Page 1

KURSER NLP (Neuro Lingvistisk Programmering): Fjern dine uønskede barrierer og skab de resultater du ønsker.

FUNDAMENTAL LEDELSE

DISC Profilanalyse: Styrk samarbejdet i organisationen. En synliggørelse af menneskers værdifulde forskellighed og redskaber til at udnytte disse i velfungerende teams. Håndtering af svære samtaler: Der fokuseres på konfliktløsning, formidling af svære budskaber og dialoger med personligt indhold. Fundamental ledelse: En kursusrække hvor ledelse gøres praktisk, sjovt, udviklende og ikke mindst resultatskabende. Følgende kurser indgår:

POUL DÜRKE CHRISTIANSEN Uddannet håndværker, psykoterapeut, Certificeret NLP-coach og mentaltræner.

-

FOKUSOMRÅDER

KONTAKT Mail: mail@pouldyrke.dk Web: www.pouldyrke.dk Telefon: 22 16 18 69

Dig selv, og dem du er der for. Kommunikation og gennemslagskraft. Præsentation og formidling. Stressforebyggelse og håndtering.

-

Organisationsudvikling

-

Rekruttering

-

Facilitering og mødeledelse

-

Konflikthåndtering

KURSUS `DIG SELV´  ­OG DEM DU ER DER FOR.


FUNDAMENTAL LEDELSE Fundamental ledelse er en kursusrække der  indeholder en række temaer der alle bidrager  til at gøre ledelse konkret, praktisk, sjovt,  udviklende og ikke mindst resultatskabende.

­Effektivitet­ ­Lavt sygefravær­  

Kurset vil give dig et indblik i ”Den  professionelle samtale” Samtaler der indholdsmæssigt kan være meget forskellige  men som er nødvendige enten af hensyn til  virksomheden eller til medarbejderen. Sidst på  kursusdagen trænes det lærte, og der  udarbejdes et individuelt udviklingskatalog.

”Fundamental ledelse” er udviklet for at  inspirere dig til at opnå større glæde ved at  løfte dit ansvar som leder og for at inspirere  dig til at skabe arbejdsmiljøer, hvor du og dine  medarbejdere trives og virksomheden  udvikles. Titlen: ”Fundamental ledelse” er valgt for at  sætte fokus på de grundlæggende  kompetencer, du som leder må besidde, uanset  hvor du fungerer som leder.  Som leder får du ting til at ske gennem andre,  derfor: • • • • •

Skal du kunne få andre til at engagere  sig  Skal du kunne tilpasse din lederstil til  situationen Skal du kunne håndtere samtaler med  personligt indhold Skal du kunne træffe beslutninger Skal du kunne holde dig selv fri af  nedbrydende stress

Når du lykkes med din ledelse, frembringer du  som en dygtig orkesterleder, smuk musik  sammen med din organisation som  kendetegnes af: 

­Arbejdsglæde ­

selv og andre langt bedre. Og du vil med NLP  blive introduceret til en verden af muligheder  for at skabe de resultater du ønsker for dig selv  og/eller din virksomhed.

´DIG SELV`   ­OG DEM DU ER DER FOR Formålet med kurset at gøre dig til en endnu  bedre leder end du allerede er. Målet med kurset er: at du i højere grad kan  rumme menneskers forskellighed og at se dem  som velkomne ressourcer der åbner  muligheder for udvikling. Kursusbeskrivelse Fundamental ledelse er et 1 dags kursus som  vil give dig indsigt i de klassiske persontyper  som de defineres i anerkendte  profilanalyseværktøjer.  Du vil herigennem opnå forståelse for  menneskers komplekse forskellighed og  situationsbestemte adfærdstendenser. Du vil gennem NLP (Neuro Lingvistisk  Programmering) blive i stand til at forstå dig 

Metode: Kurset bliver afholdt som en kombination af  traditionel undervisning med drøftelse i  plenum og korte gruppedrøftelser med træning  af det lærte.  Deltagernes erfaringer og synspunkter  inddrages i undervisningen.  Det er hensigten at der sammen med  formidling af det planlagte stof også sker en  gruppe­dynamisk indlæring og træning af  teknikker.

KURSUSPROGRAM 08.30 Registrering med kaffe og rundstykker 09.00 Kursets 1.del  12.00 Frokost og Networking 13.00 Kursets 2.del 15.30 Evaluering 


16.00 Tak for i dag og på gensyn Pris inkl. Kursusmaterialer og forplejning Kr. 1250,­ eks. moms. Målgruppe:  Ledere, mellemledere og  tillidsmænd. Tilmelding og kursusdato www.pouldyrke.dk 

Fundamental ledelse  

Fundamental ledelse introducerer på kun en dag, deltagerne til NLP som ledelsesværktøj, til DISC profilanalyse som værktøj til optimal teams...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you