Page 1

marzec 2007

Nr 27

strona

marzec/2007

Rok 4

DPS jak nowy

1

ISSN 1732-3592

Pozyskane środki to nowe drogi Tegoroczne dwie największe inwestycje drogowe w Powiecie Kościańskim to remont drogi w Lubiniu i remont ulicy Poznańskiej w Kościanie. Postępowanie przetargowe na realizację pierwszej z tych inwestycji zostało właśnie zakończone. Prace wykona Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe PRA-MAS Sp. z o. o. z Leszna. Wyremontowana zostanie na odcinku 600 metrów ulica Powstańców Wielkopolskich i ulica Stefaniaka na odcinku ponad 400 metrów. Na istniejącej nawierzchni zostaną położone dwie warstwy: wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego. Projektowane odcinki drogi zostaną poszerzone. Całość zostanie odwodniona. Wzdłuż remontowanych ulic zostaną wybudowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną parkingi, trzy zatoki autobusowe i dwa azyle dla pieszych. Dodatkowo przebudowany zostanie system oświetlenia ulicznego. Zostaną wymienione słupy i lampy oświetleniowe. Koszt prac wyniesie ponad jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Piętnaście procent kosztów zostanie pokrytych z budżetu powiatu, a reszta zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych pozyskanych przez urząd głównie z Unii Europejskiej. Prace rozpoczną się 1 czerwca 2007 roku i potrwają do ostatniego dnia sierpnia. W przypadku drugiej inwestycji, remontu ulicy Poznańskiej w Kościanie trwa postępowanie przetargowe. Termin składania ofert mija 14 marca. Ulica Poznańska zostanie wyremontowana na całej ponad dwukilometrowej długości. By móc zrealizować ten remont starostwo w październiku ubiegłego roku złożyło odpowiedni wniosek w ramach ministerialnego programu GAMBIT, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa

Budynek pawilonu mieszkalnego został ocieplony i otynkowany. Wyremontowane wejście do budynku ma podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

ciąg dalszy str. 3 Dobiegają końca prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. W połowie lutego zostały odebrane prace wykonywane przez firmę SPECEKO-STAL ze Śremu. W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji prac wykonawcy zostały naliczone, kary finansowe wynikające z zawartej umowy. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom standard DPS znacznie się poprawił. W pawilonie mieszkalnym wyremontowano 34 pokoje i łazienki dla mieszkańców oraz pomieszczenia terapeutyczne. W wymalowanych pomieszczeniach podłogi wyłożono płytkami. W budynku zainstalowano windę. Wymienione zostały wszystkie okna i drzwi oraz instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Budynek został ocieplony i otynkowany. Celem remontu poza poprawą estetyki i ogólnych warunków życia było także takie wykorzystanie pomieszczeń, by w sposób najbardziej możliwy urozmaicić ofertę terapeutyczną domu. Dzięki takiemu podejściu do inwestycji na parterze powstały sale do terapii audiowizualnej, muzykoterapii, hydroterapii, biblioterapii. Na tej samej kondygnacji jest również dyżurka oraz dwa gabinety dla opiekunów, taras do terapii plenerowej, taras do sylwoterapii i szatnie z toaletami. Na piętrze budynku znajduje się: pokój do medytacji - kaplica, pokój terapii kulturalno-oświatowej, sale do terapii zajęciowej i krawieckiej, holl rekreacyjny, pokój do gastroterapii z salą do degustacji, pomieszczenia do ergoterapii oraz sala do choreoterapii. Koszt wykonania prac i nadzoru budowlanego wyniósł ponad jednen milion siedemset tysięcy złotych. Część kwoty na remont, ponad 590 tysięcy starostwo pozyskało z PFRON. bj

Pomieszczenia terapeutyczne.

UWAGA Bezpłatne szkolenia! Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie jako osoba bezrobotna nie dłużej niż 24 miesiące oraz ukończyłeś 25 rok życia

weź udział w szkoleniu: Jeden z wyremontowanych pokoi.

Łazienka

• Spawacz CO2 oraz TIG • Pakiet MS Office - szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym, ze znajomością podstaw obsługi komputera Szkolenia współfinansowane są ze środków Eurpoejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL Priorytet 1 Działanie 1.3 Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać w siedzibie PUP w Kościanie oraz pod nr telefonu 065 512 14 40 wew.259


strona

II2

marzec 2007

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Ośrodek został otwarty 1 lutego 2007 roku

Rodzinny ośrodek przez dwa dni nie przyjadą do miejsca, w którym świetnie się zaaklimatyzowali. Trochę obawialiśmy się jak nasi podopieczni zadomowią się w nowym miejscu, niektórzy z nich nigdy nie spędzali czasu w grupie. Cieszy nas bardzo, że wszystko dobrze się ułożyło. Rodzice i rodziny nie muszą namawiać podopiecznych do przyjścia do ośrodka – mówi Z. Lehmann – kierownik Ośrodka. Dwa dni na aklimatyzacje wystarczyły, pierwszego dnia podopieczni przyszli na zajęcia ze swoimi bliskimi. Później już to nie było konieczne. Większość osób korzystających z pomocy ośrodka to osoby upośledzone umysłowo. Wydawać by się mogło, że terapia takich osób nie przyniesie efektów. Jednak wszyscy podopieczni chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach terapeutycznych. Z dużą przyjemnością rysują, malują na papierze i szkle, wykonują prace ręczne ze sznurków i włóczki. Terapeuci potrafią w twórczy sposób wykorzystać zdolności podopiecznych. Wykonane prace trafiają na wystawę i zdobią ściany ośrodka. Poza taką terapią każdy podopieczny dwa razy dziennie uczestniczy w indywiWspólne przygotowywanie posiłków stało się małą tradycją ośrodka. dualnej terapii ruchowej. Mimo krótkiego czasu, który minął od otwarcia placówki ośrodek ma już swoje małe tradycje i zwyczaje. Dzień bez porannej, wspólnie organizowanej w dużej kuchni kawy jest – jak przyznaje pani kierowniknie do pomyślenia. Podopieczni cieszą się na tą chwilę, gdy wspólnie spędzamy czas. Dużym wydarzeniem w życiu domu jest przygotowywanie drugiego śniadania. Najczęściej są to kanapki. Nasi podopieczni chętnie angażują się w te prace. Są to miłe chwile, które tworzą rodzinną atmosferę. Rodzice i opiekunowie zauważyli, że pobyt w ośrodku pozytywnie wpływa na jego podopiecznych. Są uśmiechnięci i bardziej radośni. Z pomocy Ośrodka Wsparcia korzysta w pełnym wymiarze czasowym 20 osób. Ich rodziny ponoszą niewielkie koszty, które są uzależnione od dochodu rodziny na jednego jej członka. Średnio, miesięczna opłata wynosi 30 złotych. bj Podopieczni chętnie biorą udział w terapii. Dla podopiecznych otwartego 1 lutego Ośrodka Wsparcia, który mieści się przy ulicy Gostyńskiej w Kościanie najtrudniejszą chwilą jest piątkowy wyjazd do domu. Piątek po południu oznacza, że podopieczni

We wtorek, 13 lutego 2007 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął konkurs ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe zadań powiatu. Konkurs obejmował zadania z zakresu kultury, turystyki, ochrony zdrowia i kultury fizycznej, realizowanych od lutego do grudnia 2007 roku. Z organizacji pozarządowych wpłynęło 85 ofert. Większość z nich, bo aż 46, dotyczyła realizacji zadań związanych ze wspieraniem kultury fizycznej. Są to różnego rodzaju szkolenia, zawody sportowe, rajdy, biwaki oraz obozy. W gronie projektów, które otrzymają wsparcie znalazły się, między innymi promocja płetwonurkowania, organizacja zawodów strzeleckich i zajęć taekwondo. Na cele związane ze sportem przeznaczono 97 000 zł. Wsparcie na działalność kulturalną otrzymało 14 organizacji. Wnioskodawcy złożyli oferty dotyczące głównie organizacji festiwali, przeglądów piosenki i promocji kultury ludowej. Ponadto 10 organizacji wnioskowało o dofinansowanie działań związanych z ochroną zdrowia. W kwalifikujących się działaniach znalazły się wyjazdy dla niepełnosprawnych, wykłady oraz wyjazdy o charakterze rehabilitacyjnym. Na te dwa zadania Zarząd przekazał po 20 000zł. Czwartym zadaniem było wsparcie turystyki, na jego realizację przeznaczono 5 900 zł. Pieniądze otrzymało 7 stowarzyszeń. Zwycięskie oferty dotyczą organizacji rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych i integracyjnych oraz odnowy szlaków turystycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego pod numerami telefonów: 065 512 70 67, 065 512 74 33 oraz na stronie www.powiatkoscian.pl w dziale Organizacje pozarządowe. mr

Wszystko o wszystkim W jaki sposób uczeń może zakomunikować coś innemu uczniowi? Może szeptać na lekcji. Może krzyczeć na przerwie. Może wystąpić na apelu, zaśpiewać na muzyce. W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej od niedawna może też zamieścić artykuł w szkolnej gazetce. „Wszystko o wszystkim” – tak nazywa się nowy periodyk – obejmuje 6 stałych działów. Są to: wywiad, sport, sprawozdanie, reportaż, rozrywka, ekologia. „Wszystko o wszystkim” redagują gimnazjaliści – Joanna Gawron, Michał Gorący, Daria Górczak, Karolina Kozłowska, Monika Ławecka, Milena Janasik. Oprócz stałego zespołu do gazetki pisują też współpracownicy. Pierwszy numer czasopisma rozszedł się błyskawicznie. Sprzedano 80 egzemplarzy. Do redagowania gazetki gimnazjaliści przygotowywali się na warsztatach dziennikarskich, prowadzonych przez Bartosza Hordeckiego – doktoranta Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Uczestnicy zajęć określili linię programową swojego czasopisma, nauczyli się tworzyć tekst informacyjny. Dowiedzieli się również, jak przeprowadzić wywiad, a także nadali tytuł swej gazetce. Sympatyków „Wszystko o wszystkim” nie brakuje. W maju odbędą się kolejne warsztaty. Młodzi dziennikarze podzielili się swoim osiągnięciem z zaprzyjaźnioną Schule im Rotental – wysłali tam pierwszy numer „Wszystko o wszystkim”. Redaktorom gazetki pomaga pięć nauczycielek. Anna Hordecka i Jolanta Pawłowska opiekują się uczniami piszącymi wywiady, reportaże, sprawozdania, relacje sportowe. Zyta Poniży odpowiada za dział rozrywki i konkursów. Arletta Głowacka kieruje działem ekologicznym. Magdalena Perekietka składa pismo. ahor


marzec 2007

strona

III 3

Dom szansy

Ulica Poznańska będzie miała po remoncie taki standard jak ulice Śmigielska i Surzyńskiego.

Na ulicy Gostyńskiej w przyszłym roku powstanie rondo.

Pozyskane środki to nowe drogi ciąg dalszy ze str. 1 ruchu drogowego. Program ten zakłada 50% finansowe wsparcie przy realizacji inwestycji. W styczniu starostwo otrzymało informację o tym, że otrzyma środki na remont tej drogi. Argumentem przemawiającym za koniecznością remontu ulicy Poznańskiej jest ilość odnotowywanych na niej wypadków. W latach 2003 – 2005 w siedmiu wypadkach zostało rannych 13 osób. Obok wypadków, w których ucierpieli ludzie w tym samym okresie wydarzyły się 54 kolizje drogowe. Po remoncie ulica Poznańska będzie miała ten sam standard co ulice Śmigielska i Surzyńskiego, które zostały wyremontowane również przy udziale środków pozyskanych w ramach programu GAMBIT. Dzięki remontowi ulica będzie miała nową nawierzchnię, zostaną wybudowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Nastąpi zmiana organizacji ruchu przy stacji benzynowej. Na skrzyżowaniu z ulicą Gostyńską zostanie wydzielony dodatkowy pas ruchu dla skręcających w prawo. Zmieniona zostanie sygnalizacja świetlna. Przy wjeździe na ulicę Podgórną i Północną oraz przy markecie spożywczym zostaną zastosowane rozwiązania, które ułatwią i upłynnią ruch. Na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wpłynie też to, że zostanie ona aż do wyjazdu na obwodnicę Kościana oświetlona i w całości odwodniona. Kolejną inwestycją realizowaną w naszym powiecie dzięki wykorzystaniu programu GAMBIT będzie budowa ronda na ulicy Gostyńskiej w Kościanie. Ulica ta jest fragmentem drogi wojewódzkiej, dlatego starostwo wniosek do programu przygotowywało wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Z przekazanej do starostwa informacji wynika, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w przyszłym roku. bj

W Ośrodku obecnie mieszka wraz z mamami dziewięcioro dzieci, z których najmłodsze ma 3 lata. Widok bawiących się dzieci sprawia, że na chwilę można zapomnieć o życiowych problemach ich mam, które spowodowały, że wraz z dziećmi musiały wyprowadzić się z domu i szukać pomocy u innych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w Kościanie od grudnia 2004 roku. W minionym roku znalazły w nim schronienie 44 osoby, w tym 24 osoby dorosłe. Są to głównie matki z dziećmi, ofiary przemocy domowej. Mały domek przy ulicy Wodnej w Kościanie to miejsce, w którym jest czas na odbudowanie i poukładanie życia. Przychodzące do nas matki z dziećmi często przychodzą po pomoc bez niczego, tak jak stały musiały wyjść z domu – mówi Alicja Dudarska pracownik placówki. W tej trudnej życiowej sytuacji tutaj znajdują bezpieczeństwo i siłę, która pomaga ułożyć życie od nowa. My, pracownicy ośrodka, matek, które muszą znaleźć pracę, mieszkanie, a niekiedy uporać się z jakimś nałogiem nie wyręczamy w ich zmaganiu się z rzeczywistością, przyglądamy się, wskazujemy krok po kroku co należy robić, a przy szukaniu pracy możemy poprzeć taką osobę rozmową telefoniczną z ewentualnym pracodawcą. Podobnie postępujemy, gdy nasze podopieczne szukają mieszkania. Ten sposób postępowania się sprawdza. W krótkiej, ale bogatej w przypadki historii działania ośrodka tylko jedna osoba, matka z dzieckiem wróciła do domu, z którego wcześniej uciekła. Dla pozostałych osób średnio ponad trzymiesięczny pobyt w ośrodku kończy się mniejszym lub większym życiowym sukcesem. Jak przyznaje pani Alicja pozytywne doświadczenia sprawiają, że miejsce to możemy nazwać światełkiem w tunelu dla osób tu mieszkających. Choć zaraz dodaje, że wiarę w ludzi burzy to, iż nie wszyscy uważają to miejsce za miejsce szansy na odbudowanie życia. W odczuciu społecznym ośrodek czasem odbierany jest jako miejsce dla tych gorszych. Pewna matka – przypomina sobie Alicja Dudarska – szukała pracy. Była na rozmowie i już ją miała dostać, gdy pracodawca dowiedział się, że osoba ta mieszka w

Mikołaj, Mateusz i Miłosz wesoło brykają w swoim pokoju. Ośrodku Interwencji to zrezygnował z jej zatrudnienia. Ta sytuacja - jak przyznaje pani Alicja – była bardzo przykra i dla tej pani i dla nas wszystkich, źle świadczy o ludziach, którzy myślą fałszywymi stereotypami. Mieszkańcom placówki potrzebne jest wsparcie i zrozumienie. Może więc, gdy ktoś z mieszkańców naszego powiatu poszukuje pracownika lub robi domowe porządki, nadchodząca wiosna temu sprzyja, niech sięgnie po słuchawkę, wykręci numer 065 512 73 28 do ośrodka i poprzez swoją pomoc stanie się częścią życiowej szansy innych. Powstały z inicjatywy Starostwa Powiatowego Ośrodek wspierają jego przyjaciele, wolontariusze i udzielający mu materialnego wsparcia przedsiębiorcy. To dzięki nim, dzięki atmosferze budowanej przez pracowników i mieszkańców placówki, gdy ją odwiedzimy możemy usłyszeć śmiejące się dzieci. bj

Powiat w Zieleńcu Silny wiatr, padający śnieg i mroźne powietrze nie przeszkodziło mieszkańcom Powiatu Kościańskiego uczestniczyć w organizowanych tradycyjnie w pierwszą sobotę marca Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie. Organizatorami V mistrzostw było Starostwo Powiatowe w Kościanie, Samorządy Gmin Powiatu Kościańskiego, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie i Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie. Do startu zgłosiło się 228 osób. Nie wszyscy wystartowali, ale zarówno zawodnicy jak i licznie przybyli kibice – parking przy stoku był zastawiony autokarami i samochodami z powiatu mięli okazję, by nacieszyć się zimową aurą i atmosferą zawodów. W klasyfikacji generalnej, w zjeździe na nartach, wśród pań najszybsza była Dorota Połukord z czasem 37,34, wśród panów, z czasem 30,03, Mateusz Szewczyk. W Snowboardzie wśród pań wygrała Olga Krystek z czasem 47,83, a wśród panów Marcin Dworczak. Miał czas 40,93. Na kolejne, powiatowe, narciarskie szaleństwo organizatorzy zapraszają w przyszłym roku. bj


strona

IV4

marzec 2007

Tegoroczne plany Zespołu Ochrony Pamięci Pod koniec lutego w Starostwie Powiatowym w Kościanie spotkał się pierwszy raz w tym roku i pierwszy raz po wyborach samorządowych Zespół ds. Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego. Na spotkaniu do grona działającego od 2003 roku Zespołu przyjęto dwóch nowych członków, panów Zenona Walczaka i Edwarda Strzymińskiego, który będzie w nim reprezentował Starostwo Powiatowe. Uczestnicy spotkania omówili tegoroczne plany swej działalności. W bieżącym roku Zespół zajmie się m. in. wydaniem kolejnej publikacji z cyklu „Wierni Niepodległej” poświęconej nauczycielom ziemi kościańskiej żyjącym w latach II wojny światowej oraz przygotowaniem sesji popularnonaukowej poświęconej 65. rocznicy po-

wstania Armii Krajowej i członkom AK działającym na terenie tzw. Kościańskiego Inspektoratu Obwodowego AK. Postanowiono również kontynuować, rozpoczętą jeszcze przez nieżyjącego już członka Zespołu, Mariana Koszewskiego, inwentaryzację miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszego powiatu. Postanowiono również, że w pierwszą rocznicę śmierci pana Mariana Koszewskiego zostanie wydana okolicznościowa publikacja poświęcona jego życiu i działalności. Na zakończenie uzgodniono, że Zespół, jak co roku, będzie brał udział w najważniejszych uroczystościach upamiętniających ogólnonarodowe i regionalne wydarzenia historyczne i patriotyczne. bj

Śmigielska kolejka do dziś jest dużą atrakcją powiatu. Józef Świątkiewicz

ŚMIGIELSKA KOLEJ POWIATOWA

Pierwsze spotkanie Zespołu w nowym roku.

Starosta Koœciañski OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY m³odszego referenta lub referenta lub inspektora Wydzia³u Architektury, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska Bli¿sze informacje na temat naboru i wymagañ stawianych kandydatom znajduj¹ siê na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy al. Koœciuszki 22

HOMER Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż posiada druki wniosków dot. programu „HOMER”. Program „Komputer dla Homera” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , adresowany jest do : - pełnoletnich osób w wieku aktywności zawodowej posiadających ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne - dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku posiadających aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy lub uczenie się albo studiowanie. Wnioski na w/w cel należy składać w Oddziale PFRON do 15 marca 2007 roku. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na w/w cele proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Każmierczaka 41 tel. 065 5110166 w celu pobrania druku wniosków. Druki wniosków dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl. kr

Uzupełnieniem budowanych linii kolejowych normalnotorowych w Wielkopolsce w XIX wieku były linie „kolejek” wąskotorowych. Do 1892 r. ich budowę inicjowały przede wszystkim cukrownie dla swoich potrzeb i one wyłącznie je eksploatowały. Dopiero 1 października 1892 r. ukazała się ustawa określająca zasady budowy takich linii, a równocześnie zachęcała do ich budowy z przeznaczeniem dla ruchu nie tylko towarowego ale i osobowego. Na terenie ówczesnych powiatów: Grodzisk, Śmigiel i Kościan, decyzję o budowie takiej „kolejki” podjął Sejmik uchwałą z 10 marca 1879 roku, w której między innymi napisano: „budować linię drugorzędną o jednometrowej szerokości toru z Krzywinia przez Czerwoną Wieś, Nowydwór, Żegrowo, Polskie Wilkowo, Wielichowo do Ujazdu”. Budowę rozpoczęto po udzieleniu przez prezydenta prowincji 4 sierpnia 1900 roku powiatowi śmigielskiemu, koncesji na 50 lat, na budowę kolei wąskotorowej z Krzywinia do Ujazdu przez Stare Bojanowo, Śmigiel i Wielichowo dla przewozu osób i towarów. Stacja Ujazd miała być zlokalizowana przy planowanej linii Grodzisk – Kościan. Odcinek Stare Bojanowo – Krzywiń o długości 17,86 km oddano do eksploatacji 17 września 1900 roku, a odcinek Stare Bojanowo – Ujazd II o długości 34, 42 km oddano 30 października 1900 roku. Kolejny krótki odcinek Ujazd I – Ujazd II o długości 1,86 km oddano 1 września 1901 roku Łączna długość torów „kolejki” wynosiła 54,14 km, a po doliczeniu bocznic wynosiła 62,99 km. 1 sierpnia 1910 roku linia „kolejki” wydłużyła się o wybudowany odcinek Wielichowo – Rakoniewice o długości około10 km. Stacja Rakoniewice była stacją kolei normalnotorowej Grodzisk – Wolsztyn. Tym samym długość całej linii w 1910 roku wynosiła około 73 km. Równocześnie z budową linii kolejowych powstawało zaplecze techniczne, niezbędne dla utrzymywania i naprawy torów. Budowano dworce kolejowe z wyposażeniem niezbędnym dla pasażerów, stacje wodne z wieżami ciśnień służące do uzupełniania zapasów wody w czasie postoju pociągu na stacjach. W 1914 roku Śmigielska Kolej Powiatowa posiadała 5 parowozów, 8 czteroosiowych wagonów i 99 wagonów towarowych. Na kolei zatrudnionych było 17 pracowników umysłowych i 30 fizycznych. Niestety wybuch I wojny światowej zahamował dalszy rozwój dobrze prosperującej Śmigielskiej Kolei Powiatowej. Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

Orędownik Powiatowy  

Pismo Powiatu Kościańskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you