Page 1

luty 2006

Nr 18

strona

luty/ 2006

Rok 3

Profilaktyka najważniejsza

Ćwiczenia rehabilitacyjno-usprawniające będą prowadzone głównie w Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie Wady postawy i schorzeń kręgosłupa to jedne z największych zdrowotnych problemów dotykających dzieci i młodzież w Polsce. Według ogólnokrajowych statystyk z tymi schorzeniami boryka się około 70% dzieci i młodzieży, u ponad 30% występują poważne problemy zdrowotne dotyczące narządu ruchu, z czego około 10% zaliczyć można do patologii, czyli wad o charakterze strukturalnym, wymagających złożonej, specjalistycznej opieki zdrowotnej. By zmniejszyć to zjawisko wśród dorastających mieszkańców powiatu Starostwo Powiatowe w Kościanie opracowało i od marca bieżącego roku zamierza przystąpić do realizacji Programu profilaktyki wad postawy i schorzeń kręgosłupa u dzieci z powiatu kościańskiego. Za pomocą tego programu chcemy - informuje Sylwia Sałacka Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa - możliwie jak najwcześniej wykryć wady postawy i schorzenia kręgosłupa u dzieci w naszym powiecie. Mamy również nadzieję, że program ten przyczyni się do upowszechnia masowej, przesiewowej diagnostyki w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w kształtowaniu się postawy ciała i zwiększy dostępność do działań leczniczych i rehabilitacyjnych dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki medycznej, a przede wszystkim – dodaje Sałacka – zachęci młodych ludzi do udziału w zajęciach profilaktyczno-usprawniających. W ramach programu przebadani zostaną wszyscy uczniowie – ponad 1100 osób - I klas gimnazjów z powiatu kościańskiego. Ważnym elementem realizacji programu będzie współpraca z rodzicami uczniów. Dla rodziców, w ramach tej współpracy zaplanowano szereg

działań o charakterze edukacyjnym, organizacyjnym, diagnostycznym i profilaktyczno-leczniczym. Realizacja programu będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap to badania dzieci w szkołach. Po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadzą je specjaliści – lekarze ortopedzi. Rodzice zostaną poinformowani o wynikach. W przypadku stwierdzenia u dzieci wad postawy rodzice otrzymają szczegółowy opis wyników badań, wskazówki i instruktaż ćwiczeń profilaktyczno-usprawniających, a przede wszystkim zaproszenie do uczestnictwa w II etapie programu, czyli skierowanie na ćwiczenia profilaktyczno-usprawniające, które prowadzone będą w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Kościanie oraz w wybranych szkołach na terenie gmin powiatu kościańskiego. Szczegółowy harmonogram ćwiczeń profilaktyczno usprawniających zostanie opracowany po zakończeniu wstępnych badań. Starostwo Powiatowe w Kościanie przy realizacji programu współpracuje ze specjalistami z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz z gminami i szkołami z całego powiatu. Badania oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-usprawniające prowadzić będą specjaliści - trzech lekarzy ortopedów, dwóch magistrów rehabilitantów rehabilitacji ruchowej oraz jeden technik fizykoterapeuta. Program profilaktyki wad postawy i schorzeń kręgosłupa u dzieci z powiatu kościańskiego finansowany będzie w całości ze środków Starostwa Powiatowego w Kościanie. Szacunkowy koszt jego realizacji wynosi 23 tys. złotych. Udział w badaniach i cyklu spotkań z rehabilitantami będą dla uczestników programu bezpłatne. bj

Komunikat dla kierowców ! Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie przypomina o konieczności wymiany praw jazdy wydanych od 1 maja 1993 roku do 30 czerwca 1999 roku. Termin wymiany tych dokumentów upływa 30 czerwca 2006 roku. Prosimy kierowców, by nie zwlekali z wymianą do ostatniej chwili. Przypominamy również, że do wniosku o wymianę prawa jazdy należy dołączyć kserokopię posiadanego prawa jazdy, wyraźną fotografię o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonaną w taki sposób, że głowa jest widoczna w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Do wniosku należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 71,00 zł. Opłata skarbowa od wniosku wynosi 5,00 zł i 0,50 zł od każdego załącznika. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie mieści się budynku Starostwa na ul. Gostyńskiej 38. bj

1

ISSN 1732-3592

Rodzić po ludzku Każda kobieta chciałaby urodzić w jak najlepszych warunkach. Marzy o życzliwym i fachowym personelu, który daje poczucie bezpieczeństwa, informując, jak przebiega akcja porodowa, i co dzieje się z dzieckiem. W kościańskim szpitalu właśnie zakończył się remont sal porodowych. Dzięki temu szpital dysponuje dwiema profesjonalnie wyposażonymi salami porodowymi i trzecią w rezerwie. Znajdują się tam specjalistyczne urządzenia i meble (np. stoły porodowe). Możliwość rodzenia na sali porodowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt daje wielu kobietom poczucie gwarancji, że w razie jakichkolwiek komplikacji jej i dziecku udzielona zostanie pomoc. Rodząca może swobodnie chodzić, napić się wody, wziąć kąpiel lub prysznic dla relaksu i złagodzenia bólu, może też bez ograniczeń korzystać z dodatkowych sprzętów takich jak piłka, czy worek sako. Sale porodowe dzieli gabinet dla dyżurującej położnej. W ramach modernizacji zostały też wyremontowane niektóre sale dla rodzących, a w dwóch z nich znalazły się osobne łazienki. Remont objął też korytarz, na końcu którego znajduje się otwarta dyżurka. Kościański szpital wzbogacił się też o nowoczesny autoklaw o wartości ok. 300 tys. zł. Jak wyjaśnił Zbigniew Szewczyk – dyrektor szpi- Sala porodowa tala, zakup nowoczesnego sterylizatora był niezbędny, gdyż dotychczas używane autoklawy były już bardzo stare - miały ponad 20 lat. Jest to nowoczesne urządzenie, sterowane elektronicznie służące do wyjałowienia materiałów medycznych. - Remonty i modernizacje w kościańskim szpitalu, tak warunków lokalowych jak i aparatury medycznej sprzyjają poszerzeniu Nowy autoklaw zwiększy bezpiezakresu udzielanych czeństwo pacjentów świadczeń, jak również podnoszą poziom usług zdrowotnych w kościańskim szpitalu – powiedział Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Dodajmy, że w ostatnim czasie w szpitalu zostały wymienione wszystkie okna w pawilonach, gdzie znajdują się m.in. oddziały intensywnej opieki medycznej, dziecięcy, gi- Remont zwiększył komfort usług nekologiczny. (ah) oferowanych przez SP ZOZ


strona

II2

luty 2006

W hołdzie Ojcu Świętemu

Członkowie Komitetu spotkali się z prof. Andrzejem Florkowskim W styczniu br. w Kościanie z inicjatywy kościańskiego duchowieństwa, środowisk kościelnych oraz Starosty Kościańskiego, Burmistrza Miasta Kościana i Wójta Gminy Kościan zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ojca Świętego – Jana Pawła II w Kościanie. Komitet tworzą: Barbara Mizerka (przewodnicząca), Jan Kozak (zastępca), Anna Kręglewska (sekretarz), Iwona Gaertig, Żaneta Igłowicz-Nieć, Jan Bączkowski, Andrzej Foremski, Bogdan Wrzeszcz, Stefan Żurek, Jerzy Adamski, Jan Pawlak i Roman Podgórski. - Naszą intencją jest nie tylko wybudowanie pomnika na chwałę i w podziękowaniu Janowi Pawłowi II, ale również rozpowszechnianie Jego ponadczasowych nauk – wyjaśniła Barbara Mizerka, przewodnicząca komitetu. – Liczymy na to, że ta szlachetna idea spotka się z dużym odzewem mieszkańców Ziemi Kościańskiej, aby pomnik był naszym wspólnym darem serca dla Jana Pawła II, któremu tyle zawdzięczamy. Wkrótce do rozmaitych środowisk działających na Ziemi Kościańskiej zostaną wysłane pisma z prośbą o rozpoczęcie zbierania środków na ten cel. Również mieszkańcy za pośrednictwem swoich parafii otrzymają infor-

mację na temat, gdzie można wpłacać pieniądze. Środki będą mogli też zbierać uczniowie szkół powiatu kościańskiego. Członkowie komitetu zadecydowali, że pomnik powinien stanąć na placu Niezłomnych przed kościołem p.w. Pana Jezusa w Kościanie. Uznano, że jest to najbardziej odpowiednia lokalizacja, która nie jest narażona na akty wandalizmu, a do tego znajduje się praktycznie w samym centrum Kościana. Przedmiotem drugiego spotkania, które odbyło się 15 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kościanie były rozmowy na temat ogólnego kształtu pomnika. O konsultacje poproszono prof. Andrzeja Florkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, który uczestniczył w posiedzeniu komitetu. Wspólnie ustalono, że ma być to pomnik figuralny, odlany, osadzony na postumencie. Prof. Florkowski zobowiązał się do pomocy w nawiązaniu kontaktów z rzeźbiarzami, którzy przedstawią projekty rzeźb. Na koniec poruszono tez kwestię orientacyjnej daty odsłonięcia pomnika. Wstępnie przyjęto datę 2 kwietnia 2007 roku w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II. (ah)

Niepełnosprawni nie są sami W lutym ubiegłego roku rozpoczął się projekt pod nazwą „Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”. Jest to ewenement w skali krajowej, gdyż w ramach tego przedsięwzięcia dokonano integracji 19 instytucji publicznych działających w powiecie kościańskim wokół idei spójnego systemu pomocy niepełnosprawnym na rynku pracy. - Pomoc osobom niepełnosprawnym jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez samorząd powiatowy – wyjaśnia Andrzej Jęcz,

Starosta Kościański. – Działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także przez organizacje i stowarzyszenia mają na celu poprawę jakości życia osób borykających się z niepełnosprawnością. Projekt, którego wdrożeniem zajmował się Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie obejmował dwa moduły szkoleniowe. W ramach pierwszego pracownicy instytucji biorących udział w projekcie poznali zasady tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych oraz najnowsze metody pracy i prawodawstwa w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Drugi moduł tego projektu obejmował naukę języka migowego. W ramach projektu „Więcej wiedzieć – więcej móc” powstał informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w którym znalazły się wiadomości z zakresu praw osób niepełnosprawnych, informacje o możliwościach zatrudnienia, a także niezbędne adresy i telefony instytucji pomagających niepełnosprawnym. Prezentacja informatora oraz szczegóły projektu zostaną zaprezentowane 3 marca br. podczas konferencji „Więcej wiedzieć – więcej móc” w pałacu w Racocie. Informator będzie rozprowadzany we wszystkich jednostkach biorących udział w projekcie. (ah)

Twój pomysł – Twoja praca Stowarzyszenie i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w Poznaniu zapraszają osoby myślące o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej do udziału w realizowanym projekcie pt.: „TWÓJ POMYSŁ - TWOJA PRACA WSPARCIE OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM”. Projekt ten jest współfinansowany w 75 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby nie zarejestrowane jako bezrobotne, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), szczególnie osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy i domownicy), osoby zagrożone utratą zatrudnienia, osoby pracujące, młodzież do 25 roku życia, osoby uczące się, absolwenci szkół wyższych. Nie mogą w nim uczestniczyć osoby, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku. W naszym powiecie w ciągu minionych dwóch lat 100 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Doświadczenie tych osób utwierdza nas w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem na znalezienie pracy jest własny pomysł i samozatrudnienie – stwierdza Andrzej Jęcz Starosta Kościański. Zachęcam wszystkich myślących o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej do skorzystania z możliwości jakie daje projekt, który realizuje Stowarzyszenie i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie – dodaje starosta. W ramach projektu „Twój Pomysł – Twoja Praca” będzie realizowane doradztwo indywidualne i grupowe dla 125 osób. Zajęcia te będzie prowadziła stała grupa specjalistów/praktyków w dziedzinie biznesu. Będą się odbywały średnio 1 raz w miesiącu w Kościanie. Potrwają przez 4 miesiące. Ich głównym celem jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia związane z podjęciem przedsięwzięć gospodarczych i oceną możliwości ich realizacji. Spośród tej grupy wyłonionych zostanie 75 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniu. Szkolenie ma dostarczyć jego uczestnikom użytecznej i praktycznej wiedzy w zakresie: organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami, potrzeb lokalnego rynku, lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa, możliwości wykorzystania w biznesie nowoczesnych technologii IT, zwłaszcza internetowych. Szkolenie kończy się egzaminem oraz oceną samodzielnie przygotowanych biznesplanów. Uczestnicy, którzy zdobędą minimum punktów otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia. 20 osób, które uzyskają najlepszy wynik na egzaminie przejdzie do kolejnego etapu Projektu czyli do doradztwa indywidualnego. Osoby te otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie 5000 Euro, a także comiesięczną pomoc pomostową w wysokości 700 złotych (przez pół roku, z możliwością przedłużenia do pełnych 12-stu miesięcy). Warunkiem otrzymania dotacji będzie wykazanie wkładu własnego w wysokości 6.753,50 zł. Dodatkowo uczestnicy tego etapu otrzymywać będą wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego, które ma na celu nadzór nad wykonaniem biznesplanu, doskonalenie umiejętności, pomoc w organizacji przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat udziału w programie można uzyskać w Lokalnym Biurze Projektu w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Rzemieślnicza 2, tel. 065 512 77 83, strona internetowa: www.owp.koscian.pl, e-mail: biuro@owp.koscian.net bj

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl


luty 2006

strona

3 III

Rzecznik pomaga Od maja 2003 roku Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta jest Ewa Szymczak, która przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od. 10.oo do godz. 15.oo w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Kościuszki nr 22. Z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta Rozmawia Bartosz Jankowski.

Pani Rzecznik, proszę powiedzieć z jakimi problemami zwracali się do Pani mieszkańcy powiatu w minionym roku? Najważniejszym zadaniem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. W minionym roku, w czasie środowych dyżurów i korespondencyjnie, zwróciło się do mnie z prośbą o pomoc ogółem 280 konsumentów. W jakich sprawach konsumenci oczekiwali od Pani Pomocy? Bardzo mało wiemy o prawach, które przysługują nam jako konsumentom. Stąd w przeważającej mierze zakres udzielonych porad względnie informacji obejmował naruszenia szeroko pojętych uprawnień konsumentów. W szczególności uprawnień z tytułu rękojmi za wady towarów handlowych. Najczęściej dotyczyło to takich to-

warów jak obuwie, odzież, meble, czy komputery. W dalszej kolejności sprawy, z którymi przychodzili do mnie interesanci dotyczyły naruszenia uprawnień z tytułu gwarancji jakości towarów handlowych i wadliwe wykonania umów o dzieło i umów o wykonanie różnych usług, np. bankowych, remontowo – budowlanych, tapicerskich, stolarskich, telekomunikacyjnych Oprócz udzielania rad Rzecznik może również wystąpić w obronie konsumentów? Tak, Rzecznik ma uprawnienia pozwalające na obronę konsumentów. W razie konieczności może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz występować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów. W minionym roku w 66 przypadkach, uznając oczywistość i rażący stopień naruszenia interesów konsumenckich , wystąpiłam pisemnie do przedsiębiorców w sprawach ochrony ich praw i interesów. W 30 innych przypadkach przygotowałam dla konsumentów pozwy sądowe o zapłatę, w 35 sprawach przygotowałam pisma i wezwania odstępujące od umowy albo żądające obniżenia wynagrodzenia. Adresatami tych pism byli przedsiębiorcy naruszający uprawnienia konsumentów. Wspomniała Pani o tym, że mało wiemy o naszych prawach konsumenckich z czym, jako konsumenci mamy największe problemy? Najwięcej nieprawidłowości w umowach sprzedaży konsumenckiej wiąże się z rozpatrywaniem reklamacji. Każdą reklamację sprzedawca powinien przyjąć – bezprawne jest odsyłanie klientów np. do producenta czy hurtownika. Sprzedawca odpowiada za wady towaru, jeśli istniały one w chwili wydania go kupującemu. Od 1 stycznia 2003 roku nie występuje już pojęcie „wady”, mówi się natomiast o „niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową”. Tymczasem sprzedawcy bardzo często nie chcą uwzględniać słusznych reklamacji klienta i próbują wykazać, że to konsument spowodował wadę towaru, a kupiony towar był pełnowartościowy. Ustawa wprowadza domniemanie, że jeśli jakakolwiek wadliwość towaru ujawni się w ciągu 6 miesięcy od wydania towaru, oznacza to, że istniała ona w chwili jego wydania. Krótko mówiąc zakłada się, że klient kupił towar wadliwy. Jeśli jest inaczej – powinien to udowodnić sprzedawca, a nie konsument. Wobec tego jak skutecznie reklamować? Sprzedawca odpowiada za wadę towaru w ciągu 2 lat

PUP szkoli

Konkurs konsumencki

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta – Ewa Szymczak

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie dla osób poszukujących pracy przygotował kilka propozycji szkoleń. Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie nie dłużej niż 24 miesiące będą mogły wziąć udział w szkoleniu na operatora wózków widłowych i na spawacza CO2 oraz TIG. Będą mogły zdobyć umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu oraz podstaw języka angielskiego lub niemieckiego. PUP dla osób z tej grupy zorganizuje również kurs kosmetyczny; zdobienia i przedłużania paznokci oraz manicure i pedicure. Kursy na operatora wózków widłowych, spawacza CO2 oraz TIG, operatora sprzętu ciężkiego, kursy z zakresu podstaw księgowości z obsługą komputera, podstaw języków: angielskiego i niemieckiego zostaną zorganizowane dla osób bezrobotnych, które ukończyły już 25 rok życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w PUPw Kościanie nie dłużej niż 24 miesiące. Takie osoby będą mogły wziąć udział w kursie obsługi komputera, obsługi kasy fiskalnej oraz kursach na temat zasad GHP/GMP i systemu HACCP. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane jako bezrobotne zamierza zorganizować szkolenie z obsługi kasy fiskalnej. Równocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że jeżeli osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie, dostarczy uprawdopodobnienie od pracodawcy, że po ukończeniu szkolenia podejmie zatrudnienie może zostać skierowana na każdy rodzaj szkolenia. Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Agnieszką Klimaszyk pracownikiem ds. szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Numer telefonu do urzędu: 065 512 10 55. bj

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbył się finał szczebla powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. O wynikach etapu decydowała komisja konkursowa w składzie: Ewa Szymczak ( Powiatowy Rzecznik Konsumentów), Mirosława Mueller (radna Rady Powiatu), Paweł Kaczmarek (radny Rady Powiatu) i Katarzyna MierzejewskaMocek (podinspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych). W wymaganym terminie tj. do dnia 6 stycznia 2006

od dnia wydania towaru kupującemu. Pamiętajmy, że jeśli towar zostanie wymieniony, termin ten biegnie na nowo. Zgłoszenie reklamacji warto złożyć na piśmie – zdarza się często, że sprzedawcy nie dotrzymują ustnych uzgodnień lub usiłują później przekonać klienta, że mawiali się inaczej. Jeśli nie możemy złożyć reklamacji osobiście, warto ją przesłać listem poleconym. Nigdy nie zostawiajmy rachunku sprzedawcy, gdyż to zwykle jedyny dowód dokonania sprzedaży – składając reklamację, warto zawczasu zrobić ksero rachunku dla sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy dokładnie określić żądanie. Powinniśmy napisać, że domagamy się wymiany towaru na nowy W przeciwnym wypadku nieokreślenie lub nieprecyzyjnie określenie, czego się domagamy, może spowodować, że sprzedawca załatwi reklamację z korzyścią dla siebie, a nie klienta. Jeśli sprzedawca nie ustosunkował się do żądań zgłoszonych w ramach reklamacji w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeśli klient kupił wadliwy towar – najpierw może domagać się nieodpłatnej naprawy towaru lub jego wymiany na nowy. Tymczasem powszechne jest, że konsumenci od razu domagają się zwrotu pieniędzy. Obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy możliwe są wówczas, gdy wymiana albo naprawa są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów, bądź gdy sprzedawca nie zdoła naprawić lub wymienić towaru w odpowiednim czasie. Podobnie gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. O tym, czy towar zostanie naprawiony, czy wymieniony na nowy, powienien decydować klient, a nie sprzedawca. Co robić, gdy nie uznają naszej reklamacji ? Co wówczas robić? Zawsze mamy prawo do reklamacji, jednak nie każdy sprzedawca chce ją uwzględnić. Zdarzają się oszuści, którzy odsyłają nas do producenta lun importera. Ci zaś z powrotem kierują nas do sklepu. I tu koło się zamyka. Nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Czasami jest to jedyna metoda, aby zmusić nieuczciwego sprzedawcę do zwrotu pieniędzy za bubel. Zanim to zrobimy, warto jednak wypróbować skuteczne i sprawdzone instrumenty, które pozwolą nam uniknąć procesu przed sądem powszechnym. W takich przypadkach Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta służy pomocą.

roku wpłynęło dziewięć prac pisemnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu. Ze względu na małą ilość nadesłanych prac Powiatowa komisja Konkursowa zakwalifikowała wszystkie prace do następnego etapu Olimpiady autorstwa: Leszka Dudka, Jakuba Kaczmarka, Anny Klupsz, Katarzyny Klupsz, Marty Michalskiej, Barbary Taczkowskiej, Doroty Styzy, Katarzyny Szudry i Magdaleny Zabłockiej. (ah)

Laureaci Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej po wręczeniu nagród w towarzystwie Michała Jurgi, Wicestarosty Kościańskiego, Ewy Szymczak, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta i opiekunów.


strona

IV4

Pobór tuż tuż Pobór na terenie powiatu kościańskiego zostanie przeprowadzony w dniach od 23 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r. w godz. od 700 do 1500 w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie w sali Domu Kultury, Plac Paderewskiego 1A. Do tej pory powoływano dwie komisje : poborową i lekarską. W bieżącym roku ,w związku ze zmianami przepisów działać będzie tylko jedna komisja Powiatowa Komisja Lekarska w Kościanie oceniająca stan zdrowia poborowego. Dotychczasowe kompetencje powiatowej komisji poborowej w zakresie udzielania odroczeń służby wojskowej z tyt. sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przejął wójt lub burmistrz, którego przedstawiciel będzie obecny w czasie trwania poboru. Do poboru zobowiązani są się zgłosić mężczyźni urodzeni w roku 1987 i urodzeni w latach 1982-1986, którzy dotychczas nie stawili się do poboru, a także poborowi urodzeni w latach 1982-1986 uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz ci którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 19781988, które w roku szkolnym 2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych. Podstawę do zgłoszenia się do poboru stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu poboru w 2006 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każdy poborowy otrzyma wezwanie – z terminem poboru - od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Przypominamy, że poborowy , który po raz pierwszy zgłasza się do poboru winien przedstawić następujące dokumenty : - dowód osobisty - 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm - zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia - potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. br

Konkurs ofert rozstrzygnięty Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Łączna wysokość środków zaplanowanych na dotacje dla stowarzyszeń wynosi w bieżącym roku 142 411 zł. Na konkurs wpłynęło 100 ofert organizacji pozarządowych. 57 z nich dotyczyło realizacji zadań związanych ze wspieraniem rozwoju kultury fizycznej, 10 stowarzyszeń zaproponowało wykonywanie zadań dotyczących wspierania turystyki, 21 - kultury oraz 12 - promocji i ochrony zdrowia. Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert, zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami oraz biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych w budżecie powiatu na dotacje dla organizacji trzeciego sektora, Zarząd Powiatu postanowił o dofinansowaniu 66 przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymają dotacje oraz szczegółowe informacje o ich wysokości zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem www.powiatkoscian.pl, w dziale Organizacje pozarządowe. Zarząd Powiatu, z uwagi na bardzo szeroki zakres zadań, które stowarzyszenia zaproponowały do realizacji, postanowił zwiększyć środki przeznaczone na dotacje. W związku z tym na przełomie marca i kwietnia zostanie ogłoszony kolejny otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań powiatu przez stowarzyszenia. Informacje dotyczące konkursu będzie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowane stowarzyszenia mogą również kontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego pod numerami telefonów: 065 512 70 67, 065 512 70 61. ss

luty 2006

Przyjazne świetlice

Świetlica w Krzywiniu tętni życiem Udzielanie pomocy społecznej jest jednym z ważniejszych obowiązków administracji samorządowej. Jedną z wielu form takiej pomocy jest prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, czyli miejsc potocznie zwanych świetlicami. Powiat Kościański od 2001 roku zleca organizacjom pozarządowym realizację tego zadania. W listopadzie 2005 roku Zarząd Powiatu rozpisał konkurs na prowadzenie palcówek opiekuńczo-wychowawczych w roku bieżącym. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły cztery oferty od stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Po zapoznaniu się z nimi Zarząd Powiatu podpisał – w styczniu - umowy na prowadzenie świetlic ze stowarzyszeniami „Dać Pomoc” i „Jesteśmy Wśród Was” działającymi w Kościanie, ze Stowarzyszeniem Szkolny Klub Sportowy „Jantar” z Racotu i Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzywinia. Piąta placówka wsparcia dziennego działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie jest - zdaniem Grażyny Talarczyk, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-

ścianie – niezastąpiona. Z ich pomocy korzysta łącznie około 210 dzieci. Na ich prowadzenie Rada Powiatu w tegorocznym budżecie przeznaczyła kwotę ponad 40 tys. złotych. Wszystkie placówki funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Organizację ich pracy określają regulaminy każdej placówki. Dzieci do placówek wsparcia dziennego przyjmowane są bez skierowania. Niezbędny jest jednak wniosek rodzica. Świetlice zapewniają dzieciom pomoc w nauce, organizują zajęcia plastyczne, sportowe, zajęcia wyrównujące wiedzę szkolną. Poza tym w świetlicach organizowane są spotkania okolicznościowe z okazji świąt Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych, Dnia Matki czy Dnia Dziecka. Co roku każda świetlica przygotowuje dla dzieci spotkanie z Mikołajem. Połączone jest ono z wieczerzą wigilijną i obdarowywaniem dzieci prezentami. Placówki wsparcia dziennego organizują także wyjazdy na basen, do kina, czy kilkudniowe wycieczki krajoznawcze. We wszystkich placówkach dzieci mają zapewnioną pomoc specjalistów, min. pedagogów, logopedów, rehabilitantów. bj

Mistrzostwa Starostwo Powiatowe w Kościanie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie, oraz patroni medialni – Gazeta Kościańska i Radio ,,Elka” Zapraszają na IV Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. Mistrzostwa odbędą się w Zieleńcu w sobotę, 4 marca 2006 roku, początek godz. 10:00 na stoku przy wyciągu nr 9 - „Kinga” przy głównym parkingu OSiR-u. Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Informacje na temat mistrzostw i warunków uczestnictwa znajdują się w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, tel. 065 5127433. bj Kolejne Mistrzostwa już 4 marca w Zieleńcu

21_op_NR18  

strona 1 luty 2006 Nowy autoklaw zwiększy bezpie- czeństwo pacjentów Remont zwiększył komfort usług oferowanych przez SP ZOZ Sala porodowa s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you