Page 1

strona

maj 2005

Nr 10

maj 2005

Rok 2

Boisko w czerwcu

1

ISSN 1732-3592

Godziny pracy aptek ustalone Roczny plan dyżurów str. II

POK i SZOK Szkolenie bezrobotnych str. III

Jednomyślnie za Zarząd z absolutorium str. III

Czas na zalesianie Skorzystaj z dopłat str. IV Boisko ze sztucznej nawierzchni już w czerwcu Jak zapowiadaliśmy - w kwietniu - zostały rozebrane budynki w sąsiedztwie powstającego Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. Na pustym, dużym placu powstanie pierwsze w powiecie ze sztucznej nawierzchni boisko sportowe o łącznej powierzchni, wraz z obej-

ściem, 720 metrów kwadratowych. Na tym wielofunkcyjnym boisku będzie można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i tenisa. Poza boiskiem na placu będzie również bieżnia – za budynkiem Centrum - o powierzchni ponad 97 metrów kwadratowych. Będzie miała dwa tory o szerokości metra, każdy i długości ponad 50 metrów. Na placu będzie parking na 19 miejsc, w tym 6 miejsc parkingowych będzie przeznaczona dla parkowania pojazdów prowadzonych przez osoby niepełnosprawne. Powierzchnia parkingów i dróg wewnętrznych na placu wynosi ponad 900 metrów kwadratowych. Całość zostanie udekorowana zielenią, wśród której znajdą się ławki i oświetlenie parkowe. Parkingi i drogi wewnętrzne zostaną wykonane do końca maja. Na początku czerwca rozpoczną się prace związane z budową płyty boiska. W samym budynku Centrum Rehabilitacji zakończono tynkowanie ścian. Prowadzone są prace wykończeniowe w sanitariatach, jest montowana winda i gazowa kotłownia. W sali sportowej trwają prace tynkarskie, ściany przykryją płytki. Na podłodze położono pierwszą warstwę posadzki. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec sierpnia. bj

Jesienią znów ciepła zupa O Punkcie Pomocy Żywnościowej str. IV

Mammobus w powiecie Informujemy, że Starostwo Powiatowe przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizuje na terenie gmin Czempiń, Krzywiń i Śmigiel bezpłatne badania mammograficzne. Badania zostaną przeprowadzone w mammobusie. Badania odbędą się w: - Czempiniu, 18 czerwca 2005 r. w godz. 900 - 1300 na Rynku w Czempiniu. - Krzywiniu, 18 czerwca 2005 r. w godz. 1500 - 1800 przy Domu Strażaka w Krzywiniu ul. Kasztelańska 1. - Śmiglu, 25 czerwca 2005 r. w godz. 900 - 1800 przy Centrum Kultury w Śmiglu ul. Kościuszki 20. Z badań mogą skorzystać wszystkie panie, które ukończyły 35 rok życia, w pierwszych 10 dniach cyklu (jeśli miesiączkują). Zainteresowane badaniem Panie prosimy o zgłoszenia w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie pod numerem telefonu: 512 70 67 lub 512 74 33 wew. 28. Przy zgłoszeniu na badanie należy podać: imię i nazwisko, PESEL, wiek i numer telefonu.


strona

II2

maj 2005

Ważne adresy

Godziny pracy aptek – ustalone

Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84,

W maju, po konsultacjach z Okręgową Izbą Aptekarską w Poznaniu i po zasięgnięciu opinii wójta i burmistrzów gmin wchodzących w skład Powiatu Kościańskiego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy dla 23 aptek działających na terenie powiatu. Obowiązek ustalenia przez władze powiatu rozkładu godzin pracy aptek oraz dyżurów aptek w nocy w niedziele i święta wynika z przepisów usta-

Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18.

wy Prawo Farmaceutyczne. Rozkład godzin pracy aptek, a także terminy dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych prezentujemy poniżej. Dyżury ustalono do dnia 11 lutego przyszłego roku. Aptekarze dyżury nocne, niedzielne i świąteczne będą pełnili pod ogólnodostępnym numerem telefonu komórkowego: 0604351038. Poszczególne apteki będą miały dyżury tygodniowe. bj

Ramowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kościańskim w 2005 roku L.p. 1.

Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00

Nazwa apteki Medyk

Adres

Telefon

Kościan, Ul. Wolności 27

065 511 72 17 065 511 72 19 065 511 72 18

2.

Pharmakon

Kościan, Os. Jagiellońskie 51a 065 512 01 66

3.

Piastowska

Kościan, Os. Piastowskie 74

4.

Św. Łukasza

5.

Pod Białym Orłem Kościan, Rynek 21

Kościan, Ul. Szkolna 54

Godziny otwarcia Pon. – pt. Sobota 8 00 - 1800 8 - 20 00

00

Niedziela

-

-

8 - 13 00

00

-

065 512 62 55 065 511 73 55 065 511 73 56

730 - 21 00

730 - 1300

-

8 - 13

-

065 512 05 27

8 - 20

065 512 11 66 065 511 73 65 065 511 73 66

730 - 21 30

730 - 2000

1000 - 20 00

00

00

00

00

Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15

6.

Eskulap

Kościan, Al. Kościuszki 15

065 512 77 77

800 - 19 00

900 - 1300

-

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76

7.

Pod Lipą

Kościan, Ul. Nacławska 10/1

065 512 57 99

830 - 20 00

900 - 1300

-

8.

Grodzka

Kościan, Rynek 28

065 511 70 87

8

8

00

-

9.

Śródmiejska

Kościan, Ul. Kruszewskiego 11

065 511 71 65 065 511 71 67 065 511 71 66

730 - 18 00

730 - 1400

-

9

00

-

Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00

00

- 21

00

- 13

10.

Apteka 2000

Kościan, Ul. Piłsudskiego 50

065 511 95 25

8

11.

Arnica

Kościan, Os. Jagiellońskie 82c

065 511 74 50

900 - 20 00

800 - 1400

-

12.

Pod Złotym Moździerzem

Kościan, Al. Kościuszki 6

065 511 97 61

800 - 20 00

800 - 1300

-

13.

Krzywińska

Krzywiń, Rynek 9

065 511 77 07 065 517 06 28

800 - 1800

00

- 17

00

00

00

- 13

830 - 1200

-

- 19

00

8 - 13

-

- 18

00

8

14.

Pod Wagami

Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 15

065 518 00 11

8

00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60

15.

Słoneczna

Śmigiel, Ul. Kościuszki 2

065 518 06 60

8

00

16.

Melisa

Stare Bojanowo, Ul. Główna 37 065 518 51 21

17.

Aspirynka

Czempiń, Ul. Rynek 9

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72

18.

Pod Wagą

Czempiń, Rynek 26

061 282 63 24

8

19.

Remedium

Racot Os. 2000 10

065 513 29 07

800 - 18 30

20.

Św. Katarzyny

Głuchowo Os. Dobruckiego 4

061 282 34 86

Pon., śr., pt.: 830 - 1500, 900 - 12 00 1700 - 2000 Wt., czw. 830 - 16 30

-

-

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

800 - 17 00 9 - 17 00

00

- 18

00

00

00

00 00

-

900 - 1200

-

30

- 12

8

00

- 13

-

8

00

- 13

00

-

800 - 1100

-

00

21.

Targowa

Śmigiel Ul. Dr Skarżyńskiego 8

065 518 80 88

800 - 15 00

-

22.

Śmigielska

Śmigiel Ul. Dr Skarżyńskiego 5a 065 518 82 28

800 – 1800

900 – 1300

-

23.

Punkt apteczny Magdalena Hebisz

8

-

Wonieść 44

00

– 16

00

Dyżury aptek w powiecie kościańskim w 2005 roku l.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Apteka Eskulap Pod Białym Orłem Pod Lipą Grodzka Pod Białym Orłem Apteka 2000 Św. Łukasza Pharmacon Medyk Św.Łukasza Pod Białym Orłem Eskulap Pod Lipą Pod Białym Orłem Grodzka Apteka 2000 Pod Białym Orłem Arnica Św. Łukasza Pharmacon Medyk Pod Białym Orłem Św. Łukasza Eskulap Pod Białym Orłem Pod Lipą Grodzka Apteka 2000

Termin dyżuru Od dnia: 22 stycznia 29 stycznia 5 lutego 12 lutego 19 lutego 26 lutego 5 marca 12 marca 19 marca 26 marca 2 kwietnia 9 kwietnia 16 marca 23 kwietnia 30 kwietnia 7 maja 14 maja 21 maja 28 maja 4 czerwca 11 czerwca 18 czerwca 25 czerwca 2 lipca 9 lipca 16 lipca 23 lipca 30 lipca

Apteka Do dnia: 29 stycznia 5 lutego 12 lutego 19 lutego 26 lutego 5 marca 12 marca 19 marca 26 marca 2 kwietnia 9 kwietnia 16 kwietnia 23 kwietnia 30 kwietnia 7 maja 14 maja 21 maja 28 maja 4 czerwca 11 czerwca 18 czerwca 25 czerwca 2 lipca 9 lipca 16 lipca 23 lipca 30 lipca 6 sierpnia

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Pod Białym Orłem Arnica Św. Łukasza Pharmacon Medyk Pod Białym Orłem Św.Łukasza Eskulap Pod Białym Orłem Pod Lipą Apteka 2000 Grodzka Pod Białym Orłem Apteka 2000 Arnica Św. Łukasza Pharmacon Medyk Pod Białym Orłem Św. Łukasza Grodzka Eskulap Pod Lipą Pod Białym Orłem Apteka 2000 Arnica Pod Białym Orłem Św. Łukasza

Termin dyżuru Od dnia: 6 sierpnia 13 sierpnia 20 sierpnia 27 sierpnia 3 września 10 września 17 września 24 września 1 października 8 października 15 października 22 października 29 października 5 listopada 12 listopada 19 listopada 26 listopada 3 grudnia 10 grudnia 17 grudnia 24 grudnia 1 stycznia 2006 8 stycznia 2006 15 stycznia 2006 22 stycznia 2006 29 stycznia 2006 4 lutego 2006

Do dnia: 13 sierpnia 20 sierpnia 27 sierpnia 3 września 10 września 17 września 24 września 1 października 8 października 15 października 22 października 29 października 5 listopada 12 listopada 19 listopada 26 listopada 3 grudnia 10 grudnia 17 grudnia 24 grudnia 1 stycznia 2006 8 stycznia 2006 15 stycznia 2006 22 stycznia 2006 29 stycznia 2006 4 lutego 2006 11 lutego 2006


strona

maj 2005

POK i SZOK Pod koniec maja zakończy się szkolenie osób bezrobotnych realizowane w ramach projektu POK - „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie”. Projekt ten był realizowany w pracowni komputerowej, działającej w warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Młyńskiej w Kościanie. W ciągu dwóch miesięcy, w ramach Powiatowego Ośrodka Karier udało się przeszkolić, zgodnie z założeniami projektu 60 młodych bezrobotnych osób. Wszyscy otrzymali certyfikat potwierdzający odbycie kursów i nabycie praktycznych umiejętności – informuje M. Woźniak – Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej. Uczestnicy projektu mięli mniej niż 25 lat i zostali wybrani do niego w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Wśród tych osób 2 mają wykształcenie wyższe, 36 średnie, 18 zawodowe, 3 podstawowe, a jedna osoba ukończyła OHP. Uczestnicy szkoleń zostali podzieleni na cztery 15 osobowe grupy. Każdy z nich miał możliwość konsultacji i porady od psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Celem tych porad było ustalenie predyspozycji zawodowych kursantów. Właściwe szkolenia odbywały się w ramach 4 modułów tematycznych. Kursanci mogli zdobyć wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera, z obsługi komputerowych programów graficznych, z zakresu obsługi wózków jezdniowych i komputerowej obsługi magazynu oraz umiejętności spawania metodami TIG i MAG. Średnio każda szkolona osoba miała 150 godzin zajęć. W wyniku konsultacji ze specjalistami 10 osób zdecydowało się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – informuje M. Woźniak. W związku z tym pracownicy kościańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przeprowadzili dla tych osób kurs z zakresu pierwszych kroków w biznesie. Powiatowy Ośrodek Karier, mimo zakończenia tej fazy szkoleń będzie nadal realizowany. Starostwo Powiatowe stara się o nowe środki finansowe, które pozwolą na organizację kolejnych inicjatyw. W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o grant na SZOK, czyli Szkolny Ośrodek Kariery. Konkurs na tworzenie Szkolnych Ośrodków Karier rozpisało Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach programu „Pierwsza Praca”. Wnioski należy składać do 31 maja 2005 roku w wojewódzkich komendach OHP. Powiat Kościański będzie ubiegał się o kwotę 18 000 złotych, najwyższą, jaka będzie przyznawana. Ewentualnie otrzymane w ramach tego konkursu środki zostaną przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Ośrodka, wzbogacenie pracowni komputerowej o nowe programy, dokupienie sprzętu komputerowego. Od niedawna działa też strona internetowa Powiatowego Ośrodka Karier. Na tej stronie, pod adresem: www.pok-koscian.ires.pl , w ramach „Kiosku z Pracą” osoby bezrobotne i pracodawcy, którzy poszukują pracowników, po bezpłatnym zalogowaniu, będą mogli zamieścić swoja ofertę. Ta internetowa witryna będzie na bieżąco aktualizowana. Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy mają nadzieję, że to, internetowe forum pracy spotka się z zainteresowaniem pracodawców i osób poszukujących pracy. bj

Z cukrem OK Starostwo Powiatowe w Kościanie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków – Zarząd Powiatowy w Kościanie zorganizowało badania poziomu cukru we krwi. Przebadano uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowiów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie przebadano 158 osób, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie poziom cukru sprawdzono 356 osobom w śmigielskim Liceum Ogólnokształcącym przebadanych zostało 51 uczniów, a w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 56 osób. Wyniki, poza pojedynczymi przypadkami, były dobre. Badania i sprzęt potrzebny do ich wykonania sfinansowało Starostwo Powiatowe w Kościanie, a wykonali je kościańscy członkowie Stowarzyszenia Diabetyków. Poza środkami potrzebnymi na wykonanie tych badań Starostwo przekazało Stowarzyszeniu glukometr. Urządzenie to, które zakupiono za kwotę 656 złotych służy do mierzenia trójglicerydów, cholesterolu i poziomu cukru we krwi. bj

III 3

Jednomyślnie za W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, 26 kwietnia 2004 roku, Rada rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Kościańskiego z wykonania budżetu za rok 2004 i udzieliła mu – jednomyślnie – absolutorium. Wy d a t k i p o w i a t u w 2 0 0 4 r o k u w y n i o s ł y 34.114.000 zł. Pozyskane, dodatkowe środki zewnętrzne, na łączną kwotę 2.600.000 zł., wzrost dochodów w stosunku do planowanego do kwoty 3.464.000 zł. pozwolił przeznaczyć ponad 19 % środków z budżetu, tj. 6.486.000 zł. na inwestycje. W ramach tej sumy środki przeznaczono na: drogi powiatowe - 3.861.000 zł. - w tym 2.975.000 zł na zadania dofinansowane z programu SAPARD, kwotę 1.944.000 zł na budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej, a na przebudowę kotłowni przy poradni zdrowia w Śmiglu, remont siedziby Starostwa przy ul. Gostyńskiej, zakup nieruchomości przy ul. Nadobrzańskiej w Kościanie, remont Komendy Policji

w Kościanie kwotę łączną w wysokości 681.000 zł. Rok 2004 zakończył się nadwyżką w wysokości około 1.800.000 zł. bj

W ramach inwestycji najwięcej środków przeznaczono na drogi

Plan Rozwoju Lokalnego Podczas XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego został przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego do roku 2013. Dokument ten porządkuje proces inwestycyjny w powiecie, uwzględnia priorytetowe inwestycje, opisuje zasoby i możliwości finansowe inwestycji i wskazuje źródła ich finansowania. Przedstawiony plan zakłada również komunikację społeczną między władzami powiatu a społecznością lokalną i samorządami szczebla gminnego, które uczestniczą w planowaniu rozwoju powiatu. Obowiązek opracowania i uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego nałożył Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 16 marca 2004 roku. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o środki strukturalne Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia dwa etapy realizacyjne: do roku 2006 i w latach 2007-2013, w których zostanie zrealizowanych 48 kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Do najważniejszych należą: budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie, budowa ekologicznych kotłowni gazowych, modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach i Jarogniewicach, rewitalizacja kościoła p.w. św. Ducha w Kościanie, budowa dróg na terenie powiatu oraz tras rowerowych na Ziemi Kościańskiej. W planie przyjęto nie tylko inwestycje, ale również realizację zadań zmierzających do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębior-

czości, co w efekcie ma doprowadzić do wzrostu zatrudnienia oraz poprawy spójności społeczno-ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie regionalnym. Istotnymi elementami planu są elementy zakładające zapewnienie mieszkańcom wsi możliwie najwyższego poziomu życia oraz wdrożenie różnorodnych programów w celu rozwiązania problemów społecznych – zwłaszcza bezrobocia, poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin niezamożnych. Plan obejmuje również stworzenie „mapy aktywności” szeroko rozumianej infrastruktury społecznej, zwłaszcza oświaty i wychowania, służby zdrowia i pomocy społecznej Plan zakłada również pełna inwentaryzację i opiekę nad zabytkami i obiektami dziedzictwa narodowego na terenie Powiatu Kościańskiego. Zagospodarowanie tego obszaru jest ściśle powiązane z rozwojem infrastruktury turystycznej, a przede wszystkim agroturystyki, która cieszy się coraz większą popularnością. - Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów – powiedział Andrzej Jęcz, starosta kościański. – Tworząc plan nie kierowaliśmy się dowolnymi przesłankami. W efekcie stworzyliśmy dokument strategiczny, który przedstawia planowane inwestycje. Jest to dokument otwarty, który będzie podlegał modyfikacjom, podobnie jak dokument Strategii Powiatu. Wdrożeniem Planu Rozwoju Lokalnego na terenia powiatu kościańskiego będzie się zajmował Zarząd Powiatu przy współudziale grup roboczych i niezależnych ekspertów. ah

Szkolne remonty W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „Kamel” s.c. z Leszna. Całkowity koszt budowy wynosi ponad 89 tys. złotych. Prace zostaną ukończone do końca lipca br. W okresie letnim w zespole szkół przewidziana jest też kolejna inwestycja na kwotę 36 tys. złotych dotycząca wykonania nowego pokrycia dachowego łącznie z wymianą rynien i rur spustowych. W tym samym czasie odbędzie się też gruntowny remont sanitariatów i łazienek w przyszkolnym internacie. - Planujemy również remonty w postaci malowania sal lekcyjnych, co chcemy zrobić ze środków własnych – wyjaśnia Stefan Jaworski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. – Dodam, że w ostatnim czasie uczniowie szkoły odnowili pomieszczenia i elewację stajni szkolnej.

Te inwestycje i remonty niewątpliwie spowodują podniesienie komfortu tak dla uczniów jak i nauczycieli. Efekty wszystkich prac będzie można zobaczyć już we wrześniu, podczas inauguracji nowego roku szkolnego. ah

Szkoła będzie miała kanalizację

Wnioski złożone W połowie maja upłynął tegoroczny termin składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do produkcji rolniczej. Przy wypełnianiu wniosków swoim wsparciem i wiedzą służyli rolnikom pracownicy Powiatowych Punktów Informacji dla Rolników, a także Biura Powiatowego ARIMR w Kościanie. Do 16 maja w Biurze Agencji złożono 2770 wnio-

sków. O 40 wniosków więcej niż w roku ubiegłym. Rolnikom i podmiotom gospodarczym działającym w powiecie z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych wypłacono – za rok ubiegły – kwotę w wysokości 27.738.000 zł. Natomiast kwota wypłacona w ramach wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania wynosiła - w 2004 roku - 2.002.000 zł. bj


strona

IV4

maj 2005

Czas na zalesianie Producenci rolni i spółdzielnie produkcyjne od 1 czerwca do 15 lipca 2005 roku w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościanie będą mogli składać wnioski na zalesianie gruntów rolnych. Zalesiane muszą być użytki rolne będące własnością producenta rolnego, a także takie, które zostały zakwalifikowane w ewidencji gruntów rolnych do: gruntów ornych, trwałych użytków zielonych lub sadów. Minimalna powierzchnia gruntu do zalesienia to obszar o szerokości 20m i powierzchni 0,3 ha. Przy składaniu wniosku grupowego zalesiana powierzchnia musi mieć minimum 3 ha w jednym obrysie. Osoba decydująca się na zalesianie może otrzymać trzy płatności. Jednorazową płatność - wspar-

Hanna Ratajczak z punktu informacyjnego w Czaczu, oraz pracownicy pozostałych punktów a także ARiMR udzielą informacji w sprawie zalesień

cie na zalesianie – za poniesione koszty zalesiania i ewentualnego grodzenia uprawy leśnej. Płatność ta w wysokości od 4300 zł/ha do 8300 zł/ha – będzie wypłacana w pierwszym roku po wykonaniu zalesiania. W tym wypadku – informuje Anna Postaremczak – kierownik powiatowego biura ARIMR w Kościanie wysokość zwracanej kwoty zależy od proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy, grodzenia uprawy leśnej, wreszcie od konfiguracji terenu. Maksymalna stawkę można uzyskać, jeżeli zalesiany grunt leży na stoku powyżej 12 stopni, do zalesiania wykorzystano wyłącznie gatunki drzew liściastych, a grodzenie wykonano z 2 metrowej siatki. Kolejna płatność - premia pielęgnacyjna – jest wypłacana co rocznie przez 5 lat - od założenia uprawy leśnej - w formie ryczałtu za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych. Wysokość premii wynosi od 420 zł/ha do 1100 zł/ha. I podobnie jak w przypadku poprzedniej płatności uzależniona jest od konfiguracji terenu, ale także od stosowania środków chemicznych do odstraszania zwierzyny. Wreszcie trzecia płatność - premia zalesieniowa – jest to również ryczałt wypłacany przez 20 lat od zalesienia gruntu. Środki te wypłacane są za utracone dochody z rolnictwa, z tytułu przekształcenia gruntów ornych na leśne. Wysokość premii zalesieniowej – wyjaśnia Anna Postaremczak – jest, w tym przypadku uzależniona do uzyskiwanych dochodów z rolnictwa. Przykładowo, jeżeli rolnik uzyskuje tylko przychody z rolnictwa, czyli co najmniej 20% ogólnego dochodu to otrzyma premie w wysokości 1400 zł/ha na rok, natomiast, jeżeli ma większe dochody, które uzyskuje z działalności poza rolniczej, a więc uzyska mniej niż 20 % dochodów, otrzymana na rok premie w wysokości 360 zł/ha. Więcej informacji na temat programu i dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o zalesienie gruntów można uzyskać osobiście w Punktach Informacji dla Rolników na terenie całego powiatu oraz przy ulicy Bernardyńskiej 2 w Biurze Powiatowym ARiMR w Kościanie, telefon (065) 511-43-56. Osobą odpowiedzialną za program „Zalesianie Gruntów Rolnych” jest pan Bartłomiej Kawka. bj

Jesienią znów ciepła zupa Kolejny już sezon działał w Powiecie Punkt Pomocy Żywnościowej, który powstał w 2003 roku z inicjatywy Starosty Kościańskiego w dawnym budynku kościańskiego pogotowia. Ciepły posiłek czekał na wszystkich potrzebujących w Punkcie od poniedziałku do piątku. Od 1 grudnia 2004 roku do końca kwietnia tego roku wydaliśmy około 1920 posiłków – informuje Grażyna Talarczyk – dyrektor PCPR, który nadzoruje działalność tej placówki. Dziennie korzystało z pomocy, podobnie jak w pierwszym roku działalności Punktu, około 40 osób. Koszt wydawanych posiłków wyniósł prawie 6 tys. złotych – dodaje dyrektor. Całkowity koszt ponosiło Starostwo Powiatowe w Kościanie. Równocześnie z otwarciem Punktu Pomocy Żywnościowej uruchomiony został, w tym samym miejscu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jest to placówka całodobowa, która ma zapewnić bezpieczne schronienie osobom zagrożonym przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, a także takim, które zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych lub innych losowych wypadków. Z pomocy Ośrodka, od czasu jego otwarcia, skorzystało łącznie 20 osób dorosłych i 2 dzieci. Dane statystyczne na temat kolejnego roku działalności Punktu Pomocy Żywnościowej, a także Ośrodka Interwencji Kryzysowej pokazują, że pomysł powołania tych placówek był słuszny – stwierdza Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Cieszę się, że udało nam się stworzyć miejsca, w których osoby potrzebujące mogą spotkać wyciągniętą w ich kierunku, pomocną, dłoń. Prowadzenie tych placówek byłoby zdecydowanie trudniejsze – dodaje Starosta, gdyby nie bezinteresowna pomoc przedsiębiorców. W tym roku, w styczniu, zorganizowaliśmy bal charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na ich działalność. Przez cały okres wydawania posiłków otrzymywaliśmy od przedsiębiorców pomoc rzeczową, pragnę w imieniu władz powiatu, w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a

przede wszystkim w imieniu wszystkich potrzebujących podziękować tym, którzy rozumieją sens prowadzenia takiej działalności i wspierają nas w prowadzeniu tych dwóch instytucji – mówi Andrzej Jęcz. Punkt Pomocy Żywnościowej wznowi wydawanie posiłków jesienią tego roku. Starostwo Powiatowe w Kościanie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szczególnie dziękuje następującym osobom, firmom i organizacjom pozarządowym: 1. Karolowi Kopience – Radnemu Powiatu Kościańskiego – wpłaty pieniężne 2. Piekarni - Marka Sworackiego w Kościanie – chleb 3. Piekarni - Mariusza Karolczaka w Kościanie chleb 4. Zakładowi Piekarniczemu Mariana Kurasiaka w Kościanie – chleb 5. Piekarni-Ciastkarni Maria i Paweł Walenciaków w Kiełczewie - chleb 6. Piekarni Michała Czaplickiego w Kościanie – chleb i drożdżówki 7. Restauracji “OLEK” Dariuszowi Piotrowiakowi - zupy 8. Wytwórni Lodów „W S G“ Spółka z o.o. w Kościanie - mrożonki 9. Polmozbytowi w Kościanie – art. żywnościowe 10.Stowarzyszeniu “Człowiek dla Człowieka” w Kościanie – art. żywnościowe 11. Stowarzyszeniu “Jesteśmy Wśród Was” w Kościanie – art. żywnościowe 12.Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu “AKWIZYTOR” sp. z o.o. w Bonikowie- art. żywnościowe 13.Przedsiębiorstwu Produkcji Spożywczej “FRYKAS” sp. z o. o. w Kościanie - art. żywnościowe 14.Norbertowi Mockowi “BOSMAN” sp. z o.o.- art. żywnościowe 15.Zygmuntowi Garczarkowi – odzież używana 16.Fundacji Trzech Muszkieterów za pośrednictwem Pana Tomasza Garczarka “KONTUSZ” sp. z o.o. - art. żywnościowe bj

Kwiecień i maj miesiącami pamięci Jak co roku w kwietniu – miesiącu pamięci narodowej – wspominamy tych, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej. Czas, który wydawałoby się powinien nieustannie zacierać ślady nazistowskich zbrodni, działa w tym przypadku zupełnie inaczej. W miarę jego upływu docieramy do nowych archiwaliów, nowych dokumentów, wydarzenia opisywane przed laty w publikacjach historycznych i monografiach są uzupełniane o nowo odkryte fakty. Literatura poświęcona Zagładzie i martyrologii nadal cieszy się ogromną popularnością wśród czytelników. Wszystko po to, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tamtych strasznych czasach, w których życie pojedynczego człowieka było pogardzane i nie miało dla hitlerowskich (jak również stalinowskich) oprawców żadnej wartości. Poprzez pamięć o ofiarach wyrażamy swój szacunek i oddajemy cześć tym, którym nie dane było przeżyć nazistowskiego reżimu. Powiatowa delegacja w składzie: Michał Jurga – wicestarosta kościański oraz Marian Koszewski i Józef Świątkiewicz – członkowie Powiatowego Zespołu ds. Pamięci, Walk i Męczeństwa udała się 20 kwietnia do lasu w Jarogniewicach, gdzie znajdują się masowe mogiły ok. 3000 pacjentów psychicznie i nieuleczalnie chorych zamordowanych w okresie od stycznia do marca za pomocą samochodów-komór gazowych przez SS-Sonderkommando Lange. Pod kamiennym obeliskiem upamiętniającym polskich, niemieckich i żydowskich pacjentów złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Następnie delegacja udała się do Fortu VII w Poznaniu, który był pierwszym nazistowskim obozem koncentracyjnym na ziemiach polskich. - Obóz jako więzienie gestapo zaczął funkcjonować już w drugim miesiącu okupacji – wspomina Marian Koszewski, były więzień Fortu VII, Auschwitz i Mauthausen-Gusen. – W Forcie panowały straszne warunki, a sama nazwa obozu wywoływała wśród Polaków dreszcz grozy i lęku. Nawet Niemcy nazywali Fort obozem „krwawej zemsty”. Liczby ofiar, które zginęły w Forcie VII są dzisiaj szacunkowe. Z oficjalnych dokumentów wynika, że zamordowano tam ok. 500 osób. Jednak relacje świadków, przeprowadzone badania, analizy historyczne pozwalają przypuszczać, że w Forcie VII zgładzono kilka tysięcy ludzi. Umierali z wycieńczenia, głodu, w wyniku egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie, tortury) oraz w pierwszej stacjonarnej komorze gazowej, która znajdowała się w jednym z zewnętrznych bunkrów na koronie Fortu. Wśród zamordowanych znajdowali się mieszkańcy powiatu kościańskiego. Dla nich delegacja powiatu kościańskiego złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod tzw. ścianą śmierci, gdzie dokonywano egzekucji poprzez rozstrzelanie. Artur Hojan Zginęli w Forcie VII 1) Józef Banaszak z Parska (13.01.1913-12.12.1939), rozstrzelany po uprzednim wyroku śmierci; 2) Józef Chmielarek z Czempinia (19.03.1909-13.03.1940), rozstrzelany po uprzednim wyroku śmierci; 3)Józef Delinger z Krzywinia (15.03.1897-07.02.1940), zastrzelony przy napadzie czynnym; 4) Stanisław Humski z Kościana (02.04.1911-26.10.1939), zastrzelony przy próbie ucieczki; 5) Franciszek Nadolny z Popowa (30.01.1919-27.01.1940), rozstrzelany po uprzednim wyroku śmierci; 6) Faustyn Kazimierz Nadstazik z Kokorzyna (15.02.1902-28.10.1939), zastrzelony podczas próby ucieczki; 7) Stefan Nowaczyk z Bielewa (06.09.1923-27.01.1940), rozstrzelany po uprzednim wyroku śmierci; 8) Jan Pawłowski ze Szczepankowa Nowego (23.06.1892-16.06.1941), zmarł w wyniku choroby; 9) Czesław Piotrowicz z Czempinia (20.07.1918-16.06.1941), zmarł w wyniku choroby; 10) Władysław Porakiewicz z Krzywinia (09.06.1888-13.07.1941), zmarł w wyniku choroby i wycieńczenia organizmu; 11) Wojciech Roczak z Kościana (18.04.1897-08.12.1939), rozstrzelany po uprzednim wyroku śmierci; 12) Ignacy Szczepaniak z Bielewa (29.07.1913-27.01.1940) rozstrzelany po uprzednim wyroku śmierci; 13) Stanisław Walczak ze Śmigla (12.11.1918-20.10.1939), zastrzelony przy napadzie czynnym; 14) siostra Maria Wiśniewska z Racotu (23.03.1905-19.11.1943), zmarła z wycieńczenia; 15) Antoni Wójczak z Kościana (28.12.187926.10.1939), zastrzelony przy próbie ucieczki. Cześć Ich pamięci!

13_op_NR10  

Roczny plan dyżurów str. II Godziny pracy aptek ustalone Jednomyślnie za Szkolenie bezrobotnych str. III Zarząd z absolutorium str. III Czas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you