Page 1

ESBJERC KUNSTCIRKEL

821. Tonning Rasmussen

GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2OO7


ESBJERG KUNSTCIRKEL

GENERALFORSAMLING OG AUKTION 27. FEBRUAR 2OO7 KL. I 9.30 FOLGENDE KUNSWARKER BORTAUKTIONERES:

l.

8r

(fsdt r 956)

POULJUPONT

Uden titel; gouache/akvarel, 2003

82 x 60,5

fik sin uddannelse pi Det kongelige danske Kunstakademi hos Richard Winther og Sven Dalsgaard (1975-76) og hos Freddie A. Lerche og Hein Heinsen (1979-84). Han har haft en rakke udstillinger i danske og udenlandske gallerier og sammen med Kristian Dahlgaard udstillede han pi Herning Kunstmuseum. Han blandede sig ogsi i rakken af "De unge Vilde" i begyndelsen af firserne, hvor han deltog i Aarhus Kunstmuseums store udstilling: "Uden Titel". Et par gange harJupont haft filmroller. Det var i"paradiset er ikke til salg" i 1984 og i Erik Clausens "Manden iMinen", 19g5. Poul Jupont

Kobspris: 3.500 kr. r

i|

:

----

-.,9_g:

ji_Jj/_

Solgt

,' for:---ZW-'__

_

8r 2. ASGERJORN (l 9l Conf6rence 43,4 x 33,5

i

4-l 973) sept, Schweizer Suite, Radering,

l96l

AsgerJorn er en af de betydeligste danske kunstnere i det tyvende irhundrede og behsver ingen nermere prasentation. Nesten ligegyldigt hvilket kunstnerisk medium han forsogte sig med, kom der betydningsfulde verker ud af det. Allerede i slutningen af fyrrerne og begyndelsen af halvtredserne, havde Esbjerg Kunstcirkel smi malerier af Jorn i cirkulation.

Itsrt


8l 4. Marco Evaristi

818. Doris Bloom


Seriens 23 raderinger stammer oprindeligt

med en let bearbejdning genudsendt Su

i l96l

fra 1954, men

blev

med titlen Schweizer

ite.

/ Kobspris: kr. 6.000

Solgt for:--

--W:

81 3. JESPER CHRTSTTANSEN

(fodt 1955)

Tegning

42x32

ir pi at undersoge forholdet mellem det flade billedfelt og illusionen om dybde i billedfladen. Hans malerier integrerer arkitekturelementer og referencer til eldre malerier med afbildning af hverdagsting og rum, og han opnir derved rumvirkning i mange planer pi den plane overflade. Samtidig genererer malerierne deres helt egen rumlighed. Fra

Jesper Christiansen har brugt mange

2003 har Jesper Christiansen veret professor ved Kunstakademiet. | 2OO7 var han nomineret til den nordiske

Carnegie Art Award 2006.

Kobspris: 3.500 kr.

tl

Solst

for:-----lE*r:

:l'.

rir:----lI-lJ:-LI_

8l 4. MARCO EVAR|STTI

(fsdt 1963)

Maleri

64,5 x 54,5

fsdt i chile, men har boet det meste af sit liv i Danmark. Han fik sin uddannelse pi Oet Kongelige Danske Kunstakademis arkitektskole i irene I 987-94. Marco Evaristti er

7ab


$

I

l

ifr f i;Ll1

*',1tf"

8l6.

Marie Louise Exner

822. Mikkel Engelbredt

.


Han blev iser kendt, da han i 2000 pi Kunstmuseet Trapholt udstillede varket "Helena", der bestod af ti blendere med vand og guldfisk svsmmende rundt. Et skilt med teksten "kunstverkerne mi lkke berores" blev ikke respekteret af alle 09 to fisk blev blendet. I marts 2004 farvede Evaristti et gronlandsk isbjerg rodt ved hjelp af 3000 liter maling. Hans nyeste projekt gir ud pi, at han vil male toppen af Mont Blanc rod ved at anvende farvestof, der bruges til fodevarer. Han vil hermed protestere mod turismeforurening i den franske skisportsby Chamonix. Kobspris: 5.000 kr.

8l

Solgt for:

L{k"-

,

-

5.

BJARNE W. TROELSTRUP

(fgdt I934)

Mikado Suite E, maleri

63,5 x 53 Bjarne Troelstrup hsrer til den konkrete kunsts lyrikere. Lige siden 60'erne har han arbejdet med malerier skabt med en enkel billedopbygning, der er knyttet sammen af geometriske former, linier og farver. Hans maleri har udviklet sig fra fladen til ogsi at rumme en tredje dimension, som tydeligt kommer til udtryk i gengivelse af foldede eller knakkede figurer, der er indsat i et klart og stramt billedsprog. Troelstrup har ogsi arbejdet meget med serigrafi, og han har netop doneret en lang rekke tryk til Esbjerg Kunstmuseum. Kobspris: 5.000 kr.

so | 9 t f o r : ----?X.--.)----

rit:------i:AU:--l:-18"=g:l---8l 6. MARIE LOUISE EXNER (fadt 1967\

Gyldent gras, radering/gouache, 2OO3 76 x 84_

q

!j"


Marie Louise Exner er uddannet pi Crafisk Skole i Arhus i l99l . I irene 1993-96 gik hun pi Danmarks Designskole i Kobenhavn og Designsskolen i Kolding. Hun er bosat

pi

Kobspris: 4.500 kr.

Solgtfor---k>-----

Fano.

Kunstneren selv: "Som udgangspunkt stir landskabet sterkest. Miske fordijeg d6r oplever bedst, eller d6r er bedst til at opleve. Det kan gi begge veje eller alle veje, fra cykelturen pi vej til skole i Vendsyssel som barn, eller Store Vildmose, som li lige opad, eller Farserne isar, eller Fans. Nogen gange blander stederne sig sammen og helt nye opstar. Bare srni sanselige oplevelser eller det helt store sus. Jeg arbejder direkte pi stedet og videre pi varkstedet. Miske larmer mine billeder ikke si meget...miske."

Til:

8l

He'ex-

7. POUL AGCER

(fsdt 1936)

Maferi, acryl,2OO2 52,5 x 47,5 Poul Agger var elev af Mogens Andersen. Han var medstifter af Sommerudstillingen 1961 og blev i 1969 medlem af Gronningen, hvor han har udstillet irligt lige siden. Agger har i alle irene holdt sig til en enkel motiwerden, hvor han

igen og igen kredser om organiske amsbeformer.

Hans

fabulerende billedverden af plante-, dyre- og menneskevasener folder sig ofte ud ispendingen mellem dunkle og lysende farver. For et par ir siden udfsrte han en facadeudsmykning til gavlen pi Agroferms lysinfabrik her i byen. Kobspris: 3.200 kr.

solst for--- )-1@-

rit:-----LlAsiirrrS bas',


8l 8. DORIS BLOOM (fodr 1954) Tysker dsd af afrikansk virus, mixed media with elephant dung, 2002 54,5 x 70

Doris Bloom er fsdt i Sydafrika, hvor hendes far var farmer. Hun gik forst pi Johannesburg College of Art 1972-74. I Danmark blev hun elev pi Kunstakademiet i Ksbenhavn under Dan SterupHansen, Robert Jacobsen og Helge Bertram '1976-84. Hun blev dansk gift i1979 og,har siden opholdt sig iDanmark. Hendes

varker tager udgangspunkt i det politisk urolige og menneskeligt splittede Sydafrika. Sporene efter menneskelig adfard har stiet i centrum for hendes store malerier som gradvist genkendelige strukturer og former. Kobspris: 2.520 kr.

solgt for:--

-&-'----

rir:----aG5-L 8l 9. RTCHARD MORTENSEN

(l 9l 0-l 993)

Der fUnfte Gesang. Serigrafi, 1960

59,5

x

76

Richard Mortensen har ladet sig inspirere af Odysseens femte sang, hvor Zeus sender Hermes til Kalypso og befaler hende at lade Odysseus drage hjem. Hun adlyder. Odysseus bygger et fartaj og begiver sig til sss. Pi den ottende dag rejser poseidon en frygtelig storm, som slir skibet i stykker. Efter tre dage svommende i havet nir han Phaiakernes O og redder sig ind i mundingen af en flod. Der fUnfte Cesang bestir af 25 serigrafier trykt efter gouacher i 1959. Mappen blev udgivet og dateret i 1960. Kobspris: 2.200 kr.

solst for:--

2q*------

r,t,---X:e2:Al. 5?cru


820. SVEN DALSCAARD (I

9I 4-I 999)

Skulptur

l8xl3xl0

Sven Dalsgaard var en af Danmarks mest eksperimenterende kunstnere, som altid snskede at efterprove tidens internationale stromninger pi sin egen lyriske og underfundige mide. | 1947 opholdt han sig en kort periode i Paris sammen med Richard Mortensen og Robert Jacobsen. Da Dalsgaard gennem store dele af sin produktion arbejdede med bide skulptur, objekter og maleri overlappede disse udtryksformer ofte hinanden. I de seneste irtier af hans virke havde verkerne ofte karakter af collager, hvor maleri og skulpturelle effekter blandedes med tekster. Kobspris: 4.000 kr. r

it

:

---

50

|

gt

-

fo r:__

!i t)*

_y/:!l_t___

-9-Q -\, Y- - - - - - --- -

82r. TONNINC RASMUSSEN (fodt I936)

Fuglemode, gouache, 2003 65 x 54,5

Tonning Rasmussen havde sit udgangspunkt i COBRA-stilen, men han udviklede efterhinden sin helt egen, letgenkendelige stil. Han er en af de fineste kolorister, vi har kendt i dansk kunst, og hans udgangspunkt som hindverksmaler ses tydeligt i hans varkers perfektionisme. For at fi farverne til at glode, foretager han en rekke undermalinger, der fir den endelige farve til at smelde. Tonning Rasmussen er medlem af Gronningen og bosat pi Bornholm Kobspris: 6.000 kr. Til:

:r,

,-

Solgt for:--

.-'

)

I

l4 .-.\

-:2=-_--


8l

9

Rrchard Mortensen

820

Sven Dalsgaard

81 3. Jesper Christiansen


822. MIKKEL ENGELBREDT

(fgdt 1976\

Maleri, 2003 78,5 x 83,5 I maj 2005 deltog Mikkel Engelbredt i udstillingen Exit 2005, hvor en rekke afgangselever fra Kunstakademiet viste deres verker. Han udtalte selv: 'Jeg havde ikke nogle malerier tilbage, si jeg har

simpelthen taget mine gamle hovedtemaer op. Der er spiralformen, si er der det muselmalede, de hjemlige platter og striberne og endelig slipset, der er et tema jeg har beskeftiget mig meget med. Hvorfor? Jo, man kan jo ligesi godt klede maleriet pent pi. Det er overfladeeksperimenter, der sporger til, hvad et maleri kan vare, hvordan det kan se ud. Jeg har ikke lyst til at begranse mig". Kobspris: 7.200 T

iI

:

kr.

Solgt

for:--ae:==t;--

-------{---f =--------

Arets gevinst er en multiskulptur: "Kf ump med ststte" af Jargen Haugen Ssrensen De sidste fem

irs vindere var:

2002 Stougaard (4) 2003 Norgaard (18) 2003 Gram (12) 2004 MsllerJensen (5) 2005 la Cour (15) 2006 Truels Varming (23)


8l 5. Bjarne Troelstrup

8l

l.

Paul Jupont


ESBJERG KUNSTCTRKEL

l.

MEDLEMSLISTE 2OO7

Ttf.2623 44 4l | 75 1275 08

Ttf.75

tl

77 28 Bente @mskov Pedersen og Ssren Pedersen Skyttevrcnget I I 6710 Esbjerg V

Asger Varming Finlandsgade 43A 6700 Esbjerg

2.

Tlf.75 124432

Ttt.7s 46 13 t2 5. Kirsten H. og Helmer M.

4. Ritta og Harald Kirkegade

Stougaard

6710 Esbjerg

Ttf.75 t2 50 t2 7. Tove og Peter Schmitz

tt 64 76 Hans Richardsen Hjerting Strandvej 67 6710 Esbjerg V

Ttf. 7 5 Jensen

6.

V

Tlf 8.

7s 15 12 6s

Ruth Pedersen Sylvestervej 64 6710 Esbjerg V

Svalevanget I

176

6700 Esbjerg

75 12 03 5l Lone og Frederik

T1f75r16340 9.

Wibeke og Benny

Vesterklit 2, Fans Bad

Cislinge

Jorgensen

6720 Fano

Ostervinge 28 6700 Esbjerg

6710 Esbjerg V

Tlf.75 l3 20 t4 I 0.

Tlf

3. Egon MollerJepsen

Asger Juul Strandbygade 22, 4.th 6700 Esbjerg

tt

Tlf.75

5220

13. Helga og Frank Madsen

Rwervanget

8

6710 Esbjerg V

Ttf. 75

13

0l

02

16. Ulla Sjorup og

Anders Villemoes Skjoldsgade 56 6700 Esbjerg

tt

76 02

19. Jeanne og

Kren

Ttf.75

Christensen Skolestien 7 6710 Esbjerg

og

Ttf.'ts

75

13 06 54 og Ove Smidt Kristensen Vestervangen 73 6715 EsbjergN

l. Anni

Ttf.75

11 64 73

14. Elisabeth og Jorgen Broch

Tli

75

Olufoad Kro

Tlf. 23 36 78 27 20. Else og Hans Chr. Hagh Kronprinsensgade 66 6700 Esbjerg

V

Tlf 751 15844 15. Marianne og Poul la Cour Lodsvenget 25 67 l0 Esbierg V

TIf

16 90 06

@lufuad Hovedvej 85 6715 EsbjergN

64 l2

6710 Esbjerg

Havbakken 90 6710 Esbjerg V

l 7. Karen og Tage Poulsen

ll

12. lnger og Ole Gram Lodsvenget I

|

75

il

65 07

8. Bente Norgaard Lauridsen

Skippervenget 52 6710 Esbjerg

V

Tlf.75 1275 8r 21. Aase og Dan Madsen Fynevangen l2 6715 Esbjerg N

V

Ttf.75 1l 6238 22. Birgit

Ttf I

Bakkevrnget 6

Ole Troelsen Skippervanget 64 6710 Esbjerg V

Ttt 75 129237 23. Annie og Truels Varming Lerhojs ,4.116 l0 6715 Esderg N

Tlf 75 t3 09 66 24. Inge og Hans Jorgen Svanholt Ostervinge 4 6700 Esbjerg


8l 7. Poul Agger

ESBJERG KUNSTCIRKEL

2007 Kunstcirkel  

Katalog 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you