Page 1

POVIM FEBRER-JUNY

CURS 2009-2010

N

NÚM 5.2.

ANY II

SUPLEMENT DE LA REVISTA DE L’INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI PORRERES

ANUARI IES PORRERES CURS 2009-2010


Editorial

Povimon s’acomiada de la Directiva que la va crear

Revista Quatrimestral Núm 5 - Any II

IES PORRERES

CTRA. MONTUIRI S/N PORRERES

07260

T 971 168 590 – F 971 168 217

iesporreres@educacio.caib.es

COORDINADOR Biel Vich

Comissió de la revista Francisca Artigues Mika Obrador

Joan Bennàssar

Correcció lingüística

L’HORA DELS ADEUS

Crec que a n'aquestes alçades del curs tots ja ho sabreu, però per si un cas vos ho diré: l'actual directiva se'n va. A començaments d'aquest any van presentar la seva dimissió a la Conselleria i aquesta va ser acceptada. A més a més tots els membres de l'actual equip que tenien plaça aquí han aconseguit plaça en altres instituts en el darrer concurs de trasllats. Es va obrir plaç per presentar una candidatura i un projecte de directiva, però aquest es va esgotar sense que ningú donés una passa endavant. Finalment la Conselleria ha nomenat un nou director que ve de fora amb el seu propi equip. Els motius de la dimissió els desconeixem tot i que els podem intuir. Tanmateix, aquesta revista no pot deixar d'acomiadar-se de les persones que la van idear i impulsar. Ells són els “autors intel·lectuals” de la criatura. Entre les seves aportacions una de les més destacades seria la creació d'aquesta revista escolar i se'ns dubte mereixen ser recordats per aquest fet. Per això tots els que feim aquesta revista i els que estimam la premsa escolar vos deim adeu i vos desitjam molta sort en la vostra carrera professional. Gràcies per haver-me fet realitat!

LA PUBLICACIÓ D’AQUESTA REVISTA HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES AL PATROCINI DE:

Margalida Sampol

Maquetació Biel Vich

Col·laboradors Miquel A. Serra, Neus Oliver, Sandra Garcia, Eladi Esteve, Francesc Melià, Rafel Nigorra, Marilen Adrover, Antònia Mora, Xisca Mut, Rodri Calvo, Margalida Sampol, Joana Mª Tomàs, Fina Sastre, Núria Serra i Joan Miralles.

Imprimeix Impremta Adrover

07630 CAMPOS - Ronda Catalunya, 56 - T 971 651 616

Aquesta és una revista independent i plural. La seva opinió s’expressa només per mitjà dels editorials. Els articles firmats expressen únicament l’opinió dels seus autors.

2

EDITORIAL

ANUARI

2

2ns

4A

3

2D

7

3

1E

6

6

1B

1D

3D

2B

3

1C

5

3

1rs

1A

2A

SUMARI

4 4 5

5

2C

3rs

7

3B

8

3DIV

9

3A

3C

7

8

9

4ts

10

4B

10

10

4C

11

Claustre

12

4DIV

PASSATEMPS

11

13

CONTRAPORTADA 14


Anuari

P R I M E R E S O

P R I M E R E S O

3

B

A


P R I M E R

Anuari

E S O

C

P R I M E R E S O

4

D


Anuari

P R I M E R E S O

S E G O N

E S O

5

A

E


S E G O N

Anuari

E S O

B

S E G O N

E S O

6

C


Anuari

S E G O N

E S O

T E R C E R

E S O 7

A

D


T E R C E R

Anuari

E S O

B

T E R C E R

E S O 8

C


Anuari

T E R C E R

E S O

T E R C E R

E S O

9

D

Div


Q U A R T

Anuari

E S O

A

Q U A R T E S O

B

10


Q U A R T

Anuari

E S O

C

Q U A R T E S O

Div 11


Anuari

CLAUSTRE DE PROFESSORS

12


2 3 4 5 6 7 8 9

amb precipitació. 3. Regió de l'orella interna dels amfibis i rèptils. És un narcòtic. 4. Pronom de primera. Es va enfonsar en el seu primer viatge. 5. Cap indígena dels pobles de l'Amèrica Central i del Perú. Tret. 6. Teixit de malla reixada. Instrument de cordes pinçades en forma de mitja pera, unit a un mànec. 7. Tira estreta feta al cap d'una peça de roba. Article. 8. Una regió peruana. Lineal. 9. Aparell per a mesurar les variacions de les marees. 10. Dissolució de triòxid de sofre en àcid sulfúric. Obligació moral a complir la pena que correspon a una falta.

JEROGLÍFIC

Que prens amb la llet?

13

HORITZONTALS: 1. Reunió de gent sardanista. El volant del vaixell. 2. Relatiu a la gramàtica. 3. Regatge. Guariré. 4. El més simple dels hidrocarburs insaturats de triple enllaç. Jo en portuguès o gallec. 5. Malvat, desconsiderat, odiós. Part del llibre on s’uneixen els fulls. 6. Menjada d'una certa importància. La meitat de les llimones. 7. Prefix que significa 'dues vegades', 'doblement'. Arbre que dóna com a fruit l'aglà. 8. Falta de to muscular. Etilè. 9. Posarà per capítols. 10. Pis elevat d'un edifici. Toro petitet. VERTICALS: 1. La llimona ho és. Acaba fent la vertical. 2. Que obra

SUDOKU

1 2 6 5

4

1

5 3

4

8

1

2

3

2

7

1

5 7

6 9

8

3 4

9

SOLUCIONS PASSATEMPS 3 5 4 8 1 2 9 6 7

10

MOTS ENCREUATS

9

3

7

C A C A U

9 10

6 9 2 7 4 3 8 1 5

8

8 1 7 9 6 5 4 2 3

7

2 6 9 3 5 1 7 8 4

6

4 7 1 2 8 9 3 5 6

5

5 3 8 6 7 4 2 9 1

4

7 2 5 1 3 8 6 4 9

3

1 8 3 4 9 6 5 7 2

2

9 4 6 5 2 7 1 3 8

1

1

Passatemps


Contraportada

a i c è Su

s e r e r r o P

s Ă­ r a P

14

U n h ive r n a . . .

Profile for Revista Povimon

Revista Povimon núm. 5 Anuari  

IES Porreres school magazine

Revista Povimon núm. 5 Anuari  

IES Porreres school magazine

Profile for povimon
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded