Page 1

Foredrag om  personlig  formidling:  Bryd  Muren. IDÉ Du  kender  situa-onen:  Du  er  dagens  hovedtaler,  og  du  har  forberedt  en  rig-g  flot  præsenta-on,  som  kommer  hele  vejen  rundt  om   emnet.  Men  -lhørerne  er  måske  kun  -l  stede,  fordi  chefen  sagde,  de  skulle,  måske  har  halvdelen  pisketravlt  og  den  anden  halvdel   ikke  sovet  nok,  måske  kommer  du  fra  en  upopulær  afdeling,  måske  har  du  engang  afskediget  nogens  fæAer,  eller  måske  ville  nogle   af  dem  hellere  selv  have  været  hovedtaleren  … Foredraget  er  baseret  på  den  roste  bog  ”Bryd  muren  –  en  guide  -l  kommunika-on  i  modvind,”  netop  udgivet  på  Gyldendal   Business.  Det  leverer  konkrete  værktøjer  og  metoder,  der  ikke  overvurderer  publikums  velvilje,  -d  og  tålmodighed,  men  ruster   -lhørerne  -l  at  trænge  igennem  og  lave  professionelle  præsenta-oner  for  modvillige  -lhørere. FORM  OG  INDHOLD Foredraget  henvender  sig  -l: • Virksomheder,  organisa-oner  og  ins-tu-oner • Alle,  der  søger  personlig  gennemslagskraK Foredraget  varer  1-­‐2  -mer.  Indholdet  vil  al-d  være  skræddersyet  -l  den  enkelte  kunde.  Det  viser  bogens  principper  i  praksis  –   formidlet  med  humor,  nerve  og  energi. Tilhørerne  vil  få  svar  på  bl.a.  følgende  spørgsmål: • • • • •

Hvordan brænder  man  igennem  med  budskaber,  der  huskes? Hvordan  håndterer  man  et  kri-sk,  skep-sk  og  ukoncentreret  publikum? Hvordan  undgår  man  at  slå  -lhørerne  ihjel  med  kedelige  power  point  slides? Hvor  meget  betyder  ens  kropssprog  egentlig?   Hvordan  fortæller  man  en  god  historie?

Foredragsholdere er  enten  Povl  Henningsen  eller  Kresten  Schultz  Jørgensen,  forfaAerne  -l  “Bryd  muren.” • Povl  Chris+an  Henningsen,  cand.ling.merc.,  har  igennem  en  årrække  arbejdet  med  talentudvikling,  ledelsesrådgivning  og   kommunika-on  især  inden  for  interna-onal  business.  Han  driver  virksomheden  Empower. • Kresten  Schultz  Jørgensen,  cand.scient.pol.,  har  arbejdet  med  strategisk  kommunika-on  som  chefredaktør,   kommunika-onsdirektør  i  The  Coca-­‐Cola  Company  og  på  Det  Kongelige  Teater  og  fra  2007  som  adm.  dir.  i   rådgivningsvirksomheden  LEAD  Agency. Du  kan  booke  et  foredrag  her: • Povl  Henningsen  –  #  21757509  eller  henningsen@empower.dk • Kresten  Schultz  Jørgensen  -­‐  #  60137260  eller  kresten@leadagency.dk

Sondrup Bakker,  december,  2010 Povl  Henningsen Kresten  Schultz  Jørgensen  -­‐-­‐

Foredrag:Bryd Muren:pdf  

Foredraget
  varer
  1-­‐2
  -mer.
  Indholdet
  vil
  al-d
  være
  skræddersyet
  -l
  den
  e...