Page 42

ц.

Ки ц.

ул .

шк ин

Каргополь Ба за

ру ни ц. Н

ул .

че й Пя тн

Ни ск

ко ль иц

ая

ха ка я

ц.

ц.

Со

ул .

ул .

ул .

ул .

их

не

ше ст ц. ви В Пя я С оз ещ тн иц вя нес ик ен то ен ка ол ск го ск я ьс ая Ду ая ка я ха Хр пе ис р. Ду то Уз хо ро ки вс жд й ки Фа ес й ле тв мо ен е ц. вс на ск Вв ки ст ий й ыр е д со пе ь е н р. бо с к р ая ц. ц. Ио Вх ан Во од Кр на ои мо здв ас Пр ер ны на иж ед ус й ст ен те ал по ыр с чи им к са ь ий ск д ая ц ц. .Т ц .С Во ро па иц ск са ре ка я се нс Ре ка я ка ц. Сп О ас не аН О ер га ст ук ро от г во рн ог о об ра з

Бл аг ов

ул .

ск ая

ев

ат ь

-С ав в

мо

си

Зo

е

ол ь

Сп

ул .

ул .

По та н

Ш

ел

ко

Ив

ан

Ка

ме

Дв

ор

ы

По

но

По лт ар

ан

ма

ри

еО

ха

нн

их

ая

а

ск

ая

ва

я

а

дл по

ги

150 саж.

42

а

ла XV н К I а Ре I ве рго ко к а п о 19 нс ля 67 тр К П . у кц -10 ия 26 Г.  4. В. Ин  А в. 55 лф 5Г ёр Р 19 ов 06 ой .К . оп П ия ла с нК пл а ан р ту а го ш 1 п ь, че Бу 86 ол рн ма 1 г я ил га од а, , т а. ак ка в н 53 аре ь, КП × л -54 9 ь. 73 4 . Ин см в. 5 . 61 ГР

П

Каргопольское путешествие 1-я часть.  
Каргопольское путешествие 1-я часть.  

Расположенный в далёкой северной глубинке, через несколько лет музей будет отмечать своё 100‑летие. В основе его коллекции — собрание карго...

Advertisement