Page 1

czerwiec 2005

Nr 11

strona

czerwiec 2005

Rok 2

1

ISSN 1732-3592

Nowe oblicze Śmigielskiej... Najprawdopodobniej już w sierpniu rozpocznie się jedna z największych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Kościańskiego – kompleksowa modernizacja całego odcinka ulicy Śmigielskiej w Kościanie. Prace na tej drodze powiatowej potrwają około dwóch miesięcy. Warto jeszcze dzisiaj przyjrzeć się jak wygląda nawierzchnia tej ulicy, chodniki i przejścia dla pieszych, bo po modernizacji trudno będzie uwierzyć w jak szybkim czasie drogowcy potrafią dokonać tak gigantycznych zmian. Ulica Śmigielska to nie tylko istotny ciąg komunikacyjny Kościana, ale stanowi też swego rodzaju wizytówkę dla kierowców wjeżdżających do miasta od strony Leszna. Jeszcze dzisiaj ta wizytówka nie prezentuje się zbyt okazale. Jednocześnie jak potwierdzają statystyki policyjne ulica ta na niemalże całym swoim odcinku stanowi poważne zagrożenie dla uczestników ruchu – tak kierowców, jak pieszych i rowerzystów. Starostwo Powiatowe w Kościanie od pewnego czasu zabiegało o pozyskanie środków z zewnątrz na kompleksową modernizację całego odcinka ulicy Śmigielskiej. Udało się to osiągnąć w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” i dotacji z Ministerstwa Infrastruktury. Ulica Śmigielska zmieni się nie do poznania. Zyskają zwłaszcza piesi i rowerzyści, którzy stanowią największy odsetek poszkodowanych w wypadkach i kolizjach na tej drodze. Przede wszystkim wzdłuż całej ulicy powstaną ścieżki rowerowe oraz wysepki na przejściach dla pieszych. Zostaną poszerzone chodniki. Na odcinku wlotowym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h, które na odcinku do miasta zostanie dodatkowo zmniejszone z 50 na 40 km/h. Na całym odcinku pojawi się nowe oznakowanie, które będzie nie tylko usprawniało ruch, ale i wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze. Zostanie też położony nowy asfalt. Kompleksowa przebudowa ulicy w ramach inwestycji drogowych dotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zostanie w tym roku wykonana również w Zbęchach i na ulicach Parkowej i Sołeckiej w Bonikowie. W tym roku planowane są też inne inwestycje drogowe na terenie powiatu kościańskiego. Powierzchniowe utrwalenia zostaną wykonane na ulicy Młyńskiej w Ko-

Niebawem ulica Śmigielska zmieni się nie do poznania ścianie, na drodze z Bieżynia do Cichowa w gminie Krzywiń, na odcinku Gryżyna – Nowy Dębiec w gmienie Kościan, na odcinku Piotrowo – Zadory w gminie Czempiń i na odcinku Stare Bojanowo – Karmin w gminie Śmigiel. W ramach współpracy z gminami zostaną też wykonane inne inwestycje. I tak w gminie Kościan zostanie wykonane odwodnienie ulic Kościańskiej i Wielichowskiej w Pelikanie, a w Sepienku zlikwidowany zostanie niebezpieczny uskok przy moście. W gminie Krzywiń zostanie zbudowany kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bieżyń-Cichowo. Na terenie gminy Śmigiel zostanie zmieniona organizacja ruchu w Śmiglu na skrzyżowaniach ulic Orzeszkowej i Kościuszki oraz Północnej i Kościuszki. Natomiast w Nowej Wsi powstanie dalszy odcinek chodnika, a w Wonieściu zostanie zmodernizowana droga w kierunku Parska. Chodnik zostanie też położony w Bruszczewie i w Starym Bojanowie. Na terenie gminy Czempiń przewidziana jest budowa chodnika (480 m) w Starym Borówku i przy ulicy Kolejowej (200 m) w Czempiniu. O realizacji tych inwestycji będziemy informować w następnych wydaniach „Orędownika Powiatowego”. Artur Hojan

Stypendia Starosty - informacja

Fragment planu zmodernizowanej ulicy Śmigielskiej. Kolory: zielony – pasy zieleni; żółty – chodniki, przejścia dla pieszych; czerwony – ścieżki rowerowe; szary – miejsca parkingowe.

Już po raz trzeci uczniowie szkół ponadgimnazjalanych i studenci z terenu naszego powiatu będą mogli ubiegać się o Stypendium Starosty Kościańskiego. Przypomnijmy tylko, że w latach ubiegłych stypendium otrzymywało łącznie 20 studentów i 50 uczniów. - Od września i października kolejnych 25 uczniów i 10 studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej i mogących pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce, uzyska wsparcie finansowe na czas trwania roku szkolnego i akademickiego. Stypendium dla uczniów wynosić będzie 150 zł miesięcznie, a dla studentów 200 zł miesięcznie – informuje Michał Jurga, Wicestarosta Kościański. Stypendia adresowane są do uczniów i studentów na stałe mieszkających na terenie powiatu kościańskiego. Zgodnie z regulaminem udzielania stypendium Starosty Kościańskiego, kandydaci będą musieli spełniać następujące kryteria: - wysokie wyniki w nauce – średnia ocen z poprzedzającego semestru dla uczniów 4,50, dla studentów 4,20 - średni miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, nie przekraczający wysokości najniższej emerytury. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży,

dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz studenci, którzy nie ukończyli 25 lat: - dziennej szkoły wyższej, - kształcący się w systemie zaocznym i nie uzyskujący dochodu. O stypendium mogą starać się również słuchacze publicznych zakładów kształcenia nauczycieli. Przy przyznawaniu stypendium uwzględniane będą także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego. W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie uzyskał określonej w kryteriach średniej ocen, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) kandydata lub sam zainteresowany. Wnioski odebrać można w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 207 i 210, II piętro (tel. 512 70 67, 512 74 33) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej powiatu. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 sierpnia 2005 roku. (SAS)


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84,

czerwiec 2005

Różowy piknik Amazonek 11 czerwca br. pod patronatem Starosty Kościańskiego – Andrzeja Jęcza, odbyły się obchody 5-lecia Kościańskiego Stowarzyszenia Amazonek „Hipolita”. - Starostwo Powiatowe w Kościanie, które jest organizatorem dzisiejszych obchodów, znacznie nas wspie-

Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15

ra na co dzień – podkreśliła Janina Tonder-Dymarkowska, prezes stowarzyszenia. – Być może istniejemy stosunkowo krótko jako stowarzyszenie, bo zaledwie pięć lat, ale dla nas Amazonek to pięć przeżytych wiosen. To bardzo dużo. I pragnę wszystkich zapewnić, ze nie damy się. Obchody 5-lecia kościańskich amazonek rozpoczęły się na ul. Wrocławskiej w Kościanie, gdzie Starostwo Powiatowe w Kościanie, Amazonki i Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania zorganizowały bezpłatne badania mammograficzne, dla wszystkich pań, które przekroczyły 35 rok życia. - To bardzo pokrzepiające i sympatyczne widzieć panie uśmiechnięte – powiedział Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. - Wiem, że przeszłyście trudną drogę, stoczyłyście walkę z okrutną chorobą – zrobiłyście wszystko aby pozostać naszymi matkami, żonami, córkami. Wasza determinacja i troska o drugiego człowieka jest bardzo budująca. Wszystkim paniom życzę zdrowia i długich, szczęśliwych lat życia. Każdego roku w Polsce na raka piersi zachorowuje ok. 10 tys. kobiet. Połowa z nich umiera – tak nie musi być. Rak wcześnie wykryty jest całkowicie uleczalny – stąd pomysł bezpłatnych badań mammograficznych kobiet z powiatu kościańskiego. Działalność profilaktyczna odgrywa jedną z kluczowych ról w działalności „Hipolity”. (A.H.)

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76

Na spotkanie zorganizowane przez starostę kościańskiego licznie przybyły kościańskie Amazonki

Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23

Profilaktyka przede wszystkim

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

Starostwo Powiatowe w Kościanie zorganizowało cykl badań mammograficznych dla mieszkanek powiatu. To pierwszy tego typu program profilaktyki zdrowotnej realizowany przez powiat. Badania są przeprowadzane w mammobusie we wszystkich miastach powiatu. Złośliwy nowotwór piersi to rak, na który najczęściej chorują kobiety. Zwykle atakuje panie pomiędzy pięćdziesiątym a sześćdziesiątym rokiem życia. Nie od dziś wiadomo, że profilaktyka jest największym sprzymierzeńcem w walce z tą chorobą i każda kobieta, oprócz samobadania piersi, po ukończeniu czterdziestu lat powinna poddawać się okresowo badaniu mammograficznemu. Rak piersi wykryty we wczesnym stadium rozwoju może być całkowicie wyleczony. Dlatego też Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął decyzję o zorganizowaniu dla mieszkanek powiatu kościańskiego badań mammograficznych. - Programem profilaktycznym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia objęte są tylko panie w wieku od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu dziewięciu lat - mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. - Postanowiliśmy więc sfinansować badania dla pań w wieku poniżej pięćdziesięciu i powyżej sześćdziesięciu dziewięciu lat i jednocześnie umożliwić przeprowadzenie ba-

dań jak najbliżej miejsca zamieszkania i bez zbędnych formalności. Na badania mogły zgłaszać się również kobiety objęte programem profilaktycznym. Zainteresowanie badaniami jest olbrzymie, co świadczy o potrzebie ich organizowania. Porozumienie w sprawie przeprowadzenia badań Zarząd Powiatu podpisał ze Społeczną Fundacją „Ludzie dla Ludzi”, działającą przy Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Badania odbyły się już w Krzywiniu (18 i 26 czerwca) oraz w Śmiglu (25 czerwca). Następne zostaną przeprowadzone 1 lipca w Czempiniu. Natomiast badania w Kościanie dla mieszkanek miasta i gminy odbyły się 11 czerwca, a ich organizacji podjęło się Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita” w ramach obchodów pięciolecia działalności. Panie zgłaszały się telefonicznie w Starostwie Powiatowym; na badania zapisało się 513 kobiet. Badania obejmują: zarejestrowanie, przeprowadzenie wywiadu w kierunku dziedzicznej predyspozycji do zachorowań na nowotwory, opracowanie i doręczenie badanym kobietom wyniku badania wraz ze sformułowanymi zaleceniami oraz wykonanie zdjęć mammograficznych. Powiat przeznaczył na sfinansowanie projektu prawie 20 tysięcy złotych. (SAS)

Powiat w Unii Europejskiej W maju minął rok, od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do struktur europejskich wielu miało wątpliwości, czy warto, czy Polska jest gotowa na to, aby być członkiem Unii. Tymczasem minął już rok, od czasu kiedy formalnie jesteśmy członkiem europejskiej wspólnoty narodów. Być może niektórzy z nas nie dostrzegają korzyści jakie płyną z członkostwa w Unii Europejskiej, ale jedno jest pewne: Unia daje pieniądze i trzeba umieć z nich skorzystać Jak pod tym względem wygląda podsumowanie pierwszego roku dla Powiatu Kościańskiego? Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło wnioski i otrzymało w roku 2004 i do maja 2005 pieniądze aż z siedmiu różnych funduszy. Łącznie prawie 2 miliony złotych. Jest to prawdopodobnie rekord aktywności i skuteczności działań, biorąc po uwagę podmioty funkcjonujące w naszym powiecie. - Warto przy tym zauważyć, że składając wnioski do dofinansowania wykazaliśmy się 100% skutecznością. Co

oznacza, że wszystkie nasze projekty zostały przyjęte – podkreśla Mirosław Woźniak, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej. Poniżej pełne zestawienie otrzymanej pomocy z podaniem tytułu, źródła i wartości: 1. Przebudowa drogi powiatowej Bielewo-Bieżyń, SAPARD, 493 550 złotych, 2. Przebudowa drogi powiatowej Wydorowo-Sierpowo, SAPARD, 481 080 złotych, 3. Przebudowa drogi powiatowej Zgliniec-Jurkowo, SAPARD, 310 070 złotych, 4. Pracownia CAD-Kościańska Platforma Informatyczna, PHARE 2001 SSG, 186 000 złotych, 5. Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego, ZPORR, 193 500 złotych, 6. Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego, ZPORR, 58 310 złotych. 7. Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie, SPO RZL, 151 064 zł. (A.H.)


czerwiec 2005

Rozdano stypendia Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Koœciañskiego odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia stypendiów Stowarzyszenia Oœwiatowego im. Dezyderego Ch³apowskiego. - Stowarzyszenie pomaga szczególnie uzdolnionej m³odzie¿y, osi¹gaj¹cej bardzo dobre wyniki w nauce, wywodz¹cej siê z rodzin niezamo¿nych – wyjaœni³a Wanda Trosiak, sekretarz stowarzyszenia. – Pragnê podkreœliæ, ¿e w naszych dzia³aniach aktywnie wspiera nas Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Stypendia przyznano Ma³gorzacie Lemañskiej, Magdalenie Majchrzak, Milenie J¹der, Weronice Krzywickiej i Micha³owi B¹czykowi. Nagrodê oœwiatow¹ otrzyma³a natomiast Martyna Makowiec. Wszyscy s¹ mieszkañcami Powiatu Koœciañskiego, wszyscy te¿ maj¹ doskona³e wyniki w nauce. Akty nadania stypendiów wrêczyli: Wanda Trosiak, sekretarz stowarzyszenia, Andrzej Jêcz – Starosta Koœciañski i Edward Strzymiñski – przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañskiego. (A.H.)

Radni nagrodzili stypendystów oklaskami

Śpiewali w Gostyniu W niedzielę, 19 czerwca obyło się 30-ste Jubileuszowe Święto Muzyki zorganizowane przez Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie oraz miejscowe władze samorządowe Gostynia. Po oficjalnych uroczystościach i przemarszu kolorowego korowodu ulicami Gostynia, w tamtejszym kinie rozpoczął się przegląd chórów. Do konkursu przystąpiło 13 chórów mieszanych i jeden chór męski. Muzyczna rywalizacja zakończyła się dużymi sukcesami chórów wywodzących się z powiatu kościańskiego. Pierwsze miejsce zajął (ex aequo z leszczyńskim chórem im. Chopina) kościański chór „Lutnia” pod dyrekcją Zygmunta Cichockiego, natomiast na trzecim miejscu uplasowało się Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” z Czempinia. (A.H.)

strona

3 III

Bezpieczne lato 17 czerwca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego omówiono przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w okresie letnim. Stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w okresie wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia imprez masowych oraz ruchu drogowego omówił Komendant Powiatowy Policji Henryk Kasiński. - Zgodnie z przyjętym planem działania kościańska policja zamierza objąć szczególnym nadzorem ciągi komunikacyjne tj. drogę krajową K-5, drogę wojewódzką nr 308, odcinki dróg Racot-Dębiec Nowy; Lubiń- Cichowo- Mościszki; Śmigiel-Poladowo w kierunku do miejscowości Wieleń i Boszkowo – wyjaśnił Henryk Kasiński, Komendant Powiatowy Policji. - Będą także prowadzone kontrole stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwość kierowców przewożących grupy dzieci i młodzieży do miejsc zbiorowego wypoczynku. W okresie letnim policja zamierza wzmocnić patrole wokół miejsc zbiorowego wypoczynku w miejscowościach: Dębiec Nowy, Wonieść, Jezierzyce, Cichowo i Krzywiń. Policjanci wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej będą zwalczali kłusownictwo. Jednym z kluczowych zadań planu jest prowadzenie wspólnie z członkami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu pod kątem dostępności do niego osób niepełnoletnich. Problematykę zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą, szczególnie na kąpieliskach strzeżonych, przedstawił Dariusz Orzechowski - Prezes Zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie /WOPR/. Leszczyński Zarząd WOPR swoim zasięgiem obejmuje dawne województwo leszczyńskie z wyłączeniem Góry i Wschowy. W okresie pozasezonowym WOPR zajmuje się szkoleniem ratowników, organizuje ćwiczenia z zakresu pomocy przedmedycznej. W czasie sezonu pracownicy Pogotowia pełnią służbę ratowniczą na kąpieliskach swojego rejonu. Jednym z zadań pogotowia jest m.in.

odbiór kąpielisk przed rozpoczęciem sezonu pod względem wyposażenia obiektu w odpowiedni sprzęt ratownictwa wodnego oraz obsady ratowników, oznaczenia kąpielisk oraz stanu rekreacyjnego sprzętu wodnego znajdującego się w wypożyczalniach. Zgodnie z wytycznymi Wojewody odbiór kąpielisk jest płatny (ok.800zł). W związku z tym bardzo wielu gospodarzy, pomimo ustawowego obowiązku nie zgłasza tych obiektów do odbioru, co z kolei wpływa na poziom bezpieczeństwa korzystania z tych kąpielisk. Natomiast na obiektach, w których przeprowadzany jest odbiór często brakuje podstawowego sprzętu np. apteczek. Ze względu na nieprzestrzeganie gospodarzy kąpielisk przepisów regulujących wymogi tych obiektów Prezes Orzechowski zaproponował, współdziałanie w tym względzie policji i WOPR. Problematykę oceny sanitarno-epidemiologicznej kąpielisk strzeżonych w zakresie dopuszczenia do eksploatacji przed rozpoczęciem sezonu przedstawiła Anna Strzelczyk pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie. Nadzorem sanitarnym objęte są 3 kąpieliska zorganizowanych na terenie Powiatu Kościańskiego: Cichowo, Dębiec i Krzywiń. - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia woda w kąpieliskach pobierana jest co 2 tygodnie – wyjaśniła Anna Strzelczyk. - W roku bieżącym wodę z kąpielisk pobrano do badań laboratoryjnych w dniu 7 czerwca, w dwóch miejscach na długości plaży. Przeprowadzone badania wody z kąpielisk wykazały, iż woda pod względem bakteriologicznym odpowiada wymogom rozporządzenia i jest bezpieczna do kąpieli, zaznaczyć jednak należy, iż na kąpielisku w Cichowie stwierdzono niedobór tlenu w wodzie. Z kąpieli nie należy korzystać w czasie silnych zakwitów glonów. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia podczas wysokich temperatur. Podsumowując swoje wystąpienie Anna Strzelczyk zapewniła, iż w/w kąpieliska na dzień spotkania tj. 17 czerwca są bezpieczne pod względem sanitarnym dla zdrowia potencjalnych użytkowników. (A.H.)

Chrześniacy prof. Mościckiego w Racocie Na uroczystości Krajowego Zjazdu Wielkopolskiej Rodziny Stowarzyszenia Chrześniaków Prezydenta II RP prof. Ignacego Mościckiego do Kościana i Racotu, które odbyły się w czerwcu, przyjechało ok. 50 chrześniaków. Stowarzyszenie skupia tych mężczyzn, którzy urodzili się jako siódme dziecko w rodzinie. Wówczas automatycznie ojcem chrzestnym stawał się Prezydent II RP prof. Ignacy Mościcki. Pierwsza część obrad Krajowego Zjazdu Wielkopolskiej Rodziny Stowarzyszenia Chrześniaków Prezydenta II RP prof. Ignacego Mościckiego odbyła się w Kościanie. W trakcie zjazdu Michał Jurga – wicestarosta kościański wręczył okolicznościowe tabliczki chrześniakom z Powiatu Kościańskiego – Władysławowi Ratajczakowi, Feliksowi Jankowiakowi i Bolesławowi Nowakowskiemu. Natomiast po obiedzie uroczystości przeniosły się do Stadniny Koni w Racocie, gdzie podczas obrad przy kawie odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia. Następnie gościom została przybliżona historia racockiego pałacu, w którym onegdaj przebywał Prezydent II RP prof. Ignacy Mościcki. Chrześniacy zwiedzili też powozownię, stajnię oraz budynek pałacowy. (A.H.)

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu było najważniejszym tematem obrad komisji

Wakacyjne remonty Okres wakacji nie oznacza wcale, że życie w szkołach zamiera całkowicie. Wręcz przeciwnie - to najdogodniejszy czas na przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkołach. Przygotowują się do nich wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Kościański. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Wielichowskiej w Kościanie prace obejmować będą: konserwację dachu nad portiernią szkoły, wymianę wewnętrznych drzwi wejściowych, wymianę okien oraz malowanie korytarza bloku sportowego, klas w „starej” części szkoły, a także drobne naprawy w szkolnych sanitariatach. Przewidywana wartość tych robót wynosi ok. 26.000 zł. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie szkoły. W Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu zaplanowano malowanie elewacji oraz wymianę rynien i parapetów, na

co zostanie wydatkowanych ok. 40.000 zł. Ponadto Rada Rodziców sfinansuje ( ok. 3.000 zł ) malowanie trzech klas. W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie obecnie trwa przetarg na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej. Jednocześnie dobiegają końca prace wykończeniowe w Centrum Rehabilitacji i Sportu, które zostanie otwarte tuż przed nowym rokiem szkolnym. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zostanie przeprowadzona modernizacja łazienek i sanitariatów w internacie oraz smołowanie pokrycia dachowego na tym budynku, a także wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym „C” i drobne prace malarskie w salach lekcyjnych. Przewidywany koszt prac to kwota 75.000 zł, z tego 1.500 zł będzie pochodzić ze środków Rady Rodziców. (A.H.)


strona

IV4

czerwiec 2005

POCZET STAROSTÓW KOŚCIAŃSKICH

Mecenas Karol Józef Fischbach (1902 – 1995) Urodził się 21 lipca 1902 r. w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po odzyskaniu niepodległo-

Mec. Karol Fischbach (1902 – 1995)

ści zdał maturę w czerwcu 1919 r. W roku następnym rozpoczął równoległe studia na wydziale ekonomii i prawa Uniwersytetu Poznańskiego, uwieńczone pracami magisterskimi (ekonomia 1923 r., prawo 1924 r.). W 1924 r. jego rodzina sprowadziła się do Kościana. Karol Józef Fischbach po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację sądową jako asesor przy Sądzie Grodzkim w Pobiedziskach, następnie Jutrosinie, a po złożeniu egzaminów końcowych został sędzią w Sądzie Grodzkim w Lesznie. W 1928 roku osiedlił się w Kościanie otwierając kancelarię adwokacką, którą prowadził do wybuchu wojny. W Kościanie stał osobistością i wziętym adwokatem, będąc radcą prawnym dużych firm, jak Cukrowni, czy Monopolu Tytoniowego. W 1932 roku wziął ślub z Marią Koplińską. Mieli dwie córki: Aleksandrę (1933 r.) i Irenę (1936 r.). W dniu wybuchu wojny został zmobilizowany do stacjonującego w Lesznie 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, przemierzając w jego szeregach cały szlak bojowy, od Leszna, aż do kapitulacji Warszawy. Do Kościana powrócił w październiku. Ostrzegano go, że jest poszukiwany przez gestapo. By się ukryć wyjechał do Wrocławia, jednak po trzech tygodniach powrócił, aby spotkać się z rodziną. Natychmiast został aresztowany. Niechybnie zostałby zgładzony, gdyby nie list z Królewca od Niemca dr Paula Simona. Nadawca dziękował w nim za pomyślnie przeprowadzoną przed wojną skomplikowaną sprawę spadkową. Na tej podstawie został zwolniony do domu. Do końca okupacji pracował w niemieckim biurze do spraw majątkowych jako księgowy. Po wyzwoleniu zaproponowano mu stanowisko Starosty Kościańskiego. Przyjął je obejmując urząd 2 lutego 1945 r. Jak wspominał podczas wywiadu z Włodzi-

mierzem Pokładeckim: „Rozpocząłem organizować pracę administracji państwowej, do której już pierwszego dnia zgłosiło się 20 przedwojennych urzędników. W ciągu tego miesiąca przeprowadzono wybory do rad powiatowych miejskich i gminnych oraz powołano burmistrzów, wójtów i sołtysów”. Był doskonałym, ale także wymagającym organizatorem, a jego niezaprzeczalną zasługą była odbudowa gospodarki na terenie powiatu ze zniszczeń wojennych. Udzielał się także społecznie – był m.in. przewodniczącym Honorowego Komitetu Ekshumacyjnego Ofiar Wojny w Kościanie. Po trzech latach wytężonej pracy postanowił powrócić do swego zawodu, składając 31 lipca 1948 r. rezygnację ze stanowiska Starosty. Jego obowiązki przejął wicestarosta Jan Andrzejewski. Z dniem 19 października Starostą Kościańskim mianowany został Józef Klimczak. Był nim do 1950 r., po czym stanowisko to zostało zlikwidowane, a w jego miejsce ustanowiono funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Był to początek epoki stalinowskiej i prześladowań UB. Kolejnym posunięciem władz była likwidacja w 1975 r. powiatów. Przywrócono je dopiero w 1999 roku. Na początku lat 50 – tych był systematycznie inwigilowany przez służby UB. Zarzucano mu, że jest „klasowo obcy” i na krótko zawieszony został w czynnościach adwokata. Kancelarię prowadził do chwili przejścia w 1976 r. na emeryturę. W 1977 r. przeprowadził się do Poznania. Po śmierci żony w 1987 r. zamieszkał u córki Aleksandry. Żył 93 lata i do końca był niezwykle sprawny umysłowo. Zmarł 1 sierpnia 1995 r. Pochowano go na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Piotr Bauer / (A.H.) Opracowano na podstawie dokumentów ze zbioru Włodzimierza Pokładeckiego z Kościana.

Finał konkursu ekologicznego W dniu 16 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbył się finał konkursu plastycznego zorganizowanego przez Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska pod hasłem „Jak dbam

Młodzi ekolodzy z dumą odebrali nagrody

o środowisko, w którym żyję”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VI szkół podstawowych powiatu kościańskiego, a jego celem było poszerzenie wiedzy o środowisku naturalnym i rozwijanie świadomości ekologicznej - Chciałbym wam bardzo podziękować za wasz trud i wykonanie tak pięknych prac – powiedział starosta kościański Andrzej Jęcz, zwracają się do finalistów konkursu. – To od nas wszystkich zależy, czy nasze środowisko będzie czyste i ekologiczne. Cieszę się, że już w tak młodym wieku doskonale to rozumiecie. Na konkurs wpłynęło 308 prac, z którym 5 nie spełniało warunków regulaminu konkursu. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową w dwóch kategoriach wiekowych: a) w kategorii klas I – III pierwsze miejsce zajęła Ewelina Kubiak (kl. III) z Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bronikowie; drugie Monika Pełka (kl. I) ze Szkoły Podstawowej w Gołębinie Starym, a trzecie Eryk Drews (kl. II) ze Szkoły Podstawowej w Gołębinie Starym. W tej kategorii przyznano też dwa wyróżnienia dla Elżbiety Isbrandt (kl. II) z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie oraz Jakuba Mikołajczaka (kl. II) ze szkoły Podstawowej w Czempiniu; b) w kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Majchrzak (kl. VI) z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, drugie miejsce Jagoda Wojtczak (kl. VI) z Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, a trzecie miejsce zajął Sebastian Ludwiczak (kl. VI) z Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie. W tej kategorii przyznano też dwa wyróżnienia: dla Małgorzaty Kraśniewskiej (kl. IV) z Zespołu Szkół w Jerce oraz dla Marty Itkowiak (kl. IV) ze Szkoły Podstawowej w Czempiniu. Konkurs o tematyce ekologicznej wydział Starostwa zorganizował już trzeci raz i z każdym rokiem cieszy się on coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci. (A.H.)

Podczas spotkania podsumowano wydarzenia sportowe w powiecie

Powiat na sportowo 22 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie na uroczystym spotkaniu podsumowano mijający sportowy rok szkolny 2004/2005. Szkolny system rozgrywek obejmował Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych, Gimnazjadę i Licealiadę. W roku szkolnym 2004/2005 odbyły się 52 imprezy sportowe o randze Mistrzostw Powiatu Kościańskiego, w których brało udział około 2500 uczniów. 30 imprez to zawody sportowe organizowane zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, kończące się finałami wojewódzkimi. Pozostałe to dodatkowa oferta skierowana do dzieci i młodzieży zakończona na szczeblu powiatowym. Spotkanie było okazją do uhonorowania zawodników i ich opiekunów. Andrzej Jęcz - Starosta Kościański i Edward Strzymiński – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kościanie wraz z zaproszonymi gośćmi nagrodzili najlepszych sportowców ze szkół z terenu Powiatu Kościańskiego. Zawodnicy reprezentujący Powiat Kościański największe sukcesy odnieśli w tenisie stołowym oraz lekkiej atletyce. System szkolnych imprez sportowych finansowany jest w całości z budżetu Powiatu Kościańskiego, a jego realizatorem jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie. (PO)

14_op_NR11  

czerwiec 2005 strona 1 Fragment planu zmodernizowanej ulicy Śmigielskiej. Kolory: zielony – pasy zieleni; żółty – chodniki, przejścia dla pi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you