Page 1


Auksjon

10. april kl. 19.00 Nye Sandviksvei 65 Auksjonsbetingelser 1. Auksjonen er kun for medlemmer, og det er kun medlemmer som kan levere inn objekter 2. Auksjonen avholdes i Bergens Filatelist-Klubs lokaler, Nye Sandviksvei 65, 5032 Bergen 3. Skriftlige bud mottas senest 1 dag før auksjonen, mens online-bud mottas senest kl 15:00 på auksjonsdagen. Online-bud sendes til bud@postkort.club. Siste uken kan bud ringes inn til Tor Myklebust 952 31 386; 7. og 9.april etter kl. 20.00, og Magne Botnedal, 995 83 585; 8. og 9.april etter kl 15:00, og 10.april hele dagen frem til kl 16:30. 4. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. Høyeste bud vil bli redusert til 10% over nest høyeste bud. 5. Kjøper betaler 10% salær i tillegg til tilslaget, pluss porto for skriftlige tilslag. 6. Innleverere får utbetalt tilslagspris, minus 10% salær. 7. Visning er online, men for dem som er til stede på auksjonen, kan objektene ses fra ca kl 18:15 på auksjonsdagen. 8. Budgivning i salen blir foretatt med følgende høyninger: opp til 100 høynes med 5 kr. fra 101 til 200, 10 kr., fra 201 til 500, 25 kr., fra 501 til 1.000, 50 kr, over 1.000 med 100 kr. 9. Objekter tilsendes med faktura, som betales innen 14 dager. 10. Eventuelle reklamasjoner meldes omgående.

Kvalitetsvurdering av objektene Vi har inndelt postkortene i disse kvalitetsgradene: 1. Feilfrie, rene, brukte eller ubrukte kort 2. Meget bra kvalitet 3. Normal kvalitet – ingen sjenerende defekter 4. Mindre defekter 5. Større defekter

Tegnforklaring 1. Katalognummer 2. Kortets tittel/beskrivelse 3. Kortets nummer – hvis dette finnes 4. Utgiver = Kortets utgiver, om dette er kjent 5. Fr/Ufr = Frankert/Ufrankert (eller Brukt/Ubrukt?) 6. K, G, S = Kartong, Gammelt format (småformat), Storformat 7. Årstall = Antatt utgivelsesår 8. Kvalitet = Ref. kvalitetsvurdering over 9. Utrop = Objektets utropspris

utrop nr. 161

BUDSTATUS: www.postkort.club. Oppdateres daglig kl 21:00 når det er nye bud. Oppdateres kl 15:00 og kl 21:00 siste uken. Auksjonsdag kl 12:00 og kl 15:00

2

Se også auksjonskatalogen på www.postkort.club


NR Hilsen fra Norge, m/Odda, Om bord paa S/S kr. 1 ”Vega”, Brevkortautomaten, No 1553, ubr, kv 2 100

NR Hilsen fra Romsdalen, Mittet & Roloff, No 2 1525, ubr, kv 2

kr. 100

NR Hilsen fra, ”Godt Nyttaar”, N.W.Damm & Sön, kr. 3 tidlig 1889 (?), ubr, ikke PK-bakside, kv 2 150

NR Kunstkort Carl Dotzler, Odda Hardanger, 4 John Grieg, br, kv 2

kr. 100

NR Kartongkort, politisk?, Mittet&Co, br 1898 5

kr. 100

NR Kartongkort Othar Holmboe, H.Abel, br, 6 kv 2

kr. 100

NR Kartongkort Othar Holmboe, J.F., br, kv 2 7

kr. 100

NR Kartongkort Othar Holmboe, H.Abel, 546, 8 br, kv 2

kr. 75


NR Kunstkort A.Bloch, ”Forfriskninger under9 veis”, Mittet&Co, 126, br, kv 2

kr. 75

NR Kunstkort A.Bloch, Nisse i hundehus, 10 Mittet&Co, Serie 2702, br, kv 2-3

kr. 75

NR Kunstkort Georg Krohn, ”Ret som ørnen 11 stiger..”, Mittet&Co, br, kv 2-3

kr. 100

NR Kunstkort Georg Krohn, ”Vi har sagt det 12 saa..”, Mittet&Co 13, ubr, kv 2

kr. 75

NR Kunstkort Kjell Aukrust, Oppi 559/3, stpl 13 1943, kv 2

kr. 100

NR Kunstkort Chr Kittelsen(?), Nisse og katt, 14 Åsmund S Lærdal, K 575, br, 1948, kv 2

kr. 75

NR Kunstkort Thorbjørn Egner, Nisse med 15 fugl, br julen 1945, kv 2

kr. 75

NR Kunstkort Harald Damsleth, Damm nr. 92, kr. 16 br 1937, kv 2-3 100


NR Kunstkort Eline Coucheron, Damm N 101, 17 br 1945, kv 2

kr. 75

NR Kunstkort Odd Melvold, Damm N 122 og 18 N 125, ubr, kv 1

kr. 60

NR 2 kunstkort Elsa Beskow, Damm EB-serie 19 nr 1093 og 1095, ubr, kv 1

kr. 60

NR Tegneseriekort Fiinbeck og Fia, Norsk 20 Julekort 201, br 1934, kv 2-3

kr. 100

NR ØF Parti ved Moss, N.K. 1482, frim avre21 vet, kv 2

kr. 75

NR ØF Hilsen fra Fredrikstad m/jernbanest., 22 Chr Lionæs, stpl 1904, kv 2

kr. 100

NR AK Lillestrøm m/tømmer i Glomma, N.K, 23 ubr, kv 1

kr. 75

NR OS Slagteren, Nordmarken, Küenholdt 24 No. 1311, ubr, kv 2

kr. 75


NR HE Brummundal. Parti ved Hotellet (Br. 25 dalens Hotel), ubr, kv 2

kr. 75

NR HE Fra Moelven m/tog N.K. No. 230, stpl 26 Nordbanernes Posteksp. I K 1907, kv 2

NR HE Parti ved Stai, Storelvdalen, N.K. 917, 27 stpl Koppang 1907, kv 2-3

kr. 75

NR OP Paa Galdhøpiggen, G.B. 373, stpl Lom kr. 28 1909, kv 2 75

NR OP Parti fra Dovre med Jernbanestatio29 nen, G.B. 732, ubr, kv 1

kr. 100

NR OP Fra Valdresruten, Norge, G.W. 1915, 30 N.L.&R. 241, ubr, kv 1-2

NR OP ”Proviantkjøring med ren til fiskeboden ved Maris- kr. 31 tuen”, Filefjeld, Anders Maristuen, br 1913, kv 1-2 75

kr. 100

kr. 75

NR OP Bjorli st. - med tog og folk på perrongen, kr. 32 Normanns, 2064, stpl Eidsvoll 1934, kv 2 100


NR VF Parti fra Larvik, Berg & Höeg, 79210, 33 stpl Larvik 1904, kv 2

kr. 75

NR VF Tønsberg, Tøiens Arbeiderbolig, P.Alstrup, kr. 34 No. 1296, udelt baks, br 1911, kv 2-3 75

NR VF Tønsberg Jernbanestation, N.K. 3579, kr. 35 stpl Tønsberg 1911, kv 2 100

NR VF Trefoten ved Stavern, Ludvigsen 67, m/biler, kr. 36 bl.a. Z-11901, stpl Stavern 1938, kv 3 (små bretter) 75

NR BU Aal - Hallingdal, N.K. 1781, ubr, kv 2 37

kr. 75

NR BU Bortnes, Hallingdal, N.K. 1388, stpl, 38 kv 2

kr. 75

NR TE Vraali-Osen - Telemarken, N.K. No. 703, udelt 39 baks, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR TE Saaheim - Vestfjorddalen (Rjukan), 40 N.K. 1567, ubr, kv 1

kr. 75


NR TE Notodden, pent kolorert motiv, N.K. 41 1320, frim avrevet, kv 2

kr. 75

NR AA Tvedestrand Bryggen, N.K. Nr 171, 42 stpl Brevik - Kr-sand S 1910, kv 2

kr. 75

NR AA Kilsund Arendal, pent kolorert kort, Det kr. 43 norske Kortforlag, N:o 209, ubr, kv 1 100

NR VA SĂŚtersdalen, Hunsfos, pent kolorert 44 kort, J.F. Norge 79, stpl 1909, kv 2

kr. 75

NR VA Farsund, N.K No. 409, stpl 1904 Brevik kr. 45 - Kristiansand S D 1904, kv 2 75

NR VA Mandals Sparebank, Signe 46 Leschbrandt, stpl Mandal 1904, kv 2-3

kr. 100

NR RO Parti av Kleppe, Carl J.Olsen, ur, kv 2 47

NR RO Torvet med Postkontoret Stavanger, 48 Mittet&Co 18, m/biler, br 1914, kv 2-3

kr. 100

kr. 75


NR RO Parti fra Skudesnes, Ket. Jacobsen, 49 stpl Stavanger 1918, kv 2-3

kr. 75

NR RO Julehilsen fra Haugesund, Nielsen & kr. 50 Worum, stpl Haugesund Risøy 1935, kv 2-3 75

NR RO Strandgaden, Haugesund, S.Sund, 51 ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Hilsen fra Norge m/vignetter fra Odda 52 og Voss, Mittet&Co 18888, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Grand Hotel, Odda, Solberg, ubr, kv 1-2 53

kr. 75

NR HO Kinsarvik, Normanns, 11-46-48 m/ 54 buss, biler og folk, ubr, kv 2

kr. 100

NR HO Ulvik, Sogn Bat. i Ulvik 1910, G.T. 55 Eneret, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR HO Fra Hardanger, høyet tas inn, H.Abel, 56 No 238, kolorert, ubr, kva 1-2

kr. 75


NR HO Naa Hardanger, Eneret r.o.n.(?) m/ 57 håndskrift, br 1910, kv 2

kr. 100

NR HO Hengebru over ”Tyssa” Hardanger, 58 C.A.Erichsen, Norge 2, br, kv 2

kr. 75

NR HO Bömoen Voss, Hulda Bentzen, 59 111525, stpl Voss 1909, kv 2

kr. 75

NR HO Parti fra Eidsvaag, Eneberettiget Lars 60 Hagen, stpl Trengereid 1908, kv 2-3

kr. 100

NR MR Aalesund Havnen, Skarpmoen, No 61 1849, ubr, kv 1

kr. 75

NR MR Fra Hellebroen Aalesund, J.Aarflot, 62 ubr, kv 1

kr. 75

NR MR Eriksenbakken, Aalesund, kolorert, 63 Alb. Gjörtz 1908, ubr, kv 1

kr. 75

NR MR Aalesund. Fra Skarbøviken, Mittet&Co kr. 64 317, br 1936, kv 1-2 75


NR MR Hilsen fra Aalesund, ukjent utg, stpl 65 Aalesund 1900, kv 2-3

kr. 75

NR MR Aalesunds Gasværk, O.M.Ringdal 66 1906, ubr, kv 1

kr. 75

NR MR Aalesund, P.Alstrup, båter på rekke og kr. 67 rad, ubr, kv 2 100

NR MR Parti fra Nørve pr Aalesund, Steinkopf 68 Wold No 597, stpl 1912, kv 3

kr. 75

NR MR Tafjord etter katastrofen 7/4-34. Her kr. 69 omkom 24 mennesker, J.Ingv.Uri, ubr, kv 2 100

NR MR Hellesylt, Søndmør, Richard Eidsvigs 70 Eftf., kolorert, br, kv 1-2

kr. 75

NR MR Molde Damskipsbryggen med Alexan- kr. 71 dra Hotel, kolorert, stpl Molde 1913, kv 2 75

NR MR Hauger, Nordangsdalen, Söndmör, 72 K.Knudsen, m/bil, ubr, kv 1-2

kr. 75


NR TRØ Rotvold Asyl, ukjent utg, stpl Lean73 gen i Strinden 1916, kv 2

kr. 75

NR TRØ Bolme i Rindalen, N.K. No.3757, stpl 74 Rindalen i Nordmør 1909, kv 2-3

kr. 75

NR TRØ Ole Aas Juvelér butikkforside, J. & 75 Co.s Eftf. Ubr, kv 1

kr. 100

NR NO Riksgrænsen med Wassitjokko i bak76 grunden, Rosa Wennstrøm, ubr, kv 1

kr. 100

NR NO Henningsvær, Lofoten, N.L.&R. 777, 77 ubr, kv 1

kr. 75

NR NO Henningsvær. Fisk på hjell, Mittet&Co, kr. 75 78 17/70, br 1941, kv 2

NR NO Parti av Bodö, Simon Engens Filial 79 1912, ubr, kv 1

kr. 75

NR NO Fra Lødingen, Havna og Dampskibs80 ekspeditionen, H.Kanstad, ubr, kv 2

kr. 75


NR NO Selsövik Nordland, N.K. No. 464, ubr, 81 kv 2

kr. 75

NR NO Skrova, øy i Vestfjorden, br, kv 2-3 82 (svak brett)

NR NO Brønnøysund, ukj utgiver, ubr, kv 1 83

kr. 75

NR NO Sunderøy i Vesteraalen, Hagb. Leinan, kr. 84 br 1918, kv1-2 75

NR NO Liland i Ofoten, Fot Larsen-Normans 85 No. 201, stpl Fiskaabygden 1918, kv 2-3

kr. 75

NR NO Bøsted, Borge, Vestvågøy, Fot. 86 Larsen-Normans No. 199, ubr, kv 2

kr. 75

NR TRO Harstad, N.K. 2908, kolorert, stpl 88 Harstad 1909, kv 2

kr. 75

NR NO Sommarøy, Vesteraalen, Carl Andersen kr. 75 87 68138, stpl Myre i Vesterålen 1946, kv 1

kr. 75


NR FI Vadsø m/D/S ”Lofoten”, Vadsø Bok. og 89 Papirhandel 65, ubr, kv 1

kr. 100

NR FI Vadsø, m/seilskuter, Mittet&Co 24, ubr 90 kv 1

kr. 75

NR FI Parti fra Hammerfest, ukj utg, ubr, kv 1 91

kr. 75

NR FI Honningsvaag, O.Skarbö 2701, m/ 92 båter, ubr, kv 1-2

kr. 100

NR FI Holmen Fiskebruk, Mehamn, A.s. Nor93 rønafly, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR SV Svalbard - Spitzbergen, Longyear City kr. 94 1936, folk på veien, fotokort, ubr, kv 1 100

NR SV Svalbard - Spitzbergen, Longyear City kr. 95 1936,m/mye folk, fotokort, ubr, kv 1 100

NR SV Turisthytten i Advent Bay. Spitsbergen, kr. 96 B.M.Schönbergs No 1701, stpl 1909, kv 1 100


NR Tema Hilsen til Toget, N.K. 1456. kolorert, 97 br, kv 1-2

kr. 75

NR 3 Temakort Fra Blomsterutstillingen 1938 i kr. 98 Oslo, A/S Polyfoto, kv 2-3 100

NR Båtkort Kanonbaad Viking, A.B.Wilse, 99 udelt baks, stpl Horten 1901, kv 2

kr. 150

NR Båtkort Panserskibet Norge, Hilsen fra Hor- kr. 100 ten, L.A.Kronlunds Eft., stpl Horten, kv 2 150

NR Båtkort Søndenfjeldskes, D/S ”Kong Ring” kr. 101 i rute Oslo-Kiel-Hamburg, ukj utg, kv 1 100

NR Båtkort S/Y ”Prins Olav” i Næröfjorden, ukj kr. 102 utg, br, frim fjernet, kv 2-3 75

NR Båtkort S/Y ”Haakon VII” at Odda, Hardanger kr. 103 Fiord, Norden-fjeldskes S.S., stpl 1911, kv 2-3 75

NR Båtkort S.S. ”Jupiter” Newcastle O/T Ber104 gen, Bergenske S/S Co 10510, ubr, kv 1

kr. 100


NR HO Bergen Sjømandshuset paa Nordnæs, kr. 105 K.N. 152, stpl Bruvik 1911, kv 2 75

NR ØF Fredrikstad Gatemotiv m/folk på veien, kr. 106 H.Abel 2, ubr, kv 2 75

NR ØF Fredrikhald, Telegraf og Postkontoret, M. Olsen kr. 107 117, stpl Bureau Reexp. De Christiania 1906, kv 2 75

NR ØF Moss Folkemengde på kaien v/ Betas 108 Avgang, N.K. 1480, stpl 1915, kv 3-4

kr. 75

NR ØF Mysen Jernbanestasjonen m/bebyg109 gelse, Fot. Mansrud 904, ubr, kv 2-3

kr. 100

NR OS Hilsen fra Christiania, J.F.Kunstforlag, 110 udelt baks, stpl, kv 2-3

kr. 100

NR OS Christiania, Norsk flagg m/div. motiv, 111 Mittet&Co, stpl 1907, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR OS Nordstrand Bad, Kunstkort, 112 J.Fredrikson, stpl 1901, kv 3

kr. 100


NR OS Christiania, Krydset Akersgaden - Carl kr. 113 Johan m/trikk, Mittet 109, stpl, kv 3 100

NR OS Kristiania, Raadhusgaden, P.Alstrup, 114 stpl 1906, kv 2-3

kr. 75

NR OS Fra Ljan, Mittet&Co 396, stpl Kristiania kr. 115 1908, kv 2-3 75

NR OS Fra Egeberg, J.F.Chr. 211, ubr, kv 1 116

kr. 75

NR OS Fra Akserselven, br 1910, udelt baks, 117 J.F. Eftf. No.5, kv 3 (frim fjernet)

NR OS Fra Ekebergveien, Gamlebyen, 118 J.H.KĂźenholdt 2823, stpl 1928, kv 3

kr. 75

kr. 75

NR AK Eidsvoll, Jernbanestasjon, Wilse 4068, kr. 119 br, kv 2 100

NR AK Fra Lysaker, Bro m/hest og kjerre, Det kr. 120 norske Kortforlag, ubr, kv 2 100


NR AK Dröbak, Hans Eges Boghandel, stpl 121 Drøbak 1904, kv 2

kr. 75

NR AK Asker kirke, Brödrene H. No 4, stpl 122 1925, kv 2 (frim fjernet)

kr. 75

NR AK Lysaker stasjon, S.Gran 857, ubr, kv 123 1-2

kr. 75

NR HE Hilsen fra Hamar, ukj utg, stpl Nordba124 nernes Postexp. 1897, kv 2-3

kr. 75

NR OP Eidsbugaren, sætrer, Dr.H 125 1907/N.L.&R. 296, ubr, kv 2

kr. 75

NR OP Lesjaverk Skysstasjon, G.B 1024, ubr, 126 kv 3 (liten rift)

kr. 75

NR OP Fra Fosheim-Valdres, N.K 416, udelt 127 baks, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR OP Parti fra Dovre med Kirken og Kirkekr. 128 stuen Hotel, G.B. 79, udelt baks, ubr, kv 1-2 75


NR OP Fra Bjorli, Carl Normann 2045, ubr, 129 kv 2

kr. 75

NR BU Hilsen fra Drammen, M & Co., udelt 130 baks, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR BU Bergensbanen, Langs Kröderen m/tog/ kr. 131 Flå og Krødsherad, N.K 1521, ubr, kv 2 75

NR BU Hilsen fra Drammen, diverse motiv, 132 udelt baks, ubr, kv 2

kr. 75

NR BU Killingströmmen sluse fra Spirillen, båt 133 og hest m/vogn, N.K.1299, ubr, kv 2

NR BU Ringerike, parti fra Hen, båtmotiv, N.K. 134 652, ubr, kv 2

kr. 75

NR BU Bönsnæs Kapel, Brødr H., ubr, kv 2 136

kr. 75

kr. 75

NR BU Aal Jernbanestation m/folk og tog, N.K. kr. 135 1502, ubr, kv 2 100


NR VF Sandefjord - Hvalfangere, Küenholdts 137 2432, stpl 192n, kv 3

kr. 75

NR VF Horten, Vestre Braarudgate, Johan 138 Sollies Bokhandel 5804, ubr, kv 1

kr. 75

NR VF Larvik, Havnemotiv, Berg & Högh 601, 139 stpl 1911, kv 3 (hj.brett)

kr. 75

NR VF Larvik, Reperbanegaten Torstrand, 140 J.H.Küenholdt 3616, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR VF Slagen, Parti fra Jersösund, 141 J.M.Johannesen, ubr, kv 1

kr. 60

NR VF Narverød, Utsikt mot Vallø, 1928, Carl 142 Normanns 1321, br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR TE Kragerö Dampskibsbrygge, Wilse, br, 143 smpl Skien 1906, kv 3

kr. 75

NR TE Fagerstrand m/D/S ”Gausta”, 144 Mittet&Co 312, ubr, kv 1

kr. 75


NR TE Skien, D/S ”Nordsjø” m.fl båter, Bogkr. 145 handler Nilssen 126, udelt baks, ubr, kv 1-2 75

NR TE Vestre Porsgrund, H.Joh.Dyring/John 146 Nielsen, stpl 1907, kv 2-3

kr. 75

NR TE Brevik , havnemotiv, Oppi 5, ubr, kv 2 147

kr. 75

NR AA Tvedestrand Postbaaten ”Kvik”, J.H. 148 Pedersen 164, stpl 1919, kv 2-3

kr. 75

NR AA Parti fra Tvedestrand m/pen bakside, kr. 149 Bründelso 1905, stpl Tvedestrand 1907, kv 2-3 75

NR AA Arendal, P.M.Danielsen, stpl Arendal 150 1900, kv 2-3

kr. 100

NR AA ”Fram” paa Arendals Havn, P.M.Danielsen, kr. 151 stpl Arendal 1902, kv 2-3 (hj.brett) 100

NR AA Fosnes Landbrugsskole/Arendals 152 Sogns kirke og skole, N.Grorud, br, kv 2

kr. 75


NR VA Hilsen fra Christiansand S, div motiv, kr. 153 V.Simonsen, No 930, stpl 1901, kv 2-3 (liten hj.br) 75

NR VA Christiansand Kommunebryggen, L.B. 154 No 47, ubr, kv 3 (liten hj.brett)

kr. 75

NR VA Fra Christiansand S om 100 aar, kr. 155 L.Blazek’s forlag/Schönberg fotograf, ubr, kv 2 75

NR VA Mandal Sentrumsbebyggelse, N.K Nr 156 228, ubr, kv 2

kr. 75

NR VA Mandal, flott gatemotiv m/folk, Salvesen 157 & Co 53, ubr, kv 2

kr. 75

NR VA Parti fra Vanse, Lister med folk og hest, kr. 158 Lars Olsen, stpl 1916, kv 2-3 75

NR VA Flekkefjord, Parken, Kjönig Hansen K 159 8116, udelt bakside, stpl 1906, kv 2

kr. 75

NR RO Strandgaden, Egersund, A.S.Pedersens kr. 160 Eftf 1906, stpl Ogne 1905, kv 1-2 75


NR RO Hilsen fra Stavanger, Fredrikson’s 161 Kunstforlag No 3255, br, kv 3 (liten rift)

kr. 100

NR RO Stavanger Torvet, Hannchen Jacob162 sen & Co, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR RO Tananger m/fiskere og fiskebåter, 163 utgiver?, br, kv 2

kr. 75

NR RO Tou Ryfylke m/damper, Oscar Olsen, 164 stpl Tau 1919, kv 2

kr. 75

NR RO Parti av Osen, Suldal, Lars Olsen 165 No.1031, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR RO Haugesunds havn, S.Sund, stpl Hau166 gesund 1908, kv 2-3 (liten hj.bøy)

kr. 75

NR RO Haugesund. Torvgaten, Mittet&Co 167 221, ubr, kv 1

kr. 75

NR HO Lervik, Stord, K.Knudsen 3014, br, kv 168 2 (frim fjernet)

kr. 75


NR HO Vik - Eidfjord, K.Knudsen 2501, ubr, 169 kv 2

kr. 75

NR HO Touristendampfer ”Auguste Viktoria” im kr. 170 Hardangerfjord, T.S.. Serie 615, ubr, kv 2-3 75

NR HO Parti fra Odda, Hardanger, 171 C.A.Erichsen Norge 40, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Odda - Seljestad, Hardanger folk på flyt172 tefot?, O.Th.O.Ohm 43, kv 1-2

NR HO Soldaternes utmarsch, Voss, Hulda 173 Bentzen ca 1908, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR HO Parti fra Garnes St, I.Ingebrigtsen, ubr, kr. 174 kv 1-2 75

NR HO Parti fra Alvøen, A.J.Karlsen No. 979, 175 br 1907, kv 3 (frim fjernet)

kr. 75

NR HO Fjøsanger pr. Bergen, M.M.Lohne No. 176 163, stpl Bergsøen 1910, kv 2

kr. 75

kr. 75


NR HO Fra Vossebanen. Stanghelle m/tog, 177 kolorert, J.F. 268, stpl Bodø 1910, kv 2-3

kr. 100

NR HO Espe - Hardanger luftfoto, Telemark 178 Flyselskap, stpl 1955, kv 3

NR HO Voss, Normanns 14/706, m/Carl Nor179 manns bil D-3494, br, kv 2

kr. 75

NR HO Hordaland Ysteri m/lastebil og buss, Voss, kr. 180 Mittet&Co 2254/19, stpl Mønshaugen, kv 3 75

NR HO Bergen Butikkforside Benj. Johannessen’s kr. 181 Manufakturforretning, ca 1908, kv 2-3 100

NR HO Bergen Østre Muralmenning/Strandga- kr. 182 ten m/Firda og Sygna Herberge br, kva 2-3 75

NR HO Bergen Øvre Korskirkealmenning 183 O.Svanöe 1909 No 30, ubr, kv 2-3

NR HO Bergen Allégaden, Bergen 184 Ant.J.Karlsen No 773, stpl 1905, kv 2-3

kr. 75

kr. 60

kr. 75


NR HO Bergen Möhlenpris nye Folkeskole - Bergen, kr. 185 O.Svanöe No. 83, kv 3 (frim fjernet og svak brett) 75

NR HO Bergen Jægersminde, Postfoto, ubr, 186 kv 2-3

kr. 75

NR HO Bergen Sandvigen Det Sudmanske Börnehjem, kr. 187 O.Svanöe 1909 No. 135, br 1909, kv 2-3 (frim fj.) 75

NR HO Bergen Stölen, O.Svanöe 1909, No. 188 24, stpl Bergen 1909, kv 2-3

kr. 100

NR HO Bergen Ved Lille Lungegaardsvand, 189 Mittet&Co 32, stpl Bergen 1917, kv 2

NR HO Bergen Möhlenpris Skole, 190 C.A.Erichsen 346, ubr, kva 1

kr. 75

kr. 75

NR HO Bergen Sjømandsskole, F.Beyer, udelt kr. 191 baks, ubr, kv 2-3 75

NR HO Bergen Sandvigen med Brandstationen m/ kr. 192 trikk, Ant.J.Karlsen No 924, stpl 1913, kv 2-3 100


NR HO Bergen Nyhavn, Postfoto, br 1946, 193 kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Sandvikens Kirke m/trikk, 194 Sverre Olsen, stpl Bergen 1911, kv 1-2

kr. 100

NR HO Bergen mod Flöifjeldet, Brundtland 195 111, ubr, kv 2-3 (noe minimale bretter)

kr. 75

NR HO Bergen Parti fra Sandvigen, kr. 196 C.A.Erichsen 41, stpl Fjøsanger 190n, kv 2 75

NR HO Bergen Sandviksveien, K.Knudsen 197 3098, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Parti fra Sandviken, 198 C.A.Erichsen 257, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Allégaden, Ant.J.Karlsen 1905 199 NO 1529, br, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Allégaden og Fosswinckels200 gade, O.Svanöe 1905 No.85, kv 2-

kr. 75


NR HO Bergen för Branden Strandgaten, 201 Mittet&Co 2, ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen för Branden Smaastrandga202 ten, Mittet&Co 4, ubr, kv 1

kr. 75

NR HO Bergen för Branden Olaf Kyrres gate, 203 Mittet&Co 7, ubr, kv 1

kr. 75

NR HO Bergen för Branden Strandgaten, 204 Mittet&Co 16, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Isdalen, Brundtland 183, stpl 205 1914, kv 2-3

kr. 100

NR HO Bergen Den nye Aarstadvei, 206 O.Svanöe No. 82, stpl Bergen 1904, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Grand Hotel ”Terminus”, 208 K.Knudsen 2200, br, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Sydneshaugen m/Manger Meieri- kr. 207 utsalg, O.Svanöe No. 33, br, kv 3 (liten hj.brett) 100


NR HO Bergen St.Fansciskus’s Hospital, 209 L.M.S. F:500 13, stpl Bergen 1916, kv 2-3

kr. 75

NR HO Bergen Vaagen, N.K. 1342, br ca 210 1908, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Nykirke-kaien, K.N. 33, ubr, 211 kv 2-3

kr. 75

NR HO Bergen Torvet med Fløifjeldet, 212 C.A.Erichhsen No.74, ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen 10de Landssangersteven i Bergen kr. 213 1926 m/ D/D ”Irma”, K.Knudsen No.11, ubr, kv 1-2 100

NR HO Bergen Nordnes m/D/S ”Venus”, Carl 214 Normann 4015, ubr, kv 2

kr. 100

NR HO Bergen Kongeparret kjører gjennem Sand- kr. 215 viken, Ant.J.Karlsen, stpl Bergen 1906, kv 3 75

NR HO Bergen Kongeparret ved Folkefesten i kr. 216 Nygaardsparken, Ant.J.Karlsen, stpl Bergen 1906, kv 3 75


NR HO Bergen 12.11.05, dagen for folkeavst. 217 for/mot Prins Carl, ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Bergensutstillingen 1910, Vest- kr. 218 landske Turnstævne, Brundtland, ubr, kv 1-2 75

NR HO Bergen Kongeparets Ankomst til Bergen 219 23.Juli 1906, S.Nordland, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Fra Kongebesöket i Bergen 220 1906, O.Svanöe 1906, NO. 302, kv 2-3

kr. 75

NR HO Bergen Kjødforretning H.Berentsen, 221 ukj utg, stpl 1916, kv 2-3

kr. 100

NR HO Bergen Karl Brundstads Eft, kolonial, 222 Steinkjellergaten 9, br 1918, kv 2-3

kr. 100

NR HO Bergen Rikard Nordraaksgt 3, privat223 kort, stpl Bergensbanen A 1919, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Fredriksbergsgt. privatkort, stpl 224 1916, kv 2

kr. 100


NR MR S.M.S. ”Hohenzollern”, Fot. Kirkhorn 225 No. 49, udelt baks, ubr, kv 2

kr. 100

NR MR Hotel Halsa Romsdalen, Hilsen fra-kort, 226 Petter Nas 1907 No. 656, ubr, kv 2

kr. 75

NR MR Hilsen fra Kristiansund N, kolorert, 227 Odin Kristensen, udelt baks, ubr, kv 2

kr. 75

NR MR Dronning Wilhelmine av Holland, Øye, kr. 228 Norangsdalen 1921, Dahl ”Union” 1565, ubr, kv 2 75

NR MR Surna, Sverdrup Bokhl 1952 - 1007, 229 ubr, kv 2

kr. 75

NR MR Det nye Aalesund, Storgaden, Johan 230 Nygaard, Ant.J.Karlsen, ubr, kv 2

NR MR Fra Ørskog, Söndmör, Mittet&Co 30, 231 ubr, kv 2

kr. 75

NR TRØ Kvægudstillingen paa Ørlandet 1908, kr. 232 kv 2 100

kr. 75


NR TRØ Støren St., O.Skarbö 3487, ubr, kv 233 1-2

kr. 100

NR TRØ Nordre Gade - Trondhjem, Musikkpa- kr. 234 raden, J & Co. No. 203, stpl 1907, kv 2 75

NR TRØ Trondhjem, Parti fra Elven m/båter, 235 ukj utg 2289, ubr, kv 2

kr. 75

NR TRØ Hilsen fra Trondhjem, A.Stabel No 236 1530, br 1899, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR NO Fiskekaien i Bodø efter maleri av Alex. kr. 237 Jørgensen, ukj utg, ubr, kv 2 75

NR NO Fra Henningsvær i Lofoten, J. F. Norge kr. 238 12, br 1908, kv 2-3 (frim fjernet på forside) 75

NR NO Fagernæs, Ofoten, Narviks Boghan239 del, ubr, kv 2

NR NO Retournering fra Svartisen, kolorert, kr. 240 A-S. B. M. Schönberg No. 1557, ubr, kv 2-3 75

kr. 75


NR TRO Gruss aus Norwegen Tromsoë, ukj 241 utg 183, stpl Trondhjem 1899, kv 3

kr. 75

NR TRO Hilsen fra Tromsö Parti fra Havnen, 242 W.Holmboe, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR TRO Tromsø, Torvbryggen, Abels Kunst243 forlag 49, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR TRO Lyngseidet (Lyngenfjord), ukj utg 244 43217, ubr, kv 2-3

kr. 75

NR TRO Harstad m/biler og folk, J.E.Nahlin/ 245 Harstad Bokandel, ubr, kv 2

kr. 75

NR FI Hilsen fra Nordkap, A. Stabel No 1516, 246 ubr, kv 3 (noe smuss på fors - ellers fin)

kr. 75

NR FI Fra Bossekop i Alta, G.Hagen 1928 247 Nr.1403, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR FI Kirkenes, Mangor Nilsen 251, ubr, kv 248 1-2

kr. 75


NR FI Kirkenes Malmkaien med båter, Mangor kr. 249 Nilsen Nr.2, ubr, kv 1-2 75

NR FI Fra Promenaden, Hammerfest?, 250 G.Hagen Nr 86, ubr, kv 2

NR Tema Lofotfiske m/T-57-L (Lyngen) M/S 251 ”Halldis” av Horsnes, Oppi 1647, ubr, kv 2

kr. 75

NR Tema Norwegian Fishing Boats Shetland, kr. 252 båter fra Fedje, ukj utg PN4627, ubr, kv 1-2 75

NR Tema Fra sildefisket - Egersund, m/R-84-? kr. 253 Og folk, ukj utg, kv 1-2 75

NR Tema Fra Sildefiske m/R-9-AS M/S ”Visnes” Avalds- kr. 254 nes, Mittet & Co 17/50, stpl Måløy 1936, kv 2 75

NR Båtkort S.S. ”Neptun” BDS, 1890-1928, 255 Mittet&Co 186, ubr, kv 1-2

NR Båtkort M/T ”Dalfonn” i Gøteborg 256 20.9.1928, m/info bak, ukj utg, kv 2-3

kr. 100

kr. 75

kr. 75


NR Båtkort D/S ”Erling Lindøe”, b. 1917 - sen- kr. 257 ket 1944, P.Lindøe, Haugesund, ubr, kv 1-2 75

NR Båtkort S/S ”Dokka”, b. 1925 for A/S 258 Songa, Bergen, senket 1940, ubr, kv 2-3

NR Båtkort D/S ”Thomas Krag” av Bergen, bygget kr. 259 1898, i La Pallice Rochelle, M.D., ubr, kv 2-3 75

NR Kunstkort Lisbeth Bergh, J.F.Eftf 1906, stpl kr. 260 Kristiania 1907, kv 2-3 75

NR Kunstkort Olaf Krohn, ”Vaaren kommer”, 261 ukj utg, br 1906, kv 2

NR Båtkort ”Ancon” av Tvedestrand, b. 1894, kr. 262 R.Salvesen, Northern Publishing, ubr, kv 2 75

kr. 75

NR Båtkort ”Helvetia” av Stavanger, b. 1871, foto kr. 263 fra Moss, Nautical Photo Agency, ubr, kv 2 75

NR Båtkort ”Sierra Miranda” av Stavanger, b. 264 1884, Nautical Photo Agency, ubr, kv 2

kr. 75

kr. 75


NR Kongekort Keiser Wilhelm og Kong Haakon VII kr. 265 på P/S ”Norge”, Fot.Jacobsen 1909, br, kv 2-3 100

NR Kongekort Gustav Lærum ”Lys over Norge” m/ kr. 266 Kong Haakon VII, Mittet&Co, br 1905, kv 2-3 75

NR Kongekort satire ”Souverains Norvegiens 267 et Francais” 27.mai 1907, br 1907, kv 3

kr. 100

NR Kartongkort Eivind Nielsen ”Peer Gynt”, 268 Mittet&Co, ubr, kv 2-3

NR Kartongkort W Holter, Kristiania Lith 269 Aktiebolag, br, kv 3

kr. 75

NR Reklamekort (fransk) for norsk tran, Comptoir kr. 270 Franco-Norvégien, Bouchet S.Lakara(?), ubr, kv 2-3 75

NR SF Aurland i Sogn, A.B. no. 55, ubr, kv 2-3 kr. 271 60

NR SF Aurland i Sogn m/fjordabåt, A.B. no.57, kr. 272 kv 2 100

kr. 100


NR SF Balestrand (Balholm), Carl Müller & 273 Sohn 18, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR SF Sogndal i Sogn, Mittet&Co, ubr, kv 2 274

kr. 75

NR SF Folkehøiskolen, Sogndal i Sogn, 275 N.Skarpmoen, ubr, kv 1

kr. 75

NR SF Lærdalsøren - Norge, Mittet&Co 8/18, 276 br 1928, kv 1-2

kr. 75

NR SF Lærdalsøren, Mittet&Co 412, ubr, kv 1 277

kr. 60

NR SF Fra Lærdal, Normanns 9582, ubr, kv 278 2-3 (papirrester fra album bak)

kr. 75

NR SF Lærdalsören, Mittet&Co VII 61, kolo279 rert, ubr, kv 1

kr. 75

NR SF Nedre Vasenden (Jølster), Sogn, 280 Ant.J.Karlsen No. 2049, stpl 1908, kv 2

kr. 75


NR SF Lavik, Sogn m/fiskebåter, Normanns 281 15/751, stpl Lavik 1963, kv 2-3

kr. 60

NR SF Höyanger, Oppi 825, stpl Sogns Post282 eksp G 1919, kv 1-2

kr. 75

NR SF Kloumann’s Allé, Høyanger, H.B. 1, ubr, kr. 283 kv 2-3 75

NR SF Førde, O.Fauske, ubr, kv 2-3 284

kr. 75

NR SF Kalvåg, O.Knudsen/K.Knudsen, ubr, 285 kv 2-3

NR SF Loen. Kjendalen m/Lodølen, Mittet&Co kr. 286 4/52, ubr, kv 1-2 75

kr. 75

NR SF Vadheim Hotel, Sogn, Oppi 623, kv 2-3 kr. 287 60

NR SF Vadheim, Sogn, ukj utg, ubr, kv 3 (limt 288 hjørne - ellers prima)

kr. 75


NR SF Vadheim Sogn, John Kjølvik, ubr, kv 289 2-3

kr. 75

NR SF Parti av Vadheim, Sogn, ukj utg, stpl 290 Vadheim 1924, kv 3 (svak brett t.v)

kr. 60

NR SF Fra Eidevik i Bygstad, Søndfjord, ukj 291 utg, stpl Bygstad 1913, kv 2-3

kr. 75

NR SF Vadheim, O.Wichstad/N.L.R. No 540, 292 stpl Sogns Posteksp. B, kv 2-3

kr. 75

NR SF Vadheim, F.Beyer No 130, Stpl Jaren 293 1906, kv 2-3

kr. 75

NR SF Sandane i Nordfjord, Oppi 210, ubr, 294 kv 2

kr. 75

NR SF Sandane, Gloppen, O.Svanöe 1905, br kr. 295 (frim fjernet), kv 3 75

NR SF Parti fra Olden, Mittet&Co 4/71, ubr, 296 kv 2

kr. 60


NR SF Parti af Daviken i Nordfjord, N.L.& R. 199 kr. 297 Eneret L.Rosenlund, stpl Davik 1946, kv 2 75

NR SF Parti av Sanden, Hornindal, Chr.Ander- kr. 298 sen Aalborg, stpl Hornindal 1946, kv 2-3 75

NR SF Nordfjordeid, K.Knudsen 1094, ubr, 299 kv 1-2

kr. 75

NR Kunstkort Frank Wathne, Åsmund S Lær300 dal Nr 503, br (frim fjernet), kv 2-3

kr. 75

NR Kunstkort Frank Wathne, Åsmund S Lær301 dal Nr 506, ubr, kv 1

kr. 100

NR Kunstkort Frank Wathne, Åsmund S Lær302 dal Nr 508, ubr, kv 1

kr. 100

NR Kunstkort 2 Jørgen Thorsrud, Børrehaug 303 & Remen, T 1452 og T 1458, br, kv 2

kr. 60

NR Kunstkort Wilhelm Larsen, J.Fredrikson, br kr. 304 1905, kv 2-3 100


NR ØF Fra Vikenestranden (Halden), Sigard 305 Østberg/Fr. Giebelhausen, ubr, kv 1

kr. 75

NR OS Fra Holmenkollbakken Christopfer 306 Robsahm, H.Abel, br, kv 2-3

kr. 75

NR OS Christiania Kongelige Norske Jaktclub, kr. 307 P.Alstrup, br 1903, kv 3 75

NR OS Misjonsskolen Fjellhaug, K.Harstad 308 7108, ubr, kv 2

kr. 75

NR OS Kampen Skoles Guttemusikk-korps, 309 K.H., ubr, kv 3

kr. 75

NR OP Parti fra Roa, N.K. 2298, stpl 1913, 310 kv 2-3

kr. 75

NR OP Hadelands Glasværk, Jevnaker, 311 Küenholdts No.818, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR OP Hadelands Glasværk, Jevnaker, 312 Küenholdts No.810, ubr, kv 1

kr. 75


NR OP Fra Gunstadveien - Ringebu, G.B. 313 556, ubr, kv 1

kr. 75

NR OP Rena, privatort m/jernbanestasjon og 314 kirke, stpl Rena 1903, kv 3

kr. 75

NR BU Soldaterhjemmet, Helgelandsmoen, 315 P-F 4113, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR VF Strand ved Sandefjord, Fotograf Dahl, 316 br 1903, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR VF Sandefjords Bad, kolorert, P.Alstrup 317 1314, stpl Sandefjord 1907, kv 2-3

kr. 75

NR VF Smidsrรถd, Nรถtterรถy, Rich Hansens 318 Bokhandel Nr 487, ubr, kv 2

kr. 75

NR TE Spjosodd, Kviteseid, Chr. B.Heimbeck, stpl 320 Skien 1909, kv 2-3

kr. 75

NR VF Tรถnsberg Stenmalveien, Oppi 68, Oppi kr. 319 68, ubr, kv 2 75


NR TE Porsgrund. Hjemmet Fredensborg, H.Joh. kr. 321 Dyring 3902, stpl Porsgrund 1911, kv 2-3 75

NR TE Parti fra Kill, Kragerø, Kristiane John322 sen, br, kv 2

kr. 75

NR TE Carbidfabrikken Tangen, Kragerö, 323 Kristiane Johnsen, ubr, kv 2

kr. 75

NR AA Hilsen fra Næss, W & T 1910, br, kv 3 324

kr. 75

NR HO Bergen Logegaten, Mittet&Co 3608, 325 stpl Bergen 1917, kv 3 (svak brett)

kr. 75

NR HO Vossevangen, N.K. No. 172, stpl 326 1903, kv 2-3

kr. 75

NR NO Svolvær, C.Nes (?), udelt baks, ubr, 327 kv 2-3

kr. 75

NR TRO Karlsö Nordstrand,Mittet&Co 700, 328 kv 2-3

kr. 75


NR TRO Tromsø Folkeskole, Nikolai Nordbye, kr. 329 udelt baks, stpl Tromsø 1907, kv 3 75

NR FI Hafenpartie Hammerfest 128, br 1933, 330 kv 3 (frim fjernet)

kr. 75

NR FI Hilsen fra Alten, O.Ostlyngen 1900, stpl 331 Alten 1903, kv 2-3

kr. 75

NR OP Lunner st. Hadeland, Haraldsens 332 Kunstforlag, br, kv 3

kr. 100

NR BU Drammens Handelsforening, Ltz. Olausen, 333 br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR TE Telemarken, Fagerstrand, M.M.Lohne 334 Nr. 303, br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR MR Parti fra Roald, N.K. 3241, br, kv 3 336 (frim fjernet)

kr. 100

NR HO Skånevik 2-motivs kort, S.Kannelönning kr. 335 No. 18, stpl Skaanevik 1912, kv 2 75


NR MR Parti fra Molnes, N.K. 3239, kolorert, 337 br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 100

NR MR Parti fra Vigerø - Søndmør, Steinkopf 338 Wold No.201, br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 100

NR MR Vigerø Kirke og Bedehus - Søndmør, 339 Steinkopf Wold No 202, ubr, kv 1-2

kr. 100

NR MR Tornes i Romsdalen, Anna Hagerup/ 340 N.L.& R. 186, br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 100

NR MR Molde Kirken, Nordisk Kortforlag 188, 341 br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR MR Parti fra Bjerkestrand (Frei), N.L.& R. 342 236, br, kv 2-3 (frim fjernet)

kr. 75

NR MR Emigrantskipet Tasso ved kaien i Kr.sund, kr. 343 Ant.J.Karlsen/K.Engvik, udelt baks, ubr, kv 3 100

NR MR Galeas ”Moder”, Skipper Eide, i Kristikr. 344 ansund, Loennechens Bokhandel, br, kv 2-3 100


NR TRØ Kuset - Jonsvandet (Trondheim), Alb. kr. 345 Emil Kock, br, kv 2-3 (frim fjernet) 75

NR TRØ Byneset. Parti ved Rye Skole (Trh), Carl kr. 346 Normanns 10644, br, kv 2-3 (frim fjernet) 75

NR TRØ Levanger, Fagerstrand, B Thurn347 Paulsen, br, kv 2-3

kr. 100

NR FI Honningsvaag, Ingolf Aas, br, kv 2-3 348 (frim fjernet)

kr. 75

NR Tema Krysseren ”Frithjof” i Rouen 1911, 349 ukj utg, kv 2

kr. 100

NR Tema Postmannen kommer med brev, 350 Mittet&Co, br 1910, stpl Brevig, kv 2

kr. 75

NR Båtkort The ”Dunottar Castle” Henry Lunn Ltd kr. 351 cruise til Norge fra 1908-13, br 1911, kv2-3 75

NR Humor Olaf Krohn, Keiser Wilhelm ”Under Dobbel- kr. 352 tørnen Da bin ich schon wieder”, br 1907, kv 2-3 100


NR Tema Douglas 8A.5 Bomber of Royal Norwegian kr. 353 Air Force in RAF, Valentine&Sons, ubr, kv 2-3 75

NR VA Kristiansands Jernbanestation, 354 J.H.Küenholdt 327, ubr, kv 2

kr. 75

NR VA Kristiansand, Badet, J.H.Küenholdt 355 335, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR RO Egersund, pent gatemotiv, Sven Lars356 son 147, ur, kv 1-2

kr. 75

NR RO Stavanger Havn, ukj utg, stpl Oltedal 357 1932, kv 2

kr. 75

NR TRØ Hell Jernbanestation m/tog, J.F. 358 Norge 106, stpl Southampton 1909, kv 2

kr. 75

NR Kunstkort A.C.Svarstad, Hardanger, ubr, 359 kv 2-3

kr. 100

NR Kartongkort, ukj kunstner, John Grieg/ 360 Ant.J.Karlsen, pk-bakside, br, kv 2-3

kr. 75


NR HO Bergens Sygehus, Haukeland, 361 O.Svanöe No 15, stpl Bergen 1913, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Haugeveien m/Nordnæs-trikk nr kr. 362 14, K.Knudsen 777, stpl Bergen 1915, kv 2-3 100

NR HO Bergen Øvregaden m/Nygaards-trikk 363 nr 21, O.Svanöe no 41, ubr, kv 1-2

kr. 100

NR HO Vinter i Bergen, Mittet&Co Nr. 2, stpl 364 Bergensbanen C 1930, kv 2

kr. 75

NR HO Vinter i Bergen m/Reimers Conditori, Mittet&Co kr. 365 Nr. 11, stpl Bergensbanen B 1930, kv 2-3 100

NR HO Bergen Brigademusikker kommer, 366 C.A.Erichsen Bergen 18, stpl 1912, kv 2

kr. 100

NR HO Bergen Nygaards Handelsforening, 367 H,Nic. Meyer F33, br 1913, kv 2

NR HO Bergen Øvregaten m/folk i gaten, 368 Skarpmoen 1086, ubr, kv 1-2

kr. 100

kr. 75


NR HO Bergen Fra Nöstekaien m/”Topdal”, H.Nic. kr. 369 Meyer 1904 18066, stpl 1904, kv 3-4 (frim avrevet) 75

NR HO Bergen Sukkerhusbryggen m/”Trafik” og kr. 370 Laksevåg-fergen ”Bergen”, stpl 1913, kv 3 100

NR HO Bergen Parti fra Ôvregaten m/folk, kjerrer kr. 371 og Sandvigen-trikk, C.A.Erichsen 181, br, kv 2 75

NR HO Bergen Sukkerhusbryggen m/”Topdal”, og kr. 372 båter på leden, Ant.J.Karlsen No 772, v\br, kv 3 100

NR HO Bergen Sukkerhusbryggen m”Mantua” kr. 373 og mye folk, ukj utg, stpl 1914, kv 2 100

NR HO Bergen Det gamle Rådhus m/buss og 374 biler, Mittet&Co 181, ubr, kv 2

NR HO Bergen gjenoppbygging av Olaf Kyr375 resgt 1926, K.Knudsen, ubr, kv 2

NR HO Bergen reklamekort Torgalmenningen/ kr. 376 Starvhusgt, Ant.J.Karlsen, stpl 1906, kv 3 100

kr. 100

kr. 75


NR HO Bergen Parti ved Bradbenken m/bรฅter, kr. 377 Mittet&Co, stpl Bromley 1909, kv 2-3 100

NR HO Bergen Bryggen m/folk og biler, 378 O.C.C. N. 37, ubr, kv 1-2

NR HO Bergen Torvgaden, kolorert, H.Werner kr. 379 1906 N:o 40, stpl Bergen 1907, kv 2 75

NR HO Bergen Torvalmenningen med Joh.kirken, Hulda kr. 380 Bentzen 1909/10155, stpl 1911, kv 3-4 (slitte hj) 75

NR HO Bergen Parti fra Sandviken, Sverre kr. 381 Olsen, stpl Fjordenes Postexp A 1911, kv 2 75

NR HO Raadstuen og Postkontoret m/trikker, Ant.J.Karlsen kr. 382 No.26, stpl Bergen 1904, kv 3 (mindre knekk) 75

NR HO Bergen Domkirkegaden med Posthuset, 383 P.Alstrup 1906/1836, br 1909, kv 3 (frim avrevet)

NR HO Bergen Strandgaden under kongebesรถget i 384 Bergen 1906, O.Svanรถe 1906/No.310, ubr, kv 1-2

kr. 75

kr. 75

kr. 100


NR HO Bergen Olaf Kyrres Gade, 385 Ant.J.Karlsen No. 2208, stpl 1912, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Muralmendingen, kolorert, 386 N.K. No.3791, stpl 1910, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Theatergaden med Theatret 387 m/trikk, Ant.J.Karlsen No.770, ubr, kv 2

kr. 100

NR HO Bergen Bryggen/Vetrlidsalmenning/ 388 Kong Oscarsgt, Hans Hartz, ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Lille Ă˜vregade, privatkort, Anna kr. 389 Lagerløf Strygeforretning, stpl 1913, kv 2-3 75

NR HO Bergen Engen m/trikk, kolorert, 390 Mittet&Co 22, ubr, kv 2-3 (liten hj.knekk)

kr. 75

NR HO Bergen Nygaardsgaden, H.Werner 1906/N:o kr. 391 27, stpl Mindet i Nordhordland 1906, kv 3-4 (rep.) 75

NR HO Bergen Pattersons Hotell m/trikk nr 21 kr. 392 (Nygaard), C.A.Erichsen 22, ubr, kv 1-2 75


NR HO Bergen Fæstningskaienv m/biler, folk 393 og båter, Oppi 393, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Bergen Posthuset m/folk, biler og bus- kr. 394 ser, Normanns B-1-157, ubr, kv 1-2 75

NR HO Bergen Kong Oscarsgaten m/Underoffiser- kr. 395 skolen, O.Svanöe 1909/No. 5, stpl 1916, kv 2 100

NR HO Bergen Parti fra Engen m/trikk nr 2, 396 C.A.Erichsen Bergen 115, ubr, kv 1-2

kr. 100

NR HO Bergen Nøstet, Ant.J.Karlsen No. 912, kr. 397 stpl 1907, kv2 100

NR Kartongkort Ludvig Skramstad, H.Abel, 398 ubr, kv 2-3

kr. 75

NR Kartongkort Ludvig Skramstad,Aften ved 399 Tjernet, J.F., br, kv 2-3

NR Kartongkort E.Åberg, TKA? (logo), br, kv 3 kr. 400 75

kr. 75


NR Tyrefekting 5 ass. motiver. 2 stk. post401 sendt, 3 stk. ubrukt. Kv 2

kr. 75

NR Kartongkort Skøyteløpere, Ant.J.Karlsen/ 402 John Grieg, br, kv 2-3

kr. 60

NR ØF Fredrikstad Byen fra Kraakeröy. kr. 403 J.Küenholdt 2398, ubr, kv 2-3 (liten knekk) 75

NR AK Hilsen fra Gardermoen, militærmotiv, 404 stpl Feltpostkontor No 1 1901, kv 3

kr. 75

NR OP Otta Station Pillarguripiggen, kolorert, 405 G.B. No. 197, ubr, kv 1

kr. 100

NR TE Drangedal, Wergelands Kunstforlag 406 No. 828, stpl Drangedal 1921, kv 2-3

kr. 75

NR RO Flekkefjrodsbanen, Fredrik Horjen, 407 stpl Mot 1951, kv 2-3

kr. 75

NR RO Stavanger Kaien med båter, Ordin S. 408 Gundersen, ubr, kv 1-2

kr. 100


NR RO Stavanger Torvet m/mye folk og gam- kr. 409 mel buss, Mittet&Co 48, ubr, kv 2 100

NR RO Stavanger Kaien, Ordin S. Gundersen, kr. 410 ubr, kv 2 100

NR RO Haugesund Storgaten, J.H.Küenholdt 411 4185, br 1933, kv 2-3 (frim fjernet)

NR HO Valen Söndhordl., J.Kannelönning, br 412 1916, kv 3 (frim fjernet)

kr. 75

NR HO Hotell Folgefonn Seljestad, ukj utgiver, kr. 413 ubr, kv 2-3 75

NR HO Parti fra Odda m/båter, Lars Olsen’s 414 forlag, ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Ullensvang Hardanger, H.Skarpmoen 415 1326, ubr, kv 1-2

NR HO Instestølen turisthytte (revet pga dem416 ning), P.Wallevik 101, ubr, kv 2

kr. 75

kr. 75

kr. 75


NR HO Espen Hardanger, Carl Normann 417 3023, ubr, kv 2-3 (papirrester bak)

kr. 75

NR HO Parti fra Enæs. S.Kannelönning 1907, kr. 418 stpl Enes 1909, kv 2-3 100

NR HO Ôystese, oversiktsbilde, T.Lofthus, 419 ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Fyksesund, T.Lofthus, ubr, kv 1 420

kr. 75

NR HO Norheimsund, oversiktsbilde, 421 T.Lofthus, ubr, kv 2

kr. 75

NR HO Stend Landbrugsskole, Steinkopf 422 Wold, stpl Stavanger 1910, kv 2

kr. 75

NR HO Haakonshellen Alvøen mot Bjorøy, 423 K.Knudsen, ubr, kv 1

kr. 75

NR HO Hilsen fra Bergen, John Fredriksons, 424 stpl Bergen 1899, kv 2-3

kr. 75


NR HO Bergen Sandviken med båt, Mittet&Co kr. 425 014, stpl Dovrebanen M 1926, kv 2 75

NR HO Bergen Fiskebryggen, A.Brundtland 426 22, stpl 1910, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Strandkaien, Oppi 406, ubr, 427 kv 1-2

kr. 75

NR SF Fra Leikanger, Carl Normann unr, ubr, 428 kv 3

kr. 75

NR MR Stranda Sunnmör, ukj utg, ubr, kv 1 429

kr. 75

NR TRØ Opdal Turisthotel m/4 vignettfotos, 430 K.H., stpl Rena 1936, kv 2-3

kr. 75

NR TRO Hamnvik Ibestad, Trygve Krokmyrdal kr. 431 52, ubr, kv 1-2 75

NR RU Borisgleb Kirke Russland, Olsen’s kr. 432 Lystrykanstalt Bodø, br, kv 3-4 (frim fjernet) 75


NR Tema Storsildsteng i Bulandet (Sunnfjord), kr. 433 Sivert Halsøy 3, pent stpl Eikås 1933, kv 2 75

NR Tema Bergensbanen Höifjellslokomotiv, 434 K.Knudsen No 284, ubr, kv 2-3

NR Båtkort ”Bergensfjord”, B.C.& A.H., utyde- kr. 435 lig Paquebot-stpl, kv 2-3 100

NR Båtkort Rutebaaden ”Skagen” Hirtshals - Kristian- kr. 436 sand, Hjørring Papirlager Nr 98627, br 1960, kv 2 75

NR Båtkort Reklamekort for Wallendahl & Søn, 437 ukj utg, ubr, kv 3 (mindre brekk)

NR Kunstkort Kjell Aukrust, Oppi 567/1, stpl 438 Hvasser 1951, kv 2-3

kr. 75

NR Kunstkort Kjell Aukrust, Mittet&Co 2/N.L.O. kr. 439 52 D, stpl Vestfoldbanen D 1952, kv 2-3 100

kr. 100

kr. 100

NR Kunstkort tyske troll, her med tysk tekst (uvan- kr. 440 lig), Thraps Forlag Serie A nr 3, br 1943, kv 2 75


NR Kunstkort tyske troll, her med tysk tekst (uvan441 lig), Thraps Forlag Serie A nr 15, br 1943, kv 2

kr. 75

NR Tema Dorull med pengesedler, Stenders 442 forlag, stpl Drammen 1907, kv 2-3

kr. 75

NR Båtkort M/S ”Venus”, BDS, foran Marstei443 nen, K.Knudsen, kv 1-2

kr. 75

NR ØF Fredrikshald (Halden), Kylander 3988, 444 ikke PK-bakside, men nyttårshilsen, kv 2

kr. 75

NR ØF Fredrikshald m/båter, pent fargekort, 445 N.K. 1094, ubr, kv 1

kr. 75

NR ØF Fredrikshald Tistedalen, E.Sem, stpl Fred- kr. 446 rikstad og Kværndalen (pent) 1903, kv 2-3 75

NR ØF Fredrikshald Colbjörnsens Stötte, kolo- kr. 447 rert, stpl 1903 Kristiania 1903, kv 2-3 75

NR ØF Fredrikshald Torvet, E.Sem No.2, ubr, 448 kv 2

kr. 75


NR VF Vallø Hovedgaard, Carl Normanns 449 Kortforlag Kr.a, ubr, kv 3

kr. 75

NR HO Hardanger Bilfergen ”Rosendal” m/biler kr. 450 og busser, Normanns 11-46-23, ubr,, kv 2 75

NR HO Næsheims Hotel, Granvin, Hulda 451 Bentzen, stpl Voss 1917, kv 2-3

kr. 75

NR HO Stord Leirvik, Normanns O-14-1, stpl 452 Stord 1968, kv 2

kr. 60

NR HO Ådlandsfjorden, Samnanger m/buss O-3316 kr. 453 Bergen Mundheim, Normanns 11-21-1, ubr, kv 2-3 75

NR HO Ådland. Runte Bergen - Hardanger, 454 Normanns 11-21-2, ubr, kv 2

kr. 60

NR HO Hålandsdal Fjellstue, Holdhus, Nor 455 Flyselskap 23577, ubr, kv 1-2

NR HO Trengereide Vossebanen m/stasjonen, kr. 456 kolorert, Küenholdt No. 151, ubr, kv 1 100

kr. 75


NR HO Feriehjemmet på Skorpen (Os), K.Knudsen, 457 ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Osøyra, Normanns 11-20-2, ubr, kv 2 458

kr. 75

NR HO Minde oversiktbilde, Brundland No kr. 459 120, stpl Mindet i Nordhordland 1913, kv 3 100

NR HO Bergen Sygehusene paa Haukeland, 460 O.Svanöe No. 17, br 1912, kv 2

kr. 75

NR HO Bergen Puddefjorden med skip, O.Svanöe kr. 461 No 74, stpl 1909, kv 2-3 75

NR HO Bergen Vaagen, Mittet&Co 3585, ubr, 462 kv 2-3 (liten hj.knekk)

kr. 75

NR HO Bergen Möhlenpris Skole m/trikker, 463 K.Knudsen, ubr, kv 2

NR HO Bergen Nygårdsgaten, J.H.Küenholdt 464 1679, stpl 1946, kv 2-3

kr. 75

kr. 75


NR HO Bergen Kong Oscars Gade, O.Svanöe kr. 465 No 62, udelt baks, br, kv 2 75

NR HO Bergen Sandvigen, Ant.J.Karlsen No. 466 84, udelt baks, stpl 1905, kv 2-3

NR HO Bergen Parti fra Aarstad, Ant.J.Karlsen kr. 467 361(?), br 1905, kv 2-3 (frim fjernet) 100

NR HO Bergen Søbadet Sandviken, N.K. NO. kr. 468 46, stpl Bergen 1903, kv 2-3 75

NR HO Bergen Det nye Sykehusanlæg, 469 Brundtland No 146, br, kv 2-3

NR HO Bergen privatkort fra Fisketorvet foran 470 Bergen Komm. Detailutsalg, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR Båtkort ”Magnat”, bygget Kr.sand 1879, 472 forlist 1910, Nautical Photo, ubr, kv 2-3

kr. 75

kr. 75

NR Båtkort ”Svaland” Ex Scottish Moors, norsk kr. 471 fra 1910, S.O.Stray, Kr.sand, ubr, kv 1-2 75

kr. 75


NR Båtkort ”Vildanden”, fullrigger b.1891, Red kr. 473 Brusgaard, Drammen 1891-1902, ubr, kv 1-2 75

NR Båtkort S/Y ”Meteor”, 1921-1945, 474 K.Knudsen, ubr, kv 2

kr. 75

NR Båtkort ”Borghild”, Northern Publishing 8465, 1916- kr. 475 34 eier Borghild Schelderup & Schøtt, ubr, kv 2 75

NR Båtkort ”Galicia”, A.Strom 167, b. 1905, 476 Red Fearnley & Eger, ubr, kv 2

kr. 75

NR Båtkort ”Sigurd Jarl”, Nordenfjeldske, v/ 477 Nordkapp, ukj utg, ubr, kv 3 (liten knekk)

kr. 75

NR Tema Norske flagg og riksvåpen, E.F.A. 478 Series of Coats-of-arms & Flags, ubr, kv 2

kr. 75

NR BU Sundalen, Fot. Arne E Grøvo (fotograf 479 på Geilo), stpl Geilo 1937, kv 2-3

kr. 75

NR RO Parti ved Sandnes, Ingvald Dahle, 480 ubr, kv 2

kr. 75


NR RO Stavanger Torvet, med båter og mye 481 folk, Mittet&Co 335, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR RO Haraldsgaten Haugesund, Nils Sund, 482 ubr, kv 2-3

kr. 75

NR RO Sauda oversiktsbilde, K.Knudsen, ubr, kr. 483 kv 2 75

NR HO Rosendal, hotell og sjøhus, ukj utg, pent kr. 484 stpl Rosendal 1926 (til Tsjekkoslovakia), kv 2-3 75

NR HO Rosendal Gjestgiveri, Widerøe’s Flyvekr. 485 selskap N 72098, stpl Rosendal 1964, kv 2-3 75

NR HO Parti fra Frekhaug, Nor Flyveselskap 486 22338, ubr, kv 2-3 (liten brett)

kr. 75

NR MR Aalesund, båter og jugendhus, Oppi 487 46, stpl Aalesund 1921, kv 2

NR MR Parti fra Aalesund, C.A.Erichsen 8, br 488 1918, kv 2

kr. 75

kr. 75


NR TRØ Jernbanestationen Trondhjem, 489 C.A.Erichsen, br 1917, kv 2-3

kr. 75

NR Kartongkort Frants Bøe, Vinteraften Finmar- kr. 490 ken, Ant.J.Karlsen/John Grieg, br 1906, kv 2 75

NR Kartongkort Lauritz Haaland, skute i ruske- kr. 491 vær, PK-bakside, br 1904, kv 2-3 100

NR Kunstkort Nils Bergslien, Abels Kunsforlag kr. 492 1006, stpl Ulvik i Hardanger 1942, kv 2 75

NR Kunstkort Karl Dahl, Den norske Amerikakr. 493 linje, Kristianiafjord/Bergensfjord, ubr, kv 1-2 75

NR Båtkort D/S ”Mira”, Serie BDS Dampere, 494 ubr, kv 2-3

kr. 75

NR Båtkort ”The Viking i Sundal Mauranger495 fjord”, G.Gausvik 1911, ubr, kv 2

NR Tema m/tekst ”Høstslaktningen til 496 Spitsbergen-slagteriet”, br, kv 2

kr. 75

kr. 75


NR BU Kongsberg, tidlig kort, stpl Kongsberg 497 1902, kv 3 (liten brekk)

kr. 75

NR TE Kragerø Barthebryggen, privatkort, stpl kr. 498 Kragerø 1918, kv 2 75

NR RO Sandnes Strandgaten, Ingvald 499 Dahle,pent stpl Sandnes 1918, kv 2

kr. 75

NR Tema Soldater samlet på Ulven Os, pent 500 stpl Feltpostkontoret Ulven 1914, kv 2-3

kr. 75

NR HO Fra Kulleseidkanalen Finnås, Bømlo, kr. 501 S.Kannelønning, pet stpl Finnås 1932, kv 1-2 75

NR HO Vikebygd Söndhordland, kolorert, ukj utg, kr. 502 stpl Vikebygd 1913, kv 2 100

NR HO Parti fra Varaldsöy, ukj utgiver, stpl kr. 503 Varalsøy, stpl 193n, kv 3 (noen brune flekker) 75

NR HO Frå Ølve, Foto Presthus, ubr, kv 2-3 504

kr. 75


NR HO Parti fra Lillebergen, ukj utg, br, kv 2-3 kr. 505 (noen brune flekker) 100

NR HO Os sentrum, G.Berg(?), uten PK506 bakside, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR HO Strømme Bro, Fane, Eneret Andreas 507 Skage No. 4421, stpl Nesttun 1914, kv 2

NR HO Bergen Markeveien, Mittet&Co 112, 508 ubr, kv 1-2

kr. 100

NR TE Kongserg Nybrofossen, B.Willms, stpl Kongs- kr. 509 berg - Haugsund 1913, kv 3 (noe krakkelert) 75

NR Båtkort D/S ”Lofoten”, Vesteraalens 510 D.S.S., Foto Schrøder, ubr, kv 2

kr. 75

NR Bårtkort D/S ”Erling Jarl”, Vesterålens D.S.S., Foto kr. 511 Schrøder, stpl Trondheim - Kirkenes 1951, kv 2-3 75

NR Båtkort M/S ”Polarlys”, BDS, Foto Schrø512 der, stpl Honningsvåg 1955, kv 2

kr. 75

kr. 100


NR Båtkort M/S ”Sankt Svithun”, BDS, Foto 513 Schrøder, ubr, kv 3

kr. 75

NR Båtkort M/S ”Nordstjernen”, BDS, Foto 514 Schrøder, ubr, kv 2

kr. 75

NR Båtkort M/S ”Finnmarken”, Vesteraalens kr. 515 D.S.S., Foto Johnson & Sotberg, br, kv 1-2 75

NR HO Mødal Sæter, Kvamskogen, A.Vikør 516 190, ubr, kv 2-3

kr. 60

NR HO Skånevik med bl.a /M/S ”Sunnhordland”, kr. 517 Normanns O-4-15, stpl Skånevik 1976, kv 2 75

NR Båtkort S/S ”Leda”, BDS på vei mot Skolten, kr. 518 Normanns, B-1-182, br, kv 3-4 (litt falmet m.m.) 75

NR Båtkort M/S ”Lista”, J.Ludvig Mowinckel, 519 Bergen, ukj utg, ubr, kv 2

NR OP Gjøvik Strandhotellet m/buss E-15534, kr. 520 stpl Lillehammer 1953, kv 2 75

kr. 75


NR RO Udsigt fra Bjergsted m/krigsskip, kr. 521 J.Greve, stpl Kristiania - Bergen I 1903, kv 3 75

NR RO Kaffistova aat Bondeungdomslaget 522 Stavanger, kolorert, stpl 1907, kv 2-3

kr. 75

NR HO 2 Våge/Godøysund, Harstad 6 R 16/ 523 Normanns O-16-21, br/ubr, kv 2

kr. 60

NR HO 2 Våge/Tysnes, Harstad 5 R 16/11 R 524 16, ubr, kv 1-2

kr. 60

NR Kartongkort Ludvig Skramstad, 525 J.Fredrikson, br 1901, kv 2-3

kr. 75

NR Kartongkort Wilhelm Peters, Raftsund, 526 Kristiania Lith. Aktiebolag, br 1902 kv 2

kr. 75

NR Kunstkort Erik von Krogh, Mittet & Co 527 N2726, ubr, kva 1-2

kr. 75

NR MR Parti fra Sylte Tresfjorden, Steinkopf 528 Wold No 786, ubr, kv 1-2

kr. 75


NR HO Fjøsanger Jernbanestasjon, H.Nic 529 Meyer 1907, stpl Ulstein, kv 2-3

kr. 100

NR HO Stord Seminar, C.Aarres Eft, br 1913, 530 kv 3 (frim fjernet)

NR HO Fjøsanger, C.A.Erichsen 225, stpl 531 1919, kv 2

kr. 75

NR HO Valestrand, Ole Bulls Slegtshjem, Brundt- kr. 532 land, stpl Valestrandsfossen 1911, kv 2 75

NR HO Bergens Sygehus, Haukeland (Epede- kr. 533 mibygningen), ukj utg, br 1918, kv 2-3 75

NR Kunstkort Harald Damsleth, Fanabunader, kr. 534 Damsleth 158, ubr, kv 1 60

NR Kunstkort Harald Damsleth, Romsdalsbu535 nader, Damsleth 162, ubr, kv 1

NR Kunstkort Thorolf Holmboe, J.Fredrikson, 536 litho, udelt baks, kv 2

kr. 60

kr. 75

kr. 75


NR TE Kragerø gatemotiv m/Richard og Sofie, kr. 537 privatkort, stpl 192n, kv2-3 75

NR VA Fra Mandal, Oppi 112, stpl Mandal 538 1929, kv 2

kr. 75

NR TRØ Ravnkloa Trondhjem, Mittet&Co 12, 539 ubr, kv 2

kr. 75

NR TRØ Kirksæterøren, O.Södahl, br, udelt 540 baks, kv 1-2

kr. 75

NR TRØ Parti fra Langstein (Stjørdal), m/ 541 jernbaneskinner, br, 1921, kv 3

kr. 75

NR NO Sandnessjöen, Mittet&Co, ubr, kv 2-3 542

kr. 75

NR 5 Kunstkort W.H.Barribal/C.Woollett, ubr, 543 kv 1-2

kr. 60

NR 12 Glamour, Court Barber, pene 544 damer,ubr, kv 1-2

kr. 100


NR 19 Flykort storformat, hvorav 12 SAS, 545 farge, ubr, kv 1

kr. 100

NR 48 Pene damer, småfomat, br/ubr, 546 gj.gående god kval.

kr. 75

NR 23 Gallerikort, Grieg, Skredsvik, Ender,C. 547 Krogh m.fl, ulike utg, ubr, kv 1-2

kr. 75

NR 5 Kunstkort Chr Kittelsen m.fl, reklame for Mjølfjell kr. 548 U.H. serie Oppi 161/5, 15, 16, 20, 21, ubr, kv 1-2 60

NR 4 Kunstkort Gunnar Neels-Hansson, B&Remen, kr. 549 1320, 1340, 1360 og 1380, ubr, kv 1-2 60

NR 12 HO storformat farge, ca 1960-90, flest 550 ubr, kv 1-3

kr. 75

NR 13 Båtkort Bergen Line og Fred Olsen m/mange kr. 551 ulike båter, storformat, gj.gående god kval 100

NR 5 Båtkort NAL Rederi, storformat, 4 farge, et kr. 552 med rutetid N.Y. til Oslo 1957, gj.gående god kv 75


NR 3 Båtkort Wilhelmsen Rederi, ”Troubar553 dour”, ”Tatra” og ”Tancred”, ubr, kv 2-3

kr. 100

NR 10 Postkort i mappe, 2 Os, 5 Fana og 3 kr. 554 Bergen, E.E.Jordan, kv 1 kort, hefte noe slitt 150

NR 11 Kunstkort signerte, Hansteen 2, E.Nielsen, kr. 555 G.Lerum m.fl, småformat, gj.gående god kval 100

NR 16 Julekort småformat, br, gj.gående god 556 kval

NR 7 Kunstkort Curt Nyström, 6 småformat, 557 br/ubr, god kval

NR 6 Kunstkort Jørgen Thorsrud, Børrehaug&Remen, kr. 558 T 1520, 21, 26, 30, 40, 48, br, god kval 75

kr. 75

NR 8 Kunstkort Carl Johan Skauge (komplett), kr. 559 F.Beyers Forlag, ubr, kv 1-2 100

NR 10 Kunstkort Gunnar Bratlie, småformat, 560 ca 1955-80, gj.gående god kval

kr. 75

kr. 100


NR 3 Frimerke-Sproget, Abel/Oppi/N.K., br/ubr, 561 god kvalitet

kr. 75

NR 12 Bergensbanen i mappe, Oppi, kolorerte 562 kort m/perforering, delv oppdelt, god kval

kr. 150

NR 11 kort, de fleste med Frelsesarmégrup563 per, småformat, gj.gående god kval

kr. 100

NR 97 jule-, blomster- og gratulasjonskort, samt kr. 564 religiøse og noen kunstkort i album, god kval 200

NR 37 Storformat SH, ”Norge rundt”, med 565 mange gode kort, gj.gående god kvaltet

kr. 250

NR 10 ØF Svinesund, SF Farge, perioden 566 1955-1990, gj.gående god kval

NR 6 Kunstkort Gunnar Bratlie, ulike utg, 567 gj.gående god kval

kr. 75

NR 7 Kunstkort Harald Damsleth, Børrehaug & kr. 568 Remen nn/49-serie, br/ubr, gj.gående god kval 75

kr. 75

Profile for Postkortsamlere i Vest

Vårauksjon 2019 - Postkortsamlere i Vest  

Vårauksjon 2019 - Postkortsamlere i Vest  

Advertisement