Page 1

JAROCIŃSKI PRZEGLĄD INFORMACYJNO-KULTURALNY

INFORMACJE

20 (45) 15 PAŹDZIERNIKA 2013

Kurier Powiatowy 6 (23)/2013

15 października 2013

7

Dodatek do Jarocińskiego Przeglądu Informacyjno-Kulturalnego

Obwodnica wywalczona przez pokolenia 316 mln zł ma kosztować budowa obejścia Jarocina na drodze krajowej S11 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma rozpocząć budowę w przyszłym roku

B

udowę obejścia Jarocina drogą ekspresową S11 zakłada najnowszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Transportu. Cieszymy się z tego, że nasze liczne apele zyskały poparcie rządu. Planowana inwestycja z pewnością udrożni ruch w centrum Jarocina, jednak dla mieszkańców Witaszyc, Wyszek i Kotlina problem pozostanie nierozwiązany nadal, bo te miejscowości zostały niestety pominięte - stwierdza starosta Mikołaj Szymczak. Teraz musimy wspólnie walczyć o to, by inwestycja zrealizowana została na całej długości, bo dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie i rozwiązaniu problemu zakorkowanego Jarocina na S11 - apeluje starosta. Dokumenty umożliwiające realizację inwestycji na drodze S11 skompletowane

były już dawno, brakowało tylko decyzji rządu o przyznaniu na jej budowę środków. Tymczasem Ministerstwo Transportu przygotowało załącznik (nr 6) do Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2011-2015, w którym znalazł się wpis mówiący o budowie obwodnicy Jarocina, a tym samym zabezpieczeniu na jej budowę środków unijnych. Zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ogłosił już przetarg na realizację zadania, które ma się rozpocząć w przyszłym roku i zakończyć w 2016 r. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Jarocina i kierowców jadących od strony Poznania i stojących w długim korku przed Jarocinem. Gorzej dla tych, którzy próbują dojechać do Jarocina od strony Kalisza - podkreśla mieszkanka

Witaszyc. Obwodnica Jarocina składać się bowiem będzie z 10 km drogi ekspresowej oraz 3-kilometrowego łącznika ze starą “jedenastką”. Jej budowa rozpocznie się w Wolicy Pustej, minie Mieszków, Cielczę, Jarocin i zakończy się zjazdem w Witaszyczkach. Docelowo obwodnica miała omijać nie tylko sam Jarocin, ale i ciągnące się tuż za granicą miasta Witaszyczki, Witaszyce, dalej Wyszki i Kotlin. Póki co rządowy plan zakłada realizację inwestycji tylko na jej pierwszym odcinku. Cieszmy się z tego co mamy, ale jednocześnie walczmy dalej - apeluje starosta Mikołaj Szymczak. By połączyć Jarocin z Kotlinem trzeba wybudować kolejne 11 km „ekspresówki”. (bm)

MIKOŁAJ SZYMCZAK, Starosta Jarociński Z ogromną radością przyjęliśmy informację o aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Cieszy nas, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wytypowało inwestycje, związane z realizacją obwodnic, a wśród nich także obwodnicę Jarocina. Rząd wsłuchując się m.in. w głos parlamentarzystów i lokalnych samorządów, które od lat apelowały o konieczność wykonania inwestycji, wreszcie uznał zasadność zrealizowania tego przedsięwzięcia. O obwodnicę dla Jarocina walczyliśmy wszyscy. Determinacja była tak duża, że spowodowała nawet protesty mieszkańców, którzy by zauważono problem posunęli się do wyjścia na ulicę i blokadę drogi. Udało się przekonać rząd do rozpoczęcia I etapu inwestycji i to jest sukces całej naszej społeczności. Z pewnością planowana obwodnica udrożni ruch w centrum Jarocina, jednak dla mieszkańców Witaszyc, Wyszek i Kotlina problem pozostanie nierozwiązany nadal, bo te miejscowości zostały przez rząd pominięte. Musimy teraz wspólnie walczyć o to, by inwestycja zrealizowana została na całej długości, bo dopiero wtedy rozwiązany zostanie w pełni problem korków na S11.


8

II

20 (45) 15 PAŹDZIERNIKA 2013

INFORMACJE OGŁOSZENIA

Kurier Powiatowy

Materiał promocyjny Powiatu Jarocińskiego

JAROCIŃSKI PRZEGLĄD INFORMACYJNO-KULTURALNY 6 (23)/2013

15 października 2013

Zasłużona dla kultury ludowej Powiat na targach

Agromarsz

E

ugenia Wieczorek - jarocińska koronczarka, artystka i popularyzatorka koronek czółenkowych - frywolitek otrzymała Nagrodę Oskara Kolberga. Prestiżowe wyróżnienie honoruje całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Nagrody przyznawane są raz w roku, około dwunastu laureatom w dziedzinach twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapelom i zespołom folklorystycznym oraz w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Nagrody honorowe wyróżniają osiągnięcia osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Uroczystość wręczenia

W 2013 roku Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla kultury ludowej” przyznano 11 osobom w Polsce. Wśród nich znalazła się artystka z Jarocina - Eugenia Wieczorek. Nagrodę wręczył minister kultury Bogdan Zdrojewski

nagród odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest jednocześnie

głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych. Organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. (bm)

„Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie” to temat jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ, które w pierwszą niedzielę października odbyły się w Marszewie. Na imprezie nie zabrakło stoiska Powiatu Jarocińskiego reprezentowanego przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

rwa XVIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych. Za nami koncert Accorinet Klezmer Trio, który odbył się w kościele pw. Św. Kazimierza w Kotlinie.

P

Kolejne koncerty odbędą się w Kotlinie na Sali Grill Bar Górski. W piątek - 11 października organizatorzy

Starosta Jarociński zaprasza na koncert

Tomka Lipińskiego i zespołu TILT

(bm)

Ekonomiczny remont w „Dwójce”

P

Koszt remontu i adaptacji holu wyniósł 50 tysięcy złotych. Część środków udało się wygospodarować z budżetu szkoły, ale przedsięwzięcie

zaplanowali koncert „Ewent Blues & Ballada z tekstem”, Henryk „Hak” Kaźmierczak. Następnego dnia wystąpi Trio Akordeonowe „Ars Harmonica”. W niedzielę 13 października będzie można posłuchać Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego, a 19 października uczestniczyć w biesiadzie akordeonowej. Od wielu lat samorząd Powiatu Jarocińskiego wspiera organizację imprezy. (bm)

Więcej informacji na stronie www.festiwalkotlin.pl

Z budżetu powiatu jarocińskiego wydatkowano na ten cel 5 tys. zł. Najlepsi maturzyści roku szkolnego 2012/2013 to: Katarzyna Maria Kebernik - maturzystka z ZSO, Joanna Magdalena Kałmucka - maturzystka z ZSP Nr 1, Margarita Anna Krauze - maturzystka z ZSP Nr 2, Adam Lisiecki - maturzysta z ZSP-B Tarce, Zuzanna Maria Rajczowska - maturzystka z SLO.

o wakacjach uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie wrócili do zmienionej szkoły z wyremontowanym i odpowiednio zagospodarowanym holem. Młodzież jarocińskiej „dwójki” zyskała dodatkową, tak bardzo potrzebną, przestrzeń. Szkolny hol stał się też doskonałym miejscem na wypoczynek i zregenerowanie sił po zajęciach.

(bm)

Akordeony i nie tylko

Maturzyści nagrodzeni T ięciu najlepszych maturzystów 2013 roku otrzymało nagrodę Starosty Jarocińskiego. Z abiturientami spotkali się wicestarosta Mirosław Drzazga i przewodniczący Tomasz Kosiński, którzy wręczyli pamiątkowe dyplomy i przekazali informację o nagrodach pieniężnych, które wpłyną na konta wyróżnionych.

Tematem wiodącym targów była szeroko rozumiana energia odnawialna oraz zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem energią w gospodarstwie rolnym i domowym. Tradycyjnie targom towarzyszył kiermasz ogrodniczy oraz „wszystko dla domu i zagrody”.

nie byłoby możliwe do zrealizowania bez wsparcia Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Przyjaciół „Dwójki”. Adaptacja nie stałaby się też faktem bez wkładu osobowego. Prace remontowe wykonywali bowiem absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w zawodzie malarz - tapeciarz, w tym z ZSZ nr 2, którzy tym samym zdawali część praktyczną egzaminu czeladniczego. Przy adaptacji dawnej sali ćwiczeń na szkolny hol pracowali również pracownicy obsługi ZSP nr 2. Uroczyste oddanie do użytku nowego holu miało miejsce podczas inauguracji roku szkolnego 2013/2014. (bm)

W uroczystości wzięli udział Jan Szczerbań, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu, Jacek Dutkiewicz - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie, Józef Robak - Zastępca Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie oraz członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Mirosław Stopikowski - zastępca przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Lidia Madalińska - przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP nr 2, Witold Bierła - dyrektor szkoły, absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie malarz - tapeciarz oraz reprezentanci pracowników szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

oraz zespołu Cała Góra Barwinków 25 października 2013 roku, godz. 19.00 Jarociński Ośrodek Kultury

Starosta Jarociński zaprasza na nastrojowy koncert

Edyty Geppert 28 października godz. 17.00 Kościół oo. Franciszkanów

Koncerty są realizowane w ramach projektu projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


JAROCIŃSKI PRZEGLĄD INFORMACYJNO-KULTURALNY KULTURA 6 (23)/2013

KULTURA

Kurier Powiatowy

15 października 2013

Materiał promocyjny Powiatu Jarocińskiego

9

III

20 (45) 15 PAŹDZIERNIKA 2013

Powiat stara się o dofinansowanie na drogi

P

owiat Jarociński stara się o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Cielcza-RadlinStęgosz oraz przebudowy drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka - g r a n i c a p ow i a t u . Środki mają pochodzić z „Narodowego Programu Pr zebudowy Dróg Lokalnych Etap II BezpieczeństwoDostępność-Rozwój”. Pierwsza z planowanych inwestycji obejmuje przebudowę ponad 5,6 km drogi powiatowej i stanowi kontynuację zadania zrealizowanego w 2012 roku, kiedy to przebudowano ponad 4,5 km drogi StęgoszPawłowice-Żerków. Za planowane na drodze Cielcza-Radlin-Stęgosz roboty budowlane oszacowano na kwotę blisko 7 mln zł. Ze „schetynówek” powiat stara się pozyskać maksymalną kwotę dotacji tj. 3 mln zł. Drugie tyle samorząd dołoży z własnego budżetu. Pozostałą sumę, czyli 874 tys. zł pokryją partnerzy w realizacji

przedsięwzięcia (Gmina Jarocin, Gmina Żerków, Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” w Radlinie, ROLMEX sp. j. z Cielczy). Inwestycja obejmować będzie wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka poszerzenia oraz nowej nawierzchni jezdni. Druga z inwestycji, o dofinansowanie której stara się samorząd powiatu jarocińskiego to „Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka - granica powiatu”. Zadanie obejmować ma przebudowę ponad 5 km drogi, a jego koszt oszacowano na blisko 7 mln zł. Na realizację tego przedsięwzięcia powiat stara się o 3 mln zł dofinansowania, planując jednocześnie na ten cel wkład własny w tej samej wysokości (3 mln zł). Pozostałą sumę, czyli 800 tys. zł pokryją partnerzy w realizacji zadania (Gmina Jaraczewo oraz ZALMET Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GM” Objektbau Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Agro-Trak” Błażej Michalak i Zakład Usługowo Handlowy Mieczysława Barcika). (bm)

Wicestarosta MIROSŁAW DRZAZGA

CIELCZA-RADLIN-STĘGOSZ

W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej Cielcza-Radlin-Stęgosz powstaną m.in. chodniki w Cielczy oraz w Radlinie, przejścia dla pieszych, miejsca postojowe w Radlinie oraz zatoki autobusowe. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Naprawie ulegnie także most na rzece Lubieszka.

GÓRA-ZALESIE-PANIENKA - granica powiatu

Inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka - granica powiatu” obejmować będzie wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka nowej nawierzchni jezdni oraz jej poszerzenia na długości ok. 3 km. Powstaną chodniki, miejsca postojowe, nowe zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie powierzchniowe jezdni.

W Lisewie podziękowali za drogę

Dziękuję partnerom za deklarację wsparcia realizacji inwestycji. Dzięki temu wzrastają nasze szanse na pozyskanie środków na przebudowę jednej z dróg. Cała pula na Wielkopolskę to jedynie 21 mln zł, z tego na drogi powiatowe przeznaczono ponad 10 mln zł. Zważywszy, iż powiaty złożyły 49 wniosków na kwotę ponad 71 mln zł rywalizacja w edycji 2013/2014 będzie bardzo zacięta i każdy ułamek procenta w ocenie końcowej będzie miał znaczenie. Jestem jednak dobrej myśli.

Ogółem do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły 122 wnioski, z tego 49 dotyczy dróg powiatowych (wnioskowana kwota ponad 71 mln zł), 73 - dróg gminnych. Ocena wniosków, niezbędna do stworzenia wstępnej listy rankingowej, zostanie zakończona najpóźniej do 31 października 2013 r. Powiaty i gminy mogą skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania rocznie.

Chodnik jeszcze w tym roku

J

eszcze w tym roku kontynuowana będzie budowa chodnika w Woli Książęcej. Samorząd Powiatu Jarocińskiego przeznaczył na ten cel 85 tys. zł Chodnik budowany będzie na odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Witaszyc. Sołtys Lisewa - Lucyna Samolej - w imieniu Rady Sołeckiej Lisewa dziękowała za przeprowadzenie inwestycji jej inicjatorom - radnym powiatowym: Kasprowi Ekertowi i Zbigniewowi Kuzdżałowi.

P

onad 500 tysięcy zł kosztowała przebudowa drogi powiatowej w Lisewie. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi odbyło się 2 października. W roku 2012 wykonano I etap polegający na wykonaniu odwodnienia

drogi. Realizatorem tej części zadania, które kosztowało ponad 171 tys. zł był Związek Spółek Wodnych z Jarocina. W 2013 roku wykonano II etap przebudowy polegający na wybudowaniu chodnika oraz poszerzeniu jezdni i jej przebudowie na ponad 0,5 km odcinku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD - GOSTYŃ” sp. z o.o. Koszt tegorocznych prac wyniósł ok. 331 tys. zł. (bm)

W ramach porozumienia Powiat Jarociński przekaże Gminie Kotlin kwotę 85 tys. zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów. Planowany do budowy chodnik stanowi kontynuację zadania, które zostało wykonane w 2011 r. Wówczas Powiat Jarociński również współfinansował budowę chodnika w Woli Książęcej przeznaczając na ten cel 30 tys. zł, a całe zadanie zamknęło się kwotą 51 tys. zł. (bm)

11 września 2013 r. zostało podpisane porozumienie, na podstawie którego samorząd Powiatu Jarocińskiego powierzył budowę chodnika Gminie Kotlin. Inwestycja ma być ukończona w 2013 roku

Kurier Powiatowy nr 6/2013  
Kurier Powiatowy nr 6/2013  
Advertisement