Page 1

Przemysław TERMIŃSKI Moje 4 sposoby na to, jak pracować w Senacie RP

Wspieram SPORT

Wspieram BIZNES

isko l b m e t s Je LUDZI Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

Wspieram SAMORZ ĄD


Minął rok pracy dla Ciebie.

Moje 4 sposoby na to, jak być senatorem: #wspieramBiznes #wspieramSamorząd #wspieramSport #bliskoLudzi

Właśnie mija rok, od kiedy pracuję dla Ciebie jako senator. Mój okręg wyborczy tworzą powiaty toruński oraz chełmiński. Największe miasta okręgu to Toruń, Chełmno i Chełmża. Dzięki bezpośredniej kampanii wyborczej otrzymałem 62 478 głosów, co stanowiło 46,94% poparcia spośród wszystkich kandydatów w tym okręgu. Za tak duże poparcie raz jeszcze chciałbym bardzo podziękować. Jednak to miniony rok jest bardzo ważny, bo od tego ile dla Ciebie zrobiłem zależy, czy jestem skutecznym senatorem. Moja filozofia pracy jest

prosta, robię to na czym się znam i zawsze staram się pomagać ludziom, którzy na mnie liczą. Jestem przedsiębiorcą i rozumiem przedsiębiorców dlatego wspieram biznes. Cenię pracę samorządowców dlatego wspieram samorząd. Pasjonuje się sportem i pomagam sportowcom dlatego wspieram sport. Najważniejszy jest dla mnie bezpośredni kontakt z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego, wsłuchuje się w to co mówią, staram się im pomagać, dlatego jestem zawsze blisko ludzi.

Przemysław Termiński


Mój okręg wyborczy Ziemia Toruńsko-Chełmińska

Chełmno

Powiat Chełmiński

Unisław Chełmża

Praca w Senacie RP

Powiat Toruński

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego

www.facebook.com/P.Terminski www.twitter.com/PTerminski

Toruń


1

#wspieramBiznes


Senator Przemysław Termiński

1 Klika rzeczy o biznesie, których nigdy się nie dowiesz od bibliotekarza.

Oczywiście bardzo szanuję zawód bibliotekarza, jednak osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej będą miały problemy ze zrozumieniem specyfiki oraz wyzwań związanych z prowadzeniem biznesu. Podobnie jest w Senacie. Politycy, którzy nie mieli styczności z działalnością na rynku, słabiej dostrzegają problemy przedsiębiorców. Przez lata udało mi się zbudować solidną i prężną firmę, która ma swoją siedzibę w Toruniu. Poprzez wieloletnie doświadczenie doskonale rozumiem przedsiębiorców, którzy zmagają się z biurokracją, zobowiąza-

niami wobec ZUS, czy nieprzejrzystym system podatkowym. Staram się jako senator wpływać na kształt tworzonego prawa, tak by ułatwiać, a nie utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego wiele czasu poświęcam na spotkania i pracę z przedsiębiorcami. Zachęcam także młode osoby do podjęcia wyzwania, jakim jest założenie swojej pierwszej firmy. Zachęcam lokalne władze do tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, które w znacznym stopniu ułatwiają start młodym ludziom z pomysłami na biznes.

#wspieramBiznes Zawsze dzielę się swoim doświadczeniem zawodowym. Uczestniczę w wielu spotkaniach i konferencjach poświęconych rozwojowi rodzimego biznesu. Zachęcam samorządowców do tworzenia przyjaznej atmosfery i współpracy z przedsiębiorcami. Dopinguję młodych ludzi, którzy decydują się założyć pierwszy biznes - szczególnie w małych miejscowościach naszego regionu. Jako właściciel firmy, która osiąga sukcesy, wiem co należy zrobić, aby zakładanie i prowadzenie firmy w naszym kraju było łatwiejsze.

Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

1


2

#wspieramBiznes #wspieramSamorząd

Powiat Toruński


Senator Przemysław Termiński

2 Jak myślisz, kto buduje place zabaw, drogi, zapewnia dojazd do pracy i szkół? To samorządowcy.

„ Praca radnych, wójtów, burmistrzów, czy prezydentów nie zawsze jest łatwa i widowiskowa. Aby nasze wsie i miasteczka działały sprawnie nasi gospodarze potrzebują pomocy w realizacji swoich pomysłów. Od chwili, kiedy zostałem senatorem odwiedzam samorządowców z mojego okręgu wyborczego. Rozmawiamy o ich planach rozwoju gmin i powiatów. Podczas tych wizyt dowiaduję się o problemach małych społeczności, mam również oka-

zję, by wspomóc lokalne inicjatywy. Bardzo często zgłaszane przez samorządowców problemy przedstawiam odpowiednim ministrom i monitoruję ich pozytywne rozwiązanie. Dzięki temu podejmowałem wiele skutecznych interwencji, m.in w przypadku uzyskania pozwolenia na przebudowę ścieżki rowerowej w Papowie. Wierzę, że w ten sposób wiem więcej o życiu moich wyborców, a przy okazji służę pomocą władzom lokalnym.

#wspieramSamorząd Rozmawiam z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim o działaniu na rzecz naszego regionu. Razem z Posłem Tomaszem Lenzem na spotkaniu u Prezydenta Torunia ustalamy, jak skutecznie wspierać inwestycje miejskie. Ze Starostą Toruńskim Mirosłwem Graczykiem i Burmistrzem Chełmży debatujemy o rozwoju gminy i powiatu. Razem ze Starostą Powiatu Chełmińskiego Zdzisławem Gamańskim i Burmistrzem Chełmna omawiamy wyzwania i plany związane z rozwojem Ziemi Chełmińskiej.

Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

2


3

#wspieramSport


Senator Przemysław Termiński

3 Czy wiesz, co jest najważniejsze w sporcie?

„ To sportowa atmosfera i rywalizacja fair play przy głośnym dopingu wiernych kibiców jest dla mnie istotą sportu. Sportu rozumianego jako wspólny wysiłek zawodników, kadry trenerskiej, sponsorów i fanów. Od 2014 r. finansuje i wspomagam żużlowców z Get Well Toruń. W mieście, gdzie żużel jest niemal religią to bardzo odpowiedzialne zadanie. Razem z moją Żoną i zgranym teamem udaje nam się sprawnie zarządzać klubem, dbając o wyniki

w lidze, finanse i bliskie kontakty z kibicami. Swoją pasję wspierania sportowców realizuję także poprzez realną pomoc dla mniejszych klubów innych dyscyplin. Dostrzegam wielki potencjał w młodych zawodnikach dlatego finansuję działalność FST Sport Team, w barwach którego startują i osiągają sukcesy młodzi tenisiści i pływacy. Sportowa rywalizacja to również zawody strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, które pomagam organizować.

#wspieramSamorząd #wspieramSport Angażuję się w pomoc dla sportowców. Razem z tysiącami kibiców żużla pomagaliśmy Darcy’emu Ward’owi przetrwać trudne chwile.

Wspieram młode talenty sportowe. Drużyna FST Sport TEAM w komplecie. Dzięki systematycznej pracy wspólnie osiągamy pierwsze, ważne sukcesy.

Udało Się! Jako właścicel Get Well Toruń razem z Prezes Iloną Termińskią cieszę się ze srebrengo medalu wywalczonego przez naszych żuzlowców. Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

3


4

#bliskoLudzi


Senator Przemysław Termiński

4 To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia.

Lubię pomagać innym. Tak po prostu zostałem wychowany. Jeżeli spotykam na mojej drodze potrzebujących, to dlaczego nie miałbym wyciągnąć do nich ręki? Nie chodzi tu tylko o pomoc finansową, ale również o wysłuchanie, czy fachową poradę. W tym celu, jako senator prowadzę szeroką działalność. Cyklicznie organizuję spotkania z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego, na które zapraszam „Teatr Afisz” ze swoim progra-

mem artystycznym. Dzięki temu wszyscy czujemy się bliżej i możemy swobodnie rozmawiać. Wielokrotnie w ciągu mijającego roku obejmowałem patronaty i wspomagałem liczne inicjatywy obywatelskie. Razem z lokalnymi władzami angażowałem się przygotowywanie wydarzeń kulturalnych i sportowych. Za każdym razem mam wiele satysfakcji z tego, że udaje nam się wspólnie osiągnąć sukces.

#wspieramBiznes #bliskoLudzi Nieustannie spotykam się z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego. Razem działamy, razem rozwiązujemy problemy.

Angażuję się w pomoc dla najmłodszych - doceniam ich kreatywność i pasję.

Reprezentuję Senat RP oraz moich wyborców podczas oficjalnych uroczystości i państwowych rocznic.

Jestem blisko dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji zyciowej. Wiem, jak bardzo wtedy potrzebują wsparcia innych.

Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

4


Wybrane działania

Skutecznie działałem na rzecz utrzymania w Programie Budowy Dróg Krajowych nowej trasy S10 między Bydgoszczą i Toruniem. Inwestycja ostatecznie będzie realizowana.

Stale zabiegam o zmianę nazw węzłów autostradowych na A1 wokół Torunia. Zaangażowałem się w obronę interesów właścicieli lokali, którzy zmagają się z nieuczciwymi lokatorami. Juz wkrótcę przedstawię projekt zmian w tej sprawie. W interesie pacjentów oraz coraz bardziej zadłużonych szpitali apeluję do Miniasterstwa Zdrowia o pilne działania w celu restrukuryzacji zadłużenia placówek medycznych. Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

5


Senator Przemysław Termiński

Wspieram władze Chełmży w utworzeniu węzła autostradowego na A1 w Dźwierznie.

Wsparłem siódmą edycję Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Aktorskiej w Toruniu. Pomogłem w organizacji „XV IGRZYSK OLIMPIJSKICH SPORTOWCÓW „CHEŁMNO - RIO DE JANERIO”.

Działam na rzecz zlokalizowania w Toruniu siedziby Izby Administracji Skarbowej. Na stałe współpracuję ze szkołami. Razem organizujemy wyjazdy uczniów do Senatu.

Pod moim patronatem i z moim wsparciem odbył się finał rozgrywek „Ligi Orlika z Poza Toruń”. Aktywnie działam na rzecz wpisania i realizacji budowy stopnia wodnego w Sierzawie do rządowych planów inwestycyjnych.

Kontakt ul. M.Skłodowskiej-Curie 41 87-100 Toruń biuro@terminski.com www. terminski.com

www.facebook.com/P.Terminski www.twitter.com/PTerminski

Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

6


Senator Przemysław Termiński

Piątkowe Spotkania z Kulturą

Spotkanie w Obrowie

Spotkanie w Chełmży

Spotkanie w Łysomicach

Spotkanie w Witkowie

Spotkanie w Krobi

Jako gmi ję się infor W ka AFIS

Spotkanie w Czernikowie

Podsumowanie pracy w Senacie RP 2015/2016

7


o senator odwiedzam mieszkańców każdej iny w moim okręgu wyborczym. Wsłuchuę w ich potrzeby i pomysły. Mam okazję także rmować o swojej działalności w Senacie RP. ażdym z tych miejsc występuje także Teatr SZ ze swoim repertuarem. ZAPRASZAM!

Dziękuję za rok wspólnej pracy.

„ Mijający właśnie rok pracy w Senacie RP jest dla mnie wielkim doświadczeniem. Przez ten okres nawiązałem wiele relacji z samorządowcami, liderami środowisk oraz działaczami społecznymi Ziemi Toruńsko-Chełmińskiej.

Razem blisko współpracujemy, wspieramy się, aby skuteczniej rozwiązywać problemy mieszkańców. Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie kolejne efekty, o których również za rok będę mógł Państwa poinformować.

Przemysław Termiński

Senator Przemysław Termiński - podsumowanie pracy  

Podsumowanie pierwszego roku pracy dla mieszkańców Ziemii Toruńsko-Chełmińskiej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you