Page 1

strona

luty 2005

Nr 8

luty 2005

Rok 1

Wszystkim uczestnikom Noworocznego Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Starostę Kościańskiego, 29 stycznia w Racocie, z którego dochód został przeznaczony na działalność Punktu Pomocy Żywnościowej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kościanie, w imieniu osób korzystających z pomocy tych placówek serdecznie dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy również ofiarodawcom przedmiotów, które zostały zlicytowane na aukcji w czasie balu. Edward Strzymiński

Andrzej Jęcz

Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Kościański

Kościan, luty 2005 roku

ISSN 1732-3592 Ruszyły kolejne formy wsparcia dla rolników Rolnicza baza danych

Po zimowych feriach uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie będą mogli zdobywać umiejętności w obsłudze programu technicznego Inwentor 9, który został zakupiony i zainstalowany w komputerach nowej pracowni otwartej w warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Młyńskiej. Pracownia ta i możliwości jakie daje program Inwentor 9, - jest tam również program AUTOCAD – zdecydowanie przyspieszy kształcenie umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej korzystania z tej dokumentacji przez uczniów kształcących

str. II str. II

Ludzie wnioski piszą

str. III

Powiatowy rynek pracy w 2004 roku str. III Zapraszamy do współpracy

Pierwszy ważny krok

1

str. III

Pamięci dra Florkowskiego się w różnych dziedzinach – przyznaje opiekun pracowni Jan Brzeziński. Zdobyte umiejętności pozwolą uczniom na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy w przyszłości. Jak przyznaje Andrzej Jęcz, Starosta Kościański, powstała pracownia to ważny krok na drodze polepszania warunków kształcenia w powiatowych szkołach. To przyczółek - dodaje – wokół którego powstaną w ciągu kilku najbliższych lat inne pracownie. Obecnie dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie i warsztatów szkolnych przygotowują plan rozwoju tej placówki edukacyjnej. Powstanie tej pracowni to rezultat współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie, Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie i Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Instytucje te wspólnie opracowały projekt i w konkursie „Połączenie wykształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy” otrzymały trzecią nagrodę, wsparcie w wysokości ok. 70 tys. złotych. Za te pieniądze zakupiono 16 komputerów i oprogramowanie. Z budżetu powiatu pokryto koszt remontu pomieszczeń pracowni. bj

str. IV Zaproszenie na III Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie str. IV

Kościaniacy w KL Auschwitz-Birkenau Nigdy w dziejach nie zdarzyło się, aby tak wielu ludzi zginęło na tak małym skrawku ziemi. Szacuje się, że w kompleksie obozowym Auschwitz-Birkenau zgładzono ok. 1,1 miliona ludzi – ok. 960 tys. Żydów, 75 tys. Polaków, 25 tys. Cyganów, 15 tys. jeńców radzieckich oraz 20 tys. osób innych narodowości. Kilka lat dyskutowano nad treścią nowych tablic, które ostatecznie umieszczono pod pomnikiem ofiar faszyzmu z Brzezince. Na płycie głównej znajduje się napis: „Pamięci ofiar hitlerowskiego ludobójstwa; Żydów, Polaków, Cyganów, radzieckich jeńców wojennych i wszystkich, którzy tu cierpieli i ginęli. Świat milczał”. Na tablicach narodowych napisano: „Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą to miejsce, w ciąg dalszy str. III

Kontrakt podpisany Minister Zdrowia publicznie wypowiedział się, że na działalność szpitali przeznaczono ok. 8 % więcej środków niż w poprzednim roku budżetowym. W rzeczywistości – jak informuje Zbigniew Szewczyk dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie – kontrakt podpisany przez szpital kościański z narodowym Funduszem Zdrowia jest wyższy o zaledwie 0,1 % w porównaniu do roku 2004. Sytuacja kościańskiej służby zdrowia nie jest oczywiście tragiczna, co nie znaczy, że nie mogłaby być lepsza.

Zbigniew Szewczyk dyrektor ZP ZOZ

Dyrektor Szewczyk prowadził trudne rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ścisłej konsultacji ze starostą Andrzejem Jęczem. Zaowocowały one efektami, dzięki którym spokojnie można myśleć o ciągłości funkcjonowania szpitala i świadczenia przez niego usług na rzecz pacjentów. Niewątpliwie dla pacjentów ma to najważniejsze znaczenie. Biorąc pod uwagę w jak trudnej sytuacji znajdują się liczne szpitale w kraju, sytuacja w jakiej znalazł się kościański szpital nie jest zła. - Zawarliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia osiem kontraktów, które obejmują: lecznictwo szpitalne, ratownictwo medyczne, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową, świadczenia współfinansowane, pomoc wieczorową i sobotnio-niedzielną oraz program profilaktyki raka piersi – wylicza dyrektor Szewczyk. – Niestety obniżono nam środki na rehabilitacje leczniczą o 453 tys. złotych oraz specjalistyczną opiekę ambulatoryjną o 371 tys. zł. Zmniejszona została również o 11 liczba łóżek

rehabilitacyjnych na Oddziale Rehabilitacyjnym w Śmiglu. Jest to o tyle niepokojące, że istnieje duże zapotrzebowanie ze strony pacjentów, którzy czekają około roku na pobyt na Oddziale w Śmiglu. Fundusz tłumaczył swoją decyzję tym, że zostały utworzone Oddziały Rehabilitacyjne w Puszczykówku i w Poznaniu, które są lepiej wyposażone i dysponują lepszymi warunkami. Takie działanie Narodowego Funduszu Zdrowia przeczy zasadzie, według której to pacjent wybiera szpital, w którym chce być leczony. Jeżeli pacjent wybierze szpital w Śmiglu to środki na jego leczenie powinny być skierowane właśnie tam. Niestety tak się nie stało. Będą również trudności w funkcjonowaniu pracowni rehabilitacyjnej w Krzywiniu. - Odebrano nam rehabilitację dzienną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów. Najgorsze jest to, że kryteria przyznawania bądź obniżania środków kontraktowych nie są do końca jasno określone – mówi dyrektor Szewczyk. Dyrektor kościańskiego szpitala powiedział również, że istnieje większa mobilność w przesuwaniu środków między kontraktami (do 40 %), co powinno dobrze wpłynąć na działalność szpitala. Reasumując, kontrakt wynegocjowany przez dyrekcję kościańskiego szpitala jest wyższy zaledwie o 18 tys. złotych w stosunku do kontraktu z roku 2004. (ah)


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńska 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

luty 2005

Ruszyły kolejne formy wsparcia dla rolników Od 1 lutego rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach dwóch kolejnych działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacuje się, że w ramach pierwszego z nich – „Wspieranie gospodarstw niskonakładowych”, płatność w latach 2004-2006 może otrzymać około 125 tys. gospodarstw. W przypadku drugiego – „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” liczba szacowanych beneficjentów jest niższa i wynosi 64 tys. W związku z tymi ograniczonymi środkami – jak podkreśla – Anna Postaremczak kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościanie ważna jest kolejność złożenia wniosku. W ramach „Dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE” wsparciem może być objęte wyposażenie gospodarstw w płyty gnojowe oraz zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę. Przypomnijmy, że takie wyposażenie gospodarstw od 2008 będzie obowiązkowe. Pomoc można uzyskać również na pokrycie podłóg i ścian w pomieszczeniach, w których przechowywane jest surowe mleko, tak, aby powierzchnie te były gładkie i łatwo zmywalne. Dotyczy to również pomieszczeń, w których przechowywany jest udój. Pieniądze można otrzymać także na zakup dojarki, schładzalnika do mleka do 800 l, umywalki z podgrzewaczem wody, budowę ujęcia wody, a także na zakup klatek dla kur niosek. Pomoc finansowa będzie wypłacana w formie zryczałtowanej, określonej osobno dla każdego przedsięwzięcia. Istnieje możliwość dofinansowania kilku przedsięwzięć, ale ich wartość, na jedno gospodarstwo, nie może przekraczać 25 tys. euro. Warto pamiętać o tym, że do każdego wniosku w ramach tego działania rolnik musi załączyć plan dostosowawczy potwierdzony przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W ramach drugiego programu, którego celem jest wsparcie restrukturyzacji gospodarstw o niewielkim potencjale ekonomicznym rolnicy mogą otrzymać pomoc w wysokości ok. 5,8 tys. zł na rok. Pomoc taka może być udzielana przez pięć lat, przy czym w czwartym i piątym roku wypłata będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy rolnik w ciągu trzech lat pobierania wsparcia zrealizował zadeklarowane w planie rozwo-

ju gospodarstwa przedsięwzięcia. Przedsięwzięciami tymi mogą być zakup lub dzierżawa gruntu rolnego, maszyn rolniczych, zwierząt gospodarskich, a także działania zmierzające do przestawienia gospodarstwa na produkcję metodami ekologicznymi oraz na przystąpienie do grupy lub organizacji producentów

Anna Postaremczak zachęca do korzystania ze środków pomocowych rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych. Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w Punktach Informacji dla Rolników i w Biurze Powiatowym ARiMR w Kościanie. Tam również należy je składać. bj

Rolnicza baza danych Starostwo Powiatowe w Kościanie zainicjowało wśród rolników naszego powiatu akcję ankietową, której celem było zebranie aktualnych danych statystycznych dotyczących zakresu prowadzonej przez rolników produkcji rolnej oraz rozpropagowaniu wśród zainteresowanych rolników informacji o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej i finansowej w prowadzonej lub uruchamianej przez nich działalności pozarolniczej. W tym celu rozkolportowane zostały przy pomocy pracowników Punktów Informacyjnych dla Rolników kwestionariusze ankietowe oraz ankiety „rolnośrodowiskowe”. Akcję, dzięki apelowi starosty wsparli sołtysi. W przypadku kwestionariusza ankietowego uzyskane dzięki niemu dane umożliwić mają starostwu stworzenie bazy danych osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych. Gdy uzyskamy środki pomocowe – mówi Przemysław Sztukowski ze starostwa osoby takie będą mogły liczyć na wsparcie w postaci uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, otrzymają informacje o możliwości skorzystania ze specjalistycznego doradztwa oraz bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Starostwo zamierza przygotować i złożyć wniosek o środki w ramach wsparcia ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla

rolników i domowników zainteresowanych podjęciem działalności zbliżonej do rolnictwa. Działalność ta może być związana z agroturystyką, wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładaniem plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne. Informacje będą również wykorzystane przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie do celów związanych z przygotowaniem projektów w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską – podaje Przemysław Sztukowski ze Starostwa. Dane z drugiej ankiety zostaną wykorzystane przez Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, z którym Starostwo podjęło współpracę w celu realizacji projektu MEA-Scope, polegającego, między innymi na zdiagnozowaniu stanu rolnictwa naszego powiatu. Dzięki tej diagnozie późniejsze sięgnięcie po unijne środki będzie łatwiejsze. Akcja ankietowa jeszcze trwa. Druki ankiet można otrzymać i złożyć w najbliższym Punkcie Informacji dla Rolników, gdzie można uzyskać dodatkowe, szczegółowe informacje na ich temat. Do tej pory ponad 500 rolników odpowiedziało na naszą akcję i wypełniło ankietę. Aby jej wyniki były w pełni reprezentatywne potrzebna jest jak największa liczba ankiet, dlatego też proszę i zachęcam rolników do współpracy - dodaje Sztukowski. bj

Pieniądze w rękach rolników W ubiegłym roku 91 % rolników z Powiatu Kościańskiego, przy pomocy pracowników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z utworzonych Punktów Pomocy dla Rolników wypełniło i złożyło w wnioski o dopłaty obszarowe. Ogółem w powiecie złożono 2726 wniosków. Do dnia dzisiejszego 56 % rolników z powiatu otrzymało już pieniądze, 38% złożonych wniosków – czyli 1029 – znajduje się w trakcie realizacji (środki finansowe są sukcesyw-

nie przekazywane na konta rolników), reszta, 6% będzie naliczana. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła realizować wnioski i wypłacać środki wcześniej niż wstępnie zakładano. Wszystkie wnioski będą zrealizowane do końca kwietnia. W tym roku termin składania wniosków o dopłaty obszarowe uległ zmianie. Wnioski będą przyjmowane już od 15 marca. bj


strona

luty 2005

Ludzie wnioski piszą

Zapraszamy do współpracy

W Starostwie Powiatowym są przygotowywane ko- nych doświadczeniach – dodaje – wiemy, że zapotrzelejne wnioski o pozyskanie środków pomocowych z fun- bowanie na stypendia jest kilkakrotnie większe niż duszy unijnych. środki, które otrzymaliśmy. Zakładamy, że wysokość Przypominamy, że w ubiegłym roku powiat uzy- indywidualnych stypendiów na nowy rok szkolny nie skał na inwestycje drogowe ponad 1 200 tys. złotych. powinna być niższa niż w roku bieżącym. Pozwoli to Na stypendia dla uczniów i studentów ponad 250 tys. na wsparcie większej liczby osób. Mamy również nazłotych, a na pracownie komputerową ponad 180 tys. dzieję – mówi Woźniak - że kwoty przeznaczone dla złotych. Powiatu Kościańskiego będą zdecydowanie większe W tym roku również planuje się pozyskanie środ- niż w tym roku. ków na budowę kolejnych dróg powiatowych. Obecnie Wspólnie z SP ZOZ w Kościanie Starostwo przytrwa procedura przetargowa na dokumentacje tech- gotowuje kolejne dwa wnioski w ramach Zintegroniczną remontu, ponieważ - jak wyjaśnia Michał Jur- wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalga, wicestarosta Kościański – taka dokumentacja nego. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji budynmusi być załączona do wniosków składanych w celu ku szpitala, w którym znajduje się oddział wepozyskania środków na modernizacje dróg. wnętrzny z pododdziałem kardiochirurgicznym oraz Kolejny z opracowywanych projektów dotyczy oddział dziecięcy. Wniosek opiewa na 1,5 mln złokompleksowej modernizacji jednego z największych tych. Stroną wnioskującą o wsparcie będzie szpizabytków Ziemi Kościańskiej, kościoła św. Ducha w tal. Drugi projekt związany ze szpitalem dotyczy Kościanie. Wniosek zakłada kompleksowy remont stworzenia w nim Centrum Powiadamiania Ratuntego zabytku. Kapitalny remont pozwoli na odsło- kowego. W tym przypadku stroną wnioskującą bęnięcie ukrytych pod tynkiem zabytkowych fresków. dzie Powiat Kościański. Powołanie Centrum PowiaStarostwo Powiatowe – informuje Mirosław Woź- damiania jest jednym z zadań powiatu przyjętych niak, pełnomocnik starosty ds. integracji europej- w budżecie na ten rok – informuje Michał Jurga, skiej – w ramach tego projektu występuje jako part- Wicestarosta Kościański. W związku z tym w buner wspierający parafię św. Ducha. Projekt ten otrzy- dżecie na realizację tego zadania zabezpieczono mał w ubiegłym roku pozytywną ocenę w ramach In- kwotę 300 tys. złotych. ternetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów. Gdy Wszystkie projekty zostaną złożone po ogłoszezostaną uruchomione strukturalne środki pomoco- niu i otwarciu procedury ich przyjmowania. bj we na zadania związane z dziedzictwem kulturalnym projekt zostanie złożony. Do dziedzictwa kulturowego nawiązuje również następny przygotowywany projekt. Jego celem jest pozyskanie środków, które pozwolą na połączenie szlaków rowerowych z miejscami pobytu sławnych Polaków i innymi miejscami wartymi zobaczenia. Pozyskanie środków na ten cel i jego realizacja w znaczny sposób poprawiłaby turystyczne walory Powiatu Kościańskiego. Podobnie jak w roku minionym zostaną przyznane stypendia dla uczniów i studentów. Nie wiemy jeszcze jakie w tym roku będą obowiązywały kryteria przyznawania stypendiów przyznaje Mirosław Woźniak. Po tegorocz- Kościół św. Ducha czeka gruntowny remont

Powiatowy rynek pracy w 2004 roku W związku z zakończeniem roku przedstawiamy najważniejsze dane charakteryzujące powiatowy rynek pracy w grudniu 2004 roku i w całym minionym roku. Na koniec grudnia 2004 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie zarejestrowanych było 4 779 bezrobotnych, w tym 2 542 kobiety. Dla porównania na koniec grudnia 2003 roku było to odpowiednio: 4 809 bezrobotnych, w tym 2 444 kobiety. Stopa bezrobocia na terenie powiatu kościańskiego wynosiła na koniec grudnia 16,9 %, na koniec grudnia 2003 roku było to 15,9 %. Nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy. Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu kościańskiego - stan na dzień 31.12.2004 r.

Z informacji przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy Zarządowi Powiatu wynika, że 53,2 % ogółu bezrobotnych, w grudniu 2004 roku, to kobiety. Panie przeważają również w grupie osób bezrobotnych zarejestrowanych długotrwale, czyli takich, które nie mają pracy powyżej 12 miesięcy. Jest to 61,3 % ogółu osób długotrwale bezrobotnych. Również, co charakterystyczne, więcej osób bezrobotnych stanowią osoby zamieszkałe na wsi. W grud-

III 3

niu było to 53,3 % ogółu zarejestrowanych. Liczba osób bezrobotnych mieszkających na wsi nieznacznie, w porównaniu do roku poprzedniego, się zmniejszyła, wówczas wynosiła 54,8 % ogółu bezrobotnych. Wśród bezrobotnych mieszkańców wsi większość - 53,6 % - także stanowią kobiety. Kolejnym ważnym elementem obrazu rynku pracy w Powiecie Kościańskim jest to, że bezrobocie dotyka szczególnie ludzi młodych - do 34 roku życia, a także legitymujących się zasadniczym, zawodowym wykształceniem. Na koniec 2004 roku bezrobotni do 34 roku życia stanowili 53,7 % ogółu bezrobotnych. Grupa osób mających wykształcenie zawodowe przekraczała 39% osób bez pracy. W całym 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie zarejestrowano 5 828 nowych bezrobotnych, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost o 882 osoby nowych rejestracji. Dla 3 923 osób była to kolejna rejestracja. Nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób nowo rejestrowanych, które nabyły prawo do zasiłku. Było to 1991 osób, czyli 34,2 % wszystkich zarejestrowanych w ubiegłym roku. W roku 2003 prawo do zasiłku uzyskało 33,9 % nowo zarejestrowanych. W grudniu uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych były 753 osoby, czyli ponad 15% bezrobotnych. Z ewidencji urzędu wyłączono – w ciągu roku - 5857 osób, z czego ponad 3 tys. osób wyłączono ze względu na podjecie pracy. Ponad 20% osób wyłączonych, to osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy. Takich osób było 1189. Istotnym problemem dla rynku pracy w naszym powiecie maja zwolnienia grupowe. W minionym roku 3 pracodawców, Pfeifer & Langen Polska S.A. Gostyń, Imperial Tobacco Jankowice i Konstal Stare Bojanowo, zawiadomiło PUP o zamiarze dokonania zwolnień grupowych 234 osób. bj

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza wszystkich pracodawców do współpracy w zakresie aktywizowania osób bezrobotnych. Aktywizacja będzie realizowana poprzez: · przygotowanie zawodowe – program polega na nabywaniu praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu w miejscu pracy przez osobę bezrobotną (zakwalifikowaną do danej grupy ryzyka np. długotrwale bezrobotną lub niepełnosprawną), bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, · staże – zasady organizowania stażu u pracodawców są podobne do przygotowania zawodowego – z tym, że do programu skierowana może być wyłącznie osoba bezrobotna do 25 roku życia, · prace interwencyjne – są formą tworzenia miejsc pracy i polegają na częściowym dofinansowaniu wynagrodzenia zatrudnionej osobie bezrobotnej ze środków Funduszu Pracy, · bezzwrotne środki na wyposażenie miejsca pracy. Pracodawcy zamierzający utworzyć dodatkowe miejsce pracy dla osób bezrobotnych, po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy mogą otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki na pokrycie kosztów wyposażenia tworzonego miejsca pracy. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, · szkolenia zawodowe - w przypadku gdy pracodawca uprawdopodobni zatrudnienie osoby bezrobotnej po uzyskaniu przez nią odpowiednich umiejętności lub kwalifikacji, Urząd Pracy może skierować bezrobotnego na wskazane przez pracodawcę szkolenie i sfinansować jego koszty. Zainteresowani tymi programami mogą uzyskać dokładniejsze informacje w siedzibie PUP w Kościanie przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, bądź pod numerem telefonu 065-512-10-55 lub na stronie internetowej: www.powiatkoscian.pl

Wojsko, wojsko Pobór na terenie powiatu kościańskiego zostanie przeprowadzony w dniach od 21 marca 2005 r. do 22 kwietnia 2005 r. w godz. od 700 do 1500 w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie w sali Domu Kultury, Plac Paderewskiego 1A. W Powiecie Kościańskim zostały powołane dwie komisje. Powiatowa Komisja Poborowa w Kościanie, która rozpatrywać będzie wnioski poborowych ubiegających się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. Druga komisja - Powiatowa Komisja Lekarska w Kościanie - przed nią zobowiązani są zgłosić się mężczyźni urodzeni w roku 1986 i urodzeni w latach 1981-1985, którzy dotychczas nie stawili się do poboru, a także poborowi urodzeni w latach 1977-1985 uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz ci którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto do komisji tej będą wzywane kobiety urodzone w latach 1981-1987, które w roku szkolnym 2004/2005 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych. Poborowi otrzymają wezwanie na komisję do donu. br

Zbieranie ofert zakończone Pod koniec stycznia upłynął termin, do którego organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, jeśli były zainteresowane dotacją finansową Starostwa Powiatowego, musiały złożyć ofertę na realizację zadania samorządu powiatowego o charakterze publicznym. Otwarty konkurs ofert dotyczył żądań z zakresu kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. W wymaganym terminie na realizację zadania nr 1 – „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej” wpłynęły do starostwa 34 oferty. Łączna kwota, na którą oferty te opiewają wynosi 220 tys. W budżecie powiatu zaplanowano na ten cel kwotę ponad 93 tys. zł. Na zadanie 2. – „Wsparcie turystyki” wpłynęło 7 wniosków na kwotę 9,5 tys. zł. Zaplanowano w budżecie 5,7 tys. zł. Na kolejne zadanie, „Wsparcie działalności kulturalnej” zaplanowano 18,6 tys. zł. 16 wniosków, które wpłynęły opiewają na kwotę ponad 77 tys. zł. Na ostatnie zadanie „Promocja i ochrona zdrowia” wpłynęło 13 ofert. Wnioski opiewają na kwotę ponad 51 tys. zł. W budżecie zaplanowano 22 200 zł. Zarząd Powiatu rozstrzygnie konkurs złożonych ofert i dokona ich wyboru 9 lutego 2005 roku. bj


strona

IV4

luty 2005

Pamięci dra Florkowskiego Staraniem Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej ukazała się publikacja poświęcona pamięci dra Henryka Florkowskego (1921 – 2003). Poza biogramem Doktora i bibliografią Jego prac w książce znalazły się również wspomnienia bliskich Mu osób, które podzieliły się swoimi refleksjami. Kilka fragmentów zamieszczamy poniżej. „Miasto Kościan rozpoznawane wówczas przeze mnie jawiło się jako pozostające w Jego, prawdziwego Doktora władaniu. Cóż stąd, że zwerbalizowanie wyobrażenia nie było możliwe? Po prostu wiedziałem to na własny użytek. Ulica 1 Maja kojarzyła mi się zawsze tak samo, jako ta, przy której znajduje się siedziba, odpowiednio dyskretna, ale i odpowiednio przyciągająca uwagę białą tabliczka na murze, niepospolitego rezydenta.” Tadeusz Hofmański; „Skupiał ludzi przede wszystkim wokół tekstów i pisania, należał bowiem do ginącego już chyba gatunku ludzi książki, czyli tych, którzy wierzą w zapisaną mądrość. Poszukiwał owej mądrości w wyrokach historii i ludzkich losach. To były te ścieżki, które wiodły w różnych kierunkach, przez różnych ludzi przeżywane, ujmowane i przekazywane jako zapis, a więc tak, by utrwalone dotarły do świadomości czytającego. Właśnie w słowie widział szansę dotarcia do przeszłości i teraźniejszości, by potem przez pokolenia przekazywać

Henryk Florkowski (1921-2003)

to, co łączy i co może być wspólne: poznanie siebie, przekazanie i trwanie w świecie poprzez myślenie i odczuwanie.” Jadwiga Czarna „Doceniając potrzebę zdrowego wypoczynku w dziewiczej przyrodzie, pierwszy zainicjował utworzenie małego ośrodka wypoczynkowego na bazie starej leśniczówki w uroczym zakątku nad jeziorem Wonieść. Jego inicjatywa była trafna, bowiem po kilku latach powstał tam duży ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Kościana.” Józef Tylus „Wielokrotnie spotykaliśmy się w Jego domu przy ulicy Maya w Kościanie. Podejmował nas zawsze kawą czy herbatą, którą podawał w eleganckiej porcelanie. W tym samym pokoju na wprost drzwi, pełnym książek, czasopism, notatek, wycinków gazet i zdjęć, wisiały na ścianach obrazy. Panował tam zawsze artystyczny i twórczy nieład, w którym odnajdywał się tylko gospodarz, ale widać było, że ciągle nad czymś pracował, pisał, tworzył. Na stole zawsze stał kwiat. Kiedy mnie odprowadzał do drzwi, pytał, czy przyjechałem na rowerze. Odpowiedź twierdząca znajdowała u niego aprobatę i pochwałę. Z czasem starałem się unikać przyjeżdżania samochodem.” Zdzisław Witkowski „Zdumiewała mnie rozległość zainteresowań Henryka. Zamiłowany w badaniu historii naszego regionu, zbierał wszelkie wiadomości z dziejów ziemi kościańskiej. Liczne publikacje były wyrazem jego wielkiej wiedzy i szerokości horyzontów. Ceniłem sobie bardzo wielką dla mnie życzliwość i żywe zainteresowanie wszystkim, co dotyczy klasztoru lubińskiego, a także mojej pracy lekarskiej.” o. Karol Meissner OSB

Kościaniacy w KL Auschwitz-Birkenau którym hitlerowcy wymordowani około półtora miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy. Świat milczał. AuschwitzBirkenau 1940-1945”. Tej ogromnej zbrodni żaden umysł nie jest w stanie pojąć, nie można jej bezpośrednio odczuć... Wśród ofiar Auschwitz-Birkenau znaleźli się mieszkańcy Ziemi Kościańskiej, których w 60. rocznicę oswobodzenia obozu przypominamy. W 1941 roku w KL Auschwitz I zginęli: 8 maja – Feliks Twardowski (lat 39) robotnik z Koszanowa; 27 września – Wawrzyn Langner (lat 48) robotnik z Parska; 12 listopada – Leon Nejczyk (lat 20) uczeń gimnazjalny z Kościana. W 1942 roku: 3 marca – Gracjan Tietz (lat 32) rzeźnik z Wielichowa; 17 marca – Michał Toperek (lat 44) księgowy z Kościana; 20 czerwca – Stefan Kowanek (lat 32) elew gospodarczy z Borowa; 11 sierpnia – Leon Rojda (lat 20) fryzjer z Kościana (12 sierpnia jego ojciec Franciszek Rojda został zarejestrowany w transporcie inwalidów z Dachau do Hartheim k. Linzu, gdzie został zagazowany); 10 grudnia – Sylwester Mocek (lat 25) z Krzywinia. W 1943 roku: 24 lutego – Cecylia Kortus (lat 63) z pow. kościańskiego; 6 marca – Stanisława Marciniak (lat 40) z Rąbinia; 23 marca – Agnieszka Łabędzińska (lat 48) położna z Czempinia; 29 marca – Stanisław Grajewski (lat 49) rolnik z Głuchowa, Władysława Bączyk (lat 30) z pow. kościańskiego; 20 kwietnia – Elżbieta Kominowska (lat 26) z Kiełczewa; 26 kwietnia – Maria Będlewska (lat 21) z Czempinia; (?) kwiecień – Jadwiga Nowak (lat 50) z Piotrowa; 1 czerwca – Zofia Witaszek (lat 63) ze Śmigla; 23 czerwca – Jadwiga Handzewniak (lat 47) z Kurzejgóry Starej; 1 grudnia – Zofia Wójciak (lat 32) z Rąbinia; 10 grudnia – Stanisława Szłapka (lat 31) z Kurzejgóry Starej; 18 grudnia – Marianna Moys (lat 44) z Kluczewa; 24 grudnia – Katarzyna Obirek (lat 55) z Krzywinia; 26 grudnia – Maria Wawrzyniak (lat 59) z Krzywinia; 28 grudnia – Pelagia Kaźmierczak (lat

ciąg dalszy str. III

28) z Nielęgowa; 30 grudnia – Julianna Nowak (lat 40) z Krosinka. W 1944 roku: 2 stycznia – Maria Wawrocka (34) z Krzana; 6 stycznia – Alicja Nowak (lat 17) z Krosinka; 10 stycznia – Józefa Stasiak (lat 29) z Łagowa, Zuzanna Zakrzewska (lat 35) z Gołębina Starego; 18 stycznia – Franciszek Wojna (lat 49) z Bieczyn, Wiktoria Mańkowska (lat 33) pracownica cukrowni w Kościanie; 20 stycznia – Ignacy Walkowiak (lat 73) z Rogaczewa Wielkiego; 1 lutego – Leokadia Labińska (lat 26) z Przysieki Starej; 6 lutego – Michał Zakrzewski (lat 51) z Gołębina Starego; 12 lutego – Janina Jaskólska (lat 28) sanitariuszka PCK z Kościana; 17 lutego – Sylwester Grzybowski (lat 29) robotnik z Piechanina; 21 marca – Michał Wieczyński (lat 58) z Bieżynia; 15 kwietnia – Pelagia Żurek (lat 33) z Krzana; 24 kwietnia – Maria Zielińska (lat 36) z Gołębina Starego; 24 maja – Leon Gajdziński (lat 37) szewc z Wielichowa; 17 lipca – Katarzyna Bereszyńska (lat 61) z Wilanowa; 24 grudnia – Antoni Zakrzewski (lat 47) z Gołębina Starego. W styczniu 1945 roku w transporcie ewakuacyjnym zginęli: Stanisław Kordusiak (lat 32) fryzjer z Kościana, Urszula Kutzner (lat 25) absolwentka gimnazjum w Kościanie. Nie znamy dat śmierci w Auschwitz-Birkenau następujących osób: Witold Durczykiewicz (1912) malarz plastyk z Czempinia, Leon Łukasik (1901) szewc z Kościana, Bronisław Nowak (1901) szewc z Czempinia, Pelagia Węclewska z Zador oraz Stefan Zakrzewski (1894) robotnik rolny z Gorzyczek. Życie w KL Auschwitz-Birkenau straciło ogółem 54 osoby z powiatu kościańskiego, do innych obozów przekazano 39 więźniów, z których 10 zmarło. Pozostali doczekali wyzwolenia w 1945 roku. W tej grupie znalazł się również niżej podpisany. MARIAN KOSZEWSKI Artykuł został opracowany na podstawie: „Kościańska Księga Śmierci 1939-1945 (Ofiary terroru nazistowskiego)” oraz dokumentacji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie, oraz patroni medialni – Gazeta Kościańska i Radio ,,Elka” Zapraszają na

III Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie Zieleniec, sobota, 5 marca 2005 r. godz. 10:00 stok przy wyciągu nr 7 - „Kinga” przy głównym parkingu OSiR-u.

SKRÓCONY REGULAMIN MISTRZOSTW Uczestnicy: W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego. Zgłoszenia: Przyjmowane są do 2 marca 2005 r. w Wydziale, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, codziennie w godzinach 8:00-15:00 lub w dniu zawodów na stoku do godziny 9:30. Opłata startowa: dzieci do 8 lat – bezpłatnie, młodzież ucząca się (należy przedstawić legitymację) – 15 zł, pozostali startujący - 30 zł. Dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach – 5 zł. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Warunki uczestnictwa: Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zawodach lub, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach. Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzystania bezpłatnie w dniu zawodów do godz. 13:00 ze stoku i wyciągu. Kategorie 1. Narty: Kategorie wiekowe z podziałem na ,,kobiety” i ,,mężczyzn” A. do 10 roku życia; B. 11-12 lat; C. 13-15 lat; D. 16-19 lat; E. 20-35 lat; F. 36-45 lat; G. 46-55 lat; H. 56 lat i więcej. 2. Snowboard: A. do 15 roku życia; B. 16-19 lat; C. 20-39 lat; D. 40 lat i starsi. Sposób rozegrania zawodów: Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki Mistrzostw. 1. Zawody zostaną rozegrane na trasie slalomu-jeden przejazd, 2. O miejscu zajętym przez zawodnika decyduje czas przejazdu, 3. O miejscu zajętym przez rodziny decyduje suma czasów zdobytych przez rodzinę. Klasyfikacja rodzin: 1) Reprezentacje rodziny w kategorii narciarstwo alpejskie stanowią 3 osoby zgłoszone przed konkurencją: a) ojciec, matka, dziecko, b) dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka, 2) reprezentacje rodziny w kategorii snowboard stanowią dwie osoby, pomiędzy którymi zachowana jest różnica pokoleń: a) dziecko, rodzic, b) dziadkowie, wnukowie. 3) Wyjątek stanowi: zamiast ojca-ojczym, matki-macocha. 4) W rozumieniu tego regulaminu inne pokrewieństwo nie stanowi reprezentacji rodziny. 5) W zawodach mogą brać udział większe niż 3 osobowe reprezentacje rodzin, ale czasy liczą się tylko tych składów, które zostały zgłoszone przed konkurencją zgodnie z regulaminem. Zapytania kierować można do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie pod nr tel. 0-65 512 74 33.

11_op_NR8  

Powiatowy rynek pracy w 2004 roku str. III Pamięci dra Florkowskiego str. IV Zaproszenie na III Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciars...

11_op_NR8  

Powiatowy rynek pracy w 2004 roku str. III Pamięci dra Florkowskiego str. IV Zaproszenie na III Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciars...

Advertisement