Page 1

Herald Potchefstroom

6 Julie 2012 Prys: R4,40

Webblad: www.potchefstroomherald.co.za

TERMITES 26 YRS SERVICE!!

Nuwe doodspad 3 Aanval eis ouma 5

Wéér hoop

14

Polisiehoë se plek nou leeg

4

139 Steve Biko Ave (Tomstreet) Potchefstroom Tel: (018) 294 7554

Brig. Daan le Grange, streekbevelvoerder van Potchefstroom en die omliggende omgewing, se kantoorstoel is leeg. Brig. Sebang Molati het Maandag sy kantoor bietjie vir bietjie begin opruim.

Bring in your vehicle 139 Steve Biko Ave (Tomstreet) for our Potchefstroom Major Service Tel: (018) 294 7554 Geldig vanaf 4 Januarie 2012 Bring u motor R895 in vir ons Groot Diens

Bring in your vehicle

R100 Bybetaling vir 4 silinger petrolvoertuie wat 1600cc oorskry

From

R100 excess for 4 cylinder petrol vehicles exceeding 1600cc

R995

R200 excess for 5 and 6 cylinder petrol and diesel vehicles

R1095

R1 095

R200 bybetaling vir 5 en 6 silinder petrol-en dieselvoertuie

From

quotations provided for new generation diesel vehicles eg. vw golf TDI / jetta tdi / bmw 320d

Quotations provided for special high performance spark plugs, metal petrol filters for fuel injected petrol engines And air filters, if required

Valid From 04 January 2012

Guaranteed Workmanship, No Additional Work Carried Out Without Your Prior Consent RETAIL MOTOR INDUSTRY ORGANISATION

R995

Guarantee: 3 months / 15 000km. Repair work: 12 months / 40 000km

kwotasies word gelewer vir nuwe generasie dieselvoertuie bv. vw golf tdi/ jetta tdi/ bmw 320d Kwotasies word gelewer vir spesiale hoË-prestasie vonkproppe. metaal brandstoffilters vir brandstof inspuit petrolenjins en lugfilters, indien nodig


2

Potchefstroom Herald

20 jaar gelede in die Herald

6 Julie 2012

deur Lennie Gouws

Gru-ongeluk, aanranding en hofsaak in nuus Na ’n ongeluk waarin ’n motor om ’n lamppaal gevou het en dit meters ver gesleep het, lui die opskrif van die hoofberig van Dinsdag 7 Julie: “Man oorleef gru-ongeluk”. Die brandweer het meer as ’n uur geneem om mnr. John Berry uit die wrak van sy Ford Sierra te sny. Die motor het op sy sy beland en die onderstel moes eers na die oorspronklike posisie gebuig word voor die wrak stukkievir-stukkie losgesny kon word om mnr. Berry te bevry. Albei sy bobene is gebreek, hy het inwendig gebloei en ’n fraktuur in sy sewende nekwerwel opgedoen. Die Hooggeregshof saak waarin ’n sakeman van Potchefstroom, mnr. At Jacobs, vroeër in 1992 die stadsraad vir R1,7 miljoen gedagvaar het en ’n hofbeslissing teen die raad gekry het, is weer voorbladnuus.

Die stadsraad het die aangeleentheid in komitee bespreek. Raadslede het aanvanklik daaroor verskil of die saak in die openbaar of in komitee bespreek moet word. ’n Dispuut oor R2 se petrol het in die middernagtelike ure gelei tot die aanranding van ’n petroljoggie van Kyalami Motors. Die klant het aanvanklik gevra dat R15 se petrol ingegooi moet word, maar toe die meterlesing reeds oor R13 was het hy gesê, hy wou net R13 se brandstof gehad het. Die joggie is in die gesig geslaan en die bestuurder het self die brandstofpyp gegryp en sowat R40 se brandstof in die motor gegooi. In ’n poging om die sleutels van die motor by die joggie af te neem, het die bestuurder die joggie in die gesig geklap en geskop. Die motor het weggejaag na die joggie na die kiosk gevlug het en hulp ontbied het. ’n R20-noot is later langs die brandstofpomp

Regs bo: Foto’s van die wrak waarin ’n man vir meer as ’n uur vasgevang was is op die voorblad van die Herald van 7 Julie 1992. Die motor het teen ’n lamppaal gebots. gevind. In ’n tyd wat die Suid-Afrikaanse politieke landskap drasties aan die verander was, is Potchefstromers opgeroep tot groter verantwoordelikheid, vrede en groei. Dit was by monde van die voorsitter van die sakekamer, mnr. Orton King. Hy het gesê: “Die tyd het nou aangebreek dat elke individu, ongeag sy/haar politieke siening tot die besef moet kom dat verantwoordelike optrede teenoor ’n opkomende nageslag ’n hoë prioriteit moet geniet”. ’n Parade om die tagtigjarige bestaan van die Suid-Afrikaanse Weermag te geniet, is op Potchefstroom gehou.

Klets en wen

In Memoriam Klets weer saam dié week. Wat sê/dink Casper de Vries? Jou pittige sêding kan jou R100 in die sak bring om by die Steakhouse op die Bult te spandeer. SMS klets en jou sêding na 45518 voor Maandag 9 Julie om 12:00. SMSe kos R1,50.

Prof. Jan van den Berg Op Vrydagoggend 22 Junie 2012 is prof. Jan van den Berg (74), oud-professor aan die destydse PU vir CHO onverwags oorlede. Prof. Jan word oorleef deur sy vrou Marie, met wie hy op 30 Desember 2011 vyftig jaar getroud was. Hulle het drie kinders, Riëtte, Annelize en Ockert en agt kleinkinders. Ongeveer twee jaar gelede is hy met longemfiseem gediagnoseer, en daarna het sy gesondheid en fisieke toestand geleidelik agteruitgegaan. Niemand het egter verwag dat dit teen die einde so vinnig sou gaan nie… Prof. Jan is op 20 November 1937 op Sanddrift in die omgewing van Brits gebore

en het in 1955 aan die Hoërskool Wonderboom gematrikuleer. Na voltooiing van sy studie aan die Universiteit van Pretoria het hy vir 10 jaar onderwys gegee in Nelspruit en later in Klerksdorp. In 1971 het hy by die PU vir CHO in diens getree as lektor by die departement sosiologie en in 1997 het hy afgetree as departementshoof by die destydse departement bedryfsosiologie. Daarna was hy tot 2005 nog op ’n deeltydse basis verbonde aan die universiteit as tydelike dosent. Van 1979 tot 1989 was hy en tannie Marie huisouers gewees van onderskeidelik Oosterhof, Klawerhof en Kasteel dameskoshuise. Gedurende sy gesonde jare was hy ook aktief betrokke in die kerk en in die gemeenskap. Hy was ouderling by verskeie gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Potchefstroom, en het gereeld opgetree as gasspreker by spesiale geleenthede. Hy sal veral onthou word vir sy skerpsinnigheid en fyn sin vir humor. Die begrafnis het Woensdag 27 Junie uit die Gereformeerde Kerk Potchefstroom plaasgevind. Die familie wil graag langs hierdie weg hulle opregte dank betuig vir al die blyke van meelewing.

Mooirivier Slaghuis Dinsdae = Pensioendae 5% AFSLAG MAALVLEIS R48.95 P/KG

H/v Du Plooy & Walter Sisulustraat. Mornette: (018) 294 3982

WORS R49.50 P/KG

BEST END VARK TJOPS R42.50/KG

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Potchefstroom

Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Pat Engelbrecht Advertensiebestuurder: Madelein Nel Rekeningnavrae: Vernice Swarts

Tel. (018) 293-0750 Faks: (018) 293-0759 e-pos: Potchherald@media24.com Wilgepark, h/v Piet Uysstraat en Govan Mbekirylaan , Potch, Bus 515, Potchefstroom, 2520 Tel: (018) 293-0750 Faks: (018) 293-0759

webwerf: www.potchefstroomherald.co.za

Delivery: Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Opperating hours: 08:00 - 16:30

Delivery services: Albert Heiger (Area mananger) 071 606 0825; curvin.Johnson@onthedot.co.za Jan-Mrt 2012 8831 Gestig 1908 No. 7879

Sirkulasiesyfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) gewaarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. Oktober - Desember 2009 : 8 338

Gedruk deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep.

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Potchefstroom Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george. claassen@media24.com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Potchefstroom Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


6 Julie 2012

3

Potchefstroom Herald The Carletonville R501 as it looked on 30 May 2011. With dangers lurking around every corner.

Carletonville Road is not a priority Cheryl Botha The Department of Public Works, Roads and Transport has still not given any indication of whether, or when, the Carletonville R501 from Potchefstroom will be upgraded. The apparent lack of commitment has frustrated road users for several years and has incurred massive claims against the department for damage to vehicles. Lack of maintenance, which is the responsibility of the department, seems to be to blame for deteriorating infrastructure and damage to rolling stock. According to John Franzsen, MPL for DA North West, numerous accidents have been caused by disintegrating roads and dangerous potholes. The Carletonville Road is no exception. The Democratic Alliance is determined to take this matter to the Provincial Legislature and express its serious concern over the poor state of the roads in the province. “We will not only put pressure on the head of department to bring forth a

real plan to upgrade and repair the roads in the province, but will also keep monitoring the execution and quality of the work done,” Franzsen says. “Citizens of South Africa, but more specifically road users in North West, deserve more from their government than this blatant disregard for their safety. The ruling party in the Province can no longer allow this to go unchecked,” he continued. But it seems it is not just road users and the official opposition who are frustrated. After several queries from the media that span a number of months and even years, the communications department said it could only respond objectively and truthfully to a media enquiry when fully informed of the facts by the managers responsible for transport infrastructure. “I regret to inform you that I have not received any useful input to articulate the position of the department regarding that road,” it says.

Vriende se angs voor trok tref Abrie Bronkhorst Al wat sy onthou wanneer sy haar oë toemaak, is die trok se ligte en naderkomende neus voor dit hulle getref het. Landie Esterhuizen (24) se stem is angstig terwyl sy vertel hoe sy en haar vriendin, Palesa Sibeko (22) verlede Donderdagnag beseer is toe ’n trok teen hul kar vasgery het. Hul vriend, Obakeng Sebetlele (21) wat ook in die kar was, is nie beseer nie. Die ongeluk het omstreeks 23:00 by die vierrigtingstropstraat op die hoek van Chief Albert Luthuli- en Louis le Grangestraat gebeur. Palesa, wat bestuur het, was in die kar vasgekeer, maar paramedici kon daarin slaag om haar te bevry. Sy is op die toneel behandel en met spier- en weefselbeserings na Mediclinic Potchefstroom vir waarneming geneem en later na Multicare in Potchefstroom oorgeplaas waar sy tans aansterk en ook vir trauma behandel word. “Die spiere in my arm sal seker nog so drie maande neem om te

herstel,” het sy Maandag gesê. Sy kan nie veel van die ongeluk onthou nie. Die trok was na Ventersdorp onderweg toe dit die kar teen die bestuurderskant getref het. Die drie vriende was van die Bats-woonstelle op pad stad toe, toe die ongeluk gebeur. Volgens Vanessa Jackson, woordvoerder van ER24 is die trokbestuurder nie beseer nie. Esterhuizen, ’n werkende student in Potchefstroom, is uit die hospitaal ontslaan en sterk tans by haar ouers in Orkney aan. “Ek het gesit en rondkyk soos ’n passasier maar altyd doen. Die volgende oomblik sien ek net die trok se ligte en ‘grill’ en het besef dat hy nie gaan stop nie. Sibeko het die ongeluk probeer voorkom deur om uit te swaai, maar dit was reeds te laat. “Toe ek wakker word, was dit net bloed.” Esterhuizen het haar neus op twee plekke gebreek en haar bekkenbeen gekraak. “Ons kan net bly wees ons het lewendig uit die ongeluk gekom.”


4

Potchefstroom Herald

6 Julie 2012

Foto’s verskaf

Idonette, DJ en brig. Daan le Grange. Middel: Die laaste foto saam sy pa. DJ saam met die brigadier kort nadat DJ as die Suid-Afrikaanse Judokampioen aangewys is. Regs: Brig. Daan le Grange en sy vriendin van die afgelope 12 jaar, Marilette Phyfer.

Hy was geliefd, gerespekteerd Abrie Bronkhorst Hul oë sê meer as woorde. Wegveetrane in die ooghoeke verklap die rou hartseer. ’n Grap hier en ’n glimlag daar diep herinneringe op. Soos die pa wat hy was. Maar ook ’n vriend, vertroueling, leier. Altyd daar, altyd reg. Dit was brigadier Daan le Grange wat Saterdagoggend skielik oorlede is. “Hy het alle rolle in ons lewe gespeel,” sê sy dogter Idonette (24). “Ons was ’n baie hegte gesin en het baie goed saamgedoen. Hy het ons die laaste 12 jaar self grootgemaak en hy het hom goed van sy taak gekwyt.” Die brigadier was ’n pa. ’n Regverdige pa. “Iets is óf reg óf verkeerd. Daar was nie ’n grys area nie. Hy was letterlik altyd reg. Jy kon nie met hom stry nie. En hy het nooit verkeerde raad gegee nie,” sê sy kinders. ’n Reguit mens. ’n Leier. “Ek is die laaste vier jaar al uit die huis, maar het nog elke aand vir my pa nag gesê. Ons was baie close,” sê Idonette.

Maar hy was nie net vir sy kinders ’n pa nie. Sy vaderfiguur het wyer as sy familie gestrek. In die polisie was hy ook ’n pa. ’n Pa vir elkeen. Sy roepsein, Romeo Pappa Oscar 1, was meer as net ’n roepsein. Dit het ’n stem gehad. ’n Antwoord. “Hy was geliefd en gerespekteerd. Hy was ’n voorbeeld, dit wat hy gedoen het, kon mens volg,” sê sy vriendin van die afgelope 12 jaar, Marilette Phyfer (43). “En hy was trots op al twee sy kinders.” ’n Man wat geroepe was vir sy werk. Een wat die wet tot op die bladsynommer geken het en sy MBA-graad met lof geslaag het. Volgens sy gesin het hy talente op alle gebiede gehad. “En jy het hom altyd met ’n Coke gesien,” lag hulle. Die brigadier het van 9-jarige ouderdom af judo gedoen en was al ses keer ’n SuidAfrikaanse judokampioen. “Ek wou amper sê hy het judo gedoen nog voor hy kon loop,” skerts Phyfer. Hy was van 2003 betrokke by die judoklub in

:DUPXS:LQWHU MooiRivier Mall Winter Promotion 1 June – 31 July

Spend R120 or more at any one of our almost 100 shops during June and July, and we’ll enter you into a lucky draw for R2 500 in MooiRivier Mall shopping vouchers! To enter, simply write your name, e-mail address and cellphone number on the back of your till slip with purchases of R120 or more, and enter it into the competition box at the information desk (next to Books@ MooiRivier; accross from Reggies.) Terms and conditions: You may enter as many times as you like. Each correctly completed and qualifying till slip equals one entry. Competition closes 31 July. Prizes are not transferable for cash, and must be collected from the centre within 30 days of the winner being announced. Full competition rules available from the centre management offices.

Potchefstroom en was ook afrigter. In 2006 het hy met kompeterende judo opgehou en was sedertdien die vise-president van die Suid-Afrikaanse judovereniging. Die brigadier was ’n hele aantal jare provinsiale hoof van misdaadvoorkoming en was die laaste paar maande streekbevelvoerder van Potchefstroom en die omliggende omgewing. Voorheen was hy stasiebevelvoerder van Potchefstroom. In 2010 was hy in beheer van veiligheid toe die Spaanse sokkerspan in Potchefstroom tuisgegaan het en by die Eugène Terre’Blanche-moordverhoor. Maar die naweek is ’n “hero” weggevat. Sy seun, DJ (20), is verlede Vrydagaand as Suid-Afrikaanse judokampioen in Bloemfontein aangewys. En op ’n laaste foto is sy pa se trots in ’n memento saam met hom verewig. Hy loop klaar in sy pa se voetspore want dit was sy sewende SA’s wat hy getem het. “Hy was trots op my toe ek gewen het. Eerstens het hy gesê ek moet vir die Here dankie sê want dis net uit genade van Bo.” DJ het Saterdagoggend om 04:15 in hul hotelkamer in Bloemfontein wakker geskrik toe hy iemand hoor val. “Ek het die ligte aangesit en my pa op die

vloer sien lê. Hy het gesukkel om asem te haal. Ek het hom vasgehou, maar hy het nie eers geregistreer dat ek daar is nie.” Enkele minute later het sy pa gesterf voordat paramedici opgedaag het. “Hulle het omtrent vir 40 minute probeer om sy lewe te red, maar kon nie weer sy hart aan die gang kry nie. Ek het gou die judo-uitslae deurgestuur want ek weet my pa sou my basvelle afgetrek het as ek dit nie gedoen het nie.” Die tyding was vir almal ’n skok, ’n onwerklikheid. “Dit voel of hy môre gaan terugkom,” sê Phyfer. “Iets wat ek vir ewig sal onthou, is dat hy altyd gesê het: ‘As dit die Here se wil is.’” ’n Oom van 60 het later na sy dood só gehuil dat DJ hóm moes troos. “Ek dink as iemand se lewe perfek was, was my pa s’n naby daaraan. Hy het altyd gesê jou naam moet jou trots wees. Jy kan alles hê, maar as jy nie ’n goeie naam het nie, het jy niks.” Die begrafnis is Donderdagoggend 11:00 uit die Gereformeerde Gemeente Bult. Potchefstroom se besige nagte is nou sonder sy roepsein. Romeo Pappa Oscar 1, het nie meer ’n stem nie, óók nie ’n antwoord nie. Sy stoel is leeg, sy kantoor luidloos. Wat hy agtergelaat het is ’n leemte, ’n voorbeeld.

“Hy was ’n pa, ’n mentor, en ’n hero. As die voetsoldate sal ons aanhou streef om sy nalating in die veg teen misdaad hoog te hou en om seker te maak Potchefstroom is veilig,” sê brig. Sebang Molati, die nuwe stasiebevelvoerder van Potchefstroom vir die afgelope drie maande. “Ons het geleer van hom. Hy het altyd die ekstra myl gestap en baklei vir Potchefstroom. Ons is vol vertroue om die streek op te tel waar hy ons agtergelos het.” Volgens brig. Molati was hy ’n intelligente man en braaf. “Hy het my tot in sy posisie opgelei en al die trieks geleer. Miskien wou hy ‘n duplikaat van hom maak voor hy weggaan.”

Brig. Molati sê dat sy eers gedink het sy droom toe sy hoor die brigadier is oorlede. “Ek was baie getraumatiseer deur sy dood. Ek het aan Moses gedink wat die Israeliete Kanaan toe moes lei en die Rooisee moes oorsteek. En hoe dit weer toemaak en al die Egiptenare verdrink het. “Ek vergelyk dit met misdaad. Ek sal nou soos Moses moet wees en die pad stap.” As streekbevelvoerder is vyf polisiestasies geraak en beïnvloed deur sy afsterwe. Molati het voorts gesê brig. Le Grange was mal oor sy uniform en het dit áltyd gedra. “Hy was trots daarop. En ons sal dit soos hy dra. Vir alles wat hy in die polisie gedoen het, salueer ons hom.”

‘Ons salueer jou’ - polisie

‘Ons het ’n groot gees verloor’ “Ons het ’n groot gees verloor wie se plek moeilik volgestaan sal word,” sê Kobus Roux, voorsitter van die plaaslike rampbestuurvrywilligers asook die brandbeskermingvereniging (BBV) oor die dood van brigadier Le Grange. “Ons gaan dáái ou verskriklik mis, in hoofletters en baie uitroeptekens. Jy kon hom 24/7 geskakel het oor die kleinste probleempie en hy het altyd ’n oor gehad om te luister.” Volgens Roux was hy altyd simpatiek en wanneer hy jou nie kon help nie het hy iemand gekry om jou te help. “Hy het altyd empatie en simpatie met mense gehad en

nooit uit die hoogte met iemand gepraat nie. Hy was altyd op dieselfde vlak met almal.” Roux sê die brigadier sal altyd onthou word as ’n man wat ’n reguit pad met jou geloop het. “As jy drooggemaak het, sou jou kierangs braai.” Hy het voorts gesê dat hy veral vir die boere baie beteken het. “Hy het altyd self uitgekom en na hul probleme geluister. Hy gaan geweldig gemis word deur ons organisasie.” Roux het afgesluit met die gedig wat vir Generaal de Wet geskryf is. “Al wat ek kan sê is: ‘Stil, broers, daar gaan ’n man verby…’”

‘Die mense se polisieman’ – DA -RLQXVRQ)DFHERRN

Visit www.Facebook.com/MooiRivierMall

naturally

Die Demokratiese Alliansie het hul skok uitgespreek oor die skielike heengaan van Brigadier Daan le Grange. Die DA het in ’n verklaring gesê brig. Le Grange het hom veral onderskei deur sy toegewydheid aan sy roeping. Hy is talle kere gesien waar hy selfs in die nagtelike ure by ernstige misdaadtonele opgedaag het. Terselfdertyd was geen aangeleentheid

te gering om sy persoonlike aandag te geniet nie. Hy kan bestempel word as “die mense se polisieman” en was ook geliefd en gerespekteer deur sy seniors en deur sy ondergeskiktes teenoor wie hy besonder lojaal was. Sy afsterwe laat ’n leemte in polisiëring in Potchefstroom en Noordwes wat moeilik gevul gaan word.


6 Julie 2012

5

Potchefstroom Herald

Plaasaanval:

Skok té veel vir bejaarde Abrie Bronkhorst Die 88-jarige me. Petie Bouwer wat op 31 Mei in haar plaashuis aangeval en met die dood gedreig is, is Dinsdagmiddag oorlede. “Sedert die aanval het my ma angsaanvalle in die nag gekry en baie agteruitgegaan,” sê haar een seun Willem Bouwer. “Sy het Maandag skielik begin siek word en dit het net slegter gegaan. Dinsdagoggend vroeg is sy met die ambulans Mediclinic toe geneem waar sy die middag oorlede is. “Dít was die tol wat sy moes betaal vir die aanval.” Volgens haar seun het sy baie oor die aanval gepraat. “Sy was bang hulle kry borg en kom terug vir haar.” Bouwer was Donderdag 31 Mei omDie 88-jarige me. Petie Bouwer is Dinsdagmiddag in Mediclinic streeks 17:45 die van ’n Potchefstroom oorlede. Sy het sedert haar aanval op 31 Mei baie slagoffer plaasaanval op die agteruitgegaan en angsaanvalle in die nag gekry.

plaas Syferfontein buite Potchefstroom in die Ventersdorp-distrik. Die polisie het drie verdagtes in verband met die plaasaanval in hegtenis geneem. Die rowers het toegang tot die huis gekry deur ’n kamervenster se diefwering af te breek. Bouwer, wat saam met haar jongste seun gebly het, kon nie opstaan nie omdat sy haar rugwerwels ’n paar maande gelede gebreek het. Haar grootste vrees was om aangeval te word. Slegs drie weke voor haar aanval het sy vir een van haar seuns gesê dat sy vreeslik bang is. “Hulle gaan my aanval, hulle gaan my doodmaak,” het sy gesê. Sy het op haar stoel in die kombuis gesit toe twee mans op haar afgestorm het. Haar jongste seun was ten tyde van die aanval in die mielielande. Een van haar aanvallers het haar gegryp en met ’n vadoek probeer verwurg. “Dit het gebrand, my keel het droog geword en dit het gevoel of my oë wil uitpeul,” het sy vroeër aan die Herald gesê. Daarna het hy haar kop agteroor gedruk en gedreig om haar keel af te sny. “Ek gaan jou keel afsny want jy gaan praat, jy het my gesien,” het hy gesê. “Dit was die vreeslikste ding op aarde toe

hy my kop agteroor druk,” het sy emosioneel vertel. Bouwer se hondjie het tot haar redding gekom deur hard aan die staalplaat van die kombuisdeur te stamp. Dit het haar aanvaller afgeskrik. Die ander rower was besig om goed in die huis te steel. Bouwer kon in ’n stadium die afstandbeheerders, wat met die struweling op die grond geval het, optel. “Ek het gespook om dit op te tel en toe druk ek die alarm,” het sy vertel. Die geraas van die alarm het haar aanvallers laat vlug. Dis ook toe dat haar jongste seun met die werkers van die land afgekom het. Die rowers het met ’n duur versameling jagmesse, skootrekenaar, selfoon en gereedskapskis met sleutels gevlug. Die kluis is buite die huis gevind, maar niks is daaruit gesteel nie. Hul makker, wat in die kar gewag het, het vir hulle weggery toe die alarm afgegaan het. Die begrafnis vind Saterdagoggend 11:00 vanuit die ou NG Moedergemeente op die hoek van Beyers Naudé- en Nelson Mandelalaan plaas. Die ter aarde bestelling sal op haar plaas Syferfontein wees.

Potchefstroom-inwoner se lyk in kar ontdek Abrie Bronkhorst ’n Inwoner van Potchefstroom, Willie Erasmus (41), se lyk is verlede week in ‘n motor by die Olifantsfontein-afrit in Pretoria gevind. Volgens ’n berig in Beeld het hy ’n kopwond gehad en ’n pistool is in die voertuig,

wat op die R21 noord gekry is, gevind. Polisie vermoed dat hy homself in die kop geskiet het. Volgens kapt. Pinky Tsinyane is ’n geregtelike doodsondersoek aan die gang, berig Beeld. Die omstandighede rondom die feit dat

hy homself in die kop geskiet het, is onseker. Volgens ’n kennis met wie die Herald gepraat het, was sy dood ’n “verbitterlike skok” vir die familie. “Daar is nog soveel onbeantwoorde vrae. Niemand het so iets verwag nie en die familie verwerk dit moei-

lik.” Erasmus het onlangs van Parys na Potchefstroom verhuis en het voorheen op die Puk studeer. “Hy was ’n goeie man en het nie aan depressie gely nie. Die familie vra dat hul rouperiode gerespekteer word.”


6

Potchefstroom Herald

Stempeldrukker Ore hoor iemand ry in die stad rond en stempel oor al wat ’n advertensiebord is van eiendomsagente tot ander besighede s’n - die woorde “bord onwettig”. Een van die eiendomsagente het een of ander hogere ou by die stadsraad gebel, maar dié sê hulle weet niks daarvan nie. Dis glo nie een van hulle nie. Ore kan ook nie dink dat dit die stadsraad is nie want hulle haal gewoonlik onwettige borde af en stuur vir daardie besigheid ’n rekening vir die afhaal. Ore kan dink dat die ouens wie se borde dit is nie dik van die lag is nie. Dit kos ‘n klomp geld om die borde te laat maak en te laat opsit. Dalk moet iemand wat gesien het wie die stempeldrukker is vir die koerant laat weet. Of die stempel-

drukker kan sommer self kom vertel wat aan die gang is.

Jaco kwaad vir Ore Ore lees ene “Jaco van Potch” het Ore aangevat op die sms-blad van die Herald. Hy sê Ore moet links hou as hy 60km/u in die dorp wil ry sodat iemand wat “dalk” nood het kan verbykom. Hy sê ook dis nie Ore se plig om toe te sien dat mense by die spoedgrens hou nie. Beste Jaco, Ore belowe, as iemand nood het en sy flikkerligte is almal aan sal Ore meer doen is net links hou. Ore sal, as hy nie verder links kan ry nie, van die pad af ry sodat die persoon kan verbykom. Ore sal ongelukkig ook, as dit weer gebeur dat iemand teen ver meer as

Herald Potchefstroom

Goeie begin Luiperds

Verlede week het die Herald in sy kommentaar gesê die Luiperds skuld Potchefstroom ‘n goeie tweede helfte van die jaar rugbyseisoen en dat dit tyd is dat Olënpark weer vol ondersteuners sit wanneer die Luiperds in die eindstryd van die eersteliga van die Curriebeker speel. Wel, ons skuld hulle ‘n handdruk vir ‘n goeie begin toe hulle die Pumas stert tussen die bene huistoe gestuur het! Met sulke soort spel gaan hulle beslis toeskouers Olënpark toe lok . Onthou sommer die volgende wedstryd is op 21 Julie op Olënpark teen die Arende! Met wenne en die soort opwindende spel wat hulle Saterdag tydens die tweede helfte opgedis het kan die vreugdevure een van die dae weer hoog brand in Potchefstroom en sal dit jong manne weer aanspoor om hul rugbyloopbane hier voort te sit. Met klubrugby op ‘n laagtepunt wat betref behoorlike kompetisie vir die Puk se rugbyinstituut (hulle wen die meeste wedstryde so ver dat mens wonder of hulle huidige teenstanders nog teen hulle wil speel) sal dit nie vreemd was as belowende spelers hul toekoms êrens anders gaan soek nie. Boonop is die meeste klubrugby wat die Puk speel nie teen klubs in Noordwes nie. Dit is goeie nuus dat SARU vandeesweek aangekondig het dat hulle klubrugby wil laat herleef. Hoe hulle dit gaan doen gaan ‘n reuse uitdaging wees. Dit sal egter ‘n heugelike dag wees as Potch Dorp weer teen die Pukke kan uitdraf. Dit sal gesond wees vir die provinsie as belowende klubspelers wat nie noodwendig deur die kanalle van groot klubs soos die Puk s’n kom nie, weer raakgesien kan word. Die professionele era in rugby het sy goeie punte, maar dit is hartseer dat dit klubrugby op sy knieë gedwing het. Daar loop baie rugby-talent in die provinsie rond wat voel as hulle nie Super 15-materiaal is nie, is dit nie meer die moeite werd om rugby te speel nie. Dis ‘n groot jammerte.

6 Julie 2012

60km/u oor ’n sperstreep verby jaag, en sy noodligte is nie aan nie, eerder die registrasienommer in die koerant laat plaas, want Ore weet nie of dit in Potch sal help om ‘n klag te gaan lê nie. Askuus Jaco, as dit jy was en jy was in nood. Onthou dan volgende keer net die noodligte. Maar bietjie raad - in Potch kry jy dalk ’n skoot pepersproei in jou gesig van een van onse spietkops al het jy jou noodligte aan!

Goue Oor Na maande van kla en skimp is die lang gras in die erf op die hoek van Rivier-en Spruitstraat toe nou uiteindelik gesny. Ore sal solank ’n Goue Oor gee op voorwaarde dat die klomp vuilgoed wat onder die gras

Herald

Lesers

Sê hul sê

vergader het ook opgetel word. Nog ’n Goue Oor gaan aan die Luiperds wat die Pumas pakgegee het. Wens net Olënpark se gras was nie sulke kolle nie.

Wanneer is pad heel oop? Ore het groot waardering vir die pad daar deur die Mooivallei-plotte wat nou geteer is, maar wil net weet wanneer gaan die “pad gesluit” borde nou eendag af? Almal ry in elk geval reeds daar, so watter sin het die borde nog? Daai borde gaan een van die dae juis die oorsaak van ‘n ongeluk word in plaas van om iemand te waarsku oor iets. Gaan sit die borde eerder op die carletonvillepad en los dit daar totdat dié pad reggemaak is. Ore wens hulle wil dit ook vir ALS gee om te doen!

Readers

Have their say

Wat sê ons facebook lesers?

Colette Pretorius 3 Hi Almal! Iets spiffy wat ek gister uitgevind het. ER24 bied nou ’n diens aan waar jy hulle op BBM kan add op 275B3CA sodat, as jy ‘n noodgeval het en jy het nie lugtyd nie jy steeds kan hulp kry! Add hulle! Annemarie Coetzee Werner is reeds ’n oorwinnaar! Dis wonderlik om soveel krag, entoesiasme, geloofsvertroue en eie verantwoordelikheid waar te neem in die merkwaardige jong man! Vasbyt en volhard, jy sal seëvier! Intussen getuig jou lewe van dankbaarheid om die lewe te vier!! Baie geluk !!! Lindie Stofberg “On 15 June 2012 my Father went to the Government Hospital in Krugersdorp after urinating pure blood, as they don’t have a medical aid. He was examined there by Dr. Paulsen who sent him for blood tests and

X-rays. He also confirmed after the Prostate examination that it is badly swollen with nodules. On Wednesday June 18 2012 he went back to the doctor for the blood test results which was positive for Prostate Cancer. The doctor gave him a referral letter for a Urologist at Helen Joseph Hospital for a biopsy. We went to the hospital on the same day for an appointment date. The first available appointment was for July 30 2012. We then phoned CANSA and they informed us that the biopsy must be done immediately so we then went to the hospital on Monday June 25 without an appointment. We were seen there by the Urologist which confirmed the need for a biopsy. After several hours waiting for him to give a theatre date he told us that the first available date for the biopsy to be done is September 12 2012 and that we must not worry

because prostate cancer is not a serious cancer and it won’t spread that quickly. We contacted a few private Urologists for their opinions on the matter. They stated that it is too long to wait and that we can do it in a private hospital but that it must be paid for in advance. We urgently need any donation to help cover the cost for the procedure to be done. Please, if anyone can help even with a small donation it would be appreciated. Here are the banking details of the hospital if anyone wants to help with a donation: Sandton Medic Clinic, 1st block room 103, Bryanston, Dr. L.W. Vickers, Bank: Nedbank, Acc No: 1728000440, Branch Code: 172805, Reference: E.C. Bruwer, doctor tel no: 011 463 7023 Sluit aan en lig jou mening by Potch Herald se facebook blad.

ens volgens die skrywer in “ HOE SÊ ORE”. Die bestuur en personeel streef daarna om die beste diens te lewer.

As die skrywer van die berig voel hy is te nagekom, kan hy my enige tyd kontak by (018) 293 0155 en is u meer as welkom om ons weer te besoek.

Die bestuur van Shell sê jammer Marietjie McGrath skryf: Ek, as die bestuurder van die vulstasie oorkant Superspar, wil graag om verskoning vra oor die swak di-

Thank you for great service Nadine Kruger writes: I would like to say how wonderful the Potchefstroom’s Hospital nurses and person-

al treated my mother, Mrs Strumpher on the 28 June this year . A special thanks to Sister Helen, Staff nurse Clementine and

nurse Zietsman. Also to Sister Wesner for sorting out the authorisation of Transmed. Thank you, you make us believe in South Africa again.

Woordekennis:

Luidloos: sonder ‘n geluid; geluidloos

Die Herald stel van dié week af ’n Afrikaanse woord en sy betekenis aan lesers bekend. Dit is woorde wat nie altyd in die omgangstaal in gebruik is nie. Iewers in ’n berig sal hierdie woord vandeesweek gebruik word. Een gelukkige

lesers wat die woord opspoor kan R100 in hul sak steek. SMS die woord - luidloosgevolg deur die bladsynommer waarop die berig verskyn wat die woord luidloos bevat na 45518. (Voorbeeld: luidloos- bls.3)

Wees diensbaar in die wêreld Ds André Kok, leraar van die NG Kerk. Lees Johannes 17:6-26. Net soos Jesus deur die Vader afgesonder is en na die wêreld toe gestuur is (Joh 10:36), moet sy volgelinge ook afgesonder word. Hulle moet deur die waarheid, die Woord van God, afgesonder en geheilig word om in die wêreld aan God toegewy te lewe (Joh 17:18,19). Die volgelinge van die Here is “in die wêreld”, maar hulle is nie “van die wêreld” nie (1933/53-vertaling, Joh 17:11,16). In die grondtaal word nie gesê dat ons nie “van die wêreld” is nie, maar dat ons nie “uit die wêreld” is nie. Jesus het aan sy volgelinge die Woord van

God gegee (Joh 17:14) en daardie Woord het hulle lewe verander en vernuwe. Hulle is opnuut, van Bo af, gebore en behoort daarom nie tot die wêreld nie (Joh 3:38). Deur die kragdadige werking van die Gees en Woord van God word gelowiges innerlik vernuwe, hulle word weergebore, om ‘n ander gesindheid en geaardheid as dié van die wêreld te hê. Ons is “uit God gebore” is (Joh 1:13). Wanneer gesê word dat ons nie van die wêreld is nie, beteken dit eenvoudig dat ons kinders van God geword het. Ons behoort nou aan die Here. Jesus wil nie hê dat ons ons van die wêreld onttrek nie. Ons moet in die wêreld

bly. Daarom het Hy nie gebid dat die Vader sy volgelinge uit die wêreld moet wegneem nie (Joh 17:15). Nee, Hy stuur hulle na die wêreld toe soos sy Vader Hom ook gestuur het (Joh 17:18). Ons het ‘n taak in die sondige, verdorwe en ongelowige wêreld. Gelowiges moet saam met die Here tussen mense beweeg. Jesus het die Naam van God aan sy dissipels verkondig. Die “Naam” dui op God self en wat Hy van Homself geopenbaar het. In die Ou Testament is die “Naam” veral gebruik om aan te dui dat God by sy volk teenwoordig is en hulle liefdevol versorg. As ons deur die woorde en werke van Jesus die Vader leer ken, sal sy liefde in

ons woon en ‘n krag in ons word wat ons hele lewe beheer. Jesus Christus, die Here, sal self ook in ons harte lewe (Joh 17:26). Dan skenk Hy aan ons ’n blydskap wat nie deur uiterlike omstandighede aangetas kan word nie (Joh 17:13). Gebed: Help my, o Here, dat ek met ‘n blye hart u liefde in die wêreld kan uitleef!


6 Julie 2012

7

Potchefstroom Herald

Omgewingsdruk verander myn-planne Adele Louw Volgens Human sal daar in September in Druk van omgewingsaktiviste het verseker die nuwe area met verdere prospektering dat ’n mynmaatskappy sy planne verander aangegaan word. om in ’n ekologies-sensitiewe gebied tussen Dit sal volgens hom uit die boor van gate Carletonville en Potchefstroom te myn. om grondmonsters te bekom, bestaan. Die Potchefstroom Herald het verlede jaar Human is ook betrokke by die maatskapberig dat die maatskappy Lengana Ventures py New Heights, wat ’n ander ystermyn in beplan om langs die Gerhard Minnebron- die Paadekop-area tussen Carletonville en oog tussen Carletonville en Potchefstroom Potchefstroom beplan. Die proses om myn’n ystermyn op te rig. regte vir dié aksie te bekom, is onlangs beInwoners sowel as omgewingskenners het gin. egter hul kommer oor dié aksie uitgespreek Intussen is ’n ander verwante maatskappy, aangesien dié oog vir ‘n groot deel van Elder Berry Investments, ook steeds met Potchefstroom se drinkplanne vir ‘n goudmyn in die water verantwoordelik Rysmierbult-omgewing beis. sig. ‘Ons het weer na dié Mnr. Johan Human “Daar is verseker goud in planne gaan kyk en van Minmet Services, ’n dié area, maar dit kan nie verstaan waaroor die maatskappy wat by Lenvolgens die normale metalgana Ventures se aksies mense ongelukkig is.’ lurgiese metodes gemyn betrokke is, het egter die word nie. Die groot mynafgelope week aan die groepe soos Goldfields, AnHerald gesê dat die area gloGold Ashanti en Harmony waar daar in dié gebied vir yster gesoek het ook na dié area gekyk, maar besluit dat gaan word, weg van die oog geskuif is. dit nie vir hulle winsgewend sal wees om dit “Ons het die planne vir die beplande myn te myn nie. Ons het egter ’n metode ontwikvan ’n ander maatskappy, die Kgosi-groep, kel wat dit winsgewend kan maak om ’n oorgeneem. Ná verskeie klagtes het ons goudmyn oop te maak. Ons behoort sowat besluit om van die Gerhard minnebron en 82% van die goud te ontgin,” sê Human. die Boskopdam weg te probeer kom,” sê Human. Volgens hom is die kaart waarvolgens die mynbou-aktiwiteite aanvanklik beplan is, reeds in 2007 opgestel. “Ons het ook verdere toetse gedoen en gevind dat die ysterneerslae eerder in ’n area weg van die oog voorkom,” het Human dié week aan die Herald gesê. Hy het bygevoeg dat planne om die area “Sulke veranderings wys dat fluitjieblasery waar gemyn kan word, te skuif, reeds wel ’n verskil kan maak,” het die omgewingsverlede jaar gemaak is maar dat die veran- aktivis Mariette Liefferink, na afloop van dering eers onlangs amptelik gefinaliseer Human se nuutste onthullings gesê. “Mense moet nie apaties staan teenoor is. “Ek moet erken dat openbare druk, in- omgewingsprobleme of moedeloos raak en sluitende dié van omgewingsaktiviste soos dink dat hulle niks teen maatskappye wat Mariette Liefferink, beslis tot ons besluit op die oog af baie groter as hulle is, kan doen nie. om die area te skuif, bygedra het. “Indien mense in dié denkwyse verval, sal “Ons het weer na dié planne gaan kyk en verstaan waaroor die mense ongelukkig is,” niks aan omgewingsprobleme gedoen kan word nie,” het Liefferink bygevoeg. sê Human.

‘Apatie geen oplossing’

Foto verkry van internet-webwerf Panoramio.

Die Gerhard Minnebron-oog, waarlangs aktiwiteite om moontlik ystererts te myn, tot onlangs beplan is.

Beloved Rotary Ann pioneer passes on She was a lady, a philanthropist and a friend. Diane Walker passed peacefully on to eternity at Huis Eikelaan on 2 July, less than two weeks before her 84th birthday. After studying physiotherapy in the UK, she returned to marry Harry Newton Walker, the love of her life. He took a week off from his busy Springbok rugby career to marry, and so began a love affair that spanned 55 years. Perhaps it was no coincidence that Diane died the morning after Harry’s birthday. Of the three sons born to the couple, David is the only survivor. He now lives in Auckland with his wife Sally and their two daughters.

After Michael succumbed to muscular dystrophy a year after his brother’s fatal diving accident, the couple founded the Muscular Dystrophy Association of SA. Diane served Rotary International for 50 years, was an active Rotary Ann and served in numerous other portfolios. She was awarded a Paul Harris Fellowship in recognition of her service above self. Diane was chairwoman of St. Mary’s Anglican Church Fellowship and a Church Council member for several years. She will always be remembered for her fine character. A memorial service will be held at the Anglican Church at 11:00 on Monday 9 July.


8

Potchefstroom Herald

Lets talk

Praat saam

6 Julie 2012

45518

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie Ek kan nie verstaan waarom die polisie nie optree en die grootste dwelmhuis in Potch toemaak nie. Die drugdealers kom net niks oor nie. Hoeveel ouers se kinders en onskuldige lewens word nie deur die dwelmgemors verwoes nie en die polisie doen net niks nie?! Ek is net so eensaam en alleen, ek nooi almal wat ook vriende soek om my te skakel 0713526035. DANKIE 008! Jy het ons vriende van Natal gehelp om op ’n bitter koue Sondag Jasmynstraat te kry! Geniet jou werk! Na ’n smaaklike ete by Mystic Boer het ek en vrou hare gesny by Cut and Go. Dankie Carmen, nuwe haarstyl en haarkapster gekry. Morne Lombaard, dankie, dit was so verfrissend om jou sms te lees, ek was ook al baie keer so spyt oor hoe ek myself gedra het. Ek wil eiendomseienaars vra om seker te maak dat die agentskap wat u gebruik vir verhuring wel geregistreer is by die Eiendomsraad. Ek is eienaar van verskeie woonstelle in verskeie komplekse wat deur ’n agentskap bestuur word wat volgens die raad nie geregistreer is nie. My vraag is net, hoe kan die eienaar van die agentskap verskeie komplekse bestuur as sy nie geregistreer is nie? Dis onwettig. Wie is die trustees en voorsitters? Weet hulle dit? En soos daar al vir my gesê is (lank gelede), word net die betrokke agentskap se seuns gebruik om herstelwerk te doen. Is dit ook deur die trustees besluit? Dit is nie in belang van ons eienaars nie. Registreer asb of maak jou asblik toe. Vereeniging. Die enigste eerlike insleepdiens is die een waarmee jou versekering deel. Ek het ook ’n stel afgetrap met ’n sleepdiens, dit is maar beter om die foon op te tel en jou versekeraar te skakel en hul sal die gekeurde diens stuur. Dr. Kleynhans en personeel, ek kan nie genoeg dankie se vir jul deeglikheid, behulpsaamheid en vriendelikheid (veral vir neurotiese pasiënte) nie. Ek sal ure wag, net-nou is ek die volgende noodgeval. Mnr. RouxduP. Ek sien daar word op ’n Saterdagmiddag so teen 5uur by Olënpark parkeerterrein bestuurslesse met ’n gemerkte polisievoertuig aangebied. Nogal NW HRD gemerk. Die van julle wat nog bestuurderslisensies moet kry, wees daar. Oplettende padgebruiker. Werner van der Merwe se storie en sy “opstaan en terugveg” teen kanker is vir my inspirerend! Dankie dat die Herald dit met ons gedeel het! Werner, jy en jou ouers is beslis van vandag af gereeld in my gebede! Mag Vader jou seën! Ds. Johan Raubenheimer. Ek is daagliks op die pad en oral ry mense oor stoptekens en rooi verkeersligte asof dit nie bestaan nie. Dit bewys dat daardie mense wat die padreëls oortree nie omgee vir hul eie lewens of die van ander nie. Dis deesdae te maklik om jou lisensie te kry. Mede padgebruiker. Persoon wat die opregte baba Labrador soek kan by 072 230 6828 geskakel word. Herald: 29 Jun 2012. Daar is ’n moeilikheidmaker in Potchefstroom se insleepbedryf! Al die ander insleepdienste hou by hulle beurte soos wat dit deur die owerhede aan hulle deurgegee is, net jy nie! Jy sleep voertuie wat aan hulle beurte toegeken is. En wat nog erger is, is dat jy die direkte oorsaak is dat ons, die vroue van die ouens wat wel by die reëls hou, grasweduwees is, want ons mans moet soos polisiemanne hulle beurte oppas teen dikvellige soos jy. Ek wil ook net die mense van Potch waarsku: Hy vra ongeveer R1 700 om ‘n voertuig te sleep en as hy dit gesleep het en dit stoor? Pasop! Dis R10 000 vir tien dae stoorgeld. My nommer is 0724326216. Bel my gerus, want ek wil graag hoor wat jou verskoning is! Lizette Potch gholfbaan is ’n wonderlike plek, lus vir die oog en bitter mooi in die somer. Mensdom, maar daar werk gereeld iemand

baie onvriendelik agter die toonbank by die “driving range”, vir wie alles vreeslik baie moeite is. Ek oefen deesdae gereeld en wou aangesluit het as ’n lid, want ons is nuut in Potch. Wel, ek het daarteen besluit en ry nou eerder Saterdae Parys toe vir gholf. Alles kos nou wel net mooi 2-3 keer soveel meer, maar minstens is die mense daar vriendelik, behulpsaam, trots op wat hulle doen en lus vir die lewe. Ek hoop iemand van Potch Gholf Club of die Pro Shop eienaar lees my sms. Ina Stolz jy kan nie verstaan hoekom mense hul vullis nie by die regte plek stort nie? Ry alleen na die terrein en kyk of jy veilig voel? Daar is geen ordentlike beheer en bevoegde sekuriteit nie. Hoeveel mense is al gedreig en beroof daar? Jy behoort te weet of die amptenare wat daar werk rapporteer dit nie. Dit is nie net mans wat vullis gaan weggooi nie, vroue kan en wil dit ook doen maar is te bang. Bewys vir ons die teendeel en sien hoe sal die onwettige storting afneem. Aan die persoon wat sê hy of sy is een van die wat ’n petisie geteken het teen Sport’s Cafe oor die “lawaai”, ek was al vandat Sport’s Cafe sy deure oopgemaak het amper elke tweede aand daar. Die dat jy sê hulle gaan aan tot 3uur? As dit naby 2uur raak sal die eienaar van die plek soms selfs die musiek gaan sagter sit. En snaaks, as ek onder by my kar staan kan ek nie Sport’s Cafe se musiek so hard hoor nie. Nou vra ek jou, hoe nou? Brilliant service by the municipal electricity department. Wednesday eve we reported a problem on the emergency number. In freezing cold weather two gentlemen arrived within 15 minutes and fixed everything. Thanks guys. Van Deventer. Wonder wat dink Potch dokters van NALTREXONE inplanting teen dwelms, HUISGENOOT 14Junie 2012, Sal hul dit aanbeveel en is hier iemand wat die inplanting sal doen? Dankie Mnr. Morne Lombaard, daai Chubby Chick trok word nie deur ’n meneer bestuur nie, maar deur ’n mevrou, Chubby Chick se enigste vrouebestuurder. Ons is bly daar het ’n 3de Kentucky in Potch oopgemaak. As die mense in die winkel ophoop, laat asb nog kassiere werk! Hou van wegneemetes. Baie geluk aan Gimmies se 0/14 netbalspan wat Noordwes gewen het! Julle en tannie Annemarie is “awesome”! Ek stem saam. Kaartjiestelsel by basaar is frustrerend. Ek is sommer terug huistoe. Opsoek na Smurfieland dagskool se nommer. As enige iemand weet, skakel Yolanda 0826297550. Ek wil net vir Ds. Du Plooy dankie se vir die goeie salf wat hy vervaardig naamlik “Du Plooy se wonder Herbaline”. My klein kind het sy lip stukkend geval en dit het baie gebloei. Ons het dadelik van die salf aangesmeer en die volgende dag was sy lip gesond en nie eers blou nie. Patrick Modise at Game is a star. He goes out of his way to help. Well done. Raymond. Mooi so Werner! Jy’s ’n voorbeeld vir daai “verloorderende” Bankman op RSG! Wilhelm. Madam Merc, skaam jou vir jou snobistiese en neerhalende houding! Skedonk. Daly Ford in Potchefstroom se diens is tops!! Dankie aan die Daly span. Ingrid, we are crying with you! Losing a pet through old age or illness is bad enough but having them stolen out of their warm, secure, happy and loving environment is heart breaking! It is truly sad that there are those who selfishly think only of monetary gain and not of the sadness and anguish that they leave behind. We pray that your animals and birds have found good caring homes as that may somehow give you peace of mind and ease your hurt...we know you are concerned only for their welfare. Smith family.

Printing Things is die lekkerste plek in die hele wêreld. Ek “love” julle so baie. Dankie vir puik diens en fantastiese personeel. Julle is die beste drukkers ooit. MM

‘n Mens ry skaars 2 meter hier in Potch dan moet jy weer stop. Een van die dae gaan hier nie ‘n oop stuk wees nie. Alles gaan oortrek wees met robotte.

My naam is Mefudi, ek het vier pote, ’n swart jas en ‘n wit das. My baas is vir ewig weg. My nooi maak nie mooi, want sy treur net soos ek. Kom haal my asseblief? 0182944174

Teleurgesteld: Ons regterhand by ons besigheid en in ons tuin vir ’n jaar al, het my laptop uit die winkel gesteel. Nadat ons gesê het hy kan die middag vroeg afvat, vir hom nuwe klere en skoene gekoop het en sy huis beveilig het teen die buitelanders wat saam met hom op die erf bly in Dassierand. Ek vra vandag net vir genade, nie krag en genade nie, want bang wat ek met daardie krag vandag sal maak...

Oupa is ’n pensionaris en hy moet ’n operasie kry. Hy kan moontlik sy voet verloor. Oupa kan nie meer loop nie en hy het baie seer. Ons is opsoek na ’n rolstoel asb, dis dringend. Indien iemand ’n rolstoel het wat hulle nie meer gebruik nie of wil verkoop kan julle ons asb laat weet? Kontak Zelda 0794983992 Aan al die mense wat so kla oor die herstelwerk van die hoofpad. Toe die pad byna onrybaar was toe kla julle, noudat daar iets daaraan gedoen word kla julle ook. Moes hulle dit dan maar so gelos het? Staan maar so paar minute vroeër op en ry ‘n ompad. Dit is ‘n frustrasie maar hou op moan, hulle doen ten minste iets daaraan en dit lyk nogal baie mooi!! Simone 008 NW-Dankie dat jy naweke werk en jou mense alleen is by die huis, dankie vir jou moeite met ons gaste wat verdwaal het en veilig by ons aangekom het met jou hulp. Jy is ‘n plus vir Potch. Wil net dankie se vir die beste ou in die wêreld! Jy is my alles en ek kan nie vir iemand beter as jy vra nie. Dankie vir alles my love, lief jou oneindig baie. Simi I have a problem with the way Herald is operating. Every time when they cover Ikageng stories it’s all about crime. Does that mean there are no positive happenings here? Fransie-lief, mag jy ’n geseënde jaar beleef? Mag die Here se seën elke dag jou metgesel wees. Geniet goeie gesondheid. Liefde Gert Al die girls by Jansens Prokureurs, julle is tops! Altyd vriendelik en reg om te help! Dankie!! Baie dankie aan Vodacom (Checkers ingang) Mooirivier Mall vir uitstekende diens! Baie geluk aan die Luiperds met hulle wen oor die “Barbarians” Saterdag. Marius Corrie, veels geluk met nuwe Cut-and-Go salon. Voorspoed! Dolly en Suzette. Anita van FNB Mooirivier Mall - jy is ’n toonbeeld van geduld op ‘n moeilike dag! Kan iemand dalk help? Ek is 67 en soek werk as herbouer van starters en altenators. Ek is nog aktief en het my eie toetsbank en gereedskap. Enige dorp 072 526 6762 Pensionaris-egpaar soek dringend huisvesting. A Smit 0720123416. Baie dankie 27761514488 Kan jy dit glo!? Op Dinsdag (3 Jul) om 16:20 het daar ‘n sweeftuig met ‘n “jet engine” oor Potch gevlieg! Wat gaan hulle nog uitdink? Dawie.

Herald

Lesers

Sê hul sê

Sal die ou dame ASB ophou om my ontvangs te skakel en sodra geantwoord word, die foon neerplak, dit is uiters swak maniere. Weet jou bestuurder hoeveel van sy tyd en geld jy mors, tot in jou etenstyd? Jy is so lastig, voel jy skuldig oor iets? As jy nie ophou, sal ek jou bestuurder kom spreek. Ons ontvangs is baie besig en het nie tyd vir sulke snert nie. The guy with the white Corsa bakkie (reg nr. HASSIE 3 NW) that skipped a red robot and turned in front of me with his bakkie and trailer at the mall entrance, then before I could park my bike on the BIKE parking, your bakkie took up 5 places and a paraplegic parking. I suggest you get glasses and go for driving lessons!! Sometimes we find ourselves thinking of you - of your strength and motivation and the amazing way you managed to keep it all together - and we wonder if you even knew how truly wonderful you are and how much you are admired by those who were lucky enough to be a part of your life... May your soul rest in peace, Brigadier Le Grange, you will forever be remembered and missed by all of us. From MEG Security and staff. Ek, as ‘n trotse Mooirivier Mall kliënt, wil net sê die paving wat tussen Nedbank en Cape Union Mart gedoen is, lyk baie goed. Die kontrakteurs weet wat hulle doen. Flink en goeie diens. Ek sal julle gebruik, soek graag julle nommer. Ons wil net vir Deon van JD Towing baie dankie se vir jou hulp met die Mazda wat in die ongeluk was. Jou optrede word opreg waardeer, en ander mense kan gerus van jou diens gebruik maak. Tersia & Bianca Medi-clinic Saal F. Ek wil net baie dankie sê vir die goeie diens wat ons gekry het! Julle laat ons tuis voel... Leanne jy is dierbaar!!! Mev CD Thompson. Is daar iemand wat my asb kan help met ’n kar of ’n bike al kort hy werk? Ek het ’n gesin en ons bly op die plotte. Dit is ’n groot probleem, asb. kontak Flip by 0736032799. Aan Sparkling Auto Cosmetic, baie dankie vir julle goeie diens en vriendelikheid. Julle spraywerk is tops en ek is regtig tevrede. Dankie aan Joerie en al die werkers. Het iemand asseblief vir my ‘n jolly jumper (vir baba) te koop? 072 462 5491. Chrissie en Katinka by Medicross, DANKIE vir jul hulp met my rekening. Wens daar was meer van jul stofasie. CS

Readers

Have their say

Potch Hospitaal Positief! Anoniem skryf: Potch hospitaal - ’n Mens is so gewoond aan hierdie opskrif en die negatiewe inligting wat daarop volg dat meeste lesers nie eers wil verder lees nie. Maar ek wil graag “Potch Hospitaal” en “Positief” in dieselfde opskrif sit! My ervaring twee weke terug tydens ‘n keisersnit by die hospitaal was net positief! Die diens was

Skryf vir ons...

van hoogstaande gehalte, die personeel het uit hul pad gegaan om vriendelik en hulpvaardig te wees, die kraamsaal en ook saal 5 was onverbeterlik, netjies en skoon! Graag wil ek my dank uitspreek aan Drs Erasmus en Mouton en hul teaterspan - dit was nie net’ n positiewe ervaring nie, maar ‘n belewenis! Baie geluk aan Potch hospitaal en elkeen van sy personeellede - jul diens was Puik!

Rig u briewe aan: Die redakteur, Epos: Potchherald@media24.com of faks: 018 293 0759


6 Julie 2012

Potchefstroom Herald

9


10

Potchefstroom Herald

Potch herdenk 1912 Olimpiese marathon in Swede ’n Groep Potchefstromers vertrek binnekort na Swede om die stad te verteenwoordig by die eeufeesviering van die 1912 Olimpiese Spele. ’n Hoogtepunt van dié viering is ’n marathon wat op 14 Julie 2012, presies ’n eeu na die Olimpiese marathon, oor feitlik dieselfde roete as die 1912 marathon gehardloop sal word. Die Potchefstromer, Kenneth McArthur, het in 1912 dié marathon gewen. Die groep Potchefstromers sluit die burgemeester, Mapethle Mapetlhe, die munisipale bestuurder, Tyatya, ’n stadsraadslid, Bertus le Roux, die hoof van gemeenskapsdienste, Pieter Labuschagne, Christene Drewes van die Potchefstroom Museum, verteenwoordigers van Noordwes, onder meer Chris Hattingh, hoof van die DA in die provinsie, en sy vrou Ina in. ’n Spesiale funksie waarin gaste periode-klere van ’n eeu gelede gaan aantrek, is deel van dié viering en ’n rok in die styl van 100 jaar gelede is spesiaal vir Christene Drewes gemaak om dan te dra. Die groep vertrek op 10 Julie na Swede en reis ’n week later na Ierland waar hulle die McArthur-gedenkwedloop op 21 Julie in Dervock, McArthur se tuisdorp, gaan bywoon. Dié marathon is die eerste keer in 1984 gehou en Chris Hattingh en wyle Nic Vreken het toe aan die marathon deelgeneem. Die groep keer op 23 Julie terug na Suid-Afrika. As deel van die McArthur-herdenking publiseer die Herald op 27 Julie ’n bylaag oor McArthur en die Olimpiese Spele.

6 Julie 2012

Twakpraatjies

deur Hannes Engelbrecht

’n Huisie by die see “Kyk iemand nog ooit die Durban July?” vra Dawie. “Net die modes,” sê ons mooie kroegdame, die fraaie Sanja. Skoep sug swaar by die besef dat nog ’n kulturele tradisie daarmee heen is en hy sluk diep aan die Klipdrift wat Sanja, die pragtige kroegdame, aandra. Destyds was daar mos nie ’n lotery nie. Dit was ook nog voordat Sol Kerzner gaan casinos bou het in die tuislande en met Annelien Kriel gevry het. Toe het die manne tougestaan by die Tattersalls en op die perde gewed. Miek was iemand wat geglo het dat jy eerder jou geldjies op die perde moet maak as om in die warm Bosveldson groente te loop natlei. Ons had nie ’n Tattersall nie, want dominee het kwaai daarteen gepreek. Dan bel Miek maar met die handsentrale sy boetie in Pretoria en sy boetie gaan speel op die Tattersalls. Woensdagmiddae en Saterdagmiddae gee Springbokradio die uitslae van die wedrenne en dan sit Miek vasgenael voor die radio. Miek se vrou (hy noem nie haar naam nie, want sy is aangetroude familie en hy het genoeg familieprobleme, sê Skoep) was ’n kranige skilder. Maar sy het net feetjies geskilder. Blou feetjies en pienk feetjies. Net feetjies. Miek sit die perde se name so en lees in Die Transvaler toe hy sy oë opslaan en voor hom teen die sitkamermuur sien hy net prentjies van feetjies. Blou feetjies en pienk feetjies en feetjies wat lag en feetjies wat huil. Toe kyk hy weer na Die Transvaler se berig waar joernalis Wolfaardt die perde se name noem en hy steek vas by “Fairy Godmother”. Net daar bel Miek sy boetie en hy sit dertig rand op “Fairy Godmother” in Wedren 4 op Newmarket. Daardie middag lees Robin Alexander op Springbokradio dat Fairy Godmother maklik met twee lengtes gewen het in Resies 4 op Newmarket en dit nogal teen ’n wedprys van twaalf teen een. Toe is Miek ’n kenner van perde. Hy vat sy vrou (wat ons nie bekendmaak nie, want sy is aangetroude familie van Skoep) om die skouers in die kombuis en hy sê: “Liefie, verf vir my ’n prentjie…” Dit is nou maar so dat enigeen wat die

Regs: Christene Drewes van die Potchefstroom Museum vertoon die rok in die styl van 100 jaar gelede, wat spesiaal vir haar gemaak is om te dra tydens ’n geleentheid om die 1912-marathon te herdenk in Stockholm, Swede. By haar is Malie Smit wat die rok gemaak het.

eerste keer probeer verf ’n wit huisie met ’n rietdak langs die see verf. Alle skilders begin hulle vakleerlingskap met ’n wit huisie met ’n rietdak langs die see. Miek se onbekende vrou verf toe die wit rietdakhuisie en Miek sien dadelik “Sea Cottage” in Wolfaardt se berig in Die Transvaler. So wen Miek toe die Durban July ook met Sea Cottage. Drie teen een. Sea Cottage, sê hulle, was omtrent die beste perd wat ooit die droeë aarde van Afrika bewandel het. Hy was amper so bekend soos Doornspruit Landman, die Geldenhuyse se Afrikanerbul. Volgende Durban July toe verf Miek se vrou alweer ’n huisie by die see – nogal met ’n groen deur vol koeëlgate om bendegeweld in die Kaap uit te beeld (haha, sê Skoep; sy aangetroude niggie het toe al dieper betekenisse aan haar huisie-skilderye gekoppel). Natuurlik het Miek weer alles op Sea Cottage gesit. Maar toe hy hoor hoe Robin Alexander op Springbokradio rapporteer dat skelm beroepswedders vir Sea Cottage met ’n .22 in die boud geskiet het voor die July was hy in sak en as. Hy het lank na sy vrou se prentjie van die groen deur vol koeëlgate gestaan en kyk. “Teken vir my ’n ander prentjie, my liefie,” flikfooi Miek. Die tweede stap in die lang paadjie na skilder is om ’n natuurtoneel te verf. Dit wys dat jy verby die elementêre huisie-by-die-see verbybeweeg het. Maar Miek se onbekende vrou het nie ’n natuurtoneel geverf nie – sy het so stokkerige wit perd omring van feetjies geverf. Miek het oral in Die Transvaler gekyk vir daardie stokkerige wit perd met die feetjies, maar hy het niks gesien nie. Daardie jaar, op die dag van die Durban July, is Miek se onbekende vrou weg met haar ridder op die wit perd – ’n daggarokende ventjie wat saam met haar feetjies gesoek het langs die Magolrivier se walle. Die mense sê Miek was ook maar lekker onnosel – hy moes daardie jaar “Gone with the Wind” in die derde wedren gespeel het. Die wedprys was 18 – 1.

SHOWTIMES FRI 6 JULY - THU 12 JULY

SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

MOOIRIVIER

We can’t all be guidedogs

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT 3D àÇ ß

Fri, Sat: 9:30, 11:45, 14:30, 17:15, 19:30, 22:15 Sun: 9:30, 11:45, 14:30, 17:15, 19:30 Mon, Wed, Thu: 9:30, 11:45, 14:30, 17:15, 19:30 Tue: 9:30, 11:45, 14:30, 17:15, 19:30, 22:15 Fri, Sat: 9:05, 11:30, 14:15, 17:00, 20:00, 22:45 Sun: 9:05, 11:30, 14:15, 17:00, 20:00 Mon, Wed, Thu: 9:05, 11:30, 14:15, 17:00, 20:00 Tue: 9:05, 11:30, 14:15, 17:00, 20:00, 22:45 

SMS “R10” to 38051

Fri, Sat: 9:45, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45 Sun: 9:45, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 Mon, Wed, Thu: 9:45, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 Tue: 9:45, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45 

Thank you!

ROCK OF AGES

¸ àÇ …

FRIENDS WITH KIDS ¸ àÇ ¡

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT àÇ ß

Fri, Sat: 9:45, 12:00, 14:45, 17:30, 19:45, 22:30 Sun: 9:45, 12:00, 14:45, 17:30, 19:45 Mon, Wed, Thu: 9:45, 12:00, 14:45, 17:30, 19:45 Tue: 9:45, 12:00, 14:45, 17:30, 19:45, 22:30 

LEON SCHUSTER’S MAD BUDDIES

àÇ \

Fri, Sat: 10:00, 12:30, 15:00, 18:00, 20:30, 22:45 Sun: 10:00, 12:30, 15:00, 18:00, 20:30 Mon, Wed, Thu: 10:00, 12:30, 15:00, 18:00, 20:30 Tue: 10:00, 12:30, 15:00, 18:00, 20:30, 22:45 

MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED àÇ ß

www.see.za.org

THE

FOR SHOWTIMES & BOOKINGS, VISIT www.sterkinekor.com ONLINE OR VIA YOUR CELLPHONE OR CALL TICKETLINE ON 082 16789 FIND US ON FACEBOOK AT facebook.com/sterkinekortheatres

#ALLSCOST2s.ETWORKCHARGESAPPLYs

Terms & Conditions Apply

Fri, Sat: 9:15, 12:00, 15:00, 17:30, 19:45, 22:00 Sun: 9:15, 12:00, 15:00, 17:30, 19:45 Mon, Wed, Thu: 9:15, 12:00, 15:00, 17:30, 19:45

#!-%2!

PLATFORM RENTALS


6 Julie 2012

11

Potchefstroom Herald

Too fat to work in factory

Benjamin besig om op te ruim onder die brug naby Snowflake. Op die inlas is Francois Orton van Oryx Solutions.

Onderneming wil Potch skoonmaak Vir Francois Orton van Oryx Solutions Potchefstroom is een papiertjie op ’n sypaadjie van Potchefstroom een te veel. Daarom het hy onlangs sy eie skoonmaakprojek van stapel gestuur in ’n poging om Potchefstroom skoon te maak en skoon te hou. “Niemand wil in ’n vuil dorp woon nie,” is eenvoudig Orton se motivering vir sy onselfsugtigheid. Sonder enige amptelike opdrag of verpligting het hy besluit om een van sy werknemers, Benjamin, eenmaal ’n week af te staan om vullis langs die paaie van Potchefstroom op te tel. Benjamin was Dinsdag 3 Julie heeldag besig om onder die brug in Piet Bosmanstraat op te ruim, maar teen 15:00 was dit duidelik dat dié een toneel meer as een dag se werk sou verg. Die vullis wat opgetel word, word in sakke gegooi wat Orton self voorsien. In die geval van Piet Bosmanstraat het die eienaar van Smart Stone, wat oorkant die brug geleë is, ingestem om die vullissakke weg te ry. Volgens Orton beplan hy om weekliks aan te beweeg deur die strate in ’n poging om die hele dorp skoon te maak. Tans fokus hul slegs op die optel van rommel en anorganiese vullis, maar hulle beoog om binnekort ook ’n herwinningsveldtog van stapel te stuur. Orton en Benjamin is tans die enigstes wat by die projek betrokke is, maar hulle skep die perfekte geleentheid vir ander ondernemings om by die veldtog aan te sluit

om Potchefstroom ’n skoner, meer omgewingsvriendelike plek te maak. Inwoners kan uitkyk vir Orton se bordjie met die slagspreuk: “Oryx Hou Potch Skoon” wat langs die straat staan waar Benjamin daardie dag besig is. Diégene wat vrywillig genoeg is, kan gerus uithelp deur ’n bietjie rommel op te tel. Indien nog persone of ondernemings belangstel om betrokke te raak, skakel die Herald, of los op ons Facebook ’n boodskap of stuur ‘n e-pos na Alexander.duPlooy@ media24.com.

WINTER SALE IS ON!!!

Victor Boqo After working for six years as a general worker for Chubby Chick, Ms Phana Motlale (35) was sent on unpaid leave to lose weight in 2008. She worked in the refrigeration section at that time. She needed a freezer suit as she was to work wearing her private clothes. “Inside the refrigeration unit it is very cold and I was suffering. I then requested to have a freezer suit and was told that they don’t have my size. By that time I was weighing 135kg. I was then taken to the factory’s clinic to undergo a medical check-up. I was told that I must go on leave to lose weight. Since then, I have never returned to work nor got a salary. This caused the loss of income as I have lost my parents and now I have to also look after my child who is in matric. I have never had any problems with my weight and at work I performed my duties as requested,” said Motlale. Since being on weight loss leave, she has not lost a single kilogram but gained more instead and is now weighing 140. “I wonder if I will ever get my job back.” Dr Callie van der Merwe, Chubby Chick’s personnel manager, said, “Motlale was put on leave because of her medical condition. It’s not true that she was sent home to lose weight. The factory’s operations are guided by health regulations specified by the World Health Organisation. Her body mass index was above normal and she was placed on leave.” Body mass index or BMI is a person’s weight in kilograms (kg) divided by his or her height in metres squared. The National Institute of Health (NIH) defines normal weight, overweight and obesity according to BMI rather than the traditional height/weight charts. Overweight can be seen as people with a BMI of 27.3 or more for women and 27.8 or more for men. “We still want her to come back as she is

Ms Phana Motlale (35) a general worker at chubby Chick has to lose weight before getting her job back. not been dismissed, but we have to weigh her and see if she has lost enough weight to start working again. She has to meet the safety requirements. We have to avoid injuries in the factory and that’s why a medical check-up is necessary,” said van der Merwe.

TEl: (018) 293 1173 • H/v Nelson Mandela- & Beyers Naudelaan, Potchefstroom EERSTE PAAIEMENT 1 SEPTEMBER 2012 DRIES VISAGIE (EIENAAR) 079 884 0933

NELIUS DEYZEL (VERKOOPSVERTEENVOORDIGER) 082 053 6032

GERRIT VISAGIE (VERKOOPSBESTUURDER) 084 737 1995

VOLLEDIGE WERKSWINKEL IN POTCHEFSTROOM VIR DIENSTE - (018) 293 1357 PRYSE GELDIG VIR 7 DAE

‘N GEREGISTREERDE FINANSIËLE DIENSVERSKAFFER

BESOEK ONS WEBTUISTE www.parysmotors.wozaonline.co.za MOTORS

2007 AUDI Q7 TDI QUATRO.................................................................................................................................... R319 900 2001 BMW 320D ...................................................................................................................................................... R 69 900 2009 CHEV AVEO 1.6 LT 46 000KM ........................................................................................................................ R 99 900 1999 FORD TELSTAR 2.0........................................................................................................................................ R 29 900 1999 HONDA CRV 2.0 ............................................................................................................................................. R 89 900 2004 JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND........................................................................................................ R129 900 2006 JEEP CHEROKEE 2.8 CRD LIMITED A/T ...................................................................................................... R155 900 2006 LAND ROVER FREELANDER 2.0 HSE TD4 5 DR ......................................................................................... R149 900 1995 MERCEDES BENZ C220 CLASSIC................................................................................................................ R 49 900 2002 MERCEDES BENZ C180 CLASSIC A/T ......................................................................................................... R 99 900 2007 MERCEDES BENZ E320 CDI A/T (VOL HUIS, PUIK TOESTAND) ................................................................ R299 900 2009 NISSAN TIDA 1.6 VISIA .................................................................................................................................. R134 900 2002 NISSAN TERRANO 5DR ................................................................................................................................ R 89 900 2004 OPEL CORSA CLASSIC 1.8 EXEC ................................................................................................................ R 79 900 2005 OPEL ZAFIRA 2.2 ELEGANCE ....................................................................................................................... R 89 900 2006 OPEL ASTRA 1.8 SPORT 5DR ....................................................................................................................... R119 900 2007 RENAULT MEGANE 1.6 EXPRESSION ......................................................................................................... R105 900 1998 TOYOTA COROLLA 160 I GL.......................................................................................................................... R 49 900 1998 TOYOTA CONQUEST 130 .............................................................................................................................. R 39 900 2004 VW JETTA 1.8 T EXEC ................................................................................................................................... R 99 900 2006 VW 1.9 TDI CREW BUS TRANSPORTER P/V ............................................................................................... R139 900 2008 VW POLO 1.6 TRENDLINE CLASSIC ............................................................................................................ R109 900

BAKKIES + DUBBELKAJUIT 2011 CHEV CORSA 1.4 R/CD (11000 KM) .............................................................................................................R109 900 1999 FORD BANTAM 1600 I .....................................................................................................................R 29 900 2010 GWM 2.8 TDI LUX.............................................................................................................................R 99 900 2010 OPEL CORSA UTILITY 1.4 CLUB ....................................................................................................R119 900 2007 MITSUBISHI CLUBCAB 2800TDi .....................................................................................................R129 900 2006 NISSAN HARDBODY 2.4i DUBBELKAJUIT SE 4X4 (KAPPIE) ........................................................R134 900 2009 NISSAN 1.6 NP 200 (KAPPIE) .........................................................................................................R 89 900 2010 TOYOTA HILUX 3.0 D-4-D A/T DUBBELKAJUIT 4X2 (51 000 KM) ................................................................R299 900 2004 TOYOTA HILUX 3.0D KZTE LWB .....................................................................................................R 99 900 2006 ISUZU KB 250 D FLEETSIDE A/C ....................................................................................................R 89 900 2008 ISUZU KB 300 D-TEQ DUBBELKAJUIT ...........................................................................................R199 900 2010 ISUZU KB300 TDI LX D/C 4X4 (46 000KM) .....................................................................................R329 900

MOTORFIETSE & BOTE

2005 POLARIS 500 SPORTSMAN ACT 4x4........................................................................................................ R 2008 SUZUKI LT-Z 250 ........................................................................................................................................ R 2005 YAMAHA XJR 1200 ..................................................................................................................................... R 2007 KTM 250 XCW............................................................................................................................................. R

KARAVANE

49 900 31 000 45 900 36 900

1997 GYPSEY ROYAL (VOL TENT, RALLY TENT, ADDED ROOM) ................................................................... R 69 900 1996 JURGENS EXPO (LUGVERSORGER, VOL TENT) ................................................................................... R 59 900 2009 JURGENS FLEETLINE (SOOS NUUT, VOL TENT, RALLY TENT) ............................................................ R149 900 2010 JURGENS CLASSIC (SOOS NUUT, STORT, BADKAMER) ....................................................................... R199 900


12

Potchefstroom Herald

6 Julie 2012

Skryf jou kleinding in vir babakompetisie As jy reken jou baba is die oulikste, skattigste kleinding, skryf hom/haar dan in vir die Herald se babakompetisie. Stuur vir ons ’n mooi duidelike foto van jou baba en staan ’n kans om lekker pryse te wen. Ons skop af met die kategorie vir babas van ses tot 12 maande waarvoor lesers nou

hul kleingoed kan inskryf. Die sluitingsdatum vir diĂŠ kategorie is Vrydag, 20 Julie om 16:00. Ouers kan hul kleingoed tot en met die dag van die sluitingsdatum inskryf. Die afskopdatum in die kategorie vir babas van 12 tot 18 maande sal later aangekondig word.

Stuur die foto van jou baba na pengelbr@ media24.com of bring die foto na die Herald se kantore in die Wilgepark-sentrum op die hoek van Govan Mbeki-rylaan en Piet Uysstraat. Inskrywings wat na ander e-pos adresse gestuur word, sal gediskwalifiseer word. Elke foto moet die naam, van, ouderdom

en geboortedatum van die kind wat ingeskryf word, by hê. Die ouers of familie wie die kind ingeskryf het, se kontakbesonderhede moet ook by die inskrywing wees. Indien foto’s ingehandig word, neem die Herald geen verantwoordelikheid daarvan na die plasing nie.

Johaliese Erasmus - (7 mnde).

Iliske Jankowski - (11 mnde).

Lienke Grobbelaar (9 mnde).

Zander Coetzee - (9 mnde).

3 Wikus en Marissa Pienaar - 12 Mei.

1 Quintin en Nastassja Erasmus - 5 Mei.

2 Werner en Wenuska van der Merwe - 5 Mei.

Department of Social Development Directorate: Human Capital Management

Internships (20 Posts) (12-month period) Stipend: R4089.40 per month Mmabatho Head Office Requirements: .ATIONAL $IPLOMADEGREE IN THE FOLLOWING FIELDS s )NFORMATION 3YSTEM s 0UBLIC !DMINISTRATION 0OLICYAND0LANNING s(UMAN2ESOURCE-ANAGEMENTs&INANCEs3UPPLY#HAIN-ANAGEMENT Enquiries:-S0-ATHE TEL ORE MAILPMATHE NWPGGOVZA Note: )NLINEWITHTHE%MPLOYMENT%QUITY0LANOFTHE$EPARTMENTOF3OCIAL$EVELOPMENTITISOURINTENTIONTO ACHIEVE EQUITY IN THE WORKPLACE BY OFFERING OPPORTUNITIES FOR PROMOTION AND FAIR TREATMENT THROUGH THE ELIMINATIONOFUNFAIRDISCRIMINATION People with disabilities are encouraged to apply. !PPLICATIONSMUSTBESUBMITTEDON&ORM: OBTAINABLEFROMANY0UBLIC3ERVICEDEPARTMENT ORWWWDPSAGOVZA ANDSHOULDBEACCOMPANIEDBYADETAILED#6ANDCERTIFIEDCOPIESOFQUALIFICATIONS #ANDIDATES REQUIRING ADDITIONAL INFORMATION REGARDING THE ABOVE INTERNSHIPS MUST DIRECT THEIR ENQUIRIES TO THE RELEVANTPERSONINDICATED Please note:s)TISTHEAPPLICANTSRESPONSIBILITYTOHAVEFOREIGNQUALIFICATIONSEVALUATEDBYTHE3OUTH!FRICAN 1UALIFICATIONS!UTHORITY3!1! s!PPLICATIONSSHOULDBEFORWARDEDINTIME SINCEANYRECEIVEDAFTERTHECLOSING DATEWILL ASARULE NOTBEACCEPTED&AILURETOCOMPLYWITHTHEABOVEINSTRUCTIONSWILLDISQUALIFYAPPLICANTSs4HE SUCCESSFULCANDIDATESWILLBESUBJECTTOSECURITYCLEARANCEANDREFERENCECHECKING #ORRESPONDENCE WILL BE LIMITED TO SHORT LISTED CANDIDATES ONLY !PPLICANTS ARE RESPECTFULLY INFORMED THAT IF NO CORRESPONDENCE IS RECEIVED WITHIN MONTHS OF THE CLOSING DATE THEY MUST ACCEPT THAT THEIR APPLICATIONS WERE UNSUCCESSFUL4HE$EPARTMENTRESERVESTHERIGHTNOTTOMAKEANAPPOINTMENT Applications, quoting the relevant reference number, must be forwarded to: The Director: Human Resource Management, Department of Social Development, Women, Children and People with Disabilities, Private Bag X6, Mmabatho 2735, marked for the attention of Mr B Setshedi, Ground Floor, Provident House Building. Closing date*ULY

Kone Solutions K88288

Stem vir Mei se bruidspaar Inskrywings vir Mei-bruidspare het gesluit en slegs drie inskrywings is vir Mei ontvang. Die Herald plaas vandeesweek die foto’s en lesers kan terselfdertyd stem vir hul gunsteling-bruidspaar. SMS die nommer van jou gunstelingbruidspaar na 45518 voor Dinsdag 10 Julie. SMSe kos R1,50.

Bruidspare wat in Junie getroud is en wil deelneem aan die Herald se Bruidspaar van die Jaar 2012-kompetisie kan jul foto’s stuur na pengelbr@media24. com. Besonderhede soos troudatum, kontaknommers en volle name en vanne moet die foto’s vergesel. Die sluitingsdatum vir Junie-bruidspare is Dinsdag 31 Julie om 10:00.

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT, CONSERVATION AND TOURISM Request for Nominations for Appointment of Board of Directors to the North West Parks & Tourism Board The North West Parks and Tourism Board is a State-owned enterprise (SOE) which focuses on: s%NSURINGTHEESTABLISHMENT DEVELOPMENTANDEFFICIENTMANAGEMENTOFANETWORKOFFORMALLYPROTECTED AREAS IN ORDER TO CONSERVE INDIGENOUS BIODIVERSITY REPRESENTATIVE SAMPLES OF NATURAL ECOSYSTEMS AND HABITATSOFCRITICALLYIMPORTANTORTHREATENEDSPECIESs&ACILITATINGTHEDEVELOPMENT CO ORDINATIONAND PROMOTIONOFTOURISMINTHE0ROVINCE 4HE-%#FOR%CONOMIC$EVELOPMENT %NVIRONMENT #ONSERVATION4OURISMINVITESNOMINATIONSFROM CANDIDATES WITH APPROPRIATE SKILLS EXPERIENCE INTEGRITY AND COMMITMENT TO FILL THE VACANCIES OF THE .ORTH7EST0ARKSAND4OURISM"OARD 0ROSPECTIVE"OARDMEMBERSMUSTDEMONSTRATETHEABILITYTOGUIDETHEEXECUTIVEMANAGEMENTTHROUGHTHE DEVELOPMENTOFAPPROPRIATESTRATEGIESANDPOLICIESTOENSUREPROPERGOVERNANCEOFTHECOMPANY #ANDIDATES MUST POSSESS QUALIFICATION ANDOR EXPERIENCE IN THE FIELD OF 4OURISM #ONSERVATION "IODIVERSITYOR&INANCEORRELEVANT"USINESSEXPERIENCE The letters of nomination must contain the following information:s.AMEANDFULLCONTACTDETAILSOF THENOMINEEs!SUMMARYOFTHEFIELDOFEXPERTISEOFTHENOMINEEs"RIEFMOTIVATIONFORTHENOMINATION s $ETAILS OF THE PERSON OR ORGANISATION SUBMITTING THE NOMINATION IF IT IS AN ORGANISATION A BRIEF DESCRIPTIONOFTHEACTIVITIESOFTHEORGANISATION ANDCONTACTDETAILS )NADDITIONTOTHENOMINATIONLETTER EACHNOMINATIONMUSTINCLUDETHE#URRICULUM6ITAEOFTHENOMINEE 3HOULDITBENECESSARY SHORT LISTEDNOMINEESMUSTBEWILLINGTOBEAVAILABLEFORANINTERVIEW0LEASENOTE THATTHESEARENON EXECUTIVEAPPOINTMENTS The applications must be submitted to: The Office of the Acting Deputy Director-General: Department of Economic Development, Environment, Conservation & Tourism, Private Bag X15, Mmabatho 2735, for attention: Mojalefa Nale. Enquiries:-OJALEFA.ALE TEL  Closing date: !UGUSTBEFORE Kone Solutions K89132


6 Julie 2012

13

Potchefstroom Herald

Fuel price drops

Gratis inentings teen hondsdolheid Die Potchefstroom Dierebeskermingsvereniging (DBV) nooi inwoners om hul diere vir gratis hondsdolheid-inentings na hul perseel te bring. Die hondsdolheid-inentings word in samewerking met beamptes van die Potchefstroom staatsveeartskantoor en met behulp van dr. Sameer Abbas (Spruit Veterinary Clinic) en dr. Barbara Gillespie (Mooirivier Dierekliniek) gedoen. Dit sal gedurende Julie elke Vrydagmiddag tussen 13:00 en 17:30 geskiet. Almal is welkom om hulle katte en honde (ouer as 3 maande) na die DBV-perseel te neem vir inenting. Skakel die kantoor by (018) 294 3856 of die noodnommer by 084 501 8668 vir aanwysings en meer inligting.

Good news for motorists! From midnight of Tuesday the price of fuel dropped by a welcome 89 cents for a litre of petrol and 61 cents for diesel. The Department of Energy recently released the new fuel prices that will see motorists paying R10,61c for petrol. In the photo, a petrol attendant, Josiel Nxumalo of Uncle Arthur’s Engen garage fills up the tank of a pensioner, Mr Willie van Rensburg, at the latest price. Van Rensburg was delighted. “This is great news for me as the more I save at the pumps, the more food I can put on the table,” he said, smiling from ear to ear.

FSP: 19813

Koop met vertroue

CAR SALES

Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

First installment after 60 days

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 084 670 1685 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 579 9957 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 083 507 6756 • Leon: 074 173 5638 2006 MAZDA RX8 HI POWER, 59 000KM, LIKE NEW .............R184 990 2005 MAZDA 6 2.5 SPORT LUX ................................................R109 990 PEUGEOT 2007 PEUGEOT 207 3DR, BLACK ............................................R109 990 2006 PEUGEOT 206CC CONVERTABLE, COUPE...................R129 990 2006 PEUGEOT 407 3.0 V6 S/R, R/CD, LEATHER, E/SEATS..R139 990 RENAULT 2009 REANAULT LOGAN 1.6, A/C, P/S, C/L, LOW KM, ...........R105 990 2007 RENAULT MEGANE 1.6 GOLD SEDAN, A/C, P/S, C/L.... R119 990 2006 RENAULT CLEO III 1.6 DYNAMIQE .................................R107 990 2005 RENAULT GRAND SCENIC 2.0 7 SEATER A/C, MAGS ..R104 990 VOLVO 2009 VOLVO C30 1.6 46 000KM ...............................................R174 990 2007 VOLVO S40 2.0L, S/ROOF, NEW SPEC ..........................R149 990

2011 2011 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2003

2006 AUDI A3 2.0 FSI, 3DR, A/C, E/W.......................................R144 990 MERCEDES-BENZ 2005 AUDI A6 24, M&H TRONIC, MAGS...................................R189 990 MERCEDES BENZ ML63 AMG 16 000KM, ......................P.O.A MERCEDES SLK 200K, NEW SPEC, 34 000KM ...............R449 990 2004 AUDI A4 1.8T AVANTE 37 000KM, MULTITRONIC ..........R119 990 2004 AUDI A4 1.9TDI 6SP..........................................................R104 990 MERCEDES-BENZ CLC 200 A/T SUN ROOF M/PLAN .....R309 990 2002 AUDI TT 1.8T.....................................................................R149 990 MERCEDES-BENZ C200, A/T 40 000KM ...........................R309 990 TOYOTA MERCEDES-BENZ C320 CDI AVANTGAURD AMG ..........R369 990 2009 TOYOTA AURIS 1.8 RX, ONLY 24 122KM........................R189 990 MERCEDES-BENZ C200 NEW SHAPE AVANTGUARD ....R219 990 MERCEDES C55 AMG, BLACK, S/R, A/T,P/S, M/PLUS ....R299 990 2009 TOYOTA AURIS 1.6RS, 24 000KM A/T (X2) .....................R179 990 1 12:56 PM MERCEDES BENZ A170 NEW SPEC 2008/04/07, M/PLAN ..................R129 900 2009 TOYOTA COROLLA 1.4 PROFF, 41 000KM ..................................R MERCEDES-BENZ C270 CDI A/T, SPORT-PACK AVANT .R169 990 2011 TOYOTA COROLLA 1.3 PROFF ....................................................R MERCEDES-BENZ C230 COUPE A/T ...............................R139 990 2011 TOYOTA COROLLA 1.6 ADVANCED A/T, NEW SHAPE .. R199 990 MERCEDES-BENZ C320 A/T ELEG, ..................................R129 990 2011 TOYOTA YARIS T3+, 40 000KM ....................................... R164 990 MERCEDES-BENZ C200K SILVER ....................................R119 990 MERCEDES-BENZ SLK 200, A/T, 60 000KM, WHITE .......R179 990 2010 TOYOTA COROLLA 1.6 ADVANCED NEW SHAPE ......... R209 990 MERCEDES-BENZ SLK 200 63 000 ..................................R149 990 OPEL MERCEDES-BENZ CLK 320, VERY LOW KM, FSH ..........R209 990 2008 OPEL ASTRA 1.8 GTC SPORT (3DR) .............................R159 990 MERCEDES-BENZ C320 A/T, LOW KM, LIKE NEW ..........R119 990 2008 OPEL CORSA 1.4 ESSENTIA ..........................................R129 990 2008 OPEL ASTRA 1.9 CDTI 76 000KM, BLACK GTC ...........R189 990 BMW 2007 OPEL ASTRA ESSENTIA ................................................. R119 990 BMW 320I E90, EXCLUSIVE, S/ROOF, 17” MAGS ............P.O.A 2006 OPEL ASTRA 2.0T 130 000KM, LEATHER, A/C, P/S ......R149 990 BMW 330I (E90) M/SPORT PACK ZENON ........................P.O.A BMW X1 2.3D, A/T, M/PLAN, ONLY 300KM .......................R449 990 2003 OPEL MARIVA 1.8 ELEGANCE A/T .................................R104 990 BMW 750 LI, NEW SHAPE, LOW KM ................................R799 990 2004 OPEL MARIVA 1.6 ..............................................................R89 990

BMW X5 3.5D X-DRIVE TWIN TURBO, ALL EXTRA’S ......R599 990 BMW 330D ONLY 40 000KM M/PLAN, IMMCULATE .........R369 990 BMW 320I EXCLUSIVE LOW KM .......................................R299 990 BMW 320D BALANCE OF MOTOR-PLAN .........................R269 900 BMW 320I E90, EXCLUSIVE, LOW KM .............................R299 990 BMW 323I EXCL PACK, M/PLAN .......................................R199 990 BMW 135I COUPE SPORTSPACK, S/ROOF .....................P.O.A BMW 335I MANUAL, S/ROOF , M/SPORT PACK ..............R349 990 BMW 335 E90 SEDAN, A/T, PADLE SHIFT, M/PLAN .........R349 990 BMW 323I E90 65 000KM, M/PLAN NEW SPEC ...............R289 990 BMW X3 2.0 A/T, SPORTS PACK, M/PLAN, P/ROOF ........R309 990 BMW 320 D E90, MANUAL EXLUSIVE, BLUE ...................R279 990 BMW 325I, SPORTPACK, SUNROOF ................................R209 990 BMW 325I A/T, EXCL PACK, 17” MAGS, M/PLAN..............R239 990 BMW X5 3.0D, LOTS OF EKSTRA’S, WHITE, N/SHAPE...R399 990 BMW X3 3L DIESEL, S/ROOF, P.D.C. MAGS ....................R299 990 BMW X3 2,0 D XDRIVE 77000KM, M/PLAN.......................R315 990 BMW 750I, LOTS OF EXTRAS, M/PLAN ...........................R499 990 BMW 330I E92 CONVERTABLE, WHITE, IMMACULATE ..R339 990 BMW 550I A/T, M/S/PACK, S/ROOF ...................................R399 990 BMW 525I A/T, NEW SPEC, M/PLAN, S/PACK ..................R299 990 BMW M6 26 000KM, CONVERTABLE, A/T, M/PLAN .........R699 990 BMW 525I A/T, S/SPEC, SILVER, S/ROOF, PDC ...............R299 900 BMW 335 CONV, SILVER, M/PLAN, A/T ............................R449 990 BMW 323I A/T, EXCLUSIVE PACK. SPORT PACK ............R194 990 BMW 320D ..........................................................................R159 990 BMW 323I............................................................................R169 990 BMW 116I, LOW KM ...........................................................R124 990 BMW 320I (E90) S/ROOF, XENON, MAGS, A/T.................R149 990 BMW X5 4.8 IS A/T, F/H, LOTS OF EXTRAS .....................R499 990 BMW 330CI CONVERT, FULL SPEC M/PLAN, 49000KM .R299 990 BMW 323I E90 MANUAL SILVER FULL HOUSE MAGS ....R165 990 BMW X5 3L I SPORTSPACK P/ROOF ............................... R259 990 BMW M5 5MG ONLY 40 000KM .........................................R469 990 BMW 523I A/C, NEW SHAPE 523, EXCLUSIVE ................R179 990 BMW 320I E90, LEATHER, A/C, P/S, C/L, CHARCOAL .....R149 990 BMW 318I E46 INDIVIDUAL ...............................................R119 990 BMW X5 4.4L, S/PACK, S/ROOF ......................................R249 990 BMW X5 3L I LOW KM NAVIGATION LOTS OF EXTRAS .R229 990 BMW Z4 3.0I, MANUAL 75 000KM BLUE LIKE NEW.........R195 990

2007 FREE LANDER 2.2 TD4 5DR NEW-SHAPE ...............R199 990

2009 2009 2009 2009 2008

AUDI A3 2L TDI S/BACK 70 000KM ................................. R249 990 AUDI A3 1.9 TDI SPORTSBACK ATTRACTION ............... R239 990 AUDI Q7 3.0 TDI 7 SEATER, LOTS OF EXTRA’S ............ R569 990 AUDI A4, 1.8T, ATTRACTION. SUNROOF ....................... R249 990 AUDI TT 2.0 FSI DSG, M/PLAN, A/C, C.D, LEATHER......R299 990

2011 2010 2009 2009 2009 2007 2006 65 2006 2005 2004 2003 2002 2002 2002 2001 2001

AUDI

VOLKSWAGEN

2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2008 2006 2009 2006 2009 2008 2007

VW GOLF 6 GTI, D/G, S/ROOF, NEW SPEC ........................ P.O.A VW GOLF 6 TRENDLINE, C/LOCKING,A/C, C.D, ........ R209 990 VW POLO VIVO A/C P/S, 20 000KM .............................. R139 990 VW POLO VIVO 1.4, SILVER .......................................... R139 990 VW POLO VIVO 1.4 TREND WHITE A/C, C.D ............... R124 990 VW POLO VIVO 1.4, TRENDLINE A/C, C.D ................... R139 990 VW POLO VIVO 1.4 TRENDLINE, A/C, R/CD, C/L......... R134 990 VW POLO VIVO 1.6TREND............................................ R159 990 VW BEETLE 2.0 CABRIO, LOW KM, MAGS .................. R239 990 VW JETTA 1.4 TSI COMFORTLINE ............................... R199 990 VW POLO 1.4 TRENDLINE 40 000KM, A/C R/CD ......... R134 990 VW POLO 1.4 COMFORTLINE, LOW KM ...................... R164 990 VW POLO VIVO 1.6 TRENDLINE X2 ............................. R149 990 VW POLO 1.6 COMFORTLINE ...................................... R179 990 VW TEQUAN 2.0 TDI TRACK & ........, SUNROOF ........ R249 990 VW POLO CLASSIC 1.4 TREND .................................... R104 990 VW POLO 1.9 TDI SPORTLINE 120 000KM, .................R119 990 VW POLO 1.4 COMFORTLINE ...................................... R139 990 VW TOUREG TDI A/T ..................................................... R339 990 VW POLO 1.4 COMFORTLINE ...................................... R129 990 VW POLO 1.4, A/C, P/S, C/D .......................................... R107 000 VW POLO 1.4 TREND .................................................... R 89 990

OTHER 2009 SUZUKI AITO, 29 000KM, WHITE .............................R109 990 2010 FORD FOCUS ST 5DR 26 000KM, S/ROOF ....................R309 990 2010 MINI COOPER S S/PLAN, P/ROOF, CHILLI PAK.............R249 990 2010 FORD FOCUS 2.5 ST 3DR (L-S)......................................R279 990 2010 KIA PICANTO 1.1 ..............................................................R 89 990 2010 HYUNDAI SONATA 2.4 EXELENCE A/T, M/PLAN............R259 990 2010 RENAULT SANDERO 2010 NISSAN MP300 LWB ........................................................R139 990 2010 NISSAN TIDA 1.6 VISTA + (H31) ......................................R139 990 2010 HYUNDAI ATOS 1.1 GLS LIKE NEW C.D SILVER ...........R 69 990 2010 HYUNDAI 1X35 2.0 GL .....................................................R249 990 2009 FORD FIESTA 1.6 TITANIUM, A/C, C.D C/ LOCKING ......R174 990 2009 LEXUS IS 250 A/T, 50 000KM ...........................................R339 990 2009 HONDA ACCORD 2.4 EXEC (LOW KM), LIKE NEW .......R259 990 2009 MINI COOPER CONVERTABLE NEW SHAPE ................R249 990 2008 CHRYSLER PT CRUISER 2.4 CONVERTABLE, MAGS ..R169 990 2008 SUBARU WRX STI H/BACK, MAGS, CUSTOM ..............R299 990 2007 NISSAN QASHQAI ............................................................R199 990 2003 JAGUAR 3L SE X-TYPE A/T AWD ....................................R134 990 2011 CHEV CORSA 1.4 A/C, R/CD 300KM ......................................P.O.A MAZDA 2010 MAZDA 3 1.6 DYNAMIC, LIKE NEW, LOW KM, KEYLES R214 990 2010 MAZDA 3 2.5 SPORT, INDIVIDUAL, S/ROOF, LEATHER.R249 990 2008 MAZDA 3 2.3 SPORT, SILVER, S/ROOF ..........................R184 990

COMMERCIAL (SUV, D/CAB) 2012 FORD BANTAM 1.3 NEW 2008 CHEV CAPTIVA DIESEL 65000KM, BLACK .............R239 990 2010 VW COMBI 2.0 TDI 30 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, CD, R319 990

2008 CHEVROLET CAPTIVA SUV 3.2L V6 77 000KM .......R269 990 2007 VOLVO XC90 D5, 65 400KM, M/PLAN.......................R299 990 2007 NISSAN NAVARA 2.5D D/C ........................................R199 990 2007 NISSAN NAVARA 4.0 V6 4X2, D/C 2007 CHRYSTLER GRAND VOYAGER 3.3 LX A/T ............R199 990 2006 HYUNDAI TUSCON 2,0I GIS. 111000KM. ................R139 990 2006 ISUZU KB 3.0 TDI, 3L, LWB, LX ................................R129 990 2005 NISSAN MARRANO, S/ROOF...................................R159 990 2005 CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD SE A/T .....R139 990 2005 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L, S/R, LEATHER .....R134 990 2005 FORD TERRITORY, 4L GTA .....................................R179 990 2006 NISSAN MARANO 3.5 V6, A/C, R/CD EXCELLENT .R199 990 2001 LAND ROVER, DISCOVERY II .................................R109 990 2005 CHRYSTLER VOYAGER A/T, 2.4 SE ........................R139 990 2010 GMW HOVER WHITE 2.4, LIKE NEW ......................R179 990 2010 SUZUKI 5X4 2.0, FACE LIFT .....................................R199 990 2001 JEEP CHEROKEE .....................................................R109 990 2002 CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE LWB, LIMITED ................R134 990

CARS UNDER R100 000 2008 FORD BANTAM 1.3 XL A/C, MAGS............................R 94 990 2002 BMW 318TI..................................................................R 69 990

2001 BMW 320D, RED.........................................................R 79 990 1998 AUDI A8 3.7L V6 A/T, 212000..................................... R 79 990 2001 AUDI A4 1.8 EXEC, MAGS, CD, A/C, P/S, E/W ......... R 69 990 2000 BMW 330I E46, GREY, A/C, R/CD, A/T, E/W ............. R 99 990 2007 FORD KA 1.3, MAGS, A/C ......................................... R 64 990 2005 HONDA CIVIC 150 I, GOLD, A/C, P/S, C/L, R/CD .... R 99 990 2003 MINI COOPER 1.6 GOLD BLACK, A/C, E/W ............ R 99 990 2003 FORD FIESTA, WHITE ..............................................R 54 990 2006 RENAULT CLEO 2 1.4, R/CD, E/W, P/S, C/L ............ R 74 990 2006 RENAULT MEGAN 2.0 DYNAMIQ, R/CD, A/C, P/S .. R 99 990 2004 VW POLO 1.9 TDI, WHITE HIGHLINE, MAGS...........R 89 990 2010 KIA PICANTO 1.1 LX DIFFRENT COLOURS ................. R 89 990

2006 OPEL MARIVA 1.4 CLUB ..................................................R 84 990 2002 VW GOLF 4 1.9 TDI, S/ROOF, LEATHER ........................R 79 990 2005 VW POLO 1.9 7TDI HIGHLINE .........................................R 94 990 2002 VOLVO S60 2L TURBO.....................................................R 99 990


14

Potchefstroom Herald

6 Julie 2012 Members of the public are invited to bring their pieces of furniture to be restored.

Huis Hebron

Much more than just a shelter Cheryl Botha Give a man a fish and you feed him for a day. Give him a fishing rod and he need never be hungry again. Huis Hebron on the Vereeniging Road is doing just that, with a husband-and-wife team who have come on board to empower the down-and-out to find jobs. Christo and Sarina Swanepoel, both former butchers, arrived at Huis Hebron three months ago with a specific mission – to provide multiple skills and training for those who have given up hope. The woodwork shop is already up and running and members of the public are lining up to bring their furniture to be restored. Mervyn Samuels, house father, says the idea of bringing the business to Hebron instead of going out to find it has important spin-offs. “We don’t have to worry about transport and the men can work in a supervised environment. It’s a perfect arrangement,” he says. The apprentices, under the guidance of qualified boilermakers, have also proven their worth in on-site construction. A new butchery and block-man training is in the pipeline. Topping Christo’s wish list for his vision are the proper tools and equipment for the respective six-week courses. Inadequate resources are hampering the progress, he says. Huis Hebron was registered as a non-profit organisation

a decade ago and is based on the kibbutz philosophy. Every resident contributes to the collective, to create a nearly self-sufficient refuge for the destitute until they can support themselves. Whether it is through cooking, maintenance, gardening, farming or building, the self-esteem of each individual is built up by serving one another. No one is idle. Between the poultry, piggery, vegetable gardens, ongoing construction projects and general housekeeping there is enough work to ensure that everyone sleeps soundly after lights out. One of the younger and newer residents, Jelique Cotty, sits on a heap of gravel at the site where the new church building is being erected. She sings Amazing Grace as if she is at an Idols audition. The song resonates, not only in the winter breeze, but in the hearts of each resident. They know too well that it is only by God’s grace and community support that the little enclave continues to grow from strength to strength. This is a work in progress. There is always something new and exciting going on - new structures are being erected, new initiatives are being launched. Gretha le Roux, matriarch of Huis Hebron, announces that this is God’s place, run on Godly principles. “People with collection cans may claim to be from Hebron but we don’t do that sort of thing. By God’s grace we have never yet needed to beg on the streets. Everyone gets three meals a day and sleeps warm at n i g h t , ” she says. In an effort to pay it forward, Huis Hebron reaches out to other struggling non-government and non-profit organisations. Their dream is to develop their vegetable tunnels so they can supply other NGO’s as well as themselves. The newly-skilled handymen hone their skills by assisting the various welfare organisations with general maintenance. As the economic crisis tightens its stranglehold, more and more people are knocking at the door. According to Mervyn the men’s common room has been annexed as an additional dormitory for six newcomers, and a small room rigged out for a father and his two young sons. There is always a need for more accommodation. Of the 71 residents there at the moment, 43 are women, 21 are men and four are children between the ages of three months and six years. Three men earn an income from working on neighbouring farms. All have one thing in common – this is the only home and hope they have, for now. What is a family without pets?

Four cooks take turns to ensure that the big Hebron family gets three good meals a day.

Jelique Cotty sings Amazing Grace from out of her heart. The new church building in the background will free up additional space to accommodate more homeless people.

Friendship and keeping busy are two important aspects of life at Huis Hebron.

Huis Hebron – where the destitute find refuge and a family. Kadie du Randt and (ouma) Sarita Swanepoel.


6 July 2012

Herald ALIDA SCHOENFELD TEL: (018) 297 5631 SEL: 072 264 4952

MIEDERPARK: R1.55 Prag 4 slpk woonhuis met 2.5 badkamers, studeerkamer,

BEREIK WEEKLIKS Âą 84 000 LESERS DEUR JOU EIENDOM IN DIE HUISGIDS TE ADVERTEER!!! PRIVAATVERKOPERS OOK WELKOM. SKAKEL HERBERT BY (018) 293 0750 OF 082 747 9717. SUID R725 000

EURIKA EIENDOMME

swembad, 2 motorhuise ONMIDDELLIK TE HUUR GRIMBEEKPARK : R4 000 Netjiese 2 slpk meenthuis. Toesluitmotorhuis, klein erf. Geen diere

VYFHOEK R1,2 MILJ OHB

Goeie 4 slpk. Siersteen huis. 2 Badk, spens en opwas. Motor afdak x 4. Werkswinkel 8x10m. 2 Toegeruste boorgatel. Vrugte bome 115 Ha.

WILGEBOOM R1,180 000

2 Goeie huise en woonstel op 8,5Ha. Waarvan 2Ha besproei word. Stoor en 3 Afdakke.

RRENTOE IENDOMME

:6153* -06*;

* $( 935 96- 6*

-   % & & 

    !"#$ %%%&'()#& &

31*664

138*34363 935 96- 6*

138*34363 93596-

SENTRAAL - WOONSTELLE TE HUUR

BULT WOONSTEL 2 Slaapkamer, 1½ badkamer, motorhuis. Braaiarea. R630 000-00 Annatjie 082 320 3847, Petro 083 694 1864

STUDENTEBEHUISING

3 .: 3 7 6 4 5 , 1 

3? 6 & / 0

1

 *3

* $(* %  $ &  &( %  &( !  1 & 

3    '& %    *  23#*$(

3*.6  

/34.156 

*

$( * $(

# ! A >+? "% % !% ?>  %  4.. > 

8 3 13 36 4 *3

96.44.36*;

530:04313*./933;6*;

Bachelor, prys R2 700-00 per maand 1 Slaapkamer, prys R3 500-00 per maand 2 Slaapkamer, prys R3 950-00 per maand Santie 082 364 8076 DASSIERAND - MEENTHUIS TE HUUR Nuwe 3 slaapkamermeenthuis te huur, 2 badkamer, braai geriewe, lugreĂŤling, alarm, sekuriteitskompleks, waskamer en motorhuis. R 6 500 Beskikbaar 1 Augustus 2012 Santie 082 364 8076 BULT - WOONSTEL TE HUUR 2 Slaapkamerwoonstel te huur by Bultpark, 1 badkamer, en motorafdak. R 4 400-00 per maand. Dadelik beskikbaar. Santie 082 364 8076 Studentehuis: Kamers beskikbaar vanaf R1 700 per maand Beskikbaar vanaf 1 Januarie 2013 Annatjie 082 320 3847

 !"  

 # *  $ %     &&&* ' %  &( )* &! * + % "% &! * + 

% %  * , 

% % # *  !  !

 

 *  +   %  ! - *  % -

 * + &   %  ! # * 

01 <74.3 -- <#$=>

7,61A*.53 64 63 57 15 6 /

8 13

2 Slpk dupleks groot tuin motor afdak.

TE HUUR

 &  !  4. % 5 66. 

 % + 7    

% 

3 .: 3 7 6 3 4 , 15 36 ? 4 3 6 / *3

335Ha R5,5 Milj

Hoogsontwikkeld met suipings en wildsdraad. Slag kamer. Skaapkrale laaibanke. 2 Huise 15km uit Potch. SENTRAAL - R399 000

BAILLIEPARK WOONHUISE 1. GerieďŹ&#x201A;ike familiehuis. 5 slaapkamers, 3 badkamers, patio met ingeboude braai. Gevestigde tuin met â&#x20AC;&#x2DC;n swembad. 2 Motorhuise en â&#x20AC;&#x2DC;n afdak. R1, 920 000 BAILLIEPARK MEENTHUISE 1. 3 Slaapkamer, dubbelgeriewe, ingeboude braai en eie tuin in sekuriteitskompleks. Vanaf R900 000 â&#x20AC;&#x201C; R998 000 2. 2 Slaapkamer, enkelgeriewe, eie tuin in sekuriteitskompleks. R730 000 GRIMBEEKPARK WOONHUIS 1. 3 Slaapkamerhuis, dubbelgeriewe, studeerkamer, ingeboude braai. Lae onderhoud tuin, elektriese omheining, ruim vertrekke, unieke afwerking. R1.4 miljoen. BULT WOONSTEL 2 Slaapkamer, 1 badkamer, motorafdak. R530 000

*./933;6*; 31*664

R1,2 OHB Res 3 erf in Sentraal dorp. Huis en 4 x Bachelor. Inkomste R12 000 kan verhoog word

Kantoor Tel: (018) 293-1845, Faks: (018) 293-3163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

Besturende agente

TE KOOP

8 3 13 36 4 *3

SAKE GELEENTHEID

Pas opgeknapte 3 slpk huis. Groot leef areas. Goeie buite geboue in stil omgewing.

ORG: 082 565 5360

SO

WINSGEWENDE BESIGHEID OP BULT : R480 000 Dames boetiek, alle voorraad ingesluit

EiendomsGIDS Property GUIDE

9*31101 

+ ! % & &   %  +  896.  9,6. 

 6 :;  &&! & &   

         

  

   * +* * ,-./012   

64 63 

57 15 6 & / 0 1 *3

96.44.36*; 9 % &  &

  

  #  @&

 * $( ! 

935 96- 6*

96.44.36*;

935 96-@ &96- 6*

-37834.

96.44.36*; 3

< = = 4. > % = = ?!%

 @=   !%?? "%* $(

 & % && - * &

 #

1 %5- 

8 13 36 4 *3*$(

+. "%  &&  + /  &  

& 0& 

&

  

! %  &%   =%!% =  *$( &  %& 935 96- 6*

935 96-

9*31101 

6/61-6  

/34.156 

6/61-6  


16

Potchefstroom Herald/Property Guide

Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE

6 Julie 2012

Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE

Step by step or jump ahead? The property pricing and steady interest rates in today’s market have given first-time homebuyers more options than they have had in the past. This may have many of them wondering whether they should purchase a starter home or opt for their dream home straight away.

Skakel Gert 082 377 1313 Vir meer inligting besoek ons web nl: properties4all.co.za

WINSKOOPHOEKIE!!! TE HUUR

STUDENTEBEHUISING 2012 Goudstr (Kamer) R 1 500 Mooivalleipark (Bachelor) R 2 420 Campus @ Home (2 Slpk.) R 3 850 Campus @ Home (1 Slpk.) R 2 800 Majories Place (3 Slpk.) R 5 000 2 SLAAPKAMERWOONSTEL Bailliepark R 4 000 STUDENTEWOONSTEL VIR DIE WEEK

TE KOOP

MEENTHUIS VAN DIE WEEK SUIDDORP

2 Slaapkamers met ingeboude kaste. Sitkamer kombuis met netjiese ingeboude kaste, aparte opwas, met plek vir Wasmasjien. badkamer (bad, stort, wasbak aparte Toilet) stoep, motorhuis, binnehof, tuin WEGGEEPRYS VIR SLEGS !!! R640 000 !!! WOONSTEL VAN DIE WEEK (SENTRAAL)

1 Slaapkamer met ingeboude kaste, kombuis met netjiese ingeboude kaste. Sitkamer, badkamer (stort, toilet, wasbak) afdak, braai area, afstand beheerde motorhekke voor ingang van kompleks. GOED GEPRYS VIR SLEGS !!! R340 000 !!! TE KOOP 1 SLAAPKAMERWOONSTELLE Quintron (Sentraal) R 270 000 Barrish Place (Sentraal) R 302 000 Campus @ Home (Bult) R 340 000 Majuba (Sentraal) R 370 000 Caruso (Bult) R 399 000 Tramonto (Sentraal) R 425 000 Villa Renea (Bult) R 475 000 AT Varsity (Bult) R 475 000 Onder die Randjie (Dassier.) R 475 000 Silverwood (Bult) R 495 000 Janitahof (Miederpark) R 530 000

Adrian Goslett, CEO of RE/MAX of Southern Africa, says that the answer to that question is determined by a number of aspects, such as affordability and the buyer’s individual needs. “While all buyers would probably prefer to buy their dream home straight away, many may not be in a financial position to do so and there are advantages to starting out small and building up. Buying a smaller starter home could allow them to build up equity in that home, which will help them to upgrade to larger property in the future,” he says. Another aspect to consider is that while purchasing property should be viewed as a long-term decision, the buyer may not need an extra bedroom or large garden and could save money by compromising on unnecessary features that severely impact on the price of a home. The lower bond repayment and less expensive upkeep will allow the buyer to save money for their future dream home at a later stage. Goslett notes that many first-time buyers are young couples and executives who are in the early stages of their careers, so buying a starter home may give them a chance to build up their income and affordability ratios to be able to afford a higher bond repayment and bigger property when their

Property Profile Group

current home no longer meets their requirements. “Living in a starter home will also give the buyer a chance to assess what features they want in their dream home and what they don’t, as well as get a handle on the different responsibilities and expenses that accompany homeownership,” he says. Very often, as a homeowner enters different stages of their lives, the features that they once thought they could not live without might become be less important. This is why Goslett says that first-time buyers should not shy away from starting with a modest home or apartment that serves both their current needs and budget. The smaller bond repayments and equity built will make it easier for the buyer to move to a bigger, more accommodating property as their life stage dictates it. Goslett offers some advice to first-time buyers who want to fast-track their dream home purchase: Have a deposit Buyer should start saving for a deposit before house hunting. The greater percentage of the deal that buyer finances themselves, the better the chances of getting bond approval and a good finance deal. Start small and build up The first property bought may not be your

dream home, but it’s a foot in the door. Have extra money saved for expenses As a rule of thumb, buyers should have around 5% of the value of the home saved for other expenses, such as maintenance or renovations. Reduce the bond term by paying extra An additional payment of just R300 on a buyer’s monthly bond repayment, can reduce a 20 year bond of R500 000 by almost four years. This will also reduce the amount of interest paid over the term of the bond. Be prepared for the unexpected Prepare financially for possible future scenarios such as an interest rate increase or any other scenario that could financially threaten future plans. “There is no doubt that the current market conditions make this the ideal time to venture into ownership. However, a buyer can still enjoy the benefits of owning their own home and having their foot in the door without over-committing themselves financially and compromising their financial well-being in the future,” Goslett concludes. Issued by Squared Communications on behalf of RE/MAX of Southern Africa. For more information phone Wesley Barnard at wesley@squaredcommunications.co.za.

Lukestr. 9 Potchefstroom 2520 2520 • Tel: (018) 293-2883 • Lukestraat 9, Potchefstroom, Tel: 018-293 2883 • Posbus 2132 20606, Noordbrug 2520 Vir al u eiendoms • Posbus info@propertyprofile.co.za Irma-082 347 5555 • info@propertyprofile.co.za behoeftes www.propertyprofile.co.za • www.propertyprofile.co.za

Johnny - 082 562 8156 Irma - 082 347 5555 - 073 492 3638 Gideon - 082 927 3397 ThinusIrma - 072 482-6523 Johnny-082 562Chris 8156 082

3 Slaapkamers ingeboudekaste. Kombuis met netjiese ingeboudekaste, aparte opwas. Oopplansitkamer, eetkamer. 2 Badkamers. Balkon, Toesluitmotorhuis, kuierarea in tuin, swembad in kompleks, koopkrag. Watersuiweraar in kombuis. Heffing R760.00 DIT EN NOG VELE MEER VIR SLEGS !!! R899 000 TE KOOP: 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE

TE KOOP Impala (Sentraal) R 445 000 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE Villa Perez (Sentraal) R 460 000 Potch Towers (Sentraal) R 350 000 Majuba (Sentraal) R 480 000 Mandiehof (Sentraal) R 380 000 Barrish Place (Sentraal) R 483 000 Villa de Bell (Dassierand) R 420 000 Campus @ Home (Bult) R 490 000 Driscahof (Bult) R 425 000 Caruso (Bult) R 550 000 Esperanzahof (Dassierand) R 425 000 Tramonto (Sentraal) R 580 000 Willemien (Sentraal) R 425 000 Daisy’s (Dassierand) R 620 000 SKAKEL GERT VAN ASWEGEN 082 377 1313 OF ANELL STEYN 079 565 4888 VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: www.landlink.co.za

Grimbeekpark. Miederpark. VERSKEIE 1, 2, 3 SLPK W/S TE Grimbeekpark. Studentewoonstelle 3 slpk, 2 badk met bachelorwoonstel, HUUR IN BAILIEPARK! Lieflike groot 3 slpk, 2 badk huis met Verskeie woonstelle te koop met of sonder Volmaakte gesinswwoning. 4 Slaap- d/mh, baie mooi tuin en swembad, lapa met Van der Hoffpark Meenthuis swembad, plus woonstel Miederpark: kamer, 3 leefvertrekke, studeerkamer, Sentraal: Bailliepark: kontrakte. Vanaf R 375 000 tot R900 000 spens, swembad en groot erf. Nuwe 3 slpk, 2 badk, 2 m/huise, TV-k, kom- ingeboude braaier!! R1 570 000 R1 090 000 Baie netjiese 4 slpk woonhuis met 260 000 Grimbeekpark. Suid Goeie Miederpark. 3 slaapkamer woonhuis buis, metbinne2 veiligheidskompleks. R1 590 000 - Bailliepark UitersR1netjies endubbelverdieping, ruim!! 2 badk, 3 slpk, Loopafstand vanaf Spar. 4 slaapkamers, Spinternuut in Bailie Park vertrekke 3 dubbelgeriewe, Slpk met dubbelgeriewe sit- en twee TV-kamer, leef Nuut en modern! 3 slpk met dubbelModerne 3 slpk, 2 badk, 2 motor/h, pragtige netjiese lapa/onthaalarea met met d/motorhuis en swembad en groot 3 met Slpk dubbelgeriewe, 4 motorhuise swembad!! R1 166 000 kombuis, ooplan sit, eetk ingeboude vertrekke. Spogbadkamers, sekuri- 2 badk huislapa studeerkamer lapa en boorgat. asook swembad, swembad. Grootgeriewe. tuin Ruim - Goeie swembad. R880 000 Suid. braai. R1 220 000 teitskompleks. R850 000 koop. woonstel 3 slpk in stil areawoonstel. met groot erf! Groot Grimbeekpark. tuin. RMiederpark 980 000 met werkskamer en R1 378 000 Bailliepark Sentraal. Lieflike 3 slpk, 2 badk, meenthuis met Pragtige 3 slpk huis met 3 leefareas, 2 m/h, R535 000 R 1270 000 Splinternuut met puik afwerking. 3 Suid. kombuis, met eie 2.5 badk, lapa, swembad, en Sentraal enWoonstel 3 Slpk, 1 badkamer, mooi kombuis, eet- en slaapkamer, dubbelgeriewe enNoordoopplan-sitkamer erfwaskamer R 2 200 000 3 slpk, met groot erf en netjiese tuin! Bailliepark stoorkamer.R1 850 000 tuin. R780 000 sitkamer met baie groot erf. dubbelm/h. R690 000 Suid Sentraal. Sentraal. Uiters netjiese 2 slaapkamer grondvloer Meenthuis / v/d Hoffpark Nuut gebou. Ruim 3 slk woonEnkelm/huis met groot afdak. R710 000 R1 166 000 - Noord-Sentraal/Dupleks Oulike 3 slpk, 1 badk, huis met enkelm/h. Baie netjiese 4 slpk, 2 badk, sitk, eetk, huis Bult. Batchelorwoonstelle met onderdakmet 2m/h en baie groot erf. R960 000 2 slpk, lekker ruim met moderne badk Loopafstand huis met ingeboude braai, dubbel Suid dorpgerestoureer toe, baie moonlikhede met 2 woonstel, reeds Ruim, luuks en baie netjies! 3 Slpk, parkering elektriesehek Suid en kombuis. Eie tuintjie. R500 000 vir. R610 000 Uiters netjiese gerestoreerde 3 slk huisen met baie geriewe, plaveisel meer. R315 000 Ruim 3 slaapkamer met 2 badkamers en 2 Tuscany Ridge. Studentebehuising. badkamers, toesluit motorhuis en lekker 2 badkamer en dubbel motorhuis. Harpington motorhuise. R660 000 2R lieflike1badkamers, baie mooi kombuis 480 000 Baie ruim 3 slpk woning met dubbelOngeveer 500m van NWU. 4 slpk, 2 8.5h plot met 3 slpk, 2 badk, volledige Suid-Winskoop! met baie kaste. Uiters geskik vir eerste geriewe, studeerkamer en dubbelm/h. tuintjie.badk 2 huis .5 km NWU. 3 Slaapkamers, 1badk,Goeie met 2 vanaf slpk woonstel. sekuriteit. Prys woonstel,Voltitel. baie sterk water, in stil verBailliepark sitk, eetk, asook kopers. R775 000 omgewing. R950 000 R800 000 R1 180 000 1slpk woonstel R490 000

Nuut !!! Ruim siersteenhuis met 3 slpk, ingeboude braai, dubbel geriewe, plaveisel en baie meer. R 1 530 000 Stilfontein Eiendomme Goeie bekostigbare woonhuise vanaf R 380 000 – R 950 000

R 650 000 Sentraal Baie oulike 3 slk woonhuis reeds gerestoureer met toesliut m/huis en afdak. Trek in en bly!! Naby besigheidsentrum. R 715 000

347 5555

Aftree – eenheid Uiters netjies !! 2 Slaapkamer met groot leefvertrekke en toesluit motorhuis. R 870 000 Noord Sentraal: Baie netjiese 3 slpk woning met pragtige kombuis en groot erf. Volledig en nuut geteel. Naby die NWU R900 000 Miederpark: laag. R 1 484 000 3 Slpk, 2 badkamer dubbelm/huis. Grimbeekpark: Stil omgewing. R 1 050 000 Gerieflike 4 slpk woning met dubbel Vaalrivier erf: geriewe 3 leefvertrekke studeerkam- 1 ha erf met 100m rivierfront ± 20 er en groot erf. km buite Potch. R 550 000 R 1 699 000


6 Julie 2012

Potchefstroom Herald/Eiendomsgids

17


18

Potchefstroom Herald

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

EGSKEIDINGS

Aandag alle bruide. Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre. ď&#x20AC;¨ (018) 285-1222. M U LT I S TYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies. ď&#x20AC;¨ Lynette (018) 2907316.www.multistyl.co.za MARKIESTENTE. Het jy â&#x20AC;&#x2DC;n funksie en te min plek? Ek verhuur markiestente teen â&#x20AC;&#x2DC;n baie billike prys in Potch-omgewing. ď&#x20AC;¨ (018) 294-7108 (k/u) of 082-855-2405 (n/u).

VERMIS VERMIS GERAAK OP 29/06 ONGEVEER 8 UUR SOGGENS, OP PLOT AGTER ABRAHAM KRIEL KINDERHUIS. GOEIE BELONING AANGEDIED. EIENAAR VAN HOND SE HART IS BAIE SEER. DIS â&#x20AC;&#x2DC;n WHIPPET TEFIE EN SY IS 6 MAANDE OUD.

Marquees tents 4 funerals, weddings + fuctions. ď&#x20AC;¨ 072-257-3053 Affordable Prices!

COOLTECH Heat pumps and aircon ditioners. ď&#x20AC;¨ Danny 079-572-9458/ Annamarie 082-306-3974

SKAKEL EDUARD 082-685-1279 OF DALENE 076-628-0808.

POTCH GRANITE

Besoek gerus ons nuwe winkel Wolmaransstr. 32. Reg oorkant munisipaliteit 018 293-3453 083 738 6067 â&#x20AC;˘ Grafstene â&#x20AC;˘ Kombuise â&#x20AC;˘ Marmer beelde â&#x20AC;˘ Algemene granietwerke E-pos: sales@ potchgranite. co.za Web: www. potchgranite. co.za

Is your husband or wife being unfaithful? Do you always know were they are and what they do? I can help you! Call me now to make your booking! PRIVATE AND CONFIDENTIAL ď&#x20AC;¨ Gizelle 084-978-2233

SKULD PROBLEME? LĂŞ u in die aande wakker oor skuld? Beskerm u bates en vermy administrasie en insolvensie met die nuwe kredietwet. Ons is geregistreer en aangestel deur die NCR om jou te beskerm. Skakel Jean by 082 550 7494 of Corne by 018 297 8286 vir â&#x20AC;&#x2DC;n gratis konsultasie en word ingelig. U kan ons ook by ons kantoor te Mareestraat 10, Potchefstroom of ons webtuiste www. jordaandebtcounsell ing.co.za besoek. STRENG VERTROULIK

TE VEEL SKULD?

Laat verklaar jouself bankrot. Eerste konsultasie gratis. Skakel Christelle 082 348 6723

UNDEFENDED DIVORCES!!! FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. CALL HODGSON ATTORNEYS (018) 297-7580 ADDRESS: 72A DU PLOOY STREET, POTCHEFSTROOM.

STRUGGLING TO PAY YOUR DEBT? Contact us for expert advice on: DEBT REVIEW, ADMINISTRATION, SEQUESTRATION & LIQUIDATION.

HEINRICHA HODGSON ATTORNEYS / DEBT & CONSUMER RELIEF DEBT COUNSELLORS 72A Du Plooy Str Potchefstroom

Tel 018 297 7580 / 083 271 9345 (Heinricha)

s%GSKEIDINGS s"OEDELS s4RANSPORTE s(UURKONTRAKTE s4ESTAMENTE s(UWELIKSVOORWAAR DEKONTRAKTE s-AATSKAPPY2EGI strasies (CIPC agente) s3TIGTINGVAN4RUST s)NVORDERINGS

Skakel: (018) 297 1217

Goedkoop en vinnig! Skakel Christelle 082-348-6723.

JUMP 2 THE MOON INFLATABLES. 4 Hire, Castles, Space Rocket, Sky Dancer and much more. ď&#x20AC;¨ 072-257-3053.

Die V en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

Trojan Power Vibe. 250 masjien te koop, R 3000 of naaste aanbod. Help vir bloedsirkulasie en algemene gesondhied. ď&#x20AC;¨ 082-927-0012 Wildsvleis te koop. Koedoe, Vlakvark, Eland, Rooibok, ens. Karkasse en bestellings alleenlik. R28 per kg. ď&#x20AC;¨ 083-229-2978. K O O S K A G G E L H O U T. Droog: R50 per 50 kg sak, afgelewer op jou stoep. ď&#x20AC;¨ Kobus 082-570-9663. Koop 2de handse meubels,elektriese ware en los goedere aan. ď&#x20AC;¨Marinda 072-216-9681

CHAMPION CHICKEN breasts+thighs R100/5kg, Skoon skaapafval. ď&#x20AC;¨ Jacques 082-888-1345

Ons betaal kontant vir u oortollige artikels

Oudedorp braaihoenders Groot & slagpaal geslag, heel @ R27.50/kg. Gratis aďŹ&#x201A;ewering in Potch. ď&#x20AC;¨ Willie (018)297-3613/ 083-467-8102

Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

PA N D M A R Verskaffers van antrasiet, steenkool, hout. Ons koop & verkoop 2de handse huisraad en bou materiale. Ons sloop ook huise. Nou ook bousand, riviersand, cruscher mix en sement. KLEIN MAAT. 1/4, 1/2, 3/4 + 1 mÂł. Chris Hanistraat 78. ď&#x20AC;¨ (018) 2933234 of 082-920-0871.

Polypropsakke, goiingsakke, groente en sterk plastiek - sakke. Alle groottes. Skakel 082-210-0986

6 Julie 2012

Skakel (018) 294-5503 / 5

VLOOIMARK

PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

KONTANT VIR

TWEEDEHANDSE BANDE, GEREKENARISEERDE WIELSPORING

Groot verskeidenheid tweedehandse bande. In baie goeie toestand.

HARRYâ&#x20AC;&#x2122;S BANDE (018) 293-0432/3 (K/U) VEILING VLOOI: KAR EN PROMOSIEMARK %LKE3ATERDAGBY "OEREMARK 0OTCHINDUSTRIA +OOPVERKOOP DIE AFSLAER: P. BADENHORST

082 800 7321.

VERVOER BESKIKBAAR.

DRINGENDE KOPER GESOEK VIR ROLSTOEL Basies splinternuut, was net 7 dae in gebruik. R1000.

Skakel my by (018) 296-0967

NALEDI

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

(018)-297-7755

SANDMAN Deon Van Zyl

TEL: (018) 291-1048/9 SEL: 082-453-0195.

Landlyne weer in werking

Potchefstroom

Tuinmengsel, Tuingrond, Bousand, Riviersand, â&#x20AC;&#x153;Fillingâ&#x20AC;?, Crushersand, Buildersmix

VERHURINGS, TLBâ&#x20AC;&#x2122;s, Laaigrawe en tippers. SKOONMAAK VAN ERWE

GOUD EN DIAMANT JUWELIERSWARE

KRUGERRANDE

PRIVAAT KONSULTASIE

082 492 5620

TRUSTS

Wou u nog altyd Ĺ&#x2030; trust gehad het? U kan Ĺ&#x2030; trust hĂŞ binne 5 tot 10 dae ! Beste batebeskermer vir u nageslag!

SEKWESTRASIE

Permanente oplossing vir u skuldprobleme! Bekostigbaar.

Kom gesels gerus met ons, eerste konsultasie/inligtingsessie is gratis.

Skakel ons by (018) 294-8583 / 082 457 3499

Peter Mokaba Laan 133. E-pos: law@icon.co.za

BLOK

WINDSCREENS & GLASS WOLMARANSSTRAAT 70, POTCHEFSTROOM (018) 293-3063

* SPIEĂ&#x2039;LS * HUISGLAS * TAFEL BLAAIE * GLASURING

Ford Escort MK2 75-81 ...............................R600 Toyota Hilux 73-79 ......................................R580 Nissan Skyline MK2 87-91 ..........................R680 Opel Zavira 01-06........................................R930 Toyota Cressida 86-92 ................................R700 Hyundai Accent 06-on ................................R880 Ons installeer in Potchefstroom, Ventersdorp, Carletonville, Fochville, Lichtenburg, Klerksdorp, Viljoenskroon, Bothaville


6 Julie 2012

19

Potchefstroom Herald

T

N KONTA

GEEL MIELIES KAGGELHOUT TE KOOP R50 PER STREEPSAK. GRATIS AFLEWERING IN POTCH SKAKEL JESSIE

EN KOPMEEL TE KOOP Skakel Heather 011 416 3306 083 313 6510

Koop, verkoop en ander dienste. Canopy Corporation Klerksdorp. Skakel (018) 462-8993 of 082-421-4293

Gorno Altai bokke. Cashmere. Swart, 3 ooie, 2 ramme, 3 lammers Cashmere. R9 000.  074-620-5499.

Bullmastiff - hondjies 2 tefies & 7 reuntjies. Gere gistreer,ontwurm & ingeënt met mikroskyfies. R3 000.  072-186-6686 Pugs: 8 weke, 2 tefies, ingeënt. R900. 8 Mnde reun: R700. Volwasse Pugs ook beskikbaar.  074-620-5499. Staffies te koop, ligbruin skakel gerus.  083-379-8271 Yorkshire Terrier hondjies 11 weke oud, Tefies R2 500.  084-702 - 0282

BULLTERRIËR HONDJIES

Opreg, ontwurm en geënt. R1500 elk.

079 354 0002

OPREGTE MALTESE POEDELTJIES

2 Reuntjies - 7 weke oud. Ontwurm en ingeënt. Dadelik beskikbaar Skakel KOLENE 082 787 1369

SWART LABRADOR HONDJIES

TE KOOP - opreg, nie geregistreer ingeënt en ontwurm. R650. Skakel 082 570 3635

R10 000 – R80 000 Skakel Pieter: 076 278 5821

KONTANT Hoogste pryse vir u gebruikte voertuig / bakkie. Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000.

Ons

079 286 6649 CANOPIES VIR BAKKIES

Vir motors en bakkies

BENODIG U KONTANT?

Ons koop alle goue munte, Krugerrande en goue diamant juwelliersware vir kontant.

Skakel LeRoi Diamante: (018) 290 8334

KOOP

motors en bakkies vir

KONTANT Enige modelle.

Riaan de Lange 082-325-9570 CASH FOR VEHICLES Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999.

Computer-Windows 7HP Intel core I5 dual shannel DDR 3 16 GB ram LCD monitor - speakers + subhoofer scanner printer fax asus graphic card. 2 PCI-ex HDD 1000GB Estick 4-games + controller. Rewriteable-CD-DVD R4000  071-373-2959

COOLTECH Herstel van yskaste.  Danny 079-572-9458/ Annamarie 082-306-3974

2000 Jetta 4 1.6: R36 000: 97 Opel Corsa bakkie 1.4/ R29 000 96 Ford Falcon, Auto: R29 000, 87 Golf 1.8 R26 000.Potch (018) 293-1246/ 082-756-6629. A A N D A G : Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant.  Raymond Reinecke 082-853-6752. ALLE MOTOREIENAARS. Ek koop graag u motor of bakkie kontant. Beste pryse.  082-774-7962 Ek koop byna alle 2de handse motors, bakkies, kombi’s en dubbelkajuit vir kontant. Ek is bereid om op te tel.  Unis by 082-959-9120 of 072-203-1614. KONTANTKOPER is dringend opsoek na ‘n klein motortjie of bakkie in goeie toestand.  Hannelie 082-510-4466.

SPRUIT VET CLINIC will be relocating to 99 Peter Mokabastr (old Van Riebeeck) from 20 June 2012 KONTANTKOPER is dringend opsoek na ‘n klein motor of bakkie in goeie toestand.  Hannelie 082-519-4466. VW Golf gesoek vir student tot R40 000.  082-800-7342

A A N D A G !!! Wasmasjiendienste, herstel & diens alle outomatiese Top Loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs.  Nick 082-825-0727. Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimel droërs, mikrogolfoonde.  Gert Botha (018) 294-8479 /082-967-8267. ALLE HERSTELWERK in & om die huis. Boorgate, besproeiing, drukpompe, loodgieterswerk, geysers.Geen werk te klein.Gerhard  083-283-5700.

Visit our showroom at 1 Ada Avenue, Adamayview, Klerksdorp www.trellidor.co.za

Nutsman - Dienste instandhouding in en om die huis, afdakke, sweiswerk, houtwerk. Potch Duimpie 082-334-3760 RE-ENAMEL EXPERT. Heremalje van ou staalbaddens. Egte emalje. Werk gewaarborg.  071-196-2953/ www.jgexpert.co.za

WILLIE JORDAAN

DEBT COUNSELLOR.

ELEKTRISIëNS. Geregistreer ECA nr. of SNC 1539. Vir alle elektriese herstelwerk, noem dit en ons doen dit!! Uitreik van Certificate of Compliancde (COC).  076-111-1334. Houtwerk: Kombuis en ingeboude kaste en ander houtwerk.  Kobus 072-192-4059

A PRODUCT OF THE TRELLIDOR GROUP

We can assist you to reschedule your Debts without running the risk of losing your assets. Your monthly payments will be reduced to a affordable level.

Stefan: (018) 468-2693

DON’T DELAY PHONE TODAY 082 552 0267 / 018 294 3308 CONFIDENCE GUARANTEED.

1 Ada Avenue, Adamayview, Klerksdorp www.rollup.co.za

A PRODUCT OF THE TRELLIDOR GROUP

VOLVLOERMATTE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

en BLINDERS. Skakel Piet of Johanita Viviers by Modern Auto Trimmers & UPH. Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

WANTED

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000. Guaranteed - best prices paid. 072-272-1988 082-575-7531

Manie Sweiswerke Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 15 Jaar diens. Potch omgewing.  083-493-5876.

TALUTA LAPAS Bou van lapas, kam en stop. Alle herstelwerk. Enige bouwerk, “Rockface”, houtdekke, ens.

KONSTRUKSIE

Algemene herstelwerk in en om die huis, dakke, verfwerk, bouwerk, teëlwerk, plaveisel, pallisades, staalwerk. Skakel vir gratis kwotasie Conrad 082 857 5092

Ons koop bakkies en motors vir KONTANT. Goeie pryse word aangebied. Skakel: 072 474 7620

Biebie van D.N.B is op die bult kontak my by,  (018) 297-1796 of 084-273-7268 KOPLUISE? 100 % Natuurlike produk. Beheer en bestry luise.  Rena 072-541-8543

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 335 0118

JURGENS SPORT Fleetline 5 karavaan met aircon en vrieskas. R20 000 ohb.  072-257-3053.

EXPANDABLE SECURITY PRODUCTS!

SLAMLOCK/STD. LOCK & KEY ALIKE FEATURES

Dubbelas bees trailer met middel en buite skuifhekke. Uitstekende toestand. R30 000 ohb.  072-257-3053.

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonvil e) by (018) 788-6693

CELL: 082 7755 754 FREE QUOTES!! FAX: 018 293 1425 sales@lcsequ-door.co.za www.lcsequ-door.co.za

SLAM LOCK FASTER Safety

Eagle Services

Vir die beste pryse op: bande, batterye, uitlaatstelsels, skokbrekers, skakel Supa Quick Potchefstroom (018) 294 - 3297/8

The Real Handyman Potchefstroom

Specializing in Professional Repairs of: * All Electrical Home Repairs * Home Improvement * Safety Gates * Motorised Gates / Doors * Roof Modification and Sealing of Roofs-all Types. Repais In- & Outside your home & office

Call: 072 500 3507 A/H

APPLIANCE CARE & ELECTRICAL. Gespesialiseerde herstelwerk, 7 dae per week aan alle Whirlpool, Speed Queen, LG, Defy, Samsung, KIC en Kelvinator wasmasjiene, yskaste, vrieskaste, skottelgoedwassers, tuimeldroërs, stowe, koelkamers en lugversorgers. Alle installasies en foute. 10% afslag aan persioenarisse. Onderdele, vakmanskap en diens gewaarborg. Gratis kilometers en kwotasies in die Potch Carletonville asook Fochville area. Mobiele werkswinkel: - 078 905 7274 / 072 132 3672 Appliancecare@live. co.za 10% Discount for pensioners

PERSONAL LOANS UP TO R10 000 SMS your name, surname, nett salary & ID to 072 864 9513 076 828 7168 to see if you qualify.

BRIDGING CASH while waiting for

PENSION / PACKAGE

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction. Deon Ackermann 082-802-2664 Faks no: (018) 297-0752 3 Maande waarborg op vakmanskap. goldenpaving@safricom.co.za

POTCH BETON

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169 082-335-0118.


20

Potchefstroom Herald Algemene Vervoer. Bourommel, tuinvullis. Sakpas pryse.  Hendrik 082-925-5168.

BOME, BOME, BOME Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk. Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

TIP TOP TV

AL 37 JAAR!

ALLE DSTV TOP TV SABC & ETV TV HERSTEL (018) 293-0277 082-892-1315

Mr. SATELLITE TV FRANCOIS 072 434 2790 HD PVR DSTV R599 INSTALLASIES REPARASIES EXTRAVIEW KLANKSISTEME

AFSLAG AAN PENSIOENARISSE EN STUDENTE WE ARE THERE WHEN YOU NEED US 24 UUR BESKIKBAAR

CAL Dienste

Afsaag, uithaal en wegry van bome en takke. Installering van: Elektriese omheining. Carel: 083 785 0333

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * Herstel van swembaddens. Skakel (018) 294-5833 of 082-928-5774.

VERSKUIWINGS.

(018) 2931179 084 376 7527

TROMPIE KITSGRAS

082-554-0505 Kikoejoe kitsgras

• Afsaag en uithaal van bome. • Skoonmaak van industriële- en woonerwe. • Aanplant van gras.

VOERKRAALMIS • Gesifte mis vir “top dressing” beskikbaar R15 per sak Skakel Johan alle ure 082-962-3125.

A1 CEILINGS & ROOF Winter special, dak skuur, skoonmaak, seël en verf. @ R65m²  Jaco 079-6600-902Alle Verf en herstel werk in en om die huis. Beste pryse.  072-602-3019.

Donate a blanket by SMSing “Blanket” to 42290 at a cost of R30.00 or dropping one off at any Ster Kinekor cinema.

Kleibakstene is beter!!!!

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

ALLE LOODGIETER herstelwerk en installering, geysers.  Gerhard 083-283-5700.

LOODGIETERS

Gekwalifiseerde loodgieter. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

MOEG GESKROP?

Skakel: KOEKIEMAT WASSERS (018) 784-4705 of 083 541 9983 of 082 939 3899

GRONDVLOER: 2 EENHEDE! A: 109M² = 3 KANTORE, STRAAT AANGESIG + EKSTRAS, B: 50M² KANTORE + EKSTRAS ONMIDDELLIK BESKIKBAAR.

Tel: 082-772-7130

Faks: (018) 293-0785 Ons sal dit vir jou doen: - Matte. - Teëls. - Voertuie. - Leerbekleedsel. - Woonwaens en matrasse. - Scotchguard.

Bert’s Bricks

(Potchefstroom). Klei-pleisterstene, klei-sierstene en klei plaveiselstene. Minimum vragte in Potchefstroom: 500 bakstene. Carletonville/Fochville en omgewing 2 000 bakstene. Skakel Elaine (018) 292-1615. www.bertsbricks.co.za

BERT’S BRICKS (Potchefstroom)

SEMENT MAXI STENE * Gelewer in:

POTCHEFSTROOM CARLETONVILLE, FOCHVILLE, PARYS EN OMGEWING. Skakel Elaine (018) 292 1615 www.bertsbricks.co.za.

* Voorwaardes geld.

1 Jps meubel vervoer persoonlike toesig + bestuur beste diens gewaarborg stoor.  084597-3434/ 083-498-3309 1. Riko - Vervoer van meubels maak gebruik van verpakingsmateriaal stoor. Beste diens landswyd.  083-416-9696. AANDAG AANDAG AANDAG. Professionele meubelvervoer.  (018) 290-6755.

HUUR

HUUR

TWEEDE VLOER EENHEID. OPPERVLAKTE 274 M².

Skakelpersoon: Lukas Etsebeth (018) 294-9019 of 083-468-6702 en Jana Burger (018) 294-9005 of 083-327-6710 ( tydens kantoorure Maan -Vry 08:00 - 16:30)

DROOGTE’S VERVOER Wil u verhuis? Benodig u ‘n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir ‘n gratis kwotasie! 082-553-8226.

EMPI Meubelvervoer

Vir alle vervoer o.a. meubelvervoer. Het ook jare ondervinding. Pak self, en hou volle toesig. Pieter 073-525-6536. 076 814-6100 (W) (018) 484-1725 (H)

MAESTRO CARPET CLEANERS - 5 carpets R440 & L/S - R320. We remove cat & dog odours. Andries 074 717 6039. 24/7

JJW

AFSAAG EN UITHAAL VAN BOME

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824

RUIM KANTORE TE HUUR

MET GERIEWE NELSON MANDELA RYLAAN 122; OPPERVLAKTE TE 425M². TE

Cilda Viviers

(018) 297 8168 082 950 9633

What about the living?

HET VERHUIS NA 98A KRUISSTR POTCHEFSTROOM.

TRANSPORTER Beste prys en diens, algemene vervoer, mini treke landwyd.  084-218-2447

JANNIE VAN GRAAFF LOODGIETERS

It’s a sign of respect to cover the dead.

082 302 7995 AL-JO TV

Meubelvervoer-landswyd verpakking versekering 16jr Eagle arms Trans cc.  076-472-3356 eaglearmstrans. eat@vodamail.co.za

24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

KIND VERDRINK

MOENIE DAT JOU KIND VERDRINK NIE! Vir Veiligheidsnette /seile Skakel Elize 072-187-2754.

TV BUDDIES Installering van DSTV Herstelwerk: TV’s, Hi-fi’s, DVD spelers en Naaldwerkmasjiene.

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter).

V4 5 in ONE PROTECTOR MATSKOONMAAKDIENSTE

6 Julie 2012

Clean-o-vate • WAS VAN MATTE EN BEKLEEDSELS.

• SEËL & SKUUR

VAN HOUTVLOERE

• SKOONMAAK EN

BEHANDELING VAN LEERBEKLEEDSEL

• SCOTCHGUARD

Skakel Riaan 083-654-7481

ROYAL SERVICES

Skakel vir gratis kwotasies en diepreining van matte en meubels. Ons doen ook “Fabric protection” Voorheen Cleaning Specialists

Skakel: 079 499 9930

B A I L L I E P A R K: 3 Slpk dupleks meenthuis @ R5 240 p/m.  082-885-9319. FOCHVILLE: 2 slpk meenthuis, 1 badk, 1 motorhuis, eie tuin @ R3 300 p/m, water ingesluit. Koopkrag.  074-631-9976. KANONNIERSPARK: 4 slpk meenthuis @ R5 580 p/m.  082-888-2247. NOORD SENTRAAL: 2 slpk dupleks meenthuis @ R4 570 p/m.  074-631-9976. Welverdiend flat 2 1/2 bedrooms, lounge, dinng, kitchen 1 bath, R2 000+k dep R2 000.  Piet 084019-2497

MEENTHUIS TE HUUR 2, km vanaf NWU hoofhek. 3 slpk, 2½ badk, sitk, eetk, komb, 155m², 1 motorhuis, 1 parkering, stoep, tuintjie, tuinjong. R6000 p/m. Deposito R4 500.

Skakel Amanda 082-840-1634 of (012) 661-7438

KANTORE TE HUUR

94 VIERKANTE METER LUUKSE KANTORE. BESKIKBAAR VANAF 1 JUNIE 2012

SKAKEL: 082 788 5932 083 778 4890

KANTORE TE HUUR Octron gebou op eerste vloer. H/v James Moroka en Autostraat. Skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30

1-STE KLAS EIENDOMME TE HUUR. REUSE VERSKEIDENHEID.  JUST LETTING (018) 293-1858 OF (018) 468-8446. 3 Slpk, 2 badk, swembad, 1 motorhuis, 1 afdak en netjiese tuin. Sentraal. R6 000 p/m.  Rikus 082-805-4588. Bailliepark 3 slpk, dubbel geriewe R8 800pm + dep.  082-706-0363 GRIMBEECKPARK: 4 slpk huis met woonstel @ R13 000 p/m.  074-241-9577. Huis te huur: Dam area 3/4 slaapkamer, 2 bdk R8 500pm w/l uitgesluit.  082-820-2400 TE HUUR: 3DE HUIS op plot, 9 km vanaf Mall. R3 300 p/m. Beskikbaar 1 Augustus.  Koos 083-627-4425.

Nommer 1 in VERHURINGS Retiefstraat Retiefstraat 018 297 5777 018 297 5777 Mooirivier Mall Mooirivier Mall 018 293 2237 018 293 2237

1 Slaapkamer w/stel, 1 persoon, geen troedeldiere. R900 dep, R1900pm w/k uitgesluit.  Nico 072357-7853 1 SLPK WOONSTEL te Peter Mokaba 133. R2 000 p/m, w&l uitgesluit. Deposito R2 000. Beskikbaar 1 Augustus 2012.  Esna by (018) 294-8583. 2 Bedroom flat Willow Manor Bailliepark R4200pm. Available 01 July2012  Mario 073-469-2352 2 Slaapkamer woonstel te huur. R2 500pm, krag uitgesluit. Deposito R2 500. Onmiddelik beskikbaar.  082-464-1405 2 Slk woonstel te huur in Fochville vir R3 700 p/m. Met eie erf.  084-5058258 2 Slpk w/s te huur! R2800pm + Dep naby Bailliepark geen kinders.  081-426-7491 3 Slk woonstel R2 500 pm R2 500 dep. Prepaid water ing. Welverdiend  079497-8734 B A I L L I E PA R K : 1 slpk tuinwoonstel @ R2 800 p/m, w&l ingesluit.  079-511-6506.

STOORRUIMTE VIR MEUBELS, VOERTUIE EN WOONWAENS TE HUUR TEEN BILLIKE TARIEWE.

SKAKEL (018) 290 5018 GEDURENDE KANTOOR URE VIR ENIGE NAVRAE.

DEELKRAAL ESTATES

3 EN 4 SLPK HUISE TE HUUR TE DEELKRAAL, NABY CARLETONVILLE. PRYSE VANAF R3 000 PER MAAND.

SKAKEL ESTIE OF MIEMS BY

018 785 5440

B/Park garden flat, 3b/d. 2 Bath, 1 carport prep aid immediatley available R4 500pm.  083-683-8894. South 1 bedroom garden flat R3000pm, w+e included  083-683-8894 Bachelor w/s te huur sen traal.Middedorp Potchef stroom. 01 Aug @ R1 700  082-756-6423 BAILLIEPARK. DIE WILGER. Nuwe bachelor woonstelle @ R2 900 p/m (krag ingesluit). Goeie sekuriteit, wassery, skoonmaakdiens, gimnasium, braaigeriewe.  Ellen 082-652-9404. Fochville 1 Slpk woonstel vir enkel persoon w/l ing. R2 200pm  Elize 072-187-2754 Groot 2 slpk Suid sentraal grondvloer, toesluit m/huis, eie tuin, nuwe kombuis R3 700pm s/dep.  Albert 071-606-0815 Nejiese geboude bachelor w/s R 2000. Krag/ water ingesl. SL/dep R1000,  071-334-2621 Netjiese 1 slpk w/s alle geriewe. Beskikbaar vanaf 31 Julie 2012.Sentraal R2 500pm, munisipale fooie uitgesluit. Geen honde.  083-327-8040 Netjiese bachelor w/stel te huur. Eie parkering vei lig. Huur R1 800pm krag ingesl + dep Suid dorp.  078-237- 87141 Nuwe bachelor. R2 620 p/m. Afdak, swembad en 1.5 km van die Puk.  Riaan 082-805-4588. Potch. 1 Slpk w/stel: R2 000. 2 Slpk w/stel: R2 500 w&l uitgesl op ‘n kleinhoewe.  074-620-5499. Potch close to Vuselela & Pick & Pay; new flats; bachelor R2 500pm, 1 bedr R3 500pm.  074368-2546/ 071-697-5739 Ruim 2 slpk woonstel. Sentraal, Walter Sisulustraat. R4 400 p/m. Dadelik beskikbaar. 2 Slpk studentewoonstel, 800 m vanaf Puk. R4 950 p/m. Dadelik beskikbaar.  Blue Potato Eiendomme 082-867-0188. SENTRAAL DORP: 1 Slpk. Vista @ R2 420 p/m. 2 Slpk: Heidehof @ R3 000 p/m. Ou Bailliepark. Tuinwoonstel @ R2 000 p/m. Verkieslik werkende jong man.  Potch Eiendomme (018) 297-5506.


6 Julie 2012

1. 2 Slpk studente w/stel. Bult, veilige kompleks: R4 400 p/m. 2. 2 Slpk w/stel. Sentraal. Onderdakparkering: R4 400 p/m. 3. 2 Slpk dupleks. Sentraal, dadelik beskikbaar: R4 400 p/m. 4. 2 Slpk dupleks. Sentraal, beskikbaar vanaf 1 Sept: R4 400 p/m. ď&#x20AC;¨ Huizemark Potchefstroom (018) 297-8338. E-pos: potchefstroom @huizemark.com

SENTRAAL GELEĂ&#x2039;

1 x 2 Slaapkamer woonstel te huur. Huurgeld: R2 100 p/m. Deposito R2 100. Koop kragkaart & kontrak R450. Skakel (018) 297 5571 of 082 962 5457 2 Slpk w/stel plot Wilgeboom. Toegangbeheer. Geen hond. Huur: R3300. Deposito R2500. Krag ekstra beskikbaar.

083 510 7123

WOONSTEL TE HUUR VYFHOEK PLOTTE Sitkamer, kombuis, 2 slpk, 1 badk (stort, wasbak & toilet) ERF - GEEN TROETELDIERE WATER - R80 p/m LIGTE METER KRAG HUURKONTRAK 1 JAAR HUUR: R3 500 p/m deposito betaalbaar SKAKEL ALINDA FOUCHE (018) 297 6588 (K/U) 2 SLAAPKAMER WOONSTEL NABY PUK, ONDERDAKPARKERING. SEKURITEIT 082 412 5549

3 Rooms in lovely house for rent. Near old Pick & Pay. R2 500 incl w+l. ď&#x20AC;¨ Pierre 073-123-9456 Kamer in deel huis onmiddelik beskikbaar, R1 000pm w+k ingesluit. Vei lige parkering.ď&#x20AC;¨ 082-7816004 KAMER IN STUDENTE huis te huur vanaf R1 265 p/m. ď&#x20AC;¨ Potch Eiendomme by (018) 297-5506. Potch from R1 300pm. ď&#x20AC;¨ 082-623-1521/ 074368-2546/ 071-697-5739 during ofďŹ ce hours

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonvil e) by (018) 788-6693

21

Potchefstroom Herald House for sale - Oberhol zer R595 000. 3 Bedr, 1 Bathroom, lounge, dining. Kitchen, open plan well maintained. ď&#x20AC;¨ Mari Louw 082-461 1829

 

    !"!#$$"!%%! & '(,    

    ) !) *!)+!'!"&!'!)#!( -%$(.# / 0,   ) )

  "# $   & '(1 ,0 23 2 % &'()  # * +  ), 

   & '(#  ,

 $ 

 .

-   -(()+ )  ), 

VAAL RIVIER PLOT VIR VAKANSIE OF NAWEEK ONTSPANNING, ongeveer 20km boot water asook visvang. 21ha groot naby Orkney Vaal boot klub aan Vrystaat kant. 50% aandeel beskikbaar en elke aandeelhouer besit sy eie naweek huis, lapa en boot-jetty. Plot is in maatskappy geregistreer, slegs maatskappy registrasie oordragkoste betaalbaar. Prys R1.5 miljoen, of naaste aanbod.

Skakel Pieter Booysen 083 555 4949 of 018 468 7780

TE KOOP: Eiendomme s'ROOTSTOOR PLUSSTOREPLUS KLEEDKAMERS 'ROOTMĂ&#x153; s3UIDDORP WONINGSTE KOOP 3LPK METDUBBEL GERIEWE Skakel: 083 286 7873 of

House for sale: Save, buy direct. 13 Juliana str, Ober holzer. New Geyser & stove. R549 999 ď&#x20AC;¨ (018) 788-5874 House for sale in Khutsong: 3 bedroom, 1 bathroom,living plus dining area and kitchen. Urgent sale, bargain for cash buyer. ď&#x20AC;¨ (018) 7885874 Huis te Miederpark: 3 x slpk, 2 x badk, 2 x m/huise. Gerekenariseerde besproeiing. R1 050 000. ď&#x20AC;¨ Esna 082-746-7229.

Erf te koop 495m² naby Potch mall sek kompleks grens aan golfbaan. R 350 000 ď&#x20AC;¨ 081-307-0818

3 Bedroom house in Ikageng for sale. R420 000 (Neg) ď&#x20AC;¨ Rocco 082-924-0664 House for sale - Carleton ville. 3 Bedr, 1 bathroom, lounge, dining room, beautifull kitchen, walking distance from CBD, near school R630 000 ď&#x20AC;¨ Ma rie Lourens 079-889-0334

Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u

Hard working lady seeks domestic work wash, clean, iron ect. ď&#x20AC;¨ Granny 078-918-7826

Africa classy ladies in Paradise to blow your mind. ď&#x20AC;¨ Zoe 084-488-0724

Hard working lady seeks work in security or cleaning and has Grade 12 ď&#x20AC;¨ Julia 079-857-0537

EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Professional, Private, secure. Potch ď&#x20AC;¨ 073-9279858/ 079-666-0431

Hard working lady seeks domestic work wash, iron, clean. ď&#x20AC;¨ Rosinah 072808-0116

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 24/2012

Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Beskermingstoerusting en Skakelare in die 66/11 kV Substasie SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 20JULIE 2012. VerseĂŤlde tenders wat duidelik gemerk is â&#x20AC;&#x153;TENDER 24/2012: Raadgewende In-genieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Beskermingstoerusting en Skakelare in die 66/11 kV Substasieâ&#x20AC;? moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, ge-plaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 20 Julie 2012 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. TelegraďŹ ese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie. Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van â&#x20AC;&#x2DC;n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom.

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the Protection Equipment and Switch Gear in the 66/11 kV Substations CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 20 JULY 2012 Sealed tender, duly endorsed â&#x20AC;&#x153;TENDER 24/2012: Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the Protection Equipment and Switch Gear in the 66/11 kV Substationsâ&#x20AC;? must be placed in the tender box at the OfďŹ ce of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 20 July 2012 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted. To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the â&#x20AC;&#x153;City Treasurerâ&#x20AC;? Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Funktionaliteit

Sub-Criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

SpesiďŹ eke Projek-ondervinding

Ten minste een direkteur moet geregistreer wees as â&#x20AC;&#x2DC;n professionele elektriese ingenieur met ten minste 10 jaar na-graadse relevante ondervinding, en wat die projekleier moet wees. Een permanente personeellid wat ook â&#x20AC;&#x2DC;n geregistreerde professionele elektriese ingenieur of tegnoloog is wat ten minste 5 jaar na-graadse relevante ondervinding het.

5 punte

Organisasie

Die konsultant/besigheid moet â&#x20AC;&#x2DC;n geregistreerde lid wees van die Raadgewende Ingenieurs van Suid-Afrika (â&#x20AC;&#x153;CESAâ&#x20AC;?)

5 punte

Kwaliteit Bestuur

ISO 9001 SertiďŹ kaat

5 punte

Projek-ondervinding

Die konsultant se personeel moet relevante ondervinding hĂŞ in soortgelyke projekte asook relevante ondervinding van soortgelyke gevorderde tegnologiese projekte. Twee punte vir elke 10 jaar gekombineerde ondervinding.

10 punte

Hoeveelheid jare aktief in Ingenieurskonsultasiedienste gebaseer op Elektriese Opgraderingsprojekte met betrekking tot beskermingstoerusting en skakelare

Twee punte per jaar vir Ingenieurskonsultantdienste gebaseer op die opgradering van 66 kV en 132 kV beskermingstoerusting en skakelare.

10 punte

Totale punte vir Funksionaliteit

1. 3 Slpk, 2 badk, GROOT ERF, lapa en swembad: R995 000. 2. Groot 4 slpk huis, groot vertrekke. DRINGEND: R750 000. ď&#x20AC;¨ Linda 082-785-3951.

6 slaap, see uitsig, sekuriteit, privaat strand. SKAKEL 083-442-5986

Kumkani Country Lodge.

Massage therapist sensual full body massage. Private, discreet. Câ&#x20AC;&#x2DC;ville for app. 9am - 6pm ď&#x20AC;¨Demi 082-735-2646.

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 24/2012

073 133 4544.

Vir enige navrae.

SUIDKUS MEENTHUIS

Marina Strand / Uvongo. Vanaf 10 nagte vir R1 800, buite seisoen. ď&#x20AC;¨ 082-920-4063 kantoor-ure.

35 punte

Functionality

Criteria

Maximum number of points

Project speciďŹ c expertise

At least one director to be a registered professional electrical engineer with at least 10 years post graduate experience relevant to the project, and who will be the project leader. One permanent staff member also to be a registered professional electrical engineer or technologist with at least 5 years post graduate experience relevant to the project. Proof to be attached.

5 points

Organization

The service provider/company must be a registered member of the Consulting Engineers South Africa (CESA)

5 points

Quality management

ISO 9001 certiďŹ cation

5 points

Project experience

The service providerâ&#x20AC;&#x2122;s key personnelâ&#x20AC;&#x2122;s experience in projects relevant to this project and similar technologically advanced projects. Two point for every 10 years combined experience.

10 points

Number of years active in Electrical Upgrading Project based Consulting Engineering Services with regard to protection and switchgear

Two points per year of consulting engineering services based on the upgrading of 132 kV and 66 kV protection equipment and switchgear

10 points

Total points for Functionality

35 points

Geen kwotasie sal beskou word as aanvaarbaar as die kwotasie nie die minimum kwaliďŹ serende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie.

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid

Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie. Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverskryginsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees.

The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Councilâ&#x20AC;&#x2122;s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Councilâ&#x20AC;&#x2122;s Supply Chain Management By-Law will also be applicable.

Kennisgewing no. 69/2012

Notice No. 69/201 S TYATYA MUNISIPALE BESTUURDER

S TYATYA MUNICIPAL MANAGER


22

Potchefstroom Herald Marnewick & Greyling Prokureurs

Hardworking lady seeks domestic work clean, iron. Very reliable.  Betty 071-400-6960 Hardworking lady seeks domestic work wash, iron, clean ect. Very reliable. Alinah 076-198-6117 Hardworking lady seeks job in cooking,cleaning.  Eunice 072-664-1238 Simon seeks security work has security certIificate in E/D/C, fire arm training & has code B.  078-139-7847

AGENTE GESOEK vir gevestigde verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za. Algemene kantoor dame word benodig. Skakel vir onderhoud.  082-573-4376 AVON - Join our team. Share in fun. Choose own time and income.  Contact Lizal 081-4634792 EKSTRA INKOMSTE Ons benodig dringend mense bv. tuisteskeppers of afgetredenes om vir ons eiendomme in te bring om te verkoop of te verhuur.  Ons by (018) 297-8338. Haarkapster met kliënte benodig. Michelle & Co Hair Studio. Kontak Alta  (018)788-6362 of Elizabeth  (018) 7862817 IS U TUSSEN 35 EN 55 jaar oud en kry nie werk nie. Is u lus vir ‘n nuwe uitdaging? Werk flexi tye. Werk vir kommissie. Moet eie vervoer hê. E-mail CV’s na applybymail@gmail.com Opsoek na skoonheids te rapeut en haarkapster, vriendelik en betroubaar.  Marli 072-8214-722 ORYX PERSONNEL: Registreer by ons as ‘n werksoeker en word oorweeg vir vele vakatures.  Marinda vandag by (018) 294-4664. Pos beskikbaar vir Administratiewe Assistent by gevestigde verhuringsagentskap. Basiese salaris R4 500 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Diensaanvaarding onmiddellik. E-pos CV na letting@mweb.co.za VACAN CY. SALES CONSULTANT required in Carletonville. Opportunity available in cell phone industry. Requirements: minimum Gr. 12. Sales experience. Good communication skills (Afrikaans & English). Computer literated. Cell phone experience will be advantage. Basic + commission. Fax CV to: 086-230-1099. Closing date: 10 July 2012. We are looking for a Driver with code 10 & PDP lisence Carletonville area only. Fax CV to  (018) 786-2670 DIY DE POT

GEKWALIFISEERDE MANS HAARKAPPER BENODIG VIR MANS HAARSALON. VERKIESLIK MANSPERSOON.

SKAKEL: 071 290 5881

SKULDINVORDERAAR

benodig. Posvereistes: Graad 12 Ondervinding in skuldinvordering / inbelsentrum sal as aanbeveling dien. Rekenaarvaardig: Word & Excell; Goeie kommunikasievermoë; Ten volle tweetalig (Afrikaans & Engels) Aanstelling onderhewig aan proeftydperk.

Kruger rande gesoek vir kontant. Kruger rands wanted for cash.  081-234-5099

VACANCIES

VEILINGS VACANCIES

6 Julie 2012

POTCH EIENDOMSONTWIKKELING FIRMA BENODIG ADMIN ASSISTENT SITE VOORMAN KWALIFIKASIES EN ERVARING: Graad 12 / Matriek Graad 12 / Matriek Rekenaarvaardig Vorige Ervaring: Projek Bestuur Rybewys Voorkeur (Boubedryf) Vorige Admin Ervaring Rybewys SALARIS EN SLUITINGSDATUM R4,500-00 Onderhandelbaar R4,500-00 Onderhandelbaar Stuur CV na 086 514 4620 voor 11 Julie 2012 (Sluitingsdatum) Skakel 083 327 7391 vir navrae (08:00-17:00)

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

E-pos u CV aan: margreypotch@ mwebbiz.co.za of lewer per hand af te Boshoffstraat 5, Potchefstroom Sluitingsdatum: 11 Julie 2012

PRES LES

IF YOU WANT TO BE A CONSULTANT Please call Miza (018) 783-1316 or 082-535-8206 E-mail: mizatembe@ vodamail.co.za SALES REPRESENTITIVE A company in Wadeville, Germiston requires SALES REPRESENTITIVES. These representitives should have a good knowledge relating to the boilogical field. Experience in the biohazardous waste field would be preferable. Salary negotiable Please e-mail your CV to: ann@clinx. co.za

Pos beskikbaar vir

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 21/2012

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 21/2012

Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Installasie van 11 kV kabels by die nuwe SSK Substasie en die Opgradering van die Kabelnetwerk na Baillie Park. SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 20 JULIE 2012. Verseëlde tenders wat duidelik gemerk is “Tender 21/2012: Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Installasie van 11 kV kabels by die nuwe SSK Substasie en die Opgradering van die Kabelnetwerk na Baillie Park” moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, geplaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 20 Julie 2012 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. Telegrafiese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie. Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van ‘n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom.

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the installation of 11 kV Cables at the new CBD Substation and the Upgrading of the Cable Network to Baillie Park. CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 20 JULY 2012 Sealed tender, duly endorsed “Tender 21/2012: Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the installation of 11 kV Cables at the new CBD Substation and the Upgrading of the Cable Network to Baillie Park” must be placed in the tender box at the Office of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 20 July 2012 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted. To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the “City Treasurer” Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Funktionaliteit

Sub-Criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

Spesifieke Projek-ondervinding

Ten minste een direkteur moet geregistreer wees as ‘n professionele elektriese ingenieur met ten minste 10 jaar na-graadse relevante ondervinding, en wat die projekleier moet wees. Een permanente personeellid wat ook ‘n geregistreerde professionele elektriese ingenieur of tegnoloog is wat ten minste 5 jaar na-graadse relevante ondervinding het.

5 punte

Die konsultant/besigheid moet ‘n geregistreerde lid wees van die Raadgewende Ingenieurs van Suid-Afrika (“CESA”)

5 punte

Kwaliteit Bestuur

ISO 9001 Sertifikaat

5 punte

Projek-ondervinding

Die konsultant se personeel moet relevante ondervinding hê in soortgelyke projekte asook relevante ondervinding van soortgelyke gevorderde tegnologiese projekte.

10 punte

Organisasie

KASSIERE

by@officeworld Potchefstroom, lewer asb CV’s af by Lukestraat 7, vir aandag Thys Smit!! SHOP ASSISTANT / SALES LADY NEEDED URGENTLY SPECTRUM RADIO & TV, 55 VAN ZYL SMIT STREET, CARLETONVILLE C.V REQUIRED

Twee punte vir elke 10 jaar gekombineerde ondervinding. Hoeveelheid jare aktief in Ingenieurskonsultasiedienste gebaseer op Elektriese Opgraderingsprojekte Totale punte vir Funksionaliteit

Twee punte per jaar vir Ingenieurskonsultantdienste gebaseer op 11 kV kabelopgraderingsprojekte.

10 punte

35 punte

Geen kwotasie sal beskou word as aanvaarbaar as die kwotasie nie die minimum kwalifiserende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie.

Functionality

Criteria

Maximum number of points

Project specific expertise

At least one director to be a registered professional electrical engineer with at least 10 years post graduate experience relevant to the project, and who will be the project leader. One permanent staff member also to be a registered professional electrical engineer or technologist with at least 5 years post graduate experience relevant to the project. Proof to be attached.

5 points

Organization

The service provider/company must be a registered member of the Consulting Engineers South Africa (CESA)

5 points

Quality management

ISO 9001 certification

5 points

Project experience

The service provider’s key personnel’s experience in projects relevant to this project and similar technologically advanced projects. Two point for every 10 years combined experience.

10 points

Number of years active in Electrical Upgrading Project based Consulting Engineering Services

Two points per year of 11 kV cable upgrading project business consulting engineering services

10 points

Total points for Functionality

35 points

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid

Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie. Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees.

The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Council’s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Council’s Supply Chain Management By-Law will also be applicable.

Kennisgewing no. 66 /2012

Notice No. 66/2012

S TYATYA MUNISIPALE BESTUURDER

S TYATYA MUNICIPAL MANAGER


6 Julie 2012

23

Potchefstroom Herald

• VACANCIES • VEILINGS • VACANCIES • VEILINGS BENODIG ALGEMENE KANTOORDAME MOET ONDERVINDING IN KREDITEURE, DEBITEURE EN AANKOPE HÊ, PASTEL SAL VOORDELIG WEES. STUUR VERKORTE CV NA

JOB OPPORTUNITIES

s3OUTH$EEP 3OUTH3HAFTs&ITTER $IESEL%XPERIENCE s$IESEL -ECHANICs-INERs&ITTER(YDRAULICS 0REFERABLYOWNACCOMMODATION /WN4RANSPORT Fax CV’s to Ettienne at 086 553 9239 (Certified copies of Qualifications attached)

BENODIG MEGANIESE VERTEENWOORDIGER VORIGE MEGANIESE VERKOOPS ONDERVINDING SAL VOORDELIG WEES, DOELGERIG MOET ONAFHANKLIK KAN WERK. STUUR CV NA

018 771 2147 OF E-POS: imef1@imegroup.co.za

018 771 4217 OF E-POS: imef1@imegroup.co.za

KONSTRUKSIE VOORMAN BENODIG

Moet kennis en vaardighede hê van die volgende: • Bou bestuur • Beplanning en uitvoering • Bestuur van materiaal • Alle aspekte van huis konstruksie • Kwaliteitsbeheer • Eie vervoer verpligtend • Mededingende salaris Faks of e-pos jou CV na:

(018) 297-8899 a.rsnyman@vodamail.co.za A well established Audit firm has a vacancy for a

NEWLY QUALIFIED CA(SA) OR CFA

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 22/2012

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 22/2012

Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Geïntegreerde Aanvraag-bestuursisteem SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 20 JULIE 2012 Verseëlde tenders wat duidelik gemerk is “Tender 22/2012: Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Geïntegreerde Aanvraag-bestuursisteem” moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, geplaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 20 Julie 2012 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. Telegrafiese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie. Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van ‘n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom.

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the Integrated Demand Management System CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 20 JULY 2012 Sealed tender, duly endorsed “Tender 22/2012: Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the Integrated Demand Mangement System” must be placed in the tender box at the Office of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 20 July 2012 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted. To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the “City Treasurer” Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Funktionaliteit Spesifieke ondervinding

Projek-

Organisasie

Functionality

Criteria

Maximum number of points

5 punte

Project specific expertise

At least one director to be a registered professional electrical engineer with at least 10 years post graduate experience relevant to the project, and who will be the project leader. One permanent staff member also to be a registered professional electrical engineer or technologist with at least 5 years post graduate experience relevant to the project. Proof to be attached.

5 points

5 punte

Organization

The service provider/company must be a registered member of the Consulting Engineers South Africa (CESA)

5 points

Sub-Criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

Ten minste een direkteur moet geregistreer wees as ‘n professionele elektriese ingenieur met ten minste 10 jaar na-graadse relevante ondervinding, en wat die projekleier moet wees. Een permanente personeellid wat ook ‘n geregistreerde professionele elektriese ingenieur of tegnoloog is wat ten minste 5 jaar na-graadse relevante ondervinding het. Die konsultant/besigheid moet ‘n geregistreerde lid wees van die Raadgewende Ingenieurs van SuidAfrika (“CESA”)

Kwaliteit Bestuur

ISO 9001 Sertifikaat

5 punte

Quality management

ISO 9001 certification

5 points

Projek-ondervinding

Die konsultant se personeel moet relevante ondervinding hê in soortgelyke projekte asook relevante ondervinding van soortgelyke gevorderde tegnologiese projekte. Twee punte vir elke 10 jaar gekombineerde ondervinding.

10 punte

Project experience

The service provider’s key personnel’s experience in projects relevant to this project and similar technologically advanced projects. Two point for every 10 years combined experience.

10 points

Hoeveelheid jare aktief in Ingenieurskonsultasiedienste gebaseer op Elektriese Aanvraagbestuursprojekte

Twee punte per jaar vir Ingenieurskonsultantdienste gebaseer op Aanvraagbestuursprojekte

10 punte

Number of years active in Electrical Demand Management based Consulting Engineering Services

Two points per year of consulting engineering services based on Demand Management projects

10 points

Totale punte vir Funksionaliteit

35 punte

Geen kwotasie sal beskou word as aanvaarbaar as die kwotasie nie die minimum kwalifiserende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie.

Total points for Functionality

35 points

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid

Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie. Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverskryginsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees.

The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Council’s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Council’s Supply Chain Management By-Law will also be applicable.

Kennisgewing no. 67 /2012

Notice No.67 /2012

S TYATYA MUNISIPALE BESTUURDER

S TYATYA MUNICIPAL MANAGER

in Potchefstroom. Key requirements: • Financial audit experience • Proof of academic records • Must be dynamic, hard-working and willing to take on responsibilities. • Valid driver’s license and own transport • Must be bilingual in Afrikaans and English.

Fax complete CV with copy of ID to 086 602 0079 or e-mail to: Jurgensvs@gmail.com Vakante betrekking vir ‘n

ONTVANGSDAME

by ‘n gevestigde Ouditeurs firma Vereistes: • Rekenaargeletterd. • Geldige rybewys. • Eie vervoer. • Ten volle Afrikaans en Engels magtig. • Netjies, stiptelik en goeie gesondheid. Faks volledige CV met afskrif van ID dokument na

086 602 0079

or e-mail to: Jurgensvs@gmail.com

NORTH WEST MENTAL HEALTH SOCIAL WORK SUPERVISOR

North West Mental Health is a NGO that work with communities in the North West Province to achieve the highest possible level of mental health for all. Job requirements: • Graduate qualification in Social Work • Registered with the SACSSP • At least 5 years experience as a Social Worker • Experience as a Social Work Supervisor will be to your advantage • Leadership Skills • Administrative Skills • Supportive Skills • Educational Skills • Good knowledge/ understanding of relevant Act’s in Social Work • Good writing and communication skills • Good computer literacy • Valid manual Code B Driver’s Licence Submit a shortened CV with the names of two referees with contact details addressed to: The Director, North West Mental Health. Email: nwmhdirector@gmail.com Postal Address: PO Box 2438, Potchefstroom, 2520. Hand Deliver: 29 Du Plooy Street, Potchefstroom.

CLOSING DATE: 14 JULY 2012 AT 12H00


24

Potchefstroom Herald

KENNISGEWINGS VACANCIES • VACANCIES

6 Julie 2012

Montana Laundries has a temporary position for a

UNIT MANAGER at Mediclinic Potchefstroom . From August to December 2012

KEY PERFORMANCE AREAS: • Manage staff compliment of 10 people • Manage the daily operation of the laundry and linen room • Attend to all laundry related queries • Maintain a high customer service MINIMUM REQUIREMENTS: • A matric certificate or equivalent • Able to work under pressure • Have own transport • Willing to work overtime and weekends if required • Computer literate in Microsoft Word, Excel, Outlook Express

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 23/2012

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 23/2012

Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van ‘n SCADA en Kragkwaliteit-sisteem vir Tlokwe Stadsraad: Elektrisiteit Fase 3 SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 20 JULIE 2012 Verseëlde tenders wat duidelik gemerk is “Tender 23/2012: Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van ‘n SCADA en Kragkwaliteit-sisteem vir Tlokwe Stadsraad: Elektrisiteit Fase 3” moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, geplaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 20 Julie 2012 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. Telegrafiese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie. Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van ‘n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom.

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of a SCADA and Power Quality System for Tlokwe City Council: Electricity Phase 3 CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 20 JULY 2012 Sealed tender, duly endorsed “Tender 23/2012: Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of a SCADA and Power Quality System for Tlokwe City Council: Electricity Phase 3” must be placed in the tender box at the Office of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 20 July 2012 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted. To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the “City Treasurer” Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchef-stroom.

Sub-Criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

Functionality

Criteria

Maximum number of points

Ten minste een direkteur moet geregistreer wees as ‘n professionele elektriese ingenieur met ten minste 10 jaar na-graadse relevante ondervinding, en wat die projekleier moet wees. Een permanente personeellid wat ook ‘n geregistreerde professionele elektriese ingenieur of tegnoloog is wat ten minste 5 jaar na-graadse relevante ondervinding het.

5 punte

Project specific expertise

At least one director to be a registered professional electrical engineer with at least 10 years post graduate experience relevant to the project, and who will be the project leader. One permanent staff member also to be a registered professional electrical engineer or technologist with at least 5 years post graduate experience relevant to the project. Proof to be attached.

5 points

Die konsultant/besigheid moet ‘n geregistreerde lid wees van die Raadgewende Ingenieurs van SuidAfrika (“CESA”)

5 punte

The service provider/company must be a registered member of the Consulting Engineers South Africa (CESA)

5 points

Funktionaliteit Spesifieke ondervinding

Projek-

Organisasie

Organization

Kwaliteit Bestuur

ISO 9001 Sertifikaat

5 punte

Quality management

ISO 9001 certification

5 points

Die konsultant se personeel moet relevante ondervinding hê in soortgelyke projekte asook relevante ondervinding van soortgelyke gevorderde tegnologiese projekte. Twee punte vir elke 10 jaar gekombineerde ondervinding.

10 punte

Project experience

The service provider’s key personnel’s experience in projects relevant to this project and similar technologically advanced projects. Two point for every 10 years combined experience.

10 points

Hoeveelheid jare aktief in Ingenieurskonsultasiedienste gebaseer op Elektriese SCADA projekte

Twee punte per jaar vir Ingenieurskonsultantdienste gebaseer op Elektriese SCADA projekte

10 punte

Number of years active in Electrical Consulting Engineering Services based on Electrical SCADA projects

Two points per year of consulting engineering services based on electrical SCADA projects

10 points

Totale punte vir Funksionaliteit

35 punte

Geen kwotasie sal beskou word as aanvaarbaar as die kwotasie nie die minimum kwalifiserende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie.

Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie. Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverskryginsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees. Kennisgewing no. 68 /2012

S TYATYA MUNISIPALE BESTUURDER

by 12h00pm on the 14th of July 2012.

HABiTAT Verwe, Hardeware & Elektries Habitat beskik tans oor die volgende vakatures vir hardwerkende individue:

1) ADMIN: MENSLIKE HULPBRONNE: a. Vorige ondervinding sal as aanbeveling dien b. Werksure: Maandag - Vrydag: 07:30 - 17:00 2) ELEKTRIESE AFDELING: VERKOPE: a. Vorige ondervinding sal as aanbeveling dien b. Werksure: Maandag - Vrydag: 07:30 - 17:15 en Saterdag: 07:30 - 13:15

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: RC/08/2011 In die saak tussen: NAUSHAD HASSIM N.OG Eksekusieskuldeiser en CHARLENE THERESA VAN WYK T/A PARTMAN 1ste Eksekusieskuldenaar NICOLAAS CORNELIUS JOHANNES COLLINS 2DE Eksekusieskuldenaar KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM

35 points

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid

The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Council’s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Council’s Supply Chain Management By-Law will also be applicable. Notice No.68 /2012

annaline@firstgarment.co.za or fax 086 689 3302

Handig CV in te James Morokastraat 69-71, Potchefstroom. Sluitingsdatum: 12 Julie 2012. Aansoekers wat na 25 Julie 2012 nog nie terugvoering ontvang het nie, se aansoeke was onsuksesvol.

Projek-ondervinding

Total points for Functionality

Any previous hotel / hospital laundry experience would be an advantage. In line with the Bidvest Laundry Group employment equity objectives, preference will be given to people from designated groups. Please submit your CV by e-mail to

S TYATYA MUNICIPAL MANAGER

TEN UITVOERLEGGING van ‘n vonnis van die Landdros, POTCHEFSTROOM gedateer 07/12/2011 sal ondervermelde goedere om 14h00 op 18 Julie 2012 per publieke veiling te FORSMANSTRAAT 8, POTCH INDUSTRIA, POTCHEFSTROOM,deur die BALJU vir die Landdroshof van POTCHEFSTROOM aan die hoogste bieër vir kontant verkoop word, naamlik: 1 x MERCEDES TIPPER TRUCK - CMN417NW 1 x RED & BLACK LINDE FORK LIFT H2X351K05920 1x PIGGY BACK TRAILER (IF ON PREMISES) GETEKEN te POTCHEFSTROOM op die 03DE dag van JULIE 2012. (get) MC SCHEEPERS EISER SE PROKUREURS SCHEEPERS PROKUREURS DU PLOOY STRAAT 71 A POTCHEFSTROOM, TEL: 018 297 1217/ 297 2156 VERW: SCHEEPERS/ek/ Lëer nr: N277 ..................................................................................p645

KENNISGEWINGS • NOTICES


6 Julie 2012

25

Potchefstroom Herald

KENNISGEWINGS KENNISGEWINGS KENNISGEWINGS

ADMINISTRATIEWE KLERK TE CARLETONVILLE

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

U verantwoordelikhede sal die volgende insluit : Die verskaffing van professionele administratiewe- en sekretariĂŞle-ondersteuning. Skakeling met bestaande en nuwe kliĂŤnte. Akkurate voorbereiding, prossesering en finalisering van â&#x20AC;&#x2DC;n verskeidenheid dokumentasie. Om vir die posisie in aanmerking te kom moet u oor die volgende beskik: 6AARDIGHEIDIN-3/FlCE7ORD %XCELLEN Outlook) sowel as bogemiddelde tikspoed en akkuraatheid. Ten volle tweetalig sowel as uitstekende menseverhoudinge, kantooradministrasie en organiseringsvermoĂŤ. Professionele voorkoms en optrede, diplomaties, etiese en vertroulikheidsnorme. Sonder toesig kan funksioneer en prestasie georienteerd wees. Ondervinding in die finansiĂŤle dienste bedryf, veral lewens- en beleggingsomgewing sowel as Spotlight sal as aanbeveling dien. Alle kortlyskandidate sal onderwerp word aan verwysings en kredietkontrole. Faks of e-pos u cv voor 20 Julie 2012 aan: 086 675 2248 of info@westgold.bluestarbiz. co.za

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

ARTIKEL 35(5) ADVERTENSIE IN DIE BOEDEL VAN WYLE MOMPOETSE ELIZABETH POOE, IDENTITEITSNOMMER 270706 0174 08 1, ONGETROUD EN GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE SEBAKWANESTRAAT 38, IKAGENG, POTCHEFSTROOM EN WAT OP DIE 9DE DAG VAN SEPTEMBER 2007 OORLEDE IS. BOEDELNOMMER : 10789/2008. INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET 66 VAN 1965 WORD HIERBY KENNIS GEGEE DAT DIE DUPLIKAAT VAN DIE LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSIEREKENING VAN DIE BOVERMELDE BOEDEL IN DIE KANTOOR VAN DIE MEESTER VAN DIE HOOGGEREGSHOF TE PRETORIA EN DIE LANDDROS VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM VIR â&#x20AC;&#x2DC;N TYDPERK VAN 21 DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN (6 JULIE 2012), TER INSAE LĂŞ VIR ALLE PERSONE WAT DAARBY BELANG HET. INDIEN BINNE GENOEMDE TYDPERK GEEN BESWAAR DAARTEEN BY DIE BETROKKE MEESTER INGEDIEN WORD NIE, GAAN DIE EKSEKUTEUR OOR TOT DIE UITBETALING INGEVOLGE GEMELDE REKENING. EKSEKUTEUR, P/A MARNEWICK & GREYLING PROKUREURS, BOSHOFFSTRAAT 5, POSBUS 15, POTCHEFSTROOM, TEL: 018 293 2592 VERWYSING: YV0150 ..................................................................................P643 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

ARTIKEL 35(5) ADVERTENSIE KENNISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE GERHARDUS BARTHOLOMEĂźS SAAIMAN, IDENTITEITSNOMMER 381115 5045 08 8, WIE BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD WAS MET MARIA MAGDALENA SAAIMAN, IDENTITEITSNOMMER 420710 0036 08 3, WIE GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE MOOILAAN 14, BAILLIE PARK, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 27STE DAG VAN JANUARIE 2012 TE POTCHEFSTROOM OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 1312/2012. KENNIS WORD HIERMEE GEGEE INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET NR 66 VAN 1965 DAT DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIEREKENING IN BOGEMELDE BOEDEL TER INSAE SAL LĂŞ TE KANTORE VAN DIE MEESTER VAN DIE NOORDWES HOĂ&#x2039; HOF TE MMABATHO EN DIE LANDDROS TE POTCHEFSTROOM VIR â&#x20AC;&#x2DC;N TYDPERK VAN 21 (EEN-ENTWINTIG) DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN NAAMLIK 6 JULIE 2012. SANET RAS PROKUREURS, PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268, POTCHEFSTROOM, 2520, PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR VERWYSING: ST RAS/cv/S376 ..................................................................................p638 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 19/2012

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 19/2012

Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Elektriese Ingenieurskonstruksie dienste vir die voorsiening en installasie van straatligte vir Tlokwe Stadsaad: MC Rooderylaan. SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 20 JULIE 2012 VerseĂŤlde tenders wat duidelik gemerk is â&#x20AC;&#x153;Tender 19/2012: Elektriese Ingenieurskonstruksie dienste vir die voorsiening en installasie van straatligte vir Tlokwe Stadsaad: MC Rooderylaanâ&#x20AC;? moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, geplaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 20 Julie 2012 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. TelegraďŹ ese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie. CIDB Kategorie 4EP Kontrakteurs en hoĂŤr mag tender. Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van â&#x20AC;&#x2DC;n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom.

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Electrical Engineering construction services for the provision and installation of street lights for the Tlokwe City Council: MC Roode Drive. CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 20 JULY 2012 Sealed tender, duly endorsed â&#x20AC;&#x153;Tender 19/2012: Electrical engineering construction services for the provision and installation of street lights for the Tlokwe City Council: MC Roode Driveâ&#x20AC;? must be placed in the tender box at the OfďŹ ce of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 20 July 2012 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted. CIDB Catogory 4 Contactors and higher may tender. To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the â&#x20AC;&#x153;City Treasurerâ&#x20AC;? Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Funksionaliteit

Sub-criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

Bewys van vorige werk met verwysing na soortgelyke vorige projekte

2 punte per afgehandelde projek met â&#x20AC;&#x2DC;n waarde van meer as R500 000,00 (heg bewys aan)

10 punte

Kapasiteit om werk te verrig,met verwysing na hulpmiddels

2 punte per relevante voertuig om werk uit te voer

10 punte

Spesiale vereises om die werk te doen met verwysing na spesiďŹ eke projek, spesiďŹ eke bekwaamheid, deskundigheid en ondervinding.

2 punte â&#x20AC;&#x201C; Elektriese Voorman, 3 punte â&#x20AC;&#x201C; 2 x Elektriese Ambagsman

5 punte

Opleiding aan ten minste 4 lede van die gemeenskap in elektriese netwerk-ontwikkeling en instandhouding

5 punte vir die bewys van â&#x20AC;&#x2DC;n brief of verbinding vir opleiding aan 4 lede van die gemeenskap

5 punte

Totale punte vir funksionaliteit

30 punte

Geen tender sal beskou word as aanvaarbaar as die tender nie die minimum kwaliďŹ serende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie.

Functionality

Sub-criteria (Attach Proof)

Maximum number of points

Proven previous track record, with reference to similar previous projects

2 points per project completed with a value of more than R500 000,00 (references must be provided)

10 points

Capacity to do the work, with reference to resources

2 points per relevant vehicles to execute the work

10 points

Special requirements to do the work, with reference to speciďŹ ed project applicable special skills, expertise and experience

2 points â&#x20AC;&#x201C; Electrical Foreman, 3 points â&#x20AC;&#x201C; 2 x Electrical Artisans

5 points

Skills development to at least four members of community in electrical network development and maintenance

5 points for proof of letter of commitment to develop skills of a least 4 members of community

5 points

Total points for functionality

30 points

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid.

Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie. Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverskryginsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees.

The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Councilâ&#x20AC;&#x2122;s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Councilâ&#x20AC;&#x2122;s Supply Chain Management By-Law will also be applicable.

Kennisgewing no. 65 /2012

Notice No.65 /2012

S TYATYA MUNISIPALE BESTUURDER

S TYATYA MUNICIPAL MANAGER

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES (KREDITEURE EN DEBITEURE) In die boedel van wyle JAN THYS HENDRIKS Gebore: 1961-08-30 voorheen woonagtig te 53 JOHN NOBLESTRAAT, PROMOSA, POTCHEFSTROOM en wie op die 1ste FEBRUARIE 2012 oorlde is. Boedelnommer: 0651/212 (MMABATHO) Krediteure en Debiteure word hiermee versoek om hulle eise in te dien en hulle skulde te betaal binne â&#x20AC;&#x2DC;n tydperk van 30 (dertig) dae gereken vanaf datum van verskyning van hierdie advertensie. EKSEKUTEUR MEV LLS HENDRIKS P/A KLYNVELD-GIBBENS INGELYF NELSON MANDELA RYLAAN 118A POTCHEFSTROOM, 2531 _________________________________________P641 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES NOTICE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS & THE SUBMISSION OF AN ENVIRONMENTAL MANAGMENT PROGRAMME

Notice is given in terms of Section 10 of the Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002 (Act 28 of 2002) and in terms of Regulation 4(6) of the regulations published in Government Notice No. R1183 under Section 26 of the Environmental Conservation Act, 1989 (Act 73 of 1989) to carry out the following mining activities: Phase 1 the loading of the old Gold ore (Au) tailings onto trucks and hauling it to a licenced plant for processing and Phase 2 will consist of opencast mining of the goldreef over a certain portion of Portion 2 & a CERTAINPORTIONOF0ORTIONOFTHEFARM%LEAZER)0 IN Klerksdorp district, Northwest Province. s $ESCRIPTIONOFPROPOSEDACTIVITYn0HASETHELOA ding of the old Gold ore (Au) tailings onto trucks and hauling it to a licenced plant for processing off site. Phase 2 will consist of opencast mining of the goldreef and processing it through a small gold plant ANDASSOCIATEDSLIMESDAMnTHISPHASESTILLNEEDSTO be evaluated through a feasibility study; s ,OCATION 4HEAPPLICATIONAREAISSITUATEDKM west of Potchefstroom; 34.4 km northeast of Klerksdorp, in the Klerksdorp district; s %XTENTn4HEMININGAREAISOVERACERTAINPORTION of Portion 2 & a certain portion of Portion 7 of the FARM%LEAZER)0 IN+LERKSDORPDISTRICT4HETOTAL EXTENTOFTHEMININGAREAISHECTARES-INING will take place over the whole of these portions. s .AMEOF0ROPONENT 4HEAPPLICANTIS0ROGRAMME for Community Development CC. s #ONTACTPERSONn!LLINTERESTEDANDAFFECTEDPARTIES are invited to register their interest in writing to: Mr. Daan Erasmus of DERA Environmental Consultants 0/"OX % MAILDERA XSINETCOZA &LAMWOOD &AX-AIL 2572 Cell: 082 895 3516; s$ATEOFADVERTISEMENT&RIDAY TH*ULY In order to ensure that you are identified as an interested an/or affected party please submit your name, contact information and interest in the matter to the contact person given above within 14 days of publication of this advertisement. ..................................................................................p640 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES NOTICE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS & THE SUBMISSION OF AN ENVIRONMENTAL MANAGMENT PROGRAMME Notice is given in terms of Section 10 of the Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002 (Act 28 of 2002) and in terms of Regulation 4(6) of the regulations published in Government Notice No. R1183 under Section 26 of the Environmental Conservation Act, 1989 (Act 73 of 1989) to carry out the following mining activities The mining activities: The opencast mining and processing of Diamond (General) (D) and Gold ore (Au) over the whole farm Nooitgedacht 69 IQ, Bovenste Oog van Mooirivier 68 IQ and the Remainder portion of Portions 8 & 10 of the farms Klerkskraal 65 IQ, in Ventersdorp district, Northwest Province. s $ESCRIPTIONOFPROPOSEDACTIVITYn4HEMININGOF Diamonds (General) (D) through the open cast mining method, the processing of the mineral by use of DMS plant and slimes dam. The gold ore (nuggets) will be recovered using a nelson concentrator. s ,OCATION 4HEAPPLICATIONAREAISSITUATEDĂ&#x2022;KM EASTOF6ENTERSDORPTURNINGOFFTHE.Ă&#x2022;KM NORTHNORTHWESTOF#ARLETONVILLEANDĂ&#x2022;KM south southeast of Derby, in the Ventersdorp district; s %XTENTn4HEMININGAREAISOVERTHEWHOLEFARM Nooitgedacht 69 IQ, Bovenste Oog van Mooirivier 68 IQ and the Remainder portion of Portions 8 & 10 of the farms Klerkskraal 65 IQ, in the district of 6ENTERSDORP4HETOTALEXTENTOFTHEMININGAREAIS 6 862.5301 hectares. Mining will take place over the whole of these portions. s .AMEOF0ROPONENT 4HEAPPLICANTIS%TRUSCAN Diamonds (Pty) Ltd. s #ONTACTPERSONn!LLINTERESTEDANDAFFECTEDPARTIES are invited to register their interest in writing to: Mr. Daan Erasmus of DERA Environmental Consultants 0/"OX % MAILDERA XSINETCOZA &LAMWOOD &AX-AIL 2572 Cell: 082 895 3516; s $ATEOFADVERTISEMENT&RIDAY TH*ULY s $ATEOFPROPOSEDPUBLICMEETING7EDNESDAY 11th July 2012. In order to ensure that you are identified as an interested an/or affected party please submit your name, contact information and interest in the matter to the contact person given above within 14 days of publication of this advertisement. ..................................................................................P642 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES


26

Potchefstroom Herald

VEILING ENQUIRIES: 0861 55 22 88 A U < WELVERDIEND < C 112 FIRST STREET, WELVERDIEND, T NORTH WEST I O 3 BEDROOM HOUSE N WITH 2 BATHROOMS, LIVING ROOM, DINING ROOM,TV ROOM, BIG KITCHEN AND DOUBLE GARAGE V E I AND AC VAN ZYL – T47344/2008 I 10% DEP.ON FALL OF THE HAMMER-RESERVE PRICE APP L TERMS AND CONDITIONS APPLY - AVAIL ON WEBSITE I FICA COMPLIANCE – ORIGINIAL DOCUMENTS N G

THURSDAY 12 JULY 2012 @ 11:00

6 Julie 2012 KENNISGEWINGS • NOTICES

KLAAS WYMA MAKELAARS GEMAGTIGDE FINANSIËLE ADVISEURS soek ‘n jong persoon (tussen 25 en 40) om by die praktyk betrokke te raak as ‘n

FINANSIËLE ADVISEUR. Hy/sy moet verkieslik reeds 4-5 jaar ondervinding hê en al sy krediete en RE eksamens suksesvol voltooi het. Stuur ‘n beknopte CV na kwyma@intekom.co.za. As u nie binne twee weke van my hoor nie, aanvaar dat u aansoek nie suksesvol was nie. Klaas Wyma Klaas Wyma Makelaars BK FSB: 14806 018 297 7957/ 018 297 1394

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN OBERHOLZER GEHOU TE OBERHPLZER Saaknommer: 2806/2010 In die saak tussen: HUMULANI MARKETING (PTY) LTD t/a BEARING MAN ROUP EKSEKUSIESKULDEISER en TCO RADIATOR SERVICES (PTY) LTD T/A SILVERTON RADIATORS EKSEKUSIESKULDENAAR KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM TEN UITVOERLEGGING van ‘n vonnis van die Landdros, OBERHOLZER gedateer 24 November 2011 sal ondervermelde goedere om 11h00 op 27 JULIE 2012 per publieke veiling te HOEWE 39, WATERSEDGE, OBERHOLZER deur die BALJU vir die Landdroshof van OBERHOLZER aan die hoogste bieër vir kontant verkoop word, naamlik: 1 X TURNMASTER DRAAI BANK GETEKEN te OBERHOLZER op die 08ste dag van Junie 2012. (get) H VAN DER MERWE, EISER SE PROKUREURS, CASS PIETERSE ING, JULIANSTRAAT 63, OBERHOLZER, TEL: (018) 787 5134/5, Lêernr: VD0040/HVDM/gj .................................................................................C352 KENNISGEWINGS • NOTICES


27

Potchefstroom Herald

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonvil e) by (018) 788-6693

SALES CONSULTANTS

Want to sell Financial Products on commission basis. Earn up to R15 000 per month. Minimum requirement Matric. Training provided. For more information contact Pieter Smith 083-222-9235 or fax CV to (018) 293-3702 or e-mail to pieter.smith@lhw.co.za

â&#x20AC;&#x153;We recognise that people are the cornerstone of the Departmentâ&#x20AC;&#x2122;s successâ&#x20AC;?

Employee Value Proposition

We provide:Ć&#x201D;/HDUQLQJDQGGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHVĆ&#x201D;)OH[LEOHZRUNLQJ DUUDQJHPHQWVĆ&#x201D;$FFHVVWRDSURIHVVLRQDOHPSOR\HHDVVLVWDQFHSURJUDPPHĆ&#x201D;,QFHQWLYHV IRUH[FHOOHQWSHUIRUPDQFHĆ&#x201D;$VXSSRUWLYHDQGHPSRZHULQJZRUNLQJHQYLURQPHQW

Appointment is in terms of Section 76 of the National Water Act, 1998 (Act No. 36 of 1998), within Water Trading Entity

PRINCIPAL GANGER (2 POSTS) Ć&#x201D;6DODU\5SHUDQQXPĆ&#x201D;&HQWUH%RVNRSĆ&#x201D;5HI REQUIREMENTS:Ć&#x201D;$ELOLW\WRLQWHUSUHWSODQVĆ&#x201D;$PLQLPXPRIVL[\HDUVH[SHULHQFH LQWKHDSSURSULDWHÂżHOG DUTIES: Ć&#x201D;&RQFUHWLQJ HDUWKZRUN FDQDO FRQVWUXFWLRQ IHQFLQJ OD\LQJ SLSHV LQVWDOOLQJÂżOWHUV\VWHPVDQGH[FDYDWLRQV

VACANCIES

&/26,1*'$7(-8/<

Note: 6KRUWOLVWHG FDQGLGDWHV PXVW EH ZLOOLQJ WR XQGHUJR QRUPDO YHWWLQJ DQG YHULÂżFDWLRQ SURFHVVHV LQFOXGLQJ D FRPSHWHQF\ DVVHVVPHQW DQG SHUVRQDOLW\ SURÂżOHDQDO\VLV $SSOLFDWLRQVPXVWEHVXEPLWWHGRQIRUP=REWDLQDEOHIURPDQ\3XEOLF6HUYLFH GHSDUWPHQW DQG VKRXOG EH DFFRPSDQLHG E\ D FRPSUHKHQVLYH &9 DV ZHOO DV FHUWLÂżHGFRSLHVRI,'DQGTXDOLÂżFDWLRQV 3(56216:,7+',6$%,/,7,(6$5(+,*+/<(1&285$*('72$33/<

Applications, TXRWLQJ WKH SRVW UHIHUHQFH QXPEHU PXVW EH IRUZDUGHG WR7KH &RQWUDFW 0DQDJHU &RQVWUXFWLRQ (DVW 3ULYDWH %DJ ; 6WDQGHUWRQ $WWHQWLRQ0V60GOXOL

VACANCY: ELECTRICIAN TO START A.S.A.P.

- Installations company in Potchefstroom - Salary R7,000 - 10,000 p/m (cost-to-company)

Min. qualiďŹ cation/experience requirements: â&#x20AC;˘ QualiďŹ ed Electrician (Wiremanâ&#x20AC;&#x2122;s licence will be an advantage) â&#x20AC;˘ 2+ years experience in an installation environment. Skills/competencies: â&#x20AC;˘ Fluent in Afrikaans and English â&#x20AC;˘ Strong leadership skills â&#x20AC;˘ Valid driverâ&#x20AC;&#x2122;s licence (Code 8 will be an advantage) EnerďŹ&#x201A;ow Installations is committed to the achievement and maintenance of diversity and equity in employment. EnerďŹ&#x201A;ow Installations is a subsidiary of M-Tech Industrial. Successful candidates will be required to undergo criminal and medical checks. Job descriptions are available on request. For an application form, please contact Enalca Swarts at es@mtechindustrial.com or (018) 297-0326.

CLOSING DATE: WEDNESDAY 11 JULY 2012 @ 16H00

What about the living? Donate a blanket by SMSing â&#x20AC;&#x153;Blanketâ&#x20AC;? to 42290 at a cost of R30.00

Position available in Potchefstroom

FACTORY MAINTENANCE SUPERVISOR

REQUIREMENTS: â&#x20AC;˘ Relevant qualiďŹ cations â&#x20AC;˘ Experience in general Maintenance â&#x20AC;˘ Experience in Electricity (Not qualiďŹ ed) â&#x20AC;˘ Understanding of Electrical motors etc. â&#x20AC;˘ Must be able to meet deadlines â&#x20AC;˘ Must work well with people â&#x20AC;˘ Must have own transportation â&#x20AC;˘ Prepared to work weekends â&#x20AC;˘ Prepared to not work conventional hours Salary negotiable subject to qualiďŹ cations and experience. E-mail CV to crestchc@iafrica.com or Fax to 086 750 2649 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

WELKOM RIGGING WELKOM RIGGING AND LABOUR HIRE FS cc

AND LABOUR HIRE FS cc

CK 1996/061149/23 â&#x20AC;˘ VAT NO: 4380162323 CK 1996/061149/23 â&#x20AC;˘ VAT NO: 4380162323

P.O. Box 2039, Welkom, 9460, Tel. 057-396-1863/4, 057-396-1872, P.O. Box 2039, Welkom, 9460, Tel.Fax: 057-396-1863/4, 057-396-1872, 082-376-1527, 082-492-7341. 057-396-3106. Fax to 082-376-1527, Fax: 057-396-3106. Fax toWelkom 9459 e-mail: 086-603-3554. 25 - 082-492-7341. 13th Street, Voorspoed-Oos, e-mail: 086-603-3554. 25 - 13th Street, Voorspoed-Oos, Welkom 9459 OF EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICEâ&#x20AC;? SINCE 1982 $SSOLFDWLRQVUHFHLYHGDIWHUWKHFORVLQJGDWHDVZHOODVDSSOLFDWLRQVUHFHLYHGYLDâ&#x20AC;&#x153;LEAVING A TRAIL

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: 696/2012 In die saak tussen: GIDEON JACOBUS SCHEEPRS N.O 1ste Eksekusieskuldeiser MICHIEL COENRAAD SCHEEPERS N.O 2de Eksekusieskuldeiser INGRID JOAN SCHEEPERS N.O 3de Eksekusieskuldeiser en DEVRAS ELECTRICAL T/A ELPRO ELECTRICAL CC Eksekusieskuldenaar

YOU HAVE BEEN TOTHE THE REST. COMEBEST! TO THE BEST! SIMPLY â&#x20AC;&#x153;LEAVING A TRAIL OF EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICEâ&#x20AC;? SINCE 1982

ID[HPDLOZLOO127EHFRQVLGHUHGRUDFFHSWHG &RUUHVSRQGHQFH LV OLPLWHG WR VKRUWOLVWHG FDQGLGDWHVRQO\VKRXOG\RXQRWKHDUIURPXV ZLWKLQVL[ZHHNVRIWKHFORVLQJGDWHSOHDVH FRQVLGHU\RXUDSSOLFDWLRQXQVXFFHVVIXO www.ursonline.co.za

Tel: (011) 452 4191 Fax: (011) 452 0476 info@assetauctions.co.za www.assetauctions.co.za

Itâ&#x20AC;&#x2122;s a sign of respect to cover the dead.

or dropping one off at any Ster Kinekor cinema.

ENQUIRIES: 0V60GOXOLWHO  7KH 'HSDUWPHQW RI :DWHU $IIDLUV LV DQ HTXDO RSSRUWXQLW\ DIÂżUPDWLYH DFWLRQ HPSOR\HU,WLVWKHLQWHQWLRQRIWKH'HSDUWPHQWWRSURPRWHUHSUHVHQWLYLW\LQWKH 3XEOLF6HUYLFHWKURXJKWKHÂżOOLQJRIWKLVSRVLWLRQDQGWKHFDQGLGDWXUHRISHUVRQV ZKRVH WUDQVIHUSURPRWLRQDSSRLQWPHQW ZLOO SURPRWH UHSUHVHQWLYLW\ ZLOO UHFHLYH SUHIHUHQFH$QLQGLFDWLRQE\FDQGLGDWHVLQWKLVUHJDUGZLOOH[SHGLWHWKHSURFHVVLQJ RIDSSOLFDWLRQV,IQRVXLWDEOHFDQGLGDWHVIURPWKHXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSVFDQ EHLGHQWLÂżHGFDQGLGDWHVIURPWKHUHSUHVHQWHGJURXSVZLOOEHFRQVLGHUHG6 Julie 2012

URS 11881

t"6$5*0/&&34 Must t1301&35:#30,&34 t"113"*4&34

LIQUIDATION PROPERTY AUCTION POTCHEFSTROOM ACTING ON INSTRUCTIONS FROM THE TRUSTEES, IN THE MATTER OF PLOT 1016 VYFHOEK CC (IN LIQUIDATION) MRN M173/2009 WE WILL SELL BY WAY OF PUBLIC AUCTION THE FOLLOWING:

TWO SMALL HOLDINGS WITH 3 HOUSES DATE: TUESDAY 10 JULY 2012 @ 11h00 ON-SITE: FARM #428, PORTION 1016, WYNNE STREET, VYFHOEK, POTCHEFSTROOM COORDINATES: -26.723200 / 27.122343 VIEWING: By appointment with the Auctioneers. AUCTION TERMS: R10 000.00 refundable deposit on registration by way of bank guaranteed cheque or EFT. 10% of the purchase price on the fall of the hammer. Balance within 30 days. ID Document & proof of residence required for FICA. NO CASH ACCEPTED ON SITE. NO EXCEPTIONS.

CONTACT BRIAN on 082 414 4241 or GRAHAM on 082 573 3184 (office hours only)

www.assetauctions.co.za

KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM

TEN UITVOERLEGGING van â&#x20AC;&#x2DC;n vonnis van die LandPlatelayers WE NEED: â&#x20AC;˘ Platelayers WE NEED: dros, POTCHEFSTROOM gedateer 11/04/2012 sal Pump Fitters ondervermelde goedere om 11h00 op 18 Julie 2012 â&#x20AC;˘Stopers Stopers â&#x20AC;˘ Fitters Boilermakers per publieke veiling te BALJU KANTORE, WOLMADevelopers â&#x20AC;˘ Developers â&#x20AC;˘ Boilermakers Winder Electricians RANSSTRAAT 86, POTCHEFSTROOM, deur die N/Shift Cleaners Winding Engine DriversBALJU vir die Landdroshof van POTCHEFSTROOM â&#x20AC;˘ N/Shift Cleaners â&#x20AC;˘ Electricians aan die hoogste bieĂŤr vir kontant verkoop word, naamGeneral Miners Rigger Ropesman â&#x20AC;˘Trammers General Miners â&#x20AC;˘ Winding engine drivers lik: Fitter Aides â&#x20AC;˘Timbermen Trammers â&#x20AC;˘ Rigger Ropesman Artisan assistants 1x 1996 CARAVELLE 2.6 COMBI REG CJ421NW DTH Hammers 1x MAZDA B1800 BAKKIE MET CANOPY REG: â&#x20AC;˘Shiftbosses Timberman â&#x20AC;˘ Diesel Mechanic HHR211NW ITH Hammers â&#x20AC;˘ Shiftbosses â&#x20AC;˘ Drill rig Operators 1x TOYOTA HI LUX PLATBAK REG HHT 237NW have Full CV. Record of service. Blasting ticket. Trade test â&#x20AC;˘ ElectricalcertiďŹ cate. and ID. Medical exit. GETEKEN te POTCHEFSTROOM op die 03DE dag For any above-mentioned positions, please Mechanical Engineers van JULIE 2012.

apply on www.wrigging.co.za/application.htm Must have Full CV. Record of service. Blasting ticket. Trade test certiďŹ cate. ID. Medical exit. e-mail: wrigging@icon.co.za For anyCV above-mentioned positions, please or fax to above fax numbers apply on www.wrigging.co.za/application.htm Vacancies available in West Rand. e-mail: wrigging@icon.co.za or fax CV to above fax numbers Vacancies available in West Rand.

(get) MC SCHEEPERS, EISER SE PROKUREURS, SCHEEPERS PROKUREURS, DU PLOOY STRAAT 71 A, POTCHEFSTROOM, TEL: 018 297 1217/ 297 2156, VERW: SCHEEPERS/ek/ LĂŤer nr: G109 ..................................................................................p644

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

VACANCIES GOLD/PLATINUM/COAL MINE OVERSEERS ENGINEERS MINING HR MINING SHIFTBOSSES STOPERS/DEVELOPERS ELECTRICIANS

BOILERMAKERS RIGGER/ROPESMAN FITTERS DRILING OPERATORS ROCK DRILL OPERATORS

REQUIREMENTS: Valid Trade Papers. Record of Service, Medical CertiďŹ cate, and relevant CertiďŹ cates. Please forward CV to: marilyn@cog.co.za or fax: 086 544 6840


28

Potchefstroom Herald

VACANCIES 5 Haulage Street Carletonville

Tel: (018) 786 2140/1 Fax: (018) 788-6034

P.O. Box, 6057 Oberholzer, 2502

â&#x20AC;˘ RIGGERS â&#x20AC;˘ WINDING ENGINE DRIVER â&#x20AC;˘ MUST HAVE A VALID EXIT MEDICAL AND COMPETENCY CERTIFICATES

6 Julie 2012

KENNISGEWINGS KENNISGEWINGS KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

DU TOIT MANDELSTAM. IN DIE BOEDEL VAN WYLE ANTHONY PAUL FERREIRA (Identiteitsnommer 401026 5019 088), gebore op 26 OKTOBER 1940 en oorlede op 13 DESEMBER 2011, getroud binne gemeenskap van goed met HESTER JOHANNA FERREIRA, Identiteitsnommer 410403 0010 082, met laaste adres WEAKLEYSTRAAT 3, FOCHVILLE. BOEDEL NR. 2756/2012, MEESTER VAN DIE HOĂ&#x2039; HOF, JOHANNESBURG. Ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66 van 1965 word hiermee kennis gegee dat duplikate van die Eerste- en Finale Likwidasie- en-Distribusierekening in bogemelde boedel in die kantore van die Meester van die HoĂŤ Hof, JOHANNESBURG en die Landdros te FOCHVILLE gedurende â&#x20AC;&#x2DC;n tydperk van 21 dae vanaf 6 JULIE 2012 ter insae lĂŞ vir alle persone wat daarby belang het. Indien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalings ingevolge gemelde rekening. GETEKEN te PARYS op hede die 25ste dag van JUNIE 2012. DU TOIT MANDELSTAM, Prokureurs vir Eksekteur, Dolfstraat 63 POSBUS 43, PARYS, 9585 Verw.: JD DU TOIT/mcg/J10031/F98 ..................................................................................c353

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES KENNISGEWING AAN KREDITEURE IN BESTORWE BOEDELS "/%$%, 79,% 353!2! *!#/-).! %34%2 (5):%. )$%.4)4%)43./--%2  $!45- 6!. $//$ &%"25!2)% "/%$%,./--%2 Krediteure en Debiteure word hiermee versoek om hul eise in te dien en hul skulde te betaal binne â&#x20AC;&#x2DC;n tydperk van 30 (dertig) dae gereken vanaf datum van verskyning van hierdie advertensie. GETEKEN TE BLOEMFONTEIN OP 26 JUNIE 2012. JH CONRADIE (Verw: FIR28/0366), ROSSOUWS PROKUREURS, PRES REITZLAAN 119, WESTDENE, BLOEMFONTEIN, (051) 506-2551 ..................................................................................p639 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES ADVERTENSIE AAN KREDITEURE EN DEBITEURE In die boedel van wyle LUKAS CORNELIUS STEYN )DENTITEITSNOMMER â&#x20AC;&#x2DC;n pensioenaris en getroud binne gemeenskap van goedere met !NNA *OHANNA3TEYN wat oorlede is op 23 Maart 2012. "OEDELNOMMER Krediteure en Debiteure word hiermee versoek om hulle eise in te dien en hulle skulde te betaal binne â&#x20AC;&#x2DC;n tydperk van 30 (dertig) dae gereken vanaf datum van verskyning van hierdie advertensie. -//$)%02/+52%523 0OSBUS 0OTCHEFSTROOM 6ERW-EV'*-OODIE-0.ATASHA _________________________________________P637 KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

KENNISGEWINGS â&#x20AC;˘ NOTICES

HYDROSTATIC TRANSMISSION ENINEERING

QUALIFIED BOILERMAKER NEEDED

TENDER NOTICE AND INVITATION TO TENDER TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE CIVIL DIVISION

s0ERSONMUSTHAVESOBERHABBITS s-USTBEHARDWORKING s-USTBEABLETOWORKLONGHOURS s.OCHANCERS

TENDER: W18/2012 CONSTRUCTION OF COMMUNITY HALL WARD 19 (LUSAKA) Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act, (Act 32 of 2000) for the construction of Community Hall Ward 19 (Lusaka).

0,%!3%#/.4!#4*!.)% NAUDE @ 072 530 0899

CLOSING TIME AND DATE: 2012-07-13 at 12:00 Tender documents must be reserved before or 2012-07-03 at 12:00 on (018) 299 5427 or (018) 299 5401. Tender documents will be available after the site inspection upon payment of a non refundable deposit of R350.00 and all payments must be done at the Rates Hall, Dan Tloome complex, Wolmarans Street, Potchefstroom. Cheques must be made payable to the â&#x20AC;&#x153;City Treasurerâ&#x20AC;?. The tenderers should have a minimum 4CEPE OR 5CE or higher CIDB grading, or a value determined in accordance with regulations 25 (1B) or 27 (7A) of the Construction Industry Development Board. A compulsory site inspection will take place on 2012-07-05 at 10:00. Interested tenderers must meet the Manager Infrastructure or his representative at the infrastructure ofďŹ ces, Luitingh Street, Potchindustria, on the said date and time. Enquiries: Tel. 018 299 5427 / 5401.

STADSRAAD VAN TLOKWE SPESIALE RAADSVERGADERING: 9 JULIE 2012 Kennis word hiermee ingevolge artikel 19(b) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) gegee dat â&#x20AC;&#x2DC;n Spesiale Raadsvergadering gehou sal word op 9 Julie 2012 in die Raadsaal, Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom, om 10:00. S TYATYA MUNISIPALE BESTUURDER

Kennisgewing 70/2012 /nmp

Telegraphic or electronic tenders will not be accepted. The Council is not compelled to accept the lowest or any other tender. The successful tenderer will be required to enter into a formal contract/ any part of the tender with Council. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act, (Act 5 of 2000) as well as the regulations promulgated in terms of Section 5 of the Act. Councilâ&#x20AC;&#x2122;s procurement policy will also be applicable. The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette 27636 dated 30 May 2005 and the Supply Chain Management Bylaw of the Tlokwe City Council will also be applicable.

TLOKWE CITY COUNCIL SPECIAL MEETING: 9 JULY 2012

Tenderers shall take note of the following tender conditions:

Notice is hereby given in terms of Section 19(b) of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) that a Special Meeting will be held on 9 July 2012 in the Council Chamber, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom, at 10:00. S TYATYA MUNICIPAL MANAGER

Sealed tenders, duly endorsed with â&#x20AC;&#x153;TENDER W18/2012â&#x20AC;?, must be placed in the tender box in the ofďŹ ce of the Speaker at room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12h00 on 2012-07-13 and will be opened in public in the Committee Room, Municipal OfďŹ ces, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Street, Potchefstroom.

-

The Preferential Procurement Regulations of 2011 which came into affect on 7 December 2011, as published in the Government Gazette No. 34350 of 8 June 2011, shall apply to this contract.

-

Tenderers will have to score a minimum of 60 out of 100 points for functionality in order to qualify for assessment of pricing and preference.

-

The functionality criteria and minimum threshold are as follows:

Notice 70/2012 /nmp

LEKGOTLA TOROPO LA TLOKWE KOPANO E E KGETHEGILENG: 9 PHUKWI 2012 Kitsiso e neelwa fano go ya ka Karolo ya 19 (b) ya Puso Selegae: Molao wa Dithu laganyo (Molao 32 wa 2000) gore kopano e e kgethegileng e tla tshwarwa ka 9 Phukwi 2012 ka mo Ntlwaneng ya Lekgotla, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom, ka 10:00. S TYATYA MOLAODI WA MASEPALA

Kitsiso 70/2012 /nmp

Category

Functionality Criteria

Minimum Threshold per Category

Points (Maximum)

(i)

Related experience

20

35

(ii)

Staff Competence

15

25

(iii)

Availability of Plant

15

20

(iv)

Financial Ability/Bank Rating

10

20

60

/ 100

Minimum Threshold /Total -

Original Tax Clearance CertiďŹ cates or Declarations from the South African Revenue Services, conďŹ rming that the tax matters of the tendering company or joint venture are in order, are to be submitted with the com pleted tender. Tenders shall remain valid for a period of 90 days after the closing date.

S Tyatya MUNICIPAL MANAGER

Notice no. 45/2012


6 Julie 2012

29

Potchefstroom Herald

Huisvlytvroue leer meer van naaldwerk Lede van Potchefstroom Huisvlyt het by hul Mei-vergadering ‘n kykie gekry na interessante naaldwerktegnieke wat deur Corelia Schoeman (regs) gedemonstreer is. Saam met Corelia is Marie van der Westhuyzen (sameroeper).

D

ada Motors

Nuwe presidentspaar vir Potch Mooi Rotary Div de Villiers het ‘n Paul Harris-toekenning van Andri Liebenberg ontvang by Potch Mooi Rotary se presidentsinhuldiging.

47 JAMES MOROKA STREET, POTCHEFSTROOM. TEL: (018) 2945516/7/8, FAKS: (018) 294-5523 dadapotch@mweb.co.za GENUINE KM'S

BMW 120 000KM, M/PLAN, ELEGANCE, A/C, P/S, C.D, MAGS, 2011 BMW 323I (E90) A/T, 15 000KM, 5YR, BMW S/ROOF ..............................................................R499 900 100 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS ...............R349 900 R429 900 , MOTORPLAN, FULLHOUSE 2008 MERCEDES BENZ C180K (M) 80 000KM, 6YR M,2011 MOTORPLAN, R399 900 BMW 320I (E90)FULL START,HOUSE 50 000KM, 5YR, 120 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, TORPLAN, FULL HOUSE 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS ..R299 900 R549 500 , 31 000KM, XENON MAGS R435 900 ................................................R249 900 ELEGANCE 2010 BMW 320D (E90) M, 40 000KM, 5 YR 0KM, CANBERRE BEIGE LEATHER R529 900 2008 MERCEDES BENZ C63 AMG, A/T, 70 000KM, 6YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S,DRIVE C.D, MAGS ..R369 900 R835 000 NOVATION PACK, DYNAMIC 120 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF K,2010 SUN ROOF , 15 000KM R749 900 BMW X6 3.5 A/T, A/C, P/S, C.D, MAGS, 60 000KM P.D.C, XENON LIGHTS, NAVIGATION ..........R579 900 000KM, MOTORPLAN 5YR, 100 000KM, M/PLAN, INDIVIDUAL ............ P.O.A R359 900 2007 MERCEDES BENZ CLS 500 A/T, 18 000KM 6YR 0 000KM, SUNROOF, SPORTPACK R399 900 2010 BMW 535I (F01) 20 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, M, MOTORPLAN R329 120900 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, S/ROOF, A/C, P/S, CD, MAGS, NAVIGATION, FULLHOUSE 00KM,NAVIGATOR,XENON,18”WHEELS R599 900 FULLHOUSE ..............................................R449 900 ...............................................................R599 900 R279 900 MOTORPLAN,FULLHOUSE 2007 MERCEDES BENZ C200K A/T, 80 000KM 6YR NNOVATION PACKAGE,PAN SUNROOF R599 900 2010 BMW X5 3.0 D X-DRIVE, A/T (E90), 36 000KM, 5YR 120900 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS ....R249 900 ERTIBLE, 66 000KM MOTORPLAN R329 100 000KM M/PLAN,,21” RIMS, S/ROOF, A/C, P/S, 2007 MERCEDES BENZ ML 320 CDI, A/T, 70 000KM MERCEDES BENZ CD, REAL ENTERTAINMENT, NEW SPEC ......R699 900 A/T, 40 000KM, MOTORPLAN ,FSH R329 6YR900 120 000KM MPLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, 2010 Z4 (E89) 2.3I A/T 44 000KM, LEATHER KAHSAS R349 900 A/T , 40BMW 000KM, MOTORPLAN,FSH F/H ..........................................................R429 900 49 000KM CANBERRE BEIGE .....................................R529 900 R310 000 2006 MERCEDES BENZ CLK 350 A/T, AVANTGUARD, 0 000KM, MOTORPLAN 2010 BMW PARKTRONIC, 320I (E90) 50 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, R599 900 80 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS .................R329 900 NTGUARDE, 39 000KM, MOTORPLAN, FSH BLACK ......................................................R329 900 R309 900 70 000KM,MOTORPLAN, FSH R429 900 2006 MERCEDES BENZ C180K A/T, A/C, P/S, ......R149 900 2010 BMW 750LI (F01) S/PACK, S/ROOF, 15 000KM 139 000KM, FSH R149 900 NISSAN 5YR 100 000KM M/P ........................................P.O.A NISSAN 2012 NISSAN NP200 1.6, 100KM, P/S, C.D, NEW ,30 000KM.WARRANTY ,A/C,P/S,C/D 2010 BMW 740I (F10) 10 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, R159 900 DIFFERENT COLOURS AVAILABLE ..............R129 900 A INDIVIDUAL,A/C,P/S,CD A/C, P/S, CD, MAGS, S/R, FULLHOUSE .............. P.O.A R269 900 2010 NISSAN NP300 2.4I D/CAB, 80 000KM 5YR R,A/C,P/S 2009 BMW 323I (E90) A/T, 70 000KM, 5YR, 100 000KM VOLKSWAGEN 100 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS ....R269 900 M/PLAN, A/C, 6 P/S, C.D, MAGS, ..................R329 900 R339 900 ON, 13 000KM, SPEED, MAGS 2010 NISSAN TIDA 1.6 VISIA (H31) + A/C, P/S, CD, 2009 BMW 323I (E90) M, 80 000KM, 5YR, 100 000KM SUNROOF , 3000KM R265 900 WARRANTY, 30 000KM ..............................R159 900 0 000KM, XENON LIGHTS A/C, P/S, C.D, MAGS..................................R329 900 R239 900 2010 NISSAN TIDA 1.6 ACENTA (H33), A/C, P/S, CD, ...... 000KM, A/C, P/S, CD 2009 BMW 320I (E90) 60 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, R149 900 R104 900 WARRANTY, 30 000KM ..............................R169 900 A/C, P/S, CD, MAGS...................................R269 900 2010 NISSAN HARDBODY NP300 S/C, CANOPY, A/C, P/S, 2009 BMW 320I (E90) A/T START, 80 000KM, 5YR CD ...........................................................R179 900 16/7/8 Fax: 5523 100 000KM,• MOTORPLAN, A/C,018 P/S, C.D, 294 MAGS, 2007 NISSAN TIDA 1.6 NISIA (H35) A/C, P/S, CD . R89 900 s Moroka Street..............................................R279 • Potchefstroom FULLHOUSE 900 NISSAN TIDA 1.6 VISIA (H35), A/C, P/S, C.D ed2009 cars. available all major 2009 banks. EO&E BMWFinance X5 3.5 5D, 80 000KM, 5YR, from 100 000KM, MAGS .......................................................R134 900 e Km’s & Trade-ins accepted. A/C, P/S, C.D, MAGS, S/R, T/B, INOVATION PACK 3 786 5526 • Selepe: 076 370 9100 • Roelf:2009 083 296 9805 NISSAN MICRA 1.4 VISIA + 3DR A/C, P/S ...R109 900 ...............................................................R569 900 2009 NISSAN HARDBODY NP300 2.5 TDI LWB, CANOPY .... 2009 BMW 325 CI COUPE (E92), 40 000KM, 5YR ...............................................................R144 900 100 000KM, M/PLAN, S/PACK, S/R, A/C, P/S, C.D VW MAGS, FULLHOUSE ...................................R379 900 2011 VW POLO VIVO 1.4 CLASSIC 40 000KM, A/C, P/S, CD 2008 BMW 320I (E90) 89 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, ...............................................................R139 900 S/PACK, S/ROOF, A/C, P/S, CD, MAGS.........R199 900 2011 VW GOLF GTI V1 2.0T, DSG, 8000KM, 5YR, 2008 BMW 335I COUPE 50 000KM 5YR 100 000KM, 90 000KM, S/PLAN, S/ROOF, 18 INCH MAGS, A/C, P/S, CD, MAGS.............................................R399 900 XENON LIGHTS, FULLHOUSE, DEMO ..........R369 900 2008 BMW 330I CONVERTABLE A/T (E93)...........R429 900 2011 VW POLO VIVO 1.4 T/LINE, 5 DOOR, A/C, P/S 2008 BMW 523I (E60) A/T, 60 000KM 5YR 100 000KM, CD, 21 000KM, VW WARRANTY, DIFF COLOURS NEW SPEC, A/C, P/S, CD, MAGS .................R329 900 ...............................................................R139 900 2008 BMW X3 3.0.D, 80 000KM, 5YR, 100 000KM, 2011 VW GOLF V1 1.4 TSI COMFORTLINE 30 000KM M/PLAN, EXLUSIVE PACK, A/C, P/S, C.D 5YR 90 000KM S/PLAN WARRANTY, A/C, P/S, MAGS, S/R, T/BAR.....................................R459 900 C.D, MAGS, LEATHER ................................R274 900 2006 BMW 116I (E87) A/C, P/S, CD, MAGS, S/R ..R139 900 2011 VW KOMBI 2.0 TDI, 40 000KM, 5 YR, 60 000KM 2006 BMW 320I (E90) A/T, A/C, P/S,C.D, XENON LIGHTS MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, FULLHOUSE ....R389 900 ...............................................................R164 900 2010 VW CC 2.0T, A/C, P/S, C.D, MAGS, VW WARRANTY 2006 BMW Z4 M ROADSTAR, CONVERTABLE, 66 000KM ...............................................................R289 900 6YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, 2010 VW POLO 1.6 TDI COMFORTLINE, 5 DOOR, A/C F/H ..........................................................R329 900 P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE .....................R199 900 2006 BMW X5 3.0D A/T, S/PACK, SUNROOF, PDC, 2010 VW GOLF 1.4 TSI, A/C, P/S, CD, MAGS, S/PLAN, 95 000KM .................................................R329 500 WARRANTY...............................................R209 900 2005 BMW 650I A/T, 70 000KM BAL OF M/PLAN, A/C, P/S, 2010 VW POLO 1.4 TRENDLINE N/SHAPE, CD, MAGS, NAVIGATION, FULLHOUSE ..................R429 900 A/C, P/S, CD, 30 000KM.............................R149 900 2004 BMW 320I (E46) A/C, P/S, CD, MAGS, LEATHER, 2009 VW TIGUON 2.0 TDI, SPORT MOTION, 60 000KM FULLHOUSE ..............................................R109 900 5YR 90 000 M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, S/R, FULLHOUSE ..............................................R299 900 MERCEDES BENZ 2009 VW SCIROCCO 2.0T FSI SPORTLINE DSG, 2011 MERCEDES BENZ C180K A/T, CGI, AVANTGAUARD 40 000KM 5YR 90 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, CD, 40 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, A/C MAGS, FULL HOUSE ..................................R304 900 P/S, C.D, MAGS .........................................R369 900 2009 VW GOLF VI TSI COMFORTLINE, 60 000KM, 5YR 2010 MERCEDES BENZ C180K CGI A/T, 30 000KM 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, FULLHOUSE, 6 YR, 120 000KM, M/PLAN, AVANTGUARD, A/C MAGS .......................................................R229 900 P/S, C.D, MAGS .........................................R329 900 2007 VW GOLF 5 1.9 TDI, A/C, P/S, CD, MAGS, 2010 MERCEDES BENZ CLC 180K A/T, 50 000KM 6YR FULLHOUSE ..............................................R149 900 120 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS ....R329 900 2006 VW POLO 1.9 TDI, A/C, P/S, CD, MAGS ......R104 900 2009 MERCEDES BENZ A170 A/T, A/C, P/S, CD, MAGS,, OPEL ELEGANCE, FULLHOUSE, 70 000KM 6YR 120 000KM 2010 OPEL CORSA 1.4 ESSENTIA 5 DOOR, A/C ...R154 900 M/PLAN ..............................................................R229 900 2008 OPEL CORSA 1.4 SPORT 3 DOOR, A/C, P/S, C.D 2009 MERCEDES BENZ C220 CDI, 45000KM, 6 YR, 120 000KM MAGS, SUNROOF, FULLHOUSE ...................R129 900 M/PLAN, ELEGANCE, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF 2006 OPEL ASTRA 1.8 SPORT 5 DOOR, A/C, P/S, C.D .........................................................................R309 900 MAGS .......................................................R109 900 2009 MERCEDES BENZ ML 350 A/T, 70 000KM, 6 YR,

Over 250 cars to select from..

Die nuwe presidentspaar vir Potch Mooi Rotary is onlangs ingehuldig. Riaan en Mariëtte Botha sal dié amp vir die volgende jaar beklee.

SHIRAZ 083-786-5516 • SHEZAD 083-786-5526 • SELEPE 076-370-9100 • ROELF 083 296 9805

TOYOTA 2011 TOYOTA AURIS 1.6, XR, A/C, P/S, C.D, MAGS LEATHER, 40 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN ...............................................................R229 900 2011 TOYOTA YARIS ZEN ACS 5 DOOR, 4 000KM, A/C, P/S, CD ............................................................R139 900 2011 TOYOTA COROLLA 1.3 ADVANCE, 90 000KM 5YR 90 000KM S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS LEATHER SEATS, DEMO ..............................R199 900 2011 TOYOTA COROLLA 1.3 IMPACT, A/C, P/S, CD, 30 000KM, 5 YR 90 000KM S/PLAN ..............R174 900 2011 TOYOTA COROLLA 1.3 PROFESSIONAL, A/C, P/S, DEMO .......................................................R189 900 2011 TOYOTA AYGO 7 000KM 5YR 60 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS ..........................................R119 900 2010 TOYOTA COROLLA 1.6 SPRINTER 40 000KM 5YR 90 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS.......R229 900 2009 TOYOTA COROLLA 1.3 IMPACT, 50 000KM, A/C, P/S, C.D, WARRANTY, SERVICE PLAN ..........R159 900 2008 TOYOTA COROLLA 1.6 PROF, A/C, P//S, C.D.............. ................................................................R129 900 2010 TOYOTA YARIS T1 3 DOOR, A/C, P/S, CD ....R129 900 AUDI 2011 AUDI A4 1.8T, 40 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE ............. R319 900 2011 AUDI A4 1.8T, MULTITRONIC, 40 000KM, 5YR 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS FULLHOUSE ............................................ R329 900 2011 AUDI A3 1.4T DSG, 14000KM, 5YR, 100 000KM MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, DEMO R279 900 2010 AUDI S5 3.0T, V6, A/T, SPORTSPACK, SUNROOF 20 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN. FULLHOUSE ............................................ R599 900 2009 AUDI A6 2.0TFSI MULTITRONIC, 70 000KM 5YR 100 000KM MOTOPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS .............................................................. R349 900 2008 AUDI TT 2.0T FSI ROADSTER A/T, 40 000KM, 5YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS .............................................................. R349 900 2009 AUDI A6 2.0 TFSI MULTITRONIC 60 000KM R359 900 2009 AUDI Q5 2.0 T FSI A/T, 60 000KM, 5YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS .. R459 900 FORD 2011 FORD BANTAM 1.3, P/S, CD, DEMO .................R109 900 2011 FORD FIGO 1.4 AMBIENTE, A/C, P/S, CD .......R129 900 2010 FORD FIESTA 1.4 AMBIENTE 30 000KM ...........R154 900 2010 FORD RANGER 2.5TD 4X4 D/CAB, 30 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS, FULL HOUSE ..........................R279 900 2010 FORD FIESTA 1.4I TREND 30 000KM 5YR 60 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, WARRANTY .. R179 900 2009 FORD FOCUS 1.6 SI, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, 50 000KM ........................... R159 900 2006 FORD TERRITACY 4.0 AWD, WHIA, 90 000KM A/C, P/S, C.D, MAGS ................................ R199 900 2006 FORD BANTAM 1.6I XLT, P/S, C.D, MAGS .... R89 900 MAZDA 2010 MAZDA 3 1.6 ACTIVE 30 000KM 5YR 90 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS ................................. R209 900 2011 MAZDA 2 1.3 ACTIVE, 25 000KM, S/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, CD ..............................R169 900 2010 MAZDA 5 2.0 ORIGINAL 6 SPD 22 000KM, 5YR 90 000KM, S/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, C.D MAGS, DEMO ................................................R234 900 2009 MAZDA 6 2.5 DYNAMIC A/T 70 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE, NEW SHAPE ................................................ 2007 MAZDA 6 2.3 SPORT, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE ........................................................................ R134 900 OTHER 2012 NISSAN NP 200 1.6 P/U,S/C, A/C 100KM, DIFFERENT COLOURS TO CHOOSE FROM .........................R129 900 2011 TOYOTA YARIS T1 3 DOOR, A/C, P/S, C.D, MAGS ....................................................................R139 900 2011 RENAULT LAGUNA 3.5 COUPE A/T, 11 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, DEMO ........................................................................ R450 000 2011 CHEVROLET CRUISE 1.6 LS, A/C, P/S, CD, MAGS,

Trade-ins accepted

38 000KM 5YR 100 000KM S/PLAN, WARRANTY .. R189 900 2011 CHEVROLET SPARK 1.2LS, 9 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS, . FULLHOUSE, DEMO ........................................... R129 900 2011 CHEVROLET SPARK 1.2L, 1 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS, ... FULLHOUSE, DEMO, DIFF COLOURS ................... R114 900 2011 HYUNDAI GETZ 1.4HS, A/C, P/S, C.D, WARRANTY 30 000KM .....................................................R139 900 2010 CHEVROLET CAPTIVA 3.2 LTX, 35 000KM, 5YR 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE ..................................................R369 900 2010 FORD FIESTA 1.4 AMBIENTE 5 DOOR, 30 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS, SERVICE PLAN, WARRANTY............ .............................................................. R149 900 2010 FORD EVEREST 3.0 TDCI XLT 30 000KM 5YR 100 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, LEATHER .............................................................. R329 900 2010 JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED A/T, 28 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, NEW SHAPE..... ........................................................................ R369 900 2010 MINI COOPER CONVERTABLE 30 000KM, 3YR 75 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, CHILLI PACK ............................................................R259 900 2010 MINI COOPER S, CLUBMAN, 40 000KM, 3YR 75 000KM . M/PLAN, CHILLI PACK, A/C, P/S, CD, MAGS, FULL HOUSE .................................................R259 900 2010 DAIHATSU TERIOS, A/C, P/S, MAGS................R177 900 2010 HYUNDAI IX 35, 50 000KM 5YR 100 000KM S/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, CD, MAGS, ...................... R249 900 2010 MITSUBISHI TRITON 2.4 4X4 D/CAB, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE ...................................................... R229 900 2010 MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID SPORT GLS A/T, A/C, P/S, CD, MAGS, 35 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN .......... R399 900 2011 CHEVROLET CRUZE 1.8 LT A/T, A/C, P/S, CD, P/S, MAGS ........................................................................ R239 900 2009 MINI COOPER 1.6, A/C, P/S, CD, MAGS, 20 000KM 3YR 75 000KM M/PLAN................................... R189 900 2009 HONDA ACCORD 2.0 EXECUTIVE, A/C, P/S, CD, MAGS, .................................................... R199 900 2009 DODGE JOURNEY RT RD, 40 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS .. R299 900 2009 SUZUKI GRAND VITARA 2.4D, A/C, P/S, CD, MAGS ........................................................................ R259 900 2009 FIAT BRAVO 1.4T JET SPORT 5 DOOR, A/C, P/S, CD, MAGS, 40 000KM ......................................................... R189 900 2008 GONOW 2.2 D/CAB (LWB) A/C, P/S, CD, MAGS .... R 99 900 2007 DAIHATSU MATERIA, 1.5, A/C, C.D, MAGS .......... R 90 900 2011 CHEVROLET SPARK 1.2L, A/C, P/S, C.D, NEWSHAPE ........................................................................ R109 900 2009 HONDA JAZZ 1.4I LX A/T, IVTEC ....................... R165 900 2008 PEUGEOT 308 1.6 XT, A/C, P/S, CD, MAGS, FULL-HOUSE ..................................................... R174 900 2008 CHRYSTLER VOYAGER 3.3 LX, A/C, P/S, C.D, MAGS 60 000KM, FULLHOUSE ..................................... R249 900 2008 FIAT PALIO 1.2 EL, A/C, P/S, CD ........................ R 79 900 2008 MAZDA 5 2.0, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE ................................................................R179 900 2005 VOLVO S40 2.4I A/T, P/S, CD, MAGS................... R149 900 2010 JAGUAR XF 5.0 20000KM ................................... R569 900 2009 HYUNDAI TUSCON, 2.0 GLS, 70 000KM, 5YR, 90 000KM S/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE ........................................................................ R199 900 2011 FORD BANTAM 1.3 XL, A/C, 10 000KM, A/C, P/S, C.D MAGS, FULLHOUSE ........................................... R119 900

OVER 200 VEHICLES TO CHOOSE FROM EO&E


30

Potchefstroom Herald

6 Julie 2012

Griffons gaan harde bene kou teen Luiperds Cobus Groenewald Die Griffons gaan vir die volgende twee aande nagmerries hĂŞ voor die wedstryd Saterdag op die Noordwes-stadion teen die Luiperds. Hoewel die Griffons ook â&#x20AC;&#x2122;n goeie oorwinning in die eerste ronde van die Curriebeker eerste liga gehad het, sal hulle op hul tuisveld beslis nie die gunsteling wees vir Saterdag se kragmeting nie. Die vertoning van die Luiperds teen die Pumas maak hulle diĂŠ span om dop te hou in die eerste liga van die Curriebeker. â&#x20AC;&#x153;Ons het baie hard gewerk in die af seisoen en dit wat ons ingeoefen het, werk en die spelers koop dit ook,â&#x20AC;? het die Luiperds se afrigter, Leon Boshoff, gesĂŞ. â&#x20AC;&#x153;Ons het â&#x20AC;&#x2122;n moeilike Vodacombeker ge-

had. In â&#x20AC;&#x2122;n stadium die seisoen het ons net 13 fikse spelers gehad, nou het ons dubbel soveel.â&#x20AC;? Die Luiperds het skitterend gelyk by Dins-dag se oefensessie en sal Saterdag met â&#x20AC;&#x2122;n volsterkte span na Welkom vertrek. Die Luiperds se Danie Dames, wat teen die Pumas die man van die wedstryd was, speel die naweek vir NamibiĂŤ en is die enigste speler wat nie oorweeg is nie. George Tossel sal sy plek in die beginspan inneem wat die Luiperds net nog â&#x20AC;&#x2122;n skop -opsie gee, sou Gerhard Nortier weer â&#x20AC;&#x2122;n afdag met die skopskoen beleef. â&#x20AC;&#x153;Ons het net een doel voor oĂŤ en dis om Saterdag goed te wen, ons moet bo eindig om promosie-relegasie teen die onderste span in die Premierliga van die Curriebeker te kan speel,â&#x20AC;? sĂŞ Jorrie Muller, hulpafrigter van die Luiperds. Die Luiperds se span vir die wedstryd teen die Griffons is: Hofmann Maritz, George Tossel, Meel Engelbrecht, Joubert Engelbrecht (kaptein), Allistair Kettledas, Gerhard Nortier, Johann Laker, MB Lusaseni, Robert Kruger, Ernie Strydom, Roan van Heerden, Siyandla Ndlovu, John-Roy Jenkinson, Marius Fourie, BG Uys, Reserwes: BW van Dyk, Stephan Bezuidenhout, Bernie van Rooyen, Spanner Pretorius, Jaco Grobler, AndrĂŠ Foto: Cobus Groenewald Pretorius en Andrew Jorrie Muller besig om saam met die Luiperds se gevaarlike agterlyn van Wyk. te beplan vir Saterdag se wedstryd.

DEPARTMENT

OF

SPORT, ARTS

AND

CULTURE

Directorate: Library, Information and Archive Services Conditional Grant Posts NB: These are fixed-term contracts ending 31 March 2015, which are reviewed annually based on performance and availability of funds. Salary: R59 625 per annum (level 2) plus 37% in lieu of benefits

Employment of 5 Visually Impaired Library Assistants in Community Libraries (Ref. K89284/6)

The North West Department of Sport, Arts and Culture is providing an information centre for the visually impaired in 10 community libraries. The service is expanded to 5 new libraries based on needs in those areas. The Department is looking for 5 people with visual disability who will train and assist members of the community with visual disability. They will be based in the 5 community libraries mentioned below, to assist and train other people with visual disability. s3CHWEIZER 2ENEKE -AMUSA-UNICIPALITY s-OROKWENGn+AGISANO-UNICIPALITY s4AUNGn'REATER4AUNG-UNICIPALITY s*ERICHOn-ADIBENG-UNICIPALITY s7OLMARANSSTADn-AQUASSI(ILLS-UNICIPALITY Prospective candidates should be able to communicate in English and must be residents of the North West Province, preferably in areas where the libraries are located. They must provide proof from an Ophthalmologist that they have a visual disability. The candidates will be assessed by the South African National Council for the Blind. )NTERESTEDCANDIDATESSHOULDSENDTHEIRAPPLICATIONS ACCOMPANIEDBYA#6 COPYOF )$ANDCOPIESOFQUALIFICATIONS TOTHE$IRECTORATE(UMAN2ESOURCES-ANAGEMENT $EPARTMENTOF3PORT !RTSAND#ULTURE 0RIVATE"AG8 -MABATHO %NQUIRIES Ms Mandisa Lakheni, tel. (018) 388-3961 or e-mail: mlakheni@nwpg.gov.za

#LOSINGDATE 20 July 2012 Kone Solutions K89285

MichĂŠl Coetzer en spanbestuurder, Marilyn Rossouw, na Coetzer se oorwinning in die eerste skof op die pad.

MichĂŠl Coetzer wen USSAbergfietskampioenskappe Cobus Groenewald MichĂŠl Coetzer van die NWU-Puk het Dinsdag die USSA-bergfietskampioenskappe in Wellington gewen. Sy het die omstandighede oor â&#x20AC;&#x2122;n baie moeilike 6.2 km baan die beste hanteer en met die louere weggestap. DiĂŠ oorwinning het nie net vir haar die titel gebring nie, maar ook vir haar â&#x20AC;&#x2122;n geborgde inskrywing in die â&#x20AC;&#x153;Rhino Mountain Bike Challengeâ&#x20AC;? verseker. Vanaf Woensdag neem die ryers deel aan

die padafdeling om die USSA-kampioene te kroon. Coetzer het loshande met die eerste skof van die drie daagse toer weggestap. Haar spanmaat, Linda van den Biggelaar, het ook baie goed gery en het al die snelritte en die koningin van die berge afdeling op die eerste dag gewen! Met twee dae van die toer oor, lyk dit of die Puk-vroue moontlik in 2012 met al die truie en titels in vanjaar se USSAfietsrykampioenskappe gaan wegry.

Potch Gooiers bied veerpyltjie-toernooi aan Enigeen wat â&#x20AC;&#x2122;n veerpyltjie tot by â&#x20AC;&#x2122;n bord kan gooi, kan op Saterdag 14 Julie, hulle gooi kom maak. Die Potch Gooiers bied dan â&#x20AC;&#x2122;n ope veerpyltjie-toernooi aan. Die toernooi gaan reeds teen 14:00 begin, maar omdat daar verskillende spelle gespeel word, sal inskrywings tot om 19:00 aanvaar word. Die dag beloof om vir baie pret te sorg met baie pryse om te wen. Inskrywingsfooie is R20 vir spelers bo 18. Juniors (12 tot 18 jaar), kan gratis deelneem. Klublede van ander klubs word ook genooi. Potch Gooiers is by Darts South Africa (DSA) geregistreer en val onder die Westerns-streek.

Spelers kan deelneem aan streektoernooie en ook aan die SA-kampioenskappe. Hul bane voldoen aan standaarde soos deur DSA bepaal. Die tuiste van Potch Gooiers is op die terrein van Boerebar, Durrstraat 15, Potchindustria. Oefeninge is elke Woensdagaand vanaf 19:00 en nuwe lede is welkom om by die klub aan te sluit. Dit is ook die geleentheid om op die ranglys te kom en posisies op die ranglys te verander. Potch Gooiers bied reeds verskeie Westerns-toernooie aan. Die eerste toernooi was reeds Saterdag, 23 Junie waar Potch Gooiers â&#x20AC;&#x2DC;n 2de en 3de plek in die mansafdeling behaal het.


6 Julie 2012

31

Potchefstroom Herald

Gerlize de Klerk en Justine Robbeson was die trotse silwer- en bronsmedaljewenners in die spiesgooi tydens die Afrika-kampioenskappe in Benin.

Die Luiperdskole Cravenweekspan is voor van links: Jaco Botha (Volkies), Dimitri Vers (HTS Rustenburg), Thabo Schlabo (Schoonspruit), Kgotso Letsoko (Potch Boys High), Martin Mpuru (HTS Rustenburg), Thomas Dreyer (Gimmies) en Vuyani Kok (Schoonspruit).Middel: Ofentse Molotsi (Potch Boys High), Kowie Groenewald (Lichtenburg), Janus Myburgh (Lichtenburg, kaptein), Iniël Schoonveld (Volkies), MC Venter (Brits), Albert Lubbe (Gimmies) en Franswa Ackerman (Brits). Agter: Pakamani Maganga (Potch Boys High), Alrich Brown (Hartbeespoort), WJ Herbst (Volkies, o/kapt), Gopolong Molefe (Bergsig), Henco van der Walt (Volkies), Emil Meyer (Lichtenburg), Ryno Smith (Schweizer) en Berto van Wyk (Rustenburg Hoër).

Nog ’n Puk bespreek Luiperd-welpies sweet kaartjie na Londen vir Cravenweek Cobus Groenewald André Olivier het dit tot op die nippertjie gelos om te kwalifiseer vir die Londen Olimpiese Spele, maar dit kan dalk net ’n bedekte seën wees. Suid-Afrikaners het tot en met die Afrikakampioenskappe in Benin tyd gehad om te kwalifiseer en André Olivier se derde plek in die 800 m was goed genoeg om sy kaartjie te bespreek. Die kwalifiserende tyd is 1:45.60 en Olivier het die horlosie op 1:45.09 laat stop, wat .51 van ’n sekonde beter is as wat van hom vereis word. Dis goed vir enige atleet wat nou hul top-prestasies bereik, want atlete kan tussen ses en tien weke daardie top-vlak behou voordat prestasies weer begin afneem. Met die spele 23 dae weg, behoort Olivier op sy snykant te wees wanneer hy aantree vir die 800 m uitdunne.

Noordwes-atlete het sewe van die 24 medaljes wat Suid-Afrika in Benin verower het huis toe gebring. Die ander atlete wat besonder goed presteer het, was Simon Magakwe eerste in die 100 m en deel van die 4 x 100 m aflosspan wat ook goud verower het. Anika Smit en Justine Robbeson het onderskeidelik in die hoogspring en spiesgooi silwermedaljes ingepalm en Gerlize de Klerk en Bianca Erwee het brons gevat in die spiesgooi en sewekamp vir vroue. Die atletiekseisoen kom tot ’n hoogtepunt met die Olimpiese Spele wat vanaf 27 Julie tot 12 Augustus plaasvind. Drie atlete van die Traumeel NWU-Pukklub is reeds in die span opgeneem vir die spele, met nog ander wat moontlik by die agterdeur kan inglip. Sunette Viljoen (spiesgooi), André Olivier (800 m) en Willem Coertzen (tienkamp) het reeds hulle plekke op die vliegtuig bespreek.

Cobus Groenewald Dit was die afgelope week bloedsweet op die velde van Volkies vir die uitsoekgroep van 22 wat die Luiperds by die hoërskole Cravenweek in Port Elizabeth gaan verteenwoordig. Nie minder as 12 skole word deur hierdie span verteenwoordig. Volkies het die meeste spelers in die groep met vier en Lichtenburg en Potch Boys High spog elk met drie spelers. Gimmies, Brits en Schoonspruit het elk twee spelers en Hartbeespoort, Rustenburg, Zeerust, Klerksdorp Tegnies, Royal Bafokeng, en Rustenburg Tegnies het elk een speler in die span wat Saterdagoggend om 10:00 vanaf Olënpark vertrek na Port Elizabeth. Die busrit Port Elizabeth gaan eers in Bloemfontein stop waar die seuns die geleentheid gaan hê om die Stormers en Cheetahs in aksie te sien in Saterdag se Super-rugby kragmeting. Die spanbestuur bestaande uit Koot Booy-

ens (afrigter van Lichtenburg), Johan Herbst (afrigter van Volkies), Johnny Robbertze (spanbestuurder van Vaal Reefs Technical) en Hansie van Niekerk (sportkundige van Volkies) is baie opgewonde oor die span se vooruitsigte by die Cravenweek. Dié optimisme spruit uit die span se prestasies in die opwarmingswedstryde voor die Cravenweek waar hulle drie oorwinnings in hul vier wedstryde gesmaak het. Die span se neerlaag teen die Leeus was ook naelskraap. Die span en afrigterkorps se oogmerk om drie uit drie wenne by die Cravenweek los te speel, is vir hulle nie te vergesog nie. Gelukkig vir die welpies van die skarlakengroenes speel hulle in die heel eerste wedstryd van die toernooi teen Namibië op die Nelson Mandela Bay-stadion en kan hulle alle twyfelagtighede uit die weg ruim. Die wedstryd teen Namibië begin om 08:30 en word op SS1 uitgesaai.

Skoolkind gestraf vir wangedrag op rugbyveld ‘n Rugbyspeler van Klerksdorp Hoërskool, André Esterhuizen, is Maandagaand deur ’n dissiplinêre komitee van die Luiperds Rugbyunie vir ’n jaar uit rugby geskors. Die skorsing is vir ses maande opgeskort op voorwaarde dat hy ’n kursus in Life Skills by dr. Pieter Joubert volg. Die straf spruit voort uit ’n voorval op 2 Junie in ’n wedstryd tussen Klerksdorp Hoërskool en Potchefstroom Gimnasium waartydens Esterhuizen die Gimmieafrigter, Thabo Molete, onder meer as ’n

k****r uitgekryt uit. André May, president van die LRU, het gesê: “Ek voel jammer vir die speler want hy is ’n briljante rugbyspeler. “Ek hoop daar is ‘n lewensles vir hom, en vir elke speler en beampte, hierin,” sê hy. Volgens May het die LRU het met groot moeite ’n onafhanklike dissiplinêre komitee aangestel in ’n poging om ’n absolute regverdige verhoor te verseker. Esterhuizen se vonnis behels dat vanaf 3 Julie 2012 hy uit alle rugby geskors word

vir ‘n tydperk van 12 maande, waarvan ses maande van die voormelde skorsing (dit wil sê vanaf 3 Januarie 2013) opgeskort word op voorwaarde dat: hy homself onderwerp aan lewensvaardigheidsopleiding en/of terapie deur ’n aangewysde terapeut, ter bevrediging van die terapeut; die terapeut maandelikse verslae verskaf met betrekking tot die vordering van Esterhuizen in hierdie lewensvaardigheidsopleiding en/of terapie; en dat aan die einde daarvan, en voor 3 Januarie 2013, ’n verslag deur die tera-

NTT Volkswagen VOLKSWAGEN

2012 VW POLO SEDAN 1.4 COMFORTLINE ........................................................... R179 950 2012 VW AMAROK 2.0TDI 90KW D/CAB .............................................................. R339 950 2012 VW CROSS POLO 1.6I ...................................................................................... R209 950 2012 VW POLO VIVO ZEST........................................................................................ R129 950 2012 VW PASSAT 2.0TDI DSG ................................................................................... R352 950 2012 VW GOLF 6 GTI EDITION 35 .......................................................................... R389 950 2012 VW SCIROCCO R ............................................................................................... R429 950 2012 VW POLO 1.4 C/LINE HATCH ......................................................................... R179 950 2011 VW AMAROK 120KW 4 MOTION D/CAB ................................................... R359 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 TRENDLINE, WIT ........................................................... R122 950 2011 VW POLO VIVIO 1.4 TRENDLINE, SILWER .................................................... R122 950 2011 VW PASSAT 1.8TSI DSG.................................................................................... R279 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 TRENDLINE 28000KM ................................................. R122 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 TRENDLINE ..................................................................... R122 950 2011 VW POLO 1.6 COMFORTLINE SEDAN ........................................................... R170 950

(018) 293-0312. H/v Kerk- & Wolmaransstr. Potchefstroom.

peut verskaf word aan die dissiplinêre komitee ter bevestiging van die feit dat sodanige lewensvaardigheidsopleiding en/of terapie suksesvol was. Indien daar aan voormelde opskortingsvoorwaarde voldoen word, kan Esterhuizen vanaf 3 Januarie 2013 weer rugby speel op voorwaarde dat indien hy gedurende die tydperk 3 Januarie 2013 tot 2 Julie 2013 skuldig bevind word aan soortgelyke wangedrag, die oorblywende ses maande van die skorsingstermyn onmiddellik in werking sal tree.

Mastercars

100% pure Volkswagen www.nttvw.co.za

80-point mechanical check. Two-year warranty. No older than 5 years/120 000 km. Mileage certificates. Ownership guaranteed. Full service history.

2011 VW POLO 1.4 TRENDLINE ................................................................................ R145 950 2011 VW POLO 1.4 TRENDLINE, WIT ...................................................................... R145 950 2011 VW POLO 1.4 TRENDLINE, BLOU.................................................................... R145 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 TRENDLINE ..................................................................... R122 950 2010 VW TRANSPORTER CREW BUS 2.0 TDI SWB ............................................ R249 950 2010 VW CADDY MAXI 1.9 TDI TRENDLINE ............................................................ R219 950

ANDER 2011 FORD FIGO 1.4 ................................................................................................... R105 950 2011 NISSAN JUKE 1.6 ACENTA ................................................................................ R209 950 2011 TOYOTA COROLLA 1.6 PROFESSIONAL........................................................ R175 950 2010 CHEVROLET CORSA 1.4 BASE A/C LDV ........................................................ R115 950 2010 HYUNDAI i10 GLS, GRYS .................................................................................. R 99 950 2009 TOYOTA COROLLA 1.3 PROFFESIONAL ........................................................ R139 950 2008 NISSAN X-TRAIL 2.0 SE 4X2 ............................................................................. R215 950 2008 TOYOTA VERSO 16 SX 109 000KM .............................................................. R139 950

IG ALBERTS 079 197 5371 • CHARL CLAASEN 072 364 1115 LUCAS WELENA 076765 0708 • MOINA MAKOKO 084 451 7066 THABO MPOLOKENG 083 573 4089


6 Julie 2012

Herald

Sport Potchefstroom

Hire

BUILDING SUCCESS • WE DELIVER • OPEN ON SAT

URDAYS

86 Wolmarans Stre et, Potchefstroom Tel: 018 293 2699 Cell: 082 306 4282

Foto: Mario van de Wall

Luiperds wys hul kloue vir Pumas ’n Hele trop Pumas kan nie Danie Dames weerhou van ’n skitterende drie nie.

blinkers in die eerste helfte. ’n Draaipunt in die wedstryd was toe Spanner Pretorius in die 38ste minuut van die eerste helfte op die veld verskyn het. Daar word gesê een swaeltjie maak nie ’n somer nie, maar Pretorius was die vonk wat die Luiperds laat vlam vat het. In die 38ste minuut druk Danie Dames sy eerste van drie drieë met Nortier wat weer mis korrel na die pale. Die Luiperds loop na rustyd 10-13 agter en ’n onbekende toeskouer mompel: “ Nou kan ons maar huis toe gaan, hulle gaan dit tog nie maak nie.” In die tweede helfte verras die Luiperds en kom hulle met hul beste 40 minute nog dié seisoen vorendag. As die eerste helfte onaanskoulik was, was die tweede helfte net mooi die teenoorgestelde met briljante

Honda Auto Klerksdorp H/v Connie & Adalaan, Adamayview, Klerksdorp Tel: (018) 468 7780

Wilma Hugo 082 825 5652

rugby wat deur die Luiperds opgedis is. Dit gaan moeilik wees om iemand uit te sonder, maar die name van Spanner Pretorius, Hofmann Maritz, Ernie Strydom en Danie Dames moet genoem word. Maritz het deurentyd vanaf heelagter in die lyn aangesluit en by meer as een geleentheid die finale aangee gemaak om ’n spanmaat weg te stuur vir ’n drie. Dames se driekuns spreek vanself, met afronding wat Saterdag nie sy gelyke gehad het nie. Dames se spel het hom ook die speler van die wedstryd gemaak. Die voorspelers van die Luiperds het in die tweede helfte die oorhand gekry en dit het hulle gevaarlike agterlyn die geleentheid gegee om met die bal te baljaar. Nog drie drie drieë in die tweede helfte, twee vervyfskoppe en ’n strafdoel was ge-

CHIROPRACTOR

Cobus Groenewald Die Luiperds kon nie vir ’n beter begin vir die Curriebekerseisoen gevra het nie, hulle het met skitterende rugby die Pumas verniel en die wedstryd 32-23 gewen. Die Luiperds het vyf keer agter die Pumas se doellyn gaan kuier teenoor die twee van die Pumas. Die Luiperds het in die sesde minuut van die wedstryd na nege fases vir Allistair Kettledas in die hoekie oorgestuur, waarna Nortier gemis het met die doelskop. Die Pumas het hierna 13 onbeantwoorde punte op die telbord gesit. In die eerste helfte was die rugby maar onaanskoulik, met veral Nortier wat nie sy beste wedstryd van die seisoen beleef het nie. Die Luiperds se Siyandla Ndlovu en Hofmann Maritz was die tuisspan se groot uit-

Ma. - Vr: 8:00 - 17:00 Sa. 8:00 - 12:00

RETIEFSTR. 80 POTCHEFSTROOM

Tel: (018) 297 6000 Fax: 086 546 8269 Email: tjaartvan@gmail.com

noeg om ’n skitterende oorwinning vir die Luiperds te verseker. Danie Dames kon nie genoeg lof vir die voorspelers hê nie. “Dankie vir die vories wat toegelaat het dat ons die bal op die voorvoet kon kry.” “Ons het dit nie verwag nie,” was die enigste kommentaar van ’n teleurgestelde JW Jonker, kaptein van die Pumas. “Ek het geweet hulle gaan wen!” was die trotse uitlating van dieselfde onbekende toeskouer, wat onseker was aan die einde van die eerste helfte. Punte: Luiperds Drieë: Danie Dames (3), Spanner Pretorius en Allistair Kettledas, Doelskoppe: Joubert Engelbrecht (2), Strafdoele: Engelbrecht (1) Pumas: Drieë: JW Jonker, Doelskoppe: Roos (2), Strafdoele: Roos (3).

Vir behandeling van: • Hoofpyn (migraine. spanning). • Lae rugpyn • Nekpyn • Whiplash • ALLE SPORTBESERINGS • Spier- en gewrigspyne • “Accupuncture” • “Dry needling”

Potchefstroom Herald 6 Julie 2012  

Potchefstroom Herald 6 Julie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you