PowerUp073 Magazine Special Edition 2020

Page 1

JIJ BENT JE EIGEN HELD

special edition


Maart 2020

redactionee

Uitgever PowerUp073, netwerkorganisatie voor preventief jongerenwerk in gemeente ’s-Hertogenbosch. PowerUp073 is onderdeel van Farent Sociaal Werk en ’S-PORT. Contact info@powerup073.nl www.powerup073.nl Hoofdredactie Nur Özkanli

Coördinatie en Ondersteuning Marlies Molenaar Alex Bekkers Gunther Baelen Jacquelien Maas (Eind)redactie Ilse van Dongen Marije Bleijlevens

Beeld Foto Buro Smit (Olaf Smit) Vormgeving en productie BTZ Vorm en Regie (Marcel van Dijk)

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit PowerUp073 Magazine Special Edition en in het bijzonder (en in alfabetische volgorde): Arian Afrasiaby, Oğuzhan Akdoğan, Omar Alhamad, Mohammed Allouch, Artour Ayarapetyan, Mohammed Basmawy, Jan Bellemakers, Mirsada Berisha, Bryan Bhugoea, Faycal Bouabid, Sarae El Bouanani, Nele van de Briel, Rafael Chatillon, Jürgen Cools, Mert Coşkun, Reggae Coutinho, Murat Doğan, Sjaak Dol, Tim van den Eng, Aleksandra Essens – Berak, Claire Friesen, Hicham El Gaoui, Leonie Gossens, Shantii Gupta, Corniel Groenen, Zainab Hallak, Tibbe Handels, Mohammed El-Haouli, Lilja van Himbergen, Petra van Houtum, Latif Al Hudjeimy, Sheila Huijs – Driessen, Akbar-Shakur Hussein, Angela de Jongh, Bouchra El Kadiri, Khairiyah Khuaida, dr. Maike Kooijmans, Ine de Kort – Kühnen, Inge Loermans, Ali Haghnejad, Lies van Lokven, Anne Lossez, Ayoub Madi, Teun Michiels, Soumaya Mudian, Aram Mustafa, Latifa Ndikumana, Veerle van Nijnanten, Sjoerd Peeters, Harriët Pijnappels, Arsen Podjan, Elise Rasenberg, Carlita Rietbergen, Carrie van Schaayk, Nick Schönhage, Iris Slegers, Wouter Smit, Aad van der Steen, Judith Rijnbende, Erik de Rooij, Jayvairo Veldhuis, Anne Verhappen, Govert Weinberg, Miriam de Werd, Illias Zahrani, Maik van Zutphen. Copyright © 2020 PowerUp073 Magazine Special Edition Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met trots presenteren we PowerU p073 Magazine Special Edition. In dit magazine lees je hoe PowerUp073 sinds de start in 201 6 is gegroeid naar een professione le netwerkorganisatie die jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Samen met de jong eren, hun opvoeders en partners in ‘s-Hertogenbosch wer ken we aan een leefomgeving waa rin jongeren hun talenten kunnen benutten en leren meedoe n. Met elkaar willen we risicogedrag of uitval voorkomen. We boeken resultaten. Steeds effectie ver zetten we onze expertise in op de gebieden sport, jongerenwerk en hulpverlening. Samen leveren we maatwerk voor individu ele jongeren, voor groepen, wijken en de stad.

Is dit allemaal vanzelf goed gegaan ? Nee. Toen de jongerenwerkers, spo rtwerkers en JPP jeugdpreventiewerker in 2016 bij elkaar werden gezet, was er vooral onduide lijkheid. Waar zijn we van? Wie is waar goed in? Hoe kom en we tot een sterke mix van kennis en functies en waarom moet dat per se in één organisatie? We discussieerden en beleefden een stormachtige eerste periode. Zelfs onze opdrachtgever, de gemeente ’s-Hertogenbosch, had op een gegeven moment twijfels.

Achteraf was dat de trigger. We von den elkaar in een gedeelde motivat ie: We gaan het gewoon doen! Vanuit aansluiting bij de Bos sche jongeren gaan we bouwen. Inm iddels staan er vier krachtige teams voor de stadsdelen Noord, West, Zuid/Oost en Rosmal en-Nuland-Vinkel. Visie en doelen staan helder op ons netvlies en er is energie. Ieder van ons doet waar hij of zij goed in is. Maar er is ook gezame nlijkheid en we bereiken meer jong eren. Van storm naar vertrouwen, resultate n en verantwoordelijkheden. Dat is het verhaal van PowerUp073. In dit magazine lees je er alles over. Dat wil zeggen, je leest over het verhaal tot nu toe. Want we zijn absoluut niet klaar. De jongeren houden ons scherp en sam en met onze partners blijven we in de actiestand!

Stedelijk coördinatoren PowerUp07 3 Marlies Molenaar Alex Bekkers

Een groot woord van dank gaat naa r onze werkers, die energie, lol en gedrevenheid hebben om elke dag weer te werken met jong eren. Teams van toppers die hun werk zeer serieus nemen maar niet altijd serieus zijn. Precies daarom sluiten zij zo goed aan bij de jongeren. Serieus en confronterend als het moet. En ene rgiek en met veel humor als het mag !


In dit Magazine Energie, dynamiek en eigen initiatief Een interview met Erik de Rooij en Corniel Groenen van de Stuurgroep PowerUp073

Een gedwongen huwelijk Hoe PowerUp073 begon

PowerUp073 in 2020 Zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar

Sneak preview In de cijfers van ons registratiesysteem

Wanneer jongeren geen hulp willen Het Jeugd Preventie Programma JPP

De straat als werkvloer Een praatje met jongerenwerkers Mohammed Allouch en Jürgen Cools

Kickboks uit het verdomhoekje Fight2Create!

Voor en mét Rosmalense jongeren Number One

Voorsorteren op de toekomst Doelen van PowerUp073 voor 2020-2021

Artour maakt je wegwijs Sportwerker Artour werkt met jongeren van de Internationale Schakelklas

Participatie De rode draad van PowerUp073

Feiten en fabels Over PowerUp073

En nog veel meer!

ITGELICHT

4 8 12 15 16 18 20 22 24 28 30 32

Muziekstudio Team Zuid/Oost

In jongerencentrum Zuid/Oost kunnen jongeren aan hun muzikale talenten werken in een heuse studio. Naast het opnemen en bewerken van liedjes, is er voor hen ruimte om songteksten te schrijven of te sparren met anderen. De muziekstudio heeft recent een opknapbeurt gehad dankzij Latifa Ndikumana, vrijwilliger en sociaal beheerder van het jongerencentrum. Ze nam het initiatief voor een make-over. “Ik wil dat jongeren zich op hun gemak voelen; net alsof ze thuis zijn”, zegt Latifa. Jongeren kunnen via haar een plek reserveren om gratis gebruik te maken van de inspirerende ruimte vol kleurrijke leds en apparatuur. Ze merkt dat jongeren steeds vaker aankloppen, zoals Jayvairo Veldhuis. “Ik werk hier graag aan mijn muziek,” vertelt hij, “Ik voel me gesteund door de werkers.” De studio biedt een mooi aanknopingspunt voor samenwerkingen rondom talentontwikkeling. Leonie Gossens, projectleider Babel, werkt geregeld samen met jongerenwerker Shantii Gupta en haar collega’s. De studio is volgens haar ‘een toffe en leerzame plek’ voor jonge muziekmakers, zo ook jongeren van Studio073. Soms sluit een muziekcoach van Babel aan om tips te geven. “De jongeren wanen zich in een echte studio! Daarnaast is de persoonlijke begeleiding door jongerenwerkers in een vertrouwde omgeving van grote meerwaarde,” aldus Leonie. teamzuidoost@powerup073.nl 073 206 83 01 JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

3


“Energie, dynamiek en eigen initiatief” Er wordt nog wat geschoven met de bank in de loungeruimte van het jongerencentrum Zuid/Oost waar even later de bestuurders Erik de Rooij en Corniel Groenen plaatsnemen. Alles moet kloppen voor de foto. De spanning van de interviewers, jongeren Ayoub Madi en Mohammed El-Haouli (Mootje voor vrienden) is licht voelbaar. Ze bereiden nog een paar ijsbrekers voor; vragen die je niet snel stelt aan een bestuurder, maar die je wel de kans geven de ander beter te leren kennen.

4

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

Na de ludieke vragen over roze kleding en samengegroeide wenkbrauwen is het tijd voor serieuze zaken. Ayoub valt met de deur in huis. “Waarom hebben jullie eigenlijk besloten dat de jongerenwerkers, sportwerkers en hulpverleners samen in een team gingen zitten?” Erik: “Door samenwerking wilden we de positie van het jongerenwerk en de hulpverlening sterker maken.” Corniel: “De drie werkvormen vullen elkaar goed aan. Sportwerkers stimuleren een gezonde leefstijl. Jongerenwerkers

kijken breder, naar het functioneren op school en binnen de maatschappij. Door intensieve samenwerking vallen jongeren minder snel tussen de wal en het schip.” Waar denk je aan bij PowerUp073? Corniel: “Ik denk aan energie, dynamiek, eigen initiatief. PowerUp073 is een club die zelf aan het roer staat. Samen kijken de teams wat er nodig is in een wijk.” Erik: “Ik word enthousiast en krijg energie. PowerUp073 is goed bezig. Ik zie die energie terug bij jongeren en werkers.”


Erik de Rooij, Directeur Farent Sociaal Werk. De jongerenwerkers en JPP jeugdpreventiewerkers van PowerUp073 zijn formeel in dienst bij Farent.

Waar zien Erik en Corniel PowerUp073 over 3 jaar? Erik: “Ik zie groei voor PowerUp073. Nu komen nog veel jongeren terecht bij tweedelijns hulpverlening, als problemen al behoorlijk groot zijn. Als we eerder beginnen met bijsturen, kunnen we grotere problemen voorkomen. Dat scheelt ook in kosten. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een uithuisplaatsing. De gemeente ziet dat gelukkig ook en ik verwacht dat zij daarop blijft investeren. Corniel: “Ik verwacht dat we in de toe-

komst meer jongeren kunnen bereiken. Sportwerk, jongerenwerk en jeugdhulpverlening vullen elkaar aan. Een jongere moet automatisch denken: daar moet ik zijn als er iets speelt. Ik sluit me aan bij het preventieverhaal van Erik. Er zijn grote stappen gezet. Ik hoop dat PowerUp073 nog meer een stimulans wordt voor een gezonder leven, lekker sporten of stoppen met slechte gewoonten.” Het gesprek tussen de jongeren en de bestuurders neemt een persoonlijke wending. Ayoub en Mootje willen meer

Corniel Groenen, Hoofd Sport & Recreatie ’S-PORT. De sportwerkers van PowerUp073 zijn formeel in dienst bij Stichting Sportstimulering (‘S-PORT). Erik en Corniel zitten in de stuurgroep PowerUp073, samen met andere beleidsmakers van de gemeente. De stuurgroep denkt mee over het preventief jongerenwerk en regelt de randvoorwaarden voor de teams van PowerUp073.

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

5


weten over de jongere jaren van Erik en Corniel. Wat weten ze zich nog te herinneren over hun droombaan toen ze 12 waren? Corniel: “Ik wilde Hoofd Sport en Recreatie worden (lachend). Nu serieus: gymnastiekleraar.” Erik: “Ik was op die leeftijd veel bezig met het milieu en het klimaat. Dus, een milieukundige.” Corniel: “De kernenergie-discussie woedde toen. We waren allemaal bezorgd over kernwapens. Tjee, wel lang geleden, jongens! En jullie droombanen?” Ayoub: “Gevangenisdirecteur. Lijkt me tof werk als je de films en series moet geloven.” Erik: “Unieke keuze wel.” Mootje: “Ik wilde profvoetballer worden. Nu wil ik trainer zijn.”

Waar waren Erik en Corniel als jongere onzeker over? Erik: “Ik woonde in een klein dorp in WestBrabant. Mijn school was in Waalwijk, dus fietste ik iedere dag een afstand van 10 km op en neer. Op de middelbare school was het daarom lastig om af te Welke talenten hadden de heren als jonspreken met vrienden. Even bellen zat gere en wat hebben ze ermee gedaan? er toen nog niet in. Dat vond ik een Corniel: “Ik kon aardig sporten en voetmoeilijke periode.” balde vaak met mijn Corniel: “Ik had rood broer. Bij gymnastiek haar, een bril en werd was ik de beste van weleens gepest. “Jezelf ontwikkelen de klas. Je kunt wel Daarnaast gingen en nadenken zeggen dat ik van mijn vrienden naar mijn hobby mijn behet VWO en ik moest over je keuzes” roep heb gemaakt.” van mijn ouders naar Erik: “Voetbal. Ik was de HAVO. Door de niet goed, maar wel schoolkeuze werden goed genoeg. Verder was ik analytisch we uit elkaar gehaald. Ik vond dat erg en heel betrokken bij de samenleving.” stom.” Ayoub: “Dat kan ik begrijpen. Ik had een Wat is het coolste dat ze ooit hebben lage CITO-score waardoor ik me teruggedaan? trok. Ik vond het oneerlijk, waarom Corniel: “Windsurfen als het heel hard anderen wel een hoog advies en ik waait. Dan gaat het onder je klotsen en niet? Nu maakt het me niet uit. Eén van doen. Het gevoel dat je het nét aankunt.” die jongens met VWO-advies is zelfs nu Ayoub: “Dat heb ik één keer gedaan. Ik nóg bezig met een vmbo-opleiding.” kon niet langer dan 10 seconden op het Mootje: “Mijn vrienden gingen naar het bord blijven.” Piersoncollege, ik kon niet. Mijn neef Erik: “Varen tijdens eb en vloed toen ik 13 lachte me uit dat ik vmbo-basis had. Vowas. We konden pas weg bij hoogwarig jaar zat ik met hem samen in de klas. ter en moesten dus overnachten op de Ik heb nu genoeg vrienden.” boot. Heel spannend.”

6

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

Waar kunnen de bestuurders zich écht boos over maken? Erik: “Discriminatie, onrechtvaardigheid. Ik hoef niet als held te sterven, maar onrecht laat ik niet aan me voorbijgaan.” Corniel: “Mensen die onzin vertellen. En niet bereid zijn om te luisteren naar argumenten.” Welke wijze raad geven Erik en Corniel mee aan hun kinderen? Erik: “Jezelf ontwikkelen en nadenken over je keuzes.” Corniel: Eigen verantwoordelijkheid nemen. De gevolgen accepteren van je keuzes, zodat je bewust kiest. Maar wel met ruimte voor fouten. Daar leer je van.”


ITGELICHT

“Mijn team werkt vooral veel samen met de JPP’ers van PowerUp073. Zij kunnen snel op de jongeren afstappen waar wij zorgen over hebben. Dan hoeven zij niet steeds opnieuw hun verhaal te doen aan wisselende hulpverleners. Met jongerenwerkers en sportwerkers is het contact nog minimaal: ik verwacht hier in de toekomst meer winst uit te behalen.” Aleksandra Essens – Berak teamleider Leerplicht/RMC

“Samen met drie andere meiden organiseren we een Lentefeest. We mogen van alles verzinnen. We willen ook een Cityboost aanvraag doen om te kijken of het ook echt uitgevoerd kan worden.” Zainab Hallak (15)

Lifestyle Challenge Team Noord Team Noord gaat samen met Jongerencentrum De Poort en met de deelnemende jongeren vier maanden lang aan de slag met gezonde voeding en beweging: dat is de Lifestyle Challenge! In deze challenge staat het plezier in sporten voorop en het trainingsdoel is om jezelf klaar te stomen voor de Breakout Run. Veel jongeren in de leeftijd 16 t/m 23 jaar roken, drinken overmatig energie drank, grijpen naar ongezonde voeding en krijgen te weinig slaap. “We willen jongeren overhalen de stap te maken naar verandering”, zegt sportwerker Sjoerd Peeters. “Dat begint met bewustwording over wat slechte gewoonten doen met je lichaam.” De GGD heeft smartwatch horloges beschikbaar gesteld voor alle deelnemers van de Lifestyle Challenge. Daarmee krijgen zij onder meer inzicht in hun slaapritme, aantal stappen per dag en hun voortgang in de challenge. Deze gadget in combinatie met intensieve, uitdagende sportlessen zorgen ervoor dat jongeren het resultaat zien van hun inspanningen en geprikkeld worden om te blijven werken aan positieve gezondheid. teamnoord@powerup073.nl 073 206 83 00

“De activiteiten bij het jongerencentrum kosten meestal geen geld. Dus ook als je weinig hebt, kun je meedoen.” Sarae El Bouanani (13) @Safae083

“Een meisje dat naar het jongerencentrum kwam, wilde een feest. Samen met haar hebben we gebrainstormd. Daar is een vakantieactiviteit met schaatsen uitgerold. Heel tof om haar in haar kracht te kunnen zetten. Tijdens de activiteit heeft ze van oor tot oor geglimlacht. Ze heeft het er nóg over.” Iris Slegers (22)

“Jongeren met taakstraf krijgen door de samenwerking met PowerUp073 een passende invulling die iets bijdraagt aan hun toekomst. Vanuit Halt zetten wij soms ‘de strenge pet’ op en kan PowerUp073 ‘de vrienden pet’ opzetten. Zo vullen we elkaar goed aan.” Carlita Rietbergen | medewerker HALT

“GGD heeft de kennis over gezondheid, PowerUp073 spreekt de taal van de jongeren: een ideale combinatie!” Miriam de Werd | beleidsmedewerker GGD

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

7


In 2016 kiest de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een andere koers in het wijkgericht jongerenwerk. Sport, jongerenwerk en JPP jeugdpreventiewerk (hulpverlening) gaan samen in één organisatie preventief jongerenwerk. Met deze stap wil de gemeente jongeren breed uitdagen en ondersteunen. Ook wil de gemeente dat de jongerenwijkteams sneller schakelen, meer samenwerken en daardoor beter aansluiten bij wat er speelt. De werkers – op dat moment afkomstig van Welzijn Divers, Juvans maatschappelijk werk en ’S-PORT - vormen vier teams, voor de gebieden Noord, Zuid/Oost, West en Rosmalen-Nuland-Vinkel (RNV). De werktitel wordt het Preventief Professioneel Jongeren-

HOE 3 POWERUP07 BEGON

werk (PPJ).

2016: Een gedwongen huwelijk

Terug naar de basis De focus volledig op de jongeren. Dat is de rode draad voor de nieuwe organisatie. Het is de bedoeling dat werkers de jongeren zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkeling; met alle ruimte voor talent en groei naar meedoen in de samenleving. Op papier best helder, maar in de praktijk is het zoeken. Er volgen praatsessies over visie en sleutelbegrippen zoals vroegsignalering, preventie en laagdrempelig contact met

8

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

jongeren. Hoe werkt dat vanuit sport, jongerenwerk en JPP? De één werkt met groepen en de ander is vooral bezig met individuele jongeren. En hoe zit het met de combi plezier en aandacht voor serieuze problemen van jongeren? Denk aan middelengebruik, schooluitval of pestsituaties. Ondertussen gaat ieders werk gewoon door. In 2017 komen we echt op koers en maken we vaart. Samen met de jongeren

kiezen we een sterke naam; eentje die ons verbindt en die blijft hangen bij de jongeren. Zo wordt PowerUp073 geboren. Met een nieuwe website en gerichte communicatie via sociale media trekt PowerUp073 hard aan stedelijke bekendheid, niet alleen bij jongeren en andere inwoners maar ook bij partners. “In die eerste periode deed ieder zijn of haar eigen ding. We spraken elkaars taal niet. Sportwerkers waren in dienst bij de


gemeente. De jongerenwerkers kwamen uit het welzijnswerk en dan had je nog de maatschappelijk werker. Ik herinner me een activiteit van jongerenwerk en sportwerk samen. De sportwerker haalde ’S-PORT vlaggen uit de auto, stalde ze uit bij de activiteit. Ik zag mijn collega’s denken: ‘wat moeten wij nu?’ Dat was kenmerkend voor hoe we elkaar zagen: als concurrenten. ” Gunther Baelen, jongerenwerker

“De neuzen moesten dezelfde kant op. Op een gegeven moment kwam het besef dat we samen meer jongeren bereikten. Want speelde er iets, dan was er altijd iemand in het team die al een lijntje had met de jongeren of de ouders. Soms vanuit het verleden, of vanuit sportactiviteiten, of omdat er al hulp in het gezin was geweest. Het denken vanuit concurrentie werd langzaam aan verleden tijd. Aannames over en weer stopten. Bijvoorbeeld: ‘als jeugdpreven-

tie erin stapt, zijn we de jongere kwijt’. Of: ‘die nieuwe collega’s kunnen niet met jongeren omgaan’. We gingen spelen met onze mix van kennis en ervaring in verbinding met jongeren.” Marlies Molenaar, teamleider West

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

9


HOE POWERUP073 BEGON

Krachten bundelen We werken in vier teams en steeds beter bundelen we onze krachten op het gebied van ambulant en accommodatiegericht jongerenwerk, buurtsport en individuele hulpverlening. We vertalen dat naar de vier wijken in de vorm van Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). We zoeken passende aansluiting en daarin blijven ook verschillen. Dat mag; het gaat ons om maatwerk. In de wijken groeien we naar een gezamenlijke aanpak die uitgaat van jongeren en hun ouders, school en buurt. Daarbij dagen we elkaar uit om over onze eigen schaduw heen te stappen, in het belang van jongeren. Nu zijn we drie jaar verder en ook al hebben we volop ambities en zien we kansen, PowerUp073 staat. Daar zijn we trots op!

10

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

“Samen kwamen we tot een gedeelde visie en vanuit groeiend vertrouwen maakten we slagen. Als ik iets signaleerde in mijn sportwerk, dan kon ik meteen vragen, terugkoppelen en ook terugvallen op mijn team. Dat voelde goed en we boekten resultaten. Het werd drukker, want we bereikten meer jongeren. In aantallen en in nieuwe projecten voor nieuwe groepen. Strikt genomen bleef mijn werk hetzelfde. Toch werd ik een andere sportwerker. Ik werd PowerUp073.” Bryan Bhugoea, sportwerker


Powerbattles 2018-2019

ITGELICHT

11-10-2018 West vs Zuid/Oost Voetbalcompetitie Sporthal Churchilllaan Winnaar: West 6-11-2018 Noord vs West Pizza eet wedstrijd Jongerencentrum 4West Winnaar: Noord 13-12-2018 Zuid/Oost vs Noord Dropping Jongerencentrum De Hambaken, dropping gebied Vught en Rosmalen Winnaar: Zuid/Oost 20-02-2019 Rosmalen/Nuland/Vinkel (RNV) vs Zuid/Oost Handboogschieten De Vrolijke Schutters Rosmalen Winnaar: RNV 09-04-2019 West vs Rosmalen/Nuland/Vinkel K-Pop dance battle Bestuurscentrum gemeente ’s-Hertogenbosch Winnaar: West 29-05-2019 Zuid/Oost vs West: Fortnite competitie en Kennisquiz Jongerencentrum Zuid/Oost Winnaar: Zuid/Oost 16-07-2019 Noord vs Zuid/Oost Kook battle Jongerencentrum De Hambaken Winnaar: Noord 01-10-2019 West vs RNV Basketbaltoernooi Sportzaal Churchilllaan Winnaar: RNV 16-10-2019 Stedelijk met alle vier wijken Voetbaltoernooi Jongerencentrum 4West Winnaar: West 13-11-2019 Zuid/Oost vs West PowerUp Your Game spelshow Jongerencentrum Zuid/Oost Winnaar: Zuid/Oost In iedere battle heeft de eerstgenoemde wijk de andere uitgedaagd.

Gespeeld: Gewonnen: West 7 3 Zuid/Oost 7 3 Noord 4 2 Rosmalen 4 2

Game Café

Team Rosmalen Nuland Vinkel Jongeren vullen hun vrije tijd vaak met gamen. Voor fanatieke gamers Tim van den Eng, Arian Afrasiaby en Rafaël Chatillon reden genoeg om hun hobby naar een hoger plan te tillen en te starten met het Game café. Maandelijks zorgen de bedenkers samen met vrijwilliger Tibbe Handels voor de opbouw en uitvoering van de activiteit bij jongerencentrum Number One. Jongerenwerker Teun Michiels begeleidt ze daarbij. Bij het Game Café staat gezelligheid voorop. “We willen elkaar zien, in plaats van elkaar alleen online te ontmoeten via een videogame”, zegt Tim. Arian beaamt dat. Naast het gamen, zijn de jongeren ook bezig met het ontwerpen van eigen videogames. Ruim 35% van de basisschoolleerlingen en 27% van de 12-16 jarigen gamet gemiddeld 4 uur per dag (bron: Nederlands Jeugdinstituut). Het Game café draagt bij aan bewustwording over het gamegedrag. Hoe lang mag je achter elkaar gamen? Hoe zit het met loot boxes (betalen voor in-game voorwerpen, red.)? Hoe vaak neem je pauze? Allemaal vragen waar de jongeren met elkaar en de jongerenwerkers over praten. De activiteit is een broedplek voor talent. Rafaël produceert zijn eigen muziek. Hij plaatst die onder games die gemaakt zijn door andere jongeren. “Naast werken aan je talenten, is het Game café bij uitstek de plaats om je als jongere te ontwikkelen tot vrijwilliger”, zegt Teun, “Zo werken we ook aan participatie.” teamrnv@powerup073.nl 073 206 83 03 JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

11


PowerUp073 in 2020 Nu, in 2020, is PowerUp073 zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar in ’s-Hertogenbosch. Bijzondere aandacht hebben we voor (risico)jongeren die (tijdelijk) extra steun of aandacht nodig hebben. We staan goed bekend om onze stedelijke projecten als PowerBattle, SKEER!, Ladies Only Zwemmen en de Oppascursus. We volgen de trends, zetten jonge rolmodellen in en maken goed gebruik van sociale media. Zo sluiten we aan bij de leefwereld van jongeren en hun manier van communiceren.

12

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

Weten wat er speelt Onze jongerenwijkteams Noord, West, Zuid/Oost, en Rosmalen-Nuland-Vinkel zijn goed bekend met de (straat) culturen en daarmee de kansen en uitdagingen waar jongeren voor staan Ook voor ouders, andere inwoners en professionals zijn we een laagdrempelige gesprekspartner. We maken intensief gebruik van onze rol als verbinder en via onze contacten met sleutelfiguren


De positieve ‘motor’ van ons dagelijks werk is ‘jij bent je eigen held’.

weten we wat er leeft in de wijken. Met ingang van 2020 registreren we signalen en onze inzet in een registratiesysteem. Daarmee krijgen we een nog completer beeld van wat er speelt onder jongeren. Sport, jongerenwerk en hulpverlening In de dagelijkse praktijk vullen onze sportwerkers, jongerenwerkers en JPP’ers

elkaar aan. Denk daarbij aan een jongere helpen bij zijn CV, werken aan een gezonde leefstijl of het begeleiden van een zorgmijdende jongere die door het bomen het bos niet meer ziet. Jongeren stellen vertrouwen in ons. Vanuit dat vertrouwen én omdat we methodisch (samen)werken, kunnen we meer doen dan enkel brandjes blussen.

Je eigen held De positieve ‘motor’ van ons dagelijks werk is ‘jij bent je eigen held’. We triggeren jongeren op hun talenten en stimuleren het positief meedoen in de maatschappij. Anders gezegd: talentontwikkeling, participatie en preventie zijn de pijlers van PowerUp073. Ze raken aan

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

13


ikkeling Talentontw r een jongere goed in is;

thema’s die spelen in het leven van jongeren. Bij ons krijgt iedereen gelijke kansen. We helpen bij het ontdekken van talenten, brengen jongeren in aanraking met het onbekende en geven hen oefenruimte, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij onze activiteiten. Dat kan een opstap zijn naar een vervolgopleiding of werk. Vanzelfsprekend hebben we oog voor wat jongeren willen en kunnen (participatieladder) en het meeste doen de jongeren zelf. Maar onze steun en ons voorbeeldgedrag zijn nodig, zeker als het even moeilijk is. Samen met de jongeren en hun netwerk voorkomen we (grote) problemen. Serieuze fun, vrolijke ernst In de wijken ervaren we dat onze aanpak aanslaat. De WUP’s zijn daarbij

14

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

een belangrijk instrument. Inmiddels zijn we een begrip in de stad: een club van betrokken professionals die, samen met partners, het verschil maken in het leven van jongeren. Natuurlijk blijft er soms discussie of frustratie. Bijvoorbeeld rondom de beeldvorming van PowerUp073 als ‘fun fabriek’. Bij onze activiteiten is er genoeg lol te beleven en dat is goed. Maar uiteindelijk gaat het ons om het bereiken en verder helpen van jongeren. Dat doen we via sport, aansprekende groepsactiviteiten, binnen of buiten het jongerencentrum, en via individuele hulp of begeleiding. Serieuze fun en vrolijke ernst, bij PowerUp073 kan het allebei!

waa keling • ontdekken talentontwik n a a n ke er elkaar; • samen w en leren van ng vi ge om ijein een veilige n, nuttige vr en vergrote w u o tr op er ef fv ti • zel perspec g bieden en in d te es sb tijd erk. (betaald) w

Participatie

geren is ling van jon ke ik tw n o e • groei in d doen hoofddoel; m mee te imuleren o st en er g n • jo ten; aan activitei or het beden te geven vo im ru ; n en te er • jong activitei niseren van a rg o lf n ze g va ken en 0% verdelin ar een 50/5 van en ed • streven na tr derste drie n o e d p o , meejongeren (deelnemen er d d a el ti a de de particip pzichte van legen) ten o p d a ra , ee m en , p n hel denke treden (mee e st n ve ). o b en drie organiser , zelfstandig organiseren

Preventie

wijk, met ol, buurt en o h sc in jn • present zi ; en oren open en, onze ogen ntwikkeling o e positiev n va n ef ke ro ik st p • op aar het omenten w m k o o r a ma an; dreigt te ga naar netloopt of mis n korte lijnen va en d u o h • onder optrekken; s en samen positieve werkpartner zetten op in ) en m a steeds (s • jongeren. andering bij er sv g ra ed g


Sneak preview: cijfers registratiesysteem Sinds het laatste kwartaal van 2019 zijn de PowerUp073 teams gestart met de registratie van onder andere deelname aan stedelijke en wijkgerichte activiteiten. Tot dusver de cijfers tussen eind 2019 - begin 2020 en op basis van de WUP’s 2019.

Stedelijk zomerfestival SKEER! trok op het hoogtepunt circa 1000 mensen en over de gehele dag 2500.

50

54

Er zijn geregistreerde hangplekken verspreid over Den Bosch.

1,5% 12 -17 jaar

Er zijn momenteel projecten met gemiddeld 24 deelnemers.

7,25% 18 -23 jaar

Daarnaast zijn er structurele sportactiviteiten.

21

Er vinden

62 structurele jongerenwerkactiviteiten plaats.

Jongeren die vrijwilligerswerk doen 24,5% 12 -17 jaar

31,75% 18 -23 jaar

Jongeren zonder dagbesteding (school, werk)

17% 8,5% 12 -17 jaar

18 -23 jaar

Jongeren met overgewicht

41% 12 -17 jaar

43,5% 18 -23 jaar

Jongeren die op een sportclub zitten

34,5% 12 -17 jaar

6,9% Jongeren die op school zijn gepest

22,5% 18 -23 jaar

Jongeren die voldoen aan de beweegnorm JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

15


WANNEER JONGEREN GEEN HULP WILLEN

Het Jeugd Preventie Programma (JPP) is een kortdurend begeleidingstraject voor jongeren waar zorgen over zijn, maar die geen hulp willen. Die zorgen worden geuit door school, politie, RMC/Leerplicht, Halt of gemeld door een ouder/verzorger. Ieder PowerUp073 team heeft een JPP jeugdpreventiewerker.

Toename in het aantal trajecten

Kwartaal 4 30

Kwartaal 4 51

Kwartaal 3 25

Kwartaal 2 36 Kwartaal 1 23

2018 : 114

16

JE BENT JE EIGEN HELD

Kwartaal 3 26 Kwartaal 2 30

Kwartaal 1 30

2019 : 137

POWERUP073

Aanmeldingen Meeste aanmeldingin via leerplicht en intern via het jongerenwerk Leeftijd Grootste leeftijdscategorie 15-19 jarigen (58% van totaal) Top 3 type problemen • Familierelatie (stabiel in %) • Motivatie (verdubbeling t.o.v. 2018) • Gezondheid (verdubbeling t.o.v. 2018) Waar: • West ( stabiel in %) • Noord ( stabiel in %) • Graafsepoort ( afname in %)

Jongere aan zet De uitdaging voor JPP-er Nele van de Briel van team Zuid/Oost zit ‘m in het vinden van een creatieve manier om in contact te komen met een jongere die niet zit te wachten op bemoeienis. “Dan bel of app ik. Of ga thuis of op school langs. Het is maar net wat het beste werkt.” Bij JPP speelt de jongere zelf een actieve rol in de oplossing van de eigen problemen. Vertrouwen en een open houding zijn daarbij sleutelwoorden. “Sommige jongeren hebben een lastige start. Ze komen uit een gebroken gezin, hebben verwaarlozing of mishandeling meegemaakt. Dan ben je kwetsbaar. Hoor je dan ook nog van leerplicht of


JPP Sjaak Dol en Angela de Jongh

de politie dat je niet goed bezig bent? Kom dan maar eens uit zo’n negatieve spiraal.” JPP-ers betrekken het hele ‘systeem’ in het werken met jongeren. Denk aan ouders en ook school. Per jongere wordt gekeken wat er nodig is. De taak van de JPP-er stopt pas als de jongere het zelf kan, of aangekomen is bij passende hulpverlening.Tot die tijd vindt het contact wekelijks plaats. Steen voor steen Zo begeleidde Nele een meisje dat iets had met een loverboy. Alcohol, drugs, schulden en mishandeling kwamen eraan te pas. “Ze werd zelfs dakloos”, vertelt Nele. In eerste instantie wilde het meisje geen

hulp, maar de JPP-er kon haar overtuigen en het roer ging om. Ook hielp Nele een jongere die depressief was en zich afsloot. “Ze ging niet naar school en werd uitgescholden door haar moeder. Nadat ik haar aan een baan had geholpen, kreeg ze meer zelfvertrouwen. Nu doet ze een hbo-studie. Ze heeft steen voor steen moeten opbouwen.” Andere ingang De JPP-ers hebben soms te maken met jongeren die ‘hulpverlening-moe’ zijn en niet meer willen praten. Dan biedt de aanpak van een jongerenwerker of sportwerker een andere ingang en nieuwe mogelijkheden. “De drempel is dan laag en de toon luchtig. Dit maakt het leggen

van contact gemakkelijker”, zegt Nele. Omgekeerd worden Nele en haar collegaJPP-ers ook ingeschakeld door teamgenoten als deze merken dat er meer aan de hand is bij een jongere. “Dat is precies de kracht van onze samenwerking”, benadrukt Nele, “we houden de lijntjes kort en springen bij als het nodig is.”

Nele van de Briel

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

17


W S L A T A A R DE ST

“Ik sta soms versteld van de dromen van jongeren. Het enige wat ze nodig hebben is een duwtje in de rug.”

18

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073


R E O L V WERK Jongerenwerkers Mohammed Allouch (Noord) en Jürgen Cools (West) doen een rondje in de buurt, spreken jongeren aan, of maken een praatje met buurtbewoners. Ieder PowerUp073 team heeft ambulant jongerenwerkers die zichtbaar zijn op straat. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. Naast hun ambulant werk, zijn Mohammed en Jürgen actief in het jongerencentrum.

Toen Mohammed in De Hambaken kwam werken, was er niet meteen een warm welkom. “De jongeren checken dan eerst je social media”, vertelt hij. “Toen ze erachter kwamen dat ik voor het Nederlands zaalvoetbalteam speelde, brak dat het ijs.” De werkers stappen meer dan eens in de rol van bemiddelaar, bijvoorbeeld wanneer bewoners overlast van jongeren ervaren. Dan komt hun kennis over de leefwereld van de jeugd goed van pas en kunnen ze over en weer zorgen voor meer begrip. De straat is slechts één van de vindplekken. “We komen daar waar de jongeren zijn,” zegt Jürgen. “Ik ben in de pauzes ook een bekend gezicht bij de leerlingen in het voortgezet onderwijs.” Van signaal naar actie Jürgen heeft een verbindende rol tussen de leerlingen, het schoolmaatschappelijk werk de school en de wijk. “Wat er in de wijk speelt, kan op school zijn weerslag hebben”, zegt de jongerenwerker en geeft als voorbeeld de trend drill rap. “Als ik jongeren gewelddadige rapteksten hoor opdreunen, ga ik met ze in gesprek”, vertelt hij, “Ik heb het met hen over de gevolgen en gevaren van bepaald gedrag. Ik geef het signaal ook terug aan school.” Als ‘één van ons’ De jongeren zien Mohammed niet als ‘hulpverlener’, maar meer als een vriend. “Ik zeg niet alleen ‘hallo’. Ik geef ze een boks, of een omhelzing. Het is intuïtief, gevormd door de cultuur waarin ik ben opgegroeid,” zegt hij. “Jongeren kunnen en mogen een band voelen met mij. Maar ik ben ook een werker die weet wat er kan spelen achter gesloten deuren.” Jürgen weet hoe hij het best in contact kan komen met jongeren. “Op straat ben ik in hun omgeving en stel ik me bescheiden op,” zegt hij. “Ik heb er niets aan om als ‘autoriteit’ gezien te worden. Dan lopen jongeren

juist van me weg. Het is vooral belangrijk dat jongeren weten dat ze bij ons terecht kunnen. Dat kan pas wanneer er vertrouwen is.” Online jongerenwerk Het werk van Jürgen en Mohammed gaat online verder. “Als ik meerdere malen een depressieve post tegenkom of ik zie aan een jongere dat hij steeds aan de pillen is, dan trek ik aan de bel”, zegt Jürgen. Als een gesprek met de jongere niets uithaalt of er is behoefte aan passende hulp, dan komt het JPP of Novadic Kentron in beeld. Soms is dat een spanningsveld. “Ik moet een veilige haven blijven voor jongeren,” zegt de werker. Pas als de veiligheid in het geding is, haalt hij anderen erbij. “Als het vertrouwen van de jongere wordt geschonden, schiet er niemand iets mee op.” Een divers team Jürgen heeft goede banden met jongeren van verschillende achtergronden. De diversiteit aan collega’s en de kruisbestuiving binnen het team speelt daarin een grote rol. “Tijdens het Ramadantoernooi zei een jongen ‘Jij bent één van ons!’, terwijl ik waarschijnlijk de grootste boer ben die ze kennen”, zegt hij lachend. Voor het team is de truc dat jongeren met een positief gevoel meedoen in het jongerenwerk en later ook positief afscheid nemen. Eerst komt de fun en uiteindelijk het besef ‘ik heb iets geleerd’. “Dat hoeft niet meteen de volgende dag te zijn; het kan weken of maanden duren voor het kwartje valt”, aldus Jürgen. Wijk met uitdaging Mohammed vergelijkt De Hambaken met Tilburg Noord waar hij vandaan komt. Divers aan culturen, maar laag wat inkomens en opleidingsniveau betreft. Kortom, een wijk met uitdagingen. Volgens Mohammed is het verschil tussen De Hambaken en aangrenzende wijk Maaspoort opvallend. “In Maaspoort heb je vaker te maken met scheidingen en depressie. In De Hambaken zijn het juist meer gedragsproblemen,” vertelt hij, “Sommige jongeren zijn thuis lieverdjes, maar denken buiten alles te kunnen bepalen. Net alsof ze in een film zitten.” Toch is er ook veel moois te ontdekken. “De wijk is heel hecht. Vaak is het geen onwil, maar onwetendheid. Ik sta soms versteld van de dromen van jongeren. Het enige wat ze nodig hebben, is een duwtje in de rug. Dan komen ze er wel.” JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

19


Vechtsport kan een positieve bijdrage leveren aan cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden van jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Maike Kooijmans, lector Pedagogiek Fontys Hogeschool (Kooijmans, 2018). Het is de aanleiding geweest voor het project Fight2Create onder leiding van jongerenwerker Reggae Coutinho en stagiaires Anne Verhappen en Veerle van Nijnanten van Fontys Hogeschool. Fight2Create wordt uitgevoerd in West. Samenleven als struggle Veel jongeren in West ervaren de ontwikkeling van hun identiteit en een plek in de samenleving als een struggle. Zij doen meer faal- dan succeservaringen op en zoeken andere wegen om zich te uiten, bijvoorbeeld in negatief gedrag of via aansluiting bij criminele of radicaliserende groepen. “We gebruiken het stoere imago van kickboks”, zegt Reggae Coutinho die zelf verschillende topsporters heeft begeleid. “Met kickboks bouwen jongeren zelfvertrouwen op en worden ze minder vatbaar voor de aantrekkingskracht van criminele groepen.”

e

t a e Cr

2

t gh

20

Onderdeel van een community Eenmaal binnen bij Fight2Create, zijn jongeren in de vechtsportschool onderdeel van een community; zij leren betekenisvolle relaties op te bouwen. Samen met de trainer Hicham El Gaoui en groepsgenoten werken de jongeren aan gezamenlijke doelen. Denk aan sterker of technisch beter worden. Hicham, Reggae en zijn collega’s triggeren de jongeren precies op die momenten waarop zij positief gedrag kunnen laten zien. We laten ze niet vallen Voor Reggae houdt zijn werk om vijf uur niet op. “Ik ben altijd bereikbaar voor de jongeren. Dat weten ze en het geeft hen het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan.” Deze basishouding van het team zorgt ervoor dat de jongeren meebewegen wanneer Reggae of zijn collega’s sturing geven. “Ze zijn het gewend om te worden weggestuurd. Wij sturen en laten ze tegelijkertijd nooit vallen. Bij ziekte gaan we langs met een mandje fruit.

Om aan te geven: we geven om jou, maar we houden je ook in de gaten”, vult Veerle aan. Niet overnemen, maar elkaar vinden Ook JPP jeugdpreventiewerkers Angela de Jongh en Sjaak Dol zijn betrokken bij het project. “Sommige van deze jongeren zitten al vet in de hulpverlening”, aldus Sjaak. “Waar ik kan, leg ik contact met hun hulpverleners. Denk aan de zorgcoördinator en het schoolmaatschappelijk werk. Wij gaan de hulpverlening zeker niet overnemen. We zetten in op elkaar beter vinden en aansluiting zoeken. Dat is nodig bij deze ingewikkelde doelgroep. Deze jongeren zijn niet boos op ons, maar wanhopig vanwege hun situatie. Alsof ze het onrecht van de wereld op hun dak krijgen. En vervolgens is hun uitingsvorm niet goed.

t e h t i u s k o b k iK c

Op een andere manier aan de slag Jongeren die in aanmerking komen voor Fight2Create kampen vaak al met gedragsproblemen en agressie. Met als gevolg dat er sneller wrijvingen ontstaan op school, met vrienden of op straat. “Ook speelt er vaak gezinsproblematiek”, vertelt Judith Rijnbende, docentonderzoeker bij de Fontys Hogeschool Pedagogiek. “Meestal zijn er al hulpverleners betrokken.

Fi

Via het kickboksen gaan de jongerenwerkers op een andere manier aan de slag met de jongere. De vechtsport is een gemakkelijke manier om contact te leggen.”

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

d r ev


e j k e o h m o d Opstap naar grote verandering Fight2Create staat volgens Reggae nog in de kinderschoenen, maar het team geniet van

de kleine overwinningen. Het zijn de eerste stappen naar grote verandering. “Ik heb weleens letterlijk een jongere uit zijn bed gehaald en meegenomen naar de gym. Dat zijn de momenten dat ik denk ‘Waar ben ik mee bezig?

Maar juist dáárom moeten wij hen erbij houden. En laten zien dat het op een andere manier kan”, zegt hij.

Maar als ik zie wat we bereiken, dan weet ik waar ik het voor doe.” Fight2Create is aangesloten bij het landelijke RAAK-project. RAAK bestudeert de pedagogische waarde van vechtsport voor jongeren die het opgroeien in onze samenleving als een strijd ervaren. Daarnaast wil het onderzoek handvatten ontwikkelen voor professionals die werken met ‘vechtende jongeren’. Het tweejarig onderzoek dat loopt tot mei 2021, wordt uitgevoerd in samenwerking met vier vechtsportpraktijken: Fight2Create in ’s-Hertogenbosch, Travers Welzijn in Zwolle, Boks het voor Elkaar in Amsterdam en Slimani Gym in Zeist.

Juist omdat alleen gevangenisstraf of taakstraf niet werkt, is het werk van PowerUp073 onmisbaar. De werkers hebben het vertrouwen van (zware) risicojongeren en zijn een sterke schakel in het geheel. De kracht zit in de combinatie van perspectief bieden en zo nodig hard optreden; daar kunnen we jongeren mee terugwinnen. Nu criminaliteit onder jongeren toeneemt, is de behoefte aan een goede samenwerking groter dan ooit. Carrie van Schaayk, Beleidsadviseur sociale veiligheid. Afdeling Openbare Orde en Veiligheid gemeente ‘s-Hertogenbosch

” 21


“Wij werken niet enkel met elkaar maar zoeken, via elkaars netwerk, de bredere samenwerking op. Een mooi voorbeeld is de kerngroep Respect Me Don’t Sext Me, met GGD, SENSE, HALT, Gevaarlijke Liefde en PowerUp073. Samen met de VO-scholen zetten we een interactief project op dat bijdraagt aan bewustwording over sexting.” Lilja van Himbergen coördinator Gevaarlijke Liefde Humanitas

“Ik kom in mijn vrije tijd graag bij het jongerencentrum 4West. Mijn vrienden zijn hier en we chillen graag samen. De meeste jongeren ken ik van school maar ik heb hier ook nieuwe vrienden gemaakt.” Oğuzhan Akdoğan (17)

“Ik doe liever mee aan activiteiten van het jongerencentrum dan op straat hangen. De tofste herinnering is toen ik DJ was op het winterfestival; het was erg druk en heel gezellig.” Mert Coşkun (16)

“We gamen vaak op de Playstation in het jongerencentrum. Nu sparen we met zijn allen voor een nieuw Fifa spel, omdat het oude is gestolen. We hebben een spaarpot en doen daar ons kleingeld in.” Omar Alhamad (13)

“Via ‘Leren op Locatie’ zijn we gestart met een pilot waarbij een student als assistent jongerenwerker aan de slag is bij PowerUp073. Een mooi kans om het vak van ‘binnenuit’ te leren. Door de samenwerking staan we in nog directer contact met de praktijk wat een positief effect heeft op de inhoud van de opleiding. Hierdoor komt de studie nog meer tot zijn recht.” Petra van Houtum, projectcoördinator Leren op Locatie Koning Willem I College

“Ik kom bijna iedere dag naar het jongerencentrum en veel van mijn vrienden ook. Het jongerencentrum De Hambakan gaat weg en dat is echt stom. Het moet blijven.” Illias Zahrani (11)

22

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073


Number One:

Voor en mét Rosmalense jongeren PowerUp073 team RosmalenNuland-Vinkel werkt intensief samen met het bestuur van jongerencentrum Number One. Samen hebben ze het belang van Rosmalense jongeren in het vizier. Aad van der Steen en Govert Weinberg zijn lid van de Raad van Toezicht van Number One, en betrokken bij Sport Alliantie Rosmalen. “Laten we niet vergeten dat aan deze kant van de A2 meer dan 1/3 van de jeugd zit”, aldus Aad van der Steen. “Daar doen we het allemaal voor.”

Vijf jaar geleden kregen Aad van der Steen en Govert Weinberg de opdracht om jongeren volledig aan het roer te zetten van jongerencentrum Number One. Dat leidde tot de oprichting van een onafhankelijke stichting. “Na een wervingsactie met jongerenwerkers, trokken we vier jongeren aan die samen het bestuur gingen vormen. Dit bestuur werd verantwoordelijk voor het jongerencentrum. In het dagelijks reilen en zeilen was het bestuur nog wel afhankelijk van de jongerenwerkers van (toen) Welzijn Divers. “Het ‘loskoppelen’ van Number One was voor iedereen een ingewikkeld proces van loslaten en samenwerken”, zegt Aad. “Gedurende die periode, ongeveer vier jaar lang, werd het bestuur door ons gecoacht en zij redden het. Inmiddels is het een prachtig voorbeeld van jongerenparticipatie op topniveau. “ Nieuwe sportwerker in Rosmalen Vanaf 2020 versterkt sportwerker Tim van de Loo het PowerUp073 team: een ontwikkeling waar de heren al langer

op wachtten. “We zien dat jongeren vanaf 13 jaar zo ongeveer tot het eind van de middelbare school, terugvallen in sport en bewegen. Door te zijn waar de jongeren zijn, kan de sportwerker jongeren activeren. Dat kan binnenkort in Geenbergen. Denk aan Urban sports als freerunning en calisthenics,” vertelt Aad. “Het sport- en beweegveld wordt mede ontwikkeld dankzij jongerenwerker Teun. Samen met de jongeren heeft hij de gemeente overtuigd!”

dering. De jongeren hebben al veel ideeën voor de inrichting; denk aan een leefkeuken, een werkplaats, een moestuin op het dak en dat allemaal in een energieneutraal gebouw. Ook in openingstijden kan het mogelijk anders. “Waarom kan een jongerencentrum niet 24/7 open zijn? Dat zou ons dwingen om op een andere manier naar vrijwilligers te kijken en ze meer verantwoordelijkheid te geven,” zegt Aad. “Die optie willen we graag onderzoeken.”

Het ultieme jongerencentrum “Over twee jaar willen we een nieuw, toekomstgericht en dynamisch jongerencentrum betrekken,” zegt Govert, “samen met PowerUp073. Aanleiding voor een nieuw jongerencentrum is de verhuizing van het Rodenborgh en Jeroen Bosch College naar De Groote Wielen. We praten straks over 2400 leerlingen die in de buurt van het jongerencentrum zitten.” Het realiseren van hét ultieme jongerencentrum vraagt om een creatieve bena-

Van schuren naar glans In de samenwerking met PowerUp073, is de afgelopen tijd weinig veranderd. “Voor ons is het opletten of we de naam juist schrijven,” zegt Govert lachend. “Natuurlijk zijn er werkers als Teun bijgekomen, met veel passie voor het vak. Ervaren kracht Maik is na 25 jaar nog steeds een vertrouwd gezicht voor iedereen. Samen vormen we een klein, hecht team dat elkaar goed aanvult. Dat schuren in het verleden heeft glans gebracht.”

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

23


“In Zuid/Oost hebben we een prachtig jongerencentrum. Alle jongeren, van alle achtergronden, komen daar. Vanuit PowerUp073 zijn we heel vrij in wat er mag en kan. Tegelijkertijd zijn we strikt in de omgangsregels. Bijvoorbeeld: iedereen die binnenkomt, geeft een hand. Daar spreken we de jongeren ook op aan. Het zijn kleine dingen, maar ze dragen bij aan veiligheid voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk.� Gunther Baelen, jongerenwerker


Hoofdrol voor de jongeren

Voorsorteren op de toekomst We zijn onderweg naar ons eerste lustrum: in 2021 bestaat PowerUp073 vijf jaar. Ondertussen staan we er goed voor: de teams zijn op elkaar ingespeeld en benutten hun gezamenlijke kennis. Jaarlijks bereiken we duizenden jongeren tijdens stedelijke en wijkgerichte activiteiten. Er is volop keus voor jongeren en overal herkennen zij de relaxte combinatie van humor en het werken aan jezelf en je talenten. Leren van uitdagingen Met onze WUP’s blijven we duidelijk maken wat we per wijk doen en waarom. We leren van elkaars uitdagingen. Wat het team in één wijk uitvogelt, is ook leerzaam en bruikbaar voor de andere

drie teams. Met andere professionals en maatschappelijke initiatieven zoeken we aansluiting op het gebied van preventief jongerenwerk. Zo vindt er continu kruisbestuiving plaats tijdens de PowerUp073 meetings waarbij we vijf keer per jaar samen de diepte ingaan. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse expertmeeting die we organiseren samen met een partner. Recent hadden we een bijeenkomst over Talentologie met dr. Maike Kooijmans bij jongerencentrum De Poort en een AVG meeting bij het World Skate Center in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Farent. Nu doorzetten Vroeg signaleren, verbindingen leggen en inzetten op preventie blijven onze kerntaken. Na drie jaar werken is het zaak om door te pakken; voor de komende jaren willen we dat onze teams aangehaakt blijven op trends en in verbinding met de jongeren, hun ouders, buurtbewoners en professionals/netwerkpartners oog hebben voor wat er nodig aan inzet. >>

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

25


Blijven sprinten We zouden PowerUp073 niet zijn als we niet blijven sprinten. De wereld van jongeren verandert snel. Zodra wij een ‘methodiek’ hebben bedacht of een probleem hebben gesignaleerd, zijn de jongeren alweer een stap verder. Het blijft dus erg belangrijk om de actualiteit

te volgen. Niet om partij te kiezen of te oordelen, maar om te begrijpen waarom iets leeft onder jongeren of waarom (groepen) jongeren mogelijk tegenover elkaar gaan staan. Om vervolgens vanuit die kennis te handelen. Kijk bijvoorbeeld naar het (ambulant) straatwerk; dat is en blijft nodig. Maar het is niet meer de vanzelfsprekende activiteit waarmee we jongeren bereiken.

Grote groepen jongeren connecten online, via hun mobiel. Ze ‘praten’ met elkaar via app’s of games. Deze ‘nieuwe vindplekken’, vragen om flexibiliteit en omdenken. In 2020 verkennen we het werkveld ‘online jongerenwerk’; daarmee willen we de groeiende groep ‘onzichtbare’ jongeren bereiken. Ook de instroom van nieuwkomers blijft onze aandacht vragen. De afgelopen paar jaar zagen we veel jongeren van

en in dies Only Zwemm organiseren we La en jar le en ke eid en m s e “Sind n. Jong er zo’n 400 mense en m ko er ke t r Pe nie . Sportiom we anders a’s… Vrouwen die om , es nt ta , rs de iteiten komet hun moe ar gemengde activ na t nie ze t da om zouden bereiken, goed samen.” ormatie gaan heel inf en tie ea cr Re men. sportwerker Bouchra El Kadiri,

26

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073


Syrische en Eritrese afkomst. Deze jongeren vragen een andere benadering en daarvoor winnen we advies in bij onder meer More Than Refugees. Een waardevolle ontwikkeling is onze samenwerking met het onderwijs. We zoeken naar manieren om onze expertise in de scholen te brengen; ten dienste van de jongeren maar ook voor de docenten en de schoolleiding. Samen met school verbinden we formeel leren op school en informeel leren in de wijk. Als we die leefgebieden met elkaar verbinden, kunnen we signalen en trends eerder oppikken en talenten en kansen sneller herkennen.

PoweroUepl0e7n3 d 2020-2021 Noord

We zijn zichtbaar in de wijk samen met partners. We structureren onze informatie en bekijken met hen waar onze inzet nodig is. We organiseren vaker thema-activiteiten. Voor de jongeren die niet vaak buiten komen, zetten we in op maximale online zichtbaarheid.

Zuid/Oost We werken aan warme en ook snelle overdracht van jongeren richting de zorg. Binnen de kaders van de wetgeving verkennen we samen met partners hoe we passend gegevens kunnen uitwisselen. Zo voorkomen we dat jongeren tussen de wal en het schip vallen.

West We blijven werken aan talentontwikkeling, creatief denken en doorzettingsvermogen bij jongeren. Preventief zetten we stevig in: we verstevigen de positieve kanten van de straatcultuur. Dat doen we onder meer met voetbal, kickboksen en de inzet van positieve rolmodellen. Ook intensiveren we het contact met ouders/verzorgers. Met dit ‘preventiepakket’ gaan we de aantrekkingskracht van het criminele circuit tegen.

Rosmalen-Nuland-Vinkel Jongerenparticipatie blijft met stip bovenaan staan. We zetten in op jongeren die zoeken naar een plek waar ze zich thuis voelen of waar ze iets kunnen betekenen voor een ander. Méér deelname van jongeren uit Rosmalen-Nuland-Vinkel aan onze stedelijke activiteiten is voor ons een uitdagend doel. Ook deze jongeren mogen alle PowerUp073 kansen benutten.

Stad ‘s-Hertogenbosch

West. irls, Powerboys in s project Powerg on op ts tro groot n n be ee “Ik brugklas overgang naar de de is n re de kin Voor aken met Powerp 8-ers kennism oe gr en lat e W moment. s terugzien. holen onze werker -sc VO de op ze t anier Up073, zoda grijk om op die m t. Het is erg belan as uv ho t ijsef rw ge de t Da wijk naar on te schakelen van en en ud ho te t contac ortwerker instelling.” Bryan Bhugoea, sp

Stedelijk blijven we breed inzetten op de belangrijke thema’s: •a rmoede, kansen en gelijkheid: Geld moet rollen, SKEER; •p ositieve gezondheid: Lifestyle Challenge, aanbod La Vuelta Holanda; •p reventie: deelname aan Speeddate voor de Bossche jongeren, campagne Wat kies jij?; •o nderwijs: deelname aan de werkgroep School en Veiligheid en aan Respect Me Don’t Sext Me.

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

27


Artour Ayarapetyan is sportwerker bij PowerUp073 team Zuid/Oost en combinatiefunctionaris VO bij ’S-PORT. Vanuit zijn bijzondere positie leidt hij jongeren laagdrempelig naar jongerencentra of sportaanbod in de stad. Artour werkt ook met jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK) in ’s-Hertogenbosch.

28

JE BENT JE EIGEN HELD

POWERUP073

Voor Artour is de ISK een vindplaats van jongeren die naar Nederland zijn gekomen, als tussenstop, of om hier een bestaan op te bouwen. Naast lekker bewegen, wil Artour deze jongeren wegwijs maken. “Zodat ze kunnen landen in de wijken waar ze wonen”, aldus Artour. De ISK-jongeren kennen vaak alleen 112 en zijn niet bekend met het jongerenwerk of andere voorzieningen in de stad. Artour en zijn collega’s nemen de jongeren mee naar de jongerencentra en praten met hen over actuele onderwerpen. “Zo dragen we bij aan hun weerbaarheid. En waar dat kan, leggen we de link naar de collega’s bij ’S-PORT. Afgelopen maanden

heb ik tientallen leerlingen in contact gebracht met sportverenigingen. Via mij en collega Hanneke van Dillen van ’S-PORT doen we aanvragen bij het Jeugdsportfonds, zodat ook deze jongeren toegang hebben tot sport en een gezonde leefstijl. Er staat ook een Citytrainer-cursus op de agenda, speciaal voor hen.” Achtergrond asielzoeker 19 jaar geleden kwam Artour als asielzoeker naar Nederland. Samen met zijn ouders en broer woonde hij in het toenmalige asielzoekerscentrum in Vught. “Als 14-jarige was ik overweldigd door de vele nationaliteiten. Ik kwam er moeilijk


“Nieuwkomers verkeren vaak in een isolement. Via Artour maken de leerlingen kennis met het buurtwerk en met sportmogelijkheden. Ook vinden zij in Artour een vast aanspreekpunt. De samenwerking is uitstekend. Op dit moment stromen er veel leerlingen in die nooit onderwijs gevolgd hebben. Artour blijft een belangrijke schakel in de begeleiding van deze jongeren.” Ine de Kort - Kühnen, teamleider ISK/KW1C

Artour maakt je wegwijs

tussen. De mooiste kleren en de leukste uitstapjes werden vergeven aan de jongeren die het slim wisten te spelen.” Artour besloot om zich in te vechten. “De oudere jongens speelden twee keer per week voetbal in de sportzaal. Toen ik voor de zoveelste keer buiten de wedstrijd werd geplaatst, werd ik emotioneel. Ik ben het veld opgegaan, heb de bal gekaapt en ben naar buiten gerend. De jongens zeiden dat ik gek was. Maar uiteindelijk dwong ik wel respect af.” Makkelijker meedoen Khairiyah Khuaida (18, Irak), Aram Mustafa (15, Syrië) en Mohammed Basmawy (16, Syrië) sporten elke woensdag met Artour. Ze stralen als ze vertellen over de lessen. “We hebben meegedaan aan een

basketbaltoernooi”, zegt Mohammed. Khairiyah vertelt over de rondleiding bij het jongerencentrum Zuid/Oost. Zij was onder de indruk: “Er waren daar veel jongeren. We hebben samen gepraat en gegeten. Het was erg leuk.” Op de vraag wat ze later graag willen worden, zegt Khairiyah “Studeren voor hartchirurg.” Aram en Mohammed willen agent en architect worden. En misschien verhuizen naar Dubai. Meedraaien is nog wel een uitdaging voor de jongens. Mohammed voetbalde wel eens met Nederlandse jongeren, maar het contact kwam niet echt van de grond. “Ik praat nog niet zo vlot Nederlands. Sommige van die jongens maken daar grapjes over. Ik wil de taal goed leren. Dan kan ik makkelijker meedoen.”

De Internationale Schakelklas (ISK) van het Koning Willem I College is een Eerste Opvang Anderstaligen voor jongeren van 12 tot 20 jaar. De jongeren zijn alleen of met hun ouders naar Nederland gevlucht, of kwamen naar Nederland vanwege gezinshereniging of -vorming. Ook kent de Schakelklas kinderen van buitenlandse werknemers. De focus ligt op Nederlands leren en doorstroom naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt.

JE BENT JE EIGEN HELD

“Artour’s aanwezigheid is een mooie aanvulling op de expertise die er al is op de ISK. Door zijn laagdrempelig contact met de leerlingen kunnen we signalen sneller opvangen. We vullen elkaar aan en weten elkaar te vinden. Dat is waardevol in de samenwerking.” Claire Friesen, schoolmaatschappelijk werker Farent

POWERUP073

29


Powergirls en Powerboys Jongeren maken een grote verandering door als ze van groep 8 naar de brugklas overgaan. Om dicht bij de jongeren te blijven en hen te begeleiden tijdens deze mijlpaal in hun leven, is het project Powergirls en Powerboys in het leven geroepen. Met dit project wil team West bijdragen aan een zo positief mogelijke ervaring in de overgang van kind naar puber. “Omdat we de jongeren al kennen vanaf hun 11e jaar, gaat het contact vanzelf”, zegt Bryan Bhugoea. De sportwerker en zijn collega en jongerenwerker Inge Loermans zijn het aanspreekpunt voor Powergirls en Powerboys. “Ook als ze straks naar het voortgezet onderwijs gaan, weten jongeren ons te vinden. Fijn om op deze manier deel uit te maken van de eerste stappen naar hun volwassenheid”, aldus Inge.

ITGELICHT

3.nl 073 206 83 02

teamwest@powerup07

: e i t a p i c i t Par

1 Ervaren: jongeren doen mee aan activiteiten. Open inloop, School-werkcafé, Oppascursus, laser gamen, Hype reload, vuurwerkschoonmaak, Fight2Create, sollicitatietraining, voetbal, voorlichting Gevaarlijke Liefde, Lifestyle Challenge, huiswerkbegeleiding, calisthenics park, bezoek VO-scholen.

30

2 Meehelpen: jongeren ondersteunen een activiteit. Klussenproject, Boost je Buurt, SKEER!, Ladies Only Infinity, Power Battle, Missie X-Mas, disco 4West, Citytrainer Buurt, Friday Vibes, Powergirls en Powerboys, UR Record, PowerUp Your Game, taak-/HALT-straf, spelavond, werkgroep Halloween.

3

4

Raadplegen: jongeren geven behoefte aan, de professional organiseert.

Adviseren: jongeren lopen mee in het proces, de professional creëert de juiste omgeving.

Bikkels, Offside meiden, Buurtbatterij, samenwerking Wijkplein, ISK-sportactiviteit, free run, Ladies Only zwemmen, Power Battle, zomerkamp, Lifestyle Challenge, Stoptober, Hardcore.

UR Record, Meidenclub, Boost je Buurt, grime workshop, meedenken Urban sportveld, leergemeenschap Avans Hogeschool, Impact (De Poort), Poker Battle, Leren op locatie KW1C.


Team West Het jongerencentrum 4West is een belangrijke schakel in het geheel; de uitvalsbasis van waaruit we werken. Daarnaast vinden er geregeld sportactiviteiten plaats in de sporthal. “Bij 4West kunnen jongeren kennismaken met verschillende activiteiten, thema’s en als juniorvrijwilliger aan de slag”, vertelt Iris Slegers. Iris, Faycal Bouabid, Selin Demirci en Zainab Hallak lopen stage bij het jongerencentrum en begeleiden jongeren uit West die meedoen aan Powergirls en Powerboys. “Ik probeer jongeren wegwijs te maken”, zegt Faycal, “Vooral als ze in een lastige situatie zitten.” Het werken aan zelfredzaamheid, het opdoen van leuke vriendschappen en het vergroten van de sociale vaardigheden heeft veel aandacht. Latif Al Hudjeimy is een jongere uit de wijk en vrijwilliger bij Powergirls en Powerboys. “Ik leer communiceren met andere jongeren. Hiervoor deed ik dat nooit”, aldus Latif.

d a a r d e d o de r In 2019 hebben de PowerUp073 teams gebrainstormd over hoe ze jongeren het beste kunnen bewegen om mee te doen. Ook hebben zij gekeken naar de mate van jongeren-activering bij de bestaande activiteiten. De participatieladder was daarbij een handige graadmeter!

leid in het werken met de participatieladder. Sheila is programmacoördinator jongerenparticipatie bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en initiatiefnemer van Citytrainer en Cityboost. “Na de sessies is er veel energie losgekomen in de teams. De werkers zien tal van kansen om jongeren vooruit te helpen op de ladder”, vertelt Sheila enthousiast.

De participatieladder vraagt om een aanpak waarbij teams scherp blijven en durven te experimenteren. Het ultieme doel is het bereiken van de full potential van een jongere. “Zijn er onbenutte talenten? Een mooie aanleiding om de jongere hierin te stimuleren”, zegt Sheila Huijs-Driessen die de teams heeft bege-

Fouten maken is OK “Geregeld hoor ik jongeren zeggen dat wij er zijn om hen te vermaken”, zegt Lies van Lokven, jongerenwerker en kartrekker participatie voor team Zuid/ Oost. “Aan ideeën over wat ze leuk vinden geen gebrek. Wat de jongeren nog missen, zijn de vaardigheden om door

5

Coproduceren: initiatief komt vanuit de jongeren, professional en jongeren doen het samen. Kookproject, Ramadantoernooi, Citytrainer Praktijk, schaatsen 4West, Game café, activiteiten Number One, workshop techniek, cursus 3D-printen, Boksveldfit, Syrisch voetbalteam, uitwisseling jongerenwerk België.

te pakken. Ik help dan met een plan van aanpak, het maken van een begroting of een Cityboost-aanvraag. Per jongere kijk ik welke verantwoordelijkheid past bij hem of haar: fouten maken mag!” ‘Connected’ blijven Voor Sheila is het belangrijk om áltijd te luisteren naar jongeren. Alleen dan kun je de juiste vertaalslag maken van vraag naar aanbod. “Je krijgt de mooiste dingen door niet over jongeren te beslissen, maar samen met hen”, aldus Sheila. “In een snel veranderende tijd beweeg je het best met de jongeren mee; en sluit je aan bij hun leefwereld, zoals de werkers dat doen. Zo blijf je in connectie.”

6

Zelfstandig organiseren: jongeren zijn van A tot Z aan het stuur. Krajicek Scholarship, Sport Spot Mix, Vadervoetbal, Ladies Only Infinity, filmavond, Music Meeting Point, K-Pop dans-training, zaalvoetbal 18+ meiden.

“JE BENT JE EIGEN HELD”

POWERUP073

31


? l e b a f f o t fei

? l e b a f t of POWERUP073 is jongerenwerk

POWERUP073 heeftAdrie pijlers BEL EL

FEIT FE

FABEL EL

FEIT F IT

T

FAB

T FEIT F EI

FEIT FEI

FEIT FE IT

L BE

L FABE BE

T

EL FAB AB

F F PowerUp073 zet in op talentontwikkeling, FEI T EI preventie en participatie. Samen met de Tjongeren werken we aan meer poFE EI sitief gedrag en minder (of geen) risicogedrag. We stimuleren jongeren om hun eigen talenten en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Bijvoorbeeld door mee te doen aan (gezamenlijke) initiatieven als UR Record Muziekkamp of SKEER! on Stage. In samenwerking met veel partners, zoals Halt, RMC/Leerplicht en GGD, werken we preventief. We werken onder meer aan het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten en aan een gezonde leefstijl. Participatie is de rode draad bij alles wat we doen. We prikkelen jongeren om zelf activiteiten te bedenken en (mede) te organiseren. In een veilige omgeving kunnen jongeren leren van hun successen en fouten.

FABEL F L

EL FA AB

In POWERUP073 werken sportwerkers, jongerenwerkers en JPP jeugdpreventiewerkers samen. Met elkaar bieden deze werkers dus veel meer dan alleen jongerenwerk.

FA

FEIT F IT

FEIT FE

EL

FEIT FE

FAB

FAB

EL

FABEL EL

FEIT F IT

FABEL EL

FEIT F IT

FABEL EL

FEIT F IT

EI

T

EL

FAB

FEIT FE

FABEL EL

FEIT F IT

T

EL

FAB

T

FEIT F IT

FEI

F

info@powerup073.nl www.powerup073.nl

T EI

T

Werken met jongeren vereist maatwerk. Iedere werker van PowerUp073 is uitgerust met ‘een tas vol methodes’. Denk aan talentgericht werken van dr. Maike Kooijmans, de presentiebenadering van prof. dr. Andries Baart of de Citytrainer-methode van Bossche origine. Waar nodig, kiezen we voor een experimentele of onorthodoxe aanpak.

FEIT FEI

E FAB L F

T

FEIT FEI

PowerUp073 werkers doen maar wat

EL FAB AB

T

FEI

FEI Wij werken vanuit de overtuiging: Jij T EI bent je eigen held! Jongeren spelen zelf de belangrijkste rol bij activiteiten, problemen oplossen en werken aan een toekomst. Wij geven hen enkel het gereedschap waarmee zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Het gebeurt vaak dat jongeren zich ontwikkelen van deelnemer naar vrijwilliger en later naar nieuwe collega in het veld. EL FAB AB

Onze sport- en jongerenwerkers bieden een collectieve aanpak. Zij werken met groepen. Maar Powerup073 biedt ook individuele hulp. Elk team heeft JPP jeugdpreventiewerkers. Zij bieden hulp aan (risico)jeugd die moeilijk bereikbaar en te motiveren is en waar anderen zich zorgen om maken. Bijvoorbeeld omdat er sprake zou zijn van overlast. In een één-op-één traject werkt de JPP-er samen met de jongere aan oplossingen. Ook de omgeving van de jongere is hierbij betrokken.

T EI

F

FEIT FEI

PowerUp073 biedt individuele hulp

EI Het motto van PowerUp073 is ‘Je bent je eigen held’ E FAB L F T

EL FAB AB

Onze werkers gebruiken sport en spel. Via deze activiteiten sluiten we aan bij de leefwereld van jongeren en komen we gemakkelijk in contact met jongeren. In dat contact maken we gevoelige thema’s bespreekbaar. Denk aan sexting, groepsdruk of het gebruik van lachgas.

T EI

FEIT FE

FEIT FEI

POWERUP073 doet alleen leuke activiteiten

E FAB L F

T

T

EL FAB AB

PowerUp073 is er voor álle jongeren van 12-23 jaar, ongeacht achtergrond, ras, geloof en geaardheid. We zetten ook al in voor de groepen 8 van E FAB L F de basisschool. Zo bouwen we vroegtijdig FEI T EI aan vertrouwen bij de jeugd. Jongeren weten ons zelfs jaren later te vinden als er iets speelt! Ook werken we aan goede contacten met ouders.

T

POWERUP073 is er voor probleemjongeren

FEIT FE