dęta „TON” z Kościana. W piątek 16 stycznia 2009r. o godz. 19.00 na kościańskim Rynku wystawiony został spektakl, w reżyserii Janusza Dodota, poświęcony Franciszkowi Ratajczakowi. Wykonawcami widowiska byli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej jego imienia, aktorzy Teatru 112 oraz Teatru Ognia. Przed występami aktorów, od godz. 17.00 na telebimie prezentowane były archiwalne zdjęcia przybliżające sylwetki powstańców, a z okien ratusza harcerze śpiewali piosenki patriotyczne. Przedstawienie było nowym spojrzeniem na historię powstania, ale też na współczesną Polskę i Polaków oraz patriotyzm. Obchody zwieńczy planowane na dzień 17 lutego 2009r. o godz. 11.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, XVII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 19181919 pt. „Badania dziejów powstania w II Rzeczypospolitej” z udziałem historyków i placówek naukowych.

Budżet miasta na 2009 rok Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 30 grudnia 2008r. jednogłośnie uchwaliła budżet na 2009 rok. Zaplanowane w nim zostały dochody w wysokości 58 432 879 złotych, natomiast wydatki to kwota 54 519 934 złotych. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości blisko 4 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe zaplanowane w 2009r. to kwota blisko 6 mln zł. Mieści się w niej: przebudowa dróg gminnych ul. Korczaka, Nowowiejskiego, Kątnej, Dąbrowskiego i Reymonta, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kasprowicza i Maja za łączną kwotę blisko 2 300 tys. zł, zadania drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym to 450 tys. zł, modernizacje w obiektach na ul. Bernardyńskiej 2, w Ratuszu i Urzędzie Miejskim za kwotę łącznie ponad 800 tys. zł, termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 to wydatek w kwocie 750 tys. zł, budowa oświetlenia na osiedlu Jagiellońskim za 220 tys. zł oraz 1 200 tys. zł na budowę „Mojego Boiska – ORLIK 2012”, jak również inne zadania inwestycyjne i majątkowe w kwocie 220 tys. zł. - Spłata zadłużenia miasta w 2009 roku kalkulowana jest na kwotę ponad 5,5 mln zł. Zadłużenie Miasta Kościana zmniejszy się do kwoty 15 mln zł, z wskaźnikiem zadłużenia względem planowanych dochodów miasta na poziomie 25%. Na początku kadencji zadłużenie to wynosiło 24 mln zł, z wskaźnikiem długu 47,6%, więc teraz spokojniej możemy podejmować kolejne inwestycje – powiedział Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga – Mimo tak wysokiej spłaty zadłużenia w 2009 roku zaplanowaliśmy wydatki inwestycyjne w kwocie prawie 6 mln zł. Zakładamy, że przy utrzymaniu obec-

nej dynamiki inwestowania w Kościanie w ciągu pięciu lat nie będzie żadnej nie utwardzonej ulicy. Zadanie to będzie trudne, ale realne do zrealizowania. W minionym roku kalendarzowym na inwestycje z budżetu miasta wydanych zostało ponad 6,6 mln zł, z czego ponad 4 mln zł na zadania przebudowy dróg. W 2008r. utwardzonych zostało 8 ulic (łącznie 2.016 mb): Kaźmierczaka, Kołłątaja, Słowackiego, Chociszewskiego, Bukowa oraz Prosta, w tym dwie ulice: 2-go Października i Reja, są w trakcie realizacji. Trzy inne inwestycje drogowe wykonywane były we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W wyniku współdziałania powstało rondo na skrzyżowaniu ulic Łąkowej, Gostyńskiej i Północnej, wyremontowany został parking dla mieszkańców za budynkiem Urzędu i Starostwa, a także chodniki przy kilku drogach powiatowych w Kościanie. Dodatkowo sporządzone zostały także dokumentacje dla 14 ulic oraz na modernizację parkingu. Kolejne ulice: Czajki, Bojanowskiego, Bednarkiewicza oraz w części Balcera wraz z łącznikiem z ulicą Wojciechowskiego, ulice w osiedlu nad Łąkami, a także ulice Topolowa, Podgórna i Winowicza, zostały wzmocnione gruzem, a kilka ulic zyskało nowe chodniki, natomiast ul. Kaźmierczaka i Nacławska – oświetlenie. Kolejnym zagadnieniem roku 2008 były remonty i budowy obiektów sportowo – rekreacyjnych: renowacja płyty boiska stadionu miejskiego i remont sanitariatów, doposażenie miejskich placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz infrastrukturę, a także budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w centrum miasta.

Burmistrz Miasta Kościana

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie informuje, że w dniu 23 stycznia 2009r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12, wywieszony został na okres 3 tygodni, wykaz dotyczący lokalu użytkowego, znajdującego się w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12, przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat pod działalność udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.

informuje, że w dniu 15 stycznia 2009r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego Kościana na okres 3 tygodni wywieszone zostały wykazy następujących lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: - lokal położony w Kościanie przy ul. Łąkowej 10B/1, - lokal położony w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 31/1, - lokal położony w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 68/1.

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w dniu 16 stycznia 2009r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego wywieszony został na okres 3 tygodni wykaz pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5 przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat w trybie przetargowym.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie informuje, że w dniu 23 stycznia 2009r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie przy ul. 27 Stycznia 1, wywieszony został na okres 3 tygodni, wykaz dotyczący lokalu użytkowego, znajdującego się w Kościanie przy ul. 27 Stycznia 1, przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat pod działalność udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.

Wsparcie dla policji i straży pożarnej Samorząd Miasta Kościana przekazał w grudniu ubiegłego roku wsparcie w postaci darowizn dla Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie. Policja otrzymała dwie dotacje o łącznej wartości 30.908,80 zł na wyposażenie w niezbędny sprzęt. Kwotę 15.000,- zł miasto dołożyło na zakup nowego samochodu dla Sekcji Ruchu Drogowego, a dofinansowanie w kwocie 15.908,80 zł przekazało w postaci pomocy rzeczowej: radarowego miernika prędkości, kserokopiarki oraz notebooka wraz z oprogramowaniem. Państwową Powiatową Straż Pożarną w Kościanie natomiast urząd wspierał przekazując pomoc finansową o wartości 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup microbusa.

Sprzątanie i odśnieżanie ulic w mieście Od 1 stycznia 2009r. samorząd Miasta Kościana realizuje nowe zadanie. Jest nim zapewnienie czystości na drogach powiatowych przebiegających przez miasto. W Kościanie, podobnie jak w wielu innych miastach, ulice administrowane są przez różne podmioty. Do tej pory sprzątane i odśnieżane były zgodnie z podziałem własnościowym ulic. - Dochodziło do sytuacji, gdy sprzątający ulicę musieli omijać kolejne odcinki, nie należące do miasta. Zupełnie różne też były pomysły na obsadzenie terenów zielonych przy ciągu ulic, gdzie występowało wielu administratorów. Dzięki ujednoliceniu firmy posprzątają drogi miejskie i powiatowe, i kompleksowo zajmą się utrzymaniem zieleni – mówi Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. Samorząd Powiatu Kościańskiego przekaże miastu na ten cel w 2009r. kwotę około 200 tys. zł. W ramach porozumienia pomiędzy samorządami miasta i powiatu do zakresu zadań miejskich dołączy również utrzymanie zimowe dróg. Ze względu na obowiązujące umowy, stanie się tak od kolejnego sezonu zimowego.

Rozstrzygnięty konkurs ofert W połowie stycznia br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana, będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana www.koscian.pl opublikowane zostało ogłoszenie wyników z wykazem podmiotów, którym przyznano dotacje na bieżący rok kalendarzowy. Łączna wartość udzielonych w tym roku dotacji to kwota 598.870,- zł, przy czym 494.870,- zł na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej, 6 tys. zł na turystykę, 80 tys. zł – kulturę i sztukę oraz na ochronę i promocję zdrowia - 18 tys. zł. Kwota rozdysponowanych z początkiem roku dotacji jest o blisko 100 tys. wyższa niż w roku ubiegłym, a o prawie 130 tys. zł w porównaniu do roku 2007. W bieżącym roku 43 oferentów złożyło 82 oferty, o 17 ofert więcej niż w roku uprzednim.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 20 stycznia 2009 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu przy ul. Bączkowskiego 6 w Kościanie, został wywieszony na okres 3 tygodni, wykaz lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie, Al. Koszewskiego, który został przeznaczony do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie przetargowym.


powiat Koœciañski

styczeñ 2009

strona

5

10 milionów na inwestycje - budżet powiatu na 2009 rok We wtorek, 30 grudnia na XXIII Sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009. Planowane dochody przewidziano na prawie 50 mln zł. W ramach tej kwoty ponad 10 mln złotych, czyli 20% budżetu, zostanie przeznaczone na inwestycje. Najwięcej środków, ponad 7 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe. Zasadnicza kwota 4.309.215,00 zł przeznaczona zostanie na budowę drogi powiatowej Czacz – Widziszewo. Zadanie to będzie realizowane przy współudziale środków unijnych. W budżecie znalazły się także pieniądze

na dotację dla kościańskiego szpitala, 750 tys. oraz na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Mościszkach i Jarogniewicach. Kwotę prawie 994 tys. zarezerwowano na przebudowę obiektu „Domek ogrodnika” na kuchnię oraz modernizację ciągów pieszych i elementów zieleni przed i wokół pałacu w Jarogniewicach. Przewidziano także termomodernizację budynku komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz remont siedziby Komendy Powiatowej Policji. Na te dwa zadania zarezerwowano kwotę 350 tys. złotych. Działania inwestycyjne obej-

mują także modernizację sali gimnastycznej i siłowni oraz okien w ZSP w Kościanie. Na te zadania zabezpieczono kwotę 210 tys. złotych. Kolejną planowaną, dużą inwestycją jest remont dachu siedziby starostwa przy Alejach Kościuszki. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 250 tys. złotych. Zdaniem starosty, Andrzeja Jęcza przyjęty budżet jest budżetem zdecydowanie proinwestycyjnym i bardzo bezpiecznym. Poniżej w formie graficznej prezentujemy Państwu jego podstawowe założenia, porównując je z planem budżetu na rok 2008. bj


gmina Koœcian

strona

6

styczeñ 2009

Noworoczne spotkanie z seniorami „Każdy etap naszego życia ma swoje piękno”. Tymi słowami Willy Krampa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła spotkanie noworoczne, przygotowane przez pracowników GOPS przy współpracy Gimnazjum w Racocie, dla wszystkich Klubów Seniora z terenu gminy Kościan. Spotkanie odbyło się 9 stycznia br. w Hali Sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie. Zaproszenie na to spotkanie przyjęło ponad 400 osób. W spotkaniu obok seniorów swą obecność zaznaczyli Wójt Gminy Kościan - Henryk Bartoszewski, Zastępca Wójta - Andrzej Przybyła, Dyrektor Gimnazjum w Racocie - Piotr Kaczmarek, Kierownik GOPS w Kościanie - Bożena Lewińska wraz z pracownikami: Agnieszką Hojan, Iwoną Popiel, Anną Przybyłek i Agnieszką Szukalską. Obecnie na terenie gminy Kościan istnieje 11 Klubów Seniora, poinformowała Kierownik GOPS w Kościanie - Bożena Lewińska, która witając wszystkich przedstawiła kluby od najstarszych stażem do tych najmłodszych, oraz wszystkim seniorom złożyła życzenia noworoczne. Kluby Seniora działają w następujących miejscowościach: Racot, Nowy Lubosz, Łagiewniki, Darnowo, Widziszewo, Stare Oborzyska, Kiełczewo, Stary Lubosz, Wyskoć, Turew, Kurza Góra. Wójt Gminy Kościan - Henryk Bartoszewski w krótkim wystąpieniu zapoznał wszystkich seniorów z aktualnymi problemami i pracami gminy oraz przekazał seniorom serdeczne pozdrowienia i życzenia noworoczne. W części artystycznej wystąpił zespół Kokorzynianki, który pod okiem swej instruktorki - Elżbiety Franek zaśpiewał kolędy i inne pieśni, zaś zespół dzieci „Obrzanie” z Kiełczewa przygotował i przedstawił występ taneczny. Atmosferę świąt Bożego Narodzenia przypomniał też chór męski „Arion” z Kościana, wykonując kolędy. Do śpiewu dołączyli wszyscy seniorzy, stwarzając miłą atmosferę wieczoru. W spotkaniu czynny udział wzięły również kluby seniora prezentując swoje umiejętności artystyczne. Członkinie Klubu Seniora ze Starych Oborzysk wykonały kilka pięknych pieśni. Najstarsza uczestniczka Klubu Seniora w Turwi - Pani Antonina Gulik wygłosiła monologi, a cały klub zaśpiewał wspólnie „Piosenkę seniora”. Reprezentantką Klubu Seniora z Wyskoci była jego przewodnicząca, Pani Genowefa Andrzejewska, która w humorystyczno - poetycki sposób przedstawiła działalność swojego klubu. Całe spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze. (bl)

Noworoczne atrakcje dla dzieci Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach wzięli udział 7 stycznia br. w wyjeździe na przedstawienie w Kościańskim Ośrodku Kultury. Przedstawienie nosiło tytuł „Brzechwolandia”. Aktorzy w zabawny sposób przedstawili historię i przygody głównych bohaterów, opierając się na najbardziej znanych wierszach Brzechwy. Widzowie włączali się w przedstawienie śpiewając piosenki. Występ aktorów z Wrocławia wszystkim bardzo się podobał. Następnego dnia na uczniów czekało również wiele atrakcji. Odbyły się noworoczne spotkania dzieci z klas IIII uczących się w szkołach podstawowych Gminy Kościan.

Na spotkaniach pojawił się Wójt Henryk Bartoszewski oraz przedstawiciele władz gminnych. Dla dzieci przygotowano część artystyczną, którą poprowadził zespół muzyczny „Bahamas”. Artyści grali i śpiewali, a do zabawy zachęcały postaci pluszowego misia oraz pieska. W przerwie między występami muzyków dzieci brały udział w konkursach, zabawach, oglądały występ magika oraz popis godny prawdziwego fakira. Zaproszona artystka między innymi połykała ogień i chodziła po tłuczonym szkle. Dla wszystkich dzieci przygotowano napoje i słodycze Uczestnikom zabawy pomysł spotkania noworocznego bardzo się spodobał, a dzieci wracały do domu pełne wrażeń. (mn)

Wybory w Gościnnej Wielkopolsce Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska kontynuuje przygotowania do złożenia Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie liczy 53 członków, w tym gminy, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru Gościnnej Wielkopolski. Pod koniec minionego roku Partnerstwo zakończyło realizację projektu „Leader – szansą rozwoju Gościnnej Wielkopolski” dofinansowanego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju obszarów wiejskich”. Od początku 2009 roku trwają konsultacje wypracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działania prowadzące do utworzenia wszystkich wymaganych organów Stowarzyszenia. W dniu 5 stycznia 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, na którym powołani zostali członkowie Rady – organu decyzyjnego, do którego wyłącznej właściwości będzie należał wybór operacji (projektów) realizowanych w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada liczy 32 członków reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Każda gmina reprezentowana jest przez minimum trzy osoby. Gminy Kościan i Krobia, największe wtym stowarzyszeniu pod względem liczby ludności, reprezentowane są przez cztery osoby. Członkowie Rady powinni posiadać udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader oraz doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan, a Wiceprzewodniczącym Rady Kazimierz Chudy - Wójt Gminy Pakosław. Gminę Kościan reprezentują ponadto: Zdzisław Gidaszewski (sektor gospodarczy), Mirosław Duda i Roman Podgórski (sektor społeczny). (up)


powiat Koœciañski

styczeñ 2009

strona

7

Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci Dziękuję wam za udział w konkursie, za wasze piękne prace, za czas, który poświęciliście na zapoznane się z historią Powstania Wielkopolskiego – powiedziała do nagrodzonych uczestników konkursu Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego. Jak powiedział poeta, dodała, „naród, który nie zna swojej przeszłości nie ma przed sobą przyszłości”, wasz udział w konkursie jest najlepszym wyrazem pamięci o przeszłości. W poniedziałek, 12 stycznia 2009 roku w Miejskiej Bibliotece w Kościanie odbyło się spotkanie, w czasie którego rozstrzygnięto zorganizowany pod patronatem władz Powiatu Kościańskiego i miasta Kościana, konkurs „Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Kościana i przewodniczący Rady Miasta. Regulamin konkursu zakładał możliwość zgłaszania trzech grup prac. Pierwsza grupa prac to prace plastyczne. Uczestnicy mieli, wykorzystując dowolną formę plastyczną wykonać medal dla powstańca. W tej kategorii nadesłano 105 prac. Medale były rysowane, malowane, klejone z masy solnej, a nawet wypalane w drewnie. Jury, w ocenie prac brało pod uwagę szczególnie oryginalność prac i pomysłowość autorów i estetykę wykonania. W tej kategorii nagrody przyznano: I miejsce - Jakub Sikora - Szkoła Podstawowa w Lubiniu II miejsce - Kamil Przybylski - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kościanie III miejsce - Karolina Kozak - Szkoła Podstawowa w Śmiglu IV miejsce - Mikołaj Klupś - Szkoła Podstawowa w Lubiniu V miejsce - Hanna Wolna - Szkoła Podstawowa w Lubiniu VI miejsce - Daria Ostrowska - Szkoła Podstawowa w Borowie Wszystkie prace można oglądać w bibliotece do końca stycznia. W ramach konkursu literackiego uczestnicy mieli za zadanie napisać list do powstańców. Adresat listu mógł być indywidualny lub zbiorowy. Na konkurs nadesłano 41 prac. Nagrodzono: I miejsce: Angelika Rogozinska - Zespół Szkół w Lubiniu II miejsce Bogusz Szulc - SZ nr 3 w Kościanie III miejsce - Patrycja Mania - Z.S. w Krzywiniu IV miejsce Grzegorz Kołacki - Z.S. Nr 4 w Kościanie V miejsce Karina Glumińska Z.S. w Lubiniu VI miejsce Sandra Ratajczak - Z.S. w Czaczu Trzecią grupą prac nagradzanych w konkursie były prezentacje multimedialne. Była to część konkursu skiero-

Laureaci konkursu – autorzy listów do Powstańców wraz z organizatorami konkursu. wana do starszych uczestników. Nadesłano 10 dobrych merytorycznie, dojrzałych i sprawnie wykonanych technicznie prezentacji. Nagrodzono: I miejsce - Natalia Stachowiak - LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim II miejsce - Agnieszka Budzik - Z.S. Nr 4 w Kościanie III miejsce - Martyna Żak - Z.S. Nr 4 w Kościanie Wyróżnienia otrzymali: Malwina Kozłowska - Samorządowe Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej Wojciech Wróblewski - LO im.Oskara Kolberga w Kościanie Poniżej przedstawiamy Państwu fragmenty nagrodzonych prac, których lektura wskazuje na poważną, historyczną refleksję uczestników konkursu: I miejsce – Angelika Rogozinska Do bohatera tamtych dni … (…) Poszedłeś w śmierć ot tak. Bez względu, czy po wygranej otrzymasz jakieś dobra materialne, czy nie … . Poszedłeś w imię sprawy. Z pewnością, powtarzając w duchu: Wolny Naród musi być, wolny Naród … Niech żyje Polska („Spięty”) Choćbyś miał w gruzach Poznania lec … Ludzie dzisiaj żyją, niewiele wiedzą, niewiele robią. Ty musiałeś, zapewne chciałeś zmienić coś swoim życiem. Twoim celem było zbudować na nowo Polskę w rodakach. … Opuściłeś rodzinę, ukochaną i dziecko w drodze. Musiałeś. Przecież poszedłeś po wolność. Miałeś tylko dwadzieścia trzy lata. Krwi nie przelaliście na darmo. Otworzyliście „żyły” dla polskości. Płakaliście, wierzyliście, kochaliście. (…) Tak niewiele mieliście, a tak wiele daliście nam. Nam jedna szarża – do nieba wzwyż, I jeden order – nad grobem krzyż. (K. K. Baczyński)

Film – „Spotkanie z historią”

Zapraszamy Państwa na stronę internetową Powiatu Kościańskiego, gdzie w zakładce „Powiat na ekranie” prezentujemy Państwu filmowe podsumowanie wrześniowego „Spotkania z historią”, festynu, który odbył się w Racocie z okazji obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 80. rocznicy powstania Państwowej Stadniny Koni w Racocie.

Baczyński później walczył, o wiele później, także był powstańcem. Zginął. Ale pozostawił słowa, które potrafią chwycić za gardło. Baliście się. Na pewno. Przecież strach jest taki ludzki. Ciekawa jestem, co Tobie i Twoim kolegom pozwalało go przezwyciężyć. Świadomość, że staliście po prawej stronie? Nadzieja, że odzyskacie niepodległość? Wsparcie innych? A może wszystko razem? Daliście przykład pozostałym Polakom. Daliście świadectwo, że jeśli się czegoś bardzo chce, jeśli się w coś naprawdę wierzy to można osiągnąć. Byliście i jesteście godnym wzorem do naśladowania. (… ) Drogi Bohaterze tamtych dni … dziękuję że byłeś. Bogusz Szulc – laureat II miejsca. Drogi Pradziadku! Mało kto pamięta już o czasach kiedy Polski nie było na mapie. Częściej wspominamy okres drugiej wojny (…) gdy zginęły miliony niewinnych (…). Jeszcze częściej wspominamy tak niedawne czasy jak komunizm i jego upadek. Zapominamy jednak o prostych ludziach jak Ty Pradziadku, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Nikt nie kazał wam, a jednak dobrowolnie walczyliście i ostatecznie odnieśliście wielkie zwycięstwo. (…) Dziś młodzi ludzie wyjeżdżają z kraju „za chlebem” – tak mówią. Ale gdyby nasz kraj nie odzyskał niepodległości, czy byłoby nam lepiej? Czy ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają czuliby się Polakami? Czy z powodu prześladowań nie przyznawaliby się do swoich korzeni? A może po prostu zapomnieliby o nich? Czy gdyby zaborcom udało się wprowadzić w życie plan, który stworzyli już w pierwszych dniach okupacji „ZNISZCZYĆ POLSKOŚĆ!!!” nadal walczylibyśmy za wolną Polskę? To trudne pytanie pozostające bez odpowiedzi. Polska wiele przeszła. I wyciągnęła właściwe wnioski z poświęcenia jakie dla nas powzięliście. Teraz sami pomagamy innym narodom takim jak Tybet wyrwać się spod zaboru mocarstw. Pomagamy im ocalić swoją kulturę i tożsamość. … Nie namawiamy do powstań, lecz do pokojowych rozwiązań. Rozlew krwi powinien być ostatecznością. Bo nie ma nic droższego nad ludzkie życie. Twój Prawnuk Patrycja Mania - laureatka III miejsca Drogi Powstańcu (…) Dlaczego ryzykowałeś życie dla tych, których nawet nie znałeś, bo walczyłeś przecież za dawną, współczesną i przyszłą Polskę? Co Cię do tego skłoniło? Ojciec? Poczucie obowiązku wobec kraju? Czy zwykła, szczera miłość do ojczyzny? Tego nie wiem, mogę tylko się domyślać, że człowiek, jakim byłeś, kochał Polskę. Kochał naszą flagę, godło, hymn. To piękne pragnienie i takie bezinteresowne,. Ale najbardziej zachwyca mnie to, że nie były to tylko puste słowa, potrafiłeś wstać, zabrać karabin i ruszyć razem ze swoimi przyjaciółmi na front. Pięknie opowiadać umie każdy, ale nie każdemu starczy odwagi, by słowa zmienić w czyny. A to przecież najbardziej się liczy. (…) Zachowujemy się jak banda dzieciaków, która by tylko brała i cały czas wołała o więcej. Nie widzimy tego co już mamy. A mamy przecież tak dużo. Piękną kulturę, architekturę, przyrodę, wartości, hymn, godło, barwy narodowe, swoje miejsce na mapie Europy (…) To jest nasze. To kiedyś próbowano nam odebrać. Dzięki Tobie, dzięki wszystkim tym, dla których ojczyzna znaczyła więcej niż dach nad głową, pełen żołądek i święty spokój, jesteśmy Polakami. bj


powiat Koœciañski

strona

8

styczeñ 2009

Zapraszamy Państwa na VII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, które tradycyjnie odbędą się w Zieleńcu w sobotę 7 lutego 2008 roku. Na Mistrzostwa zapraszają Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miejski Śmigla, Urząd Gminy w Czempiniu, Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie oraz patroni medialni – Gazeta Kościańska i Radio ,,Elka”. Początek zawodów godzina 10.00, stok przy głównym parkingu OSiR-u. Uczestnikami zawodów mogą być osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego. Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika. Opłata startowa: - od 14 stycznia do 2 lutego 2009 r. w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, codziennie w godzinach 8:00-15:00 30 zł – opłata normalna, 15 zł - młodzież ucząca się (należy przedstawić legitymację), 5 zł - dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach, bezpłatnie - dzieci do 8 lat. - w dniu 7 lutego 2009 r. w biurze zawodów w godzinach od 8:00 do 9:00. 40 zł – opłata normalna, 25 zł - młodzież ucząca się (należy przedstawić legitymację), 15 zł - dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach, 10 zł - dzieci do 8 lat. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach znajdujące się na karcie zgłoszenia. Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzystania bezpłatnie w dniu zawodów do godz. 13:00 ze stoku i wyciągu. Koszty udziału i ubezpieczenia: 1) Każdy uczestnik startuje na swój koszt. 2) Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników zawodów. 3) Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód związanych z jego udziałem w zawodach (w przypadku nieletnich oświadczenie podpisuje jego prawny opiekun). 4) Uczestnikom zawodów zaleca się start w kaskach ochronnych. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8:00 do 9:00, przy Restauracji „Gryglówka”. Zapytania kierować można do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie do Pani Beaty Ratajczak pod nr tel. 0-65 512 70 67, 512 74 33, wew. 28.

Apteki w powiecie

Historycy wracają nad Obrę Starosta Andrzej Jęcz i burmistrz Michał Jurga gościli w Kościanie kierownictwo Instytutu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie. Instytut reprezentowali prezes - dr Waldemar Handke, sekretarz – Zenon Jóźwiak oraz członkowie założyciele instytutu prof. dr hab. Bogusław Polak i red. Jerzy Zielonka. W czasie spotkania omówiono stan przygotowań do XVII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, które odbędzie się w Kościanie 17 lutego br. Seminaria – zwane też kościańskimi - są od wielu lat najważniejszą konferencją naukowców, zajmujących się badaniami Czynu Zbrojnego Wielkopolan 1918/ 1919. Pomysł zrodził się w Kościanie w 1972 roku z inicjatywy młodych wtedy historyków Bogusława Polaka i Piotra Bauera, którym patronowali prof. dr. hab. Zdzisław Grot z UAM w Poznaniu oraz prezes powiatowej organizacji kombatanckiej kpt Jan Witkowski. Pierwsze seminaria odbywały się co roku w Kościanie, po czym z uwagi na niesprzyjające okoliczności polityczne, kontynuowano je mniej regularnie m.in. w Lesznie, Koszalinie i Gnieźnie. Obecnie historycy powstania wracają – jak się wydaje na trwałe – do Kościana, a głównymi organizatorami są: Starosta Kościański, Burmistrz Miasta Kościana oraz leszczyński instytut „Grota”. Patronat medialny sprawują: „Panorama Leszczyńska” i „Wiadomości Kościańskie”. Siedemnaste seminarium nosi tytuł „Badania dziejów powstania w II Rzeczypospolitej” i ma na celu zbilansowanie dorobku badawczego polskich i zagranicznych historyków i ośrodków naukowych w latach 1919 – 1939. W programie seminarium, które rozpocznie się 17 lutego br. o godz. 11.00 w Kościańskim Ośrodku Kultury, przewidziano 11 referatów i 3 komunikaty naukowe. Swój udział zapowiedzieli naukowcy z Koszalina, Leszna, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Teksty wystąpień zostaną opublikowane. (jz)

Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w lutym w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne przyjęty przez Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą nr 79/396/08 z dnia 18 listopada 2008 roku. 1. Pod Lipą 2. Pod Złotym Moździerzem 3. Pod Białym Orłem 4. Św. Łukasza 5. Apteka w Kościanie 6. Apteka 2000 7. Apteka 8. Arnica 9. Eskulap 10. Grodzka 11. Medyk 12. Na Deptaku 13. Pharmakon 14. Pod Białym Orłem 15. Pod Białym Orłem 16. Pod Lipą 17. Pod Złotym Moździerzem 18. Pod Białym Orłem 19. Św. Łukasza 20. Apteka w Kościanie 21. Apteka 2000 22. Apteka 23. Arnica 24. Eskulap 25. Grodzka 26. Medyk 27. Na Deptaku 28. Pharmakon

Kościan, ul. Nacławska 10/1 Kościan, al. Kościuszki 6 Kościan ul. Rynek 21 Kościan ul. Szkolna 54 Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) Kościan ul. Piłsudskiego 50 Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) Kościan os. Jagiellońskie 82 c Kościan al. Kościuszki 15 Kościan ul. Rynek 28 Kościan ul. Wolności 27 Kościan ul. Wrocławska 22 Kościan os. Jagiellońskie 51a Kościan ul. Rynek 21 Kościan ul. Rynek 21 Kościan, ul. Nacławska 10/1 Kościan, al. Kościuszki 6 Kościan ul. Rynek 21 Kościan ul. Szkolna 54 Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) Kościan ul. Piłsudskiego 50 Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) Kościan os. Jagiellońskie 82 c Kościan al. Kościuszki 15 Kościan ul. Rynek 28 Kościan ul. Wolności 27 Kościan ul. Wrocławska 22 Kościan os. Jagiellońskie 51a

1 lutego 2009 2 lutego 2009 3 lutego 2009 4 lutego 2009 5 lutego 2009 6 lutego 2009 7 lutego 2009 8 lutego 2009 9 lutego 2009 10 lutego 2009 11 lutego 2009 12 lutego 2009 13 lutego 2009 14 lutego 2009 15 lutego 2009 16 lutego 2009 17 lutego 2009 18 lutego 2009 19 lutego 2009 20 lutego 2009 21 lutego 2009 22 lutego 2009 23 lutego 2009 24 lutego 2009 25 lutego 2009 26 lutego 2009 27 lutego 2009 28 lutego 2009

Informacja Starostwo Powiatowe w Kościanie informuje, że do końca I kwartału 2009 roku na drogach śródpolnych o numerach geodezyjnych działek: 4 i 10 w obszarze wsi Turew, 172 w obszarze wsi Wyskoć, 161/1 w obszarze wsi Gorzyce, 38/1 i 103 w okolicach wsi Kopaszewo rozpoczną się prace geodezyjne mające na celu przywrócenie właściwego profilu dróg. Prace te umożliwią planowane nasadzenia drzew. Prace odbywać się będą w ramach projektu „Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 priorytet III Środowisko Przyrodnicze, działanie 3.3 Wsparcie Ochrony Przyrody. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

51_os_nr21  

Nr 21 styczeń/2009 Rok 3 ISSN 1898-0899 Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego Międzynarodowej sławy tenor Marek Torzewski wł...

51_os_nr21  

Nr 21 styczeń/2009 Rok 3 ISSN 1898-0899 Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego Międzynarodowej sławy tenor Marek Torzewski wł...

Advertisement