Page 1

Faglig
og
personlig
udvikling
for
dig
–
de
4
års5der En
Børsen
undersøgelse
for
nyligt
viste,
at
ledere
udvikler
sig
bedst
på
jobbet
og
via
samtaler
med
andre.
Der
 er
ingen
tvivl
om,
at
du
bliver
nødt
5l
at
videreudvikle
dig,
hvis
du
vil
bevare
din
personlige
konkurrenceevne
–
 spørgsmålet
er
blot
hvordan. Empower
5lbyder
dig
samtaler
med
andre
om
emner,
der
står
højt
på
din
egen
og
din
virksomheds
dagsorden. Vi
5lbyder
vores
eksper5se
som
organisatorer
og
facilitators
på
områder,
som
netværkets
deltagere
måFe
 have
interesse
for.Hvad
kunne
du
tænke
dig? Vi
har
tænkt
os
at
fokusere
på
4
overordnede
temakredse
med
et
arrangement
pr
års5d. 1. 2. 3. 4.

Det
nyeste
inden
for
ledelse Det
nyeste
inden
for
salg,
markedsføring
og
nye
medier Det
nyeste
med
interesse
for
selvstændige Det
nyeste
om
stress,
stresshåndtering,
personlig
produk5vitet,
5dsstyring

I
programlægningen
vil
vi
trække
på
teore5sk
eksper5se
fra
fx
universitet
og
andre
højere
læreanstalter.
Vi
 supplerer
med
erfaringer
fra
dyg5ge
prak5kere
fra
erhvervslivet Endelig
ønsker
vi
at
trække
på
eksper5se
fra
Sondrup
Netværkets
egne
rækker.

 Send
vedlagte
interesse5lkendegivelse
5l
henningsen@empower.dk
så
hur5gt
som
muligt.
Vil
du
vide
mere
om
 tankerne
bag,
så
ring
på
+45
21757509. ANDRE TRÆK VED  KONCEPTET: •

• • •

Tid,
sted,
afvikling
 aWænger
af
deltagerantal.
 Vi
organiserer
et
program
 for
alt
mellem
1
og
300
 deltagere.
 Møder
på
 hverdagseYermiddage
–
to
 5l
fem
5mer,
aWængigt
af
 oplægget.
Ikke
fredage,
 ikke
weekender Korte
oplæg
og
stramt
 styret
diskussion Høj
deltagerak5vitet Der
afsluFes
med
et
mål5d
 mad
–
hvis
du
har
5d
og
 lyst

Deltagerprisen
vil
aWænge
af
 deltagerantal. Fordelene
for
dig: ny
viden nye
kontakter nye
ideer,
nye
vinkler et
pusterum ny
energi

INSPIRATION

DIALOG

DISKUSSION

4 årstider  

Vi
5lbyder
vores
eksper5se
som
organisatorer
og
facilitators
på
områder,
som
netværkets
deltagere
måFe
 have
interesse
for.

 1. Det
nyeste...

4 årstider  

Vi
5lbyder
vores
eksper5se
som
organisatorer
og
facilitators
på
områder,
som
netværkets
deltagere
måFe
 have
interesse
for.

 1. Det
nyeste...

Advertisement