Page 1

Vademecum Maturzysty Historia Sztuki

Wrocław 2010


Vademecum Maturzysty z Historii Sztuki Zawartość CD 1:

1. Materiały z kursów:

(Przeźrocza stanowiące, materiały z kursów wraz z opisem zmian w historii sztuki od prehistorii do współczesności+[Skrypt I]Wstęp do H.Sztuki)

2. Architektura:

(Przegląd zagadnień architektonicznych, wraz z zdjęciami obiektów oraz krótkim opisem+[Skrypt II]historia architektury wraz z planami)

3. Obrazy:

(Najważniejsze dzieła z historii sztuki w formie zdjęć,od prehistorii do współczesności)

4. Eseje:

(8 przykładowych wypracowania z historii architektury(4) oraz motywów w historii sztuki (4))

5. Bonus:

(Ornamenty i detale w formie zdjęć i grafik , historia malarstwa w formie minimum+[Skrypt III] Historia rzeźby. Słownik pojęć sztuki)

6. Testy HUMAN

( ok.900 pytań sprawdzających wiedzę w formie w formie pytań zamkniętych a,b,c)

7. Formalna analiza dzieła (Co to jest opis formalny, co to jest analiza dzieła 5 przykładowych opisów formalnych, 10 opisów formalnych do samodzielnej pracy)

8. Techniki malarskie i graficzne (Farby olejne, akwarele, farby temprowe, laserunek,lawowanie + techniki graficzne miedzioryt, suchoryt, punktowanie)

9. Matury CKE

(Arkusze maturalne , wraz z rozwiązaniami od 2002r opublikowane przez

10. Kanon Historia sztuki

Centralną Komisję Egzaminacyjną)

(Kanon dzieł na maturę z historii sztuki – spakowany zip-em) + książki zalecane +Informator maturalny obowiązujący od 2008 Uwaga: Wszystkie materiały zawarte na płycie CD1, są w formacie PDF.


Zawartość CD 2 : 1. Program do PPT:

(PowerPoint Viewer- legalna przeglądarka firmy Microsoft umożliwiającej otwieranie dokumentów PowerPoint)

2. Program do PDF:

(PDF-XChange Viewer – legalna wersja programy do odczytu i edycji dokumentów w formacie PDF)

3. Kanon Dzieł : (Kanon dzieł przygotowany w PowerPoincie. 505 slajdów multimedialnych od prehistorii do XIX w)

4. Testy multimedialne : (Zestaw 150 pytań w formie interaktywnej prezentacji(PPT), wraz z odpowiedziami) 5. Nowe testy Human

(Najnowszy zestaw 100 pytań do matury przygotowany przez zespół nauczycieli Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe HUMAN )

Uwaga: Wszystkie materiały zawarte na płycie CD 2, są w formacie PDF i PPT


Przykładowe , wybrane strony. I. Materiały z kursów


II. Przykładowe strony Skryptów


III. Przykładowe pytania Zadanie 6 Które z poniżej podanych dzieł reprezentują sztukę romańską , a które gotycką?W odpowiednie miejsca wpisz literę „R”sztuka romańska, bądź „G” sztuka gotycka. 1) Drzwi gniewoszowskie............................................... 2) Ołtarz Mariacki............................................... 3) Zamek w Malborku ............................................... 4) Ratusz we Wrocławiu............................................... 5) Kolegia w Kruszwicy............................................... Zadanie 7 Poniżej wymieniono trzech wielkich przedstawicieli sztuki renesansowej i przykłady ich dzieł. Wpisz tytuły dzieł przy przy poszczególnych artystach. Dzieła: „Ostatnia wieczerza”, „Madonna ze szczygłem”, „Szkoła Ateńska”, „Malowidła sklepienia w kaplicy Sykstyńskiej” , „Kaplica Medyceuszy”, „Dama z łasiczką” Leonardo da Vinci............................................... Rafael............................................... Michał Anioł............................................... Zadanie 8 Wpisz w porządku chronologicznym wymienione poniżej kierunki, style i epoki w sztuce. Kierunki: Sztuka romańska,renesans , secesja, barok, sztuka gotycka, rokoko, klasycyzm, sztuka bizantyjska, manieryzm , impresjonizm. Zadanie 9: Jaki styl reprezentują i kiedy powstały(podaj wiek)wymienione niżej budowle: 1) Kościół Mariacki w Gdańsku............................... 2) Kaplica Zygmuntowska przy katedrze wawelskiej w Krakowie .............. 3) Willa „pod Jedlami”w Zakopanym ............................... 4) Teatr Wielki w Warszawie ............................... 5) Kolegiata w Tumie pod Łęczycą ............................... 6) Kościół akademicki św. Anny w Krakowie ............................... 7) Ratusz w Poznaniu ............................... Zadanie 10: Określ krąg kulturowy i czas powstanie(wiek) wymienionych zabytków architektonicznych: Zabytek Krąg kulturowy Czas powstania (wiek) Erechteion Colosseum Kościół San Vitalle Hagia Sophia

Zadanie 11: Podkreśl odpowiadające opisom określenia: 1)” Gotyk międzynarodowy”rozwinął się w Europie w wieku:


a) XII b) XIII c) XV Zadanie 35: Podaj nazwiska artystów- autorów wymienionych prac: 1) „Guernica”.......................................................................................................................................... 2) „Śniadanie na trawie”......................................................................................................................... 3) „ Fontana czterech rzek w Rzymie”................................................................................................... Zadanie 36: Do podanych tematów , przyporządkuj litery „M”-tematy mitologiczne, „B”-tematy Biblijne Taniec Salom Apollo i Dafne Walka Dawida z Goliatem św. Franciszek przemawiający do Ptaków Melancholia

Zadanie 37: Z jakimi kierunkami w sztuce, wiążą się wymionie prace: 1) G. Courbert „Kamieniarze”................................................................................................................ 2) C.Monet cykl Katedra w Rouen......................................................................................................... 3) L.Chwistak „Szermierka”................................................................................................................... Zadanie 38: Zakreśl termin pasujący do podanej definicji: „Główny kościół w diecezji, związany z osobą biskupa i kapitułą” 1) fara 2) kapitularz 3) katedra 4) kolegiata Zadanie 39: Podkreśl wszystkie nazwiska artystów , którzy tworzyli w XVII w. 1) Francisco Goya 2) Nicolas Poussin 3) Michał Anioł Buonnaroti 4) Diego Velazquez 5) Jean Ingres 6) Hans Holbein 7) Pieter Bruegel Starszy 8) Jan Vermeer van Delf Zadanie 67: Nazwij przedstawione na schematach typy sklepień średniowiecznych.

A).................................................................. B).................................................................. C).................................................................. D).................................................................. E)..................................................................


Zadanie 68: W jakim stylu został wybudowany Pałac Dożów w Wenecji? …............................................................................................................................................................ Zadanie 69: Zaznacz poprawna odwiedź. Maiestas Domini to: 1) Przedstawienie Matki Boskiej tronującej w otoczeniu świętych i aniołów. 2) Przedstawienie Chrystusa tronującego. 3)Przedstawienie Michała Archanioła ważącego dusze w scenie Sądu Ostatecznego. Zadanie 90: Wczesnochrześcijańska bazylika św. Piotra, ufundowana przez Konstantyna Wielkiego powstała w : 1) IX wieku 2) IV wieku 3) V wieku Zadanie 91: Na podstawie planów budowli sakralnych określ epokę stylową w której powstały.

Vademecum Maturzysty Historia Sztuki  

Vademecum Maturzysty to 2 płyty CD, które zawierają: Materiały z kursów w formie przeźroczy, zdjęć, planów wraz z opisem [PDF]. Trzy skrypty...