Page 1

Gjestelederen: Mange utfordringer, mange muligheter 2

PostNordNews NR. 1 • APRIL 2018 • NORGE

FOTO FELICIA ANDREASSON, KICKI NILSSON, OSKAR OMNE , POSTNORD, COLOURBOX

Vindu mot Norden

Årets første lanseringsvindu for nye produkter og tjenester er her. Å gå ut med nyhetene samtidig i hele Norden gir større gjennomslag – dessuten får medarbeiderne mer arbeidsro og stabilitet. 4

Ivrige nett­ handlere

Dekker kundenes behov

Tiltak har begynt å gi resultater

Vellykket Futurum

POSTNORDS ÅRLIGE RAPPORT

POSTNORD FULFILMENT løser oppgavene når kunden etterspør tjenester som vi tradisjonelt ikke har i vår portefølje. Og avdelingen på Haraldrud vokser og får stadig mer å gjøre. 6

ÅRSREGNSKAP. Fjerde kvartal kjenne­ tegnes av sterk vekst innen nett­ handelen og reduserte brevvolumer. Tiltakene som er iverksatt for å styrke den økonomiske situasjonen, har begynt å gi resultater, men om­ setningen gikk ned med 4 prosent. 9

med flere enn 200 av PostNords kunder og samarbeidspartnere, føyer seg inn i rekken av ­vellykkede nettverkssamlinger med faglig påfyll, inspirasjon og erfarings­ utveksling. 10

«Netthandel i Norden» viser at norske forbrukere handlet på nettet for 45,7 milliarder ­kroner i 2017. Det er bare d ­ anskene i Norden som handler mer på nett enn oss nordmenn. 3

ÅRETS FUTURUM-KONFERANSE,


2 Aktuelt GJESTELEDEREN PostNords kommunikasjonsdirektør Thomas Backteman reflekterer over ­konsernets utfordringer etter sine første måneder i stillingen.

Mange utfordringer, mange muligheter

N 

å har det gått fem måneder siden jeg startet i stillingen som kommunikasjonsdirektør. Tiden har gått utrolig fort, og jeg har fått muligheten til å besøke flere deler av virksomheten, både i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Jeg har lært masse og har fått enorm respekt for det fantastiske arbeidet som alle medarbeiderne i konsernet utfører. Vi har haugevis av utfordringer. På kort sikt vil det ikke være mulig å løse alt, enten det gjelder virksomheten eller kommunika­ sjonen. Vår kultur preges av et sterkt fokus på produksjon. Vi er ikke så lydhøre overfor kundenes og mottakernes synspunk­ ter, isteden driver vi en hel del utvikling innenifra og ut. Det ­gjenstår en god del arbeid før vi blir et selskap som preges av en vilje til å overgå kundenes og mottakernes forventninger.

➔ Kommunikasjonsdirektør i PostNord siden oktober 2017. ➔ Medlem av Group Executive Team, GET, siden 2017. ➔ Tidligere bl.a. kommunikasjonsdirektør i Swedbank og partner i Hallvarsson & Halvarsson. ➔ Styreleder for Teach for Sweden og styremedlem i Svenska Cykelförbundet.

NY TERMINAL. Rett før jul besøkte Post­ Nords administrerende direktør Håkan Ericsson den nye pakketerminalen og det nye TPL-anlegget i Køge utenfor København. Der ble han og Peter Kjær Jensen, sjef for PostNord Danmark, vist Selfietime! rundt av Trine Ellebjerg Susé og Frida Parnfeldt, som koordinerer byggeprosjektet (bildet). I bloggen sin skriver Ericsson: «Et utrolig imponerende byggeprosjekt. Vi kommer til å ha samme produksjonsutstyr og sorteringsanlegg som vi har på andre nybygde terminaler i Sverige, og nå er vi virkelig nordiske fra dag én.»

Endringer i konsernledelsen

NYE SJEFER. Endringer i PostNords konsernledelse siden 1. februar: ➔ Annemarie Gardshol er ny sjef for PostNord Sverige. Hun var tidligere administrerende direktør i PostNord Strålfors Group. ➔ Hun erstatter Anders Holm, som blir sjef for Corporate Clients, International Linehauls og Förtullning samt PostNord Finland. ➔ Ylva Ekborn overtar som administrerende direktør for PostNord ­Strålfors Group og beholder innledningsvis også stillingen som ­administrerende direktør for PostNord Strålfors Sverige. ➔ Tidligere HR-direktør Finn Hansen har gått ut av PostNords k ­ onsernledelse. Han går av med pensjon i løpet av året. ➔ Ansvarlig for HR-spørsmål i PostNords konsernledelse er inntil videre Jan Starrsjö, konsernsjef for strategi og salgsprosesser.

Julen kom med ny pakkerekord

HEKTISKE HELGER. Fra Black Friday den siste helgen i november og frem til julaften leverte PostNord Danmark over 10 millioner pakker (MyPack og Maxibreve) – en økning på én million sammenlignet med samme periode i 2016. I Sverige leverte PostNord i samme periode 4 millioner pakker med varer kjøpt på nettet (MyPack), noe som er 25 prosent flere enn i året før. I ukene før jul hadde Norge til tider en volumvekst på 70 prosent sammenlignet med samme periode året før. I Finland ble det håndtert total 1 193 328 pakker i desember – 11 prosent flere enn i 2016.

Postansatte var helter under krigen TRANSIT. Nå vises utstillingen Transit på Postmuseum i Gamla stan i Stockholm. De som besøker utstillingen, får gjennom bl.a. fotografier og gjenstander vite hvordan byen Haparanda ved finskegrensen ble et transittpunkt mellom øst og vest under første verdenskrig (1914–1918). Postverkets ansatte arbeidet lange arbeidsdager og måtte håndtere den store mengden post utendørs i sterk kulde. Deres innsats bidro til at mennesker over hele ver­ den kunne holde kontakten med hverandre. Utstillingen Slik så adresselappene ut under krigen. varer til januar 2019.

FOTO POSTMUSEUM/ULF MICHAL

AVSLUTNINGSVIS KONSTATERER JEG at vi f­ ortsetter å miste tillit hos våre kunder og ­mottakere. Måten tjenestene våre oppfattes på, er blitt dårligere og dårligere siden 2014. Nå må vi gå i gang med et systematisk arbeid for å løse de utfordringene vi har når det gjelder å opp­fylle forventningene. Hvis vi ikke gjør det, er det en helt klar risiko for at ­kundene våre velger andre leverandører. Vi har mange utfordringer, men vi har også en rekke muligheter som det gjelder å ta vare på. For å sitere nylig avdøde Ingvar Kamprad: «Frem­ tiden er fantastisk – det meste er ­fremdeles ugjort».

PostNords administrerende direktør på besøk i Køge

FOTO KRISTINA SAHLÉN

JEG SYNES også jeg ser en kultur der vi er redde for å gjøre feil i stedet for å fokusere på hva vi vil gjøre riktig. Det gjør at vi er engstelige for å endre ting uten at vi er 110 prosent sikre på at vi har tenkt gjennom alle eventuelle utfordringer som endringen vil innebære. Med den komplekse virksomheten vi har, kan det føre til at vi utreder i det uendelige. Vi blir rett og slett for ­langsomme. Mediemogulen Rupert Murdoch har konstatert at det ikke er de store som kommer til å slå de små i fremtiden, det er de raske som kommer til å slå de langsomme. Utviklingen i vår bransje skjer raskere og raskere – derfor må vi øke utviklings­takten for å henge med og for å fortsatt være konkurranse­dyktige. En annen stor utfordring er at vi ikke på en troverdig måte har lykkes med å forklare hvordan vi ser på fremtiden. Det gjør at konsernet har mange medarbeidere som ikke har tro på PostNords fremtid. Vi har mange kanaler for å informere med­ arbeiderne, men ingen der vi løpende kan gi og ta imot tilbake­ meldinger og synspunkter. Det skal vi forsøke å gjøre noe med i år ved hjelp av et nytt intranett. En av de viktigste funksjonene er å etablere et forum der vi kan lytte til alle synspunkter og ha en intern dialog.

THOMAS BACKTEMAN

Kort og godt

ØMERKE ILJ T M

Et blad fra PostNord. Postadresse 105 00 Stockholm. E-post: postnordnews@postnord.com – www.postnord.com Ansvarlig utgiver: Thomas Backteman. Produksjon: Spoon.

241

501

Trykksak

Norsk utgave: Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen. Redaktør PostNord Norge AS: Bjørn Thorvaldsen. Tekst, foto, grafisk design og prosjektledelse: Metro Branding og Spoon. Trykk: Zoom Grafisk AS.

PostNordNews nr 1 • April 2018


3

60

prosent av den ­nordiske ­befolkningen mellom 18 og 79 år handlet på nettet i en gjennomsnittsmåned i 2017.

«Harald Skarstein jobber i PostNord og har i mange år levert varer og pakker på AMFI Narvik. Alltid smilende, hjelpsom og i suverent godt ­humør. Harald sprer positiv energi til oss alle som er kunder! Vi digger deg Harald. God helg!» Hilsen alle oss på Amfi!

Rikke Kyllenstjerna

Vi er ivrige

netthandlere Norske forbrukere handlet på nettet for 45,7 milliarder kroner i 2017. Det sender oss nesten til topps på lista for hvem som bruker mest penger på netthandel i Norden.

I

  Norden er det kun danskene som handler mer på nett enn nordmenn. Hver nordmann handlet gjennom­ snittlig for 2.048 kroner per måned i 2017. Det kommer frem i PostNords årlige rapport «Netthandel i Norden», som nå gis ut for tiende gang. Totalt brukte ­forbrukerne i alle de nordiske landene 202,8 milliarder NOK på ­netthandel i fjor. VI HANDLER NÅR DET PASSER OSS

Både vi og våre nordiske naboer handler mer og mer på nettet. Fremfor alt for å kunne gjøre det når det passer oss, uavhen­ gig av butikkenes åpningstider. Lavere priser er viktigere for nordmenn enn for andre nordiske forbrukere, og en viktig årsak til at vi handler på nettet. DETTE HANDLER VI MEST PÅ NETT

De mest populære varene nordmenn handler på nettet, er «Klær og sko», «Hjemme­ elektronikk», «Medieprodukter», «Skjønnhet og helse» samt «Sport og fritid». – Vi ser at det stort sett er de samme produktene som fortsetter å selge mest på nettet, men en spennende utvikling er at dagligvarer nå er det raskest voksende segmentet innen netthandelen i Norge, sier Rikke Kyllenstjerna, netthandelsekspert i PostNord Norge. MOBILEN BRUKES MER

En tydelig trend i årets rapport er at mobil­ telefonen blir et stadig viktigere verktøy for nordiske nettkunder. Vi bruker mobiltelefonen til research, å ta bilder av varer og prislapper i butikkene, be om råd fra venner, samt at mobiltelefonen brukes i forbindelse med selve kjøpet. Antall forbrukere som oppgir at de har gjennomført ett eller flere kjøp med mobiltelefonen den siste ­måneden, øker

PostNordNews nr 1 • April 2018

kraftig i alle de nordiske l­ andene. Gjennom­ snittet er 36 p ­ rosent for hele Norden i 2017, sammenlignet med bare 26 prosent året før. ­Rapporten viser også at i desember handlet flere kvinner enn menn med mobiltelefonen. Dette var spesielt tydelig i Norge, der ­forskjellen mellom k ­ jønnene var på hele ti prosentenheter. LEVERINGEN ER VIKTIG FOR ­N ETTHANDELSKUNDER

Fire av fem nordiske forbrukere mener at det er viktig å kunne velge hvor og hvordan de skal få varene de har handlet på nettet levert. For danskene betyr denne valg­ friheten enda mer, der svarer over 90 ­prosent at dette er viktig. Nesten ni av ti nordmenn ønsker tydelig informasjon om når varen skal leveres. At leveringen er fraktfri og kan leveres direkte hjem i post­ kassen hvis ønskelig, betyr også mye for nordmenn. To land skiller seg imidlertid ut fra resten av Norden når det gjelder l­ evering. Svenskene ønsker å få varene levert til et utleveringssted, mens ­finnene ønsker å få varene levert til en pakkeautomat. NORDMENN HANDLER ELEKTRONIKK I UTLANDET

Når det gjelder netthandel fra utlandet, er det sammenlagte nordiske ­forbruket på 35,7 milliarder NOK. Drøyt en av tre nordiske forbrukere har handlet fra utlandet den siste måneden, og her ligger finnene og nordmennene øverst. Nordmenn handler mest elektronikk fra utlandet av alle nordiske forbrukerne, og de mest populære netthandelsdestinasjonene er Kina, Storbritannia, USA, Sverige og Tyskland.

Dagligvarer er det ­raskest voksende ­segmentet innen netthandelen i Norge.


4 News

65

prosent, så mye økte andelen småpakker fra Kina til Sverige i 2017. I Finland og Norge handler nå hver tredje forbruker som handler på nettet fra utlandet, fra Kina.

«Etter fire år som Sverige-sjef er jeg klar for noe nytt. Jeg ser frem til å støtte den finske virksomheten, jobbe med kunderelasjonene og sørge for at virksomheten vokser i Norden.» Anders Holm, ny sjef for Corporate Clients, International Linehauls og Förtullning samt PostNord Finland.

Nordisk vindu mot fremtiden Utvalg av nyheter i årets første lanseringsvindu MYPACK HOME, MYPACK COLLECT (SE, DK, FI, NO)

RELANSERING – RIKTIGA VYKORT (SE)

Nå utvikles tjenestene MyPack Home (for pakker som sendes hjem til kunder) og MyPack Collect (for pakker som hentes på et ­utleveringssted) gjennom ­ytterligere ekspansjon i Europa. – Siden 2016 har vi tilbudt bedrifter muligheten til å nå forbrukere langt utenfor de nordiske landegrensene. Fra 1. januar 2018 introduserer vi flere land. MyPack Collect tilbys nå også til F ­ rankrike og Storbritannia, og MyPack Home tilbys til Italia, Tsjekkia og Polen, sier Maria Karlsson, sjef for ­pakke­produkter i PostNord.

F 

or å nå ut til omverdenen med alle nye produkter og tjenester så effektivt som mulig inn­ førte ­PostNord en konsernfelles ­metode for lansering i januar 2017. Tidligere var lanseringsprosessen forskjellig i de forskjellige landene, dermed var det en risiko for at planlagte tiltak og markeds­innsatser kolliderte. Når lanseringene skjedde etter hvert som nye produkter ble klare, druknet dessuten effekten av nyhetene til tider i den generelle informasjonsstrømmen. – Vi klarte ikke å skape en «wow-effekt», selv om nyheten som ble presentert, var viktig. Vi vil at markedet, særlig bransjen og konkurrentene, skal sitte og vente på og lure på hva slags nyheter PostNord kommer med neste gang, sier Tim Jørnsen, som har ledet arbeidet med den nye prosessen.

MOTTAKERAPPEN (SE, DK, FI, NO)

FOTO PETER PHILLIP S

FOTO KRISTINA SAHLÉN

PostNords populære mottakerapp er blitt endret, slik at den nå er den samme i alle landene – «one nordic app». – Da vi lanserte appen, var det en stor forskjell i versjonen fra land til land, Danmark hadde f.eks. fremdeles den røde fargen. Nå slår vi sammen de fire versjonene, som i praksis har vært fire forskjellige apper, til én app, med start i Danmark, sier Martin Espmark, ansvarlig for appen i forretningsområdet eCommerce & Logistics. I vår vil PostNord også gjennom­ føre en pilot for å undersøke muligheten for å identifisere seg med BankID i appen. – Går det bra, lanserer vi dette i mai, sier Martin Espmark.

RELANSERING – MAIL SERVICES (SE)

FLEXCHANGE (SE, DK, FI, NO)

Charlotte Svensson.

Tim Jørnsen.

NÅ PRESENTERER de nordiske landene sine nyheter samlet i tre lanseringsvinduer per år – i januar, mai og september. – Ved å bare lansere tre ganger i året skapes det ro internt. Det hele blir veldig målrettet og mer forutsigbart. Når vi jobber på denne har­ moniserte måten, blir det samtidig lettere for alle støttefunksjoner å planlegge aktivitetene bedre, sier Tim Jørnsen. Ved å ha et samlet grep om ­lanseringene øker også muligheten for koordinering ­mellom de forskjellige forretningsområdene som utvikler produkter og tjenester. Ressurser og forskjellige former for innsats i forbindelse med lanseringene kan dermed utnyttes på en mer fokusert måte, noe som gjør det enklere å prioritere innsatsen gjennom hele kjeden. – Vi har noen av de samme utfordringene og kan dra stor nytte av hverandre. Felles tilbud blir tydeligere, og kundene kommer til å se styrken i et PostNord som samarbeider over lande­grensene, sier Charlotte Svensson, sjef for forretningsområdet Communication Services. Det er PostNords forretningsområder Communication Services og eCommerce & Logistics som sammen har ansvaret for en

Den siste oppdateringen for FlexChange innebærer at mottakeren tilbys å kjøpe forskjellige tjenester. Først ut er Norge, der mottakeren nå kan bestille hjem­ levering fra et utleveringssted og få pakker flyttet fra et utleveringssted til et annet. Med PostNords mottakerapp kan man f.eks. velge dag og tid for hjemlevering, velge å hente forsendelsen på et utleveringssted eller å få varen levert selv om ingen er hjemme. Behovet for å bruke tjenesten varierer, det avhenger av om man bor på et lite sted eller i en stor by, men det er de som bor i storbyene, som er mest tilbøyelige til å bruke den.

stor del av lanseringsplanleggingen. – Det er et fantastisk samarbeid der vi hjelper og støtter hverandre med kompetanse. Vi sykler sammen på en tandemsykkel i stedet for at en av oss ligger foran og en annen bak, sier Tim Jørnsen. Han ser ingen direkte utfordringer med

Tjenesten Riktiga Vykort, som i Norge heter Postkortet Norge, er en populær tjeneste der man via en app eller nettet kan sende fysiske postkort med egne bilder eller et valgt motiv som mottakeren mottar innen 1–2 virkedager. Man kan også sende postkort til utlandet. – Dette er en av våre mest populære tjenester for privat­ markedet, men vi har sett at kjennskapen til tjenesten er relativt lav, sier Jeanette Palmgren, ansvarlig for Riktiga Vykort i forretnings­ området Communication Services. Nå vil det bli satt inn markedsføringstiltak for å øke kjennskapen til appen og styrke imaget mot forbrukermarkedet.

Mail Services er en samlebetegnelse på de tjenestene der PostNord tar hånd om kundenes posthåndtering, f.eks. transporter. Tjenestene gir kundene fordeler som bl.a. kostnadseffektivisering og bærekraft. Det er også en viktig del av PostNords tilbud til svenske kommuner før det svenske valget i 2018. – Mail Services er svært etterspurt innen offentlig sektor. Nå tar vi et samlet helhetsgrep med tydelig pakketering for å øke kunnskapen om tjenestene og styrke tilbudet, sier Petra Ehle, sjef for enheten Mail Sweden i Communication Services.

Vi sykler sammen på en tandemsykkel.

den nye lanseringsstrukturen, selv om tålmodighet kan være en god egenskap å ha i denne sammenhengen. – Har man noe klart 1. mars og må vente til 1. mai, sitter man i stolen og hopper litt, men det får man leve med, sier Tim Jørnsen. ■ PostNordNews nr 1 • April 2018

FOTO OSKAR OMNE , POSTNORD, COLOURBOX

Den 1. januar åpnet det første av årets tre lanseringsvinduer. Ved å slippe nye produkter og tjenester samtidig i hele Norden får PostNord større oppmerksomhet eksternt – samtidig som arbeidsprosessene forbedres internt. – Når man lanserer koordinert på bestemte tidspunkter tre ganger i året, skaper det både arbeidsro og stabilitet, sier Tim Jørnsen, sjef for forretningsområdet eCommerce & Logistics.


5

19

Håkan Ericsson på besøk

Torsdag 8. mars var konsernsjef Håkan Ericsson på besøk hos PostNord i Norge. Først var han på Alfaset for å treffe interne medarbeidere før han dro innom Futurum-­konferansen for å treffe flere av kundene våre. Her er han på Alfaset sammen med Frank Uzlastiran (t.v.) og Peder Foldahl.

Nordmenn er 19 % mer tilbøyelig til å handle sportsartikler på nettet enn nordiske forbrukere generelt.

Per-Mathias Høgmo, Tom Nordlie, Petter Belsvik og kanskje også Sven-Göran Eriksson? I årets PostNord-liga ruster en rekke tradisjonsklubber for opprykk, med trenernestorer som skal få sving på de unge talentene.

Mer spennende enn noen gang P  er-Mathias Høgmo ble kjent som Per-Messias i Tromsø, men hadde ikke like stort hell med landslaget. Nå håper hele Fredrikstad på at han igjen skal bli frelseren for én av de virkelige aristokratene i norsk ­fotball. Tvers over Oslofjorden leder én av tidenes toppscorere i Eliteserien, Petter Belsvik, den gamle storheten Fram som nylig lanserte et prosjekt for å få flere fans enn Bayern München. På tribunen i Larvik dukket plutselig Sven-Göran Eriksson opp – og nå går ­ryktene om at Englands ­tidligere landslagssjef kan tenke seg å investere i klubben. Legg til tradisjonsklubber som Bryne og Hødd i vest, Mjølner i nord og Moss og Skeid på Østlandet – spekket med fremadstormende talenter – og du har noen av ingredien­ sene i PostNord-ligaen 2018.

Ole A. Hagen.

ENGASJEMENT OVER HELE LANDET

– Det gror bedre enn på lenge i norsk fotball. I løpet av en uke i mars kvalifiserte både G17- og G19-landslaget til EM, noe som

Knalltøffe vinteruker – Vi vet at vinteren kan være tøff her i landet, og at vinterværet påvirker fremføringen vår. Men maken til drittvær vi har hatt i årets første uker skal du lete lenge etter. Forsinkelser på grunn av elendige kjøreforhold har mer vært regelen enn unntaket, sier kvalitetssjef i PostNord, Trond ­Tokle.

PostNordNews nr 1 • April 2018

aldri før har skjedd i samme år. Én av grunnene er spissingen av seriesystemet før fjorårs­ sesongen, der PostNord-ligaen gikk fra fire til to avdelinger. Konkurransen er skjerpet, og talentene får bedre matching, sier Ole A. Hagen, kommunika­ sjons- og markedsdirektør i PostNord. Og det er først og fremst ligaens posisjon som utviklings­arena for morgen­ dagens toppspillere, som er grunnen til at PostNord fra 2016 gikk inn som hoved­ sponsor. I tillegg representerer den viktig tilstede­værelse i lokal­samfunn over hele landet – akkurat som PostNord. – For oss er det viktig med sponsorater som treffer bredt. Bak hver av disse klubbene står supportere og ildsjeler som virkelig b ­ renner for laget sitt, og tenk for et engasjement det blir når Moss skal møte Fred­ rikstad, Bryne drar inn til byen for å møte Stavanger-laget

PostNord hadde store utfordringer før jul i 2017, primært på grunn av en voldsom volum­ økning i forbindelse med Black Friday og julehandelen – og både kundetilfredshet og kvalitet ble svekket. Men det ble jobbet knallhardt, og takket være kjempe­ innsats av veldig mange, klarte vi å holde hodet over vannet. Ukene etter nyttår har heller ikke vært enkle, men denne gangen er det altså særlig været som har gitt utfordringer; gjensnødde veier, stengte fjelloverganger, snøras, biler som står fast på glatta og mye annet trafikkaos på både vei og bane, har ført til forsinkelser – og kundene som venter på varene sine er blitt misfornøyde.

Vidar, og Hødd og Brattvåg gjør opp om Sunnmøre, sier Hagen.

POSTNORD-LIGAEN, AVDELING 1 ➔ Alta ➔ Asker ➔ Bærum ➔ Elverum ➔ Fram ➔ Fredrikstad ➔ Grorud ➔ Hønefoss BK ➔ Mjølner ➔ Moss ➔ Nybergsund IL Trysil ➔ Odd 2 ➔ Raufoss ➔ Stabæk 2

STOR MEDIEDEKNING

PostNord-ligaen består nå av to avdelinger med 14 lag hver. T ­ re fra hver avdeling rykker ned – bare vinneren går opp. De to på andreplass spiller kvalifisering mot lag nummer 13 i OBOS-­ ligaen (1. divisjon). Seriestart er 14. april, og 27. oktober vil det hele være avgjort. Amedia har TV-rettig­ hetene til ligaen, og satser stort på direkte­sendinger der hver av mediehusene følger sine lokale lag. – Det er bare å glede seg! Som tidligere år vil vi også i år kåre PostNord-­talentet, der trenerne nominerer kandidater til en jury b ­ e­stående av folk fra Fotball­forbundet, Norsk Topp­ fotball, Amedia og oss. Tidli­ gere ­vinnere har alle tatt steget opp i divisjonene – så dette er ­spillere med en lys fremtid, sier Ole A. Hagen. ■

POSTNORD-LIGAEN, AVDELING 2 ➔ Arendal ➔ Brattvåg ➔ Bryne ➔ Egersund ➔ Fløy ➔ Hødd ➔ KFUM ➔ Kjelsås ➔ Nardo ➔ Skeid Fotball ➔ Stjørdals-Blink ➔ Vard Haugesund ➔ Vidar ➔ Vålerenga 2

HELE BRANSJEN

– Men dette gjelder ikke bare for PostNord, vær­ utfordringene på­ virker hele bransjen vår, sier Trond Tokle som håper at «stormvarslene» skal reduseres og kundetilfredsheten økes i ukene som kommer.

vi skal gjøre vårt ytterste for å få varene frem så raskt som mulig, og vi skal ha dialog med ­kunden. Vi har systemer for dette – og oppdaterte drifts­meldinger og/ eller direkte beskjed fra kunde­kontakten i PostNord er viktig. Trond Tokle.

DIALOG

Men du lurer kanskje på hva vi skal gjøre når det blir forsinkelser på grunn av forhold vi ikke er ­herre over, som f.eks. været. ­Svaret på det er ganske enkelt;

INFORMERTE KUNDER ER MER FORNØYD

Vi vet nemlig at kunder som blir informert om ev. forsinkelser blir betydelig mer tilfreds enn kunder som bare sitter og venter uten å vite hva som skjer med pakkene deres, sier Trond Tokle. ■


6 Haraldrud Oslo Når kunder etterspør tjenester PostNord tradisjonelt ikke har i sin portefølje, er PostNord Fulfilment på banen for å løse oppgaven. Avdelingen på Haraldrud i Oslo er i vekst.

Dekker kundenes behov

D

et ligger i navnet at vi skal ­oppfylle ønsker og behov fra kundene. Vi driver med mye som ikke passer inn i en normal godsflyt, forklarer Magnus K ­ arlsson, og legger til: – Kunden forventer stadig mer av oss som driver med logistikk. Karlsson er produksjonssjef på den lite omtalte avdelingen noen steinkast unna PostNords hovedkontor på Alfaset. – Det er ikke så godt kjent at PN har et plukk og pakk-lager, sier han. NORSK TIPPING

Plukk og pakk er en av de verdi­skapende tjenestene PostNord Fulfilment tilbyr. Karlsson n ­ evner Norsk Tipping som et eksempel på en stor kunde som benytter seg av at PostNord har et avansert lager­system. – Vi får tilsendt materiell fra produsenter i ulike land, for eksempel Flax-lodd fra Canada, forteller Karlsson. Norsk Tippings kommi­ sjonærer bestiller loddene av Norsk Tipping. Ordren sendes automatisk videre til PostNord Fulfilment ved at de to datasystemene integreres.

– Vi plukker og pakker. Der­ etter blir loddene – og andre produkter, som for eksempel supplymateriell – sendt til kommisjonærer over hele ­landet med PostNord sitt ­fantastiske logistikksystem.

­ andel fører også til mer retur h av varer. Retur-produktet øker med cirka 25 prosent hvert år, i følge ­Karlsson. – Mange bestiller tre par sko og returnerer to. Det fører til at vi, bare fra Zalando, sender 30 til 50 paller med retur til ­Tyskland hver dag.

UNG AVDELING

At plukk og pakk-lageret ikke er så velkjent, har naturlig sammenheng med at avde­ lingen på Haraldrud er av ­relativt ny dato. – Fulfilment ble en avdeling i PostNord AS 1. januar 2017. Men allerede nå er det behov for plassutvidelse, forteller Fulfilments ­produksjonssjef. I en komplisert flytteprosess bytter PostNord Fulfilment plass med nabobedriften PN ­Strålfors. En tidkrevende utfor­ dring der PostNords logistikkkompetanse kommer godt med. – Nye, store lokaler åpner for at vi kan fortsette vår vekst, blant annet ved at noen funk­ sjoner overføres hit fra termi­ nalen på Alfaset. Der er det som kjent trangt om plassen, sier Karlsson.

INFORMERER TOLLVESENET

Vi har stort sett jevn ­fordeling mellom ­gutter og jenter, g ­ amle og unge og folk fra ulike ­nasjoner og ­kulturer. Her er det ikke mange som er helt like. Magnus Karlsson, produksjonssjef

Returprosessen kompliseres av at Norge ikke er med i EU. Returen er av den grunn underlagt de samme regler som ordinær eksport. – Vi er som eksportør ­pliktige til å fortelle tollvesenet hva som returneres i pakkene, sier Karlsson. De må derfor åpne mange av pakkene for å sjekke og bekrefte innholdet. Deretter kan pakkene konsolideres og sendes videre over grensen inn til EU og tilbake til kundens lager. – Vi bruker ulike systemer for å registrere og melde inn­ holdet i pakkene. Luksus­ versjonen er Myloc, vårt eget system som bare PostNord benytter seg av, forklarer han.

RETUR I VEKST

For ikke lenge siden ble hele eksport­avdelingen på Alfaset flyttet til Fulfilment. Forsen­ delser på tvers av grenser var fra før ikke ukjent for de 25 ansatte ved avdelingen. Økende nettbasert B2C

Ali Abidi pakker flax-lodd for Norsk Tipping.

«FINISHIERE»

Retur-produktet har ulike nivåer. Noen k ­ under velger å ta i mot returpakkene og selv klargjøre varene for resalg. Andre går hakket lengre. – Noen kunder velger å

legge en stor del av prosessen her hos oss. De lar oss «finishi­ ere», det vil si at vi for eksem­ pel roller, børster og bretter returklærne og deretter legger dem i plastposer slik det ville vært gjort på fabrikken, ­forklarer Karlsson. Også det økonomiske opp­ gjøret tar PostNord seg gjerne av. Mange bestiller langt flere varer enn de faktisk kjøper. Dagen etter at de har sendt overskuddet i retur, kommer det til Fulfilment. De sjekker varene og godkjenner kundens returseddel og krediterer der­ etter kunden det beløp som skal tilbakebetales. – Systemet er svært tids­ besparende for våre kunder, noe som gir dem en konkurranse­fordel, sier ­produksjonssjefen. KUNDEBASERTE PROSESSER

De ferskeste medarbeiderne i Fulfilment er også den mest garvede gjengen. Eksportavde­ lingens mannskap hadde mange års PostNord-erfaring med seg i ryggsekken da de ble overflyttet til Haraldrud. – Jeg trivdes godt på Alfaset, men mye er bedre her. Lysere, varmere lokaler, mindre støy og minst like god kantine, ­smiler Per Elling Elsrud på ­terminalen. Vi treffer ham ved trucken i samtale med driftsleder

Leon (Ceyhun Pakoglu) og Per Elling Elsrud har nylig kommet over fra Alfaset. PostNordNews nr 1 • April 2018


7

Fulfilment er en ung avdeling der stemningen er på topp. Avdelingen vokser og har behov for mer plass.

­ eyhun Pakoglu, eller for C ­letthets skyld, Leon. Leon, som også kom fra Alfaset, beskriver sin nye arbeidsplass som et sted med mange arbeidsoppgaver. – Her jobber vi med mange kundebaserte prosesser. Det gjør det lettere å levere kvalitet på kundenivå, mener han. SPEILER SAMFUNNET

Fulfilment har kun hatt et

Retur-produktet øker med cirka 25 prosent hvert år

Mange bestiller tre par sko og returnerer to.

drøyt år på å e ­ tablere arbeids­ miljø, et miljø som preges av kompetente medarbeidere i et mangfold. – Vi har stort sett jevn ­fordeling mellom gutter og jenter, gamle og unge og folk fra ulike nasjoner og kulturer. Her er det ikke mange som er helt like, mener produksjons­ sjef Karlsson. Han hevder at en miks av ulike type mennesker gjen­ speiler det samfunnet vi lever i. – Mangfoldet og balansen på arbeidsplassen gjør at vi føler oss hjemme, sier han. Karlsson er også opptatt av at de eldste på arbeidsplassen tar med seg en viktig erfaring og representerer kontinuitet. De yngste kan bidra med ny kunnskap og intuitiv forståelse som er mer krevende for den eldre garde.

Magnus Karlsson støtter ideen om nærhet, og mener at det åpner for dialog. – Det er viktig å høre på de ansatte. De vet hvor skoen trykker, sier han. Ledergruppa legger også vekt på å gi de ansatte tillit. – Så lenge de leverer gode resultater skal de

LEDERFILOSOFI

Lilli Øverland pakker bankbrikker. PostNordNews nr 1 • April 2018

Et viktig bidrag til et robust og godt arbeidsmiljø, er en leder­ gruppe som trekker i samme retning. – Vår lederstil karakteriseres av oppfølging av den enkelte ansatte. Vi mener det er viktig å være tilgjengelige og tilstede­ værende, sier driftsleder Leon.

Weronika Komor bretter returklær.

føle seg frie, sier produksjons­ sjefen som har forståelse for at det ikke er en god følelse å bli sett over ­skulderen i tide og utide. n


8 News

Flere samtaler mellom medarbeidere og ledere

For bedre å kunne se og utvikle alle som jobber i PostNord, innføres det nå forenklede rutiner for samtalen mellom medarbeidere og ­ledere. Den nye arbeidsmåten – People Planning Process – innebærer flere enklere og kortere samtaler som kan spres ut over året, i stedet for en årlig utviklingssamtale.

«Game of Thrones»-motiv på britiske frimerker Den amerikanske fantasy-serien «Game of Thrones» er nå også motiv på frimerker i Storbritannia. Det er den b ­ ritiske posttjenesten Royal Mail som med 15 frimerker ønsker å hylle Storbritannias bidrag til produksjonen. Noen scener er filmet i Nord-Irland med britiske ­skuespillere.

Nytt produksjonssystem. Mer moderne produksjon og økonomisk bærekraft i virksomheten. Det er PostNords målsetting med Danmarks nye modell for utdeling og sortering.

FORBEREDELSENE STARTET allerede våren

2017 – da ble distribusjonshubene og termina­ lene involvert i planene om en ny modell for utdeling og sortering. Den første oppgaven

var å arbeide med den lokale ruteplanleggin­ gen og med tidspunktene for henting, mottak og utdeling. I høst ble fokus endret til ombygging og innredning av nye distribusjonshuber og terminaler. Lene Reipeurt. – Det er primært innendørs at vi har gjort endringer, slik at den nå er tilpasset sorteringen av Maxibreve og andre pakker. Og vi har kunnet gjenbruke en del materiale fra de distribusjonshubene vi har lukket, sier Lene Reipuert.

FOTO HENRIK PETIT

D 

en 21. januar var det premiere for de nye arbeidsrutinene og prosessene i den danske delen av PostNord. – Helgen før og mandag 22. januar måtte vi gjøre en del småjusterin­ ger og tilpasninger. Men med tanke på at vi gjennomfører en revolusjon i vårt interne maskinrom, har vi klart starten bra, sier Lene Reipuert, sjef for Operation Performance Management PostNord Danmark.

Distribusjonshuben i Hjørring (Nord-Jylland) var først ut med å bruke modellen i praksis. Det skjedde 4. september i fjor. – Oppstarten i Hjørring har vist at den nye modellen fungerer i praksis og ikke bare på papiret, sier Lene Reipuert. MODELLEN ER UTARBEIDET via et sam­ arbeidsprosjekt i konsernet, særlig med enheten Teknik & Infrastruktur, men også lokale ledere og medarbeidere har bidratt i utviklingen og planleggingen. Mange viktige enheter, f.eks. Distribution, Terminal, Transport og Communication Services, er en del av prosjektet. ■

FOTO JANNE HASLUND

BLOMMAN ➔ Basisflyten deles ut til husholdninger én gang i uken. Enhetens område er inndelt i fem deler som får basispost suksessivt i løpet av uken. Modellen kalles Blomman, og fargen på bladene finnes også på hyllene for restsortering. Et område eller en by kan deles inn i en eller flere blomster.

FOTO JANNE HASLUND

Vellykket premiere for den danske modellen

MEDARBEIDERE PÅ DISTRIBUSJONSHUBEN I HJØRRING OM DEN NYE MODELLEN

Kim Nørlev om k ­ largjøring: – Jeg har arbeidet i bedriften i 35 år, og det er spennende å være med på noe helt nytt. Arbeidsmessig er det ok, men det er utfordrende med Quickbreve og den såkalte sakteposten som skal fordeles på Blomman. Etter morgentreffet kl. 08:30 begynner jeg å klargjøre morgendagens post.

Hanne Jørgensen om talesystemet som brukes ved sortering: – Jeg synes det går strålende. Jeg står der med headset på fra kl. 05:30. Vi er fire som sorterer Maxibreve og to som tar hånd om Quickbreve. Når jeg sier adressen, vises hyllenummer og sekvensnummer. Det går mye raskere enn før, og det har vært lett å venne seg til denne arbeidsmåten.

Søren Hugo Høy om ut­ deling av hurtigflyten: – Jeg deler ut post i et ­ganske stort industri­ område. Noen ganger er det ikke bare Quickbreve, men også annen type post. I dag hadde jeg 30–35 Quickbreve og 118 pakker. Det er ingen kjempestor endring for meg, og jeg synes det fungerer bra.

Janne Kristensen og kollegene ved distribusjonshuben i Hjørring (Nord-Jylland) var de første som begynte å bruke den nye produksjonsmodellen. Her sorterer hun post ved hjelp av talesystemet.

SLIK FUNGERER MODELLEN I PRAKSIS ➔ Postkassene tømmes hver dag, og posten sorteres når den ankommer brevterminalen. Der sorteres de 20 prosentene med basispost som skal deles ut dagen etter, om natten, mens de gjenværende 80 prosentene sorteres på dagtid. ➔ Brevterminalene fungerer som lager og sender bare ut de

cirka 20 prosentene av basisposten som skal deles ut neste dag, til distribusjonshubene. ➔ Quickbreve legges sammen med pakkene inn i utdelingsordningen. Pakkene kommer fra pakketerminaler og leveres sortert etter adresser. ➔ Maxibreve for dagens

­ tdeling i basisflyten sorteres u og legges sammen med basisposten fra brevterminalene. De resterende Maxibreve plasseres på lokale lagre før de skal deles ut. ➔ Utdelingen skjer fra distribusjons­huber. Det finnes 29 slike samt en rekke ­distribusjonsdepoter.

HVA ER QUICKBREVE OG MAXIBREVE? Quickbreve: Innleveres på et postkontor og er fremme neste virkedag. Prisen er 27 danske kroner for forsendelser på opptil 100 g. Maxibreve: En større forsendelse i forskjellige formater. Kan veie opptil 2 kg.

FLYTEN I hurtigflyten inngår pakker, Quickbreve, «Import A» og dagsaviser. I basisflyten inngår brev, «Import B» og tidsskrifter.

Peter Dalsgaard, distribusjonsleder, om distansehåndteringen: – Med et depot med 20 ansatte er det sikkert utfordringer man må venne seg til, men med de få ansatte jeg har, fungerer det bra.

PostNordNews nr 1 • April 2018


9

Bra respons for PostNord lytter

Jens Moberg slutter som styreleder

PostNord lytter ble lansert for omtrent et år siden, og responsen har vært over all forventning. Hver uke får PostNord Sverige rundt 15 000 svar med kommentarer fra kunder. I Norge viser en oppfølging at sju av ti ga PostNord Norge høyeste poengsum. Tilbakemeldinger i Danmark har ført til at kunder som har oppgitt telefonnummer, nå blir oppringt hvis de ikke åpner døren når hjemleveringen kommer.

Etter fem år som PostNords styreleder har Jens Moberg valgt å gi seg. Det skjer i forbindelse med årsmøtet 26. april. – Finansieringen av den danske omstillingen som nå er besluttet, er en viktig milepæl i den pågående omstillingen. Jeg synes derfor det er riktig tidspunkt å overlate styreledervervet til noen som kan ­gjennomføre den fastsatte strategien med nye forutsetninger, sier han.

FOTO KRISTINA SAHLÉN

POSTNORDKONSERNET ÅRSREGNSKAP

Nettoomsetning

2016

2017

38 478 37 079

Hei der … … Annemarie Gardshol som ble ny sjef for PostNord Sverige 1. februar etter å ha vært administrerende direktør for PostNord Strålfors Group. FOTO POSTNORD

MSEK

Driftsresultat

2016

2017 -124

- 1 083 MSEK

Justert driftsresultat

2016

2017

500

338

MSEK

Tre spørsmål om fjerde kvartal 2017

«PostNord er på rett vei»

1 

Hvordan gikk det for PostNord i årets siste kvartal? Volumene for pakker som sendes fra bedrifter til privat­ personer, økte med 19 prosent i fjerde kvartal og 14 prosent for hele året. Logistikkveksten kompenserte imidlertid ikke for de reduserte brevinntektene, og nettoomsetningen gikk ned med 4 prosent. For helåret gikk det totalet brevvolumet ned med 9 prosent – 7 prosent i Sverige

og 18 prosent i Danmark. PostNord Strålfors fortsetter å vise en sterk resultatutvik­ ling med sine digitale tjenester, og PostNord i Finland og Norge har klart å snu tapene fra 2016 til gevinst, bl.a. ved hjelp av kostnadstilpasninger og en sterk vekst innen pakker. I Danmark startet den ­kanskje største omstillingen i ­selskapets historie. – PostNord er på rett vei. Vi er inne i en omfattende omstilling for å møte digitalise­ ringen, det gjør vi ved å skape bærekraftig lønnsomhet med en god forretningsmiks mellom logistikk og kommunikasjon, og det begynner å gi resulta­ ter, sier konsernsjef Håkan Ericsson.

2 

Hvordan skal den økonomiske situasjonen bedres? I oktober 2017 ble den danske og svenske regjeringen enige

FOTO DAVID MAGNUSSON

Fjerde kvartal 2017 kjenne­ tegnes av reduserte brev­ volumer og sterk vekst innen netthandelen – med ny volumrekord. Tiltakene som PostNord har iverksatt for å styrke den økonomiske situasjonen, har begynt å gi resultater, men nettoomsetningen gikk ned. Her får du en oversikt over PostNords resultat de siste tre månedene av 2017.

Håkan Ericsson.

om å gi et tilskudd på 2,2 milliarder svenske kroner til PostNord for omstillingen i Danmark. I januar 2018 gikk PostNord Danmark over til den nye produksjonsmodellen Blomman, som innebærer at brev og pakker håndteres i samme flyt. SVERIGE FIKK ved årsskiftet en ny postlov. Det innebærer blant annet at portoen økes fra 7 til 9 kroner, og at 95 prosent av de såkalte förstaklassbreven skal være fremme innen to virkedager. Det betyr at Post­

PostNordNews nr 1 • April 2018

➔ PostNord Danmarks sammenlignbare nettoomsetning gikk ned med 9 %. Det justerte driftsresultatet for 2017 var på –654 (–625) MSEK.

➔ PostNord Sveriges nettoomsetning var på 22 671 MSEK. Det justerte driftsresultatet var på 515 (847) MSEK.

➔ PostNord Norges nettoomsetning var på 3875 MSEK, og det justerte driftsresultatet var på 24 (–31) MSEK.

PostNord har fått ganske mye kritikk i svenske medier. Hvilke tanker har du om det? – Det er et inntrykk av PostNord der ute som jeg håper at jeg sammen med alle medarbeiderne kan bidra til å endre. Vi må vinne tilbake tilliten og sørge for å være der ute og snakke om hva vi gjør, og hvor vi er på vei.

Nord får mulighet til å dekke kostnadene. Andre prosjekter som pågår, er IPM – integrert produksjons­ modell – der det overordnede målet er å redusere produk­ sjonskostnadene med 1,6 milliarder svenske kroner frem til 2020, og et innsparingspro­ gram som skal senke konser­ nets adminstrasjonskostnader.

Hvilket syn har du på om­ stillingen med reduserte brevmengder og sterk vekst innen netthandelslogistikk? – Den er nødvendig og en stor mulighet for oss. Med tanke på den posisjonen vi har innen netthandel, har vi et godt utgangspunkt. Utfordringen er å finne balansen mellom det å håndtere kundenes forventninger og å sikre kvaliteten og lønnsomheten.

3 

Hva er dine viktigste ­prioriteringer? – Medarbeiderengasjement; sørge for at vi alle er enige om utgangspunktet, hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Få tilbake kundenes tillit ved å bli flinkere til å oppfylle deres forventninger. Og videreføre omstillingsarbeidet.

Hva er målet for 2018? PostNords siste konsern­ prioritering er å «vinne tillit hos kunder, forbrukere og medarbeidere». Ved å skape markedets mest attraktive til­ bud og en integrert og fleksibel produksjon er målet å skape tillit både internt og eksternt. – Vi satser sterkt på å vinne tilbake tilliten fra kunder og mottakere litt etter litt og å bygge en sterk fremtidstro blant våre medarbeidere, sier Håkan Ericsson. ■

2017 i tall ➔  Konsernets sammenlignbare nettoomsetning gikk ned med 4 %, og det justerte driftsresultatet for 2017 var på 338 (500) MSEK.

Hvordan ser du på ditt nye oppdrag? – Det er en viktig oppgave som jeg har stor respekt for. Men jeg liker utfordringer og er ikke redd for å gå inn i situasjoner som krever at man hånd­ terer vanskelige oppgaver.

➔ PostNord Finlands sammenlignbare nettoomsetning økte med 3 %. Det justerte driftsresultatet var på 8 (–15) MSEK.

➔ PostNord Strålfors sammenlignbare nettoomsetning gikk ned med 3 %. Det justerte driftsresultatet var på 161 (124) MSEK.

Hva er den største ­utfordringen? – Å få tilbake allmennhetens og kundenes tillit. Og å finne ut hvordan vi kan lette litt på t­ rykket for medarbeiderne. Hvordan kan vi endre ­medarbeidernes hverdag for å gjøre den lettere? Hva ser du mest frem til? – Å komme ut i virksomheten for å treffe medarbeiderne og kundene våre. Jeg er over­ bevist om at det er der vi vil ­finne svaret på hva vi må ­fokusere på, og hva vi må forbedre.


10 Administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen, fortalte blant annet at selskapet nå tilbyr pick-up-point-ene på terminalene som lagerlokasjoner.

Spennende foredragsholdere! Fra venstre, Anton Hagberg fra Komplett, Silje Landevåg fra Get Inspired og handelsattache ved den kinesiske ­ambassade, Zhou Dalin.

Futurum-konferansen

Ha alltid kunden i fokus! Onsdag 7. og torsdag 8. mars var mer enn 200 av PostNords kunder og samarbeidspartnere samlet til Futurum-konferanse på UBC på Ullevaal Stadion.

F

uturum-konferansen er PostNords årlige nettverkssamling for faglig påfyll, inspirasjon og ­erfaringsutveksling. Årets ­konferanse hadde søkelys på to temaer: «Verden er i endring – hva betyr det for økonomi, verdiskaping og det grønne skiftet?» og «Digitale strategier, IT og forretningsutvikling». Gjennom et tett program med mange dyktige foredrags­ holdere fikk deltakerne ­betydelig og tankevekkende kompetansepåfyll – samtidig som den gjennomgående konklu­sjonen var at uansett digital utvikling, bransje­ endringer og faglige utfordrin­ ger, må kunden alltid stå i fokus. Blant foredragsholderne var også PostNords administrerende direktør Robin Olsen og ­kommunikasjons- og markeds­ direktør Ole A. Hagen.

BIDRAR TIL DET GRØNNE ­S KIFTET

Robin Olsen fortalte om ­PostNords arbeid for å bidra i det grønne skiftet, og nevnte

Vår ambisjon har vært å redusere CO2-utslippene med 60 prosent (fra 2009) i 2030, og 40 prosent i 2020. Robin Olsen, administrerene direktør

blant annet redusert utslipp per bil gjennom en større andel elektrifiserte biler, bruk av mer miljø­vennlig drivstoff og ­forbedret organisering av transportbehandlingen. – Vår ambisjon har vært å redusere CO2-utslippene med 60 prosent (fra 2009) i 2030, og 40 prosent i 2020. Og jeg er ganske stolt over å kunne ­fortelle at vi allerede nå har nådd målet for 2020, sa Robin Olsen. Som en avslutning på sitt innlegg kom han også med en nyhet, nemlig at PostNord nå tilbyr sine kunder pick-uppoint-ene på terminalene som lagerlokasjoner. – Det skal være et lokalt ekspresslager av ferdig­ produserte varer, noe som vil gavne både kundene våre og forbrukerne, sa Robin Olsen.

Petter Skjerven snakket om logistikkbransjens stammespråk.

Morten Ramm som «disc-jockey fra Hemsedal».

Etter endt konferanse onsdag tok mange en spinningtime med Oddbjørn Hjelmeset.

INNOVASJON – OGSÅ I VÅR BRANSJE

Ole A. Hagen holdt et innlegg om hvordan vi skal få til ­innovasjon i logistikkbransjen. Hans budskap var at forskning og utvikling i vår PostNordNews nr 1 • April 2018


11

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, PostNords Ole A. Hagen og Kristine Korme fra Abelia diskuterte ­behovet for kontinuerlig kompetanseheving og læring – under ledelse av konferansier Pellegrino Riccardi (til høyre).

Skal du lykkes med innovasjon, gi blaffen i hva omverden mener, følg dine egne følelser og hei på de som vinner i næringslivet. Ole A. Hagen, kommunikasjonsog markedsdirektør

Kommunikasjons- og markeds­ direktør i PostNord, Ole A. Hagen.

bransje ikke er så vitenskapelig, men han mente vi allikevel er ganske innovative. – Vi i logistikkbransjen ­jobber veldig mye, vi har ­geografiske forutsetninger for finne gode løsninger for ­samferdsel og vi har høy ­kompetanse og rimelig ­teknologi, sa han blant annet til en lydhør forsamling. Og han avslutte sitt innlegg med følgen de kraft­salve: – Skal du lykkes med ­innovasjon, gi blaffen i hva omverden mener, følg dine egne følelser og hei på de som vinner i næringslivet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

VIKTIG MØTEPLASS

Futurum er vår arena for både faglig og sosial refleksjon og interaksjon, der både vi som arrangør og våre kunder og samarbeidspartnere ­forhåpentligvis er blitt klokere når vi ­reiser hjem, sier Futurum-­ansvarlig og leder av strategisk kundeprogram i PostNord, Lars Smith. ■

Futurum-ansvarlig og leder av strategisk kundeprogram i PostNord, Lars Smith.

PRISER TIL MEGAFLIS OG COOP

PostNord benyttet også ­Futurum-konferansen til å dele ut «Logistikkprisen 2018» og «Miljø­prisen 2018». Logistikk­ prisen gikk til Megaflis, mens Coop tok med seg miljøprisen hjem.

PostNordNews nr 1 • April 2018

PostNords logistikkpris gikk til Megaflis. Fra venstre Thomas Ring ­(Megaflis), Kjetil Johansen (PostNord), Helene Sjåstad (Mega-flis), Susanne Wimalanathan (PostNord), Marianne Furu (PostNord), Gustaf Rabo ­(PostNord), Joe Johnsen (Megaflis) og Frank Jonassen (Mega-flis).

Coop fikk PostNords miljø-pris. Fra venstre Magnus Røine (Coop), Gustaf Rabo (PostNord), Kristine Martinsen (PostNord), Susanne Wimalanathan (PostNord) og May-Kristin Willoch (PostNord).


POSTNORD NORGE ALFASET 3. INDUSTRIVEI 25 0668 OSLO

B

Konkurranse – fordi PostNord bryr seg om miljøet

Send ditt svar og bilde til event.no@postnord.com innen 08.06.2018 og bli med i trekningen av en Velo City Energy Boost USX Elsykkel (14 999,–)!

1.

Hva er PostNord sine fire verdier? a) Pålitelig, tilgjengelig, forretningspartner, miljøvennlig b) Best, flinkest, samarbeidspartner, miljøvennlig c) Pålitelig, tilgjengelig, forretningspartner, bærekraftig

2. Hva betyr bærekraftig? a) At vi kan bære tungt b) At vi bl.a. er en bedrift som arbeider aktivt for å redusere virksomhetens miljøpåvirkning c) At vi jobber med tungtransport 3.

Nådde vi vårt utslippsmål for CO2 i 2017? a) Ja b) Nei

4. Hvor mye skal PostNord kutte sitt CO2-utslipp fra 2009 til 2020? a) 40% b) 50% c) 75% 5. Hva er målet for gods på bane for PostNord Norge? a) Minst 30% på bane b) Minst 50% på bane c) Minst 95% på bane 6. Hva er antatt rekkevidde på Teslas semitrailer? a) 200 km b) 400 km c) 800 km

I tillegg til spørsmålene over må du sende inn et bilde som illustrerer PostNord og miljøet sammen med et slagord eller en liten tekst. Svar på spørsmål (angis med tall for spørsmålnummer og bokstav for riktig alternativ, eks. 1a). Kriterier for å delta i konkurransen: Du må være ansatt i PostNord. Dersom du vinner må du betale skatt av premien ( gjøres gjennom lønnsavregning). Vinneren er den som har svart riktig på alle spørsmålene, samt har det beste bildet. Juryen består av Bjørn Thorvaldsen, Elisabeth Schiørn, Jon Kristian Rydningen og May Kristin Willoch.

Postnordnews 1-2018  

PostNordNews er PostNord i Norges internavis, en kulturbygger og informasjonskanal med relevante reportasjer og nyheter om selskapet og meda...

Postnordnews 1-2018  

PostNordNews er PostNord i Norges internavis, en kulturbygger og informasjonskanal med relevante reportasjer og nyheter om selskapet og meda...

Advertisement