Page 1

styczeñ 2007

Nr 26

strona

styczeń/2007

Rok 4

Ośrodek wsparcia gotowy

Na początku lutego w wyremontowanym budynku przy ulicy Gostyńskiej 52 rozpocznie działalność utworzony przez Radę Powiatu Kościańskiego Ośrodek Wsparcia dla osób Niepełnosprawnych. Generalny remont budynku, w którym kiedyś mieściło się laboratorium rozpoczął się we wrześniu. Firma wykonująca remont zgłosiła zakończenie prac. Opóźnienie prac – miały zakończyć się pod koniec listopada - spowoduje, że wykonawcy zostaną naliczone kary umowne – informuje Andrzej Przybyła – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa. Powstający Ośrodek Wsparcia będzie miejscem dziennego pobytu dla osób, które ukończyły 18 lat i są głęboko lub znacznie upośledzone umysłowo. Jego głównym zadaniem będzie podtrzymywanie i rozwijanie u podopiecznych umiejętności samodzielnego życia, podniesienie ich poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej. Osoby korzystające z usług ośrodka będą miały zapewniony każdego dnia transport z i do domu. W ośrodku czynnym od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku będzie mogło przebywać 20 podopiecznych. Obawialiśmy się, że nie będzie chętnych. Mamy już jednak

nie tylko 20 osób, które zostaną przyjęte w pierwszej kolejności, ale także listę rezerwową. Znajduje się na niej 8 osób. By było sprawiedliwie będziemy robić rotacje. Skład osób będących pod opieką ośrodka będzie się zmieniał, tak, by wszyscy mogli skorzystać z jego pomocy – wyjaśnia kierownik ośrodka Zdzisława Lehmann. Zapotrzebowanie z którym się spotkaliśmy, a które po otwarciu placówki z pewnością wzrośnie świadczy o potrzebie istnienia takiej placówki. W pierwszym etapie działalności planujemy – mówi Z. Lehmann – zaprosić podopiecznych razem z rodzicami, by mogli się zaaklimatyzować w nowym miejscu i aby rodzice byli spokojni o to, gdzie ich bliski spędza czas. Chcemy – dodaje pani kierownik – by w naszym ośrodku panowała atmosfera rodzinnego domu. Centralną częścią, tak jak w każdym domu będzie kuchnia, która jest największym pomieszczeniem ośrodka, połączonym ze świetlicą. Chciałabym, by podopieczni i pracownicy dobrze się tu czuli. Zobaczymy na ile nam się to uda. Osobami przebywającymi w ośrodku będą się opiekowali terapeuci, fizjoterapeuta, pracownik socjalny i pielęgniarka. Podopieczni będą również pod opieką lekarza psychiatry i psychologa. Poza kuchnią w ośrodku jest również sala do terapii zajęciowej, sala gimnastyczna do rehabilitacji ruchowej, do której na potrzeby podopiecznych zakupiono m.in. materace, rowerki, bieżnie, drabinki gimnastyczne. W ośrodku znajduje się także pracownia gospodarstwa domowego, dyżurka lekarsko – pielęgniarska, pomieszczenia biurowe i gospodarcze, kotłownia oraz dwie łazienki. Koszt adaptacji budynku wyniósł ponad 318 tys. złotych. bj

Na V Forum Rolniczym W poniedziałek, 15 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się V Forum Rolnicze. Na zaproszenie Starosty Kościańskiego, Andrzeja Jęcza w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rolników i instytucji związanych z rolnictwem m.in. Piotr Skrzypniak, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Anna Postaremczak – Witulska, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jan Szczepaniak Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w Kościanie Oddziału Zamiejscowego w Lesznie, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Przedstawiciele Gminnych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, przedstawiciel Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej RAZEM oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona” Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym tematem poruszanym w czasie spotkania była trudna sytuacja producentów żywca wieprzowego, wynikająca ze spadku cen i praktyk monopolistycznych stosowanych przez duże koncerny mięsne. Członek Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej, Ferdynand Stężycki informował o planowanych protestach przed zakładami mięsnymi, które są reakcją na brak odpowiedzi ze strony koncernów na zaproszenia do rozmów i petycje przekazywane przez rolników. Podobna sytuacja ma miejsce w 16 powiatach Wielkopolski. W odpowiedzi na te problemy biorący udział w Forum Marek Marciniak prezes Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej RAZEM przedstawił strukturę działania grupy producenckiej, która liczy 74 członków. Wskazując na korzyści płynące z łączenia sił przez rolników poinformował, że Grupa kupuje trzodę od zrzeszonych rolników, gdy w dużych ilościach sprzedaje ją do zakładów mięsnych to zyskuje wyższe ceny na płatnościach. Rolnicy zrzeszeni w grupie RAZEM zyskują również przy płatnościach do produkcji i pomocy inwestycyjnej. Efektem dyskusji na ten temat niskich cen żywca i praktyk stosowanych przez koncerny i zakłady mięsne jest pismo Starosty Kościańskiego do Departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Agencji Rynku Rolnego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewody Wielkopolskiego, w którym starosta w imieniu rolciąg dalszy na str. 4

1

ISSN 1732-3592

Spotkanie z burmistrzami

Samorządowcy rozmawiali o rynku pracy i rozwoju powiatu. Starosta Kościański, Andrzej Jęcz spotkał się 11 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kościanie z burmistrzami i wójtem z Powiatu Kościańskiego. Było to pierwsze, po wyborach, zwyczajowe spotkanie samorządowców organizowane w celu omówienia sytuacji i możliwości współpracy samorządów powiatu. W spotkaniu uczestniczyli Dorota Krystyna Lew, Burmistrz Czempinia, Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan, Michał Jurga, Burmistrz Kościana, Paweł Buksalewicz, Burmistrz Krzywinia, Wiktor Snela, Burmistrz Śmigla. Samorządowcy omawiali sytuację na powiatowym rynku pracy. Sytuacja na powiatowym rynku pracy przedstawia się zdecydowanie korzystniej niż w roku ubiegłym. Na końcu listopada bez pracy w naszym powiecie były 2744 osoby. W stosunku do listopada 2005 roku w naszym powiecie odnotowano najwyższy spadek bezrobocia w całym województwie. Zmniejszyło się ono o 34,4%, czyli o 1442 osoby. Stopa bezrobocia w listopadzie 2006 roku wyniosła 10,3% i w porównaniu z listopadem 2005 roku była niższa o 4,9%. Na spotkaniu mówiono również o działaniach, które należy podjąć w celu dalszego rozwoju gospodarczego powiatu, w tym o działaniach, które mają przyciągnąć inwestorów. Wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami są prowadzone. Ważnym argumentem w rozmowach z inwestorami, który będzie dużą zachętą na podjęcie działalności gospodarczej w naszym powiecie jest to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy z miasta i gminy Kościan będą korzystali z tańszego gazu, pochodzącego ze zbiorów znajdujących się w okolicach Kościana. Starosta Jęcz poinformował samorządowców o piśmie z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, które otrzymał pod koniec ubiegłego roku. W piśmie tym wiceprezes spółki informuje, że spółka rozpoczęła prace przygotowawcze związane ze zmianą rodzaju gazu w systemie zasilającym odbiorców z terenu Kościana i Gminy Kościan. Wiceprezes informuje również, że realizacja przestawienia odbiorców z gazu ziemnego wysokometanowego na gaz ziemny zaazotowany przewidziana jest na ten rok. Na drugą część spotkania starosta zaprosił przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedstawili oni zasady i warunki na jakich bank udziela preferencyjnych kredytów na drogi i rozwój infrastruktury. bj


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Edward Strzymiński - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15

styczeñ 2007

Program PEGAZ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, informuje że posiada druki wniosków dot. programu „PEGAZ”. Wnioski w ramach programu można składać w trzech obszarach. Obszar A to pomoc w zakupie samochodu lub w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu. Program ten jest adresowany do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających zdolność do czynności prawnych. Wnioskodawcy muszą być w wieku aktywności zawodowej muszą posiadać ważne orzeczenie o znacznym ( I grupa) lub umiarkowanym ( II grupa) stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Obszar B to pomoc w zakupie sprzętu komputerowego. Tutaj wnioski mogą składać osoby niepełnosprawnych z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeśli wniosek ten będzie składany na dziecko to musi ono mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. O pomoc w zakupie sprzętu komputerowego mogą wnioskować także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów, studenci, w tym studenci stu-

Wojsko, wojsko

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie wyremontował chodnik przy ul. Kurpińskiego w Kościanie. Na odcinku o długości 230 m położono kostkę i krawężniki. Inwestycję wsparł Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który sfinansował wykonanie dojść do klatek schodowych domów znajdujących się przy tej ulicy. Warto wspomnieć, że w poprzednich latach Zarząd Dróg powiatowych położył chodnik wzdłuż położonej obok ulicy Dworcowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

Pobór na terenie powiatu kościańskiego zostanie przeprowadzony w dniach od 22 marca do 24 kwietnia 2007 roku. Pobór odbędzie się w sali Domu Kultury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, przy placu Paderewskiego 1a. w godz. od 700 do 1500 . Do poboru zobowiązani są zgłosić się mężczyźni urodzeni w roku 1988 i urodzeni w latach 1983-1987, którzy dotychczas nie stawili się do poboru, a także poborowi urodzeni w latach 1987 i latach wcześniejszych uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz ci, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1979-1989, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych. Podstawę do zgłoszenia się do poboru stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu poboru w 2007 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każdy poborowy otrzyma wezwanie – z terminem poboru od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Przypominamy, że poborowy , który po raz pierwszy zgłasza się do poboru winien przedstawić następujące dokumenty : - dowód osobisty - 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm - zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia - potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia br

Oferty złożone

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22

Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

diów podyplomowych i doktoranckich. Osoby takie muszą mieć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wnioski w tym obszarze mogą składać również dzieci i młodzież niepełnosprawna, która ma orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu ubytku słuchu na poziomie od 90 decybeli. W ramach ostatniego obszaru w programie PEGAZ wnioskodawcy mogą ubiegać się o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych uniemożliwia poruszanie się wózkiem o napędzie ręcznym. Wnioski należy składać w Oddziale Wielkopolskim PFRON w Poznaniu w terminie do 28 lutego 2007 roku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na w/w cele proszone są o zgłaszanie się do Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41 tel. 065 5110166 w celu pobrania druku wniosków. Druki wniosków dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl. bj

Zakończono prace na drodze z Brońska do Kotusza w gminie Śmigiel. Na prawie 3 kilometrowym odcinku drogi usunięto drzewa i krzewy, wyczyszczono i wyprofilowano rowy i przepusty, położono nową masę bitumiczną. W ramach prac wyremontowano bariery ochronne znajdujące się przed, na i za mostem. Koszt wykonanych prac to ponad 470 tys. złotych. Pieniądze na realizację inwestycji pochodziły z budżetu powiatu

W dniu 15 stycznia upłynął termin przyjmowania ofert do konkursu otwartego na wykonywanie w 2007 roku zadań samorządu powiatowego. Oferty mogły składać w Starostwie Powiatowym organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Do konkursu można zgłaszać zadania publiczne, które z jednej strony są realizacją zadań samorządu powiatowego, a z drugiej są celem działalności organizacji pozarządowych. Oferty można było składać na zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. W ramach konkursu wpłynęły 83 oferty organizacji pozarządowych. Na zadanie Nr 1. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej” – wpłynęło 48 ofert, na zadanie Nr 2. „Wspieranie turystyki” – wpłynęło 7 ofert, na zadanie Nr 3. „Wspieranie działalności kulturalnej” – wpłynęło 16 ofert, a na zadanie Nr 4. „Promocja i ochrona zdrowia” ofert złożono 11. Jedna oferta organizacji pozarządowej w wyżej wymienionych zakresach działań. Komisja konkursowa na rozpatrzenie złożonych wniosków ma miesiąc. Po 15 lutego wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji komisji konkursowej. bj


styczeñ 2007

strona

III 3

Modernizacje i inwestycje w szpitalu O tegorocznych planach pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie dr Piotrem Lehmannem rozmawia Bartosz Jankowski B.J. - Mija pięć miesięcy od czasu, gdy został Pan dyrektorem. To dobry czas na to, by się zadomowić w nowym miejscu pracy i poznać jego złe i dobre strony. Zacznijmy od tych złych: P.L. - Muszę przyznać, że złych rzeczy jest niewiele. Najbardziej niekorzystną rzeczą jest to, że musimy jako szpital spełniać wciąż rosnące wymagania, które stawia nam choćby Narodowy Fundusz Zdrowia. Ostatnim takim przykładem jest to, że musieliśmy zamknąć dwie pracownie rentgenowskie w śmigielskim i kościańskim szpitalu. Aparaty rentgenowskie były sprawne, ale nie spełniały wymogów bezpieczeństwa, które nakłada na takie urządzenia przyjęte nowe prawo atomowe. Śmigielska pracownia przestała funkcjonować i nie wznowimy jej działalności. W chwili obecnej dysponujemy w Kościanie tylko jednym aparatem do zdjęć płucno-kostnych. Ta sytuacja stawia nas przed koniecznością zakupu nowego rentgena. Chcemy kupić aparat analogowy. B.J.- Jaki jest jego koszt i czy szpital ma odpowiednie fundusze? P.L. - Aparat o którym myślimy kosztuje około 500 tys. złotych. Niestety nie posiadamy takich środków. Szpital nie ma długów, ale ubiegły rok zamknęliśmy z pewną, księgową stratą finansową, wynikała ona ze zrealizowanych inwestycji, remontu chirurgii, modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego. Będziemy się starali na ten zakup pozyskać środki z zewnątrz. Druga, niekorzystna sprawa, to brak spełniającej wymogi kadry lekarskiej w zespołach wyjazdowych na szpitalnym oddziale ratunkowym. Od 1 stycznia tego roku lekarz, który jeździ tzw. „erką” musi mieć 2 stopień specjalizacji. W chwili obecnej możemy 50% wyjazdów zabezpieczyć takimi specjalistami. B.J. - Taki stan rzeczy wynika z tego, że w Kościanie nie ma odpowiednich lekarzy? W jaki sposób Pan rozwiąże ten problem? P.L. - Mamy odpowiednich lekarzy, ale pełnią oni dyżury na oddziałach i trudno w tej sytuacji dodawać im nowych obowiązków i obciążać pracą w pomocy doraźnej. Kościan to nie ośrodek akademicki, dlatego lekarzy jest mniej niż np. w Poznaniu. Na dyżury zatrudniamy lekarzy z zewnątrz, a wspomniany problem będziemy rozwiązywali w ten sposób, że będziemy korzystali z karetek podstawowych, czyli takich, w których nie muszą pracować specjaliści z 2 stopniem specjalizacji. Trzecia rzecz,

Doktor Piotr Lehmann jest dyrektorem SP ZOZ w Kościanie od września 2006 roku

której wymaga od nas działania, a wynika również z potrzeby spełnienia przez nasz szpital stawianych mu wymogów to konieczność przeniesienia oddziałów reumatologicznego i rehabilitacyjnego ze szpitala w Śmiglu do Kościana. B. J. - To, jak rozumiem jest równoznaczne z zamknięciem szpitala w Śmiglu? P. L. – Niestety tak. Zmusza nas do tego konieczność podniesienia jakości świadczonych przez nas usług, a również aspekt ekonomiczny. Śmigielski szpital to stary ponad stuletni budynek. Przeprowadzenie w nim generalnego remontu, który pozwoliłby osiągnąć oddziałom wymagane standardy znacznie przekracza nasze finansowe możliwości. W związku z tym, by uniknąć całkowitego zamknięcia oddziałów musieliśmy zdecydować o ich przeniesieniu do Kościana. Przenosiny będą podzielone na dwa etapy. Pacjenci w ich wyniku nie ucierpią. W pierwszej kolejności przeniesiemy oddział reumatologiczny. Planujemy, że przeprowadzka będzie przeprowadzona do końca czerwca tego roku. B. J. - Gdzie umieścicie Państwo te dwa oddziały? P. L. - Oddział reumatologiczny chcemy umieścić na pierwszym piętrze „pawilonu chirurgicznego”, nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Na jego potrzeby zagospodarujemy jedno skrzydło. W drugim etapie – od czerwca do grudnia - planujemy przeprowadzić do Kościana oddział rehabilitacyjny. Będzie się mieścił również na pierwszym piętrze „pawilonu chirurgicznego” w drugim skrzydle. Odział reumatologiczny będzie działał na bazie funkcjonującego, nowoczesnego ośrodka rehabilitacji dziennej. Dodatkowo na oddziale powstanie sala gimnastyczna i zaplecze dla rehabilitantów. B. J. - Czy szpital na tą restrukturyzacje i adaptacje pierwszego piętra pawilonu ma pieniądze? P. L. - Na pierwszy etap prac będziemy mieli środki z bieżącej działalności. Na etap drugi nie mamy pieniędzy. Będziemy się starali pozyskać je z funduszy strukturalnych. Spełnienie określonych wymogów sanitarnych na tych oddziałach to warunek dalszego ich funkcjonowania w strukturach naszego szpitala. To stojące przed nami zadanie to konieczność. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków pracy dla personelu, ułatwi zarządzanie. Komfort pracy i świadczonych usług będzie lepszy. B. J. - Na dwóch szpitalnych, śmigielskich oddziałach pracuje wiele osób. Co ich czeka, gdy szpital zostanie przeniesiony do KoOddziały szpitalne działające w Śmiglu zostaną prawdopodobnie w tym roku prześciana? niesione do Kościana

P. L. - Nie będziemy nikogo zwalniać. Ci państwo dostaną propozycję pracy w Kościanie. Budynek szpitala w Śmiglu jest naszą własnością. Decydując o jego dalszych losach nie podejmiemy pochopnej decyzji. Rozpatrzymy wszystkie możliwości. Dziś za wcześniena ostateczną odpowiedź. B. J. - Porozmawialiśmy o złych stronach Pana pracy, o wyzwaniach stojących przez szpitalem. Proszę powiedzieć jakie widzi Pan plusy? P. L. - Niewątpliwym plusem mojej pracy są ludzie. Dobrze mi się pracuje z całym personelem białym i pomocniczym szpitala. To dla mnie bardzo ważne. Poza wspomnianymi działaniami wymuszonymi koniecznością dostosowywania naszych warunków pracy do wymogów zewnętrznych planujemy kolejne inwestycje, które wpłyną na rozwój naszego szpitala. Praktycznie skończyliśmy już pracę nad wnioskami o środki w ramach tzw. funduszu norweskiego, które przeznaczymy na modernizację interny i pediatrii. Wnioskujemy o kwotę 5 milionów na modernizację i 3 na zakup sprzętu. Składanie wniosków będzie możliwe do kwietnia. B. J. - Jaka jest realna szansa na to, że otrzymacie Państwo te środki? P. L. - Trudno powiedzieć. Pieniędzy jest sporo, ale wnioskodawców będzie pewnie więcej. Wierzę w powodzenie tych wniosków. Przy ich opracowaniu mieliśmy pomoc z zewnątrz. Jestem optymistą. To nie wszystkie wnioski, które przygotowaliśmy. Również w kwietniu chcemy w ramach funduszy norweskich złożyć wniosek na modernizacje i wyposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej. B. J. - Które modernizacje Pana zdaniem są bardziej priorytetowe dla szpitala? P.L. -IOM funkcjonuje na bieżąco i nie ma problemu z zabezpieczeniem bezpieczeństwa pacjentów. Moim zdaniem bardziej priorytetowa jest modernizacja interny i pediatrii. B. J. - Panie Dyrektorze, jeszcze jedno pytanie, czy szpital wynegocjował już kontrakt z Narodowym Funduszu Zdrowia? P . L . - Tak i muszę powiedzieć, że wysokość wynegocjowanych umów utrzymuje się na stałym poziomie od 2005 roku. B. J. - To dobrze, czy źle? P. L. - Biorąc pod uwagę stały wzrost udzielanych przez nas świadczeń nie jest to korzystna sytuacja. Mamy plany rozszerzenia umowy z NFZ o nowe usługi, ortopedyczne i laryngologiczne i to może pozwoli nam na pozyskanie większych środków. Mamy już zgodę konsultantów na prowadzenie takich świadczeń teraz czekamy na odpowiedź z NFZ. Wynegocjowany kontrakt gwarantuje bezpieczeństwo ciągłości pracy szpitala. Musimy natomiast położyć nacisk na zmniejszenie kosztów. Każdy oddział szpitala ma swój budżet. Dzięki temu wiemy, który z nich wygenerował zyski, a który straty. W przyszłym roku każdy oddział w ramach otrzymanych na kwartał, czy rok pieniędzy będzie musiał funkcjonować. To pozwoli na lepszy monitoring wydatków. Planów, myślę również o planowanej certyfikacji szpitala jest dużo, ale możliwości uzależnione są od źródła finansowania. Będą pieniądze będziemy działali.


strona

IV4

styczeñ 2007

Na V Forum Rolniczym ciąg dalszy ze str. 1

Uczestnicy V Forum Rolniczego Powiatu Kościańskiego omówili bieżące problemy rolników.

ników Powiatu Kościańskiego przekazał ze swoim poparciem podjętych na V Forum Rolniczym 5 postulatów. Poniżej podjęte postulaty i wnioski uczestników Forum przesłane w liście: 1. W sprawie udzielenia pomocy i informacji o możliwościach rozwiązania trudnej sytuacji producentów żywca wieprzowego. 2. Wniosek o rozważenie możliwości uruchomienia rezerwy państwowej na skup żywca wieprzowego. 3. Wniosek o zlecenie przez administrację państwową wykonania badań jakości mięsa wieprzowego w celu wykluczenia obecności choroby Auszkiego w Polsce i uzyskania odpowiednich świadectw, które umożliwią eksport żywca. 4. W sprawie rozważenia możliwości limitowania produkcji trzody

chlewnej w Polsce w celu stabilizacji sytuacji na rynku skupu żywca wieprzowego. 5. Wniosek o podjęcie działań umożliwiających dopuszczenie produkcji biopaliwa przez rolników. Poza kwestią związaną z produkcją trzody chlewnej Anna Postaremczak-Witulska kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła zebranym obecne działania Biura, omówiła kwestię opóźnień w wypłatach dopłat oraz informowania bieżącego rolników o zachodzących zmianach. W dalszej części Jan Szczepaniak kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego WODR poinformował rolników o możliwościach pozyskiwania środków unijnych o procedurach i najczęściej popełnianych błędach poinformował również o możliwościach reorganizacji struktur ODR. Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele powiatowych struktur Wielkopolskiej Izby Rolniczej poinformowali o zmianach w przepisach nowej ustawy o izbach rolniczych, zachęcali rolników do udziału w nowych wyborach do powiatowej rady. Na zakończenie uczestnicy Forum uzgodnili, że w kwietniu lub w maju zostanie zorganizowane spotkanie w szerszym gronie dla rolników na tematy programów, płatności i działań z których rolnicy będą mogli skorzystać w tym roku. bj

Józef Świątkiewicz

KOŹMIANOWIE W KOŚCIAŃSKIEM Rodzina Koźmianów pochodząca z Lubelskiego przez kilka pokoleń znana była ze swych zdolności literackich. Żyjący w drugiej połowie XVIII wieku Andrzej-Alojzy, był autorem ulotnych pism politycznych. Jego syn – poeta - Kajetan, był przywódcą klasyków w ich wielkim sporze z romantykami autorem poematu „Ziemiaństwo”, złośliwie przez Mickiewicza nazwanego „dziesięć tysięcy wierszy o sadzeniu grochu”. Bratankami znanego Kajetana byli bracia StanisławEgbert i Jan Koźmianowie. Pochodzili z Wronowa k. Puław, związali się z Wielkopolską, szczególnie z Kościańskim. Wcześniej brali udział w Powstaniu Listopadowym, a po jego upadku udali się na emigrację. Stanisław - przez kilkanaście lat mieszkał w Anglii i działał w organizacjach emigranckich; często podróżował po Europie, spotykał się z poetą Zygmuntem Krasińskim, z którym łączyła go dawna przyjaźń. Jan – zatrzymał się we Francji, ukończył studia prawnicze w Tuluzie i osiedlił się w Paryżu. Obaj bracia rozwijali działalność literacką. Nawiązywali też kontakty z wybitnymi osobistościami Anglii i Francji wzbudzając u nich zainteresowania sprawami polskimi i przyjaźń dla naszego kraju. Jednym z nich był Karol Montalambert, katolicki polityk we Francji. Odwiedził on Polskę i wraz z rodziną spędził kilka dni w Czerwonej Wsi i Turwi. Prawdopodobnie jego znajomość z Janem Koźmianem miała wpływ na znaną przychylność Montalemberta dla sprawy polskiej. W okresie Wiosny Ludów bracia Koźmianowie przebywali w Poznańskiem. Komitet Narodowy wysłał Stanisława z misją do Anglii, Jan natomiast wstąpił do Legionu Akademickiego, który z Poznania wyruszył w okolice Pleszewa i tam niestety bez walki dostał się do niewoli pruskiej. Po 1848 r. bracia Stanisław i Jan Koźmianowie pozostali na stałe w Wielkopolsce (wcześniej władze pruskie odmawiały im, jako emigrantom zezwolenia na pobyt tutaj. Nawet ślub Jana z Zofią Chłapowską odbył się w Berlinie). Jan Koźmian w latach 1845 -1848 studiował i działał w Berlinie w środowisku polskich studentów. Studentów 1845 r. założył i był redaktorem „Przeglądu Poznańskiego”, które pod jego kierunkiem rozwinęło się poważnego czasopisma naukowo-literackiego, ukierunkowanego katolicko i zachowawczo. Po 1848 r. Zofia i Jan Koźmianowie zamieszkali, w Kopaszewie kupionym przez generała D. Chłapowskiego, ojca Zofii. Życie Koźmianów układało się niestety niepomyślnie. Zofia chorowała, urodzenie martwego dziecka, doznane urazy w wypadku kolejowym pod Radomskiem w maju 1847 r., spowodowały zaburzenia psychiczne i doprowadziły do jej samobójstwa 25 października 1853 r. Jan po tragicznej śmierci żony, mieszkał jeszcze w Kopaszewie kilka lat. Ufundował drogę krzyżową z Kopaszewa do

Rąbinia wzdłuż polnej drogi, którą szedł pogrzeb Zofii i zajął się pracą społeczną. Współpracował z Edmundem Bojanowskim, inicjatorem zakładania ochronek dla wiejskich dzieci. Jedna z pierwszych ochronek w Poznańskim powstała właśnie w 1854 r. w Kopaszewie. Koźmian był też inicjatorem i współtwórcą szpitala w Kościanie, który nazwano „Dom chorych i sierot św. Zofii” i otwarto 25 lutego 1864 r. Mieścił się w odnowionym budynku, należącym wcześniej do pruskiego starostwa. Szpital w zarząd objęło Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św Wincentego a Paulo, a pierwszym lekarzem był dr Bogusław Palicki. Aby zapobiec przed przejęciem szpitala przez władze pruskie, był on prywatną własnością rodziny Chłapowskich aż do uzyskania niepodległości. W 1857 r. Jan Koźmian podjął studia teologiczne w Rzymie, pogłębione w Innsbrucku, Poznaniu. Trzy lata później 24 marca 1860 r. święceń kapłańskich udzielił mu katedrze gnieźnieńskiej bp Brodziszewski. Mszę prymicyjną odprawił dwa dni później w kościele parafialnym w Rąbiniu. Ks. Jan Koźmian z polecenia abp Przyłuskiego już od 29 marca został kapelanem i spowiednikiem poznańskich sercanek. Założył i prowadził konwikt dla młodzieży męskiej. W 1869 r. został sekretarzem abpa M. Ledóchowskiego i otrzymał tytuł prałata domowego Ojca Świętego. W następnym roku otrzymał godność kanonika poznańskiego. W okresie Kulturkampfu, przez 9 miesięcy (1874-1875) był więziony, a po uwolnieniu tajnie zarządzał diecezją poznańską i gnieźnieńską i zastępował wydalonego z kraju abpa M. Ledóchowskiego. Ksiądz Koźmian był też znanym bibliofilem. Zebrał kilka tysięcy cennych dzieł w tym wiele starodruków polskich, włoskich i hiszpańskich. Po jego śmierci zostały przekazane Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Książki te szczęśliwie ocalały z pożogi II Wojny Światowej i do dziś stanowią ozdobę biblioteki PTPN. Ksiądz Koźmian był wybitnym mówcą. Wygłosił między innymi wiele mów pogrzebowych. W 1862 r. miał w Poznaniu, w pałacu Działyńskich cykl wykładów z historii Polski. Po jego śmierci wyszły jego pisma wydane w trzech tomach. Osobliwością pisarską Koźmiana jest książeczka o dziejach Polski, napisana po hiszpańsku i wydana w Hiszpanii. Ksiądz Jan Koźmian zmarł 20 września 1877 r. w Wenecji, w drodze powrotnej z Rzymu do Polski, pochowany został w katedrze w Poznaniu. Brat Jana, Stanisław Egbert Koźmian (używał dwóch imion dla odróżnienia od kuzyna, Stanisława mieszkającego w Krakowie historyka i dyrektora teatru) w 1849 r. kupił majątek Przylepki w powiecie śremskim, ale bardziej zajmował się literaturą niż rolnictwem. Po kilkunastu latach przeniósł się do Poznania i zajął tam czołowe miejsce w życiu kulturalnym miasta. W 1857 r. został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i zasłużył się przy budowie materialnych podstaw działalności tego towarzystwa.

W latach 1869 -72 stał na czele Wydziału Historycznego; w 1868 r. został wiceprezesem; a w 1875 r. prezesem towarzystwa. Był też inicjatorem powołania Wydziału Ekonomiczno-Statystycznego i Komisji Ortograficznej, prowadził akcję ochrony zabytków. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi ludźmi swej epoki, m. in. gen. D. Chłapowskim, u którego w Turwi spędzał wiele czasu, a także z Kajetanem Morawskim, którego odwiedzał w Jurkowie. Twórczość poetycką rozpoczął S. Koźmian od utworów poetyckich ogłaszanych już w czasie powstania listopadowego. W 1846 r. opublikował wiersz Do mistrzów słowa, w którym wzywał do reakcji na rzeź galicyjską. Refleksje z wydarzeń lat 1846-48 zawarł w cyklu poetyckim Gorzkie żale. W latach pięćdziesiątych zamieszczał anonimowo w „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego” Listy znad Orli. W roku 1862 wydał wybór artykułów pt. Anglia i Polska. W 1870-72 wydał Pisma wierszem i prozą, gdzie umieścił wiersze o Czerwonej Wsi, Jurkowie, Turwi i Luboni. W 1873 r. przygotował do druku korespondencję z Zygmuntem Krasińskim. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiła mu też dokonanie licznych przekładów z literatury angielskiej. Przetłumaczone utwory później publikował. Zmarł w Poznaniu 23 kwietnia 1885 r. i pochowany został w podziemiach kościoła w Brodnicy. Stanisław Egbert Koźmian TURWIA (TUREW) Tu rwij fiołki, ciche i urocze Bo krasę dało im dziewicy oko – Jasne, pogodne jak nieba przezrocze, A woń jej dusza, co biegnąc wysoko Na Anioł Pański w modlitwie do Pana, Wraca w niebieskiej rosie wykąpana. Tu sercem szukaj siostry, przyjaciółki, Tu rwij fiołki. Tu rwij lilije, przeczyste jak owe Co na skromności prądku wraz wyrosły, Kiedy na ziemie zleciał anioł w posły, By jej zwiastować matkę i królowę; Bo i tu święte macierzyństwo płonie W wieńcu czystości na pokory tronie. Tu opiekunka, tu ci matka żyje, Tu rwij lilije. Tu rwij wawrzyny, bujne i wszechtrwałe, Bo je rozplemił liść z wieńca hetmana, Co, gdy ojczystą Bóg mu zabrał chwałę, Niezmarszczył czoła, lecz padł na kolana, I czeka w modłach aż go znów powoła Do walk od pługa z rodzinnego sioła. Tu wódz, tu ojciec, - tu sposób się w czyny, Tu rwij wawrzyny. 1845.

29_op_nr26  
29_op_nr26  

Samorządowcy rozmawiali o rynku pracy i rozwoju powiatu. strona 1 styczeñ 2007 ciąg dalszy na str. 4