Page 1

SAŠA DEJANOVIĆ izložba fotografija / mostra fotografica

SVI PUTEVI VODE U T R S T TUTTE LE STRADE CONDUCONO A TRIESTE PUČKO OT VORENO UČILIŠTE BUJE U N I V E R S I TA’ P O P O L A R E A P E R TA D I B U I E G A L E R I J A “ F O Y E R”


SVI PUTEVI VODE U TRST Saša Dejanović bujski je umjetnik koji studiozno i vizualno dojmljivo stvara intrigantna i zanimljiva umjetnička djela. Ciklus fotografija „Svi putovi vode u Trst“ nastajao je zadnjih nekoliko godina kada je Saša, otkrivajući svijet fotografije, često posjećivao ovaj grad koji mu je postao važna inspirativna tema. Nije opčinjen slikom grada kao urbane sredine već ga privlači njegov „genius loci“ koji Saša intuitivno osjeća ali i upoznaje čitajući velike tršćanske književnike – Bettizzu, Kravosa i ostale. Oni koriste riječ, Saša koristi sliku. Umjetnik ulazi u tkivo grada, lucidno i vizualno dojmljivo secirajući ulice, trgove, stanovnike i prolaznike. Osjećaj za grad i ljude autor gradi na metaforičkom iščitavanju prostora, odabirom slučajnih motiva i bilježenjem običnih trenutaka ljudskog postojanja. Fasciniraju ga široki prostori srednjoeuropskog grada slavne prošlosti koji često zjape gotovo prazni, „metafizični“ u svojoj tišini. Trgovi, ulice, zgrade, stubišta, slikani iz različitih perspektiva otkrivaju sasvim nove vizure grada. Saša Dejanović izbjegava neobična kadriranja i trikove tehnike. Njegovi prikazi izoliranih i osamljenih likova diskretno i „u prolazu“ bilježe stvarnost oko sebe. Većinom su to neupadljive i naoko šutljive scene iz svakodnevnog života u kojima se ništa osobito ne događa. Fotografirane osobe nisu svjesne da su snimane, pa stoga proizlaze i neobični rakursi, kutovi snimanja. Melankoliju, poremećenu ravnotežu, skrivenu napetost kojim odišu fotografije, autor naglašava položajima tijela, kontrastima svjetla i sjene, odnosima između ljudi i prostora u kojima su smješteni. Minimalističkom pričom, fokusiranjem na esencijalno i bitno, sustavnom redukcijom, Saša Dejanović ispričao je sasvim osobnu i dojmljivu priču o životu i gradu. Lorella Limoncin Toth


TUTTE LE STRADE CONDUCONO A TRIESTE L’artista buiese Saša Dejanović, crea opere suggestive e accattivanti. La serie fotografica „Tutte le strade conducono a Trieste“ e’ nata durante gli ultimi anni, quando Saša, entrando nel mondo della fotografia, visita spesso questa citta’ traendone spunto e ispirazione artistica. L’artista non e’ affascianto dalla citta’ come centro urbano. Quello che lo attira e’ il suo particolare „genius loci“ che Saša dapprima intuisce e che poi ritrova nelle opere dei grandi letterati triestini – Bettizza, Kravos e altri. Questi usano la parola, Saša usa l’immagine. L’artista entra nel tessuto urbano e lucidamente, tramite immagini visivamente forti, seziona vie, piazze, abitanti e semplici passanti. La percezione della citta’ e della sua gente, viene rappresentata metaforicamente tramite la scelta di motivi casuali, rappresentando momenti semplici e quotidiani dell’esistenza umana. Quello che lo affascina sono gli ampi spazi tipici della citta’ centroeuropea dall’illustre storia che spesso sembrano vuoti, quasi „metafisici“ nel loro silenzio. Piazze, vie, edifici, scalinate, vengono ripresi da prospettive e angolature diverse, mettendo in luce nuovi scorci e visuali della citta’. Saša Dejanović evita riquadri insoliti e i trucchi della tecnica. Le sue immagini raffiguranti persone isolate e solitarie, vengono rappresentate in modo discreto, quasi „di passaggio“. Sono scene silenziose di vita quotidiana nelle quali non succede niente di spettacolare. I personaggi non sono coscienti di essere fotografati, e da questo derivano anche le inquadrature strane ed insolite. La melanconia, l’equilibrio instabile, la tensione nascosta che trasmettono queste fotografie, viene rappresentata tramite le posizioni del corpo, i contrasti chiaroscurali, i rapporti tra la gente e lo spazio che li circonda. Tramite il racconto minimalistico, la focalizzazione all’essenziale, la sostanziale riduzione, Saša Dejanović narra le sue impressioni personali sulla vita e la citta’. Lorella Limoncin Toth


Saša Dejanović,

Slobodni

umjetnik iz Buja, rođen je 1968. godine. Prve korake u umjetnosti uči uz oca Ivu, nastavnika likovne umjetnosti da bi kasnije svoje znanje usavršio studijem na Likovnoj akademiji u Bazelu, Švicarska. Bavi se crtežom, slikarstvom, unikatnom grafikom i fotografijom. Suosnivač je nekoliko likovnih grupa. 1987. osniva likovnu grupu „Šestorica“, 2009. godine, zajedno sa Pierom Maimoneom i Paolom Helblingom osniva u Bazelu fotografsku grupu „3R“ a 2010. bujsko-riječku likovnu grupu „4 mušketira“ (Karlo Došen, Goran Skorup, Ivo Dejanović, Saša Dejanović). Samostalno je i grupno izlagao u zemlji i inozemstvu. 2010. osvojio je drugu nagradu na Likovnom natječaju u Krasici i 2. nagradu na Ex tempore, Buje, te pohvalu za fotografiju „Ponosni istarski kašteli“ u Grimaldi. Sudjelovao je na Likovnoj koloniji „Susreti uz Dragonju“ u Momjanu 2010. godine. Član je UFI-a – Udruge fotografa Istre. Redovito izlaže u galeriji „Artefiz“ u Cirihu, te „Rosshofs“ u Bazelu. Samostalno je izlagao u Kelnu (Njemačka) i Colmaru (Francuska) a grupno u Rijeci „Galerija nebeska“ i Grožnjanu „Galerija Amato“. Bio je stipendist fundacije „Alexander Stiftung“ (Cecilia Bartoli) iz Dornacha, Švicarska.

Saša Dejanović Nato nel 1968, compie i primi passi nella pittura sotto la guida del padre Ivo, insegnante di arte. Dopo aver terminato l’Accademia di Belle Arti a Basilea, e’ stato stipendista della Fondazione „Alexander Stiftung“ (Cecilia Bartoli) di Dornach, in Svizzera. Disegnatore, pittore, grafico, fotografo, e’ cofondatore e membro di numerosi gruppi artistici. Nel 1987 fonda il gruppo artistico dei „Sei“, nel 2009, assieme a Piero Maimone e Paolo Helbling, fonda a Basilea il gruppo artistico „3R“ e nel 2010 il gruppo artistico fiumano-buiese „I 4 moschettieri“ (Karlo Došen, Goran Skorup, Ivo Dejanović, Saša Dejanović). Ha partecipato a mostre collettive e personali in Croazia e all’estero, a Colonia (Germania), Colmar (Francia), Fiume „Galerija Nebeska“ e Grisignana „Galleria Amato“. Espone regolarmente alla galleria „Artefiz“ di Zurigo e „Rosshofs“ di Basilea. Nel 2010 ha ricevuto il 2. premio al Concorso pittorico a Crassizza e il 2. premio all’ Ex tempore di Buie, come pure il riconoscimento al concorso fotografico di Grimalda. Ha partecipato nel 2010 alla Colonia artistica „Incontri sul Dragogna“ a Momiano. E’ membro dell’ UFI – Associazione dei fotografi dell’Istria. Kontakt / Contatto: Saša Dejanović, Digitronska 25, 52460 Buje (HR), 052 773 158 Kultur und Kunstransfer Artefizz, Maria Bernhart, Zūrich, Tel. +41 (0)44 380 52 36

Sasa Dejanovic  

Izlozba fotografija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you